Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ 1 Ανθρωπιστικές, Νοµικές & Κοινωνικές Επιστήµες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ Γ.Β.Π./ΜΟΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ EN Π.ΑΘΗΝΑΣ 16,25/ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ EN Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16,58/ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ FR Π.ΑΘΗΝΑΣ 10/ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ FR Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10,4/ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ DE Π.ΑΘΗΝΑΣ 10,03/ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ DE Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9,95/12109 Ενδεικτικές κατευθύνσεις: Γλώσσας & Γλωσσολογίας, Λογοτεχνίας και Πολιτισµού. Καθηγητής Ξένων Γλωσσών στην Π.Ε.,.Ε. & στα φροντιστήρια, Μεταφραστής, ιερµηνέας, Επιµελητής εκδόσεων. Στη δηµόσια διοίκηση, σε οργανισµούς, µεταφραστικά γραφεία, υπηρεσίες υπουργείου εξωτερικών, τράπεζες, στον τουρισµό, σε διεθνείς οργανώσεις, σε επιχειρήσεις εισαγωγών - εξαγωγών. 7 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ IT Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9,42/ ΙΤΑΛ. & ΙΣΠ. ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛ. (ΙΤΑΛΙΚΗΣ) ΙΤ Π.ΑΘΗΝΑΣ 11,47/ ΙΤΑΛ. & ΙΣΠ. ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛ. (ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ) ES Π.ΑΘΗΝΑΣ 9,35/ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ρωσικά, Τουρκικά, Βουλγαρικά, Τουρκικά + Οικονοµία, Τραπεζικά, ίκαιο, Κοινωνικές Επιστήµες, Ιστορία, ιαπολιτισµική Επικοινωνία, Πολιτισµός Παρευξείνιων χωρών. Καθηγητής ξένων γλωσσών, Μεταφραστής, ιερµηνέας. Σε υπουργεία, δηµόσιες & ιδιωτικές επιχειρήσεις, στο διπλωµατικό σώµα, σε διεθνείς οργανισµούς. 11 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Π.ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Π.ΑΘΗΝΑΣ Καθηγητής Θεολόγος.Ε., Ιερέας (Ποιµαντικό). Σε θέσεις µε αντικείµενο τον άνθρωπο και τα προβλήµατά του, την οικογένεια, την κοινωνία (ερευνητικά κέντρα, τοπική αυτοδιοίκηση, συµβουλευτικοί σταθµοί). 14 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2 15 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Π.ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Π.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Καθηγητής Φιλόλογος.Ε., σε ιδρύµατα ψυχικής υγείας (ψυχοπαιδαγωγική καθοδήγηση, σχολική συµβουλή σε ηθικο πρακτικά ζητήµατα: σχολική ψυχολογία, ΣΕΠ). 17 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ κατευθύνσεις: α) Φιλοσοφία, β) Θεωρία και Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστηµών. 19 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Π.ΠΑΤΡΑΣ Καθηγητής Φιλόλογος.Ε., Σύµβουλος σε ηθικο-πρακτικά ζητήµατα σε επιστηµονικά, νοσηλευτικά ή ερευνητικά και πολιτιστικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις, σε διεθνείς οργανισµούς. 20 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.ΠΑΤΡΑΣ Ενδεικτικοί τοµείς: Κλασσικών Σπουδών, Βυζαντινής και νεοελληνικής Φιλολογίας, Γλωσσολογίας, Θεατρολογίας. Καθηγητής Φιλόλογος.Ε., σε ερευνητικά πολιτιστικά κέντρα, σε αρχεία, βιβλιοθήκες, σε εκδοτικούς οίκους και στα Μ.Μ.Ε. ως Επιµελητής κειµένων. 25 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 26 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Καλαµάτα Π. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Π.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Π.ΑΘΗΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ενδεικτικοί τοµείς: Αρχαιολoγίας, Ιστορίας, Ιστορίας της Τέχνης. Καθηγητής Φιλόλογος.Ε., Αρχαιολόγος στην αρχαιολογική υπηρεσία, σε κέντρα αρχειοθέτησης και τεκµηρίωσης & βιβλιοθήκες, στις κρατικές πινακοθήκες και µουσεία, σε ερευνητικά-επιστηµονικά ή πολιτιστικά ιδρύµατα, στη συντήρηση, παρουσίαση και διεύθυνση συλλογών ή µουσείων, στη συγγραφή αρχαιολογικών κειµένων. 31 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ Βόλος Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Καθηγητής Φιλόλογος.Ε. από τις κατευθύνσεις Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αρχαιολόγος- Ιστορικός, στην αρχαιολογική υπηρεσία, σε κέντρα αρχειοθέτησης και τεκµηρίωσης, σε βιβλιοθήκες, πινακοθήκες και µουσεία ως ιστορικός και λαογράφος, σε ερευνητικά-επιστηµονικά και πολιτιστικά ιδρύµατα ως κοινωνικός ανθρωπολόγος µε ειδίκευση στα πολυµέσα. 32 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Καλαµάτα Π.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ Ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης, Επιγραφική, Ενάλια Αρχαιολογία, ιαχείριση Μνηµείων, Μουσειολογία. Σε αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία. 2

3 33 ΙΣΤΟΡΙΑΣ 34 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ Καθηγητής Φιλόλογος.Ε, Ιστορικός ή Εθνολόγος ερευνητής. Σε ερευνητικά κέντρα, µορφωτικά ιδρύµατα, αρχεία, κέντρα µελετών, υπηρεσίες και φορείς του δηµοσίου τοµέα που ασχολούνται µε την ιστορική ή την εθνολογική έρευνα, σε βιβλιοθήκες και µουσεία, σε προγράµµατα ανασκαφών για την προώθηση της ιστορικής και εθνολογικής έρευνας, σε διεθνείς οργανισµούς. 35 ΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ικαστής, ικηγόρος, Συµβολαιογράφος, Νοµικός Σύµβουλος, Υποθηκοφύλακας, ικαστικός λειτουργός, ικαστικός Υπάλληλος (ειδικές κατηγορίες), ιπλωµάτης (µε εξετάσεις στην ιπλωµατική Ακαδηµία). Για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος απαιτείται ειδική άδεια, µετά από 18µηνη άσκηση σε δικηγορικό γραφείο και ειδικές εξετάσεις. 38 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.ΠΑΤΡΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ναύπλιο Π.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Θεατρολόγος, Κριτικός Τέχνης. Σε θεατρικούς οργανισµούς ως ραµατολόγος, Υπεύθυνος καλλιτεχνικού προγραµµατισµού, Μεταφραστής, Επιµελητής προγραµµάτων. Στα ΜΜΕ ως επιστηµονικός σύµβουλος και υπεύθυνος για θεατρικές εκποµπές, σε εκδοτικούς οίκους ως Κριτικός, Συντάκτης ειδικευµένος στο θέατρο, σε Υπουργεία, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως Υπεύθυνος θεατρικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε δραµατικές σχολές ως Καθηγητής. Στέλεχος θεάτρων ( ραµατολόγος, Επιµελητής προγραµµάτων, οργανωτικό Στέλεχος), Θεατρικός Εµψυχωτής πολιτιστικών κέντρων, Υπεύθυνος θεατρικών εκποµπών και εκδόσεων, Καλλιτεχνικός Συντάκτης, Θεατρικός Κριτικός, Καθηγητής Θεατρικής Αγωγής. Ο πτυχιούχος των κύκλων ραµατικής Τέχνης και Σκηνογραφίας & Ενδυµατολογίας µπορεί να απασχοληθεί ως Ηθοποιός, Σκηνογράφος, Σκηνοθέτης ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Π. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ειδικός συναρµολόγησης εικόνας, Ενδυµατολόγος, Ηχολήπτης, Κριτικός Τέχνης, Σεναριογράφος, Σκηνογράφος, Σκηνοθέτης, Παραγωγός, ιευθυντής Φωτογραφίας, Μοντέρ, Κριτικός Κινηµατογράφου, στην εκπαίδευση (διδασκαλία κινηµατογράφου) ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 44 2 ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Θεσ/νίκη Π.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κόρινθος Π. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων και Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, Αξιολόγηση, ιαµόρφωση και Ανάπτυξη Θεσµών Κοινωνικής Πολιτικής, Κατάρτιση ενηλίκων στις νέες τεχνολογίες, Προγράµµατα ενηλίκων λειτουργικά αναλφάβητων, Προγράµµατα διάδοσης της ελληνικής γλώσσας σε ενηλίκους άλλων χωρών. Σε οργανισµούς που ασχολούνται µε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, µε την οικονοµική (επαγγελµατική) και κοινωνική ενσωµάτωση µειονεκτουσών οµάδων, σε ΙΕΚ. Ο απόφοιτος της κατεύθυνσης Εκπαίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες µπορεί να απασχοληθεί ως εξειδικευµένος εκπαιδευτής στην Ειδική Αγωγή, σε αντίστοιχες υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα (σχολεία, νοσοκοµεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγιεινής, δηµοτικά και νοµαρχιακά κέντρα ψυχοεκπαιδευτικής υποστήριξης). 45 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εκπόνηση, εφαρµογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικού σχεδιασµού. Καθηγητής Κοινωνιολογίας.Ε., Ερευνητής σε δηµόσια ή ιδιωτικά κέντρα διεξαγωγής ερευνών, στέλεχος σε δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς κοινής ωφέλειας, σε διοικητικές περιφέρειες, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µε αρµοδιότητες σε θέµατα κοινωνικής προστασίας και παρέµβασης (νοσοκοµεία, ασφαλιστικούς οργανισµούς), 3

4 46 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Θεωρία του Βιβλίου, της Πληροφορίας, του Αρχειακού Τεκµηρίου και αντικειµένων µουσειακής αξίας, δηµιουργία, οργάνωση, διαχείριση και αξιοποίηση συλλογών βιβλιακού, αρχειακού υλικού και πληροφοριών. Σε κέντρα αρχειοθέτησης και αρχειακές υπηρεσίες, σε βιβλιοθήκες (σχολικές, πανεπιστηµιακές, ερευνητικές), σε υπηρεσίες και κέντρα τεκµηρίωσης και πληροφόρησης, σε µουσεία (οργάνωση και παρουσίαση πληροφορίας και συλλογών). 47 ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1ΞΓ Π.ΠΕΙΡΑΙΑ 14,7/ ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1ΞΓ 49 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 15,63/ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π. ΘΡΑΚΗΣ 52 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΟ ηµόσιο ιεθνές ίκαιο, συγκρότηση και λειτουργία των ιεθνών Οργανισµών, θεσµοί και λειτουργίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις, Εξωτερική Πολιτική και ιακρατικές Σχέσεις, Σε διεθνείς και πολυµερείς οργανισµούς, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επιχειρήσεις ως στέλεχος δηµοσίων σχέσεων, σε εκδοτικούς οίκους και Μ.Μ.Ε. που ασχολούνται µε διεθνή και ευρωπαϊκά Θέµατα. Ανάλυση των πολιτικών, πολιτειακών και διεθνών φαινοµένων: Πολιτική Θεωρία, Συγκριτική-Πολιτική Ανάλυση, Κρατική Οργάνωση, Κρατικές Πολιτικές, Ευρωπαϊκή Συγκριτική Πολιτική, Εκλογική Συµπεριφορά, ηµόσια ιοίκηση. Καθηγητής.Ε. Πολιτικής Επιστήµης, σε υπουργεία και οργανισµούς, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα ΜΜΕ, σε διεθνείς και πολυµερείς οργανισµούς, σε πολιτικά κόµµατα, ιδρύµατα, ινστιτούτα, εταιρείες δηµοσκοπήσεων και δηµοσίων σχέσεων. Ως άνω και επιπλέον: 4 τοµείς: Πολιτικής Επιστήµης, Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας, ιεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, ιοικητικής Επιστήµης ο ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Προώθηση των επιστηµών οργάνωσης και λειτουργίας της Πολιτείας. Σε υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε κέντρα πολιτικής έρευνας και σχεδιασµού, σε λογιστήρια, σε ασφαλιστικές εταιρείες, ως διοικητικό στέλεχος, ορκωτός λογιστής, τραπεζικός, εφοριακός. Οι απόφοιτοι του τµήµατος εγγράφονται µέλη του οικονοµικού επιµελητηρίου. 54 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ 55 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Κόρινθος Π.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ Πολιτική Επιστήµη & ιεθνείς Σχέσεις ή Πολιτική Ιστορία, ιεθνής Οικονοµία, ηµόσια ιοίκηση. Σε υπηρεσίες υπουργείων, στην Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης, στο Ινστιτούτο ιαρκούς Επιµόρφωσης, σε επιχειρήσεις δηµοσίων σχέσεων, δηµοσκοπήσεων, κέντρα πολιτικής ανάλυσης και έρευνας, σε επιτελικές θέσεις ανάλυσης και σχεδιασµού πολιτικής στα πολιτικά κόµµατα, σε διεθνείς ή πολυµερείς οργανισµούς. 56 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ρόδος Π.ΑΙΓΑΙΟΥ Αγγλικά + Αραβικά ή Τουρκικά ή Εβραϊκά. Πολιτισµός, Ιστορία και πολιτικοοικονοµικές δοµές των χωρών της Νότιας και Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Τρεις κατευθύνσεις σπουδών: α. Αρχαιολογία και Αρχαιοµετρία, β. Γλωσσολογία νοτιοανατολικής Μεσογείου, γ. ιεθνείς Σχέσεις και Οργανισµοί. Σε υπουργεία, δηµόσιες & ιδιωτικές επιχειρήσεις, στο διπλωµατικό σώµα, σε διεθνείς οργανισµούς. 57 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 58 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 59 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Μυτιλήνη Π.ΑΙΓΑΙΟΥ Συστηµατική µελέτη της κοινωνίας, της κοινωνικής συµπεριφοράς, των κοινωνικών θεσµών, της διαδικασίας συγκρότησης και µεταβολής της δοµής της, των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο σηµερινός άνθρωπος. Καθηγητής Κοινωνιολόγος.Ε., στους ΟΤΑ, σε φορείς που ασχολούνται µε προγράµµατα εφαρµογών κοινωνικής πολιτικής, υγείας, πρόνοιας, ασφάλισης, στέγασης, σε δηµοσκοπήσεις και έρευνες, σε χώρους διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, σε διαφηµιστικές επιχειρήσεις. 4

5 60 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ Εθνογραφία και διαπολιτισµική σύγκριση µε δυτικές και άλλες κοινωνίες. 61 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Μυτιλήνη Π. ΑΙΓΑΙΟΥ Κατευθύνεις: α. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας β. Ιστορικών Σπουδών γ. Σπουδών Επικοινωνίας. 62 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π. ΘΡΑΚΗΣ Κοινωνικός Λειτουργός, Στέλεχος διοίκησης και προγραµµατισµού µε προσανατολισµό την κοινωνική διοίκηση και την κοινωνική εργασία. Υλοποίηση προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής, στους τοµείς εργασίας κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικών ασφαλίσεων, κατοικίας, υγείας, δικαιοσύνης, προστασίας περιβάλλοντος, προστασίας του παιδιού, του εφήβου, των υπερηλίκων των ΑΜΕΑ ή ΚΑΠΑ, στην προληπτική θεραπευτική εργασία και την εφαρµογή προγραµµάτων επανένταξης ατόµων σε κέντρα ψυχικής υγιεινής, νοσοκοµεία, φυλακές, κέντρα αποτοξίνωσης ναρκοµανών, εκπαιδευτικός των κοινωνικών λειτουργών και όλων των εκπαιδευόµενων στην κοινωνική εργασία. 63 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1ΞΓ Π.ΑΘΗΝΑΣ 16,77/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1ΞΓ 16,07/17218 ηµοσιογράφος, Επικοινωνιολόγος, Κριτικός Τέχνης, Υπεύθυνος ηµοσίων Σχέσεων. Σε υπηρεσίες του υπουργείου τύπου, ως εµπειρογνώµονας των Μ.Μ.Ε., σε γραφεία τύπου, δηµοσίων σχέσεων, σε διαφηµιστικές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις ή ιδρύµατα, ως Πολιτιστικός Σύµβουλος σε ΟΤΑ, νοµαρχίες, πολιτιστικούς οργανισµούς. 65 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1ΞΓ Π. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15,47/ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Φλώρινα Π. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αλβανικά, Ρωσικά, Βουλγαρικά, Ρουµανικά, Τουρκικά, Σεριβικά + Οικονοµία, Κοινωνικές και Πολιτικές οµές και Πολιτισµός των Βαλκανικών λαών, λαών της Ανατολικής Ευρώπης και Παρευξεινίων χωρών. Σε πρεσβείες, προξενεία, εταιρίες, στο διπλωµατικό σώµα, διδασκαλία γλωσσών ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ / ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Θεσ/νίκη Π.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κατευθύνσεις: α. Βαλκανικών Σπουδών, β. Σλαβικών Σπουδών, γ. Ανατολικών Σπουδών. Ρωσικά ή Τουρκικά + µια βαλκανική, σλαβική ή ανατολική γλώσσα + Ιστορία, Πολιτισµός, οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές Σχέσεις των κρατών αυτών µε την Ελλάδα. 68 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Π. ΑΘΗΝΑΣ Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισµός των Σλαβικών λαών. Κατευθύνσεις: Ανατολικών, υτικών και Νοτίων Σλαβικών Σπουδών. Ρωσική γλώσσα + 1 (Βουλγαρική, Ουκρανική, Πολωνική, Σερβική/Κροατική και Τσεχική). 69 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Π. ΑΘΗΝΑΣ Γλώσσα, Ιστορία, Πολιτισµός, Θεσµοί, Οικονοµία της Τουρκίας. 70 ΦΙΛΟΣ. ΠΑΙ. & ΨΥΧΟΛ. (ΠΡΟΓΡ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ) Π.ΑΘΗΝΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 72 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Π. ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Π. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ψυχολόγος: µελέτη της ανθρώπινης συµπεριφοράς, αντιµετώπιση των ψυχολογικών προβληµάτων του σύγχρονου ανθρώπου. Σε υπηρεσίες των υπουργείων υγείας, παιδείας, εργασίας, σε σχολές, οικοτροφεία, κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, προγράµµατα αλφαβητισµού, σε ψυχιατρικές κλινικές νοσοκοµείων ή σε ιδιωτικές κλινικές, σε γραφεία παροχής ψυχολογικών συµβουλών, σε επιχειρήσεις, σε συµβουλευτικά κέντρα, σε ερευνητικά κέντρα, στη διαφήµιση και το marketing, ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε δικό τους γραφείο ή συµβουλευτικό κέντρο. 5

6 74 Ξ. ΓΛ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 2ΞΓ 16,08/19056 Αγγλική, Γαλλική και Γερµανική Γλώσσα (επιλογή 2 γλωσσών). Τεχνικές µετάφρασης και διερµηνείας. Σε τράπεζες, οργανισµούς, διεθνείς οργανισµούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις, στα Μ.Μ.Ε., στη µεταφραστική υπηρεσία του υπουργείου εξωτερικών. 75 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ES 11,67/13573 Όπως: ο ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.. Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ο ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π ο ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.. Τρίκαλα Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σέρρες Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ο ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.. Π.ΑΘΗΝΑΣ Ενδεικτικές κατευθύνσεις: Εκπαιδευτική, Προπονητική, Οργάνωση & ιοίκηση, Μαζικός Αθλητισµός, Ειδική Αγωγή, Αθλητική ηµοσιογραφία. Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Π.Ε &.Ε., Τεχνικός Σύµβουλος και Επιστηµονικός Συνεργάτης σε αθλητικούς οργανισµούς, κέντρα αδυνατίσµατος, γυµναστήρια, κατασκηνώσεις, Προπονητής σε αθλητικά και πολιτιστικά σωµατεία, Γυµναστής σε δήµους και επιχειρήσεις ο ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Βόλος Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κατευθύνσεις: Α. Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού, Β. Ειδικής Αγωγής ασκάλου. Κάθε κατεύθυνση περιλαµβάνει τις ειδικεύσεις α) Για τυφλά και αµβλύωπα παιδιά, β) Για κωφά ή βαρήκοα παιδιά, γ) Για σωµατικά ανάπηρα παιδιά, δ) Για νοητικά καθυστερηµένα παιδιά, ε) Για αυτιστικά παιδιά, και στ) Για παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες. Σε Ειδικά Σχολεία & Ιδρύµατα ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ 83 2 ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Βόλος Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Π.ΑΘΗΝΑΣ ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Π.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Π.ΠΑΤΡΑΣ ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ 88 2 ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Αλεξ/πολη Ρόδος Π.ΑΙΓΑΙΟΥ άσκαλος Π.Ε., στις υπηρεσίες της λαϊκής επιµόρφωσης, σε προγράµµατα αλφαβητισµού ειδικών οµάδων, στην Ειδική Αγωγή µετά από πέντε χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή µετεκπαίδευση ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Φλώρινα Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

7 91 2 ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Π.ΑΘΗΝΑΣ ο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ 94 2 ο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 95 2 ο ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 96 2 ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αλεξ/πολη Ρόδος Π.ΑΙΓΑΙΟΥ Βόλος Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Νηπιαγωγός Π.Ε., σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθµούς, σε ιδρύµατα φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, ως παιδαγωγοί σε φορείς και οργανισµούς, σε νοσοκοµεία για παιδιά ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Π.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Π. ΠΑΤΡΑΣ ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ο ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥ Φλώρινα Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ,13/ ο ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥ Π.ΑΘΗΝΑΣ 12,78/ ο ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14,1/15864 Κατευθύνσεις: α. Μουσικολογίας- Μουσικής Παιδαγωγικής, β. Σύνθεσης. Καθηγητής Μουσικής, Μουσικολόγος, Συνθέτης, Μαέστρος, Τραγουδιστής, Εκτελεστής οργάνων, Παραγωγός µουσικών εκποµπών ο ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΟΥ Θεσ/νίκη Π.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 15,18/17411 Προγράµµατα εφαρµοσµένων µουσικών σπουδών, στα πρότυπα των ανωτάτων µουσικών ακαδηµιών. Κλάδοι: α) Ευρωπαϊκή (κλασσική), β) Βυζαντινή, γ) Ελληνική Παραδοσιακή (δηµοτική) και δ) Σύγχρονη Μουσική. Καταρτισµός µουσικών και καλλιτεχνών, καταρτισµός πρότυπων ορχηστρών, χορωδιών, µονωδών ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Π.ΑΘΗΝΑΣ Επιστηµολόγος: Έρευνα της ιστορίας και της θεωρίας της επιστήµης, µεθοδολογική µελέτη της επιστήµης, µελέτη της σχέσης της µε άλλα πολιτιστικά και κοινωνικά φαινόµενα. Εµπειρογνώµονας, Τεχνικός Σύµβουλος, ιοικητικό Στέλεχος εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, Σύµβουλος εκδοτικών οίκων ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μυτιλήνη Π.ΑΙΓΑΙΟΥ Κατευθύνσεις: Α. Σύγχρονη Μουσειολογία, Β. Επιτέλεση και ηµόσια ρώµενα, Γ. Οπτικοακουστικές Τέχνες,. Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Σε τοµείς του πολιτισµού στους οποίους χρησιµοποιούνται οι Νέες Τεχνολογίες: παραγωγή, και διακίνηση πολιτισµικών αγαθών, τουρισµός, ψυχαγωγία (δήµοι, νοµαρχίες, µουσεία, βιβλιοθήκες). 7

8 106 4 ο ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ Σύγχρονη οπτικοακουστική τεχνολογία στον ευρύτερο χώρο της τέχνης και των ΜΜΕ. Αντικείµενα: α) επιστηµονική έρευνα των εφαρµογών της σύγχρονης τεχνολογίας στην παραγωγή και επεξεργασία ήχου και εικόνας, β) καλλιτεχνικές και επικοινωνιακές εφαρµογές των οπτικοακουστικών µέσων και γ) διδασκαλία των νέων µορφών οπτικοακουστικής έκφρασης. Σε χώρους οπτικοακουστικής επικοινωνίας και αναψυχής (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εταιρείες παραγωγής ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού, σχεδιασµού και παραγωγής video-games, ανάπτυξης οπτικοακουστικών συστηµάτων). ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Αγρίνιο Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για την πολιτισµική κληρονοµιά, τη διαχείρισή της και την αποτελεσµατική ανάδειξή της µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Στη διοίκηση και διαχείριση πολιτισµικών µονάδων, τον τουρισµό, την ψυχαγωγία (δήµοι, νοµαρχίες, µουσεία, βιβλιοθήκες, εκδοτικοί οίκοι). 108 ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΣΚΤ Ιστορία της τέχνης, ιδακτική της τέχνης, Θεωρία χώρου/ Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Μεθοδολογία και Ιστοριογραφία της Τέχνης, Κριτική της Τέχνης, Κοινωνιολογία της Τέχνης, Παιδαγωγική και Ψυχολογία της Εκπαίδευσης. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 109 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ Μ Π.Ε. Θεσ/νίκη ΣΣΑΣ 19001/18626/ - Στρατολόγοι (νοµικοί) Στρατού. Προϋποθέσεις: Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή θα πρέπει: Να είναι Έλληνας το γένος. Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου µε διαγωγή τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ. Να έχει ηλικία από 17 µέχρι 21 ετών. Να έχει ανάστηµα πάνω από 1,70 µέτρα για άντρες και πάνω από 1,65 για τις γυναίκες και Βάρος: ΜΣ για άνδρες: 20-25, για γυναίκες: Να είναι υγιής µε άρτια σωµατική διάπλαση. Να είναι άγαµος. Να µην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήµατα. Να υποστεί επιτυχώς τις προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται από τη Σχολή και περιλαµβάνουν ψυχοµετρικές δοκιµασίες, υγειονοµικές εξετάσεις και αθλητικές. 110 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Μ Π.Ε. Θεσ/νίκη ΣΣΑΣ 19171/18979/ - Ψυχολόγοι Στρατού. Προϋποθέσεις ως άνω. ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑ ΗΜΙΕΣ 111 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 114 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι µπορούν να είναι: α. µόνο Χριστιανοί Ορθόδοξοι, β. µόνο άρρενες Οι πτυχιούχοι προσλαµβάνονται αποκλειστικά στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα. Ειδικότερα: Οι χειροτονούµενοι κατατάσσονται στην Α µισθολογική κατηγορία εφηµερίων και εξελίσσονται στα µισθολογικά κλιµάκια της κατηγορίας ΠΕ (Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης), οι δε του Προγράµµατος Ιερατικών Σπουδών εγγράφονται στον κατάλογο των προς αρχιερατείαν εκλογίµων. 115 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ 116 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Προϋπόθεση: Οι υποψήφιοι µπορούν να είναι µόνο Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Οι πτυχιούχοι προσλαµβάνονται αποκλειστικά στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα. ιαχείριση και συντήρηση ξυλογλύπτων, υφασµάτων, αµφίων, σκευών, εντύπων, παλαιτύπων, µαρµάρων και γλυπτών, ψηφιδωτών, υλικών και τεχνικών επεµβάσεων αποκατάστασης, εκτιµήσεως κειµηλίων, χρυσοκεντητικής, κεραµικών, αγιογραφίας και συντήρησης εικόνων, επιγραφικής και παλαιογραφίας, µεθόδων αποτυπώσεων και γενικώς στη συντήρηση έργων της Εκκλησιαστικής Τέχνης. 8

9 Τ.Ε.Ι 117 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Βιβλιοθηκονόµος: Αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία & διαχείριση πληροφορίας, µε έµφαση στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφόρησης. Επιλογή, ταξινόµηση & οργάνωση υλικού βιβλιοθήκης και µονάδας πληροφόρησης. Σε εθνικές, πανεπιστηµιακές, δηµοτικές, παιδικές και σχολικές βιβλιοθήκες, σε βιβλιοθήκες εκπαιδευτικών και άλλων ιδρυµάτων, οργανισµών, τραπεζών. 119 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ηράκλειο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Κοινωνικός Λειτουργός: εφαρµογή προγραµµάτων πρόνοιας σε συνεργασία µε στις αρµόδιους φορείς Σε τοµείς: κοινωνικής πρόνοιας, υγείας ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, κοινωνικής ασφάλισης, επαγγελµατικού προσανατολισµού και απασχόλησης, πρόληψης και αντιµετώπισης εγκληµατικότητας, κοινοτικής οργάνωσης και ανάπτυξης κοινωνικών υπηρεσιών, στις Ένοπλες υνάµεις και υπηρεσίες του υπουργείου δηµοσίας τάξης ο ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ιωάννινα ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αγωγή και φροντίδα βρεφών και νηπίων µέχρι 6 ετών. Ίδρυση και λειτουργία βρεφικών και παιδικών σταθµών, βοηθός ειδικών παιδαγωγών σε χώρους ειδικής προσχολικής αγωγής Α/θµιας Εκπαίδευσης, σε νοσοκοµεία και κλινικές παιδιών ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Πύργος ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΜΕ & Ηλεκτρονική ηµοσιογραφία, ηµιουργικός Σχεδιασµός. ηµοσιογράφος, Παραγωγός, Ερευνητής Αγοράς, Αναλυτής εφαρµογών Η/Υ, Σχεδιαστής Πολυµέσων, Υπεύθυνος ηµοσίων Σχέσεων, Σχεδιαστής & Παραγωγός έντυπου, οπτικοακουστικού και ψηφιακού υλικού. Στα ΜΜΕ, σε διαφηµιστικές εταιρίες, εταιρίες ερευνών, πολιτισµικούς οργανισµούς ο ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΜΟΥ) Άρτα ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Εκµάθηση ενός τουλάχιστον µουσικού οργάνου + θεωρητική κατάρτιση (Λαϊκός Πολιτισµός, Μουσική Ανάλυση). Καθηγητής Μουσικών στην Εκπαίδευση (µουσικά γυµνάσια, λύκεια, ωδεία, µουσικές σχολές), µουσικός στον τοµέα εξειδίκευσής του, στην εµπορία, κατασκευή και συντήρηση λαϊκών µουσικών οργάνων, σε σύγχρονες εφαρµογές των Η/Υ και των πολυµέσων της µουσικής, σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρείες, στα Μ.Μ.Ε. 127 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Πύργος ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Μουσειολογία: η µελέτη της ιστορίας, η υποδοµή των µουσείων, η µελέτη συγκεκριµένων συστηµάτων για την έρευνα, συντήρηση και οργάνωση των µουσείων και στην ταξινόµηση διαφόρων εκθεµάτων. Μουσειογραφία: µέθοδοι και πρακτικές λειτουργίας των Μουσείων, εκπόνηση µελετών για τα µουσεία, δηµιουργία εκθέσεων, εκθέσεις µουσείων και µουσειολογικές µελέτες ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ζάκυνθος ΤΕΙ Ι. ΝΗΣΩΝ ΝΕΟ Αποκατάσταση και συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. 9

10 129 5 ο ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ο ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Καστοριά ΤΕΙ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αργοστόλι ΤΕΙ Ι. ΝΗΣΩΝ ιαφηµιστής, Ειδικός Ψυχαγωγίας, Υπεύθυνος ηµοσίων Σχέσεων. Σε επιχειρήσεις στις οποίες λειτουργούν τµήµατα δηµοσίων σχέσεων (επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και αναψυχής ), σε εξαγωγικές µονάδες, επιχειρήσεις υλοποίησης κοινοτικών δράσεων, επιχειρήσεις εµπορίου και µεταφορών, διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς, στα ΜΜΕ. ο ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ξ. ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1ΞΓ Ηγουµενίτσα ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 10,12/ ξένες γλώσσες (αρχάριοι) + Οικονοµία, Εµπόριο, Τουρισµός, Μάρκετινγκ, Η/Υ. Στον τοµέα των εξαγωγών, σε µεταποιητικές εξαγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις, σε µεταφορικές εταιρείες, εµπορευµατικούς σταθµούς, εµπορικές εξαγωγικές-εισαγωγικές επιχειρήσεις, συνεταιριστικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, ταξιδιωτικά γραφεία, τουριστικές µονάδες, ανταλλακτήρια συναλλάγµατος, σε γραφεία εξειδικευµένης µετάφρασης. ο ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ιαχείριση και ιoίκηση Συνεταιριστικών Oργανώσεων και Eπιχειρήσεων, διακίνηση, εµπoρία και διαχείριση συνεταιριστικών πρoϊόντων, συνεταιριστικών εφoδίων και µηχανηµάτων. 1 1 Μάιος 2009 ΚΕΣΥΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Καλλ. Παρρέν - Σιγανού

Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες

Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 1 Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ EN Π.ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ EN Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ 1 Ανθρωπιστικές, Νοµικές & Κοινωνικές Επιστήµες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΓΛ. Αθήνα ΕΚΠΑ 20229 2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές

Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές Φροντιστήριο ΑΛΦΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Χρήσιµες πληροφορίες για όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ - ΤΕΙ & τις στρατιωτικές σχολές Κώστας Σίδερης Απρίλιος 2012 [1] [2] 1ο πεδίο ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ι. Σ.Σ.Α.Σ Στρατολογικό Θεσ/νίκης 2310962101 www.ssas.gr Ψυχολογικό Θεσ/νίκης 2310962101 www.ssas.gr Στρατολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Τµήµα Θεολογίας Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας Τµήµα Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η κατάρτιση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 181 τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 182 1ο επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες Από ποια κατεύθυνση συμφέρει να πάω;

Διαβάστε περισσότερα

18828/18326/ 16573 18180/17297/ 13743 16909/16325/ 16848 14176/12148/ 13778 15302/14615/ 14923

18828/18326/ 16573 18180/17297/ 13743 16909/16325/ 16848 14176/12148/ 13778 15302/14615/ 14923 5 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Επιστήµες Οικονοµίας & ιοίκησης 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 515 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Αθήνα ΟΠΑ 15570 516 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 14204

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά Πεδία. Γενικές Πληροφορίες. Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ

Επιστημονικά Πεδία. Γενικές Πληροφορίες. Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ Επιστημονικά Πεδία Γενικές Πληροφορίες Διευθύνσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ 1 Αγαπητοί υποψήφιοι Ο οδηγός σπουδών περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για όλα όσα ο υποψήφιος του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης 5 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 5 Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 542 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Π -Μάρκετινγκ + Μάνατζμεντ: Βελτίωση παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκη... 4 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνα... 6 Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Κέρκυρα... 8 Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών

Διαβάστε περισσότερα

1ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 127 (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ

1ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 127 (ΑΘΗΝΑ) ΕΣΠΕΡΙΝΑ 1ο Επιστημονικό πεδίο ΑΕΙ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 2014 2013 ΔΙΑΦ ΔΙΑΦ(%) ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 127 19.964 20.229-265 -1.3% ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 127 9.711 8.042 1.669 20.8% ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 1ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες. 1ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1o Πεδίο Θετικές Επιστήμες 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 139 21.054 810 20.083 20.615 20.782 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 184 20.229 520 19.190 19.937 19.827

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Με στόχο το. Αποκλειστικά ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Βάσεις 2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΝLINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΩΡΕΑΝ ΕΙ ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ. Με στόχο το. Αποκλειστικά ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Βάσεις 2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΝLINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΩΡΕΑΝ ΕΙ ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΟΝLINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΩΡΕΑΝ ΕΙ ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Αποκλειστικά ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ιατρικής Παιδαγωγικό Τμήμα Εκπαίδευσης Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Τμήμα Επιστημών και Εκπαίδευσης στην προσχολική Ηλικία

Τμήμα Ιατρικής Παιδαγωγικό Τμήμα Εκπαίδευσης Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Τμήμα Επιστημών και Εκπαίδευσης στην προσχολική Ηλικία Ξάνθη Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Κομοτηνή Τμήμα Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Επιστήμες

Τεχνολογικές Επιστήμες 4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Τεχνολογικές Επιστήμες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 327 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ Αθήνα Ε.Μ.Π. 328 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 329 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2014 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν.

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Το Τµήµα αυτό έχει ως γνωστικό αντικείµενο την επιλογή, την ταξινόµηση, την οργάνωση και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0 Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 1) Υποβάλλω

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440.

Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ανέρχεται στις 74.440. Οι θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2011-2012 ήταν οι εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-12 ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.)

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) 1 Η Δ.Α.ΣΤΑ. προωθεί την ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα Ιδρύματα, φορείς απασχόλησης και πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης, με καταληκτικό στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-203 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 27 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Αριθμός εισακτέων Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 260 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2009 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2010 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα