2.1 Νέοι πελάτες στην υπηρεσία DSL Access. Σελίδα: 2/11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.1 Νέοι πελάτες στην υπηρεσία DSL Access. Σελίδα: 2/11"

Transcript

1 Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Broadband Telephony ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Περιγραφή της υπηρεσίας Broadband Telephony 2. Εξοπλισµός που περιέχεται στη συσκευασία ιδιοεγκατάστασης 2.1. Νέοι πελάτες στην υπηρεσία DSL Access 2.2. Υφιστάµενοι πελάτες στην υπηρεσία DSL Access 3. Σύνδεση αποδιαµορφωτή υπηρεσίας 3.1. ιεπαφές αποδιαµορφωτή 3.2. Οδηγίες σύνδεσης αποδιαµορφωτή µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, αναλογικά τηλέφωνα και τηλέφωνα IP 3.3. Ενδείξεις λυχνιών αποδιαµορφωτή 4. Σύνδεση στην υπηρεσία DSL Access 5. Σύνδεση στο ιαδίκτυο Internet 6. Αποσύνδεση από το ιαδίκτυο Internet 7. Αποσύνδεση από DSL Access logout 8. ιαχείριση υπηρεσίας Broadband Telephony 9. Τηλεφωνική υποστήριξη Σελίδα: 1/11

2 1 Περιγραφή της υπηρεσίας Broadband Telephony H υπηρεσία Broadband Telephony είναι η πρώτη από µια σειρά υπηρεσιών που στοχεύουν στην πλήρη εξατοµίκευση της προσωπικής σας επικοινωνίας. Η υπηρεσία Broadband Telephony διευρύνει την κλασσική τηλεφωνική σας εµπειρία προσφέροντας σας τα ακόλουθα: Μέχρι και τέσσερεις (4) τηλεφωνικούς αριθµούς ώστε κάθε µέλος της οικογένειάς σας να έχει τον προσωπικό του σταθερό αριθµό. Τη δυνατότητα να διενεργείτε κλήσεις φωνής και εικόνας µέσω του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή χρησιµοποιώντας το λογισµικό CytaCommunicator. 660 λεπτά για κλήσεις προς άλλα σταθερά της Cyta το οποίο αποτελεί µέρος της µηνιαίας συνδροµής σας για τον πρώτο τηλεφωνικό αριθµό ενώ για τους υπόλοιπους αριθµούς προσφέρεται προαιρετικά µε επιπρόσθετη χρέωση. ωρεάν τηλεφωνικές διευκολύνσεις, όπως αναγνώριση κλήσης, µεταβίβαση κλήσης, κράτηση κλήσης και άλλες. Τη δυνατότητα διαχείρισης µέσω ιστοσελίδας των τηλεφωνικών σας διευκολύνσεων όπως τη µεταβίβαση κλήσεων, την απόρριψη αριθµού, την ενεργοποίηση του χαρακτηριστικού ήχου κλήσης κτλ. Τη δυνατότητα χρήσης διαφόρων τύπων τηλεφωνικών συσκευών όπως: o αναλογικά τηλέφωνα ή τηλέφωνα τύπου DECT, o βιντεοτηλέφωνα ΙP, o τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή µε ακουστικά και κάµερα για βίντεο-κλήσεις. Με την υπηρεσία Broadband Telephony µπορείτε να έχετε µέχρι και τέσσερεις ταυτόχρονες φωνητικές συνδιαλέξεις ή µια βιντεοκλήση και τρεις φωνητικές κλήσεις. Για να γίνετε συνδροµητές της υπηρεσίας Broadband Telephony πρέπει να έχετε µια κλασσική αναλογική γραµµή και µια οικιακή ευρυζωνική πρόσβαση (για παράδειγµα DSL Access 512, 1000 κτλ.). Για περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία Broadband Telephony επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2 Εξοπλισµός που περιέχεται στη συσκευασία ιδιοεγκατάστασης 2.1 Νέοι πελάτες στην υπηρεσία DSL Access Στη συσκευασία ιδιοεγκατάστασης που σας παραχωρήθηκε κατά την παραγγελία της υπηρεσίας θα βρείτε τον ακόλουθο εξοπλισµό (βλ. εικόνες 1-5): 1. Τον αποδιαµορφωτή Thomson ST780 (WL). 2. Τον εξοπλισµό ηλεκτρικής τροφοδοσίας (ac adaptor). 3. Καλώδια RJ45 (Ethernet) και RJ11 (τηλεφωνικό καλώδιο). 4. Φίλτρα ADSL. Σελίδα: 2/11

3 2.2 Υφιστάµενοι πελάτες στην υπηρεσία DSL Access Στην περίπτωση που είστε υφιστάµενοι συνδροµητές της υπηρεσίας DSL Access τότε η συσκευασία ιδιοεγκατάστασης θα περιέχει (βλ. εικόνες 1-4): 1. Το νέο αποδιαµορφωτή Thomson ST780 (WL) µε τον οποίο θα πρέπει να αντικαταστήσετε τον υφιστάµενο αποδιαµορφωτή σας. 2. Τον εξοπλισµό ηλεκτρικής τροφοδοσίας (ac adaptor). 3. Καλώδια RJ45 (Ethernet) και RJ 11 (τηλεφωνικό καλώδιο). Το φίλτρο ADSL δεν χρειάζεται δεδοµένου ότι το έχετε ήδη εγκαταστήσει στην υπηρεσία DSL Access σας. Σηµειώνεται ότι ο υφιστάµενος αποδιαµορφωτής σας θα πρέπει να επιστραφεί σε ένα από τα CytaShops. Εικόνα 1: Αποδιαµορφωτής Thomson ST780 (WL) Εικόνα 2: Συσκευή Τροφοδοσίας Εικόνα 3: Καλώδιο RJ 11 Εικόνα 4: Καλώδιο RJ 45 (Ethernet) Εικόνα 5: Φίλτρο ADSL Σελίδα: 3/11

4 3. Σύνδεση αποδιαµορφωτή (modem) υπηρεσίας 3.1 ιεπαφές αποδιαµορφωτή Το πίσω µέρος (backplane) του αποδιαµορφωτή αποτελείται από αριθµό διεπαφών όπως φαίνεται στην Εικόνα 6. Εικόνα 6: ιεπαφές αποδιαµορφωτή Τροφοδοσία Κοµβίον ON/OFF ιεπαφές Ethernet Υποδοχή RJ 11 (DSL) Αναλογικά τηλέφωνα Στη συνέχεια παρατίθεται σύντοµη περιγραφή των διεπαφών του αποδιαµορφωτή: Θύρα Τροφοδοσία Κοµβίον On/Off Ethernet DSL Αναλογικά Τηλέφωνα Περιγραφή Μετασχηµατιστής Ρεύµατος Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αποδιαµορφωτή Τέσσερεις (4) διεπαφές για σύνδεση του αποδιαµορφωτή µέσω καλωδίων RJ 45 (Ethernet) µε: - Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, - IP τηλέφωνα/βιντεοτηλέφωνα, και - τους αποκωδικοποιητές (set top boxes) της υπηρεσίας mivision ιεπαφή για σύνδεση του αποδιαµορφωτή µε την ευρυφασµατική γραµµή από το φίλτρο ADSL µέσω καλωδίου RJ 11 ύο (2) διεπαφές για τη σύνδεση µέχρι δύο (2) αναλογικών τηλεφώνων της υπηρεσίας Broadband Telephony µέσω καλωδίου RJ Οδηγίες σύνδεσης αποδιαµορφωτή µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, αναλογικά τηλέφωνα και τηλέφωνα IP Ακολουθήστε τα πιο κάτω βήµατα για να συνδέσετε τον αποδιαµορφωτή σας µε τον εξοπλισµό που επιθυµείτε: i. Τοποθετήστε όλα τα φίλτρα ADSL (microfilters) που έχετε πάρει µαζί µε το πακέτο, σε όλες τις τηλεφωνικές πρίζες όπου υπάρχουν τηλεφωνικές συσκευές στις οποίες θα χρησιµοποιείτε την κλασσική τηλεφωνική σας γραµµή. Προσοχή: Μη τοποθέτηση των φίλτρων προκαλεί αποσυντονισµό του αποδιαµορφωτή. Στην περίπτωση που είστε ήδη συνδροµητής της υπηρεσίας DSL Access δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα φίλτρα που είναι ήδη εγκατεστηµένα. Σελίδα: 4/11

5 ii. Ακολούθως, συνδέστε το τροφοδοτικό (AC Adaptor) στη θύρα «Τροφοδοσία» του αποδιαµορφωτή. iii. Έπειτα, συνδέστε τη µία άκρη του καλωδίου RJ 11 στη θύρα «DSL» και την άλλη άκρη στη θύρα του ADSL φίλτρου µε σήµανση «ADSL MODEM» (το οποίο ήδη έχει συνδεθεί στην τηλεφωνική πρίζα). iv. Συνδέστε τη µία άκρη του καλωδίου Ethernet (RJ 45) σε µια από τις τέσσερεις (4) θύρες µε σήµανση «Ethernet» του αποδιαµορφωτή και την άλλη στην αντίστοιχη θύρα Ethernet του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή (βλ. Εικόνα 7). v. Συνδέστε µέχρι και δύο (2) αναλογικά τηλέφωνα στις θύρες «Phone» του αποδιαµορφωτή αν έχετε επιλέξει να χρησιµοποιείτε την υπηρεσία Broadband Telephony µέσω αναλογικών τηλεφώνων. Σηµειώνεται ότι σε αυτές τις θύρες µπορείτε να συνδέσετε και συσκευές τηλεοµοιότυπου (fax). vi. Εάν έχετε προµηθευτεί IP τηλέφωνο/βιντεοτηλέφωνο για να το χρησιµοποιείτε στην υπηρεσία Broadband Telephony, συνδέστε το στον αποδιαµορφωτή µε καλώδιο RJ 45 (Ethernet), όπως συνδέεται και ο Η/Υ σας. Για χρήση της υπηρεσίας Broadband Telephony µέσω της ασύρµατης πρόσβασης WiFi του αποδιαµορφωτή συµβουλευτείτε τον Οδηγό Χρήσης Εξοπλισµού Συσκευές Ασύρµατης Πρόσβασης στο Εικόνα 7: Σύνδεση Η/Υ και τερµατικού εξοπλισµού στον αποδιαµορφωτή Σελίδα: 5/11

6 3.3 Ενδείξεις λυχνιών αποδιαµορφωτή Στο µπροστινό µέρος του αποδιαµορφωτή υπάρχει αριθµός λυχνιών (led) µε ενδείξεις που δηλώνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αποδιαµορφωτής. Αφού συνδέσετε τον αποδιαµορφωτή µε τον H/Y και το τροφοδοτικό, εκκινήστε τον αποδιαµορφωτή µε το κοµβίο (on/off). Οι ενδείξεις στον αποδιαµορφωτή θα είναι ως ακολούθως: 1. Πρώτη ένδειξη που θα δείτε να ανάβει είναι το power (πρώτη ένδειξη αριστερά). 2. Μετά θα αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία µε ένδειξη WLAN µε κόκκινο χρώµα το οποίο θα σταθεροποιηθεί σε πράσινο χρώµα. Παράλληλα θα είναι πράσινη η λυχνία Ethernet αν έχετε συνδέσει κάποια τερµατική συσκευή ή Η/Υ σε µια από τις θύρες Ethernet. 3. Ακολούθως, θα αρχίσει να αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα η λυχνία µε ένδειξη DSL. Σε αυτό το σηµείο ο αποδιαµορφωτής προσπαθεί να συγχρονιστεί µε τον εξοπλισµό υποδοµής της Cyta. Μετά από µερικά δευτερόλεπτα η λυχνία µε την ένδειξη DSL θα παραµείνει σταθερή. Σε περίπτωση που η λυχνία DSL συνεχίζει να αναβοσβήνει, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε µε το Τηλεφωνικό Κέντρο Βλαβών της Cyta στο , επιλογή 3 για να τους ενηµερώσετε για το πρόβληµα. 4. Τέλος θα πρασινίσει και η ένδειξη Internet. Εάν όλες οι λυχνίες ανάβουν όπως περιγράφεται πιο πάνω, µπορείτε να προχωρήσετε στη σύνδεση σας µε την υπηρεσία DSL Access καθώς επίσης και στη διενέργεια κλήσεων µέσω της υπηρεσίας Broadband Telephony. Για την ερµηνεία των ενδείξεων του αποδιαµορφωτή, παρακαλούµε όπως συµβουλευτείτε τον Πίνακα 1 που ακολουθεί. Εικόνα 8. Ενδείξεις λυχνιών (led) αποδιαµορφωτή Σελίδα: 6/11

7 Πίνακας 1: Ερµηνεία ενδείξεων λυχνιών (led) αποδιαµορφωτή Φωτεινή Ένδειξη LED Ερµηνεία Ένδειξη Χρώµα Κατάσταση Power Πράσινο Αναµµένο (On) Ο αποδιαµορφωτής λαµβάνει τροφοδοσία και είναι σε λειτουργία. Κόκκινο Αναµµένο (On) Ο αποδιαµορφωτής παρουσιάζει δυσλειτουργία. Πορτοκαλί Αναµµένο (On) Ο αποδιαµορφωτής βρίσκεται σε κατάσταση εκκίνησης. Ο αποδιαµορφωτής είναι ανενεργός (δεν είναι συνδεδεµένος στο ρεύµα). Ethernet Πράσινο Αναβοσβήνει Ανταλλάσσονται δεδοµένα στη σύνδεση Ethernet. Αναµµένο (On) Έχει επιτευχθεί σύνδεση Ethernet. εν υπάρχει σύνδεση Ethernet. USB Πράσινο Αναβοσβήνει Ανταλλάσσονται δεδοµένα στη σύνδεση USB. Αναµµένο (On) Έχει επιτευχθεί σύνδεση USB. εν υπάρχει σύνδεση USB. WLAN Πράσινο Αναβοσβήνει Ανταλλάσσονται δεδοµένα στην ασύρµατη σύνδεση WiFi. Γίνεται χρήση κρυπτογράφησης WPA. DSL Internet Κίτρινο Κόκκινο Κόκκινο/ Πράσινο Αναµµένο (On) Αναβοσβήνει Αναµµένο (On) Αναβοσβήνει Αναµµένο (On) Εναλλάσσεται Η ασύρµατη σύνδεση λειτουργεί. Γίνεται χρήση κρυπτογράφησης WPA. Ανταλλάσσονται δεδοµένα στην ασύρµατη σύνδεση. Γίνεται χρήση κρυπτογράφησης WEP. Η ασύρµατη σύνδεση λειτουργεί. Γίνεται χρήση κρυπτογράφησης WEP. Ανταλλάσσονται δεδοµένα στην ασύρµατη σύνδεση. εν χρησιµοποιείται κρυπτογράφηση στην επικοινωνία. Η ασύρµατη σύνδεση λειτουργεί. εν χρησιµοποιείται κρυπτογράφηση στην επικοινωνία. Κάποια ασύρµατη συσκευή στο δίκτυο προσπαθεί να συνδεθεί µε τον αποδιαµορφωτή. Η ασύρµατη σύνδεση δεν λειτουργεί. Πράσινο Αναβοσβήνει Ο αποδιαµορφωτής προσπαθεί να συγχρονιστεί µε τον εξοπλισµό υποδοµής της Cyta. Αναµµένο (On) Ο αποδιαµορφωτής είναι συγχρονισµένος. Η σύνδεση ADSL δε λειτουργεί. Πράσινο Αναβοσβήνει Λαµβάνονται δεδοµένα προς ή από το Internet. Αναµµένο (On) Η σύνδεση µε το Internet λειτουργεί. Κόκκινο Αναµµένο (On) Η σύνδεση µε το Internet απέτυχε. Η σύνδεση στο Internet δε λειτουργεί. Σελίδα: 7/11

8 4. Σύνδεση στην υπηρεσία DSL Access Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία DSL Access ακολουθήστε τις πιο κάτω οδηγίες. 1. Ανοίξτε τον πλοηγό (BROWSER) σας (Internet Explorer ή όποιον άλλο) έχετε και στο Address πληκτρολογήστε 2. Πατώντας Enter θα εµφανιστεί η σελίδα της υπηρεσίας DSL Access (βλ. Εικόνα 9). 3. Στα κενά πεδία Όνοµα Χρήστη και Κωδικός, καταχωρήστε τους κωδικούς που έχετε για την υπηρεσία DSL Access (συνήθως είναι ο αριθµός τηλεφώνου σας) και επιλέξτε ΟΚ ή ENTER. Εικόνα Σύνδεση στο διαδίκτυο Internet Αφού πιστοποιηθούν τα στοιχεία σας στη σελίδα της υπηρεσίας DSL Access ακολουθήστε τις πιο κάτω οδηγίες για να συνδεθείτε µε το διαδίκτυο. 1. Με την πιστοποίηση των κωδικών σας θα δείτε την ιστοσελίδα που φαίνεται στην εικόνα 9. Επιλέξτε το σύνδεσµο ή το εικονίδιο που βρίσκεται στο αριστερό µενού της σελίδας και θα εµφανιστούν όλοι οι Παροχείς ιαδικτύου (Internet Service Providers - ISP). 2. Επιλέξετε τον Παροχέα µε τον οποίο έχετε συνδροµή στο διαδίκτυο (Internet account) Ηλεκτρονικό Υπολογιστή επιλέγοντας το όνοµα ή το λογότυπο του. 3. Επιλέγοντας το σύνδεσµο µε το όνοµα του Παροχέα σας, θα εµφανιστεί (στο κεντρικό µέρος της σελίδας), η σελίδα πιστοποίησης των κωδικών πρόσβασης (username/ password) για σύνδεση µε το συγκεκριµένο Παροχέα. Εικόνα 10: Σελίδα: 8/11

9 4. Πληκτρολογήστε τους κωδικούς (username και password) (βλ. Εικόνα 11) πρόσβασης για σύνδεση µε τον Παροχέα σας (για παράδειγµα µε τον Παροχέα CYTANET) και µετά κάντε κλικ στο κοµβίον GO. 5. Εικόνα 11: Μετά την επαλήθευση των κωδικών, το εικονίδιο που βρίσκεται δίπλα στο όνοµα του Παροχέα στο αριστερό µενού της σελίδας, θα µετατραπεί σε πράσινο, ως ένδειξη ότι έχετε συνδεθεί στο ιαδίκτυο. 6. Αποσύνδεση από το διαδίκτυο Internet 1. Αν επιθυµείτε να αποσυνδεθείτε από τον Παροχέα διαδικτύου πατήστε στο εικονίδιο δίπλα από τον Παροχέα. Εικόνα 12: Σελίδα: 9/11

10 2. Αµέσως θα εµφανιστεί µια νέα σελίδα στον κεντρικό χώρο µε τίτλο «Υπηρεσία CYTANET» (αν είσαστε συνδεδεµένοι µε CYTANET) και επιλέξτε το κοµβίον. Μετά την αποσύνδεση εµφανίζεται η κεντρική σελίδα της υπηρεσίας DSL Access. Εικόνα 13: 7. Αποσύνδεση από DSL Access - logout 1. Επιλέξτε το σύνδεσµο 2. Θα εµφανιστεί η οθόνη που βλέπετε δεξιά όπου θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι επιθυµείτε να αποσυνδεθείτε επιλέγοντας το ΟΚ. για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία DSL Access. Εικόνα 14: 8. ιαχείριση υπηρεσίας Broadband Telephony Για να συνδεθείτε στις ιστοσελίδες διαχείρισης της υπηρεσίας Broadband Telephony συµβουλευτείτε τον Οδηγό Χρήσης Υπηρεσίας Οδηγός υπηρεσίας Broadband Telephony. Σελίδα: 10/11

11 9. Τηλεφωνική Υποστήριξη Για τηλεφωνική υποστήριξη καλέστε στο Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης της Cyta στον αριθµό 132 επιλογή 3 και µετά ξανά επιλογή 3 ( ). Οι ώρες εργασίας του Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης είναι: ευτέρα - Παρασκευή: & Σαββατοκύριακο: Παρακαλώ όπως αναφέρετε στο Λειτουργό Εξυπηρέτησης ότι έχετε προµηθευτεί τον εξοπλισµό από το cytashop και ότι έχετε προχωρήσει ο ίδιος/η ίδια στην εγκατάστασή του. Πρώτου καλέσετε το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι: Έχετε ενηµερωθεί τηλεφωνικά από τεχνικό της Cyta ότι ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς Cyta, και αποµένει µόνο να συνδέσετε τον εξοπλισµό που σας δόθηκε. Έχετε συνδέσει τον εξοπλισµό που σας δόθηκε (βασική συνδεσµολογία αποδιαµορφωτή υπολογιστή τηλεφωνικής γραµµής όπως περιγράφεται σε αυτό τον Οδηγό). Είστε µπροστά στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή. Σελίδα: 11/11

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον Ασύρματο Δρομολογητή Ευρείας Ζώνης Sweex 140 Nitro XM. Με

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

USB Stick HSPA+/3G/2G

USB Stick HSPA+/3G/2G Χαρακτηριστικά: Μετάδοση δεδοµένων µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, συµβατότητα µε τις τεχνολογίες: HSPA+/UMTS (3G) 850/1900/2100MHz και EDGE/GPRS/GSM (2G) 850/900/1800/1900 MHz Ταχύτητες: λήψη έως 21.6

Διαβάστε περισσότερα

hp LaserJet 3300mfp series

hp LaserJet 3300mfp series hp LaserJet 3300mfp µ hp LaserJet 3300mfp series οδηγός «Ξεκινώντας» Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Company 2002 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ΕΣΩΤ. 1 V 10.10.08 07:15 Þ Μενού Πλήκτρα φορητού ακουστικού 1 Οθόνη στην κατάσταση αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης O ιακοµιστής Εκτύπωσης & Σάρωσης ικτύου για Εκτυπωτές και Συσκευές Πολλών Λειτουργιών της Canon Συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης για τηνπροηγµένη Τεχνολογία Εκτύπωσης της Canon

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β. Σύνοψη ελέγχων. Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή

Μέρος Β. Σύνοψη ελέγχων. Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή Μέρος Β Προβλήµατα λειτουργίας στο επίπεδο δικτύου Αφού έχουµε εξασφαλίσει ότι είναι εγκατεστηµένη σωστά η κάρτα δικτύου και ότι η τοπική σύνδεση δικτύου είναι ενεργή θα εξετάσουµε το επόµενο µέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TABLET 7

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TABLET 7 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TABLET 7 Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του TABLET της εταιρείας μας. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες για να εξοικειωθείτε με τις πιο σημαντικές λειτουργίες της συσκευής. 1.)

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580 Manual Turbo-X G580 Octacore Smartphone G580 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΑ... 4 1.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 4 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 7 1.3.1 Προσοχή...

Διαβάστε περισσότερα

Rubik 10 Tablet Οδηγίες Χρήσης

Rubik 10 Tablet Οδηγίες Χρήσης Rubik 10 Tablet Οδηγίες Χρήσης Σημειώσεις: Αυτές οι οδηγίες χρήσης περιέχουν σημαντικές προειδοποιήσεις ασφάλειας για σωστή χρήση της συσκευής και αποφυγή ατυχημάτων. Βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε καλά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης hol double-play NetFasteR WLAN

Οδηγίες Εγκατάστασης hol double-play NetFasteR WLAN Οδηγίες Εγκατάστασης hol double-play NetFasteR WLAN Ασύρµατη (Wi-Fi) σύνδεση για Windows XP Βεβαιωθείτε ότι έχει ανάψει η ένδειξη WLAN στο Router! Αν όχι, πατήστε συνεχόµενα για 5 το διακόπτη WLAN στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Lumia 625

Οδηγός χρήσης Nokia Lumia 625 Οδηγός χρήσης Nokia Lumia 625 Τεύχος 3.0 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Υπάρχουν οδηγίες χρήσης στο τηλέφωνό σας τις έχετε πάντοτε μαζί σας και στη διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και µέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωµα ή ξεκλείδωµα πλήκτρων και οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του. Συνδέστε και ενεργοποιήστε το PS4 που αποκτήσατε με αυτόν τον χρήσιμο Οδηγό γρήγορης έναρξης.

Οδηγός γρήγορης έναρξης. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του. Συνδέστε και ενεργοποιήστε το PS4 που αποκτήσατε με αυτόν τον χρήσιμο Οδηγό γρήγορης έναρξης. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του PlayStation Συνδέστε και ενεργοποιήστε το PS4 που αποκτήσατε με αυτόν τον χρήσιμο Οδηγό γρήγορης έναρξης. Οδηγός γρήγορης έναρξης Ελληνικά CUH-1004A Τα πρώτα βήματα Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16 Οδηγίες φαξ Διαμόρφωση του φαξ Εισαγωγή στο FAX Utility (Μόνο Windows)... 3 Πληροφορίες τροφοδοσίας ρεύματος... 3 Σύνδεση τηλεφώνου ή αυτόματου τηλεφωνητή... 3 Έλεγχος της σύνδεσης φαξ... 5 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCE n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 7 Πρώτα βήματα... 9 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU Gigaset AS180/AS280 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: υπάρχουν νέα μηνύματα 4 AS180: h Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας Οδηγίες χρήσης ii Ηλεκτροκαρδιογράφος Welch Allyn CP 200 Πνευµατικά δικαιώµατα 2006, Welch Allyn, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο Οδηγίες Χρήσης PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ POWERMAX PRO Σύντομος

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u Gigaset A380 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: όταν όταν υπάρχουν νέα μηνύματα 4 Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 5 Πλήκτρο ελέγχου (u) 6 Πλήκτρο απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε την αναβάθμιση χαρτών Ελλάδος θα πρέπει να εγγραφείτε ως νέος χρήστης στην ιστοσελίδα http://www.mlsdestinator.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλους στην ιστοσελίδα αναβαθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα