Ειδικό ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 243 «ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικό ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 243 «ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πατρίδα 450 εκατ. ανθρώπων µε διαφορετικά εθνοτικά, πολιτιστικά και γλωσσικά υπόβαθρα. Τα γλωσσικά πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών είναι πολύπλοκα-διαµορφωµένα από την ιστορία, τους γεωγραφικούς παράγοντες και την κινητικότητα των ανθρώπων. Τη στιγµή αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει 20 επίσηµες γλώσσες 1 και περίπου 60 άλλες αυτόχθονες και µη αυτόχθονες γλώσσες οµιλούνται σε ολόκληρη αυτή τη γεωγραφική περιοχή. Ο όρος πολυγλωσσία αναφέρεται τόσο σε µία κατάσταση κατά την οποία πολλές γλώσσες οµιλούνται µέσε σε ένα ορισµένο γεωγραφικό χώρο όσο και στην ικανότητα ενός ατόµου να χειρίζεται πολλές γλώσσες. Αυτή καθαυτή η πολυγλωσσία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της Ευρώπης µε αµφότερες τις έννοιες. Τα οφέλη από τη γνώση ξένων γλωσσών είναι αναµφισβήτητα. Η γλώσσα αποτελεί την δίοδο για την κατανόηση άλλων τρόπων ζωής που µε την σειρά της δηµιουργεί χώρο για διαπολιτισµική ανεκτικότητα. Περαιτέρω, οι γλωσσικές δεξιότητες διευκολύνουν την εργασία, τις σπουδές και τα ταξίδια ανά την Ευρώπη και επιτρέπουν διαπολιτισµική επικοινωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα πραγµατικά πολύγλωσσο θεσµικό όργανο το οποίο προωθεί το ιδανικό µιας ενιαίας κοινότητας µε µία ποικιλία πολιτισµών και γλωσσών. Για να εγγυηθεί τούτο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον Νοέµβριο του την πρώτη ανακοίνωση της Επιτροπής που διερευνά τον χώρο της πολυγλωσσίας. Οι τρεις κύριοι στόχοι της πολιτικής της Επιτροπής για την πολυγλωσσία είναι να ενθαρρύνει την εκµάθηση γλωσσών, να προαγάγει µια υγιή πολυγλωσσική οικονοµία και να παράσχει στους πολίτες πρόσβαση στη νοµοθεσία, στις διαδικασίες και στις πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δική τους γλώσσα. Μεταξύ 5 Νοεµβρίου και 7 εκεµβρίου, πολίτες 3 στις 25 χώρες της ΕΕ καθώς και στη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, την Κροατία και την Τουρκία, ερωτήθηκαν σχετικά µε τις εµπειρίες τους και την αντίληψη που έχουν για την πολυγλωσσία στο πλαίσιο του Ευρωβαροµέτρου Στη συνοπτική αυτή παρουσίαση, η ανάλυση εστιάζεται σε τρία θέµατα ως καθοριστικούς παράγοντες σε µια πολυγλωσσική κοινωνία: Ο µακροπρόθεσµος στόχος για όλους του πολίτες της ΕΕ να µιλούν δύο γλώσσες πέραν της µητρικής τους 4 Η δια βίου µάθηση γλωσσών αρχίζοντας από πολύ πρώιµη ηλικία 5 1 Οι επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η τσεχική, η δανική, η ολλανδική, η εσθονική, η αγγλική, η φινλανδική, η γαλλική, η γερµανική, η ελληνική, η ουγγρική, η ιταλική, η λετονική, λιθουανική, η µαλτέζικη, η πολωνική, η πορτογαλική, η σλοβακική, η σλοβενική, η ισπανική και σουηδική. Η ιρλανδική θα καταστεί η 21 η επίσηµη γλώσσα την 1 η Ιανουαρίου Μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, η Ένωση θα λειτουργεί µε 23 επίσηµες γλώσσες. 2 COM(2005)596: Μια νέα Στρατηγική πλαίσιο για την Πολυγλωσσία 3 Σε κάθε χώρα, η έρευνα καλύπτει τον πληθυσµό ηλικίας από 15 ετών και άνω που έχει την ιδιότητα του πολίτη ενός εκ των κρατών µελών. Στις υπό ένταξη και στις υποψήφιες για ένταξη χώρες, η έρευνα καλύπτει πολίτες των χωρών αυτών καθώς και πολίτες των κρατών µελών της ΕΕ που κατοικούν στις χώρες αυτές, οι οποίοι έχουν επαρκή γνώση µιας από τις αντίστοιχες εθνικές γλώσσες για να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο. 4 COM(2003)449: Η προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυµορφίας: Σχέδιο ράσης Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης του Μαρτίου 2002: - 1 -

2 Η σηµασία της εκπαίδευσης

3 ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολυγλωσσική µε διττή έννοια: πολλές µητρικές γλώσσες οµιλούνται µέσα στον γεωγραφικό αυτό χώρο και ένα λογικό ποσοστό πολιτών γνωρίζει αρκετές γλώσσες. Πάντως, οι γλωσσικές δεξιότητες δεν είναι ισοµερώς διαδεδοµένες ανά την Ευρώπη και οι πολίτες της φαίνεται να χρειάζονται ενθάρρυνση για να µάθουν ξένες γλώσσες. D48a Ποια είναι η µητρική σας γλώσσα; ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ -ΑΝΑΦΟΡΕΣ % (ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΩΣΕΤΕ ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) 6 Γλώσσα κράτους(-ων), επίσηµες γλώσσες που έχουν επίσηµο καθεστώς στην ΕΕ 7 Άλλες επίσηµες γλώσσες ΕΕ 8 Άλλες γλώσσες 9 BE Ολλανδικά 56%, γαλλικά 38%, γερµανικά 0.4 % 5% 3% CZ 98% 2% 0.7% DK 97% 2% 2% DE 90% 3% 8% EE 82% 1% 18% EL 99% 0.2% 0.7% ES Ισπανικά 89%, καταλανικά 10 9%, γαλικιανά 11 5%, Βασκικά 12 1% 1% 2% FR 93% 6% 3% IE Αγγλικά 94%, ιρλανδικά 11% 2% 0.2% IT 95% 5% 1% CY 98% 2% 1% LV 73% 1% 27% LT 88% 5% 7% LU Λουξεµβουργιανά 77%, γαλλικά 6%, γερµανικά 4% 14% 0.8% HU 100% 0.8% 0.6% MT 97% Μαλτέζικα, 2% αγγλικά 0.6% - NL 96% 3% 3% AT 96% 3% 2% PL 98% 1% 1% PT 100% 0.6% 0.1% SI 95% 1% 5% SK 88% 12% 2% FI Φινλανδικά 94%, σουηδικά 5% 0.8% 0.4% SE 95% 5% 2% UK 92% 3% 5% BG 90% 0.4% 11% HR 98% 1% 0.8% 6 Το ερώτηµα επιτρέπει πολλαπλές απαντήσεις ήτοι οι απαντώντες µπορούν να αναφέρουν περισσότερες γλώσσες ως µητρική. Επίσης είναι δυνατή η επιλογή «δεν γνωρίζω». Με τον τρόπο αυτό τα ποσοστά γλωσσών που οµιλούνται σε µια χώρα ενδέχεται αθροιστικά να υπερβαίνουν ή να υπολείπονται το 100%. Απαντήσεις δίνονται αυθόρµητα και κωδικοποιούνται σε έτοιµο πίνακα. 7 Οι γλώσσες του κράτους που έχουν επίσηµο καθεστώς σε µία χώρα. Οι επίσηµες γλώσσες έχουν επίσηµο καθεστώς σε ορισµένη περιφέρεια χώρας ή σε ολόκληρο το κράτος. Οι περιφερειακές γλώσσες που έχουν επίσηµο καθεστώς στην ΕΕ είναι τα καταλανικά, τα γαλικιανά και τα βασκικά. 8 Η κατηγορία «Άλλες επίσηµες γλώσσες της ΕΕ» περιλαµβάνει τις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ που οµιλούνται σε µία χώρα όπου δεν είναι γλώσσες του κράτους. 9 Η κατηγορία «Άλλες γλώσσες» περιλαµβάνει µη αυτόχθονες γλώσσες και περιφερειακές /µειονοτικές γλώσσες που δεν έχουν επίσηµο καθεστώς στην ΕΕ. 10 Η καταλανική προστατεύεται από το Καταστατικό Αυτονοµίας της Καταλονίας (4/1979), που ορίζει ότι η καταλανική και η καστιλιανή είναι οι επίσηµες γλώσσες στην Καταλονία. Ο Νόµος 7/1983 περί γλωσσικής ρύθµισης στην Καταλονία αντικαταστάθηκε µε τον Νόµο περί γλωσσικής πολιτικής (Νόµος αριθ 1, 7 Ιανουαρίου 1998). 11 Η γαλικιανή προστατεύεται από το Καταστατικό της γαλικιανής Αυτόνοµης Περιφέρειας (1982), το οποίο ορίζει ότι η γαλικιανή και η καστιλιανή είναι οι επίσηµες γλώσσες. Ο Γαλικιανός Νόµος Γλωσσικής Ρύθµισης (1983) προωθεί τη γαλικιανή σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας. 12 Τα βασκικά προστατεύονται από το Καταστατικό της Αυτόνοµης Περιφέρειας της χώρας των Βάσκων (1979), που ορίζει ότι η βασκική και η καστιλιανή (ισπανική) είναι επίσηµες γλώσσες της χώρας των Βάσκων

4 RO 95% 6% 0.7% TR 93% 0.5% 7% εν αποτελεί έκπληξη το ότι η µητρική γλώσσα της πλειονότητας των ευρωπαίων είναι µία από τις κρατικές γλώσσες της χώρας τους. Το 100% των Ούγγρων και των Πορτογάλων υποδεικνύουν την αντίστοιχη γλώσσα του κράτους τους ως µητρική τους γλώσσα. Εντούτοις, µία µειονότητα που οµιλεί είτε µία επίσηµη γλώσσα της ΕΕ διαφορετική της γλώσσας του κράτους ή µία µη ευρωπαϊκή γλώσσα ως µητρική έχει καταγραφεί σε κάθε χώρα όπου έγινε η έρευνα. Το 14% των ατόµων που απάντησαν στο Λουξεµβούργο δηλώνουν ότι οµιλούν άλλη γλώσσα της ΕΕ πέραν µιας από τις τρεις γλώσσες του κράτους. Αυτό µπορεί να αποδοθεί στην σηµαντική πορτογαλική µειονότητα που κατοικεί στη χώρα (µητρική γλώσσα του 9%) και την παρουσία εκεί διεθνών οργανισµών. Στην περίπτωση της Σλοβακίας, το 10% των ατόµων που απάντησαν οµιλούν Ουγγρικά ως µητρική γλώσσα 13. Εάν εξετάσουµε γλώσσες εκτός ΕΕ, στη Λετονία και στην Εσθονία σηµαντικό ποσοστό κατοίκων οµιλούν την ρωσική ως µητρική γλώσσα (26% και 17% αντίστοιχα), πράγµα κατανοητό για ιστορικούς και γεωγραφικούς λόγους. Το φαινόµενο αυτό διαπιστώνεται επίσης στην υποψήφια χώρα Βουλγαρία, όπου 8% των ατόµων που απάντησαν αναφέρουν την τουρκική ως µητρική τους γλώσσα. Τέλος, για ορισµένους πολίτες της ΕΕ η µητρική τους γλώσσα είναι η γλώσσα της χώρας καταγωγής τους εκτός της ΕΕ. Αυτό παρατηρείται στις χώρες µε παραδοσιακά µεγάλους µεταναστευτικούς πληθυσµούς όπως η Γερµανία, η Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Το 56% των πολιτών των κρατών µελών της ΕΕ είναι σε θέση να έχουν µία συζήτηση σε άλλη γλώσσα εκτός της µητρικής τους. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 9 µονάδες υψηλότερο σε σχέση µε εκείνο που καταγράφηκε το 2001 στα τότε δεκαπέντε κράτη µέλη 14. Το 99% των Λουξεµβουργιανών, το 97% των Σλοβάκων και το 95% των Λετονών αναφέρουν ότι γνωρίζουν τουλάχιστον µια ξένη γλώσσα. 13 Ο Νόµος περί των µειονοτικών γλωσσών εγκρίθηκε στην Σλοβακία στις 10 Ιουλίου Επιτρέπει τη χρήση των µειονοτικών γλωσσών στην δηµόσια διοίκηση σε τοπικό επίπεδο, όπου τουλάχιστον το 20% της κοινότητας ανήκει σε µειονοτική οµάδα. 14 Standard EB 55.1 στη σελίδα:

5 Σε ότι αφορά τον στόχο, κάθε πολίτης της ΕΕ να γνωρίζει δύο γλώσσες πέραν της µητρικής του, το 28% των ατόµων που απάντησαν δηλώνουν ότι οµιλούν δύο ξένες γλώσσες αρκετά καλά για να έχουν µια συζήτηση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στο Λουξεµβούργο (92%), στις Κάτω Χώρες (75%) και στη Σλοβενία (71%). Το 11% των ατόµων που απάντησαν αναφέρουν ότι χειρίζονται τουλάχιστον τρεις γλώσσες πέραν της µητρικής τους. Ωστόσο, σχεδόν οι µισοί από τους ερωτηθέντες, 44%, παραδέχονται ότι δεν γνωρίζουν σχεδόν καµία άλλη γλώσσα πέραν της µητρικής τους. Σε έξι κράτη µέλη, η πλειονότητα των κατοίκων ανήκει στην οµάδα αυτή. Οι χώρες αυτές είναι η Ιρλανδία (66%), το Ηνωµένο Βασίλειο (62%), η Ιταλία (59%), η Ουγγαρία (58%), η Πορτογαλία (58%) και η Ισπανία (56%). Τα αγγλικά παραµένουν η ευρύτερα οµιλούµενη ξένη γλώσσα ανά την Ευρώπη. Το 38% των πολιτών της ΕΕ δηλώνουν ότι διαθέτουν επαρκή δεξιότητα στην αγγλική ώστε να έχουν µια συζήτηση. Στις 19 από τις 29 χώρες όπου έγινε η έρευνα, τα αγγλικά είναι η ευρύτερα γνωστή γλώσσα εκτός της µητρικής, κάτι που ισχύει ιδιαίτερα στην Σουηδία (89%), τη Μάλτα (88%) και τις Κάτω Χώρες (87%). Το 14% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι γνωρίζουν είτε γαλλικά είτε γερµανικά µαζί µε τη µητρική τους. Τα γαλλικά είναι η ευρύτερα οµιλούµενη ξένη γλώσσα στο Ηνωµένο Βασίλειο (23%) και στην Ιρλανδία (20%) ενώ πολίτες της Τσεχικής ηµοκρατίας (28%) και της Ουγγαρίας (25%) γνωρίζουν καλύτερα την γερµανική. Η ισπανική και η ρωσική συµπληρώνουν την οµάδα των πέντε ευρύτερα γνωστών γλωσσών εκτός της µητρικής, µε ένα ποσοστό 6% των ευρωπαίων πολιτών να γνωρίζει µια από αυτές. Συµπερασµατικά, οι κρατικές γλώσσες των πολυπληθέστερων κρατών µελών είναι, χωρίς αυτό να αποτελεί έκπληξη, οι ευρύτερα οµιλούµενες µητρικές γλώσσες ανά την ΕΕ, ενώ τα γερµανικά είναι η ευρύτερα οµιλούµενη µητρική γλώσσα (18%). Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα αυτά µε τις δεξιότητες σε ξένες γλώσσες, γίνεται αντιληπτό ότι τα αγγλικά είναι σαφώς η περισσότερο χρησιµοποιούµενη γλώσσα στη ΕΕ µε πάνω από τους µισούς ερωτηθέντες (51%) να την οµιλούν είτε ως µητρική είτε ως ξένη γλώσσα. Γλώσσες που χρησιµοποιούνται συχνότερα στην Μητρική γλώσσα ΕΕ - % Ξένη γλώσσα ΣΥΝΟΛΟ 51% Αγγλικά 13% 38% 32% Γερµανικά Γαλλικά Ιταλικά Ισπανικά Πολωνικά Ρωσικά 18% 12% 13% 9% 6% 9% 1% 6% 14% 3% 14% 26% 16% 15% 10% 7% - 5 -

6 Συγχρόνως, αξίζει να σηµειωθεί ότι, οι γλωσσικές δεξιότητες είναι άνισα κατανεµηµένες τόσο στον γεωγραφικό χώρο της Ευρώπης όσο και στις κοινωνικοδηµογραφικές οµάδες. Λογικά οι καλές γλωσσικές γνώσεις διαπιστώνονται σε σχετικά µικρά κράτη µέλη µε περισσότερες κρατικές γλώσσες, λιγότερο χρησιµοποιούµενες µητρικές γλώσσες ή «γλωσσική ανταλλαγή» µε γειτονικές χώρες. Αυτό ισχύει παραδείγµατος χάρη στο Λουξεµβούργο όπου το 92% του πληθυσµού οµιλεί τουλάχιστον δύο γλώσσες. Εκείνοι που ζουν σε χώρες της νότιας Ευρώπης ή σε χώρες όπου µια από τις σηµαντικότερες ευρωπαϊκές γλώσσες αποτελεί µια γλώσσα του κράτους, φαίνεται να έχουν µέτριες γλωσσικές δεξιότητες. Μόνο 5% των Τούρκων, 13% των Ιρλανδών και 16% των Ιταλών χειρίζονται τουλάχιστον δύο γλώσσες πέραν της µητρικής τους. Ένας «πολύγλωσσος Ευρωπαίος» είναι νέος, µε καλή µόρφωση ή σπουδάζει ακόµη, έχει γεννηθεί σε χώρα διαφορετική της χώρας διαµονής του, χρησιµοποιεί ξένες γλώσσες για επαγγελµατικούς λόγους και έχει κίνητρα για να µάθει. Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι ένα µεγάλο µέρος της ευρωπαϊκής κοινωνίας δεν απολαµβάνει τα αγαθά της πολυγλωσσίας. Τέλος, το επίπεδο κινήτρων για τους πολίτες της ΕΕ να µάθουν ξένες γλώσσες είναι µέτριο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, το 18% των πολιτών της ΕΕ αναφέρει ότι µαθαίνει ξένες γλώσσες ή βελτιώνει τις γλωσσικές δεξιότητες και 21% αναφέρει ότι έχει την πρόθεση να το πράξει κατά το επόµενο έτος. Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά, περίπου 1 στους 5 ευρωπαίους µπορεί να περιγραφεί ως ενεργός σπουδαστής ξένης γλώσσας 15, ο οποίος έχει πρόσφατα βελτιώσει τις γλωσσικές δεξιότητές του/της ή προτίθεται να το πράξει µέσα στους επόµενους 12 µήνες. Μόνο 12% των ερωτηθέντων βελτίωσαν τις γλωσσικές τους δεξιότητες κατά το παρελθόν και προτίθενται επίσης να το πράξουν κατά το επόµενο έτος, κερδίζοντας έτσι το καθεστώς του πολύ ενεργού σπουδαστή γλώσσας. Οι τρεις παράγοντες που αναφέρθηκαν συχνότερα ως αποθαρρυντικά στοιχεία για την εκµάθηση γλωσσών είναι: έλλειψη χρόνου (34%), κινήτρων (30%), και κόστος µαθηµάτων γλωσσών (22%). Τα καταγραφέντα κίνητρα που θα οδηγούσαν στη βελτίωση τις των γλωσσικών δεξιοτήτων καταδεικνύουν τα ακόλουθα ευρήµατα: δωρεάν µαθήµατα γλωσσών 26%, ακολουθούµενα από ευέλικτα µαθήµατα που ταιριάζουν στο πρόγραµµα του καθενός 18%. Σε ένα γενικότερο επίπεδο, οι λόγοι για την εκµάθηση γλωσσών συνδέονται όλο και περισσότερο µε πρακτικά οφέλη όπως οι ευκαιρίες για χρήση των δεξιοτήτων στην εργασία (32%) ή στην εργασία στο εξωτερικό (27%) σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα προ τετραετίας. Εντούτοις, «λιγότερο σηµαντικά» κίνητρα όπως η χρήση ξένων γλωσσών για τις διακοπές (35%) ή για προσωπική ικανοποίηση (27%) παραµένουν ακόµη σηµαντικά. 15 Πολύ δραστήριος σπουδαστής γλώσσας = έχει αποκτήσει γνώση/βελτιώσει τις γλωσσικές του δεξιότητες κατά τα τελευταία δύο έτη και προτίθεται να το πράξει κατά τους επόµενους 12 µήνες, Ενεργός σπουδαστής γλώσσας = έχει είτε αποκτήσει γνώση/βελτιώσει τις γλωσσικές του δεξιότητες κατά τα τελευταία δύο έτη ή προτίθεται να το πράξει κατά τους επόµενους 12 µήνες, Μη-Ενεργός σπουδαστής γλώσσας = δεν έχει είτε αποκτήσει γνώση/βελτιώσει τις γλωσσικές του δεξιότητες κατά τα τελευταία δύο έτη ούτε προτίθεται να το πράξει κατά τους επόµενους 12 µήνες

7 QA5 Ποιοι θα ήταν οι κύριοι λόγοι σας για την εκµάθηση µιας γλώσσας; EB54.1/2001 EB 64.3/2005 Για να τη χρησιµοποιήσω σε ταξίδια στο εξωτερικό 35% 47% Για να τη χρησιµοποιήσω στην εργασία(συµπεριλαµβανόµενων των επαγγελµατικών ταξιδιών στο εξωτερικό) 26% 32% Για προσωπική ικανοποίηση 27% 37% Για να εργασθώ σε άλλη χώρα 18% 27% Για να αποκτήσω καλύτερη θέση εργασίας στην Ελλάδα Για να κατανοώ ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισµούς Για να γνωρίζω µια γλώσσα ευρέως οµιλούµενη στον κόσµο Για να συναντώ ανθρώπους από άλλες χώρες Για ναµπορώ να σπουδάσω σε κάποια άλλη χώρα 6% 23% 22% 21% 24% 17% 20% 17% 21% 14% 0% 50% - 7 -

8 ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Η σηµερινή κατάσταση θέτει σηµαντικές προκλήσεις για το µέλλον σε σχέση τους στόχους που έχουν ορισθεί για µια ευρωπαϊκή πολύγλωσση κοινωνία. Μεταξύ αυτών είναι οι προκλήσεις για ανταπόκριση στην επιθυµία των πολιτών να µάθουν γλώσσες, κάλυψη των στόχων σε πολιτικό επίπεδο και επίτευξη του στόχου της «γλώσσας + δύο». Κατά πρώτον, µεταξύ των ευρωπαίων υπάρχει σηµαντική συναίνεση σε ότι αφορά τα οφέλη από τη γνώση περισσοτέρων γλωσσών. Το 83% των πολιτών των κρατών µελών θεωρεί ότι η γνώση ξένων γλωσσών είναι ή θα µπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για αυτούς προσωπικά, περισσότεροι από το (53%) θεωρούν ιδιαίτερα χρήσιµες τις γλωσσικές δεξιότητες και µόνο 16% των ερωτηθέντων δεν αναγνωρίζουν τα οφέλη της πολυγλωσσίας. Πρακτικά όλοι στη Σουηδία (99%), στην Κύπρο (98%) και στο Λουξεµβούργο (97%) αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήµατα, και στις χώρες µε την χαµηλότερη υποστήριξη, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, 3 στους 4 πολίτες θεωρούν χρήσιµες τις γλωσσικές δεξιότητες. QA1 Πιστεύετε ότι το να γνωρίζετε άλλες γλώσσες εκτός από τη µητρική σας γλώσσα, είναι ή θα µπορούσε να είναι πολύ χρήσιµο, αρκετά χρήσιµο, όχι πολύ χρήσιµο, ή καθόλου χρήσιµο για εσάς προσωπικά; Πολύ χρήσιµο Αρκετά χρήσιµο Όχι πολύ χρήσιµο Καθόλου χρήσιµο Γ 53% 30% 8% 8% 0% 50% 100% Αυτή η υποστήριξη εκτείνεται στο επίπεδο πολιτικής καθόσον το 67% ερωτηθέντων συµφωνεί µε την άποψη ότι η διδασκαλία γλωσσών θα έπρεπε να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα, ενώ το 29% συµφωνεί απόλυτα µε την άποψη αυτή. Στις 26 από τις 29 χώρες όπου έγινε η έρευνα το µεγαλύτερο ποσοστό πολιτών συµµερίζεται την άποψη αυτή. Αυτό φαίνεται ότι ισχύει ιδιαίτερα στις χώρες της Νότιας Ευρώπης όπου οι δεξιότητα στις γλώσσες θεωρείται επίσης µέτρια. Το 87% Κυπρίων και το 82% των Ελλήνων θα θεωρούν τη διδασκαλία γλωσσών ως πολιτική προτεραιότητα ενώ στην υποψήφια χώρα Κροατία (55% διαφωνούν) και στη Φινλανδία (53%) η πλειονότητα των πολιτών είναι αντίθετη προς την άποψη αυτή. QA12.1 Παρακαλώ πείτε σε ποιο βαθµό συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τα ακόλουθα: Η διδασκαλία γλωσσών θα πρέπει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα - % ΕΕ Συµφωνώ απόλυτα Τείνω να συµφωνώ Τείνω να διαφωνώ ώ ό 29% 38% 19% 9% 6% 0% 50% 100% - 8 -

9 Τέλος, ο στόχος «µητρική γλώσσα+δύο» λαµβάνει την συγκρατηµένη υποστήριξη των Ευρωπαίων, καθόσον το 50% αυτών συµφωνούν µε την άποψη ότι ο καθένας στην ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να οµιλεί δύο γλώσσες πέραν της µητρικής του. Το 44% των ερωτηθέντων είναι αντίθετοι προς την άποψη αυτή. Τη στιγµή αυτή 28% των Ευρωπαίων αναφέρουν ότι είναι σε θέση να έχουν µία συζήτηση σε δύο ξένες γλώσσες. Σε επίπεδο χώρας, υπάρχουν σηµαντικές διακυµάνσεις. Οι χώρες στην Νότια και Ανατολική Ευρώπη εµφανίζουν µεγαλύτερη τάση να υποστηρίξουν την δήλωση αυτή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην Πολωνία (75%), την Ελλάδα (74%) και την Λιθουανία (69%). Η Σουηδία (27%) και η υπό προσχώρηση χώρα Βουλγαρία (27%) έχουν τα χαµηλότερα ποσοστά πολιτών που αποδέχονται την ιδέα να οµιλεί ο καθένας τουλάχιστον δύο γλώσσες πέραν της µητρικής του. Ο στόχος αυτός προβλήθηκε για πρώτη φορά στη Βαρκελώνη το Μάρτιο 2002 από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων 16 που τάχθηκαν υπέρ της διδασκαλίας τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών από πολύ πρώιµη ηλικία. Ο στόχος αυτός έχει τεθεί σε µακροπρόθεσµη βάση και κατά συνέπεια η εργασία που έχει ήδη αρχίσει θα πρέπει να συνεχισθεί. Έδαφος για υποστήριξη υπάρχει, καθόσον το 84% των Ευρωπαίων συµφωνεί ότι ο καθένας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να οµιλεί µία γλώσσα πέραν της µητρικής του. 16 Συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Βαρκελώνης τον Μάρτιο 2002:

10 - 10 -

11 ΤΟ ΚΛΕΙ Ι ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τα εκπαιδευτικά συστήµατα σε κάθε χώρα και οι µελλοντικές γενιές φαίνεται να έχουν κρίσιµη σηµασία για την ανταπόκριση στις προκλήσεις της πολυγλωσσίας, καθώς ο Επίτροπος Ján Figeľ (αρµόδιος για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τον Πολιτισµό και την Πολυγλωσσία) πιστεύει ότι, "η σηµερινή νέα γενιά θα συµβάλει πλήρως στον εµπλουτισµό της πολυγλωσσικής κοινωνίας της Ευρώπης 17. QA7a θα σας διαβάσω µερικούς τρόπους εκµάθησης µιας ξένης γλώσσας. Παρακαλώ πείτε µου ποιους από αυτούς τους τρόπους έχετε ήδη χρησιµοποιήσει; - % ΕΕ Μαθήµατα γλωσσών στο σχολείο ( ΝΕΟ) 65% Οµαδικά µαθήµατα γλώσσας µε δάσκαλο 22% Κανένας από αυτούς (ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ) 18% Μιλώντας ανεπίσηµα µε κάποιον που είναι η µητρική του γλώσσα 16% Μακροχρόνιες ή συχνές επισκέψεις στη χώρα που οµιλείται η γλώσσα 15% Αυτοδιδασκαλία διαβάζοντας βιβλία 13% Ανταλλαγή συσζήτησης µε κάποιον που είναι η µητρική του γλώσσα ( π.χ.µιλώντας µία ώρα στη γλώσσα σας, µία ώρα στην δική του/της γλώσσα, κλπ.) 12% Παρακολουθώντας ταινίες στην αρχική τους έκδοση (κινηµατογράφος/τηλεόραση) (ΝΕΟ) 10% Αυτοδιδασκαλία χρησιµοποιώντας οπτικοακουστικό υλικό (Κασσέτες, ηχητικό CD, βίντεο, κλπ.) 10% 0% 70% Οι Ευρωπαίοι µαθαίνουν γλώσσες στο σχολείο και ειδικότερα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Μία µεγάλη πλειονότητα, 65%, αναφέρουν τα µαθήµατα γλώσσας στο σχολείο, ως τον τρόπο µε τον οποίον έµαθαν ξένες γλώσσες. Όταν ερωτηθούν που βελτίωσαν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, το 59% των ερωτηθέντων αναφέρει τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και το 24% την πρωτοβάθµια. Στην πράξη, για πολλούς Ευρωπαίους, το σχολείο φαίνεται να είναι ο µόνος τόπος όπου µαθαίνουν ξένες γλώσσες. Σηµαντική συναίνεση επικρατεί µεταξύ των Ευρωπαίων ως προς τη σηµασία που έχει η εκµάθηση ξένων γλωσσών για τους νέους. Το 73 % των πολιτών της ΕΕ αναφέρει τις ευκαιρίες για καλύτερη θέση εργασίας ως τον κύριο λόγο για τους νέους για να αποκτήσουν γνώση άλλων γλωσσών πέραν της µητρικής τους, 17 Ανακοίνωση τύπου για την Ευρωπαϊκή Ηµέρα των Γλωσσών, 26 Σεπτεµβρίου =EN&guiLanguage=fr

12 ακολουθούµενοι από 38% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι κίνητρο για τους νέους για να µελετήσουν γλώσσες είναι η εν γένει θέση που κατέχει µια γλώσσα.. Πρακτικά ουδείς (0,4%) θεωρεί ότι δεν είναι σηµαντικό για τους νέους να αποκτούν γλωσσικές δεξιότητες. Η πλειονότητα των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η καλύτερη ηλικία για να αρχίσουν τα παιδιά να µαθαίνουν τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη ξένη γλώσσα είναι εκείνη των έξι ετών και άνω (55% και 64% αντίστοιχα), ήτοι στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Σχετικά µε την πρόκληση της πρώιµης έναρξης της εκµάθησης δύο ξένων γλωσσών, το 39% των πολιτών της ΕΕ θα αποδεχόταν να άρχιζαν τα παιδιά να µαθαίνουν την πρώτη γλώσσα πέραν της µητρικής πριν από την ηλικία των 6 ετών. Εντούτοις µόνο 17% των ερωτηθέντων συµµερίζεται την άποψη αυτή όταν ερωτώνται για τη δεύτερη ξένη γλώσσα. Το 77% των πολιτών της ΕΕ θεωρεί ότι τα παιδιά θα πρέπει να µαθαίνουν αγγλικά ως πρώτη ξένη γλώσσα. Τα αγγλικά αποτελούν την υπ αριθµόν ένα γλώσσα σε όλες τις χώρες όπου έγινε η έρευνα εκτός του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και του Λουξεµβούργου. Τα γαλλικά ακολουθούν µε 33% και τα γερµανικά µε 28% των ερωτηθέντων. QA2b ποιες δύο γλώσσες πέραν της µητρικής σας πιστεύετε ότι θα πρέπει να µαθαίνουν τα παιδιά; 18 Αγγλικά Ισπανικά Γερµανικά Ισπανικά Ρωσικά Ιταλικά Σουηδικά ΕΕ25 77% 33% 28% 19% 3% 2% 0% BE 88% 50% 7% 9% 0% 1% - CZ 89% 9% 66% 4% 9% 0% - DK 94% 13% 62% 13% 0% 0% 0% DE 89% 45% 3% 16% 6% 2% - EE 94% 6% 22% 1% 47% 0% 1% EL 96% 34% 50% 3% 0% 6% - ES 85% 44% 14% 4% 0% 1% - FR 91% 2% 24% 45% 0% 6% - IE 3% 64% 42% 35% 1% 4% 0% IT 84% 34% 17% 17% 0% 0% - CY 98% 49% 19% 2% 4% 4% 0% LV 94% 6% 28% 1% 42% 0% 0% LT 93% 6% 34% 2% 43% 0% 0% LU 59% 83% 43% 2% 0% 1% - HU 85% 4% 73% 3% 2% 2% - MT 90% 24% 13% 2% - 61% - NL 90% 22% 40% 21% 0% 0% - AT 84% 29% 2% 10% 4% 11% - PL 90% 7% 69% 1% 10% 1% - PT 90% 60% 8% 7% - 0% - SI 96% 6% 69% 3% 0% 12% 0% SK 87% 7% 75% 3% 6% 1% 0% FI 85% 10% 24% 3% 10% 0% 38% SE 99% 17% 35% 31% 1% 0% 1% UK 5% 71% 34% 39% 1% 3% - 18 Στον πίνακα παρουσιάζονται µόνο εκείνες οι γλώσσες που αποτελούσαν την πρώτη και την δεύτερη προτίµηση των ερωτηθέντων

13 BG 87% 13% 49% 5% 14% 1% - HR 82% 5% 69% 2% 0% 14% - RO 64% 34% 17% 7% 2% 8% - TR 72% 12% 52% 1% 2% 1% - = πρώτη γλώσσα = δεύτερη γλώσσα Παράλληλα µε τη σχολική εκπαίδευση, υφίστανται πολλοί άλλοι τρόποι εκµάθησης γλωσσών και διάφορα γλωσσικά περιβάλλοντα. Ως παράδειγµα, η έρευνα, δείχνει ότι η χρήση υποτίτλων µπορεί να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την εκµάθηση γλώσσας. Σε εκείνες τις χώρες όπου χρησιµοποιούνται συνήθως υπότιτλοι, η υποστήριξη για παρακολούθηση ξένων κινηµατογραφικών ταινιών και προγραµµάτων στην πρωτότυπη γλώσσα είναι σηµαντικά υψηλή. Αυτό ισχύει για το 94% των Σουηδών και των ανών και το 93% των Φινλανδών ερωτηθέντων. Να σηµειωθεί ότι οι χώρες αυτές συγκαταλέγονται µεταξύ των κρατών µελών όπου οι πολίτες τείνουν να γνωρίζουν καλά περισσότερες γλώσσες. Το 10% κατά µέσον όρο των πολιτών της ΕΕ δηλώνει ότι έχει χρησιµοποιήσει την παρακολούθηση κινηµατογραφικών ταινιών στην πρωτότυπη έκδοσή τους ως τρόπο εκµάθησης γλωσσών. Εντούτοις, η πλειονότητα των Ευρωπαίων, 56%, προτιµά να παρακολουθεί ξένες ταινίες και προγράµµατα µεταγλωττισµένα παρά να ακούει την πρωτότυπη γλώσσα µε υποτίτλους. Αυτό ισχύει κυρίως στην Ουγγαρία (84%) και την Τσεχική ηµοκρατία (78%). QA11.8 Παρακαλώ πείτε αν τείνετε να διαφωνείτε ή να συµφωνείτε µε την ακόλουθη δήλωση: «Προτιµώ να παρακολουθώ ξένες ταινίες και προγράµµατα µε υποτίτλους παρά µεταγλωττισµένα»- % ΕΕ Τάση συµφωνίας τάση διαφωνίας Γ 1 v 37% 56% 6% 0% 50% 100% ΕΠΙΛΟΓΟΣ Λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους που έχουν τεθεί για µια πολύγλωσση Ευρώπη η κατάσταση µπορεί να αξιολογηθεί ως ελπιδοφόρος. Σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των ερευνών Ευρωβαρόµετρου που πραγµατοποιήθηκαν το , οι εξελίξεις κατά την τετραετία είναι θετικές: Ο αριθµός των πολιτών της ΕΕ που γνωρίζει τουλάχιστον µία ξένη γλώσσα αυξάνεται γραµµικά από 47% το 2001 σε 56% το Το αυτό-εκτιµούµενο επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων των Ευρωπαίων βελτιώνεται. Σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα του 2001, το µερίδιο των ατόµων που γνωρίζουν την αγγλική και την ισπανική γλώσσα αυξάνεται κατά 4 µονάδες 19 EB54.1 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες στη σελίδα: and Standard EB 55.1 in

14 και η αναλογία εκείνων που οµιλούν γαλλικά και γερµανικά πολύ καλά αυξάνεται κατά 3 και 2 µονάδες αντίστοιχα 20. Σήµερα πιο πολλοί Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η γνώση ξένων γλωσσών είναι χρήσιµη σε σύγκριση µε την προ τετραετίας περίοδο (83% το 2005 σε σύγκριση µε το 72% το 2001). 20 Το επίπεδο της ρωσικής δεν καλύπτετο στο EB

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

2015 Όλη η Ευρώπη ένας πύργος της Βαβέλ!

2015 Όλη η Ευρώπη ένας πύργος της Βαβέλ! Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα език jazykidioma language språk valoda limbă Sprache lingua kalba língua jazyk kieli taal langue sprog Sprache γλώσσα Τ4Ε 2015 Όλη η Ευρώπη ένας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 27/05/2009 Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 5:Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά WFD2000/60/ΕΚ Εφαρμογή Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 25/03/2009 Τακτικό Ευρωβαρόμετρο (EB 71): Ιανουάριος-Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

2015 Μιλάω ξένες γλώσσες, μιλάω στη γλώσσα της Ευρώπης

2015 Μιλάω ξένες γλώσσες, μιλάω στη γλώσσα της Ευρώπης Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Μιλάω ξένες γλώσσες, μιλάω στη γλώσσα της Ευρώπης Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 27/10/2009 EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Parlemeter Νοέμβριος 2012 Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2)

Parlemeter Νοέμβριος 2012 Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2013 Parlemeter Νοέμβριος Ευρωβαρόμετρο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EB/PE 78.2) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάλυψη: ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2016

Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2016 Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2016 Συνοπτική παρουσίαση Ειδικό ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΜΕΛΕΤΗ Σειρές παρακολούθησης της κοινής γνώμης Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Συντάκτης: Jacques Nancy,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 66 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Σειρά παρακολούθησης της κοινής γνώμης Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

ΜΕΛΕΤΗ Σειρά παρακολούθησης της κοινής γνώμης Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Οι Ευρωπαίοι το 2016: Αντιλήψεις και προσδοκίες, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης Ειδικό Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΜΕΛΕΤΗ Σειρά παρακολούθησης της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 313 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου 2009/948/ΔΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Σχέσεων με τους Πολίτες Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2012 8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ERASMUS

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ERASMUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης σε ορισμένα κράτη μέλη με σκοπό την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώµης Βρυξέλλες, 13 Νοεµβρίου 2012 ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 16.3.2010 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 64 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AD/177/10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 1 5. Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat Ο

Διαβάστε περισσότερα

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A

9332/15 ADD 3 ΓΒ/μκρ/ΠΜ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 9332/5 ADD 3 JUSTCIV 35 FREMP 2 CODEC 793 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat - Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 27.5.2009 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AD/175/09 (2009/C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 266 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ. Συνοπτική ανάλυση

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 266 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ. Συνοπτική ανάλυση Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2009 ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 266 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Συνοπτική ανάλυση Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας και των επικείμενων εκλογών του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM)

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) ΣΚΟΠΟΣ: αλληλοενημέρωση και έλεγχος των ΚΜ σχετικά με τον ΦΠΑ στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. 1 VIES τέθηκε σε εφαρμογή 1/5/2004 ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών 1/1/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

15/07/2009 I. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. A. Αντίληψη της σοβαρότητας των διαφόρων παγκόσµιων προβληµάτων

15/07/2009 I. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. A. Αντίληψη της σοβαρότητας των διαφόρων παγκόσµιων προβληµάτων Γενική ιεύθυνση Πληροφόρησης ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/07/2009 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2009 Τακτικό Ευρωβαρόµετρο ( 71): Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2009 Πρώτα αποτελέσµατα: Ευρωπαϊκός µέσος όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Greece

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Greece ZA907 Flash Eurobarometer 9 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Greece FL9 Ιννοβαρόμετρο 0 A Αριθμό Flash FLA B Κωδικό χώρα FLB C Αριθμό ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 5 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 9 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD) 8.6.2017 A8-0061/19 Τροπολογία 19 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011 Τρίτη 26 Απριλίου ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), για τον Φεβρουάριο, με χώρες εκτός αυτής (Ε.Ε.) - Eurostat Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ GRUNDTVIG ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 18.3.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 63 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (2009/C 63 A/01) Η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Greece

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Greece ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Greece FL - Companies engaged in online activities EL A Πουλάει η εταιρεία σας μέσω ίντερνετ ή/και χρησιμοποιεί συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ZA6640. Flash Eurobarometer 417 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Greece

ZA6640. Flash Eurobarometer 417 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Greece ZA660 Flash Eurobarometer 7 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Greece A Αριθμός Flash (00 00) EB9. A B Κωδικός χώρας (005 006) EB9. B C Αριθμός ερωτηματολογίου (007 0)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

«Εθελοντισµός και αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών»

«Εθελοντισµός και αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Εθελοντισµός και αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών Έκθεση Περίοδος διεξαγωγής: Απρίλιος-Μάιος 2011 ηµοσίευση: Οκτώβριος 2011 Ειδικό Ευρωβαρόµετρο/ Κύµα 75.2 TNS Opinion & Social Η ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Eιδικό Ευρωβαρόμετρο Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και κύριες εθνικές τάσεις

KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Eιδικό Ευρωβαρόμετρο Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και κύριες εθνικές τάσεις Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2008 KΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Eιδικό Ευρωβαρόμετρο 300 - Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ετήσια έκθεση EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΣΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Τα οδικά ατυχήματα με παιδιά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Τα οδικά ατυχήματα με παιδιά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Τα οδικά ατυχήματα με παιδιά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Κ. Φώλλα, Ερευνήτρια ΕΜΠ, www.nrso.ntua.gr/katfolla

Διαβάστε περισσότερα