æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD"

Transcript

1 æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν λειτουργήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για µελλοντικές παραποµπές. Το παρεχόµενο CD-ROM περιλαµβάνει Οδηγίες Χρήσης για τα µοντέλα της σειράς HVR-V1. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλ. «Πώς να δείτε τις Οδηγίες Χρήσης του CD-ROM» στη σελ. 12. HVR-V1E/V1P

2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Αυτό το σύµβολο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία µη µονωµένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό της συσκευής που µπορεί να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Αυτό το σύµβολο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία σηµαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) στα έντυπα που συνοδεύουν τη συσκευή. Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony corporation, Konan Minato-ku Τόκυο, Ιαπωνία. Ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος για το EMC και την ασφάλεια των προϊόντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Στουτγκάρδη, Γερµανία. Για οποιαδήποτε θέµα υπηρεσίας ή εγγύησης, παρακαλώ ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά έγγραφα υπηρεσιών ή εγγύησης. 2

3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την προστασία σας, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ασφαλείας πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και διατηρήστε τις Οδηγίες Χρήσης για µελλοντικές παραποµπές. Συµµορφωθείτε µε όλες τις προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και οδηγίες σχετικά µε τη συσκευή, ή µε εκείνες που περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας. Χρήση Πηγές τροφοδοσίας Αυτή η συσκευή πρέπει να λειτουργεί µόνο µε τον τύπο της πηγής τροφοδοσίας που αναφέρεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουρος για τον τύπο του ηλεκτρικού ρεύµατος που παρέχεται στο σπίτι σας, συµβουλευτείτε τον πωλητή της συσκευής ή το τοπικό γραφείο της ΕΗ. Για τις συσκευές που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν µε µπαταρία ή άλλες πηγές, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας. Πόλωση Αυτή η συσκευή µπορεί να είναι εξοπλισµένη µε πολωµένο βύσµα καλώδιου τροφοδοσίας (βύσµα που το ένα του άκρο είναι πιο φαρδύ από το άλλο. Αυτό το βύσµα θα ταιριάξει στην πρίζα τοίχου µόνο κατά ένα τρόπο. Πρόκειται για µέτρο ασφαλείας. Αν δεν µπορέσετε να τοποθετήσετε πλήρως το βύσµα στην πρίζα, προσπαθήστε να αναστρέψετε το βύσµα. Αν και πάλι δεν ταιριάζει στην πρίζα, συµβουλευτείτε ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση της παλιάς πρίζας. Μην αχρηστεύσετε το µέτρο ασφαλείας του πολωµένου βύσµατος πιέζοντάς το δια της βίας στην πρίζα. Υπερφόρτωση Μην υπερφορτώνετε πρίζες, µπαλαντέζες ή πολύπριζα πέρα από την ανοχή τους, επειδή κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Είσοδος αντικειµένων και υγρών Μην πιέζετε ποτέ αντικείµενα οποιουδήποτε είδους στη συσκευή µέσω ανοιγµάτων, επειδή µπορεί να αγγίξουν σηµεία µε επικίνδυνη τάση, ή να βραχυκυκλώσουν διάφορα µέρη, µε αποτέλεσµα πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μη χύνετε ποτέ υγρά οποιουδήποτε είδους στη συσκευή. Παρελκόµενα Μη χρησιµοποιείτε παρελκόµενα που δε συνιστά ο κατασκευαστής, επειδή µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους. Καθαρισµός Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε ή γυαλίσετε. Μη χρησιµοποιείτε υγρά καθαριστικά ή σπρέι. Χρησιµοποιείτε ένα ύφασµα ελαφρά νοτισµένο µε νερό για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής. Εγκατάσταση Νερό και υγρασία Μη χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές κοντά σε νερό για παράδειγµα, κοντά σε µπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, σωλήνες σε υπόγειο µε µεγάλη υγρασία ή κοντά σε πισίνα κλπ. Προστασία του καλωδίου τροφοδοσίας Τοποθετήστε το καλώδιο έτσι ώστε να µην υπάρχει πιθανότητα να το πατήσετε ή να το τρυπήσουν άλλα αντικείµενα. ώστε ιδιαίτερη προσοχή στα βύσµατα, στις υποδοχές και στο σηµείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή. Αξεσουάρ Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθές καρότσι, βάση, τρίποδα, υποστήριγµα ή τραπέζι. Η συσκευή µπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυµατισµό σε παιδί ή ενήλικα και σοβαρή βλάβη στη συσκευή. Χρησιµοποιείτε µόνο καρότσι, βάση, τρίποδα, υποστήριγµα ή τραπέζι που συνιστά ο κατασκευαστής. Εξαερισµός Οι σχισµές και τα ανοίγµατα στο περίβληµα της συσκευής προορίζονται για τον απαραίτητο εξαερισµό. Για να εξασφαλίσετε την αξιόπιστη λειτουργία της συσκευής και για να την προστατεύσετε από υπερθέρµανση, δεν πρέπει ποτέ να εµποδίζετε ή να καλύπτετε αυτές τις σχισµές ή ανοίγµατα. - Μην καλύπτετε ποτέ τις σχισµές και τα ανοίγµατα µε ύφασµα ή άλλα υλικά. - Μην εµποδίζετε ποτέ τις σχισµές και τα ανοίγµατα τοποθετώντας τη συσκευή σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόµοια επιφάνεια. - Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή σε περιορισµένο χώρο όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισµένο ντουλάπι, εκτός αν εξασφαλίζεται επαρκής εξαερισµός. - Μην τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε καλοριφέρ ή ηλεκτρικά σώµατα, ή σε σηµείο που εκτίθεται στο άµεσο φως του ήλιου. Συνεχίζεται 3

4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κεραυνός Για πρόσθετη προστασία για αυτή τη συσκευή στη διάρκεια καταιγίδας, ή όταν πρόκειται να παραµείνει αχρησιµοποίητη για µεγάλες χρονικές περιόδους, αφαιρέστε το βύσµα από την πρίζα και αποσυνδέστε την κεραία ή τα καλώδια. Έτσι θα αποτραπεί βλάβη στη συσκευή λόγω κεραυνών ή αυξοµειώσεων της τάσης του ρεύµατος. Έλεγχος ασφαλείας Μόλις ολοκληρωθεί οποιοδήποτε σέρβις ή επισκευές στη συσκευή, ζητήστε από τον τεχνικό να πραγµατοποιήσει ελέγχους ασφαλείας ρουτίνας (όπως συνιστά ο κατασκευαστής) προκειµένου να επιβεβαιωθεί ότι η συσκευή βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας. Σέρβις Βλάβες που απαιτούν σέρβις Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αναθέστε το σέρβις σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό στις εξής περιπτώσεις: - Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραµµένο ή καµένο. - Αν υγρό ή αντικείµενα έχουν εισχωρήσει στη συσκευή. - Αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό. - Αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε υπερβολικούς κραδασµούς µε πτώση, ή αν το περίβληµα έχει καταστραφεί. - Αν η συσκευή δε λειτουργεί φυσιολογικά όταν ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης. Ρυθµίστε µόνο τους ελέγχους που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. Η λανθασµένη ρύθµιση άλλων ελέγχων µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα βλάβη και συχνά απαιτεί εκτεταµένη εργασία από ειδικευµένο τεχνικό, προκειµένου η συσκευή να επανέλθει σε κατάσταση φυσιολογικής λειτουργίας. - Όταν η συσκευή παρουσιάζει σηµαντική αλλαγή στην απόδοση, κάτι που σηµαίνει ανάγκη σέρβις. Επισκευές Μην αποπειραθείτε να επισκευάσετε τη συσκευή µόνος σας, επειδή το άνοιγµά της ή η αφαίρεση καλυµµάτων µπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Αναθέστε κάθε επισκευή σε ειδικευµένο τεχνικό προσωπικό. Ανταλλακτικά Όταν απαιτούνται ανταλλακτικά, βεβαιωθείτε ότι ο τεχνικός έχει χρησιµοποιήσει ανταλλακτικά που συνιστά ο κατασκευαστής και που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε τα αρχικά µέρη. Τα µη εξουσιοδοτηµένα ανταλλακτικά µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλους κινδύνους. 4

5 ιαβάστε πρώτα αυτό Πριν λειτουργήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντικές παραποµπές. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Αντικαταστήστε την µπαταρία µόνο µε το συγκεκριµένο τύπο. ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή τραυµατισµός. ΠΡΟΣΟΧΗ Τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία στις συγκεκριµένες συχνότητες µπορεί να επηρεάσουν την εικόνα και τον ήχο αυτής της κάµερας. Μόνο για το µοντέλο HVR-V1E Αυτό το προϊόν µε την ένδειξη CE εφαρµόζει την οδηγία Ηλεκτροµαγνητικών Προϊόντων 89/336/EEC και την Οδηγία Χαµηλής Τάσης 73/23/EEC που εξέδωσε η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρµογή αυτών των οδηγιών σηµαίνει υιοθεσία των εξής ευρωπαϊκών προτύπων: ΕΝ6005: Ασφάλεια Προϊόντος ΕΝ : Ηλεκτροµαγνητική Παρεµβολή (Εκποµπή) ΕΝ : Ηλεκτροµαγνητική Επιδεκτικότητα (Ανοσία) Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση στα εξής ηλεκτροµαγνητικά περιβάλλοντα: Ε1 (κατοικηµένη περιοχή), Ε2 (ζώνη εµπορίου και ελαφράς βιοµηχανίας), Ε3 (εξωτερική χρήση σε αστική περιοχή) και Ε4 (ελεγχόµενο ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον, π.χ. τηλεοπτικό στούντιο). Μόνο για το µοντέλο HVR-V1E Απόρριψη απόβλητων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών για επαγγελµατική χρήση (Εφαρµόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες µε ανεξάρτητα συστήµατα περισυλλογής) Αυτό το σύµβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του σηµαίνει ότι το προϊόν δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί σαν οικιακό απόβλητο. Πρέπει να παραδοθεί στο σύστηµα χειρισµού ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών κάθε χώρας. Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που µπορεί να ζηµιωθούν από ακατάλληλο χειρισµό αποβλήτων. Η ανακύκλωση υλικών βοηθά στη συντήρηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την τοπική αντιπροσωπεία της Sony, ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Sony Europe για επαγγελµατίες πελάτες: 5

6 ιαβάστε πρώτα αυτό Σηµειώσεις για τη χρήση Κασέτες που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε στην κάµερα Η κάµερά σας µπορεί να γράψει σε φορµά (πρότυπα) HDV, DVCAM και DV. Όταν γράφετε σε φορµά HDV/DV, συνιστούµε να χρησιµοποιείτε κασέτες mini DV. Όταν γράφετε σε φορµά DVCAM, συνιστούµε να χρησιµοποιείτε κασέτες mini DVCAM. Αυτή η κάµερα δεν είναι συµβατή µε τη λειτουργία Μνήµης Κασέτας (σελ. 115). Τα πρότυπα HDV Ψηφιακά σήµατα εικόνας υψηλής ανάλυσης (HD) γράφονται και αναπαράγονται σε κασέτα φορµά DV. Σήµατα HDV συµπιέζονται σε φορµά MPEG2 που υιοθετούν οι εκποµπές BS (δορυφορικές) και οι επίγειες ψηφιακές εκποµπές HDTV, καθώς και οι συσκευές εγγραφής δίσκων Bluray. Τύποι Memory Stick που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε στην κάµερα Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε Memory Stick Duo µε τις ενδείξεις ή (σελ. 119). Memory Stick Duo (Αυτό το µέγεθος µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην κάµερά σας) M Σηµειώσεις εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κανέναν τύπο κάρτας µνήµης εκτός από το Memory Stick Duo. Τα Memory Stick PRO και Memory Stick PRO Duo µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο σε συσκευές συµβατές µε το Memory Stick PRO. Μην κολλήσετε ετικέτες ή κάτι αντίστοιχο σε Memory Stick Duo ή σε αντάπτορα Memory Stick Duo. Όταν χρησιµοποιείτε Memory Stick Duo σε συσκευές συµβατές µε Memory Stick Φροντίστε να τοποθετήσετε το Memory Stick Duo σε αντάπτορα Memory Stick Duo. Αντάπτορας Memory Stick Duo Χρήση της κάµερας Μην κρατάτε την κάµερα από τα εξής σηµεία. Κάλυµµα φακού Memory Stick ( εν µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε µε την κάµερά σας). Οθόνη υγρών κρυστάλλων Μπαταρία Μικρόφωνο Εικονοσκόπιο 6

7 M Σηµειώσεις Η κάµερα δεν προστατεύεται από τη σκόνη ή το νερό. Βλ. «Συντήρηση και προφυλάξεις» (σελ. 124). Πριν συνδέσετε την κάµερα µε άλλη συσκευή χρησιµοποιώντας καλώδιο HDMI, καλώδιο εικόνας component, καλώδιο USB ή καλώδιο i.link, φροντίστε να τοποθετήσετε σωστά το βύσµα και αποφύγετε βίαιες κινήσεις που µπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τερµατικό ή δυσλειτουργία της κάµερας. Σχετικά µε τις λειτουργίες του µενού, την οθόνη υγρών κρυστάλλων, το εικονοσκόπιο και το φακό Μια λειτουργία µενού που εµφανίζεται µε γκρίζο χρώµα δεν είναι διαθέσιµη στις τρέχουσες συνθήκες εγγραφής ή αναπαραγωγής. Η οθόνη υγρών κρυστάλλων και το εικονοσκόπιο κατασκευάζονται µε τεχνολογία υψηλής ακριβείας. Η αναλογία των ενεργών πίξελ είναι 99,99 % ή περισσότερο. Ωστόσο, µπορεί να παρατηρηθούν µερικά µικροσκοπικά µαύρα σηµεία ή και φωτεινά σηµεία (κόκκινα, µπλε, πράσινα ή άσπρα) που εµφανίζονται συνεχώς στην οθόνη υγρών κρυστάλλων. Αυτά τα σηµεία δεν επηρεάζουν µε οποιονδήποτε τρόπο την εικόνα που καταγράφεται. Μαύρο σηµείο Άσπρο, κόκκινο, µπλε ή πράσινο σηµείο Η έκθεση της οθόνης υγρών κρυστάλλων, του εικονοσκόπιου ή του φακού στην άµεση ηλιακή ακτινοβολία για µεγάλες χρονικές περιόδους µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες. Μη σηµαδεύετε τον ήλιο. ιαφορετικά, µπορεί να προκαλέσετε δυσλειτουργία στην κάµερα. Μαγνητοσκοπείτε τον ήλιο µόνο σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού, όπως στο σούρουπο. Σχετικά µε την εγγραφή Πριν αρχίσετε να γράφετε, ελέγξτε τη λειτουργία εγγραφής για να βεβαιωθείτε ότι η εικόνα και ο ήχος γράφονται χωρίς προβλήµατα. Η αντικατάσταση των περιεχοµένων εγγραφών δεν είναι δυνατή, ακόµα και αν η εγγραφή ή η αναπαραγωγή δεν είναι εφικτές λόγω δυσλειτουργίας της κάµερας, των αποθηκευτικών µέσων κλπ. Τα έγχρωµα συστήµατα τηλεόρασης διαφέρουν ανάλογα µε τις χώρες ή τις περιοχές. Για να δείτε τις εγγραφές σας στην τηλεόραση, χρειάζεστε τηλεόραση συστήµατος PAL. Tα τηλεοπτικά προγράµµατα, οι ταινίες, οι βιντεοκασέτες και άλλα υλικά µπορεί να καλύπτονται από τις προβλέψεις του νόµου περί πνευµατικών δικαιωµάτων. Η µη εξουσιοδοτηµένη εγγραφή αυτών των υλικών µπορεί να αντιτίθεται στις προβλέψεις του νόµου. Σχετικά µε την αναπαραγωγή κασετών HDV σε άλλες συσκευές Κασέτα γραµµένη σε φορµά HDV δεν µπορεί να αναπαραχθεί σε συσκευή που δεν είναι συµβατή µε το φορµά HDV. Ελέγξτε τα περιεχόµενα των κασετών αναπαράγοντάς τα σε αυτήν την κάµερα πριν τις αναπαράγετε σε άλλες συσκευές. Σηµειώσεις για τα εικονίδια που χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιµα µόνο σε φορµά HDV. Χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιµα µόνο σε φορµά DVCAM. Χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιµα µόνο σε φορµά DV SP. Λειτουργία που µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µε σύνδεση καλωδίου i.link. Λειτουργία που µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µε σύνδεση καλωδίου USB. Συνεχίζεται 7

8 ιαβάστε πρώτα αυτό Σχετικά µε αυτές τις οδηγίες Οι εικόνες στην οθόνη υγρών κρυστάλλων και στο εικονοσκόπιο που χρησιµοποιούνται σε αυτές τις οδηγίες ως εικονογράφηση έχουν εγγραφεί µε τη χρήση ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής και εποµένως µπορεί να εµφανίζονται διαφορετικές. Οι ενδείξεις οθόνης σε κάθε τοπική γλώσσα χρησιµοποιούνται για εικονογράφηση των διαδικασιών λειτουργίας. Αλλάξτε τη γλώσσα οθόνης πριν χρησιµοποιήσετε την κάµερά σας, αν είναι απαραίτητο (σελ. 23). Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µέσων εγγραφής και άλλων αξεσουάρ µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Σχετικά µε το φακό Καρλ Τσάις Η κάµερά σας είναι εξοπλισµένη µε φακό Καρλ Τσάις που ανέπτυξαν από κοινού η εταιρία Carl Zeiss στη Γερµανία και η Sony Corporation και εξασφαλίζει εξαιρετικές εικόνες. Ο φακός υιοθετεί το σύστηµα µέτρησης MTF για βιντεοκάµερες και προσφέρει ποιότητα χαρακτηριστική για ένα φακό Καρλ Τσάις. Επίσης, ο φακός της κάµεράς σας διαθέτει επίστρωση Τ για µείωση των ανεπιθύµητων αντανακλάσεων και την πιστή αναπαραγωγή των χρωµάτων. MTF = Modulation Transfer Function. Η τιµή αριθµών σηµαίνει ποσοστό φωτός αντικειµένου που εισέρχεται στο φακό. 8

9 Περιεχόµενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 ιαβάστε πρώτα αυτό... 5 Χρήση των οδηγιών στο CD-ROM Ξεκινώντας Στάδιο 1: Έλεγχος των παρεχόµενων αντικειµένων Στάδιο 2: Προσαρµογή του παρεχόµενου µικροφώνου και της καλύπτρας φακού µε το κάλυµµα φακού Στάδιο 3: Φόρτιση της µπαταρίας Στάδιο 4: Ανοίγοντας την τροφοδοσία και κρατώντας σωστά την κάµερα Στάδιο 5: Ρύθµιση της οθόνης υγρών κρυστάλλων και του εικονοσκόπιου Στάδιο 6: Ορισµός ηµεροµηνίας και ώρας Στάδιο 7: Τοποθέτηση κασέτας ή Memory Stick Duo Εγγραφή/Αναπαραγωγή Εγγραφή Αναπαραγωγή Αλλαγή των ρυθµίσεων στις εγγραφές µε την κάµερα Ρύθµιση του ζουµ Ρύθµιση της εστίασης µε το χέρι Ρύθµιση των EXPOSURE/IRIS (έκθεση) Ρύθµιση του φυσικού χρώµατος (ισορροπία του λευκού) Ρύθµιση της ποιότητας της εικόνας (προφίλ εικόνας) Ρύθµιση της έντασης Ανάθεση λειτουργιών στα πλήκτρα ASSIGN Εστίαση σε µακρινό αντικείµενο (άπειρο εστίασης) Εγγραφή σήµατος ευρετηρίου Έλεγχος των πιο πρόσφατα γραµµένων σκηνών (Rec review) Αναζήτηση της τελευταίας σκηνής στην πιο πρόσφατη εγγραφή (End search) Αναπαραγωγή των πιο πρόσφατα γραµµένων ταινιών (έλεγχος τελευταίας σκηνής)...45 Χρησιµοποίηση της µετάβασης Shot Αλλαγή/έλεγχος ρυθµίσεων στην κάµερα Αλλαγή της οθόνης Εµφάνιση ρυθµίσεων στην κάµερα (έλεγχος κατάστασης) Έλεγχος υπολειπόµενης µπαταρίας (πληροφορίες µπαταρίας) Συνεχίζεται 9

10 Περιεχόµενα Εντοπισµός σκηνής σε κασέτα Αναζήτηση σκηνής µε βάση την ηµεροµηνία εγγραφής (αναζήτηση ηµεροµηνίας) Αναζήτηση σηµείου έναρξης εγγραφής (αναζήτηση ευρετηρίου) Αναπαραγωγή της εικόνας σε τηλεόραση Χρήση του µενού Χρήση των λειτουργιών µενού Λειτουργίες µενού Μενού (CAMERA SET) Τροποποιήσεις για να ρυθµίσετε την κάµερα στις συνθήκες εγγραφής (EXPOSURE/IRIS/STEADYSHOT/BACK LIGHT κλπ.) Μενού (AUDIO SET) Ρυθµίσεις για την εγγραφή του ήχου (DV AU, MODE/XLR SET κλπ.) Μενού (DISPLAY SET) Ρυθµίσεις ενδείξεων στην οθόνη και το εικονοσκόπιο (MARKER/VF B.LIGHT/ DATA CODE κλπ.) Μενού (IN/OUT REC) Ρυθµίσεις εγγραφής, εισόδων και εξόδων (VCR HDV/DV/DV REC MODE/ DV WIDE REC/DOWN CONVERT Μενού (TC/UB SET) (TC PRESET/UB PRESET/TC LINK κλπ.) Μενού (MEMORY SET) Ρυθµίσεις για το Memory Stick Duo (QUALITY/ALL ERASE κλπ.) Μενού (OTHERS) Ρυθµίσεις κατά την εγγραφή σε κασέτα ή άλλες βασικές ρυθµίσεις (USB SELECT/QUICK REC/BEEP κλπ.) 10

11 Μετεγγραφή/Μοντάζ Μετεγγραφή σε βίντεο, συσκευή DVD/HDD κλπ Εγγραφή εικόνων από βίντεο Αντιγραφή ταινίας από κασέτα σε Memory Stick Duo σε µορφή ακίνητων εικόνων ιαγραφή γραµµένων εικόνων σε Memory Stick Duo Εκτύπωση γραµµένων εικόνων (σε εκτυπωτή συµβατό µε PictBridge) Χρήση υπολογιστή Σύνδεση µε υπολογιστή Αντιγραφή ακίνητων εικόνων σε υπολογιστή Αντιγραφή ταινίας από κασέτα σε υπολογιστή Οδηγός βλαβών Οδηγός βλαβών Προειδοποιητικές ενδείξεις και µηνύµατα Πρόσθετες πληροφορίες Χρήση της κάµερας στο εξωτερικό Το φορµά HDV και η εγγραφή/αναπαραγωγή Συµβατότητα των φορµά DVCAM/DV Σχετικά µε το Memory Stick Σχετικά µε την µπαταρία InfoLITHIUM Σχετικά µε το i.link Συντήρηση και προφυλάξεις Τεχνικά χαρακτηριστικά Γρήγορη παραποµπή Τα µέρη και τα πλήκτρα της συσκευής Ενδείξεις στην οθόνη υγρών κρυστάλλων και στο εικονοσκόπιο

12 Χρήση των οδηγιών στο CD-ROM Το παρεχόµενο CD-ROM περιλαµβάνει εκδόσεις του Οδηγού Λειτουργίας για τη σειρά HVR-V1 σε φορµά PDF. Προετοιµασία Το παρακάτω πρόγραµµα πρέπει να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, προκειµένου να µπορείτε να διαβάζετε τον Οδηγό Λειτουργίας που περιέχεται στο CD-ROM. Adobe Reader, έκδοση 7.0 ή µεταγενέστερη. z Συµβουλή Αν δεν έχετε εγκαταστήσει τον Adobe Reader, µπορείτε να τον κατεβάσετε από την εξής διεύθυνση: Τα Adobe και Adobe Reader αποτελούν εµπορικά σήµατα της Adobe Systems Incorporated στις Ηνωµένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Ανάγνωση των οδηγιών στο CD-ROM Για να διαβάσετε τον Οδηγό Λειτουργίας που περιέχεται στο CD-ROM, προχωρήστε ως εξής: 1 Τοποθετήστε το CD-ROM στον οδηγό CD-ROM του υπολογιστή σας. Εµφανίζεται αυτόµατα µια πρώτη σελίδα. Αν δεν εµφανιστεί αυτόµατα, κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο Index.htm του CD-ROM. 2 Επιλέξτε και κάντε κλικ στον Οδηγό Λειτουργίας που θέλετε να διαβάσετε. Έτσι ανοίγει το αρχείο PDF του Οδηγού Λειτουργίας. z Συµβουλή Τα αρχεία µπορεί να µην εµφανίζονται σωστά, ανάλογα µε την έκδοση του Adobe Reader. Σε µια τέτοια περίπτωση, εγκαταστήστε την τελευταία έκδοση που µπορείτε να κατεβάσετε από τη διεύθυνση η οποία αναφέρετε στην «Προετοιµασία» πιο πάνω. 12

13 Ξεκινώντας Στάδιο 1: Έλεγχος των παρεχόµενων αντικειµένων Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα παρακάτω αντικείµενα που συνοδεύουν την κάµερα. Ο αριθµός στην παρένθεση αναφέρει την ποσότητα των παρεχόµενων αντικειµένων. * εν περιλαµβάνονται κασέτα και Memory Stick Duo. Βλ. Σελ. 24, 115 και 119 για συµβατές κασέτες και Memory Stick Duo κατάλληλα για την κάµερα. Μετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος (1) (σελ. 16) Μεγάλο υποφθάλµιο (1) (σελ. 21) Επαναφορτιζόµενη µπαταρία NP-F570 (1) (σελ. 16, 121) Καλύπτρα φακού µε κάλυµµα φακού (1) (σελ. 15) Καλώδιο τροφοδοσίας (1) (σελ. 16) Ασύρµατο τηλεχειριστήριο (1) (σελ. 137) Αλεξινέµιο (1) (σελ. 14) Μικρόφωνο (1) (σελ. 14) Μια µπαταρία λιθίου τύπου κουµπιού είναι ήδη τοποθετηµένη. Καλώδιο σύνδεσης ήχου/εικόνας (1) (σελ. 52, 86) CD-ROM µε Οδηγίες Λειτουργίας ψηφιακής κάµερας εγγραφής υψηλής ανάλυσης (1) (σελ. 12) Οδηγίες χρήσης (Αυτές οι οδηγίες) (1) Καλώδιο εικόνας component (1) (σελ. 52) Καλώδιο USB (1) (σελ. 94, 96) 13

14 Ξεκινώντας Στάδιο 2: Προσαρµογή του παρεχόµενου µικροφώνου και της καλύπτρας φακού µε το κάλυµµα φακού Προσαρµογή του παρεχόµενου µικροφώνου 4 Συνδέστε το βύσµα του µικροφώνου στον ακροδέκτη INPUT Τοποθετήστε το καλώδιο του µικροφώνου στην υποδοχή του καλωδίου 4. 6 Επιλέξτε το κανάλι µε το διακόπτη REC CH SELECT 6. Ο διακόπτης REC CH SELECT αλλάζει θέσεις. Τα κανάλια που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε κάθε θέση του διακόπτη αναφέρονται στον κάτω πίνακα. Θέση διακόπτη REC CH SELECT CH1, CH2 CH1 Ακροδέκτης εισόδου INPUT1 INPUT2 INPUT1 INPUT2 Κανάλι που θα χρησιµοποιηθεί Κανάλι 1 Κανάλι 2 Κανάλι 1 Κανάλι 2 1 Προσαρµόστε το αλεξινέµιο 1 στο µικρόφωνο 2. z Συµβουλές Βλ. σελ. 42 για τη ρύθµιση του ήχου. Τοποθετήστε το διακόπτη +48V στη θέση ΟΝ όταν χρησιµοποιείτε το παρεχόµενο µικρόφωνο. 2 Χαλαρώστε τη βίδα της υποδοχής µικροφώνου 3 και αφαιρέστε το κάλυµµα. 3 Τοποθετήστε το µικρόφωνο στην υποδοχή µε την ονοµασία του µοντέλου προς τα πάνω, κλείστε το κάλυµµα και σφίξτε τη βίδα. 14

15 Προσαρµογή της καλύπτρας φακού µε το κάλυµµα φακού Για να ανοίξετε το κλείστρο της καλύπτρας φακού µε το κάλυµµα φακού Μετακινήστε το µοχλό καλύµµατος φακού προς τα πάνω ή κάτω για να ανοίξετε ή να κλείσετε το κάλυµµα φακού. Βίδα στερέωσης καλύπτρας φακού Ευθυγραµµίστε τις ενδείξεις στην καλύπτρα φακού µε εκείνες στην κάµερα και στρίψτε την καλύπτρα προς την κατεύθυνση του βέλους. Σφίξτε τη βίδα στερέωσης της καλύπτρας. Μετακινήστε το µοχλό καλύµµατος φακού στη θέση ΟΡΕΝ για να ανοίξετε το κάλυµµα φακού και µετακινήστε το µοχλό στη θέση CLOSE για να κλείσετε το κάλυµµα φακού. Για να αφαιρέσετε την καλύπτρα φακού µε το κάλυµµα φακού Χαλαρώστε τη βίδα στερέωσης της καλύπτρας φακού και στρίψτε την καλύπτρα προς την αντίθετη κατεύθυνση του βέλους στην παραπάνω εικονογράφηση. z Συµβουλή Αν προσαρµόσετε, αφαιρέσετε ή ρυθµίσετε ένα φίλτρο 62 χιλιοστών PL ή ένα προστατευτικό MC, αφαιρέστε την καλύπτρα φακού. 15

16 Ξεκινώντας Στάδιο 3: Φόρτιση της µπαταρίας Μπορείτε να φορτίσετε την µπαταρία τοποθετώντας την µπαταρία InfoLITHIUM (σειρά L) στην κάµερα. M Σηµείωση εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε άλλες µπαταρίες εκτός της InfoLITHIUM (σειρά L) (σελ. 121). 2 Με την ένδειξη στο βύσµα άµεσου ρεύµατος να βλέπει προς το τµήµα κασέτας, συνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος µε τον ακροδέκτη DC IN στην κάµερα. ένδειξη Μετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος Βύσµα Ακροδέκτης DC IN άµεσου ρεύµατος Προς πρίζα τοίχου Καλώδιο τροφοδοσίας 1 Πιέστε την µπαταρία και σύρετέ την προς τα κάτω. 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος. 4 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας µε πρίζα τοίχου. 5 Τοποθετήστε το διακόπτη POWER στη θέση OFF (CHG). Η λυχνία CHARGE φωτίζεται και η φόρτιση αρχίζει. 16

17 Μετά τη φόρτιση της µπαταρίας Η λυχνία CHARGE σβήνει όταν η µπαταρία φορτιστεί πλήρως. Αποσυνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος από τον ακροδέκτη DC IN. z Συµβουλή Μπορείτε να ελέγξετε την υπολειπόµενη µπαταρία µε τις πληροφορίες µπαταρίας (σελ. 49). Για να αφαιρέσετε την µπαταρία Σύρετε το διακόπτη POWER στη θέση OFF (CHG). Πιέστε το πλήκτρο BATT RELEASE και αφαιρέστε την µπαταρία. Χρόνος εγγραφής Λεπτά κατά προσέγγιση που διατίθενται όταν χρησιµοποιείτε µια πλήρως φορτισµένη µπαταρία. Εγγραφή στο φορµά HDV Μπαταρία NP-F570 (περιλαµβάνεται στη συσκευασία) NP-F770 NP-F970 Χρόνος συνεχούς εγγραφής Τυπικός χρόνος εγγραφής* Εγγραφή στο φορµά DVCAM/DV Πλήκτρο BATT RELEASE Χρόνος φόρτισης Λεπτά κατά προσέγγιση που απαιτούνται όταν φορτίζετε πλήρως µια πλήρως αποφορτισµένη µπαταρία. Μπαταρία Χρόνος φόρτισης NP-F (περιλαµβάνεται στη συσκευασία) NP-F NP-F M Σηµείωση εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την µπαταρία NP-F330 µε αυτήν την κάµερα. Μπαταρία NP-F570 (περιλαµβάνεται στη συσκευασία) NP-F770 NP-F970 Χρόνος συνεχούς εγγραφής Τυπικός χρόνος εγγραφής* Πάνω: Όταν είναι αναµµένο το φως φόντου της οθόνης υγρών κρυστάλλων. Μέση: Όταν είναι κλειστό το φως φόντου της οθόνης υγρών κρυστάλλων. Κάτω: Χρόνος εγγραφής όταν γράφετε µε το εικονοσκόπιο, ενώ η οθόνη υγρών κρυστάλλων είναι κλειστή. * Ο τυπικός χρόνος εγγραφής δείχνει το χρόνο όταν επαναλαµβάνετε την έναρξη/τερµατισµό εγγραφής, ανοίγετε και κλείνετε την τροφοδοσία και κάνετε ζουµ. Συνεχίζεται 17

18 Ξεκινώντας Χρόνος αναπαραγωγής Λεπτά κατά προσέγγιση που διατίθενται όταν χρησιµοποιείτε µια πλήρως φορτισµένη µπαταρία. Εικόνες στο φορµά HDV Μπαταρία NP-F570 (περιλαµβάνεται στη συσκευασία) NP-F770 NP-F970 Εικόνες στο φορµά DVCAM (DV) Μπαταρία NP-F570 (περιλαµβάνεται στη συσκευασία) NP-F770 NP-F970 Με την οθόνη υγρών κρυστάλλων ανοιχτή* Με την οθόνη υγρών κρυστάλλων ανοιχτή* Με την οθόνη υγρών κρυστάλλων κλειστή Με την οθόνη υγρών κρυστάλλων κλειστή * Όταν το φως φόντου της οθόνης υγρών κρυστάλλων είναι αναµµένο. Σχετικά µε την µπαταρία Πριν φορτίσετε την µπαταρία, σύρετε το διακόπτη POWER στη θέση OFF (CHG). Η λυχνία CHARGE αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση, ή οι πληροφορίες µπαταρίας (σελ. 49) δεν εµφανίζονται σωστά κάτω από τις εξής συνθήκες: - Η µπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. - Η µπαταρία είναι κατεστραµµένη. - Η µπαταρία είναι φθαρµένη (µόνο για τις πληροφορίες µπαταρίας). ε θα παράγεται τροφοδοσία από την µπαταρία, εφόσον ο µετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι συνδεδεµένος στον ακροδέκτη DC IN της κάµερας, ακόµα και αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα τοίχου. Αν προσαρµόσετε έναν προαιρετικό προβολέα βίντεο, συνιστούµε να χρησιµοποιήσετε την µπαταρία NP-F970. Σχετικά µε το χρόνο φόρτισης/εγγραφής/ αναπαραγωγής Χρόνοι που έχουν µετρηθεί µε την κάµερα σε θερµοκρασία 25 βαθµών Κελσίου. (Συνιστούµε θερµοκρασίες βαθµούς Κελσίου). Ο χρόνος εγγραφής και αναπαραγωγής θα είναι µικρότερος όταν χρησιµοποιείτε την κάµερα σε χαµηλές θερµοκρασίες. Ο χρόνος εγγραφής και αναπαραγωγής θα είναι µικρότερος, ανάλογα µε τις συνθήκες χρήσης της κάµερας. Χρήση εξωτερικής πηγής τροφοδοσίας Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος για να εξασφαλίσετε τροφοδοσία από ρεύµα δικτύου. Όταν χρησιµοποιείτε το µετασχηµατιστή, η µπαταρία δε θα χάσει τη φόρτισή της, ακόµα και αν είναι τοποθετηµένη στην κάµερα. Συνδέστε την κάµερα όπως φαίνεται στο Στάδιο 3: Φόρτιση της µπαταρίας (σελ. 16). Σχετικά µε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος Χρησιµοποιείτε κοντινή πρίζα τοίχου όταν χρησιµοποιείτε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος. Αποσυνδέστε αµέσως το µετασχηµατιστή από την πρίζα αν σηµειωθεί δυσλειτουργία κατά τη χρήση της κάµερας. Μη χρησιµοποιήσετε το µετασχηµατιστή σε περιορισµένο χώρο, όπως ανάµεσα σε τοίχο και έπιπλα. Μη βραχυκυκλώσετε το βύσµα άµεσου ρεύµατος του µετασχηµατιστή ή το τερµατικό µπαταρίας µε οποιοδήποτε µεταλλικό αντικείµενο. ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Ακόµα και αν η κάµερα είναι κλειστή, η τροφοδοσία εναλλασσόµενου ρεύµατος (ρεύµα δικτύου) θα εξακολουθήσει να παρέχεται στη συσκευή, εφόσον είναι συνδεδεµένη σε πρίζα µέσω του µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος. 18

19 Στάδιο 4: Ανοίγοντας την τροφοδοσία και κρατώντας σωστά την κάµερα Για εγγραφή ή αναπαραγωγή, σύρετε το διακόπτη POWER προς την ανάλογη κατεύθυνση. Όταν χρησιµοποιείτε την κάµερα για πρώτη φορά, εµφανίζεται η οθόνη [CLOCK SET] (σελ. 22). 2 Κρατήστε σωστά την κάµερα. ιακόπτης POWER 3 Εξασφαλίστε καλή λαβή και µετά σφίξτε τον ιµάντα λαβής. 1 Πιέζοντας το πράσινο πλήκτρο, ρυθµίστε το διακόπτη POWER. Αν ο διακόπτης POWER βρίσκεται στη θέση OFF (CHG), σύρετέ τον πιέζοντας το πράσινο πλήκτρο. CAMERA: Για να γράψετε εικόνες. VCR: Για να αναπαράγετε ή να κάνετε µοντάζ σε εικόνες. M Σηµείωση Αφού ορίσετε την ηµεροµηνία και την ώρα ([CLOCK SET], σελ. 22) την επόµενη φορά που θα ανοίξετε την κάµερα, η τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα θα εµφανιστούν στην οθόνη υγρών κρυστάλλων για λίγα δευτερόλεπτα. Για να κλείσετε την τροφοδοσία Σύρετε το διακόπτη POWER στη θέση OFF (CHG). M Σηµείωση Αν εµφανιστούν προειδοποιητικά µηνύµατα στην οθόνη, ακολουθήστε τις οδηγίες (σελ. 112). 19

20 Ξεκινώντας Στάδιο 5: Ρύθµιση της οθόνης υγρών κρυστάλλων και του εικονοσκόπιου Η οθόνη υγρών κρυστάλλων Ανοίξτε την οθόνη υγρών κρυστάλλων πιέζοντας το πλήκτρο ΟΡΕΝ 90 µοίρες προς την κάµερα (1) και µετά περιστρέψτε τη στην καλύτερη κλίση για εγγραφή ή αναπαραγωγή (2). Πλήκτρο ΟΡΕΝ 1 90 µοίρες προς την κάµερα µοίρες (µέγιστο) δευτερόλεπτα µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη. Αυτή η ρύθµιση είναι πρακτική όταν χρησιµοποιείτε την κάµερα σε φωτεινές συνθήκες ή όταν θέλετε να εξοικονοµήσετε µπαταρία. Η γραµµένη εικόνα δε θα επηρεαστεί από τη ρύθµιση. Για να ανοίξετε το φως φόντου της οθόνης υγρών κρυστάλλων, πιέστε και κρατήσετε πατηµένο το πλήκτρο DISPLAY/BATT INFO για λίγα δευτερόλεπτα, µέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη. z Συµβουλή Βλ. το [LCD BRIGHT] (σελ. 74) για να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης υγρών κρυστάλλων. Το εικονοσκόπιο Μπορείτε να δείτε εικόνες χρησιµοποιώντας το εικονοσκόπιο για να εξοικονοµήσετε µπαταρία, ή όταν η εικόνα στην οθόνη υγρών κρυστάλλων δεν είναι καθαρή. Μοχλός ρύθµισης φακού εικονοσκόπιου. Μετακινήστε τον µέχρι η εικόνα να γίνει καθαρή. Εικονοσκόπιο 2 90 µοίρες (µέγιστο) DISPLAY/BATT INFO z Συµβουλές Αν περιστρέψετε την οθόνη υγρών κρυστάλλων 180 µοίρες προς το φακό από τη θέση 1, µπορείτε να κλείσετε την οθόνη υγρών κρυστάλλων µε την οθόνη να βλέπει προς τα έξω. Είναι εξυπηρετικό για λειτουργίες αναπαραγωγής. Για να κλείσετε την οθόνη υγρών κρυστάλλων µε την οθόνη προς τα µέσα, περιστρέψτε την οθόνη υγρών κρυστάλλων στη θέση 1 και µετά κλείστε την οθόνη υγρών κρυστάλλων. Για να κλείσετε το φως φόντου της οθόνης υγρών κρυστάλλων για να εξοικονοµήσετε µπαταρία Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο DISPLAY/BATT INFO για λίγα 20 z Συµβουλές Μπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα του φως φόντου του εικονοσκόπιου από το [VF B.LIGHT] (σελ. 74). Για να εµφανίζονται εικόνες τόσο στην οθόνη υγρών κρυστάλλων όσο και στο εικονοσκόπιο, τοποθετήστε το (VF POWERMODE) στη θέση [ΟΝ] (σελ. 74). Για να εµφανίζονται οι εικόνες ασπρόµαυρες στο εικονοσκόπιο, τοποθετήστε το [VF COLOR] στη θέση [OFF] (σελ. 74).

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD HVR-HD1000E/HD1000 EXOF-OPISTH 30-07-08 14:21 ÂÏ 1 æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. HVR-S270E/S270P æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD HVR-S270E/S270P

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K 4-484-004-11(1) () Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K FDR-AX1/AX1E Οδηγός λειτουργίας Προτού λειτουργήσετε τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. 2013 Sony Corporation

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E

DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E 2-586-501-63(1) Ψηφιακή Βιντεοκάµερα Ξεκινώντας 8 Οδηγός Χρήσης Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 18 DCR-HC17E/HC19E/ HC21E/HC22E Χρήση του µενού Μετεγγραφή/ Μοντάζ Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή Επίλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E. Easy Handycam 27. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32. Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E. Easy Handycam 27. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32. Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα 2-698-884-91(1) Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα σκληρού δίσκου Handycam 11 Ξεκινώντας 14 Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E Easy Handycam 27 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

μèóùâôî ÌÂÚ ÌÂ ªÓ ÌË ÙÂÚÂ Ù ÛÙ ÛË

μèóùâôî ÌÂÚ ÌÂ ªÓ ÌË ÙÂÚÂ Ù ÛÙ ÛË PMW-EX1 EXOF_OPISTH 24-06-08 10:52 ÂÏ 1 μèóùâôî ÌÂÚ ÌÂ ªÓ ÌË ÙÂÚÂ Ù ÛÙ ÛË Oδηγίες Xρήσης PMW-EX1 PMW-EX1 p1_33 24-06-08 10:53 ÂÏ 1 μèóùâôî ÌÂÚ ÌÂ ªÓ ÌË ÙÂÚÂ Ù ÛÙ ÛË PMW-EX1 PMW-EX1 p1_33 24-06-08 10:53

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης A-mount SLT-A58 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής Λήψη και προβολή φωτογραφιών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX100E/CX105E/CX106E 2009 Sony Corporation 4-129-505-91(1) GR Χρήση του Εγχειρίδιο του Handycam Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της βιντεοκάμερας σε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR E-mount Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών / Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης GR NEX-5T Ελληνικά E-mount Αρχείο του Κατόχου Ο αριθμός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής σας, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 E8BA0ED(EL).fm Page 1 Tuesday, January 31, 2006 1:36 PM ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 Εγχειρίδιο Οδηγιών PAL Πίνακας Περιεχοµένων Προφυλάξεις...2 Ασφάλεια του Μηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Cyber-shot

Εγχειρίδιο του Cyber-shot VΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ! Πίνακας περιεχόμενων Βασικές λειτουργίες Χρήση των λειτουργιών για λήψη Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Εγχειρίδιο του Cyber-shot DSC-T70/T75/T200 Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

D-630 ZOOM FE-5500 X-600

D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή D-630 ZOOM FE-5500 X-600 Φωτογραφίστε και παίξτε! GR Βασικό Εγχειρίδιο Χρήσης Απολαύστε ακόµη περισσότερο τη µηχανή Τι µπορείτε να κάνετε µε αυτή τη µηχανή Χρήση της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VGN-CR

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VGN-CR Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VG-CR n 2 Περιεχόμενα Πριν από τη χρήση...6 Δήλωση...7 Τεκμηρίωση...8 Θέματα εργονομίας...12 Πρώτα βήματα...14 Εντοπισμός στοιχείων ελέγχου και θυρών...15

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCE n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 7 Πρώτα βήματα... 9 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

MultiSync LCD1550M. Οδηγίες Χρήσης

MultiSync LCD1550M. Οδηγίες Χρήσης MultiSync LCD1550M Οδηγίες Χρήσης ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΙΣ ΑΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1 Ïδηγίες χρήσης Εµπορικά σήµατα Τα VAIO,, SonicStage, VAIO music transfer, Open MG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580 Manual Turbo-X G580 Octacore Smartphone G580 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΑ... 4 1.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 4 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 7 1.3.1 Προσοχή...

Διαβάστε περισσότερα

MultiSync FE1250+ Οδηγίες Χρήσης

MultiSync FE1250+ Οδηγίες Χρήσης MultiSync FE1250+ Οδηγίες Χρήσης Για χρήση του Πελάτη στις ΗΠΑ ή τον Καναδά ήλωση Συµµόρφωσης του Υπουργείου Επικοινωνιών του Καναδά DOC: Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας B συµµορφώνεται µε όλες τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ Πρόκειται για το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και µέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωµα ή ξεκλείδωµα πλήκτρων και οθόνης

Διαβάστε περισσότερα