ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ /3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. : ΠΑΠΑΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Σκυλλάκος ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX : ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ /3580 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών KOIN: 1. Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων α) Πολιτικό Γραφείο Υπουργού β) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα γ) ΣΕΕΥΜΕ 2. Ένωση πρατηριούχων Υγραερίου αυτοκινήτων Ελλάδας Γαµβέτα 12, Τ.Κ Αθήνα. 3. ΕΟΒΕΑΜΜ Κρατύλου 14, Τ.Κ Αθήνα 4. ΟΒΕΑΜ ΒΕ Μοναστηρίου 69, Τ.Κ Θεσσαλονίκη 5. Γραφείο Τύπου ΘΕΜΑ: Ερµηνευτική εγκύκλιος του Π.. 66/2010 (ΦΕΚ 11/Α / ). ΣΧΕΤ.: Έγγραφο µας µε αρ. Πρωτ /2706/ Με αφορµή πιο πάνω σχετικού καθώς και συναφών ερωτηµάτων των Νοµαρχιακών Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, µε τα οποία ζητούνται διευκρινήσεις σχετικά µε τις διατάξεις του Π.. 66/2010, που αναφέρεται στην διαδικασία έκδοσης αδειών ασκήσεως του επαγγέλµατος «Τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων για την κίνηση αυτοκινήτων», σας αποστέλλουµε τη παρούσα ερµηνευτική εγκύκλιο αυτού και σας γνωρίζουµε ότι ισχύουν (κατ άρθρο) τα εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός και Ορισµοί ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Σκοπός του Π.. 66/2010 Στη παράγραφο 1 καθορίζονται οι σκοποί του υπ αριθµ. 66/2010 (ΦΕΚ 11/Α / ) προεδρικού διατάγµατος, οι οποίοι είναι οι εξής: α) ο καθορισµός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας, για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων για την κίνηση αυτοκινήτων και, 1

2 β) ο καθορισµός της διαδικασίας αντικατάστασης της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του «τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων» (άρθρο 2, παρ. 2ιγ του ν. 1575/1985), σε άδεια άσκησης επαγγέλµατος του «τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων για την κίνηση αυτοκινήτων». ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Ορισµός της ειδικότητας του τεχνίτη «Τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων για την κίνηση αυτοκινήτων» Στη παράγραφο 2 ορίζεται η ειδικότητα του «Τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων για την κίνηση αυτοκινήτων», που πραγµατεύεται το εν θέµατι Προεδρικό ιάταγµα, ο οποίος είναι ο τεχνίτης εκείνος που αναλαµβάνει τη τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων µε υγραέριο (LPG) και µε πεπιεσµένο φυσικό αέριο (CNG). ΑΡΘΡΟ 2 Προσόντα και διαδικασία για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων για τη κίνηση αυτοκινήτων ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1α Καθορισµός ειδικοτήτων τεχνιτών συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχηµάτων για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του τεχνίτη αερίων καυσίµων Στην υποπαρ. (1α) καθορίζονται ποια ή ποιες από τις υφιστάµενες ειδικότητες τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχηµάτων, όπως αυτές περιέχονται στον ν. 1575/1985, όπως ισχύει, πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι, ως ένα από τα τυπικά προσόντα τους, προκειµένου να τους χορηγηθεί η άδεια άσκησης επαγγέλµατος του «Τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων για την κίνηση αυτοκινήτων». Συγκεκριµένα, κάθε ενδιαφερόµενος για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του τεχνίτη αερίων καυσίµων, πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά µία εκ των εξής υφιστάµενων αδειών άσκησης επαγγέλµατος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης οχηµάτων: α) Μηχανοτεχνίτη (άρθρο 2, παρ. 2α του ν. 1575/85), είτε του, β) Ηλεκτροτεχνίτη (άρθρο 2, παρ.2β του ν. 1575/85), είτε του γ) Τεχνίτη Συσκευών Υγραερίου (άρθρο 2, παρ. 2ιγ του ν. 1575/85), είτε του δ) ιπλωµατούχου µηχανικού αυτοκινήτων (άρθρο 4 παρ.4α του ν. 1575/85), είτε τέλος του ε) Τεχνολόγου µηχανικού αυτοκινήτων (άρθρο 4 παρ. 4β του ν. 1575/85). ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1β ( ιατάξεις για προϋπηρεσία) 1. Στην υποπαρ. (1β) καθορίζεται σαν χρόνος προϋπηρεσίας έξι (6) και δώδεκα (12) µήνες, που πρέπει υποχρεωτικά να πραγµατοποιήσει ένας µηχανοτεχνίτης ή ηλεκτροτεχνίτης αντίστοιχα, σε ένα νοµίµως λειτουργούν συνεργείο αερίων καυσίµων, όπως αυτό καθορίζεται στην υπ αριθµ /3068/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1519/Β ), ως µία από τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση σε αυτούς (µηχανοτεχνίτη ηλεκτροτεχνίτη) και της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του τεχνίτη αερίων καυσίµων. 2. εν απαιτείται κανένας χρόνος προϋπηρεσίας σε συνεργείο αερίων καυσίµων για τις λοιπές τρεις (3), εκ των πέντε (5), ειδικοτήτων που αναφέρθηκαν παραπάνω και συγκεκριµένα στη περίπτωση του: α) Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων, β) ιπλωµατούχου µηχανικού αυτοκινήτων και, γ) του Τεχνολόγου µηχανικού αυτοκινήτων. 2

3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΡΟΤΕΧΝΙΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Σας γνωρίζουµε ότι, στη παρ. 7 του άρθρου 10 του υπ αριθµ. ν. 3897/2010 «Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας και άλλες διατάξεις», έχει προβλεφθεί εναλλακτικός τρόπος απόκτησης της προϋπηρεσίας της παραγρ. 1β, του άρθρου 2 66/2010, καθώς και της απαιτούµενης εκπαίδευσης της παραγρ. 1γ, του άρθρου 2 του Π.. 66/2010 αντίστοιχα, για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του τεχνίτη αερίων καυσίµων, µε την επιτυχή παρακολούθηση σχετικού µε το γνωστικό αντικείµενο των συσκευών αερίων καυσίµων για την κίνηση αυτοκινήτων εκπαιδευτικού προγράµµατος σε πιστοποιηµένη εκπαιδευτική δοµή (Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης) ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα και τη λήψη αντίστοιχου πιστοποιητικού. Τέλος, στην ίδια διάταξη προβλέπεται ότι οι λεπτοµέρειες αναφορικά µε τη δοµή, το περιεχόµενο, το χρόνο και τις προδιαγραφές των ανωτέρω αυτών επαγγελµατικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, θα καθοριστούν άµεσα µέσω της έκδοσης σχετικής απόφασης του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, η οποία βρίσκεται στο στάδιο δηµοσίευσης της στην Εφηµερίδα της κυβέρνησης. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1γ ( ιατάξεις για εκπαίδευση) Υποχρέωση εκπαίδευσης για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του τεχνίτη αερίων καυσίµων 1. Στην υποπαρ. (1γ) ορίζεται ως πρόσθετη προϋπόθεση που ισχύει και για τις πέντε (5) παραπάνω αναφερόµενες ειδικότητες τεχνιτών συνεργείων που θα αιτηθούν τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του τεχνίτη αερίων καυσίµων, που είναι η λήψη της απαιτούµενης εκπαίδευσης, κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης συγκεκριµένου σεµιναρίου επαγγελµατικής κατάρτισης, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης, επισκευής και συντήρησης, εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων µε υγραέριο (LPG) και µε πεπιεσµένο φυσικό αέριο (CNG). Η εκπαίδευση αυτή δύναται να διεξαχθεί είτε σε ΚΕΚ που είναι πιστοποιηµένο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, είτε από Τµήµατα Ιδρυµάτων ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης αντίστοιχης εξειδίκευσης, είτε από εκπαιδευτικό Ίδρυµα µέσης ή µεταλυκειακής βαθµίδας, στο πρόγραµµα σπουδών του οποίου θα συµπεριλαµβάνεται η αντίστοιχη εξειδικευµένη ύλη και οι ώρες διδασκαλίας. Η θεµατική εξειδικευµένη ύλη του εκπαιδευτικού αυτού προγράµµατος περιέχεται στο Παράρτηµα Ι του Π.. 66/2010, η οποία συµπεριλαµβάνει, πλέον της θεωρητικής εκπαίδευσης και αντίστοιχη πρακτική εκπαίδευση σε θέµατα αεριοκίνησης οχηµάτων. Η επιστηµονική και τεχνική επάρκεια των εκπαιδευτών θα προκύπτει από την ονοµαστική κατάσταση που θα εκδίδεται από το εκπαιδευτικό ίδρυµα που διενέργησε την εκπαίδευση και η οποία θα συνοδεύει τη βεβαίωση εκπαίδευσης κάθε εκπαιδευόµενου υποψηφίου τεχνίτη αερίων καυσίµων, στην οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να αποδεικνύεται η εµπειρία του κάθε εκπαιδευτή σε θέµατα αεριοκίνησης αυτοκινήτων οχηµάτων. 2. Εναλλακτικά, η παραπάνω αναφερόµενη εκπαίδευση µπορεί να πραγµατοποιηθεί και από τον επίσηµο αντιπρόσωπο εισαγωγής εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας αυτοκινήτων µε αέρια καύσιµα, ο οποίος πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά βεβαίωση επάρκειας, ως εκπαιδευτής υποψηφίων τεχνιτών αερίων καυσίµων, από το εργοστάσιο κατασκευής των εξαρτηµάτων, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση επιµελητηρίου ή αντίστοιχου κρατικού οργάνου από το οποίο να προκύπτει η αναγκαία για την υλοποίηση της διάταξης ενασχόληση του εργοστασίου αυτού µε το συγκεκριµένο αντικείµενο. Καθίσταται σαφές ότι η πιο πάνω εκπαίδευση µπορεί να πραγµατοποιηθεί και από το εργοστάσιο κατασκευής εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας αυτοκινήτων µε αέρια καύσιµα που 3

4 συνοδεύεται από βεβαίωση επιµελητηρίου ή αντιστοίχου κρατικού οργάνου από το οποίο να προκύπτει η αναγκαία για την υλοποίηση της διάταξης ενασχόληση του εργοστασίου αυτού µε το συγκεκριµένο αντικείµενο. 3. Εναλλακτικά, στη περίπτωση που ο παραπάνω αναφερόµενος εκπαιδευτής υποψηφίων τεχνιτών αερίων καυσίµων, επιθυµεί να αποκτήσει και την άδεια άσκησης επαγγέλµατος του «Τεχνίτη αερίων καυσίµων» και παράλληλα διαθέτει ήδη, είτε την άδεια άσκησης επαγγέλµατος του Μηχανοτεχνίτη, είτε του Ηλεκτροτεχνίτη, είτε του Τεχνίτη Συσκευών Υγραερίου, είτε του ιπλωµατούχου µηχανικού αυτοκινήτων, είτε τέλος του Τεχνολόγου µηχανικού αυτοκινήτων, δεν απαιτείται η υποβολή εκ µέρους του, στην αδειοδοτούσα Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, της Βεβαίωσης Παρακολούθησης του Σεµιναρίου των 100 ωρών της παραγράφου αυτής, παρά µόνο, αντί αυτής, δύναται να προσκοµίσει τη χορηγηθείσα σε αυτόν Βεβαίωση επάρκειας του εκπαιδευτή υποψηφίων τεχνιτών αερίων καυσίµων, από το εργοστάσιο κατασκευής των εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας αυτοκινήτων µε αέρια καύσιµα. ΑΡΘΡΟ 3 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων για τη κίνηση αυτοκινήτων ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων για τη κίνηση αυτοκινήτων σε υποψήφιους υπεύθυνους τεχνίτες συνεργείων αερίων καυσίµων Στη παράγραφο 1 αναφέρονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στην οικεία νοµαρχιακή υπηρεσία µεταφορών και επικοινωνιών, από κάθε ενδιαφερόµενο υποψήφιο για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του «τεχνίτη αερίων καυσίµων», τα οποία είναι τα εξής: α) σχετική αίτηση ενδιαφεροµένου (Υπόδειγµα Αίτησης Υπεύθυνης ήλωσης περιέχεται στο Παράρτηµα της παρούσας καθώς επίσης και στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου µας --- Οδηγός του Πολίτη 06. Επαγγελµατικές άδειες Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 του ν. 1575/1985 όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3185/2003). β) πιστοποιητικό εργασίας (Σχετικό Υπόδειγµα Πιστοποιητικού Εργασίας περιέχεται στα Παραρτήµατα της παρούσας και της υπ αριθµ /713/1988 Υπουργικής Απόφασης), γ) παράβολο 29,50 ευρώ από ηµόσιο Ταµείο, δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων αντίστοιχες µε αυτές της αστυνοµικής ταυτότητας, ε) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος αµετάκλητα για ανυποταξία ή λιποταξία, καθώς επίσης και τα τυχόν µεταβληθέντα στοιχεία του δελτίου ταυτότητάς του, στ) Βεβαίωση Πιστοποίησης Κατάρτισης, έπειτα από την επιτυχή παρακολούθηση του σχετικού σεµιναρίου που αναφέρεται στη παρ. 1γ του άρθρου 2 του π.δ. 66/2010, µε συνηµµένη σε αυτή ονοµαστική κατάσταση όλων των εκπαιδευτών που συµµετείχαν σε αυτό, στην οποία θα αναγράφεται και η ιδιότητα κάθε εκπαιδευτή. Επιπλέον, στη περίπτωση που µεταξύ των εκπαιδευτών περιλαµβάνεται και ο επίσηµος αντιπρόσωπος εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας αυτοκινήτων µε αέρια καύσιµα, θα πρέπει συµπληρωµατικά να υποβάλλεται και η Βεβαίωση επάρκειάς του από το εργοστάσιο κατασκευής των εξαρτηµάτων εισαγωγής εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας αυτοκινήτων µε αέρια καύσιµα, ζ) αντίγραφο της υφιστάµενης άδειας άσκησης επαγγέλµατος που πρέπει να διαθέτει ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του τεχνίτη αερίων καυσίµων, η οποία πρέπει υποχρεωτικά να είναι είτε η άδεια άσκησης επαγγέλµατος του µηχανοτεχνίτη, είτε του ηλεκτροτεχνίτη, είτε του τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτου, είτε του διπλωµατούχου ή του τεχνολόγου µηχανικών αυτοκινήτων. 4

5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων για τη κίνηση αυτοκινήτων σε εκµεταλλευτές συνεργείων αερίων καυσίµων Η παράγραφος 2 αφορά τη διαδικασία απόκτησης της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος του τεχνίτη αερίων καυσίµων για την κίνηση αυτοκινήτων, στη περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος είναι ταυτόχρονα και εκµεταλλευτής ή συνεκµεταλλευτής ενός νοµίµως λειτουργούντος συνεργείου αερίων καυσίµων. Συγκεκριµένα, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στην περίπτωση αυτή είναι τα ίδια µε τα αναφερόµενα στη παραπάνω παράγραφο του παρόντος, µε τη µόνη διαφορά ότι, στη περίπτωση αυτή, αντί του πιστοποιητικού εργασίας υποβάλλονται οι εξής δύο βεβαιώσεις: α) Βεβαίωση της αρµόδιας Οικονοµικής Εφορίας ότι ο εκµεταλλευτής (ή συνεκµεταλλευτής) του νοµίµως λειτουργούντος συνεργείου αερίων καυσίµων έχει υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες να προκύπτει και σχετικό εισόδηµα από εκµετάλλευση συνεργείου αερίων καυσίµων και, β) Βεβαίωση του οικείου, µε το συνεργείο αερίων καυσίµων, Επιµελητηρίου ότι, ο εκµεταλλευτής (ή συνεκµεταλλευτής) του συνεργείου αερίων καυσίµων, αποδεδειγµένα έχει εκτελέσει αυτοπροσώπως τις αντίστοιχες τυπικές εργασίες που εκτελούνται σε συνεργείο της ειδικότητας αυτής [τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση κινητήρων αυτοκινήτων µε υγραέριο (LPG) ή µε πεπιεσµένο φυσικό αέριο (CNG)]. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 Εναλλακτικός Τρόπος απόκτησης Πιστοποιητικού Προϋπηρεσίας σε ειδικές περιπτώσεις (άρνηση ή θάνατος του εργοδότη του συνεργείου, απασχόληση τέκνων ή συζύγου του εργοδότη του συνεργείου µε σχέση µη εξαρτηµένης εργασίας, καταστροφή ασφαλιστικών αρχείων, απασχόληση στο παρελθόν σε περιοχές που δεν ήταν υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΙΚΑ). Στη παράγραφο 3 αναφέρεται ότι σε περιπτώσεις που δεν δύναται να χορηγηθεί το Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας σε συνεργείο αερίων καυσίµων, όπως για παράδειγµα σε περιπτώσεις άρνησης ή θανάτου του εργοδότη του συνεργείου, είτε σε περιπτώσεις απασχόλησης τέκνων ή συζύγου του εργοδότη του συνεργείου µε σχέση µη εξαρτηµένης εργασίας, είτε σε περιπτώσεις καταστροφής ασφαλιστικών αρχείων κ.λ.π., γίνεται χρήση των διατάξεων της υπ αριθµ. 6557/90 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 998/Β / ), που περιγράφουν ποια ακολουθητέα διαδικασία και ποια συγκεκριµένα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν, για την απόκτηση του πιστοποιητικού προϋπηρεσίας, στις περιπτώσεις αυτές. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων για τη κίνηση αυτοκινήτων για αλλοδαπούς και έλληνες που διαθέτουν προϋπηρεσία εκτός Ελλάδας 1. Στη παράγραφο 4 αναφέρονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους αλλοδαπούς ή/και τους Έλληνες ενδιαφερόµενους, για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του τεχνίτη αερίων καυσίµων και την άσκησή της στη χώρα µας, οι οποίοι όµως διαθέτουν σχετική προϋπηρεσία σε συνεργείο αερίων καυσίµων που είναι εγκατεστηµένο όχι εντός αλλά εκτός της Ελλάδας, καθώς και οι συγκεκριµένες συµπληρωµατικές απαιτούµενες επικυρώσεις - µεταφράσεις των δικαιολογητικών που διαθέτουν. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις υποψηφίων τεχνιτών αερίων καυσίµων που η άσκηση της προϋπηρεσίας τους πραγµατοποιήθηκε σε συνεργείο αερίων καυσίµων που είναι εγκατεστηµένο εκτός της Ελλάδας, είτε σε Κράτος - Μέλος της Ε.Ε., είτε όχι, υποβάλλονται στην αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, αρχικά τα εξής δικαιολογητικά: 5

6 α) σχετική αίτηση ενδιαφεροµένου (Υπόδειγµα Αίτησης Υπεύθυνης ήλωσης περιέχεται στο Παράρτηµα της παρούσας καθώς επίσης και στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου µας --- Οδηγός του Πολίτη 06. Επαγγελµατικές άδειες Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 του ν. 1575/1985 όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3185/2003), β) παράβολο 29,50 ευρώ από ηµόσιο Ταµείο, γ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων αντίστοιχες µε αυτές της αστυνοµικής ταυτότητας δ) επικυρωµένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών που συνοδεύεται απαραίτητα από βεβαίωση ισοτιµίας µε αντίστοιχο ελληνικό τίτλο ή Βεβαίωση Πιστοποίησης Κατάρτισης (παρ. 1στ., άρθρο 3, π.δ. 66/2010). ε) Πιστοποιητικό Εργασίας που συνοδεύεται από επίσηµη µετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση του δικαιολογητικού αυτού διακρίνουµε τις εξής δύο υποπεριπτώσεις: ε.1) Αν το Πιστοποιητικό Εργασίας έχει εκδοθεί σε χώρα µέλος της Ε.Ε. πρέπει να φέρει θεώρηση της αρµόδιας αρχής του κράτους έκδοσής του. ε.2) Αν το Πιστοποιητικό Εργασίας δεν έχει εκδοθεί σε χώρα µέλος της Ε.Ε. πρέπει να είναι επικυρωµένο από Ελληνική Προξενική Αρχή. 2. Περίπτωση υπηκόων κρατών µελών της Ε.Ε. όπου το επάγγελµα του τεχνίτη αερίων καυσίµων είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο. Ειδικά, στη περίπτωση υπηκόων που προέρχονται από κράτη µέλη της Ε.Ε., όπου το επάγγελµα του τεχνίτη αερίων καυσίµων είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο και επιθυµούν τη χορήγηση της άδειας του επαγγέλµατος του τεχνίτη αερίων καυσίµων, προκειµένου να το εξασκήσουν στη χώρα µας, αντί της ισοτιµίας του τίτλου σπουδών, υποβάλλεται η αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων τους που πιστοποιούνται µε συγκεκριµένο τίτλο εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (ΦΕΚ Α 78) που εναρµονίζει στην εθνική µας νοµοθεσία την Κοινοτική Οδηγία 2005/36 Ε.Ε ΑΡΘΡΟ 4 Αντικατάσταση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν, για όσους ενδιαφερόµενους, για την άδεια του «Τεχνίτη αερίων καυσίµων», κατέχουν ήδη την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος του τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων και επιθυµούν να την αντικαταστήσουν µε την άδεια άσκησης επαγγέλµατος του τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων. Ειδικότερα, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά στη περίπτωση αυτή διαφέρουν ανάλογα µε τις κάτωθι δύο κατηγορίες περιπτώσεων ενδιαφεροµένων οι οποίοι µπορεί να είναι: 4α) είτε τεχνίτες συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων, όπου τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για τη χορήγηση σε αυτούς της άδειας του τεχνίτη αερίων καυσίµων, είναι αυτά που αναφέρθηκαν προηγουµένως (στη παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 66/2010) πλην του πιστοποιητικού εργασίας και, 4β) είτε εκµεταλλευτές ή συνεκµεταλλευτές συνεργείων αερίων καυσίµων, οι οποίοι διαθέτουν επιπλέον και την άδεια του τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων, όπου τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για τη χορήγηση σε αυτούς της άδειας του τεχνίτη αερίων καυσίµων, είναι αυτά που αναφέρθηκαν προηγουµένως (στη παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 66/2010), πλην των Βεβαιώσεων.Ο.Υ. και οικείου γεωγραφικά Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου. 6

7 Σηµειώνεται ότι, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των παραπάνω δύο περιπτώσεων ενδιαφεροµένων υποψηφίων τεχνιτών αερίων καυσίµων, εµφαίνονται αναλυτικά υπό µορφή Πινάκων που περιέχονται στο Παράρτηµα της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 5 Λοιπές διατάξεις - υποχρεώσεις Στο άρθρο αυτό τονίζεται ότι τα γενικότερα θέµατα των υποχρεώσεων κυρώσεων και των προϋποθέσεων της άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αερίων καυσίµων, υπόκεινται στις διατάξεις του υπ αριθµ. ν. 1575/1985, όπως ισχύει. ΑΡΘΡΟ 6 Παράρτηµα Ι (Συνοπτική περιγραφή θεµατικής ύλης του εξειδικευµένου εκπαιδευτικού επαγγελµατικού προγράµµατος σε θέµατα αεριοκίνησης οχηµάτων) Στο Άρθρο αυτό περιέχεται µία συνοπτική περιγραφή της θεµατικής εξειδικευµένης ύλης του εξειδικευµένου επαγγελµατικού εκπαιδευτικού προγράµµατος της θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέµατα αεριοκίνησης οχηµάτων που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 66/2010. Ε.Υ. Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χ. ΤΣΙΟΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: /νση Τεχνολογίας Οχηµάτων (2) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ Φ6 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων για τη κίνηση αυτοκινήτων σε έλληνες πολίτες που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα και δεν είναι εκµεταλλευτές συνεργείων αερίων καυσίµων. Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1 Αίτηση ενδιαφεροµένου Υπόδειγµα αίτησης περιέχεται στο Παράρτηµα της παρούσας Η αρµόδια αδειοδοτούσα Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να 2 3 Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο υφιστάµενης άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων οχηµάτων (µηχανοτεχνίτη ή ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη συσκευών υγραερίου, διπλωµατούχου ή Τεχνολόγου µηχανικού αυτοκινήτων) Πιστοποιητικό Εργασίας, σύµφωνα µε τις παρ. 3, 4, 5 & 6 του άρθρου 3 του Ν. 1575/1985 (συµπληρώνεται από τον εργοδότη του συνεργείου και θεωρείται από τον επόπτη εργασίας), ή στις περιπτώσεις που δεν µπορεί να χορηγηθεί γίνεται χρήση των διατάξεων της υπ αριθµ. 6557/90 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 998/Β / ) επικυρώσει φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων οχηµάτων εφόσον ο ενδιαφερόµενος φέρει µαζί του την πρωτότυπη Συµπληρώνεται από τον εργοδότη του συνεργείου και θεωρείται από τον επόπτη εργασίας), ή στις περιπτώσεις που δεν µπορεί να χορηγηθεί γίνεται χρήση των διατάξεων της υπ αριθµ. 6557/90 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 998/Β / ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες όµοιων διαστάσεων µε τις φωτογραφίες του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας - 5 Υπεύθυνη ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπου ο ενδιαφερόµενος δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για ανυποταξία ή λιποταξία 6 Βεβαίωση Πιστοποίησης Κατάρτισης Συµπληρώνεται και υπογράφεται από τον ενδιαφερόµενο 1. ΚΕΚ ειδικά πιστοποιηµένο από το Υπουργείο Εργασίας, ή 2. Τµήµα Ιδρύµατος ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης αντίστοιχης εξειδίκευσης, ή 3. Ιδρυµα µέσης ή µεταλυκειακής βαθµίδας όπου στο πρόγραµµα σπουδών του περιέχεται η αντίστοιχη εξειδίκευση, ή 4. Επίσηµο αντιπρόσωπο εισαγωγής ή εργοστάσιο κατασκευής εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας αυτοκινήτων αερίων καυσίµων που διαθέτει βεβαίωση επάρκειας εκπαιδευτή. 7 Παράβολο 29,50 Ευρώ ηµόσιο Ταµείο 8 ελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου ενδιαφεροµένου (απλή επίδειξη) - Σηµ. Για διπλωµατούχους ή Τεχνολόγους µηχανικούς δεν απαιτείται το 3. 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων για τη κίνηση αυτοκινήτων σε έλληνες πολίτες που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα και είναι εκµεταλλευτές συνεργείων αερίων καυσίµων. Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1 Αίτηση ενδιαφεροµένου Υπόδειγµα αίτησης περιέχεται στο Παράρτηµα της παρούσας Η αρµόδια αδειοδοτούσα Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να 2 Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο υφιστάµενης άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων οχηµάτων (µηχανοτεχνίτη ή ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη συσκευών υγραερίου, διπλωµατούχου ή Τεχνολόγου µηχανικού αυτοκινήτων) α. Βεβαίωση Οικονοµικής Εφορίας β. Βεβαίωση Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου επικυρώσει φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων οχηµάτων εφόσον ο ενδιαφερόµενος φέρει µαζί του την πρωτότυπη α. Από την οικεία γεωγραφικά του υποψηφίου.ο.υ. β. Από οικείο γεωγραφικά µε τον 3 υποψήφιο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο 4 ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες όµοιων διαστάσεων µε τις φωτογραφίες του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας - 5 Υπεύθυνη ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 Συµπληρώνεται και υπογράφεται όπου ο ενδιαφερόµενος δηλώνει ότι δεν έχει από τον ενδιαφερόµενο καταδικαστεί για ανυποταξία ή λιποταξία 6 Βεβαίωση Πιστοποίησης Κατάρτισης 1. ΚΕΚ ειδικά πιστοποιηµένο από το Υπουργείο Εργασίας, ή 2. Τµήµα Ιδρύµατος ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης αντίστοιχης εξειδίκευσης, ή 3. Ιδρυµα µέσης ή µεταλυκειακής βαθµίδας όπου στο πρόγραµµα σπουδών του περιέχεται η αντίστοιχη εξειδίκευση, ή 4. Επίσηµο αντιπρόσωπο εισαγωγής ή εργοστάσιο κατασκευής εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας αυτοκινήτων αερίων καυσίµων που διαθέτει βεβαίωση επάρκειας εκπαιδευτή. 7 Παράβολο 29,50 Ευρώ ηµόσιο Ταµείο 8 ελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου ενδιαφεροµένου (απλή επίδειξη) - Σηµ. για ιπλωµατούχους ή τεχνολόγους Μηχανικούς δεν απαιτείται το 3 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση και επέκτασης της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων µε την άδεια άσκησης επαγγέλµατος του τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων για τη κίνηση αυτοκινήτων σε έλληνες πολίτες που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα ανεξάρτητα αν είναι ή όχι εκµεταλλευτές συνεργείων αερίων καυσίµων. Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1 Αίτηση ενδιαφεροµένου Υπόδειγµα αίτησης περιέχεται στο Παράρτηµα της παρούσας Η αρµόδια αδειοδοτούσα Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να 2 Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο υφιστάµενης άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών υγραερίου επικυρώσει φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη αυτοκινήτων οχηµάτων εφόσον ο ενδιαφερόµενος φέρει µαζί του την πρωτότυπη 3 ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες όµοιων διαστάσεων µε τις φωτογραφίες του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας - 4 Υπεύθυνη ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπου ο ενδιαφερόµενος δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για ανυποταξία ή λιποταξία 5 Βεβαίωση Πιστοποίησης Κατάρτισης Συµπληρώνεται και υπογράφεται από τον ενδιαφερόµενο 1. ΚΕΚ ειδικά πιστοποιηµένο από το Υπουργείο Εργασίας, ή 2. Τµήµα Ιδρύµατος ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης αντίστοιχης εξειδίκευσης, ή 3. Ίδρυµα µέσης ή µεταλυκειακής βαθµίδας όπου στο πρόγραµµα σπουδών του περιέχεται η αντίστοιχη εξειδίκευση, ή 4. Επίσηµο αντιπρόσωπο εισαγωγής ή εργοστάσιο κατασκευής εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας αυτοκινήτων αερίων καυσίµων που διαθέτει βεβαίωση επάρκειας εκπαιδευτή. 6 Παράβολο 29,50 Ευρώ ηµόσιο Ταµείο 7 ελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου ενδιαφεροµένου (απλή επίδειξη) - 11

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων για τη κίνηση αυτοκινήτων σε αλλοδαπούς και έλληνες που διαθέτουν προϋπηρεσία εκτός Ελλάδας και επιθυµούν τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του τεχνίτη αερίων καυσίµων για να το ασκήσουν στη χώρα µας. Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1 Αίτηση δήλωση του ενδιαφεροµένου που δηλώνει όλα τα στοιχεία του διαβατηρίου ή της άδειας παραµονής Υπόδειγµα αίτησης περιέχεται στο Παράρτηµα της παρούσας στην Ελλάδα 2 ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες όµοιων διαστάσεων µε - τις φωτογραφίες του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας 3 Παράβολο 29,50 Ευρώ ηµόσιο Ταµείο 4 Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών που συνοδεύεται απαραίτητα από βεβαίωση ισοτιµίας µε αντίστοιχο ελληνικό τίτλο ή Βεβαίωση Πιστοποίησης Κατάρτισης. Αρµόδια αρχή για την ισοτιµία του τίτλου σπουδών 5 Επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα Πιστοποιητικού Εργασίας α. αν έχει εκδοθεί σε χώρα µέλος της Ε.Ε. πρέπει να φέρει θεώρηση της αρµόδιας αρχής του κράτους έκδοσής του. β. αν δεν έχει εκδοθεί σε χώρα µέλος της Ε.Ε. πρέπει να είναι επικυρωµένο από ελληνική προξενική αρχή. 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίµων για τη κίνηση αυτοκινήτων σε υπηκόους κρατών µελών της Ε.Ε. όπου το επάγγελµα του τεχνίτη αερίων καυσίµων είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1 Στη περίπτωση υπηκόων κρατών µελών της Ε.Ε. όπου το επάγγελµα του τεχνίτη αερίων καυσίµων είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο αντί ισοτιµίας απαιτείται αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων που πιστοποιούνται από συγκεκριµένο τίτλο εκπαίδευσης (π.δ. 38/2010) Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών προσόντων του Υπουργείου Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 13

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996 Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασίων) και µηχανηµάτων παραγωγής ψύχους, καθορισµός των προσόντων και έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζόµενους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί ΝΟΜΟΣ: 1575/85 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών. (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τομέας Ηλεκτρολογίας Ειδικότητα Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1.Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας µηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιοµηχανίες και άλλες µονάδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνίτη και ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων» ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2699/41/25.09.2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 2699/41/25.09.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραμματεία ιοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ.Σ. Αριθμός 2699/41/25.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ.πρωτ: 59144 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ηµ/νία: 24/07/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 21 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ: 5120.1 / 14 / 14 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΑΘΗΝΑ 5 Αυγούστου 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25499/2343 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΑΘΗΝΑ 5 Αυγούστου 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25499/2343 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΟΣ.: 1. Περιφ. /νση Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθµ.πρωτ: 41256 Ηµ/νία: 22/05/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 27/4/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13453 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται ΑΙ Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 12 Αυγούστου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002886993 2015-07-02

15PROC002886993 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΛ. : 213 2007 185 Κηφισιά : 30-06-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 132 27 Μαρτίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/101Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ.πρωτ: 71532 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ημ/νία: 27/08/2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002947048 2015-07-31

15PROC002947048 2015-07-31 15PROC009708 015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31.07.015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Λ. Συγγρού 80-88 :ΤΚ 117 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. 2313-300747 FAX: 2310-478201

Τηλ. 2313-300747 FAX: 2310-478201 Α Α: ΒΙΦΣΩΡΣ-61Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέρµη, 12 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 18323 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /νση: ηµοκρατίας 1, Θέρµη ΤΚ 57001 Πληρ. Καραµούτσιου Βασιλική Τηλ. 2313-300747 FAX: 2310-478201

Διαβάστε περισσότερα

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 02/06/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI Αρ. Πρωτ.11/07/497/1093F ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠ ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα