ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Sildenafil Mylan 25 mg, 50mg & 100mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία σιλδεναφίλη κιτρική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Sildenafil Mylan 25 mg, 50mg & 100mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία σιλδεναφίλη κιτρική"

Transcript

1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Sildenafil Mylan 25 mg, 50mg & 100mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία σιλδεναφίλη κιτρική ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. - Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. - Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε για σας. εν πρέπει να δώσετε το φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας. - Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. - Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το φάρµακο σας προκάλεσε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια παρακαλούµε να τη γνωστοποιήσετε στο θεράποντα ιατρό σας, ή στο φαρµακοποιό ή άλλο επαγγελµατία του τοµέα της υγείας, ή απευθείας στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 1. Τι είναι το Sildenafil Mylan και ποια είναι η χρήση του 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Sildenafil Mylan 3. Πώς να πάρετε το Sildenafil Mylan 4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 5. Πώς να φυλάσσεται το Sildenafil Mylan 6. Λοιπές πληροφορίες 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SILDENAFIL MYLAN ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Το Sildenafil Mylan ανήκει σε µια οµάδα φαρµάκων που ονοµάζονται αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE5). ρα βοηθώντας στη χαλάρωση των αγγείων του πέους, επιτρέποντας τη ροή του αίµατος µέσα στο πέος κατά τη σεξουαλική διέγερση. Το Sildenafil Mylan θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε στύση µόνο αν υπάρχει σεξουαλική διέγερση. εν πρέπει να παίρνετε Sildenafil Mylan αν δεν έχετε δυσλειτουργία στύσης. εν πρέπει να παίρνετε Sildenafil Mylan αν είστε γυναίκα. Το Sildenafil Mylan αποτελεί ένα φάρµακο για τη θεραπεία της δυσλειτουργίας στύσης στους άνδρες, που σε ορισµένες περιπτώσεις είναι γνωστή µε τον όρο ανικανότητα. Αυτό σηµαίνει ότι ένας άνδρας δεν έχει στύση ή δεν µπορεί να διατηρήσει τη στύση έτσι ώστε να είναι ικανός για να έχει σεξουαλική δραστηριότητα. 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ SILDENAFIL MYLAN Μην πάρετε το Sildenafil Mylan Eάν παίρνετε φάρµακα που ονοµάζονται νιτρώδη, καθώς ο συνδυασµός µπορεί να προκαλέσει µία ενδεχοµένως επικίνδυνη µείωση στην πίεση του αίµατός σας. Ενηµερώστε τον ιατρό σας αν παίρνετε κάποιο από αυτά τα φάρµακα, τα οποία δίνονται συχνά για ανακούφιση της στηθάγχης (ή «πόνου στο στήθος»). Aν δεν είστε βέβαιοι ρωτήστε τον ιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 1

2 Eάν χρησιµοποιείτε κάποιο από τα φάρµακα, γνωστά ως δότες του οξειδίου του αζώτου, όπως το νιτρώδες αµύλιο («poppers»), καθώς ο συνδυασµός µπορεί επίσης να προκαλέσει µία δυνητικά επικίνδυνη µείωση στην πίεση του αίµατός σας. Eάν είστε αλλεργικός (υπερευαίσθητος) στη σιλδεναφίλη ή σε οποιοδήποτε από τα άλλα συστατικά του Sildenafil Mylan. Eάν έχετε σοβαρό πρόβληµα µε τη καρδιά ή µε το συκώτι σας. Eάν σας έχει συµβεί πρόσφατα εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή προσβολή, ή αν έχετε υπόταση. Eάν έχετε κάποιες συγκεκριµένες σπάνιες, κληρονοµικές παθήσεις των µατιών (όπως η µελαγχρωστική αµφιβληστροπάθεια). Eάν είχατε ποτέ απώλεια της όρασης εξαιτίας της µη αρτηριτιδικής πρόσθιας ισχαιµικής οπτικής νευροπάθειας (ΝΑΙΟΝ) Προσέξτε ιδιαιτέρως µε το Sildenafil Mylan Eνηµερώστε τον ιατρό σας εάν έχετε δρεπανοκυτταρική αναιµία (µια διαταραχή των ερυθρών αιµοσφαιρίων του αίµατος), λευχαιµία (καρκίνο των κυττάρων του αίµατος), πολλαπλό µυέλωµα (καρκίνο του µυελού των οστών) εάν έχετε κάποια δυσµορφία στο πέος σας ή Νόσο Peyronie εάν έχετε προβλήµατα µε την καρδιά σας. Στην περίπτωση αυτή ο ιατρός σας θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά εάν η καρδιά σας µπορεί να υποστεί την επιπλέον επιβάρυνση που προκαλείται από τη σεξουαλική πράξη. εάν έχετε ενεργό έλκος του στοµάχου ή προβλήµατα αιµορραγίας (όπως η αιµοφιλία). εάν έχετε ξαφνική µείωση ή απώλεια της όρασης, σταµατήστε να παίρνετε Sildenafil Mylan και επικοινωνήστε αµέσως µε τον ιατρό σας. εν πρέπει να χρησιµοποιείτε το Sildenafil Mylan ταυτόχρονα µε άλλες θεραπείες για τη δυσλειτουργία στύσης. Ειδικές προειδοποιήσεις για παιδιά και εφήβους Το Sildenafil Mylan δεν πρέπει να χορηγείται σε άτοµα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Ειδικές προειδοποιήσεις για ασθενείς µε νεφρικά ή ηπατικά προβλήµατα Θα πρέπει να ενηµερώσετε τον ιατρό σας εάν έχετε νεφρικά ή ηπατικά προβλήµατα. Ο ιατρός σας µπορεί να αποφασίσει µια χαµηλότερη δόση για σας. Λήψη άλλων φαρµάκων Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε τον ιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα, συµπεριλαµβανοµένων φαρµάκων που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. Τα δισκία Sildenafil Mylan µπορεί να αλληλεπιδράσουν µε ορισµένα φάρµακα, ειδικά µε φάρµακα που χρησιµοποιούνται για τη στηθάγχη. Σε περίπτωση που βρεθείτε σε επείγουσα ιατρική ανάγκη, πρέπει να ενηµερώσετε όποιον επαγγελµατία υγείας αναλάβει τη θεραπευτική αντιµετώπιση της κατάστασής σας ότι έχετε πάρει Sildenafil Mylan και πότε το πήρατε. Μην παίρνετε άλλα φάρµακα ταυτόχρονα µε το Sildenafil Mylan εκτός αν σας το επιτρέψει ο ιατρός σας. εν πρέπει να πάρετε το Sildenafil Mylan, εάν παίρνετε φάρµακα που ονοµάζονται νιτρώδη, καθώς ο συνδυασµός αυτών των φαρµάκων µπορεί να προκαλέσει µία ενδεχοµένως επικίνδυνη µείωση της πίεσης του αίµατός σας. Πάντα να ενηµερώνετε τον ιατρό ή το φαρµακοποιό σας αν παίρνετε κάποιο από αυτά τα φάρµακα, τα οποία χρησιµοποιούνται συχνά για την ανακούφιση της στηθάγχης (ή «πόνου στο στήθος»). 2

3 εν πρέπει να παίρνετε το Sildenafil Mylan εάν χρησιµοποιείτε οποιοδήποτε από τα φάρµακα γνωστά ως δότες οξειδίου του αζώτου, όπως το νιτρώδες αµύλιο («poppers»), καθώς ο συνδυασµός αυτών των φαρµάκων µπορεί επίσης να προκαλέσει µία ενδεχοµένως επικίνδυνη µείωση στην πίεση του αίµατός σας. Εάν παίρνετε φάρµακα γνωστά ως αναστολείς πρωτεάσης, όπως για παράδειγµα όταν κάνετε θεραπεία για HIV, ο ιατρός σας µπορεί να σας χορηγήσει αρχικά τη χαµηλότερη δόση Sildenafil Mylan (25 mg). Ορισµένοι ασθενείς που λαµβάνουν αγωγή µε α-αποκλειστές για τη θεραπεία της υψηλής πίεσης του αίµατος ή διόγκωσης του προστάτη, πιθανόν να αισθανθούν ζάλη ή αίσθηµα ελαφράς κεφαλής που πιθανόν να προκαλούνται από χαµηλή πίεση του αίµατος, όταν κάθεστε ή σηκώνεστε απότοµα. Κάποιοι ασθενείς παρουσίασαν αυτά τα συµπτώµατα όταν έλαβαν το Sildenafil Mylan µαζί µε α- αποκλειστές. Αυτό είναι πιθανότερο να συµβεί µέσα σε διάστηµα 4 ωρών µετά από τη λήψη του Sildenafil Mylan. Για να µειώσετε την πιθανότητα εµφάνισης αυτών των συµπτωµάτων, θα πρέπει να λαµβάνετε τακτικά την ηµερήσια δόση του α-αποκλειστή σας, προτού ξεκινήσετε θεραπεία µε το Sildenafil Mylan. Ο ιατρός σας µπορεί να σας χορηγήσει αρχικά χαµηλότερη δόση (25 mg) του Sildenafil Mylan. Λήψη του Sildenafil Mylan µε τροφές και ποτά Το Sildenafil Mylan µπορεί να ληφθεί µε ή χωρίς τροφή. Ωστόσο, µπορεί να διαπιστώσετε ότι το Sildenafil Mylan χρειάζεται περισσότερο χρόνο να δράσει εάν το παίρνετε µε ένα βαρύ γεύµα. Η λήψη οινοπνεύµατος µπορεί να ελαττώσει προσωρινά την ικανότητά σας να έχετε στύση. Προκειµένου να επιτευχθεί η µέγιστη απόδοση του φαρµάκου, δε συνιστάται η λήψη µεγάλων ποσοτήτων οινοπνεύµατος πριν από τη χρήση του Sildenafil Mylan. Κύηση και θηλασµός Το Sildenafil Mylan δεν ενδείκνυται για χρήση σε γυναίκες. Οδήγηση και χειρισµός µηχανών Το Sildenafil Mylan µπορεί να προκαλέσει ζάλη και µπορεί να επηρεάσει την όραση. Πρέπει να γνωρίζετε πώς αντιδράτε στο Sildenafil Mylan, πριν οδηγήσετε ή χειριστείτε µηχανήµατα. 3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ SILDENAFIL MYLAN Να παίρνετε πάντοτε το Sildenafil Mylan αυστηρώς σύµφωνα µε τις οδηγίες του ιατρού σας. Εάν έχετε αµφιβολίες, ρωτήστε τον ιατρό ή το φαρµακοποιό σας. Η συνήθης δόση έναρξης είναι 50 mg. εν πρέπει να παίρνετε το Sildenafil Mylan περισσότερο από µία φορά την ηµέρα. Πρέπει να λαµβάνετε το Sildenafil Mylan περίπου µία ώρα πριν τη σεξουαλική επαφή. Καταπιείτε το δισκίο ολόκληρο µε ένα ποτήρι νερό. Εάν έχετε την εντύπωση ότι η δράση του Sildenafil Mylan είναι είτε υπερβολικά ισχυρή, είτε υπερβολικά ασθενής, ενηµερώστε τον ιατρό ή το φαρµακοποιό σας. Το Sildenafil Mylan θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε στύση µόνο αν έχετε διεγερθεί σεξουαλικά. Ο χρόνος που χρειάζεται για να δράσει το Sildenafil Mylan ποικίλλει από άτοµο σε άτοµο, αλλά συνήθως χρειάζεται από µισή έως µία ώρα. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι το Sildenafil Mylan χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να δράσει εάν ληφθεί µαζί µε βαρύ γεύµα. Εάν το Sildenafil Mylan δε βοηθήσει στην πρόκληση στύσης ή εάν η στύση σας δε διαρκεί αρκετά ούτως ώστε να ολοκληρώσετε τη σεξουαλική πράξη πρέπει να ενηµερώσετε τον ιατρό σας. 3

4 εν πρέπει να χρησιµοποιείτε το Sildenafil Mylan περισσότερο από µία φορά την ηµέρα. Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση Sildenafil Mylan από την κανονική Ενδέχεται να αυξηθούν οι ανεπιθύµητες ενέργειες και η σοβαρότητά τους. όσεις φαρµάκου µεγαλύτερες από 100 mg δεν αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα. εν πρέπει να παίρνετε περισσότερα δισκία από αυτά που σας υπέδειξε ο ιατρός σας. Αν πάρετε περισσότερα δισκία απ ότι θα έπρεπε κανονικά, επικοινωνήστε µε τον ιατρό σας. Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του φαρµάκου, ρωτήστε τον ιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Sildenafil Mylan µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται απαραίτητα σε όλους τους ανθρώπους. Οι ανεπιθύµητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε σχέση µε τη χρήση της σιλδεναφίλης είναι συνήθως ήπιου έως µέτριου βαθµού και µικρής διάρκειας. Εάν εµφανίσετε πόνους στο στήθος κατά τη διάρκεια ή µετά τη σεξουαλική επαφή: - Καθίστε σε ηµι-καθιστή θέση και προσπαθήστε να χαλαρώσετε - Μη χρησιµοποιείτε νιτρώδη για θεραπεία του πόνου στο στήθος - Επικοινωνήστε αµέσως µε τον ιατρό σας Όλα τα φάρµακα, συµπεριλαµβανοµένου και του Sildenafil Mylan, µπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Πρέπει να επικοινωνήσετε αµέσως µε τον ιατρό σας, εάν εµφανίσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συµπτώµατα µετά τη λήψη του Sildenafil Mylan: αιφνίδιο συριγµό, δυσκολία στην αναπνοή ή ζάλη, οίδηµα βλεφάρων, προσώπου, χειλιών ή λαιµού. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις που η στύση µετά από λήψη της σιλδεναφίλης είναι παρατεταµένη και ορισµένες φορές οδυνηρή. Αν παρουσιάσετε µία τέτοια στύση συνεχούς διάρκειας µεγαλύτερης των 4 ωρών, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αµέσως µε τον ιατρό σας. Εάν εµφανίσετε µία ξαφνική µείωση ή απώλεια της όρασης, σταµατήστε να παίρνετε Sildenafil Mylan και επικοινωνήστε αµέσως µε τον ιατρό σας. Πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (πιθανό να εµφανιστούν σε περισσότερους από 1 στους 10 ασθενείς): πονοκέφαλος Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (πιθανό να εµφανιστούν σε 1 έως 10 στους 100 ασθενείς): έξαψη στο πρόσωπο, δυσπεψία, επιδράσεις στην όραση (που περιλαµβάνουν ελαφρύ χρωµατισµό στην όραση, ευαισθησία στο φως, θαµπή όραση ή µειωµένη οξύτητα όρασης), βουλωµένη µύτη και ζάλη. Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (πιθανό να εµφανιστούν σε 1 έως 10 στους ασθενείς): έµετος, δερµατικό εξάνθηµα, αιµορραγία στο οπίσθιο µέρος του οφθαλµού, ερεθισµένοι/ εξέρυθροι οφθαλµοί, πόνος του οφθαλµού, διπλωπία, µη φυσιολογική αίσθηση στον οφθαλµό, ακανόνιστοι ή ταχείς καρδιακοί κτύποι, µυϊκός πόνος, υπνηλία, µειωµένη αίσθηση αφής, ίλιγγος, εµβοές, ναυτία, ξηροστοµία, πόνος στο στήθος και αίσθηµα κόπωσης. 4

5 Σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες (πιθανό να εµφανιστούν σε 1 έως 10 στους ασθενείς): υπέρταση, υπόταση, λιποθυµία, εγκεφαλικό επεισόδιο, ρινική αιµορραγία και αιφνίδια µείωση ή απώλεια ακοής. Επιπρόσθετες ανεπιθύµητες ενέργειες από την εµπειρία µετά την κυκλοφορία του φαρµάκου στην αγορά συµπεριλαµβάνουν: αίσθηµα παλµών, πόνο στο στήθος, αιφνίδιο θάνατο, καρδιακή προσβολή ή παροδική µείωση της αιµατικής ροής σε περιοχές του εγκεφάλου. Οι περισσότεροι, αλλά όχι όλοι, από τους άνδρες αυτούς είχαν καρδιακά προβλήµατα πριν από τη λήψη του φαρµάκου. εν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί εάν τα συµβάµατα αυτά συσχετίζονταν άµεσα µε τη σιλδεναφίλη. Επιπλέον, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις σπασµών ή επιληπτικών κρίσεων και σοβαρού βαθµού δερµατικές αντιδράσεις που χαρακτηρίζονταν από εξάνθηµα, φυσαλίδες, αποκόλληση του δέρµατος και πόνο, οι οποίες χρήζουν άµεσης ιατρικής φροντίδας. Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε τον ιατρό ή το φαρµακοποιό σας. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι το φάρµακο σας προκάλεσε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια παρακαλούµε να τη γνωστοποιήσετε στο θεράποντα ιατρό σας, ή στο φαρµακοποιό ή άλλο επαγγελµατία του τοµέα της υγείας, ή απευθείας στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, 5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ SILDENAFIL MYLAN Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25ºC. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία, για να προστατεύεται από την υγρασία. Να µη χρησιµοποιείτε το Sildenafil Mylan µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στο χάρτινο κουτί και στο φύλλο της κυψέλης (blister). Η ηµεροµηνία λήξης είναι η τελευταία ηµέρα του µήνα που αναφέρεται. Τα φάρµακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρµακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα µέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι περιέχει το Sildenafil Mylan Η δραστική ουσία είναι η σιλδεναφίλη. Κάθε δισκίο περιέχει 25 mg, 50 mg ή 100 mg σιλδεναφίλης (ως σιλδεναφίλη κιτρική) - Τα άλλα συστατικά είναι: - Πυρήνας δισκίου - Κυτταρίνη µικροκρυσταλλική, Όξινο φωσφορικό ασβέστιο άνυδρο, Καρµελλόζη νατριούχος διασταυρούµενη, Μαγνήσιο Στεατικό - Επικάλυψη λεπτού υµένιου - Υπροµελλόζη (Ε464), Τιτανίου ιοξείδιο (Ε171), Λάκα νατριούχου αργιλούχου ιδικοκαρµινίου (indigo carmine aluminium lake) ( E132), Τριακετίνη Εµφάνιση του Sildenafil Mylan και περιεχόµενο της συσκευασίας Τα δισκία περιεκτικότητας 25 mg είναι µπλε, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο, στρογγυλά, αµφίκυρτα, δισκία, τα οποία φέρουν ανάγλυφο το διακριτικό «Μ» στη µία όψη τους και «SL» προς «25» στην άλλη όψη τους. 5

6 Τα δισκία περιεκτικότητας 50 mg είναι µπλε, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο, στρογγυλά, αµφίκυρτα δισκία, τα οποία φέρουν ανάγλυφο το διακριτικό «Μ» στη µία όψη τους και «SL» προς «50» στην άλλη όψη τους. Τα δισκία περιεκτικότητας 100 mg είναι µπλε, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο, στρογγυλά, αµφίκυρτα δισκία, τα οποία φέρουν ανάγλυφο το διακριτικό «Μ» στη µία όψη τους και «SL» προς «100» στην άλλη όψη τους. Τα δισκία διατίθενται σε συσκευασίες κυψέλης (blister) που περιέχουν 1, 2, 4, 8, ή 12 δισκία. Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας και Παραγωγός ικαιούχος Προϊόντος: Mylan S.A.S., 117 allee des Parcs, Saint Priest, France Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Generics Pharma Hellas EΠE, Λεωφ. Βουλιαγµένης 577A, Αργυρούπολη, , Αθήνα Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά: Μάρτιος 2011 Τρόπος ιάθεσης: Με ιατρική συνταγή 6

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη AMLODIPINE/MYLAN GENERICS 5 MG & 10 MG (Αµλοδιπίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Risedronate/Generics, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία των 35 mg Νατριούχος ρισεδρονάτη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη

Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη SUMATRIPTAN/GENERICS 50 mg & 100 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

Ρανιτιδίνη υδροχλωρική

Ρανιτιδίνη υδροχλωρική ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Ranitidine/Generics 150 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Ρανιτιδίνη υδροχλωρική ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Lamotrigine/Generics 25 mg, 50mg & 100mg ισκία Λαµοτριγίνη

Lamotrigine/Generics 25 mg, 50mg & 100mg ισκία Λαµοτριγίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Lamotrigine/Generics 25 mg, 50mg & 100mg ισκία Λαµοτριγίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο.

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pantoprazole/Generics 40 mg γαστροανθεκτικά δισκία (παντοπραζόλη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης

Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης Γλικλαζίδη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Serotyp ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Σερτραλίνη

Serotyp ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Σερτραλίνη Target Pharma Serotyp ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σερτραλίνη PIL_2815501,02_01 ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gabapentin/Generics 400 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη)

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gabapentin/Generics 400 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Gabapentin/Generics 300 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη) Gabapentin/Generics 400 mg καψάκια, σκληρά (Γκαµπαπεντίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Esomeprazole/Generics 20 mg & 40 mg γαστροανθεκτικά καψάκια, σκληρά Εσοµεπραζόλη Μαγνησιούχος

Esomeprazole/Generics 20 mg & 40 mg γαστροανθεκτικά καψάκια, σκληρά Εσοµεπραζόλη Μαγνησιούχος ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Esomeprazole/Generics 20 mg & 40 mg γαστροανθεκτικά καψάκια, σκληρά Εσοµεπραζόλη Μαγνησιούχος ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

VERSION: PIL-2813101_02-03 EDITION: 14-12-2012 Epilyd ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. Σερτραλίνη

VERSION: PIL-2813101_02-03 EDITION: 14-12-2012 Epilyd ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. Σερτραλίνη NORMA HELLAS S.A. VERSION: PIL-2813101_02-03 EDITION: 14-12-2012 Epilyd ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Σερτραλίνη EPILYD Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ VENLAFAXINE / GENERICS 75 mg & 150 mg καψάκια παρατεταµένης αποδέσµευσης, σκληρά (βενλαφαξίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ORMANDYL 50 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Βικαλουταμίδη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Clarithromycin/Generics 500 mg ισκία (κλαριθροµυκίνη)

Clarithromycin/Generics 500 mg ισκία (κλαριθροµυκίνη) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Clarithromycin/Generics 500 mg ισκία (κλαριθροµυκίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. -

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ NORMA HELLAS S.A. PROVICARD VERSION: PIL-2929301_02_03-02 DATE: 01-11-2013 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Provicard 10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Provicard 20 mg δισκία επικαλυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Oλανζαπίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Oλανζαπίνη NORMA HELLAS S.A. VERSION: PIL-2895701_02_04-01 DATE: 14-12-2012 NORPEN ORO ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Norpen Oro 5mg δισκία διασπειρόμενα στο στόμα Norpen Oro 10mg δισκία διασπειρόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 14 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ OMNIC TOCAS 0,4 mg δισκία παρατεταμένηςαποδέσμευσης Υδροχλωρική Ταμσουλοζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Pramipexole Mylan 0,18 mg δισκία Pramipexole Mylan 0,7 mg δισκία πραμιπεξόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Pramipexole Mylan 0,18 mg δισκία Pramipexole Mylan 0,7 mg δισκία πραμιπεξόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pramipexole Mylan 0,18 mg δισκία Pramipexole Mylan 0,7 mg δισκία πραμιπεξόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ VASTAREL 20 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο VASTAREL 20 mg/ml, πόσιμες σταγόνες, διάλυμα Trimetazidine Το φάρμακο αυτό τελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XADEVIL 75 mg καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρά XADEVIL 150 mg καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρά Βενλαφαξίνη Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Motofen ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Motofen ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ NORMA HELLAS S.A. MOTOFEN VERSION: PIL-2812401_02_03-04 DATE: 14-12-2012 Motofen ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Μιρταζαπίνη Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Saxib. επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη

Saxib. επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη Saxib επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

MIN-A-PON 100mg, δισκία

MIN-A-PON 100mg, δισκία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ MIN-A-PON 100mg, δισκία Νιµεσουλίδη (Νimesulide) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη CHAMPIX 0,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία CHAMPIX 1 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Βαρενικλίνη Το φάρμακο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη

GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Arthroplus. ισκίο 70 mg Alendronic acid ως Alendronate sodium trihydrate ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Arthroplus. ισκίο 70 mg Alendronic acid ως Alendronate sodium trihydrate ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Arthroplus ισκίο 70 mg Alendronic acid ως Alendronate sodium trihydrate ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Citalopram (ως υδροβρωμίδιο)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Citalopram (ως υδροβρωμίδιο) CY. PIL Seropram 20 mg film-coated tablets / Greek ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Citalopram (ως υδροβρωμίδιο) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Valdoxan 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Agomelatine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα