ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271"

Transcript

1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση και φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

2 Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι παρακάτω: 1. ιαβάστε όλες τις οδηγίες. 2. Μην αγγίζετε τις θερµές επιφάνειες. Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά ή τις λαβές. 3. Όταν ο φούρνος είναι ζεστός, να φοράτε πάντα προστατευτικά, µονωµένα γάντια κουζίνας όταν βάζετε ή βγάζετε αντικείµενα από αυτόν. 4. Η επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν κάποια συσκευή χρησιµοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. 5. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέµεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου και φροντίστε να µην έρχεται σε επαφή µε θερµές επιφάνειες. 6. Για την προστασία από την ηλεκτροπληξία, µη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε εξάρτηµα της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό. 7. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή το φις έχει φθαρεί, ή αν η συσκευή παρουσιάσει δυσλειτουργία. Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα σέρβις της εταιρείας για έλεγχο, επισκευή ή ρύθµιση. 8. Μην τραβάτε απότοµα το καλώδιο και µην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα επάνω σε αυτό. 9. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα όταν δε λειτουργείτε τη συσκευή. 10. Η χρήση βοηθητικών εξαρτηµάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο ή τραυµατισµό. 11. Τοποθετήστε τον ηλεκτρικό φούρνο σε στεγνή επιφάνεια. Η συσκευή αυτή προορίζεται µόνο για οικιακή χρήση. 12. Κατά τη λειτουργία της συσκευής, πρέπει να υπάρχει από όλες τις πλευρές της ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 11 cm, για την επαρκή κυκλοφορία του αέρα. 13. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε θερµές ηλεκτρικές εστίες ή εστίες αερίου, σε θερµό φούρνο ή σε φούρνο µικροκυµάτων. 14. Για την αποφυγή πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην τοποθετείτε υπερβολική τροφή ή µεταλλικά αντικείµενα στο φούρνο. 15. Μην τοποθετείτε κανένα από τα παρακάτω υλικά µέσα στη συσκευή: χαρτόνι, πλαστικό, χαρτί ή κάτι παρόµοιο. 16. Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα και αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη µετακινήσετε ή την επισκευάσετε. 17. Να είστε πολύ προσεκτικοί κατά την αφαίρεση ταψιών ή την απόρριψη θερµού λίπους ή άλλων θερµών υγρών. 18. Προσέξτε να µην γδάρετε τη συσκευή µε σκληρά υλικά. 19. Μην καλύπτετε τα σηµεία αερισµού του φούρνου. Μην καλύπτετε κανένα µέρος του φούρνου µε αλουµινόχαρτο καθώς θα προκληθεί υπερθέρµανση. 20. Μην στηρίζετε πράγµατα επάνω στο τζάµι της πόρτας. 21. Μην τοποθετείτε το ταψί, ή άλλα αντικείµενα απευθείας στις ηλεκτρικές εστίες. 22. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Να χρησιµοποιείτε τη συσκευή µόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. 23. Για οποιαδήποτε δυσλειτουργία της συσκευής απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα σέρβις της εταιρείας. 24. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) µε µειωµένες σωµατικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή µε έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εκτός και αν έχουν επίβλεψη ή τους δίνονται οδηγίες σχετικά µε τη χρήση της συσκευής από άτοµο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 25. Επιβλέπετε να παιδιά ώστε να µην παίζουν µε τη συσκευή. 26. Οι προσβάσιµες επιφάνειες θερµαίνονται πολύ κατά τη λειτουργία της συσκευής.

3 27. Η θερµοκρασία των προσβάσιµων επιφανειών είναι υψηλή όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. 28. Η συσκευή δεν προορίζεται να ελέγχεται από εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή άλλο σύστηµα τηλεχειρισµού. 29. Για τις συσκευές µε εξάρτηµα τύπου Y, εάν το καλώδιο ρεύµατος είναι φθαρµένο, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα σέρβις της εταιρείας για την αποφυγή τραυµατισµού. 30. Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται µε την πλάτη της να αντικρίζει τον τοίχο. 31. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή λειτουργεί ως εστία θέρµανσης. Οι επιφάνειες της συσκευής (συµπεριλαµβανοµένων και των λειτουργικών επιφανειών) µπορεί να αναπτύξουν υψηλή θερµοκρασία. Λόγω του ότι κάθε άνθρωπος αντιλαµβάνεται διαφορετικά τη θερµοκρασία που αναπτύσσεται, η συσκευή πρέπει να χειριστεί µε προσοχή. Κρατήστε τη συσκευή αποκλειστικά από τη λαβή χρησιµοποιώντας µέτρα προστασίας για την υψηλή θερµοκρασία όπως µονωµένα γάντια κουζίνας και βοηθητικές πιάστρες. Αφήνετε τις ζεστές επιφάνειες να κρυώσουν πριν τις ακουµπήσετε. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, τηρήστε τα εξής: 1. ιαβάστε όλες τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. 2. Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα από το φούρνο. 3. Αποµακρύνετε όλες τις σχάρες και τα σκεύη. Πλύνετέ τις σχάρες και τα σκεύη µε ζεστό σαπουνόνερο ή στο πλυντήριο πιάτων. 4. Αφού τοποθετήσετε όλα τα µέρη µεταξύ τους, προτείνουµε να λειτουργήσετε τη συσκευή στη µέγιστη θερµοκρασία για περίπου 15 λεπτά προκειµένου να καεί το οποιοδήποτε λάδι που χρησιµοποιήθηκε κατά την κατασκευή. Όταν αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή: 1. Βεβαιωθείτε ότι η κατανάλωση ισχύος που αναγράφεται συµφωνεί µε την παροχή ρεύµατος του σπιτιού. 2. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέµεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, ώστε να µην σκοντάψουν πάνω του τα παιδιά. 3. Εάν φθαρεί το καλώδιο ρεύµατος, δεν πρέπει να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή µέχρι να το αντικαταστήσετε. 4. Για την αποφυγή τραυµατισµού, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα σέρβις της εταιρείας για επισκευή. Η συσκευή διαθέτει κοντό καλώδιο ρεύµατος, για την αποφυγή κινδύνου από µπλέξιµο ή σκόνταµµα σε µακρύ καλώδιο. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε προέκταση καλωδίου, αλλά προσέξτε τα εξής: 1. Οι ονοµαστικές ηλεκτρικές τιµές της προέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον τόσο µεγάλες όσο οι ονοµαστικές ηλεκτρικές τιµές της συσκευής. 2. Η προέκταση καλωδίου µαζί µε το καλώδιο πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να µην κρέµονται από τον πάγκο, για να µην τα τραβήξουν τα παιδιά ή να µην σκοντάψουν επάνω τους. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

4 Μεγάλη εστία (Φ180mm): Για µαγειρευτά φαγητά και άλλες χρήσεις. 2. Μικρή εστία (Φ145mm): Για µαγειρευτά φαγητά και άλλες χρήσεις. 3. Πίνακας ελέγχου: ιακόπτης εστιών, κουµπί λειτουργιών, κουµπί θερµοκρασίας και ισχύς φούρνου. 4. Σχάρα γκριλ: Για ψήσιµο και µαγείρεµα σε κατσαρόλες, ταψιά και στο ταψί του φούρνου. 5. Ταψί: Για ψήσιµο φαγητών που περιέχουν υγρά ή που θα βγάλουν υγρά όπως νερό και λάδι κατά το ψήσιµο. 6. Λαβή (για το ταψί του φούρνου και τη σχάρα του γκριλ): Για να ακουµπάτε το ταψί ή τη σχάρα χωρίς να καίγεστε. 7. Λαβή πόρτας: Η λαβή είναι κρύα, για την αποφυγή εγκαυµάτων. 8. Γυάλινη πόρτα: Tο διαφανές γυαλί, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε άνετα το ψήσιµο. 9. Ταψάκι υπολειµµάτων: Για να συγκρατεί τυχόν ψίχουλα όταν ψήνετε στη σχάρα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

5 Κουµπί θερµοκρασίας: Η επιλογή της θερµοκρασίας κυµαίνεται από 1 µέχρι max. Επιλέξτε τη θερµοκρασία ανάλογα µε την περίσταση. (Για τη µικρή εστία) Στρέψτε το κουµπί θερµοκρασίας σε αυτή τη θέση και η εστία θα λειτουργήσει. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας της εστίας:ανάβει όταν η εστία λειτουργεί. Κουµπί θερµοκρασίας: Η επιλογή της θερµοκρασίας κυµαίνεται από 1 µέχρι max. Επιλέξτε τη θερµοκρασία ανάλογα µε την περίσταση. (Για µεγάλη εστία) Κουµπί θερµοκρασίας: η θερµοκρασία κυµαίνεται από 90 µέχρι 230.Επιλέξτε τη θερµοκρασία ανάλογα µε την περίσταση. (Για το φούρνο) Ισχύς φούρνου:η ένδειξη παραµένει αναµµένη για όσο βρίσκεται το φις στην πρίζα. Κουµπί λειτουργιών: επιλογή τρόπου λειτουργίας. :Θέρµανση επάνω :Θέρµανση κάτω :Θέρµανση επάνω + κάτω OFF:Εκτός λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Σηµείωση: ο φούρνος και οι εστίες µπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα. Φούρνος: Επιλέξτε τρόπο µαγειρέµατος µε το κουµπί λειτουργιών. 1. Τοποθετήστε το φαγητό στην σχάρα του γκριλ ή στο ταψί και κλείστε την πόρτα του φούρνου. α. Μη χρησιµοποιείτε χάρτινα ή πλαστικά σκεύη.

6 β. Να χρησιµοποιείτε το ταψί για τα φαγητά µε µικρό µέγεθος ή που είναι πιθανόν να στάξουν κατά το ψήσιµο. γ. Να τοποθετείτε το φαγητό οµοιόµορφα επάνω στη σχάρα του γκριλ. 2. Ορίστε τη θερµοκρασία ψησίµατος. 3. Εάν θεωρείτε ότι θα πρέπει να αφαιρέσετε το φαγητό από το φούρνο: α. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στρέψει το κουµπί λειτουργιών στη θέση OFF (εκτός λειτουργίας) και το κουµπί θερµοκρασίας(του φούρνου ) στη θέση LOW (χαµηλή). β. Για την αποφυγή εγκαυµάτων, για να βγάλετε το φαγητό από το φούρνο χρησιµοποιήστε βοηθητικές πιάστρες ή γάντια κουζίνας. 4. Μετά το τέλος του ψησίµατος, βγάζετε το φις από την πρίζα. Οδηγός ψησίµατος στο φούρνο: 1. Ο φούρνος αυτός δεν διαθέτει χρονοδιακόπτη. Θα πρέπει εσείς να ελέγχετε το χρόνο ψησίµατος. 2. Ο χρόνος ψησίµατος ποικίλλει, ανάλογα µε τα συστατικά του φαγητού, τη θερµοκρασία, τη ποσότητα και το µέγεθος των κοµµατιών. 3. Σε παρατεταµένο ψήσιµο, ο χρόνος του ψησίµατος µπορεί να µειωθεί από τα ήδη ζεστά σκεύη. 4. Η συσκευή ρυθµίζει αυτόµατα τη θερµοκρασία των θερµαντικών στοιχείων, για την αποφυγή υπερθέρµανσης. Τελικά απενεργοποιείται, αλλά µην βγάζετε αµέσως το φαγητό, για να εξασφαλίσετε καλύτερο αποτέλεσµα. Χρήση των εστιών Οι εστίες χρησιµοποιούνται για το µαγείρεµα διάφορων φαγητών. Μαγειρικά σκεύη 1. Τα σκεύη που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις εστίες, πρέπει να έχουν λεία και επίπεδη βάση διαµέτρου mm και να καλύπτονται µε καπάκι. 2. Τα σκεύη που µπορούν να χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από φερρίτη, όπως τα εµαγιέ, τα σκεύη από χυτοχάλυβα ή ανοξείδωτο ατσάλι. Τα σκεύη που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν περιλαµβάνουν αυτά που είναι κατασκευασµένα από αλουµίνιο ή χαλκό καθώς δεν αντέχουν σε υψηλές θερµοκρασίες και θα λιώσουν. Οδηγίες λειτουργίας.βάλτε το φις στην πρίζα..επιλέξτε την επιθυµητή θερµοκρασία για τη µεγάλη εστία (µεγάλη εστία σε λειτουργία), επιλέξτε την επιθυµητή θερµοκρασία για τη µικρή εστία (µικρή εστία σε λειτουργία), επιλέξτε την επιθυµητή θερµοκρασία και για τις 2 εστίες (ταυτόχρονη λειτουργία και των 2 εστιών), η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας των εστιών θα ανάψει..όταν ολοκληρωθεί το ψήσιµο, στρέψτε το ρυθµιστή θερµοκρασίας στη θέση MIN. Σηµείωση: Το βάρος του φαγητού που τοποθετείται στο ταψί ή τη σχάρα του γκριλ, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3.0κιλά. (απλώς για αναφορά)(μην τοποθετείτε το φαγητό στη µία µεριά του ταψιού ή της σχάρας του γκριλ. Τοποθετήστε το οµοιόµορφα). ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΓΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΦΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΙ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ Η συσκευή διαθέτει επικάλυψη που καθαρίζεται εύκολα. Σκουπίστε τα τοιχώµατα µε υγρό πανί. Μη

7 χρησιµοποιείτε συρµάτινα σφουγγαράκια ή λειαντικά καθαριστικά και µην ξύνετε τα τοιχώµατα µε µεταλλικά αντικείµενα, γιατί θα φθείρετε την εσωτερική επιφάνεια. Όλα τα βοηθητικά εξαρτήµατα πλένονται µε ζεστό σαπουνόνερο ή στο πλυντήριο πιάτων. Καθαρίστε την πόρτα µε υγρό πανί και στεγνώστε τη µε χάρτινη ή υφασµάτινη πετσέτα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ο ΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ Στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται µε τα αστικά απορρίµµατα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιηµένης συλλογής που ορίζουν οι δηµοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιηµένη διάθεση µίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήµανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήµα του διαγραµµένου τροχοφόρου κάδου απορριµµάτων.

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗ Model: R-5000 Ασφάλεια ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Βγάζετε το φις από την πρίζα όταν θέλετε να εισάγετε, να αφαιρέσετε ή να καθαρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ελεύθερη κουζίνα αερίου Ελεύθερη κουζίνα αερίου Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 4 ΕΣΤΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ CS 0908 13250 E: Ηλεκτρικός φούρνος χωρίς χρονοδιακόπτη & ανεμιστήρα CΤ 0908 13250 M: Ηλεκτρικός φούρνος με χρονοδιακόπτη & ανεμιστήρα Παρακαλούμε να διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

www.whirlpool.com GR 1

www.whirlpool.com GR 1 www.whirlpool.com 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ που προβλέπεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του σπιτιού σας. MΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΚRH 600 B ΚRH 600 X ΚRH 640 B ΚRH 640 X ΚRH 641 D B ΚRH 641 D X KRH 642 DO X KRH 642 DO Z KRH 642 DO B. Εστία. Περιεχόμενα.

Φυλλάδιο οδηγιών ΚRH 600 B ΚRH 600 X ΚRH 640 B ΚRH 640 X ΚRH 641 D B ΚRH 641 D X KRH 642 DO X KRH 642 DO Z KRH 642 DO B. Εστία. Περιεχόμενα. Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος ΚRH 600 B ΚRH 600

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο μαγειρικό πλατώ αερίου Εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο μαγειρικό πλατώ αερίου Αγαπητέ πελάτη! Το εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν αποπειραθείτε να εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Συνιστάται να φυλάξετε τις οδηγίες σε ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ MOD. ΗΜ-1014 1 ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 1. 2 χτενάκια για 22 µήκη (από 3-18mm και από 21-36mm). 2. 1 χτενάκι ακριβείας (0.5-2.5mm) 3. Λεπίδες: Κινούµενη λεπίδα: ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης. Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου

Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης. Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου Οδηγίες χρήσεως, συντήρησης και εγκατάστασης Εντοιχιζόµενος φούρνος αερίου Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούµε και σας συγχαίρουµε για την επιλογή σας. Ο κατασκευαστής Σηµείωση: Ο κατασκευαστής ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εστίες αερίου KM 2014 KM 2034 / 2035 KM 2052 KM 2054 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 5070 DG 5080 DG 5088 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 3450 DG 3460 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης Αγαπητέ πελάτη, Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, γιατί θα σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen GB NL F I E P GR Instructions for use and installations instructions Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Instructions d installation et d utilisation Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT GR γαπητοί πελάτες μας: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα