Αρ. Απόφασης: 63 / 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Απόφασης: 63 / 2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Π. Τοµπούλογλου Τηλ.: , FAX : Ε-mail: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Απόφασης: 63 / 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 3688/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα Πρακτικά της από Συνεδρίασης Νο. 6/2011 του.σ. του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: ΘΕΜΑ: «Καθορισµός προδιαγραφών κατασκευής, ανακατασκευής και συντήρησης πεζοδροµίων του ήµου» Το ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου της Νέας Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος ιάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, σήµερα στις , ηµέρα Τετάρτη και ώρα µ.µ., ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 2509/ έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 5/2011) του Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ήµαρχο και στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). Η ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 1

2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 6. ΠΑΪ ΑΣ Α ΑΜΑΝΤΙΟΣ 7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 9. ΣΙΜΙΓ ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 12. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 13. ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- ΛΕΩΝΙ ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝ ΡΟΣ 29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 31. ΓΚΟΥΜΑ ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Πετρούλα Π. Τοµπούλογλου, ΠΕ ιοικητικού- Οικονοµικού, µόνιµη υπάλληλος του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 30 παρόντες και 3 απόντες ως ακολούθως: ΗΜΑΡΧΟΣ : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ Γρετζελιάς Παντελής Κανταρέλης ηµήτριος Μπόβος Χαράλαµπος Παπανίκα Αικατερίνη Παϊδας Αδαµάντιος Χωρινός Ζαχαρίας Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη Σιµιγδαλά Ειρήνη Νικολόπουλος Φώτιος Παπαλουκά Ευτυχία Λαζαρίδης Πέτρος Κουτσάκης Μιχαήλ Αγαγιώτου Βασιλική Παπανικολάου Νικόλαος Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή Καλόστος Ιερόθεος Παπακώστας Γεώργιος Καραβίας Γεώργιος ηµακόπουλος Χρήστος Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος Τοµπούλογλου Ιωάννης ΑΠΟΝΤΕΣ Κόντος Σταύρος Γεωργαµλής Λύσσανδρος Κότσιρας Παύλος 2

3 Γραµµένος Σπυρίδων Κοσκολέτος Σωτήριος Κοπελούσος Χρήστος Κοσµά Σταυρούλα Πλάτανος Ελευθέριος Βαλασσάς Βεργής Γκούµα ανάη-εύα Πολίτης Σταύρος Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα ήµητρα ερµανούτσου όσο και η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, κα Κυριακή Ναθαναήλ. Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη σηµερινή συνεδρίαση. Απουσίες : 1. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λ. Γεωργαµλής απέστειλε στο Προεδρείο του.σ. την υπ αριθµ. πρωτ. 2625/ ιδιόχειρη επιστολή του µε την οποία ενηµερώνει ότι θα απουσιάσει από τη σηµερινή συνεδρίαση διότι βρίσκεται στο εξωτερικό για επαγγελµατικούς λόγους (συγκεκριµένα αναφέρει ότι βρίσκεται στην Κύπρο). 2. Οµοίως και ο κ. Σταύρος Κόντος απέστειλε το από ηλεκτρονικό µήνυµα στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του Προέδρου του.σ. και ενηµερώνει ότι λόγω προγραµµατισµένου επαγγελµατικού του ταξιδιού το οποίο δεν µπορούσε να αναβάλει, αδυνατεί να παρευρεθεί στη σηµερινή Συνεδρίαση. 3. Τέλος ο Αντιδήµαρχος ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Παύλος Κότσιρας απουσίασε, χωρίς να γνωστοποιήσει την απουσία του. Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την έναρξη της σηµερινής δηµόσιας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου, στα συγκεκριµένα θέµατα της Ηµερήσιας ιάταξης. Οι επικεφαλείς των ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πρίν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της Η.., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του.σ. και την συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.. 3

4 Προσελεύσεις : Αποχωρήσεις : Κατά την συζήτηση των εκτός Ηµερησίας ιατάξεως θεµάτων και πριν την έναρξη της συζήτησης της τακτικής Η.. απεχώρησε, για λόγους ανωτέρας βίας, ο κ. Αθ.-Κλ. Μάλλιος. Επίσης ο κ. Χαράλαµπος Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος µετά το τέλος της συζήτησης των εκτός Η.. θεµάτων και πρίν την έναρξη του 1 ου Θέµατος Η.. δήλωσε ότι αποχωρεί και επέστρεψε κατά την διάρκεια της συζήτησης του ίδιου θέµατος της Η.. Tέλος κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4 ου Θέµατος Η.. και µέχρι το τέλος της Συνεδρίασης, απεχώρησε, για λόγους ανωτέρας βίας, ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ζαχαρίας Χωρινός. ΘΕΜΑ 10 ο Η.. Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 10 ο Θέµα της Η.., και µε βάση το υπ αριθµ. πρωτ. 2461/ έγγραφο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου ως και την συνηµµένη επ αυτού αναλυτική Τεχνική Περιγραφή καθώς και την υπ αριθµ. 220/2005 Απόφαση.Σ. του πρώην ήµου Ν. Φιλαδέλφειας, ανέπτυξε τα ακόλουθα: Σύµφωνα µε το µε το άρθρο 367 του ιατάγµατος 14/1999 περί του «Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας» : Τα πεζοδρόµια των κοινοχρήστων χώρων κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται µε σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εµπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνειά τους και η χρήση τους από άτοµα µε ειδικές ανάγκες, εφόσον επιτρέπεται από τη µορφολογία του εδάφους. Υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδροµίων και των τεχνικών έργων που τα αποτελούν (κράσπεδα, ρείθρα, υπόστρωµα και επίστρωση ή επικάλυψη) είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων µπροστά στα οποία βρίσκονται. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη την Τεχνική Περιγραφή Προδιαγραφές κατασκευής πεζοδροµίου που επισυνάπτεται, καλείται το ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για τον Καθορισµό των προδιαγραφών κατασκευής, ανακατασκευής και συντήρησης των πεζοδροµίων του ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος. Ακολουθεί : Τεχνική Περιγραφή Προδιαγραφές κατασκευής πεζοδροµίου 4

5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την κατασκευή, ανακατασκευή, επισκευή ή συντήρηση των πεζοδροµίων, µε σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εµπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνεια τους και η χρήση τους από άτοµα µε ειδικές ανάγκες, εφόσον επιτρέπεται από τη µορφολογία του εδάφους. 2. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΚΡΑΣΠΕ ΟΥ Ο υποβιβασµός της στάθµης του πεζοδροµίου µπροστά από το ακίνητο για την είσοδο - έξοδο των αυτοκινήτων θα γίνεται µε τους κάτωθι όρους : α) Ο υποβιβασµός στην ακµή του κρασπέδου δεν θα υπερβαίνει το µισό του σηµερινού ύψους από το ρείθρο. β) Η απόσβεση της υψοµετρικής αυτής διαφοράς θα ολοκληρώνεται σε πλάτος το πολύ τριών (3) πλακών, η δε µόρφωση των επιφανειών προσαρµογής του λοιπού πεζοδροµίου προς το υποβιβασµένο θα γίνεται µε οµαλές καµπύλες προσαρµογής µε µέγιστες εγκάρσιες κλίσεις µη υπερβαίνουσες προς ουδεµία κατεύθυνση το 5%. γ) Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται επέµβαση στο πεζοδρόµιο πέραν εκείνου που αντιστοιχεί στο ακίνητο και ορίζεται από την προέκταση του ορίου της ιδιοκτησίας κάθετα προς τη ρυµοτοµική γραµµή. 3. ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟ Το πεζοδρόµιο θα έχει εγκάρσια κλίση από 1% έως 2%. Η κλίση κατά µήκος των πεζοδροµίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 12%. Για την αποφυγή µεγαλύτερης κλίσης κατασκευάζονται σε κατάλληλες θέσεις βαθµίδες σε όλο το πλάτος του πεζοδροµίου µέγιστου ύψους 15εκ Κράσπεδα Ρείθρα- Περιθώρια δένδρων Τα κράσπεδα θα είναι προκατασκευασµένα από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20, διατοµής 15 Χ 30 εκ µε απότµηση της εσωτερικής ακµής, σε τεµάχια όχι µικρότερα από 1,00 µέτρο, κατασκευασµένα µε πρόσµιξη λευκού τσιµέντου, ώστε η επιφάνειά τους να είναι λεία, φαιού ανοιχτού χρώµατος, τελείως οµαλή και κατασκευασµένα µε ταυτόχρονη δόνηση και συµπύκνωση. Τα τεµάχια πρέπει να αντιστηρίζονται σε όλο το µήκος τους µε στερεό από σκυρόδεµα C12/15, ελάχιστης διατοµής 0,15 Χ 0,15 µ και αρµολογηµένα µε οµοιόµορφη µε τα κράσπεδα τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά µ3 κονιάµατος, έτσι ώστε να δηµιουργείται ενιαία επιφάνεια. Το θεµέλιο των κρασπέδων θα είναι κατασκευασµένο από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, ελάχιστης διατοµής 0,15 Χ 0,05 µ Η κατασκευή του αντίστοιχου ρείθρου, θα γίνεται από σκυρόδεµα C12/15, τραπεζοειδούς διατοµής 40Χ(20+22)/2 εκ, µε την απαιτούµενη συµπίεση της επιφάνειας έδρασης καθώς και του σκυροδέµατος, ώστε να πάρει την απαιτούµενη εγκάρσια κλίση. Η µόρφωση της επιφάνειας του ρείθρου θα γίνει µε µίστριµα, ώστε να επιτευχθεί απόλυτα λεία επιφάνεια. 5

6 Το ύψος των κρασπέδων δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 7-10εκ, γιατί τότε δηµιουργεί προβλήµατα στη διαµόρφωση των διαβάσεων. Σε περιπτώσεις µόνο όπου δηµιουργούνται προβλήµατα λόγω της κλίσης του εδάφους σε συνδυασµό µε τις κλίσεις απορροής των οµβρίων το ύψος του πεζοδροµίου δυνατόν να είναι µεγαλύτερο, χωρίς όµως ποτέ να ξεπερνά τα 15εκ. Ειδικά για τα σηµεία που θα καθοριστούν από την Υπηρεσία για πρόσβαση ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ράµπες), τα κράσπεδα θα έχουν ύψος 3 εκ. Τα περιθώρια των δένδρων θα είναι από προκατασκευασµένο σκυρόδεµα C16/20 διαστάσεων 7,5 Χ Πλάκες πεζοδροµίων. Για την πλακόστρωση των πεζοδροµίων, απαιτείται να δηµιουργηθεί υπόβαση από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/12 πάχους 10εκ µε απαραίτητη χρήση δοµικού πλέγµατος. Η έδραση των πλακών θα γίνεται µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα πάχους 2,5 έως 3,0 εκ. αποτελούµενο από ένα µέρος ασβέστη, πέντε µέρη καθαρής άµµου και 180 χγρ τσιµέντου ανά µ 3. Η αρµολόγηση θα γίνεται µε τσιµεντοµαρµαροκονία από λευκό εγχώριο τσιµέντο αναλογίας 650 χγρ τσιµέντου ανά µ 3 µαρµαροκονίας. Η πλακόστρωση των πεζοδροµίων θα γίνεται : 1) Στα πεζοδρόµια εντός του Ιστορικού Κέντρου που περικλείεται από τις οδούς Μαιάνδρου Βρυούλων Κοιµ. Θεοτόκου Τρυπιά Ιωνίας Φωκών Καπαδοκίας Ατταλείας Τυάννων, µε αντιολισθηρές τσιµεντόπλακες διαστάσεων 50Χ50 εκ πάχους 5 εκ, µε επιφάνεια διαµορφωµένη µε εγχαράξεις ώστε να δηµιουργούνται τετράγωνα σχήµατα πλευράς περίπου 10εκ (τακάκια) και µε επιφανειακή στρώση στην οποία περιέχεται σµύριδα σε κατάλληλη κοκκοµετρική σύνθεση και σε βάρος περίπου gr ανά πλάκα. Το χρώµα το πλακών θα είναι λευκό και τοπικά για δηµιουργία σχεδίου θα είναι κόκκινες. 2) Στα υπόλοιπα πεζοδρόµια, µε αντιολισθηρές τσιµεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι) πάχους 5 εκ., διαστάσεων 50Χ50εκ και χρώµατος λευκού, χωρίς τακάκια. Οι πιο πάνω πλάκες θα έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές : Αντοχή σε κάµψη ή τάση θραύσεως : µεγαλύτερη και το πολύ ίση µε 50kg/cm2. Φθορά σε τριβή : µικρότερη ή ίση των 300 gr. Υδαταπορόφηση : µετά από εµβάπτιση για 24 ώρες, µικρότερη του 4,5% Πρόβλεψη για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Οι επιφάνειες των πεζοδροµίων θα πρέπει να είναι προσπελάσιµες από τα αναπηρικά καροτσάκια. Για το λόγο αυτό, θα κατασκευάζονται σε κατάλληλες θέσεις κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες) πλάτους τουλάχιστον 80εκ. εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη µορφολογία του εδάφους Απότµηση για κάδους απορριµµάτων. Κατά την κατασκευή του πεζοδροµίου, είναι αναγκαία η δηµιουργία εσοχής για κάδους απορριµµάτων η οποία θα πραγµατοποιείται από το ίδιο κράσπεδο πεζοδροµίου. Η εσοχή θα είναι διαστάσεων 1,50 µ µήκους και 0,80 µ πλάτους. Το 6

7 δάπεδο της εσοχής για τους κάδους θα είναι από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 πάχους 10εκ µε εγκάρσια κλίση 2% Φύτευση δένδρων, θάµνων κλπ.: Εφόσον προβλέπονται µεµονωµένα δένδρα θα διατίθεται χώρος διαστάσεων 1,00Χ1,00µ ανά δένδρο. Ο κορµός του δένδρου θα τοποθετείται κατά κανόνα και όπου αυτό είναι εφικτό 0.50µ µέσα από την ακµή του κρασπέδου. Όπου η ρυµοτοµική γραµµή συµπίπτει µε την οικοδοµική ανάλογα µε το ριζικό σύστηµα των δένδρων πρέπει τηρείται απόσταση της τάξεως των 0,5µ από την γραµµή αυτή. Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες είναι επίσης υποχρεωµένοι να ενηµερώνουν τον ήµο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, για τυχόν επικίνδυνα λόγω κλίσης ή άρρωστα δένδρα µπροστά στις ιδιοκτησίες τους Τοποθέτηση εµποδίων. Για την απαγόρευση της στάθµευσης πάνω στο πεζοδρόµιο, επιτρέπονται αποκλειστικά και µόνο κολωνάκια πεζοδροµίου ως κατωτέρω : 1. Στα πεζοδρόµια εντός του Ιστορικού Κέντρου που περικλείεται από τις οδούς Μαιάνδρου Βρυούλων Κοιµ. Θεοτόκου Τρυπιά Ιωνίας Φωκών Καπαδοκίας Ατταλείας Τυάννων, τα κολωνάκια θα είναι από χυτοσίδηρο, ύψους 50 έως 60εκ, πράσινου χρώµατος, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο Στα υπόλοιπα πεζοδρόµια, τα κολωνάκια θα είναι από χυτοσίδηρο, ύψους 50 έως 60εκ, πράσινου χρώµατος, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο 2. Όλα τα κολωνάκια τοποθετούνται κατά µήκος του πεζοδροµίου, ανά διαστήµατα του 1,00 έως 1,50 µέτρου, ακριβώς πίσω από το κράσπεδο. Ακολουθούν 2 φωτογραφίες µε αναλυτική περιγραφή των κολωνακίων πεζοδροµίου. 7

8 Σχέδιο 1 ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟΥ Ύψος : 50 έως 60cm Κατασκευάζεται από χυτοσίδηρο. Βάφεται ηλεκτροστατικά σε πράσινο χρώµα, µε χρώµατα υδατοδιαλυτά µη τοξικά και µη αναφλέξιµα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 8

9 Σχέδιο 2 ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟΥ Ύψος : 50 έως 60cm Κατασκευάζεται από χυτοσίδηρο. Βάφεται ηλεκτροστατικά σε πράσινο χρώµα, µε χρώµατα υδατοδιαλυτά µη τοξικά και µη αναφλέξιµα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαµβάνει ανακλαστική ταινία για να είναι εµφανές το βράδυ. Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στους ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. ανάη-εύα Γκούµα, Ι. Καλόστο, Χ. Τοµπούλογλου-Λεωνδιόπουλο, Νικ. Παπανικολάου και Μιχ. Κουτσάκη, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις τους και τις παρατηρήσεις τους που αναλυτικά καταγράφονται στα πρακτικά της σηµερινής Συνεδρίασης. Κατόπιν υποδείξεων της µειοψηφίας, ο κ. Πρόεδρος πήρε την πρωτοβουλία και εισηγήθηκε προς το Σώµα να αφαιρεθεί από το υπό συζήτηση θέµα η παράγραφος 3.6. «Τοποθέτηση εµποδίων» της Τεχνικής Περιγραφής, δικαιολογώντας ότι το θέµα των όποιων εµποδίων θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά ανά περίπτωση. 9

10 Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα όπως εγκρίνει το θέµα ως εισάγεται και µε τη συγκεκριµένη απάλειψη που προανέφερε. Μετά ταύτα, το.σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, την εισήγηση του κ. Προέδρου µε τη συγκεκριµένη παρατήρηση, το έγγραφο της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου, το άρθρο 367 του ιατάγµατος 14/1999 περί του «Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας», και είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (28 ΥΠΕΡ, 5 ΑΠΟΝΤΕΣ) 1. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης προαναφεροµένους λόγους, τον καθορισµό προδιαγραφών κατασκευής, ανακατασκευής και συντήρησης πεζοδροµίων στο ήµο µας, ως ακολούθως: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την κατασκευή, ανακατασκευή, επισκευή ή συντήρηση των πεζοδροµίων, µε σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εµπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνεια τους και η χρήση τους από άτοµα µε ειδικές ανάγκες, εφόσον επιτρέπεται από τη µορφολογία του εδάφους. 2. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΚΡΑΣΠΕ ΟΥ Ο υποβιβασµός της στάθµης του πεζοδροµίου µπροστά από το ακίνητο για την είσοδο - έξοδο των αυτοκινήτων θα γίνεται µε τους κάτωθι όρους : α) Ο υποβιβασµός στην ακµή του κρασπέδου δεν θα υπερβαίνει το µισό του σηµερινού ύψους από το ρείθρο. β) Η απόσβεση της υψοµετρικής αυτής διαφοράς θα ολοκληρώνεται σε πλάτος το πολύ τριών (3) πλακών, η δε µόρφωση των επιφανειών προσαρµογής του λοιπού πεζοδροµίου προς το υποβιβασµένο θα γίνεται µε οµαλές καµπύλες προσαρµογής µε µέγιστες εγκάρσιες κλίσεις µη υπερβαίνουσες προς ουδεµία κατεύθυνση το 5%. γ) Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται επέµβαση στο πεζοδρόµιο πέραν εκείνου που αντιστοιχεί στο ακίνητο και ορίζεται από την προέκταση του ορίου της ιδιοκτησίας κάθετα προς τη ρυµοτοµική γραµµή. 3. ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟ Το πεζοδρόµιο θα έχει εγκάρσια κλίση από 1% έως 2%. 10

11 Η κλίση κατά µήκος των πεζοδροµίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 12%. Για την αποφυγή µεγαλύτερης κλίσης κατασκευάζονται σε κατάλληλες θέσεις βαθµίδες σε όλο το πλάτος του πεζοδροµίου µέγιστου ύψους 15εκ Κράσπεδα Ρείθρα- Περιθώρια δένδρων Τα κράσπεδα θα είναι προκατασκευασµένα από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20, διατοµής 15 Χ 30 εκ µε απότµηση της εσωτερικής ακµής, σε τεµάχια όχι µικρότερα από 1,00 µέτρο, κατασκευασµένα µε πρόσµιξη λευκού τσιµέντου, ώστε η επιφάνειά τους να είναι λεία, φαιού ανοιχτού χρώµατος, τελείως οµαλή και κατασκευασµένα µε ταυτόχρονη δόνηση και συµπύκνωση. Τα τεµάχια πρέπει να αντιστηρίζονται σε όλο το µήκος τους µε στερεό από σκυρόδεµα C12/15, ελάχιστης διατοµής 0,15 Χ 0,15 µ και αρµολογηµένα µε οµοιόµορφη µε τα κράσπεδα τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά µ3 κονιάµατος, έτσι ώστε να δηµιουργείται ενιαία επιφάνεια. Το θεµέλιο των κρασπέδων θα είναι κατασκευασµένο από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, ελάχιστης διατοµής 0,15 Χ 0,05 µ Η κατασκευή του αντίστοιχου ρείθρου, θα γίνεται από σκυρόδεµα C12/15, τραπεζοειδούς διατοµής 40Χ(20+22)/2 εκ, µε την απαιτούµενη συµπίεση της επιφάνειας έδρασης καθώς και του σκυροδέµατος, ώστε να πάρει την απαιτούµενη εγκάρσια κλίση. Η µόρφωση της επιφάνειας του ρείθρου θα γίνει µε µίστριµα, ώστε να επιτευχθεί απόλυτα λεία επιφάνεια. Το ύψος των κρασπέδων δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 7-10εκ, γιατί τότε δηµιουργεί προβλήµατα στη διαµόρφωση των διαβάσεων. Σε περιπτώσεις µόνο όπου δηµιουργούνται προβλήµατα λόγω της κλίσης του εδάφους σε συνδυασµό µε τις κλίσεις απορροής των οµβρίων το ύψος του πεζοδροµίου δυνατόν να είναι µεγαλύτερο, χωρίς όµως ποτέ να ξεπερνά τα 15εκ. Ειδικά για τα σηµεία που θα καθοριστούν από την Υπηρεσία για πρόσβαση ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ράµπες), τα κράσπεδα θα έχουν ύψος 3 εκ. Τα περιθώρια των δένδρων θα είναι από προκατασκευασµένο σκυρόδεµα C16/20 διαστάσεων 7,5 Χ Πλάκες πεζοδροµίων Για την πλακόστρωση των πεζοδροµίων, απαιτείται να δηµιουργηθεί υπόβαση από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/12 πάχους 10εκ µε απαραίτητη χρήση δοµικού πλέγµατος. Η έδραση των πλακών θα γίνεται µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα πάχους 2,5 έως 3,0 εκ. αποτελούµενο από ένα µέρος ασβέστη, πέντε µέρη καθαρής άµµου και 180 χγρ τσιµέντου ανά µ 3. Η αρµολόγηση θα γίνεται µε τσιµεντοµαρµαροκονία από λευκό εγχώριο τσιµέντο αναλογίας 650 χγρ τσιµέντου ανά µ 3 µαρµαροκονίας. Η πλακόστρωση των πεζοδροµίων θα γίνεται : 1) Στα πεζοδρόµια εντός του Ιστορικού Κέντρου που περικλείεται από τις οδούς Μαιάνδρου Βρυούλων Κοιµ. Θεοτόκου Τρυπιά Ιωνίας Φωκών Καπαδοκίας Ατταλείας Τυάννων, µε αντιολισθηρές τσιµεντόπλακες διαστάσεων 50Χ50 εκ πάχους 5 εκ, µε επιφάνεια διαµορφωµένη µε εγχαράξεις ώστε να δηµιουργούνται τετράγωνα σχήµατα πλευράς περίπου 10εκ (τακάκια) και µε επιφανειακή στρώση στην οποία περιέχεται σµύριδα σε κατάλληλη κοκκοµετρική σύνθεση και σε βάρος περίπου gr ανά πλάκα. Το χρώµα το πλακών θα είναι λευκό και τοπικά για δηµιουργία σχεδίου θα είναι κόκκινες. 2) Στα υπόλοιπα πεζοδρόµια, µε αντιολισθηρές τσιµεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι) πάχους 5 εκ., διαστάσεων 50Χ50εκ και χρώµατος λευκού, χωρίς τακάκια. Οι πιο πάνω πλάκες θα έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές : 11

12 Αντοχή σε κάµψη ή τάση θραύσεως : µεγαλύτερη και το πολύ ίση µε 50kg/cm2. Φθορά σε τριβή : µικρότερη ή ίση των 300 gr. Υδαταπορόφηση : µετά από εµβάπτιση για 24 ώρες, µικρότερη του 4,5% Πρόβλεψη για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Οι επιφάνειες των πεζοδροµίων θα πρέπει να είναι προσπελάσιµες από τα αναπηρικά καροτσάκια. Για το λόγο αυτό, θα κατασκευάζονται σε κατάλληλες θέσεις κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες) πλάτους τουλάχιστον 80εκ. εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη µορφολογία του εδάφους Απότµηση για κάδους απορριµµάτων. Κατά την κατασκευή του πεζοδροµίου, είναι αναγκαία η δηµιουργία εσοχής για κάδους απορριµµάτων η οποία θα πραγµατοποιείται από το ίδιο κράσπεδο πεζοδροµίου. Η εσοχή θα είναι διαστάσεων 1,50 µ µήκους και 0,80 µ πλάτους. Το δάπεδο της εσοχής για τους κάδους θα είναι από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 πάχους 10εκ µε εγκάρσια κλίση 2% Φύτευση δένδρων, θάµνων κλπ.: Εφόσον προβλέπονται µεµονωµένα δένδρα θα διατίθεται χώρος διαστάσεων 1,00Χ1,00µ ανά δένδρο. Ο κορµός του δένδρου θα τοποθετείται κατά κανόνα και όπου αυτό είναι εφικτό 0.50µ µέσα από την ακµή του κρασπέδου. Όπου η ρυµοτοµική γραµµή συµπίπτει µε την οικοδοµική ανάλογα µε το ριζικό σύστηµα των δένδρων πρέπει τηρείται απόσταση της τάξεως των 0,5µ από την γραµµή αυτή. Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες είναι επίσης υποχρεωµένοι να ενηµερώνουν τον ήµο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, για τυχόν επικίνδυνα λόγω κλίσης ή άρρωστα δένδρα µπροστά στις ιδιοκτησίες τους. 2. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στο Πρόγραµµα «ιαύγεια» και στην ιστοσελίδα του ήµου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 63/ Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ.Σ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. Κανταρέλης ηµήτριος Μπόβος Χαράλαµπος Παπανίκα Αικατερίνη 12

13 Παϊδας Αδαµάντιος Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη Σιµιγδαλά Ειρήνη Νικολόπουλος Φώτιος Παπαλουκά Ευτυχία Λαζαρίδης Πέτρος ηµακόπουλος Χρήστος Κουτσάκης Μιχαήλ Αγαγιώτου Βασιλική Παπανικολάου Νικόλαος Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή Καλόστος Ιερόθεος Παπακώστας Γεώργιος Καραβίας Γεώργιος Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος Τοµπούλογλου Ιωάννης Γραµµένος Σπυρίδων Κοσκολέτος Σωτήριος Κοπελούσος Χρήστος Κοσµά Σταυρούλα Βαλασσάς Βεργής Γκούµα ανάη-εύα Πολίτης Σταύρος ερµανούτσου ήµητρα, Πρόεδρος Συµβουλίου ηµοτ. Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος Συµβουλίου ηµοτ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου Η ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη ΕΛ. ΣΟΥΛΑ Κοιν.: - /νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 37/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 37/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 37/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 113/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11172/19-6-2014

Αρ. Απόφασης: 113/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11172/19-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 76/ 2012

Αρ. Απόφασης: 76/ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 89/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 89/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 173/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12398 / 15-10-2012. ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου ετών 2012-14 (επανεισαγωγή).

Αρ. Απόφασης: 173/2012. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12398 / 15-10-2012. ΘΕΜΑ: «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου ετών 2012-14 (επανεισαγωγή). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 70/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 6024/31-3-2015

Αρ. Απόφασης: 70/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 6024/31-3-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 18/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2409/10-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 18/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2409/10-2-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2011 Αριθ. Πρωτ. : 7823

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 88/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8605/28-4-2015

Αρ. Απόφασης: 88/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8605/28-4-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 116/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11079/2-6-2015

Αρ. Απόφασης: 116/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11079/2-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 19/28-12-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 121/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11083/2-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 121/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 11083/2-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 84/2015

Αρ. Απόφασης: 84/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Κεφάλαιο 2.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Κεφάλαιο 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 2. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΞ3-ΦΤ9 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 23/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 291/2012 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Στο Μαρούσι σήµερα 3 Απριλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ.

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 100 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2012 Αριθ. Πρωτ. : 6950 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα