ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ :00 Εγγραφές Διαπίστευση - Παραλαβή υλικού από τη Γραμματεία του Συνεδρίου ΑΙΘΟΥΣΑ SEMINAR (ΙΣΟΓΕΙΟ) 17:00 18:00 A! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 18:00 20:00 Β! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» 20:00 Γ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 12 ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MAXIBASKETBALL ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 10:30 12:00 Δ! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ. TAE KWON DO ΚΑΙ ΤΖΟΥΝΤΟ» 16:00 17:00 Ε! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΛΕΞΗ: «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ» 17:00 18:30 ΣΤ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ»

2 ΑΙΘΟΥΣΑ WORKSHOP (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 11:30-15:30 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» 14:30-19:00 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ» ΑΙΘΟΥΣΑ SEMINAR (ΙΣΟΓΕΙΟ) 14:00-19:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΑΣΑΔΟΡΟΥ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» 15:30-17:30 Ζ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 10:00 12:00 Η! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ» 12:00 14:00 Ι! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» ΑΙΘΟΥΣΑ SEMINAR (ΙΣΟΓΕΙΟ) 10:00-13:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» ΑΙΘΟΥΣΑ WORKSHOP (1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) 11:00 12:30 Θ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 14:00 Τέλος εργασιών Συνεδρίου Παραλαβή βεβαιώσεων συμμετοχής 2

3 ΣΣΥΥ ΝΝΟΠ ΤΤΙΙΚΟ Π ΡΡΟΓΓ ΡΡΑΑΜΜ ΑΑ ΣΣΕΕΜ ΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΩ ΝΝ,,, ΣΣΥΥΓΓΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΤΤΙΙΚΑΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ :00-20:00 Σεμινάριο: «Η Διάσταση της Ποιότητας στην Παροχή Υπηρεσιών Η Αξιοποίηση ως Εργαλείων Διοίκησης του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης και των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ :30-12:00 Σεμινάριο «Μαχητικά Αθλήματα και Αθλήματα Αυτοάμυνας. TAE KWOΝ DO και ΤΖΟΥΝΤΟ» 11:30-15:30 Ημερήσιο Σεμινάριο «Μέτρηση και Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης - Φυσικής Κατάστασης, σε Αθλητές και Ελεύθερα Αθλούμενους. Θεωρία και Πράξη» 14:00-19:00 Σεμινάριο «Προπονητικής στην Πετοσφαίριση, Προπόνηση πασαδόρου ανά αγωνιστικό επίπεδο» 14:30-19:00 Ημερήσιο Σεμινάριο «Υδροκινησιοθεραπεία - Θεραπευτική Άσκηση στο Νερό» ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ :00-12:00 Σεμινάριο «Οργάνωση ενός Προγράμματος Σωματικής Άσκησης σε Ασθενείς με Άνοια» 10:00-13:00 Σεμινάριο «Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης» 12:00-14:00 Σεμινάριο «Παιδαγωγικά Παιχνίδια» 3

4 ΠΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΕΕΣΣ ΕΕΠΙΙΣΣΤΤΗΜΟΝΝΙΙΚΕΕΣΣ ΑΑΝΝΑΑΚΟΙΙΝΝΩΣΣΕΕΙΙΣΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 17:00 18:00 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) 18:00 19:30 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) 17:00 18:30 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 18:30 20:00 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Β!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) 10:00 11:45 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 12:00 13:30 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ (Α!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) 10:00 11:30 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Γ!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 16:00 17:00 ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 12:15 14:00 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (Β!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 14:00 15:30 ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4

5 ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) 11:00 12:30 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 12:30 13:30 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Β!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) 10:00 11:00 ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Β!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 12:30 14:00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΜ ΕΕΝΝΕΕΣΣ ΕΕΠ ΙΙΣΣΤΤΗΜΟ ΝΝΙΙΚ ΕΕΣΣ ΑΑΝΝΑΑΚΟ ΙΙΝΝΩ ΣΣΕΕΙΙΣΣ ( PPO SSTTEERRSS) ) Τα posters θα αναρτηθούν στο χώρο της Γραμματείας του Συνεδρίου, το Σάββατο 13 Απριλίου 2013, από ώρα 10:00 έως και θα πρέπει να παραμείνουν αναρτημένα υποχρεωτικά έως τις 18:00. Η αφαίρεσή τους γίνεται υποχρεωτικά από τους συγγραφείς και μπορεί να γίνει από ώρα και μετά, το Σάββατο 13 Απριλίου, καθώς και την Κυριακή 14 Απριλίου. Η παρουσίασή τους στο κοινό και την επιτροπή (Πρόεδρος: Δρ. Ευάγγελος Μπεμπέτσος, Μέλη: Δρ. Βασίλειος Μπαρκούκης, Δρ. Στέλλα Ρόκκα, Γεώργιος Παρισόπουλος, M.Sc.) θα γίνει από τους συγγραφείς, την ίδια ημέρα, στο χώρο ανάρτησής τους, από ώρα 14:30 έως 16:30. Η μέγιστη διάρκεια παρουσίασης για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση είναι 5 λεπτά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάρτηση της εργασίας είναι η παραλαβή του αριθμού έγκρισης από τη γραμματεία του συνεδρίου το Σάββατο 13 Απριλίου

6 6

7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ η ημέρα του Συνεδρίου 09:00 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Προσέλευση Εγγραφές Διαπίστευση συνέδρων Παραλαβή υλικού ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) 17:00-18:00 Α! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΓΕΙΑΣ, Συντονιστής: Ομιλητής: ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» Κωνσταντίνος Αναγνωστάρας, M.Sc., ΚΦΑ, Μέλος ΔΣ ΕΓΒΕ Δρ. Σεραφείμ Αλεξίου, Επίκουρος Καθηγητής Κολύμβησης, ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Κεντρική Αίθουσα 18:00-20:00 Β! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Το σεμινάριο διεξάγεται σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» Συντονιστής: Ευάγγελος Φανίδης, Οικονομολόγος, Δημοσιογράφος, Κάτοχος Βραβείου Μπότση, Γενικός Γραμματέας Δήμου Βριλησσίων Ομιλητές: Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης, Ph.D Διεθνείς Σχέσεις, M.A. European Studies, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΚΔΔΑ, Πολιτικός Επιστήμων Διεθνολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» «Συστήματα Ποιότητας στη Σύγχρονη & Αποδοτική Διοίκηση (Δημόσια Διοίκηση & Αυτοδιοίκηση)» Παναγιώτης Πασσάς, Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού Α, Διεύθυνση Διοικητικού, Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη» 7

8 Δρ. Ιωάννης Μάρκοβιτς, Ph.D Εργασιακή Ψυχολογία, M.Sc. Διοίκηση Προσωπικού, Οικονομικός Επιθεωρητής, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΚΔΔΑ, ΕΚΕΠΙΣ, ΤΑΙΕΧ Αξιολογητής Εκπαιδευτών ΕΚΕΠΙΣ «Στρατηγικός Σχεδιασμός Προγραμματισμός & Αξιολόγηση Αποδοτικότητας» Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου 20:00 Γ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 12 ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MAXIBASKETBALL ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» Συντονιστής: Γεώργιος Παρισόπουλος, M.Sc., ΚΦΑ, Γενικός Γραμματέας ΕΓΒΕ Ομιλητές: Πάρης Πετράς, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής «Παρουσίαση της Διοργάνωσης του 12 ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MAXIBASKETBALL Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών» ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλειος Παπαχαρίσης, Υπεύθυνος Αθλητικών Προγραμμάτων ΑΠΘ «Παρουσίαση του ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ της διοργάνωσης» Το 12 ο Παγκόσμιο Πρωταθλήμα MAXIBASKETBALL (12 th FIMBA World Maxibasketball Championship) θα διεξαχθεί από 12 έως 21 Ιουλίου 2013 στη Θεσσαλονίκη, και είναι μια διοργάνωση στην οποία αγωνίζονται οι βετεράνοι του αθλήματος άνδρες και γυναίκες από 30 ετών και πάνω, στην οποία θα συμμετάσχουν περίπου αθλητές και συνοδοί από 40 περίπου χώρες από όλο τον κόσμο. Τέλος των εργασιών της 1 ης ημέρας του Συνεδρίου 8

9 ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ η ημέρα του Συνεδρίου Κεντρική Αίθουσα 10:30-12:00 Δ! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ. TAE KWOΝ DO ΚΑΙ ΤΖΟΥΝΤΟ» Συντονιστής: Δρ. Δημήτριος Κεχαγιάς, ΚΦΑ, Φυσικοθεραπευτής ΕΕΔΙΠ ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ Ομιλητές: Δρ. Δημήτριος Κεχαγιάς, ΚΦΑ, Φυσικοθεραπευτής ΕΕΔΙΠ ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ «Παρουσίαση του αθλήματος του TKD και Ολυμπιακή παρουσία» Δρ. Παναγιώτης Τσακλής, Καθηγητής Εμβιομηχανικής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙΘ, Dept of Mechanical Engineering MIT, Προπονητής Στίβου «Σχεδιασμός Προαγωνιστικού και Αγωνιστικού προγράμματος Ολυμπιακής Προετοιμασίας» Αλέξανδρος Νικολαίδης, Ολυμπιονίκης «Βιωματική προετοιμασία βάσει των προσωπικών και αγωνιστικών στόχων» Γεώργιος Γλαρός, ΚΦΑ «Παρουσίαση του ΤΖΟΥΝΤΟ σαν άθλημα και σαν μαχητική τέχνη» Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου 16:00-17:00 Ε! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΛΕΞΗ: «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ» Συντονιστής: Χριστίνα Παπαιωάννου, M.Sc., Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Ομιλητής: Δρ. Παναγιώτης Τσακλής, Καθηγητής Εμβιομηχανικής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙΘ, Dept of Mechanical Engineering MIT, Προπονητής Στίβου 17:00-18:30 ΣΤ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» Συντονιστής: Δρ. Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Ομιλητές: Andrea Petrozi, Prof. «Advancing doping behaviour research from a multidisciplinary perspective: in which measure can we trust?» 9

10 Δρ. Βασίλης Μπαρκούκης, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Όχι δεν παίρνω αναβολικά: Άραγε είναι αλήθεια;» Δρ. Λάμπρος Λαζούρας, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Συμπληρώματα διατροφής: Δίοδος προς τη χρήση απαγορευμένων ουσιών ή ασφαλής εναλλακτική;» Δρ. Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Είναι οι (απαγορευμένες) ουσίες και το ντόπινγκ ζητήματα δημόσιας υγείας; Μια προσπάθεια διατύπωσης θέσεων» ΑΙΘΟΥΣΑ Seminar (Ισόγειο) 15:30-17:30 Ζ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Συντονιστής - Ομιλητής: Χρήστος Κουτρουμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος CK AGENCY SPORT INVEST Χρηματοδότηση αθλητικών δράσεων SPORT INSURE Ασφάλιση αθλητικών στελεχών CK STARS CUPS Διεθνή τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου CK STARS CAMPS Διεθνείς αθλητικές κατασκηνώσεις FREESOCCERPLAYERS.COM Διεθνής ιστοσελίδα βιογραφικών ποδοσφαιριστών Τέλος των εργασιών της 2 ης ημέρας του Συνεδρίου ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ η ημέρα του Συνεδρίου Κεντρική Αίθουσα 10:00-12:00 Η! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ» Συντονιστής: Δρ. Μάγδα Τσολάκη, Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ Ομιλητές: Δρ. Χρήστος Μουζακίδης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών «Αρχές και στόχοι σχεδιασμού προγράμματος σωματικής άσκησης σε ηλικιωμένους με ΗΝΔ και Ήπια Άνοια» Αριστείδης Αντωνόπουλος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, M.Sc., Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών «Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος σωματικής άσκησης σε ηλικιωμένους με μέτρια και σοβαρή Άνοια» 10

11 Μάρκος Ζώρζος, Φυσικοθεραπευτής, M.Sc. «Αρχές και στόχοι δοκιμασιών κινητικού-λειτουργικού ελέγχου σε ηλικιωμένους με ΗΝΔ και Άνοια» Δρ. Μάγδα Τσολάκη, Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer «Πώς η σωματική άσκηση επιδρά στην εγκεφαλική λειτουργία» Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου 12:00-14:00 Ι! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» Συντονιστής: Δρ. Δημήτριος Χατζόπουλος, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Ομιλητές: Δρ. Bασιλική Δέρρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ «Μαθαίνω παίζοντας: το κινητικό παιχνίδι στη σύγχρονη εκπαίδευση» Αβραάμ Παπαδόπουλος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Fireball» Μαρία Μπάτσιου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Επιδαπέδιο Ping Pong» Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) 11:00-12:30 Θ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» Συντονιστής: Δρ. Σεραφείμ Αλεξίου, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Ομιλητές: Δρ. Σεραφείμ Αλεξίου, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Το νερό, περιβάλλον φυσικών δραστηριοτήτων και απόδοσης για τον άνθρωπο» Δημήτριος Τσίκλης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής «Οι υποβρύχιες καταδύσεις ως φυσική και αγωνιστική δραστηριότητα» Δρ. Χρήστος Ριγανάς, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής «Η μεγιστοποίηση της απόδοσης στην αγωνιστική κωπηλασία: ο ρόλος του αναπνευστικού συστήματος» Τέλος των εργασιών του Συνεδρίου Παραλαβή των βεβαιώσεων συμμετοχής ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 11

12 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» 11:30 13:30 ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) - Θεωρητικό Μέρος Δρ. Σπύρος Κέλλης, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους» 13:30 15:30 Καυτανζόγλειο Στάδιο, δίπλα στη θύρα 5, Κέντρο Metrisis - Πρακτικό Μέρος Συντονιστής: Δρ. Σπύρος Κέλλης, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Υπεύθυνος από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου: Γεώργιος Πατσάκας, ΚΦΑ, Ειδικός Γραμματέας ΔΣ ΕΓΒΕ Κέλλης Σπύρος και συνεργάτες Αξιολόγηση σωματομετρικών χαρακτηριστικών και σύστασης σώματος Πελματογράφημα Αξιολόγηση αλτικής ικανότητας Αξιολόγηση ταχύτητας Αξιολόγηση δύναμης Αξιολόγηση αερόβιας αντοχής Αξιολόγηση αναερόβιας αντοχής Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΑΣΑΔΟΡΟΥ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» 14:00 15:00 ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) - Θεωρητικό Μέρος Συντονιστές: Δρ. Σοφία Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Δρ. Ελένη Ζέτου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ 16:00 19:00 Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Πρακτικό Μέρος Υπεύθυνος από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου: Ιωάννης Μεϊμαρίδης, ΚΦΑ, Μέλος ΔΣ ΕΓΒΕ 12

13 Ομιλητές: Δρ. Σοφία Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Ο ρόλος του πασαδόρου: 1η ειδίκευση - Ατομική τακτική» Δρ. Ελένη Ζέτου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ «Θέση και ενέργειες του πασαδόρου ανά σύστημα παιχνιδιού» Δρ. Γεώργιος Γιάτσης, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Η τροφοδοσία του πασαδόρου - Επιθετικοί συνδυασμοί» Δρ. Κωνσταντίνος Χαριτωνίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Ο πασαδόρος υψηλού επιπέδου - Στρατηγική παιχνιδιού» «Ανάπτυξη δύναμης σε ελεύθερα αθλούμενους και άτομα τρίτης ηλικίας» Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου. ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ» 14:30 16:00 ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) - Θεωρητικό Μέρος Συντονίστρια: Μαριάνα Κοτζαμανίδου, Φυσικοθεραπεύτρια, ΚΦΑ 16:00 19:00 Εθνικό Κολυμβητήριο - Πρακτικό Μέρος Υπεύθυνος από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου: Κωνσταντίνος Αναγνωστάρας, M.Sc., ΚΦΑ, Μέλος ΔΣ ΕΓΒΕ Ομιλητές: Μαριάνα Κοτζαμανίδου, Φυσικοθεραπεύτρια, ΚΦΑ (εκπαιδεύτρια Υδροκινησιοθεραπείας) «Οργάνωση - Σχεδιασμός και Εφαρμογή προγραμμάτων Υδροκινησιοθεραπείας - Θεραπευτικής Άσκησης στο νερό» Κωνσταντίνος Μαναβής, Χειρούργος Ορθοπεδικός «Συντηρητική μετεγχειρητική αποκατάσταση στο νερό» Κωνσταντίνος Χανδόλιας, Φυσικοθεραπευτής, ΝDT, Tr Halliwick lecturer «Φιλοσοφία της μεθόδου Halliwick» Ελίζα Kωνσταντινίδου, Φυσικοθεραπεύτρια, ΝDT, Tr Halliwick lecturer «Φιλοσοφία της μεθόδου Halliwick» Ειδικοί συνεργάτες εφαρμογών: Κωνσταντίνος Αγγελούδης, Νικόλαος Παπαχατζής, Δρ. Βασίλειος Πανουτσακόπουλος, Δήμητρα Καζά 13

14 Απαραίτητα αντικείμενα που πρέπει να φέρουν μαζί τους οι συμμετέχοντες/ουσες για το πρακτικό μέρος του σεμιναρίου: 1. κολυμβητικό σκουφάκι, 2. παντόφλες, 3. μαγιό, 4. πετσέτα, 5. ατομικά είδη υγιεινής, 6. κλειδαριά για τσάντες ή ερμάριο (δεν παρέχεται η δυνατότητα φύλαξης των προσωπικών ειδών των συμμετεχόντων). Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου. ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» 10:00-11:00 ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) - Θεωρητικό Μέρος Συντονιστής: Μάρκος Πούλιος, ΚΦΑ 11:00 13:00 Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Πρακτικό Μέρος Υπεύθυνος από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου: Αθανάσιος Ρεζούδης, ΚΦΑ Ομιλητές: Αθανάσιος Ρεζούδης, ΚΦΑ Δρ. Μιχαήλ Κατσικαδέλης, Ομοσπονδιακός Προπονητής Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ «Θεωρητική και Πρακτική Διδασκαλία στα βασικά κτυπήματα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Forehand & Backhand Counterdrive, Push, Topspin, Smash)» «Βασικοί Κανονισμοί Παιδιάς» «Μεθοδολογία Διδασκαλίας Τεχνικής» Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου. 14

15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 17:00 18:00: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 17:00 19:00 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Προεδρείο: Δρ. Νικόλαος Θεοδωράκης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ F1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Παπαχαρίσης Β., Μπουχουράς Γ., Δήμου Κ., Κέλλης Σ. O16. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ» ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ Tσιρίκη Αικ., Θεοδωράκης Ν. O28. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΜΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤ ΕΝΩΣΗΣ Δημητροπούλου Κ. 15

16 O55. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕΡΟΜΠΙΚ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ρόκκα Σ., Μαυρίδου Ζ., Κούλη Ο., Χατζηπαναγιώτου Β. O61. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΥΤΑ Καρδίτσας Γ. O93. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ Παπαγεωργίου Α. ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) 18:00 19:30: ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 17:00 Προεδρείο: 19:00 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Δρ. Νικόλαος Κουτλιάνος, & ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Επίκουρος Καθηγητής ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ F4. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ Υετίωνος Θ. S10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Μανιουδάκη Αικ., Αυγερινός Α. S11. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Τράνακας Β., Δημητροπουλάκης Π., Κωστάκη Α., Τζιαμούρτας Α. O34. Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ Τσαμπαλάκης Ι., Κουνούπης Α., Ζαφειρίδης Α., Βράμπας Ι. O40. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ Πέππας Δ., Κωστόπουλος Π., Διαμαντόπουλος Π., Μωρογιώργα Μ. O41. ΣΧΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Καραμάνης Ε., Κόμη Ε., Μπούρα Α. O42. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΗ Καραμάνης Ε., Κόμη Ε., Τσαταλιού Ε. O43. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΤΩΝ Αντωνιάδης Ο., Δούδα Ε., Παπάζογλου Δ., Τοκμακίδης Σ. 16

17 ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) 17:00 18:30 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Ειρήνη Κοΐδου, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ F2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Δημητρίου Κ., Μπάτσιου Σ., Δούδα Ε., Σμήλιος Η. O25. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ, ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ Τζίμητρα Ε., Κοΐδου Ειρ., Μουρατίδου Αικ., Ευαγγελινού Χ., Κωνσταντίνου Ν. O31. ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάγκου Α., Παπουλίδης I., Μάγκου Σ., Μακρή Αι., Ρόκκα Σ., Μαυρίδης Γ. O33. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Μαυρίδου Σ., Ταχτσίδης Π., Κοΐδου Ειρ. O37. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TAEKWONDO ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΕΠ-Υ Ταχτσίδης Π., Μαυρίδου Σ., Δημητροπούλου Δ., Παπαϊωάνου Χ., Ευαγγελινού Χ. O38. ΑΔΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Πλαστράκη Αικ., Πρασιάδου Αν., Σέμογλου Κλ. O39. ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Πρασιάδου Αν., Πλαστράκη Αικ., Σέμογλου Κλ. 18:30 20:00 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Β!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Φώτιος Μαυροβουνιώτης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ F9. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Γαβριηλίδου Μ., Τουμπίδου Α., Γαβριηλίδου Α., Κτενίδης Κ. O63. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Φωτακάκης Ν., Τζέτζης Γ., Νούτσου Χ. 17

18 O70. ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Κρατσαγκώνης Γ. O73. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ, ΠΡΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΩΡΙΣ ΑΣΚΗΣΗ Πέππας Δ., Διαμαντόπουλος Π., Κωστόπουλος Π., Μαρωγιώργα Μ. O76. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ Βάρρα Β., Χασιαλής Α. O80. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΔΙΟΥ Μπέμπη Σ., Παπακωνσταντίνου Γ. O81. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΤΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΕΡΙΟΥ Παπακωνσταντίνου Γ., Μπέμπη Σ. O89. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΥΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΙΣΘΗΣΗ Καραγιάννης Γ., Ζιάγκας Ε., Συμεωνίδης Σ., Κίτσιος Αν., Θυμιατής Δ., Λουκοβίτης Α., Κίτσιος Α. ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) 10:00 11:45: ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Δημήτριος Πατίκας, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ S12. ΟΙ ΑΔΡΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΘΛΟΥΝΤΑΙ Μπογδάνης Β., Πλαστράκη Αικ., Σέμογλου Κλ. O21. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΑΣΗ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F11) Πανουτσακόπουλος Β., Θεοδώρου Α., Κοτζαμανίδου Μ., Σκορδίλης Ε., Κόλλιας Η. O22. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Καραϊσκου Χ., Μηνά Ε., Χατζόπουλος Δ. 18

19 O23. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΑΛΜΑΤΩΝ ΜΕ ΩΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ ΣΕ ΝΕΑΡΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΑΛΠΙΚΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Παπαχατζής Ν., Πανουτσακόπουλος Β., Μοσχά Δ., Κόλλιας Η. O24. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δαβερώνης Δ., Μπέλλη Χ., Χατζόπουλος Δ. O26. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Εξαδακτύλου Μ., Μουρατίδης Κ., Κομσής Θ., Κομσής Γ., Παπαδόπουλος Χ. O27. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Εξαδακτύλου Μ., Μουρατίδης Κ., Κομσής Θ., Κομσής Γ., Γκίσης Ι. O46. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΑΛΗΣ Καραμάνος Ε., Κόμη Ε., Μπούρα Α. O56. ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΥΓΙΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΤΩΣΕΩΝ Σεμαλτιανού Ε., Λάζου Β., Σεμαλτιανός Ν., Καμπίτσης Χ. 12:00 13:30: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ (Α!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Στυλλιανή Δούκα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ S14. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΛΕΤΟ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΧΟΡΟ Θεοχαροπούλου Β. O66. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΑΘΛΗΜΑ, ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΘΟΔΟΥΣ, ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ Mατσαρίδης Χ., Λαδά Ν., Ματσαρίδης Α. O72. ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Τσακούμης Γ. O77. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ TAEKWONDO ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Χασιαλής Α., Βάρρα Β. O78. O ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Βασιλειάδης Α., Κουτσούρα Π., Σίμου Σ. 19

20 O79. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ «ΑΘΛΗΜΑ», «ΑΓΩΝΙΣΜΑ», «ΠΑΙΔΙΑ»- «ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΑ», «ΣΠΟΡ», «ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ», «ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΤΕΧΝΙΚΗ». ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Λάμπρου Χ., Μπουρνέλλη Π. O83. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κριεμάδη Π., Γαλανάκος Ν., Γεωργούλας Π. ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) 10:00 11:30 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Γ!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Ελένη Φωτιάδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ F8. Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μπατγίδης Δ. O82. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΜΜΗΝΟΥ ΡΥΣΕΩΣ ΣΕ ΕΦΗΒΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Καρακόλη Α., Μαυροβουνιώτης Φ., Φαχαντίδου-Τσιλιγκίρογλου Α., Δεληγιάννης Α. O84. ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Σιουμάλα Ν., Στεφάνου Ε., Σεραϊδου Π. O86. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ Μανούσου Ειρ, Μαυροβουνιώτης Φ, Φαχαντίδου Α, Κουϊδή Ε. O87. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Λαζάρη Π.Α., Λαγουδάκη Κ. O88. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Μακρονάσιος Ν. O90. ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ Κόντη Ε., Φαχαντίδου Τσιλιγκίρογλου Α. 20

21 16:00 17:00: ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Γεώργιος Παρισόπουλος, M.Sc., ΚΦΑ, Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΕΓΒΕ O18. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΏΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ WIND SURFING, ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ Σαρμαδοπούλου Δ., Τζέτζης Γ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κωστής Κ., Παπαχατζής Ν., Πανουτσακόπουλος Β., Κοτζαμανίδου Μ., Παπαβασιλείου Α. O60. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΑΡΧΑΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αστραπέλος Κ., Δαλάκης Α., Ματσούκα Ο., Κώστα Γ. O64. ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΙΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: KORFBALL, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΚΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ Αγγελόπουλος Π. O69. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δημόπουλος Χ., Βρεττού Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 12:15 14:00: ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (Β!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Χρήστος Γαλαζούλας, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ F5. H ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Μπατγίδης Δ. O32. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΘΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Καζίλας Χ., Πατμάνογλου Σ., Πρώιος Μ. O35. ΟΞΕΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ Ρομοσιού Ζ., Τριανταφυλλίδου Ε., Δίπλα Κ., Κούσουλα Δ., Ζαφειρίδης Α., Βράμπας Ι. 21

22 O36. ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΥΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Τριανταφυλλίδου Ε., Ρομοσιού Ζ., Ζαφειρίδης Α., Δίπλα Κ., Βράμπας Ι. O47. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΜΕ ΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Κούση Ε., Παπαδοπούλου Σ.Δ., Μπάσσα Ε., Οικονόμου Χ., Κούση Κ. O48. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΜΕ ΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ Παπαδοπούλου Σ.Δ., Κούση Ε., Μπάσσα Ε., Οικονόμου Χ. O57. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑΣ ΚΑΜΨΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Χατζηκωτούλας Κ., Πατίκας Δ., Ξενοφώντος Α., Τσαδήμας Χ., Παράσχος Η., Κοτζαμανίδης Χ. O58. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ Ζιάγκας Ε., Καραγιάννης Γ., Κορώνας Β., Συκαράς Ε., Κίτσιος Αν., Κορώνας Κ., Κίτσιος Α. 14:00 15:30: ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Συμεών Βλαχόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ F3. H ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΤΩΝ Πέτσιου Ε., Λαπούσης Γ., Μπόλιας Κ. S13. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μπογδάνης Β., Κοπατζίδου Π., Σέμογλου Κλ. O15. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΟΜΙΛΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Μπάρδας Δ., Ζουρμπάνος Ν., Θεοδωράκης Ι., Χατζηγεωργιάδης Α. O17. H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ Καραγιαννίδης Ι., Μπαρκούκης Β., Γούργουλης Β., Αντωνίου Π., Κώστα Γ. O44. ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ(BULLING) ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Τοκατλίδης Χ. O54. ΣΧΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟ ΣΤΥΛ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Χλέτση Ι., Χαντζιάρας Κ., Φήκα Α., Αρβανιτίδης Σ., Πλεξίδας Ι., Μπεκιάρη Α. 22

23 ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) 11:00 12:30: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Νικόλαος Βαβρίτσας, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ O29. ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΛΑΪΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Κωνσταντίνου Λ., Χριστοφή Μ. O30. ΚΡΑΜΒΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ( ): Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κωνσταντίνου Λ. O45. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ Ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ; ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννη Αικ., Μπουγιέση Μ., Ζήση Β. O50. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ντοβόλης Ι., Ούρδα Δ. O51. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Ντοβόλης Ι., Κετεγένης Μ., Μπαρκούκης Β. O52. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΥΓΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Αργυριάδου Ε., Μουντάκης Κ., Κωνσταντινάκος Π., Ζάκας Α., Μαυροβουνιώτης Φ., Μαυροβουνιώτη Χ. O53. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΩΣ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Αργυριάδου Ε., Μουντάκης Κ., Κωνσταντινάκος Π., Ζάκας Α., Μαυροβουνιώτης Φ., Μαυροβουνιώτη Χ. 12:30 13:30: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Β!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Θωμάς Κουρτέσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ F7. ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN Θεοδωρίδης Θ., Μπατγίδου Μ. 23

24 O71. ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Κρατσαγκώνης Γ. O74. ΔΥΣΠΡΑΞΙΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Κοπατζίδου Π. O75. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟΣ Χουρσανίδου Κ. Ξ., Ανδρεάδου Σ. ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) 10:00 11:00: ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Β!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Ευάγγελος Μπεμπέτσος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ F6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ π. Ταγαράκης Ι., Μιχαηλίδης Κ. O19. ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Αδαμάκης Μ., Ζουνχιά Αικ, Χατζόπουλος Δ., Δέρρη Β. O49. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ντάνης Α. O59. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗ ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ Παπαμαυρουδή Δ., Κούλη Ο., Παπανικολάου Ε., Μπογιατζίδης Ε., Δαλάκης Α., Μιχαλοπούλου Μ. 12:30 14:00: ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Σουζάνα Παπαδοπούλου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος, ΚΦΑ O62. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Τσακιλιώτη Ε. O65. Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαμαλούδης Α. 24

25 O67. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Λεμπέση Ε. O68. Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΡΙΑΔΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Λαδά Ν., Ματσαρίδης Χ. O85. Η ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Γ. ΠΑΓΩΝΤΑ Μητάτου Ο., Καϊμακάμης Δ. O91. ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟY Ράπτης Γ., Μποζίνη Δ., Δελημπανίδου Γ., Ράπτη Μ. O92. ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΡΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΝΗΠΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΟΤΕ Μπεγλοπούλου Μ., Ράπτης Γ., Μίλη Μ., Παπαδοπούλου Ι. 25

26 (POSTERS) ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ : ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 14:30-16:30 Παρουσίαση Αναρτημένων Επιστημονικών Ανακοινώσεων Πρόεδρος Επιτροπής: Δρ. Ευάγγελος Μπεμπέτσος Μέλη: Δρ. Βασίλειος Μπαρκούκης, Δρ. Στέλλα Ρόκκα, Γεώργιος Παρισόπουλος, M.Sc. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - FULL PAPER PF94. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Κατσιγιάννη Α., Δέρρη Β. PF95. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Δέρρη Β., Κούλη Ο., Εμμανουηλίδου Κ. PF96. ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Κυργυρίδης Π., Δέρρη Β. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - SHORT PAPER PS97. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Καβρουλάκη Ν., Διγγελίδης Ν., Μιχαλοπούλου Μ., Κουρτέσης Θ. 26

27 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ P98. ΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Πρώιος Ι., Διαννή Μ., Πρώιος Μ. P99. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Λεμονίδης Ν., Τζιουμάκης Γ., Καρυπίδης Α., Μιχαλοπούλου Μ., Γούργουλης Β. P100. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΑΛΑΜΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ναϊσίδου Σ., Μεϊμαρίδης Ι. P101. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Καραμητρούδη Α., Μιχαλοπούλου Μ., Γούργουλης Β., Γιοφτσίδου Α. P102. ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΛΙΑΔΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ: ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Σπυριδάκη Δ., Σπυροπούλου Σ., Συρμετάς Ι., Μπεκιάρη Α. P103. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΕΥΝΟΪΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ BULLYING; ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ηλίας Ι. P104. ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΜΕΝΟΥΣΑΣ ΕΞΩ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ Μπαλαλής Κ., Τοπαλίδου Α., Ζιώγας Κ., Μπαλαλή Κ., Τουρβάς Ε., Νταφοπούλου Γ. P105. ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ Τοπαλίδου Α., Ζιώγας Κ., Μπαλαλής Κ., Μπαλαλή Κ., Τουρβάς Ε., Νταφοπούλου Γ. P106. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Μαυρίδου Φ., Αλεξανδρής Κ., Δράκου Α. P107. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Παπουλίδης I., Μάγκου Α., Ρόκκα Σ., Μαυρίδης Γ., Μάλλιου Π., Γκοδόλιας Γ. P108. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΏΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ Ζάχου Ε., Κρούπης Η., Σαρρής Ι., Παίζη Μ., Σμυρνιώτου Α., Σκορδίλης Ε., Τσολάκης Χ. P109. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥΣ Κρατσαγκώνης Γ., Χριστοφοράκη Ρ. P110. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ/ΚΑΚΑΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ Τριανταφυλλίδου Ε., Ρομοσιού Ζ., Δίπλα Κ., Βράμπας Ι. 27

28 P111. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Χαλβατζής Ι., Κετεγένης Μ. P112. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Χαλβατζής Ι., Κετεγένης Μ., Μπαρκούκης Β. P113. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κρομμύδας Χ., Κατσίμπα Α., Γαλάνης Ε., Ζουρμπάνος Ν., Τζιουμάκης Ι., Παπαϊωάννου Α. P114. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΡΑΧΙΟΛΙΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Παπαδόπουλος Σ., Κάντζα Β., Παπίτσα Α., Αραμπατζή Φ. P115. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Αντωνιάδης Ο., Δούδα Ε., Ηλιάδης Κ., Τοκμακίδης Σ. P116. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ Ρούσσος Ν., Κυριαλάνης Π., Κυριαλάνης Ε. P117. ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΕΦΑΑ Ντοβόλης Ι., Ούρδα Δ., Μπαρκούκης Β. P118. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ντοβόλης Ι., Ούρδα Δ. P119. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΜΟΚΕΝΤΡΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Βράπι Ι., Σπαροπούλου Θ., Πασχάλης Β., Κουτεντάκης Ι. P120. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΟΝΔΡΟΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ Πάντος Λ., Βλαχιώτης Φ., Καραγιαννοπούλου Σ., Γιοφτσίδου Α., Μάλλιου Π., Ρόκκα Σ. P121. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καφαντάρη Ε. P122. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΕΣΩ ΤΕΣΤ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ - ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ Καφαντάρη Ε. 28

29 P123. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟΕΡΓΟΜΕΤΡΟ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΡΑ/ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μανάκης Γ., Παπαθανασίου Μ., Δούδα Ε., Σμήλιος Η., Τοκμακίδης Σ. P124. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΡΟΠΗΣ ΓΥΜΝΑΣΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ 2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ Τσερέπη Δ., Παπαβασιλείου Α., Παντέλη Χ., Ξενοφώντος Α., Μπάσσα Ε., Κοτζαμανίδης Χ. P125. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΩΝ ΚΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Παπαβασιλείου Α., Τσερέπη Δ., Παντελή Χ., Ξενοφώντος Α., Τσαδήμας Χ., Κοτζαμανίδης Χ. P126. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΣΥΣΠΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΩΝ ΚΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΗ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Παπαβασιλείου Α., Τσερέπη Δ., Παντελή Χ., Ξενοφώντος Α., Τσαδήμας Χ., Κοτζαμανίδης Χ. P127. Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ 2 ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΣΠΑΣΗΣ, ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΩΝ ΚΑΜΠΤΗΡΩΝ Τσερέπη Δ., Παπαβασιλείου Α., Παντέλη Χ., Ξενοφώντος Α., Μπάσσα Ε., Κοτζαμανίδης Χ. P128. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΩΝ ΚΑΜΠΤΗΡΩN ΠΡΟΠΟΝΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Τσερέπη Δ., Παντέλη Χ., Παπαβασιλείου Α., Ξενοφώντος Α., Τσαδήμας Χ., Μπάσσα Ε. P129. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕΡΟΜΠΙΚ Καρακατσάνη Ε., Μπουλέτου Μ., Τσιάρα Ι., Ρόκκα Σ., Γουλιμάρης Δ. P130. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ, ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Αποστόλου Α., Μπογιατζίδης Ε., Παπανικολάου Ε., Δαλάκης Α., Κούλη Ο., Μιχαλοπούλου Μ. P131. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Παπαμαυρουδή Δ., Δαλάκης Α., Μπογιατζίδης Ε., Παπανικολάου Ε., Κούλη Ο., Μιχαλοπούλου Μ. P132. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Αποστόλου Α., Μπογιατζίδης Ε., Παπανικολάου Ε., Δαλάκης Α., Κούλη Ο., Μιχαλοπούλου Μ. P133. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Πάνου Ε., Κρασώνης Κ., Σωτηρόπουλος Αν., Σουγλής Α. P134. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ LDH, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ Σουγλής Α., Τραυλός Α., Κρασώνης Κ., Πάνου Ε., Σωτηρόπουλος Α. 29

30 P135. H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PILATES ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πάνου Ε., Σωτηροπούλου Π., Σκουτελάκου Α., Σκουτελάκου Θ., Μοσχοπούλου Σ. P136. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ YOGA ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Τσιάρα Ι., Μπουλέτου Μ., Καρακατσάνη Ε., Ρόκκα Σ., Μαυρίδης Γ. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ P137. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Μαμαλούδης Α. P138. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΡΗΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κορτεσάς Γ. P139. ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ Ελευθεριάδου Α. P140. ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ Λεμπέση Ε. P141. ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Τζαβάρα Αικ., Τζέτζης Γ., Τίλη Μ. P142. ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΣΚΗΣΙΟΓΕΝΕΣ ΑΣΘΜΑ Καραγιάννη Ε. P143. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Κρατσαγκώνης Γ. P144. ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ - ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΑΙΤΙΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Τσακούμης Γ. P145. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ: ΑΙΤΙΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τσακούμης Γ. P146. Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΙΔΕΑ ΤΟΥ 1ου ΜΙΝΙ ΤΕNNIS FESTIVAL ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Δημητροπούλου Κ., Καραγιάννη Ο. 30

31 P147. Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΑΝΗΓΜΕΝΗΣ ΓΛΟΥΤΑΘΕΙΟΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΓΛΟΥΤΑΘΕΙΟΝΗ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ Σπαροπούλου Θ., Θεοδώρου Β., Παπαδοπούλου Ζ., Γούλας Π., Γρίβας Γ., Κυπάρος Α., Νικολαΐδης Μ., Πασχάλης Β., Βράμπας Ι. P148. Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Ε ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ Σπαροπούλου Θ., Παπαδοπούλου Μ., Παπαδοπούλου Ζ., Γούλας Π., Γρίβας Γ., Κυπάρος Α., Νικολαΐδης Μ., Πασχάλης Β., Βράμπας Ι. P149. Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ C ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ Σπαροπούλου Θ., Τζιόρας Ν., Γούλας Π., Παπαδοπούλου Ζ., Γρίβας Γ., Κυπάρος Α., Νικολαΐδης Μ., Πασχάλης Β., Βράμπας Ι. P150. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΕ ΑΜΕΑ (ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) Βράκας Σ., Πετρίδου Ε., Σοφιανίδης Γ. P151. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ» Βράκας Σ., Πετρίδου Ε., Σοφιανίδης Γ. P152. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Σιδηροκαστρίτης K., Μπαρζούκα K., Μαλουσάρης Γ., Μπεργελές Ν. P153. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΑΝΤΟΧΗΣ. ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ Σιδηροκαστρίτης Κ. P154. Η ΝΥΦΙΚΗ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κουκουβίτου Β., Βαβρίτσας Ν. P155. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Τίλη Μ., Τζέτζης Γ., Σαρμαδοπούλου Δ. P156. Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Βαβρίτσας Ν., Κουκουβίτου B. P157. ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Χανδόλιας Κ., Κωνσταντινίδου Ε.Α., Αναστασιάδου Ε. P158. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ HALLIWICK - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ Χανδόλιας Κ., Κωνσταντινίδου Ε.Α., Μοσχολούρη Χ. P159. ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Καρακώστα Ε. P160. ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΛΤΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Κούση Ε., Κούση Π. 31

32 P161. ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΙ ΤΟΥ ΑΪ ΓΙΩΡΓΗ (ΑΡΑΧΩΒΑ) Γαλανάκος Ν., Κριεμάδη Π., Γεωργούλας Π. P162. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Λαγουδάκη Κ., Σακαλίδης Κ.Ε., Λαζάρη Π.Α. P163. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Αγγελούδης Κ., Κοτζαμανίδου Μ., Γαβριηλιδης Μ., Μαναβής Κ., Μισαηλίδου Β., Φωτιάδου Ε., Τσιμάρας Β. P164. ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΠΙΟΕΙΔΗ ΜΥ Κοκινάκης Μ., Κοτσανόπουλος Π., Παπαδόπουλος Κ., Pervin E. P165. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Θεοδωρίδης Θ., Μπατγίδου Μ. P166. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Μπατγίδης Δ. P167. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Μπόντη Ε., Αγγειοπλάστης Α., Τσεγγελίδης Γ. P168. Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μπόντη Ε., Αγγειοπλάστης Α., Τσεγγελίδης Γ. P169. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Αλεξόπουλος Ε., Τζιουμάκης Ι. P170. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ Σύρμος Ν., Μυλωνάς Α. 32

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η 10η)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η 10η) [1] ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η η) [2] ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) Εβδομάδα 1 η [14-20/07/2014] Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 1 η Αλεξανδρής Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερολόγιο επιμορφωτικών διαλέξεων Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 08:45 Εγγραφές παραλαβή υλικού 09:00-10:00 1 η ενότητα επιστημονικών ανακοινώσεων 10:00-12:00 Σεμινάριο: «Τουρισμός και Αναπηρία» 12:00-14:00 Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 09:00 Εγγραφές παραλαβή υλικού. 09:10-10:30 1 η ενότητα επιστηµονικών ανακοινώσεων. Συντονιστής: ρ. Μπαρκούκης Βασίλης, Απ.. ιδάσκων ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Οµιλητές: O5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σπουδές 2006- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (PhD σε εξέλιξη). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση του μυικού τραυματισμού

Διαβάστε περισσότερα

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα)

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) 405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) Σκοπός Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000. Nα συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ (1 ου ΕΤΟΥΣ) 08.00 ΕΑΚ. Καλαθοσφαίριση ΜΚ0107 Πράξη Ομάδ. Διδασκόντων ΔΕΥ. 20 ΙΑΝ. Καλαθοσφαίριση ΜΚ0107 Θεωρία Ομάδ. διδασκόντων Ελλ. Παρ.Χοροί ΜΚ0206 Δήμας-Ιακωβάκη (λίστα δηλώσεων) -4-28

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω χάντμπολ!! Πρόγραμμα εκπαίδευσης με διεθνή συμμετοχή στη Χειροσφαίριση. Από 31/1/2015 έως 14/2/2015

Μαθαίνω χάντμπολ!! Πρόγραμμα εκπαίδευσης με διεθνή συμμετοχή στη Χειροσφαίριση. Από 31/1/2015 έως 14/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Β ΑΘΗΝΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΌ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συγγραφική ομάδα: Δίπλα Κωνσταντίνα, Ph.D., Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ Καρατράντου Κωνσταντίνα, MSc, Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ - ΠΘ Ιπποκράτης

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 09:00 Εγγραφές παραλαβή υλικού 09:10-10:30 1 η ενότητα επιστημονικών ανακοινώσεων 10:30-12:00 2 η ενότητα επιστημονικών ανακοινώσεων 12:00-14:00 Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011-2012 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 5/9/2012 ΤΕΤΑΡΤΗ 16:30-18:30 Ι 29 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Μ. ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 18/9/2012 ΤΡΙΤΗ 14:00-16:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος Πατρώνυμο: Απόστολος Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.42100 Τηλέφωνο: 6974952580 Email: ebrisimis@pe.uth.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητισμός & Υγεία. Τεύχος 3 o Μάιος - Ιούνιος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αθλητισμός & Υγεία. Τεύχος 3 o Μάιος - Ιούνιος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αθλητισμός & Υγεία Υπεύθυνος Έκδοσης: Οικονόμου Χαράλαμπος Προϊστάμενος Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. Συντάκτης: Γκότσης Κωνσταντίνος Καθηγητής Φ.Α. Τεύχος 3 o Μάιος - Ιούνιος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 13-15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENS IMPERIAL, ΑΘΗΝΑ

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 13-15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENS IMPERIAL, ΑΘΗΝΑ 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 13-15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENS IMPERIAL, ΑΘΗΝΑ Στο 2 ο Πανελλήνιο Αθλητιατρικό Συνέδριο παρουσιάσθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην αθλητιατρική αλλά και θα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πανελλήνιο Forum Επισκεπτών Υγείας «Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στον 21 ο αιώνα» 28-29 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1 ο Πανελλήνιο Forum Επισκεπτών Υγείας «Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στον 21 ο αιώνα» 28-29 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ο Πανελλήνιο Forum Επισκεπτών Υγείας «Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στον 21 ο αιώνα» 28-29 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 28/9/2012 8.45-9.00 Προσέλευση - Εγγραφή συνέδρων 9.00-9.30 Εισαγωγή - Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ

Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ παρεμβαίνει, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, στην καθημερινότητα του σχολείου και της ελληνικής οικογένειας, παρέχοντας διαρκή συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Προσωπικό Γραφείου Αθλητισμού Δρ. Εύρος Δημοσθένους : Λειτουργός Πανεπιστημίου (Υπεύθυνος Γραφείου Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9 ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 10:00 10:30 Εγγραφές παραλαβή υλικού. 10:30-11:30 1 η ενότητα επιστηµονικών ανακοινώσεων. Συντονιστής: Κοΐδου Ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

http://eyzin.minedu.gov.gr/pages/e-learning.aspx Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης (e-learning)

http://eyzin.minedu.gov.gr/pages/e-learning.aspx Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης (e-learning) http://eyzin.minedu.gov.gr/pages/e-learning.aspx Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης (e-learning), Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ παρεμβαίνει, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, στην καθημερινότητα τόσο του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ (ΓΓΑ) 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ 2014

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ (ΓΓΑ) 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ 2014 Γ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ (ΓΓΑ) 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ 2014 Φορείς Γ.Γ. Αθλητισμού Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Δασκάλων Χιονοδρομίας Ίδρυση Σχολή Προπονητών Χιονοδρομίας Γ Κατηγορίας Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER. Περιεχόμενα. www.phyed.duth.gr. Προς τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. Απόφοιτοι. ΤΕΥΧΟΣ 11 Ιούνιος 2014

NEWSLETTER. Περιεχόμενα. www.phyed.duth.gr. Προς τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. Απόφοιτοι. ΤΕΥΧΟΣ 11 Ιούνιος 2014 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού www.phyed.duth.gr ΤΕΥΧΟΣ 11 Ιούνιος 2014 Προς τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. Περιεχόμενα 22ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ /νση: Παν/πολη-Πάτρα Αρ. Πρωτ. Τ.Κ. : 265.00 ΤΗΛ κ FAX : 2610-993055 Προς : Όλα τα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτιστική Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΟ.Κ.Ε.Π.Ε Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 9η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 14-16 ΕΤΩΝ (1 η διάλεξη) Φαμίσης

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA

2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA 2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 17:00-17:15 Προσέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525. mtsetsel@phyed.duth.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525. mtsetsel@phyed.duth.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525 mtsetsel@phyed.duth.gr Υπηκοότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΤΟΥΣΑΝ ΜΠΑΓΕΒΙΤΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΑΚΗΣ ΖΗΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009-2010 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1/9/2010 ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00 ΠΛΗΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 8/9/2010 ΤΕΤΑΡΤΗ 13:00-15:00 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να επενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015 ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Θεωρία & Πρακτική Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητισμός & Υγεία. Τεύχος 1 o Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αθλητισμός & Υγεία. Τεύχος 1 o Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αθλητισμός & Υγεία Υπεύθυνος Έκδοσης: Οικονόμου Χαράλαμπος Προϊστάμενος Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. Συντάκτης: Γκότσης Κωνσταντίνος Καθηγητής Φ.Α. Τεύχος 1 o Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Βασικοί άξονες του αθλητικού συστήματος Ανίχνευση-ανεύρεση ταλαντούχων παιδιών Επιλογή ταλέντων - επίλεκτων αθλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012. 1 η ημέρα του Συνεδρίου 09:00 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Προσέλευση Εγγραφές Διαπίστευση συνέδρων -Παραλαβή υλικού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012. 1 η ημέρα του Συνεδρίου 09:00 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Προσέλευση Εγγραφές Διαπίστευση συνέδρων -Παραλαβή υλικού ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 1 η ημέρα του Συνεδρίου 09:00 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Προσέλευση Εγγραφές Διαπίστευση συνέδρων -Παραλαβή υλικού Κεντρική Αίθουσα 18:15-20:15 A! ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 ΚΕΔΕΑ Αμφιθέατρο Ι 09:00-10:00 Προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

11 ο ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

11 ο ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 ο ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Διοργανώνεται από την ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Μοριοδότηση από ΠΙΣ: 9 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης ΤΕΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 ΚΕΔΕΑ Αμφιθέατρο Ι 09:00-11:00 Προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

«Ηθικά Διλήμματα και Νέες Τεχνολογίες στην Άνοια»

«Ηθικά Διλήμματα και Νέες Τεχνολογίες στην Άνοια» Πρόγραμμα Διημερίδας με θέμα: «Ηθικά Διλήμματα και Νέες Τεχνολογίες στην Άνοια» 19-20 Σεπτεμβρίου 2014 Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μάγδα

Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παρατηρητήριο Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2 η Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΤΕΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2 η Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΤΕΑ 9.45 10.00: Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Φίλιππο Βλάχο (Αναπληρωτή Καθηγητή) Σάββατο 15 /6 /2013 Συνεδρία 1 ΨΓ1 Γρηγορίου Φωτεινή Αυτισμός- αναγνώριση και κατανόηση της αμηχανίας σε παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ο Μαραθώνιος δρόμος αποτελεί ίσως το μαζικότερο και πιο ιστορικό αγώνισμα στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

511-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

511-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ σε συνεργασία: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ www.perinealtrauma2014.mdcongress.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της Μέγιστης Δύναμης στην Σωστή Εκγύμναση του Συγχρόνου Ποδοσφαιριστή

Η σημασία της Μέγιστης Δύναμης στην Σωστή Εκγύμναση του Συγχρόνου Ποδοσφαιριστή 21.02.2011 Η σημασία της Μέγιστης Δύναμης στην Σωστή Εκγύμναση του Συγχρόνου Ποδοσφαιριστή Σε συνέχεια από το προηγούμενο μας άρθρο, ερχόμαστε να αναλύσουμε την σημασία της σωστής εκγύμνασης ως αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. «Καλές Πρακτικές των Δήμων στην Εφαρμογή Δημόσιων Πολιτικών»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. «Καλές Πρακτικές των Δήμων στην Εφαρμογή Δημόσιων Πολιτικών» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «Καλές Πρακτικές των Δήμων στην Εφαρμογή Δημόσιων Πολιτικών» Σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιτηρήσεων Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2012

Πρόγραμμα Επιτηρήσεων Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2012 Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 23 Αυγούστου 2012 Πρόγραμμα Επιτηρήσεων Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΥΤΕΡΑ 03-09-2012 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ (211) Α ΕΞ. (ΟΛΟΙ) (ΑΜΦ,1,2,3) ΩΡΑ: 09.00 11.00 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

11:30-13:00 Στρογγυλή τράπεζα: «Σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στην κινησιολογία: Από την αθλητική κίνηση στη µαζική άσκηση»

11:30-13:00 Στρογγυλή τράπεζα: «Σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στην κινησιολογία: Από την αθλητική κίνηση στη µαζική άσκηση» ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 10:00 10:30 Εγγραφές παραλαβή υλικού. 10:30-11:30 1 η ενότητα επιστηµονικών ανακοινώσεων. Συντονιστής: Μπεµπέτσος Ευάγγελος, Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α. /.Π.Θ. Οµιλητές: O24. ΑΥΤΟΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 16:30 Υποδοχή - Εγγραφή συνέδρων 18:00 Τελετή έναρξης 18:30 Κεντρική ομιλία Α. Καλαντζή-Αζίζι Η ψυχολογία των διδασκόντων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Σύμφωνα με τον νέο αθλητικό σχεδιασμό Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο που φιλοξενεί και

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Σύμφωνα με τον νέο αθλητικό σχεδιασμό Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο που φιλοξενεί και ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΡΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τράνακας Σπ. Βασίλειος

Τράνακας Σπ. Βασίλειος Τράνακας Σπ. Βασίλειος Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, Εργαστηριακός συνεργάτης του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού A/θμιας Εκπ/σης Σπουδές 2010-2012

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.gr Βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εαρινό Σχολείο. Γηριατρικής. 8-10 Μαΐου Ξενοδοχείο Golden Age, Αθήνα. Εισαγωγή στη Σφαιρική Γηριατρική Εκτίµηση. Προκαταρκτικό Πρόγραµµα

Εαρινό Σχολείο. Γηριατρικής. 8-10 Μαΐου Ξενοδοχείο Golden Age, Αθήνα. Εισαγωγή στη Σφαιρική Γηριατρική Εκτίµηση. Προκαταρκτικό Πρόγραµµα Εαρινό Σχολείο Γηριατρικής 8-10 Μαΐου Ξενοδοχείο Golden Age, Αθήνα Εισαγωγή στη Σφαιρική Γηριατρική Εκτίµηση Προκαταρκτικό Πρόγραµµα Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 08.30 Προσέλευση - Εγγραφές 09.00-09.15 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Περιορισμοί της άσκησης σε άτομα με ΣΔ Παναγιώτης Β. Τσακλής PhD Καθηγητής Εµβιοµηχανικής Τµ Φυσικοθεραπείας - ΑΤΕΙΘ Dept Mechanical Engineering Fibers & Polymers Lab Massachusetts Institute of Technology

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων Παιδιατρικός Τομέας Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων 16-17 Νοεμβρίου 2012 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

συµπόσιο γυναίκα ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗ & ΣΤΗΛΗ ΜΑΡΤΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β & Μ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΠΚΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗΣ

συµπόσιο γυναίκα ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗ & ΣΤΗΛΗ ΜΑΡΤΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β & Μ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΠΚΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗΣ συµπόσιο γυναίκα ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗ & ΣΤΗΛΗ 282015 ΜΑΡΤΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ Β & Μ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΠΚΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗΣ συμπόσιο γυναίκα ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ & ΣΤΗΛΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning. ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 info@v-learning.gr www.v-learning.gr Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. 10 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΟΔΙ. Η αξία της διατροφής στην πρόληψη και αντιμετώπιση του διαβήτη. Πόρτο Χέλι, 10-11 Οκτωβρίου 2015

Πρόγραμμα. 10 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΟΔΙ. Η αξία της διατροφής στην πρόληψη και αντιμετώπιση του διαβήτη. Πόρτο Χέλι, 10-11 Οκτωβρίου 2015 10 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΟΔΙ Πόρτο Χέλι, 10-11 Οκτωβρίου 2015 Ξενοδοχείο AKS Porto Heli Η αξία της διατροφής στην πρόληψη και αντιμετώπιση του διαβήτη Πρόγραμμα Σάββατο 10/10/2015 Προεδρείο : Αρ. Ράπτης

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου www.cardiorehab.com.cy Καλωσορίσατε στο Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου Στόχος του κέντρου Το κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

AKMH. Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο. Πρόγραμμα 7-8. Σεπτεμβρίου 2013. Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία

AKMH. Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο. Πρόγραμμα 7-8. Σεπτεμβρίου 2013. Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία Eλληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία AKMH Aπό το α έως το ω Κλινικό Φροντιστήριο 7-8 Σεπτεμβρίου 2013 Ξενοδοχείο «Αμαλία» Ναύπλιο Πρόγραμμα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Χαιρετισμός Προέδρου. Αγαπητοί Συνάδελφοι, Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με ξεχωριστή χαρά και τιμή εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, σας προσκαλώ να συμμετέχετε στο «5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής & 4 η Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Παχυσαρκία

Άσκηση και Παχυσαρκία Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Παχυσαρκία Συγγραφική ομάδα: Πασχάλης Βασίλης, PhD, ΕΕΔΙΠ, ΤΕΦΑΑ- ΠΘ Νικολαΐδης Μιχάλης, Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ Σέρρες Δίπλα Κωνσταντίνα, Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία

Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Η ικανότητα αντοχής χαρακτηρίζεται από:

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 17.30-18.00 Προσέλευση Εγγραφές 18.00-19.30 Από τους προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου στο έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόεδροι: Χ. Λιόλιος, Σ. Φούσας 1. Λιπίδια - Κάπνισμα - Σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ Του Σπύρου Κέλλη, Καθηγητή προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ, επιστημονικού υπεύθυνου του εργομετρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, τούτη η εκδήλωση αποτελεί καταστάλαγμα ενός μακροχρόνου προβληματισμού πάνω στην Αθλητιατρική, την ιδιαιτερότητα, την αξία και τις προοπτικές της. Η αναζήτηση αυτή ξεκινάει

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας Ταχύτητα Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Βασιλική Μάνου Επίκουρος καθηγήτρια προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ vmanou@phed.auth.gr Ταχύτητα Είναι η κινητική ικανότητα του ατόμου να

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα A : Το νομοθετικό πλαίσιο του Αθλητισμού σε Διεθνές και τοπικό επίπεδο

Ενότητα A : Το νομοθετικό πλαίσιο του Αθλητισμού σε Διεθνές και τοπικό επίπεδο Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010 08.15 08.45 Προσέλευση - Εγγραφές 08.45 09.00 Τελετή Έναρξης 1. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Δρ. Νίκο Καρτακούλλη 2. Εναρκτήρια ομιλία από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΡΙΟ

ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΡΙΟ fitness.@ holistic activetaebo ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΡΙΟ Καλώς ήρθατε στο holistic fitness fitness.@ holistic activetaebo fitness.@ holistic activetaebo Το holistic fitness απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ \ ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Προξένου Κορομηλό. 51 54622 Θεσσαλονίκη Τηλ. & Φαξ: 231 0282512 website: www.egve.gr emai!:egymve@hol.gr.info@egve.gr Ε.Γ.Β.Ε. 1954 ΠΡΟΣ: Δ!ντη Α ι βαθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ:ΡΩΣΣΟΓΛΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΒΑΛΙΑ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 24/7 /1978 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6948892242 ΤΟΠΟΣ ΙΑΜΟΝΗΣ : ΑΘΗΝΑ E-mail address: valia-r@windowslive.com ΣΠΟΥ ΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ: ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 ΛΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 111 20 0 24,33 0 1 10 166,33 2 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0 20 0 28,50 0 0 20 68,50 3 ΝΕΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 20 0 20,47 5 0 20 65,47 4 ΠΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 20 0 20,01 0 0 10 50,01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤEΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤEΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤEΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 1. Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου Εισαγωγή (Εισαγωγή/ Χαιρετισμός: Γ. Παπαδημητρίου) α) Εγκέφαλος και συμπεριφορά: Ιστορική ανάδυση και

Διαβάστε περισσότερα

Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... την επιτυχία!

Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... την επιτυχία! Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... Απόλαυσε την επιτυχία! H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ Η εταιρεία Life-Ergo δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει πλήρεις και ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο του αθλητισμού. Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ασπασία Τασίου και Τίνα Γκουντή

Εισηγήτρια: Ασπασία Τασίου και Τίνα Γκουντή Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συµπεριφοράς ΤΜΗΜΑ Παιδιών και Εφήβων του ΙΕΘΣ Γλάδστωνος 10, (5 ος ορ.), Πλ. Κάνιγγος, 106 77 Αθήνα Τηλ. 210 3840129 Fax 210 3840803 http://www.ibrt.gr, e-mail: ibrt@ibrt.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. «Ζητήματα Οργάνωσης - Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. «Ζητήματα Οργάνωσης - Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιμορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-συνεδριακή εκδήλωση. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (10:00-10:20) Ομιλητής: Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Ζέρβας

ΠΡΟ-συνεδριακή εκδήλωση. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (10:00-10:20) Ομιλητής: Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Ζέρβας Πρόγραμμα Συνεδρίου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 Μαΐου 2015 ΠΡΩΙ ΠΡΟ-συνεδριακή εκδήλωση H ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΣΕΦΑΑ: ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Προεδρείο: Καθηγητής Γιώργος Βαγενάς ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Ειδικό Ιατρείο Διάχυτων Διαταραχών της Ανάπτυξης ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Eιδικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ

ΠΛΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΛΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιστημονικό Διδακτικό Και Επαγγελματικό Έργο ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΛΑΤΣΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ----- ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα