ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη Tel: εσωτ.224 & ΣΠΟΥ ΕΣ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης- M.Sc. Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού Έργων Υποδοµής Θεµατικές Ενότητες: Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον Σχεδιασµός, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Μέθοδοι Εκτίµησής τους Σχεδιασµός Έργων Υποδοµής και Προστασία του Περιβάλλοντος Τεχνολογία Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Θέµα διπλωµατικής: Κυκλοφοριακός Θόρυβος και Σχεδιασµός Αστικών Περιοχών. Η Περίπτωση του Κέντρου της Πόλης της Κοζάνης Βαθµός : Άριστα ( 9.5) Βαθµός Προγράµµατος : Λίαν Καλώς (7.38) Εξειδίκευση σε Computer Aided Design µε Συµµετοχή στο πρόγραµµα COMETΤ Λονδίνο Brunel Univercity & AMEC Engineering, London, UK. Oil & Gas sector- Orbital C.A.Ε Αντικείµενο στην πολυεθνική εταιρεία AMEC Engineering : Πλατφόρµα εξόρυξης πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα Τµήµατα απασχόλησης: Κατασκευαστικό & Σωληνώσεων (τροποποιήσεις διατοµών δοκών υποθαλάσσιων και υπερθαλάσσσιων τµηµάτων- δίκτυο αγωγώνσωληνώσεις) Σχεδιαστικά πακέτα : Prime Medusa & PDMS

2 Συµπληρωµατικές Σπουδές στο ΤΕΙΘ και ΑΠΘ τµήµα Πολιτικών Μηχανικών 1981 ΑΣΥΘ- ΑΣΕΤΕΜ- Θεσ/νίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών κατεύθυνση οµικών Έργων ίπλωµα Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ κατεύθυνσης οµικών Έργων ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΣΥΝΕ ΡΙΑ-ΗΜΕΡΙ ΕΣ 2005 Ηµερίδα «Ολοκληρωµένο Σύστηµα Παρακολούθησης Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης υτικής Μακεδονίας» «ιαχείριση της Ποιότητας του Αέρα µε τη Βοήθεια ορυφορικών Πληροφοριών SMAQ -ΤΕΙ Μ - Nέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στην Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας» Περιφέρεια Μ 1998 Συµµετοχή στην Open Day Βιοµηχανικού Σχεδιασµού µε θέµα : «Επώνυµο & Ανώνυµο Design - ελιαλής 1997 Οργάνωση- ηµιουργία Α Συνέδριου και Έκθεσης CAD- CAM στο ΤΕΙ Μ 1997 Συµµετοχή και οργάνωση Ηµερίδας Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας 1997 Ηµερίδα Προσοµοίωσης και Πρωτοτυποποίησης µε Η/Υ 1996 Ηµερίδα Solid Modeling ΤΕΙ Μ Τµήµα 1992 Σεµινάριο Πληροφορικής του ΕΛΚΕΠΑ (Μαθήµατα:Εισαγωγή στους Η/Υ, Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό Σχέδιο, Ανάπτυξη πακέτου ΑutoCad, Συστήµατα CAD/CAM, Ροµποτική) 1992 Σεµινάριο CAD Techniques Iνστιτούτου - ΤΕΙ Πάτρας

3 1989 Οργάνωση και συµµετοχή Σεµιναρίου «Πυρασφάλεια-νέος Κανονισµός Πυροπροστασίας» στο ΤΕΙ Μ από το ΑΠΘ 1988 Σεµινάριο Πληροφορικής ΤΕΙ Μ τεσσάρων µηνών ωρών (Μαθήµατα:Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τεχνικές Σχεδίασης Προγραµµάτων, Γλώσσα προγραµµατισµού BASIC, Υπολογιστικές µαθηµατικές µέθοδοι, Σχεδίαση και Ανάλυση Εφαρµογών, MS-DOS, Επεξεργασία πινάκων, Βάσεις εδοµένων 1987 Α ιεθνές Συνέδριο «Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί Πυροπροστασίας» ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Γαλλική Γλώσσα : Certificat Aγγλική Γλώσσα γνώση σε επίπεδο Lower ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Computer Aided Design πακέτα: AutoCad, Prime Medusa, PDMS10, SolidWorks ιάφορα: Windows, Unix, MS DOS, Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 1997 Σύνταξη & Έκδοση τόµου Πρακτικών Α Συνεδρίου ιδακτικές Σηµειώσεις στα µαθήµατα: 1991 Τεχνικό Σχέδιο ( εργαστήριο) Μηχανική ΙΙ ( εργαστήριο) Κατασκευές χώρων ορυχείων (εργαστήριο)

4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ Zητήµατα Οικιστικού περιβάλλοντος- πληθυσµιακής συγκρότησης και ανάπτυξης στο χώρο των πολεοδοµικών λειτουργιών και καθορισµού δικτύων Αξιολόγηση Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης Αξιολόγηση βασικών λειτουργιών πόλης και Περιγραφή διαχρονικής τους εξέλιξης, Περιγραφή πόλης ως οικοσύστηµα- προσοµοίωση λειτουργίας και ανάπτυξής της διαγραµµατικά-αιτιολόγηση (εισροές- εκροές, Γραµµική-Κυκλική πόλη), Φυσικοί κα Ανθρωπογενείς πόροι της πόλης και προβλήµατα διαχείρισής τους- Πορεία υλοποίησης αρχών Αειφορίας- Γενικό Σχέδιο δράσης εµπλεκόµενων φορέων υνατότητες και υσκολίες Εφαρµογής του (µελέτη περίπτωσης η πόλη της Σκιάθου) Προκαταρκτικές προδιαγραφές επιλογής θέσεων για χωροθέτηση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε δοµηµένο περιβάλλον και ο Σχεδιασµός δικτύων υποδοµής (µελέτη περίπτωσης η πόλη της Σκιάθου) Περιβαλλοντικά προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Σύγκριση ρύπων - Πρόταση µέτρων, Σουµελίδου Β., ΕΑΠ 2005 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων, Σουµελίδου Β., ΕΑΠ 2005 Περιγραφή και προσέγγιση βασικών σηµείων που συνθέτουν το πλαίσιο της περιβαλλοντικής αξιολόγησης µέσα από µια µελέτη περίπτωσης (Εγνατία οδός) Οδικό έργο παράκαµψης πόλης (περιβαλλοντικοί παράγοντες, θεσµικό πλαίσιο αδειοδότησης, εναλλακτικές λύσεις, συλλογή πληροφοριών σύνταξης ΜΠΕ, εκτίµηση, αξιολόγηση, µέτρα αντιµετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων οδοποιίας) Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Έργων Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Στερεών Απορριµµάτων Ενεργειακός Σχεδιασµός µη διασυνδεδεµένου ενεργειακού συστήµατος µε αξιοποίηση ενδογενών πόρων-περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Εκτίµηση Επιπτώσεων από τη ιαχείριση Έργου Πολλαπλής Σκοπιµότητας: το παράδειγµα της Λίµνης Πλαστήρα Εκτίµηση Αστικού Κυκλοφοριακού Θορύβου Επίλυση Βιολογικού Καθαρισµού

5 Βιολογική επεξεργασία λυµάτων. Σύστηµα ενεργού ιλύος, Σουµελίδου Β., ΕΑΠ 2006 Πολιτικές Μετασκευής Αστικής Οδοποιίας µε Στόχο την Εφαρµογή των Αρχών Σχεδιασµού της Βιώσιµης Κινητικότητας Παράκτια Ζώνη (φυσικές διεργασίες κατασκευή βραχίονα) Κυκλοφοριακός Θόρυβος και Σχεδιασµός Αστικών Περιοχών. Η Περίπτωση του Κέντρου της Πόλης της Κοζάνης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ: Ελεύθερος επαγγελµατίας Πολιτικός Μηχανικός TE Ωροµίσθια εκπαιδευτικός στο ΚΑΤΕΕ Κοζάνης 1985 Μονιµοποίηση στο ΤΕΙ Κοζάνης στο ΓΤΘΕ στη βαθµίδα των επιµελητών 1987 Εξέλιξη στη βαθµίδα καθηγητού Εφαρµογών ΓΤΘΕ Προϊστάµενη Τµήµατος 2005 Υπεύθυνη εργαστηρίου CAD- ΓΤΘΕ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΙ Μ: Παραστατική Γεωµετρία Τεχνικό Σχέδιο (θεωρία & εργαστήριο) Μηχανική ΙΙ (ασκήσεις & εργαστήριο) Κατασκευές χώρων ορυχείων (εργαστήριο) CAD ( εργαστήριο AutoCad & SolidWorks) Εδαφοµηχανική (εργαστήριο) Μηχανολογικό Σχέδιο ΒΣχ (εργαστήριο) Μηχανολογικό Σχέδιο Ι Μηχανολόγων (εργαστήριο) ΣΥΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Σχεδιαστήριο ΓΤΘΕ, 1985 Μηχανική ΙΙ (Αντοχή Υλικών) ΓΤΘΕ, 1985 Κατασκευές χώρων ορυχείων ΓΕΩΠΕ, 1989 Εδαφοµηχανική ΓΕΩΠΕ, 1990 CAD Τechniques ΓΤΘΕ, 1993 CAD,1995 Πληροφορικής, 1995

6 ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ: 1998 Οργάνωση Open Day µε θέµα διάλεξης : «Επώνυµο & Ανώνυµο Design - ελιαλής 1997 Οργάνωση- ηµιουργία Α Συνεδρίου και Έκθεσης CAD- CAM στο ΤΕΙ Μ 1997 Σύνταξη & Έκδοση Πρακτικών Α Συνεδρίου 1997 Οργάνωση Ηµερίδας Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας για το Βιοµηχανικό Σχεδιασµό 1997 Οργάνωση Ηµερίδας Προσοµοίωσης και Πρωτοτυποποίησης µε Η/Υ για το τµήµα 1996 Οργάνωση Ηµερίδας Solid Modeling ΤΕΙ Μ Τµήµα Οργάνωση- ηµιουργία Τµήµατος Τεχνολόγων Μηχανικών στη ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Μ 1989 Οργάνωση Σεµιναρίου «Πυρασφάλεια-νέος Κανονισµός Πυροπροστασίας» στο ΤΕΙ Μ από το ΑΠΘ 1987 Συµµετοχή στην διενέργεια Α ιεθνούς Συνεδρίου «Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί Πυροπροστασίας» ΑΠΘ ρ. Παπαιωάννου τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52 Αργυρούπολη, Αθήνα Fax (210) 9615950 e-mail isig@teipir.gr

ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52 Αργυρούπολη, Αθήνα Fax (210) 9615950 e-mail isig@teipir.gr ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΙΓΑΛΑΣ Προσωπικά Στοιχεία Ηµεροµηνία Γέννησης 10/07/1965 Τόπος Γέννησης Πόλη του Παναµά, Παναµάς Υπηκοότητα Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαµος µε ένα τέκνο ιεύθυνση Κρώµνης 12, 164 52

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ : ΧΑΤΖΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αγγελακάκη Άγγελου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αγγελακάκη Άγγελου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αγγελακάκη Άγγελου Επάγγελμα: Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc. Συγκοινωνιολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Διεύθυνση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Μυτιλήνη 2009 1 ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τηλ. Κέντρο Πανεπιστηµίου Αιγαίου Τηλ. 22510-36000 Fax: 22510-36099 Γραµµατεία Τµήµατος Γεωγραφίας Τηλ. 22510-36400

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΣΙ ΟΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΦΥΣΙΚΟΣ-ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α (ΜSc) ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΣΙ ΟΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΦΥΣΙΚΟΣ-ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α (ΜSc) ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΣΙ ΟΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ-ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α (ΜSc) ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Νοέμβριος 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο Όνομα Τόπος Γεννήσεως ΚΑΤΣΙ ΟΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιεράπετρα Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα. Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα. Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Τόπος και ημερομηνία γέννησης Χανιά, 4 Αυγούστου 1968 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Αγγλικά Γερμανικά Άριστα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις ΤΕΥΧΟΣ. 145 03 06 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ... 2 3. EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 3.1 ΑΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Οδηγός Eπαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Κύριος Ερευνητής: Δρ. Κ. Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Λ. Ι. Τσικριτζής

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πανελλήνιο Ε ιστηµονικό Συνέδριο στην Οικονοµική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή

2 ο Πανελλήνιο Ε ιστηµονικό Συνέδριο στην Οικονοµική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 2 ο Πανελλήνιο Ε ιστηµονικό Συνέδριο στην Οικονοµική των Φυσικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα

ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα ΣΠΟΥ ΕΣ 2011 ιδακτορικό στη ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Quality/Robust Engineering) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τοµέας Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΜΑΘΕΙΝ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Θεσσαλονίκη... 5 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Αθήνα... 7 Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδα... 13 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα... 16 Ανακαίνισης και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του Πεφάνη Ευάγγελου.

Βιογραφικό σημείωμα του Πεφάνη Ευάγγελου. Βιογραφικό σημείωμα του Πεφάνη Ευάγγελου. Γενικά. -Γεννήθηκα στην Πάτρα το έτος 1964.Είμαι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. -Εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις με την ειδικότητα Διαβιβαστής του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λαμία, Ιούλιος 2012 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος Μπαγινέτας Νικόλαος Λαμία,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ Χριστίνα Ανδρέα Δημητρίου, 35, 142 34, Καλογρέζα, Αθήνα Τηλέφωνο (-α) 210 2792318 Κινητό: 693 25

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. & 1996 2002 2004

1. 2. & 1996 2002 2004 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επίθετο: Ευαγγέλου Όνοµα: Φίλιππος Χρόνος/ Τόπος γέννησης: 06.05.1978, Κατσικά Ιωαννίνων ιεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 160, 45500 Κατσικά Τηλέφωνο οικίας: 2651091285

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΗ Α.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΗ Α.Ε. Α. Σ. Ε. Π. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ : ΕΗ Α.Ε. 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Π.Ε.) Ενδείξεις του πίνακα: Στη στήλη (1) περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές:

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/βαθμίδα/ονομασία 327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Γενικές πληροφορίες για το ελληνικό σύστημα Ανώτατης εκπαίδευσης. Ανανεώσιμοι ενέργεια στην Ελλάδα

Ελλάδα. Γενικές πληροφορίες για το ελληνικό σύστημα Ανώτατης εκπαίδευσης. Ανανεώσιμοι ενέργεια στην Ελλάδα Ελλάδα Γενικές πληροφορίες για το ελληνικό σύστημα Ανώτατης εκπαίδευσης Ανανεώσιμοι ενέργεια στην Ελλάδα Γενικότερα οι μαθητές περνάνε στο ανώτερο εκπαιδευτικό σύστημα αφού τελειώσουν το Λύκειο. Η ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Παρουσιάσεων και Συµπεράσµατα Στρογγυλού Τραπέζιου για τη Θεσσαλονίκη

Σύνοψη Παρουσιάσεων και Συµπεράσµατα Στρογγυλού Τραπέζιου για τη Θεσσαλονίκη Σύνοψη Παρουσιάσεων και Συµπεράσµατα Στρογγυλού Τραπέζιου για τη Θεσσαλονίκη 11-12 Νοεµβρίου 2010 Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και τη οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τα µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας κατανέµονται ανάλογα µε την ειδικότητα σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς,

Διαβάστε περισσότερα