Εδώ η διδασκαλία έχει ψυχή, έχει όραµα, µιλά στην καρδιά όλων των σπουδαστών µας, µικρών και µεγάλων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εδώ η διδασκαλία έχει ψυχή, έχει όραµα, µιλά στην καρδιά όλων των σπουδαστών µας, µικρών και µεγάλων."

Transcript

1

2

3 Ο Όµιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ, ο Ηγέτης στην Εκµάθηση Ξένων Γλωσσών, έχει τη δική του µοναδική αλήθεια! Για περισσότερο από 26 χρόνια µαθαίνουµε στους σπουδαστές µας να µιλούν, να επικοινωνούν, να βιώνουν την ξένη γλώσσα όπως τη µητρική. Είµαστε µία µοναδική ακαδηµαϊκή κοινότητα µε αναζήτηση, πάθος και δηµιουργικότητα που συνεχώς ανανεώνεται και βελτιώνεται. Στις σελίδες που ακολουθούν µπορείτε να ανακαλύψετε τον τρόπο µε τον οποίο οδηγούµε τους µαθητές µας στην επιτυχία. είτε πώς η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά την τεχνολογία στην τάξη και ενηµερωθείτε για τη Μέθοδο LEARN µε τα θεαµατικά µαθησιακά αποτελέσµατα. Γνωρίστε το Global Education, το επόµενο στάδιο της επικοινωνιακής προσέγγισης. Εδώ η διδασκαλία έχει ψυχή, έχει όραµα, µιλά στην καρδιά όλων των σπουδαστών µας, µικρών και µεγάλων. Στην ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ η µέθοδος καινοτοµεί, εξελίσσεται, τολµά και η µάθηση δεν σταµατά ποτέ! Ελάτε µαζί µας στο µαγικό ταξίδι της γνώσης!

4 Σύστημα ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Μέθοδος 1 Ψηφιακό μάθημα Στις µέρες µας η τεχνολογία έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία και αποτελεί κίνητρο για τους σπουδαστές. Οι καθηγητές του Οµίλου ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ είναι όλοι εξοικειωµένοι µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του µαθήµατος που γίνεται µε τον πλέον σύγχρονο και επιστηµονικό τρόπο. 2 Skill Integration Στην ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ ακολουθούµε µια ολιστική προσέγγιση στην εκµάθηση ξένων γλωσσών. Οι δεξιότητες ενσωµατώνονται µε απώτερο σκοπό οι µαθητές να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν αποτελεσµατικά. Έµφαση δίνεται σε: Α) Task-based learning, µια προσέγγιση όπου ο µαθητής καλείται να κατανοήσει, να παράγει και να επικοινωνήσει στην ξένη γλώσσα µε έµφαση στο νόηµα της γλώσσας. Β) Content and Language Integrated Learning (CLIL), όπου η γλώσσα διδάσκεται παράλληλα µε άλλες θεµατικές ενότητες. 3 Πλάνα ύλης Για κάθε γλωσσικό επίπεδο υπάρχει συγκεκριµένο ωριαίο πλάνο ύλης το οποίο ο καθηγητής ακολουθεί µε στόχο τη σωστή και ακριβή διεξαγωγή του µαθήµατος µέχρι το τέλος της χρονιάς.

5 4 Online τετράδιο ύλης Μετά από κάθε µάθηµα ο καθηγητής συµπληρώνει online στο τετράδιο ύλης την ύλη που δίδαξε έτσι ώστε να γνωρίζει ο ιευθυντής Σπουδών ακριβώς την ύλη που ολοκληρώθηκε. 5 Σπουδαστική καρτέλα Κάθε σπουδαστής έχει την προσωπική του σπουδαστική καρτέλα στην οποία υπογράφει για κάθε ώρα µαθήµατος και επίσης βαθµολογείται για την επίδοσή του για κάθε δεξιότητα. Στην καρτέλα αναγράφονται ακόµη η βαθµολογία των τεστ προόδου και οι απουσίες. Έτσι οι γονείς παρακολουθούν µε µια µατιά την επίδοση των παιδιών τους ανά ώρα µαθήµατος καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς. 6 Smart Start Study planner Κάθε σπουδαστής έχει το εκπαιδευτικό ηµερολόγιο-ατζέντα όπου καταγράφει τις εργασίες που έχει για το σπίτι και τι θα πρέπει να διαβάσει. Με τον τρόπο αυτό ο γονιός ελέγχει πολύ γρήγορα τι ακριβώς έχει να διαβάσει το παιδί για το επόµενο µάθηµα. 7 Τετράδιο Σπουδαστών Στο τετράδιο αυτό καταγράφονται οι ασκήσεις γραπτού λόγου οι οποίες θα ολοκληρωθούν στο σπίτι (εκθέσεις µικρές παράγραφοι). Άλλος ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος για την οργάνωση της µελέτης και την παρακολούθηση της εξέλιξής του στη γλώσσα. 8 Ημέρες γονέων ύο φορές το χρόνο καλούµε τους γονείς να συναντήσουν τους καθηγητές των παιδιών και να ενηµερωθούν για την πρόοδό τους.

6 Σύστημα ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ JustVote Στην ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ η επανάληψη του λεξιλογίου και της γραµµατικής είναι πια «παιχνιδάκι». Το JustVote φροντίζει γι αυτό µε ερωτήσεις που εµφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή και τα παιδιά διαλέγουν τη σωστή απάντηση χρησιµοποιώντας remote control όπως ακριβώς σε τηλεπαιχνίδι! Ένα µοναδικό εργαλείο που διεγείρει τις αισθήσεις του µαθητή και προάγει την άµιλλα και την κοινωνικότητα του παιδιού. Νέες Τεχνολογίες E-Blocks Τα E-Blocks αποτελούν µία µοναδική βιωµατική µέθοδο εκµάθησης της γλώσσας που βασίζεται στην επίλυση προβληµάτων µε τις αισθήσεις και την κίνηση και όχι στην αποστήθιση! Οι µαθητές δουλεύουν µπροστά από το ταµπλό αφής µε την οθόνη του Η/Υ και ειδικά διαδραστικά κυβάκια. Ερωτήσεις παρουσιάζονται στην οθόνη του Η/Υ και οι µαθητές τοποθετούν τα κυβάκια συµµετέχοντας ενεργά σε ιστορίες µε κινούµενα σχέδια, µουσική και παιχνίδια. Multimedia Lab Εκτός από το µάθηµα οι σπουδαστές έρχονται µία ώρα extra την εβδοµάδα στο κέντρο ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ για να εξασκηθούν στη γλώσσα µέσω υπολογιστή πάνω σε ασκήσεις απόλυτα συνυφασµένες µε τη ύλη που διδάσκονται. Οπτικοακουστικό Υλικό Το µάθηµα ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διεξάγεται σε συνδυασµό µε µια σειρά από οπτικοακουστικό υλικό το οποίο χρησιµοποιείται εναλλάξ και συµπληρώνει τον καινοτόµο και πρωτοποριακό τρόπο διδασκαλίας.

7 ιαδραστικός Πίνακας Ανεκτίµητο εργαλείο στην τάξη που δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να απορροφήσουν πληροφορίες µε µεγαλύτερη ευκολία, τους ενθαρρύνει να συµµετέχουν σε οµαδικές συζητήσεις και να συνεργαστούν σε οµάδες. Καθώς παρουσιάζει κάθε εκπαιδευτική πηγή µε έναν ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο, κάνει την εκπαίδευση απολαυστική, τόσο για τους µαθητές όσο και για τους καθηγητές, µε χρήση περισσότερων και µεγαλύτερης ποικιλίας µέσων εκπαίδευσης, ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και κρατάει αµείωτη την προσοχή των µαθητών στο µάθηµα. Οι διαδραστικοί πίνακες χρησιµοποιούνται σε πολλά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν σε µαθητές οι οποίοι ανταποκρίνονται τόσο σε κιναισθητικό όσο και σε οπτικοακουστικό τρόπο εκµάθησης. Ψηφιακή τάξη του αύριο Ένα πρωτοποριακό διαδραστικό περιβάλλον εκπαίδευσης µέσα στην τάξη του αύριο. Ο καθηγητής χρησιµοποιεί µία τελευταίας τεχνολογίας touch screen oθόνη συνδεδεµένη µε tablets που χειρίζονται οι σπουδαστές. ιαδραστικό, διαθεµατικό µάθηµα µε την αρωγή της τεχνολογίας που υποστηρίζει άρτια τη βιωµατική εκµάθηση. Μαθήματα Skype Οι µαθητές στην ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ έχουν την ευκαιρία να µιλούν µε µαθητές άλλων Κέντρων ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ απ όλη την Ελλάδα την Κύπρο και τη Ρουµανία διαµέσου SKYPE. Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά. Με λίγα λόγια, οι µαθητές µιλάνε τη γλώσσα που µαθαίνουν σε real-life setting και η επικοινωνία τοποθετείται στο επίκεντρο της γλωσσικής διδασκαλίας.

8 Σύστημα ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Η πρώτη σειρά βιβλίων της ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ για την ΕJ2 αποκλειστικά για τους μαθητές μας Ξεκίνα τα Αγγλικά σου με τον...αlf Στην ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ τα παιδιά µαθαίνουν Αγγλικά από πολύ µικρή ηλικία µέσα σε real-life setting περιβάλλον έχοντας µια ολιστική προσέγγιση στην εκµάθηση της γλώσσας. Οι µικροί µας φίλοι απολαµβάνουν µία µαγική διαδροµή µέσα από τις περιπέτειες του Alf, την πρώτη σειρά παιδικών βιβλίων της ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ όπου διασκέδαση και µάθηση συνδυάζονται αρµονικά υπό το πρίσµα της πιο σύγχρονης µεθοδολογίας. Οι µαθητές ανακαλύπτουν σταδιακά τις γλωσσικές τους ικανότητες µέσα από µία επιλογή ασκήσεων και δραστηριοτήτων που δίνουν έµφαση στην κριτική σκέψη και τους προετοιµάζουν για το πρόγραµµα Global Education, µία καινοτόµο προσέγγιση στην εκµάθηση της γλώσσας.

9 CLIL Συνοδέψτε τον Alf στο συναρπαστικό ταξίδι της µάθησης µέσω της προσέγγισης CLIL - Content and Language Integrated Learning που δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να ανακαλύπτουν και να επεξεργάζονται θεµατικές ενότητες διαπολιτισµικού περιεχοµένου χρησιµοποιώντας την Αγγλική γλώσσα ως εργαλείο.

10 Σύστημα ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Tο επόµενο στάδιο της επικοινωνιακής προσέγγισης (communicative approach) που ήδη εφαρµόζουµε στη διδασκαλία ξένων γλωσσών και στηρίζεται σε: ιαθεµατική εκµάθηση Ανάπτυξη δεξιοτήτων της κριτικής σκέψης Εκµάθηση βασισµένη στη διενέργεια εργασιών στην Αγγλική γλώσσα µε τη χρήση συγκεκριµένων υλικών και µέσων Ανάπτυξη στις γλωσσικές και επικοινωνιακές ικανότητες µε τη χρήση της γλώσσας ως εργαλείο µε ένα φυσικό και καινοτόµο τρόπο Ο ρόλος του μαθητή Οι µαθητές καλούνται να ολοκληρώσουν µία εργασία στην αγγλική γλώσσα µε τη χρήση συγκεκριµένων υλικών και µέσων. Ο μαθητής Ανακαλύπτει ηµιουργεί Ερευνά Ερµηνεύει Παρουσιάζει Σκέφτεται Συνεργάζεται Ο ρόλος του καθηγητή Ο ρόλος του καθηγητή είναι να καθοδηγήσει τους µαθητές και να τους βοηθήσει να βελτιώσουν την εργασία τους. Ο καθηγητής Βοηθάει ιευκρινίζει Ενθαρρύνει Καθοδηγεί Συµβουλεύει Συντονίζει Υποστηρίζει GLOBAL EDUCATION Στόχοι 1 2 Η ανάπτυξη της πολυπολιτισµικής συνείδησης Η εξέλιξη των γλωσσικών και επικοινωνιακών ικανότητων µε τη χρήση της γλώσσας ως εργαλείο. PROJECTS 3 4 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης Η επαφή µε τη συλλογική εργασία και τη σφαιρική αντίληψη Aποτελέσματα ιαπολιτισµική γνώση και κατανόηση ιαπολιτισµικές δεξιότητες επικοινωνίας Ανάπτυξη προφορικής επικοινωνίας Ανάπτυξη των πολυγλωσσικών ενδιαφερόντων και νοοτροπιών Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης (critical thinking skills) Αθλ

11 Κοινωνία ΜΜΕ Περιβάλλον Πολιτισμός Φύση Τεχνολογία Θεματολογία Γεωγραφία Υγεία Αθλητισμός Τέχνες

12 Ακαδημαϊκή Υπεροχή Κλειστό Εξεταστικό Κέντρο Cambridge ELA Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ, ως Κλειστό Εξεταστικό Κέντρο, διενεργεί τις εξετάσεις του Πανεπιστηµίου Cambridge ELΑ για τους σπουδαστές της. Οι πιστοποιήσεις του Πανεπιστηµίου Cambridge αναγνωρίζονται παγκοσµίως στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. CAMBRIDGE YLE Εξετάσεις, ειδικά σχεδιασµένες για παιδιά! Συνεργασίες Η τεχνολογία στην τάξη του αύριο Κέντρο προετοιμασίας πιστοποίησης ETECT Exam Preparation Center Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ είναι επίσης κέντρο προετοιµασίας για την πιστοποίηση ETECT, µία εξέταση που απευθύνεται σε αρχάριους και πεπειραµένους καθηγητές Αγγλικής γλώσσας. Στους επιτυχόντες απονέµεται πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης (ΕΣΥ ).

13 Πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας Τα προγράµµατά µας οδηγούν σε αναγνωρισµένες πιστοποιήσεις σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Ρώσικα. Παραθέτουµε τον πίνακα αντιστοιχίας των πιστοποιήσεων γλωσσοµάθειας µε το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών, το οποίο είναι διεθνώς αναγνωρισµένο και χρησιµοποιεί έξι επίπεδα περιγραφής των γλωσσικών δεξιοτήτων από το Α1 έως το C2. Κύπρος IGCSE Ο Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός Όµιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ προετοιµάζει τους σπουδαστές του για την εξέταση IGCSE Εnglish as a Second Language. Η συγκεκριµένη πιστοποίηση αναγνωρίζεται στην Κύπρο και το Εξωτερικό.

14 Ακαδημαϊκή Υπεροχή Ταχύρυθμα τμήματα Aγγλικά - Γαλλικά - Γερµανικά - Ιταλικά - Ισπανικά - Ρώσικα Προγράµµατα ειδικά σχεδιασµένα για τις αυξηµένες ανάγκες των ενηλίκων.προγράµµατα προσαρµοσµένα για να τους βοηθήσουν στην προσωπική και επαγγελµατική τους ζωή και να τους προετοιµάσουν για την επιτυχή απόκτηση πιστοποιήσεων. Ξένες γλώσσες για ΕΝΗΛΙΚΕΣ Επαγγελματικό προφίλ με 2 απλά βήματα από τους ειδικούς της ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ ωρεάν δηµιουργία Curriculum Vitae και Cover Letter. Προετοιµασία για interview µε σύγχρονη ορολογία που ανταποκρίνεται σε διεθνείς προδιαγραφές. Upgraded προγράμματα μόνο για φοιτητές Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ επιδοτεί τα εξέταστρα για τα πτυχία FCE, CAE, CPE του Πανεπιστηµίου του Cambridge.

15 ESP- English for Specific Purposes Νέα τµήµατα µε εξειδικευµένα Αγγλικά για ενήλικες. Tailor made courses που καλύπτουν τις επαγγελµατικές σας ανάγκες Banking & Finance Απόλυτα εξειδικευµένο course που απευθύνεται σε σπουδαστές που επιθυµούν να εξελίξουν την καριέρα τους στον οικονοµικό και τραπεζικό τοµέα. Business Το συγκεκριµένο course αποτελείται από 4 επίπεδα και δίνει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη γλωσσική τους ικανότητα ανταποκρινόµενοι στις απαιτήσεις του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Industry & Commerce Ιδανικό course για όλους εκείνους που επιθυµούν να εξελίξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες σύντοµα και απλά. Ο στόχος είναι οι ενδιαφερόµενοι να επικοινωνούν και να κατανοούν άπταιστα την Αγγλική καθοµιλουµένη στο χώρο της βιοµηχανίας και του εµπορίου. Tourism Το περιζήτητο course που αφορά στην τουριστική βιοµηχανία και εξοικειώνει τους σπουδαστές µε την διεθνή τουριστική ορολογία αλλά και την παγκόσµια γλώσσα της φιλοξενίας. Εξαιρετικά επίκαιρο και αποτελεσµατικό συµβάλλει στην ολοκλήρωση του καλύτερου βιογραφικού. Engineering Σχεδιασµένο για σπουδαστές που επιθυµούν να εξασκήσουν τα Αγγλικά τους σε επαγγελµατικό περιβάλλον που σχετίζεται µε την επιστήµη των µηχανικών.

16 Ακαδημαϊκή Υπεροχή ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Ακαδημαϊκή Διεύθυνση Εγγύηση για Ακαδημαϊκή Υπεροχή Εξειδικευμένοι Υπεύθυνοι Γλωσσών Ινστιτούτο Ακαδημαϊκού Σχεδιασμού Νέα Προϊόντα Εξειδικευμένη Βιβλιογραφία Πλάνα Ύλης για κάθε ηλικία Διευθυντές Σπουδών Αρτια Ακαδημαϊκή Λειτουργία ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΙΑΦΟΡΑ! Πάνω από καθηγητές, ακαδηµαϊκό προσωπικό, διευθυντές σπουδών και εισηγητές σεµιναρίων. Μελέτη και Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών Καθηγητές Πτυχιούχοι Πιστοποιημένοι Υπεύθυνοι Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Διασφάλιση Ποιότητας Καθηγητές Ακαδημαϊκό Τμήμα Εύρεση, αξιολόγηση, επαναξιολόγηση & στρατολόγηση καθηγητών Συνεντεύξεις (προφορικά & γραπτά) Έγκριση καθηγητών Σεμινάρια Επιτηρήσεις καθηγητών (Quality Control)

17 Καθόλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς οι καθηγητές ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ καλούνται να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια και workshops, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: Το ακαδηµαϊκό τµήµα του Οµίλου ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ φροντίζει για την άρτια κατάρτιση και την εκπαίδευση των καθηγητών.οι συνεχείς εκπαιδεύσεις και τα ακαδηµαϊκά σεµινάρια κρατούν τους καθηγητές µας ενήµερους για όλες τις εξελίξεις στην ξενόγλωσση εκπαίδευση,τις νέες µεθοδολογίες και καινοτόµες τεχνολογίες.όλοι οι κύκλοι σεµιναρίων πιστοποιούνται από τον Εκπαιδευτικό Όµιλο ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ και διακεκριµένους εκπαιδευτικούς φορείς. Σύστηµα ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Τεχνικές ιδασκαλίας Εκπαιδευτικά Μέσα Μέθοδος Αξιολόγησης Μαθητών Αντιµετώπιση Μαθησιακών υσκολιών Management Τάξης Επικοινωνία µε τους γονείς και Ηµέρες Γονέων

18 Ακαδημαϊκή Υπεροχή Στέλεχος Ακαδημαϊκού Τμήματος ιευθυντής Σπουδών Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ είναι επίσηµο κλειστό εξεταστικό κέντρο του Cambridge ELA, όπου διεξάγει για τους σπουδαστές της ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ τις εξετάσεις γλωσσοµάθειας Αγγλικής Γλώσσας για όλα τα επίπεδα πτυχίων. Η εξέλιξη ενός καθηγητή ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ, εφόσον υπάρχουν τα απαιτούµενα προσόντα, µπορεί να είναι η εξής: Καθηγητές - Επαγγελματική Εξέλιξη Βοηθός ιευθυντή Σπουδών Καθηγητής ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Cambridge Speaking Examiner

19

20 Πληροφορική Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα Παιδικά προγράμματα Τα παιδιά κάνουν τα πρώτα τους βήµατα στην πληροφορική µέσα σε ένα ευχάριστο και δηµιουργικό περιβάλλον, ειδικά σχεδιασµένο για την ηλικία τους. Εγχειρίδια εκπαιδευτών και βιβλία µαθητών συνδυάζουν την ύλη του σχολείου µε διαδραστικά λογισµικά υπολογιστή. Στα κέντρα µας καλύπτονται πλήρως όλες οι αναγνωρισµένες πιστοποιήσεις, χωρίς διάβασµα στο σπίτι. Επίπεδα Σπουδών Τα επίπεδα σπουδών «Μαθαίνω» δίνουν στους µικρούς σπουδαστές τη δυνατότητα να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε: Βασικές δεξιότητες του υπολογιστή Επεξεργασία κειµένου και Υπολογιστικών φύλλων Πλοήγηση στο Internet για αναζήτηση πληροφοριών Εργασία µε Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ηµιουργία Animation Γνωριµία µε τα Windows υνατότητες ζωγραφικής Σχολικές εφαρµογές

21 Προγράμματα Πιστοποίησης Γνώσεων και εξιοτήτων COMPUTER ESSENTIALS Χρήση Η/Υ και ιαχείριση Αρχείων WINDOWS ONLINE ESSENTIALS Υπηρεσίες ιαδικτύου INTERNET WORD PROCESSING Επεξεργασία Κειµένου WORD SPREADSHEETS Υπολογιστικά Φύλλα EXCEL PRESENTATION Παρουσιάσεις POWERPOINT USING DATABASES Βάσεις εδοµένων ACCESS WEB EDITING Επεξεργασία Ιστοσελίδας DREAMWEAVER IMAGE EDITING Επεξεργασία Εικόνας PHOTOSHOP WORD PROCESSING ADVANCED Επεξεργασία Κειµένου WORD SPREADSHEETS ADVANCED Υπολογιστικά Φύλλα EXCEL USING DATABASES ADVANCED Βάσεις εδοµένων ACCESS PRESENTATION ADVANCED Παρουσιάσεις POWERPOINT

22 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Social Media Κοντά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον με τη δύναμη ενός παγκόσμιου οργανισμού! Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ στηρίζει τον άνθρωπο και το περιβάλλον µε το δικό της τρόπο. ΗΜΕΡΕΣ ΑΓΑΠΗΣ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Φιλανθρωπικό Bazaar για παιδιά Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Φλόγα Συµπαράσταση στα παιδιά µε νεοπλασµατική ασθένεια. Αττικό Ζωολογικό Πάρκο Πρόγραµµα υιοθετήσεως ζώων Tο χαμόγελο του παιδιού Ενεργή συµπαράσταση στα παιδιά που µας έχουν ανάγκη. Unicef Έµπρακτη βοήθεια µε σηµαντικά ποσά από τα ετήσια δίδακτρα του Οµίλου. Ανακύκλωση Μπαταριών Ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης µπαταριών στα κέντρα ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Συμπαράσταση στους Πυρόπληκτους ωρεάν φοίτηση στους πυρόπληκτους µαθητές του Green Team Πραγµατοποίηση ενεργειών για την εξοικονόµηση νερού και την ανακύκλωση.

23 #eurognosi

24 Το δίκτυο ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Όμιλος με Όραμα Ακαδημαϊκή υπεροχή στους σπουδαστές μας μέσα από καινοτομία,συστηματικότητα και δυνατό όνομα. Ο Μεγαλύτερος Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής Ο Ευρωπαικός Εκπαιδευτικός Όµιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ EuroLab είναι σήµερα ο µεγαλύτερος Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ευρωπαικών Γλωσσών και Πληροφορικής στην Ευρώπη. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ ιδρύθηκαν το 1989 µε σκοπό να παρέχουν σπουδές Ευρωπαϊκών Γλωσσών υψηλής ποιότητας για όλες τις ηλικίες των σπουδαστών της. Σήµερα είναι η 1η ύναµη στις Ξένες Γλώσσες και την Πληροφορική και ο µεγαλύτερος φορέας ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Ρουµανία, µε 230 κέντρα Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής και περισσότερους από σπουδαστές σε µέση ετήσια βάση.

25

26 Εκδηλώσεις Πολιτισμός και Ψυχαγωγία ραστηριότητες Μέσα στα τόσα χρόνια δηµιουργικής πορείας ο Όµιλος ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ έχει διοργανώσει εκδηλώσεις εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Γκάζι Τεχνόπολις 1o Φεστιβάλ Μαθητών Ηµέρες αγάπης ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Digital Christmas στο Christmas Factory Αποκριάτικα πάρτυ στα Intercontinental, Ledra Marriot, αΐς, κ.ά. Summer Camp Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνει κάθε καλοκαίρι summer camp για την Ελλάδα και εκπαιδευτικά ταξίδια στην Αγγλία. Οι σπουδαστες βρίσκονται σε καθηµερινή επαφή µε την Αγγλική & Γαλλική γλώσσα µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων αλλά και αθλητικών δραστηριοτήτων. Τα προγράµµατα που εκπονούνται στο Summer Camp είναι ειδικά σχεδιασµένα από την ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ.

27 EVENTS

28 ΑΤΤΙΚΗ Γλυφάδα Κέντρο: Αγία Παρασκευή: Άγιος ηµήτριος Κέντρο: Άγιος Ελευθέριος: Αιγάλεω - Λεωφ, Θηβών: Αιγάλεω Κέντρο: Άλιµος: Άλιµος - Τράχωνες: Άνω Γλυφάδα I: Άνω Γλυφάδα II: Άνω Γλυφάδα Ελληνικό: Αργυρούπολη: Αρτέµιδα (Λούτσα): Αχαρναί: Βάρκιζα: Βούλα: Βριλήσσια: Βύρωνας: Γαλάτσι: Γέρακας: Γλυφάδα - Ευρυάλη: άσος Χαϊδαρίου: άφνη: ραπετσώνα: Ζωγράφου Ι: Ζωγράφου ΙΙ: Ηλιούπολη: Ίλιον Ι: Ίλιον ΙΙ: Ιλίσια: Καισαριανή: Καλλιθέα: Καρέας: Κάτω Χαλάνδρι: Κερατέα: Κερατσίνι: Κηφισιά: Κορυδαλλός: Κορωπί: Λαγονήσι: Λαύριο: Λυκαβηττός: Μαρκόπουλο: Μαρούσι Κέντρο: Μελίσσια: Μοσχάτο: Νέα Ιωνία: Νέα Σµύρνη I: Νέα Σµύρνη II: Νέα Σµύρνη III: Νέος Κόσµος: Νίκαια: Παγκράτι: Παιανία - Γλυκά Νερά: Παλαιό Φάληρο: Παλλήνη - Ανθούσα: Πανόρµου: Παπάγου: Πειραιάς: Περιστέρι Κέντρο I: Περιστέρι Κέντρο II: Περιστέρι - Λόφος Αξιωµατικών: Πετρούπολη: Πεύκη: Πικέρµι: Ραφήνα: Σεπόλια: Υµηττός: Φιλοθέη - Καλογρέζα: Χαϊδάρι: ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Αγίου ηµητρίου: Αµπελόκηποι: Άνω Τούµπα: Έδεσσα: Επανωµή: Ευζώνων: Εύοσµος: Θέρµη: Καλαµαριά Κέντρο: Καλαµαριά Κέντρο Ενηλίκων: Kατερίνη: Κιλκίς: Μαρτίου: Μετέωρα Πολίχνης: Νέα Καλλικράτεια: Νεάπολη: Πανόραµα: Πολίχνη: Πυλαία Ι: Πυλαία ΙΙ: Ρετζίκι: Συκιές: Τούµπα Ι: Τούµπα ΙΙ: Τσιµισκή: Ωραιόκαστρο: ΝΗΣΙΑ Άγιος Νικόλαος - Κρήτης: Αλόννησος: Άνδρος: Κέρκυρα: Ρόδος Ι: Ρόδος ΙΙ: Σαντορίνη Ι: Σαντορίνη ΙΙ: Σύρος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αµάρυνθος: Ηγουµενίτσα: Ιωάννινα: Καλαµάτα: Κιάτο: Λουτρά Ωρ. Ελένης: Ναύπλιο: Ορεστιάδα: Πύργος: Χαλκίδα Ι: Χαλκίδα ΙΙ - Νέα Αρτάκη: ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Άγ. οµέτιος: Τηλ.: Αγλαντζιά: Τηλ.: Κοκκινοτριµιθιά: Τηλ.: Μακεδονίτισσα: Τηλ.: Λακατάµεια: Τηλ.: Λατσιά: Τηλ.: Στρόβολος: Τηλ.: , Τσέρι: Τηλ.: ΛΕΜΕΣΟΣ Άγ. Νικόλαος: Τηλ.: (ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ) Άγ. Νικόλαος: Τηλ.: (EuroLab) Γερµασόγεια: Τηλ.: Επισκοπή: Τηλ.: Κολόσσι: Τηλ.: , Μονοβολικό Περιοχή Κάτω Πολεµίδια: Τηλ.: (ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ) Μονοβολικό Περιοχή Κάτω Πολεµίδια: Τηλ.: (EuroLab) Τσίρειο: Τηλ.: , (ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ) Τσίρειο: Τηλ.: , (EuroLab) Παρεκκλησιά: Τηλ.: Ύψωνας: Τηλ.: ΛΑΡΝΑΚΑ: Λάρνακα: Τηλ.: Αθηένου: Τηλ.: Αραδίππου: Τηλ: Μενεού: Τηλ.: ΠΑΦΟΣ: Γεροσκήπου: Τηλ.: ΡΟΥΜΑΝΙΑ PITESTI: SLATINA:

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων

Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2.1 Mission Statement 2.2 Ακαδημαϊκός στόχος 3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΒ (ΙΒΟ) 3.1 Αποστολή του οργανισμού ΙΒ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής. Σεπτέμβριος 2012. www.ionios.gr

Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής. Σεπτέμβριος 2012. www.ionios.gr Συνοπτική έκδοση Γενικού Κανονισμού της Ιονίου Σχολής Σεπτέμβριος 2012 www.ionios.gr Η Ιόνιος Σχολή σας καλωσορίζει... Αγαπητοί φίλοι, παιδιά, γονείς, Στο «κατώφλι» της Ιονίου Σχολής ξεκινά το πιο καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Η «Ακαδημία των Πολιτών» (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με διοικητική έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ I ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ I ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ I ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α Έκδοση 1989 Εργάστηκαν:. Λεβέντης, Κ. Παπαστεφάνου, Α. Αδάμου Θ Έκδοση (Αναθεωρημένη) 2013 Για την παρούσα έκδοση εργάστηκαν: Αναθεώρηση: Γλωσσική επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ.» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ.» Εισηγήτρια:: ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Καθηγητής : κος Δημήτρης Ι. Τσελές Σχολή: «Βιομηχανική Πληροφορική» Α.Μ. 549 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY. Back to Index

MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY. Back to Index MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY 1 Οι πληροφορίες που αναφέρονται σ αυτό τον Οδηγό Σπουδών έχουν σχέση με τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται κατά το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική-Ομορφιά. Παιδαγωγικά. Ναυτιλιακά Toυριστικά Υγεία. Moυσικές Σπουδές. Οικονομία - Διοικηση. Πληροφορική. Κοινωνικές.

Αισθητική-Ομορφιά. Παιδαγωγικά. Ναυτιλιακά Toυριστικά Υγεία. Moυσικές Σπουδές. Οικονομία - Διοικηση. Πληροφορική. Κοινωνικές. Οικονομία - Διοικηση Ναυτιλιακά Toυριστικά Υγεία Πληροφορική Παιδαγωγικά Κοινωνικές Moυσικές Σπουδές Αισθητική-Ομορφιά Υπηρεσίες ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ AΘΗΝΑ: Βερανζέρου 1, Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012. www.kes.ac.cy

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012. www.kes.ac.cy ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 www.kes.ac.cy Το λογότυπο του KES COLLEGE αποτελείται από τρεις ομόκεντρους κύκλους που συμβολίζουν τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης: τη Δημοτική Εκπαίδευση τη Μέση Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

2.315. Θέσεις εργασίας. 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής.

2.315. Θέσεις εργασίας. 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Δωρεάν Eβδομαδιαία Εφημερίδα ΤΕΥΧΟΣ #96 / Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής 25.000 Αντίτυπα Εργασία Υπάλληλοι Γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή τη σχολική χρονιά αισθάνομαι ακόμα πιο έντονα την ανάγκη να επικοινωνήσω

Αυτή τη σχολική χρονιά αισθάνομαι ακόμα πιο έντονα την ανάγκη να επικοινωνήσω ξένες γλώσσες gnosi.net Πάντα κοντά σας... ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 59 ΤΗΛ.: 210.76.44.853 ΧΕΙΜΑΡΑΣ 1 & ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΛ.: 210.76.43.500 INDEX-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 3 EDITORIAL-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σελ. 4 Που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή Χαιρετισμός 6-7 Σημαντικοί Σταθμοί στην ιστορία του Ιδρύματος 8-11 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας 12 Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία!

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016. Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 Γνώση, Παιδεία, Δημιουργία! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4 Οι Σωστές Επιλογές Σπουδών 6 Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Μία Άριστη Επιλογή 13 Γενικότερα Θέματα Σπουδών 14 Υποτροφίες 16 Διαμονή 17

Διαβάστε περισσότερα

apple system Ολική ποιότητα εκπαίδευσης απλά... μαθαίνεις Υψηλή ακαδημαϊκή ποιότητα Τεχνολογία και εκπαίδευση Είναι γεγονός!

apple system Ολική ποιότητα εκπαίδευσης απλά... μαθαίνεις Υψηλή ακαδημαϊκή ποιότητα Τεχνολογία και εκπαίδευση Είναι γεγονός! Ολική ποιότητα εκπαίδευσης Υψηλή ακαδημαϊκή ποιότητα Τεχνολογία και εκπαίδευση Είναι γεγονός! Μια νέα εποχή έχει ξεκινήσει στην εκπαίδευση. Μια εποχή που τοποθετεί εσάς στο κέντρο κάθε ενέργειας, δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2008-2009 Οι Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 380 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» EXPLORING THE STRENGTHS OF PROJECT-BASED

Διαβάστε περισσότερα

2.298. Θέσεις εργασίας. 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Εστίαση. 25.

2.298. Θέσεις εργασίας. 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Εστίαση. 25. Δωρεάν Eβδομαδιαία Εφημερίδα ΤΕΥΧΟΣ #90 / Τρίτη 19 Μαΐου 2015 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής 25.000 Αντίτυπα Εργασία Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL...

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL... ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ CLIL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ CLIL Ορολογία:...4 Δομή του Εγχειριδίου...5 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL...7

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Παραγωγικής Λειτουργίας Τελευταία ενηµέρωση 20/4/2011 Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα