Ειδικό ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 243 «ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικό ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 243 «ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πατρίδα 450 εκατ. ανθρώπων µε διαφορετικά εθνοτικά, πολιτιστικά και γλωσσικά υπόβαθρα. Τα γλωσσικά πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών είναι πολύπλοκα-διαµορφωµένα από την ιστορία, τους γεωγραφικούς παράγοντες και την κινητικότητα των ανθρώπων. Τη στιγµή αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει 20 επίσηµες γλώσσες 1 και περίπου 60 άλλες αυτόχθονες και µη αυτόχθονες γλώσσες οµιλούνται σε ολόκληρη αυτή τη γεωγραφική περιοχή. Ο όρος πολυγλωσσία αναφέρεται τόσο σε µία κατάσταση κατά την οποία πολλές γλώσσες οµιλούνται µέσε σε ένα ορισµένο γεωγραφικό χώρο όσο και στην ικανότητα ενός ατόµου να χειρίζεται πολλές γλώσσες. Αυτή καθαυτή η πολυγλωσσία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της Ευρώπης µε αµφότερες τις έννοιες. Τα οφέλη από τη γνώση ξένων γλωσσών είναι αναµφισβήτητα. Η γλώσσα αποτελεί την δίοδο για την κατανόηση άλλων τρόπων ζωής που µε την σειρά της δηµιουργεί χώρο για διαπολιτισµική ανεκτικότητα. Περαιτέρω, οι γλωσσικές δεξιότητες διευκολύνουν την εργασία, τις σπουδές και τα ταξίδια ανά την Ευρώπη και επιτρέπουν διαπολιτισµική επικοινωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα πραγµατικά πολύγλωσσο θεσµικό όργανο το οποίο προωθεί το ιδανικό µιας ενιαίας κοινότητας µε µία ποικιλία πολιτισµών και γλωσσών. Για να εγγυηθεί τούτο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον Νοέµβριο του την πρώτη ανακοίνωση της Επιτροπής που διερευνά τον χώρο της πολυγλωσσίας. Οι τρεις κύριοι στόχοι της πολιτικής της Επιτροπής για την πολυγλωσσία είναι να ενθαρρύνει την εκµάθηση γλωσσών, να προαγάγει µια υγιή πολυγλωσσική οικονοµία και να παράσχει στους πολίτες πρόσβαση στη νοµοθεσία, στις διαδικασίες και στις πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δική τους γλώσσα. Μεταξύ 5 Νοεµβρίου και 7 εκεµβρίου, πολίτες 3 στις 25 χώρες της ΕΕ καθώς και στη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, την Κροατία και την Τουρκία, ερωτήθηκαν σχετικά µε τις εµπειρίες τους και την αντίληψη που έχουν για την πολυγλωσσία στο πλαίσιο του Ευρωβαροµέτρου Στη συνοπτική αυτή παρουσίαση, η ανάλυση εστιάζεται σε τρία θέµατα ως καθοριστικούς παράγοντες σε µια πολυγλωσσική κοινωνία: Ο µακροπρόθεσµος στόχος για όλους του πολίτες της ΕΕ να µιλούν δύο γλώσσες πέραν της µητρικής τους 4 Η δια βίου µάθηση γλωσσών αρχίζοντας από πολύ πρώιµη ηλικία 5 1 Οι επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η τσεχική, η δανική, η ολλανδική, η εσθονική, η αγγλική, η φινλανδική, η γαλλική, η γερµανική, η ελληνική, η ουγγρική, η ιταλική, η λετονική, λιθουανική, η µαλτέζικη, η πολωνική, η πορτογαλική, η σλοβακική, η σλοβενική, η ισπανική και σουηδική. Η ιρλανδική θα καταστεί η 21 η επίσηµη γλώσσα την 1 η Ιανουαρίου Μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, η Ένωση θα λειτουργεί µε 23 επίσηµες γλώσσες. 2 COM(2005)596: Μια νέα Στρατηγική πλαίσιο για την Πολυγλωσσία 3 Σε κάθε χώρα, η έρευνα καλύπτει τον πληθυσµό ηλικίας από 15 ετών και άνω που έχει την ιδιότητα του πολίτη ενός εκ των κρατών µελών. Στις υπό ένταξη και στις υποψήφιες για ένταξη χώρες, η έρευνα καλύπτει πολίτες των χωρών αυτών καθώς και πολίτες των κρατών µελών της ΕΕ που κατοικούν στις χώρες αυτές, οι οποίοι έχουν επαρκή γνώση µιας από τις αντίστοιχες εθνικές γλώσσες για να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο. 4 COM(2003)449: Η προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυµορφίας: Σχέδιο ράσης Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης του Μαρτίου 2002: - 1 -

2 Η σηµασία της εκπαίδευσης

3 ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολυγλωσσική µε διττή έννοια: πολλές µητρικές γλώσσες οµιλούνται µέσα στον γεωγραφικό αυτό χώρο και ένα λογικό ποσοστό πολιτών γνωρίζει αρκετές γλώσσες. Πάντως, οι γλωσσικές δεξιότητες δεν είναι ισοµερώς διαδεδοµένες ανά την Ευρώπη και οι πολίτες της φαίνεται να χρειάζονται ενθάρρυνση για να µάθουν ξένες γλώσσες. D48a Ποια είναι η µητρική σας γλώσσα; ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΑΝΑΦΟΡΕΣ % (ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΩΣΕΤΕ ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) 6 Γλώσσα κράτους(-ων), επίσηµες γλώσσες που έχουν επίσηµο καθεστώς στην ΕΕ 7 Άλλες επίσηµες γλώσσες ΕΕ 8 Άλλες γλώσσες 9 BE Ολλανδικά 56%, γαλλικά 38%, γερµανικά 0.4 % 5% 3% CZ 98% 2% 0.7% DK 97% 2% 2% DE 90% 3% 8% EE 82% 1% 18% EL 99% 0.2% 0.7% ES Ισπανικά 89%, καταλανικά 10 9%, γαλικιανά 11 5%, Βασκικά 12 1% 1% 2% FR 93% 6% 3% IE Αγγλικά 94%, ιρλανδικά 11% 2% 0.2% IT 95% 5% 1% CY 98% 2% 1% LV 73% 1% 27% LT 88% 5% 7% LU Λουξεµβουργιανά 77%, γαλλικά 6%, γερµανικά 4% 14% 0.8% HU 100% 0.8% 0.6% MT 97% Μαλτέζικα, 2% αγγλικά 0.6% - NL 96% 3% 3% AT 96% 3% 2% PL 98% 1% 1% PT 100% 0.6% 0.1% SI 95% 1% 5% SK 88% 12% 2% FI Φινλανδικά 94%, σουηδικά 5% 0.8% 0.4% SE 95% 5% 2% UK 92% 3% 5% BG 90% 0.4% 11% HR 98% 1% 0.8% 6 Το ερώτηµα επιτρέπει πολλαπλές απαντήσεις ήτοι οι απαντώντες µπορούν να αναφέρουν περισσότερες γλώσσες ως µητρική. Επίσης είναι δυνατή η επιλογή «δεν γνωρίζω». Με τον τρόπο αυτό τα ποσοστά γλωσσών που οµιλούνται σε µια χώρα ενδέχεται αθροιστικά να υπερβαίνουν ή να υπολείπονται το 100%. Απαντήσεις δίνονται αυθόρµητα και κωδικοποιούνται σε έτοιµο πίνακα. 7 Οι γλώσσες του κράτους που έχουν επίσηµο καθεστώς σε µία χώρα. Οι επίσηµες γλώσσες έχουν επίσηµο καθεστώς σε ορισµένη περιφέρεια χώρας ή σε ολόκληρο το κράτος. Οι περιφερειακές γλώσσες που έχουν επίσηµο καθεστώς στην ΕΕ είναι τα καταλανικά, τα γαλικιανά και τα βασκικά. 8 Η κατηγορία «Άλλες επίσηµες γλώσσες της ΕΕ» περιλαµβάνει τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ που οµιλούνται σε µία χώρα όπου δεν είναι γλώσσες του κράτους. 9 Η κατηγορία «Άλλες γλώσσες» περιλαµβάνει µη αυτόχθονες γλώσσες και περιφερειακές /µειονοτικές γλώσσες που δεν έχουν επίσηµο καθεστώς στην ΕΕ. 10 Η καταλανική προστατεύεται από το Καταστατικό Αυτονοµίας της Καταλονίας (4/1979), που ορίζει ότι η καταλανική και η καστιλιανή είναι οι επίσηµες γλώσσες στην Καταλονία. Ο Νόµος 7/1983 περί γλωσσικής ρύθµισης στην Καταλονία αντικαταστάθηκε µε τον Νόµο περί γλωσσικής πολιτικής (Νόµος αριθ 1, 7 Ιανουαρίου 1998). 11 Η γαλικιανή προστατεύεται από το Καταστατικό της γαλικιανής Αυτόνοµης Περιφέρειας (1982), το οποίο ορίζει ότι η γαλικιανή και η καστιλιανή είναι οι επίσηµες γλώσσες. Ο Γαλικιανός Νόµος Γλωσσικής Ρύθµισης (1983) προωθεί τη γαλικιανή σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας. 12 Τα βασκικά προστατεύονται από το Καταστατικό της Αυτόνοµης Περιφέρειας της χώρας των Βάσκων (1979), που ορίζει ότι η βασκική και η καστιλιανή (ισπανική) είναι επίσηµες γλώσσες της χώρας των Βάσκων

4 RO 95% 6% 0.7% TR 93% 0.5% 7% εν αποτελεί έκπληξη το ότι η µητρική γλώσσα της πλειονότητας των ευρωπαίων είναι µία από τις κρατικές γλώσσες της χώρας τους. Το 100% των Ούγγρων και των Πορτογάλων υποδεικνύουν την αντίστοιχη γλώσσα του κράτους τους ως µητρική τους γλώσσα. Εντούτοις, µία µειονότητα που οµιλεί είτε µία επίσηµη γλώσσα της ΕΕ διαφορετική της γλώσσας του κράτους ή µία µη ευρωπαϊκή γλώσσα ως µητρική έχει καταγραφεί σε κάθε χώρα όπου έγινε η έρευνα. Το 14% των ατόµων που απάντησαν στο Λουξεµβούργο δηλώνουν ότι οµιλούν άλλη γλώσσα της ΕΕ πέραν µιας από τις τρεις γλώσσες του κράτους. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στην σηµαντική πορτογαλική µειονότητα που κατοικεί στη χώρα (µητρική γλώσσα του 9%) και την παρουσία εκεί διεθνών οργανισµών. Στην περίπτωση της Σλοβακίας, το 10% των ατόµων που απάντησαν οµιλούν Ουγγρικά ως µητρική γλώσσα 13. Εάν εξετάσουµε γλώσσες εκτός ΕΕ, στη Λετονία και στην Εσθονία σηµαντικό ποσοστό κατοίκων οµιλούν την ρωσική ως µητρική γλώσσα (26% και 17% αντίστοιχα), πράγµα κατανοητό για ιστορικούς και γεωγραφικούς λόγους. Το φαινόµενο αυτό διαπιστώνεται επίσης στην υποψήφια χώρα Βουλγαρία, όπου 8% των ατόµων που απάντησαν αναφέρουν την τουρκική ως µητρική τους γλώσσα. Τέλος, για ορισµένους πολίτες της ΕΕ η µητρική τους γλώσσα είναι η γλώσσα της χώρας καταγωγής τους εκτός της ΕΕ. Αυτό παρατηρείται στις χώρες µε παραδοσιακά µεγάλους µεταναστευτικούς πληθυσµούς όπως η Γερµανία, η Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Το 56% των πολιτών των κρατών µελών της ΕΕ είναι σε θέση να έχουν µία συζήτηση σε άλλη γλώσσα εκτός της µητρικής τους. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 9 µονάδες υψηλότερο σε σχέση µε εκείνο που καταγράφηκε το 2001 στα τότε δεκαπέντε κράτη µέλη 14. Το 99% των Λουξεµβουργιανών, το 97% των Σλοβάκων και το 95% των Λετονών αναφέρουν ότι γνωρίζουν τουλάχιστον µια ξένη γλώσσα. 13 Ο Νόµος περί των µειονοτικών γλωσσών εγκρίθηκε στην Σλοβακία στις 10 Ιουλίου Επιτρέπει τη χρήση των µειονοτικών γλωσσών στην δηµόσια διοίκηση σε τοπικό επίπεδο, όπου τουλάχιστον το 20% της κοινότητας ανήκει σε µειονοτική οµάδα. 14 Standard EB 55.1 στη σελίδα:

5 Σε ότι αφορά τον στόχο, κάθε πολίτης της ΕΕ να γνωρίζει δύο γλώσσες πέραν της µητρικής του, το 28% των ατόµων που απάντησαν δηλώνουν ότι οµιλούν δύο ξένες γλώσσες αρκετά καλά για να έχουν µια συζήτηση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στο Λουξεµβούργο (92%), στις Κάτω Χώρες (75%) και στη Σλοβενία (71%). Το 11% των ατόµων που απάντησαν αναφέρουν ότι χειρίζονται τουλάχιστον τρεις γλώσσες πέραν της µητρικής τους. Ωστόσο, σχεδόν οι µισοί από τους ερωτηθέντες, 44%, παραδέχονται ότι δεν γνωρίζουν σχεδόν καµία άλλη γλώσσα πέραν της µητρικής τους. Σε έξι κράτη µέλη, η πλειονότητα των κατοίκων ανήκει στην οµάδα αυτή. Οι χώρες αυτές είναι η Ιρλανδία (66%), το Ηνωµένο Βασίλειο (62%), η Ιταλία (59%), η Ουγγαρία (58%), η Πορτογαλία (58%) και η Ισπανία (56%). Τα αγγλικά παραµένουν η ευρύτερα οµιλούµενη ξένη γλώσσα ανά την Ευρώπη. Το 38% των πολιτών της ΕΕ δηλώνουν ότι διαθέτουν επαρκή δεξιότητα στην αγγλική ώστε να έχουν µια συζήτηση. Στις 19 από τις 29 χώρες όπου έγινε η έρευνα, τα αγγλικά είναι η ευρύτερα γνωστή γλώσσα εκτός της µητρικής, κάτι που ισχύει ιδιαίτερα στην Σουηδία (89%), τη Μάλτα (88%) και τις Κάτω Χώρες (87%). Το 14% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι γνωρίζουν είτε γαλλικά είτε γερµανικά µαζί µε τη µητρική τους. Τα γαλλικά είναι η ευρύτερα οµιλούµενη ξένη γλώσσα στο Ηνωµένο Βασίλειο (23%) και στην Ιρλανδία (20%) ενώ πολίτες της Τσεχικής ηµοκρατίας (28%) και της Ουγγαρίας (25%) γνωρίζουν καλύτερα την γερµανική. Η ισπανική και η ρωσική συµπληρώνουν την οµάδα των πέντε ευρύτερα γνωστών γλωσσών εκτός της µητρικής, µε ένα ποσοστό 6% των ευρωπαίων πολιτών να γνωρίζει µια από αυτές. Συµπερασµατικά, οι κρατικές γλώσσες των πολυπληθέστερων κρατών µελών είναι, χωρίς αυτό να αποτελεί έκπληξη, οι ευρύτερα οµιλούµενες µητρικές γλώσσες ανά την ΕΕ, ενώ τα γερµανικά είναι η ευρύτερα οµιλούµενη µητρική γλώσσα (18%). Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα αυτά µε τις δεξιότητες σε ξένες γλώσσες, γίνεται αντιληπτό ότι τα αγγλικά είναι σαφώς η περισσότερο χρησιµοποιούµενη γλώσσα στη ΕΕ µε πάνω από τους µισούς ερωτηθέντες (51%) να την οµιλούν είτε ως µητρική είτε ως ξένη γλώσσα. Γλώσσες που χρησιµοποιούνται συχνότερα στην Μητρική γλώσσα ΕΕ - % Ξένη γλώσσα ΣΥΝΟΛΟ 51% Αγγλικά 13% 38% 32% Γερµανικά Γαλλικά Ιταλικά Ισπανικά Πολωνικά Ρωσικά 18% 12% 13% 9% 6% 9% 1% 6% 14% 3% 14% 26% 16% 15% 10% 7% - 5 -

6 Συγχρόνως, αξίζει να σηµειωθεί ότι, οι γλωσσικές δεξιότητες είναι άνισα κατανεµηµένες τόσο στον γεωγραφικό χώρο της Ευρώπης όσο και στις κοινωνικοδηµογραφικές οµάδες. Λογικά οι καλές γλωσσικές γνώσεις διαπιστώνονται σε σχετικά µικρά κράτη µέλη µε περισσότερες κρατικές γλώσσες, λιγότερο χρησιµοποιούµενες µητρικές γλώσσες ή «γλωσσική ανταλλαγή» µε γειτονικές χώρες. Αυτό ισχύει παραδείγµατος χάρη στο Λουξεµβούργο όπου το 92% του πληθυσµού οµιλεί τουλάχιστον δύο γλώσσες. Εκείνοι που ζουν σε χώρες της νότιας Ευρώπης ή σε χώρες όπου µια από τις σηµαντικότερες ευρωπαϊκές γλώσσες αποτελεί µια γλώσσα του κράτους, φαίνεται να έχουν µέτριες γλωσσικές δεξιότητες. Μόνο 5% των Τούρκων, 13% των Ιρλανδών και 16% των Ιταλών χειρίζονται τουλάχιστον δύο γλώσσες πέραν της µητρικής τους. Ένας «πολύγλωσσος Ευρωπαίος» είναι νέος, µε καλή µόρφωση ή σπουδάζει ακόµη, έχει γεννηθεί σε χώρα διαφορετική της χώρας διαµονής του, χρησιµοποιεί ξένες γλώσσες για επαγγελµατικούς λόγους και έχει κίνητρα για να µάθει. Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι ένα µεγάλο µέρος της ευρωπαϊκής κοινωνίας δεν απολαµβάνει τα αγαθά της πολυγλωσσίας. Τέλος, το επίπεδο κινήτρων για τους πολίτες της ΕΕ να µάθουν ξένες γλώσσες είναι µέτριο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, το 18% των πολιτών της ΕΕ αναφέρει ότι µαθαίνει ξένες γλώσσες ή βελτιώνει τις γλωσσικές δεξιότητες και 21% αναφέρει ότι έχει την πρόθεση να το πράξει κατά το επόµενο έτος. Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά, περίπου 1 στους 5 ευρωπαίους µπορεί να περιγραφεί ως ενεργός σπουδαστής ξένης γλώσσας 15, ο οποίος έχει πρόσφατα βελτιώσει τις γλωσσικές δεξιότητές του/της ή προτίθεται να το πράξει µέσα στους επόµενους 12 µήνες. Μόνο 12% των ερωτηθέντων βελτίωσαν τις γλωσσικές τους δεξιότητες κατά το παρελθόν και προτίθενται επίσης να το πράξουν κατά το επόµενο έτος, κερδίζοντας έτσι το καθεστώς του πολύ ενεργού σπουδαστή γλώσσας. Οι τρεις παράγοντες που αναφέρθηκαν συχνότερα ως αποθαρρυντικά στοιχεία για την εκµάθηση γλωσσών είναι: έλλειψη χρόνου (34%), κινήτρων (30%), και κόστος µαθηµάτων γλωσσών (22%). Τα καταγραφέντα κίνητρα που θα οδηγούσαν στη βελτίωση τις των γλωσσικών δεξιοτήτων καταδεικνύουν τα ακόλουθα ευρήµατα: δωρεάν µαθήµατα γλωσσών 26%, ακολουθούµενα από ευέλικτα µαθήµατα που ταιριάζουν στο πρόγραµµα του καθενός 18%. Σε ένα γενικότερο επίπεδο, οι λόγοι για την εκµάθηση γλωσσών συνδέονται όλο και περισσότερο µε πρακτικά οφέλη όπως οι ευκαιρίες για χρήση των δεξιοτήτων στην εργασία (32%) ή στην εργασία στο εξωτερικό (27%) σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα προ τετραετίας. Εντούτοις, «λιγότερο σηµαντικά» κίνητρα όπως η χρήση ξένων γλωσσών για τις διακοπές (35%) ή για προσωπική ικανοποίηση (27%) παραµένουν ακόµη σηµαντικά. 15 Πολύ δραστήριος σπουδαστής γλώσσας = έχει αποκτήσει γνώση/βελτιώσει τις γλωσσικές του δεξιότητες κατά τα τελευταία δύο έτη και προτίθεται να το πράξει κατά τους επόµενους 12 µήνες, Ενεργός σπουδαστής γλώσσας = έχει είτε αποκτήσει γνώση/βελτιώσει τις γλωσσικές του δεξιότητες κατά τα τελευταία δύο έτη ή προτίθεται να το πράξει κατά τους επόµενους 12 µήνες, Μη-Ενεργός σπουδαστής γλώσσας = δεν έχει είτε αποκτήσει γνώση/βελτιώσει τις γλωσσικές του δεξιότητες κατά τα τελευταία δύο έτη ούτε προτίθεται να το πράξει κατά τους επόµενους 12 µήνες

7 QA5 Ποιοι θα ήταν οι κύριοι λόγοι σας για την εκµάθηση µιας γλώσσας; EB54.1/2001 EB 64.3/2005 Για να τη χρησιµοποιήσω σε ταξίδια στο εξωτερικό 35% 47% Για να τη χρησιµοποιήσω στην εργασία(συµπεριλαµβανόµενων των επαγγελµατικών ταξιδιών στο εξωτερικό) 26% 32% Για προσωπική ικανοποίηση 27% 37% Για να εργασθώ σε άλλη χώρα 18% 27% Για να αποκτήσω καλύτερη θέση εργασίας στην Ελλάδα Για να κατανοώ ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισµούς Για να γνωρίζω µια γλώσσα ευρέως οµιλούµενη στον κόσµο Για να συναντώ ανθρώπους από άλλες χώρες Για ναµπορώ να σπουδάσω σε κάποια άλλη χώρα 6% 23% 22% 21% 24% 17% 20% 17% 21% 14% 0% 50% - 7 -

8 ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Η σηµερινή κατάσταση θέτει σηµαντικές προκλήσεις για το µέλλον σε σχέση τους στόχους που έχουν ορισθεί για µια ευρωπαϊκή πολύγλωσση κοινωνία. Μεταξύ αυτών είναι οι προκλήσεις για ανταπόκριση στην επιθυµία των πολιτών να µάθουν γλώσσες, κάλυψη των στόχων σε πολιτικό επίπεδο και επίτευξη του στόχου της «γλώσσας + δύο». Κατά πρώτον, µεταξύ των ευρωπαίων υπάρχει σηµαντική συναίνεση σε ότι αφορά τα οφέλη από τη γνώση περισσοτέρων γλωσσών. Το 83% των πολιτών των κρατών µελών θεωρεί ότι η γνώση ξένων γλωσσών είναι ή θα µπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για αυτούς προσωπικά, περισσότεροι από το (53%) θεωρούν ιδιαίτερα χρήσιµες τις γλωσσικές δεξιότητες και µόνο 16% των ερωτηθέντων δεν αναγνωρίζουν τα οφέλη της πολυγλωσσίας. Πρακτικά όλοι στη Σουηδία (99%), στην Κύπρο (98%) και στο Λουξεµβούργο (97%) αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήµατα, και στις χώρες µε την χαµηλότερη υποστήριξη, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, 3 στους 4 πολίτες θεωρούν χρήσιµες τις γλωσσικές δεξιότητες. QA1 Πιστεύετε ότι το να γνωρίζετε άλλες γλώσσες εκτός από τη µητρική σας γλώσσα, είναι ή θα µπορούσε να είναι πολύ χρήσιµο, αρκετά χρήσιµο, όχι πολύ χρήσιµο, ή καθόλου χρήσιµο για εσάς προσωπικά; Πολύ χρήσιµο Αρκετά χρήσιµο Όχι πολύ χρήσιµο Καθόλου χρήσιµο Γ 53% 30% 8% 8% 0% 50% 100% Αυτή η υποστήριξη εκτείνεται στο επίπεδο πολιτικής καθόσον το 67% ερωτηθέντων συµφωνεί µε την άποψη ότι η διδασκαλία γλωσσών θα έπρεπε να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα, ενώ το 29% συµφωνεί απόλυτα µε την άποψη αυτή. Στις 26 από τις 29 χώρες όπου έγινε η έρευνα το µεγαλύτερο ποσοστό πολιτών συµµερίζεται την άποψη αυτή. Αυτό φαίνεται ότι ισχύει ιδιαίτερα στις χώρες της Νότιας Ευρώπης όπου οι δεξιότητα στις γλώσσες θεωρείται επίσης µέτρια. Το 87% Κυπρίων και το 82% των Ελλήνων θα θεωρούν τη διδασκαλία γλωσσών ως πολιτική προτεραιότητα ενώ στην υποψήφια χώρα Κροατία (55% διαφωνούν) και στη Φινλανδία (53%) η πλειονότητα των πολιτών είναι αντίθετη προς την άποψη αυτή. QA12.1 Παρακαλώ πείτε σε ποιο βαθµό συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τα ακόλουθα: Η διδασκαλία γλωσσών θα πρέπει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα - % ΕΕ Συµφωνώ απόλυτα Τείνω να συµφωνώ Τείνω να διαφωνώ ώ ό 29% 38% 19% 9% 6% 0% 50% 100% - 8 -

9 Τέλος, ο στόχος «µητρική γλώσσα+δύο» λαµβάνει την συγκρατηµένη υποστήριξη των Ευρωπαίων, καθόσον το 50% αυτών συµφωνούν µε την άποψη ότι ο καθένας στην ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να οµιλεί δύο γλώσσες πέραν της µητρικής του. Το 44% των ερωτηθέντων είναι αντίθετοι προς την άποψη αυτή. Τη στιγµή αυτή 28% των Ευρωπαίων αναφέρουν ότι είναι σε θέση να έχουν µία συζήτηση σε δύο ξένες γλώσσες. Σε επίπεδο χώρας, υπάρχουν σηµαντικές διακυµάνσεις. Οι χώρες στην Νότια και Ανατολική Ευρώπη εµφανίζουν µεγαλύτερη τάση να υποστηρίξουν την δήλωση αυτή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην Πολωνία (75%), την Ελλάδα (74%) και την Λιθουανία (69%). Η Σουηδία (27%) και η υπό προσχώρηση χώρα Βουλγαρία (27%) έχουν τα χαµηλότερα ποσοστά πολιτών που αποδέχονται την ιδέα να οµιλεί ο καθένας τουλάχιστον δύο γλώσσες πέραν της µητρικής του. Ο στόχος αυτός προβλήθηκε για πρώτη φορά στη Βαρκελώνη το Μάρτιο 2002 από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων 16 που τάχθηκαν υπέρ της διδασκαλίας τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών από πολύ πρώιµη ηλικία. Ο στόχος αυτός έχει τεθεί σε µακροπρόθεσµη βάση και κατά συνέπεια η εργασία που έχει ήδη αρχίσει θα πρέπει να συνεχισθεί. Έδαφος για υποστήριξη υπάρχει, καθόσον το 84% των Ευρωπαίων συµφωνεί ότι ο καθένας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να οµιλεί µία γλώσσα πέραν της µητρικής του. 16 Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης τον Μάρτιο 2002:

10 - 10 -

11 ΤΟ ΚΛΕΙ Ι ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τα εκπαιδευτικά συστήµατα σε κάθε χώρα και οι µελλοντικές γενιές φαίνεται να έχουν κρίσιµη σηµασία για την ανταπόκριση στις προκλήσεις της πολυγλωσσίας, καθώς ο Επίτροπος Ján Figeľ (αρµόδιος για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τον Πολιτισµό και την Πολυγλωσσία) πιστεύει ότι, "η σηµερινή νέα γενιά θα συµβάλει πλήρως στον εµπλουτισµό της πολυγλωσσικής κοινωνίας της Ευρώπης 17. QA7a θα σας διαβάσω µερικούς τρόπους εκµάθησης µιας ξένης γλώσσας. Παρακαλώ πείτε µου ποιους από αυτούς τους τρόπους έχετε ήδη χρησιµοποιήσει; - % ΕΕ Μαθήµατα γλωσσών στο σχολείο ( ΝΕΟ) 65% Οµαδικά µαθήµατα γλώσσας µε δάσκαλο 22% Κανένας από αυτούς (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) 18% Μιλώντας ανεπίσηµα µε κάποιον που είναι η µητρική του γλώσσα 16% Μακροχρόνιες ή συχνές επισκέψεις στη χώρα που οµιλείται η γλώσσα 15% Αυτοδιδασκαλία διαβάζοντας βιβλία 13% Ανταλλαγή συσζήτησης µε κάποιον που είναι η µητρική του γλώσσα ( π.χ.µιλώντας µία ώρα στη γλώσσα σας, µία ώρα στην δική του/της γλώσσα, κλπ.) 12% Παρακολουθώντας ταινίες στην αρχική τους έκδοση (κινηµατογράφος/τηλεόραση) (ΝΕΟ) 10% Αυτοδιδασκαλία χρησιµοποιώντας οπτικοακουστικό υλικό (Κασσέτες, ηχητικό CD, βίντεο, κλπ.) 10% 0% 70% Οι Ευρωπαίοι µαθαίνουν γλώσσες στο σχολείο και ειδικότερα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Μία µεγάλη πλειονότητα, 65%, αναφέρουν τα µαθήµατα γλώσσας στο σχολείο, ως τον τρόπο µε τον οποίον έµαθαν ξένες γλώσσες. Όταν ερωτηθούν που βελτίωσαν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, το 59% των ερωτηθέντων αναφέρει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και το 24% την πρωτοβάθµια. Στην πράξη, για πολλούς Ευρωπαίους, το σχολείο φαίνεται να είναι ο µόνος τόπος όπου µαθαίνουν ξένες γλώσσες. Σηµαντική συναίνεση επικρατεί µεταξύ των Ευρωπαίων ως προς τη σηµασία που έχει η εκµάθηση ξένων γλωσσών για τους νέους. Το 73 % των πολιτών της ΕΕ αναφέρει τις ευκαιρίες για καλύτερη θέση εργασίας ως τον κύριο λόγο για τους νέους για να αποκτήσουν γνώση άλλων γλωσσών πέραν της µητρικής τους, 17 Ανακοίνωση τύπου για την Ευρωπαϊκή Ηµέρα των Γλωσσών, 26 Σεπτεµβρίου =EN&guiLanguage=fr

12 ακολουθούµενοι από 38% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι κίνητρο για τους νέους για να µελετήσουν γλώσσες είναι η εν γένει θέση που κατέχει µια γλώσσα.. Πρακτικά ουδείς (0,4%) θεωρεί ότι δεν είναι σηµαντικό για τους νέους να αποκτούν γλωσσικές δεξιότητες. Η πλειονότητα των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η καλύτερη ηλικία για να αρχίσουν τα παιδιά να µαθαίνουν τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη ξένη γλώσσα είναι εκείνη των έξι ετών και άνω (55% και 64% αντίστοιχα), ήτοι στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Σχετικά µε την πρόκληση της πρώιµης έναρξης της εκµάθησης δύο ξένων γλωσσών, το 39% των πολιτών της ΕΕ θα αποδεχόταν να άρχιζαν τα παιδιά να µαθαίνουν την πρώτη γλώσσα πέραν της µητρικής πριν από την ηλικία των 6 ετών. Εντούτοις µόνο 17% των ερωτηθέντων συµµερίζεται την άποψη αυτή όταν ερωτώνται για τη δεύτερη ξένη γλώσσα. Το 77% των πολιτών της ΕΕ θεωρεί ότι τα παιδιά θα πρέπει να µαθαίνουν αγγλικά ως πρώτη ξένη γλώσσα. Τα αγγλικά αποτελούν την υπ αριθµόν ένα γλώσσα σε όλες τις χώρες όπου έγινε η έρευνα εκτός του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και του Λουξεµβούργου. Τα γαλλικά ακολουθούν µε 33% και τα γερµανικά µε 28% των ερωτηθέντων. QA2b ποιες δύο γλώσσες πέραν της µητρικής σας πιστεύετε ότι θα πρέπει να µαθαίνουν τα παιδιά; 18 Αγγλικά Ισπανικά Γερµανικά Ισπανικά Ρωσικά Ιταλικά Σουηδικά ΕΕ25 77% 33% 28% 19% 3% 2% 0% BE 88% 50% 7% 9% 0% 1% - CZ 89% 9% 66% 4% 9% 0% - DK 94% 13% 62% 13% 0% 0% 0% DE 89% 45% 3% 16% 6% 2% - EE 94% 6% 22% 1% 47% 0% 1% EL 96% 34% 50% 3% 0% 6% - ES 85% 44% 14% 4% 0% 1% - FR 91% 2% 24% 45% 0% 6% - IE 3% 64% 42% 35% 1% 4% 0% IT 84% 34% 17% 17% 0% 0% - CY 98% 49% 19% 2% 4% 4% 0% LV 94% 6% 28% 1% 42% 0% 0% LT 93% 6% 34% 2% 43% 0% 0% LU 59% 83% 43% 2% 0% 1% - HU 85% 4% 73% 3% 2% 2% - MT 90% 24% 13% 2% - 61% - NL 90% 22% 40% 21% 0% 0% - AT 84% 29% 2% 10% 4% 11% - PL 90% 7% 69% 1% 10% 1% - PT 90% 60% 8% 7% - 0% - SI 96% 6% 69% 3% 0% 12% 0% SK 87% 7% 75% 3% 6% 1% 0% FI 85% 10% 24% 3% 10% 0% 38% SE 99% 17% 35% 31% 1% 0% 1% UK 5% 71% 34% 39% 1% 3% - 18 Στον πίνακα παρουσιάζονται µόνο εκείνες οι γλώσσες που αποτελούσαν την πρώτη και την δεύτερη προτίµηση των ερωτηθέντων

13 BG 87% 13% 49% 5% 14% 1% - HR 82% 5% 69% 2% 0% 14% - RO 64% 34% 17% 7% 2% 8% - TR 72% 12% 52% 1% 2% 1% - = πρώτη γλώσσα = δεύτερη γλώσσα Παράλληλα µε τη σχολική εκπαίδευση, υφίστανται πολλοί άλλοι τρόποι εκµάθησης γλωσσών και διάφορα γλωσσικά περιβάλλοντα. Ως παράδειγµα, η έρευνα, δείχνει ότι η χρήση υποτίτλων µπορεί να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την εκµάθηση γλώσσας. Σε εκείνες τις χώρες όπου χρησιµοποιούνται συνήθως υπότιτλοι, η υποστήριξη για παρακολούθηση ξένων κινηµατογραφικών ταινιών και προγραµµάτων στην πρωτότυπη γλώσσα είναι σηµαντικά υψηλή. Αυτό ισχύει για το 94% των Σουηδών και των ανών και το 93% των Φινλανδών ερωτηθέντων. Να σηµειωθεί ότι οι χώρες αυτές συγκαταλέγονται µεταξύ των κρατών µελών όπου οι πολίτες τείνουν να γνωρίζουν καλά περισσότερες γλώσσες. Το 10% κατά µέσον όρο των πολιτών της ΕΕ δηλώνει ότι έχει χρησιµοποιήσει την παρακολούθηση κινηµατογραφικών ταινιών στην πρωτότυπη έκδοσή τους ως τρόπο εκµάθησης γλωσσών. Εντούτοις, η πλειονότητα των Ευρωπαίων, 56%, προτιµά να παρακολουθεί ξένες ταινίες και προγράµµατα µεταγλωττισµένα παρά να ακούει την πρωτότυπη γλώσσα µε υποτίτλους. Αυτό ισχύει κυρίως στην Ουγγαρία (84%) και την Τσεχική ηµοκρατία (78%). QA11.8 Παρακαλώ πείτε αν τείνετε να διαφωνείτε ή να συµφωνείτε µε την ακόλουθη δήλωση: «Προτιµώ να παρακολουθώ ξένες ταινίες και προγράµµατα µε υποτίτλους παρά µεταγλωττισµένα»- % ΕΕ Τάση συµφωνίας τάση διαφωνίας Γ 1 v 37% 56% 6% 0% 50% 100% ΕΠΙΛΟΓΟΣ Λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους που έχουν τεθεί για µια πολύγλωσση Ευρώπη η κατάσταση µπορεί να αξιολογηθεί ως ελπιδοφόρος. Σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των ερευνών Ευρωβαρόµετρου που πραγµατοποιήθηκαν το , οι εξελίξεις κατά την τετραετία είναι θετικές: Ο αριθµός των πολιτών της ΕΕ που γνωρίζει τουλάχιστον µία ξένη γλώσσα αυξάνεται γραµµικά από 47% το 2001 σε 56% το Το αυτό-εκτιµούµενο επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων των Ευρωπαίων βελτιώνεται. Σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα του 2001, το µερίδιο των ατόµων που γνωρίζουν την αγγλική και την ισπανική γλώσσα αυξάνεται κατά 4 µονάδες 19 EB54.1 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες στη σελίδα: and Standard EB 55.1 in

14 και η αναλογία εκείνων που οµιλούν γαλλικά και γερµανικά πολύ καλά αυξάνεται κατά 3 και 2 µονάδες αντίστοιχα 20. Σήµερα πιο πολλοί Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η γνώση ξένων γλωσσών είναι χρήσιµη σε σύγκριση µε την προ τετραετίας περίοδο (83% το 2005 σε σύγκριση µε το 72% το 2001). 20 Το επίπεδο της ρωσικής δεν καλύπτετο στο EB

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

2015 Όλη η Ευρώπη ένας πύργος της Βαβέλ!

2015 Όλη η Ευρώπη ένας πύργος της Βαβέλ! Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα език jazykidioma language språk valoda limbă Sprache lingua kalba língua jazyk kieli taal langue sprog Sprache γλώσσα Τ4Ε 2015 Όλη η Ευρώπη ένας

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 27/10/2009 EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώµης Βρυξέλλες, 13 Νοεµβρίου 2012 ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 18.3.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 63 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (2009/C 63 A/01) Η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ V

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ V Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ - Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ V Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB77.2) Σύνοψη Βρυξέλλες,

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ

Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ TMHMA ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -------------------------------------------------------------------- ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πάτρα, 04/11/2015 Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

344 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2006

344 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2006 344 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2006 Ο ΗΓΙΑ 2006/103/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεµβρίου 2006 για την προσαρµογή ορισµένων οδηγιών στον τοµέα της πολιτικής µεταφορών, λόγω της προσχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews ΕΚΑ, Μάιος-Ιούνιος 2009 Τεύχος 5 ο Εργαστήριο ημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 Ο πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ el Πολλές άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται στο διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη

EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη Ευρυδίκη Το δίκτυο πληροφοριών για την εκπαίδευση στην Ευρώπη Το παρόν έγγραφο εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαïκή Μέρα Γλωσσών 26η Σεπτεμβρίου. Η γιορτή της γλωσσικής πολυμορφίας

Ευρωπαïκή Μέρα Γλωσσών 26η Σεπτεμβρίου. Η γιορτή της γλωσσικής πολυμορφίας Ο ανθρώπινος παράγοντας Η γιορτή της γλωσσικής πολυμορφίας Ο πλανήτης μας έχει πάνω από έξι εκατομμύρια ανθρώπους που μιλούν μεταξύ 6,000 με 7,000 διαφορετικές γλώσσες. Μερικές γλώσσες ομιλούνται από εκατοντάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠO TO 1957 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ. Λογότυπος. Τυπογραφία. Χρώματα

ΑΠO TO 1957 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ. Λογότυπος. Τυπογραφία. Χρώματα 50 Ή ΕΠ ΈΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ ΟΔΗΓ ΌΣ ΓΡΑΦΙΚΏΝ Λογότυπος Ο λογότυπος Μέγεθος λογοτύπου Πλαίσιο σήματος (προστατευτική ζώνη) Εφαρμογή χρωμάτων λογοτύπου Προσαρμογή γλώσσας λογοτύπου Απαγορευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης.

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης. Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της Νίκαιας v1.0, 20 Νοεµβρίου 2013 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω για την Ευρώπη

Μαθαίνω για την Ευρώπη Όνομα: ΤΑΞΗ: Β 3 Μαθαίνω για την Ευρώπη Η Ευρώπη είναι μια από τις πέντε ηπείρους. Άσκηση: Βάλε σε κύκλο την Ευρώπη στον πιο πάνω χάρτη. Ο μύθος της Ευρώπης Κάποτε στη Φοινίκη, τη σημερινή Συρία, ζούσε

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Πολλές γλώσσες, µία οικογένεια

Πολλές γλώσσες, µία οικογένεια Η Ευρώπη σε εξέλιξη Πολλές γλώσσες, µία οικογένεια Οι γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση Μπορείτε να αναζητήσετε αυτό το φυλλάδιο και άλλες περιεκτικές και σαφείς πληροφορίες σχετικά µε την ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 82.4) Δημοσκόπηση Parlemeter 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 82.4) Δημοσκόπηση Parlemeter 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2015 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 82.4) Δημοσκόπηση Parlemeter 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κάλυψη:

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012 Αντιμετώπιση των «φαύλων κύκλων» στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

istockphoto/m. Boncina Ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη: Ο χώρος Σένγκεν Εσωτερικές Υποθέσεις

istockphoto/m. Boncina Ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη: Ο χώρος Σένγκεν Εσωτερικές Υποθέσεις istockphoto/m. Boncina Ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη: Ο χώρος Σένγκεν Εσωτερικές Υποθέσεις 1 Ο χώρος Σένγκεν από τις 19 Δεκεμβρίου 2011 Κράτη μέλη της ΕΕ που ανήκουν στον χώρο Σένγκεν Κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2014 COM(2014) 354 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς στον τομέα των γαλακτοκομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας για την Ευρώπη Οι γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μιλώντας για την Ευρώπη Οι γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρώπη σε εξέλιξη Μιλώντας για την Ευρώπη Οι γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση Aυτό το φυλλάδιο και άλλες συνοπτικές και σαφείς εξηγήσεις για την ΕΕ διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σχολείων

Χρηματοδότηση σχολείων Χρηματοδότηση σχολείων στην Ευρώπη Μηχανισμοί, μέθοδοι και κριτήρια για τη δημόσια χρηματοδότηση Έκθεση Eurydice Εκπαίδευση και κατάρτιση Χρηματοδότηση σχολείων στην Ευρώπη: Μηχανισμοί, μέθοδοι και κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική ανάλυση 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική ανάλυση 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική ανάλυση 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Κάλυψη: Πληθυσμός: Μεθοδολογία: Περίοδος διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία Η κατανάλωση εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού στην Ουγγαρία, βρίσκονταν

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική γεωργία. απολογισμός δεκαετίας. Nεότεροι και καταρτισμένοι οι Ευρωπαίοι βιοκαλλιεργητές, διπλάσιες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις

Βιολογική γεωργία. απολογισμός δεκαετίας. Nεότεροι και καταρτισμένοι οι Ευρωπαίοι βιοκαλλιεργητές, διπλάσιες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις Βιολογική γεωργία απολογισμός δεκαετίας Nεότεροι και καταρτισμένοι οι Ευρωπαίοι βιοκαλλιεργητές, διπλάσιες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

2. BE Βέλγιο... 3 3. BG Βουλγαρία... 3 4. CY Κύπρος... 4. 5. CZ Τσεχική ημοκρατία... 4 6. DE Γερμανία... 4. 7. DK ανία... 5. 8. EE Εσθονία...

2. BE Βέλγιο... 3 3. BG Βουλγαρία... 3 4. CY Κύπρος... 4. 5. CZ Τσεχική ημοκρατία... 4 6. DE Γερμανία... 4. 7. DK ανία... 5. 8. EE Εσθονία... ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΑΦΤ) Οι ΑΦΜ ανά θέμα : ομή και Περιγραφή του ΑΦΤ 1. AT Αυστρία... 3 2. BE Βέλγιο... 3 3. BG Βουλγαρία... 3 4. CY Κύπρος... 4 5. CZ Τσεχική ημοκρατία... 4 6. DE Γερμανία...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση υπ αριθμ. 149 «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ CCBE. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 2015

Καβάλα, 25 Νοεμβρίου 2015 Ανακοίνωση υπ αριθμ. 149 «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ CCBE. Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Παύλου Μελά 5 Τ.Κ. 65403 Τηλ.: 2510224436 2510222289 FAX : 2510228364 e mail: dskaval@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι απαρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 η Ευρώπη υπέφερε ακόµη από τις συνέπειες των δύο µακροχρόνιων και ολέθριων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.9.2005 COM(2005) 405 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Τμήμα Parlemètre ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Τμήμα Parlemètre ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2013. Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν EL EL Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία A. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα