ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ :00 Εγγραφές Διαπίστευση - Παραλαβή υλικού από τη Γραμματεία του Συνεδρίου ΑΙΘΟΥΣΑ SEMINAR (ΙΣΟΓΕΙΟ) 17:00 18:00 A! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 18:00 20:00 Β! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» 20:00 Γ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 12 ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MAXIBASKETBALL ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 10:30 12:00 Δ! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ. TAE KWON DO ΚΑΙ ΤΖΟΥΝΤΟ» 16:00 17:00 Ε! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΛΕΞΗ: «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ» 17:00 18:30 ΣΤ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ»

2 ΑΙΘΟΥΣΑ WORKSHOP (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 11:30-15:30 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» 14:30-19:00 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ» ΑΙΘΟΥΣΑ SEMINAR (ΙΣΟΓΕΙΟ) 14:00-19:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΑΣΑΔΟΡΟΥ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» 15:30-17:30 Ζ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 10:00 12:00 Η! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ» 12:00 14:00 Ι! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» ΑΙΘΟΥΣΑ SEMINAR (ΙΣΟΓΕΙΟ) 10:00-13:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» ΑΙΘΟΥΣΑ WORKSHOP (1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) 11:00 12:30 Θ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» 14:00 Τέλος εργασιών Συνεδρίου Παραλαβή βεβαιώσεων συμμετοχής 2

3 ΣΣΥΥ ΝΝΟΠ ΤΤΙΙΚΟ Π ΡΡΟΓΓ ΡΡΑΑΜΜ ΑΑ ΣΣΕΕΜ ΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΩ ΝΝ,,, ΣΣΥΥΓΓΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΤΤΙΙΚΑΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ :00-20:00 Σεμινάριο: «Η Διάσταση της Ποιότητας στην Παροχή Υπηρεσιών Η Αξιοποίηση ως Εργαλείων Διοίκησης του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης και των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ :30-12:00 Σεμινάριο «Μαχητικά Αθλήματα και Αθλήματα Αυτοάμυνας. TAE KWOΝ DO και ΤΖΟΥΝΤΟ» 11:30-15:30 Ημερήσιο Σεμινάριο «Μέτρηση και Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης - Φυσικής Κατάστασης, σε Αθλητές και Ελεύθερα Αθλούμενους. Θεωρία και Πράξη» 14:00-19:00 Σεμινάριο «Προπονητικής στην Πετοσφαίριση, Προπόνηση πασαδόρου ανά αγωνιστικό επίπεδο» 14:30-19:00 Ημερήσιο Σεμινάριο «Υδροκινησιοθεραπεία - Θεραπευτική Άσκηση στο Νερό» ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ :00-12:00 Σεμινάριο «Οργάνωση ενός Προγράμματος Σωματικής Άσκησης σε Ασθενείς με Άνοια» 10:00-13:00 Σεμινάριο «Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης» 12:00-14:00 Σεμινάριο «Παιδαγωγικά Παιχνίδια» 3

4 ΠΡΡΟΦΟΡΡΙΙΚΕΕΣΣ ΕΕΠΙΙΣΣΤΤΗΜΟΝΝΙΙΚΕΕΣΣ ΑΑΝΝΑΑΚΟΙΙΝΝΩΣΣΕΕΙΙΣΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 17:00 18:00 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) 18:00 19:30 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) 17:00 18:30 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 18:30 20:00 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Β!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) 10:00 11:45 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 12:00 13:30 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ (Α!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) 10:00 11:30 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Γ!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 16:00 17:00 ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 12:15 14:00 ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (Β!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 14:00 15:30 ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4

5 ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) 11:00 12:30 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 12:30 13:30 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Β!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) 10:00 11:00 ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Β!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 12:30 14:00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΑΝΝΑΑΡΡΤΤΗΜ ΕΕΝΝΕΕΣΣ ΕΕΠ ΙΙΣΣΤΤΗΜΟ ΝΝΙΙΚ ΕΕΣΣ ΑΑΝΝΑΑΚΟ ΙΙΝΝΩ ΣΣΕΕΙΙΣΣ ( PPO SSTTEERRSS) ) Τα posters θα αναρτηθούν στο χώρο της Γραμματείας του Συνεδρίου, το Σάββατο 13 Απριλίου 2013, από ώρα 10:00 έως και θα πρέπει να παραμείνουν αναρτημένα υποχρεωτικά έως τις 18:00. Η αφαίρεσή τους γίνεται υποχρεωτικά από τους συγγραφείς και μπορεί να γίνει από ώρα και μετά, το Σάββατο 13 Απριλίου, καθώς και την Κυριακή 14 Απριλίου. Η παρουσίασή τους στο κοινό και την επιτροπή (Πρόεδρος: Δρ. Ευάγγελος Μπεμπέτσος, Μέλη: Δρ. Βασίλειος Μπαρκούκης, Δρ. Στέλλα Ρόκκα, Γεώργιος Παρισόπουλος, M.Sc.) θα γίνει από τους συγγραφείς, την ίδια ημέρα, στο χώρο ανάρτησής τους, από ώρα 14:30 έως 16:30. Η μέγιστη διάρκεια παρουσίασης για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση είναι 5 λεπτά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάρτηση της εργασίας είναι η παραλαβή του αριθμού έγκρισης από τη γραμματεία του συνεδρίου το Σάββατο 13 Απριλίου

6 6

7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ η ημέρα του Συνεδρίου 09:00 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Προσέλευση Εγγραφές Διαπίστευση συνέδρων Παραλαβή υλικού ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) 17:00-18:00 Α! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΓΕΙΑΣ, Συντονιστής: Ομιλητής: ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» Κωνσταντίνος Αναγνωστάρας, M.Sc., ΚΦΑ, Μέλος ΔΣ ΕΓΒΕ Δρ. Σεραφείμ Αλεξίου, Επίκουρος Καθηγητής Κολύμβησης, ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Κεντρική Αίθουσα 18:00-20:00 Β! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Το σεμινάριο διεξάγεται σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» Συντονιστής: Ευάγγελος Φανίδης, Οικονομολόγος, Δημοσιογράφος, Κάτοχος Βραβείου Μπότση, Γενικός Γραμματέας Δήμου Βριλησσίων Ομιλητές: Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης, Ph.D Διεθνείς Σχέσεις, M.A. European Studies, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΚΔΔΑ, Πολιτικός Επιστήμων Διεθνολόγος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» «Συστήματα Ποιότητας στη Σύγχρονη & Αποδοτική Διοίκηση (Δημόσια Διοίκηση & Αυτοδιοίκηση)» Παναγιώτης Πασσάς, Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού Α, Διεύθυνση Διοικητικού, Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη» 7

8 Δρ. Ιωάννης Μάρκοβιτς, Ph.D Εργασιακή Ψυχολογία, M.Sc. Διοίκηση Προσωπικού, Οικονομικός Επιθεωρητής, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΚΔΔΑ, ΕΚΕΠΙΣ, ΤΑΙΕΧ Αξιολογητής Εκπαιδευτών ΕΚΕΠΙΣ «Στρατηγικός Σχεδιασμός Προγραμματισμός & Αξιολόγηση Αποδοτικότητας» Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου 20:00 Γ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 12 ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ MAXIBASKETBALL ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» Συντονιστής: Γεώργιος Παρισόπουλος, M.Sc., ΚΦΑ, Γενικός Γραμματέας ΕΓΒΕ Ομιλητές: Πάρης Πετράς, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής «Παρουσίαση της Διοργάνωσης του 12 ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MAXIBASKETBALL Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών» ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλειος Παπαχαρίσης, Υπεύθυνος Αθλητικών Προγραμμάτων ΑΠΘ «Παρουσίαση του ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ της διοργάνωσης» Το 12 ο Παγκόσμιο Πρωταθλήμα MAXIBASKETBALL (12 th FIMBA World Maxibasketball Championship) θα διεξαχθεί από 12 έως 21 Ιουλίου 2013 στη Θεσσαλονίκη, και είναι μια διοργάνωση στην οποία αγωνίζονται οι βετεράνοι του αθλήματος άνδρες και γυναίκες από 30 ετών και πάνω, στην οποία θα συμμετάσχουν περίπου αθλητές και συνοδοί από 40 περίπου χώρες από όλο τον κόσμο. Τέλος των εργασιών της 1 ης ημέρας του Συνεδρίου 8

9 ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ η ημέρα του Συνεδρίου Κεντρική Αίθουσα 10:30-12:00 Δ! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ. TAE KWOΝ DO ΚΑΙ ΤΖΟΥΝΤΟ» Συντονιστής: Δρ. Δημήτριος Κεχαγιάς, ΚΦΑ, Φυσικοθεραπευτής ΕΕΔΙΠ ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ Ομιλητές: Δρ. Δημήτριος Κεχαγιάς, ΚΦΑ, Φυσικοθεραπευτής ΕΕΔΙΠ ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ «Παρουσίαση του αθλήματος του TKD και Ολυμπιακή παρουσία» Δρ. Παναγιώτης Τσακλής, Καθηγητής Εμβιομηχανικής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙΘ, Dept of Mechanical Engineering MIT, Προπονητής Στίβου «Σχεδιασμός Προαγωνιστικού και Αγωνιστικού προγράμματος Ολυμπιακής Προετοιμασίας» Αλέξανδρος Νικολαίδης, Ολυμπιονίκης «Βιωματική προετοιμασία βάσει των προσωπικών και αγωνιστικών στόχων» Γεώργιος Γλαρός, ΚΦΑ «Παρουσίαση του ΤΖΟΥΝΤΟ σαν άθλημα και σαν μαχητική τέχνη» Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου 16:00-17:00 Ε! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΛΕΞΗ: «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ» Συντονιστής: Χριστίνα Παπαιωάννου, M.Sc., Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Ομιλητής: Δρ. Παναγιώτης Τσακλής, Καθηγητής Εμβιομηχανικής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙΘ, Dept of Mechanical Engineering MIT, Προπονητής Στίβου 17:00-18:30 ΣΤ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ» Συντονιστής: Δρ. Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Ομιλητές: Andrea Petrozi, Prof. «Advancing doping behaviour research from a multidisciplinary perspective: in which measure can we trust?» 9

10 Δρ. Βασίλης Μπαρκούκης, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Όχι δεν παίρνω αναβολικά: Άραγε είναι αλήθεια;» Δρ. Λάμπρος Λαζούρας, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Συμπληρώματα διατροφής: Δίοδος προς τη χρήση απαγορευμένων ουσιών ή ασφαλής εναλλακτική;» Δρ. Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Είναι οι (απαγορευμένες) ουσίες και το ντόπινγκ ζητήματα δημόσιας υγείας; Μια προσπάθεια διατύπωσης θέσεων» ΑΙΘΟΥΣΑ Seminar (Ισόγειο) 15:30-17:30 Ζ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Συντονιστής - Ομιλητής: Χρήστος Κουτρουμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος CK AGENCY SPORT INVEST Χρηματοδότηση αθλητικών δράσεων SPORT INSURE Ασφάλιση αθλητικών στελεχών CK STARS CUPS Διεθνή τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου CK STARS CAMPS Διεθνείς αθλητικές κατασκηνώσεις FREESOCCERPLAYERS.COM Διεθνής ιστοσελίδα βιογραφικών ποδοσφαιριστών Τέλος των εργασιών της 2 ης ημέρας του Συνεδρίου ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ η ημέρα του Συνεδρίου Κεντρική Αίθουσα 10:00-12:00 Η! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ» Συντονιστής: Δρ. Μάγδα Τσολάκη, Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ Ομιλητές: Δρ. Χρήστος Μουζακίδης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών «Αρχές και στόχοι σχεδιασμού προγράμματος σωματικής άσκησης σε ηλικιωμένους με ΗΝΔ και Ήπια Άνοια» Αριστείδης Αντωνόπουλος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, M.Sc., Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών «Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος σωματικής άσκησης σε ηλικιωμένους με μέτρια και σοβαρή Άνοια» 10

11 Μάρκος Ζώρζος, Φυσικοθεραπευτής, M.Sc. «Αρχές και στόχοι δοκιμασιών κινητικού-λειτουργικού ελέγχου σε ηλικιωμένους με ΗΝΔ και Άνοια» Δρ. Μάγδα Τσολάκη, Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer «Πώς η σωματική άσκηση επιδρά στην εγκεφαλική λειτουργία» Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου 12:00-14:00 Ι! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» Συντονιστής: Δρ. Δημήτριος Χατζόπουλος, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Ομιλητές: Δρ. Bασιλική Δέρρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ «Μαθαίνω παίζοντας: το κινητικό παιχνίδι στη σύγχρονη εκπαίδευση» Αβραάμ Παπαδόπουλος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Fireball» Μαρία Μπάτσιου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Επιδαπέδιο Ping Pong» Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) 11:00-12:30 Θ! ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΥΓΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» Συντονιστής: Δρ. Σεραφείμ Αλεξίου, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Ομιλητές: Δρ. Σεραφείμ Αλεξίου, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Το νερό, περιβάλλον φυσικών δραστηριοτήτων και απόδοσης για τον άνθρωπο» Δημήτριος Τσίκλης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής «Οι υποβρύχιες καταδύσεις ως φυσική και αγωνιστική δραστηριότητα» Δρ. Χρήστος Ριγανάς, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής «Η μεγιστοποίηση της απόδοσης στην αγωνιστική κωπηλασία: ο ρόλος του αναπνευστικού συστήματος» Τέλος των εργασιών του Συνεδρίου Παραλαβή των βεβαιώσεων συμμετοχής ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 11

12 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» 11:30 13:30 ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) - Θεωρητικό Μέρος Δρ. Σπύρος Κέλλης, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους» 13:30 15:30 Καυτανζόγλειο Στάδιο, δίπλα στη θύρα 5, Κέντρο Metrisis - Πρακτικό Μέρος Συντονιστής: Δρ. Σπύρος Κέλλης, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Υπεύθυνος από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου: Γεώργιος Πατσάκας, ΚΦΑ, Ειδικός Γραμματέας ΔΣ ΕΓΒΕ Κέλλης Σπύρος και συνεργάτες Αξιολόγηση σωματομετρικών χαρακτηριστικών και σύστασης σώματος Πελματογράφημα Αξιολόγηση αλτικής ικανότητας Αξιολόγηση ταχύτητας Αξιολόγηση δύναμης Αξιολόγηση αερόβιας αντοχής Αξιολόγηση αναερόβιας αντοχής Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ, ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΑΣΑΔΟΡΟΥ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» 14:00 15:00 ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) - Θεωρητικό Μέρος Συντονιστές: Δρ. Σοφία Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Δρ. Ελένη Ζέτου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ 16:00 19:00 Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Πρακτικό Μέρος Υπεύθυνος από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου: Ιωάννης Μεϊμαρίδης, ΚΦΑ, Μέλος ΔΣ ΕΓΒΕ 12

13 Ομιλητές: Δρ. Σοφία Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Ο ρόλος του πασαδόρου: 1η ειδίκευση - Ατομική τακτική» Δρ. Ελένη Ζέτου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ «Θέση και ενέργειες του πασαδόρου ανά σύστημα παιχνιδιού» Δρ. Γεώργιος Γιάτσης, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Η τροφοδοσία του πασαδόρου - Επιθετικοί συνδυασμοί» Δρ. Κωνσταντίνος Χαριτωνίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ «Ο πασαδόρος υψηλού επιπέδου - Στρατηγική παιχνιδιού» «Ανάπτυξη δύναμης σε ελεύθερα αθλούμενους και άτομα τρίτης ηλικίας» Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου. ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ» 14:30 16:00 ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) - Θεωρητικό Μέρος Συντονίστρια: Μαριάνα Κοτζαμανίδου, Φυσικοθεραπεύτρια, ΚΦΑ 16:00 19:00 Εθνικό Κολυμβητήριο - Πρακτικό Μέρος Υπεύθυνος από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου: Κωνσταντίνος Αναγνωστάρας, M.Sc., ΚΦΑ, Μέλος ΔΣ ΕΓΒΕ Ομιλητές: Μαριάνα Κοτζαμανίδου, Φυσικοθεραπεύτρια, ΚΦΑ (εκπαιδεύτρια Υδροκινησιοθεραπείας) «Οργάνωση - Σχεδιασμός και Εφαρμογή προγραμμάτων Υδροκινησιοθεραπείας - Θεραπευτικής Άσκησης στο νερό» Κωνσταντίνος Μαναβής, Χειρούργος Ορθοπεδικός «Συντηρητική μετεγχειρητική αποκατάσταση στο νερό» Κωνσταντίνος Χανδόλιας, Φυσικοθεραπευτής, ΝDT, Tr Halliwick lecturer «Φιλοσοφία της μεθόδου Halliwick» Ελίζα Kωνσταντινίδου, Φυσικοθεραπεύτρια, ΝDT, Tr Halliwick lecturer «Φιλοσοφία της μεθόδου Halliwick» Ειδικοί συνεργάτες εφαρμογών: Κωνσταντίνος Αγγελούδης, Νικόλαος Παπαχατζής, Δρ. Βασίλειος Πανουτσακόπουλος, Δήμητρα Καζά 13

14 Απαραίτητα αντικείμενα που πρέπει να φέρουν μαζί τους οι συμμετέχοντες/ουσες για το πρακτικό μέρος του σεμιναρίου: 1. κολυμβητικό σκουφάκι, 2. παντόφλες, 3. μαγιό, 4. πετσέτα, 5. ατομικά είδη υγιεινής, 6. κλειδαριά για τσάντες ή ερμάριο (δεν παρέχεται η δυνατότητα φύλαξης των προσωπικών ειδών των συμμετεχόντων). Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου. ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» 10:00-11:00 ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) - Θεωρητικό Μέρος Συντονιστής: Μάρκος Πούλιος, ΚΦΑ 11:00 13:00 Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Πρακτικό Μέρος Υπεύθυνος από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου: Αθανάσιος Ρεζούδης, ΚΦΑ Ομιλητές: Αθανάσιος Ρεζούδης, ΚΦΑ Δρ. Μιχαήλ Κατσικαδέλης, Ομοσπονδιακός Προπονητής Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ «Θεωρητική και Πρακτική Διδασκαλία στα βασικά κτυπήματα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Forehand & Backhand Counterdrive, Push, Topspin, Smash)» «Βασικοί Κανονισμοί Παιδιάς» «Μεθοδολογία Διδασκαλίας Τεχνικής» Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου. 14

15 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 17:00 18:00: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 17:00 19:00 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Προεδρείο: Δρ. Νικόλαος Θεοδωράκης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ F1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Παπαχαρίσης Β., Μπουχουράς Γ., Δήμου Κ., Κέλλης Σ. O16. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ» ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ Tσιρίκη Αικ., Θεοδωράκης Ν. O28. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΜΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤ ΕΝΩΣΗΣ Δημητροπούλου Κ. 15

16 O55. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕΡΟΜΠΙΚ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ρόκκα Σ., Μαυρίδου Ζ., Κούλη Ο., Χατζηπαναγιώτου Β. O61. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΥΤΑ Καρδίτσας Γ. O93. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ Παπαγεωργίου Α. ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) 18:00 19:30: ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 17:00 Προεδρείο: 19:00 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Δρ. Νικόλαος Κουτλιάνος, & ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Επίκουρος Καθηγητής ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ F4. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ Υετίωνος Θ. S10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Μανιουδάκη Αικ., Αυγερινός Α. S11. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Τράνακας Β., Δημητροπουλάκης Π., Κωστάκη Α., Τζιαμούρτας Α. O34. Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ Τσαμπαλάκης Ι., Κουνούπης Α., Ζαφειρίδης Α., Βράμπας Ι. O40. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ Πέππας Δ., Κωστόπουλος Π., Διαμαντόπουλος Π., Μωρογιώργα Μ. O41. ΣΧΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Καραμάνης Ε., Κόμη Ε., Μπούρα Α. O42. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΗ Καραμάνης Ε., Κόμη Ε., Τσαταλιού Ε. O43. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΤΩΝ Αντωνιάδης Ο., Δούδα Ε., Παπάζογλου Δ., Τοκμακίδης Σ. 16

17 ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) 17:00 18:30 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Ειρήνη Κοΐδου, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ F2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Δημητρίου Κ., Μπάτσιου Σ., Δούδα Ε., Σμήλιος Η. O25. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ, ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ Τζίμητρα Ε., Κοΐδου Ειρ., Μουρατίδου Αικ., Ευαγγελινού Χ., Κωνσταντίνου Ν. O31. ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάγκου Α., Παπουλίδης I., Μάγκου Σ., Μακρή Αι., Ρόκκα Σ., Μαυρίδης Γ. O33. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Μαυρίδου Σ., Ταχτσίδης Π., Κοΐδου Ειρ. O37. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TAEKWONDO ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΕΠ-Υ Ταχτσίδης Π., Μαυρίδου Σ., Δημητροπούλου Δ., Παπαϊωάνου Χ., Ευαγγελινού Χ. O38. ΑΔΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Πλαστράκη Αικ., Πρασιάδου Αν., Σέμογλου Κλ. O39. ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN: ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Πρασιάδου Αν., Πλαστράκη Αικ., Σέμογλου Κλ. 18:30 20:00 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Β!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Φώτιος Μαυροβουνιώτης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ F9. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Γαβριηλίδου Μ., Τουμπίδου Α., Γαβριηλίδου Α., Κτενίδης Κ. O63. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Φωτακάκης Ν., Τζέτζης Γ., Νούτσου Χ. 17

18 O70. ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Κρατσαγκώνης Γ. O73. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ, ΠΡΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΩΡΙΣ ΑΣΚΗΣΗ Πέππας Δ., Διαμαντόπουλος Π., Κωστόπουλος Π., Μαρωγιώργα Μ. O76. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ Βάρρα Β., Χασιαλής Α. O80. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΟΔΙΟΥ Μπέμπη Σ., Παπακωνσταντίνου Γ. O81. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΤΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΕΡΙΟΥ Παπακωνσταντίνου Γ., Μπέμπη Σ. O89. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΥΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΙΣΘΗΣΗ Καραγιάννης Γ., Ζιάγκας Ε., Συμεωνίδης Σ., Κίτσιος Αν., Θυμιατής Δ., Λουκοβίτης Α., Κίτσιος Α. ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) 10:00 11:45: ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Δημήτριος Πατίκας, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ S12. ΟΙ ΑΔΡΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΘΛΟΥΝΤΑΙ Μπογδάνης Β., Πλαστράκη Αικ., Σέμογλου Κλ. O21. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΡΑΣΗ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F11) Πανουτσακόπουλος Β., Θεοδώρου Α., Κοτζαμανίδου Μ., Σκορδίλης Ε., Κόλλιας Η. O22. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Καραϊσκου Χ., Μηνά Ε., Χατζόπουλος Δ. 18

19 O23. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΑΛΜΑΤΩΝ ΜΕ ΩΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ ΣΕ ΝΕΑΡΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΑΛΠΙΚΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Παπαχατζής Ν., Πανουτσακόπουλος Β., Μοσχά Δ., Κόλλιας Η. O24. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δαβερώνης Δ., Μπέλλη Χ., Χατζόπουλος Δ. O26. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Εξαδακτύλου Μ., Μουρατίδης Κ., Κομσής Θ., Κομσής Γ., Παπαδόπουλος Χ. O27. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Εξαδακτύλου Μ., Μουρατίδης Κ., Κομσής Θ., Κομσής Γ., Γκίσης Ι. O46. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΑΛΗΣ Καραμάνος Ε., Κόμη Ε., Μπούρα Α. O56. ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΥΓΙΕΙΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΤΩΣΕΩΝ Σεμαλτιανού Ε., Λάζου Β., Σεμαλτιανός Ν., Καμπίτσης Χ. 12:00 13:30: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ (Α!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Στυλλιανή Δούκα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ S14. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΛΕΤΟ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΧΟΡΟ Θεοχαροπούλου Β. O66. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΑΘΛΗΜΑ, ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΘΟΔΟΥΣ, ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ Mατσαρίδης Χ., Λαδά Ν., Ματσαρίδης Α. O72. ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Τσακούμης Γ. O77. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ TAEKWONDO ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Χασιαλής Α., Βάρρα Β. O78. O ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΩΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Βασιλειάδης Α., Κουτσούρα Π., Σίμου Σ. 19

20 O79. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ «ΑΘΛΗΜΑ», «ΑΓΩΝΙΣΜΑ», «ΠΑΙΔΙΑ»- «ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΑ», «ΣΠΟΡ», «ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ», «ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΤΕΧΝΙΚΗ». ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Λάμπρου Χ., Μπουρνέλλη Π. O83. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κριεμάδη Π., Γαλανάκος Ν., Γεωργούλας Π. ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) 10:00 11:30 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (Γ!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Ελένη Φωτιάδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ F8. Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μπατγίδης Δ. O82. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΜΜΗΝΟΥ ΡΥΣΕΩΣ ΣΕ ΕΦΗΒΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Καρακόλη Α., Μαυροβουνιώτης Φ., Φαχαντίδου-Τσιλιγκίρογλου Α., Δεληγιάννης Α. O84. ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Σιουμάλα Ν., Στεφάνου Ε., Σεραϊδου Π. O86. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ Μανούσου Ειρ, Μαυροβουνιώτης Φ, Φαχαντίδου Α, Κουϊδή Ε. O87. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Λαζάρη Π.Α., Λαγουδάκη Κ. O88. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Μακρονάσιος Ν. O90. ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ Κόντη Ε., Φαχαντίδου Τσιλιγκίρογλου Α. 20

21 16:00 17:00: ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Γεώργιος Παρισόπουλος, M.Sc., ΚΦΑ, Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΕΓΒΕ O18. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΏΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ WIND SURFING, ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ Σαρμαδοπούλου Δ., Τζέτζης Γ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κωστής Κ., Παπαχατζής Ν., Πανουτσακόπουλος Β., Κοτζαμανίδου Μ., Παπαβασιλείου Α. O60. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΑΡΧΑΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αστραπέλος Κ., Δαλάκης Α., Ματσούκα Ο., Κώστα Γ. O64. ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΙΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: KORFBALL, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΚΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ Αγγελόπουλος Π. O69. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δημόπουλος Χ., Βρεττού Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 12:15 14:00: ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (Β!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Χρήστος Γαλαζούλας, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ F5. H ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Μπατγίδης Δ. O32. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΘΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Καζίλας Χ., Πατμάνογλου Σ., Πρώιος Μ. O35. ΟΞΕΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ Ρομοσιού Ζ., Τριανταφυλλίδου Ε., Δίπλα Κ., Κούσουλα Δ., Ζαφειρίδης Α., Βράμπας Ι. 21

22 O36. ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΥΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Τριανταφυλλίδου Ε., Ρομοσιού Ζ., Ζαφειρίδης Α., Δίπλα Κ., Βράμπας Ι. O47. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΜΕ ΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Κούση Ε., Παπαδοπούλου Σ.Δ., Μπάσσα Ε., Οικονόμου Χ., Κούση Κ. O48. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΜΕ ΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ Παπαδοπούλου Σ.Δ., Κούση Ε., Μπάσσα Ε., Οικονόμου Χ. O57. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑΣ ΚΑΜΨΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΔΡΩΝ Χατζηκωτούλας Κ., Πατίκας Δ., Ξενοφώντος Α., Τσαδήμας Χ., Παράσχος Η., Κοτζαμανίδης Χ. O58. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ Ζιάγκας Ε., Καραγιάννης Γ., Κορώνας Β., Συκαράς Ε., Κίτσιος Αν., Κορώνας Κ., Κίτσιος Α. 14:00 15:30: ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Συμεών Βλαχόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ F3. H ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΤΩΝ Πέτσιου Ε., Λαπούσης Γ., Μπόλιας Κ. S13. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΡΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μπογδάνης Β., Κοπατζίδου Π., Σέμογλου Κλ. O15. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΟΜΙΛΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Μπάρδας Δ., Ζουρμπάνος Ν., Θεοδωράκης Ι., Χατζηγεωργιάδης Α. O17. H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ Καραγιαννίδης Ι., Μπαρκούκης Β., Γούργουλης Β., Αντωνίου Π., Κώστα Γ. O44. ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ(BULLING) ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Τοκατλίδης Χ. O54. ΣΧΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟ ΣΤΥΛ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Χλέτση Ι., Χαντζιάρας Κ., Φήκα Α., Αρβανιτίδης Σ., Πλεξίδας Ι., Μπεκιάρη Α. 22

23 ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ seminar (ισόγειο) 11:00 12:30: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ (Α!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Νικόλαος Βαβρίτσας, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ O29. ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΛΑΪΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Κωνσταντίνου Λ., Χριστοφή Μ. O30. ΚΡΑΜΒΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ( ): Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κωνσταντίνου Λ. O45. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ Ή ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ; ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννη Αικ., Μπουγιέση Μ., Ζήση Β. O50. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ντοβόλης Ι., Ούρδα Δ. O51. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Ντοβόλης Ι., Κετεγένης Μ., Μπαρκούκης Β. O52. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΥΓΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Αργυριάδου Ε., Μουντάκης Κ., Κωνσταντινάκος Π., Ζάκας Α., Μαυροβουνιώτης Φ., Μαυροβουνιώτη Χ. O53. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΩΣ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Αργυριάδου Ε., Μουντάκης Κ., Κωνσταντινάκος Π., Ζάκας Α., Μαυροβουνιώτης Φ., Μαυροβουνιώτη Χ. 12:30 13:30: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Β!), ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Θωμάς Κουρτέσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ F7. ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN Θεοδωρίδης Θ., Μπατγίδου Μ. 23

24 O71. ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Κρατσαγκώνης Γ. O74. ΔΥΣΠΡΑΞΙΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Κοπατζίδου Π. O75. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟΣ Χουρσανίδου Κ. Ξ., Ανδρεάδου Σ. ΑΙΘΟΥΣΑ workshop (1oς όροφος) 10:00 11:00: ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Β!), ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Ευάγγελος Μπεμπέτσος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΔΠΘ F6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ π. Ταγαράκης Ι., Μιχαηλίδης Κ. O19. ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Αδαμάκης Μ., Ζουνχιά Αικ, Χατζόπουλος Δ., Δέρρη Β. O49. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ντάνης Α. O59. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗ ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ Παπαμαυρουδή Δ., Κούλη Ο., Παπανικολάου Ε., Μπογιατζίδης Ε., Δαλάκης Α., Μιχαλοπούλου Μ. 12:30 14:00: ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Προεδρείο: Δρ. Σουζάνα Παπαδοπούλου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος, ΚΦΑ O62. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Τσακιλιώτη Ε. O65. Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαμαλούδης Α. 24

25 O67. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Λεμπέση Ε. O68. Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΡΙΑΔΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Λαδά Ν., Ματσαρίδης Χ. O85. Η ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Γ. ΠΑΓΩΝΤΑ Μητάτου Ο., Καϊμακάμης Δ. O91. ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟY Ράπτης Γ., Μποζίνη Δ., Δελημπανίδου Γ., Ράπτη Μ. O92. ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΡΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΝΗΠΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΟΤΕ Μπεγλοπούλου Μ., Ράπτης Γ., Μίλη Μ., Παπαδοπούλου Ι. 25

26 (POSTERS) ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ : ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 14:30-16:30 Παρουσίαση Αναρτημένων Επιστημονικών Ανακοινώσεων Πρόεδρος Επιτροπής: Δρ. Ευάγγελος Μπεμπέτσος Μέλη: Δρ. Βασίλειος Μπαρκούκης, Δρ. Στέλλα Ρόκκα, Γεώργιος Παρισόπουλος, M.Sc. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - FULL PAPER PF94. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Κατσιγιάννη Α., Δέρρη Β. PF95. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Δέρρη Β., Κούλη Ο., Εμμανουηλίδου Κ. PF96. ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Κυργυρίδης Π., Δέρρη Β. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - SHORT PAPER PS97. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Καβρουλάκη Ν., Διγγελίδης Ν., Μιχαλοπούλου Μ., Κουρτέσης Θ. 26

27 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ P98. ΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Πρώιος Ι., Διαννή Μ., Πρώιος Μ. P99. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Λεμονίδης Ν., Τζιουμάκης Γ., Καρυπίδης Α., Μιχαλοπούλου Μ., Γούργουλης Β. P100. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΑΛΑΜΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ναϊσίδου Σ., Μεϊμαρίδης Ι. P101. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Καραμητρούδη Α., Μιχαλοπούλου Μ., Γούργουλης Β., Γιοφτσίδου Α. P102. ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΛΙΑΔΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ: ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Σπυριδάκη Δ., Σπυροπούλου Σ., Συρμετάς Ι., Μπεκιάρη Α. P103. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΕΥΝΟΪΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ BULLYING; ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ηλίας Ι. P104. ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΜΕΝΟΥΣΑΣ ΕΞΩ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ Μπαλαλής Κ., Τοπαλίδου Α., Ζιώγας Κ., Μπαλαλή Κ., Τουρβάς Ε., Νταφοπούλου Γ. P105. ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ Τοπαλίδου Α., Ζιώγας Κ., Μπαλαλής Κ., Μπαλαλή Κ., Τουρβάς Ε., Νταφοπούλου Γ. P106. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Μαυρίδου Φ., Αλεξανδρής Κ., Δράκου Α. P107. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Παπουλίδης I., Μάγκου Α., Ρόκκα Σ., Μαυρίδης Γ., Μάλλιου Π., Γκοδόλιας Γ. P108. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΏΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ Ζάχου Ε., Κρούπης Η., Σαρρής Ι., Παίζη Μ., Σμυρνιώτου Α., Σκορδίλης Ε., Τσολάκης Χ. P109. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥΣ Κρατσαγκώνης Γ., Χριστοφοράκη Ρ. P110. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ/ΚΑΚΑΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ Τριανταφυλλίδου Ε., Ρομοσιού Ζ., Δίπλα Κ., Βράμπας Ι. 27

28 P111. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Χαλβατζής Ι., Κετεγένης Μ. P112. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Χαλβατζής Ι., Κετεγένης Μ., Μπαρκούκης Β. P113. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κρομμύδας Χ., Κατσίμπα Α., Γαλάνης Ε., Ζουρμπάνος Ν., Τζιουμάκης Ι., Παπαϊωάννου Α. P114. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΡΑΧΙΟΛΙΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Παπαδόπουλος Σ., Κάντζα Β., Παπίτσα Α., Αραμπατζή Φ. P115. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Αντωνιάδης Ο., Δούδα Ε., Ηλιάδης Κ., Τοκμακίδης Σ. P116. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ Ρούσσος Ν., Κυριαλάνης Π., Κυριαλάνης Ε. P117. ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΕΦΑΑ Ντοβόλης Ι., Ούρδα Δ., Μπαρκούκης Β. P118. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ντοβόλης Ι., Ούρδα Δ. P119. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΜΟΚΕΝΤΡΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΤΡΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Βράπι Ι., Σπαροπούλου Θ., Πασχάλης Β., Κουτεντάκης Ι. P120. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΟΝΔΡΟΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ Πάντος Λ., Βλαχιώτης Φ., Καραγιαννοπούλου Σ., Γιοφτσίδου Α., Μάλλιου Π., Ρόκκα Σ. P121. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καφαντάρη Ε. P122. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΕΣΩ ΤΕΣΤ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ - ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ Καφαντάρη Ε. 28

29 P123. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟΕΡΓΟΜΕΤΡΟ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΡΑ/ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μανάκης Γ., Παπαθανασίου Μ., Δούδα Ε., Σμήλιος Η., Τοκμακίδης Σ. P124. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΡΟΠΗΣ ΓΥΜΝΑΣΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ 2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ Τσερέπη Δ., Παπαβασιλείου Α., Παντέλη Χ., Ξενοφώντος Α., Μπάσσα Ε., Κοτζαμανίδης Χ. P125. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΩΝ ΚΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Παπαβασιλείου Α., Τσερέπη Δ., Παντελή Χ., Ξενοφώντος Α., Τσαδήμας Χ., Κοτζαμανίδης Χ. P126. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΣΥΣΠΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΩΝ ΚΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΗ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Παπαβασιλείου Α., Τσερέπη Δ., Παντελή Χ., Ξενοφώντος Α., Τσαδήμας Χ., Κοτζαμανίδης Χ. P127. Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ 2 ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΣΠΑΣΗΣ, ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΩΝ ΚΑΜΠΤΗΡΩΝ Τσερέπη Δ., Παπαβασιλείου Α., Παντέλη Χ., Ξενοφώντος Α., Μπάσσα Ε., Κοτζαμανίδης Χ. P128. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΩΝ ΚΑΜΠΤΗΡΩN ΠΡΟΠΟΝΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Τσερέπη Δ., Παντέλη Χ., Παπαβασιλείου Α., Ξενοφώντος Α., Τσαδήμας Χ., Μπάσσα Ε. P129. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕΡΟΜΠΙΚ Καρακατσάνη Ε., Μπουλέτου Μ., Τσιάρα Ι., Ρόκκα Σ., Γουλιμάρης Δ. P130. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ, ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Αποστόλου Α., Μπογιατζίδης Ε., Παπανικολάου Ε., Δαλάκης Α., Κούλη Ο., Μιχαλοπούλου Μ. P131. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Παπαμαυρουδή Δ., Δαλάκης Α., Μπογιατζίδης Ε., Παπανικολάου Ε., Κούλη Ο., Μιχαλοπούλου Μ. P132. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Αποστόλου Α., Μπογιατζίδης Ε., Παπανικολάου Ε., Δαλάκης Α., Κούλη Ο., Μιχαλοπούλου Μ. P133. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Πάνου Ε., Κρασώνης Κ., Σωτηρόπουλος Αν., Σουγλής Α. P134. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ LDH, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ Σουγλής Α., Τραυλός Α., Κρασώνης Κ., Πάνου Ε., Σωτηρόπουλος Α. 29

30 P135. H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PILATES ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πάνου Ε., Σωτηροπούλου Π., Σκουτελάκου Α., Σκουτελάκου Θ., Μοσχοπούλου Σ. P136. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ YOGA ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Τσιάρα Ι., Μπουλέτου Μ., Καρακατσάνη Ε., Ρόκκα Σ., Μαυρίδης Γ. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ P137. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Μαμαλούδης Α. P138. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΡΗΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κορτεσάς Γ. P139. ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ Ελευθεριάδου Α. P140. ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ Λεμπέση Ε. P141. ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Τζαβάρα Αικ., Τζέτζης Γ., Τίλη Μ. P142. ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΣΚΗΣΙΟΓΕΝΕΣ ΑΣΘΜΑ Καραγιάννη Ε. P143. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Κρατσαγκώνης Γ. P144. ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ - ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΑΙΤΙΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Τσακούμης Γ. P145. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ: ΑΙΤΙΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τσακούμης Γ. P146. Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΙΔΕΑ ΤΟΥ 1ου ΜΙΝΙ ΤΕNNIS FESTIVAL ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Δημητροπούλου Κ., Καραγιάννη Ο. 30

31 P147. Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΑΝΗΓΜΕΝΗΣ ΓΛΟΥΤΑΘΕΙΟΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΓΛΟΥΤΑΘΕΙΟΝΗ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ Σπαροπούλου Θ., Θεοδώρου Β., Παπαδοπούλου Ζ., Γούλας Π., Γρίβας Γ., Κυπάρος Α., Νικολαΐδης Μ., Πασχάλης Β., Βράμπας Ι. P148. Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Ε ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ Σπαροπούλου Θ., Παπαδοπούλου Μ., Παπαδοπούλου Ζ., Γούλας Π., Γρίβας Γ., Κυπάρος Α., Νικολαΐδης Μ., Πασχάλης Β., Βράμπας Ι. P149. Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ C ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ Σπαροπούλου Θ., Τζιόρας Ν., Γούλας Π., Παπαδοπούλου Ζ., Γρίβας Γ., Κυπάρος Α., Νικολαΐδης Μ., Πασχάλης Β., Βράμπας Ι. P150. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΣΕ ΑΜΕΑ (ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) Βράκας Σ., Πετρίδου Ε., Σοφιανίδης Γ. P151. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ» Βράκας Σ., Πετρίδου Ε., Σοφιανίδης Γ. P152. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΛΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ Σιδηροκαστρίτης K., Μπαρζούκα K., Μαλουσάρης Γ., Μπεργελές Ν. P153. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΑΝΤΟΧΗΣ. ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤΩΦΛΙ Σιδηροκαστρίτης Κ. P154. Η ΝΥΦΙΚΗ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κουκουβίτου Β., Βαβρίτσας Ν. P155. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Τίλη Μ., Τζέτζης Γ., Σαρμαδοπούλου Δ. P156. Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΦΟΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Βαβρίτσας Ν., Κουκουβίτου B. P157. ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Χανδόλιας Κ., Κωνσταντινίδου Ε.Α., Αναστασιάδου Ε. P158. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ HALLIWICK - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ Χανδόλιας Κ., Κωνσταντινίδου Ε.Α., Μοσχολούρη Χ. P159. ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Καρακώστα Ε. P160. ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΛΤΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Κούση Ε., Κούση Π. 31

32 P161. ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΙ ΤΟΥ ΑΪ ΓΙΩΡΓΗ (ΑΡΑΧΩΒΑ) Γαλανάκος Ν., Κριεμάδη Π., Γεωργούλας Π. P162. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Λαγουδάκη Κ., Σακαλίδης Κ.Ε., Λαζάρη Π.Α. P163. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Αγγελούδης Κ., Κοτζαμανίδου Μ., Γαβριηλιδης Μ., Μαναβής Κ., Μισαηλίδου Β., Φωτιάδου Ε., Τσιμάρας Β. P164. ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΠΙΟΕΙΔΗ ΜΥ Κοκινάκης Μ., Κοτσανόπουλος Π., Παπαδόπουλος Κ., Pervin E. P165. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Θεοδωρίδης Θ., Μπατγίδου Μ. P166. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Μπατγίδης Δ. P167. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Μπόντη Ε., Αγγειοπλάστης Α., Τσεγγελίδης Γ. P168. Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μπόντη Ε., Αγγειοπλάστης Α., Τσεγγελίδης Γ. P169. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Αλεξόπουλος Ε., Τζιουμάκης Ι. P170. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ Σύρμος Ν., Μυλωνάς Α. 32

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 09:00 Εγγραφές Διαπίστευση - Παραλαβή υλικού από τη Γραμματεία του Συνεδρίου 17:00 18:00 A! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» 18:00 20:00 Β! ΕΝΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η 10η)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η 10η) [1] ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η η) [2] ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) Εβδομάδα 1 η [14-20/07/2014] Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 1 η Αλεξανδρής Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1 ο Εξάμηνο. Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1 ο Εξάμηνο. Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο Εξάμηνο Θεωρητικά Μαθήματα(Κορμού) 128 129 130 Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού 4 6 1 ο Περιγραφική και Λειτουργική Ανατομική

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.phed-sr.auth.gr/dept.html ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παρακολούθηση-διδασκαλία μαθημάτων Διάρκεια των σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2012 1 Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. περιλαμβάνει δύο κύκλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 09:00 Εγγραφές Διαπίστευση - Παραλαβή υλικού από τη Γραμματεία του Συνεδρίου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 17:30 19:00 A! ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Διαλέξεων Ακαδημαϊκό έτος 2014-'15 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερολόγιο επιμορφωτικών διαλέξεων Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης 403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης Σκοπός Αποστολή των Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι: Να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΩΝ 2014-15. ακαδημαϊκό έτος ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΩΝ 2014-15. ακαδημαϊκό έτος ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ακαδημαϊκό έτος 2014-15 Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρόγραμμα ΗΜΕΡΙΔΩΝ ακαδημαϊκού έτους 2014-15. Οι επιστημονικές ημερίδες διοργανώνονται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 08:45 Εγγραφές παραλαβή υλικού 09:00-10:00 1 η ενότητα επιστημονικών ανακοινώσεων 10:00-12:00 Σεμινάριο: «Τουρισμός και Αναπηρία» 12:00-14:00 Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω χάντμπολ!! Πρόγραμμα εκπαίδευσης με διεθνή συμμετοχή στη Χειροσφαίριση. Από 31/1/2015 έως 14/2/2015

Μαθαίνω χάντμπολ!! Πρόγραμμα εκπαίδευσης με διεθνή συμμετοχή στη Χειροσφαίριση. Από 31/1/2015 έως 14/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Β ΑΘΗΝΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΌ

Διαβάστε περισσότερα

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα)

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) 405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) Σκοπός Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000. Nα συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ (1 ου ΕΤΟΥΣ) 08.00 ΕΑΚ. Καλαθοσφαίριση ΜΚ0107 Πράξη Ομάδ. Διδασκόντων ΔΕΥ. 20 ΙΑΝ. Καλαθοσφαίριση ΜΚ0107 Θεωρία Ομάδ. διδασκόντων Ελλ. Παρ.Χοροί ΜΚ0206 Δήμας-Ιακωβάκη (λίστα δηλώσεων) -4-28

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 09:00 Εγγραφές παραλαβή υλικού. 09:10-10:30 1 η ενότητα επιστηµονικών ανακοινώσεων. Συντονιστής: ρ. Μπαρκούκης Βασίλης, Απ.. ιδάσκων ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Οµιλητές: O5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 09:30 Εγγραφές παραλαβή υλικού 10:00-11:00 1 η ενότητα επιστημονικών ανακοινώσεων 11:00-12:15 Σεμινάριο: «Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, Χειρισμός και Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ 12 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 14 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 Αθήνα Μεγάλο Αμφιθέατρο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών «H Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σπουδές 2006- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (PhD σε εξέλιξη). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση του μυικού τραυματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συγγραφική ομάδα: Δίπλα Κωνσταντίνα, Ph.D., Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ Καρατράντου Κωνσταντίνα, MSc, Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ - ΠΘ Ιπποκράτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 1η ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκμάθηση της τεχνικής τρεξίματος και ανάπτυξη της ταχύτητας στo TAE KWON DO

Εκμάθηση της τεχνικής τρεξίματος και ανάπτυξη της ταχύτητας στo TAE KWON DO Εκμάθηση της τεχνικής τρεξίματος και ανάπτυξη της ταχύτητας στo TAE KWON DO Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 08:45 Εγγραφές παραλαβή υλικού 09:00-10:00 1 η ενότητα επιστημονικών ανακοινώσεων 10:00-12:00 Σεμινάριο: «Τουρισμός και Αναπηρία» 12:00-14:00 Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ

Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ Έναρξη προγράμματος διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης του ΕΥΖΗΝ Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ παρεμβαίνει, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, στην καθημερινότητα του σχολείου και της ελληνικής οικογένειας, παρέχοντας διαρκή συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η προπόνηση νευρομυϊκής συναρμογής στο ποδόσφαιρο

Η προπόνηση νευρομυϊκής συναρμογής στο ποδόσφαιρο Η προπόνηση νευρομυϊκής συναρμογής στο ποδόσφαιρο Παναγιώτης Κονομάρας BSc, MSc Μεγιστοποίηση Απόδοσης Αθλητών -Εργοφυσιολογία Γυμναστής Κ20 ΠΑΕ Πανθρακικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ø Δύναμη Ø Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

http://eyzin.minedu.gov.gr/pages/e-learning.aspx Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης (e-learning)

http://eyzin.minedu.gov.gr/pages/e-learning.aspx Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης (e-learning) http://eyzin.minedu.gov.gr/pages/e-learning.aspx Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης (e-learning), Το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ παρεμβαίνει, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, στην καθημερινότητα τόσο του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 3 η Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΤΕΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 3 η Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΤΕΑ Σάββατο 21/6 /2013 9.45 10.00: Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Φίλιππο Βλάχο Συνεδρία 1 Θεματικό Πεδίο: Ειδική Αγωγή ΕΑ1 Φύσσα Αριστέα Συγκριτική αξιολόγηση στρατηγικών-πρακτικών για την προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Παρουσίαση Χρήστος Γαλαζούλας Λέκτορας Προπονητικής της

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Παρουσίαση Χρήστος Γαλαζούλας Λέκτορας Προπονητικής της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Παρουσίαση Χρήστος Γαλαζούλας Λέκτορας Προπονητικής της Καλαθοσφαίρισης Αγαπητoί μαθητές/τριες τριες ΤΕΦΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Επιμέλεια σειράς: Γ. Θεοδωράκης, Μ. Γούδας

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Επιμέλεια σειράς: Γ. Θεοδωράκης, Μ. Γούδας ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Επιμέλεια σειράς: Γ. Θεοδωράκης, Μ. Γούδας Η καλαθοσφαίριση με αμαξίδιο Κοκαρίδας Δημήτρης & Πέρκος Στέφανος Περιεχόμενα Πρόλογος..... Εισαγωγή.....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011-2012 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 5/9/2012 ΤΕΤΑΡΤΗ 16:30-18:30 Ι 29 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Μ. ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 18/9/2012 ΤΡΙΤΗ 14:00-16:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής. Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης

Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής. Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης Ορολογία Τέστ είναι το μέσο με το οποίο διαπιστώνουμε αν υπάρχει ή όχι ένα χαρακτηριστικό Μέτρηση είναι η διαδικασία εξακρίβωσης της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 12 ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 09:00 - Εγγραφές παραλαβή υλικού 09:00-10:30 1 η ενότητα επιστηµονικών ανακοινώσεων 10:30-12:00 2 η ενότητα επιστηµονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση & αθλητισμός στα παιδιά και τους εφήβους: Ψυχολογική προσέγγιση ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Άσκηση & αθλητισμός στα παιδιά και τους εφήβους: Ψυχολογική προσέγγιση ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας Άσκηση & αθλητισμός στα παιδιά και τους εφήβους: Ψυχολογική προσέγγιση ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επιμέλεια: Νεκτάριος Α. Σταύρου, Γιάννης Ζέρβας, Βασίλης Κάκκος &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 09:00 Εγγραφές παραλαβή υλικού 09:10-10:30 1 η ενότητα επιστημονικών ανακοινώσεων 10:30-12:00 2 η ενότητα επιστημονικών ανακοινώσεων 12:00-14:00 Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Περισσότερες πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη ταξινόμιση της φυσικής κατάστασης Δύναμη Αντοχή φυσική κατάστασ η Ταχύτητα Ευλυγισία ποιοι ασχολούνται με την άσκηση με βάρη οι αθλητές της άρσης βαρών, οι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2 η Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΤΕΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2 η Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΤΕΑ 9.45 10.00: Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Φίλιππο Βλάχο (Αναπληρωτή Καθηγητή) Σάββατο 15 /6 /2013 Συνεδρία 1 ΨΓ1 Γρηγορίου Φωτεινή Αυτισμός- αναγνώριση και κατανόηση της αμηχανίας σε παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή)

404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή) 404 Επιστ.Φυσ. Αγωγής & Αθλητ. Θράκης (Κομοτηνή) Αποστολή Το ΤΕΦΑΑ έχει ως αποστολή: Να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ (ΓΓΑ) 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ 2014

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ (ΓΓΑ) 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ 2014 Γ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ (ΓΓΑ) 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ 2014 Φορείς Γ.Γ. Αθλητισμού Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Δασκάλων Χιονοδρομίας Ίδρυση Σχολή Προπονητών Χιονοδρομίας Γ Κατηγορίας Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 6η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 8-10 ΕΤΩΝ Φαμίσης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προπόνηση φυσικής κατάσταση στο ποδόσφαιρο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΟΝΑΔΕΣ E.C.T.S.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πανελλήνιο Forum Επισκεπτών Υγείας «Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στον 21 ο αιώνα» 28-29 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1 ο Πανελλήνιο Forum Επισκεπτών Υγείας «Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στον 21 ο αιώνα» 28-29 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ο Πανελλήνιο Forum Επισκεπτών Υγείας «Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στον 21 ο αιώνα» 28-29 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 28/9/2012 8.45-9.00 Προσέλευση - Εγγραφή συνέδρων 9.00-9.30 Εισαγωγή - Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 16:30 Υποδοχή - Εγγραφή συνέδρων 18:00 Τελετή έναρξης 18:30 Κεντρική ομιλία Α. Καλαντζή-Αζίζι Η ψυχολογία των διδασκόντων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος Πατρώνυμο: Απόστολος Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.42100 Τηλέφωνο: 6974952580 Email: ebrisimis@pe.uth.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

τις αιτήσεις των υποψηφίων με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΠΡΩΤ.

τις αιτήσεις των υποψηφίων με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Προσωπικό Γραφείου Αθλητισμού Δρ. Εύρος Δημοσθένους : Λειτουργός Πανεπιστημίου (Υπεύθυνος Γραφείου Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προπόνηση της δύναµης στο ποδόσφαιρο Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ποδοσφαιριστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ /νση: Παν/πολη-Πάτρα Αρ. Πρωτ. Τ.Κ. : 265.00 ΤΗΛ κ FAX : 2610-993055 Προς : Όλα τα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητισμός & Υγεία. Τεύχος 3 o Μάιος - Ιούνιος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αθλητισμός & Υγεία. Τεύχος 3 o Μάιος - Ιούνιος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αθλητισμός & Υγεία Υπεύθυνος Έκδοσης: Οικονόμου Χαράλαμπος Προϊστάμενος Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. Συντάκτης: Γκότσης Κωνσταντίνος Καθηγητής Φ.Α. Τεύχος 3 o Μάιος - Ιούνιος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Βασικοί άξονες του αθλητικού συστήματος Ανίχνευση-ανεύρεση ταλαντούχων παιδιών Επιλογή ταλέντων - επίλεκτων αθλητών

Διαβάστε περισσότερα

29/10/13 ΚΡΙΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ; ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Διευθυντής Φυσικής Αγωγής Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΥ

29/10/13 ΚΡΙΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ; ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Διευθυντής Φυσικής Αγωγής Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΡΙΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ; ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Διευθυντής Φυσικής Αγωγής Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ } Ο σχολικός αθλητισμός αποτελεί την άμεση συνέχεια της

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Ορισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA

2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA 2 ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Άνοιας «Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την Άνοια: πρακτικές απαντήσεις σε προβλήματα» Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 17:00-17:15 Προσέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΤΟΥΣΑΝ ΜΠΑΓΕΒΙΤΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΑΚΗΣ ΖΗΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 13-15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENS IMPERIAL, ΑΘΗΝΑ

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 13-15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENS IMPERIAL, ΑΘΗΝΑ 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 13-15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENS IMPERIAL, ΑΘΗΝΑ Στο 2 ο Πανελλήνιο Αθλητιατρικό Συνέδριο παρουσιάσθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην αθλητιατρική αλλά και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. προγραμμάτων προπόνησης ταχυδύναμης» Designing power training programs. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. προγραμμάτων προπόνησης ταχυδύναμης» Designing power training programs. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525. mtsetsel@phyed.duth.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525. mtsetsel@phyed.duth.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525 mtsetsel@phyed.duth.gr Υπηκοότητα

Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παρατηρητήριο Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών

Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτιστική Κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΟ.Κ.Ε.Π.Ε Ψυχική Υγεία των Παιδιών στην Κοινωνία της Κρίσης Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Το θέμα της εργασίας μας είναι η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. Ασχοληθήκαμε με τις διατροφικές συνήθειες των αθλητών από την αρχαία Ελλάδα έως και σήμερα. Βρέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Power. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Power. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις των Σχολείων αμέσως μετά το τέλος των ωρών διδασκαλίας και πραγματοποιούνται τα εξής αθλήματα:

Διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις των Σχολείων αμέσως μετά το τέλος των ωρών διδασκαλίας και πραγματοποιούνται τα εξής αθλήματα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προγράμματα κινητικής αγωγής, τα οποία διεξάγονται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χολαργού και απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών. ΣΧΟΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη, 10-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: 357

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη, 10-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: 357 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη, 10-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: 357 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π ΚΑΙ ΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Παιδιατρικής

Εργαστήριο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Παιδιατρικής ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος Τσανάκας Ιωάννης Μέλη Ανταχόπουλος Χαράλαμπος Καρανταγλής Νικόλαος Καρατζά Ελίζα Καρδαράς Παναγιώτης Κολλιός Κωνσταντίνος Κοσμίδης Χρήστος Κυρβασίλης Φώτιος Μαυρουδή Αντιγόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009-2010 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1/9/2010 ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00 ΠΛΗΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 8/9/2010 ΤΕΤΑΡΤΗ 13:00-15:00 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Δημοτικό-Γυμνάσιο) ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Δημοτικό-Γυμνάσιο) ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ. Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪΜΠΟΛ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Δημοτικό-Γυμνάσιο) ΖΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ. Το Βόλεϊ, όπως και τα άλλα αθλήματα χρησιμοποιείται ως μέσο επίτευξης των στόχων της Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικά θέματα ποδοσφαίρου ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΟΝΑΔΕΣ E.C.T.S. Ν415 8 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον προγραµµατισµό της Φυσικής Αγωγής στο δηµοτικό

Οδηγίες για τον προγραµµατισµό της Φυσικής Αγωγής στο δηµοτικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες: 13 / 9 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ. : 1000 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ --- ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Β. Κλεισούρας, 2004)

(Β. Κλεισούρας, 2004) Όρια Αθλητικής Απόδοσης Γενετικά προκαθορισμένα όρια Κοσμάς Χριστούλας Αν. Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. Άμεσες προσαρμογές / αντιδράσεις Πρόσκαιρες φυσιολογικές αποκρίσεις ή απαντήσεις ή αντιδράσεις στη

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητισμός & Υγεία. Τεύχος 5 o Σεπτέμβρης- Δεκέμβρης 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αθλητισμός & Υγεία. Τεύχος 5 o Σεπτέμβρης- Δεκέμβρης 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αθλητισμός & Υγεία Υπεύθυνος Έκδοσης: Οικονόμου Χαράλαμπος Προϊστάμενος Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. Συντάκτης: Γκότσης Κωνσταντίνος Καθηγητής Φ.Α. Τεύχος 5 o Σεπτέμβρης- Δεκέμβρης 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪ ΩΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΘΛΗΜΑ Το βόλεϊ κατατάσσεται στις αθλοπαιδιές Οι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Α2 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΡΡΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Α2 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΡΡΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Α2 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΑΡΡΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ οι μαθητές του Α2 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΙΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου

και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου Η Αερόβια προπόνηση στην παιδική και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου Εισαγωγή Αντοχή είναι η ικανότητα αντίστασης του παιδικού οργανισμού στην κόπωση. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Άσκηση στο Σακχαρώδη Διαβήτη Άσκηση στο Σακχαρώδη Διαβήτη Δρ Παναγιώτης Β. Τσακλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας Άσκηση?? «Η άσκηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιµετώπιση του διαβήτη» Βελτιώνει τη δράση της ινσουλίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Αντοχή Δύναμη Επιμέρους ικανότητες Φυσικής Κατάστασης Ευκαμψία Ευλυγισία Ταχύτητα Αντοχή Αντοχή είναι η ικανότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Προξένου Κορομηλά 51 54622 Θεσσαλονίκη Τηλ & Φαξ: 2310 282 512 Website: www.egve.gr email: info@egve.

ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Προξένου Κορομηλά 51 54622 Θεσσαλονίκη Τηλ & Φαξ: 2310 282 512 Website: www.egve.gr email: info@egve. 18 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27-29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων Παιδιατρικός Τομέας Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων 16-17 Νοεμβρίου 2012 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 1 5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Π.Ε.Σ.Ε.Α. «Παιδαγωγικές Πρακτικές και Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενταξιακής Υποστήριξης των Α.με.Ε.Ε.Α» ΠΕΙΡΑΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ gym.web.auth..gr 2310 992672/73/75

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ gym.web.auth..gr 2310 992672/73/75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ gym.web.auth..gr 2310 992672/73/75 Δήλωση αποστολής Η εξασφάλιση μιας ασφαλούς και παιδαγωγικής απασχόλησης των παιδιών παιδικής και προεφηβικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015 ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Θεωρία & Πρακτική Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Εαρινό Σχολείο. Γηριατρικής. 8-10 Μαΐου Ξενοδοχείο Golden Age, Αθήνα. Εισαγωγή στη Σφαιρική Γηριατρική Εκτίµηση. Προκαταρκτικό Πρόγραµµα

Εαρινό Σχολείο. Γηριατρικής. 8-10 Μαΐου Ξενοδοχείο Golden Age, Αθήνα. Εισαγωγή στη Σφαιρική Γηριατρική Εκτίµηση. Προκαταρκτικό Πρόγραµµα Εαρινό Σχολείο Γηριατρικής 8-10 Μαΐου Ξενοδοχείο Golden Age, Αθήνα Εισαγωγή στη Σφαιρική Γηριατρική Εκτίµηση Προκαταρκτικό Πρόγραµµα Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 08.30 Προσέλευση - Εγγραφές 09.00-09.15 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική

Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική επανένταξη Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον αγωνιστικό αθλητισμό (δύναμη - ισχύς)»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον αγωνιστικό αθλητισμό (δύναμη - ισχύς)» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9 ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Γ.Β.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 10:00 10:30 Εγγραφές παραλαβή υλικού. 10:30-11:30 1 η ενότητα επιστηµονικών ανακοινώσεων. Συντονιστής: Κοΐδου Ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER. Περιεχόμενα. www.phyed.duth.gr. Προς τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. Απόφοιτοι. ΤΕΥΧΟΣ 11 Ιούνιος 2014

NEWSLETTER. Περιεχόμενα. www.phyed.duth.gr. Προς τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. Απόφοιτοι. ΤΕΥΧΟΣ 11 Ιούνιος 2014 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού www.phyed.duth.gr ΤΕΥΧΟΣ 11 Ιούνιος 2014 Προς τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. Περιεχόμενα 22ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα