Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ"

Transcript

1 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΟΥΚΥ Ι ΗΣ IΣΤΟΡΙΑΙ ΒΙΒΛΙΟ Γ - ΚΕΡΚΥΡΑ Ι ΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Ζ - Η ΣΙΚΕΛΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012

2 Εισαγωγικό σηµείωµα Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο του Θουκυδίδη είναι γραµµένο σε µορφή PDF. Υπάρχουν δύο αρχεία: α) «Εκτύπωση βιβλίου» που ο συνάδελφος - καθηγητής µπορεί να εκτυπώσει ό,τι θέλει από το βιβλίο δίχως ερµηνευτικά σχόλια και τις απαντήσεις των ασκήσεων. β) «e-τάξη» για να χρησιµοποιηθεί σε Η/Υ και σε διαδραστικό πίνακα. Σ αυτό υπάρχουν επιπλέον ερµηνευτικά σχόλια και οι απαντήσεις των ασκήσεων. Αυτά µπορούν: Να εξαλειφθούν κάνοντας δεξί κλικ και διαγραφή. Να επανέλθουν κάνοντας αριστερό κλικ στην αναίρεση (το µπλε βελάκι στην επάνω γραµµή των εργαλείων). Μπορεί ακόµη ο συνάδελφος να υπογραµµίσει, να γράψει και να προσθέσει ό,τι υλικό έχει ετοιµάσει ο ίδιος εµπλουτίζοντας συνέχεια το βιβλίο. Αυτό άλλωστε είναι και το πραγµατικό νόηµα του ηλεκτρονικού βιβλίου. Ένα βιβλίο ζωντανό, σε διαρκή εξέλιξη. Σηµαντική θα είναι επίσης η βοήθεια που µπορείτε να βρείτε για κάθε γραµµατικό και συντακτικό φαινόµενο στα βιβλία µου «Γραµµατική των Αρχαίων Ελληνικών» και «Συντακτικό των Αρχαίων Ελληνικών». Για περισσότερες ασκήσεις Γραµµατικής µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο µου «Ασκήσεις Γραµµατικής Αρχαίων Ελληνικών». Για τις λεξιλογικές ασκήσεις µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο µου «Λεξιλογικές ασκήσεις Αρχαίων Ελληνικών». Θ. Α. Αµελίδης

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ζωή του Θουκυδίδη 6 2. Το έργο του 8 3. οµή και περιεχόµενο 13 ΒΙΒΛΙΟ Γ Κεφάλαιο Κεφάλαια Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαια Κεφάλαιο Κεφάλαια Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Ερωτήσεις γενικής θεώρησης 183 ΒΙΒΛΙΟ Ζ Κεφάλαιο

4 Κεφάλαιο Κεφάλαιο ΒΙΒΛΙΟ Η Κεφάλαιο Κεφάλαια Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Συνθετικές ηµιουργικές εργασίες 366

5 KΕΦΑΛΑΙΟ 74 Ι. Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να γνωρίσουν οι µαθητές την εξέλιξη της εµφύλιας σύγκρουσης στην Κέρκυρα και να επισηµάνουν την ενεργητική συµµετοχή των γυναικών. 2. Να συνειδητοποιήσουν τον παραλογισµό στον οποίο οδηγεί τους αντιπάλους η εµφύλια σύγκρουση. 57

6 ΙΙ. ΚΕΙΜΕΝΟ 1. ιαλιπούσης δ ἡµέρας 1 µάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆµος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει προύχων 2 αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολµηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ κεράµῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑποµένουσαι τὸν θόρυβον 3.[ ες 1 ο σχόλιο από το βιβλίο του καθηγητή] 2. Γενοµένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην ὀψίαν 4, δείσαντες οἱ ὀλίγοι µὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆµος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ σφᾶς διαφθείρειεν, ἐµπιπρᾶσι,[ ες 2 ο σχόλιο από το βιβλίο του καθηγητή] τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς 5 καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως µὴ ᾖ ἔφοδος 6, φειδόµενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήµατα πολλὰ 58

7 ἐµπόρων κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεµος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν. 3. Καὶ οἱ µὲν παυσάµενοι τῆς µάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν καὶ ἡ Κορινθία ναῦς 7 τοῦ δήµου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λαθόντες διεκοµίσθησαν. 59

8 ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Σχόλιο 1 Ο Στο κεφ. αυτό ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δώσει ο διδάσκων στην αποσαφήνιση των τριών παραγόντων που συνεισέφεραν στη νίκη των δηµοκρατικών, κυρίως δε στη συµβολή των γυναικών, για τις οποίες ο Μιστριώτης σηµειώνει: «Αι γυναίκες είναι ευθορύβητοι και δεν υποµένουσι συνήθως τον πολεµικόν θόρυβον. Όταν όµως κινδυνεύωσι τα φίλτατα, δεικνύουσι τόλµην παρά φύσιν. Έχουσι δηλαδή αντοχήν αµυντικήν και ουχί ορµήν επιθετικήν, ήτοι έχουσι ιδιότητα της γαλής και ουχί του κυνός. Τούτ αυτό συνέβη και εν Άργει, ότε οι Λακεδαιµόνιοι επειράθησαν, όπως εκπορθήσωσιν την πόλιν. Τότε η Τελέσιλλα οπλίσασα τας γυναίκας έσωσε την πόλιν, διότι αύται υπέµειναν τον αλαλαγµόν των Λακεδαιµονίων». Η άποψη αυτή για τη γυναικεία φύση µπορεί να δώσει το ερέθισµα δηµιουργικών συζητήσεων στην τάξη και το ζητούµενο της ισχύος της στη σύγχρονη εποχή να αποτελέσει αντικείµενο προβληµατισµού για τους µαθητές. Σχόλιο 2 Ο Θεµατικό κέντρο της περιόδου αυτής αποτελεί η πράξη απελπισίας των ολιγαρχικών, ο εµπρησµός δηλαδή της πόλης, που εκφράζεται µε το µοναδικό ρήµα ἐµπιπρᾶσι. Με αφορµή το σηµείο αυτό πρέπει να φωτιστούν σε βάθος τα ψυχολογικά κίνητρα που ώθησαν τους ολιγαρχικούς σε αυτήν την πράξη και να γίνει σαφές στους µαθητές (και µε αναλυτική σύνταξη του χωρίου) ότι ο Θουκυδίδης προβάλλει κάθε δυνατή πλευρά της: χρόνο, τρόπο, αιτία, σκοπό, αποτέλεσµα. 60

9 ΙΙΙ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1. ιαλιπούσης δ ἡµέρας γίγνεται αὖθις µάχη καὶ νικᾷ ὁ δῆµος ἰσχύι τε χωρίων καὶ πλήθει προύχων αἵ τε γυναῖκες τολµηρῶς ξυνεπελάβοντο αὐτοῖς βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ κεράµῳ καὶ ὑποµένουσαι τὸν θόρυβον παρὰ φύσιν. 2. Γενοµένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι µὴ ὁ δῆµος ἐπελθὼν κρατήσειεν αὐτοβοεὶ 1. Κι αφού πέρασε (µια) µέρα γίνεται πάλι µάχη και νικούν οι δηµοκρατικοί και εξαιτίας της ισχύος των θέσεών τους και επειδή είχαν αριθµητική υπεροχή και οι γυναίκες µε τόλµη βοηθούσαν αυτούς χτυπώντας από τα σπίτια µε κεραµίδια και υποµένοντας την ταραχή σε αντίθεση προς τη γυναικεία φύση. 2. Κι όταν έγινε υποχώρηση αργά το απόγευµα, επειδή φοβήθηκαν οι ολιγαρχικοί µήπως οι δηµοκρατικοί, αφού επιτεθούν, καταλάβουν µε αιφνιδιαστική έφοδο 61

10 τοῦ τε νεωρίου καὶ σφᾶς διαφθείρειεν, ἐµπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως µὴ ᾖ ἔφοδος, φειδόµενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ πολλὰ χρήµατα ἐµπόρων κατεκαύθη καὶ πᾶσα ἡ πόλις ἐκινδύνευσε διαφθαρῆναι, εἰ ἐπεγένετο ἄνεµος τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν. 3. Καὶ οἱ µὲν παυσάµενοι τῆς µάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν καὶ ἡ Κορινθία ναῦς κεκρατηκότος και το ναύσταθµο και τους σκοτώσουν, βάζουν φωτιά στα σπίτια που ήταν γύρω από την αγορά και στα κοινόχρηστα σπίτια, για να µη γίνει έφοδος, χωρίς να λυπούνται ούτε τα δικά τους ούτε τα ξένα σπίτια, ώστε και πολλά εµπορεύµατα εµπόρων κάηκαν και όλη η πόλη κινδύνεψε να καταστραφεί, εάν φυσούσε άνεµος τη φωτιά µε κατεύθυνση προς αυτή. 3. Και αυτοί αφού σταµάτησαν τη µάχη, καθώς και τα δύο στρατόπεδα απείχαν από πολεµικές επιχειρήσεις, τη νύχτα βρισκόταν σε επιφυλακή και το Κορινθιακό πλοίο, όταν είχαν επικρατήσει 62

11 τοῦ δήµου ὑπεξανήγετο, οι δηµοκρατικοί, ανοιγόταν µε προφυλάξεις στο ανοιχτό πέλαγος καὶ οἱ πολλοὶ τῶν ἐπικούρων λαθόντες διεκοµίσθησαν ἐς τὴν ἤπειρον. και οι περισσότεροι από τους µισθοφόρους, αφού διέφυγαν την προσοχή, πέρασαν στην (απέναντι) στεριά. 63

12 ΙV. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου Α. Ελεύθερης ανάπτυξης 1. Να γράψετε τους λόγους για τους οποίους οι δηµοκρατικοί κατόρθωσαν να νικήσουν τους αντιπάλους τους. 2. α) Πώς χαρακτηρίζει ο ιστορικός τη στάση των γυναικών στη µάχη; β) Γιατί δίνει έµφαση στη συµµετοχή των γυναικών; Να απαντήσετε έχοντας υπόψη σας και τη θέση της γυναίκας στην εποχή του ιστορικού. 3. Με ποια εκφραστικά µέσα περιγράφονται οι ενέργειες και η στάση των ανθρώπων στον πόλεµο; 4. Ποιες συνέπειες του πολέµου διαφαίνονται στο κεφάλαιο αυτό; 5. Σε ποια ενέργεια προβαίνουν οι ολιγαρχικοί µόλις αντιλαµβάνονται την επικράτηση των αντιπάλων τους; Πού αποδίδει ο Θουκυδίδης την ενέργεια αυτή; 64

13 Β. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Να γράψετε τα θεµατικά κέντρα του κειµένου. 2. ὅπως µὴ ᾖ ἔφοδος: Ποια πράξη υπονοεί η φράση αυτή; 3. Να αναφέρετε τους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη θέση των ολιγαρχικών µετά την υποχώρησή τους. 4. Να εντοπίσετε τα σηµεία που φανερώνουν τη συµµετοχή των γυναικών. 5. Να γράψετε τις λέξεις µε τις οποίες περιγράφεται ο τρόπος αποχώρησης των υποστηρικτών των ολιγαρχικών. 6. δείσαντες, φειδόµενοι: Τι αποκαλύπτουν οι µετοχές για την ψυχολογική κατάσταση των ολιγαρχικών; 7. Ποια γεγονότα διαδραµατίστηκαν στο διάστηµα που µεσολάβησε από την εµφάνιση έως την αναχώρηση του κορινθιακού πλοίου; 65

14 Συνδυασµός ερωτήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου 1. Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο. Οι ολιγαρχικοί στο κεφάλαιο 74 παρουσιάζονται: α) αδίστακτοι β) συνετοί γ) απελπισµένοι δ) µετριοπαθείς ε) αδρανείς Σωστό Λάθος Β. Να αιτιολογήσετε µια σωστή απάντηση. 2. Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο. Οι δηµοκρατικοί στο κεφάλαιο 74 παρουσιάζονται: α) ικανοποιηµένοι β) τολµηροί γ) µετριοπαθείς δ) αποφασιστικοί ε) αδρανείς Σωστό Λάθος Β. Να αιτιολογήσετε µια σωστή απάντηση. 66

15 V. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Να εντοπίσετε τους ρηµατικούς τύπους που αναφέρονται στη δράση των γυναικών και να τους αντικαταστήσετε χρονικά. Ενεστ. Παρατ. Μέλλ. Αόρισ. Παρακ. Υπερσ. 2. Η πόλις ἐκινδύνευσε διαφθαρῆναι: Γ Α α) Να µεταφερθούν οι ρηµατικοί τύποι στον ενεστώτα. β) Να γράψετε τα ουσιαστικά της γ κλίσης που περιλαµβάνονται στο κείµενο στις πλάγιες πτώσεις του ενικού και πληθυντικού αριθµού. α) Ενικός αριθµός Γ Α Πληθυντικός αριθµός Γ Α Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός 67

16 3. Να κάνετε γραµµατική αναγνώριση των λέξεων της στήλης Α συνδέοντάς τες µε τα στοιχεία της στήλης Β που τους αντιστοιχούν (δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν). Α Β 1. προύχων α) ουσιαστικό γ κλίσης 2. κατεκαύθη β) µετοχή ενεστώτα 3. λαθόντες γ) δεικτική αντωνυµία 4. σφᾶς δ) αόριστη επιµεριστική αντωνυµία 5. κρατήσαντες ε) παθητικός αόριστος 6. ἑκάτεροι στ) προσωπική αντωνυµία 7. φύσιν ζ) ουσιαστικό α κλίσης η) µετοχή αορίστου α θ) µετοχή αορίστου β 68

17 VI. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. α) Να αναγνωρίσετε τις ενδοιαστικές προτάσεις του κειµένου. β) Να γράψετε από ποια ρήµατα εξαρτώνται, πώς εισάγονται και πώς εκφέρονται γενικά οι ενδοιαστικές προτάσεις. 2. Ποιοι εµπρόθετοι χρονικοί προσδιορισµοί αναφέρονται στις πράξεις των δύο αντιπάλων; 3. Να γράψετε τις δοτικές του κειµένου και να χαρακτηρίσετε τη συντακτική τους θέση. 4. Να αναγνωρίσετε το είδος και τη συντακτική λειτουργία των µετοχών του κειµένου. 5. Να συµπληρώσετε τα κενά, ώστε να ολοκληρώνεται η συντακτική αναγνώριση των λέξεων που δίνονται: ὁ δῆµος: είναι. στο νικᾷ τάς οἰκίας: είναι. στο ἐµπιµπρᾶσι τοῦ νεωρίου: είναι. στο κρατήσειεν πολλά: είναι. στο χρήµατα διαφθαρῆναι: είναι απαρέµφατο..στο.. 69

18 VΙΙ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ - ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Με ποιες λέξεις του κειµένου σχετίζονται ετυµολογικά οι παρακάτω; διάλειµµα, λαθραίος, βλήµα, ελλιπής, λήθη, εισιτήριο, προκατάληψη, προσιτός. 2. δῆµος: Να γράψετε δέκα παράγωγα ή σύνθετα (ουσιαστικά ή επίθετα) στη νέα ελληνική και να σχηµατίσετε ισάριθµα ονοµατικά σύνολα. 3. βάλλω: Να συνθέσετε το ρήµα µε πέντε προθέσεις και να σχηµατίσετε µε τα ρήµατα που θα προκύψουν αντίστοιχες προτάσεις. 4. συνοικία: Ποια είναι η σηµασία της λέξης στο κείµενο και ποια σήµερα; 5. ξυνεπελάβοντο, ὑπεξανήγετο: Ποια από τις γλωσσικές ιδιοτυπίες του Θουκυδίδη εντοπίζετε στους τύπους των ρηµάτων; 70

19 VΙΙΙ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 1. Αφού διαβάσετε το κείµενο των Πλαταϊκών από το Θουκυδίδη (Β, 4), να εντοπίσετε τις οµοιότητες µε το κεφάλαιο Μπροστά στο φόβο που προκαλεί ο κίνδυνος το ένστικτο της αυτοσυντήρησης γίνεται εντονότερο. Με ποια στοιχεία του κεφαλαίου 74 θα στηρίζατε την άποψη αυτή; 3. Αν ήσασταν πολεµικοί ανταποκριτές πώς θα περιγράφατε στην εφηµερίδα σας τα γεγονότα των κεφαλαίων 72-74; Η περιγραφή σας να είναι ακριβής και συνοπτική. 1 Μετάφραση: Οι Θηβαίοι, όταν κατάλαβαν ότι τους είχαν εξαπατήσει, πύκνωναν τις τάξεις τους κι απόκρουαν τις επιθέσεις απ όπου κι αν γίνονταν. Και δύο τρεις φορές αλήθεια τις απόκρουσαν, έπειτα όµως, επειδή κι οι ίδιοι οι Πλαταιείς τους επιτέθηκαν µε µεγάλο θόρυβο και ταυτόχρονα οι γυναίκες κι οι δούλοι από τα σπίτια κραυγάζοντας και σκούζοντας, τους έριχναν πέτρες και κεραµίδια, κι ακόµη καθώς είχε πέσει δυνατή βροχή όλη τη νύχτα, φοβήθηκαν, υποχώρησαν κι άρχισαν να φεύγουν στους δρόµους της πόλης, χωρίς οι περισσότεροι να ξέρουν, µέσα στο σκοτάδι και τη λάσπη, πού βρίσκονταν τα περάσµατα από τα οποία µπορούσαν να σωθούν (γιατί αυτά γίνονταν στο τέλος του µήνα και δεν είχε φεγγάρι), ενώ όσοι τους κυνηγούσαν τα ήξεραν, ώστε να µην τους ξεφεύγουν, κι έτσι σκοτώνονταν πολλοί. Κάποιος απ τους Πλαταιείς έκλεισε την πύλη από την οποία είχαν µπει οι Θηβαίοι, και που ήταν η µόνη ανοιχτή, µπήγοντας στο σύρτη αντί για βάλανο την κάτω άκρη ακοντίου, ώστε µήτε από κει πια να µπορούν να βγουν. Επειδή τους κυνηγούσαν στους δρόµους της πόλης, µερικοί ανέβηκαν στο τείχος και πήδησαν έξω, αλλά οι περισσότεροι σκοτώθηκαν άλλοι απαρατήρητοι έφτασαν σε µια αφύλαχτη πύλη, έσπασαν το σύρτη µε πελέκι που τους έδωσε µια γυναίκα και βγήκαν, αλλά όχι πολλοί (γιατί γρήγορα έγινε αυτό αντιληπτό), κι άλλοι σκοτώθηκαν σκόρπιοι εδώ κι εκεί στην πόλη. 71

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Θουκυδίδου «Ἱστορίαι»

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Θουκυδίδου «Ἱστορίαι» ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Θουκυδίδου «Ἱστορίαι» Α ΜΕΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟ 3. 70-75 Επιμέλεια: Ιωάννης Παναγιώτης Αμπελάς, Γεώργιος Θώδης Φιλόλογοι Copyright,

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Εισαγωγικό σηµείωµα Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο «Ελληνικά» του Ξενοφώντος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Ξενοφώντα. ΒΙΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ

Εισαγωγή στο Ξενοφώντα. ΒΙΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ Εισαγωγή στο Ξενοφώντα ΒΙΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ Γέννηση: μεταξύ 431 και 429 π.χ. στο δήμο της Ερχιάς της Αττικής. Καταγωγή: γιος του Γρύλλου, εύπορου κτηματία. Μόρφωση: ως γιος εύπορου Αθηναίου πήρε καλή μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΟΥΚΥ Ι ΗΣ IΣΤΟΡΙΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΟΥΚΥ Ι ΗΣ IΣΤΟΡΙΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΟΥΚΥ Ι ΗΣ IΣΤΟΡΙΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Εισαγωγικό σηµείωµα Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο «Κερκυραϊκά» του Θουκυδίδη είναι γραµµένο σε µορφή PDF. Υπάρχουν δύο αρχεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ αὑτούς οἱ δ Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν ἁθρόαις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Γιώργος Θώδης, φιλόλογος

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Γιώργος Θώδης, φιλόλογος 1 Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Γιώργος Θώδης, φιλόλογος 2 3 Α ρ χ α ί ο ι Έ λ λ η ν ε ς Ι σ τ ο ρ ι ο γ ρ ά φ ο ι 1. Εισαγωγικά στην αρχαία ελληνική ιστοριογραφία 1. Ποιο είναι το έργο της ιστοριογραφίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ξενοφῶντος Ἑλληνικά ΑΘΗΝΑ 2001 Ομάδα Σύνταξης Για τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 1 2 3 4 ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 5 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Α. Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 2 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Καθορίζουµε το Πρόγραµµα Σπουδών για τα µαθήµατα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία της Α τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β.Ι, 16-19 Οι Αθηναίοι έχοντας ορµητήριο τη Σάµο λεηλατούσαν τη χώρα του βασιλιά και έπλεαν εναντίον της Χίου και της Εφέσου και προετοιµάζονταν για ναυµαχία και εξέλεξαν ως στρατηγούς

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Γ λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία Ελληνικά Γ λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Πανελλαδικές εξετάσεις 2013 Αρχαία Ελληνικά Γ λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Θέματα - Απαντήσεις Από τους Αντώνη Σαχπεκίδη και Γιώργο Ψωμιάδη ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τόμος 3 ος ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ (ΞΕΝΟΦΩΝ, ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ) Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τόμος 3ος Ομάδα συγγραφής: Κυριακή Διαλησμά Άρης Δρουκόπουλος Ευαγγελία Κουτρουμπέλη Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013

Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013 Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου Για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις

Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Πρόγραμμα: Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 Δράση: Γραμματική και Διδασκαλία Εργο: Γλωσσικές Ασκήσεις Οδηγίες γιά τις Γλωσσικές Ασκήσεις Επιστημονικός υπεύθυνος - επιμέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

Φιλολογική Επιμέλεια : Σεβαστή Ε. Δριμαροπούλου ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ. Ξενοφώντας Θουκυδίδης

Φιλολογική Επιμέλεια : Σεβαστή Ε. Δριμαροπούλου ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ. Ξενοφώντας Θουκυδίδης Φιλολογική Επιμέλεια : Σεβαστή Ε. Δριμαροπούλου ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ Ξενοφώντας Θουκυδίδης 1 Σεβαστή Ε. Δριμαροπούλου ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ : 16-32 ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 16-21 Και οι Αθηναίοι εξορμώντας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Α. Ε. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Α. Ε. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Α. Ε. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΠΕΙΘΩ- ΕΙΔΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ - ΜΟΡΦΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Πιθανά ερωτήματα θεωρίας στο μάθημα της Έκφρασης-έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφώντος Αγησίλαος Κεφάλαιο 7 Συγγραφή: Πόπη Χριστοφόρου - Πούγιουρου, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΛΑΤΩΝ, ΛΑΧΗΣ, 179 C-D ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΛΑΤΩΝ, ΛΑΧΗΣ, 179 C-D ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΛΑΤΩΝ, ΛΑΧΗΣ, 179 C-D Ευστάθιος Φανιάδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 - Φιλολόγων Μόνικα Α. Παπά, Πτυχιούχος Φιλολογίας, ρ. Επιστηµών Αγωγής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Κείμενο. Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η Ελληνική και πάλι στο προσκήνιο Η υποχώρηση των ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ιδίως της Ευρώπης, οφείλεται κατά κύριο λόγο στον εξοβελισμό 1 των ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κεφάλαια 34 47 Βασική δοµή του λόγου: κεφ. 34: Εισαγωγή κεφ. 35: Προοίµιο κεφ. 36 41: Μέρος πρώτο κεφ. 42-43: Μέρος δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ίδιοι οι µαθητές, επίσης, εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ, πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά δέχονται όλες τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας.

Οι ίδιοι οι µαθητές, επίσης, εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ, πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά δέχονται όλες τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας. Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Λ Α Τ Ω Ν ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβληµα που έχει να αντιµετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα Άρθρο «Το ρηματικό σύστημα της νέας ελληνικής: ζητήματα ορολογίας και περιγραφής» Αναστάσιος Τσαγγαλίδης (συγγραφέας) Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα