ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ :00 Εγγραφές Διαπίστευση - Παραλαβή υλικού από τη Γραμματεία του Συνεδρίου ΑΙΘΟΥΣΑ SEMINAR (ΙΣΟΓΕΙΟ) 17:00 18:00 A! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 18:00 20:00 Β! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» 20:00 Γ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 12 ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MAXIBASKETBALL ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 10:30 12:00 Δ! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ. TAE KWON DO ΚΑΙ ΤΖΟΥΝΤΟ» 16:00 17:00 Ε! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΛΕΞΗ: «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ» 17:00 18:30 ΣΤ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ»

2 ΑΙΘΟΥΣΑ WORKSHOP (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 11:30-15:30 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» 14:30-19:00 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ» ΑΙΘΟΥΣΑ SEMINAR (ΙΣΟΓΕΙΟ) 14:00-19:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΑΣΑΔΟΡΟΥ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» 15:30-17:30 Ζ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 10:00 12:00 Η! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ» 12:00 14:00 Ι! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» ΑΙΘΟΥΣΑ SEMINAR (ΙΣΟΓΕΙΟ) 10:00-13:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» ΑΙΘΟΥΣΑ WORKSHOP (1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) 11:00 12:30 Θ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 14:00 Τέλος εργασιών Συνεδρίου Παραλαβή βεβαιώσεων συμμετοχής 2

3 ΣΣΥΥ ΝΝΟΠ ΤΤΙΙΚΟ Π ΡΡΟΓΓ ΡΡΑΑΜΜ ΑΑ ΣΣΕΕΜ ΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΩ ΝΝ,,, ΣΣΥΥΓΓΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΤΤΙΙΚΑΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ :00-20:00 Σεμινάριο: «Η Διάσταση της Ποιότητας στην Παροχή Υπηρεσιών Η Αξιοποίηση ως Εργαλείων Διοίκησης του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης και των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ :30-12:00 Σεμινάριο «Μαχητικά Αθλήματα και Αθλήματα Αυτοάμυνας. TAE KWOΝ DO και ΤΖΟΥΝΤΟ» 11:30-15:30 Ημερήσιο Σεμινάριο «Μέτρηση και Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης - Φυσικής Κατάστασης, σε Αθλητές και Ελεύθερα Αθλούμενους. Θεωρία και Πράξη» 14:00-19:00 Σεμινάριο «Προπονητικής στην Πετοσφαίριση, Προπόνηση πασαδόρου ανά αγωνιστικό επίπεδο» 14:30-19:00 Ημερήσιο Σεμινάριο «Υδροκινησιοθεραπεία - Θεραπευτική Άσκηση στο Νερό» ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ :00-12:00 Σεμινάριο «Οργάνωση ενός Προγράμματος Σωματικής Άσκησης σε Ασθενείς με Άνοια» 10:00-13:00 Σεμινάριο «Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης» 12:00-14:00 Σεμινάριο «Παιδαγωγικά Παιχνίδια» 3

4 ΠΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΕΕΣΣ ΕΕΠΙΙΣΣΤΤΗΜΟΝΝΙΙΚΕΕΣΣ ΑΑΝΝΑΑΚΟΙΙΝΝΩΣΣΕΕΙΙΣΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 17:00 18:00 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) 18:00 19:30 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) 17:00 18:30 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 18:30 20:00 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Β!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) 10:00 11:45 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 12:00 13:30 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ (Α!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) 10:00 11:30 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Γ!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 16:00 17:00 ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 12:15 14:00 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (Β!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 14:00 15:30 ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4

5 ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) 11:00 12:30 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 12:30 13:30 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Β!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) 10:00 11:00 ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Β!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 12:30 14:00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΜ ΕΕΝΝΕΕΣΣ ΕΕΠ ΙΙΣΣΤΤΗΜΟ ΝΝΙΙΚ ΕΕΣΣ ΑΑΝΝΑΑΚΟ ΙΙΝΝΩ ΣΣΕΕΙΙΣΣ ( PPO SSTTEERRSS) ) Τα posters θα αναρτηθούν στο χώρο της Γραμματείας του Συνεδρίου, το Σάββατο 13 Απριλίου 2013, από ώρα 10:00 έως και θα πρέπει να παραμείνουν αναρτημένα υποχρεωτικά έως τις 18:00. Η αφαίρεσή τους γίνεται υποχρεωτικά από τους συγγραφείς και μπορεί να γίνει από ώρα και μετά, το Σάββατο 13 Απριλίου, καθώς και την Κυριακή 14 Απριλίου. Η παρουσίασή τους στο κοινό και την επιτροπή (Πρόεδρος: Δρ. Ευάγγελος Μπεμπέτσος, Μέλη: Δρ. Βασίλειος Μπαρκούκης, Δρ. Στέλλα Ρόκκα, Γεώργιος Παρισόπουλος, M.Sc.) θα γίνει από τους συγγραφείς, την ίδια ημέρα, στο χώρο ανάρτησής τους, από ώρα 14:30 έως 16:30. Η μέγιστη διάρκεια παρουσίασης για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση είναι 5 λεπτά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάρτηση της εργασίας είναι η παραλαβή του αριθμού έγκρισης από τη γραμματεία του συνεδρίου το Σάββατο 13 Απριλίου

6 6

7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ η ημέρα του Συνεδρίου 09:00 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Προσέλευση Εγγραφές Διαπίστευση συνέδρων Παραλαβή υλικού ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) 17:00-18:00 Α! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΓΕΙΑΣ, Συντονιστής: Ομιλητής: ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» Κωνσταντίνος Αναγνωστάρας, M.Sc., ΚΦΑ, Μέλος ΔΣ ΕΓΒΕ Δρ. Σεραφείμ Αλεξίου, Επίκουρος Καθηγητής Κολύμβησης, ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Κεντρική Αίθουσα 18:00-20:00 Β! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Το σεμινάριο διεξάγεται σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» Συντονιστής: Ευάγγελος Φανίδης, Οικονομολόγος, Δημοσιογράφος, Κάτοχος Βραβείου Μπότση, Γενικός Γραμματέας Δήμου Βριλησσίων Ομιλητές: Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης, Ph.D Διεθνείς Σχέσεις, M.A. European Studies, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΚΔΔΑ, Πολιτικός Επιστήμων Διεθνολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» «Συστήματα Ποιότητας στη Σύγχρονη & Αποδοτική Διοίκηση (Δημόσια Διοίκηση & Αυτοδιοίκηση)» Παναγιώτης Πασσάς, Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού Α, Διεύθυνση Διοικητικού, Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη» 7

8 Δρ. Ιωάννης Μάρκοβιτς, Ph.D Εργασιακή Ψυχολογία, M.Sc. Διοίκηση Προσωπικού, Οικονομικός Επιθεωρητής, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΚΔΔΑ, ΕΚΕΠΙΣ, ΤΑΙΕΧ Αξιολογητής Εκπαιδευτών ΕΚΕΠΙΣ «Στρατηγικός Σχεδιασμός Προγραμματισμός & Αξιολόγηση Αποδοτικότητας» Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου 20:00 Γ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 12 ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MAXIBASKETBALL ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» Συντονιστής: Γεώργιος Παρισόπουλος, M.Sc., ΚΦΑ, Γενικός Γραμματέας ΕΓΒΕ Ομιλητές: Πάρης Πετράς, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής «Παρουσίαση της Διοργάνωσης του 12 ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MAXIBASKETBALL Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών» ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλειος Παπαχαρίσης, Υπεύθυνος Αθλητικών Προγραμμάτων ΑΠΘ «Παρουσίαση του ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ της διοργάνωσης» Το 12 ο Παγκόσμιο Πρωταθλήμα MAXIBASKETBALL (12 th FIMBA World Maxibasketball Championship) θα διεξαχθεί από 12 έως 21 Ιουλίου 2013 στη Θεσσαλονίκη, και είναι μια διοργάνωση στην οποία αγωνίζονται οι βετεράνοι του αθλήματος άνδρες και γυναίκες από 30 ετών και πάνω, στην οποία θα συμμετάσχουν περίπου αθλητές και συνοδοί από 40 περίπου χώρες από όλο τον κόσμο. Τέλος των εργασιών της 1 ης ημέρας του Συνεδρίου 8

9 ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ η ημέρα του Συνεδρίου Κεντρική Αίθουσα 10:30-12:00 Δ! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ. TAE KWOΝ DO ΚΑΙ ΤΖΟΥΝΤΟ» Συντονιστής: Δρ. Δημήτριος Κεχαγιάς, ΚΦΑ, Φυσικοθεραπευτής ΕΕΔΙΠ ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ Ομιλητές: Δρ. Δημήτριος Κεχαγιάς, ΚΦΑ, Φυσικοθεραπευτής ΕΕΔΙΠ ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ «Παρουσίαση του αθλήματος του TKD και Ολυμπιακή παρουσία» Δρ. Παναγιώτης Τσακλής, Καθηγητής Εμβιομηχανικής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙΘ, Dept of Mechanical Engineering MIT, Προπονητής Στίβου «Σχεδιασμός Προαγωνιστικού και Αγωνιστικού προγράμματος Ολυμπιακής Προετοιμασίας» Αλέξανδρος Νικολαίδης, Ολυμπιονίκης «Βιωματική προετοιμασία βάσει των προσωπικών και αγωνιστικών στόχων» Γεώργιος Γλαρός, ΚΦΑ «Παρουσίαση του ΤΖΟΥΝΤΟ σαν άθλημα και σαν μαχητική τέχνη» Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου 16:00-17:00 Ε! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΛΕΞΗ: «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ» Συντονιστής: Χριστίνα Παπαιωάννου, M.Sc., Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Ομιλητής: Δρ. Παναγιώτης Τσακλής, Καθηγητής Εμβιομηχανικής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙΘ, Dept of Mechanical Engineering MIT, Προπονητής Στίβου 17:00-18:30 ΣΤ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» Συντονιστής: Δρ. Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Ομιλητές: Andrea Petrozi, Prof. «Advancing doping behaviour research from a multidisciplinary perspective: in which measure can we trust?» 9

10 Δρ. Βασίλης Μπαρκούκης, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Όχι δεν παίρνω αναβολικά: Άραγε είναι αλήθεια;» Δρ. Λάμπρος Λαζούρας, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Συμπληρώματα διατροφής: Δίοδος προς τη χρήση απαγορευμένων ουσιών ή ασφαλής εναλλακτική;» Δρ. Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Είναι οι (απαγορευμένες) ουσίες και το ντόπινγκ ζητήματα δημόσιας υγείας; Μια προσπάθεια διατύπωσης θέσεων» ΑΙΘΟΥΣΑ Seminar (Ισόγειο) 15:30-17:30 Ζ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Συντονιστής - Ομιλητής: Χρήστος Κουτρουμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος CK AGENCY SPORT INVEST Χρηματοδότηση αθλητικών δράσεων SPORT INSURE Ασφάλιση αθλητικών στελεχών CK STARS CUPS Διεθνή τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου CK STARS CAMPS Διεθνείς αθλητικές κατασκηνώσεις FREESOCCERPLAYERS.COM Διεθνής ιστοσελίδα βιογραφικών ποδοσφαιριστών Τέλος των εργασιών της 2 ης ημέρας του Συνεδρίου ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ η ημέρα του Συνεδρίου Κεντρική Αίθουσα 10:00-12:00 Η! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ» Συντονιστής: Δρ. Μάγδα Τσολάκη, Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ Ομιλητές: Δρ. Χρήστος Μουζακίδης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών «Αρχές και στόχοι σχεδιασμού προγράμματος σωματικής άσκησης σε ηλικιωμένους με ΗΝΔ και Ήπια Άνοια» Αριστείδης Αντωνόπουλος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, M.Sc., Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών «Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος σωματικής άσκησης σε ηλικιωμένους με μέτρια και σοβαρή Άνοια» 10

11 Μάρκος Ζώρζος, Φυσικοθεραπευτής, M.Sc. «Αρχές και στόχοι δοκιμασιών κινητικού-λειτουργικού ελέγχου σε ηλικιωμένους με ΗΝΔ και Άνοια» Δρ. Μάγδα Τσολάκη, Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer «Πώς η σωματική άσκηση επιδρά στην εγκεφαλική λειτουργία» Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου 12:00-14:00 Ι! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» Συντονιστής: Δρ. Δημήτριος Χατζόπουλος, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Ομιλητές: Δρ. Bασιλική Δέρρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ «Μαθαίνω παίζοντας: το κινητικό παιχνίδι στη σύγχρονη εκπαίδευση» Αβραάμ Παπαδόπουλος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Fireball» Μαρία Μπάτσιου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Επιδαπέδιο Ping Pong» Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) 11:00-12:30 Θ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» Συντονιστής: Δρ. Σεραφείμ Αλεξίου, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Ομιλητές: Δρ. Σεραφείμ Αλεξίου, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Το νερό, περιβάλλον φυσικών δραστηριοτήτων και απόδοσης για τον άνθρωπο» Δημήτριος Τσίκλης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής «Οι υποβρύχιες καταδύσεις ως φυσική και αγωνιστική δραστηριότητα» Δρ. Χρήστος Ριγανάς, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής «Η μεγιστοποίηση της απόδοσης στην αγωνιστική κωπηλασία: ο ρόλος του αναπνευστικού συστήματος» Τέλος των εργασιών του Συνεδρίου Παραλαβή των βεβαιώσεων συμμετοχής ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 11

12 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» 11:30 13:30 ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) - Θεωρητικό Μέρος Δρ. Σπύρος Κέλλης, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους» 13:30 15:30 Καυτανζόγλειο Στάδιο, δίπλα στη θύρα 5, Κέντρο Metrisis - Πρακτικό Μέρος Συντονιστής: Δρ. Σπύρος Κέλλης, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Υπεύθυνος από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου: Γεώργιος Πατσάκας, ΚΦΑ, Ειδικός Γραμματέας ΔΣ ΕΓΒΕ Κέλλης Σπύρος και συνεργάτες Αξιολόγηση σωματομετρικών χαρακτηριστικών και σύστασης σώματος Πελματογράφημα Αξιολόγηση αλτικής ικανότητας Αξιολόγηση ταχύτητας Αξιολόγηση δύναμης Αξιολόγηση αερόβιας αντοχής Αξιολόγηση αναερόβιας αντοχής Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΑΣΑΔΟΡΟΥ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» 14:00 15:00 ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) - Θεωρητικό Μέρος Συντονιστές: Δρ. Σοφία Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Δρ. Ελένη Ζέτου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ 16:00 19:00 Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Πρακτικό Μέρος Υπεύθυνος από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου: Ιωάννης Μεϊμαρίδης, ΚΦΑ, Μέλος ΔΣ ΕΓΒΕ 12

13 Ομιλητές: Δρ. Σοφία Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Ο ρόλος του πασαδόρου: 1η ειδίκευση - Ατομική τακτική» Δρ. Ελένη Ζέτου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ «Θέση και ενέργειες του πασαδόρου ανά σύστημα παιχνιδιού» Δρ. Γεώργιος Γιάτσης, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Η τροφοδοσία του πασαδόρου - Επιθετικοί συνδυασμοί» Δρ. Κωνσταντίνος Χαριτωνίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Ο πασαδόρος υψηλού επιπέδου - Στρατηγική παιχνιδιού» «Ανάπτυξη δύναμης σε ελεύθερα αθλούμενους και άτομα τρίτης ηλικίας» Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου. ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ» 14:30 16:00 ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) - Θεωρητικό Μέρος Συντονίστρια: Μαριάνα Κοτζαμανίδου, Φυσικοθεραπεύτρια, ΚΦΑ 16:00 19:00 Εθνικό Κολυμβητήριο - Πρακτικό Μέρος Υπεύθυνος από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου: Κωνσταντίνος Αναγνωστάρας, M.Sc., ΚΦΑ, Μέλος ΔΣ ΕΓΒΕ Ομιλητές: Μαριάνα Κοτζαμανίδου, Φυσικοθεραπεύτρια, ΚΦΑ (εκπαιδεύτρια Υδροκινησιοθεραπείας) «Οργάνωση - Σχεδιασμός και Εφαρμογή προγραμμάτων Υδροκινησιοθεραπείας - Θεραπευτικής Άσκησης στο νερό» Κωνσταντίνος Μαναβής, Χειρούργος Ορθοπεδικός «Συντηρητική μετεγχειρητική αποκατάσταση στο νερό» Κωνσταντίνος Χανδόλιας, Φυσικοθεραπευτής, ΝDT, Tr Halliwick lecturer «Φιλοσοφία της μεθόδου Halliwick» Ελίζα Kωνσταντινίδου, Φυσικοθεραπεύτρια, ΝDT, Tr Halliwick lecturer «Φιλοσοφία της μεθόδου Halliwick» Ειδικοί συνεργάτες εφαρμογών: Κωνσταντίνος Αγγελούδης, Νικόλαος Παπαχατζής, Δρ. Βασίλειος Πανουτσακόπουλος, Δήμητρα Καζά 13

14 Απαραίτητα αντικείμενα που πρέπει να φέρουν μαζί τους οι συμμετέχοντες/ουσες για το πρακτικό μέρος του σεμιναρίου: 1. κολυμβητικό σκουφάκι, 2. παντόφλες, 3. μαγιό, 4. πετσέτα, 5. ατομικά είδη υγιεινής, 6. κλειδαριά για τσάντες ή ερμάριο (δεν παρέχεται η δυνατότητα φύλαξης των προσωπικών ειδών των συμμετεχόντων). Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου. ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» 10:00-11:00 ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) - Θεωρητικό Μέρος Συντονιστής: Μάρκος Πούλιος, ΚΦΑ 11:00 13:00 Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Πρακτικό Μέρος Υπεύθυνος από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου: Αθανάσιος Ρεζούδης, ΚΦΑ Ομιλητές: Αθανάσιος Ρεζούδης, ΚΦΑ Δρ. Μιχαήλ Κατσικαδέλης, Ομοσπονδιακός Προπονητής Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ «Θεωρητική και Πρακτική Διδασκαλία στα βασικά κτυπήματα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Forehand & Backhand Counterdrive, Push, Topspin, Smash)» «Βασικοί Κανονισμοί Παιδιάς» «Μεθοδολογία Διδασκαλίας Τεχνικής» Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου. 14

15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 17:00 18:00: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 17:00 19:00 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Προεδρείο: Δρ. Νικόλαος Θεοδωράκης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ F1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Παπαχαρίσης Β., Μπουχουράς Γ., Δήμου Κ., Κέλλης Σ. O16. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ» ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ Tσιρίκη Αικ., Θεοδωράκης Ν. O28. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΜΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤ ΕΝΩΣΗΣ Δημητροπούλου Κ. 15

16 O55. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕΡΟΜΠΙΚ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ρόκκα Σ., Μαυρίδου Ζ., Κούλη Ο., Χατζηπαναγιώτου Β. O61. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΥΤΑ Καρδίτσας Γ. O93. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ Παπαγεωργίου Α. ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) 18:00 19:30: ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 17:00 Προεδρείο: 19:00 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Δρ. Νικόλαος Κουτλιάνος, & ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Επίκουρος Καθηγητής ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ F4. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ Υετίωνος Θ. S10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Μανιουδάκη Αικ., Αυγερινός Α. S11. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Τράνακας Β., Δημητροπουλάκης Π., Κωστάκη Α., Τζιαμούρτας Α. O34. Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ Τσαμπαλάκης Ι., Κουνούπης Α., Ζαφειρίδης Α., Βράμπας Ι. O40. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ Πέππας Δ., Κωστόπουλος Π., Διαμαντόπουλος Π., Μωρογιώργα Μ. O41. ΣΧΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Καραμάνης Ε., Κόμη Ε., Μπούρα Α. O42. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΗ Καραμάνης Ε., Κόμη Ε., Τσαταλιού Ε. O43. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΤΩΝ Αντωνιάδης Ο., Δούδα Ε., Παπάζογλου Δ., Τοκμακίδης Σ. 16

17 ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) 17:00 18:30 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Ειρήνη Κοΐδου, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ F2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Δημητρίου Κ., Μπάτσιου Σ., Δούδα Ε., Σμήλιος Η. O25. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ, ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ Τζίμητρα Ε., Κοΐδου Ειρ., Μουρατίδου Αικ., Ευαγγελινού Χ., Κωνσταντίνου Ν. O31. ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάγκου Α., Παπουλίδης I., Μάγκου Σ., Μακρή Αι., Ρόκκα Σ., Μαυρίδης Γ. O33. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Μαυρίδου Σ., Ταχτσίδης Π., Κοΐδου Ειρ. O37. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TAEKWONDO ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΕΠ-Υ Ταχτσίδης Π., Μαυρίδου Σ., Δημητροπούλου Δ., Παπαϊωάνου Χ., Ευαγγελινού Χ. O38. ΑΔΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Πλαστράκη Αικ., Πρασιάδου Αν., Σέμογλου Κλ. O39. ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Πρασιάδου Αν., Πλαστράκη Αικ., Σέμογλου Κλ. 18:30 20:00 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Β!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Φώτιος Μαυροβουνιώτης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ F9. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Γαβριηλίδου Μ., Τουμπίδου Α., Γαβριηλίδου Α., Κτενίδης Κ. O63. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Φωτακάκης Ν., Τζέτζης Γ., Νούτσου Χ. 17

18 O70. ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Κρατσαγκώνης Γ. O73. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ, ΠΡΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΩΡΙΣ ΑΣΚΗΣΗ Πέππας Δ., Διαμαντόπουλος Π., Κωστόπουλος Π., Μαρωγιώργα Μ. O76. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ Βάρρα Β., Χασιαλής Α. O80. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΔΙΟΥ Μπέμπη Σ., Παπακωνσταντίνου Γ. O81. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΤΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΕΡΙΟΥ Παπακωνσταντίνου Γ., Μπέμπη Σ. O89. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΥΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΙΣΘΗΣΗ Καραγιάννης Γ., Ζιάγκας Ε., Συμεωνίδης Σ., Κίτσιος Αν., Θυμιατής Δ., Λουκοβίτης Α., Κίτσιος Α. ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) 10:00 11:45: ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Δημήτριος Πατίκας, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ S12. ΟΙ ΑΔΡΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΘΛΟΥΝΤΑΙ Μπογδάνης Β., Πλαστράκη Αικ., Σέμογλου Κλ. O21. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΑΣΗ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F11) Πανουτσακόπουλος Β., Θεοδώρου Α., Κοτζαμανίδου Μ., Σκορδίλης Ε., Κόλλιας Η. O22. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Καραϊσκου Χ., Μηνά Ε., Χατζόπουλος Δ. 18

19 O23. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΑΛΜΑΤΩΝ ΜΕ ΩΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ ΣΕ ΝΕΑΡΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΑΛΠΙΚΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Παπαχατζής Ν., Πανουτσακόπουλος Β., Μοσχά Δ., Κόλλιας Η. O24. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δαβερώνης Δ., Μπέλλη Χ., Χατζόπουλος Δ. O26. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Εξαδακτύλου Μ., Μουρατίδης Κ., Κομσής Θ., Κομσής Γ., Παπαδόπουλος Χ. O27. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Εξαδακτύλου Μ., Μουρατίδης Κ., Κομσής Θ., Κομσής Γ., Γκίσης Ι. O46. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΑΛΗΣ Καραμάνος Ε., Κόμη Ε., Μπούρα Α. O56. ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΥΓΙΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΤΩΣΕΩΝ Σεμαλτιανού Ε., Λάζου Β., Σεμαλτιανός Ν., Καμπίτσης Χ. 12:00 13:30: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ (Α!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Στυλλιανή Δούκα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ S14. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΛΕΤΟ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΧΟΡΟ Θεοχαροπούλου Β. O66. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΑΘΛΗΜΑ, ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΘΟΔΟΥΣ, ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ Mατσαρίδης Χ., Λαδά Ν., Ματσαρίδης Α. O72. ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Τσακούμης Γ. O77. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ TAEKWONDO ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Χασιαλής Α., Βάρρα Β. O78. O ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Βασιλειάδης Α., Κουτσούρα Π., Σίμου Σ. 19

20 O79. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ «ΑΘΛΗΜΑ», «ΑΓΩΝΙΣΜΑ», «ΠΑΙΔΙΑ»- «ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΑ», «ΣΠΟΡ», «ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ», «ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΤΕΧΝΙΚΗ». ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Λάμπρου Χ., Μπουρνέλλη Π. O83. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κριεμάδη Π., Γαλανάκος Ν., Γεωργούλας Π. ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) 10:00 11:30 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Γ!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Ελένη Φωτιάδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ F8. Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μπατγίδης Δ. O82. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΜΜΗΝΟΥ ΡΥΣΕΩΣ ΣΕ ΕΦΗΒΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Καρακόλη Α., Μαυροβουνιώτης Φ., Φαχαντίδου-Τσιλιγκίρογλου Α., Δεληγιάννης Α. O84. ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Σιουμάλα Ν., Στεφάνου Ε., Σεραϊδου Π. O86. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ Μανούσου Ειρ, Μαυροβουνιώτης Φ, Φαχαντίδου Α, Κουϊδή Ε. O87. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Λαζάρη Π.Α., Λαγουδάκη Κ. O88. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Μακρονάσιος Ν. O90. ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ Κόντη Ε., Φαχαντίδου Τσιλιγκίρογλου Α. 20

21 16:00 17:00: ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Γεώργιος Παρισόπουλος, M.Sc., ΚΦΑ, Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΕΓΒΕ O18. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΏΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ WIND SURFING, ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ Σαρμαδοπούλου Δ., Τζέτζης Γ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κωστής Κ., Παπαχατζής Ν., Πανουτσακόπουλος Β., Κοτζαμανίδου Μ., Παπαβασιλείου Α. O60. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΑΡΧΑΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αστραπέλος Κ., Δαλάκης Α., Ματσούκα Ο., Κώστα Γ. O64. ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΙΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: KORFBALL, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΚΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ Αγγελόπουλος Π. O69. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δημόπουλος Χ., Βρεττού Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 12:15 14:00: ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (Β!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Χρήστος Γαλαζούλας, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ F5. H ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Μπατγίδης Δ. O32. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΘΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Καζίλας Χ., Πατμάνογλου Σ., Πρώιος Μ. O35. ΟΞΕΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ Ρομοσιού Ζ., Τριανταφυλλίδου Ε., Δίπλα Κ., Κούσουλα Δ., Ζαφειρίδης Α., Βράμπας Ι. 21

22 O36. ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΥΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Τριανταφυλλίδου Ε., Ρομοσιού Ζ., Ζαφειρίδης Α., Δίπλα Κ., Βράμπας Ι. O47. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΜΕ ΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Κούση Ε., Παπαδοπούλου Σ.Δ., Μπάσσα Ε., Οικονόμου Χ., Κούση Κ. O48. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΜΕ ΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ Παπαδοπούλου Σ.Δ., Κούση Ε., Μπάσσα Ε., Οικονόμου Χ. O57. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑΣ ΚΑΜΨΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Χατζηκωτούλας Κ., Πατίκας Δ., Ξενοφώντος Α., Τσαδήμας Χ., Παράσχος Η., Κοτζαμανίδης Χ. O58. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ Ζιάγκας Ε., Καραγιάννης Γ., Κορώνας Β., Συκαράς Ε., Κίτσιος Αν., Κορώνας Κ., Κίτσιος Α. 14:00 15:30: ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Συμεών Βλαχόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ F3. H ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΤΩΝ Πέτσιου Ε., Λαπούσης Γ., Μπόλιας Κ. S13. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μπογδάνης Β., Κοπατζίδου Π., Σέμογλου Κλ. O15. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΟΜΙΛΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Μπάρδας Δ., Ζουρμπάνος Ν., Θεοδωράκης Ι., Χατζηγεωργιάδης Α. O17. H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ Καραγιαννίδης Ι., Μπαρκούκης Β., Γούργουλης Β., Αντωνίου Π., Κώστα Γ. O44. ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ(BULLING) ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Τοκατλίδης Χ. O54. ΣΧΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟ ΣΤΥΛ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Χλέτση Ι., Χαντζιάρας Κ., Φήκα Α., Αρβανιτίδης Σ., Πλεξίδας Ι., Μπεκιάρη Α. 22

23 ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) 11:00 12:30: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Νικόλαος Βαβρίτσας, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ O29. ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΛΑΪΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Κωνσταντίνου Λ., Χριστοφή Μ. O30. ΚΡΑΜΒΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ( ): Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κωνσταντίνου Λ. O45. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ Ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ; ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννη Αικ., Μπουγιέση Μ., Ζήση Β. O50. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ντοβόλης Ι., Ούρδα Δ. O51. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Ντοβόλης Ι., Κετεγένης Μ., Μπαρκούκης Β. O52. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΥΓΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Αργυριάδου Ε., Μουντάκης Κ., Κωνσταντινάκος Π., Ζάκας Α., Μαυροβουνιώτης Φ., Μαυροβουνιώτη Χ. O53. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΩΣ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Αργυριάδου Ε., Μουντάκης Κ., Κωνσταντινάκος Π., Ζάκας Α., Μαυροβουνιώτης Φ., Μαυροβουνιώτη Χ. 12:30 13:30: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Β!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Θωμάς Κουρτέσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ F7. ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN Θεοδωρίδης Θ., Μπατγίδου Μ. 23

24 O71. ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Κρατσαγκώνης Γ. O74. ΔΥΣΠΡΑΞΙΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Κοπατζίδου Π. O75. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟΣ Χουρσανίδου Κ. Ξ., Ανδρεάδου Σ. ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) 10:00 11:00: ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Β!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Ευάγγελος Μπεμπέτσος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ F6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ π. Ταγαράκης Ι., Μιχαηλίδης Κ. O19. ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Αδαμάκης Μ., Ζουνχιά Αικ, Χατζόπουλος Δ., Δέρρη Β. O49. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ντάνης Α. O59. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗ ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ Παπαμαυρουδή Δ., Κούλη Ο., Παπανικολάου Ε., Μπογιατζίδης Ε., Δαλάκης Α., Μιχαλοπούλου Μ. 12:30 14:00: ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Σουζάνα Παπαδοπούλου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος, ΚΦΑ O62. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Τσακιλιώτη Ε. O65. Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαμαλούδης Α. 24

25 O67. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Λεμπέση Ε. O68. Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΡΙΑΔΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Λαδά Ν., Ματσαρίδης Χ. O85. Η ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Γ. ΠΑΓΩΝΤΑ Μητάτου Ο., Καϊμακάμης Δ. O91. ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟY Ράπτης Γ., Μποζίνη Δ., Δελημπανίδου Γ., Ράπτη Μ. O92. ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΡΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΝΗΠΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΟΤΕ Μπεγλοπούλου Μ., Ράπτης Γ., Μίλη Μ., Παπαδοπούλου Ι. 25

26 (POSTERS) ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ : ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 14:30-16:30 Παρουσίαση Αναρτημένων Επιστημονικών Ανακοινώσεων Πρόεδρος Επιτροπής: Δρ. Ευάγγελος Μπεμπέτσος Μέλη: Δρ. Βασίλειος Μπαρκούκης, Δρ. Στέλλα Ρόκκα, Γεώργιος Παρισόπουλος, M.Sc. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - FULL PAPER PF94. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Κατσιγιάννη Α., Δέρρη Β. PF95. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Δέρρη Β., Κούλη Ο., Εμμανουηλίδου Κ. PF96. ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Κυργυρίδης Π., Δέρρη Β. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - SHORT PAPER PS97. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Καβρουλάκη Ν., Διγγελίδης Ν., Μιχαλοπούλου Μ., Κουρτέσης Θ. 26

27 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ P98. ΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Πρώιος Ι., Διαννή Μ., Πρώιος Μ. P99. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Λεμονίδης Ν., Τζιουμάκης Γ., Καρυπίδης Α., Μιχαλοπούλου Μ., Γούργουλης Β. P100. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΑΛΑΜΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ναϊσίδου Σ., Μεϊμαρίδης Ι. P101. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Καραμητρούδη Α., Μιχαλοπούλου Μ., Γούργουλης Β., Γιοφτσίδου Α. P102. ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΛΙΑΔΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ: ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Σπυριδάκη Δ., Σπυροπούλου Σ., Συρμετάς Ι., Μπεκιάρη Α. P103. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΕΥΝΟΪΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ BULLYING; ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ηλίας Ι. P104. ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΜΕΝΟΥΣΑΣ ΕΞΩ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ Μπαλαλής Κ., Τοπαλίδου Α., Ζιώγας Κ., Μπαλαλή Κ., Τουρβάς Ε., Νταφοπούλου Γ. P105. ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ Τοπαλίδου Α., Ζιώγας Κ., Μπαλαλής Κ., Μπαλαλή Κ., Τουρβάς Ε., Νταφοπούλου Γ. P106. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Μαυρίδου Φ., Αλεξανδρής Κ., Δράκου Α. P107. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Παπουλίδης I., Μάγκου Α., Ρόκκα Σ., Μαυρίδης Γ., Μάλλιου Π., Γκοδόλιας Γ. P108. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΏΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ Ζάχου Ε., Κρούπης Η., Σαρρής Ι., Παίζη Μ., Σμυρνιώτου Α., Σκορδίλης Ε., Τσολάκης Χ. P109. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥΣ Κρατσαγκώνης Γ., Χριστοφοράκη Ρ. P110. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ/ΚΑΚΑΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ Τριανταφυλλίδου Ε., Ρομοσιού Ζ., Δίπλα Κ., Βράμπας Ι. 27

28 P111. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Χαλβατζής Ι., Κετεγένης Μ. P112. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Χαλβατζής Ι., Κετεγένης Μ., Μπαρκούκης Β. P113. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κρομμύδας Χ., Κατσίμπα Α., Γαλάνης Ε., Ζουρμπάνος Ν., Τζιουμάκης Ι., Παπαϊωάννου Α. P114. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΡΑΧΙΟΛΙΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Παπαδόπουλος Σ., Κάντζα Β., Παπίτσα Α., Αραμπατζή Φ. P115. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Αντωνιάδης Ο., Δούδα Ε., Ηλιάδης Κ., Τοκμακίδης Σ. P116. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ Ρούσσος Ν., Κυριαλάνης Π., Κυριαλάνης Ε. P117. ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΕΦΑΑ Ντοβόλης Ι., Ούρδα Δ., Μπαρκούκης Β. P118. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ντοβόλης Ι., Ούρδα Δ. P119. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΜΟΚΕΝΤΡΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Βράπι Ι., Σπαροπούλου Θ., Πασχάλης Β., Κουτεντάκης Ι. P120. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΟΝΔΡΟΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ Πάντος Λ., Βλαχιώτης Φ., Καραγιαννοπούλου Σ., Γιοφτσίδου Α., Μάλλιου Π., Ρόκκα Σ. P121. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καφαντάρη Ε. P122. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΕΣΩ ΤΕΣΤ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ - ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ Καφαντάρη Ε. 28

29 P123. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟΕΡΓΟΜΕΤΡΟ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΡΑ/ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μανάκης Γ., Παπαθανασίου Μ., Δούδα Ε., Σμήλιος Η., Τοκμακίδης Σ. P124. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΡΟΠΗΣ ΓΥΜΝΑΣΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ 2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ Τσερέπη Δ., Παπαβασιλείου Α., Παντέλη Χ., Ξενοφώντος Α., Μπάσσα Ε., Κοτζαμανίδης Χ. P125. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΩΝ ΚΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Παπαβασιλείου Α., Τσερέπη Δ., Παντελή Χ., Ξενοφώντος Α., Τσαδήμας Χ., Κοτζαμανίδης Χ. P126. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΣΥΣΠΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΩΝ ΚΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΗ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Παπαβασιλείου Α., Τσερέπη Δ., Παντελή Χ., Ξενοφώντος Α., Τσαδήμας Χ., Κοτζαμανίδης Χ. P127. Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ 2 ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΣΠΑΣΗΣ, ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΩΝ ΚΑΜΠΤΗΡΩΝ Τσερέπη Δ., Παπαβασιλείου Α., Παντέλη Χ., Ξενοφώντος Α., Μπάσσα Ε., Κοτζαμανίδης Χ. P128. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΩΝ ΚΑΜΠΤΗΡΩN ΠΡΟΠΟΝΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Τσερέπη Δ., Παντέλη Χ., Παπαβασιλείου Α., Ξενοφώντος Α., Τσαδήμας Χ., Μπάσσα Ε. P129. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕΡΟΜΠΙΚ Καρακατσάνη Ε., Μπουλέτου Μ., Τσιάρα Ι., Ρόκκα Σ., Γουλιμάρης Δ. P130. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ, ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Αποστόλου Α., Μπογιατζίδης Ε., Παπανικολάου Ε., Δαλάκης Α., Κούλη Ο., Μιχαλοπούλου Μ. P131. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Παπαμαυρουδή Δ., Δαλάκης Α., Μπογιατζίδης Ε., Παπανικολάου Ε., Κούλη Ο., Μιχαλοπούλου Μ. P132. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Αποστόλου Α., Μπογιατζίδης Ε., Παπανικολάου Ε., Δαλάκης Α., Κούλη Ο., Μιχαλοπούλου Μ. P133. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Πάνου Ε., Κρασώνης Κ., Σωτηρόπουλος Αν., Σουγλής Α. P134. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ LDH, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ Σουγλής Α., Τραυλός Α., Κρασώνης Κ., Πάνου Ε., Σωτηρόπουλος Α. 29

30 P135. H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PILATES ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πάνου Ε., Σωτηροπούλου Π., Σκουτελάκου Α., Σκουτελάκου Θ., Μοσχοπούλου Σ. P136. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ YOGA ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Τσιάρα Ι., Μπουλέτου Μ., Καρακατσάνη Ε., Ρόκκα Σ., Μαυρίδης Γ. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ P137. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Μαμαλούδης Α. P138. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΡΗΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κορτεσάς Γ. P139. ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ Ελευθεριάδου Α. P140. ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ Λεμπέση Ε. P141. ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Τζαβάρα Αικ., Τζέτζης Γ., Τίλη Μ. P142. ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΣΚΗΣΙΟΓΕΝΕΣ ΑΣΘΜΑ Καραγιάννη Ε. P143. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Κρατσαγκώνης Γ. P144. ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ - ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΑΙΤΙΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Τσακούμης Γ. P145. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ: ΑΙΤΙΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τσακούμης Γ. P146. Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΙΔΕΑ ΤΟΥ 1ου ΜΙΝΙ ΤΕNNIS FESTIVAL ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Δημητροπούλου Κ., Καραγιάννη Ο. 30

31 P147. Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΑΝΗΓΜΕΝΗΣ ΓΛΟΥΤΑΘΕΙΟΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΓΛΟΥΤΑΘΕΙΟΝΗ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ Σπαροπούλου Θ., Θεοδώρου Β., Παπαδοπούλου Ζ., Γούλας Π., Γρίβας Γ., Κυπάρος Α., Νικολαΐδης Μ., Πασχάλης Β., Βράμπας Ι. P148. Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Ε ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ Σπαροπούλου Θ., Παπαδοπούλου Μ., Παπαδοπούλου Ζ., Γούλας Π., Γρίβας Γ., Κυπάρος Α., Νικολαΐδης Μ., Πασχάλης Β., Βράμπας Ι. P149. Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ C ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ Σπαροπούλου Θ., Τζιόρας Ν., Γούλας Π., Παπαδοπούλου Ζ., Γρίβας Γ., Κυπάρος Α., Νικολαΐδης Μ., Πασχάλης Β., Βράμπας Ι. P150. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΕ ΑΜΕΑ (ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) Βράκας Σ., Πετρίδου Ε., Σοφιανίδης Γ. P151. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ» Βράκας Σ., Πετρίδου Ε., Σοφιανίδης Γ. P152. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Σιδηροκαστρίτης K., Μπαρζούκα K., Μαλουσάρης Γ., Μπεργελές Ν. P153. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΑΝΤΟΧΗΣ. ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ Σιδηροκαστρίτης Κ. P154. Η ΝΥΦΙΚΗ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κουκουβίτου Β., Βαβρίτσας Ν. P155. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Τίλη Μ., Τζέτζης Γ., Σαρμαδοπούλου Δ. P156. Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Βαβρίτσας Ν., Κουκουβίτου B. P157. ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Χανδόλιας Κ., Κωνσταντινίδου Ε.Α., Αναστασιάδου Ε. P158. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ HALLIWICK - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ Χανδόλιας Κ., Κωνσταντινίδου Ε.Α., Μοσχολούρη Χ. P159. ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Καρακώστα Ε. P160. ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΛΤΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Κούση Ε., Κούση Π. 31

32 P161. ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΙ ΤΟΥ ΑΪ ΓΙΩΡΓΗ (ΑΡΑΧΩΒΑ) Γαλανάκος Ν., Κριεμάδη Π., Γεωργούλας Π. P162. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Λαγουδάκη Κ., Σακαλίδης Κ.Ε., Λαζάρη Π.Α. P163. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Αγγελούδης Κ., Κοτζαμανίδου Μ., Γαβριηλιδης Μ., Μαναβής Κ., Μισαηλίδου Β., Φωτιάδου Ε., Τσιμάρας Β. P164. ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΠΙΟΕΙΔΗ ΜΥ Κοκινάκης Μ., Κοτσανόπουλος Π., Παπαδόπουλος Κ., Pervin E. P165. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Θεοδωρίδης Θ., Μπατγίδου Μ. P166. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Μπατγίδης Δ. P167. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Μπόντη Ε., Αγγειοπλάστης Α., Τσεγγελίδης Γ. P168. Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μπόντη Ε., Αγγειοπλάστης Α., Τσεγγελίδης Γ. P169. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Αλεξόπουλος Ε., Τζιουμάκης Ι. P170. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ Σύρμος Ν., Μυλωνάς Α. 32

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012. 1 η ημέρα του Συνεδρίου 09:00 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Προσέλευση Εγγραφές Διαπίστευση συνέδρων -Παραλαβή υλικού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012. 1 η ημέρα του Συνεδρίου 09:00 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Προσέλευση Εγγραφές Διαπίστευση συνέδρων -Παραλαβή υλικού ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 1 η ημέρα του Συνεδρίου 09:00 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Προσέλευση Εγγραφές Διαπίστευση συνέδρων -Παραλαβή υλικού Κεντρική Αίθουσα 18:15-20:15 A! ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 1 η ηµέρα του Συνεδρίου 09:00 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Προσέλευση Εγγραφές ιαπίστευση συνέδρων -Παραλαβή υλικού Κεντρική Αίθουσα 18:45-20:15 A! ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 08:45 Εγγραφές παραλαβή υλικού 09:00-10:00 1 η ενότητα επιστημονικών ανακοινώσεων 10:00-12:00 Σεμινάριο: «Τουρισμός και Αναπηρία» 12:00-14:00 Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 08:45 Εγγραφές παραλαβή υλικού 09:00-10:00 1 η ενότητα επιστημονικών ανακοινώσεων 10:00-12:00 Σεμινάριο: «Τουρισμός και Αναπηρία» 12:00-14:00 Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 09:00 Εγγραφές παραλαβή υλικού. 09:10-10:30 1 η ενότητα επιστηµονικών ανακοινώσεων. Συντονιστής: ρ. Μπαρκούκης Βασίλης, Απ.. ιδάσκων ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Οµιλητές: O5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 1 η ηµέρα του Συνεδρίου Κεντρική Αίθουσα 10:00 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Προσέλευση Εγγραφές ιαπίστευση συνέδρων -Παραλαβή υλικού 18:00 18:30 Α! ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

NORTHERN GREECE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ASSOCIATION (E.G.V.E.) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008. 1 η ηµέρα του Συνεδρίου

NORTHERN GREECE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS ASSOCIATION (E.G.V.E.) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008. 1 η ηµέρα του Συνεδρίου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 1 η ηµέρα του Συνεδρίου Αίθουσα 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (κεντρική αίθουσα) 14:30 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Προσέλευση Εγγραφές ιαπίστευση συνέδρων - Παραλαβή υλικού 17:30 18:30 Α! ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 09:00 Εγγραφές παραλαβή υλικού 09:10-10:30 1 η ενότητα επιστημονικών ανακοινώσεων 10:30-12:00 2 η ενότητα επιστημονικών ανακοινώσεων 12:00-14:00 Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 09:00 Εγγραφές Διαπίστευση - Παραλαβή υλικού από τη Γραμματεία του Συνεδρίου 17:00 18:00 A! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» 18:00 20:00 Β! ΕΝΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Χαιρετισμός Προέδρου. Αγαπητοί Συνάδελφοι, Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με ξεχωριστή χαρά και τιμή εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, σας προσκαλώ να συμμετέχετε στο «5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής & 4 η Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER. Περιεχόμενα. www.phyed.duth.gr. Προς τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. Απόφοιτοι. ΤΕΥΧΟΣ 10 Σεπτέμβριος 2013. Νέα από τους Τομείς

NEWSLETTER. Περιεχόμενα. www.phyed.duth.gr. Προς τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. Απόφοιτοι. ΤΕΥΧΟΣ 10 Σεπτέμβριος 2013. Νέα από τους Τομείς Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού www.phyed.duth.gr ΤΕΥΧΟΣ 10 Σεπτέμβριος 2013 Προς τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. Περιεχόμενα Νέα από τους Τομείς Δημιουργία χώρου άθλησης στις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 12 ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 09:00 - Εγγραφές παραλαβή υλικού 09:00-10:30 1 η ενότητα επιστηµονικών ανακοινώσεων 10:30-12:00 2 η ενότητα επιστηµονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 ΚΕΔΕΑ Αμφιθέατρο Ι 09:00-11:00 Προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΑΙΘΟΥΣΑ 4 (ΚΑΣΣΑΝ ΡΟΣ) ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΒΕΛΛΙ ΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΑΙΘΟΥΣΑ 4 (ΚΑΣΣΑΝ ΡΟΣ) ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΒΕΛΛΙ ΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΑΙΘΟΥΣΑ 4 (ΚΑΣΣΑΝ ΡΟΣ) ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΒΕΛΛΙ ΗΣ 17:00 18:00: ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Α!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: δρ. Φώτιος Μαυροβουνιώτης

Διαβάστε περισσότερα

V. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

V. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 1 V. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 6 ΜΑΙΟΥ 2011 9:00-12 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΑΙΘΟΥΣΑ 2 ΑΙΘΟΥΣΑ 3 ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

V. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

V. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ 1 V. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 6 ΜΑΙΟΥ 2011 9:00-12 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΑΙΘΟΥΣΑ 2 ΑΙΘΟΥΣΑ 3 ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Το, ιδρύθηκε μόλις το 1984. Αν και νεοσύστατο έχει να επιδείξει μια αξιοσημείωτη διαδρομή και ένα σπουδαίο έργο, αφού δεκαοχτώ χρόνια από την ίδρυσή του βρίσκεται να λειτουργεί με

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 ΚΕΔΕΑ Αμφιθέατρο Ι 09:00-10:00 Προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

1-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Χατζηγεωργιάδης Αντώνης

1-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Χατζηγεωργιάδης Αντώνης 9 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 1-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επιστημονικός Υπεύθυνος Χατζηγεωργιάδης Αντώνης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2008 Αγαπητή φοιτήτρια, αγαπητέ φοιτητή Αυτήν την καθοριστική στιγμή της ζωής σου που ξεκινάς τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-συνεδριακή εκδήλωση. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (10:00-10:20) Ομιλητής: Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Ζέρβας

ΠΡΟ-συνεδριακή εκδήλωση. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (10:00-10:20) Ομιλητής: Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Ζέρβας Πρόγραμμα Συνεδρίου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 Μαΐου 2015 ΠΡΩΙ ΠΡΟ-συνεδριακή εκδήλωση H ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΣΕΦΑΑ: ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Προεδρείο: Καθηγητής Γιώργος Βαγενάς ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ O01 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV Ζουρλαδάνη Α., Παππάς Ε., Τσαλογλίδου Α., Τριανταφύλλου Χ., Ματζιάρη Χ. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

10 ο Θεματικό Συνέδριο της ΕΓΒΕ

10 ο Θεματικό Συνέδριο της ΕΓΒΕ Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2009 Τεύχος 33 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 10 ο Θεματικό Συνέδριο της ΕΓΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER. www.phyed.duth.gr. Προς τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. Απόφοιτοι. ΤΕΥΧΟΣ 6 Μάρτιος 2011

NEWSLETTER. www.phyed.duth.gr. Προς τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. Απόφοιτοι. ΤΕΥΧΟΣ 6 Μάρτιος 2011 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού www.phyed.duth.gr ΤΕΥΧΟΣ 6 Μάρτιος 2011 Προς τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. έκτη έκδοση του, το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (newsletter) αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οκτώβριος 2013 Οδηγός Σπουδών ΤΕΦΑΑ Εισαχθέντων το Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτημένες Ανακοινώσεις. Posters

Αναρτημένες Ανακοινώσεις. Posters 1 Αναρτημένες Ανακοινώσεις Posters Σάββατο 20 Μαΐου 2006, από 2:30μμ μέχρι 6:00μμ (319-380) Saturday 20 May 2006, from 2:30 pm till 6:00 pm (319-380) 319. SPECIALIZED SOFTWARE FOR SIMULATION OF THE IMPACT

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ο01 ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Μεϊμέτη Ε. 1, Αρβανιτίδου Ε. 1, Κουτρούπη Χ. 1, Ερμείδου Δ. 2 1.Προπτυχιακές Φοιτήτριες Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 2.Νοσηλεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section: Sports Recreation

Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section: Sports Recreation Προφορικές Ανακοινώσεις 23 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Oral Presentations of the 23 rd International Congress of Physical Education & Sport Θεματική Ενότητα: Αθλητική Αναψυχή Section:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Κοΐδου Όνομα: Ειρήνη Όνομα Πατέρα: Παύλος Επάγγελμα: Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER. Περιεχόμενα. www.phyed.duth.gr. Προς τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. Απόφοιτοι. ΤΕΥΧΟΣ 11 Ιούνιος 2014

NEWSLETTER. Περιεχόμενα. www.phyed.duth.gr. Προς τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. Απόφοιτοι. ΤΕΥΧΟΣ 11 Ιούνιος 2014 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού www.phyed.duth.gr ΤΕΥΧΟΣ 11 Ιούνιος 2014 Προς τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. Περιεχόμενα 22ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα