ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ"

Transcript

1 EΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Υπεύθυνος καθηγητής : ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ Α.Μ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) Τροµοκρατία 1. Εννοια (ιστορικά στοιχεία,θέση της Ευρωπαϊκής Ενωσης) 2. Μορφές i) κρατική τροµοκρατία ii) τροµοκρατία εναντίον του κράτους iii) τροµοκρατία του κοινού ποινικού δικαίου iv) οριζόντια τροµοκρατία Β) Το πολιτικό έγκληµα 1. Εισαγωγή,ιστορικά στοιχεία,πρακτική σηµασία του χαρακτηρισµού ενός εγκλήµατος ως πολιτικού Αντικειµενική θεωρία για την έννοια του πολιτικού εγκλήµατος i) ορισµός ii) πλεονεκτήµατα iii) µειονεκτήµατα 2. Υποκειµενική θεωρία για την έννοια του πολιτικού εγκλήµατος i) ορισµός ii) πλεονεκτήµατα iii) µειονεκτήµατα 3. Στενή αντικειµενική θεωρία για την έννοια του πολιτικού εγκλήµατος 4. Στενή υποκειµενική θεωρία για την έννοια του πολιτικού εγκλήµατος 5. Μεικτή θεωρία για την έννοια του πολιτικού εγκλήµατος 6. Ενωτική θεωρία για την έννοια του πολιτικού εγκλήµατος 7. Θεωρία του πολιτικού εγκληµατία Γ) Η τροµοκρατία ως πολιτικό έγκληµα 1. Στο πλαίσιο ενός δηµοκρατικού πολιτεύµατος 2. Υπό το πρίσµα της αντικειµενικής θεωρίας 3. Υπό το πρίσµα της υποκειµενικής θεωρίας 4. Υπό το πρίσµα της θεωρίας του πολιτικού εγκληµατία ) Η αφαίρεση απο τα µεικτά ορκωτά δικαστήρια της αρµοδιότητας εκδίκασης εγκληµάτων που σχετίζονται µε την τροµοκρατία. 1. Αρµοδιότητα των µεικτών ορκωτών δικαστηρίων κατά το Σύνταγµα 2. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των µεικτών ορκωτών δικαστηρίων και των δικαστηρίων που συγκροτούνται απο τακτικούς δικαστές 3. Η τροµοκρατία ως πολιτικό έγκληµα και η αρµοδιότητα των Εφετείων 4. Ζητήµατα αρµοδιότητας για κακουργήµατα που τελέστηκαν πρίν τη θέση σε ισχύ του ν. 2928/2001

3 Ε ) Η δηµοσιότητα της δίκης κατηγορουµένων για διάπραξη εγκληµάτων που σχετίζονται µε την τροµοκρατία 1. Η αρχή της δηµοσιότητας της δίκης ( δικαιολογητικός λόγος,συνταγµατική κατοχύρωση) 2. Είδη δηµοσιότητας 3. Περιορισµοί στη δηµοσιότητα γενικά 4. Περιορισµοί στη ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της δίκης ειδικότερα i) νοµικό καθεστώς ii) πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της ραδιοτηλεοπικής µετάδοσης iii) εµπίπτει η ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της δίκης στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 93 2 του Συντάγµατος ; ΣΤ ) Εξέταση D.N.A. 1. Η ρύθµιση του ν.2829/2001 (προϋποθέσεις,διαδικασία) 2. Επιφυλάξειςτης θεωρίας Ζ ) Προστασία µαρτύρων 1. Η ρύθµιση του νόµου 2. Προστατευόµενα πρόσωπα i) Το πρόβληµα των "οικείων" 3. Μέτρα προστασίας 4. Αποκάλυψη της ταυτότητας του µάρτυρα Η) Συµπέρασµα Θ) Κατάλογος νοµοθεσίας Ι) Κατάλογος νοµολογίας Κ) Βιβλιογραφία

4 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. Η έννοια της τροµοκρατίας(όπως και αυτή του πολιτικού εγκλήµατος)είναι δύσκολα προσδιορίσιµη,πρωτίστως διότι είναι ένα ζήτηµα που σχετίζεται µε πολιτικούς όρους, έτσι ώστε να µην έιναι δυνατό να διαµορφωθεί ένας κοινά αποδεκτός νοµικός ορισµός. Ο όρος τροµοκρατια (terrorism) ως πολιτική πρακτική χρησιµοποιείται για πρώτη φορά απο τους Ιακωβίνους ηγέτες της περιδου , αν και σαν µορφή πίεσης ή εξαναγκασµού ή αντίδρασης έχει ασκηθεί κάτω απο διάφορες µορφές ήδη απο τους αρχαίους χρόνους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ενωση υιοθέτησε απόφαση πλαίσιο για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας στην οποία προχώρησε και σε ορισµό της νοµοτυπικής µορφής της τροµοκρατίας(δεσµευτικό για την ελληνική έννοµη τάξη δυνάµει του άρθρου 28 του Συντάγµατος) Τροµοκρατικές είναι οι εγκληµατικές εκείνες πράξεις (ανθρωποκτονίες,σωµατικές βλάβες,εγκλήµατα που σχετίζονται µε εκρηκτικές ύλες,απαγωγή κ.α.),οι οποίες,είναι δυνατόν εκ της φύσεώς τους ή του συναφούς πλαισίου τους να προσβάλλουν σοβαρά χώρα ή διεθνή οργανισµό όταν ο δράστης τις διαπράττει µε σκοπό: -να εκφοβίσει σοβαρά έναν πληθυσµό ή -να εξαναγκάσει αδικαιολόγητα τις δηµόσιες αρχές ή έναν διεθνή οργανισµό να εκτελέσουν οποιαδήποτε πράξη ή να απόσχουν απο την εκτέλεσή της ή -να αποσταθεροποιήσει σοβαρά ή να καταστρέψει τις θεµελιώδεις πολιτικές,συνταγµατικές,οικονοµικέςή κοινωνικές δοµές µιας χώρας ή διεθνούς οργανισµού. 2. Η τροµοκρατία έχει προσλάβει στην ιστορική της διαδροµή ποικίλες µορφές 1 : i) η παλαιότερη µορφή τροµοκρατίας είναι η κρατική τροµοκρατία,δηλαδή η χρήση βίας αυθαίρετα απο τα όργανα του κράτους ή απο παρακρατικές οµάδες σε βάρος των πολιτών γενικά ή µε σκοπό την εξόντωση πολιτικών αντιπάλων.χαρακτηριστικό της κρατικής τροµοκρατίας είναι οτι χρηµατοδοτείται ή υποθάλπεται απο το κράτος ii) η τροµοκρατία εναντίον του κράτους παίρνει τη µορφή είτε της εθνικοαπελευθερωτικής δράσης είτε της προσπάθειας ανατροπής δικτατρικών καθεστώτων είτε της τροµοκρατίας που αναπτύσσεται σε µία χώρα αλλά στρέφεται εναντίον της κρατικής εξουσίας άλλης χώρας 1.Συµεωνίδου Καστανίδου "Ο ορισµός της τροµοκρατίας" Ποινική ικαιοσύνη 1/2002

5 iii) αυτού του είδους η τροµοκρατική δράση δεν έχει κανένα πολιτικό στόχο αλλά ασκείται κυρίως για την εξασφάλιση οικονοµικής ισχύος. iv) η οριζόντια τροµοκρατία είναι η σύγχρονη µορφή εµφάνισης τροµοκρατικής δράσης, όπως εξελίσσεται µετά την 11 η Σεπτεµβρίου 2001.Χαρακτηριστικό αυτής της µορφής τροµοκρατίας είναι ότι εκκινεί αλλά και στρέφεται εναντίον της κοινωνίας και συνεπάγεται προσβολες ατοµικών εννόµων αγαθών των πολιτών(ζωή, σωµατική ακεραιότητα, περιουσία).ο στόχος αυτού του είδους της τροµοκρατικής δράσης είναι ο άνθρωπος. Οχι όµως ο άνθρωπος που φέρει µια συγκεκριµένη ιδιότητα, πολιτική ή άλλη, αλλά ο τυχαία επιλεγείς άνθρωπος, ανεξάρτητα απο υπηκοότητα, θρησκεία, κοινωνική θέση, ηλικία που βρίσκεται σε έναν τόπο µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή.

6 ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 1. Παρόλο που ρυθµίσεις για το πολιτικό έγκληµα έχουν συµπεριληφθεί σχεδόν σε όλα τα ελληνικά συντάγµατα, είναι παράδοξο,ότι η έννοια του πολιτικού εγκλήµατος δεν έχει προδιοριστεί µέχρι σήµερα πλήρως,ούτε υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός στην θεωρία ορισµός της έννοιας του πολιτικού εγκλήµατος. Πολιτικό έγκληµα συνοδευόµενο απο ευνοϊκή µεταχείριση του πολιτικού εγκληµατία εµφανίζεται για πρώτη φορά στο γαλλικό συνταγµατικό χάρτη του Νοµοθετικές διατάξεις,ωστόσο που αφορούσαν την προσβολή δηµοσίων εννόµων αγαθών,η οποία µε σύγχονους όρους θα µπορούσε να χαρακτηριστεί πολιτικό έγκληµα,εντοπίζονται και στις νοµοθεσίες της αρχαίας Αθήνας,της Ρώµης και του Βυζαντίου. Σε αντίθεση µε το συνταγµατικό νοµοθέτη,ο οποίος θεπίζει ευνοϊκή µεταχείριση για τα πολιτικά εγκλήµατα,κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει µε το νοµοθέτη του ουσιαστικού ποινικού δικαίου καθώς και στα διεθή συµβατικά κείµενα. Η διαπίστωση σχετικά µε το αν ένα έγκληµα είναι πολιτικό ή όχι είναι νοµικά κρίσιµη ενόψει της ευµενέστερης σε ορισµένες περιπτώσεις µεταχείρισης που επιφυλάσσει το Σύνταγµα γι αυτά: 1.Τα πολιτικά εγκλήµατα υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των µεικτών ορκωτών δικαστηρίων (97 1) 2. υνατότητα να παρασχεθεί αµνηστία προβλέπεται µόνο για τα πολιτικά γκλήµατα (47 3) 3.Απαγορεύεται η έκδοση κατηγορουµένου-καταδικασθέντος αλλοδαπού που διώκεται για τη δράση του υπέρ της ελευθερίας (5 2) 2. Ανδρέας Λοβέρδος, Για την τροµοκρατία και το πολιτικό έγκληµα

7 Για τον προσδιορισµό των κριτηρίων, µε βάση τα οποία τα εγκλήµατα θα διακρίνονται σε κοινά και πολιτικά έχουν αναπτυχθεί ποικίλλες θεωρίες 2. i)για την αντικειµενική θεωρία 3 κρίσιµο κριτήριο για τον προσδιορισµό του πολιτικού χαρακτήρα ενός εγκλήµατος είναι η φύση του εννόµου αγαθού εναντίον του οποίου στρέφεται η πράξη. Αρα,πολιτικό έγκληµα είναι αυτό που προσβάλλει έννοµα αγαθά πολιτικής φύσης ως τέτοια νοούνται κυρίως η εθνική ανεξαρτησία,η ακεραιότητα της χώρας,η στρατιωτική,διπλωµατική ή οικονοµική θέση του κράτους,η λειτουργία των συνταγµατικών εξουσιών. Για την αντικειµενική θεωρία είναι αδιάφορο αν συντρέχει κάποιος πολιτικός σκοπός ή αν τα κίνητρα του δράστη ήταν ή όχι πολιτικά. Ο προσδιορισµός των εννόµων αγαθών που έχουν πολιτικό χαρακτήρα οδήγησε τους θεωρητικούς που υιοθετούν αυτήν τη θεωρία στη διαµόρφωση διαφόρων κριτηρίων.κατα µια άποψη,πολιτικά έγκληµατα είναι αυτά που προσβάλλουν την εσωτερική τάξη του Κράτους, το σύνταγµα και τις 3 λειτουργίας της κρατική εξουσίας,αποκλείοντας έτσι τα εγκλήµατα πυ στρέφονται κατα της εξωτερικής τάξεως του κράτους.σύµφωνα µε άλλη άποψη πολιτικό είναι το έγκληµα που προσβάλλει τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική τάξη του κράτους. ii) Το βασικό πλεονέκτηµα της αντικειµενικής θεωριας είναι ότι παρέχει ασφάλεια δικαίου.καθώς η έννοια του πολιτικού εγκλήµατος είναι ιδιαίτερα ρευστή και δύκολα προσδιορίσιµη, η αντικειµενική θεωρία παρέχει τη δυνατότητα µέσα απο τον καθορισµό των "πολιτικών " εννόµων αγαθών να καθοριστούν επίσης µε σαφήνεια και τα πολιτικά εγκλήµατα. ii)βασικό µειονέκτηµα της αντικειµενικής θεωρίας είναι οτι αγνοεί το σκοπό ή τα κίνητρα του δράστη ενώ είναι δύσκολα εφαρµόσιµη αφού οι περιπτώσεις αµιγών πολιτικών εγληµάτων είναι λίγες. 3.Ανδρέας Λοβέρδος, Για την τροµοκρατία και το πολιτικό έγκληµα Αποστολοπουλου,Το πολιτικό έγκληµα

8 3. i) Κατα την υποκειµενική θεωρία, µοναδικό κριτήριο για τη διάκριση των πολιτικών εγκληµάτων απο τα κοινά εγκλήµατα είναι το κίνητρο ή ο πολιτικός σκοπός του δράστη. Αρα,σε αντίθεση µε την αντικειµενική θεωρία,όπου πολιτικό έκληµα θεωρείται αυτό που προσβάλλει έννοµα αγaά µε πολιτικό χαρακτήρα,µε βάση την υποκειµενική θεωρά πολιτικό έγκληµα µπορεί να είναι οποιοδήποτε έγκληµα,εφόσον ο δράστης διέπεται απο πολιτικά κίνητρα.για την υποκειµενική θεωρία δεν υπάρχουν σταθερά καθορισµένα "πολιτικά" έννοµα αγαθα. ii) Η υποκειµενική θεωρία βρίσκεται εγγύτερα στην έννοια του πολιτικού εγκλήµατος και αποφεύγει το µειονέκτηµα της αντικειµενικής θεωρίας που είναι η εξαντλητική καταγραφή των πολιτικών εννόµων αγαθών. iii) Η υποκειµενική θεωρία δηµιουργεί ανασφάλεια δικαίου και επιτρέπει την εµφάνιση αυθαιρεσιών τόσο απο την πλευρά του δράστη όσο και απο την πλευρά του εφαρµοστή του δικαίου.αφενός οποιοσδήποτε δράστης θα µπορούσε να επικαλεστεί πολιτικά κίνητρα,προκειµένου να επιτύχει ευµενέστερη µεταχείριση αφετέρου ο εφαρµοστής του δικαίου θα µπορούσε να µη αποδέχεται σε ορισµένες περιπτώσεις τα πολιτικά κίνητρα του δράστη.εξάλλου σε κάθε περίπτωση αξιολόγησης του φρονήµατος ελλοχεύει ο κίνδυνος ανισότητας και αυθαιρεσίας. 4. Η στενη αντικειµενική θεωρία προσπάθησε να εµπλουτίσει τις βασικές παραδοχές της αντικειµενικής θεωρίας µε ένα επιπλέον στοιχείο µε σκοπό να περιοριστούν οι περιπώσεις όπου θα γινόταν δεκτή η ύπαρξη πολιτικού εγκλήµατος. εν αρκεί λοιπόν να θίγεται η εσωτερικκή ή εξωτερική ασφάλεια του κράτους αλλά θα πρέπει πιπλέον η πράξη του δράση να έχει µια ιδιαίτερη επικινδυνότητα έτσι ώστε να συνιστά πράγµατι απειλή για το πολίτευµα ή την ύπαρξη του κράτους 5. Σύµφωνα µε την στενή περί πολιτικού εγκλήµατος υποκειµενική θεωρια δεν αρκεί ο οποιοσδήποτε πολιτικός σκοπός του δράστη για να χαρακτηριστει το έγκληµα πολιτικό αλλά θα πρέπει ο δράστης µέσα απο την τέλεση εγκληµατικώνπράξεων να αποσκοπεί στην ανατροπή ή µεταβολή του πολιτεύµατος. 4 4.Ανδρέας Λοβέρδος "Για την τροµοκρατία και το πολιτικό έγκληµα"

9 6. Η µεικτή θεωρία προσπάθησε να αποφύγει τα µειονεκτήµατα των δύο θεωριών (υποκειµενικής και αντικειµενικης) και κυρίως να αποφύγει τις υπερβολές στις οποίες µπορούν να οδηγήσουν είτε προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης είτε προς την κατεύθυνση της συρρίκνωσης της έννοιας του πολιτικού εγκλήµατος.η µεικτή θεωρία αποτελεί έναν συγκερασµό αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων. Σύµφωνα µε αυτην 5 πολιτικό είναι το έγκληµα,που όχι µόνο κατα την πρόθεση του δράστη αλλά και αντικειµενικά στρέφεται κατα πολιτικών εννόµων αγαθων και προπάντων κατα της υπόστασης του κράτους και της ασφάλειάς του. Ως µειονέκτηµα της µεικτής θεωρίας θα µπορούσε να θεωρηθεί οτι ουσιαστικά περιορίζει την έννοια του πολτικού εγκλήµατος αφού απαιτεί σωρρευτικά α) ο δράστης να προσβάλει µονο πολιτικά έννοµα αγαθά β) ο εφαρµοστής του δικαίου να διαγνώσει στην πράξη του πολιτικά κίνητρα γ) ο δράστης δια µέσου των πράξεών του πρέπει να αποσκοπεί στην ανατροπή ή µεταβολή του πολιτεύµατος είτε να απειλεί την ύπαρξη της Πολιτείας 7. Ο καθηγητής Ν Κουράκης 6 προτείνει για τον προσδιορισµό της έννοιας του πολιτικού εγκλήµατος ένα συνδυασµό υποκειµενικών και αντικειµενικών κριτηρίων,όχι όµως(όπως στη µεικτή θεωρία) µε σωρρευτικό αλλά µε διαζευκτικό τρόπο. Με βάση αυτή τη θεωρία θα µπορούσε να οριστεί ως πολιτικό έγκληµα είτε εκείνο το οποίο προσβάλλει την ασφάλεια και την υπόσταση του κράτους είτε εκείνο µέσω του οποίου αποσκοπείται άµεσα η ανατροπή ή µεταβολή του πολιτέυµατος ή η προσβολή της υπόστασης ή της ασφάλειας του κράτους. Επιπλέον, θα πρέπει να συντρέχουν ορισµένες ακόµα προϋποθέσεις: α)οι πράξεις του δράστη θα πρέπει να µην οφείλονται σε ταπεινά αίτια β) οι πράξεις θα πρέπει να τελούνται απο ενδιαφέρον και όχι απο εχθρότητα ή αδιαφορία για την κοινωνία γ)η δράση του υπαιτίου πρέπει να γίνεται υπέρ της ελευθερίας 8. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτής της θεωρίας 7 βρίσκεται όχι το ίδιο το έγκληµα αλλά το υποκείµενο του εγκλήµατος. ηλαδή αντί να αναζητεί ποιά είναι τα ιδιαίτερα χαρκτηριστικά µιας εγκληµατικής πράξης που της προσδίδουν πολιτικό χαρακτήρα και τη διαχωρίζουν απο τα κοινά εγκλήµατα στρέφεται στο δράστη και αναζητεί τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν τον πολιτικό εγκληµατία απο τους υπόλοιπους εγκληµατίες και ως ένα βαθµό δικαιολογούν και την ευµενέστερη µεταχείρισή του 5.Μαγκάκης,Νοµικό Βήµα 2002,σελ16 6.Κουράκης,Εγκληµατολογικοί ορίζοντες σελ.179

10 Προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισµό ενός δράστη ως πολιτικού εγκληµατία είναι : α) η ένταξή του σε πολιτικό κόµµα ή σχηµατισµό (ως τέτοιοι νοούνται όχι µόνο τα πολιτικά κόµµατα που αναγνωρίζονται απο το Σύνταγµα και οι ενώσεις προσώπων.γίνεται δεκτό ότι στην έννοια του κόµµατος ή του σχηµατισµού µπορούν να υπάγονται και κόµµατα τα οποία δεν είναι λειτουργικά για το πολίτευµα αλλά ακόµα και αυτά που µπορούν να έχουν ως στόχο την ανατροπή του β) η διάπραξη εγκλήµατος για την υλοποίηση του πολιτικού προγράµµατος του κόµµατος ή πολιτικού σχηµατισµού γ)στάθµιση της προσβολής των εννόµων αγαθών σε σχέση µε τα πολιτικά κίνητρα του δράστη. 7.Ανδρέας Λοβέρδος "Για την τροµοκρατία και το πολιτικό έγκληµα"

11 Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Η υπαγωγή των τροµοκρατικών ενεργειών στην έννοια του πολιτικού εγκλήµατος( µε τις όποιες δυσκολίες συναντά κανείς ήδη στο στάδιο του χαρακτηρισµού µιας πράξης ως τροµοκρατικής ή όχι) έχει απασχολήσει αρκετά τη θεωρία.μάλιστα η συζήτηση αναζωπυρώθηκε τα τελευταία 2 χρόνια ενόψει της δίκης των κατηγορουµένων ως µελών της 17Νοέµβρη. Η τάση για ηθική δικαολόγηση της τροµοκρατίας ως πολιτικού εγκλήµατος έχει αρχίσει και φθίνει τις τελευταίες δεκαετίες σε αντίθεση µε το παρελθόν,οταν δεν είχαν παγιωθεί ακόµα τα δηµοκρατικά καθεστώτα στη Ευρώπη και πιο εύκολα µπορούσε να χαρακτηριστεί ένας δράστης ως ιδεολόγος που διακατέχεται απο θάρρος και πνεύµα αυτοθυσίας,ώστε να είναι άξιος κατανόησης και επιείκιας.αντίθετα,σήµερα η σκοπιµότητα της τροµοκρατικής βίας (ιδίως µε τη µορφή που εµφανίστηκε τα τελευταία χρόνια-οριζόντια τροµοκρατία- ) αµφισβητείται απο το σύνολο των χωρών, τα οποία µάλιστα έχουν οδηγηθεί και στη λήψη αυστηρών µέτρων για την αντιµετώπιση της τροµοκρατίας. 1. Ενα επιχείρηµα,το οποίο προβάλλεται συχνά απο µερίδα της θεωρίας είναι οτι δεν νοείται τροµοκρατική βία που δικαιολογείται ως πολιτικό έγκληµα σε µια δηµοκρατικά οργανωµένη Πολιτεία 8 ύµφωνα µε αυτήν την άποψη είναι εντελώς αντίθετο προς το πνεύµα των συνταγµατικών διαταξεων (97 1,47 3,5 2 εδαφ.γ ) να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθµίσεις τους πράξεις που στρέφονται ενάντια στο δηµοκρατικό πολίτευµα. Στο σηµείο αυτό οι υποστηρικτές αυτής της άποψης εντοπίζουν το χαρακτηριστικό αυτό που διακρίνει την τροµοκρατία απο τα κινήµατα δηµικρατικής ή εθνικοαπελευθερωτικής αντίστασης. ηλαδή, τα δεύτερα δεν στρέφονται κατα του δηµοκρατικού πολιτεύµατος αλλά αντίθετα επιδιώκουν την εγκαθίδρυσή του ή την εθνική απελευθέρωση Στη θέση αυτή θα µπορούσε να αντιταχθεί ότι είναι βέβαια δυνατή η τέλεση πολιτικών εγκληµάτων στα πλαίσια ενός δηµοκρατικού πολιτεύµατος,διαφορετικά δεν θα είχε νόηµα πρόβλεψη ειδικών ρυθµίσεων για τα πολιτικά εγκλήµατα σε ένα δηµοκρατικό Σύνταγµα. 8. Γ.Α. Μαγκάκη "Πότε είναι πολιτικό το έγκληµα "Εφηµ. Ελευθεροτυπία

12 2. Η τροµοκρατία (µε τη µορφή της οριζόντιας τροµοκρατίας) µε βάση την αντικειµενική,τη στενή αντικειµενική θεωρία και το αντικειµενικό σκέλος της µεικτής θεωρίας δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί πολιτικό έγκληµα διότι δεν επιβουλέυεται την συνταγµατική τάξη ούτε συνιστά προσβολή του πολιτεύµατος αντίθετα προσβάλλει κατ εξοχήν ατοµικά έννοµα αγαθά(ζωή,σωµατική ακεραιότητα,ελευθερία,περιουσία) 3. Με βάση την υποκειµενική θεωρία και το υποκειµενικό σκέλος της µεικτής θα ήταν δύσκολο να υπαχθεί η τροµοκρατία µε τη σηµερινή της µορφή στην έννοια του πολιτικού εγκλήµατος αφού ο δράστης θα πρέπει να αποσκοπεί άµεσα στην ανατροπή ή µεταβολή του πολιτεύµατος ή στην προσβολή της υπόστασης και ασφάλειας του κράτους κάτι που δεν συντρέχει όταν οι πράξεις του στρέφονται κατα τρίτων πολιτών που δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι ασκούν καταπίεση και αυταρχική εξουσία. 4. Με βάση τη θεωρία του πολιτικού εγκληµατία πρέπει να διακρίνουµε τις βασικές προϋποθέσεις για την ύπαρξη πολιτικού εγκλήµατος είναι: α) ένταξη σε πολτικό κόµµα ή σχηµατισµό β) διάπραξη εγκληµατικών πράξεων για την υλοποίηση του προγράµµατος αυτου γ) τα έννοµα αγαθά πουπροσβάλλει µε τις πράξεις του ο πολιτικός εγκληµατίας δεν πρέπει να βαραίνουν περισσότερο απο τις πολιτικές του προθέσεις. Ως προς την πρώτη προϋπόθεση,δηλαδή αν θα µπορεί ητροµοκρατική οργάνωση να χαρακτηριστεί ως κόµµα ή πολιτκός σχηµατισµός, η απάντηση µπορούσε να είναι θετική,καθώς ως πολιτικός σχηµατισµός µπορεί να νοηθεί και αυτός που κινείται έξω απο το πνευµα του 29 1 και δεν επιδιώκει να λειτουγήσει στο πλαίσιο του ισχύοντος πολιτεύµατος,αλλά αντίθετα να το ανατρέψει Ως προς τη δεύτερη προϋπόθεση,δηλαδή την υλοποίηση πολιτικού προγράµµατος µεσω των εγκληµατικών πράξεων θα µπορούσε να συντρέχει στην περίπτωση κάποιων πολιτικά προσανατολισµένων τροµοκρατικών ενεργειών.ωστόσο, στη σύγχρονη της µορφή η οριζόντια τροµοκρατία οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνται αφου τα έννοµα αγαθά τα οποία πλήττονται βρίσκονται σε αναντιστοιχία µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, δηλαδή την µεταβολή ή ανατροπή του πολιτεύµατος.επιπλεον,η προϋπόθεση αυτή δεν πληρούται και όταν απουσιάζει καποια χρονική συνοχή µεταξύ των εγκληµατικών πράξεων,η οποία θα καταδείκνυε την ύπαρξη κάποιου στρατηγικού σχεδιασµού ανατροπης του πολιτευµατος Και ως προς την τρίτη προϋπόθεση,δηλαδη την σταθµιση των προσβαλλόµενωνεννόµων αγαθών µε την πολιτική ιδιότητα του δράστη υπάρχουν περιθώρια κατάφασης του πολιτικού χαρκτήρα µιας τροµοκτρατικήςπράξης.πρρόβληµα υπάρχει όταν θίγονται έννµα αγαθά µε µαζικό τροπο ή όταν προσβάλλεται το έννοµο αγαθό της ζωής,το οποίο είναι απολυτα προστατευόµενο και δεν µπορεί να υποχωρεί εν όψει οποιασδηποτε πολιτικής ιδεολογίας.

13 Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΤΑ ΟΡΚΩΤΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚ ΙΚΑΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. Το Σύνταγµα στο άθρο 97 1 εδαφ.α ορίζει :"Τα κακουργήµατα και τα πολιτικά εγκλήµατα δικάζονται απο µικτά ορκωτά δικαστήρια που συγκροτούνται απο τακτικούς δικαστές και ενόρκους,όπως νόµος οριζει.".επίσης στην παράγραφο 2 του ιδιου αρθρου ορίζεται:"κακουργήµατα και πολιτικά εγκλήµατα,που µε συντακτικές πράξειςφηφίσµατα και ειδικούς νόµους έχουν υπαχθει εως την ισχύ του Συντάγµατος στη δικαιοδοσία των Εφετείων εξακολουθούν να δικάζονται απο αυτά εφόσον δεν υπαχθούν στην αρµοδιότητα των µεικτών ορκωτ ω δικαστηρίων" Κατ αρχήν το Σύνταγµα καθιερώνει τον κανόνα της εκδίκασης των κακουργηµάτων και πολιτικών εγκληµάτων απο τα µικτά ορκωτά δικαστήρια,παρέχει,ωστόσο,την εξουσιοδότηση στο νοµοθέτη να υπαγάγει καποια κακουργήµατα εφόσον το κρίνει σκόπιµο στην αρµοδιότητα των Εφετείων εκτός απο τα κακουργήµατα και πολιτικά εγκήµατα που έχουν ηδη υπαχθεί πριν απο την θέση σε ισχύ του Συντάγµατος υπαχθεί µε συντακτικές πράξεις,ψηφίσµατα και ειδικούς νόµους στα Εφετεία. 2. Η παρουσία των λαϊκών δικαστών 9 προστατεύει τους πολίτες απο αυθαίρετες επεµβάσεις της εκελεστικής εξουσίας στην απονοµή της δικαιοσύνης.επίσης, οι δικαστές που προέρχονται απο το λαό µπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις πραγµατικές συνθήκες τέλεσης ενός εγκλήµατος και τους προσωπικούς όρους του δράστη.εξάλλου οι ένορκοι εκφράζουν το περί δικαίου αίσθηµα του λαού. Απο την άλλη πλευρά,ωστόσο,οι ένορκοι είναι πιο ευεπηρέαστοι σε απειλές και προπάθειες εκφοβισµού κάτι που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε εκδίκαση υποθέσεων οργνωµένου εγκλήµατος και τροµοκρατίας. Επιπλέον,οι ένορκοι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες νοµικές γνώσεις, κατάρτιση ή εµπειρία, για να µπορέσουν να αποφανθούν για δύσκολα νοµικά ζητήµατα. 3. Καθώς θεωρία και η νοµολογία δεν έχουν καταλήξει ακόµα σε καµία σαφή θέση για το αν οι τροµοκρατικές ενέργειες συνιστουν ή όχι πολιτικο έγκληµα η υπαγωγή της εκδίκασης τους στα Τριµελή Εφετεία(αρθρο 4 ν.2928/2001, 111 5ΚΠ ) εγείρει ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας. Εξάλλου,η δυνατότητα του 97 2 εδαφ.β για υπαγωγή άλλων αδικηµάτων στη δικαιοδοδσία των Εφετείων αφορά µόνο τα κακουργήµατα και όχι τα πολιτικά εγκλήµατα. Ωστόσο,η κρίση για το αν τελικά το έγκληµα είναι πολιτικό ανήκει στο δικαστήριο,το οποίο όµως θα πρέπει να αξιολογήσει χωριστά την κάθε ενέργεια του δράστη και όχι να αποφανθεί συνολικά για τον πολιτικό ή µη χαρακτήρα της δράσης του. 9. Καρράς,Ποινικό ικονοµικό ίκαιο σελ.125επ.

14 4. Ενα επιπλέον ζήτηµα που τίθεται απο µερία της θεωρίας είναι αυτό της αρµοδιότητας του δικαστηρίου για κακουργήµατα που τελέστηκαν πριν τη θέση σε ισχύ του νόµου 2928/2001.Ο καθηγητής Μανωλεδάκης 10 εκφράζει τον προβληµατισµό ότι αν κάποιος δικάζεται για ενα επιµέρους κακούργηµα(πλήν αυτού της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση ) αρµόδιο δικαστήριο για να δικάσει την υπόθεση είναι το µικτό ορκωτό δικαστήριο και όχι το Τριµελές Εφετείο. ιότι όταν τελεστηκε το έγκληµα νόµιµος δικαστής ήταν το Μ.Ο.. οπότε δεν είναι επιτρεπτή η επι το δυσµενέστερο µεταβολή της θέσης του κατηγορουµένου για ζήτηµα που αποτελεί ατοµικό του δικαίωµα. 10. Τροµοκρατία και νοµοκρατία,ποινική ικαιοσύνη 1/2003

15 H ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΙΑΠΡΑΞΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 1. ικαιολογητικός λόγος για την εισαγωγή της αρχής της δηµοσιότητα της δίκης ήταν η κατοχύρωση της εµπιστοσύνης των πολιτών στην αµερόληπτη απονοµή της δικαιοσύνης.η δηµοσιότητα κατοχυρώνεται για πρώτη φοά στα νεότερα χρόνια κατα την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης ως θεραπεία των δικαστικών αυθαιρεσιών της εξεταστικής διαδικασίας του Μεσαίωνα ηµοσιότητα σηµαίνει τη δυνατότητα κάθε πολίτη να παρακολουθήσει την εξέλιξη της διαδικασίας.η επιταγή για δηµοσιότητα των δικών κατοχυρώνεται µε συνταγµατικές διατάξεις και θεωρείται απαραίτητη αρχή του Κράτους δικαίου.στο ελληνικό Σύνταγµα η δηµοσιότητα κατοχυρώνεται στα άρθρα 93 2, 3 εδ. Α και εξειδικεύεται στα άρθρα 329,330 ΚΠ καθώς και σε ειδικούς νόµους. 2. Η δηµοσιότητα της δίκης διακρίνεται σε δύο είδη: την άµεση και την έµµεση 11 Αµεση είναι η δηµοσιότητα,οταν οποιοσδήποτε πολίτης µπορεί ελεύθερα να εισέρχεται στην αίθουσα του δικασηρίου και να παρακολουθεί ακώλυτα τη συνεδρίαση µε τις δικές του αισθήσεις. Εµµεση είναι η δηµοσιότητα,η οποία λαµβάνει χώρα µέσω του τύπου και γενικότερα µέσω των Μ.Μ.Ε. 3. Γενικοί περιορισµοί στη δηµοσιότητα της δίκης τίθενται ήδη απο το ίδιο το Σύνταγµα για λόγους προστασίας υπέρτερου συµφέροντος : Το άρθρο 93 2 προβλέπει τη δυνατότητα του δικαστηρίου να περιορίσει τη δηµοσιότητα αν κρίνει ότι αυτή µπορεί να είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή διότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των διαδίκων. Αποκλεισµός της δηµοσιότητας προβλέπεται απο των ειδικών δικαστηρίων ανηλίκων άρθρο 96 3 και στις περιπτώσεις 11.Νικ. Ανδρουλάκης "Θεµελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης Εκδ. Σάκκουλα 1994 Αργυριος Καρρας "Ποινικό ικονοµικό ίκαιο".

16 Και ο ΚΠ περιέχει διατάξεις για περιορισµό της δηµοσιότητας της δίκης για λόγους προστασίας νεαρών ατόµων (329 1) ή λόγω ανεπάρκειας του χώρου της δικαστικής αίθουσας. 4. i) Το ερώτηµα κατα πόσον η ραδιοτηλεοπτική µετάδοση των συνεδριάσεων των δικαστηρίων επιτάσσεται απο το Σύνταγµα ή µπορεί να αποκλεισθεί εν όλω ή εν µέρει απασχολεί την νοµική επιστήµη µε αυξανόµενη ένταξη καθώς η διείσδυση των ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης στην καθηµερινή ζωή γίνεται ολοένα και µεγαλύτερη. Ζήτηµα δηµιουργήθηκε µε την πρόσφατη ψήφιση του άρθρου 8 ν.3090/2002 που ανέτρεψε τον κανόνα του προϊσχύσαντος νόµου ν.2172/1993.σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 8 απαγορεύεται η ολική ή µερική µετάδοση απο την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο καθώς και η κινηµατογράφηση και µαγνητοσκόπηση ης δίκης ενώπιον ποινικού,πολιτικού ή διοικητικού δικαστηρίου επιτρέπεται δε κατ εξαίρεση αυτή εφόσον συναινούν εισαγγελέας και διάδικοι και συντρέχει ουσιώδες δηµόσιο συµφέρον. Η αλλαγη 12,την οποία επέφερε ο καινούργιος αυτός νόµος συνίσταται στο ότι ενώ µέχρι ώρα απαγόρευση της αναµετάδοσης της δίκης ήταν η εξαίρεση µε την καινούργια ρύθµιση η απαγόρευση ανάγεται σε κανόνα και η δυνατότητα µετάδοσης σε εξαίρεση καθώς τίθενται αυστηρές προϋποθέσεις,οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν σωρρευτικά : ύπαρξη δηµοσίου συµφέροντος,συναίνεση του Εισαγγελέα και των διαδίκων. Η αυστηρότερη αυτή ρύθµιση αποτελεί προφανώς προϊόν της αρνητικής εµπειρίας που έχει αποκοµίσει τα τελευταία χρόνια η κοινή γνώµη για την εµπλοκή των Μ.Μ.Ε. στο χώρο της δικαιοσύνης. ii) Ως θετικό στοιχείο της ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης 13 παρουσιάστηκαν (κυρίως µε αφορµή των αποκλεισµό της τηλεοπτικής µετάδοσης της δίκης της 17Νοέµβρη) τα εξής επιχειρήµατα: α) η δηµοσιότητα αποτελεί εγγύηση ορθής απονοµής της δικαιοσύνης ιδίως σε µία δίκη για την οποία υπάρχει έντονο ενδιαφερον του κοινού.ετσι,το πρόβληµα που δηµουργείαται απο το γεγόνος οτι ελάχιστοι πολιτες χωρούν στη δικαστική αίθουσα καλείται να λύσει η παρουσία των Μ.Μ.Ε.Απο την µια πλευρά,ο τύπος έχει πεπερασµένες δυνατότητες αφού µπορεί να αναπαραγάγει µόνο ένα µικρό µέρος των όσων λέγονται στη δικαστική αίθουσα,ενώ αντίθετα κυρίως η τηλεόραση µπορεί να εξασφαλίσει τη µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιότητα β)στις µέρες µας παρατηρείται µια τάση αποκλεισµού των ενόρκων απο σοβαρές ποινικές υποθέσεις.ετσι η παρουσία των Μ.Μ.Ε. στην αίθουσα του δικαστηρίου εξισορροπεί κατα κάποιο τρόπο την ολοένα συρρικνούµενη λαϊκή συµµετοχή στην απονοµή της δικαιοσύνης. 12. Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης "Η νέα ρύθµιση για την παρουσία των Μ.Μ.Ε. στο δικαστήριο" Ποινικός Λόγος 4/2002 σελ Νίκος Παρασκευόπουλος "Ναι στην κάλυψη απο ΤV " Εφηµ. Ελευθεροτυπία

17 Ως αρνητικά στοιχεία της ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης µιας δίκης θεωρούνται η δηµιουργία προβληµάτων στην οµαλή διαξαγωγή της δίκης, καταστρατήγηση της απαγόρευσης επικοινωνίας των µαρτύρων, προσβολή της προσωπικότητας του κατηγορουµένου και του τεκµηρίου αθωότητας, επηρεασµός των παραγόντων της δίκης κ.α. iii) Ως προς το ζήτηµα αν η έµµεση δηµοσιότητα της δίκης καλύπτεται απο την διάταξη 93 2 έχει διατυπωθεί η άποψη οτι εφόσον το Σύνταγµα καλύπτει το µείζον,που ειναι το δικαίωµα του προσώπου να εισέλθει ση δικαστική αίθουσα και να παρακολουθήσει τη δίκη, άρα καλύπει και το έλασσον, που είναι η παρακολούθηση της δίκης µε ηλεκτρονικά µέσα. Υποστηρίζεται,ωστόσο,και η αντίθετη άποψη 14. Η ραδιοτηλεοπτική µετάδοση της δίκης προσβάλλει την προσωπικότητα του κατηγορουµένου σε εντονότερο βαθµό απο ότι µε την φυσική παρουσία του κοινού στην δικαστική αίθουσα διότι καθιστά γνωστά στοιχεία της προσωπικότητας του σε ασύγκριτα µεγαλύτερο αριθµό προσώπων. Φυσικά ο κατηγορούµενος είναι υποχρεωµένος να ανεχθεί κάποιες επεµβάσεις στην προσωπικότητά του,οι οποίες ωστόσο δικαιολογούνται στα πλαίσια της ειδικής εξουσιαστικής σχέσης της δίκης.προσβολές που υπερβαίνουν αυτό το ανεκτό όριο έρχονται σε αντίθεση µε τα άρθρα 5 1 και 9 Α του Συνάγµατος.Σε διαφορετική περίπτωση κάθε κατηγορούµενος θα ήταν υποχρεωµένος να ανέχεται προσβολές της προσωπικότητάς του χωρίς να µπορεί να προστατευτεί αφού το 93 2 προβλέπει εξαιρέσεις στη δηµοσιότητα της δίκης µόνο για λόγους προστασίας του ιδιωτικού ή οικογενειακού βίου.επιπλέον,υποστηρίζεται ότι η δηµοσιότητα της δίκης είναι απαραίτητη προκειµένου να εξασφαλίσει στον κατηγορούµενο µια δίκαιη δίκη.η ραδιοτηλεοπτική µετάδοση ωστόσο της δίκης θέτει σοβαρά ερωτήµατα σχετικά µε το σεβασµό κυρίως του τεκµηρίου αθωότητας του κατηγοουµένου. 14. Αθανασιος Τσεβάς "Η ραδιοτηλεοπτική δηµοσιότητα της δίκης κατα το Σύνταγµα " Ποινικά Χρονικά ΝΓ σελ.181επ.

18 ΑΝΑΛΥΣΗ D.N.A. 1. Ο νόµος 2928/2001 µεταξύ των άλλων ρυθµίσεων που εισήγαγε για την αντιµετώπιση του οργανωµένου εγκλήµατος και της τροµοκρατίας,προέβεψε τη δυνατότητα εξέτασης του D.N.A. του κατηγορουµένου,προκειµένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα του δράστη του εγκλήµατος.η εξέλιξη της τεχνολογίας που επιτρέπει ανάλυση του βιολογικού υλικού του ανθρώπου έχει θέσει ήδη εδώ και µερικά χρόνια τόσο ηθικά όσο και αµιγώς νοµικά προβλήµατα,ως προς τα όρια εως τα οποία µπορεί να φτάσει η επέµβαση της τεχνολογιας στον άνθρωπο. Το άρθρο 5 του νόµου ορίζει τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες µπορεί να διεξαχθεί η εξέταση D.N.A. Πρώτη προϋπόθεση είναι ότι στο πρόσωπο του κατηγορουµένου θα πρέπει να συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής.αρα,δεν αρκεί η οποιαδήποτε απλή υποψία. εύτερη προϋπόθεση,που θέτει ο νόµος είναι η διενέργεια της εξέτασης ύστερα απο διαταγή του αρµόδιου δικαστικού Συµβουλίου ή ύστερα απο αίτηµα του ιδίου του κατηγορουµένου, προκειµένου να στηρίξει την υπεράσπισή του.ο νοµοθέτης προσπαθεί να αποφύγει έτσι το ενδεχόµενο να αποτελέσει η διάταξη αυτή εργαλείο αυθαιρεσίας για τις αστυνοµικές αρχές που θα µπορούν έτσι να διενεργούν επαχθείς για τα ατοµικά δικαιώµατα των πολιτών ανακριτικές πράξεις χωρίς τις εγγυήσεις της δικαστικής εξουσίας. Επιπλέον, τίθενται και ορισµένες ακόµα ασφαλιστικές δικλείδες,όπως ότι η εξέταση αυτή θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στα δεδοµένα που είναι απολύτως αναγκαία για τη διαπίστωση της ταυτότητας του δράστη εγκλήµατος,η εξέταση µπορεί να γίνει µόνο σε κρατικό ή πανεπιστηµιακό εργαστήριο,την άµεση καταστροφή του γενετικού υλικού,στην περίπτωση που η ανάλυση βγεί αρνητική.αν αποβεί θετική,η καταστροφή του γενετικού υλικού αναβάλλεται για τον απολύτως απαράιτητο χρόνο αν το Συµβούλιο κρίνει µε ειδικά αιτιολογηµένο βούλευµα ότι η διατήρησή τους είναι αναγκαία για τη διαλεύκανση και άλλων αξιόποιων πράξεων. Εφόσον η ανάλυση D.N.A. διαταχθεί αρµοδίως 15 είναι υποχρεωτική και δεν απαιτείται η συναίνεση του κατηγορουµένου.αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι επιτρέπεται η χρήση βίας προκειµένου να ληφθεί το γενετικό υλικό απο τον κατηγορούµενο.κάτι τέτοιο θα αντέβαινε στι διατάξεις 2 1 και 5 3 του Συντάγµατος. 15. Ιωάννης Μανωλεδάκης "Ασφάλεια ή ελευθερία" Εκδ. Σάκκουλα 2002,σελ.157

19 2. Εναντίον αυτής της διατάξεων έχουν διατυπωθεί ορισµένες σοβαρές αντιρρήσεις που αφορούν στην νοµική ορθότητα ορισµένων ρυθµίσεων.ειδικότερα: α) αµφιβητείται 16 η σκοπιµότητα της πρόβλεψης της εξέτασης όχι µόνον για τον κατηγορούµενο αλλά για κάθε ύποπτο,αφού ούτως ή άλλως,αυτός εναντίον του οποίου υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ενοχής,οτι τέλεσε αξιόποινη πράξη είναι κατηγορούµενος και έχει όλα τα δικαιώµατα του κατηγορουµένου β) οι διαδικαστικές προϋποθέσεις,που προβλέπονται στο νόµο δεν διασφαλίζουν πλήρως τα δικαιώµατα του κατηγορουµένου,αφού το βούλευµα που διατάσσει την εξέταση του D.N.A. δεν του επιδίδεται,ώστε να µπορέσει να ασκήσει τα προβλεπόµενα απο τον ΚΠ δικαιώµατά του γ)ο νόµος αφήνει µια εξαίρεση 17 για τη µη καταστροφή του D.N.A. που κινδυνεύει να µεταβληθεί σε κανόνα και να επιτρέψει τη δηµιουργία τράπεζας γενετικών πληροφοριών ατόµων που θεωρούνται "συνήθεις ύποπτοι". 16. Αναγνωστόπουλος Ηλίας "Το σχέδιο νόµου για την αντιµετώπιση του οργανωµένου εγκλήµατος" (µετέπειτα ν.2928/2001).εταιρεία Νοµικών Βορείου Ελλάδος Εκδ. Σάκκουλα 2002 σελ Αναγνωστόπουλος Ηλίας, το ίδιο Μανωλεδάκης Ιωάννης "Ασφάλεια ή ελευθερία " σελ.154 Καλφέλης Γρηγόριος Εφηµ."Τα Νέα"

20 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 1. Ο ν. 2829/ στο άρθρο 9 προβλέπει ρυθµίσεις για την προστασία µαρτύρων απο πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισµό.στο ζήτηµα αυτό καθοριστική υπήρξε η υπογραφή απο την Ελλάδα της ιεθνούς Συµβάσεως του Ο.Η.Ε. για το οργανωµένο έγκληµα(παλέρµο 2000),µε την οποία η χώρα µας ανέλαβε την υποχρέωση να υιοθετήσει τα κατάλληλα µέτρα για την αποτελεσµατική προστασία των µαρτύρων Οι µάρτυρες αποτελούν το βασικό αποδεικτικό µέσο στην ποινική δίκη.απο την άλλη πλευρά ο εκφοβισµός του µάρτυρα µπορεί να έχει ως συνέπεια την απροθυµία του να αποκαλύψει στοιχεία,να επικαλεσθεί άγνοια ή να ανακαλέσει στοιχεία που έχει ήδη καταθέσει.η προστασία 19 του µάρτυρα είναι εποµένως αναγκαία,η οποία σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να φτάσει µέχρι και στην συγκάλυψη της ταυτότητας του µάρτυρα. Με τον όρο "προστασία" νοείται τόσο η προστασία του µάρτυρα απο προσβολή ή επηρρεασµό,τον οποίο ενδεχοµένως να επιχειρήσει ο κατηγορούµενος ή άλλος,όσο και η προστασία του δικαιώµατος της προσωπικότητάς του καθώς και προστασία του µάρτυρα απο σηµαντική ψυχική επιβάρυνση κατα την συνύπαρξή του µε τον κατηγορούµενο στο ακροατήριο 2. Μπορούµε να διακρίνουµε τρείς βασικές κατηγορίες προσώπων 20 επί των οποίων µπορεί να έχει εφαρµογή ο νόµος 2928/2001: α) οι µάρτυρες εκείνοι που έχουν τυχαία αποκτήσει άµεση ή έµµεση γνώση για την τέλεση του εγκλήµατος β) οι µάρτυρες,που προέρχονται απο το εσωτερικό της οργάνωσης είτε είναι πρώην µέλη της που συνεργάζονται πλέον µε τις Αρχές είτε πρόκειται για κεκαλυµµένα δρώντες αστυνοµικούς που έχουν διεισδύσει στην οργάνωση γ) µάρτυρες,που είναι ταυτόχρονα και θύµατα της αξιόποινης πράξης 18. Βαθιώτης Κωνσταντίνος "Η προστασία µαρτύρων κατα το άρθρο 9 του Νόµου 2928/2001" Ποινικά Χρονικά ΝΑ σελ.1045επ. 19.Αναγνωστόπουλος Ηλίας "Το σχέδιο νόµου για την αντιµετώπιση του οργανωµένου εγκλήµατος"(µετέπειτα ν.2928/2001) Εταιρία Νοµικών Βορείου Ελλάδος, Εκδ. Σάκκουλα 2002 σελ.48επ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA

Π Ρ Ο Σ ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA 1 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 23-3ος ΟΡ. - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 38 34 545, 33 00 690 FAX 33 00 690 Π Ρ Ο Σ Τον 33 ο Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΛΗΨΗΣ DNA ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1 Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3126 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 66 20030319 Τέθηκε σε ισχύ: 19.03.2003 Ηµ.Υπογραφής: 18.03.2003 Τίτλος: Ποινική ευθύνη των Υπουργών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη (24.9.1967). Τίτλοι Σπουδών: Πτυχιούχος Νοµικής Σχολής Α.Π.Θ. (1990). ιπλωµατούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών, µε Άριστα, στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 Το παρόν ένταλµα έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Αριθµ. Απόφ.: 1768/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ TΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Το ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. ΠΑΠΑ ΑΚΑΚΗ Νικόλαο, Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 231 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 113 220 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 69 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις 24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις ιακρίσεις των ποινών Οι ποινές διακρίνονται σε κύριες και παρεπόµενες. Κύριες ποινές είναι εκείνες που µπορούν να επιβληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α) Η θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση πριν από το Ν 2408/1996 (Υπεράσπιση 1992, 357)... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α) Η θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση πριν από το Ν 2408/1996 (Υπεράσπιση 1992, 357)... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 1. Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (άρθρα 1-13 ΠΚ) Η έκταση ισχύος του άρθρου 2 2 ΠΚ (Υπεράσπιση 1999, 314)... 3 Η έννοια της «εµπορίας ναρκωτικών» στο άρθρο 8 ΠΚ (Υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για τον παρόντα νόμο θεωρείται: 1. ενδοοικογενειακή βία, η τέλεση αξιόποινης πράξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 23 Εισαγωγή... 27 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΝΟΙΑ - ΠΗΓΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 29 Α. Εισαγωγικά... 29 Β. Εξωτερική συμπεριφορά... 30 Γ. Διατάξεις... 31

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Θέµα: Κατάργηση διατάξεων άρθρων 25 και 27 Νόµου 3772/2009 και τροποποίηση διατάξεων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής ικονοµίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Θέµα: Κατάργηση διατάξεων άρθρων 25 και 27 Νόµου 3772/2009 και τροποποίηση διατάξεων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής ικονοµίας. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόµου «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Κατάργηση διατάξεων άρθρων 25 και 27 Νόµου 3772/2009 και τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του. Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 4 του ν. 4205/2013 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007. Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών.

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007. Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών. ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007 Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών. Συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. Παπαδακάκη Νικόλαο, Στρατιωτικό ικαστή Β,Προεδρεύοντα,επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. Προπαρασκευαστική Διαδικασία 1 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 3 2. Κλήση µάρτυρα - Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως µάρτυρα (άρθρα 213 και 161 ΚΠΔ) 7 3. Γνωστοποίηση µαρτύρων στον κατηγορούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αθήνα Αριθ. Πρωτ Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Προς το Υπουργείο Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων Σχετ. το υπ αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Φορέας Υλοποίησης : ERA Τόπος ιεξαγωγής : Trier (Germany) Ηµεροµηνία : 11-12/10/2012 Τίτλος Σεµιναρίου : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Συµµετοχή : Χαρίκλεια Ηλιοπούλου Πρόεδρος Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία»

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» «Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική.

Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Η ποινική νομοθεσία για τα ναρκωτικά και η εφαρμογή της στην δικαστηριακή πρακτική. Κώστας Κοσμάτος Δ.Ν., Δικηγόρος Ειδικός Επιστήμονας Νομικής Δ.Π.Θ. kkosmato@law.duth.gr Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

33 η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β - ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

33 η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β - ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ & ΟΠΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ Αθήνα 27/05/2013 Αρ. Πρωτ.:Δ33Β5020140ΕΞ2013 33 η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ακολουθεί ολόκληρο το κείµενο και οι υπογραφές των πανεπιστηµιακών:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ακολουθεί ολόκληρο το κείµενο και οι υπογραφές των πανεπιστηµιακών: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Kείµενο 41 πανεπιστηµιακών για τις φυλακές τύπου Γ Με κείµενο τους, που απέστειλαν στον ικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας για δηµοσίευση στο Νοµικό Βήµα, 41 πανεπιστηµιακοί (ποινικολόγοι και εγκληµατολόγοι)

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - 1.1, 1.2. «Διαδικασία ένταξης και ενσωμάτωσης του ατόμου σε ένα κοινωνικό σύνολο, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ -------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3880, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 119(Ι) του 2000. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ. ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ ( Κανονισμός 27 (4) και 49 ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1. Ο παρών κώδικας εφαρμόζεται επί των ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Ν.4057/2012 & Ν.4093/2012)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Ν.4057/2012 & Ν.4093/2012) Φώτης Χαριτάκης Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου τηλ.: 6947981322 email: fxar12@gmail.com http://charitakis.wordpress.com Αλεξ/πολη 03/03/2013 Προς: Συναδέλφους, εκπαιδευτικούς Π.Ε. Έβρου ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για το ΝΕΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα