«Εκπαιδευτική Τεχνολογία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Εκπαιδευτική Τεχνολογία»"

Transcript

1 «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» Προηγμένα 3Δ Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Δρ. Ισίδωρος Περίκος Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

2 Ατζέντα Εικονική Πραγματικότητα Τεχνολογίες και Συστήματα Εικονικής Πραγματικότητας Επαυξημένη Πραγματικότητα Εκπαιδευτική Ρομποτική

3 Εικονική Πραγματικότητα Ο όρος Εικονική Πραγματικότητα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Jaron Lanier το Τι είναι εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality); είναι ένα περιβάλλον βασισμένο σε υπολογιστή, ισχυρά αλληλεπιδραστικό, στο οποίο ο χρήστης συμμετέχει σε έναν "εικονικά πραγματικό" κόσμο.

4 Εικονική Πραγματικότητα Πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να περιγράψουν τι είναι η εικονική πραγματικότητα, και την περιέγραψαν ως: «το εισιτήριο σε έναν άλλο κόσμο» (Pimentel & Teixeira, 1993) «ένας ανοικτός κόσμος όπου το μυαλό του ανθρώπου είναι ο μόνος περιορισμός».

5 Εικονικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα (1/3) Η χρήση της μοντελοποίησης και της προσομοίωσης μέσω υπολογιστικών συστημάτων προκειμένου να δώσει στον χρήστη την δυνατότητα να αλληλεπιδράσει με ένα τεχνητό τρισδιάστατο οπτικό περιβάλλον. Ο εικονικός κόσμος είναι ένα διαλογικό παραγόμενο από τον υπολογιστή πολυδιάστατο πρότυπο ενός πραγματικού ή τεχνητού κόσμου.

6 Εικονικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα (2/3) Ο εικονικός κόσμος αποτελείται από αντικείμενα που έχουν : Την εμφάνισή τους (appearance), δηλαδή το σχήμα, το μέγεθος και το χρώμα τους. Τη συμπεριφορά τους (behavior), που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν στην αλληλεπίδρασή τους με το χρήστη.

7 Εικονικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα (3/3) Ένα εικονικό περιβάλλον (ΕΠ) μπορεί να συνδυάζει περισσότερα του ενός χαρακτηριστικά: Εμβύθιση: η αίσθηση που έχει ο χρήστης ότι βρίσκεται μέσα στο εικονικό περιβάλλον Αλληλεπίδραση: η δυνατότητα του χρήστη να ενεργεί στο εικονικό περιβάλλον και εκείνο να αλλάζει αναλόγως Πλοήγηση: η δυνατότητα του χρήστη να περιηγηθεί μέσα στον εικονικό χώρο όπως θα έκανε σε έναν φυσικό χώρο.

8 Ταξινόμηση (1/3) Κατανεμημένα Δικτυακά Συνεργατικά Μαθησιακά Ταξινόμηση ως προς τον τρόπο πρόσβασης: Μονοχρηστικά Εικονικά Περιβάλλοντα Πολυχρηστικά Εικονικά Περιβάλλοντα

9 Ταξινόμηση (2/3) Κατανεμημένα: Ενεργά μέρη του περιβάλλοντος είναι διασκορπισμένα σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα τα οποία συνδέονται μέσω ενός δικτύου Δικτυακά: Επιτρέπουν σε μια ομάδα διασκορπισμένων χωρικά και χρονικά χρηστών να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο. Ονομάζονται και πολυχρηστικά κατανεμημένα εικονικά περιβάλλοντα.

10 Ταξινόμηση (3/3) Συνεργατικά: Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να συναντώνται και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με πράκτορες (agents) και με τα διάφορα αντικείμενα του εικονικού χώρου. Μαθησιακά Εικονικά Περιβάλλοντα: Συνεργατικό Εικονικό Περιβάλλον το οποίο δεν στοχεύει μόνο στην διεξαγωγή και ολοκλήρωση μιας συνεργατικής διαδικασίας, αλλά και σε επιπρόσθετες εκπαιδευτικές εργασίες, όπως είναι για παράδειγμα η σύγχρονη μάθηση από απόσταση

11 Κατηγορίες συστημάτων Κύριες κατηγορίες είναι Επιτραπέζια συστήματα εικονικής πραγματικότητας (DesktopVR) Συστήματα Εμβύθισης (Immersion VR) Συστήματα προσομοιωτών η εξιμοιωτών Συστήματα CAVE

12 Εικονικό Περιβάλλον

13 Εικονικό Περιβάλλον

14 Πεδία Εφαρμογών (1/3) Απεικόνιση συστημάτων πληροφοριών Οπτικοποίηση συστημάτων πληροφοριών Οπτικοποίηση οικονομικών δεδομένων Οπτικοποίηση δομής δικτύων Μοριακή μοντελοποίηση Ιατρική προσομοίωση Εκπαίδευση Αξιολόγηση αρχιτεκνονικού σχεδιασμού

15 Εκπαίδευση Πεδία Εφαρμογών (2/3) Προσομοίωση εργαστηρίων για διδασκαλία Προσομοίωση περιήγησης σε περιβάλλοντα που είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί (π.χ. μουσεία) Προσομοίωση πτήσης VR για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες Βιομηχανία άμυνας Ψυχαγωγία

16 Πεδία Εφαρμογών (3/3) VR σε εκπαίδευση στρατιωτών

17 Χρήση HMD

18 Συστήματα προσομοιωτών Χρησιμοποιούνται συνήθως για την εκπαίδευση ή εξάσκηση των χρηστών Χαρακτηριστικά παραδείγματα εξομοιωτών είναιεξομοιωτές πτήσης

19 Συστήματα CAVE (1/2) Αποτελούνται από ένα δωμάτιο στους τοίχους, το δάπεδο και την οροφή του οποίου προβάλλονται εικόνες που αναπαριστούν απόψεις του εικονικού περιβάλλοντος Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βαδίζει στο δωμάτιο, και να έχει την αίσθηση της παρουσίας του στονεικονικό κόσμο

20 Συστήματα CAVE (2/2)

21 Πλεονεκτήματα εικονικών περιβαλλόντων Τα πλεονεκτήματα που παρέχουν είναι κυρίως: ότι προάγουν το μοντέλο της συνεργατικής μάθησης από απόσταση παρέχουν σημαντικά εργαλεία για την δημιουργία συστημάτων επικοινωνίας και συνεργασίας με εύκολη πρόσβαση και χρήση όπως είναι επικοινωνία με ήχο, μηνύματα κειμένου, χειρονομίες Το εικονικό περιβάλλον υπερβαίνει τα γεωγραφικά όρια που βοηθάει να αλληλεπιδρούν απομακρυσμένοι χρήστες σε πραγματικό χρόνο.

22 Πλεονεκτήματα εικονικών περιβαλλόντων Οι Steinkuehler και Williams (2006) διαπίστωσαν ότι η αλληλεπίδραση μέσα στους εικονικούς κόσμους, όχι μόνο βοηθά τους ανθρώπους να δημιουργήσουν κοινότητες, αλλά και τους εκθέτει σε μια ποικιλία απόψεων για τον κόσμο, μέσα από την ανάπτυξη αυτών των εικονικών κοινωνικών σχέσεων.

23 Πλεονεκτήματα εικονικών περιβαλλόντων Τα περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας και οι εικονικοί κόσμοι, παρέχουν στους χρήστες την αίσθηση της παρουσίας στο περιβάλλον που βλέπουν και με το οποίο αλληλεπιδρούν. Διαρκής ανταπόκριση σε πραγματικό χρόνο του (εικονικού) περιβάλλοντος στις αισθήσεις, το νοητικό πλαίσιο, και τα συναισθήματα.

24 Πλεονεκτήματα εικονικών περιβαλλόντων Ένα ακόμη βασικό πλεονέκτημα που διαθέτουν τα περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας είναι ότι μπορούν να προσφέρουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για συνεργατική σύνθεση της γνώσης.

25 Εικονικά περιβάλλοντα- Διδακτικές μέθοδοι Βασικές εκπαιδευτικές τεχνικές και διδακτικές μεθόδους που μπορούν αν υποστηρίξουν τα εικονικά περιβάλλοντα: Εισήγηση/ Διάλεξη Ο διδάσκων παρουσιάζει ένα θέμα στους μαθητές σε περιορισμένο χρόνο Παιχνίδι Ρόλων Οι μαθητές υποδύονται ρόλους σε γεγονότα που προηγούνται μιας κατάστασης,κατά τη διάρκεια της κατάστασης και μετά από αυτήν. Συνθετικές εργασίες (Projects) Οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν μια συνθετική εργασία για ένα συγκεκριμένο θέμα στο οποίο θα πρέπει να εργαστούν στο εικονικό περιβάλλον. Εργάζονται ατομικά ή σε ομάδες, αναλαμβάνουν ρόλους, συλλέγουν πληροφορίες, ερευνούν, αξιολογούν, αποφασίζουν, και παρουσιάζουν τη δουλειά τους στον εκπαιδευτή

26 Εικονικό Περιβάλλον Παράδειγμα 3D κόσμου

27 Avatar σε Εικονικό Περιβάλλον Παρέχει την φυσική αναπαράσταση του χρήστη στον εικονικό κόσμο. Τονίζει την αλληλεπίδραση του χρήστη με τον κόσμο. Κάνει τον χρήστη να αισθάνεται κάποιες ιδιότητες του εικονικού κόσμου σαν να βρισκόταν ο ίδιος σε αυτόν.

28 Πεδία εφαρμογής εικονικών κόσμων (1/7) Σε επικοινωνία κοινωνικών ομάδων με ίδιες δραστηριότητες και ενδιαφέροντα. Σε αυτή την περίπτωση, παρέχεται η δυνατότητα εικονικής φιλίας, που με τη δημιουργία και παραμετροποίηση των εικονικών εκπροσώπων των χρηστών μπορούν να συνάψουν κοινότητες. Ο πιο δημοφιλής εικονικός κόσμος που κάνει χρήση του συγκεκριμένου πεδίου είναι το Second Life.

29 Πεδία εφαρμογής εικονικών κόσμων (2/7) Μία άλλη σημαντική εφαρμογή των εικονικών κόσμων είναι στις ιατρικές επιστήμες, όπου δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης επικίνδυνων πειραμάτων χωρίς να εμπλέκονται ζωντανά πειραματόζωα. Πολύ σημαντική, είναι η εφαρμογή τους στον τομέα της Ψυχολογίας, στην οποία επιτρέπει στους χρήστες να βιώσουν καταστάσεις που οι συνθήκες του πραγματικού κόσμου δεν τους επιτρέπει. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να ξεπεράσουν φοβίες και άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τον ψυχολογικό παράγοντα.

30 Πεδία εφαρμογής εικονικών κόσμων (3/7) Σημαντική εφαρμογή, ακόμα, βρίσκουν στο εμπόριο, όπου αρκετές μεγάλες εταιρείες (Dell, IBM McDonalds) έχουν αναγνωρίσει τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι εικονικοί κόσμοι για τη διαφήμιση των προϊόντων τους. Στηρίζουν την οικονομία τους μέσω των εικονικών νομισμάτων και εξασφαλίζουν κέρδη, με προέκταση την πραγματική οικονομία (de Freitas, 2006).

31 Πεδία εφαρμογής εικονικών κόσμων (4/7) ένα μεγάλο μέρος των χρηστών συμμετείχε σε δραστηριότητες που στόχο είχαν τη διασκέδαση στο εικονικό περιβάλλον (de Freitas, 2008). Η χρήση και χρησιμότητα των εικονικών κόσμων στην εκπαίδευση, την υποστήριξη της μάθησης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο στη σχολική όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι εικονικοί κόσμοι είναι ικανοί να στηρίξουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να φιλοξενήσουν κοινότητες δημιουργημένες από εκπαιδευτικά ιδρύματα (de Freitas, 2008). Έχουν εξαιρετικά βοηθητικό ρόλο στον αρχιτεκτονικό και βιομηχανικό σχεδιασμό.

32 Πεδία εφαρμογής εικονικών κόσμων (5/7) Ξενάγηση σε μουσεία ή αρχαίους τόπους: Σα σύγχρονα εικονικά περιβάλλοντα περιέχουν εξελιγμένα εργαλεία μοντελοποίησης που επιτρέπουν στους χρήστες να περιηγηθούν ή ακόμη και να δημιουργήσουν ένα σύνθετο οικοδόμημα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αναπαρασταθεί ψηφιακά ένα μουσείο ή μια αρχαία πολιτεία.

33 Πεδία εφαρμογής εικονικών κόσμων (5/7) Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διδασκαλία εννοιών προγραμματισμού. Προσομοίωση εκτέλεσης κώδικα αναλυτική εξήγηση των βημάτων από την αρχή ως το τέλος της εκτέλεσης. Η επεξήγηση γίνεται λεκτικά μέσα από το κανάλι της δημόσιας συνομιλίας αλλά και οπτικά

34 Πεδία εφαρμογής εικονικών κόσμων (6/7) Στο πεδίο των επιστημών και της χημείας οι εικονικοί κόσμοι προσφέρουν την δυνατότητα προσομιώσεων διαδικασιών που είναι ακριβές ή επικίνδυνες να πραγματοποιηθούν στο φυσικό κόσμο.

35 Second Life (1/3) Το Second Life (SL) είναι ένα διαδικτυακό τρισδιάστατο πολυχρηστικό εικονικό περιβάλλον (Multi-user Virtual Environment, MUVE), στο οποίο avatars (εικονικές αναπαραστάσεις των παικτών) αλληλεπιδρούν μέσω επικοινωνίας, μάθησης, εξερεύνησης, παιχνιδιού και εμπορικών δραστηριοτήτων.

36 Second Life (2/3) Στο τέλος του 2017, ο αριθμός των χρηστών ήταν "μεταξύ και ". Tο Second Life μοιάζει αρκετά με τα MMORGS παιχνίδια. Οι όροι υπηρεσίας του Second Life προβλέπουν ότι οι χρήστες διατηρούν πνευματικά δικαιώματα για οποιοδήποτε περιεχόμενο δημιουργούν.

37 Second Life (3/3) Το Second Life (SL) είναι ένας εικονικός κόσμος που δημιουργεί στην οθόνη του Η/Υ ένα δικτυακό περιβάλλον τρισδιάστατης εικονικής πραγματικότητας, όπου οι χρήστες του κινούνται και αλληλεπιδρούν σε προσομοιωμένους τρισδιάστατους χώρους αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρηστικό εργαλείο στην εκπαίδευση λόγω των διαδραστικών μέσων επικοινωνίας που διαθέτει (κείμενο, ήχος, gestures, animations).

38 Χρήση του Second Life στην εκπαίδευση (1/3) Μέσα σε αυτό ελαχιστοποιούνται οι διαφορές από το φυσικό περιβάλλον και στον εκπαιδευόμενο δημιουργείται η εντύπωση ότι βρίσκεται σε ένα πραγματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο. βοηθούν και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω ότι διαθέτει ο εικονικός κόσμος (Cargill-Kipar, 2009).

39 Χρήση του Second Life στην εκπαίδευση (2/3) Οι συζητήσεις που μπορούν να λαμβάνουν χώρα μέσα στο περιβάλλον με άλλους χρήστες που βρίσκονται σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές καθώς και η ανταλλαγή απόψεων, προβληματισμών και δράσεων μεταξύ των υποκειμένων μέσα από τη δημιουργία κοινοτήτων, μπορούν να προσφέρουν στους εκπαιδευομένους και τους εκπαιδευτές νέες ευκαιρίες μάθησης και διδασκαλίας αντίστοιχα (Brown & Richard, 2008).

40 Χρήση του Second Life στην εκπαίδευση (3/3) Σπουδαστές και εκπαιδευτικοί από όλο τον κόσμο ενώνονται μέσω της οθόνης του υπολογιστή τους και αποτελούν μία πολύ μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας, όπου ανταλλάσουν απόψεις, σκέψεις, συναισθήματα και εξελίσσουν την επιστήμη και την τεχνολογία (Broadribb & Carter, 2009).

41 Second life - Πλεονεκτήματα Δωρεάν εργαλείο αλλά έχει δικό της νόμισμα. Εναλλακτική λύση στη χρήση μιας πλατφόρμας διαχείρισης συστήματος μάθησης (LMS), για online εκπαίδευση. Το Second Life προσφέρει πολλούς τρόπους επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών. Υπάρχουν πολλές ομάδες στο Second Life για τους εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν στην κάλυψη κάθε εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Οι μαθητές μπορούν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους πέρα από την τάξη.

42 Second life - Μειονεκτήματα Δωρεάν εργαλείο αλλά έχει δικό της νόμισμα. Εναλλακτική λύση στη χρήση μιας πλατφόρμας διαχείρισης συστήματος μάθησης (LMS), για online εκπαίδευση. Το Second Life προσφέρει πολλούς τρόπους επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών. Υπάρχουν πολλές ομάδες στο Second Life για τους εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν στην κάλυψη κάθε εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Οι μαθητές μπορούν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους πέρα από την τάξη.

43 Unity Η Unity είναι μια cross-platform μηχανή σε πραγματικό χρόνο, η οποία αναπτύχθηκε από την Unity Technologies Από το 2018, η μηχανή έχει επεκταθεί για να υποστηρίξει 27 πλατφόρμες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία τόσο τρισδιάστατων όσο και δισδιάστατων παιχνιδιών, καθώς και προσομοιώσεις για τις πολλές πλατφόρμες του. Η Unity δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργούν παιχνίδια και διαδραστικές εμπειρίες τόσο σε 2D όσο και σε 3D και προσφέρει ένα πρωτογενές API scripting σε C #.

44 Unity- Πλεονεκτήματα Είναι πολύ αποτελεσματική ενώ παράγει 2D σκηνές.επίσης μπορεί πολύ καλά να χρησιμοποιηθεί για την απόδοση 3D εικόνων. Η ποιότητα που προσφέρεται είναι σχετικά καλή σε σύγκριση με άλλες εφαρμογές. Είναι εξαιρετική για την cross-platform development.h ανάπτυξη cross-platform αναπτύσσονται πολύ αυτές τις μέρες. Είναι ευκολότερο να χρησιμοποιηθεί σε σύγκριση με πολλές λλες τεχνολογίες. Το κόστος είναι πολύ μικρότερο σε σύγκριση με όλους τους άλλους ανταγωνιστές του.

45 Unity- Μειονεκτήματα Είναι πολύ αποτελεσματική ενώ παράγει 2D σκηνές.επίσης μπορεί πολύ καλά να χρησιμοποιηθεί για την απόδοση 3D εικόνων. Η ποιότητα που προσφέρεται είναι σχετικά καλή σε σύγκριση με άλλες εφαρμογές. Είναι εξαιρετική για την cross-platform development.h ανάπτυξη cross-platform αναπτύσσονται πολύ αυτές τις μέρες. Είναι ευκολότερο να χρησιμοποιηθεί σε σύγκριση με πολλές λλες τεχνολογίες. Το κόστος είναι πολύ μικρότερο σε σύγκριση με όλους τους άλλους ανταγωνιστές του.

46 Unreal Engine Η Unreal Engine είναι μια μηχανή δημιουργίας παιχνιδιών που αναπτύχθηκε από την Epic Games και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο παιχνίδι Unreal το Aρχικά αναπτύχθηκε για shooters πρώτου προσώπου, Έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε διάφορα άλλα είδη, όπως stealth, παιχνίδια μάχης, MMORPGs και άλλα RPG. Διαθέτει υψηλό βαθμό φορητότητας και είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από πολλούς προγραμματιστές παιχνιδιών.

47 Unreal Engine- Πλεονεκτήματα Μία από τις πιο εξεζητημένες μηχανές παιχνιδιών Στην Unreal Engine, υπάρχουν σχέδια όπως τα μπλοκ, έτσι ώστε ακόμη και προγραμματιστές χωρίς την ελάχιστη γνώση να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την μηχανή. Είναι σε θέση να παράγει όμορφα γραφικά και σύνθετες κινηματογραφικές ακολουθίες Μια πολύ φθηνή εναλλακτική λύση από τις περισσότερες άλλες μηχανές

48 Unreal Engine- Μειονεκτήματα Μία από τις πιο εξεζητημένες μηχανές παιχνιδιών Στην Unreal Engine, υπάρχουν σχέδια όπως τα μπλοκ, έτσι ώστε ακόμη και προγραμματιστές χωρίς την ελάχιστη γνώση να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την μηχανή. Είναι σε θέση να παράγει όμορφα γραφικά και σύνθετες κινηματογραφικές ακολουθίες Μια πολύ φθηνή εναλλακτική λύση από τις περισσότερες άλλες μηχανές

49 GameMaker Η GameMaker Studio είναι μια μηχανή παιχνιδιών πολλαπλών πλατφορμών που αναπτύχθηκε από τους YoYo Games. Η GameMaker χρησιμοποιείται για τη δημιουργία διαδικτυακών 3D παιχνιδιών πολλαπλών πλατφορμών και πολλαπλών ειδών, χρησιμοποιώντας μια προσαρμοσμένη γλώσσα οπτικής προγραμματισμού drag-and-drop Το GameMaker προορίζεται κυρίως για παιχνίδια με γραφικά 2D, επιτρέποντας την χρήση raster γραφικών, διανυσματικών γραφικών (μέσω SWF), και 2D σκελετικών κινούμενων σχεδίων.

50 Eύκολο στη χρήση. GameMaker - Πλεονεκτήματα Απλή διεπαφή Drag and drop. Δεν χρειάζεται να γράφετε κώδικα. Το Gamemaker περιλαμβάνει ένα βασικό εργαλείο δημιουργίας γραφικών, παρόμοιο με το Paint. Περιλαμβάνει πολύ βασικά εργαλεία τροποποίησης ήχου, όπως: echo, reverb, volume κ.λπ.

51 GameMaker- Μειονεκτήματα Η πλήρης έκδοση δεν είναι δωρεάν, κάτι που θα χρειαστείτε για παιχνίδια 3D. Είναι ακριβό Δεν είναι δυνατή η ενσωμάτωση βίντεο Το πρόγραμμα είναι αρκετά ασταθές.έχει αρκετά crashes ειδικά όταν ασχολείσαι με τα assets. Έλάχιστο documentation

52 OpenSimulator και Firestorm

53 OpenSim OpenSimulator: Πλατφόρμα ανοικτού κώδικα, για την δημιουργία Εικονικού Κόσμου, στον οποίο μπορούν να συνδεθούν χρήστες απομακρυσμένα μέσω ειδικών εφαρμογών (3D Viewers) Diva Distro: Έκδοση του OpenSimulator με έτοιμες κάποιες από τις ρυθμίσεις.

54 OpenSim Το OpenSimulator μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξομοίωση εικoνικών κόσμων ομοίων με το Second Life. Το Secondlife και το OpenSim έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στην Εκπαίδευση.

55 OpenSim Hosting Υπάρχουν εταιρίες που έχουν εγκαταστήσει το Opensim σε server τους και προσφέρουν υπηρεσίες φιλοξενίας 3Δ Κόσμων. Κάποιες προσφέρουν φιλοξενία ειδικά για εφαρμογές εκπαιδευτικού περιεχομένου. JokaydiaGrid, isynergy3d, Virtyou, Curiosity Grid, and ScienceSim. OSgrid is also home to many educators, as is Craft World, Metropolis, and New World Grid.

56 OpenSim Hosting Εγκατάσταση σε δικό σου εξυπηρετητή (server) Χωρίς κόστος Απαιτεί κάποιες γνώσεις δικτύων και χρόνο για την εγκατάσταση και συντήρηση του Υπάρχει ελευθερία στο μέγεθος του κόσμου και το περιεχόμενο του (ανάλογα με τις δυνατότητες του υπολογιστή) Υπάρχει δυνατότητα να συνδεθεί ο κόσμος σε Δίκτυο (Grid) για να είναι εύκολα προσπελάσιμος από άλλους κόσμους

57 OpenSim Hosting Φιλοξενία σε σχετική υπηρεσία / δίκτυο κόσμων (Grid) Ενδεχομένως κάποιες λειτουργίες να περιορίζονται Συνήθως υπάρχει υπηρεσία Marketplace που επιτρέπει να αγοράσεις ή και να πουλήσεις υλικό Το Grid μπορεί να περιέχει πολλούς άλλους κόσμους τους οποίους μπορείς να προσπελάσεις ή και αντίστροφα να επισκευτούν τον κόσμο σου

58 Τρισδιάστατος Κόσμος Χαρακτηριστικά Εξερεύνηση μεσω ενός χαρακτήρα Avatar Επικοινωνία με άλλους χρήστες (κείμενο, φωνή, νοήματα) Δημιουργία 3Δ κατασκευών Δυνατότητα αλληλεπίδρασης με αντικείμενα (γλώσσα προγραμματισμού LSL)

59 Εκπαιδευτικό Υλικό Παρουσιάσεις Απλά αρχεία κειμένου (Notecards) Προβολή Ιστοσελίδων (MOAP) Χαρακτήρες NPC (Non Playable Characters) 3Δ δραστηριότητες ( με χρήση scripts)

60 Εγκατάσταση OpenSim Το λογισμικό δεν χρειάζεται εγκατάσταση. Απλά το κατεβάζετε και το αποσυμπιέζετε σε κάποιον φάκελο. Για την εκτέλεση, τρέχετε το OpenSim.exe στον φάκελο bin. Αν το λειτουργικό σας είναι Linux θα πρέπει να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το mono: sudo mono bin/opensim.exe

61 Εγκατάσταση Την 1 η φορά που το εκτελείτε θα πρέπει να απαντήσετε μερικές ερωτήσεις για να γίνει η αρχική παραμετροποίηση: Διαχειριστής (admin) 1 η Περιοχή

62 Εγκατάσταση Αρχική Περιοχή (Region) του 3Δ κόσμου (μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερες αργότερα) Region Name UUID Location [X,Y] Internal IP address Internal Port External IP address LAN: SYSTEMIP (default) ONLINE: Use System s external IP

63 Εγκατάσταση Estate Name Owner (firstname, lastname, password)

64 Εγκατάσταση - Προαιρετικές Ρυθμίσεις Προαιρετικά: Freeswitch ( για επικοινωνία με φωνή) Apache server with PHP. Απαιτείται για κάποιες επιπλέον δυνατότητες (e.g. offline messages, groups) MySQL Server. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί της προεπιλεγμένης βάσης(για καλύτερες επιδόσεις)

65 Δημιουργία νέου χρήστη / avatar create user Δημιουργία νέας περιοχής create region [[region name]] Επιλογή υπάρχουσας περιοχής change region [[region name]] Εντολές Κονσόλας

66 Εισαγωγή αρχείου εδάφους terrain load [[filename]] Εισαγωγή / Εξαγωγή περιοχής load oar [[filename]] save oar [[filename]] Εντολές Κονσόλας Εισαγωγή / Εξαγωγή συλλογής αντικειμένων load iar [[first]] [[last]] [[path]] [[password]] save iar [[first]] [[last]] [[path]] [[password]]

67 Διεπαφή Διαχείρισης Λογαριασμών Interfaces available Wifi (

68 3D Viewers Λογισμικό για σύνδεση σε εικονικούς κόσμους. Υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές αν και έχουν περίπου τις ίδιες δυνατότητες και παρόμοια διεπαφή: Firestorm Kokua Singularity

69 Firestorm

70 Firestorm Στην συνέχεια, μπορούμε να συνδεθούμε στον κόσμο ορίζοντας τα στοιχειά του προσωπικού μας λογαριασμού και το αντίστοιχο Grid του κόσμου.

71 Χειρισμός Χαρακτήρα - Avatar Avatar -> Preferences -> Move & View -> Movement Enable: Pressing letter keys affects movement (i.e. WASD) Single / Double click on land

72 Χειρισμός Χαρακτήρα - Avatar

73 Χειρισμός Κάμερας

74 Βασικά Αντικείμενα - Prims General (info, name, owener) Object (Position, Rotation, Size) Features (Flexible Path, Light) Texture (Surface) Content (Inventory, Scripts)

75 Υφή Επιφανειών (Textures)

76 Επεξεργασία Εδάφους

77 Επεξεργασία Εδάφους

78 Συλλογές Αντικειμένων (IAR)

79 Εισαγωγή 3D μοντέλων

80 Μηχανή Φυσικής

81 Προσθήκη Script σε αντικείμενο

82 Προσθήκη Script σε αντικείμενο

83 Ενδεικτικές εντολές llwhisper(0,"turning on!"); llsettext("i am on", <1.0, 1.0, 1.0>,1.0); lltargetomega(<0,1,0>, -0.9, 2); lltriggersound("water-flowing3", 0.8); llsettextureanim(anim_on SMOOTH LOOP, ALL_SIDES, 1, 1, 1.0, 0.0, rate); llsleep(1.5); llsettexture(texture, 3);

84 NPC Χαρακτήρες Πρέπει να γίνουν πρώτα αλλαγές στα παρακάτω αρχεία παραμετροποίησης: bin/opensim.ini NPC Enable Config-include/osslEnable.ini Threat level: Severe

85 NPC Χαρακτήρες

86 Παρουσιάσεις

87 Προβολή Ιστοσελίδων

88 Notecards

89 Αλληλεπίδραση με Αντικείμενα

90 Quiz Ερωτήσεων Αξιολόγησης

91 3Δ Δραστηριότητες

92 3Δ Δραστηριότητες

93 3Δ Δραστηριότητες

94 Επαυξημένη πραγματικότητα

95 Επαυξημένη πραγματικότητα Ο όρος επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality) εισήχθη το 1992 από τον Tom Caudell που εργαζόταν στην εταιρία Boeing και βοηθούσε εργάτες να τοποθετήσουν καλώδια σε σκάφη Βασική θεωρητική αρχή είναι η υπέρθεση ψηφιακών πληροφοριών πάνω στην αισθητηριακή αντίληψη ενός χρήστη αντί να τον αντικαθιστά με ένα πλήρως συνθετικό περιβάλλον όπως κάνουν τα εικονικά συστήματα

96 Επαυξημένη πραγματικότητα Τεχνολογίες που επιτρέπουν σε πραγματικό χρόνο προβολή του πραγματικού κόσμου, εμπλουτισμένη (επαυξημένη) σε πραγματικό χρόνο με εικονικές εικόνες και πληροφορίες δύο ή τριών διαστάσεων, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή Εφαρμογή πληροφορικής που συνδυάζει στοιχεία από τον πραγματικό κόσμο και πληροφορίες από μια ψηφιακή βάση δεδομένων Στόχος: η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, μέσω της παροχής πληροφοριών που αφορούν το εκάστοτε αντικείμενο που παρατηρούμε

97 Επαυξημένη πραγματικότητα Άμεση ή έμμεση ζωντανή προβολή ενός φυσικού περιβάλλοντος, όπου κάποια στοιχεία του επαυξήθηκαν ή ενισχύθηκαν με τη βοήθεια εικονικών αντικειμένων, προσώπων ή χώρων φτιαγμένων με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή δημιουργημένο από την ενίσχυση της όρασης και ακοής

98 Επαυξημένη πραγματικότητα Η τεχνολογία AR χρησιμοποιείται κυρίως στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) αλλά και σε Infokiosk πληροφόρησης, παρουσιάσεις και events Μέσω της κάμερας και του συστήματος GPS ενός smartphone παρέχονται πληροφορίες (κείμενα, εικόνες, ήχοι, video) για σημεία ενδιαφέροντος (Points of Interest - POI) στη γεωγραφική θέση που βρίσκεται ο χρήστης και στοχεύει με την κάμερα του Η θέαση των εικονικών δεδομένων είναι δυνατή είτε από τις οθόνες κινητών είτε από ειδικά γυαλιά προβολής Μια άλλη εφαρμογή της τεχνολογίας Augmented Reality είναι AR Vision: η αναγνώριση εικόνων μέσω της κάμερας των smartphones με αποτέλεσμα την σε πραγματικό χρόνο προσθήκη εικονικών δεδομένων και πληροφοριών σχετικών με την συγκεκριμένη εικόνα

99 Επαυξημένη πραγματικότητα Η επαυξημένη (augmented) πραγματικότητα αποσκοπεί στο να δημιουργήσει την αίσθηση ότι εικονικά αντικείμενα βρίσκονται στο πραγματικό κόσμο Δηλαδή σχετίζεται περισσότερο με την πραγματικότητα από ότι η Εικονική πραγματικότητα

100 Επαυξημένη πραγματικότητα Η AR συχνά περιλαμβάνει την προσθήκη στοιχείων δυο διαστάσεων (2D) ή τριών διαστάσεων (3D) σε ένα video γυρισμένο πραγματικό χρόνο Εικονικά αντικείμενα περιλαμβάνουν πληροφορίες που ο χρήστης δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί με τις δικές του αισθήσεις βοηθώντας τον σε καθημερινές εργασίες

101 Πεδία εφαρμογής AR Τουρισμός Ξεναγήσεις σε μουσεία Διαφήμιση Εμπόριο Εκπαίδευση Ιατρική Διασκέδαση Και πολλά άλλα!

102 Τύποι εφαρμογών AR Layar Vision AR εφαρμογή διαθέσιμη στην Ολλανδία για χρήστες κινητών Χρησιμοποιεί την κάμερα του κινητού και πληροφορίες από GPS για να συγκεντρώσει πληροφορίες για τη γύρω περιοχή Παρουσιάζει στην οθόνη του κινητού πληροφορίες για εστιατόρια ή άλλα μέρη μιας περιοχής Στοχεύοντας σε ένα κτίριο ο χρήστης ενημερώνεται αν υπάρχουν χώροι προς ενοικίαση στο κτίριο, βλέπει φωτογραφίες του κτιρίου από το Flickr και εντοπίζει την ιστορία του στη Wikipedia

103 Παραδείγματα χρήσης AR General Motors Augmented Reality Windshield Παρμπρίζ με την ονομασία «Ενισχυμένο Σύστημα Όρασης» χρησιμοποιεί GPS, αισθητήρες νυχτερινής όρασης, αισθητήρες υπερύθρων ακτίνων, ραντάρ και κάμερες για την «αντίληψη» της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος Οι κάμερες χρησιμοποιούν πληροφορίες από τον οδηγό και το δρόμο για την ενίσχυση της όρασης αν οδηγούμε σε ομίχλη, πληροφορίες από τη θέση του οδηγού και την κατάσταση του δρόμου χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της εικόνας και της καλύτερη προβολή του δρόμου μια γραμμή υποδεικνύει στον οδηγό πώς είναι ο δρόμος σαν να μην υπήρχε ομίχλη

104 Zooburst ΑR Βιβλίο Παραδείγματα χρήσης AR Ψηφιακό εργαλείο αφήγησης παραμυθιών που επιτρέπει τη δημιουργία 3D ψηφιακού βιβλίου Το βιβλίο προβάλλεται μόνο μέσω Internet με χρήση ενός Flash plug-in ή με χρήση AR και κάμερας

105 Κάμερα Playstation Eye Παραδείγματα χρήσης AR ανιχνεύει πρόσωπα και να παρακολουθεί την κίνησή τους στον χώρο το πρόσωπο ενός ατόμου μπορεί να αντικατασταθεί με πρόσωπο επαυξημένης πραγματικότητας όπως πρόσωπο καρτούν ή ζώου πρόσωπο επαυξημένης πραγματικότητας κινείται στον χώρο ή κάνει εκφράσεις όπως χαμόγελο ανάλογες με το πραγματικό πρόσωπο

106 EyePet Παραδείγματα χρήσης AR O χρήστης αποκτά ένα φανταστικό ψηφιακό κατοικίδιο που αλληλοεπιδρά με τους ανθρώπους, το περιβάλλον και τα αντικείμενα του

107 Παραδείγματα χρήσης AR USPS Priority Mail - Virtual Box Simulator Ο αποστολέας πληροφορείται για περιορισμούς του ταχυδρομείου, όπως π.χ., μέγεθος αποστολής, χωρίς να χρειάζεται να μεταβεί στο ταχυδρομείο Η εφαρμογή λειτουργεί με συγκεκριμένο φυσικό δείκτη

108 General Electric Smart Grid Παραδείγματα χρήσης AR Εμφάνιση έξυπνου έλικα μέσα σε ένα λιβάδι αν ο χρήστης διαθέτει μικρόφωνο (στο pc) και φυσήξει σε αυτό, η εφαρμογή καταλαβαίνει τον ήχο που ακούγεται στο μικρόφωνο και προκαλεί τη κίνηση του έλικα, δίνοντας την αίσθηση του άνεμου στον θεατή

109 Παραδείγματα χρήσης AR BMW Z4 Augmented Reality Campaign Ο χρήστης μπορεί την BMW Z4 στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή του και να τροποποιήσει το όχημα (χρώμα, ελαστικά, κτλ) Μπορεί να δημοσιεύσει το αποτέλεσμα στο Facebook

110 Ray-Ban Virtual Mirror Παραδείγματα χρήσης AR Ο χρήστης με web camera δοκιμάζει γυαλιά ηλίου χωρίς να χρειάζεται να μεταβεί σε κατάστημα Τα ψηφιακά γυαλιά ακολουθούν την κίνηση του προσώπου του χρήστη Δεν απαιτείται φυσικός δείκτης για την αναγνώριση της κίνησης του προσώπου

111 Virtual Mirror Παραδείγματα χρήσης AR Πλατφόρμα για την αγορά ρούχων και την προεπισκόπιση της δοκιμηής τους Ευχολος και γρήγορος τρόπος για την πρόβα ρούχων και αξεσουάρ

112 Ανάπτυξη εφαρμογών AR Βιβλιοθήκες: συλλογές από έτοιμες ρουτίνες για την ανάπτυξη λογισμικού ARToolkit: C και C++ και αλγόριθμοι τεχνητής όρασης για την παρακολούθηση της οπτικής γωνίας του χρήστη (open source) NyARToolkit: το ARToolLit για Java (εμπορικό προϊόν με δυνατότητα δωρεάν χρήσης) SLARToolkit: για την πλατφόρμα Microsoft Silverlight (εμπορικό προϊόν με δυνατότητα δωρεάν χρήσης) FLARToolKit: για Flash Actionscript v3 και κατασκευή AR εφαρμογών στο Internet (open source) Handy AR: η παλάμη του χρήστη χρησιμοποιείται σα φυσικός δείκτης (παρέχεται από το Four Eyes Lab του UCLA)

113 Ανάπτυξη εφαρμογών AR Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού: πλατφόρμες που περιέχουν βιβλιοθήκη και πρόγραμμα δημιουργίας 3D μοντέλων AR-media Plugin Total Immersions D Fusion Studio AR εφαρμογές: AR προγράμματα για συσκευές κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς (3G) που χρησιμοποιούν δεδομένα και πληροφορίες από την φυσική θέση του χρήστη Wikitude Layar Junaio

114 Μελλοντικές εφαρμογές AR Εύρεση εμπορευμάτων στο κατάλογο ενός καταστήματος AR διαφημίσεις σε κινητά τηλέφωνα βασισμένες στην τοποθεσία Σχολιασμός προϊόντων από άτομα εντός καταστημάτων Ψηφιακά μοντέλα ρούχων για αγορές από το Internet 3D μοντέλα και σχέδια επίπλων και κατασκευών για διακόσμηση σπιτιού Δημιουργία χαρτών σε κινητά με πληροφορίες για τα εκθέματα μουσείων Ιατρικές εφαρμογές Εφαρμογές στον κατασκευαστικό τομέα Εντοπισμός βλαβών σε κτίρια...

115 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Οι επισκέπτες χρησιμοποιούν ταμπλέτες που παρέχονται δωρεάν από το μουσείο για να χειριστούν μεταξύ άλλων περιεχόμενο που προβάλλεται σε μία από τις τρεις οθόνες που υπάρχουν στο χώρο, web κάμερες σε διαφορετικά σημεία του περιβάλλοντος και ογδόντα σημεία με LED λαμπτήρες για να αλληλεπιδρούν με τριδιάστατα εκθέματα και να συμμετέχουν σε κουίζ γνώσεων

116 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

117 Εκπαιδευτική Ρομποτική Ρομποτική είναι ένας όμορφος τρόπος για να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην STEM περιοχή της επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και των μαθηματικών. Οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιώντας τα ρομπότ μπορούν να μάθουν ευκολότερα και να αποκτήσουν εμπειρίες ίδιες με αυτές των ειδικών στην επίλυση των πραγματικών προβλημάτων. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να δουν και να μάθουν και να αποκτήσουν δεξιότητες με έναν ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο.

118 Γιατί Ρομποτική στην Εκπαίδευση? Tα ρομπότ βρίσκουν πρακτική εφαρμογή σε διάφορες επιστήμες όπως την φυσική, την επιστήμη των υπολογιστών, τη μηχανική και τα μαθηματικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν συλλογισμούς σχετικά με τις έννοιες των ανθρωπιστικών επιστημών. Ρομπότ έχουν ιδιαίτερη απήχηση που ξεπερνά οποιοδήποτε άλλο είδος μηχανικής, προσελκύοντας το ενδιαφέρον για την επιστήμη και αυξάνει την αυτοεκτίμηση και συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων, την λήψη αποφάσεων και τη λογική σκέψη.

119 Πλεονεκτήματα της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Η εκπαιδευτική ρομποτική συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι και μετατρέπει την εκπαίδευση σε μία ευχάριστη, διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα. Ρομποτική στην τάξη προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να φέρουν στους εκπαιδευόμενους σε επαφή πολλούς διαφορετικούς τομείς της επιστήμης.

120 Πλεονεκτήματα της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Δημιουργείται η συνεργασία, η αλληλεπίδραση ατόμων και η δημιουργία ομάδων εργασίας. Δίνει κίνητρα στους εκπαιδευόμενους να μελετήσουν την επιστήμη και την τεχνολογία. Διευκολύνει την εκμάθηση του προγραμματισμού. Επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και φαντασίας. Οι εκπαιδευόμενοι μέσω ενός ρομπότ μπορούν: Να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν και να προγραμματίζουν ρομπότ μαθένοντας πιο αποτελεσματικά προγραμματισμό. Μέσα από την κατασκευή θέτει πραγματικά προβλήματα και παρέχει άμεση ανατροφοδότηση.

121 Εκπαιδευτική Ρομποτική Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Η εκπαιδευτική ρομποτική προσφέρεται για την καλλιέργεια πνεύματος ομαδικής συνεργασίας στους εκπαιδευόμενοι, ενώ τους ενθαρρύνει να πειραματιστούν και να εφαρμόσουν αυτά που έχουν διδαχθεί από από τα γνωστικά πεδία του STEM. Οι εκπαιδευόμενοι έρχονται σε επαφή με τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού και ανακαλύπτουν τις υποσυνείδητες χρήσεις των οργάνων του ανθρώπινου σώματος και το πώς αυτές εφαρμόζονται στην τεχνολογία (π.χ κίνηση με εμπόδια, χρώμα).

122 Εκπαιδευτικά Ρομπότ

123 Εκπαιδευτικά Ρομπότ ΝΑΟ (1/4) Ανθρωποειδές Ρομπότ ΝΑΟ Είναι ένα αυτόνομο προγραμματιζόμενο ανθρωποειδές ρομπότ που αναπτύχθηκε από την Aldebaran Robotics

124 Εκπαιδευτικά Ρομπότ ΝΑΟ (2/4)

125 Εκπαιδευτικά Ρομπότ ΝΑΟ (3/4) Έχει ύψος περίπου 58 cm και βάρος 5.2 kg. Αυτονομία μπαταρίας 60 λεπτά για εντατική χρήση και 90 λεπτά για κανονική χρήση. Επεξεργαστής Intel Atom Z530 με συχνότητα λειτουργίας στα 1.6 GHz. Ενσωματωμένο λειτουργικό σύστημα Linux. Διαθέσιμες γλώσσες προγραμματισμού:c++, Python, Java, MATLAB, Urbi, C και.net

126 Εκπαιδευτικά Ρομπότ ΝΑΟ (4/4) 2 κάμερες VGA, 640x480, 720p 4 μικρόφωνα των 20Hz έως 20kHz 2 ηχεία διαμέτρου 4 αισθητήρες Sonar 1 γυροσκόπιο 2 (I/R) υπέρυθρους αισθητήρες 1 επιταχυνσιόμετρο 9 αισθητήρες αφής 8 αισθητήρες δύναμης 12 led στο κεφάλι 8 led σε κάθε μάτι 10 led σε κάθε αυτί 1 led στο στήθος 1 led σε κάθε πόδι ROBOCUP

127 ArcBotics Sparki Εκπαιδευτικά Ρομπότ Sparki Γλώσσες Προγραμματισμού: Arduino, C/C++, Ardublock, Minibloq, Chromebook (Codebender), Python Περιέχει: 17 αισθητήρες 8 indicators 4 ανίχνευση φωτός, ανίχνευση χρώματος, υπολογισμός απόστασης, ανίχνευση ακμών και επιταχυνσιόμετρο

128 Εκπαιδευτικά Ρομπότ Parallax Boe-Bot Parallax Boe-Bot: Γλώσσες Προγραμματισμού: PBASIC Αισθητήρες: υπέρυθρες αισθητήρες αφής και επιπλέον αισθητήρες

129 Εκπαιδευτικά Ρομπότ NXT Lego Mindstorm NXT: Kατασκευάστηκε από την Lego σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο MIT.

130 Εκπαιδευτικά Ρομπότ NXT Το LEGO Mindstorms αποτελείται: Το NXT Intelligent Brick: είναι ο εγκέφαλος του συστήματος. Αισθητήρες και servor Motor LEGO υλικά

131 Εκπαιδευτικά Ρομπότ NXT Αισθητήρας αφής (Touch Sensor): ανιχνεύει την πίεση, όταν το κουμπί έχει πιεστεί ή όχι στέλνει το ανάλογο σήμα στο NXT. Αισθητήρας ήχου (Sound Sensor): μετράει τα επίπεδά θορύβου σε db και dba και ακόμα αναγνωρίζει συγκεκριμένους ήχους και διαφορετικούς τόνους. Αισθητήρας φωτός(light Sensor): είναι η «όραση» του, αφού μπορεί να αντιληφθεί την φωτεινότητα ή την σκοτεινότητα μέσα σε ένα δωμάτιο και αντιλαμβάνεται τα χρώματα. Αισθητήρας υπερήχων (Ultrasonic distance sensor): παράγει συχνότητες που υπολογίζουν αποστάσεις από 0-255cm με ακρίβεια 3cm και μπορεί να αντιληφθεί ένα εμπόδιο και να υπολογίσει την απόσταση αυτού.

132 32-bit ARM7 επεξεργαστή 256Kbyte Flash,64Kbyte RAM 100 x 64 pixel LCD οθόνη Εκπαιδευτικά Ρομπότ NXT Ηχείο για την αναπαραγωγή ήχων 8KHz Usb Bluetooth Αποθήκευση πολλαπλών προγραμμάτων Επιλογή του προγράμματος γίνεται μέσω του κεντρικού κουμπιού Σύνδεση με Usb & bluetooth με PC και mobile συσκευές.

133 Εκπαιδευτικά Ρομπότ NXT

134 Εκπαιδευτικά Ρομπότ NXT Υπάρχουν 4 θύρες για αισθητήρες. Οι αισθητήρες είναι: Αφής (Touch Sensor) Ήχου (Sound Sensor) Φωτός (Light Sensor) Υπερήχων (Ultrasonic distance sensor) Επιπλέον οι αισθητήρες: Χρώματος (color Sensor) Gyro Sensor 3 θύρες για κινητήρες.

135 Εκπαιδευτικά Ρομπότ NXT

136 Εκπαιδευτικά Ρομπότ NXT NXT-G: LEJOS NXJ: NBC /NXC: Matlab and Simulink: Microsoft Robotics Studio:

137 Εκπαιδευτικά Ρομπότ NXT Περιβάλλον προσομοίωσης σχεδιασμένο για την υποστήριξη των εκπαιδευόντων στην επεξήγηση και την διδασκαλία εννοιών μαθηματικών και προγραμματισμού

Διαδραστικά Συστήματα Προβολής Conceptum

Διαδραστικά Συστήματα Προβολής Conceptum Διαδραστικά Συστήματα Προβολής Conceptum 1 Transparent LCD showcase Διάφανη LCD βιτρίνα Η LCD βιτρίνα είναι ένας πολύπλευρος και ελκυστικός τρόπος για να διαφημίσετε την επιχείρησή σας ή κάποιο προϊόν.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικά Συστήματα Προβολής Conceptum

Διαδραστικά Συστήματα Προβολής Conceptum Διαδραστικά Συστήματα Προβολής Conceptum Interactive floor system - Διαδραστικό σύστημα δαπέδου Το διαδραστικό σύστημα προβολής δαπέδου είναι μια ολοκληρωμένη λύση με υλικό και λογισμικό, το οποίο μετατρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality) και εφαρμογές στον πολιτισμό

Επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality) και εφαρμογές στον πολιτισμό Επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality) και εφαρμογές στον πολιτισμό Eπαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality AR) Τεχνολογίες που επιτρέπουν τη ζωντανή και σε πραγματικό χρόνο προβολή του πραγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Lego Mindstorms

Πακέτο Lego Mindstorms Πακέτο Lego Mindstorms Τούβλο NXT και Κινητήρες, Αισθητήρες Α. Κινητήρες Οι κινητήρες είναι αυτοί που κινούν το ρομπότ μας. Οι κινητήρες συνδέονται με καλώδια στις θύρες εξόδου A,B ή C του NXT. Αν μάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 1η - Εισαγωγή

Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 1η - Εισαγωγή Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 1η - Εισαγωγή Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, 2015 Κωνσταντίνος Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Κομιανός, Υποψήφιος Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Ένας ψηφιακός κατάλογος για την Κοινωνία της Πληροφορίας. ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 1 Β Βαθμίδας

Ένας ψηφιακός κατάλογος για την Κοινωνία της Πληροφορίας. ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 1 Β Βαθμίδας Ένας ψηφιακός κατάλογος για την Κοινωνία της Πληροφορίας ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 1 Β Βαθμίδας Ο υπολογιστής στους αθλητικούς αγώνες Οι αθλητικοί αγώνες απαιτούν άμεση πληροφόρηση και ενημέρωση τόσο αυτών που

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχαγωγικό Λογισμικό

Ψυχαγωγικό Λογισμικό Ψυχαγωγικό Λογισμικό Δομή Μαθήματος, Περιεχόμενα, Στόχοι Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, Κωνσταντίνος Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Κομιανός,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της 3 ης εργαστηριακής εφαρμογής: ρομποτικό σύστημα LEGO NXT

Περιγραφή της 3 ης εργαστηριακής εφαρμογής: ρομποτικό σύστημα LEGO NXT www.robolab.tuc.gr Περιγραφή της 3 ης εργαστηριακής εφαρμογής: ρομποτικό σύστημα LEGO NXT ΜΠΔ, 9 Ο Εξάμηνο Σάββας Πιπερίδης 1. Το ρομποτικό σύστημα LEGO NXT περισσότερες πληροφορίες: http://mindstorms.lego.com/

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση τρισδιάστατου κόσμου σε πραγματικό κόσμο: το παράδειγμα του Kinect. ιδάσκων: Φ. Αζαριάδης Φοιτήτρια: Άρτεμις-Αγγελική Σφύρη

Μοντελοποίηση τρισδιάστατου κόσμου σε πραγματικό κόσμο: το παράδειγμα του Kinect. ιδάσκων: Φ. Αζαριάδης Φοιτήτρια: Άρτεμις-Αγγελική Σφύρη Μοντελοποίηση τρισδιάστατου κόσμου σε πραγματικό κόσμο: το παράδειγμα του Kinect ιδάσκων: Φ. Αζαριάδης Φοιτήτρια: Άρτεμις-Αγγελική Σφύρη Computer graphics Μοντελοποίηση τρισδιάστατου κόσμου 2d/3d computer

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό "Move the Ball!"»

«Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό Move the Ball!» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Εργασία Εξαµήνου Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό "Move the Ball!"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ 2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τα Μαθηματικά 2.1 Κύρια χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού για την Διδακτική των Μαθηματικών 2.2 Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού για

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ Η Ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης που κατασκευάζει και μελετά μηχανές που μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο στην εκτέλεση μιας εργασίας. Tι είναι το ΡΟΜΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια παρουσίασης: Αριστείδης Παλιούρας ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΡΟΜΠΟΤ (ROBOT)?

Επιμέλεια παρουσίασης: Αριστείδης Παλιούρας   ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΡΟΜΠΟΤ (ROBOT)? 1 ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΡΟΜΠΟΤ (ROBOT)? Τι είναι το ρομπότ (robot)? 1. Περιγράψτε με μια πρόταση την έννοια της λέξης ρομπότ (robot) Το ρομπότ είναι μια μηχανή που συλλέγει δεδομένα από το περιβάλλον του (αισθάνεται),

Διαβάστε περισσότερα

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης

OMΑΔΑ Μ. Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης OMΑΔΑ Μ Κωστάκη Ιωάννα Μπερκάκης Αντώνης Πετρίδης Γιάννης 1 Στην εικονική πραγματικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα στην περιήγηση σε μουσεία. Στην σχεδίαση του εικονικού μουσείου Σολωμού(ΕΜΣ).

Διαβάστε περισσότερα

web mobile multimedia ανάπτυξη εφαρμογών

web mobile multimedia ανάπτυξη εφαρμογών ανάπτυξη εφαρμογών web mobile multimedia 1 η εταιρία ιστορικό Η διάδρασις ιδρύθηκε το 2006, στην Αθήνα, από το Γιάννη Λαδά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Η/Υ και Πέτρο Βασιλόπουλο, Οικονομολόγο με

Διαβάστε περισσότερα

RobotArmy Περίληψη έργου

RobotArmy Περίληψη έργου RobotArmy Περίληψη έργου Στην σημερινή εποχή η ανάγκη για αυτοματοποίηση πολλών διαδικασιών γίνεται όλο και πιο έντονη. Συνέχεια ακούγονται λέξεις όπως : βελτιστοποίηση ποιότητας ζωής, αυτοματοποίηση στον

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπος χάρτης νησιού και χρήση διαδραστικών τεχνολογιών για την προβολή σημείων ενδιαφέροντος.

Έντυπος χάρτης νησιού και χρήση διαδραστικών τεχνολογιών για την προβολή σημείων ενδιαφέροντος. Έντυπος χάρτης νησιού και χρήση διαδραστικών τεχνολογιών για την προβολή σημείων ενδιαφέροντος. Παπαδόπουλος Αθανάσιος Α.Μ.131276 email: std131276@ac.eap.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Γραφικές Τέχνες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ζωντανών Μεταδόσεων Υπηρεσιών Βίντεο. Πανεπιστημίου Κρήτης. Εγχειρίδιο τεχνικού μετάδοσης

Εγχειρίδιο Ζωντανών Μεταδόσεων Υπηρεσιών Βίντεο. Πανεπιστημίου Κρήτης. Εγχειρίδιο τεχνικού μετάδοσης Εγχειρίδιο Ζωντανών Μεταδόσεων Υπηρεσιών Βίντεο Πανεπιστημίου Κρήτης Εγχειρίδιο τεχνικού μετάδοσης Περιεχόμενα 1. ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ... 3 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ, ΑΙΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Ρομποτική (για αρχάριους) Δημήτρης Πιπερίδης Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας Ίδρυμα Ευγενίδου

Εισαγωγή στη Ρομποτική (για αρχάριους) Δημήτρης Πιπερίδης Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας Ίδρυμα Ευγενίδου Εισαγωγή στη Ρομποτική (για αρχάριους) Δημήτρης Πιπερίδης Διαδραστική Έκθεση Επιστήμης & Τεχνολογίας Ίδρυμα Ευγενίδου Τι είναι ένα ρομπότ; Δεν υπάρχει σαφής ορισμός. Ορισμός: Μια μηχανική κατασκευή που

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Δραστηριότητας Ρομποτικής

Παρουσίαση Δραστηριότητας Ρομποτικής Τι είναι ρομποτική; Παρουσίαση Δραστηριότητας Ρομποτικής Η Ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης που μελετά τις μηχανές εκείνες που μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο στην εκτέλεση μιας εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #11: Εικονική πραγματικότητα - Δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ «Η εικονική πραγματικότητα ορίζεται ως ένα 3D περιβάλλον αλληλεπίδρασης, κατασκευασμένο από υπολογιστή, στο οποίο μπορεί κάποιος να εμβυθιστεί».

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Τσικολάτας Α. (2011) Οι ΤΠΕ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στην Ειδική Αγωγή. Αθήνα

Τσικολάτας Α. (2011) Οι ΤΠΕ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στην Ειδική Αγωγή. Αθήνα Οι ΤΠΕ ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο στην Ειδική Αγωγή Τσικολάτας Αλέξανδρος Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΕΕΕΚ Παμμακαρίστου, tsikoman@hotmail.com Περίληψη Στην παρούσα εργασία γίνεται διαπραγμάτευση του ρόλου των

Διαβάστε περισσότερα

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Τηλε-εργασία Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή αξιοποιείται στη παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια εργασιακών δραστηριοτήτων από απόσταση Η τηλε-εργασία πραγματοποιείται : Είτε από το

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δημιουργίας Τρισδιάστατων Γραφικών

Εργαλεία Δημιουργίας Τρισδιάστατων Γραφικών Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Εργαλεία Δημιουργίας Τρισδιάστατων Γραφικών Εισαγωγή Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: http://moodleforall.ictlab.edu.gr/ Περιεχόμενα Τι είναι τα γραφικά Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστική τέχνη και υπολογιστική όραση. Θοδωρής Παπαθεοδώρου Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών info@artech.cc http://artech.cc

Διαδραστική τέχνη και υπολογιστική όραση. Θοδωρής Παπαθεοδώρου Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών info@artech.cc http://artech.cc Διαδραστική τέχνη και υπολογιστική όραση Θοδωρής Παπαθεοδώρου Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών info@artech.cc http://artech.cc Προγραμματισμός + τέχνη?! Ιστορικά στενή σχέση του καλλιτέχνη με τα εργαλεία του

Διαβάστε περισσότερα

Π. Π Θ. Ο Η / Η Υ / Υ

Π. Π Θ. Ο Η / Η Υ / Υ Εκπαιδευτικά Λογισμικά για την Αξιοποίηση του ιαδραστικού Πίνακα στη Σχολική Τάξη Εκπαιδευτικά Λογισμικά για την Αξιοποίηση του ιαδραστικού Πίνακα στη Σχολική Τάξη - Τι είναι και που χρησιμοποιείτε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών για την τεχνολογία των DRONES

Πρόγραμμα σπουδών για την τεχνολογία των DRONES Πρόγραμμα σπουδών για την τεχνολογία των DRONES 2017-1-RO01-KA202-037083 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το Πρόγραμμα Erasmus. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση)

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Πραγματικότητα. Δασκαλάκη Αναστασία

Εικονική Πραγματικότητα. Δασκαλάκη Αναστασία Εικονική Πραγματικότητα Δασκαλάκη Αναστασία Πλοήγηση Τι είναι; Δομικά Συστατικά Έννοιες Ιστορία Υλικό Κατηγορίες Εικονική Πραγματικότητα και Διαδίκτυο Εικονικά συνεργατικά περιβάλλοντα Πεδία εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστική Διδασκαλία

Διαδραστική Διδασκαλία Διαδραστική Διδασκαλία Διαδραστικότητα Όσες περισσότερες αισθήσεις συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα. Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία όπως τo Web 2.0 συντείνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ζωντανών Μεταδόσεων Εξελιγμένων Υπηρεσιών Βίντεο Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου Εγχειρίδιο τεχνικού μετάδοσης

Εγχειρίδιο Ζωντανών Μεταδόσεων Εξελιγμένων Υπηρεσιών Βίντεο Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου Εγχειρίδιο τεχνικού μετάδοσης Πανεπιστήμιο Κρήτης Εγχειρίδιο Ζωντανών Μεταδόσεων Εξελιγμένων Υπηρεσιών Βίντεο Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου Εγχειρίδιο τεχνικού μετάδοσης Πανεπιστήμιο Κρήτης Περιεχόμενα 1. ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ... 3 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 10: Εικονική πραγματικότητα. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 10: Εικονική πραγματικότητα. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 10: Εικονική πραγματικότητα Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανουσάκη Γεωργία 1, Αναγνωστάκης Σίμος 2

Ανουσάκη Γεωργία 1, Αναγνωστάκης Σίμος 2 Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM 3 & 4 Σεπτεμβρίου 2018 Ε.Μ.Π., Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Διερεύνηση δυνατοτήτων χρήσης 3D εκτύπωσης και υλικών χαμηλού κόστος για την δημιουργία διδακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1η. Εισαγωγή στην Πληροφορική

Ενότητα 1η. Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 1η Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Τι είναι Πληροφορική Ένας σύντομος ορισμός για το τι είναι πληροφορική είναι ο παρακάτω: όλα εκείνα που χρειάζεται κανείς για να παράγει, να οργανώνει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας

Πτυχιακή Εργασία Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας Βασικές Έννοιες Πτυχιακή Εργασία 2015 Οδηγώντας ένα Ρομποτικό Αυτοκίνητο με το WiFi. Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικής Εφαρμογής (Prototyping). Η Ασύρματη Επικοινωνία, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο WiFi.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην αρχική σελίδα Πληκτρολογώντας ο χρήστης τη διεύθυνση στο περιηγητή διαδικτύου μεταφέρεται αυτόματα στη παρακάτω σελίδα.

Πρόσβαση στην αρχική σελίδα Πληκτρολογώντας ο χρήστης τη διεύθυνση  στο περιηγητή διαδικτύου μεταφέρεται αυτόματα στη παρακάτω σελίδα. Περιεχόμενα Πρόσβαση στην αρχική σελίδα... 2 Αρχική... 3 Το Μουσείο... 3 Συλλογές... 4 Σύνθετη αναζήτηση... 5 Βιβλιοθήκη... 6 Πολυμεσικές εφαρμογές... 7 Ψηφιακές υπηρεσίες... 8 Ενοικίαση αιθουσών... 8

Διαβάστε περισσότερα

Μία Μελέτη Περίπτωσης: Οπτικοποίηση της Δύναμης Coulomb με τη βοήθεια της Επαυξημένης Πραγματικότητας

Μία Μελέτη Περίπτωσης: Οπτικοποίηση της Δύναμης Coulomb με τη βοήθεια της Επαυξημένης Πραγματικότητας Μία Μελέτη Περίπτωσης: Οπτικοποίηση της Δύναμης Coulomb με τη βοήθεια της Επαυξημένης Πραγματικότητας Μαρίνα Τομαρά, Υποψήφια Διδάκτωρ, Εκπαιδευτικός, email:mtomara@sch.gr Δημήτρης Γκούσκος, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικός πίνακας χαμηλού κόστους

Διαδραστικός πίνακας χαμηλού κόστους Διαδραστικός πίνακας χαμηλού κόστους Με τη χρήση του χειριστηρίου από την κονσόλα nintendo wii (wiimote) Συνάντηση καθ. Πληροφορικής Γυμνασίου, Επιμ: Ξυνιδάκης Χρήστος ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Ο ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

APP INVENTOR ΜΕΡΟΣ A - 1 Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Σοφία Τζελέπη,

APP INVENTOR ΜΕΡΟΣ A - 1 Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ. Σοφία Τζελέπη, APP INVENTOR ΜΕΡΟΣ A - 1 Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Σοφία Τζελέπη, stzelepi@sch.gr App Inventor 2 Google, 15 Dec 2010 MIT, 1 Jan 2012 Cloud-based software Gmail account Android Phone Τι μπορώ να κάνω; 3 animations games

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

11/1/18. Κεφάλαιο 2. Κατανόηση των ψηφιακών εξαρτηµάτων. Εξέταση του υπολογιστή: Από τι αποτελείται. Στόχοι. Κατανόηση του υπολογιστή σας

11/1/18. Κεφάλαιο 2. Κατανόηση των ψηφιακών εξαρτηµάτων. Εξέταση του υπολογιστή: Από τι αποτελείται. Στόχοι. Κατανόηση του υπολογιστή σας 11/1/18 A. EVANS, K. MARTIN, M. A. POATSY Εισαγωγή στην πληροφορική Θεωρία και πράξη 2 η έκδοση Κεφάλαιο 2 Εξέταση του υπολογιστή: Από τι αποτελείται Κατανόηση των ψηφιακών εξαρτηµάτων Κατανόηση του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Συμπληρωματικό κείμενο στη θέση του Δ.Σ. της ΠΕΚαΠ για την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τελική έκδοση κειμένου: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφημιστείτε με τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας Augmented Reality. Παρουσίαση: Paris Konstantinou Head of Digital Marketing

Διαφημιστείτε με τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας Augmented Reality. Παρουσίαση: Paris Konstantinou Head of Digital Marketing Διαφημιστείτε με τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας Augmented Reality Παρουσίαση: Paris Konstantinou Head of Digital Marketing A 360 Technology Marketing Agency Ανάγκη Σύγχυση της αγοράς, για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ 1 Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ 1 Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ 1 Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ηλικία Android 4.1.1 Το Αληθινό Εκπαιδευτικό Tablet για Παιδιά

ηλικία Android 4.1.1 Το Αληθινό Εκπαιδευτικό Tablet για Παιδιά Εκπαιδευτικές Εφαρµογές ειδικά σχεδιασµένες στα ελληνικά για το Clempad, προσφέρουν την απόλυτη εµπειρία παιχνιδιού και µάθησης Γονικός Έλεγχος διαχείριση περιεχοµένου Ασφαλές Internet έλεγχος µε ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Γυμνασίου. Δρ. Κοτίνη Ισαβέλλα Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας

Πληροφορική Γυμνασίου. Δρ. Κοτίνη Ισαβέλλα Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας Πληροφορική Γυμνασίου Δρ. Κοτίνη Ισαβέλλα Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας Εκπαιδευτικό υλικό Ο εκπαιδευτικός μπορεί να σχεδιάσει τις δικές του δραστηριότητες, να αξιοποιήσει αξιόλογο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικός πίνακας. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης

Διαδραστικός πίνακας. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Διαδραστικός πίνακας Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Ο διαδραστικός πίνακας έχει εισβάλει στην διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και πολλά εκπαιδευτικά κέντρα το έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προγραμματισμού. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012

Διδακτική Προγραμματισμού. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012 Διδακτική Προγραμματισμού Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 20/2/2012 Διδακτική προγραμματισμού Παλαιότερα, η διδασκαλία του προγραμματισμού ταυτιζόταν με τη διδακτική της πληροφορικής Πλέον Η διδακτική της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του χρήστη εύκολα.

Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του χρήστη εύκολα. Έγγραφο απαιτήσεων 1 Περιγραφή Συστήματος Η online ιστοσελίδα και η αντίστοιχη έκδοση για κινητά τηλέφωνα έχει ως στόχο να υποστηρίξει και να ενισχύσει το User Experience (UX) των επισκεπτών του e-museum,

Διαβάστε περισσότερα

Τι ακριβώς είναι η Java η C++, η PASCAL και η PYTHON;

Τι ακριβώς είναι η Java η C++, η PASCAL και η PYTHON; ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΚΟΥΝΑΒΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ19.03 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π Εργασία του µαθητή Μελίδη Λουκά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα 2 Πρόλογος. 3 Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών Προθεσµίες δηλώσεων συµµετοχής 7 και 28 Ιανουαρίου 2018 Με το πέρας των

Διαβάστε περισσότερα

BY THE MYSTERY MACHINE ΣΤΈΛΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΉ ΠΑΝΤΟΚΡΆΤΟΡΑ, ΜΑΡΊΑ ΞΕΝΙΤΟΠΟΎΛΟΥ, ΠΈΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΈΤΡΟΥ, ΆΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΘΕΡΌΠΟΥΛΟΣ

BY THE MYSTERY MACHINE ΣΤΈΛΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΉ ΠΑΝΤΟΚΡΆΤΟΡΑ, ΜΑΡΊΑ ΞΕΝΙΤΟΠΟΎΛΟΥ, ΠΈΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΈΤΡΟΥ, ΆΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΘΕΡΌΠΟΥΛΟΣ Microsoft Hololens BY THE MYSTERY MACHINE ΣΤΈΛΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΉ ΠΑΝΤΟΚΡΆΤΟΡΑ, ΜΑΡΊΑ ΞΕΝΙΤΟΠΟΎΛΟΥ, ΠΈΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΈΤΡΟΥ, ΆΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΘΕΡΌΠΟΥΛΟΣ Γενικά στοιχεία Η συσκευή διαθέτει διάφανους ολογραφικούς

Διαβάστε περισσότερα

Indoor Augmented Reality Guide for Mediterranean College. Φώτης Παπαχρήστος

Indoor Augmented Reality Guide for Mediterranean College. Φώτης Παπαχρήστος Indoor Augmented Reality Guide for Mediterranean College Φώτης Παπαχρήστος Επαυξημένη Πραγματικότητα Πραγματικότητα: Το σύνολο των υπαρκτών πραγμάτων ή δεδομένων. Επαυξημένη πραγματικότητα: Ένα μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων)

Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων) Σεμινάριο Wordpress CMS (Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων) Τι είναι το Wordpress: To Wordpress είναι ένα δωρεάν ανοικτού κώδικα (open source) λογισμικό (εφαρμογή), με το οποίο μπορεί κάποιος να δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Εισαγωγή στη Διδακτική Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μια πλατφόρμα για παρουσίαση και διάχυση πληροφοριών πολιτιστικής κληρονομίας με υποστήριξη για κινητές συσκευές και εμπλουτισμένη με επαυξημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Έκδοση: 15 Ιανουαρίου

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Έκδοση: 15 Ιανουαρίου World Robot Olympiad 2019 Ανοικτή κατηγορία WeDo (πιλοτική*) Περιγραφή πρόκλησης, Κανόνες και Αξιολόγηση ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Έκδοση: 15 Ιανουαρίου Επιμέλεια: Βέρρας Παναγιώτης, Λαδιάς

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Ανθρώπου- Υπολογιστή Σχεδίαση Αλληλεπίδρασης Ενότητα: 8 η

Επικοινωνία Ανθρώπου- Υπολογιστή Σχεδίαση Αλληλεπίδρασης Ενότητα: 8 η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επικοινωνία Ανθρώπου- Υπολογιστή Σχεδίαση Αλληλεπίδρασης Ενότητα: 8 η Δ.Πολίτης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤA /03/2010

ΕΝΟΤΗΤA /03/2010 ΕΝΟΤΗΤA 4.1 ένα λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες ομάδες κριτηρίων κατηγοριοποίησης με βάση: υποκείμενες θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες

Διαβάστε περισσότερα

στη διδασκαλία και τη μάθηση

στη διδασκαλία και τη μάθηση ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «Θ. ΚΑΣΤΑΝΟΣ» «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» Ενσωμάτωση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία και τη μάθηση Αλεξανδρούπολη 2010 Εκπαιδευτικό Λογισμικό Λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις βιντεοπροβολέων. Το μέγεθος της οθόνης έχει σημασία στην εκπαίδευση

Λύσεις βιντεοπροβολέων. Το μέγεθος της οθόνης έχει σημασία στην εκπαίδευση Λύσεις βιντεοπροβολέων Το μέγεθος της οθόνης έχει σημασία στην εκπαίδευση ΤΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΑΠΌ ΜΙΑ ΟΘΌΝΗ; Αυτός ο οδηγός διερευνά τη σημασία του μεγέθους της οθόνης, της απόδοσης κόστους και

Διαβάστε περισσότερα

Towards a Creative Education in the Classroom. Methodologies and Innovative Dynamics for Teaching. Bilbao - Spain, 27/06/ /07/2016

Towards a Creative Education in the Classroom. Methodologies and Innovative Dynamics for Teaching. Bilbao - Spain, 27/06/ /07/2016 Δράση KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης I.P.O.Q. - Ionidios Plan for Openess and Quality (2015-1-EL01-KA101-013745) Towards a Creative Education in the Classroom. Methodologies

Διαβάστε περισσότερα

Υποδομές και Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης

Υποδομές και Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης Υποδομές και Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης Κ. Τσιμπάνης, Π. Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Media Center, e-learning Services Αντιπλοίαρχος (Μ) Κ. Άγας Π.Ν. Τμηματάρχης τηλεκπαίδευσης Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ NAFTES

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Τι είναι ένα ρομπότ ; Τι είναι ο αλγόριθμος ; Τι είναι το πρόγραμμα ; Επιμέλεια παρουσίασης : Κυριακού Γεώργιος

Ρομποτική. Τι είναι ένα ρομπότ ; Τι είναι ο αλγόριθμος ; Τι είναι το πρόγραμμα ; Επιμέλεια παρουσίασης : Κυριακού Γεώργιος Ρομποτική Τι είναι ένα ρομπότ ; Τι είναι ο αλγόριθμος ; Τι είναι το πρόγραμμα ; Που έχετε δει κάποιο ρομπότ ; Να απαριθμήσετε τα ρομπότ που έχετε δει σε ταινίες. Κάντε μία αντιπαράθεση με τα πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου

Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου Καθηγήτρια ΦΕΡΦΥΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ - ΕΠΙΠΛΟΥ Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου Η σχεδίαση με τον παραδοσιακό τρόπο απαιτεί αυξημένο χρόνο, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Εργασία 2 - Α' φάση Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος Σταματία Κορρέ Μ1430 2 Περιεχόμενα Τίτλος... 2 Γνωστικό αντικείμενο... 2 Βαθμίδα εκπαίδευσης... 3 Διδακτικοί στόχοι... 3 Αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Νεογεωγραφία και Χαρτογραφική Διαδικτυακή Απεικόνιση. Η χρήση Ελεύθερων Γεωγραφικών Δεδομένων και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα σε Φορητές Συσκευές.

Νεογεωγραφία και Χαρτογραφική Διαδικτυακή Απεικόνιση. Η χρήση Ελεύθερων Γεωγραφικών Δεδομένων και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα σε Φορητές Συσκευές. Νεογεωγραφία και Χαρτογραφική Διαδικτυακή Απεικόνιση. Η χρήση Ελεύθερων Γεωγραφικών Δεδομένων και Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα σε Φορητές Συσκευές. 13ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ζωντανών Μεταδόσεων Εξελιγμένων Υπηρεσιών Βίντεο Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου Εγχειρίδιο τεχνικού μετάδοσης

Εγχειρίδιο Ζωντανών Μεταδόσεων Εξελιγμένων Υπηρεσιών Βίντεο Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου Εγχειρίδιο τεχνικού μετάδοσης Πανεπιστήμιο Κρήτης Εγχειρίδιο Ζωντανών Μεταδόσεων Εξελιγμένων Υπηρεσιών Βίντεο Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου Εγχειρίδιο τεχνικού μετάδοσης Πανεπιστήμιο Κρήτης Περιεχόμενα 1. ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ... 3 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ροµποτική µε τα LEGO MINDSTRORMS

Εκπαιδευτική Ροµποτική µε τα LEGO MINDSTRORMS Εκπαιδευτική Ροµποτική µε τα LEGO MINDSTRORMS 1. Γνωριµία µε τα υλικά α) Μικροεπεξεργαστής ΝΧΤ Ο µικροεπεξεργαστής ΝΧΤ είναι το βασικό στοιχείο κάθε ροµποτικής κατασκευής του συστήµατος της Lego Mindstorms.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Ιστορική Εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού Παρουσίαση 1 η 1 Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Περιεχόμενα Τι είναι το Διαδίκτυο Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Προηγμένες Υπηρεσίες Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΙΤ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ LEGO MINDSTORMS EV3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΙΤ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ LEGO MINDSTORMS EV3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΙΤ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ LEGO MINDSTORMS EV3 Μάθημα 1 ο : Περιγραφή του EV3 και του περιβάλλοντος προγραμματισμού του Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου 2 3 4 ΑΝΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 1. Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο

Σχεδιάζοντας Εφαρμογές για το Διαδίκτυο FrontPage 2003 Πρακτικός Οδηγός Χρήσης Το FrontPage είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων που επιτρέπει το σχεδιασμό ιστοσελίδων μέσα από γραφικό περιβάλλον αλλά και την ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Ξυνόγαλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής stelios@uom.edu.gr

Στέλιος Ξυνόγαλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής stelios@uom.edu.gr Στέλιος Ξυνόγαλος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής stelios@uom.edu.gr Digital natives Οι σπουδαστές του 21 ου αιώνα - Digital natives Οι σπουδαστές του 21 ου αιώνα έχουν αλλάξει ριζικά

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις- Απαντήσεις Πολυμέσα Απο το Βιβλίο Εφαρμογές Η/Υ Α,Β,Γ Λυκείου

Ερωτήσεις- Απαντήσεις Πολυμέσα Απο το Βιβλίο Εφαρμογές Η/Υ Α,Β,Γ Λυκείου Ερωτήσεις- Απαντήσεις Πολυμέσα Απο το Βιβλίο Εφαρμογές Η/Υ Α,Β,Γ Λυκείου 1. Τι ονομάζουμε κόμβο και τι σύνδεσμο σε μια μη γραμμικά διαρθρωμένη ύλη; Με την έννοια σύνδεσμος (link) σε μια μη γραμμικά διαρθρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά Υπολογιστών: Εισαγωγή

Γραφικά Υπολογιστών: Εισαγωγή 1 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Γραφικά Υπολογιστών: Εισαγωγή Πασχάλης Ράπτης http://aetos.it.teithe.gr/~praptis praptis@it.teithe.gr 2 Περιγραφή Γραφικά Υπολογιστών Τι είναι? Περιοχές εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χατζηφωτεινού. Αλγοριθμικά παιχνίδια & Kodu

Κατερίνα Χατζηφωτεινού. Αλγοριθμικά παιχνίδια & Kodu Κατερίνα Χατζηφωτεινού Αλγοριθμικά παιχνίδια & Kodu Αλγοριθμικά παιχνίδια Η μαγική σφαίρα http://users.uom.gr/~p2/sde/divers/psychic.swf Η μαγική σφαίρα http://users.uom.gr/~p2/sde/divers/psychic.swf Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

Tynker: Γρήγορος οδηγός για εκπαιδευτικούς

Tynker: Γρήγορος οδηγός για εκπαιδευτικούς Τεχνολογική Ενδυνάμωση Εκπαιδευτών της ΕΕΚ. Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι για την κατάρτιση εκπαιδευτών ΕΕΚ στο σχεδιασμό και τη χρήση εκπαιδευτικών μεθοδολογιών μεσώ κινητών συσκευών (m-learning) Tynker:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Χρήση υπολογιστή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Χρήση υπολογιστή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται: Για την παροχή πληροφοριών με ταχύτητα Για να διδάσκουν κριτική σκέψη και τρόπους επίλυσης προβλημάτων Για την κατασκευή προσομοιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ. Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής.

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ. Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΡΑΣΗ Όταν ένα ρομπότ κινείται σε άγνωστο χώρο ή σε χώρο που μπορεί να αλλάξει η διάταξή του τότε εμφανίζεται η ανάγκη της όρασης μηχανής. Αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για να αντιλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων Ενότητα 10: Εικονική πραγματικότητα. Επικ. Καθηγητής Συνδουκάς Δημήτριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Συστήματα Πολυμέσων Ενότητα 10: Εικονική πραγματικότητα. Επικ. Καθηγητής Συνδουκάς Δημήτριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Συστήματα Πολυμέσων Ενότητα 10: Εικονική πραγματικότητα Επικ. Καθηγητής Συνδουκάς Δημήτριος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα