ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ. Δελφοί, 31 Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου 2008 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ. Δελφοί, 31 Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου 2008 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»"

Transcript

1 1 η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» «ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» «ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Η Σύνοδος Πρυτάνεων εκφράζει την ικανοποίησή της για την εποικοδομητική και ουσιαστική συνεργασία της Επιτροπής της Συνόδου των Πρυτάνεων και της Διαχειριστικής Αρχής του ΥπΕΠΘ στην από κοινού διαμόρφωση και δημοσιοποίηση της πρόσκλησης της δράσης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας» στις κατηγορίες προτάσεων «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», «Γραφεία Διασύνδεσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», «Μονάδες Επιχειρηματικότητας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η πρόσκληση εγκρίνεται ομόφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Μεταφορά της υπηρεσίας υποστήριξης και καθοδήγησης των φοιτητών σε θέματα επιχειρηματικότητας από το Γραφείο Διασύνδεσης στην Μονάδα Επιχειρηματικότητας. 2. Η Μονάδα Επιχειρηματικότητας μετονομάζεται σε Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Επίσης, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή της Συνόδου των Πρυτάνεων σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή να διερευνήσουν τρόπους επίλυσης του προβλήματος της ασφάλισης των φοιτητών που μετέχουν στην Πρακτική Άσκηση.

2 2 η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» «Ενίσχυση Ανθρώπινου Κεφαλαίου για την προαγωγή της Έρευνας και της Καινοτομίας» Η Σύνοδος των Πρυτάνεων εκφράζει την ικανοποίησή της για την εποικοδομητική και ουσιαστική συνεργασία της Επιτροπής της Συνόδου των Πρυτάνεων και της Διαχειριστικής Αρχής του ΥπΕΠΘ στην από κοινού διαμόρφωση της πρόσκλησης «Ενίσχυση Ανθρώπινου Κεφαλαίου για την προαγωγή της Έρευνας και της Καινοτομίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η Σύνοδος εγκρίνει ομόφωνα την υποβληθείσα πρόταση με την ακόλουθη τροποποίηση: Μέσω της δράσης Θαλής ενισχύεται η διϊδρυματική και/ή διεπιστημονική Έρευνα και Καινοτομία των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή της Συνόδου : 1. Για κωδικοποίηση περαιτέρω παρατηρήσεων των μελών της Συνόδου των Πρυτάνεων που θα υποβληθούν εντός των προσεχών ημερών. 2. Για περαιτέρω διαβούλευση με την Διαχειριστική Αρχή για τη δυνατότητα χρηματοδότησης προτάσεων των Πανεπιστημίων μέσω matching funds για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που θα αξιολογηθούν με εσωτερικές διαδικασίες που θα καθοριστούν σε επίπεδο Πανεπιστημίου.

3 ΑΠΟΦΑΣΗ 3 Η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. εκφράζει την ικανοποίησή της προς την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, για την ενημέρωση της Συνόδου σε θέματα χρηματοδότησης Έρευνας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ , καθώς και θεματικών αξόνων και ώριμων δράσεων προς χρηματοδότηση. Για την υποβολή πρότασης διαμόρφωσης Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας της Γ.Γ.Ε.Τ. συγκροτείται η ακόλουθη Επιτροπή με έναν εκπρόσωπο ανά Πανεπιστήμιο: 1. Αναστασόπουλος Β., Αντιπρύτανης Παν/μίου Πατρών 2. Αντωνοπούλου Σμαραγδή, Αντιπρύτανης Χαροκόπειου Παν/μίου 3. Βασιλακόπουλος Γ., Αντιπρύτανης Παν/μίου Πειραιώς 4. Βιτσιλάκη Χρ., Αντιπρύτανης Παν/μίου Αιγαίου 5. Γεροθανάσης Ι., Πρύτανης Παν/μίου Ιωαννίνων 6. Ζευγώλης Δ., Καθ. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 7. Κατσουλάκος Ι., Αντιπρύτανης Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών 8. Κίττας Χρ., Πρύτανης ΕΚΠΑ 9. Κιτσόπουλος Θεοφ., Αντιπρύτανης Παν/μίου Κρήτης 10. Λουκόπουλος Δ., Καθ. Αντιπρόεδρος Δ.Ε. Παν/μίου Στερεάς Ελλάδας 11. Mποντόζογλου Β., Αντιπρύτανης Παν/μίου Θεσσαλίας 12. Μπουκουβάλας Αντ., Καθ. Παν/μιο Πελοποννήσου 13. Πανάς Στ., Αντιπρύτανης ΑΠΘ 14. Πατεράκης Μιχ., Καθ. Αντιπρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης 15. Πατρασκίδης Τριαν., Πρύτανης Αν. Σχ. Καλών Τεχνών 16. Πολύζος Ι., Αντιπρύτανης ΕΜΠ 17. Πολυσίου Μοσχ., Αντιπρύτανης Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών 18. Σουμπενιώτης Δημήτριος, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας 19. Τοκμακίδης Σ., Αντιπρύτανης Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης 20. Τουμπουλίδης Αν., Καθ. Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας 21. Τσίρης Παν., Πρύτανης Παντείου Παν/μίου 22. Χρυσικόπουλος Β., Αντιπρύτανης Ιονίου Παν/μίου 23. Κουτίτας Χριστόφορος, Αντιπρόεδρος Δ.Ε. Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας

4

5 ΑΠΟΦΑΣΗ 4 Η Σύνοδος Πρυτάνεων διαπιστώνει ότι η διατύπωση της ΥΠΑΣΥΔ, αρ /EYΣ/1749 που εκδόθηκε όπως προβλέπεται από το Ν. 3614/2007, στις 27/3/2008, σχετικά με τη μη επιλεξιμότητα του ΦΠΑ από τις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ, δεν συνάδει με την ερμηνεία του σχετικού Κανονισμού της ΕΕ. Επισημαίνει δε ότι η ίδια διάταξη του Κανονισμού της ΕΕ προϋπήρχε και εφαρμόστηκε στο Γ ΚΠΣ με την αντίθετη ερμηνεία. Ζητείται η άμεση τροποποίηση του αρθ. 28 παρ. 1 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης με την ορθή απόδοση του Κανονισμού της Ε.Ε., γιατί σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται τα Πανεπιστήμια από τους πόρους χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ.

6 ΑΠΟΦΑΣΗ 5 Η Σύνοδος Πρυτάνεων σημειώνει τη Δήλωση της Ηγεσίας του ΥπΕΠΘ σχετικά με την απόσυρση της Εγκυκλίου /Β7/ και προβαίνει στην ακόλουθη Πρόταση διαδικαστικών τροποποιήσεων του Νόμου για τα Μεταπτυχιακά: 1. Να επεκταθεί η δυνατότητα επίβλεψης διπλωματικών εργασιών στο ΜΔΕ και στους μη μόνιμους Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. 2. Να είναι στη διακριτική ευχέρεια των ΑΕΙ ρυθμίσεις που προβλέπονται στους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Σπουδών να καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων (με ή χωρίς ΜΔΕ). Σε συνδυασμό με τη ρύθμιση αυτή να καταργηθεί το άρθ. 9, παρ. 3, εδ. γ του Ν. 3685/08 για το θεσμικό πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές. 3. Να καταργηθεί η υποχρέωση των Τμημάτων να συμπεριλαμβάνουν στο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την ίδρυση ΠΜΣ το πρόγραμμα σπουδών ώστε να μην απαιτείται κάθε φορά νέα Υπουργική Απόφαση για την τροποποίησή του. 4. Ανώτατο χρονικό όριο περάτωσης της Διδακτορικής Διατριβής (2ν).

7 ΑΠΟΦΑΣΗ 6 Eξ αιτίας του χρονίως αυξανόμενου αριθμού των εισακτέων φοιτητών, σε συνάρτηση με την χρονίως μειούμενη χρηματοδότηση, οι συνθήκες λειτουργίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων διαρκώς δυσχεραίνονται. Η αναλογία αριθμού φοιτητών ανά διδάσκοντα, η οποία αποτελεί βασικό δείκτη ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, παραμένει μη ικανοποιητική. Στη βάση του σημερινού αριθμού φοιτητών, του υφισταμένου διδακτικού προσωπικού και των διαθέσιμων υποδομών, τα περισσότερα Ελληνικά Πανεπιστήμια λειτουργούν με πολλές δυσχέρειες. Ειδικά φέτος η καθυστέρηση του διορισμού των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, και των περικοπών των κονδυλίων για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων με βάση το ΠΔ 407, επιτείνει το πρόβλημα δραματικά. Στη βάση των ανωτέρω και προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατ ελάχιστον όροι ακαδημαϊκής λειτουργίας των πανεπιστημίων, καλούμε το Υπουργείο να διορίσει άμεσα τα εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ, να υλοποιήσει σε εύθετο και σύντομο χρονικό διάστημα τη δημόσια δέσμευση του Υπουργού για σημαντική αύξηση στις πιστώσεις διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 και για μέλη ΔΕΠ, τουλάχιστον κατά ένα ποσοστό αντίστοιχο του ποσοστού αύξησης των εισακτέων φοιτητών, και να ικανοποιήσει στην ολότητά τους τα αιτήματα αποσπάσεων στα πανεπιστήμια. Προς αυτή τη κατεύθυνση, μείωση του αριθμού των διδασκόντων με βάση το ΠΔ 407, νοείται μόνο εφόσον τα πανεπιστήμια φθάσουν να έχουν καλύψει τις ανάγκες τους.

8 ΑΠΟΦΑΣΗ 7 Η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. αποφασίζει τη θεσμοθέτηση διατμηματικών/διαπανεπιστημιακών μαθημάτων «Επιστήμων Πολίτης» και ορίζει Επιτροπή για τη διερεύνηση των απαιτουμένων ενδο- και διαπανεπιστημιακών διαδικασιών και επεξεργασία πρότασης προς το ΥπΕΠΘ για την θεσμοθέτησή τους.

9 ΑΠΟΦΑΣΗ 8 Μετά από συζήτηση έγινε δεκτή η πρόταση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την δημιουργία μιας κοινής δικτυακής πύλης των ελληνικών Πανεπιστημίων. Για το σκοπό αυτό το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πάντειο Πανεπιστήμιο θα αναζητήσουν τρόπους χρηματοδότησης και υλοποίησης του έργου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

10 ΑΠΟΦΑΣΗ 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 1. Ζητάμε εφαρμογή του Ν ( ) Άρθρ. 4 παρ. δ για τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ και ΕΠ των ΤΕΙ που αφορά στο επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης, καθώς και στο επίδομα πάγιας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση Βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια των περιπτώσεων β και γ της παρ. 2 του άρθ. 36 & 37 του Ν. 3205/2003 αντίστοιχα. 2. Ζητάμε τη μεσολάβηση του ΥΠΕΠΘ για την έκδοση εγκυκλίου από το ΥΠΟΙΟ προς τις Δ.Ο.Υ., για την απαλλαγή από φορολόγηση των ειδικών επιδομάτων του ανωτέρου Νόμου, για τους υπηρετούντες συναδέλφους, ώστε να μην είναι εξαναγκασμένοι να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη κάθε δύο χρόνια ακολουθώντας την υπόδειξη των Δ.Ο.Υ. Το ίδιο ισχύει για το 50% των αμοιβών για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα μέσω ΕΛΚΕ. 3. Ζητάμε επίσης την άμεση ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος των διοικητικών υπαλλήλων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. για χορήγηση της εφάπαξ αμοιβής του Ν. 3205/2003.

11 ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Η Σύνοδος των Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών Ελληνικών Πανεπιστημίων εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) κ. Βασίλειο Παπάζογλου, Καθηγητή Ε.Μ.Π., όπως καταθέσει εκ μέρους όλων των Πανεπιστημίων την πρόταση για την Οριζόντια Δράση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με διαχειριστή το Ε.Μ.Π. Η συγγραφή της πρότασης θα γίνει με τη βοήθεια εκπροσώπων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών από όλη τη χώρα που θα οριστούν από τα Ιδρύματα. Η τελική πρόταση θα παραδοθεί στους Προέδρους των ΕΛΚΕ για οικονομική επεξεργασία και έγκριση πριν υποβληθεί για αξιολόγηση στη Διαχειριστική Αρχή του ΥπΕΠΘ.

12 ΑΠΟΦΑΣΗ 11 Η Σύνοδος των Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών Ελληνικών Πανεπιστημίων αποφάσισε τη συγκρότηση Επιτροπής για την κατάθεση εισήγησης σχετικά με την αλλαγή του συστήματος επιλογής των υποψηφίων φοιτητών. Μέλη της Επιτροπής ορίσθηκαν οι εξής: Καθ. Γεώργιος Ζέρβας, Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθ. Χρήστος Κίττας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών Καθ. Αναστάσιος Μάνθος. Πρύτανης Α.Π.Θ. Καθ. Ιωσήφ Παπαματθαιάκης, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης Καθ. Παναγιώτης Σιαφαρίκας, Πρόεδρος Δ.Ε. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Καθ. Στυλιανός Σταματόπουλος, Αντιπρύτανης Δ.Π.Θ. Καθ. Ανδρέας Τρούμπης Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου.

13

14 ΨΗΦΙΣΜΑ 1 Η 59 η Σύνοδος των Πρυτάνεων εκφράζει την έντονη ανησυχία της από την τελευταία απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την αντίθεσή της στην εκ των πραγμάτων αναγνώριση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, μέσω της αποδοχής των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος, ο φορέας της Ανώτατης Παιδείας και Εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας την ποιότητα και το υψηλό επίπεδό τους. Άλλες μεταλυκειακές, εκπαιδευτικού τύπου, δομές, οι οποίες με την προαναφερθείσα απόφαση φαίνεται να παρεισφρέουν στο χώρο της Ανώτατης Παιδείας και Εκπαίδευσης, δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές. Είναι μεγάλη η ευθύνη της Πολιτείας, διότι διά των αρμοδίων οργάνων της, επί δύο δεκαετίες, δεν αντέδρασε αποτελεσματικά στην υφή της Κοινοτικής Οδηγίας και στις έννομες συνέπειές της. Ως Πανεπιστήμια και Σύνοδος Πρυτάνεων κινούμαστε νομικώς και πολιτικώς ως εξής: 1. Μελετούμε και καταγράφουμε τις ακριβείς διαστάσεις της απόφασης, και τις συνέπειές της στην εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας. 2. Παρεμβαίνουμε δικαστικώς σε εκκρεμείς συναφείς υποθέσεις. 3. Αξιώνουμε από τα πολιτικά κόμματα να λάβουν θέση με συγκεκριμένες προτάσεις επί του ζητήματος, ει δυνατόν συλλογικές. 4. Προσκαλούμε σε συνεργασία τα επαγγελματικά επιμελητήρια, σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, προκειμένου να προασπισθούν τα δικαιώματα των μελών τους. 5. Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο των αντιστοίχων συλλογικών Πανεπιστημιακών οργάνων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο (EUA, ENQA κλπ). 6. Ενεργούμε ώστε να κινητοποιηθούν οι μηχανισμοί στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλπ. 7. Επιχειρούμε ώστε ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης να δραστηριοποιηθεί, με σκοπό την αναθεώρηση της επίμαχης κοινοτικής οδηγίας. Καλείται η Ελληνική Κυβέρνηση να συμβάλλει στην ανωτέρω προσπάθεια. Η Σύνοδος, τέλος, καλεί την Ακαδημαϊκή κοινότητα σε εγρήγορση και ετοιμότητα ώστε με νηφαλιότητα και εντός του πλαισίου της παιδευτικής λειτουργίας να αντιμετωπισθεί το μείζον αυτό ζήτημα.

15 ΨΗΦΙΣΜΑ 2 Εν όψει της νομοθετικής ρύθμισης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ, η Σύνοδος των Πρυτάνεων επισημαίνει με έμφαση ότι οι ΕΛΚΕ αποτελούν το αποκλειστικό και καταλυτικό εργαλείο για την έρευνα και την ανάπτυξή τους. Κατόπιν αυτού η Πολιτεία θα πρέπει να διαμορφώσει τις οικονομικές και τυπικές τους προδιαγραφές με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται στις τεράστιες σύγχρονες απαιτήσεις ανάπτυξης και έρευνας, για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους, από πλευράς των ΑΕΙ. Η Σύνοδος θεωρεί αυτονόητο ότι οι αντίστοιχοι πόροι των ΑΕΙ, οι οποίοι κτώνται με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τρόπο, παραμένουν αποκλειστικά εντός των ΕΛΚΕ, και επ ουδενί μπορεί να θεωρηθεί ότι με οποιεσδήποτε συνθήκες μπορούν να μεταφέρονται στον κρατικό τακτικό προϋπολογισμό.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αύγουστος 2010 1 1.Πανεπιστημιακά Όργανα... 15 1.1. Πεπραγμένα Συγκλήτου 2006-2010... 15 1.1.1. Γραμματεία Συγκλήτου... 15 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 2 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά.

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ... 3 3. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός Πρόσκλησης: 02 Θεματική Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009 Απόφαση

Έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009 Απόφαση ΈκτακτηΣύνοδοςτωνΠρυτάνεωνκαιΠροέδρωντωνΔ.Ε. Αθήνα,17Ιουλίου2009 Απόφαση Η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε., στην έκτακτη συνεδρίασή της στις 17 Ιουλίου 2009, συζήτησε το σχέδιο νόµου «Ρύθµιση θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μια σειρά από γεγονότα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί με σαφήνεια ο ρόλος των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα: μία ανεκτίμητα αξία

Βιοποικιλότητα: μία ανεκτίμητα αξία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Βιοποικιλότητα: μία ανεκτίμητα αξία Η θεμελίωση της Χημείας Ψυχογενής Ανορεξία ΤΕΥΧΟΣ 201020 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Μηχανικού. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Συντάκτες ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Συντάκτες Έλληνας Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής Μητσάρας Άγγελος Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Οκτώβριος 2007 2 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα