Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: 1. ιαβάστε όλες τις οδηγίες. 2. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες. Χρησιµοποιείτε τις λαβές ή τους διακόπτες. 3. Πάντα χρησιµοποιείτε τη λαβή ή προστατευτικά γάντια όταν βγάζετε ή βάζετε υλικά στο ζεστό φούρνο. 4. Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη όταν χρησιµοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. 5. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέµεται από την άκρη του τραπεζιού ή πάγκου ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες. 6. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, µη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή το κύριο µέρος της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά. 7. Μη λειτουργείτε τη συσκευή µε χαλασµένο καλώδιο ή φις ή σε περίπτωση που δυσλειτουργεί ή αν έχει χαλάσει κατά οποιοδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα σέρβις για έλεγχο και επισκευή. 8. Μην τραβάτε µε βίαιο τρόπο το καλώδιο και µην ακουµπάτε επάνω του βαριά αντικείµενα. 9. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, βγάζετε το φις από την πρίζα όταν δε χρησιµοποιείτε τη συσκευή. 10. Η χρήση ανταλλακτικών που δεν προβλέπονται από τον κατασκευαστή µπορεί να προκαλέσει ατύχηµα ή τραυµατισµό. 11. Τοποθετήστε τον ηλεκτρικό φούρνο σε στεγνό µέρος. Η συσκευή αυτή προορίζεται µόνο για οικιακή χρήση. 12. Όταν λειτουργείτε τη συσκευή, αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον 10 εκατοστών γύρω από όλες τις πλευρές του φούρνου για τον καλύτερο εξαερισµό. 13. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εστίες γκαζιού ή ηλεκτρικό φούρνο ή σε ζεστό φούρνο ή σε φούρνο µικροκυµάτων. 14. Ογκώδης τροφές ή µεταλλικά οικιακά σκεύη, δεν πρέπει να τοποθετούνται µέσα στο φούρνο καθώς µπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 15. Μην τοποθετείτε µέσα στο φούρνο τα ακόλουθα υλικά: χαρτόνι, πλαστικό, χαρτί, ή οτιδήποτε όµοιο. 16. Βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει το φις από την πρίζα και έχετε αφήσει τη συσκευή να κρυώσει πριν τη µετακινήσετε ή την επισκευάσετε. 17. είξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν αποµακρύνετε το δίσκο ή όταν αποµακρύνετε ζεστό λίπος ή άλλα ζεστά υγρά από το φούρνο. 18. Μην αφήνετε το φούρνο να γδέρνεται από αιχµηρές επιφάνειες / άκρες. 19. Μην καλύπτετε τη γρίλια εισόδου αέρα. Μην καλύπτετε το δίσκο ή οποιοδήποτε κοµµάτι του φούρνου µε αλουµινόχαρτο. Αυτό µπορεί να προκαλέσει υπερθέρµανση του φούρνου. 20. Μην ακουµπάτε αντικείµενα στην πόρτα του φούρνου. 21. Μην τοποθετείτε τροφή απευθείας επάνω στις εστίες θερµότητας του φούρνου. 22. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό παρά µόνο για αυτόν που προορίζεται. 23. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία θα πρέπει να λύνεται από εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα σέρβις της εταιρείας. 24. Η συσκευή δεν ενδείκνυται να ελέγχεται από εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό τηλεχειρισµό. 25. Εάν η επιφάνεια των εστιών έχει ραγίσει, σβήστε αµέσως τη συσκευή για να αποφύγετε το ενδεχόµενο ηλεκτροπληξίας. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα σέρβις της εταιρείας για επισκευή. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Πριν λειτουργήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά:

3 1. ιαβάστε όλες τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. 2. Αφαιρέστε από το φούρνο όλα τα αυτοκόλλητα. 3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αξεσουάρ βρίσκονται στη συσκευασία. Πλύνετε όλα τα εξαρτήµατα µε ζεστό νερό και σαπούνι ή σε πλυντήριο πιάτων. 4. Αφού ξανα-συναρµολογήσετε το φούρνο, προτείνουµε να τον λειτουργήσετε στη µέγιστη θερµοκρασία (ΜΑΧ) για 15 λεπτά περίπου για να εξαλείψετε τυχόν εργοστασιακές οσµές. Κατά τη χρήση: 1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης αντιστοιχεί µε την τάση που αναγράφεται στην ταµπέλα των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής. 2. Για την αποφυγή τραυµατισµού παιδιών, µην αφήνετε το καλώδιο να κρέµεται από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου. 3. Εάν το καλώδιο παροχής παρουσιάσει βλάβη, ο φούρνος δεν θα πρέπει να λειτουργήσει πριν επισκευαστεί. 4. Για την αποφυγή τραυµατισµού, η συσκευή θα πρέπει να σταλεί στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα σέρβις της εταιρείας. Η συσκευή διαθέτει κοντό καλώδιο για να µην υπάρχει ο κίνδυνος να «µπερδευτεί» ο χρήστης από ένα µακρύ καλώδιο. Προέκταση καλωδίου µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ιδιαίτερη προσοχή: 1. Η διατοµή της προέκτασης καλωδίου θα πρέπει να αντιστοιχεί στην ισχύ της συσκευής. 2. Η προέκταση καλωδίου θα πρέπει να τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε plateenclosure να µην κρέµεται από το τραπέζι ή τον πάγκο όπου µπορεί να τραβηχτεί από παιδιά ή να «µπερδευτεί» από λάθος. ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: Big hot plate Small hot Door Handle Grill Rack glass Food Tray Small hot plate Knob Small hot plate Indicator Big hot plate Knob Big hot plate Indicator Oven temperature Food Tray Handle Knob Oven Indicator Oven Function Knob Big hot plate: Μεγάλη εστία Small hot plate: Μικρή εστία Enclosure: Άνω περίβληµα φούρνου Small hot plate knob: ιακόπτης µικρής εστίας

4 Small hot plate Indicator: Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας µικρής εστίας Big hot plate knob: ιακόπτης µεγάλης εστίας Big hot plate Indicator: Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας µεγάλης εστίας Oven temperature knob: ιακόπτης ρύθµισης θερµοκρασίας Oven Indicator: Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας φούρνου Oven function knob: ιακόπτης λειτουργίας φούρνου Door glass: Γυαλί πόρτας Door handle: Λαβή πόρτας Grill Rack: Σχάρα Food tray: Ταψί Food Tray Handle: Λαβή ταψιού Λειτουργία Μεγάλη Εστία (Φ185mm): Χρησιµοποιείται για διάφορες κατσαρόλες και άλλα σκεύη µαγειρέµατος. Μικρή Εστία (Φ155mm): Χρησιµοποιείται για διάφορες κατσαρόλες και άλλα σκεύη µαγειρέµατος. Πίνακας Ελέγχου: ιακόπτης µικρής εστίας, διακόπτης µεγάλης εστίας, διακόπτης ρύθµισης θερµοκρασίας φούρνου, διακόπτης λειτουργίας φούρνου, φωτεινή ένδειξη λειτουργίας φούρνου, φωτεινή ένδειξη λειτουργίας εστιών. Σχάρα: Για φρυγάνισµα, ψήσιµο και γενικά για µαγείρεµα µε διάφορα οικιακά σκεύη ψησίµατος και για να ακουµπάτε το ταψί. Ταψί: Χρησιµοποιείται για ψήσιµο στη σχάρα διαφόρων τροφών που περιέχουν νερό ή αποβάλουν νερό και λίπος κατά το ψήσιµο. Λαβή ταψιού (για το ταψί και τη σχάρα): Σας επιτρέπει να µετακινήσετε το ταψί και τη σχάρα αποφεύγοντας τυχόν εγκαύµατα. Λαβή πόρτας: Πυρίµαχη λαβή πόρτας για αποφυγή τυχόν εγκαυµάτων. Γυαλί πόρτας: ιάφανο πυρίµαχο γυαλί πόρτας σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τη διαδικασία ψησίµατος. Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Σηµείωση: Ο φούρνος και οι εστίες µπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα. Χρήση του Φούρνου: O φούρνος έχει τέσσερις θέσεις ψησίµατος (εκτός λειτουργίας Ανω αντίσταση Κάτω αντίσταση Ανω και κάτω αντίσταση ) (Μπορείτε να χρησιµοποιείτε το διακόπτη θερµοκρασίας του φούρνου για θερµοκρασίες από 90ºC έως 230 C ). 1. Τοποθετήστε το φαγητό στη σχάρα ή στο ταψί και κλείστε την πόρτα του φούρνου. a. Μη χρησιµοποιείτε χάρτινα ή πλαστικά δοχεία. b. Χρησιµοποιείτε τροφές µε µικρότερη διάσταση από το ταψί για την αποφυγή υπερχείλισης κατά τη διάρκεια ψησίµατος. c. Τοποθετήστε το φαγητό µε προσοχή στη σχάρα. 2. Βάλτε το φις στην πρίζα. Ο διακόπτης λειτουργίας πρέπει να είναι στη θέση OFF. 3. Ρυθµίστε την επιθυµητή θερµοκρασία. 4. Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος ψησίµατος θα ακούσετε ένα ηχητικό σήµα µπιπ και θα πρέπει: a. να χρησιµοποιήσετε τη λαβή ή γάντια φούρνου για να βγάλετε το φαγητό από το φούρνο χωρίς να

5 καείτε. b. να γυρίσετε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση OFF σε περίπτωση που θέλετε να παύσετε τη λειτουργία κατά τη διάρκεια ψησίµατος. 5. να βγάλετε το φις από την πρίζα µετά το ψήσιµο. Οδηγός ψησίµατος φούρνου: 1. Ο χρόνος ψησίµατος ποικίλει ανάλογα µε τα υλικά τροφών, τη θερµοκρασία και τον όγκο της τροφής. Ρυθµίστε το χρόνο ψησίµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες της συνταγής και σύµφωνα µε τη κατάσταση ψησίµατος των τροφών. 2. Εάν επιµηκύνετε το χρόνο ψησίµατος θα χρειαστείτε λιγότερο χρόνο γιατί ήδη οι αντιστάσεις είναι ζεστές. Ρυθµίστε το χρόνο σύµφωνα µε τη κατάσταση ψησίµατος των τροφών. 3. Ο ηλεκτρικός φούρνος θα ρυθµίσει αυτόµατα τη θερµοκρασία των αντιστάσεων για την αποφυγή υπερθέρµανσης. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας του φούρνου θα αναβοσβήνει ανάλογα µε τη θερµοκρασία που έχει ο φούρνος. Έτσι επιτυγχάνεται σταθερή θερµοκρασία στο ψήσιµο των τροφών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κλίµακα του θερµοστάτη έχει δοκιµαστεί σε πλήρη ισχύ των 1400Watts(άνω + κάτω αντίσταση), αντί ξεχωριστά στα 800Watts(άνω) / 600Watts(κάτω). Χρήση της Ηλεκτρικής Εστίας Η εστία χρησιµοποιείται για διάφορες κατσαρόλες. Σκεύη Μαγειρέµατος 1. Τα σκεύη µαγειρέµατος που µπορούν να τοποθετηθούν στην εστία περιλαµβάνουν: σκεύη από σµάλτο, χυτοσίδηρο, ανοξείδωτα µε λεία και επίπεδη βάση διαµέτρου mm που διαθέτουν καπάκι. 2. Σκεύη που δεν θα πρέπει να τοποθετηθούν στην εστία είναι τα αλουµινένια ή χάλκινα σκεύη µε διάµετρο βάσης µεγαλύτερη από αυτή της εστίας. Οδηγίες Λειτουργίας 1.Βάλτε το φις στην πρίζα 2. Στρέψτε το διακόπτη λειτουργίας της µικρής εστίας στο 0 (Η µικρή εστία δεν λειτουργεί), στρέψτε στα 300W (η µικρή εστία λειτουργεί στα 300 Watts), στρέψτε στα 400W (η µικρή εστία λειτουργεί στα 400 Watts), στρέψτε στα 700W (η µικρή εστία λειτουργεί στα 700 Watts) 3. Στρέψτε το διακόπτη λειτουργίας της µεγάλης εστίας στο 0 (Η µεγάλη εστία δεν λειτουργεί), στρέψτε στα 400W (η µεγάλη εστία λειτουργεί στα in 400 Watts), στρέψτε στα 800W (η µεγάλη εστία λειτουργεί στα 800 Watts), στρέψτε στα 1200W (η µεγάλη εστία λειτουργεί στα 1200 Watts).Επιλέξτε τον επιθυµητό χρόνο ψησίµατος..μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στρέψτε το διακόπτη λειτουργίας της εστίας στο O. Σηµείωση: Το βάρος του φαγητού που θα τοποθετήσετε στο ταψί ή στη σχάρα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3 κιλά. (για απλή αναφορά)(μην συγκεντρώνεται το φαγητό µονόπλευρα στη σχάρα ή στο ταψί. Τοποθετήστε το οµοιόµορφα). ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΓΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΦΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΙ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

6 Η επιφάνεια του φούρνου καθαρίζεται εύκολα. Εάν χρειαστεί σκουπίστε τα τοιχώµατα του φούρνου µε ένα βρεγµένο πανί. Μη χρησιµοποιείτε συρµάτινα σφουγγάρια, σκληρά καθαριστικά και µη γδέρνετε το φούρνο µε µεταλλικά σκεύη καθώς αυτό θα καταστρέψει το εσωτερικό κάλυµµα του φούρνου. Πλύνετε όλα τα αξεσουάρ της συσκευής µε ζεστό νερό και σαπούνι ή τοποθετήστε τα σε πλυντήριο πιάτων. Καθαρίστε την πόρτα µε ένα βρεγµένο πανί και στεγνώστε µε απορροφητικό χαρτί ή πετσέτα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ο ΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ Στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται µε τα αστικά απορρίµµατα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιηµένης συλλογής που ορίζουν οι δηµοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιηµένη διάθεση µίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήµανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήµα του διαγραµµένου τροχοφόρου κάδου απορριµµάτων.