Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ 1 Ανθρωπιστικές, Νοµικές & Κοινωνικές Επιστήµες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΓΛ. Αθήνα ΕΚΠΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΓΛ. Θεσ/νίκη ΑΠΘ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΛΛ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΛΛ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΡΜ. Θεσ/νίκη ΑΠΘ 6595 Αθήνα ΕΚΠΑ 9273 Αθήνα ΕΚΠΑ Ενδεικτικές κατευθύνσεις: Γλώσσας, Γλωσσολογίας, ιδακτικής, Λογοτεχνίας και Πολιτισµού, Μετάφρασης. Καθηγητής Π.Ε. Ξένων Γλωσσών, Μεταφραστής, ιερµηνέας, Επιµελητής εκδόσεων. Στη δηµόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση, στη διοίκηση, σε οργανισµούς, σε µεταφραστικά γραφεία, υπηρεσίες υπουργείου εξωτερικών, σε τράπεζες, στον τουρισµό, σε διεθνείς οργανώσεις, σε επιχειρήσεις εισαγωγών - εξαγωγών ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΡΜ. ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΠ. Θεσ/νίκη ΑΠΘ Αθήνα ΕΚΠΑ Σηµ.: Επίσηµες µεταφράσεις (µεταφράσεις που γίνονται δεκτές από δηµόσιους φορείς) µπορούν να πιστοποιούν µόνο: α) οι δικηγόροι, β) οι απόφοιτοι του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου και γ) η Μεταφραστική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών. 45 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΤ. Αθήνα ΕΚΠΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ IT. Θεσ/νίκη ΑΠΘ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Κοµοτηνή ΠΘ Τοµείς: α. Γλώσσας και Φιλολογίας, β. Ιστορίας και Πολιτισµού και γ. Κοινωνικών Επιστηµών (Οικονοµία, Πολιτική, ηµογραφικές Εξελίξεις). Στο 5 ο εξάµηνο: ειδίκευση σε µια γλώσσα: Ρωσικά, Τουρκικά, Βουλγαρικά Ρουµανικά. Καθηγητής ξένων γλωσσών, σε υπουργεία, δηµόσιες & ιδιωτικές επιχειρήσεις, στο ιπλωµατικό Σώµα, σε ιεθνείς Οργανισµούς. 1

2 ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ / ΣΛΑΒΙΚΩΝ & 4 5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Θεσ/νίκη ΠΑΝ. ΜΑΚΕ Κατευθύνσεις: α. Βαλκανικών και Ανατολικών Σπουδών (Τούρκικη Γλώσσα + Αραβικά, Ρουµανικά, Βουλγαρικά, Σερβικά ), β. Σλαβικών Σπουδών (Ρωσική Γλώσσα + Πολωνικά, Βουλγαρικά, Σερβικά) και Ειδικεύσεις: 1. Οικονοµικά & ιεθνείς Επιχειρήσεις, 2. Πολιτική & ιεθνείς Σχέσεις. Ιστορία, πολιτισµός, οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών µε την Ελλάδα. Σε δηµόσιες υπηρεσίες, σε επιχειρήσεις, στο ιπλωµατικό Σώµα, σε ιεθνείς Οργανισµούς. Από την Ειδίκευση Οικονοµικά & ιεθνείς Επιχειρήσεις εγγράφεται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο. 57 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ρόδος ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Αθήνα ΕΚΠΑ Κατευθύνσεις: α. ιεθνείς Σχέσεις και Οργανισµοί, β. Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου, γ. Αρχαιολογία. Πολιτισµός, ιστορία και πολιτικοοικονοµικές δοµές των χωρών της Νότιας και Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Αγγλικά + Αραβικά ή Τουρκικά ή Εβραϊκά. ιέξοδοι ως άνω. Γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισµός των Σλαβικών λαών. Κατευθύνσεις: α. Ανατολικών, β. υτικών και γ. Νοτίων Σλαβικών Σπουδών. Ρωσική γλώσσα + 1 (Βουλγαρική, Ουκρανική). ιέξοδοι ως άνω. 90 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Αθήνα ΕΚΠΑ Ιστορία, πολιτική, οικονοµία, γλώσσα, λογοτεχνία της Τουρκίας. ιέξοδοι ως άνω. 65 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 2ΞΓ Κέρκυρα ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ Αγγλική, Γαλλική και Γερµανική Γλώσσα (επιλογή 2 γλωσσών). Τεχνικές µετάφρασης (λογοτεχνική, οικονοµική ή τεχνική) και διερµηνείας. Επιλογή ειδίκευσης στη µετάφραση ή τη διερµηνεία. υνατότητα απόκτησης «Βεβαίωσης Γλωσσοµάθειας» στα ιταλικά, τουρκικά και ολλανδικά. Σε τράπεζες, οργανισµούς, διεθνείς οργανισµούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις, στα Μ.Μ.Ε., στη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Κοµοτηνή ΠΘ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ρέθυµνο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Θεσ/νίκη ΑΠΘ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ιωάννινα ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ενδεικτικοί τοµείς: Κλασσικών Σπουδών, Βυζαντινής, Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Γλωσσολογίας, Θεατρολογίας. Καθηγητής Π.Ε. Φιλόλογος, σε ερευνητικά πολιτιστικά κέντρα, σε αρχεία, βιβλιοθήκες, σε εκδοτικούς οίκους και στα Μ.Μ.Ε. ως Επιµελητής κειµένων 96 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Καλαµάτα ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ρέθυµνο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα ΕΚΠΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Θεσ/νίκη ΑΠΘ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ιωάννινα ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ενδεικτικοί τοµείς: Αρχαιολoγίας, Ιστορίας, Ιστορίας της Τέχνης, Λαογραφίας. Καθηγητής Π.Ε. Φιλόλογος, Αρχαιολόγος, Ιστορικός. Καθηγητής Φιλόλογος: διέξοδοι ως άνω Αρχαιολόγος: Στην αρχαιολογική υπηρεσία, σε κέντρα αρχειοθέτησης και τεκµηρίωσης & βιβλιοθήκες, στις κρατικές πινακοθήκες και µουσεία, σε ερευνητικά-επιστηµονικά ή πολιτιστικά ιδρύµατα.συντήρηση, παρουσίαση και διεύθυνση συλλογών ή µουσείων. 2

3 41 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ Κοµοτηνή ΠΘ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Βόλος ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Καλαµάτα ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Κέρκυρα ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ Εθνολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία: Εποπτεία των ανθρώπινων πολιτισµών που συναντώνται σε όλα τα µήκη και τα πλάτη του πλανήτη µας, συγκριτική και διαπολιτισµική µελέτη αυτών. Μελέτη των τρόπων µε τους οποίους οι άνθρωποι οργανώνουν την καθηµερινή τους ζωή και το νόηµα που αυτοί αποδίδουν στις πράξεις τους. ιαχείριση Πολιτισµικών Αγαθών: Επιγραφική, Ενάλια Αρχαιολογία, ιαχείριση Μνηµείων, Μουσειολογία. Στην αρχαιολογική υπηρεσία, σε κέντρα αρχειοθέτησης και τεκµηρίωσης, σε βιβλιοθήκες, στις κρατικές πινακοθήκες και µουσεία, σε ερευνητικά-επιστηµονικά ή πολιτιστικά ιδρύµατα. Συντήρηση, παρουσίαση και διεύθυνση συλλογών ή µουσείων. Καθηγητής Π.Ε. Φιλόλογος. Στο τµήµα 44, από την Κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας: Καθηγητής Π.Ε. Φιλόλογος, ενώ από την Κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Καθηγητής Π.Ε. Κοινωνιολόγος (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια). Στα τµήµατα 41 & 44: Καθηγητής Π.Ε. Λαογράφος - Εθνολόγος (από την Ειδίκευση Εθνολογίας και την Κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια). Αρχαιολόγος, Ιστορικός από τις κατευθύνσεις Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Στην αρχαιολογική υπηρεσία, σε κέντρα αρχειοθέτησης και τεκµηρίωσης, σε βιβλιοθήκες, πινακοθήκες και µουσεία ως ιστορικός και λαογράφος, σε ερευνητικά- επιστηµονικά και πολιτιστικά ιδρύµατα ως κοινωνικός ανθρωπολόγος. 98 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Θεσ/νίκη ΑΠΘ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα ΕΚΠΑ Ιωάννινα ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Ενδεικτικά µαθήµατα: Κοινωνική Φιλοσοφία, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία των Επιστηµών, Νέες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις, Αναλυτικά Προγράµµατα, Ειδική ιδακτική, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Σχεδιασµός και Παρατήρηση της ιδασκαλίας, Συµβουλευτική και Επαγγελµατικός Προσανατολισµός. Καθηγητής Π.Ε. Φιλόλογος, Σύµβουλος σε ηθικο-πρακτικά ζητήµατα σε ιδρύµατα ψυχικής υγείας (ψυχοπαιδαγωγική καθοδήγηση, σχολική συµβουλή σε ηθικο πρακτικά ζητήµατα όπως σχολική ψυχολογία, ΣΕΠ). 102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ρέθυµνο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ Κατευθύνσεις: α. Φιλοσοφία, β. Θεωρία και Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστηµών (επιλέγεται κατεύθυνση στο πέµπτο εξάµηνο). Ενδεικτικά µαθήµατα: Κοινωνιολογικές Θεωρίες, Θεωρίες Παιδείας, Κοινωνιολογία- Ανθρωπολογία της Γνώσης, Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία των Συναισθηµάτων. ιέξοδοι ως άνω ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Αλεξ/πολη ΠΘ ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Θεσ/νίκη ΑΠΘ ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ιωάννινα ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ρέθυµνο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ρόδος ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Φλώρινα ΠΑΝ. ΥΤ. ΜΑΚ ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Αθήνα ΕΚΠΑ ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Βόλος ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδεικτικοί Τοµείς: Παιδαγωγική Ψυχολογία, Μεθοδολογία της Έρευνας, Εκπαιδευτικά Προγράµµατα ιδακτικής Μεθοδολογίας και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Θετικές Επιστήµες, Γλώσσα, Παιδαγωγικά, Ψυχολογία, Λογοτεχνία, Ιστορία, Τέχνη Πολιτισµός, Νέες Τεχνολογίες και η ιδακτική τους, Μαθηµατικά και Πληροφορική, Ειδική Παιδαγωγική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική, Παιδαγωγική και Κοινωνικός Αποκλεισµός. άσκαλος Π.Ε., στις υπηρεσίες της Λαϊκής Επιµόρφωσης, σε προγράµµατα αλφαβητισµού ειδικών οµάδων, στην Ειδική Αγωγή µετά από πέντε χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή µετεκπαίδευση ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

4 ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 15 2 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ 25 2 ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ 26 2 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & 27 2 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 28 2 ο ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Αθήνα ΕΚΠΑ Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αλεξ/πολη ΠΘ Θεσ/νίκη ΑΠΘ Ρόδος ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ Ενδεικτικοί Τοµείς: Παιδαγωγική, Ψυχολογία και Ειδική Αγωγή, Κοινωνικές Επιστήµες, Αισθητική Παιδεία, Μουσική, Εικαστική και Φυσική Αγωγή, Πρακτικές Εφαρµογές, Λογοτεχνία και Γλώσσα, Νέες Τεχνολογίες, Θεατρικό Παιχνίδι- Κουκλοθέατρο, ιοίκηση της Εκπαίδευσης. Νηπιαγωγός Π.Ε., σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθµούς, σε ιδρύµατα φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, ως παιδαγωγός σε φορείς και οργανισµούς, σε νοσοκοµεία για παιδιά ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ιωάννινα ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Φλώρινα ΠΑΝ. ΥΤ. ΜΑΚ ο ΠΑΙ ΑΓ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Βόλος ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ο ΠΑΙ ΑΓ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ρέθυµνο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ο ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Βόλος ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κατευθύνσεις: α. Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού, β. Ειδικής Αγωγής ασκάλου. Κάθε κατεύθυνση περιλαµβάνει τις Εµφάσεις: Αυτισµού, Μαθησιακών υσκολιών, Νοητικής Υστέρησης, Προβλήµατα Ακοής, Προβλήµατα Όρασης. Κύκλοι Μαθηµάτων: Ειδική Αγωγή, Παιδαγωγικά- Κοινωνιολογία, Ψυχολογία- Γλώσσα, Θετικές Επιστήµες. άσκαλος ή Νηπιαγωγός Π.Ε. Ειδικής Αγωγής. Σε ειδικά σχολεία & ιδρύµατα (Κ.Ε...Υ., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Σ.Μ.Ε.Α.), στα νοσοκοµεία παίδων, ως ελεύθερος επαγγελµατίας, ιδρύοντας εξειδικευµένο νηπιαγωγείο ή παιδικό σταθµό. ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 16 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ 48 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Θεσ/νίκη ΠΑΝ. ΜΑΚΕ Κόρινθος ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ Κατ/νσεις: Π. Μακεδονίας: α. Συνεχής Εκπαίδευση, β. Εκπαίδευση Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. Π. Πελ/νήσου: α. Εκπαιδευτική Πολιτική: Εκπ/κά Προγράµµατα & Υλικό (Τυπική, Άτυπη, και Από Απόσταση Εκπαίδευση), β. Κοινωνική Πολιτική: Θεσµοί και Πολιτικές Υγείας, Κοινωνικές ιακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη, Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Πολιτική & ιοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αξιολόγηση, ιαµόρφωση και Ανάπτυξη Θεσµών Κοινωνικής Πολιτικής, Εκπαίδευση Ενηλίκων. Κατάρτιση ενηλίκων στις νέες τεχνολογίες, Προγράµµατα ενηλίκων λειτουργικά αναλφάβητων, Προγράµµατα διάδοσης της ελληνικής γλώσσας σε ενηλίκους άλλων χωρών. Σε οργανισµούς που ασχολούνται µε τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, µε την οικονοµική (επαγγελµατική) και κοινωνική ενσωµάτωση µειονεκτουσών οµάδων, σε ΙΕΚ. Από το Παν/µιο Μακεδονίας: Καθηγητής Π.Ε. Κοινωνιολόγος (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια). Ο απόφοιτος µε κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής µπορεί να απασχοληθεί ως άσκαλος Π.Ε. Ειδικής Αγωγής, ενώ ο απόφοιτος µε κατεύθυνση Συνεχούς Εκπαίδευσης ως Εκπαιδευτικός Ενηλίκων Π.Ε.. 4

5 ο ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / 20 2 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.. ο ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / 21 2 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.. ο ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / 22 2 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.. ο ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / 23 2 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.. ο ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / 24 2 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.. Κοµοτηνή ΠΘ Θεσ/νίκη ΑΠΘ Σέρρες ΑΠΘ Αθήνα ΕΚΠΑ Τρίκαλα ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδεικτικές κατευθύνσεις: Προπονητική (Αγωνιστικός Αθλητισµός), Βιολογία της Άσκησης και Αθλητιατρική, Αθλητική Αναψυχή & Χορός, Άσκηση σε ειδικούς Πληθυσµούς, Θεωρητική Επιστήµη. Καθηγητής Π.Ε. Φυσικής Αγωγής, Τεχνικός Σύµβουλος και Επιστηµονικός Συνεργάτης σε αθλητικούς οργανισµούς, κέντρα αδυνατίσµατος, γυµναστήρια, κατασκηνώσεις, Προπονητής σε αθλητικά και πολιτιστικά σωµατεία, Γυµναστής σε δήµους και γυµναστήρια. 53 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Ρέθυµνο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ Ενδεικτικές Κατευθύνσεις: Νεοελληνική Κοινωνία, Εγκληµατολογία (Πάντειο Π.), Πολιτική Κοινωνιολογία, 54 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ Πολιτισµός - Εργασία - Εκπαίδευση. Συστηµατική µελέτη της κοινωνίας, της κοινωνικής συµπεριφοράς, των κοινωνικών θεσµών, της 55 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Μυτιλήνη ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ διαδικασίας συγκρότησης και µεταβολής της δοµής της, των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο 49 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ σηµερινός άνθρωπος. Καθηγητής Π.Ε. Κοινωνιολόγος (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια), στους Ο.Τ.Α., σε φορείς που ασχολούνται µε προγράµµατα εφαρµογών κοινωνικής πολιτικής, υγείας, πρόνοιας, ασφάλισης, 50 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & στέγασης, σε δηµοσκοπήσεις και έρευνες, σε χώρους διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, σε διαφηµιστικές Μυτιλήνη ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ επιχειρήσεις. 52 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ρέθυµνο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα ΕΚΠΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κόρινθος ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ Κοµοτηνή ΠΘ Μελέτη κοινωνικών φαινοµένων, εκπόνηση, εφαρµογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικού σχεδιασµού. Καθηγητής Π.Ε. Κοινωνιολόγος (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια), Ερευνητής σε δηµόσια ή ιδιωτικά κέντρα διεξαγωγής ερευνών, Στέλεχος σε δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς κοινής ωφέλειας, σε διοικητικές περιφέρειες, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µε αρµοδιότητες σε θέµατα κοινωνικής προστασίας και παρέµβασης (νοσοκοµεία, ασφαλιστικούς οργανισµούς). Ανάλυση των πολιτικών, πολιτειακών και διεθνών φαινοµένων: Πολιτική Θεωρία, Συγκριτική-Πολιτική Ανάλυση, Κρατική Οργάνωση, Κρατικές Πολιτικές, Ευρωπαϊκή Συγκριτική Πολιτική, Εκλογική Συµπεριφορά, ηµόσια ιοίκηση. Καθηγητής Π.Ε. Νοµικών & Πολιτικών Επιστηµών (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια), σε υπηρεσίες υπουργείων, στην Εθνική Σχολή ηµόσιας ιοίκησης, στο Ινστιτούτο ιαρκούς Επιµόρφωσης, σε επιχειρήσεις δηµοσίων σχέσεων, δηµοσκοπήσεων, σε κέντρα πολιτικής ανάλυσης και έρευνας, σε επιτελικές θέσεις ανάλυσης και σχεδιασµού πολιτικής στα πολιτικά κόµµατα, σε διεθνείς ή πολυµερείς οργανισµούς. 86 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Κοµοτηνή ΠΘ Στέλεχος διοίκησης και προγραµµατισµού µε προσανατολισµό την κοινωνική διοίκηση και την κοινωνική εργασία, Κοινωνικός Λειτουργός (κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας). Υλοποίηση προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής, στους τοµείς εργασίας κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικών ασφαλίσεων, κατοικίας, υγείας, δικαιοσύνης, προστασίας περιβάλλοντος, προστασίας του παιδιού, του εφήβου, των υπερηλίκων, των ΑΜΕΑ ή ΚΑΠΑ, στην προληπτική θεραπευτική εργασία και την εφαρµογή προγραµµάτων επανένταξης ατόµων σε κέντρα ψυχικής υγιεινής, σε νοσοκοµεία, φυλακές, κέντρα αποτοξίνωσης ναρκοµανών, εκπαιδευτικός των κοινωνικών λειτουργών και όλων των εκπαιδευόµενων στην κοινωνική εργασία. 5

6 62 ΝΟΜΙΚΗΣ Κοµοτηνή ΠΘ Ενδεικτικές Κατευθύνσεις: Αστικού ικαίου, Ποινικών και Εγκληµατολογικών Επιστηµών, ιεθνών Σπουδών, ικαίου των Επιχειρήσεων, Εργατικού ικαίου. ικηγόρος, ικαστής, Εισαγγελέας, Συµβολαιογράφος, Νοµικός Σύµβουλος, Υποθηκοφύλακας, 63 ΝΟΜΙΚΗΣ Θεσ/νίκη ΑΠΘ ικαστικός Λειτουργός, ικαστικός Υπάλληλος, ιπλωµάτης (µε σπουδές στην ιπλωµατική Ακαδηµία). 64 ΝΟΜΙΚΗΣ Αθήνα ΕΚΠΑ Καθηγητής Π.Ε. Νοµικών & Πολιτικών Επιστηµών (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια). Για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος απαιτείται ειδική άδεια, µετά από 18µηνη άσκηση σε δικηγορικό γραφείο και ειδικές εξετάσεις. 29 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Αθήνα ΕΚΠΑ Ενδεικτικοί Τοµείς: Θεατρολογία, Σκηνογραφία Ενδυµατολογία, ραµατική Τέχνη (Θεσ/νίκη). Θεατρολόγος, Κριτικός Τέχνης, Εκφωνητής, Σεναριογράφος, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης, ραµατολόγος, 30 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Υπεύθυνος καλλιτεχνικού προγραµµατισµού, Μεταφραστής, Επιµελητής προγραµµάτων. Καθηγητής Π.Ε. Θεατρικής Παιδείας, σε θεατρικούς οργανισµούς, στα ΜΜΕ ως Επιστηµονικός 31 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ναύπλιο ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ Σύµβουλος και υπεύθυνος για θεατρικές εκποµπές, σε εκδοτικούς οίκους ως Κριτικός, Συντάκτης ειδικευµένος στο θέατρο, σε Υπουργεία, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως Υπεύθυνος θεατρικών και 32 ΘΕΑΤΡΟΥ Θεσ/νίκη ΑΠΘ πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε δραµατικές σχολές ως Καθηγητής. Τµήµα Θεάτρου: διάρκεια σπουδών 10 εξάµηνα. 33 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα ΕΚΠΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Θεσ/νίκη ΑΠΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα ΕΚΠΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ο ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ 58 2 ΜΟΥ Θεσ/νίκη ΑΠΘ Θεσ/νίκη ΠΑΝ.ΜΑΚΕ ο ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥ Αθήνα ΕΚΠΑ ο ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥ Θεσ/νίκη ΑΠΘ ο ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΟΥ Κέρκυρα ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ Ενδεικτικοί τοµείς: Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραµµατείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας, Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και ιαποιµάνσεως. Καθηγητής Π.Ε. Θεολόγος, Ιερέας (από το Ποιµαντικό). Σε θέσεις µε αντικείµενο τον άνθρωπο και τα προβλήµατά του, την οικογένεια, την κοινωνία (ερευνητικά κέντρα, τοπική αυτοδιοίκηση, συµβουλευτικοί σταθµοί). ιάρκεια σπουδών: 10 εξάµηνα για τα τµήµατα Μουσικών Σπουδών, 8 εξάµηνα για το τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης. Ενδεικτικές Κατευθύνσεις: Μουσικολογίας, Τεχνολογίας Ήχου Μουσικοπαιδαγωγικής και Βυζαντινής Μουσικολογίας, Μουσικής Σύνθεσης. Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης - Ενδεικτικές Κατευθύνσεις: Ο υποψήφιος οφείλει να διαθέτει υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων καθώς και επάρκεια µουσικοθεωρητικών γνώσεων στις κατευθύνσεις: 1. Ευρωπαϊκής (Κλασικής) Μουσικής, 2. Βυζαντινής Μουσικής, γ. Ελληνικής Παραδοσιακής ( ηµοτικής) Μουσικής, 4. Σύγχρονης Μουσικής. Μουσικών Σπουδών Ιονίου Παν/µίου: Κατευθύνσεις: 1. Μουσική Σύνθεση, 2. Μουσική Εκτέλεση, 3. Μουσικές Επιστήµες. Για την απόκτηση πτυχίου ειδίκευσης στην Κατεύθυνση Μουσικής Εκτέλεσης, ο υποψήφιος οφείλει να διαθέτει επαρκές επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στο αντικείµενο. Καθηγητής Μουσικής Π.Ε., Μουσικολόγος, Παραγωγός µουσικών εκποµπών, Συνθέτης, Εκτελεστής οργάνων, Τραγουδιστής, Μαέστρος ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1ΞΓ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1ΞΓ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1ΞΓ Θεσ/νίκη ΑΠΘ Αθήνα ΕΚΠΑ Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ Ενδεικτικές Κατευθύνσεις: Ψυχολογία της Επικοινωνίας, Κοινωνική και Πολιτική Ανάλυση της Επικοινωνίας, ιαφήµιση και ηµόσιες Σχέσεις. ηµοσιογράφος, Επικοινωνιολόγος, Κριτικός Τέχνης, Υπεύθυνος ηµοσίων Σχέσεων, ιαφηµιστής. Σε υπηρεσίες τύπου των υπουργείων, ως εµπειρογνώµονας των Μ.Μ.Ε., σε γραφεία τύπου, δηµοσίων σχέσεων, σε διαφηµιστικές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις ή ιδρύµατα, ως Πολιτιστικός Σύµβουλος σε Ο.Τ.Α., νοµαρχίες, πολιτιστικούς οργανισµούς. 6

7 13 14 ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1ΞΓ ΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1ΞΓ Πειραιάς ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ Κατευθύνσεις: α. ιεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσµών, β. ιεθνών Σχέσεων, γ. ιεθνούς Πολιτικής Οικονοµίας και Πολιτισµικών Σχέσεων. ηµόσιο ιεθνές ίκαιο, συγκρότηση και λειτουργία των ιεθνών Οργανισµών, θεσµοί και λειτουργίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις, Εξωτερική Πολιτική και ιακρατικές Σχέσεις. Στο ιπλωµατικό Σώµα, σε διεθνείς και πολυµερείς οργανισµούς, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επιχειρήσεις ως στέλεχος δηµοσίων σχέσεων, σε εκδοτικούς οίκους και Μ.Μ.Ε. που ασχολούνται µε διεθνή και ευρωπαϊκά Θέµατα. Καθηγητής Π.Ε., (Νοµικών & Πολιτικών Επιστηµών, χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια). Από το Παν/µιο Πειραιά (Τοµέας ιεθνούς & & Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Πυλώνα) εγγράφεται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Θεσ/νίκη ΑΠΘ Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ Ενδεικτικές Κατευθύνσεις /Τοµείς: Πειραµατική Γνωστική Ψυχολογία, Σχολική Εξελικτική Ψυχολογία, Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία, Ψυχολογία των Εξαρτήσεων. Ψυχολόγος: µελέτη της ανθρώπινης συµπεριφοράς, αντιµετώπιση των ψυχολογικών προβληµάτων του σύγχρονου ανθρώπου. Σε υπηρεσίες των υπουργείων υγείας, παιδείας, εργασίας, σε σχολές, οικοτροφεία, κέντρα 105 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα ΕΚΠΑ αποκατάστασης αναπήρων, σε προγράµµατα αλφαβητισµού, σε ψυχιατρικές κλινικές νοσοκοµείων ή σε ιδιωτικές κλινικές, σε γραφεία παροχής ψυχολογικών συµβουλών, σε επιχειρήσεις, σε συµβουλευτικά κέντρα, σε ερευνητικά κέντρα, στη διαφήµιση και το marketing, ως ελεύθερος επαγγελµατίας σε δικό του 106 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ρέθυµνο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ γραφείο ή συµβουλευτικό κέντρο. 3 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ Κέρκυρα ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ Αντικείµενα: Θεωρία του Βιβλίου, της Πληροφορίας, του Αρχειακού Τεκµηρίου και αντικειµένων µουσειακής αξίας, δηµιουργία, οργάνωση, διαχείριση και αξιοποίηση συλλογών βιβλιακού, αρχειακού υλικού και πληροφοριών. Σε κέντρα αρχειοθέτησης και αρχειακές υπηρεσίες, σε βιβλιοθήκες (σχολικές, πανεπιστηµιακές, ερευνητικές), σε υπηρεσίες και κέντρα τεκµηρίωσης και πληροφόρησης, σε µουσεία (οργάνωση και παρουσίαση πληροφορίας και συλλογών) ο ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Αθήνα ΑΣΚΤ Κατευθύνσεις: α. ηµόσιας Οικονοµικής, β. ηµοσίων Θεσµών. Προώθηση των επιστηµών οργάνωσης και λειτουργίας της Πολιτείας. Καθηγητής Π.Ε. Οικονοµολόγος (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια), σε υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε κέντρα πολιτικής έρευνας και σχεδιασµού, σε λογιστήρια, σε ασφαλιστικές εταιρείες, Ορκωτός Λογιστής, Τραπεζικός, Εφοριακός ιοικητικό Στέλεχος. Εγγράφεται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο. Ενδεικτικά µαθήµατα: Ιστορία της τέχνης, ιδακτική της τέχνης, Θεωρία χώρου/ Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Μεθοδολογία και Ιστοριογραφία της Τέχνης, Κριτική της Τέχνης, Κοινωνιολογία της Τέχνης, Παιδαγωγική και Ψυχολογία της Εκπαίδευσης. Κριτικός της τέχνης, διαχείριση πολιτιστικών φορέων και πολιτισµικών αγαθών ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Θεσ/νίκη ΑΠΘ ιάρκεια σπουδών: 5 έτη. Κατευθύνσεις: Σκηνοθεσία, Σενάριο, Παραγωγή & ιεύθυνση Παραγωγής, Φωτογραφία & ιεύθυνση Φωτογραφίας, Σκηνογραφία Ενδυµατολογία, Mοντάζ, Ήχος & Μουσική Κινηµατογράφου, Θεωρία & Ιστορία του Κινηµατογράφου. Ειδικός συναρµολόγησης εικόνας (Μοντέρ), Ενδυµατολόγος, Ηχολήπτης, Κριτικός Τέχνης, Σεναριογράφος, Σκηνογράφος, Σκηνοθέτης, Παραγωγός, ιευθυντής Φωτογραφίας, Κριτικός Κινηµατογράφου, στην εκπαίδευση (διδασκαλία κινηµατογράφου). 7

8 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ 56 2 ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & 88 4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ 12 4 ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Αθήνα ΕΚΠΑ Μυτιλήνη ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ Αγρίνιο ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Τοµείς: Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήµης και της Τεχνολογίας, Ιστορίας της Επιστήµης και της Τεχνολογίας, Επιστηµών της Γνώσης & της Νόησης, Επιστήµης Κοινωνίας, Τέχνης & Πολιτισµού. Επιστηµολόγος: έρευνα της Ιστορίας και της Θεωρίας της Επιστήµης, µεθοδολογική µελέτη της Επιστήµης, µελέτη της σχέσης της µε άλλα πολιτιστικά και κοινωνικά φαινόµενα. Καθηγητής Π.Ε. Επιστηµολόγος, Εµπειρογνώµονας, Τεχνικός Σύµβουλος, ιοικητικό Στέλεχος εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, Σύµβουλος εκδοτικών οίκων. Κατευθύνσεις: α. Σύγχρονη Μουσειολογία, β. Οπτικοακουστική Επικοινωνία, γ. Πολιτιστική αναπαράσταση & Νέες Τεχνολογίες, δ. Εκπαιδευτική Τεχνολογία & ιαπολιτισµική Επικοινωνία.. Σε τοµείς του πολιτισµού στους οποίους χρησιµοποιούνται οι Νέες Τεχνολογίες: παραγωγή, και διακίνηση πολιτισµικών αγαθών, τουρισµός, ψυχαγωγία (δήµοι, νοµαρχίες, µουσεία, βιβλιοθήκες). Καθηγητής Π.Ε. Πληροφορικής (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια). Κατευθύνσεις: α. ιαχείριση Πολιτισµικών Πόρων, β. Πολιτισµική Τεχνολογία. Καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για την πολιτισµική κληρονοµιά, τη διαχείρισή της και την αποτελεσµατική ανάδειξή της µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Στη διοίκηση και διαχείριση πολιτισµικών µονάδων, τον τουρισµό, την ψυχαγωγία (δήµοι, νοµαρχίες, µουσεία, βιβλιοθήκες, εκδοτικοί οίκοι) ο ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ Κέρκυρα ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ Θεµατικοί τοµείς: Εικόνα, Ήχος, Πολυµέσα. ιάρκεια σπουδών: 10 εξάµηνα. Σύγχρονη οπτικοακουστική τεχνολογία στον ευρύτερο χώρο της τέχνης και των ΜΜΕ. Αντικείµενα: Εφαρµογές της σύγχρονης τεχνολογίας στην παραγωγή και επεξεργασία ήχου και εικόνας, καλλιτεχνικές και επικοινωνιακές εφαρµογές των οπτικοακουστικών µέσων, διδασκαλία των νέων µορφών οπτικοακουστικής έκφρασης. Σε χώρους οπτικοακουστικής επικοινωνίας και αναψυχής (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εταιρείες παραγωγής ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού, σχεδιασµού και παραγωγής video-games, ανάπτυξης οπτικοακουστικών συστηµάτων). ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 107 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΣΣΝΣ) X Π.Ε. Θεσ/νίκη ΣΣΑΣ 19052/18481/ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ X Π.Ε. Θεσ/νίκη ΣΣΑΣ 19351/9180/- Κλάδοι των Ενόπλων υνάµεων: α. Υγειονοµικός (Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι, Φαρµακοποιοί, Ψυχολόγοι) β. Οικονοµικός, γ. Στρατολογικός Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων. ιάρκεια σπουδών: 4 χρόνια. Υποχρέωση παραµονής: 8 χρόνια. Προϋποθέσεις: Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή θα πρέπει: Να είναι Έλληνας το γένος. Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου µε διαγωγή τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ. Να έχει ηλικία από 17 µέχρι 21 ετών. Να έχει Ανάστηµα πάνω από 1,70 µέτρα για άντρες και πάνω από 1,60 για τις γυναίκες και Βάρος: ΜΣ για άνδρες: 19-27, για γυναίκες: Να είναι υγιής µε άρτια σωµατική διάπλαση. Να µην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήµατα. Να υποστεί επιτυχώς τις προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται από τη Σχολή και περιλαµβάνουν ψυχοµετρικές, υγειονοµικές και αθλητικές εξετάσεις. Εκπαίδευση: α. Ακαδηµαϊκή επιπέδου ΑΕΙ (στο αντίστοιχο τµήµα του Α.Π.Θ.), β. Στρατιωτική, γ. Επιµορφωτική (θέµατα γενικού ενδιαφέροντος). 8

9 ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑ ΗΜΙΕΣ (ΑΕΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΧΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΧΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΧΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΧΡ ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 9552 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9152 ΑΕΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8490 ΑΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 8022 Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι µπορούν να είναι: α. µόνο Χριστιανοί Ορθόδοξοι, β. Στο Πρόγραµµα Ιερατικών Σπουδών µόνον άρρενες. Οι πτυχιούχοι προσλαµβάνονται αποκλειστικά στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα. Ειδικότερα: Οι χειροτονούµενοι κατατάσσονται στην Α µισθολογική κατηγορία εφηµερίων και εξελίσσονται στα µισθολογικά κλιµάκια της κατηγορίας Π.Ε. (Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης), οι δε του Προγράµµατος Ιερατικών Σπουδών εγγράφονται στον κατάλογο των προς αρχιερατείαν εκλογίµων, και µπορούν να εργασθούν ως ιερείς. ιαφορετικά µπορούν να απορροφηθούν ως διοικητικό προσωπικό στις Μητροπόλεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΧΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΧΡ ΑΕΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9493 ΑΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 8879 Προϋπόθεση: Οι υποψήφιοι µπορούν να είναι µόνο Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Οι πτυχιούχοι προσλαµβάνονται αποκλειστικά στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα. Τ.Ε.Ι ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης, διοργάνωση εκδηλώσεων. Αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία & διαχείριση πληροφορίας, µε έµφαση στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφόρησης. Επιλογή, ταξινόµηση & οργάνωση υλικού βιβλιοθήκης και µονάδας πληροφόρησης. Σε εθνικές, πανεπιστηµιακές, δηµοτικές, παιδικές και σχολικές βιβλιοθήκες, σε βιβλιοθήκες εκπαιδευτικών και άλλων ιδρυµάτων, οργανισµών, τραπεζών ο ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ο ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ο ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ιωάννινα ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Ενδεικτικά µαθήµατα: Αγωγή Βρέφους, Παιδιατρική, Παιδική Λογοτεχνία, Μουσικοκινητική Αγωγή, Παιδί και Παιχνίδι, Αρχές Οργάνωσης της Παιδαγωγικής Πράξης, Θεατρικό Παιχνίδι, Ειδική Αγωγή, Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία, Στοιχεία ικαίου και Κοινωνική Νοµοθεσία, ιαχείριση Βρεφονηπιακού Σταθµού. Αγωγή και φροντίδα βρεφών και νηπίων µέχρι 6 ετών. Ίδρυση και λειτουργία βρεφικών και παιδικών σταθµών, βοηθός ειδικών παιδαγωγών σε χώρους ειδικής προσχολικής αγωγής Π/θµιας Εκπαίδευσης, σε νοσοκοµεία και κλινικές παιδιών. Καθηγητής Π.Ε. Βρεφονηπιοκόµος (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια). 9

10 120 5 ο ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) Ηγουµενίτσα ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ιοίκηση Επιχειρήσεων: Επιχειρηµατικότητα, Χρηµατοδοτική, ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Εφοδιαστική & ιαχείριση Έργων & Παραγωγής, Μάρκετινγκ & ηµόσιες Σχέσεις, Λογιστική, Πληροφοριακά Συστήµατα, Πωλήσεις, Μεταφορές, Προµήθειες, Εξαγωγές. Εφαρµοσµένες Ξένες Γλώσσες στη ιοίκηση & την Οικονοµία Ενδεικτικά µαθήµατα: Μετάφραση, ερµηνεία, ιεθνείς Σχέσεις, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά. Στον τοµέα των εξαγωγών, σε µεταποιητικές εξαγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις, σε µεταφορικές εταιρείες, εµπορευµατικούς σταθµούς, εµπορικές εξαγωγικές-εισαγωγικές επιχειρήσεις, συνεταιριστικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, ταξιδιωτικά γραφεία, τουριστικές µονάδες, ανταλλακτήρια συναλλάγµατος, σε γραφεία εξειδικευµένης µετάφρασης. Σε ιδιωτικές & δηµόσιες επιχειρήσεις & υπηρεσίες. Από την Οικονοµική Κατεύθυνση, Λογιστής- Φοροτεχνικός Β Τάξης. Μετά από άσκηση του επαγγέλµατος του Λογιστή- Φοροτεχνικού Β Τάξης επί τριετία: χορήγηση επαγγελµατικής ταυτότητας Λογιστή- Φοροτεχνικού Α Τάξης. Καθηγητής Π.Ε. ιοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εµπορίας & ιαφήµισης (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια) ο ο ΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Άµφισσα ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ Πύργος ΤΕΙ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ Ενδεικτικά µαθήµατα: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Ανθρώπινων Πόρων, Επικοινωνία-Πολιτισµός & Τουριστικές Μονάδες, Μάρκετινγκ, ιαφηµιστική Εκστρατεία, Τουριστική Οικονοµία- ιεθνές Εµπόριο, ιαχείριση Μουσειακών Συλλογών, Μουσειοπαιδαγωγική. ιοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχείων, γραφείων τουρισµού). ιοργάνωση πολιτιστικών δράσεων, εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Σε µουσεία, πολιτιστικά ιδρύµατα, αίθουσες τέχνης, σε επιχειρήσεις διαχείρισης µουσικών, κινηµατογραφικών κλπ. εκδηλώσεων. 124 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ηράκλειο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ενδεικτικά µαθήµατα: Προγράµµατα Κοινωνικής Πρόνοιας, Κοινωνιολογία της Οικογένειας, Πληθυσµιακή Υγιεινή, Στοιχεία ικαίου, Κοινωνική Προστασία, ιοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Στατιστική, Κοινωνική Έρευνα, Κοινωνική Πολιτική, Ψυχιατρική, Κοινωνικός Αποκλεισµός, Συµβουλευτική, Προγράµµατα Προστασίας Οικογένειας. Κοινωνικός Λειτουργός: εφαρµογή προγραµµάτων πρόνοιας σε συνεργασία µε στις αρµόδιους φορείς. Σε τοµείς κοινωνικής πρόνοιας, υγείας ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, κοινωνικής ασφάλισης, επαγγελµατικού προσανατολισµού και απασχόλησης, πρόληψης και αντιµετώπισης εγκληµατικότητας, κοινοτικής οργάνωσης και ανάπτυξης κοινωνικών υπηρεσιών, στις Ένοπλες υνάµεις, στις υπηρεσίες του υπουργείου δηµοσίας τάξης. ο ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΜΟΥ) Άρτα ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ O υποψήφιος να έχει κατακτηµένο ήδη ένα καλό επίπεδο µουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα Ελληνικά λαϊκά παραδοσιακά όργανα. Εκµάθηση ενός τουλάχιστον µουσικού οργάνου + θεωρητική κατάρτιση (Λαϊκός Πολιτισµός, Μουσική Ανάλυση). Καθηγητής Π.Ε. Μουσικών (Μουσικά Σχολεία, ωδεία, µουσικές σχολές), µουσικός στον τοµέα εξειδίκευσής του, στην εµπορία, κατασκευή και συντήρηση λαϊκών µουσικών οργάνων, σε σύγχρονες εφαρµογές των Η/Υ και των πολυµέσων της µουσικής, σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρείες, στα Μ.Μ.Ε. 10

11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ ο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧ Ζάκυνθος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ 6916 Εργαστήρια: α. Φυσικοχηµείας, β. Συντήρησης Ζωγραφικών και Ανόργανων Υλικών, γ. Συντήρησης Ευπαθών Υλικών, δ. Πληροφορικής. Αποκατάσταση και διαχείριση πολιτισµικών κειµηλίων του παρελθόντος. Μελέτη των υλικών και των τεχνικών κατασκευής των έργων τέχνης και των πολιτισµικών κειµηλίων του παρελθόντος, αναγνώριση, ανάδειξη και διαχείριση καταγραφή της ιστορικής, καλλιτεχνικής και αρχαιολογικής αξίας τους, τεχνική αποκατάσταση, συντήρηση, έκθεση και αποθήκευση. Σε µουσεία, πολιτισµικούς οργανισµούς και αίθουσες τέχνης ο ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Καστοριά ΤΕΙ ΥΤ. ΜΑΚ Ενδεικτικά µαθήµατα: Αρχές Οικονοµικής, Αρχές Επικοινωνίας, Αρχές ικαίου, Αρχές Μάρκετινγκ, Αρχές Μάνατζµεντ, Κοινωνική Ψυχολογία, Τεχνικές Ερωτηµατολογίου και Συνέντευξης, ηµόσιες Σχέσεις, ιαφήµιση, Σχεδίαση Γραφικών, Σχεδιασµός & Ανάπτυξη ιστοσελίδων, Παραγωγή Ψηφιακών Εκποµπών, ηµιουργικό Κινούµενο Σχέδιο. ιαφηµιστής, Ειδικός Ψυχαγωγίας, Υπεύθυνος ηµοσίων Σχέσεων. Σε επιχειρήσεις στις οποίες λειτουργούν τµήµατα δηµοσίων σχέσεων (επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και αναψυχής ), σε εξαγωγικές µονάδες, επιχειρήσεις υλοποίησης κοινοτικών δράσεων, επιχειρήσεις εµπορίου και µεταφορών, διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς, στα ΜΜΕ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΚΕΣΥΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Καλλ. Παρρέν - Σιγανού 4,

18828/18326/ 16573 18180/17297/ 13743 16909/16325/ 16848 14176/12148/ 13778 15302/14615/ 14923

18828/18326/ 16573 18180/17297/ 13743 16909/16325/ 16848 14176/12148/ 13778 15302/14615/ 14923 5 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Επιστήµες Οικονοµίας & ιοίκησης 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 515 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Αθήνα ΟΠΑ 15570 516 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 14204

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ι. Σ.Σ.Α.Σ Στρατολογικό Θεσ/νίκης 2310962101 www.ssas.gr Ψυχολογικό Θεσ/νίκης 2310962101 www.ssas.gr Στρατολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Τµήµα Θεολογίας Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας Τµήµα Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η κατάρτιση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 181 τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 182 1ο επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες Από ποια κατεύθυνση συμφέρει να πάω;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκη... 4 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνα... 6 Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Κέρκυρα... 8 Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης 5 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 5 Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 542 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Π -Μάρκετινγκ + Μάνατζμεντ: Βελτίωση παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Με στόχο το. Αποκλειστικά ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Βάσεις 2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΝLINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΩΡΕΑΝ ΕΙ ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ. Με στόχο το. Αποκλειστικά ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Βάσεις 2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΝLINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΩΡΕΑΝ ΕΙ ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΟΝLINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΩΡΕΑΝ ΕΙ ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Αποκλειστικά ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0 Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 1) Υποβάλλω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου

Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου Οι κοινές σχολές 1 ου και 2 ου πεδίου είναι 31ΑΕΙ και 6 ΤΕΙ ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘ 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας ΑΕΙ 174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ιατρικής Παιδαγωγικό Τμήμα Εκπαίδευσης Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Τμήμα Επιστημών και Εκπαίδευσης στην προσχολική Ηλικία

Τμήμα Ιατρικής Παιδαγωγικό Τμήμα Εκπαίδευσης Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Τμήμα Επιστημών και Εκπαίδευσης στην προσχολική Ηλικία Ξάνθη Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Κομοτηνή Τμήμα Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-203 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. 27 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολές και Τμήματα Ελλάδας 2013

Σχολές και Τμήματα Ελλάδας 2013 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ep 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 127 1 2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 129 1 3 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) 2014

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) 2014 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β ) 2014 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΡΦΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ Μ.Δ. Στο Μ.Δ. του 2014, εμφανίζονται είτε τμήματα είτε εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2009 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν.

5. Τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (Α 210) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2010 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το 2 ο Επιστημονικό πεδίο είναι το πεδίο των θετικών επιστημών. Είναι προσβάσιμο χωρίς απώλεια μορίων στους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας. Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών. Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Φλώρινας Διορισμοί - Προσλήψεις εκπαιδευτικών Ιούλιος 2011 έκδοση 3,5 Απαραίτητη προϋπόθεση κάλυψης κενών θέσεων εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών στη δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έχοντας ως γνώμονα ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στόχος του παρόντος Οδηγού είναι η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σε αντίθεση µε τις κοινωνίες του παρελθόντος και τον γραφικό απόηχο επαγγελµάτων που µετεξελίσσονται ή εξαφανίζονται - ποιος θυµάται τον τερζή, τον

Σε αντίθεση µε τις κοινωνίες του παρελθόντος και τον γραφικό απόηχο επαγγελµάτων που µετεξελίσσονται ή εξαφανίζονται - ποιος θυµάται τον τερζή, τον Η Αλίκη στη χώρα των επαγγελµάτων Η Αλίκη στη χώρα των επαγγελµάτων Σε αντίθεση µε τις κοινωνίες του παρελθόντος και τον γραφικό απόηχο επαγγελµάτων που µετεξελίσσονται ή εξαφανίζονται - ποιος θυµάται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Το Τµήµα αυτό έχει ως γνωστικό αντικείµενο την επιλογή, την ταξινόµηση, την οργάνωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού 2013 ΖΗΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΕΠ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίο ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ Ι ΡΥΜΑ Εκτίµηση ΒΑΣΗ 2014 2015 90% ιαφορά Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αρχειονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Εξεταστικό Σύστημα

Νέο Εξεταστικό Σύστημα Νέο Εξεταστικό Σύστημα Για το σχολικό έτος 2015 2016 άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των. Στη Γ Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν μία από τις τρείς Ομάδες Προσανατολισμού καιεξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα