ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη"

Transcript

1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. Η συνταγή για αυτό το φάρµακο χορηγήθηκε για σας. εν πρέπει να δώσετε το φάρµακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά σας. Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 1. Τι είναι το Clopidosyn και ποια είναι η χρήση του 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Clopidosyn 3. Πώς να πάρετε το Clopidosyn 4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 5. Πώς να φυλάσσεται το Clopidosyn 6. Λοιπές πληροφορίες 1. Τι είναι το CLOPIDOSYN ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Το Clopidosyn ανήκει σε µια κατηγορία φαρµάκων που ονοµάζονται αντιαιµοπεταλιακά φαρµακευτικά προϊόντα. Τα αιµοπετάλια είναι πολύ µικρά σωµατίδια του αίµατος, µικρότερα από τα ερυθρά ή τα λευκά αιµοσφαίρια, τα οποία συγκολλώνται κατά την πήξη του αίµατος. Τα αντιαιµοπεταλιακά φαρµακευτικά προϊόντα εµποδίζουν αυτή τη συσσώρευση και έτσι µειώνουν τις πιθανότητες σχηµατισµού θρόµβων (διαδικασία που ονοµάζεται θρόµβωση). Το Clopidosyn λαµβάνεται για την πρόληψη σχηµατισµού θρόµβων στα σκληρυµένα αιµοφόρα αγγεία (αρτηρίες), µία διαδικασία γνωστή σαν αθηροθρόµβωση, που µπορεί να οδηγήσει σε

2 αθηροθροµβωτικά επεισόδια (όπως ισχαιµικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακό επεισόδιο ή θάνατο). Το Clopidosyn σας έχει συνταγογραφηθεί για να βοηθήσει στην αποφυγή σχηµατισµού θρόµβων και να ελαττώσει τον κίνδυνο αυτών των επεισοδίων επειδή: - έχετε µία πάθηση σκλήρυνσης των αρτηριών (επίσης γνωστή σαν αθηροσκλήρυνση) - έχετε ιστορικό καρδιακού επεισοδίου, ισχαιµικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή πάσχετε από µια κατάσταση γνωστή ως περιφερική αρτηριακή νόσο 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ CLOPIDOSYN Μην πάρετε το Clopidosyn σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην κλοπιδογρέλη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Clopidosyn, αν έχετε µία ιατρική πάθηση που προκαλεί ενεργή αιµορραγία όπως έλκος στοµάχου ή εγκεφαλική αιµορραγία, εάν πάσχετε από σοβαρή ηπατική νόσο. Αν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε από αυτά σας αφορούν ή αν έχετε την παραµικρή αµφιβολία, συµβουλευθείτε τον γιατρό σας πριν πάρετε Clopidosyn. Προσέξτε ιδιαίτερα µε το Clopidosyn Αν οποιαδήποτε από τις πιο κάτω αναφερόµενες καταστάσεις ισχύει για σας, θα πρέπει να ενηµερώσετε το γιατρό σας πριν χρησιµοποιήσετε το Clopidosyn: Εάν υπάρχει κίνδυνος αιµορραγίας όπως: - πάθηση που σας θέτει σε κίνδυνο εσωτερικής αιµορραγίας (π.χ. έλκος στοµάχου). - αιµατολογική διαταραχή εξ αιτίας της οποίας έχετε προδιάθεση για εσωτερικές αιµορραγίες (αιµορραγίες στο εσωτερικό οποιωνδήποτε ιστών, οργάνων ή αρθρώσεων του σώµατός σας). - πρόσφατος σοβαρός τραυµατισµός. - πρόσφατη χειρουργική επέµβαση (συµπεριλαµβανοµένων και των οδοντιατρικών επεµβάσεων). - προγραµµατισµένη χειρουργική επέµβαση (συµπεριλαµβανοµένων και των οδοντιατρικών επεµβάσεων) µέσα στις επόµενες επτά ηµέρες. Εάν είχε σχηµατιστεί θρόµβος σε κάποια αρτηρία του εγκεφάλου σας (ισχαιµικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο), το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά ηµερών. Εάν λαµβάνετε και κάποιον άλλο τύπο φαρµάκου (βλ. «Λήψη άλλων φαρµάκων»). Εάν πάσχετε από νόσο των νεφρών ή του ήπατος. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Σελ. 2

3 Ενόσω παίρνετε το Clopidosyn: Θα πρέπει να ενηµερώσετε τον γιατρό σας εάν έχει προγραµµατιστεί κάποια χειρουργική επέµβαση (συµπεριλαµβανοµένης της οδοντιατρικής επέµβασης). Θα πρέπει επίσης να ενηµερώσετε το γιατρό σας αµέσως εάν παρουσιάσετε µία ιατρική κατάσταση που περιλαµβάνει πυρετό και µώλωπες κάτω από το δέρµα που µπορεί να εµφανιστούν ως ερυθρές κηλίδες, µε ή χωρίς ανεξήγητη κόπωση, σύγχυση, κίτρινη απόχρωση του δέρµατος ή των µατιών (ίκτερος) (βλ. «ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»). Εάν κοπείτε ή τραυµατιστείτε, ίσως χρειαστεί περισσότερος από το συνηθισµένο χρόνος για να σταµατήσει η αιµορραγία. Αυτό σχετίζεται µε τον τρόπο δράσης του φαρµάκου αφού εµποδίζει τη δυνατότητα δηµιουργίας θρόµβου. Για µικρής σηµασίας κοψίµατα και τραυµατισµούς, π.χ. εάν κοπείτε, κατά το ξύρισµα, συνήθως δεν υπάρχει πρόβληµα. Παρόλα αυτά, εάν ανησυχείτε λόγω της αιµορραγίας σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το γιατρό σας αµέσως (βλ. «ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»). Ο γιατρός σας µπορεί να ζητήσει εξετάσεις αίµατος. Θα πρέπει να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στην παράγραφο «ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» του παρόντος φύλλου οδηγιών ή εάν παρατηρήσετε ότι κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή. Το Clopidosyn δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή έφηβους. Λήψη άλλων φαρµάκων Κάποια άλλα φάρµακα µπορεί να επηρεάσουν τη χρήση του Clopidosyn ή αντίστροφα. Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα, ακόµα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί µε συνταγή. εν συνιστάται η χρήση των αντιπηκτικών από του στόµατος (φάρµακα που χρησιµοποιούνται για τη µείωση της πηκτικότητας του αίµατος) µε Clopidosyn. Ειδικότερα, θα πρέπει να ενηµερώσετε το γιατρό σας εάν λαµβάνετε κάποιο µη στεροειδές αντιφλεγµονώδες φάρµακο, που χρησιµοποιείται συνήθως για τη θεραπεία επώδυνων και/ή φλεγµονωδών καταστάσεων των µυών ή των αρθρώσεων, ή εάν λαµβάνετε ηπαρίνη ή οποιοδήποτε άλλο φάρµακο που χρησιµοποιείται για τη µείωση της πηκτικότητας του αίµατος ή αν λαµβάνετε αναστολέα της αντλίας πρωτονίων (πχ. omeprazole) για αδιαθεσία στο στοµάχι. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Σελ. 3

4 Μία περιστασιακή χρήση ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνη) δεν θα πρέπει, γενικά, να προκαλέσει κάποιο πρόβληµα εφόσον δεν υπερβαίνει τα 1000 mg σε διάστηµα 24 ωρών. Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις, παρατεταµένη χρήση θα πρέπει να συζητηθεί µε το γιατρό σας. Λήψη του Clopidosyn µε τροφές και ποτά Το Clopidosyn µπορεί να λαµβάνεται µε ή χωρίς τη λήψη τροφής. Κύηση και θηλασµός Είναι προτιµότερο να µη χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν κατά τη διάρκεια της κύησης και του θηλασµού. Αν είστε έγκυος ή υποψιάζεστε ότι είστε έγκυος, θα πρέπει να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας πριν λάβετε Clopidosyn. Αν µείνετε έγκυος ενώ λαµβάνετε Clopidosyn, συµβουλευθείτε το γιατρό σας αµέσως, καθώς δεν συνιστάται η λήψη κλοπιδογρέλης κατά τη διάρκεια της κύησης. Ενόσω λαµβάνετε Clopidosyn, συµβουλευτείτε το γιατρό σας σχετικά µε το θηλασµό του βρέφους. Ζητήστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρµακο. Οδήγηση και χειρισµός µηχανών Το Clopidosyn είναι απίθανο να επηρεάσει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να χειρίζεστε µηχανές. Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε ορισµένα συστατικά του Clopidosyn To Clopidosyn περιέχει λακτόζη. Εάν έχετε ενηµερωθεί από το γιατρό σας ότι έχετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα (πχ. λακτόζη), επικοινωνήστε µε το γιατρό σας πριν να πάρετε αυτό το φάρµακο. Το Clopidosyn περιέχει έλαιο σόγιας. Αν είστε αλλεργικός στα φυστίκια ή στη σόγια, µην πάρετε αυτό το φάρµακο. 3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ CLOPIDOSYN Πάντοτε να παίρνετε το Clopidosyn αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αµφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Σελ. 4

5 Η συνήθης δόση είναι ένα δισκίο Clopidosyn των 75 mg την ηµέρα, το οποίο πρέπει να λαµβάνεται από το στόµα µε ή χωρίς τροφή και την ίδια ώρα κάθε µέρα. Το Clopidosyn θα πρέπει να το παίρνετε για όσο διάστηµα ο γιατρός σας συνεχίζει να σας το συνταγογραφεί. Εάν πάρετε µεγαλύτερη δόση Clopidosyn από την κανονική Επικοινωνήστε µε το γιατρό σας ή την πλησιέστερη υπηρεσία έκτακτων περιστατικών λόγω του αυξηµένου κινδύνου αιµορραγίας. Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Clopidosyn Αν ξεχάσετε να λάβετε µία δόση Clopidosyn και το θυµηθείτε µέσα σε 12 ώρες από τη συνηθισµένη σας ώρα, λάβετε το δισκίο σας αµέσως και κατόπιν λάβετε το επόµενο δισκίο την συνηθισµένη ώρα. Αν το ξεχάσετε για περισσότερο από 12 ώρες απλώς λάβετε την επόµενη κανονική δόση στη συνηθισµένη ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Για τις συσκευασίες των 14, 28,56,84 και 98 δισκίων µπορείτε να ελέγξετε την ηµέρα που πήρατε το τελευταίο δισκίο Clopidosyn αν κοιτάξετε το ηµερολόγιο που είναι τυπωµένο στην κυψέλη (blister). Εάν σταµατήσετε να παίρνετε το Clopidosyn Μη σταµατάτε την αγωγή. Επικοινωνήστε µε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας πριν το σταµατήσετε. Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Clopidosyn µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Επικοινωνήστε µε το γιατρό σας αµέσως αν παρουσιάσετε: πυρετό, σηµεία λοίµωξης ή υπερβολικής κόπωσης. Αυτά πιθανώς να εµφανιστούν λόγω των σπάνιων περιπτώσεων µειώσεως κάποιων κυττάρων του αίµατος. συµπτώµατα ηπατικών προβληµάτων όπως κιτρίνισµα του δέρµατος και/ή των µατιών (ίκτερος), ανεξάρτητα από το εάν συνοδεύεται από αιµορραγία, η οποία εµφανίζεται κάτω από το δέρµα ως ερυθρές κηλίδες και/ή σύγχυση (βλ. «Προσέξτε ιδιαίτερα µε το Clopidosyn»). οίδηµα στο στόµα ή διαταραχές του δέρµατος, όπως εξανθήµατα και κνησµός, φλύκταινες του δέρµατος. Αυτά πιθανόν είναι σηµάδια αλλεργικής αντίδρασης. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Σελ. 5

6 Η πιο συχνή ανεπιθύµητη ενέργεια (η οποία εµφανίζεται σε 1 έως 10 ασθενείς στους 100) που έχει αναφερθεί µε το Clopidosyn είναι η αιµορραγία. Η αιµορραγία πιθανόν να παρουσιαστεί ως αιµορραγία από το στοµάχι ή το έντερο, µώλωπες, αιµάτωµα (ασυνήθιστη αιµορραγία ή µώλωπας κάτω από το δέρµα), αιµορραγία από τη µύτη, αίµα στα ούρα. Σε µικρό αριθµό περιπτώσεων έχει αναφερθεί αιµορραγία στα µάτια, στο εσωτερικό της κεφαλής, στον πνεύµονα ή στις αρθρώσεις. Εάν παρατηρήσετε παρατεταµένη αιµορραγία όταν παίρνετε το Clopidosyn Εάν κοπείτε ή τραυµατιστείτε, ίσως χρειαστεί περισσότερος από το συνηθισµένο χρόνος για να σταµατήσει η αιµορραγία. Αυτό σχετίζεται µε τον τρόπο δράσης του φαρµάκου αφού εµποδίζει τη δυνατότητα δηµιουργίας θρόµβου. Για µικρής σηµασίας κοψίµατα και τραυµατισµούς, π.χ. εάν κοπείτε, κατά το ξύρισµα, συνήθως δεν υπάρχει πρόβληµα. Παρόλα αυτά, εάν ανησυχείτε λόγω της αιµορραγίας σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το γιατρό σας αµέσως (βλ. «Προσέξτε ιδιαίτερα µε το Clopidosyn»). Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί µε το Clopidosyn είναι: Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (οι οποίες εµφανίζονται σε 1 έως 10 ασθενείς στους 100): ιάρροια, κοιλιακός πόνος, δυσπεψία ή καύσος. Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (οι οποίες εµφανίζονται σε 1 έως 10 ασθενείς στους 1.000): Πονοκέφαλος, έλκος στοµάχου, έµετος, ναυτία, δυσκοιλιότητα, υπερβολικά πολλά αέρια στο στοµάχι ή στο έντερο, εξανθήµατα, κνησµός, ζάλη, διαταραχές της αίσθησης της αφής. Σπάνια ανεπιθύµητη ενέργεια (η οποία εµφανίζεται σε 1 έως 10 ασθενείς στους ): Ίλιγγος. Πολύ σπάνιες ανεπιθύµητες ενέργειες (οι οποίες εµφανίζονται σε λιγότερους από 1 ασθενή στους ): Ίκτερος, σοβαρός κοιλιακός πόνος µε ή χωρίς οσφυαλγία, πυρετός, δυσκολία στην αναπνοή που µερικές φορές συνοδεύεται από βήχα, γενικευµένες αλλεργικές αντιδράσεις, οίδηµα στο στόµα, φλύκταινες του δέρµατος, αλλεργία του δέρµατος, φλεγµονή του στοµατικού βλεννογόνου (στοµατίτιδα), πτώση της αρτηριακής πίεσης, σύγχυση, παραισθήσεις, πόνος στις αρθρώσεις, µυϊκός πόνος, διαταραχές της γεύσης. Επιπλέον, ο γιατρός σας µπορεί να αναγνωρίσει µεταβολές στα αποτελέσµατα των αιµατολογικών εξετάσεων ή των αναλύσεων ούρων. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Σελ. 6

7 Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ CLOPIDOSYN Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. Να µη χρησιµοποιείτε το Clopidosyn µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί. εν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό. Τα φάρµακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το φαρµακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρµακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα µέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι περιέχει το Clopidosyn Η δραστική ουσία είναι η κλοπιδογρέλη ως βεσυλική. Κάθε δισκίο περιέχει 75 mg κλοπιδογρέλης. Τα άλλα συστατικά είναι άνυδρη λακτόζη, µικροκρυσταλλική κυτταρίνη, κροσποβιδόνη (Τύπου Α), ιβεχενικός εστέρας της γλυκερόλης, τάλκη, πολυβινυλική αλκοόλη, µακρογόλη 3350, λεκιθίνη (έλαιο σόγιας) (E322), διοξείδιο τιτανίου (E171), ερυθρό οξείδιο του σιδήρου (E172). Εµφάνιση του Clopidosyn και περιεχόµενο της συσκευασίας Ροζ, στρογγυλά µε διάµετρο 9 mm, αµφίκυρτα, επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία µε χαραγµένο στη µία πλευρά το «II». Μεγέθη συσκευασίας: BT x 28 tabs (HDPE VIAL) BT x 28 tabs (ALU/ALU BLIST 4 x 7) Μπορεί να µην κυκλοφορούν στην αγορά όλες οι συσκευασίες. Κυψέλες: 28 δισκία. Περιέκτες δισκίων: 28 δισκία. Μπορεί να µην κυκλοφορούν στην αγορά όλες οι συσκευασίες. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Σελ. 7

8 Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε. Μονής αµάστας 6 Περιστέρι Τηλ.: , Fax: Παραγωγός: Actavis Ltd B16, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 08, Malta και Actavis UK LIMITED Whiddon Valley, Barnstaple, North Devon, EX32 8NS, UK Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά Ιανουάριος 2013 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Σελ. 8

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη

Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Meloxicam/Generics 15 mg δισκία µελοξικάµη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ NORMA HELLAS S.A. PROVICARD VERSION: PIL-2929301_02_03-02 DATE: 01-11-2013 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Provicard 10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Provicard 20 mg δισκία επικαλυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη

Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη SUMATRIPTAN/GENERICS 50 mg & 100 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Ηλεκτρική Σουµατριπτάνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

Saxib. επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη

Saxib. επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη Saxib επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία Μιρταζαπίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Serotyp ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Σερτραλίνη

Serotyp ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. Σερτραλίνη Target Pharma Serotyp ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σερτραλίνη PIL_2815501,02_01 ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης

Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Gliclazide/Generics 30 mg δισκία ελεγχόµενης αποδέσµευσης Γλικλαζίδη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

VERSION: PIL-2813101_02-03 EDITION: 14-12-2012 Epilyd ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. Σερτραλίνη

VERSION: PIL-2813101_02-03 EDITION: 14-12-2012 Epilyd ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. Σερτραλίνη NORMA HELLAS S.A. VERSION: PIL-2813101_02-03 EDITION: 14-12-2012 Epilyd ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Σερτραλίνη EPILYD Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Oλανζαπίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Oλανζαπίνη NORMA HELLAS S.A. VERSION: PIL-2895701_02_04-01 DATE: 14-12-2012 NORPEN ORO ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Norpen Oro 5mg δισκία διασπειρόμενα στο στόμα Norpen Oro 10mg δισκία διασπειρόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Angeliq 1 mg / 2 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Estradiol / Drospirenone ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Atacand Plus 8 mg/12,5 mg δισκία Atacand Plus 16 mg/12,5 mg δισκία Atacand Plus 32 mg/12,5 mg δισκία Atacand Plus 32 mg/25 mg δισκία

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ VENLAFAXINE / GENERICS 75 mg & 150 mg καψάκια παρατεταµένης αποδέσµευσης, σκληρά (βενλαφαξίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. PRETERAX 10mg/2,5mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία perindopril arginine/indapamide

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. PRETERAX 10mg/2,5mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία perindopril arginine/indapamide ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ PRETERAX 10mg/2,5mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία perindopril arginine/indapamide Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 5mg / 5mg δισκία 10mg / 5mg δισκία 5mg / 10mg δισκία 10mg / 10mg δισκία περινδοπρίλη αργινίνη / αμλοδιπίνη (perindopril arginine / amlodipine)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ VASTAREL 20 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο VASTAREL 20 mg/ml, πόσιμες σταγόνες, διάλυμα Trimetazidine Το φάρμακο αυτό τελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Pramipexole Mylan 0,18 mg δισκία Pramipexole Mylan 0,7 mg δισκία πραμιπεξόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Pramipexole Mylan 0,18 mg δισκία Pramipexole Mylan 0,7 mg δισκία πραμιπεξόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pramipexole Mylan 0,18 mg δισκία Pramipexole Mylan 0,7 mg δισκία πραμιπεξόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ciproxin XR 1000 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης. Σιπροφλοξασίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ciproxin XR 1000 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης. Σιπροφλοξασίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ciproxin XR 1000 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης Σιπροφλοξασίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Valdoxan 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Agomelatine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρηστή. Arimidex 1 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. αναστροζόλη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρηστή. Arimidex 1 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. αναστροζόλη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρηστή Arimidex 1 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία αναστροζόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Librax Σακχαρόπηκτα δισκία 5/2,5 mg Χλωροδιαζεποξείδη/βρωμιούχο κλιδίνιο

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Librax Σακχαρόπηκτα δισκία 5/2,5 mg Χλωροδιαζεποξείδη/βρωμιούχο κλιδίνιο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Librax Σακχαρόπηκτα δισκία 5/2,5 mg Χλωροδιαζεποξείδη/βρωμιούχο κλιδίνιο Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη

GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη DIAMICRON MR 30 mg δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης Gliclazide Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ομεπραζόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ομεπραζόλη NORMA HELLAS S.A. VERSION: PIL-2108502-03 DATE: 14-12-2012 LOPROC INJ. 40MG ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Loproc 40 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα Ομεπραζόλη Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gynofen 35, Επικαλυμμένο δισκίο (2,00+0,035)mg/tab Cyproterone Acetate + Ethinylestradiol

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gynofen 35, Επικαλυμμένο δισκίο (2,00+0,035)mg/tab Cyproterone Acetate + Ethinylestradiol ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Gynofen 35, Επικαλυμμένο δισκίο (2,00+0,035)mg/tab Cyproterone Acetate + Ethinylestradiol Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Yasminelle επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 0,02 mg / 3 mg Ethinylestradiol / Drospirenone Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Citalopram (ως υδροβρωμίδιο)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Citalopram (ως υδροβρωμίδιο) CY. PIL Seropram 20 mg film-coated tablets / Greek ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Seropram 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Citalopram (ως υδροβρωμίδιο) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ TESTOPATCH 1,2 mg/24 h TESTOPATCH 1,8 mg/24 h TESTOPATCH 2,4 mg/24 h Τεστοστερόνη - διαδερμικό έμπλαστρο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ HYDREASYN. Hydroxyurea 500 mg/cap Υδροξυουρία

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ HYDREASYN. Hydroxyurea 500 mg/cap Υδροξυουρία ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ HYDREASYN Hydroxyurea 500 mg/cap Υδροξυουρία ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Cimzia 200 mg ενέσιμο διάλυμα certolizumab pegol Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ADVIL Επικαλυμμένα δισκία 200 mg Ibuprofen (ιβουπροφαίνη)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ADVIL Επικαλυμμένα δισκία 200 mg Ibuprofen (ιβουπροφαίνη) ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ADVIL Επικαλυμμένα δισκία 200 mg Ibuprofen (ιβουπροφαίνη) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta

Επινοηθείσα ονοµασία. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg. Cargoreg 4 mg depottabletter. Doxazosin-ratiopharm retard 4 mg tabletta ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΗ(ΤΙΣ) ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ(ΕΣ) ΜΟΡΦΗ(ΕΣ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ(ΕΣ) ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ(ΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ), ΤΗΝ(ΤΙΣ) Ο Ο(ΟΥΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΝ(ΤΟΥΣ) ΑΙΤΟΥΝΤΑ(ΕΣ),

Διαβάστε περισσότερα