Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΑΖΙΑ (R-7010) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΑΝ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΙΣΤΑ,Η ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ.

2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τύπος : ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ & ΧΑΛΑΖΙΑ ιαστάσεις : 42*36*72 ( Β*Π*Υ ) Ισχύς/Συχνότητα: 220V-240V / 50Hz Ισχύς αντίστασης: 500W / 1000W/1500W Κατηγορία: LPG / ΒΟΥΤΑΝΙΟ / ΠΡΟΠΑΝΙΟ Πίεση : 30mbar Ισχύς σόµπας : Υψηλή : 4.2KW Μεσαία : 3.0kw Χαµηλή : 1.5KW Κατανάλωση: Υψηλή : 305g/H Μεσαία : 210g/h Χαµηλή : 105g/h Ανάφλεξη : Πιεζο-ηλεκτρική Τύπος φιάλης: Έως 15kg 1. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε µειωµένη σωµατική, αισθητηριακή ή πνευµατική ικανότητα, ή έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εκτός εάν είναι υπό την επίβλεψη ή καθοδήγηση, σχετικά µε τη χρήση της συσκευής, ενός ατόµου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. 2. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται από κάποιον µεγαλύτερο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή. 3. Η σόµπα δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από έξοδο ρεύµατος. 4. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η σόµπα δεν είναι εξοπλισµένη µε συσκευή ελέγχου θερµοκρασίας του δωµατίου. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε µικρά δωµάτια, όπου βρίσκονται άτοµα που δε µπορούν να αποχωρήσουν από µόνα τους, εκτός αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.

3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη σόµπα πριν από τον καθαρισµό. 2. Κλείστε την παροχή υγραερίου στο ρυθµιστή. 3. Χρησιµοποιήστε ένα υγρό πανί µε σαπούνι για να καθαρίσετε το εξωτερικό τον κύλινδρο αποθηκευτικό χώρο του κυλίνδρου και της σόµπας σας. 4. Βεβαιωθείτε ότι δεν περνά νερό στη συσκευή, από οποιαδήποτε είσοδο. Σκουπίστε τη σόµπα µε στεγνό πανί,πριν από τη χρήση. 5. Μην χρησιµοποιείτε σκληρά καθαριστικά, καθώς µπορεί να βλάψει το χρώµα της επιφάνειας. Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.Να χρησιµοποιείτε πάντα τη συσκευή, 2. Μην τοποθετείτε ρούχα ή υφάσµατα πάνω σύµφωνα µε τις οδηγίες που περιέχονται στη σόµπα. Αυτό θα µπορούσε να στη συσκευασία. Φυλάξτε τις οδηγίες προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς και/ή µείωση αυτές σε ασφαλές µέρος. απόδοσης της συσκευής. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1. Να ελέγχετε τη σύνδεση των εύκαµπτων σωλήνων ανάµεσα στο ρυθµιστή και τη σόµπα τακτικά και αντικαταστήστε άµεσα αν είναι λανθασµένη. Σε κάθε περίπτωση, να αντικαθιστάτε το σωλήνα, λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία λήξης. 2. Συνιστάται οι επιδιορθώσεις, να γίνονται αποκλειστικά από αρµόδια και κατάλληλα πρόσωπα και πάντα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ασφάλεια αερίου(εγκατάσταση και χρήση) του Εάν κάποια τµήµατα χρειάζονται αντικατάσταση, θα πρέπει να αντικατασταθούν µόνο µε τα σωστά εξαρτήµατα που παρέχονται από τον αρχικό κατασκευαστή. 3. Μην τοποθετείτε τη σόµπα κοντά σε έπιπλα. 4. Μη µετακινείτε τη σόµπα από δωµάτιο σε δωµάτιο, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ο ΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ Στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται µε τα αστικά απορρίµµατα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιηµένης συλλογής που ορίζουν οι δηµοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιηµένη διάθεση µίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήµανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήµα του διαγραµµένου τροχοφόρου κάδου απορριµµάτων. 5. Μην τοποθετείτε τη σόµπα κοντά σε τοίχους, έπιπλα, ταπετσαρίες, σεντόνια ή άλλα εύφλεκτα υλικά, καθώς αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι ελάχιστες αποστάσεις πρέπει να τηρούνται είναι οι εξής: 50 εκατοστά από το πλάι και 100 cm από µπροστά. Πάντοτε να τοποθετείτε τη σόµπα προς το κέντρο θέρµανσης του δωµατίου.η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετηµένη σε επίπεδη επιφάνεια. 6. Εάν υπάρχει υποψία διαρροής, κλείστε την βαλβίδα υγραερίου στη φιάλη. Μην αποσυνδέσετε το ρυθµιστή. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις. Ανάψτε αργά το φυσικό αέριο και καθαρίστε όλες τις συνδέσεις µε νερό και σαπούνι ή υγρά απορρυπαντικά. Η διαρροή αερίου θα προκαλέσει φυσαλίδες. Εάν διαπιστωθεί διαρροή, κλείστε την παροχή αερίου. ΜΗ χρησιµοποιείτε τη θερµάστρα και πάλι µέχρι να ελεγχθεί από αρµόδιο πρόσωπο, σύµφωνα µε την Ασφάλεια Αερίου του 1998.

4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗΣ Η σόµπα σας,καταναλώνει οξυγόνο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Για το λόγο αυτό, πρέπει να παρέχεται επαρκής εξαερισµός σε χώρους όπου η συσκευή χρησιµοποιείται. Έτσι εξασφαλίζεται η αποµάκρυνση των προϊόντων της καύσης και επιτρέπεται η είσοδος του αέρα αντικατάστασης. Ο επαρκής εξαερισµός µειώνει σηµαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης συµπύκνωσης ρύπων. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα µικρότερα αποδεκτά µεγέθη δωµατίου, ανάλογα την κάθε ρύθµιση θερµοκρασίας και αερισµού. 8. Μην αλλάζετε κυλίνδρους, σε περιοχές στις οποίες υπάρχει τζάκι. 9. Μην εκθέτετε τον κύλινδρο, σε υπερβολική ζέστη. 10. Μην αποθηκεύετε άλλους κυλίνδρους σε δωµάτιο στο οποίο χρησιµοποιείται η σόµπα. 11. Μην εισάγετε το δάχτυλό σας ή οποιοδήποτε άλλο υλικό ή αντικείµενο, στην πρόσοψη της συσκευής. 12. Αφήστε τουλάχιστον 1 µέτρο απόσταση µεταξύ της σόµπας σας και άλλης πηγής θερµότητας. 13. Μην αφήνετε µη κατάλληλα άτοµα να ασχολούνται µε τη συσκευή. 14. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από ηλεκτρικές πρίζες. 15. Μην χρησιµοποιείτε το καλοριφέρ στο µπάνιο, χώρους µε νερό γενικά ή σε οχήµατα αναψυχής, όπως τροχόσπιτα. 16. Αυτή η θερµάστρα δεν πρέπει να χρησιµοποιείται χωρίς κύλινδρο υγραερίου που είναι τοποθετηµένος για λόγους σταθερότητας. 17. Μην καλύπτετε τη σόµπα σας. Υφάσµατα, ρούχα, κουρτίνες, σεντόνια και άλλα εύφλεκτα υλικά µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά αν τοποθετηθούν κοντά στις εξόδους της συσκευής. 18. Σε περίπτωση διαρροής, η συσκευή θα πρέπει να απενεργοποιηθεί στη βαλβίδα του ρυθµιστή και να αποσυνδεθεί από τον κύλινδρο. 19. Μετά τη χρήση απενεργοποιήστε τη συσκευή απ τη βαλβίδα του δοχείου υγραερίου. 20. Να χρησιµοποιείτε τη συσκευή, µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο. ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΟΜΠΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ: ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ Αριθµός ακτινοβολίας σε ΜΕΓΕΘΟΣ ΩΜΑΤΙΟΥ Χαµηλή Υψηλή συνεχόµενη χρήση ένταση ένταση 1 40 κυβικά µέτρα 4m*4m*2.5m 40cm2 40cm κυβικά µέτρα 7m*4m*2.5m 70cm2 70cm κυβικά µέτρα 105µ*4µ*2.5µ 105cm2 105cm2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 1. Αποσυνδέστε τον κύλινδρο. 2. Φυλάξτε τον σε καλά αεριζόµενο χώρο, µακριά από εύφλεκτα υλικά. Η αποθήκευση είναι προτιµότερο να γίνει έξω από το σπίτι, αλλά δεν πρέπει να είναι σε ένα υπόγειο ή ένα χώρο που βρίσκεται πολύ υψηλά. 3. Η σόµπα θα πρέπει να αποθηκεύεται σε ένα ξηρό και καθαρό µέρος στην αρχική του συσκευασία.

5 2. ΦΩΤΙΣΜΟΣ Πατήστε το κουµπί ελέγχου για 10 δευτερόλεπτα στη θέση 1 και την ίδια στιγµή πατήστε το πλήκτρο του πιεζοηλεκτρικού αναφλεκτήρα ώστε να ανάψει, µε τον αντίχειρα του αριστερού χεριού. Συνεχίστε αυτή τη διαδικασία µέχρι να ανάψει φλόγα και περίπου µετά από 20 δευτερόλεπτα αφήστε το κουµπί ελέγχου. Σε αυτό το στάδιο αν η φλόγα είναι αναµµένη, σηµαίνει ότι η σόµπα είναι στην χαµηλή θέση (Pos.1). Εάν η φλόγα σβήσει,παρακαλούµε να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία. 3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Για να αλλάξετε από τη χαµηλή στην υψηλή θέση πιέστε ελαφρά το διακόπτη ελέγχου και γυρίστε τον, στη θέση 3. Για να αλλάξετε από τη υψηλή στη µεσαία θέση, πιέστε ελαφρά το διακόπτη ελέγχου και γυρίστε τον, στη θέση ΑΠΟΣΥΝ ΕΣΗ ΣΟΜΠΑΣ Απενεργοποιήστε τη σόµπα στον κύλινδρο ή γυρίστε το διακόπτη του ρυθµιστή στη θέση "OFF". Εάν η σόµπα δε χρησιµοποιείται για κάποιο χρονικό διάστηµα, αποσυνδέστε το ρυθµιστή από τον κύλινδρο και αντικαταστήστε οποιοδήποτε κάλυµµα ή καλώδιο αξίας. ΠΡΟΣΟΧΗ 1. ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή. 2. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε µειωµένη σωµατική, αισθητηριακή ή πνευµατική ικανότητα, ή έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εκτός εάν είναι υπό την επίβλεψη ή καθοδήγηση, σχετικά µε τη χρήση της συσκευής, ενός ατόµου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. 3. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται από κάποιον µεγαλύτερο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή. 4. Χρησιµοποιήστε ένα κατάλληλο ρυθµιστή. Συµβουλευτείτε τον προµηθευτή σας. 5. Μην επιχειρήσετε ποτέ να ενεργοποιήσετε τη σόµπα, εάν το καλώδιο είναι χαλαρό ή κατεστραµµένο, µε οποιοδήποτε τρόπο. 6. Μην πατάτε το κουµπί ανάφλεξης για περισσότερο από 40 δευτερόλεπτα. 7. Ποτέ µην αποσυνδέετε τον ρυθµιστή, ενώ η βαλβίδα της φιάλης ή του ρυθµιστή είναι ανοιχτή. Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Η συσκευή αυτή χρειάζεται ένα λάστιχο κι ένα ρυθµιστή. 2. Χρησιµοποιείτε µόνο σε καλά αεριζόµενους χώρους. 3. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε οχήµατα ή σε τροχόσπιτα. 4. Μην επιχειρήσετε να χρησιµοποιήσετε τη σόµπα σε διαµερίσµατα ουρανοξυστών, υπόγεια, λουτρά ή υπνοδωµάτια. 5. Μην χρησιµοποιείτε τη σόµπα, ενώ κοιµάστε. 6. Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υγρά ή υλικά κοντά στη συσκευή. 7. Μην εκθέτετε τη φιάλη αερίου στην καλοκαιρινή ζέστη, ούτε κοντά σε άλλη πηγή θερµότητας. 8. Μην τοποθετείτε τη σόµπα, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, κοντά σε κουρτίνες, έπιπλα, ξύλινες επενδύσεις ή εύφλεκτα υλικά που µπορεί να αναφλεχθούν µε τη θερµότητα. 9. Κατά τη λειτουργία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση από αυτήν. 10. Μη µετακινείτε τη συσκευή όταν είναι σε χρήση. Η συσκευή ασφαλείας µπορεί να ενεργοποιηθεί από χτυπήµατα ή κάποια κίνηση. 11. Αυτή η συσκευή θα πρέπει να ελέγχεται για διαρροές, πριν την αρχική χρήση και κάθε φορά που ο κύλινδρος συνδέεται εκ νέου. 12. Είναι σηµαντικό να έχουν γίνει σωστά όλες οι συνδέσεις αερίου προς αποφυγή διαρροών. Μη χρησιµοποιείτε γυµνή φλόγα για να ελέγξετε για τυχόν διαρροές. Καλέστε τον προµηθευτή σας για να ζητήσετε υποστήριξη. 13. Πάντα να προσέχετε τον κύλινδρο σε όρθια θέση. 14. Να σβήνετε πάντα το ρυθµιστή, όταν η σόµπα δεν είναι σε χρήση. 15. Όταν ανάβετε τη σόµπα για πρώτη φορά ή µετά από ένα χρονικό διάστηµα από την τελευταία της χρήση, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει σε εξωτερικό χώρο για 15 λεπτά. 16. Η προφύλαξη της συσκευής χρησιµεύει για να προληφθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς,εγκαυµάτων ή άλλης µορφής τραυµατισµού και να εξασφαλισθεί ότι κανένα τµήµα δε θα αποκολληθεί από τη συσκευή. εν παρέχεται πλήρης προστασία για µικρά παιδιά ή άτοµα µε αναπηρία. Προτείνεται να τοποθετηθεί ένα προστατευτικό µπροστά από τη συσκευή, για περαιτέρω ασφάλεια.

6 17. Να συνδέετε τη συσκευή µόνο εάν η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευής αντιστοιχεί µε την τάση του δικτύου του σπιτιού σας. 18. Προκειµένου να αποφευχθεί η υπερθέρµανση, µην καλύπτετε τη σόµπα µε πετσέτες,κουρτίνες ή άλλα παρόµοια αντικείµενα. 19. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Για να την αποσυνδέσετε, αφαιρέστε το φις. 20. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα, όταν δεν την χρησιµοποιείτε και πριν τον καθαρισµό της. Αφήστε τη σόµπα λίγο χρόνο να κρυώσει. 21. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζηµιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή εξειδικευµένο προσωπικό, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος. 22. Για να προστατευθείτε από ηλεκτροπληξία, µην τοποθετείτε το καλώδιο, την πρίζα ή τη µονάδα βάσης σε νερό ή άλλα υγρά. 23. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση, µόνο. 24. Μην ακουµπάτε το καλώδιο ρεύµατος µε βρεγµένα χέρια. 25. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα, να χρησιµοποιήσετε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το περίβληµα της, και στη συνέχεια να στεγνώσετε µε ένα στεγνό πανί. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ Συνδέστε τη σόµπα στην πρίζα, και στη συνέχεια ορίστε το "First" και "Second" για να επιλέξετε την αναµενόµενη ισχύ Ισχύς πρώτου σωλήνα: 500W Ισχύς δεύτερου σωλήνα: 1000W Συνολική ισχύς σωλήνων: 1500W Για τον πρώτο σωλήνα Για τον δεύτερο σωλήνα * Ignition=Ανάφλεξη Low=Χαµηλή Medium=Μεσαία High=Υψηλή 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Θέση 1 Θέση 2 Θέση 3 1. Η σόµπα έχει 3 ρυθµίσεις φωτισµού Χαµηλή (Θέση 1),Μεσαία (Θέση 2) και υψηλή (Θέση 3) 2. Τοποθετήστε τον, γεµισµένο µε υγραέριο, κύλινδρο στο πίσω µέρος της συσκευής. 3. Κουµπώστε το ρυθµιστή αερίου πάνω στον κύλινδρο αερίου. 4. Ενεργοποιήστε το ρυθµιστή

7 1. Τοποθετήστε τον κύλινδρο γεµισµένο µε υγραέριο στο πίσω µέρος της σόµπας 2. Κουµπώστε το ρυθµιστή στον κύλινδρο 3. Ενεργοποιήστε το ρυθµιστή. 4. Όταν ο ρυθµιστής δεν παρέχεται, επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή υγραερίου σας, για να σας συµβουλεύσει για το σωστό τύπο φιάλης υγραερίου που πρέπει να χρησιµοποιηθεί. 5. Σηµαντική δοκιµή για τυχόν διαρροές Αυτό πρέπει να γίνεται σε καλά αεριζόµενο χώρο, απαλλαγµένο από γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Με το ρυθµιστή συνδεδεµένο µε τον κύλινδρο ενεργοποιήστε τον έλεγχο υγραερίου. Βουρτσίστε όλες τις συνδέσεις των σωλήνων, τις συνδέσεις του σωλήνα και της βαλβίδας και τη σύνδεση της βαλβίδας µε τον κύλινδρο υγραερίου, µε διάλυµα απορρυπαντικού - νερού 50:50.Ο σχηµατισµός φυσαλίδων υποδεικνύει διαρροή. Εάν διαπιστωθεί διαρροή απενεργοποιείστε το ρυθµιστή και αποσυνδέστε τον από το µπουκάλι.στη συνέχεια τοποθετήστε τον κύλινδρο υγραερίου σε εξωτερικό ή καλά αεριζόµενο χώρο. Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας για βοήθεια. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΟΜΠΑ. 6. Αφού η δοκιµή για διαρροή, πραγµατοποιηθεί ικανοποιητικά,κλείστε την πίσω πόρτα της σόµπας. Μπορεί να χρειαστεί να µετακινήσετε τη συσκευή λίγο,για να µπορεί ο ρυθµιστής και το λάστιχο να χωρέσουν στο πίσω µέρος χωρίς να διπλώσετε το λάστιχο. Πως να αλλάξετε έναν κύλινδρο (α) Αποσυνδέστε τη σόµπα πριν αφαιρέσετε τον κύλινδρο. (β) Απενεργοποιήστε το ρυθµιστή και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν από την αφαίρεση και αντικατάσταση του κυλίνδρου. Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε τον κύλινδρο, ενώ η σόµπα βρίσκεται σε λειτουργία. (γ) Οι κύλινδροι πρέπει να αντικατασταθούν σε ένα περιβάλλον χωρίς φλόγα. (δ) Μην καπνίζετε κατά την αλλαγή του κυλίνδρου. (ε) Όταν χρειάζεται αντικατάσταση των κενών φιαλών σας, απενεργοποιήστε το υγραέριο από την βαλβίδα ή το ρυθµιστή του και αφαιρέστε τον άδειο κύλινδρο από τη σόµπα. (στ) Αφαιρέστε το ρυθµιστή από τον άδειο κύλινδρο. (ζ) Σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στην ενότητα "Σύνδεση κυλίνδρου", συνδέστε ένα νέο κύλινδρο. ΠΡΟΣΟΧΗ 1. ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή. 2. Η συσκευή δεν είναι έτοιµη για τον αδύναµο, αργή ανταπόκριση ή ψυχικές διαταραχές (συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) να χρησιµοποιούν, εκτός αν φέρει ευθύνη για την καθοδήγηση της ασφάλειας ή την ασφαλή χρήση της βοήθειας. 3. Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν συσκευή. 4. Χρησιµοποιήστε ένα κατάλληλο ρυθµιστή, ζητά από τον προµηθευτή σας για να πάρετε µία. 5. Μην επιχειρήσετε ποτέ στο φως εάν ο εύκαµπτος σωλήνας είναι χαλαρά ή κατεστραµµένα µε οποιοδήποτε τρόπο. 6. Μην πατήσετε το κουµπί ανάφλεξης για περισσότερο από 40 δευτερόλεπτα. 7. Ποτέ µην αποσυνδέετε τον ρυθµιστή, ενώ βαλβίδα της φιάλης ή του ρυθµιστή είναι ανοιχτό. 8. Μην αλλάζετε κύλινδροι σε τοµείς στους οποίους υπάρχει τζάκι. 9. Μην εκθέτετε κύλινδρο σας σε υπερβολική ζέστη. 10. Μην αποθηκεύετε άλλα κυλίνδρων στο δωµάτιο στο οποίο θερµάστρα σας χρησιµοποιείται. 11. Μην εισάγετε το δάχτυλό σας ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, µέσω της πρόσοψης της συσκευής.

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΛΑΒΗ ΑΙΤΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ 1. Η φλόγα δεν ανάβει εν υπάρχει (i) Βεβαιωθείτε ότι η πιεζοηλεκτρική αυτόµατα σπινθήρας στο ανάφλεξη λειτουργεί σωστά. ηλεκτρόδιο (ii) Ελέγξτε ότι το βύσµα δεν έχει υποστεί ζηµιά. (iii) Ελέγξτε αν η ισχύς της σόµπας αντιστοιχεί στην ενδεδειγµένη και αν όχι, αντικαταστήστε τη Η φλόγα δεν ανάβει Λανθασµένη θέση Επανατοποθετήστε το µπουζί, έτσι ώστε ο αυτόµατα, αλλά τα σηµεία του σπινθήρα σε σπινθήρας να διαπερνά όλη τη ροή του (i) έως (ii),ικανοποιούνται σχέση µε τη ροή φυσικού αερίου. και η φλόγα ανάβει µόνο µε σπίρτο. του αερίου. φυσικού Η σόµπα δεν παραµένει αναµµένη, όταν πίεση Η ηλεκτροµαγνητική (i) Βεβαιωθείτε ότι το θερµοστοιχείο έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση της φλόγας. 4 απελευθερώνεται από το βαλβίδα κλείνει (ii) Εξασφαλίστε την καλή σύνδεση κουµπί ανάφλεξης ενώ η σόµπα είναι µεταξύ του θερµοστοιχείου και βαλβίδας. αναµµένη. (iii) Ελέγξτε το θερµοστοιχείο. (iv) Ελέγξτε την ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα 4. Μυρωδιά καµένου Η θερµοκρασία (i) Βλάβη της επιφάνειας καταλύτη είναι χαµηλότερη (ii) ιαρροή αερίου από τον αγωγό από το φυσικού αερίου συνηθισµένο (iii) Ελαττωµατικός ρυθµιστής (iv) Παλιός σωλήνας-αντικατάσταση. Για τη δική σας ασφάλεια, επικοινωνήστε µε το πιο κοντινό κέντρο εξυπηρέτησης, σε περίπτωση προβληµάτων. 1. Αναφλεκτήρας 2. ιακόπτης ελέγχου υγραερίου 3. Προστατευτικό για καύση υγραερίου 4. Σύστηµα µείωσης οξυγόνου(ods) 5. Πίσω κάλυµµα 6. ιακόπτης σωλήνα 7. Σωλήνας ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ( ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ) ΤΟΥ 1998.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο μαγειρικό πλατώ αερίου Εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο μαγειρικό πλατώ αερίου Αγαπητέ πελάτη! Το εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης. Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου

Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης. Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε και σας συγχαίρουµε για την επιλογή σας. Ο κατασκευαστής Σηµείωση: Ο κατασκευαστής ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D)

ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D) ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D) Μετά την παραλαβή της θερμάστρας, εφ όσον είστε κάτοικος Αθηνών, Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης Αγαπητέ πελάτη, Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, γιατί θα σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της. Καταψύκτης EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της. Ο καταψύκτης προορίζεται για οικιακή χρήση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET AQUOS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου στεγανού θαλάµου τύπου C εξαναγκασµένης ροής City 24 MFFI Μόνο οι εξελιγµένες τεχνολογίες απλοποιούν τόσο πολύ την ζωή! Ο λέβητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET MILENA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ελεύθερη κουζίνα αερίου Ελεύθερη κουζίνα αερίου Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 4. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ...6 4.1 Συνδέοντας µε το LPG (υγραέριο)...6 4.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ VΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ VΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ GR ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ VΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε αγοράζοντας αυτό το στεγνωτήριο. Το νέο σας στεγνωτήριο είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επισηµάνσεις Ασφαλείας

Επισηµάνσεις Ασφαλείας Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ... 3 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ... 4 3.1 Επιλέγοντας τη θέση... 4 3.2 Προσδιορισµός θέσης και ευθυγράµµιση της συσκευής... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία. Σελίδα 1. Περιεχόµενα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία. Σελίδα 1. Περιεχόµενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ GOC 791BT Grando 9kg B ενεργειακή κατηγορία Σελίδα 1 Εισαγωγή Διαδικασία Παραλαβής Αποσυσκευασία συσκευής Οδηγίες Ασφαλείας Χρήση Τοποθέτηση Ο ρουχισµός Για την

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήρια. Εγχειρίδιο Χρήστη & Οδηγίες εγκατάστασης. Οδηγίες ασφαλείας...2, 3

Πλυντήρια. Εγχειρίδιο Χρήστη & Οδηγίες εγκατάστασης. Οδηγίες ασφαλείας...2, 3 1 Πλυντήρια Οδηγίες ασφαλείας...2, 3 Οδηγίες λειτουργίας Πίνακας ελέγχου...4 Ρυθμίσεις ελέγχου...5 6 Χαρακτηριστικά...7 9 Φόρτωση και χρήση του Πλυντηρίου...9 Καθαρισμός του πλυντηρίου...10 12 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Παρακαλώ διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την πρώτη λειτουργία. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα