. Ἡ ἀγάπη τοῦ Ἓλληνα γιά τά ταξίδια καί ἡ θαρραλέα στάση του,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ". Ἡ ἀγάπη τοῦ Ἓλληνα γιά τά ταξίδια καί ἡ θαρραλέα στάση του,"

Transcript

1 . Ἡ ἀγάπη τοῦ Ἓλληνα γιά τά ταξίδια καί ἡ θαρραλέα στάση του, μπροστά στό ἂγνωστο, ἀποτέλεσε βασικό γνώρισμα καί στοιχεῖο τῆς ταυτότητας τῆς φυλῆς του, διά μέσου τῶν αἰώνων. Ἀπό τά πανάρχαια χρόνια, ἡ γοητεία καί ἡ ἀπεραντοσύνη τῆς θάλασσας ἀσκοῦσαν μυστηριώδη ἓλξη στή φαντασία τοῦ Ἓλληνα. Ἒτσι, κατανίκησε μέσα του τό φόβο τοῦ ἀγνώστου καί, πολύ νωρίς, ἂνοιξε πανιά, γιά νά κατακτήσει τόν: «Οἲνοπα πόντον» καί τόν ὑπόταξε μέ τήν τέχνη του. Ἂλλοτε ὡς πολεμιστής καί ἂλλοτε μέ τά ε ἰ ρ η ν ι κ ά σκάφη, αὐλάκωνε τίς θάλασσες, μεταφέροντας τά ἀγαθά σ ὃλη τήν οἰκουμένη. «Ὃλες οἱ θάλασσες τοῦ κόσμου», γράφει ὁ Στρατής Μυριβήλης, «εἶναι Ἑλλάδα». Ὃλα τά κύματα ξέρουν τίς καρίνες τῶν ἑλληνικῶν πλοίων. Κι αὐτό εἶναι ἀλήθεια μέ διαχρονική ἰσχύ. Πρῶτος σταθμός στά ταξίδια τῶν Ἑλλήνων νότια τῆς Ἑλλάδας, ἡ Αἲγυπτος. Αὐτά τους τά ταξίδια στό χωροχρόνο, ταξίδια ὂμορφα, περιπετειώδη, πολύπλευρα, ἒχουν τίς ρίζες τους στήν ἀχλύ τοῦ μύθου ἀλλά καί τοῦ χρόνου, γιατί, πέρα ἀπό τό μῦθο, τόν ὁποῖο ἡ ἱστορία ὀφείλει νά παραθέτει, ὑπάρχουν καί ἲχνη ἱστορικά ἀδιάψευστα, τά ὁποῖα ὁ χρόνος κάλυψε μέ τήν πατίνα του, κάνοντάς τα «ἐξίτηλα». Ἡ κρατοῦσα ἐπιστημονική ἂποψη θεωρεῖ ὃτι οἱ μύθοι κάθε λαοῦ πρέπει νά προσεγγίζονται φυλολογικά, γιατί ἡ προσπάθεια νά διαπεράσουμε τό μυθικό κυτταρόπλασμα, προκειμένου νά φθάσουμε στόν ἱστορικό πυρῆνα τοῦ μύθου, ἐγκυμονεῖ τόν κίνδυνο νά καταλήξουμε σέ λαθεμένα συμπεράσματα, γιά τόν ἁπλό λόγο ὃτι μπορεῖ καί νά μήν ὑπάρχει ἱστορικός πυρῆνας. Παρά τίς ὁποιεσδήποτε ἐνστάσεις στό θέμα αὐτό, θά ἀρχίσω, μέ ἀναφορά στούς πανάρχαιους μύθους, πού θέλουν τόν Ἓλληνα πρωτοπόρο ταξιδευτή στό γαλάζιο πόντο καί πρῶτον οἰκιστή σέ χῶρες, ἒξω ἀπό τά

2 2 στενά ὃρια τῆς πατρίδας του, καί θά σᾶς μιλήσω, μέ παραμύθια καί παραβολές, γιατί ἀκούγονται γλυκώτερα, παραφράζοντας τούς στίχους τοῦ Σεφέρη (Γ. Σεφέρης, Τελευταῖος Σταθμός: Κι ἂν σοῦ μιλῶ μέ παραμύθια καί παραβολές εἶναι γιατί τ ἀκοῦς γλυκώτερα). Ἀκόμη ἡ Ἑλληνική μυθοπλασία ἀποτελεῖ ἀστείρευτη πηγή τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, συνθέτει ἓνα πλῆρες σύστημα κουλτούρας, ὃπως τό διαμόρφωνε καί τό ἐμπλούτιζε συνεχῶς ἡ μαγική τεχνική τοῦ ἀγώνα, τῆς ζωῆς, κάτω ἀπό τό κράτος τῆς σκληρῆς ἀνάγκης. Τό μεγάλο ταξίδι τῶν Ἑλλήνων πρός τήν ἀφρικανική ἢπειρο τό ξεκίνησαν οἱ θεοί τους, ὃταν, μετά ἀπό τή Γιγαντομαχία, κυνηγημένοι ἀπό τό φοβερό Τυφώνα, ηὗραν καταφύγιο στήν Αἲγυπτο, ὃπου μεταμορφώθηκαν σέ ζῶα (Ἀπολλόδωρος). Ἡ βασιλοκόρη Ἰώ, ἀργεία ἱέρεια τῆς Ἣρας, διωγμένη ἀπό τή ζήλεια τῆς θεᾶς, κατέφυγε στήν Αἲγυπτο, ὃπου παντρεύτηκε τό βασιλιά της καί ἀπέκτησε ἀπογόνους, οἱ ὁποῖοι βασίλευσαν στή Νειλοχώρα. Ἓνας ἀπό τούς ἀπογόνους της, ὁ Βῆλος, βασιλιάς τῆς χώρας, ἀπέκτησε, ἀπό τό γάμο του μέ τήν Ἀγχινόη, κόρη τοῦ Νείλου, τόν Αἲγυπτο καί τόν Δαναό, πού ἦταν δίδυμοι. Τόν Δαναό, ὁ Βῆλος ἐγκατέστησε στή Λιβύη (Δαναόν μέν ἐν Λιβύῃ κατώκησεν, Ὁμ. Ὀδύσσεια) καί στόν Αἲγυπτο ἒδωσε τήν Ἀραβία. Στή συνέχεια, ὁ Αἲγυπτος κατέλαβε τή χώρα τῶν Μελαμπόδων (μελάμπους = αὐτός πού ἒχει μαῦρα πόδια) καί τήν ὀνόμασε ἀπό τό ὂνομά του Αἲγυπτο. Ὁ Διόδωρος ὁ Σικελιώτης (βιβλ. Ε, 57) ἀναφέρει ὃτι, στήν ἐποχή μετά τόν κατακλυσμό τοῦ Δευκαλίωνα, ὃταν τά νερά ἀποτραβήχτηκαν, οἱ Ρόδιοι Ἡλιάδες (ἀπόγονοι τοῦ βασιλιά Ἣλιου), ἀποίκισαν τήν Αἲγυπτο καί δημιούργησαν τήν Ἡλιούπολη.

3 3 Ὁ Ὃμηρος ἒζησε στήν ἐποχή τοῦ Αἲγυπτου, περιέγραψε τήν προδωρική γεωγραφία, ἀλλά ὑμνοῦσε τήν ἐποχή κτά τήν ὁποία ἒζησε, χρησιμοποιώντας τά τοπωνύμια, πού ἦσαν σέ χρήση στήν ἐποχή του, γιατί δέν ἢθελε νά προβληματίσει τούς ἀνθρώπους. Ἒτσι, γιά παράδειγμα, στά παλιότερα χρόνια, ὁ Νεῖλος ὀνομαζόταν Ὠκεάνη, κατόπιν Ἀετός, μετέπειτα Αἲγυπτος καί, τελικά, Νεῖλος, ὃπως μᾶς παραδίδει ὁ Διόδωρος. Ἒτσι, ὁ Ὃμηρος μᾶς παραπέμπει σέ πανάρχαια ἐποχή, τήν ἐποχή τῶν ὑδάτων, τότε πού κυριαρχοῦσαν οἱ Μινύες, γνωστοί γιά τά ἀντιπλημμυρικά τους ἒργα, στή μετά τόν Δευκαλίωνα ἐποχή (Οἱ Μινύες ἒζησαν στήν περιοχή τῆς λ. Κωπαΐδας, στόν Ὀρχομενό τῆς Βοιωτίας). Πολλούς αἰῶνες ἀργότερα, τό 16 ο π.χ. αἰ., οἱ Μινωϊκοί Κρῆτες, ὓστερα ἀπό πρόσκληση τοῦ Φαραώ Κυάν, ἦρθαν στήν Αἲγυπτο, ὡς μισθοφόροι, γιά νά βοηθήσουν τούς Αἰγυπτίους νά ἐκδιώξουν τούς κατακτητές Ὑκσώς. Ὁ Μίνως ὁ Α κήρυξε γενική ἐπιστράτευση καί, μέσῳ τῆς ἐρήμου τοῦ Σινᾶ, ἒφθασε στήν περιοχή τῆς Μέμφιδας. Στόν πόλεμο αὐτόν ἒλαβε μέρος καί ὁ Περσέας. Ἡ ἐποχή αὐτή, ἀπό τό 1600 π.χ. ὡς τό 1500 π.χ. ἀποτελεῖ περίοδο ἀναδημιουργίας καί μεγάλης ἐξάπλωσης τοῦ μινωϊκοῦ πολιτισμοῦ. Οἱ σχέσεις τῶν Μινωϊτῶν μέ τήν Αἲγυπτο καί μέ τά μεγάλα κέντρα πολιτισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς ἒγιναν πολύ πιό στενές καί, μέ κατάλληλη διπλωματία, τό μινωϊκό ἐμπόριο καί ὁ μινωϊκός πολιτισμός ἒφθασαν ὡς τά πέρατα τοῦ τότε γνωστοῦ κόσμου. Σύμφωνα μέ πληροφορία τοῦ Evans, τό σημαντικό λιμάνι τῆς νησίδας Φάρου (Πρωτηίδος), ἒξω ἀπό τό Δέλτα τοῦ Νείλου, ἦταν ἒργο Μινωϊτῶν τεχνικῶν. Ἀρχαϊκή Ἐποχή

4 4 Ἡ περίοδος τῆς ἑλλ. ἱστορίας ἀπό τῶν μέσων τοῦ 8 ου μέχρι τῶν μέσων τοῦ 6 ου π.χ. αἰ. ἀποτελεῖ σημαντική καμπή, γιατί οἱ Ἓλληνες ἀπό τά παράλια τῆς κυρίως Ἑλλάδας, ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου, ἀλλά καί ἀπό τίς ἀποικίες τῆς Μ. Ἀσίας, ἒπλευσαν σέ διάφορες περιοχές τῆς Μεσογείου, καθώς καί στή βόρεια παραλία τῆς Ἀφρικῆς. Μιά νέα ἐποχή ἐγκαινιάζεται στίς σχέσεις Ἑλλήνων Αἰγυπτίων μέ τήν εἰσροή, στήν Αἲγυπτο, Ἰώνων μισθοφόρων τούς ὁποίους προσκάλεσε ὁ Φαραώ Ψαμμίτιχος, ἐναντίον τῶν τοπικῶν πριγκήπων. Ἀποδείχτηκε μάλιστα ὃτι ἀνάμεσα στούς Ἲωνες καί Κᾶρες μισθοφόρους ἦταν καί Κύπριοι. Ὁ Ψαμμίτιχος τούς ἐπέτρεψε νά χτίσουν μιά νέα πόλη, τή Ναύκρατι (σημ. Νακράς) πού ὑπῆρξε πάντοτε ζωντανή ἑστία τοῦ ἑλληνισμοῦ. Καί δέν εἶναι ὑπερβολή νά εἰπωθεῖ ὃτι ἡ μεγάλη ἀκμή τοῦ Ἑλληνισμοῦ, στήν Αἲγυπτο, ὀφείλεται στό φιλελληνισμό τοῦ Ψαμμιτίχου, ὁ ὁποῖος προσπάθησε νά διαδώσει τήν ἑλλ. γλώσσα στίς τάξεις τοῦ λαοῦ του, ἀρχίζοντας ἀπό τά παιδιά του τά ἲδια. Ἀργότερα, ὁ Φαραώ Ἂμασις παντρεύτηκε τή θυγατέρα τοῦ Ἓλληνα βασιλιά τῆς Κυρηναϊκῆς, Λαδίκη, πίστεψε στούς Ὀλυμπίους Θεούς, ἒστειλε χρήματα στούς Δελφούς καί βοήθησε τούς Ἀθηναίους σέ δύσκολες μέρες, στέλνοντάς τους σιτάρι. Ἀπό τόν Ἡρόδοτο, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τήν Αἲγυπτο τόν 5 ο π.χ. αἰ., ἀντλοῦμε τήν πληροφορία ὃτι οἱ Ἓλληνες ἦταν οἱ πρῶτοι ξένοι, πού ἒζησαν στήν Αἲγυπτο. Στόν ἑλληνικό ἀποικισμό συμπεριελήφθη καί ἡ Λιβύη, ΒΔ τῆς Αἰγύπτου. Θηραῖοι ἂποικοι ἳδρυσαν, τό 630 π.χ. τήν Κυρήνη, τῆς ὁποίας ἡ κυριαρχία ἐπεκτάθηκε, βαθμηδόν, σέ ὃλη τή Λιβύη. Ὁ Μ. Ἀλέξανδρος

5 5 Τό ὂνομα Μ. Ἀλέξανδρος χαρακτηρίζει τό τέλος μιᾶς ἐποχῆς τῆς παγκόσμιας ἱστορίας καί σηματοδοτεῖ τήν ἀρχή μιᾶς νέας. Ὁ πρῶτος ἱστορικός, πού διέκρινε τή σημασία τοῦ Ἀλεξάνδρου στήν παγκόσμια ἱστορία εἶναι ὁ Γερμανός Droysen, ὁ ὁποῖος ἒδειξε ὃτι ἡ Ἑλληνιστική ἐποχή, πού ἐγκαινιάστηκε ἀπό τόν Ἀλέξανδρο, ὡς περίοδος κατά τήν ὁποία ὁ ἑλλ. πολιτισμός ἒγινε παγκόσμιος, ἒχει ἐξαιρετικά μεγάλη σημασία καί γιά τήν ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἡ ἱστορική ἐξέλιξη εἶναι κάτι τό πολύ πολύπλοκο καί ἐξαρτᾶται ἀπό πολλούς παράγοντες ἀστάθμητους, ὡστόσο, μέ τή λογική σύλληψη τῶν παραγόντων αὐτῶν καί μέ τήν κριτική ἐκτίμηση τῶν καταστάσεων, εἶναι δυνατόν νά συναγάγωμε τό συμπέρασμα ὃτι ἂν ὁ Ἑλληνισμός δέν εἶχε διασπαρεῖ στά πέρατα τοῦ τότε γνωστοῦ κόσμου ἢ ἂν ζοῦσε ὁ Φίλιππος, θά μποροῦσε νά ἀποτρέψει τή ρωμαϊκή ἐπέκταση πρός ἀνατολάς. Ἡ Αἲγυπτος, ἢδη ἀπό τό 342 π.χ. εἶχε ὑποταχθεῖ στούς Πέρσες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀποκατασταθεῖ στήν παλιά τους ἒκταση καί ὑπῆρχε κίνδυνος νά μεταφέρουν τόν πόλεμο στήν Ἑλλάδα. Ἡ κατάσταση ἀνάγκης ὁδήγησε τόν Ἀλέξανδρο στή μεγαλοφυῆ στρατιγική σκέψη νά καταλάβει πρῶταπρῶτα ὃλες τίς Περσικές ἀκτές τῆς Μεσογείου, πρίν εἰσβάλει στό ἐσωτερικό. Ἀφοῦ κατέλαβε ὃλες τίς παράλιες πόλεις, κατέλαβε τήν Αἲγυπτο, χωρίς νά συναντήσει ἀντίσταση καί προσπάθησε νά διατηρήσει τήν παλιά παράδοση, ἀλλά καί νά ἀνοίξει τό δρόμο γιά τόν ἑλλ. Πολιτισμό. Στήν πράξη ὃμως, ὁ δρόμος γιά τόν ἑλληνισμό, ἀνοίχτηκε μέ τήν ἳδρυση τῆς Ἀλεξάνδρειας (331 π.χ.), στήν παραλία, μεταξύ τῆς νήσου Φάρου καί τῆς λίμνης Μαρεώτιδος κτίσθηκε, ἀρχικά, ὡς ἐμπορικός σταθμός γιά τό ἑλλ. ἐμπόριο. Ὃμως, ἒμελλε νά γίνει ἡ πρωτεύουσα τοῦ κόσμου καί ἡ ἱστορία τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι δεμένη μ αὐτήν τῆς Ἀλεξάνδρειας.

6 6 Σ αὐτήν γεννήθηκε καί ἐπεκράτησε ἡ ἀλεξανδρινή κοινή γλώσσα (δημοτική), ἡ μετάφραση τῆς Ἑβραϊκῆς Βίβλου (Ο ) ἒγινε σ αὐτήν καί, ἀργότερα, γράφτηκε σ αὐτήν ἡ Κ.Δ. καί εἶναι ἡ πρώτη πόλη στόν κόσμο πού εἶχε Βιβλιοθήκη. Καί μόνο ἡ Ἀλεξάνδρεια ἀρκεῖ γιά νά δικαιώσει τό πέρασμα τῶν Ἑλλήνων. Ἑλληνιστική Ἐποχή (ἐποχή διαδόχων) Οἱ Ἓλληνες προχώρησαν καί σέ ἂλλα ἒργα πολιτισμοῦ. Τεχνητή διώρυγα (Πτολεμαῖος ποταμός) θά ἓνωνε τό Νεῖλο μέ τήν Ἐρυθρά, δρόμος ἓνωσε τήν κοιλάδα τοῦ Νείλου μέ τό Λινόν ὃρμον (σημ. Κοσέιρι), ἐμπορικός σταθμός πού διευκόλυνε τήν εἲσοδο στό Σουδάν καί στά ἐνδότερα τῆς Ἀφρικῆς, εἶναι μερικά ἀπ αὐτά. Ὃμως ἡ κοσμοπολίτικη μορφή πού πῆρε τό κράτος, ἐπέσπευσε τό τέλος. Τό Πτολεμαϊκό κράτος, ὑποτάχτηκε, τό 30 π.χ., στούς Ρωμαίους. Ρωμαιοκρατία Ἡ πορεία τοῦ ἑλληνισμοῦ συνεχίστηκε καί συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Στά χρόνια αὐτά, ἡ διοίκηση παρέμεινε οὐσιαστικά ἑλληνική καί ἡ ἑλληνική γλώσσα ἦταν ἡ ἐπίσημη. Ἐπίσης, παρατηρήθηκε ἒντονο ρεῦμα ἀστυφιλίας οἱ Ἓλληνες συγκεντρώνονταν στίς πόλεις καί, τελικά, τό ἑλληνικό στοιχεῖο παρήκμασε. Ὡστόσο, ὃταν ἐμφανίστηκε ὁ Χριστιανισμός στήν Αἲγυπτο ἓνας ἱκανός ἀριθμός Ἑλλήνων προσχώρησε στή νέα θρησκεία, καθώς ἐπίσης καί ἀρκετοί αὐτόχθονες. Ἱδρυτής τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Ἑβραῖος ἢ Κυρηναῖος εὐαγγελιστής Μάρκος, ὁ ὁποῖος προσείλκυσε ὀπαδούς ἀνάμεσα στίς τάξεις τῶν Ἑλληνομαθῶν διανοουμένων.

7 7 Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου, ἡ Ἐκκλησία διχάστηκε, μέ βάση ἐθνικά κριτήρια, στήν ἀρχή, ἀλλά, ἀργότερα, ἀπόκτησε καί κάποια δογματικά. Καί ὃταν ἐμφανίστηκε ἡ αἳρεση τοῦ Ἀρείου, στήν αἳρεση «προσήρχοντο πυκναί μᾶζαι λαοῦ μᾶλλον ἐκ τῶν Ἑλλήνων κατοίκων τῆς χώρας» (Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν). Στό ἒτος 395 μ.χ., μέ τό χωρισμό τῆς Αὐτοκρατορίας σέ Ἀνατολικό καί Δυτικό τμῆμα, ἡ Αἲγυπτος ἀποτέλεσε ἐπαρχία τῆς Ἀνατολικῆς Αὐτοκρατορίας. Τήν περίοδο αὐτή, τή βυζαντινή, ὁ Κοσμᾶς ὁ Ἰνδικοπλεύστης, ἡ μόνη ἲσως μορφή τῆς πνευματικῆς Αἰγύπτου, ἀναφέρει ὃτι σ ἓνα ἀπό τά πολλά ταξίδια του στήν Ἀξώμη, κοντά στήν πόλη Μασσάουα, εἶδε ἓνα θρόνο τοῦ Πτολεμαίου τοῦ Εὐεργέτη, γεγονός, πού ἀποτελεῖ ἒνδειξη τῆς ἑλληνικῆς διείσδυσης. Μᾶς παρέδωσε, ἐπίσης, τήν ἑλληνική ἐπιγραφή τοῦ βασιλιά τῆς Ἀξώμης (Αἰθιοπία), Ἐλβασαάν. Ἀκόμη, κοντά στό Χαρτούμ (Σουδάν), βρέθηκαν ἑλληνικές ἐπιγραφές. Στίς 29 Σεπτεμβρίου τοῦ 642 μ.χ., ἡ Αἲγυπτος ὑπέκυψε στήν κατακτητική ὁρμή τῶν Ἀράβων, οἱ ὁποῖοι κατέλαβαν τό Πηλούσιο καί, στή συνέχεια, τήν Ἀλεξάνδρεια. Σταδιακά, ἂρχισε νά ὑποχωρεῖ ἡ ἑλληνική γλώσσα καί ἀπό τό 706 ἡ ἀραβική ἀντικατέστησε τήν ἑλληνική στά δημόσια ἒγγραφα, ἐνῶ ἡ ἑλληνική ἐξακολούθησε νά εἶναι σέ χρήση σέ ἰδιωτικά ἒγγραφα, μέχρι τοῦ 780 καί ἒπαψε πιά νά χρησιμοποιεῖται ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Θ μ.χ. αἰ. Τό 832, ὁ χαλίφης Μαμούν, ἀνάμεσα στούς ὑπηρέτες του, εἶχε καί Ἓλληνες. Ὁ ἲδιος ἀσχολήθηκε μέ τήν ἀρχαία Ἑλληνική φιλολογία καί, μέ ἐντολή του, μεταφράστηκαν στήν Ἀραβική τά κυριότερα ἒργα τοῦ Ἀριστοτέλη, τοῦ Γαληνοῦ, τοῦ Ἱπποκράτη, τοῦ Ἀρχιμήδη, κ.ἂ. Μετά ἀπό τό διωγμό τῶν χριστιανῶν ἀπό τούς Ἂραβες, ἀπό τό 847 μέχρι τό 861, ἡ θέση τους ἦταν δεινή. Οἱ ἐλάχιστοι Ἓλληνες, πού εἶχαν

8 8 ἀπομείνει στή Δαμιέττη καί στή Ρωζέττη, ἀνάπνευσαν, ὃταν ὁ ἐξισλαμισμένος Ἓλληνας, Σεΐφ Ἐντίν Κοσκάνταμ, ὁ ἐλ-ρούμ (ὁ Ρωμιός) ἒγινε, τό 1461, σουλτάνος, μέ τό ὂνομα Μαλέκ-ελ-Ντάχερ, ὁ ὁποῖος ἀσχολήθηκε μέ τήν ἀνακούφιση τοῦ λαοῦ του. Στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, τό Πατριαρχεῖο ταυτίστηκε μέ τούς Ἓλληνες, οἱ ὁποῖοι ἀπολάμβαναν θρησκευτική ἐλευθερία, οἱ γάμοι καί τά διαζύγια ἦταν στή δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖοι εἶχε δικαίωμα νά ἐπιλύει διαφορές τοῦ ποιμνίου καί οἱ ὃποιες ἀποφάσεις του εἶχαν ἰσχύ νόμου. Καί ὃλα αὐτά εἶναι σημαντικά, γιατί σηματοδοτοῦν τήν ἂνθηση τοῦ ἑλληνισμοῦ, στά νεότερα χρόνια. Μιά καινούρια ἐποχή ἐγκαινιάζει ἡ ἀνακήρυξη τοῦ Μωχάμετ Ἂλη, μέ καταγωγή ἀπό τήν Καβάλα, σέ «Πασά τῆς Αἰγύπτου» (1805), ὁπότε, ἀνενόχλητος, ἒστρεψε τό ἐνδιαφέρον του στήν ὀργάνωση τῆς διοίκησης, λαμάβοντας μέτρα γιά τήν προσέλκυση ξένων στή χώρα, τά ὁποῖα εὐνοοῦσαν καί τούς Ἓλληνες, τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμός αὐξήθηκε σημαντικά καί λόγῳ τῶν προβλημάτων τά ὁποῖα ἀντιμετώπιζε ἡ Ἑλλάδα, ἀλλά καί λόγῳ τῶν Ἑλλήνων πού στάλθηκαν στά σκλαβοπάζαρα, μετά τή νίκη τοῦ Ἰμπραήμ στήν Πελοπόννησο. Οἱ Ἓλληνες ἀσκοῦσαν ὃλα τά ἐπαγγέλματα. Πληροφορίες τῆς ἐποχῆς ἀναφέρουν ὃτι ὑπῆρχαν ἐμπειρικοί γιατροί, πολλοί ἒμποροι, ράφτες, κηπουροί, ἐργολάβοι οἰκοδομῶν καί μικροτεχνίτες, ἀλλά καί οἱ πρῶτοι καλλιεργητές, στό Δέλτα τοῦ Νείλου, ἦταν Ἓλληνες. Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἐμπορίου ἒχει ὡς συνέπεια τήν ἀνάπτυξη τῆς ναυτιλίας. Τό λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρείας ἦταν γεμᾶτο ἀπό μικρά ἑλληνικά πλοῖα, πού ἒφθαναν μέχρι τό Βόσπορο. Οἱ καινούριες ἀνάγκες, πού δημιουργήθηκαν μέ τήν αὒξηση καί τήν ἀνάπτυξη τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ, ὁδήγησαν στή δημιουργία Κοινοτήτων:

9 9 τό 1843 τῆς Ἀλεξάνδρειας, τό 1856, ἀνεπίσημα, ἡ ἑλληνική ὀρθόδοξη Κοινότητα Καΐρου, πού, ἐπίσημα, λειτούργησε τό Ἐπίσης, τό 1833 ἐγκαθίσταται ἡ πρώτη Προξενική Ἀρχή στήν Ἀλεξάνδρεια, μέ πρῶτο Πρόξενο τόν Μιχαήλ Τοσίτσα. Τό 1843, ἱδρύεται ἡ «Τράπεζα τοῦ Κράτους» μέ κύριο μέτοχο τόν Μωχάμετ Ἂλη καί πολλούς Ἓλληνες καί ξένους μετόχους. Ἀκολούθησε μιά περίοδος σιωπῆς (σουλτάνος Ἀμπάς), μέχρι πού ὁ μικρότερος γιός τοῦ Μωχάμετ Ἂλη, ἀνέβηκε στό θρόνο καί ἀκολούθησε τήν ἲδια μέ τόν πατέρα του φιλελληνική πολιτική καί εὐνόησε τή βαμβακοκαλλιέργεια, μέ τούς Ἓλληνες νά κατέχουν τά πρωτεῖα στόν καινούριο αὐτό ἐπιχειρησιακό τομέα. Τό Νοέμβριο τοῦ 1869 ἐγκαινιάζεται ἡ διώρυγα τοῦ Σουέζ καί ἱδρύονται οἱ ἑλληνικές Κοινότητες τοῦ Σουέζ, τοῦ Πορτ-Σαΐντ, τῆς Ἰσμαηλίας καί τῆς Καντάρας. Τό 1870, μέ τίς αὐξομοιώσεις τῶν τιμῶν στό Χρηματιστήριο, ἦταν μιά κρίσιμη χρονιά γιά τόν Ἑλληνισμό, ὁ ὁποῖος, τελικά, ἂντεξε. Δύσκολες ὧρες ἒζησαν οἱ Ἓλληνες καί μέ τήν ἐπανάσταση τοῦ Ὀράμπι, οἱ ὁποῖοι ἀπαίτησαν ἀποζημίωση καί ὃταν, μέ τή μεσολάβηση τοῦ Γλάδστωνα, τήν πῆραν, συνέχισαν τήν πορεία τους καί νέα στελέχη ἒρχονται νά προστεθοῦν στά παλιά. Δημιουργοῦν ἐπιχειρήσεις, πού προηγουμένως δέν ὑπῆρχαν, ἱδρύουν σχολεῖα, κτίζουν ναούς, κοινωφελῆ ἱδρύματα καί, γενικά, συμμετέχουν στήν οἰκονομική ζωή τῆς χώρας. Παράλληλα, σημαντική εἶναι ἡ πνευματική παραγωγή μιᾶς πλειάδας ποιητῶν, πεζογράφων καί καλλιτεχνῶν, οἱ ὁποῖοι ἒκαναν τήν καθημερινότητα Τέχνη. Καβάφης, Στρατής, Τσίρκας, Τίμος Μαλάνος, Γλαῦκος Ἀλιθέρσης, Νίκος Νικολαΐδης, Κηπιάδης, οἱ ζωγράφοι Παρθένης, Λίτσας, Θάλεια Φλωρᾶ-Καραβία, οἱ μουσικοί Τζίνα Μπαχάουερ, Μάνος

10 10 Λοΐζος καί τόσοι ἂλλοι συντέλεσαν ὣστε ἡ Ἀλεξάνδρεια νά χαρακτηρισθεῖ ἡ Ἀλεξάνδρεια ἑστία ὑψηλοῦ πολιτισμοῦ. Στή χρονική περίοδο μέχρι τό 1940, ἡ ἀκμή συνεχίζεται, τά ἱδρύματα ἐπεκτείνονται, ἀλλά καί ἱδρύονται νέα. Ὃμως, ἢδη ἀπό τοῦ 1936, ὁ ἑλληνισμός ἒνοιωσε νά ἀπειλεῖται ἀπό τήν ἐθνική ἀφύπνιση τοῦ γηγενοῦς πληθυσμοῦ. Ἡ δυναμική παρουσία τοῦ ἑλληνισμοῦ ὁδηγήθηκε σταδιακά στήν πτώση, μέχρι πού ὁ Νάσερ ἒγινε Πρόεδρος μιᾶς «ἐλέῳ Θεοῦ» Δημοκρατίας, ὁπότε τό ρῆγμα στό παροικιακό οἰκοδόμημα ἒγινε φανερό. Τό 1956, ὁ Νάσερ ἐθνικοποίησε τή διώρυγα τοῦ Σουέζ, τά Τραπεζικά Ἱδρύματα καί τό κράτος ἀνέλαβε τίς εἰσαγωγές καί ἐξαγωγές. Ἡ παροικία ἐξουθενώθηκε ἀπό τήν ἀβεβαιότητα τοῦ μέλλοντος τῆς ὑπαλληλικῆς τάξης, τήν ἒλλειψη προοπτικῆς γιά τούς νέους, τήν ἀδυναμία σύστασης μικρῶν ἐπιχειρήσεων καί τό μαρασμό τῆς τάξης τῶν καταστηματαρχῶν. Ἡ διάλυση εἶχε ἀρχίσει. Κατάφορτα πλοῖα ἒφευγον οἱ περισσότεροι προτίμησαν τή μετανάστευση σέ ξένες χῶρες καί ὂχι στήν πατρίδα. Ἒμειναν ἐκεῖνοι λίγοι πού οἱ ἐπιχειρήσεις τους δέν εἶχαν θιγεῖ καί συνέχιζαν τήν ἐργασία τους. Σήμερα, ζοῦν περίπου Ἓλληνες στήν Ἀλεξάνδρεια, στό Κάϊρο, στό Πορτ-Σαΐντ, στήν Ἰσμαηλία καί κάποιοι μεμονωμένοι στό Σινᾶ καί στήν Ἂνω Αἲγυπτο. Οἱ Κοινότητες κατέχουν ἀρκετά περιουσιακά στοχεῖα καί οἱ ἐκπρόσωποί τους προσπαθοῦν νά τά ἐκμεταλλευθοῦν ὣστε νά μπορέσουν μέ τά ἒσοδα νά βοηθήσουν τά ἀναξιοπαθοῦντα μέλη τους. Ἐπίσης, διοργανώνουν ἐκδηλώσεις προκειμένου νά ἐνισχύσουν τό ἠθικό τῶν Ἑλλήνων, συντηροῦν ἱδρύματα, ἐνισχύουν Συλλόγους, Συνδέσμους. Σήμερα, λειτουργεῖ στήν Ἀλεξάνδρεια καί στό Κάϊρο Γηροκομεῖο, στίς ἲδιες πόλεις ὑπάρχει Ναυτικός ὃμιλος, λειτουργεῖ Ἐμπορικό Ἐπιμελητήριο καί

11 11 δραστηριοποιεῖται τό Λύκειο Ἑλληνίδων. Ἐπίσης, λειτουργοῦν τό Ἀβερώφειο Γυμνάσιο καί Λύκειο, στήν Ἀλεξάνδρεια, καί ἡ Ἀμπέτειος Σχολή, στό Κάϊρο, καθώς καί νηπιαγωγεῖο καί δημοτικό σχολεῖο καί Βιβλιοθήκη στήν Ἀλεξάνδρεια. Πρόσφατα, Ἓλληνες ἐπιχειρηματίες ἐπένδυσαν στήν Αἲγυπτο. Μέ τά τελευταῖα γεγονότα, ἐπέστρεψαν στήν Ἑλλάδα 180 ἂτομα, ἀφήνοντας πίσω τους περιουσιακά στοιχεῖα, ἡ τύχη τῶν ὁποίων εἶναι ἂγνωστη, ἀφοῦ εἶναι ἂγνωστα καί τά ἀποτελέσματα τῶν Ἀραβικῶν ἐπαναστάσεων. Ἀνεξάρτητα ἀπό τίς ἀρνητικές ἐξελίξεις, τίποτα δέν μπορεῖ νά παραμερίσει καί νά ἐπισκιάσει τήν ἱστορική πραγματικότητα τῆς Αἰγύπτου τῶν Ἑλλήνων. Πηγές καί Βοηθήματα πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν Αἲγυπτο 1) Ὁμήρου Ὀδύσσεια, ιδ ραψωδία καί Ἰλιάδα, Ε, στ. 269 κ. ἑξ. 2) Ἀπολλόδωρος, βιβλ. Β. 3) Διόδωρος ὁ Σικελιώτης, βιβλ. Α & Ε. 4) Σεφέρης Γ. 5) Science Wiki, Ἰξίων καί Ὑκσώς. 6) Pierre Grimal: Λεξικό Ἑλλ. καί Ρωμαϊκῆς Μυθολογίας. 7) Johan Gustav Droysen, Geschichte Alexanders des Grossen, 2 η Ἒκδ. Gotha 1877 Geschichte des Hellenismus I. 8) Μανώλη Γιαλουράκη, Ἡ Αἲγυπτος τῶν Ἑλλήνων, Ἀθήνα. 9) Botsford & Robinson: Ἀρχαία Ἑλληνική Ἱστορία. 10) Ἰωάν. Ν, Παπασταύρου: Ἀρχαία Ἱστορία. 11) Ulrich Wilcken: Ἀρχαία Ἑλλ. Ἱστορία.

12 12 Αἰθιοπία (Ἀβησσυνία) Ἡ Αἰθιοπία, μαζί μέ τήν Αἲγυπτο, ἀποτελοῦν τίς μοναδικές ἀφρικανικές χῶρες μέ ἀρχαιότατη ἱστορία καί πολιτισμό. Τά ἲχνη τῆς ἱστορικῆς συνέχειας τοποθετοῦνται πολύ πρίν ἀπό τήν 3 η χιλιετία. Σύμφωνα μέ τόν Ὃμηρο, ὁ βασιλιάς της, Μέμνων, ἒλαβε μέρος στόν Τρωικό πόλεμο, μέ τό μέρος τῶν Τρώων, μονομάχησε μέ τόν Ἀχιλλέα καί σκοτώθηκε (1200 π.χ.). Ὁ Ἡσίοδος παρουσιάζει τούς Αἰθίοπες ὡς ἱστορικό λαό καί ὁ Ἡρόδοτος μᾶς δίνει πληροφορίες γι αὐτούς, πού ὃμως δέν εἶναι ἐξακριβωμένες, γιατί ὁ ἲδιος δέν ἐπισκέφθηκε ποτέ τή χώρα. Τό 1759 μ.χ., ὁ Ἂγγλος ἐξερευνητής Τζέιμς Μπρούς, ἀναφέρει ὃτι συνάντησε στήν Αἰθιοπία κάποιους Ἓλληνες. Ἡ πρώτη ἑλληνική παροικία ἱδρύθηκε στήν Ἀντίς Ἀμπέμπα στά τέλη τοῦ 19 ου αἰ. Στή διάρκεια τοῦ Β Παγκοσμίου Πολέμου, Ἓλληνες ἀπό τά νησιά κυρίως, Ρόδιοι, Καρπάθιοι, Κύπριοι, Κεφαλλῆνες, ἀλλά καί Πελοποννήσιοι καί Ἠπειρῶτες, ἐγκατάσταθηκαν στήν Αἰθιοπία καί ἐργάστηκαν ὡς σιδηροδρομικοί ὑπάλληλοι, οἰκοδόμοι, ἐργολάβοι, ἐπιχειρηματίες, ἒμποροι, ἰδιοκτῆτες ξενοδοχείων καί, ἀνάμεσά τους, ὑπῆρχαν καί τρεῖς γιατροί. Ἀφοῦ ἀνδρώθηκαν οἰκονομικά, μετεξελίχθηκαν σέ κυρίαρχη τάξη. Διέθεσαν χρήματα γιά νά χτιστοῦν οἰκοδομήματα, στά ὁποῖα στεγάζονται: τό Μίχειο Γυμνάσιο, ἡ Ζέκειος Δημοτική Σχολή, κι ἓνα οἰκοτροφεῖο. Ἀπό τό 1908, τό Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας εἶχε ἱδρύσει τή Μητρόπολη Ἀξώμης. Στή μεταπολεμική περίοδο, ζοῦσαν ἐκεῖ Ἓλληνες, ὃμως μετά τήν ἀνατροπή τοῦ Χαϊλέ Σελασιέ (1974) καί τῶν ἐθνικοποιήσεων, τῶν διώξεων καί τῶν δημεύσεων περιουσιῶν πού ἀκολούθησαν, οἱ περισσότεροι ἐπαναπατρίσθηκαν. Σήμερα οἱ Ἓλληνες εἶναι ἐλάχιστοι, 300 περίπου, μαζί μέ τούς μιγάδες ἑλληνικῆς καταγωγῆς.

13 13 Λιβύη Ἡ παρουσία τῶν Ἑλλήνων χάνεται στά βάθη τοῦ χρόνου. Ἲσως οἱ πρῶτοι κάτοικοι νά ἦταν σκλάβοι, πού πουλήθηκαν ἀπό τούς πειρατές στήν Τρίπολη. Ἀργότερα ἦρθαν Ἓλληνες ἀπό τή Μ. Ἀσία καί ἀπό τά νησιά. Τό 1647, τό Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, ἀνταποκρινόμενο σέ αἲτημα τῶν Ἑλλήνων, ἳδρυσε τό ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στήν Τρίπολη. Οἱ πρῶτες ἑλληνικές κοινότητες ἱδρύθηκαν στά χρόνια τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας στήν Τρίπολη καί Βεγγάζη καί τό πρῶτο κοινοτικό σχολεῖο ἱδρύθηκε στήν Τρίπολη, τό Ὑπῆρξε ἐποχή πού ἡ Κοινότητα ἀριθμοῦσε ἂτομα ἀπό τά ὁποῖα ἓνα μέρος ἦταν ἐξισλαμισθέντες Κρητικοί. Ἡ Κοινότητα ἂρχισε νά φθίνει, μετά τήν ἐπικράτηση τῆς Ἐπανάστασης τοῦ Καντάφι, ὁπότε ἀποχώρησαν καί οἱ περισσότερες ἑλληνικές τεχνικές ἑταιρεῖες, πού δραστηριοποιοῦνταν ἐκεῖ. Σήμερα, ἒχουν ἀπομείνει περίπου 300 ἂτομα στίς Κοινότητες Τρίπολης καί Βεγγάζης, λειτουργεῖ ὁ Ἑλληνικός Σύλλογος Γυναικῶν καί τό Κέντρο Ἑλληνικῆς Γλώσσας καί Πολιτισμοῦ. Τυνησία Ἡ πρώτη ἑλληνική ἐγκατάσταση χρονολογεῖται στά 1200 π.χ. Στά νεώτερα χρόνια, τό 1500 μ.χ. ἐγκαταστάθηκαν Ἓλληνες μετανάστες στήν Τύνιδα. Σήμερα, ἡ Κοινότητα ἀριθμεῖ 50 ἂτομα. Τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδας ἀποκατέστησε τόν ἱερό ναό Ἁγίου Γεωργίου, στήν Τύνιδα. Στίς πόλεις Σφάξ καί Τζέρμπα, ὑπάρχουν παλιά ἀπομεινάρια δύο ἐκκλησιῶν, γιά νά θυμίζουν τήν πάλαι ποτέ σημαντική ἑλληνική παρουσία, δεδομένου ὃτι,

14 14 στίς ἀρχές τοῦ 20 ου αἰ., ἡ Κοινότητα ἀριθμοῦσε ἂτομα. Ἡ Τυνησία εἶναι ἓδρα τῆς Μητρόπολης Καρθαγένης. Ἀλγερία Ἡ πρώτη παρουσία τῶν Ἑλλήνων πανάρχαια. Ἐγκαταστάθηκαν Πελασγικά καί Πρωτοελληνικά φύλα. Ἡ χώρα ἀποτέλεσε κτήση Γαλλική καί, κατά τή διάρκεια τῆς Γαλλικῆς κατοχῆς, ἐγκαταστάθηκαν 100 περίπου Ἓλληνες. Στά μέσα τῆς δεκαετίας το 70, ἡ Ἑλληνική παροικία ἀριθμοῦσε 30 περίπου ἂτομα. Δέν λειτούργησε ποτέ ἑλληνικό σχολεῖο, οὒτε ὑπάρχει Ἐκκλησία, ἐκτός ἀπό ἓνα παρεκκλήσι, πού, διοικητικά, ὑπάγεται στό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας. Μαρόκο Μετά ἀπο τόν Α Παγκόσμιο Πόλεμο, Ἓλληνες ἀπό τή Μυτιλήνη καί λίγοι Δωδεκανήσιοι ἐγκαταστάθηκαν στή χώρα. Ἀφοῦ ἀπόκτησε τήν ἀνεξαρτησία του ἀπό τούς Γάλλους καί Ἱσπανούς, ἡ κυβέρνηση προχώρησε σέ ἐθνικοποιήσεις ἐπιχειρήσεων καί ἀγρῶν. Τότε, τό 1957, ἓνα πρῶτο κύμα Ἑλλήνων, τό ὁποῖο, στή συνέχεια, ( ), διογκώθηκε, ἐγκατέλειψε τή χώρα. Οἱ περισσότεροι ἐγκαταστάθηκαν στή Γαλλία καί λίγοι στήν Ἑλλάδα. Ἡ ἑλληνική κοινότητα τῆς Καζαμπλάνκας διατηρεῖ ἑλληνορθόδοξο ναό καί ὑπάρχει καί ἱερέας. Ἑλληνικό σχολεῖο δέν λειτούργησε ποτέ. Σουδάν Ἓλληνες στό Σουδάν ἐντοπίζονται ἀπό τά μέσα τοῦ 18 ου αἰ., μέ πρῶτον τόν Ζακυνθηνό Γ. Γαέτη, ὁ ὁποῖος μέ δυό ἀδέρφια του, ἦρθαν στήν Αἲγυπτο,

15 15 ἀλλαξοπίστησαν καί στάλθηκαν ἀπό τόν ἡγεμόνα τῆς Αἰγύπτου στό βασίλειο τοῦ Νταρφούρ, στό δυτικό Σουδάν. Ἡ πρώτη, ὃμως, ὁμαδική παρουσία στή χώρα σημειώνεται μετά τό 1821, ὃταν τά αἰγυπτιακά στρατεύματα τοῦ Μωχάμετ Ἂλη εἰσέβαλαν στή χώρα, στήν περιοχή τοῦ Χαρτούμ. Στά τέλη τοῦ 19 ου αἰ. ὁ ἀριθμός τῶν Ἑλλήνων τοῦ Χαρτούμ ἒφθασε τά 800 ἂτομα. Ὃταν τόν Ἰανουάριο τοῦ 1885 ξέσπασε ἡ ἐπανάσταση τοῦ Μαχντί, πολλοί Ἓλληνες σκοτώθηκαν, ἐνῶ τραγική ἦταν ἡ θέση ὃσων ἐπέζησαν. Τό 1892, ὓστερα ἀπό τήν εἰσβολή στή χώρα τοῦ Ἀγγλικοῦ καί Αἰγυπτιακοῦ στρατοῦ, ἓνας σεβαστός ἀριθμός Ἑλλήνων ἐμπόρων, γιατρῶν, μηχανικῶν, τεχνικῶν, ἐγκαταστάθηκαν καί ἳδρυσαν ἀκμάζουσες Κοινότητες τό 1902 στό Χαρτούμ, ὃπου, τό 1905, λειτούργησε τό πρῶτο ἑλληνικό σχολεῖο, καί, τό 1908, ὁλοκληρώθηκε ἡ ἀνέγερση τοῦ ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στό Πόρτ-Σουδάν στό Οὐάντ Μεντάνι, στό Ἐλ Ὀμπέιτ, στό Γκεντάρεφ, στό Οὐάου, στή Τζούμπα καί σέ ἂλλες πόλεις. Τότε, δημιουργήθηκαν καί πολλοί Σύλλογοι τό 1907, ὁ Σκοπευτικός Σύλλογος, τό 1908, ὁ Ἑλλην. Γυμναστικός Σύλλογος, ὁ Φιλεκπαιδευτικός Καρπαθιακός Σύλλογος, ὁ Πανελλήνιος Σύνδεσμος ἀδελφότητες, Λεσβιακή καί Ἠπειρωτική ὃμως ὁ βίος τους δέν διήρκεσε πολύ. Ὃταν τό Σουδάν ἒγινε ἀνεξάρτητο κράτος, ἡ ἑλληνική παροικία ἀριθμοῦσε ἂτομα, ἐκ τῶν ὁποίων τά ἦταν Κυπριακῆς καταγωγῆς. Τό 1992 περίπου 500 ἂτομα καί σήμερα γύρω στά Οἱ 300 ζοῦν στό Χαρτούμ καί οἱ περισσότεροι ἀσχολοῦνται μέ τό ἐμπόριο, ἐνῷ λιγοστοί εἶναι ὑπάλληλοι. Ὑπάρχουν καί 8-10 βιομηχανίες στά χέρια Ἑλλήνων.

16 16 Δυτική Ἀφρική (Σιέρα Λεόνε, Νιγηρία) Ἡ ἑλληνική παρουσία στήν περιοχή αὐτή, ἀνέκαθεν ἦταν ὀλιγάριθμη, ἀλλά οἰκονομικά δραστήρια. Ἓνας Ἂγγλος ταξιδιώτης, ἀναφέρει ὃτι, τό 1582, συνάντησε, στή Σιέρα Λεόνε, ἀνάμεσα στούς ἂλλους ἐμπόρους κι ἓναν Ἓλληνα. Τό 1870, ὁ Σπαρτιάτης Γ. Ζοχώνης, πρῶτος Ἓλληνας, πού ἒφθασε στή Σιέρα Λεόνε, δημιούργησε, στή Free Town, ἑταιρεία, μέ τόν σκωτσέζο Τζ. Πάτερσον, πού, μέχρι σήμερα, εἶναι ἀπό τίς μεγαλύτερες στή Δ. Ἀφρική. Ἐπίσης, ὡς τίς μέρες μας, ἰσχυρή εἶναι καί ἡ ἑταιρεία πού ἳδρυσε ὁ Κύπριος Ἀν. Λεβέντης, μέ ἐπεκτάσεις στή Νιγηρία. Οἱ ἐπιχειρήσεις αὐτές ἦταν μεταξύ τῶν πέντε ἑλληνικῶν, σέ σύνολο εἰκοσιοχτώ, πού εἶχαν ἂδεια τῆς βρετανικῆς διοίκησης, νά ἐξάγουν νιγκριανά προϊόντα, στή διάρκεια τοῦ Β Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα ζοῦν στό Λάγκος 300 Ἓλληνες, διευθυντικά στελέχη ἑλληνονιγκριανῶν ἑταιρειῶν. Τό Λάγκος εἶναι ἓδρα Ὀρθόδοξης Ἐπισκοπῆς. Στή Σιέρα Λεόνε ζοῦν μόνον 6-7 Ἓλληνες. Καμερούν (Κεντροδυτική Ἀφρική) Ἡ ὓπαρξη Ἑλλήνων μαρτυρεῖται πολύ παλιότερα ἀπό τόν 19 ο αἰ. Μαρτυρίες ἀναφέρουν ὃτι, Ἓλληνες ἒμποροι, ἀλλά καί ἐργάτες σέ φυτεῖες καφέ καί κακάο, ἀποτέλεσαν τόν πρῶτο πυρήνα τῆς μετέπειτα εὒρωστης Ἑλληνικῆς Κοινότητας. Ὑπῆρξε ἐποχή πού Ἓλληνες, ἒδιναν, δυναμικά τό παρόν, στήν πρωτεύουσα Γιαουντέ, ὃπου ἱδρύθηκε τό πρῶτο ἑλληνικό σχολεῖο καί Ἐκκλησία, ἀλλά καί στή Ντουάλα, οἰκονομική πρωτεύουσα τῆς χώρας. Τό 1958 ἱδρύθηκε ἡ Μητρόπολη Καμερούν. Μέ πρωτοβουλία τῶν Κοινοτήτων οἱ Ἓλληνες ὀργανώθηκαν σέ πολιτιστικούς, φιλανθρωπικούς συλλόγους καί σέ ὁμοσπονδίες. Ὑπάρχει

17 17 ἑλληνικό δημοτικό σχολεῖο. Τό Γυμνάσιο ἒπαψε νά λειτουργεῖ. Οἱ 200 περίπου Ἓλληνες, πού ζοῦν στίς δυό Κοινότητες, ἀντιμετωπίζουν σοβαρά οἰκονομικά προβλήματα καί ἀδυνατοῦν νά συντηρήσουν τά κτίρια, πού ἂλλοτε στέγαζαν τά πολυπληθῆ σχολεῖα, τούς συλλόγους καί τίς διοικητικές ὑπηρεσίες τῶν Κοινοτήτων καί Ὁμοσπονδιῶν. Κεντρική Ἀνατολική καί Ν.Α. Ἀφρική Στήν ἑλληνιστική ἐποχή, ὃταν ἡ Β.Α. Ἀφρική ἐνσωματώθηκε στό μεσογειακό κόσμο, οἱ Ἓλληνες ναυλοχοῦσαν στά λιμάνια τῆς Ἐρυθρᾶς. Ἀπό τόν ἀνώνυμο συγγραφέα τοῦ «Περίπλου τῆς Ἐρυθρᾶς», ἀντλοῦμε τήν πληροφορία ὃτι Ἓλληνες ἒμποροι ταξίδευαν, τόν 1 ο μ.χ. αἰ., μέχρι τή Ζανζιβάρη. Ἐρυθραία Σήμερα, μικρή, ξεχασμένη Ἑλληνική Κοινότητα. Στά μέσα τοῦ 19 ου αἰ. Ἓλληνες ἀπό τή Λῆμνο, τή Σπάρτη, τήν Τρίπολη, ἀλλά καί ἂλλα νησιά, ἐγκαταστάθηκαν στή χώρα καί ἳδρυσαν, μέ τήν καθοδήγησε τοῦ Βλάση Φραγκούλη, τήν πρώτη ἑλληνική ἀποικία, στήν πόλη Κέρεν. Στίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 20 ου αἰ. ἦταν ἂτομα, μετά ὃμως ἀπό τήν πτώση τοῦ Χαϊλέ Σελασιέ, ξένοι καί Ἓλληνες ἐγκατέλειψαν τή χώρα. Σήμερα ζοῦν μόνο 30 Ἓλληνες. Τζιμπουτί Οἱ πρῶτοι Ἓλληνες ἦρθαν στό Τζιμπουτί, ὃταν οἱ Γάλλοι ἒφτιαξαν τό λιμάνι. Ἡ παρουσία τους ἦταν τόσο ἒντονη, ὣστε ὁ Σωκράτης Προκοπίου, περιγράφοντας τό κέντρο τῆς πόλης, τό ὀνομάζει «κομμάτι συνοικίας

18 18 ἑλληνικοτάτης». Λειτουργοῦσε καί ἑλληνικό σχολεῖο. Σήμερα ζοῦν 150 Ἓλληνες, σύμφωνα μέ πληροφορία τῆς Γεν. Γραμματείας Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ. Κένυα Στίς χῶρες: Κένυα, Τανζανία (πρ. Ταγκανίκα), Οὐγκάντα, Ρουάντα, Μπουρούντι, Ν. Ροδεσία (Ζιμπάμπουε), Β. Ροδεσία (Ζάμπια), καθώς καί στίς χῶρες τῆς κεντρικῆς Ἀφρικῆς, οἱ Ἓλληνες ἐμφανίζονται στά τέλη τοῦ 10 ου αἰ. καί συνέχισαν νά μεταναστεύουν μέχρι τά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 60, ὁπότε ἂρχισαν νά ἀποχωροῦν, λόγῳ ἐθνικοποιήσεων τῶν ἐπιχειρήσεων καί τῶν ἀγρῶν, ἀπό τίς Κυβερνήσεις τῶν ἀνεξαρτοποιημένων κρατῶν. Σήμερα, ζοῦν στήν Κένυα 200 Ἓλληνες, ἀσχολοῦνται μέ τό ἐμπόριο καφέ καί ἀγαύης (sisal), εἶναι κτηματίες καί λιγοστοί ὑπάλληλοι. Στήν πρωτεύουσα, Ναϊρόμπι, ἒχει τήν ἓδρα της ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κένυας, ἡ ὁποία, μέ τήν καθοδήγηση τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς, ἀναπτύσσει ἒντονη ἱεραποστολική δραστηριότητα. Ταγκανίκα (Τανζανία) Τό 1913 ζοῦσαν στή χώρα πάνω ἀπό 200 Ἓλληνες, ἀριθμός, πού, μέχρι τό 1929, τριπλασιάστηκε. Μέχρι τή δεκαετία τοῦ 1960 ζοῦσαν στήν Κένυα καί στήν Τανζανία, συνολικά, Ἓλληνες. Οἱ πρῶτοι Ἓλληνες ἐγκαταστάθηκαν, ὃταν ἡ χώρα ἒγινε ἀποικία τῶν Γερμανῶν, καί ἐργάστηκαν στήν κατασκευή τοῦ σιδηροδρομικοῦ δικτύου Τάνγκας-Μόσι. Μετά τόν Α Παγκόσμιο Πόλεμο, οἱ Βρεττανοί ἀνέλαβαν τή διοίκηση τῆς χώρας καί πολλές ἐπιχειρήσεις πέρασαν σέ χέρια ἑλληνικά, μέ συνέπεια ὁ ἀριθμός τῶν Ἑλλήνων νά φθάσει τούς 633. Μετά τόν Β Παγκόσμιο Πόλεμο,

19 19 σέ σύνολο 405 φυτειῶν καφέ τῆς χώρας, οἱ 134 ἦταν ἑλληνικές. Στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 50 ὁ ἀριθμός τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ πλησίαζε τούς Σήμερα οἱ Ἓλληνες εἶναι 30. Μοζαμβίκη Ἡ πρώτη ἑλληνική παροικία στό λιμάνι Μπέιρα χρονολογεῖται στό Στά τέλη τοῦ 19 ου αἰ. Λήμνιοι καί Κάσιοι ἐργάστηκαν στή σιδηροδρομική γραμμή Μπέιρα Σώλσμπερι (Ν. Ροδεσία). Μερικοί ἀγόρασαν ἀγροτικές ἐκτάσεις, ἂλλοι ἀσχολήθηκαν μέ τό ἐμπόριο καί τή γεωργία. Σήμερα οἱ Ἓλληνες εἶναι λιγότεροι ἀπό 20. Ζάμπια Εἶναι ἡ παλιά Β. Ροδεσία. Στή δεκαετία τοῦ 50 ὑπῆρχαν σχεδόν 500 Ἓλληνες. Σύμφωνα μέ στοιχεῖα τῆς Γεν. Γραμματείας Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ, τό 1996 ἒφθασαν τούς 700, (οἱ μισοί εἶναι Κύπριοι), ὀργανωμένοι σέ δύο Κοινότητες, τῆς Λουσάκα (300 ἂτομα), ὃπου ἒχει συσταθεῖ καί Σύνδεσμος Ἑλλήνων Λουσάκας ὑπάρχει ὁ ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου καί λειτουργεῖ ἡμερήσιο ἀπογευματινό ἑλληνόγλωσσο σχολεῖο, ὃπου φοιτοῦν 30 μαθητές. Ἡ ἂλλη Κοινότητα εἶναι στό Kitue: (Copperbelt Hellenic Community), ὃπου ὑπάρχει ὁ ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα. Ζιμπάμπουε Στό δεύτερο μισό τοῦ 19 ου αἰ. κυκλοφορήθηκε ἡ φήμη ὃτι, στίς ὂχθες τῶν ποταμῶν της, ὑπῆρχε ἂφθονο χρυσάφι. Ἒτσι, Ἓλληνες, μέ πρῶτον τόν Κύπριο ζωέμπορο, Γ. Ὀρφανίδη, πρίν ἀπό τό 1885, ὁπότε ἡ Μποτσουάνα

20 20 ἒγινε Βρετανικό προτεκτοράτο, ἐγκαταστάθηκαν στή Ζιμπάμπουε. Στή συνέχεια, ὁ Ὀρφανίδης, κάλεσε τόν ἀνεψιό του Γ. Κυριακοῦ καί ἀκολούθησαν ἂλλοι 100 Κύπριοι, συγγενεῖς καί συγχωριανοί τους. Τήν ἲδια περίπου ἐποχή, ὁ Κωνσταντινοπολίτης, Ν. Βλαχάκης, ἒφθασε στόν ποταμό Ζαμβέζη, πού χωρίζει τή Ζάμπια ἀπό τή Ζιμπάμπουε. Μαζικές μετακινήσεις Ἑλλήνων ἒχουμε μετά τό 1902, ὁπότε ὀργανώνονται σέ Κοινότητες: τῆς Χαράρε (1921), ὃπου λειτουργεῖ μορφωτικό ἐκκλησιαστικό κέντρο, τοῦ Μουτάρε, τοῦ Σελούκουε, τοῦ Χάρτλεϋ, τοῦ Μασβινέο, οἱ ὁποῖες, ὃμως, ἒχουν κλείσει. Μετά τό Β Παγκόσμιο Πόλεμο, ὁ ἀριθμός τῶν Ἑλλήνων αὐξήθηκε. Τό 1941 σέ 1.000, τό 1956 σέ (2.500 χιλ. στή Ν. Ροδεσία). Ἀπό τό 1940 ἂρχισε νά λειτουργεῖ ἡ Ὁμοσπονδία Ἑλλ. Κοινοτήτων. Σήμερα, κατοικοῦν στή Ζιμπάμπουε 2.000, στή Χαράρε καί Μπουλαβάγιο, καί ἀσχολοῦνται μέ τό ἐμπόριο, ἂλλοι εἶναι ὑπάλληλοι καί αὐτοαπασχολούμενοι. Οὐγκάντα Τήν ἲδια πορεία μέ τούς Ἓλληνες, πού μετανάστευσαν στίς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς καί Ν.Α. Ἀφρικῆς, ἀκολούθησαν καί οἱ Ἓλληνες τῆς Οὐγκάντας. Σήμερα εἶναι λιγότεροι ἀπό πέντε καί ἀποτελοῦν μιά ὑποτυπώδη Ἑλληνική Κοινότητα στήν πρωτεύουσα τοῦ Κράτους, Καμπάλα. Νότιος Ἀφρική Στίς ἀρχές τοῡ 19 ου αἰ. ἒφθασαν ἐδῶ οἱ πρῶτοι Ἓλληνες, τότε που ἡ χώρα ἒγινε Βρετανική ἀποικία. Πρῶτος Ἓλληνας, πού ἀποβιβάσθηκε, στό Πόρτ-Ἐλίζαμπεθ, ἦταν ὁ Γ. Βρανίκας, τό 1879, καί δεύτερος ὁ Β. Παναγιωτακόπουλος. Τά ἑπόμενα χρόνια, Πελοποννήσιοι, Ἰθακήσιοι,

21 21 Κεφαλλῆνες καί Κύπριοι, ἐγκαταστάθηκαν στή Ν. Ἀφρική. Τό 1880, στά ὀρυχεῖα διαμαντιῶν τοῦ Κιμπερλέι, ἐργάζονταν 20 Ἓλληνες, οἱ ὁποῖοι ἳδρυσαν «Σωματεῖο Ἀλληλοβοήθειας», πού, ἀργότερα, μετεξελίχθηκε στήν πρώτη ὀργανωμένη ἑλληνική κοινότητα τῆς Ν. Ἀφρικῆς. Τό 1930, ζοῦσαν, στήν ἐπαρχία τοῦ Ἀκρωτηρίου 1200 Ἓλληνες, στήν ἐπαρχία τοῦ Τράσβααλ, 712 καί 242 στό Κέηπ-Τάουν. Τό 1931, στό Γιοχάνεσμπουργκ 1000 Ἓλληνες, ἢδη, ἀπό τό 1908, ὑπῆρχε καί Ἑλληνική Κοινότητα. Τό 1948, μετανάστευσαν Ἑλληνοκύπριοι καί πολλοί Τουρκοκύπριοι. Μετά τό Β Παγκόσμιο Πόλεμο, ἀπό τό 1949 μέχρι τό 1954, ἐγκαταστάθηκαν 1207 Ἓλληνες. Σήμερα, τό μέλλον τῶν Κοινοτήτων εἶναι σκοτεινό, γιατί, ἀπό τό 1976, μετά τίς πρῶτες φυλετικές ἀναταραχές, παρατηρεῖται μιά τάση φυγῆς ἒτσι, ἀπό τούς πού ζοῦσαν στή χώρα, ἒχουν ἀπομείνει περίπου καί, σύμφωνα μέ στοιχεῖα τῆς Γ. Γραμματείας Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ, ὁ ἀριθμός αὐτός παραμένει, γιά ἀρκετά χρόνια, σταθερός. Μποτσουάνα Στήν πρωτεύουσα Γκαμπορόνε ζοῦν περίπου 150 Ἓλληνες. Ζαΐρ Οἱ πρῶτοι Ἓλληνες ἒκαναν τήν ἐμφάνισή τους πρίν ἀπό τά τέλη τοῦ 19 ου αἰ. Ἓνας ἀπό τούς πρώτους ἦρθε ὁ Παναγής Ποτάγος, τό 1871, ἐνῷ στίς πρῶτες ἐμπορικές ἀποστολές τοῦ ἐμπόρου ἀπό τό Σουδάν, Ἀγγέλου Καπάτου, μετεῖχαν οἱ ὑπάλληλοι Μαρκέτος καί Βαλεντής. Ὁ Κύπριος Μ. Κουμπίδης, πού εἶχε ἐγκατασταθεῖ στό ἀνατολικό τμῆμα τῆς χώρας, στήν περιοχή Ἂμπα, τό 1902, συνέστησε, τό 1907, μαζί μέ

22 22 τόν ἐπίσης Κύπριο, Ν. Μεταξᾶ, ἑταιρεία ἐμπορίου καί μεταφορῶν, μέ παραρτήματα στό Β. Κογκό. Σύμφωνα μέ στοιχεῖα τῆς ἐπίσημης ἀπογραφῆς, τό 1917 ὑπῆρχαν 100 Ἓλληνες, τό 1941, 1000 καί μετά τό Β Παγκόσμιο Πόλεμο, φιλοξένησε Ἓλληνες πρόσφυγες ἀπό τήν Αἲγυπτο καί, μετά ἀπό τίς ἐθνικοποιήσεις τοῦ Νάσερ, Ἐγκαταστάθηκαν στίς ἐπαρχίες Κισανγκάνι (Β.Α. Κογκό), Στάνλεϊβιλ, Κατάγκα (Ν.Δ. Κογκό) καί Κινσάσα, πρώην Λεοπόλτβιλ. Ἀρκετοί ἀσχολήθηκαν μέ τήν ἁλιεία στή λίμνη Ταγκανίκα. Τό 1960, ἀνακηρύχθηκε ἡ ἀνεξαρτησία τῆς χώρας καί, ἀνάμεσα στά καί 1973, ἒφυγαν πολλοί καί κατασχέθηκαν οἱ περιουσίες Ἑλλήνων. Τό 1971 οἱ Ἓλληνες τοῦ Ζαΐρ ἦταν , ἀριθμός, πού μειώθηκε στίς μέχρι τίς ταραχές τοῦ Μετά τούς βανδαλισμούς τοῦ 1991, ἂλλοι ἐγκατέλειψαν τή χώρα. Ἑλληνικές Κοινότητες ὑπάρχουν στήν πρωτεύουσα, Κινσάσα, στό Λουμουμπάσι, στό Κολονέζι, στό Κισανγκάνι, στήν Μπούνια καί στό Ἰσίρο. Μαλάουι Στό Μαλάουι ζοῦν, συσπειρωμένοι, γύρω ἀπό τήν Κοινότητα τοῦ Μπλαντάυρ, ὃπου ὑπάρχει ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, 800 περίπου Ἓλληνες, πού εἶναι, κυρίως, κάτοχοι ἀγροκτημάτων καί δραστηριοποιοῦνται στήν καλλιέργεια καπνοῦ, ἐνῷ λιγότεροι στό ἐμπόριο. Κοινότητες ἑλληνικές ὑπάρχουν καί στήν πρωτεύουσα Λιλόγκουε καί στή Ζόμπα, ὃπου ὑπάρχει Πανεπιστήμιο καί σ ἓνα Κολλέγιό του λειτουργεῖ Τμῆμα Ἑλληνικῶν Σπουδῶν.

23 23 Γκάνα Ἡ Γκάνα εἶναι μιά χώρα, πού ἐξασφαλίζει ἐξαιρετικές ἐμπορικές καί ἐπενδυτικές εὐκαιρίες, γι αὐτό, καί τά τελευταῖα χρόνια, γίνονται ἐπαφές τοῦ Ἑλληνοαφρικανικοῦ Ἐπιμελητηρίου μέ Ἓλληνες ἐπιχειρηματίες, μέ σκοπό τή δραστηριοποίησή τους ἐκεῖ. Ὑπάρχουν λιγοστοί, πού ἐργάζονται γιά μεγάλες ἑλληνικές ἑταιρεῖες τῆς περιοχῆς. Από τή Γκάνα, ξεκίνησε, μετά τό Β Παγκόσμιο Πόλεμο, ἡ ἑταιρεία τοῦ Κυπρίου Α. Γ. Λεβέντη, πού συνδέθηκε στενά μέ τήν οἰκονομία τῆς Νιγκρίας, ὃταν ἐπεξέτεινε ἐκεῖ τίς ἐπαγγελματικές της δραστηριότητες (ἀντιπροσωπεία Coca Cola, πολυκαταστήματα, ξενοδοχεῖα καί ἐργοστάσια, σ ὃλες τίς περιοχές τῆς Νιγηρίας). Μαδαγασκάρη Ὁ πρῶτος Ἓλληνας πού ἀποβιβάστηκε στό νησί, ὃταν ναυάγησε τό πλοῖο, τοῦ ὁποίου ἦταν μέλος τοῦ πληρώματος, ἦταν ὁ Γ. Λάμπρου καί, λίγο ἀργότερα, τό 1861, οἱ ναυτικοί Π. Καψῆς καί Κ. Ματσάκης ἐγκατέλειψαν τό ἀγγλικό πλοῖο καί ἐγκαταστάθηκαν στό Ταματάβε, ὃπου ἀσχολήθηκαν μέ τό ἐμπόρειο ξυλείας. Μετά ἀπό τή Γαλλική κατοχή τοῦ νησιοῦ, ἀναφέρεται ὃτι Ἓλληνες ἐργαζόντουσαν στήν κατασκευή τοῦ σιδηροδρομικοῦ δικτύου Ταματάβε Ταναναρίφη - Ἀντσιράμπε. Ὁ ἀριθμός αὐτός αὐξανόταν σταδιακά, καθώς οἱ ἢδη ἐγκατεστημένοι ἐκεῖ ἒφερναν συγγενεῖς καί συγχωριανούς τους. Τό 1951 ὑπῆρχαν 383 Ἓλληνες καί τό , ἀπό τήν Κρήτη, τή Μ. Ἀσία καί τήν Αἲγυπτο. Ἡ ἑλληνική παροικία ὀργανώθηκε στήν Τενεντρίφη, ὃπου ὑπῆρχε καί σχολεῖο καί ἐκκλησία, καί στή Ματσούγκα.

24 24 Μπουρούντι Ἐδῶ ὑπάρχει μιά ἀπό τίς πιό δραστήριες ἑλληνικές παροικίες. Στή δεκαετία τοῦ 30 ὑπῆρχαν περισσότεροι ἀπό τριάντα Ἓλληνες, πού ἀσχολοῦνταν μέ τό ἐμπόριο καί τήν οἰκοδομή. Μετά τό Β Παγκόσμιο Πόλεμο, ἐγκαταστάθηκαν Σάμιοι καί Μυτιληνιοί καί ἀσχολήθηκαν μέ τήν ἁλιεία στή λίμνη Ταγκανίκα. Τό 1958 ὑπῆρχαν 12 ἑλληνικά ἁλιευτικά συγκροτήματα. Τό 1960 οἱ Ἓλληνες κάτοικοι τοῦ Μπουρούντι ἦταν 500 καί καταγράφηκαν 158 ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις. Ὑπῆρχε ὀργανωμένη ἑλληνική Κοινότητα στήν πρωτεύουσα, Μπουζουμπούρα καί ὁ Μητροπολιτικός ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στό προαύλιο τοῦ ὁποίου ὑπάρχουν τά κτίρια τῆς Κοινότητας, ὃπου στεγαζόταν τά ἑλληνικά σχολεῖα, Δημοτικό καί Γυμνάσιο, πού, σήμερα, δέν λειτουργοῦν, ἐνῶ ὁ ἀριθμός τῶν Ἑλλήνων εἶναι 30, πού δραστηριοποιοῦνται στό ἐμπόριο. Ρουάντα Ὁ ἀριθμός τῶν Ἑλλήνων εἶναι πολύ μικρός, 10 περίπου, στήν πρωτεύουσα Κιγκάλι, πού διαδρατίζουν ἐνεργό οἰκονομικό ρόλο, διατηρώντας καταστήματα γενικοῦ ἐμπορίου.

25 25 Ἐπίλογος Ἓνα ἀκόμη ταξίδι τῶν Ἑλλήνων τελειώνει, ἀπόψε, ἐδῶ. Ἓνα ταξίδι πού, σύμφωνα μέ τούς ἱστορικούς, ἂρχισε στά τέλη τοῦ 12 ου π.χ. αἰώνα καί τελείωσε θεωρητικά τόν 9 ο π.χ. αἰ., ὃταν σημειώθηκαν μεταναστεύσεις πληθυσμιακές καί ἀνακατατάξεις κοσμογονικές στόν Ἑλλαδικό χῶρο, τότε, πού, Ἲωνες, Αἰολεῖς καί Δωριεῖς προωθοῦνται ἀπό τήν ἠπειρωτική χώρα στά νησιά τοῦ Αἰγαίου, στήν Κρήτη, στήν Κύπρο, στά Ἑπτάνησα καί στίς ἀκτές τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὃπου ἱδρύθηκαν νέες πόλεις, πού ἐξελίχτηκαν σέ σημαντικά κέντρα ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Ἀκολουθεῖ ὁ Β ἑλληνικός ἀποικισμός ἀπό τόν 8 ο ὡς τόν 6 ο π.χ. αἰ., πού ἀποτελεῖ ἓνα ἀπό τά λαμπρότερα κεφάλαια τῆς ἱστορίας τοῦ ἀποικισμοῦ στόν κόσμο γενικά. Οἱ λόγοι, πού ὁδήγησαν στήν ἐπέκταση αὐτή τῶν Ἑλλήνων στά παράλια τῆς Μεσογείου καί τοῦ Εὐξείνου Πόντου, εἶναι, κυρίως, οἰκονομικοί. Ὁ Γερμανός ἱστορικός, Hans Schaefer, σέ μιά ἐξαίρετη διάλεξή του, τυπωμένη μέ πλούσια βιβλιογραφία, στό «Heidelberger Jahrbucher», 1960, σ.77, κ.ἑξ., ὡς κύρια αἰτία τοῦ ἑλληνικοῦ αὐτοῦ ἀποικισμοῦ τονίζει τή φτώχεια καί τήν ἀπόγνωση, λόγῳ τῆς ἒλλειψης ζωτικοῦ χώρου. Διαφορετικός εἶναι ὁ δυναμισμός τῆς ἀποικιακῆς πολιτικῆς τοῦ 19 ου μ.χ. αἰ. Στή συγκεκριμένη ἱστορική φάση, τό φαινόμενο τῆς ἀποικιοκρατίας ἦταν σύμφυτο μέ τήν ἀνάπτυξη τοῦ καπιταλισμοῦ (ἰμπεριαλισμοῦ) καί ἐκφράστηκε μέ τήν προσπάθεια ἀπόκτησης ἀποικιῶν, πού ἐκδηλώθηκε μέ ἒνταση τήν περίοδο Ἢδη, ἀπό τόν 18 ο αἰ. ἐπικράτησε ἡ ἂποψη ὃτι ἡ Ἀφρική ἦταν πολύ περισσότερο ἑλκυστική, ἐφ ὃσον ἀντιπροσώπευε ἓναν τύπο τοῦ πολιτισμοῦ σέ μηδενικό βαθμό. Ὁ 19 ος αἰ., λιγότερο αἰσιόδοξος, εἶδε αὐτή τή βωβή, στό ἲδιο της τό παρελθόν, ἢπειρο, ὡς κατώτερη, ἀπό τή σκοπιά τῆς ἱστορικῆς ἐξέλιξης, ἀπό κάθε ἂλλη (ἢπειρο). Ἒτσι, ὁρισμένα ἀπό τά

26 26 εὐρωπαϊκά κράτη, πού πέτυχαν ὑψηλούς ρυθμούς καπιταλιστικῆς ἀνάπτυξης, ἂρχισαν νά ἀναζητοῦν περιοχές καί ἐκτός Εὐρώπης, γιά νά τίς ἐκμεταλλευθοῦν. Στό προσκήνιο, λοιπόν, τῆς πολιτικῆς σκηνῆς κυριαρχοῦσε ὁ ἀνταγωνισμός ἀνάμεσα στούς λευκούς κατακτητές, ἐνῷ ἡ ἀξιοποίηση τῶν ἐδαφῶν συνεχιζόταν, ὡσότου ἐπιταχύνθηκε, ξαφνικά, μέ τήν ἀνακάλυψη ὀρυχείων χρυσοῦ καί διαμαντιῶν, πού θά ὁδηγοῦσε σέ ἀνοιχτο πόλεμο. Πρωτοπόροι οἱ ἐξερευνητές, οἱ ἱεραπόστολοι καί οἱ ἒμποροι. Ἀφρική, σέ λίγα χρόνια εἶχε μετατραπεῖ σέ μιά μεγάλη ἀποικία. Ἡ Οἱ ἰθαγενεῖς ἀρχηγοί, εἲτε μέ τή βία εἲτε μέ τήν εὒνοια ἀναγνώριζαν τή μιά μετά τήν ἂλλη κυριαρχία καί υἱοθετοῦσαν τή σημαία της. Ὁ Ἓλληνας, ὁ πρωτοπόρος ταξιδευτής στό γαλάζιο Πόντο, δέν ἦταν δυνατόν νά παραμείνει ἁπλός θεατής, ἀποστασιοποιημένος ἀπό τά νέα δεδομένα καί τίς καινούριες οἰκονομικές, πολιτικές καί κοινωνικές ἀνακατατάξεις. Ὁ Ὀδυσσέας ὁ πολυταξιδεμένος, ὁ εὒστροφος, ὁ πολύπαθος, ὁ πολυμήχανος ξύπνησε μέσα του καί, γιά μιά φορά ἀκόμη, ἂνοιξε πανιά κι ἒβαλε πλώρη γιά τά, λίγο-πολύ, γνωστά σ αὐτόν ἐδάφη τῆς Μαύρης ἠπείρου. Ἂνοιξε τούς πνευματικούς του ὁρίζοντες, ἦρθε σέ πολιτισμική ἐπαφή μέ ἂλλους λαούς καί μέ τήν κουλτούρα τους, ρίζωσε, καί, ἡ πλειονότητά τους μεγαλούργησε, σέ βαθμό πού καί αὐτό τό ἲδιο τό ταξίδι καταξιώθηκε, τελικά, μέ τίς περιπέτειες πού τοῦ πρόσφερε, ἀλλά καί μέ τίς ἐμπειρίες πού ὁ κάθε ταξιδιώτης ἀποκομίζει. Ὃμως, Τά ταξίδια τοῦ Ἓλληνα δέν τελειώνουν, γιατί «οἱ ψυχές τους ἒγιναν ἓνα μέ τά κουπιά καί τούς σκαρμούς» (Γ. Σεφέρης, Ἀργοναῦτες). Τό ταξίδι συνεχίζεται...

27 27 Βοηθήματα 1) Μακεδονικό Πρακτορεῖο Εἰδήσεων: Γενική Γραμματεία Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ. 2) Ἐφημ. Εξπρές, τό Βῆμα. 3) Σπ. Κουζινόπουλου: Ὁ Ἑλληνισμός τῆς Αἰγύπτου καί ἡ Ἱστορική του Διαδρομή (filologos 10). 4) Ὁ Ἑλληνισμός τῆς Αἰγύπτου στά νεώτερα χρόνια: Εὐθ. Σουλογιάννη (Palmografos com.) 5) Ἡ Ἀφρική τῶν Ἑλλήνων, Γ. Μαρτάκη: Οἱ Ἓλληνες στή Μαύρη Ἀφρική , Ἐκδ. Τροχαλία, ) Διάλεξη τοῦ Hans Schaefer: Eigenart und Wesensruge der Griechishen Kolonisation.

Α1.5 «Aνακρίνοντας» τους χάρτες

Α1.5 «Aνακρίνοντας» τους χάρτες Α1.5 «Aνακρίνοντας» τους χάρτες Ποιο Χάρτη θα χρησιμοποιήσω αν θέλω να μάθω τη θέση της Αφρικής στον κόσμο; Θα χρησιμοποιήσω τον Παγκόσμιο Χάρτη Ποια είναι η θέση της Αφρικής στον κόσμο; Η απάντηση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΥΠΤΟΣ:Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΞΕΙΣ Α 1,Α 2

ΑΙΓΥΠΤΟΣ:Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΞΕΙΣ Α 1,Α 2 ΑΙΓΥΠΤΟΣ:Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΞΕΙΣ Α 1,Α 2 Η αρχή του Αιγυπτιακού πολιτισμού Αρχαία Περίοδος Με βάση τα τελευταία συμπεράσματα των επιστημονικών ερευνών, η χρονολόγηση των διαφόρων εποχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Ο ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 12.5 Ο ελληνισμός της διασποράς 12.5 Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ Ελληνισμός της διασποράς είναι το σύνολο των ατόμων που Βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT 2017 ΟΜΑΔΑ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΙΝΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΦΙΔΗΣ

PROJECT 2017 ΟΜΑΔΑ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΙΝΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΦΙΔΗΣ PROJECT 2017 ΟΜΑΔΑ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΙΝΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΦΙΔΗΣ ΑΦΡΙΚΗ Η Αφρική είναι η δεύτερη σε έκταση και πληθυσμό ήπειρος της γης με πληθυσμό περίπου 1 δισ κατοίκους.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες της Τανζανίας

Οι Έλληνες της Τανζανίας 08/06/2019 Οι Έλληνες της Τανζανίας / Ομογένεια Οι Έλληνες της Τανζανίας ήταν λίγοι σε αριθμό, αλλά κατάφεραν να αποκτήσουν τεράστια δύναμη. Ξεκίνησαν ως έμποροι, έγιναν εργολάβοι και κατασκευαστές στον

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ PROJECT 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 1 v ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1o ΘΕΜΑ

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1o ΘΕΜΑ Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 6400 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α 1o ΘΕΜΑ 1.α. Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις: 1. Η ομηρική εποχή ονομάζεται επίσης:

Διαβάστε περισσότερα

Η διώρυγα του Σουέζ είναι η μεγαλύτερη διώρυγα του κόσμου, συνολικού μήκους 168 χλμ., ενώ προσθέτοντας τα σημεία αγκυροβολίων και το μήκος της

Η διώρυγα του Σουέζ είναι η μεγαλύτερη διώρυγα του κόσμου, συνολικού μήκους 168 χλμ., ενώ προσθέτοντας τα σημεία αγκυροβολίων και το μήκος της Η διώρυγα του Σουέζ είναι η μεγαλύτερη διώρυγα του κόσμου, συνολικού μήκους 168 χλμ., ενώ προσθέτοντας τα σημεία αγκυροβολίων και το μήκος της ενδιάμεσης λίμνης, το συνολικό της μήκος φθάνει τα 190 χλμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ( π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. - Η Κρήτη κατοικήθηκε για πρώτη φορά τη... εποχή.

Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ( π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. - Η Κρήτη κατοικήθηκε για πρώτη φορά τη... εποχή. Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (3000-1100π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Η Κρήτη κατοικήθηκε για πρώτη φορά τη... εποχή. - Ο σημαντικότερος οικισμός ήταν η... - Κατά τη 2 η και 3 η χιλιετία

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολογία ταξιδιού:στις 8 Ιουλίου του 1497 άρχισε και τελείωσε το 1503

Χρονολογία ταξιδιού:στις 8 Ιουλίου του 1497 άρχισε και τελείωσε το 1503 Ονοματεπώνυμο: Βάσκο Ντά Γκάμα Χρονολογία γέννησης:3 Σεπτεμβρίου 1449 Χρονολογία θανάτου:3 Ιανουαρίου 1524 Χρονολογία ταξιδιού:στις 8 Ιουλίου του 1497 άρχισε και τελείωσε το 1503 Ανακαλύψεις: Ανακάλυψε

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Σελ )

2. Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Σελ ) 2. Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Σελ. 20-23) 2.1. Η Χώρα. Νείλος : Πηγές από Αιθιοπία και δέλτα. Δυτικά : Η Λιβυκή έρημος. Ανατολικά : Η έρημος του Σινά έως Ερυθρά Θάλασσα. Λάσπη Ευφορία. Άνω Αίγυπτος-Κάτω Αίγυπτος. 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Εβραίοι της Ελλάδας και η εξόντωσή τους.

Οι Εβραίοι της Ελλάδας και η εξόντωσή τους. Οι Εβραίοι της Ελλάδας και η εξόντωσή τους. Οι Εβραίοι στην Ελλάδα Από την αρχαιότητα ακόμα ο ελληνικός εβραϊσμός συγκροτήθηκε ιστορικά μέσα από διαδοχικά κύματα μετανάστευσης, τα οποία καθόρισαν την πολυσχιδή

Διαβάστε περισσότερα

Σουμελίδου Παναγιώτα Α4 7 ο Λύκειο Καλλιθέας Μπαλικτσής Λάζαρος

Σουμελίδου Παναγιώτα Α4 7 ο Λύκειο Καλλιθέας Μπαλικτσής Λάζαρος Σουμελίδου Παναγιώτα Α4 7 ο Λύκειο Καλλιθέας Μπαλικτσής Λάζαρος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ!!! Θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκάρδια την οικογένειά μου για την πολύτιμη βοήθειά τους και θα ήθελα να αφιερώσω την εργασία μου

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή

32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή 32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή Η Θεσσαλονίκη, από τα πρώτα βυζαντινά χρόνια, είναι η δεύτερη σημαντική πόλη της αυτοκρατορίας. Αναπτύσσει σπουδαία εμπορική, πνευματική και πολιτική κίνηση, την

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 4459 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ

Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 4459 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 4459 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α 1ο ΘΕΜΑ 1.α. (Ι). Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα από τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (σελ.84-97) Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (σελ.84-97) Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί Β. Αριστοκρατία β. Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (

ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ( ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (1100-750 π.χ.).) Ή ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ Δ. ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΣΕ ΑΥΤΌ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΗΡΙΚΗ. ΩΣΤΟΣΟ ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΑΙΩΝΕΣ Ή ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία

29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία 29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία Οι Σελτζούκοι Τούρκοι και οι Νορμανδοί απειλούν την αυτοκρατορία και την Πόλη. Η Ανατολική και η Δυτική εκκλησία χωρίζονται οριστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Ιθαγενείς της Αφρικής. Ελεάνα Πολυδώρου Κατερίνα Αλεξάνδρου Στ Δημοτικό Σχολείο Κλήρου

Ιθαγενείς της Αφρικής. Ελεάνα Πολυδώρου Κατερίνα Αλεξάνδρου Στ Δημοτικό Σχολείο Κλήρου Ιθαγενείς της Αφρικής Ελεάνα Πολυδώρου Κατερίνα Αλεξάνδρου Στ 2015-2016 Δημοτικό Σχολείο Κλήρου Αυτόχθονες Λαοί της Αφρικής Βέρβεροι Τουαρέγκ Μασάι Πυγμαίοι Βουσμάνοι Μπαντού Τι είναι οι Αυτόχθονες λαοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΤΟΥΛΙΑ, Α1 ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Α1 2015-2016 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΟΡΤΣΕΡΑ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ ΠΟΥ ΈΜΕΙΝΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αμμόχωστος (λατινικά: Famagusta, τούρκικα: Gazimağusa), είναι πόλη στην Κύπρο και βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του νησιού, στον κόλπο που φέρει και

Η Αμμόχωστος (λατινικά: Famagusta, τούρκικα: Gazimağusa), είναι πόλη στην Κύπρο και βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του νησιού, στον κόλπο που φέρει και Μάριος Πρέτα Η Αμμόχωστος (λατινικά: Famagusta, τούρκικα: Gazimağusa), είναι πόλη στην Κύπρο και βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του νησιού, στον κόλπο που φέρει και το όνομά της. Η αρχαία Αμμόχωστος έφερε

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος και η Γόρτυνα

Κυριότερες πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος και η Γόρτυνα Ηφαίστειο της Θήρας Η Μινωική Κρήτη λόγω της εμπορικής αλλά και στρατηγικής θέσης της έγινε γρήγορα μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμη. Οι Μινωίτες πωλούσαν τα προϊόντα τους σε όλη τη Μεσόγειο με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία Η Χάρτα ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ Εκείνη την εποχή η περιοχή που καλύπτει τη σημερινή Ελλάδα ήταν τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Ρήγας σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, έμαθε γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά και

Διαβάστε περισσότερα

α. Προς αναζήτηση νέων δρόμων της τουρκικής κατάκτησης που είχε διακόψει την επικοινωνία Ευρώπης Ασίας της έλλειψης πολύτιμων μετάλλων στην Ευρώπη

α. Προς αναζήτηση νέων δρόμων της τουρκικής κατάκτησης που είχε διακόψει την επικοινωνία Ευρώπης Ασίας της έλλειψης πολύτιμων μετάλλων στην Ευρώπη Σελ. 122 3. Οι ανακαλύψεις α. Προς αναζήτηση νέων δρόμων Η αναζήτηση νέων δρόμων είναι αναγκαία εξαιτίας : της τουρκικής κατάκτησης που είχε διακόψει την επικοινωνία Ευρώπης Ασίας της έλλειψης πολύτιμων

Διαβάστε περισσότερα

Οι λαοί γύρω από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Οι λαοί γύρω από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Οι λαοί γύρω από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Π Ρ Ο Τ Υ Π Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Α Ν Α Β Ρ Υ Τ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ο Ε Τ Ο Σ : 2 0 1 7-2 0 1 8 Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α : Β. Δ Η Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση. Ορισμός Είδη Ιστορική αναδρομή

Μετανάστευση. Ορισμός Είδη Ιστορική αναδρομή Μετανάστευση Ορισμός Είδη Ιστορική αναδρομή ΟΡΙΣΜΟΣ Μετανάστευση Μετακίνηση ανθρώπων μεμονωμένα ή κατά ομάδες Σε χώρους διαφορετικούς από την κατοικία τους Λόγοι οικονομικοί, κοινωνικοί, εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Με τον όρο Μυκηναϊκός Πολιτισμός χαρακτηρίζεται ο προϊστορικός πολιτισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που αναπτύχθηκε την περίοδο 1600-1100 π. Χ., κυρίως στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Οι βυζαντινοί ήταν καλά πληροφορημένοι για τις γειτονικές χώρες από δικούς τους ανθρώπους. Όταν έφταναν επισκέπτες, έμποροι, μισθοφόροι ή στρατιωτικοί φυγάδες, ή ακόμα κρατικές

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτα: α. Πηγή 1: Απόσπασμα από κείμενο σχολικού βιβλίου

Κάρτα: α. Πηγή 1: Απόσπασμα από κείμενο σχολικού βιβλίου Κάρτα: α Πηγή 1: Απόσπασμα από κείμενο σχολικού βιβλίου O πληθυσμός των Ελλήνων αυξήθηκε και η γη δεν έφτανε να τους θρέψει όλους. Μερικοί τότε αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πόλη τους και να πάνε να

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Β 1 ΓΕΛ. Θέμα: Μετανάστευση Καθηγήτρια: Στέλλα Τσιακμάκη

PROJECT Β 1 ΓΕΛ. Θέμα: Μετανάστευση Καθηγήτρια: Στέλλα Τσιακμάκη PROJECT Β 1 ΓΕΛ Θέμα: Μετανάστευση Καθηγήτρια: Στέλλα Τσιακμάκη ΟΡΙΣΜΟΣ Μετανάστευση ονομάζεται η γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες. Υπάρχουν δυο είδη μετανάστευσης : 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ. Αρχαϊκή Εποχή και στο Ισλάμ. Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012»

Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ. Αρχαϊκή Εποχή και στο Ισλάμ. Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Εκπαιδευτήριο ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Χαρτογραφία στην Αρχαϊκή Εποχή και στο Ισλάμ Ανάτυπο από τον τόμο «ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΤ, 2011-2012» Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο μεγαλόπρεπα στολίδια της Γης. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Στ Δημοτικού Αναζητώντας τα πιο μεγαλόπρεπα στολίδια Γεωγραφία

Τα πιο μεγαλόπρεπα στολίδια της Γης. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Στ Δημοτικού Αναζητώντας τα πιο μεγαλόπρεπα στολίδια Γεωγραφία Τάξη Φύλλο ς Μάθημα Στ Δημοτικού Αναζητώντας τα πιο μεγαλόπρεπα στολίδια Γεωγραφία Η Γη είναι ένας από τους οκτώ πλανήτες του ηλιακού συστήματος, ο μοναδικός πάνω στον οποίο, μέχρι σήμερα, πιστεύεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5)

Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr. Έλεγχος προόδου (Ενότητες 4 5) Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (55ΑΥ2) Διδάσκων: Α. Farrington (email: eduserv@otenet.gr 1. Ποια από τις ακόλουθες μάχες δεν έχει σχέση με τους Μηδικούς Πολέμους; α. η μάχη της Μυκάλης β. η μάχη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 6336 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α 1ο ΘΕΜΑ 1.α. (I). Να αντιστοιχίσετε στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα στοιχείο της Στήλης Α περισσεύει. Οι σωστές απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΑ: α. Γιατί μετακινούνταν οι άνθρωποι της Κύπρου κατά την Αρχαϊκή Εποχή; Ποιοι μετακινούνταν; Πού μετακινούνταν; Πώς μετακινούνταν;

ΚΑΡΤΑ: α. Γιατί μετακινούνταν οι άνθρωποι της Κύπρου κατά την Αρχαϊκή Εποχή; Ποιοι μετακινούνταν; Πού μετακινούνταν; Πώς μετακινούνταν; ΚΑΡΤΑ: α Πηγή 1: Κείμενο αρχαιολόγου Χιλιάδες ειδώλια, μικρά και μεγάλα, βρέθηκαν σε διάφορα ιερά της Κύπρου. Οι προσκυνητές αφιέρωναν τα ειδώλια στους θεούς και τις θέες τους. Πολλοί άνθρωποι όπως αγρότες,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 1912-2012.

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 1912-2012. Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 1912-2012. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μετάφραση του γαλλικού όρου civilisation αφού αντίστοιχη ελληνική λέξη δεν υπάρχει. Αξίες,παραδόσεις,

Διαβάστε περισσότερα

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ;

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΝΑ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ 490 Π.Χ., ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΜΑΚΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. TAK TAK Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΩΡΙΟΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονα Θέματα Διεθνούς Πολιτικής

Σύγχρονα Θέματα Διεθνούς Πολιτικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σύγχρονα Θέματα Διεθνούς Πολιτικής Μάθημα 10 ο : Η Αφρική Ιωάννης Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΠ 11 - Κεφάλαιο δύο: Η Πόλη- Κράτος - onlearn.gr - ελπ - εαπ .Σε τέσσερις ενότητες η γέννηση κι η εξέλιξη της πόλης κράτους, στην οποία βασίστηκε η οργάνωση ολόκληρου του ελληνικού πολιτισμού.

ΕΛΠ 11 - Κεφάλαιο δύο: Η Πόλη- Κράτος - onlearn.gr - ελπ - εαπ .Σε τέσσερις ενότητες η γέννηση κι η εξέλιξη της πόλης κράτους, στην οποία βασίστηκε η οργάνωση ολόκληρου του ελληνικού πολιτισμού. Κεφάλαιο δύο: Η Πόλη- Κράτος Σε τέσσερις ενότητες η γέννηση κι η εξέλιξη της πόλης κράτους, στην οποία βασίστηκε η οργάνωση ολόκληρου του ελληνικού πολιτισμού. Α Ενότητα: -- > Φυλετική οργάνωση των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...1913-2013 Τα Κεντρα Του Ελληνισμού, Η Εκκλησία Και Οι Κρήτες Της Αφρικής Με Ιδιαίτερη Έμφαση Στην Νότια Αφρική

1 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...1913-2013 Τα Κεντρα Του Ελληνισμού, Η Εκκλησία Και Οι Κρήτες Της Αφρικής Με Ιδιαίτερη Έμφαση Στην Νότια Αφρική 1 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...1913-2013 Τα Κεντρα Του Ελληνισμού, Η Εκκλησία Και Οι Κρήτες Της Αφρικής Με Ιδιαίτερη Έμφαση Στην Νότια Αφρική Δρ Μιχαήλ Παυλάκης, Αδελφότης Κρητών Νοτιωτέρας Αφρικής 1. Ο Ελληνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστορική περίοδος

Προϊστορική περίοδος ΕΦΕΣΟΣ Ιστορικό πλαίσιο Θέση Η Έφεσος βρίσκεται σε απόσταση 70 χλμ. νότια της Σμύρνης, κοντά στις εκβολές του ποταμού Καΰστρου. Κατοικήθηκε αδιάλειπτα έως τις ημέρες μας, αν και παρήκμασε μετά την αραβική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

συνέχεια Πτολεμαίος Α Σωτήρ Αρσινόη Β Βερενίκη Αρσινόη Γ Κλεοπάτρα Τρύφαινα Κλεοπάτρα Δ Πτολεμαίος Θ Λάθυρος Κλεοπάτρα Θεά Κλεοπάτρα Γ

συνέχεια Πτολεμαίος Α Σωτήρ Αρσινόη Β Βερενίκη Αρσινόη Γ Κλεοπάτρα Τρύφαινα Κλεοπάτρα Δ Πτολεμαίος Θ Λάθυρος Κλεοπάτρα Θεά Κλεοπάτρα Γ Πτολεμαίος Α Σωτήρ Πτολεμαίος Β Φιλάδερφος Αρσινόη Β Βερενίκη Πτολεμαίος Γ Ευεργέτης Πτολεμαίος Δ Φιλοπάτωρ Αρσινόη Γ Πτολεμαίος Ε Επιφανής Πτολεμαίος ΣΤ Β Φιλομήτωρ Πτολεμαίος Η Φύσκων Θεά συνέχεια Πτολεμαίος

Διαβάστε περισσότερα

Μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση τα ψηφιδωτά που βρίσκονταν στην αψίδα του ναού της Παναγίας της Κανακαριάς στη Λυθράγκωμη.

Μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση τα ψηφιδωτά που βρίσκονταν στην αψίδα του ναού της Παναγίας της Κανακαριάς στη Λυθράγκωμη. Μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση τα ψηφιδωτά που βρίσκονταν στην αψίδα του ναού της Παναγίας της Κανακαριάς στη Λυθράγκωμη. Ο Χριστός. Ψηφιδωτό Παναγίας της Κανακαριάς. Λυθράγκωμη- Καρπασίας Τα ψηφιδωτά αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΧΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΑΝΤ ΒΙΚΥ ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 4 Α ΛΥΚΕΙΟ. Υπεύθυνη καθηγήτρια : κα Βαγιανού

ΠΑΧΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΑΝΤ ΒΙΚΥ ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 4 Α ΛΥΚΕΙΟ. Υπεύθυνη καθηγήτρια : κα Βαγιανού ΠΑΧΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΑΝΤ ΒΙΚΥ ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 4 Α ΛΥΚΕΙΟ Υπεύθυνη καθηγήτρια : κα Βαγιανού Η αρμονική συμβίωση δύο ή περισσότερων πολιτισμών, οι οποίοι συνήθως δεν

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. (1) Ποια αίτια οδηγούν στη δημιουργία των αποικιών (φαινόμενο αποικιοκρατίας) σύμφωνα με την πηγή;...

Φύλλο εργασίας. (1) Ποια αίτια οδηγούν στη δημιουργία των αποικιών (φαινόμενο αποικιοκρατίας) σύμφωνα με την πηγή;... Κεφάλαιο Τρίτο Οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη και στον Κόσμο τον 19ο αιώνα Ενότητα 15 Αποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοί Φύλλο εργασίας 1. Αφού μελετήσετε τη γραπτή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαϊκή εποχή. Πότε; Π.Χ ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αρχαϊκή εποχή. Πότε; Π.Χ ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Αρχαϊκή εποχή 1 Πότε; 750 480 Π.Χ Τι εποχή είναι; 2 Εποχή προετοιμασίας και απαρχών : Οικονομικής Πολιτικής Πολιτιστικής εξέλιξης Πώς αντιμετωπίστηκε η κρίση του ομηρικού κόσμου στα μέσα του 8 ου αι π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική πλευρά της Αιθιοπίας

Η ελληνική πλευρά της Αιθιοπίας 15/01/2019 Η ελληνική πλευρά της Αιθιοπίας / Ομογένεια Της Ελένης Βαρβιτσιώτη ΑΙΘΙΟΠΙΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Είναι 10 το πρωί της Κυριακής 16 Δεκεμβρίου. Στον Αγιο Φρουμέντιο, στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία της Αντίς

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρώτοι ταχυδρόμοι

Οι πρώτοι ταχυδρόμοι Το ταχυδρομείο Οι πρώτοι ταχυδρόμοι Η ιστορία του ταχυδρομείου πάει πίσω στους αιώνες, αρχικά με τους αγγελιοφόρους να μεταφέρουν προφορικά μηνύματα και στη συνέχεια να παραδίδουν και υλικά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος

Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία. Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος Η ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξανδρή Ελευθερία Η ΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: Δημαράκης Κοσμάς Δράκου Άννα Καίρης Μάριος Κομίνη Ιωάννα Σουλάνδρος Τάσος Ξεκινώντας την εργασία θα θέλαμε να παραθέσουμε το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη

ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος 2015-2016 ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Με τον Αιγυπτιακό

Με τον Αιγυπτιακό Με ποιον πολιτισμό θα ασχοληθούμε; Με τον Αιγυπτιακό Η θέση της Αιγύπτου Τι βλέπετε; Αίγυπτος και Νείλος Η Αίγυπτος οφείλει την ύπαρξη της στον Νείλο. Το άγονο έδαφος κατέστη εύφορο χάρη στις πλημμύρες,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ Ο Σμυρναϊκός Μανές ή αλλιώς Μανέρως. Κατά τους Αρχαίους συγγραφείς ο Μανέρως ήταν θλιβερός ήχος και τον ονομάζανε Μανέρω ή Λίναιος θρήνος διότι κατά τα λεγόμενα με τον ήχο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΠ 11 - ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ onlearn.gr - ελπ - εαπ. Το κράτος που ανέλαβε ο Αλέξανδρος ( 336 πΧ) ήταν στρατιωτικά έτοιμο να εισβάλει στην Περσία Ο Αλέξανδρος συνέχισε

ΕΛΠ 11 - ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ onlearn.gr - ελπ - εαπ. Το κράτος που ανέλαβε ο Αλέξανδρος ( 336 πΧ) ήταν στρατιωτικά έτοιμο να εισβάλει στην Περσία Ο Αλέξανδρος συνέχισε ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - Το κράτος που ανέλαβε ο Αλέξανδρος ( 336 πχ) ήταν στρατιωτικά έτοιμο να εισβάλει στην Περσία - Ο Αλέξανδρος συνέχισε την εκστρατεία ενισχύοντας τη θέση του απέναντι στους

Διαβάστε περισσότερα

Το Μπενάκειο Ορφανοτροφείο Θηλέων στην Αλεξάνδρεια. Oι Έλληνες στη Διασπορά

Το Μπενάκειο Ορφανοτροφείο Θηλέων στην Αλεξάνδρεια. Oι Έλληνες στη Διασπορά Το Μπενάκειο Ορφανοτροφείο Θηλέων στην Αλεξάνδρεια 222 Oι Έλληνες στη Διασπορά E. AΦPIKANIKH HΠEIPOΣ 1. ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΝ Ευθύμιος Σουλογιάννης ΑΙΓΥΠΤΟΣ Ιστορικό περίγραμμα και περιοδίκευση Οι μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Λ. Μανιατάκης Γενικός Γραμματέας Α/Α ΧΩΡΑ % ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΕΠ 1 ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ 35,0 2 ΜΟΓΓΟΛΙΑ 15,3 3 ΜΑΚΑΟΥ 13,5 4 ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ 11,2 5 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 9,2 6 ΜΠΟΥΤΑΝ 8,8 7 ΛΙΒΥΗ 8,8 8 ΙΡΑΚ 8,5 9 ΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας (Α Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας (Α Κυριακή τῶν Νηστειῶν). 25 Φεβρουαρίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας (Α Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Ἰωάν. 1, στίχ. 44 52. «Ἔρχου καί ἴδε» (Ἰωάν. 1, 47). Μία ἀπό τίς μεγαλύτερες ἀγωνίες τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά θέλει νά μιλήσει,

Διαβάστε περισσότερα

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη  συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 323 [Θάνατος Μ. Αλεξάνδρου] ΕΩΣ 30 π.χ. [κατάληψη της Αιγύπτου από τους Ρωμαίους ολοκληρώνεται η κατάκτηση της Ανατολής από τους Ρωμαίους, ξεκινά η περίοδος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας]

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Η Σπάρτη ήταν πόλη- κράτος στην Αρχαία Ελλάδα, χτισμένη στις όχθες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη. 1. Ο χώρος τέλεσης της χριστιανικής λατρείας ονομάστηκε ναός

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη. 1. Ο χώρος τέλεσης της χριστιανικής λατρείας ονομάστηκε ναός ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ. 1. Ο χώρος τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού. Γιώργος Πρίμπας

Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού. Γιώργος Πρίμπας Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού Γιώργος Πρίμπας Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού. Φεύγοντας απ το λιμάνι του Περάματος για το λιμάνι των Παλουκιών της Σαλαμίνας, στο δεξί μας μέρος, βλέπουμε το νησί του Αγίου Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας Σχ. Έτος Εξεταστέα Ύλη γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων. Τάξη A

1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας Σχ. Έτος Εξεταστέα Ύλη γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων. Τάξη A 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας Σχ. Έτος 2018-19 Εξεταστέα Ύλη γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων Τάξη A Γλωσσική Διδασκαλία Ενότητα 1: σελ. 17-24 Ενότητα 2: σελ. 34-35 Ενότητα 3 (ολόκληρη) Ενότητα 4 (ολόκληρη) Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ Χρονολογία Ελλάδα - Αιγαίο 100.000 ως 20.000 Μέση και Νεότερη Παλαιολιθική 10.000 Μεσολιθική εποχή 7000 ως 6000 Έναρξη Νεολιθικής 5600 Μέση

Διαβάστε περισσότερα

«H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ»

«H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» «H ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ» Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ Οι χρησιμότητες της θάλασσας είναι πολλές όπως πολλές είναι κι οι ωφέλειες που η θάλασσα παρέχει στον άνθρωπο. Ο ι

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γόνιμο μέλλον. στο παρόν και πνευματικές ιδιότητες που εκδηλώνουν οι Έλληνες όταν κάνουν τα καλά τους έργα

Ένα γόνιμο μέλλον. στο παρόν και πνευματικές ιδιότητες που εκδηλώνουν οι Έλληνες όταν κάνουν τα καλά τους έργα 1 Ένα γόνιμο μέλλον Ένα γόνιμο μέλλον χρειάζεται μια καλή συνείδηση στο παρόν και πνευματικές ιδιότητες που εκδηλώνουν οι Έλληνες όταν κάνουν τα καλά τους έργα Χρειαζόμαστε οι Έλληνες να συνδεθούμε πάλι

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική οργάνωση της αρχαϊκής εποχής

Η κοινωνική οργάνωση της αρχαϊκής εποχής Η κοινωνική οργάνωση της αρχαϊκής εποχής 1. Οι ευγενείς (ἀγαθοί, ἄριστοι, εὐπατρίδες, ἐσθλοί): κάτοχοι γης, ιππείς, ασκούσαν σώμα και πνεύμα (ιδανικό τους ο καλός κἀγαθός πολίτης). 2. Οι πολλοί, ο δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙΑΣ

ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙΑΣ ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙΑΣ Ο Μύθος ΑΦΑΙΑ Η θεότητα ταυτίζεται µε την κρητική ίκτυνναή Βριτόµαρτη. Σύµφωνα µε µια σύµπτυξη µύθων από την ελληνική µυθολογία, ο βασιλιάς της Κρήτης Μίνωαςερωτεύθηκε τη Βριτόµαρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ σε βιβλίο με εικόνες. LET S SHARE OUR CULTURE (ΑΣ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ) Αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012 2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2013 ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2:30 ΩΡΑ: 10:45 13:15 Όνομα μαθητή/τριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΙΚΥ Β 2 ΣΧ. ΕΤΟΣ

ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΙΚΥ Β 2 ΣΧ. ΕΤΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΙΚΥ Β 2 ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-12 Η Ανδρομάχη στη Ραψωδία Ζ παρουσιάζεται στις Σκαιές Πύλες με το γιο της να ψάχνουν για τον Έκτορα. Η Ανδρομάχη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί καλή μητέρα μιας και αγωνιά

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία

Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία Ποιά ηρωικά χαρακτηριστικά έχει η ηρωίδα κατά τη γνώμη σας; Κατά τη γνώμη μου και μόνο που χαρακτηρίζουμε την Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου ηρωίδα δείχνει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιοι απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας

Οι άγιοι απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας Το άνοιγμα του Χριστιανισμού στον εθνικό κόσμο Οι άγιοι απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας Ο Βαρνάβας Υπήρξε πιθανώς ένας από τους εβδομήκοντα αποστόλους του Κυρίου. Γεννήθηκε στη Σαλαμίνα της Κύπρου. Το πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ MΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ MΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ MΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2017 ΧΡΟΝΟΣ: ΔΥΟ (2) ΩΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάβρυτα Συντελεστές: Αγγελάκης Άγγελος Αδαμάκης Παύλος Τσαντά Ιωάννα Σωτηροπούλου Κωνσταντίνα

Ανάβρυτα Συντελεστές: Αγγελάκης Άγγελος Αδαμάκης Παύλος Τσαντά Ιωάννα Σωτηροπούλου Κωνσταντίνα Ανάβρυτα 2015 2016 Συντελεστές: Αγγελάκης Άγγελος Αδαμάκης Παύλος Τσαντά Ιωάννα Σωτηροπούλου Κωνσταντίνα Γεωργική Οικονομία Τα πρώτα βήματα στην γεωργική οικονομία γίνονται κατά την Μυκηναϊκήεποχή. Τηνεποχήαυτή:

Διαβάστε περισσότερα

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος

Ορτυγία. Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Ορτυγία Κάντε κλικ για να επεξεργαστείτε τον υπότιτλο του υποδείγματος Τοποθεσία Πού βρίσκεται; Το νησί της Ορτυγίας βρίσκεται στην κάτω Ιταλία στις Συρακούσες. Τα αξιοθέατα: Ο ναός του Απόλλωνα üη πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. Α.ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Β. ΑΠΟΤΗΡΩΜΗΣΤΟΒΥΖΑΝΤΙΟ 1 Τα ελληνιστικά βασίλεια Ελληνιστικός : από το ρήµα ελληνίζω, δηλ. µιµούµαι τους Έλληνες Ήταν τα βασίλεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός εμφανίζει σημαντικά κέντρα και σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης

1. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός εμφανίζει σημαντικά κέντρα και σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης ΟΜΑΔΑ Α 1. Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) 1. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός εμφανίζει σημαντικά κέντρα και σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Α, ι* 019os ΑΙ9ΝΑΣ: ΕΠΑΝΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ. 019os ΑΙ9ΝΑΣ: ΕΠΑΝΑ ΣΤΑΣΕΙΣ. Η δημιουργία των εθνικών κρατών 3"\ \ \! -.Χ. Διασυνδέσεις.

Α, ι* 019os ΑΙ9ΝΑΣ: ΕΠΑΝΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ. 019os ΑΙ9ΝΑΣ: ΕΠΑΝΑ ΣΤΑΣΕΙΣ. Η δημιουργία των εθνικών κρατών 3\ \ \! -.Χ. Διασυνδέσεις. 019os ΑΙ9ΝΑΣ: ΕΠΑΝΑ ΣΤΑΣΕΙΣ Η δημιουργία των εθνικών κρατών Να ένας χάρτης της Ευρώπης στις αρχές του 19ου αιώνα Όπως διαπιστώνεις, τα σύνορα των χωρών ήταν πολύ διαφορετικά από τα σημερινά Οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ) 11 0 ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Σχ.2014-15 Τμήμα Α1 ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ) 1.Κριτήρια επιλογής θέματος Ενδιαφέρον περιεχόμενο Μας αρέσει αυτό το θέμα Είχαμε συνεργαστεί τα προηγούμενα χρόνια γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ ( π.χ. )

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ ( π.χ. ) ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ ( 750 480 π.χ. ) Ονομάζεται έτσι συμβατικά η περίοδος από τα μέσα περίπου του 8 ου αιώνα ως την πρώτη εικοσαετία του 5 ου αιώνα π.χ. γιατί αυτή ήταν η εποχή της προετοιμασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ελιές, παστά ψάρια, και σπάνια από κρέας, κυρίως στην Αθήνα.

ελιές, παστά ψάρια, και σπάνια από κρέας, κυρίως στην Αθήνα. Η τροφή της Αρχαϊκής οικογένειας ήταν αποτελούνταν από λαχανικά, ελιές, παστά ψάρια, και σπάνια από κρέας, κυρίως στην Αθήνα. Η ενδυμασία των Αρχαίων Ελλήνων ήταν κομψή, αλλά όχι εξεζητημένη. Το βασικό

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΧΕ ΙΟ. Το έργο της Αντιβασιλείας

1ο ΣΧΕ ΙΟ. Το έργο της Αντιβασιλείας Ε. ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: Ολιγόλεπτο Θέµατα: 3 Το έργο της Αντιβασιλείας ΘΕΜΑ 1ο Α. Το Συµβούλιο της Αντιβασιλείας, το οποίο συνόδευε τον Όθωνα στην

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα