Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΟΥΚΥ Ι ΗΣ IΣΤΟΡΙΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΟΥΚΥ Ι ΗΣ IΣΤΟΡΙΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ"

Transcript

1 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΟΥΚΥ Ι ΗΣ IΣΤΟΡΙΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011

2 Εισαγωγικό σηµείωµα Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο «Κερκυραϊκά» του Θουκυδίδη είναι γραµµένο σε µορφή PDF. Υπάρχουν δύο αρχεία: α) «Εκτύπωση βιβλίου» που ο συνάδελφος - καθηγητής µπορεί να εκτυπώσει ό,τι θέλει από το βιβλίο δίχως τις απαντήσεις των ασκήσεων. β) «e-τάξη» για να χρησιµοποιηθεί σε Η/Υ και διαδραστικό πίνακα. Σ αυτό υπάρχουν επιπλέον και οι απαντήσεις των ασκήσεων. Αυτές µπορούν: Να εξαλειφθούν κάνοντας δεξί κλικ και διαγραφή. Να επανέλθουν κάνοντας αριστερό κλικ στην αναίρεση (το µπλε βελάκι στην επάνω γραµµή των εργαλείων). Μπορεί ακόµη ο συνάδελφος να υπογραµµίσει, να γράψει και να προσθέσει ό,τι υλικό έχει ετοιµάσει ο ίδιος εµπλουτίζοντας συνέχεια το βιβλίο. Αυτό άλλωστε είναι και το πραγµατικό νόηµα του ηλεκτρονικού βιβλίου. Ένα βιβλίο ζωντανό, σε διαρκή εξέλιξη. Σηµαντική θα είναι επίσης η βοήθεια που µπορείτε να βρείτε για κάθε γραµµατικό και συντακτικό φαινόµενο στα βιβλία µου «Γραµµατική των Αρχαίων Ελληνικών» και «Συντακτικό των Αρχαίων Ελληνικών». Για περισσότερες ασκήσεις Γραµµατικής µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο µου «Ασκήσεις Γραµµατικής Αρχαίων Ελληνικών». Για τις λεξιλογικές ασκήσεις µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο µου «Λεξιλογικές ασκήσεις Αρχαίων Ελληνικών». Θ. Α. Αµελίδης

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ζωή του Θουκυδίδη 7 2. Το έργο του 9 Βιβλίο 1. Κεφάλαια 1-23 Περίληψη 18 ΚΕΙΜΕΝΑ Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Ερωτήσεις δηµηγορίας Κερκυραίων 197 Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο

4 Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Ερωτήσεις δηµηγορίας Κορινθίων 226 Κεφάλαιο Ερωτήσεις για τη γενική θεώρηση του βιβλίου 248

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 Ο Ι. Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να διαπιστώσουν ποιες ήταν οι συνέπειες της ναυµαχίας για τους Κορινθίους και τους συµµάχους τους. 2. Να αντιληφθούν τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της Κέρκυρας και να κατανοήσουν την τακτική που ακολουθούσε απέναντι στην Κόρινθο. 3. Να γνωρίσουν τον τρόπο που µεταχειρίζονταν οι νικητές τους αιχµαλώτους σύµφωνα µε το «δίκαιο» του πολέµου. 144

6 ΙΙ. ΚΕΙΜΕΝΟ Επιθέσεις αντιποίνων του Κερκυραϊκού στόλου εναντίον των συµµάχων των Κορινθίων 1. Μετὰ δὲ τὴν ναυµαχίαν οἱ Κερκυραῖοι τροπαῖον στήσαντες ἐπὶ τῇ Λευκίµµῃ τῆς Κερκυραίας ἀκρωτηρίῳ τοὺς µὲν ἄλλους οὓς ἔλαβον αἰχµαλώτους ἀπέκτειναν, Κορινθίους δὲ δήσαντες εἶχον. 2. Ὓστερον δέ, ἐπειδὴ οἱ Κορίνθιοι καὶ οἱ ξύµµαχοι ἡσσηµένοι ταῖς ναυσὶν ἀνεχώρησαν ἐπ οἴκου, τῆς θαλάσσης ἁπάσης ἐκράτουν τῆς κατ ἐκεῖνα τὰ χωρία οἱ Κερκυραῖοι, καὶ πλεύσαντες ἐς Λευκάδα τὴν Κορινθίων ἀποικίαν τῆς γῆς ἔτεµον καὶ Κυλλήνην τὸ Ἠλείων ἐπίνειον ἐνέπρησαν, ὅτι ναῦς καὶ χρήµατα παρέσχον Κορινθίοις. 145

7 Αντίδραση των Κορινθίων (434 π.χ) 3. Τοῦ τε χρόνου τὸν πλεῖστον µετὰ τὴν ναυµαχίαν ἐπεκράτουν τῆς θαλάσσης καὶ τοὺς τῶν Κορινθίων ξυµµάχους ἐπιπλέοντες ἔφθειρον, µέχρι οὗ Κορίνθιοι περιιόντι τῷ θέρει πέµψαντες ναῦς καὶ στρατιάν, ἐπεὶ σφῶν οἱ ξύµµαχοι ἐπόνουν, ἐστρατοπεδεύοντο ἐπὶ Ἀκτίῳ καὶ περὶ τὸ Χειµέριον τῆς Θεσπρωτίδος φυλακῆς ἕνεκα τῆς τε Λευκάδος καὶ τῶν πόλεων ὅσαι σφίσι φίλιαι ἦσαν. 4. Ἀντεστρατοπεδεύοντο δὲ καὶ οἱ Κερκυραῖοι ἐπὶ τῇ Λευκίµµῃ ναυσί τε καὶ πεζῷ. Ἐπέπλεον δὲ οὐδέτεροι ἀλλήλοις, ἀλλὰ τὸ θέρος τοῦτο ἀντικαθεζόµενοι χειµῶνος ἤδη ἀνεχώρησαν ἐπ οἴκου ἑκάτεροι. 146

8 ΙΙΙ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1. Μετὰ δὲ τὴν ναυµαχίαν οἱ Κερκυραῖοι στήσαντες τροπαῖον ἐπὶ τῇ Λευκίµµῃ ἀκρωτηρίῳ τῆς Κερκυραίας ἀπέκτειναν τοὺς µὲν ἄλλους αἰχµαλώτους οὓς ἔλαβον, Κορινθίους δὲ δήσαντες εἶχον. 2. Ὓστερον δέ, ἐπειδὴ οἱ Κορίνθιοι καὶ οἱ ξύµµαχοι ἡσσηµένοι ἀνεχώρησαν ταῖς ναυσὶν ἐπ οἴκου, οἱ Κερκυραῖοι ἐκράτουν ἁπάσης τῆς θαλάσσης τῆς κατ ἐκεῖνα τὰ χωρία, καὶ πλεύσαντες ἐς Λευκάδα τὴν ἀποικίαν Κορινθίων 1. Μετά τη ναυµαχία οι Κερκυραίοι, αφού έστησαν τρόπαιο στη Λευκίµµη, ακρωτήριο της Κέρκυρας, σκότωσαν τους άλλους αιχµαλώτους που έπιασαν, αλλά τους Κορίνθιους τους κρατούσαν φυλακισµένους. 2. Αργότερα, όταν οι Κορίνθιοι και οι σύµµαχοι, νικηµένοι, αναχώρησαν µε τα πλοία για την πατρίδα (τους), οι Κερκυραίοι ήταν κύριοι σε όλη τη θάλασσα σ εκείνη την περιοχή, και αφού έπλευσαν στη Λευκάδα, την αποικία των Κορινθίων, 147

9 ἔτεµον τῆς γῆς καὶ ἐνέπρησαν Κυλλήνην τὸ ἐπίνειον Ἠλείων, ὅτι παρέσχον Κορινθίοις ναῦς καὶ χρήµατα. 3. Τὸν τε πλεῖστον τε χρόνου µετὰ τὴν ναυµαχίαν ἐπεκράτουν τῆς θαλάσσης καὶ ἐπιπλέοντες ἔφθειρον τοὺς ξυµµάχους τῶν Κορινθίων, µέχρι οὗ Κορίνθιοι περιιόντι τῷ θέρει πέµψαντες ναῦς καὶ στρατιάν, ἐπεὶ οἱ ξύµµαχοι σφῶν ἐπόνουν, ἐστρατοπεδεύοντο ἐπὶ Ἀκτίῳ καὶ περὶ τὸ Χειµέριον τῆς Θεσπρωτίδος ἕνεκα φυλακῆς τῆς τε Λευκάδος καὶ τῶν ἄλλων πόλεων έκοβαν τα δέντρα και έκαψαν την Κυλλήνη, το επίνειο των Ηλείων, γιατί έδωσαν στους Κορίνθιους πλοία και χρήµατα. 3. Και τον περισσότερο καιρό ύστερα από τη ναυµαχία κυριαρχούσαν στη θάλασσα και κάνοντας επιθέσεις µε πλοία έβλαπταν τους συµµάχους των Κορινθίων, µέχρις ότου οι Κορίνθιοι πριν το τέλος του θέρους, αφού έστειλαν πλοία και στρατό, γιατί οι σύµµαχοί τους υπέφεραν, στρατοπέδευσαν στο Ακτιο και γύρω από το Χειµέριο της Θεσπρωτίας για προστασία της Λευκάδας και των άλλων πόλεων 148

10 ὅσαι σφίσι φίλιαι ἦσαν. 4. Ἀντεστρατοπεδεύοντο δὲ καὶ οἱ Κερκυραῖοι ἐπὶ τῇ Λευκίµµῃ ναυσί τε καὶ πεζῷ. Οὐδέτεροι δὲ ἐπέπλεον ἀλλήλοις, ἀλλὰ ἀντικαθεζόµενοι τὸ θέρος τοῦτο χειµῶνος ἤδη ἀνεχώρησαν ἑκάτεροι ἐπ οἴκου. όσες ήταν φιλικές σ αυτούς. 4. Στρατοπέδευσαν απέναντι και οι Κερκυραίοι στη Λευκίµµη µε πλοία και στρατό. Κανείς όµως από τους δύο δεν έκανε επίθεση στον άλλο, αλλά, αφού στρατοπέδευσαν απέναντι στον αντίπαλο το καλοκαίρι αυτό, όταν ήρθε ο χειµώνας, γύρισαν πίσω ο καθένας στην πατρίδα του. 149

11 ΙV. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου Α. Ελεύθερης ανάπτυξης 1. Να γράψετε ποιες συνέπειες είχε για τους Κορινθίους η ήττα στη ναυµαχία της Λευκίµµης. 2. Γιατί οι Κερκυραίοι µεταχειρίστηκαν διαφορετικά τους Κορίνθιους αιχµαλώτους απ' ό,τι τους συµµάχους τους 1 ; 3. Ποια ήταν η δράση του κερκυραϊκού στόλου µετά τη ναυµαχία στη Λευκίµµη; Να αναφέρετε το χώρο που κινήθηκε, και τις επιχειρήσεις που πραγµατοποίησε. 4. Να αξιολογήσετε την επιχειρησιακή δραστηριότητα των Κερκυραίων µετά τη νίκη τους στη Λευκίµµη. Ποιοι ήταν οι στόχοι των επιχειρήσεων αυτών και πόσο βοηθούσαν, κατά τη γνώµη σας, την Κέρκυρα να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά µελλοντικές επιθετικές ενέργειες των Κορινθίων; 1. Βλ. A. W. Gomme 1971, σσ : «ἀπέκτειναν : Το να πουλήσει κανείς ως σκλάβους ή να σκοτώσει ελεύθερους άνδρες που παραδόθηκαν µετά από πολιορκία ήταν µια πρακτική που επικράτησε κατά τη διάρκεια του πολέµου αλλά αυτοί οι άνδρες ήσαν "ιδιώτες" η εκτέλεσή τους ήταν µια πράξη δικαιοσύνης, διότι οι χώρες στις οποίες ανήκαν δεν είχαν κηρύξει πόλεµο εναντίον της Κέρκυρας.» Απόδοση στα Ελληνικά: Γ. Γιαννικόπουλος. 150

12 5. Ποιος λόγος ανάγκασε τους Κορινθίους να επανέλθουν µε το στόλο τους στο Ιόνιο και ποια τακτική ακολούθησαν αυτή τη φορά απέναντι στους Κερκυραίους; 6. Γιατί, κατά τη γνώµη σας, οι Κερκυραίοι απέφυγαν νέα σύγκρουση µε τους Κορινθίους και επέλεξαν αµυντική στάση απέναντί τους; 151

13 Β. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. τροπαῖον: Να εξηγήσετε σύντοµα το περιεχόµενο του όρου. 2. Ποια τύχη είχαν όσοι συνελήφθησαν αιχµάλωτοι στη ναυµαχία; 3. Να γράψετε γιατί, σύµφωνα µε τα στοιχεία του κειµένου, οι Κερκυραίοι έκαψαν την Κυλλήνη. 4. Μετά από πόσο χρονικό διάστηµα αντέδρασαν οι Κορίνθιοι στη δράση του κερκυραϊκού στόλου στο Ιόνιο; Να το προσδιορίσετε µε βάση τα στοιχεία του κειµένου. 5. ἐπεὶ σφῶν οἱ ξύµµαχοι ἐπόνουν: Από ποιες ενέργειες των Κερκυραίων υπέφεραν οι σύµµαχοι των Κορινθίων; 6. Να σηµειώσετε ποιες θέσεις κατέλαβε ο κορινθιακός στόλος, όταν βγήκε και πάλι στο Ιόνιο, για να σταµατήσει τη δράση των Κερκυραίων. 7. Γιατί, σύµφωνα µε τα στοιχεία του κειµένου, οι Κορίνθιοι επέλεξαν για αγκυροβόλιό τους το Άκτιο; 8. Με ποια ενέργειά τους απάντησαν οι Κερκυραίοι στην κίνηση του κορινθιακού στόλου; 9. Ποιες ήταν οι κινήσεις των δυο στόλων (Κορινθίων και Κερκυραίων) το καλοκαίρι του 434 π.χ. 10. Να σηµειώσετε όλες τις λέξεις, φράσεις ή προτάσεις του κειµένου που προσδιορίζουν χρονικά τις ενέργειες ή αποφάσεις των πρωταγωνιστών στο κεφάλαιο. 152

14 Ερωτήσεις κλειστού τύπου 1. Να συνδέσετε τα ονόµατα των Κερκυραίων και των Κορινθίων µε τις ενέργειες που τους αντιστοιχούν. τροπαῖον ἔστησαν ἐπὶ τῇ Λευκίµµῃ Κορίνθιοι ἡσσηµένοι ἀνεχώρησαν ἐπ' οἴκου ἐκράτουν τῆς θαλάσσης ἁπάσης καὶ Κυλλήνην ἐνέπρησαν Κερκυραῖοι ἔπεµψαν ναῦς καὶ στρατιὰν ἐστρατοπεδεύοντο ἐπὶ Ἀκτίῳ ἐστρατοπεδεύοντο ἐπὶ τῇ Λευκίµµῃ 2. Να σηµειώσετε µε Χ τη σωστή απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις και να αναφέρετε χωρία του κειµένου που τεκµηριώνουν την επιλογή σας. α Ποια τύχη είχαν οι αιχµάλωτοι των Κερκυραίων µετά τη ναυµαχία Θανατώθηκαν όλοι. Πουλήθηκαν ως δούλοι Οι Κορίνθιοι παρέµειναν κρατούµενοι, όλοι οι ἀλλοι θανατώθηκαν Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι β Για ποιο λόγο οι Κορίνθιοι έστειλαν στρατό και στόλο στο Άκτιο, σύµφωνα µε τα στοιχεία του κειµένου; Για προστασία των συµµάχων τους από τις επιθέσεις των Κερκυραίων. Για να προωθήσουν νέους εποίκους στην Επίδαµνο. Για να ετοιµάσουν απόβαση στην Κέρκυρα. Για να στρατολογήσουν νέους µισθοφόρους για το στόλο τους. 153

15 V. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Να συµπληρώσετε τα κενά του πίνακα µε τους κατάλληλους τύπους των αντωνυµιών ἅπας (στη στήλη Α) και ὃς (στη στήλη Γ), όπως στο παράδειγµα. Α Β Γ ἁπάσης τῆς Λευκάδος ἧς τοὺς ἄλλους τῷ θέρει τῶν Κορινθίων τὴν στρατιὰν αἱ πόλεις τὰ χωρία τῶν θαλασσῶν ταῖς ναυσὶ 2. Να συµπληρώσετε τα κενά µε τον κατάλληλο τύπο της λέξης που δίνεται στην παρένθεση. Ἐπειδὴ δὲ, ὦ Κορίνθιοι, (ἡττά-οµαι > ἡττῶ- µαι ή ἡσσάοµαι > ἡσσῶµαι: υπερσυντέλικος, α πληθυντικό πρόσωπο) ταῖς ναυσίν, ὑµεῖς (ἀναχωρῶ: οριστική παρακειµένου) ἐπ οἴκου. Νῦν δὲ τῆς (θάλασσα) ἁπάσης τῆς κατ ἐκεῖνα τὰ (χωρίον) (κρατέ-ω > κρατῶ: ενεστώτας) οἱ Κερκυραῖοι. Ἡµεῖς δὲ, οἱ (ξύµµαχος) ὑµῶν, τῶν Κερκυραίων (ἐπιπλέω: µετοχή ενεστ.) (φθείροµαι: ενεστώτας). ιὸ οὖν, 154

16 Κορίνθιοι, ἐν τούτῳ τῷ (θέρος) ναῦς καὶ στρατιὰν (πέµπω: προστακτική αορίστου) καὶ ἐπὶ τῷ Ἀκτίῳ (στρατοπεδεύω: προστακτική αορίστου), ἵνα τὴν Λευκάδα καὶ τὰς ἄλλας (πόλις), ὅσαι ὑµῖν (φίλιος) εἰσίν, (φυλάττω: υποτακτική ενεστώτα) 3. Να µεταγράψετε το ακόλουθο κείµενο µεταφέροντας τα ρήµατα σε α πληθ. πρόσωπο. Μετὰ δὲ τὴν ναυµαχίαν οἱ Κερκυραῖοι τρόπαιον ἔστησαν ἐπὶ τῇ Λευκίµµῃ καὶ τοὺς µὲν ἄλλους οὓς ἔλαβον αἰχµαλώτους ἀπέκτειναν, Κορινθίους δὲ δήσαντες εἶχον. Ὕστερον δὲ ἔπλευσαν ἐς Λευκάδα τὴν Κορινθίων ἀποικίαν καὶ τῆς γῆς ἔτεµον καὶ Κυλλήνην ἐνέπρησαν. Τοῦ χρόνου δὲ τὸ πλεῖστον µετὰ τὴν ναυµαχίαν ἐπεκράτουν τῆς θαλάσσης καὶ τοὺς τῶν Κορινθίων ξυµµάχους ἐπιπλέοντες ἔφθειρον. Να αρχίσετε ως εξής: «Μετὰ δὲ τὴν ναυµαχίαν ἡµεῖς οἱ Κερκυραῖοι» 155

17 VI. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Μετὰ δὲ τὴν ναυµαχίαν οἱ Κερκυραῖοι...τοὺς µὲν ἄλλους οὓς ἔλαβον αἰχµαλώτους ἀπέκτειναν: Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση. 2. Να σηµειώσετε µε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο τη σωστή συντακτική λειτουργία των λέξεων στο κείµενο και να γράψετε από ποια λέξη εξαρτώνται ή ποια προσδιορίζουν. α αἰχµαλώτους: κατηγορούµενο στο κατηγορούµενο αντικειµένου στο αντικείµενο στο επιθ. προσδ. στο επιρρηµ. κατηγορ. στο β τοῦ χρόνου: γενική κτητική στο αντικείµενο στο γενική διαιρετ. στο επιρρ. προσδ. χρόνου γενική υποκειµενική στο γ σφίσι: δοτική προσωπική στο δοτική της αιτίας στο δοτική αντικειµενική στο αντικείµενο στο δοτική της αναφοράς στο 156

18 3. Να συνδέσετε τα ρήµατα της στήλης Α µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν στη στήλη Β. Α Β ἔλαβον ἐκράτουν δίπτωτο παρέσχον ἐπόνουν µονόπτωτο ἐστρατοπεδεύοντο ἦσαν συνδετικό ἐπέπλεον ἀνεχώρησαν αµετάβατο 4. Να υπογραµµίσετε το σωστό συντακτικό είδος των δευτερευουσών προτάσεων του κειµένου και να γράψετε µε άλλους συνδέσµους εισάγονται αυτού του είδους οι προτάσεις. α. ἐπειδὴ οἱ Κορίνθιοι καὶ οἱ ξύµµαχοι ἡσσηµένοι ταῖς ναυσὶν ἀνεχώρησαν ἐπ' οἴκου: είναι πρόταση δευτερεύουσα αιτιολογική χρονική β. ὅτι ναῦς καὶ χρήµατα παρέσχον Κορινθίοις: είναι πρόταση δευτερεύουσα ειδική αιτιολογική γ. µέχρι οὗ Κορίνθιοι... πέµψαντες ναῦς καὶ στρατιάν,..., ἐστρατοπεδεύοντο ἐπί Ἀκτίῳ: είναι πρόταση δευτερεύουσα χρονική τελική δ. ἐπεὶ σφῶν οἱ ξύµµαχοι ἐπόνουν: είναι πρόταση δευτερεύουσα χρονική αιτιολογική 157

19 VΙΙ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. εἶχον, ἔλαβον, ἐκράτουν: Να εξηγήσετε ποια σηµασία έχουν τα ρήµατα στο κείµενο. 2. Να γράψετε τα αντώνυµα των λέξεων στην αρχαία ελληνική. Αν είναι κλιτές λέξεις στον ίδιο τύπο. α. αἰχµαλώτους: β. ὕστερον: γ. ἀνεχώρησαν: δ. θαλάσσης: ε. θέρει: στ. φίλιαι: ζ. τὸ πλεῖστον: 3. Να συνδέσετε κάθε λέξη της αρχαίας µε τις οµόρριζές της στη νέα ελληνική. 1. θερινός 1. νεύµα 2. θεραπεία 2. νηοποµπή α. θέρος 3. θεριό β. ναῦς 3. νιπτήρας 4. θεριστής 4. επίνειο 5. θερίζω 5. ναυτία 158

20 1. φιλέτο 1. χωριάτης 2. φίλεµα 2. χωρατό γ. φίλιος 3. φιλικός δ. χωριό 3. χορευτής 4. φίληµα 4. χωράφι 5. φύλο 5. χρέωση 4. Οἶκος, γῆ, πεζόν, χρήµατα: Να χρησιµοποιήσετε τις λέξεις ως α ή β συνθετικό και να γράψετε για καθεµιά τουλάχιστον τέσσερις σύνθετες λέξεις στη νέα ελληνική. Κατόπιν επιλέγοντας µια από τις τέσσερις να σχηµατίσετε προτάσεις. 159

21 VΙΙΙ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 1. Να περιγράψετε τη δράση των Κερκυραίων µετά τη νίκη τους στη Λευκίµµη και να αναφέρετε τις εξηγήσεις που δίνει ο Θουκυδίδης για ορισµένες από τις ενέργειές τους. 2. Να αναφερθείτε συνοπτικά σε όλη την κρίση που δηµιουργήθηκε µε το ζήτηµα της Επιδάµνου και να επισηµάνετε ιδιαιτέρως όσες από τις ενέργειες των εµπλεκοµένων οδήγησαν στη ναυµαχία της Λευκίµµης µεταξύ Κερκυραίων και Κορινθίων. Πώς θα µπορούσε, κατά τη γνώµη σας, να αποφευχθεί η σύγκρουση και οι καταστροφές που ακολούθησαν; 160

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Κριτήριο για ολιγόλεπτη εξέταση (15 ) Α. Κείµενο: Κεφάλαιο 1. 13-14. Ἐπεὶ δὲ µέγα φρονήσας ὁ Τισσαφέρνης ἐπὶ τῷ καταβάντι στρατεύµατι προεῖπεν Ἀγησιλάῳ πόλεµον, εἰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ.

Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ http://users.hol.gr/~dilos/ellada/ellada.htm 8 Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ. Η άνοδος της πολιτικής δυνάµεως

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κεφάλαια 34 47 Βασική δοµή του λόγου: κεφ. 34: Εισαγωγή κεφ. 35: Προοίµιο κεφ. 36 41: Μέρος πρώτο κεφ. 42-43: Μέρος δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ

ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΗΣ Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΣΚΑΛΟΣ 1 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΤΑΣΗ...σελ. 9 2. ΤΑ ΕΙ Η ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...σελ. 10 2 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΩΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ αὑτούς οἱ δ Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν ἁθρόαις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ] Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν τούς δήμους ἤ περί τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ-ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ-ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟ-ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ: Καραντώνη Χριστίνα, Καθηγήτρια ΠΕ2 στο ΠΠΛΠΠ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ-ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1.1.Τίτλος σχεδίου διδασκαλίας: Διδασκαλία αγνώστου κειμένου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Κείµενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΙΣΧΙΝΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ 110-111 Γέγραπται γάρ οὕτως ἐν τῇ ἀρᾷ, "εἴ τις τάδε" φησί "παραβαίνει ἤ πόλις ἤ ἰδιώτης ἤ ἔθνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι 672-691)

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι 672-691) ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΑΞΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείμενο από το πρωτότυπο (στίχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19.

ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. ΘΕΜΑ 190ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα A. Μπελεχάκη 1, K. Περτσινίδου 2 abele@sch.gr, corinna.pertsinidou@gmail.com 1 2o Γυμνάσιο Μελισσίων Αττικής 2 1 ο Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.» Μη ξέροντας λοιπόν ο Προμηθέας τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1999 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1999 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1999 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κε µενο απ το πρωτ τυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλο τ γ ννηµ' µ ν ξ µο πατρ 471 τ παιδ ε κειν δ'ο κ π σταται κακο. ΚΡΕΩΝ 'Αλλ' σθι τοι τ σκλ ρ' γαν φρον µατα π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ανδοκίδου Περί των µυστηρίων 7 Ἒτι δέ καί τόδε ἐνθυµητέον, ὅτι πολλοί ἢδη πολλά καί δεινά κατηγορήσαντες παραχρῆµα ἐξελέγχθησαν ψευδόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Γ τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια γράμματα ( ρήμα

Διαβάστε περισσότερα