æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD"

Transcript

1 æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν λειτουργήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για µελλοντικές παραποµπές. Το παρεχόµενο CD-ROM περιλαµβάνει Οδηγίες Χρήσης για τα µοντέλα της σειράς HVR-V1. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλ. «Πώς να δείτε τις Οδηγίες Χρήσης του CD-ROM» στη σελ. 12. HVR-V1E/V1P

2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Αυτό το σύµβολο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία µη µονωµένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό της συσκευής που µπορεί να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Αυτό το σύµβολο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία σηµαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) στα έντυπα που συνοδεύουν τη συσκευή. Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony corporation, Konan Minato-ku Τόκυο, Ιαπωνία. Ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος για το EMC και την ασφάλεια των προϊόντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Στουτγκάρδη, Γερµανία. Για οποιαδήποτε θέµα υπηρεσίας ή εγγύησης, παρακαλώ ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά έγγραφα υπηρεσιών ή εγγύησης. 2

3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την προστασία σας, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες ασφαλείας πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και διατηρήστε τις Οδηγίες Χρήσης για µελλοντικές παραποµπές. Συµµορφωθείτε µε όλες τις προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και οδηγίες σχετικά µε τη συσκευή, ή µε εκείνες που περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας. Χρήση Πηγές τροφοδοσίας Αυτή η συσκευή πρέπει να λειτουργεί µόνο µε τον τύπο της πηγής τροφοδοσίας που αναφέρεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουρος για τον τύπο του ηλεκτρικού ρεύµατος που παρέχεται στο σπίτι σας, συµβουλευτείτε τον πωλητή της συσκευής ή το τοπικό γραφείο της ΕΗ. Για τις συσκευές που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν µε µπαταρία ή άλλες πηγές, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας. Πόλωση Αυτή η συσκευή µπορεί να είναι εξοπλισµένη µε πολωµένο βύσµα καλώδιου τροφοδοσίας (βύσµα που το ένα του άκρο είναι πιο φαρδύ από το άλλο. Αυτό το βύσµα θα ταιριάξει στην πρίζα τοίχου µόνο κατά ένα τρόπο. Πρόκειται για µέτρο ασφαλείας. Αν δεν µπορέσετε να τοποθετήσετε πλήρως το βύσµα στην πρίζα, προσπαθήστε να αναστρέψετε το βύσµα. Αν και πάλι δεν ταιριάζει στην πρίζα, συµβουλευτείτε ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση της παλιάς πρίζας. Μην αχρηστεύσετε το µέτρο ασφαλείας του πολωµένου βύσµατος πιέζοντάς το δια της βίας στην πρίζα. Υπερφόρτωση Μην υπερφορτώνετε πρίζες, µπαλαντέζες ή πολύπριζα πέρα από την ανοχή τους, επειδή κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Είσοδος αντικειµένων και υγρών Μην πιέζετε ποτέ αντικείµενα οποιουδήποτε είδους στη συσκευή µέσω ανοιγµάτων, επειδή µπορεί να αγγίξουν σηµεία µε επικίνδυνη τάση, ή να βραχυκυκλώσουν διάφορα µέρη, µε αποτέλεσµα πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μη χύνετε ποτέ υγρά οποιουδήποτε είδους στη συσκευή. Παρελκόµενα Μη χρησιµοποιείτε παρελκόµενα που δε συνιστά ο κατασκευαστής, επειδή µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους. Καθαρισµός Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε ή γυαλίσετε. Μη χρησιµοποιείτε υγρά καθαριστικά ή σπρέι. Χρησιµοποιείτε ένα ύφασµα ελαφρά νοτισµένο µε νερό για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής. Εγκατάσταση Νερό και υγρασία Μη χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές κοντά σε νερό για παράδειγµα, κοντά σε µπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, σωλήνες σε υπόγειο µε µεγάλη υγρασία ή κοντά σε πισίνα κλπ. Προστασία του καλωδίου τροφοδοσίας Τοποθετήστε το καλώδιο έτσι ώστε να µην υπάρχει πιθανότητα να το πατήσετε ή να το τρυπήσουν άλλα αντικείµενα. ώστε ιδιαίτερη προσοχή στα βύσµατα, στις υποδοχές και στο σηµείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή. Αξεσουάρ Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθές καρότσι, βάση, τρίποδα, υποστήριγµα ή τραπέζι. Η συσκευή µπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυµατισµό σε παιδί ή ενήλικα και σοβαρή βλάβη στη συσκευή. Χρησιµοποιείτε µόνο καρότσι, βάση, τρίποδα, υποστήριγµα ή τραπέζι που συνιστά ο κατασκευαστής. Εξαερισµός Οι σχισµές και τα ανοίγµατα στο περίβληµα της συσκευής προορίζονται για τον απαραίτητο εξαερισµό. Για να εξασφαλίσετε την αξιόπιστη λειτουργία της συσκευής και για να την προστατεύσετε από υπερθέρµανση, δεν πρέπει ποτέ να εµποδίζετε ή να καλύπτετε αυτές τις σχισµές ή ανοίγµατα. - Μην καλύπτετε ποτέ τις σχισµές και τα ανοίγµατα µε ύφασµα ή άλλα υλικά. - Μην εµποδίζετε ποτέ τις σχισµές και τα ανοίγµατα τοποθετώντας τη συσκευή σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόµοια επιφάνεια. - Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή σε περιορισµένο χώρο όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισµένο ντουλάπι, εκτός αν εξασφαλίζεται επαρκής εξαερισµός. - Μην τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά ή πάνω σε καλοριφέρ ή ηλεκτρικά σώµατα, ή σε σηµείο που εκτίθεται στο άµεσο φως του ήλιου. Συνεχίζεται 3

4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κεραυνός Για πρόσθετη προστασία για αυτή τη συσκευή στη διάρκεια καταιγίδας, ή όταν πρόκειται να παραµείνει αχρησιµοποίητη για µεγάλες χρονικές περιόδους, αφαιρέστε το βύσµα από την πρίζα και αποσυνδέστε την κεραία ή τα καλώδια. Έτσι θα αποτραπεί βλάβη στη συσκευή λόγω κεραυνών ή αυξοµειώσεων της τάσης του ρεύµατος. Έλεγχος ασφαλείας Μόλις ολοκληρωθεί οποιοδήποτε σέρβις ή επισκευές στη συσκευή, ζητήστε από τον τεχνικό να πραγµατοποιήσει ελέγχους ασφαλείας ρουτίνας (όπως συνιστά ο κατασκευαστής) προκειµένου να επιβεβαιωθεί ότι η συσκευή βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας. Σέρβις Βλάβες που απαιτούν σέρβις Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αναθέστε το σέρβις σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό στις εξής περιπτώσεις: - Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραµµένο ή καµένο. - Αν υγρό ή αντικείµενα έχουν εισχωρήσει στη συσκευή. - Αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό. - Αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε υπερβολικούς κραδασµούς µε πτώση, ή αν το περίβληµα έχει καταστραφεί. - Αν η συσκευή δε λειτουργεί φυσιολογικά όταν ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης. Ρυθµίστε µόνο τους ελέγχους που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. Η λανθασµένη ρύθµιση άλλων ελέγχων µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα βλάβη και συχνά απαιτεί εκτεταµένη εργασία από ειδικευµένο τεχνικό, προκειµένου η συσκευή να επανέλθει σε κατάσταση φυσιολογικής λειτουργίας. - Όταν η συσκευή παρουσιάζει σηµαντική αλλαγή στην απόδοση, κάτι που σηµαίνει ανάγκη σέρβις. Επισκευές Μην αποπειραθείτε να επισκευάσετε τη συσκευή µόνος σας, επειδή το άνοιγµά της ή η αφαίρεση καλυµµάτων µπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Αναθέστε κάθε επισκευή σε ειδικευµένο τεχνικό προσωπικό. Ανταλλακτικά Όταν απαιτούνται ανταλλακτικά, βεβαιωθείτε ότι ο τεχνικός έχει χρησιµοποιήσει ανταλλακτικά που συνιστά ο κατασκευαστής και που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε τα αρχικά µέρη. Τα µη εξουσιοδοτηµένα ανταλλακτικά µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλους κινδύνους. 4

5 ιαβάστε πρώτα αυτό Πριν λειτουργήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντικές παραποµπές. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Αντικαταστήστε την µπαταρία µόνο µε το συγκεκριµένο τύπο. ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή τραυµατισµός. ΠΡΟΣΟΧΗ Τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία στις συγκεκριµένες συχνότητες µπορεί να επηρεάσουν την εικόνα και τον ήχο αυτής της κάµερας. Μόνο για το µοντέλο HVR-V1E Αυτό το προϊόν µε την ένδειξη CE εφαρµόζει την οδηγία Ηλεκτροµαγνητικών Προϊόντων 89/336/EEC και την Οδηγία Χαµηλής Τάσης 73/23/EEC που εξέδωσε η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρµογή αυτών των οδηγιών σηµαίνει υιοθεσία των εξής ευρωπαϊκών προτύπων: ΕΝ6005: Ασφάλεια Προϊόντος ΕΝ : Ηλεκτροµαγνητική Παρεµβολή (Εκποµπή) ΕΝ : Ηλεκτροµαγνητική Επιδεκτικότητα (Ανοσία) Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση στα εξής ηλεκτροµαγνητικά περιβάλλοντα: Ε1 (κατοικηµένη περιοχή), Ε2 (ζώνη εµπορίου και ελαφράς βιοµηχανίας), Ε3 (εξωτερική χρήση σε αστική περιοχή) και Ε4 (ελεγχόµενο ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον, π.χ. τηλεοπτικό στούντιο). Μόνο για το µοντέλο HVR-V1E Απόρριψη απόβλητων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών για επαγγελµατική χρήση (Εφαρµόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες µε ανεξάρτητα συστήµατα περισυλλογής) Αυτό το σύµβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του σηµαίνει ότι το προϊόν δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί σαν οικιακό απόβλητο. Πρέπει να παραδοθεί στο σύστηµα χειρισµού ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών κάθε χώρας. Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που µπορεί να ζηµιωθούν από ακατάλληλο χειρισµό αποβλήτων. Η ανακύκλωση υλικών βοηθά στη συντήρηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την τοπική αντιπροσωπεία της Sony, ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Sony Europe για επαγγελµατίες πελάτες: 5

6 ιαβάστε πρώτα αυτό Σηµειώσεις για τη χρήση Κασέτες που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε στην κάµερα Η κάµερά σας µπορεί να γράψει σε φορµά (πρότυπα) HDV, DVCAM και DV. Όταν γράφετε σε φορµά HDV/DV, συνιστούµε να χρησιµοποιείτε κασέτες mini DV. Όταν γράφετε σε φορµά DVCAM, συνιστούµε να χρησιµοποιείτε κασέτες mini DVCAM. Αυτή η κάµερα δεν είναι συµβατή µε τη λειτουργία Μνήµης Κασέτας (σελ. 115). Τα πρότυπα HDV Ψηφιακά σήµατα εικόνας υψηλής ανάλυσης (HD) γράφονται και αναπαράγονται σε κασέτα φορµά DV. Σήµατα HDV συµπιέζονται σε φορµά MPEG2 που υιοθετούν οι εκποµπές BS (δορυφορικές) και οι επίγειες ψηφιακές εκποµπές HDTV, καθώς και οι συσκευές εγγραφής δίσκων Bluray. Τύποι Memory Stick που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε στην κάµερα Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε Memory Stick Duo µε τις ενδείξεις ή (σελ. 119). Memory Stick Duo (Αυτό το µέγεθος µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην κάµερά σας) M Σηµειώσεις εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κανέναν τύπο κάρτας µνήµης εκτός από το Memory Stick Duo. Τα Memory Stick PRO και Memory Stick PRO Duo µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο σε συσκευές συµβατές µε το Memory Stick PRO. Μην κολλήσετε ετικέτες ή κάτι αντίστοιχο σε Memory Stick Duo ή σε αντάπτορα Memory Stick Duo. Όταν χρησιµοποιείτε Memory Stick Duo σε συσκευές συµβατές µε Memory Stick Φροντίστε να τοποθετήσετε το Memory Stick Duo σε αντάπτορα Memory Stick Duo. Αντάπτορας Memory Stick Duo Χρήση της κάµερας Μην κρατάτε την κάµερα από τα εξής σηµεία. Κάλυµµα φακού Memory Stick ( εν µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε µε την κάµερά σας). Οθόνη υγρών κρυστάλλων Μπαταρία Μικρόφωνο Εικονοσκόπιο 6

7 M Σηµειώσεις Η κάµερα δεν προστατεύεται από τη σκόνη ή το νερό. Βλ. «Συντήρηση και προφυλάξεις» (σελ. 124). Πριν συνδέσετε την κάµερα µε άλλη συσκευή χρησιµοποιώντας καλώδιο HDMI, καλώδιο εικόνας component, καλώδιο USB ή καλώδιο i.link, φροντίστε να τοποθετήσετε σωστά το βύσµα και αποφύγετε βίαιες κινήσεις που µπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τερµατικό ή δυσλειτουργία της κάµερας. Σχετικά µε τις λειτουργίες του µενού, την οθόνη υγρών κρυστάλλων, το εικονοσκόπιο και το φακό Μια λειτουργία µενού που εµφανίζεται µε γκρίζο χρώµα δεν είναι διαθέσιµη στις τρέχουσες συνθήκες εγγραφής ή αναπαραγωγής. Η οθόνη υγρών κρυστάλλων και το εικονοσκόπιο κατασκευάζονται µε τεχνολογία υψηλής ακριβείας. Η αναλογία των ενεργών πίξελ είναι 99,99 % ή περισσότερο. Ωστόσο, µπορεί να παρατηρηθούν µερικά µικροσκοπικά µαύρα σηµεία ή και φωτεινά σηµεία (κόκκινα, µπλε, πράσινα ή άσπρα) που εµφανίζονται συνεχώς στην οθόνη υγρών κρυστάλλων. Αυτά τα σηµεία δεν επηρεάζουν µε οποιονδήποτε τρόπο την εικόνα που καταγράφεται. Μαύρο σηµείο Άσπρο, κόκκινο, µπλε ή πράσινο σηµείο Η έκθεση της οθόνης υγρών κρυστάλλων, του εικονοσκόπιου ή του φακού στην άµεση ηλιακή ακτινοβολία για µεγάλες χρονικές περιόδους µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες. Μη σηµαδεύετε τον ήλιο. ιαφορετικά, µπορεί να προκαλέσετε δυσλειτουργία στην κάµερα. Μαγνητοσκοπείτε τον ήλιο µόνο σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού, όπως στο σούρουπο. Σχετικά µε την εγγραφή Πριν αρχίσετε να γράφετε, ελέγξτε τη λειτουργία εγγραφής για να βεβαιωθείτε ότι η εικόνα και ο ήχος γράφονται χωρίς προβλήµατα. Η αντικατάσταση των περιεχοµένων εγγραφών δεν είναι δυνατή, ακόµα και αν η εγγραφή ή η αναπαραγωγή δεν είναι εφικτές λόγω δυσλειτουργίας της κάµερας, των αποθηκευτικών µέσων κλπ. Τα έγχρωµα συστήµατα τηλεόρασης διαφέρουν ανάλογα µε τις χώρες ή τις περιοχές. Για να δείτε τις εγγραφές σας στην τηλεόραση, χρειάζεστε τηλεόραση συστήµατος PAL. Tα τηλεοπτικά προγράµµατα, οι ταινίες, οι βιντεοκασέτες και άλλα υλικά µπορεί να καλύπτονται από τις προβλέψεις του νόµου περί πνευµατικών δικαιωµάτων. Η µη εξουσιοδοτηµένη εγγραφή αυτών των υλικών µπορεί να αντιτίθεται στις προβλέψεις του νόµου. Σχετικά µε την αναπαραγωγή κασετών HDV σε άλλες συσκευές Κασέτα γραµµένη σε φορµά HDV δεν µπορεί να αναπαραχθεί σε συσκευή που δεν είναι συµβατή µε το φορµά HDV. Ελέγξτε τα περιεχόµενα των κασετών αναπαράγοντάς τα σε αυτήν την κάµερα πριν τις αναπαράγετε σε άλλες συσκευές. Σηµειώσεις για τα εικονίδια που χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιµα µόνο σε φορµά HDV. Χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιµα µόνο σε φορµά DVCAM. Χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιµα µόνο σε φορµά DV SP. Λειτουργία που µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µε σύνδεση καλωδίου i.link. Λειτουργία που µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µε σύνδεση καλωδίου USB. Συνεχίζεται 7

8 ιαβάστε πρώτα αυτό Σχετικά µε αυτές τις οδηγίες Οι εικόνες στην οθόνη υγρών κρυστάλλων και στο εικονοσκόπιο που χρησιµοποιούνται σε αυτές τις οδηγίες ως εικονογράφηση έχουν εγγραφεί µε τη χρήση ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής και εποµένως µπορεί να εµφανίζονται διαφορετικές. Οι ενδείξεις οθόνης σε κάθε τοπική γλώσσα χρησιµοποιούνται για εικονογράφηση των διαδικασιών λειτουργίας. Αλλάξτε τη γλώσσα οθόνης πριν χρησιµοποιήσετε την κάµερά σας, αν είναι απαραίτητο (σελ. 23). Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µέσων εγγραφής και άλλων αξεσουάρ µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Σχετικά µε το φακό Καρλ Τσάις Η κάµερά σας είναι εξοπλισµένη µε φακό Καρλ Τσάις που ανέπτυξαν από κοινού η εταιρία Carl Zeiss στη Γερµανία και η Sony Corporation και εξασφαλίζει εξαιρετικές εικόνες. Ο φακός υιοθετεί το σύστηµα µέτρησης MTF για βιντεοκάµερες και προσφέρει ποιότητα χαρακτηριστική για ένα φακό Καρλ Τσάις. Επίσης, ο φακός της κάµεράς σας διαθέτει επίστρωση Τ για µείωση των ανεπιθύµητων αντανακλάσεων και την πιστή αναπαραγωγή των χρωµάτων. MTF = Modulation Transfer Function. Η τιµή αριθµών σηµαίνει ποσοστό φωτός αντικειµένου που εισέρχεται στο φακό. 8

9 Περιεχόµενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 ιαβάστε πρώτα αυτό... 5 Χρήση των οδηγιών στο CD-ROM Ξεκινώντας Στάδιο 1: Έλεγχος των παρεχόµενων αντικειµένων Στάδιο 2: Προσαρµογή του παρεχόµενου µικροφώνου και της καλύπτρας φακού µε το κάλυµµα φακού Στάδιο 3: Φόρτιση της µπαταρίας Στάδιο 4: Ανοίγοντας την τροφοδοσία και κρατώντας σωστά την κάµερα Στάδιο 5: Ρύθµιση της οθόνης υγρών κρυστάλλων και του εικονοσκόπιου Στάδιο 6: Ορισµός ηµεροµηνίας και ώρας Στάδιο 7: Τοποθέτηση κασέτας ή Memory Stick Duo Εγγραφή/Αναπαραγωγή Εγγραφή Αναπαραγωγή Αλλαγή των ρυθµίσεων στις εγγραφές µε την κάµερα Ρύθµιση του ζουµ Ρύθµιση της εστίασης µε το χέρι Ρύθµιση των EXPOSURE/IRIS (έκθεση) Ρύθµιση του φυσικού χρώµατος (ισορροπία του λευκού) Ρύθµιση της ποιότητας της εικόνας (προφίλ εικόνας) Ρύθµιση της έντασης Ανάθεση λειτουργιών στα πλήκτρα ASSIGN Εστίαση σε µακρινό αντικείµενο (άπειρο εστίασης) Εγγραφή σήµατος ευρετηρίου Έλεγχος των πιο πρόσφατα γραµµένων σκηνών (Rec review) Αναζήτηση της τελευταίας σκηνής στην πιο πρόσφατη εγγραφή (End search) Αναπαραγωγή των πιο πρόσφατα γραµµένων ταινιών (έλεγχος τελευταίας σκηνής)...45 Χρησιµοποίηση της µετάβασης Shot Αλλαγή/έλεγχος ρυθµίσεων στην κάµερα Αλλαγή της οθόνης Εµφάνιση ρυθµίσεων στην κάµερα (έλεγχος κατάστασης) Έλεγχος υπολειπόµενης µπαταρίας (πληροφορίες µπαταρίας) Συνεχίζεται 9

10 Περιεχόµενα Εντοπισµός σκηνής σε κασέτα Αναζήτηση σκηνής µε βάση την ηµεροµηνία εγγραφής (αναζήτηση ηµεροµηνίας) Αναζήτηση σηµείου έναρξης εγγραφής (αναζήτηση ευρετηρίου) Αναπαραγωγή της εικόνας σε τηλεόραση Χρήση του µενού Χρήση των λειτουργιών µενού Λειτουργίες µενού Μενού (CAMERA SET) Τροποποιήσεις για να ρυθµίσετε την κάµερα στις συνθήκες εγγραφής (EXPOSURE/IRIS/STEADYSHOT/BACK LIGHT κλπ.) Μενού (AUDIO SET) Ρυθµίσεις για την εγγραφή του ήχου (DV AU, MODE/XLR SET κλπ.) Μενού (DISPLAY SET) Ρυθµίσεις ενδείξεων στην οθόνη και το εικονοσκόπιο (MARKER/VF B.LIGHT/ DATA CODE κλπ.) Μενού (IN/OUT REC) Ρυθµίσεις εγγραφής, εισόδων και εξόδων (VCR HDV/DV/DV REC MODE/ DV WIDE REC/DOWN CONVERT Μενού (TC/UB SET) (TC PRESET/UB PRESET/TC LINK κλπ.) Μενού (MEMORY SET) Ρυθµίσεις για το Memory Stick Duo (QUALITY/ALL ERASE κλπ.) Μενού (OTHERS) Ρυθµίσεις κατά την εγγραφή σε κασέτα ή άλλες βασικές ρυθµίσεις (USB SELECT/QUICK REC/BEEP κλπ.) 10

11 Μετεγγραφή/Μοντάζ Μετεγγραφή σε βίντεο, συσκευή DVD/HDD κλπ Εγγραφή εικόνων από βίντεο Αντιγραφή ταινίας από κασέτα σε Memory Stick Duo σε µορφή ακίνητων εικόνων ιαγραφή γραµµένων εικόνων σε Memory Stick Duo Εκτύπωση γραµµένων εικόνων (σε εκτυπωτή συµβατό µε PictBridge) Χρήση υπολογιστή Σύνδεση µε υπολογιστή Αντιγραφή ακίνητων εικόνων σε υπολογιστή Αντιγραφή ταινίας από κασέτα σε υπολογιστή Οδηγός βλαβών Οδηγός βλαβών Προειδοποιητικές ενδείξεις και µηνύµατα Πρόσθετες πληροφορίες Χρήση της κάµερας στο εξωτερικό Το φορµά HDV και η εγγραφή/αναπαραγωγή Συµβατότητα των φορµά DVCAM/DV Σχετικά µε το Memory Stick Σχετικά µε την µπαταρία InfoLITHIUM Σχετικά µε το i.link Συντήρηση και προφυλάξεις Τεχνικά χαρακτηριστικά Γρήγορη παραποµπή Τα µέρη και τα πλήκτρα της συσκευής Ενδείξεις στην οθόνη υγρών κρυστάλλων και στο εικονοσκόπιο

12 Χρήση των οδηγιών στο CD-ROM Το παρεχόµενο CD-ROM περιλαµβάνει εκδόσεις του Οδηγού Λειτουργίας για τη σειρά HVR-V1 σε φορµά PDF. Προετοιµασία Το παρακάτω πρόγραµµα πρέπει να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, προκειµένου να µπορείτε να διαβάζετε τον Οδηγό Λειτουργίας που περιέχεται στο CD-ROM. Adobe Reader, έκδοση 7.0 ή µεταγενέστερη. z Συµβουλή Αν δεν έχετε εγκαταστήσει τον Adobe Reader, µπορείτε να τον κατεβάσετε από την εξής διεύθυνση: Τα Adobe και Adobe Reader αποτελούν εµπορικά σήµατα της Adobe Systems Incorporated στις Ηνωµένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Ανάγνωση των οδηγιών στο CD-ROM Για να διαβάσετε τον Οδηγό Λειτουργίας που περιέχεται στο CD-ROM, προχωρήστε ως εξής: 1 Τοποθετήστε το CD-ROM στον οδηγό CD-ROM του υπολογιστή σας. Εµφανίζεται αυτόµατα µια πρώτη σελίδα. Αν δεν εµφανιστεί αυτόµατα, κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο Index.htm του CD-ROM. 2 Επιλέξτε και κάντε κλικ στον Οδηγό Λειτουργίας που θέλετε να διαβάσετε. Έτσι ανοίγει το αρχείο PDF του Οδηγού Λειτουργίας. z Συµβουλή Τα αρχεία µπορεί να µην εµφανίζονται σωστά, ανάλογα µε την έκδοση του Adobe Reader. Σε µια τέτοια περίπτωση, εγκαταστήστε την τελευταία έκδοση που µπορείτε να κατεβάσετε από τη διεύθυνση η οποία αναφέρετε στην «Προετοιµασία» πιο πάνω. 12

13 Ξεκινώντας Στάδιο 1: Έλεγχος των παρεχόµενων αντικειµένων Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα παρακάτω αντικείµενα που συνοδεύουν την κάµερα. Ο αριθµός στην παρένθεση αναφέρει την ποσότητα των παρεχόµενων αντικειµένων. * εν περιλαµβάνονται κασέτα και Memory Stick Duo. Βλ. Σελ. 24, 115 και 119 για συµβατές κασέτες και Memory Stick Duo κατάλληλα για την κάµερα. Μετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος (1) (σελ. 16) Μεγάλο υποφθάλµιο (1) (σελ. 21) Επαναφορτιζόµενη µπαταρία NP-F570 (1) (σελ. 16, 121) Καλύπτρα φακού µε κάλυµµα φακού (1) (σελ. 15) Καλώδιο τροφοδοσίας (1) (σελ. 16) Ασύρµατο τηλεχειριστήριο (1) (σελ. 137) Αλεξινέµιο (1) (σελ. 14) Μικρόφωνο (1) (σελ. 14) Μια µπαταρία λιθίου τύπου κουµπιού είναι ήδη τοποθετηµένη. Καλώδιο σύνδεσης ήχου/εικόνας (1) (σελ. 52, 86) CD-ROM µε Οδηγίες Λειτουργίας ψηφιακής κάµερας εγγραφής υψηλής ανάλυσης (1) (σελ. 12) Οδηγίες χρήσης (Αυτές οι οδηγίες) (1) Καλώδιο εικόνας component (1) (σελ. 52) Καλώδιο USB (1) (σελ. 94, 96) 13

14 Ξεκινώντας Στάδιο 2: Προσαρµογή του παρεχόµενου µικροφώνου και της καλύπτρας φακού µε το κάλυµµα φακού Προσαρµογή του παρεχόµενου µικροφώνου 4 Συνδέστε το βύσµα του µικροφώνου στον ακροδέκτη INPUT Τοποθετήστε το καλώδιο του µικροφώνου στην υποδοχή του καλωδίου 4. 6 Επιλέξτε το κανάλι µε το διακόπτη REC CH SELECT 6. Ο διακόπτης REC CH SELECT αλλάζει θέσεις. Τα κανάλια που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε κάθε θέση του διακόπτη αναφέρονται στον κάτω πίνακα. Θέση διακόπτη REC CH SELECT CH1, CH2 CH1 Ακροδέκτης εισόδου INPUT1 INPUT2 INPUT1 INPUT2 Κανάλι που θα χρησιµοποιηθεί Κανάλι 1 Κανάλι 2 Κανάλι 1 Κανάλι 2 1 Προσαρµόστε το αλεξινέµιο 1 στο µικρόφωνο 2. z Συµβουλές Βλ. σελ. 42 για τη ρύθµιση του ήχου. Τοποθετήστε το διακόπτη +48V στη θέση ΟΝ όταν χρησιµοποιείτε το παρεχόµενο µικρόφωνο. 2 Χαλαρώστε τη βίδα της υποδοχής µικροφώνου 3 και αφαιρέστε το κάλυµµα. 3 Τοποθετήστε το µικρόφωνο στην υποδοχή µε την ονοµασία του µοντέλου προς τα πάνω, κλείστε το κάλυµµα και σφίξτε τη βίδα. 14

15 Προσαρµογή της καλύπτρας φακού µε το κάλυµµα φακού Για να ανοίξετε το κλείστρο της καλύπτρας φακού µε το κάλυµµα φακού Μετακινήστε το µοχλό καλύµµατος φακού προς τα πάνω ή κάτω για να ανοίξετε ή να κλείσετε το κάλυµµα φακού. Βίδα στερέωσης καλύπτρας φακού Ευθυγραµµίστε τις ενδείξεις στην καλύπτρα φακού µε εκείνες στην κάµερα και στρίψτε την καλύπτρα προς την κατεύθυνση του βέλους. Σφίξτε τη βίδα στερέωσης της καλύπτρας. Μετακινήστε το µοχλό καλύµµατος φακού στη θέση ΟΡΕΝ για να ανοίξετε το κάλυµµα φακού και µετακινήστε το µοχλό στη θέση CLOSE για να κλείσετε το κάλυµµα φακού. Για να αφαιρέσετε την καλύπτρα φακού µε το κάλυµµα φακού Χαλαρώστε τη βίδα στερέωσης της καλύπτρας φακού και στρίψτε την καλύπτρα προς την αντίθετη κατεύθυνση του βέλους στην παραπάνω εικονογράφηση. z Συµβουλή Αν προσαρµόσετε, αφαιρέσετε ή ρυθµίσετε ένα φίλτρο 62 χιλιοστών PL ή ένα προστατευτικό MC, αφαιρέστε την καλύπτρα φακού. 15

16 Ξεκινώντας Στάδιο 3: Φόρτιση της µπαταρίας Μπορείτε να φορτίσετε την µπαταρία τοποθετώντας την µπαταρία InfoLITHIUM (σειρά L) στην κάµερα. M Σηµείωση εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε άλλες µπαταρίες εκτός της InfoLITHIUM (σειρά L) (σελ. 121). 2 Με την ένδειξη στο βύσµα άµεσου ρεύµατος να βλέπει προς το τµήµα κασέτας, συνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος µε τον ακροδέκτη DC IN στην κάµερα. ένδειξη Μετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος Βύσµα Ακροδέκτης DC IN άµεσου ρεύµατος Προς πρίζα τοίχου Καλώδιο τροφοδοσίας 1 Πιέστε την µπαταρία και σύρετέ την προς τα κάτω. 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος. 4 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας µε πρίζα τοίχου. 5 Τοποθετήστε το διακόπτη POWER στη θέση OFF (CHG). Η λυχνία CHARGE φωτίζεται και η φόρτιση αρχίζει. 16

17 Μετά τη φόρτιση της µπαταρίας Η λυχνία CHARGE σβήνει όταν η µπαταρία φορτιστεί πλήρως. Αποσυνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος από τον ακροδέκτη DC IN. z Συµβουλή Μπορείτε να ελέγξετε την υπολειπόµενη µπαταρία µε τις πληροφορίες µπαταρίας (σελ. 49). Για να αφαιρέσετε την µπαταρία Σύρετε το διακόπτη POWER στη θέση OFF (CHG). Πιέστε το πλήκτρο BATT RELEASE και αφαιρέστε την µπαταρία. Χρόνος εγγραφής Λεπτά κατά προσέγγιση που διατίθενται όταν χρησιµοποιείτε µια πλήρως φορτισµένη µπαταρία. Εγγραφή στο φορµά HDV Μπαταρία NP-F570 (περιλαµβάνεται στη συσκευασία) NP-F770 NP-F970 Χρόνος συνεχούς εγγραφής Τυπικός χρόνος εγγραφής* Εγγραφή στο φορµά DVCAM/DV Πλήκτρο BATT RELEASE Χρόνος φόρτισης Λεπτά κατά προσέγγιση που απαιτούνται όταν φορτίζετε πλήρως µια πλήρως αποφορτισµένη µπαταρία. Μπαταρία Χρόνος φόρτισης NP-F (περιλαµβάνεται στη συσκευασία) NP-F NP-F M Σηµείωση εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την µπαταρία NP-F330 µε αυτήν την κάµερα. Μπαταρία NP-F570 (περιλαµβάνεται στη συσκευασία) NP-F770 NP-F970 Χρόνος συνεχούς εγγραφής Τυπικός χρόνος εγγραφής* Πάνω: Όταν είναι αναµµένο το φως φόντου της οθόνης υγρών κρυστάλλων. Μέση: Όταν είναι κλειστό το φως φόντου της οθόνης υγρών κρυστάλλων. Κάτω: Χρόνος εγγραφής όταν γράφετε µε το εικονοσκόπιο, ενώ η οθόνη υγρών κρυστάλλων είναι κλειστή. * Ο τυπικός χρόνος εγγραφής δείχνει το χρόνο όταν επαναλαµβάνετε την έναρξη/τερµατισµό εγγραφής, ανοίγετε και κλείνετε την τροφοδοσία και κάνετε ζουµ. Συνεχίζεται 17

18 Ξεκινώντας Χρόνος αναπαραγωγής Λεπτά κατά προσέγγιση που διατίθενται όταν χρησιµοποιείτε µια πλήρως φορτισµένη µπαταρία. Εικόνες στο φορµά HDV Μπαταρία NP-F570 (περιλαµβάνεται στη συσκευασία) NP-F770 NP-F970 Εικόνες στο φορµά DVCAM (DV) Μπαταρία NP-F570 (περιλαµβάνεται στη συσκευασία) NP-F770 NP-F970 Με την οθόνη υγρών κρυστάλλων ανοιχτή* Με την οθόνη υγρών κρυστάλλων ανοιχτή* Με την οθόνη υγρών κρυστάλλων κλειστή Με την οθόνη υγρών κρυστάλλων κλειστή * Όταν το φως φόντου της οθόνης υγρών κρυστάλλων είναι αναµµένο. Σχετικά µε την µπαταρία Πριν φορτίσετε την µπαταρία, σύρετε το διακόπτη POWER στη θέση OFF (CHG). Η λυχνία CHARGE αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση, ή οι πληροφορίες µπαταρίας (σελ. 49) δεν εµφανίζονται σωστά κάτω από τις εξής συνθήκες: - Η µπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. - Η µπαταρία είναι κατεστραµµένη. - Η µπαταρία είναι φθαρµένη (µόνο για τις πληροφορίες µπαταρίας). ε θα παράγεται τροφοδοσία από την µπαταρία, εφόσον ο µετασχηµατιστής εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι συνδεδεµένος στον ακροδέκτη DC IN της κάµερας, ακόµα και αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα τοίχου. Αν προσαρµόσετε έναν προαιρετικό προβολέα βίντεο, συνιστούµε να χρησιµοποιήσετε την µπαταρία NP-F970. Σχετικά µε το χρόνο φόρτισης/εγγραφής/ αναπαραγωγής Χρόνοι που έχουν µετρηθεί µε την κάµερα σε θερµοκρασία 25 βαθµών Κελσίου. (Συνιστούµε θερµοκρασίες βαθµούς Κελσίου). Ο χρόνος εγγραφής και αναπαραγωγής θα είναι µικρότερος όταν χρησιµοποιείτε την κάµερα σε χαµηλές θερµοκρασίες. Ο χρόνος εγγραφής και αναπαραγωγής θα είναι µικρότερος, ανάλογα µε τις συνθήκες χρήσης της κάµερας. Χρήση εξωτερικής πηγής τροφοδοσίας Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος για να εξασφαλίσετε τροφοδοσία από ρεύµα δικτύου. Όταν χρησιµοποιείτε το µετασχηµατιστή, η µπαταρία δε θα χάσει τη φόρτισή της, ακόµα και αν είναι τοποθετηµένη στην κάµερα. Συνδέστε την κάµερα όπως φαίνεται στο Στάδιο 3: Φόρτιση της µπαταρίας (σελ. 16). Σχετικά µε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος Χρησιµοποιείτε κοντινή πρίζα τοίχου όταν χρησιµοποιείτε το µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος. Αποσυνδέστε αµέσως το µετασχηµατιστή από την πρίζα αν σηµειωθεί δυσλειτουργία κατά τη χρήση της κάµερας. Μη χρησιµοποιήσετε το µετασχηµατιστή σε περιορισµένο χώρο, όπως ανάµεσα σε τοίχο και έπιπλα. Μη βραχυκυκλώσετε το βύσµα άµεσου ρεύµατος του µετασχηµατιστή ή το τερµατικό µπαταρίας µε οποιοδήποτε µεταλλικό αντικείµενο. ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Ακόµα και αν η κάµερα είναι κλειστή, η τροφοδοσία εναλλασσόµενου ρεύµατος (ρεύµα δικτύου) θα εξακολουθήσει να παρέχεται στη συσκευή, εφόσον είναι συνδεδεµένη σε πρίζα µέσω του µετασχηµατιστή εναλλασσόµενου ρεύµατος. 18

19 Στάδιο 4: Ανοίγοντας την τροφοδοσία και κρατώντας σωστά την κάµερα Για εγγραφή ή αναπαραγωγή, σύρετε το διακόπτη POWER προς την ανάλογη κατεύθυνση. Όταν χρησιµοποιείτε την κάµερα για πρώτη φορά, εµφανίζεται η οθόνη [CLOCK SET] (σελ. 22). 2 Κρατήστε σωστά την κάµερα. ιακόπτης POWER 3 Εξασφαλίστε καλή λαβή και µετά σφίξτε τον ιµάντα λαβής. 1 Πιέζοντας το πράσινο πλήκτρο, ρυθµίστε το διακόπτη POWER. Αν ο διακόπτης POWER βρίσκεται στη θέση OFF (CHG), σύρετέ τον πιέζοντας το πράσινο πλήκτρο. CAMERA: Για να γράψετε εικόνες. VCR: Για να αναπαράγετε ή να κάνετε µοντάζ σε εικόνες. M Σηµείωση Αφού ορίσετε την ηµεροµηνία και την ώρα ([CLOCK SET], σελ. 22) την επόµενη φορά που θα ανοίξετε την κάµερα, η τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα θα εµφανιστούν στην οθόνη υγρών κρυστάλλων για λίγα δευτερόλεπτα. Για να κλείσετε την τροφοδοσία Σύρετε το διακόπτη POWER στη θέση OFF (CHG). M Σηµείωση Αν εµφανιστούν προειδοποιητικά µηνύµατα στην οθόνη, ακολουθήστε τις οδηγίες (σελ. 112). 19

20 Ξεκινώντας Στάδιο 5: Ρύθµιση της οθόνης υγρών κρυστάλλων και του εικονοσκόπιου Η οθόνη υγρών κρυστάλλων Ανοίξτε την οθόνη υγρών κρυστάλλων πιέζοντας το πλήκτρο ΟΡΕΝ 90 µοίρες προς την κάµερα (1) και µετά περιστρέψτε τη στην καλύτερη κλίση για εγγραφή ή αναπαραγωγή (2). Πλήκτρο ΟΡΕΝ 1 90 µοίρες προς την κάµερα µοίρες (µέγιστο) δευτερόλεπτα µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη. Αυτή η ρύθµιση είναι πρακτική όταν χρησιµοποιείτε την κάµερα σε φωτεινές συνθήκες ή όταν θέλετε να εξοικονοµήσετε µπαταρία. Η γραµµένη εικόνα δε θα επηρεαστεί από τη ρύθµιση. Για να ανοίξετε το φως φόντου της οθόνης υγρών κρυστάλλων, πιέστε και κρατήσετε πατηµένο το πλήκτρο DISPLAY/BATT INFO για λίγα δευτερόλεπτα, µέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη. z Συµβουλή Βλ. το [LCD BRIGHT] (σελ. 74) για να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης υγρών κρυστάλλων. Το εικονοσκόπιο Μπορείτε να δείτε εικόνες χρησιµοποιώντας το εικονοσκόπιο για να εξοικονοµήσετε µπαταρία, ή όταν η εικόνα στην οθόνη υγρών κρυστάλλων δεν είναι καθαρή. Μοχλός ρύθµισης φακού εικονοσκόπιου. Μετακινήστε τον µέχρι η εικόνα να γίνει καθαρή. Εικονοσκόπιο 2 90 µοίρες (µέγιστο) DISPLAY/BATT INFO z Συµβουλές Αν περιστρέψετε την οθόνη υγρών κρυστάλλων 180 µοίρες προς το φακό από τη θέση 1, µπορείτε να κλείσετε την οθόνη υγρών κρυστάλλων µε την οθόνη να βλέπει προς τα έξω. Είναι εξυπηρετικό για λειτουργίες αναπαραγωγής. Για να κλείσετε την οθόνη υγρών κρυστάλλων µε την οθόνη προς τα µέσα, περιστρέψτε την οθόνη υγρών κρυστάλλων στη θέση 1 και µετά κλείστε την οθόνη υγρών κρυστάλλων. Για να κλείσετε το φως φόντου της οθόνης υγρών κρυστάλλων για να εξοικονοµήσετε µπαταρία Πιέστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο DISPLAY/BATT INFO για λίγα 20 z Συµβουλές Μπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα του φως φόντου του εικονοσκόπιου από το [VF B.LIGHT] (σελ. 74). Για να εµφανίζονται εικόνες τόσο στην οθόνη υγρών κρυστάλλων όσο και στο εικονοσκόπιο, τοποθετήστε το (VF POWERMODE) στη θέση [ΟΝ] (σελ. 74). Για να εµφανίζονται οι εικόνες ασπρόµαυρες στο εικονοσκόπιο, τοποθετήστε το [VF COLOR] στη θέση [OFF] (σελ. 74).

æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης HDR-FX7E æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης HDR-FX7E ιαβάστε πρώτα αυτό Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή βιντεοκάμερα HD

Ψηφιακή βιντεοκάμερα HD HVR-Z7E-Z7P EXOF-OPISTH neo:hvr-z7e/z7p EXOF-OPISTH 9/25/09 12:41 PM Page 1 Ψηφιακή βιντεοκάμερα HD Oδηγίες Xρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. HVR-S270E/S270P æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD HVR-S270E/S270P

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές Τεχνικές προδιαγραφές Έχετε υπ' όψιν ότι τα χαρακτηριστικά/οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ήχος Σύστημα ήχου Μετεγγραφή ήχου 12bit Ενσωματωμένο μικρόφωνο Ενσωματωμένο ηχείο Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση για το σήµα εισόδου βίντεο. Σύνδεση για το σήµα εισόδου S-VIDEO. Μετακινηθείτε προς τα κάτω ανά µενού και ανά κανάλι.

Σύνδεση για το σήµα εισόδου βίντεο. Σύνδεση για το σήµα εισόδου S-VIDEO. Μετακινηθείτε προς τα κάτω ανά µενού και ανά κανάλι. Πληροφορίες προϊόντος Συνδέσεις Σύνδεση VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Πίνακας ελέγχου CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Παραμυθιάς 4 Γλυκά Νερά Τηλ YI 4K+ Action camera. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την YI 4K+ Action Camera

Παραμυθιάς 4 Γλυκά Νερά Τηλ YI 4K+ Action camera. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την YI 4K+ Action Camera YI 4K+ Action camera Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την YI 4K+ Action Camera 1 1. Πακέτο μηχανής 2 2. Ξεκινάμε να γνωρίσουμε τη κάμερα 3 4.Μεγάφωνο 8.Κάλυμα μπαταρίας 5.Δείκτης λειτουργίας μηχανής 6.Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423 ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 3 ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 ΣΥΜΒΑΤΆ ΜΈΣΑ... 4 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ... 5 ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΚΟΥΜΠΙΏΝ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ... 5 ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ... 5 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

/AC. EM-610

/AC. EM-610 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ EM-610 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr

BABY MONITOR BMW-386 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMW-386. www.tele.gr BABY MONITOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΗΣ ΟΘΟΝΗ: LCD TFT 2.4 ΛΗΨΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ: 2.4-2.483GHz XΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: PAL ΜΠΑΤΑΡΙΑ: ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ 3.7/800mAh Li ΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο αμπεροτσιμπίδα μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη

Διαβάστε περισσότερα

YN-360 PRO LED VIDEO LIGHT

YN-360 PRO LED VIDEO LIGHT YN-360 PRO LED VIDEO LIGHT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 11Α, 555 35 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 942 000 www.stamos.com.gr info@stamos.com.gr 1 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

- Ήχος Σύστηµα ήχου: Dolby Digital 5.1 Μετεγγραφή ήχου 12bit: Εγγραφή µε ήχο surround: - Φωτογραφική µηχανή

- Ήχος Σύστηµα ήχου: Dolby Digital 5.1 Μετεγγραφή ήχου 12bit: Εγγραφή µε ήχο surround: - Φωτογραφική µηχανή Κοµψή βιντεοκάµερα HDD Handycam που περιλαµβάνει σκληρό δίσκο υψηλής χωρητικότητας 40 GB για εγγραφές µεγάλης διάρκειας, βελτιωµένο αισθητήρα ClearVid CMOS για καταπληκτικές εικόνες, καθώς και δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας. 2. Γενική επισκόπηση της συσκευής. Τα πρώτα βήματα. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ Prestigio Nobile PER3162B

1. Περιεχόμενα συσκευασίας. 2. Γενική επισκόπηση της συσκευής. Τα πρώτα βήματα. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ Prestigio Nobile PER3162B Τα πρώτα βήματα EL 1. Περιεχόμενα συσκευασίας 1. Συσκευή ανάγνωσης ηλ. βιβλίων 2. Καλώδιο USB 3. Ακουστικά 4. Οδηγός για σύντομη έναρξη χρήσης 5. Κάρτα εγγύησης 2. Γενική επισκόπηση της συσκευής 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD HVR-HD1000E/HD1000 EXOF-OPISTH 30-07-08 14:21 ÂÏ 1 æëêè Î μèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK,

2. Για να σβήσετε το MEGA STICK, Tοποθέτηση Μπαταρίας 1. Αφαιρέστε το καπάκι του συνδετήρα USB. 2. Ανοίξτε το καπάκι της µπαταρίας. 3. Τοποθετήστε µια µπαταρία ΑΑΑ και βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 4. Κλείστε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Sambo Hellas www.sambo.gr Email: info@sambo.gr ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Έκδοση 1.0 1. Μέρη και Λειτουργίες 1 13 7 8 9 2 3 4 5 6 13 Sambo Hellas 10 12 Μπροστά όψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως www.zampa.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

HDR-HC1E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22. Ξεκινώντας. Χρήση του µενού. Μετεγγραφή/ Μοντάζ.

HDR-HC1E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22. Ξεκινώντας. Χρήση του µενού. Μετεγγραφή/ Μοντάζ. 2-631-478-62 (1) Απολαύστε εικόνες υψηλής ευκρίνειας Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD Ξεκινώντας Οδηγός Χρήσης Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22 Χρήση του µενού HDR-HC1E Μετεγγραφή/ Μοντάζ Χρήση υπολογιστή Αντιµετώπιση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

/AC. GM-166

/AC. GM-166 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙ Α ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ GM 166 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο αµπεροτσιµπίδα µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr

AVTECH AVK-016. AVK-016 www.tele.gr AVTECH ΚΑΜΕΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ZOOM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 1. Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

HDR-HC9E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 20. Απολαύστε εικόνες με ποιότητα υψηλής ευκρίνειας.

HDR-HC9E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 20. Απολαύστε εικόνες με ποιότητα υψηλής ευκρίνειας. 3-278-989-82(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD Οδηγός Χρήσης Απολαύστε εικόνες με ποιότητα υψηλής ευκρίνειας 9 Έναρξη 11 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 20 Χρήση του μενού 41 HDR-HC9E Μετεγγραφή/ Επεξεργασία 71 Χρήση ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία DXP 14 bit: Προηγµένη τεχνολογία HAD: Μικτός αριθµός pixel (K): 2100 Αριθµός ενεργών pixel σε τρόπο λειτουργίας βιντεοκάµερας (K):

Λειτουργία DXP 14 bit: Προηγµένη τεχνολογία HAD: Μικτός αριθµός pixel (K): 2100 Αριθµός ενεργών pixel σε τρόπο λειτουργίας βιντεοκάµερας (K): Η µικρού µεγέθους και ελαφριά βιντεοκάµερα Handycam HDV1080i High Definition µε αισθητήρα ClearVid CMOS, φακό Carl Zeiss Vario- Sonnar T* και υποδοχή HDMI. Πλέον συνοδεύεται από καλώδιο i.link για να είναι

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

DC-733i Συνοπτικός οδηγός

DC-733i Συνοπτικός οδηγός DC-7i Συνοπτικός οδηγός Μέρη της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Λαμπάκι χρονομετρητή αυτόματης λήψης. Φλας. Μικρόφωνο 4. Φακός 5. Οθόνη LCD 6. Λαμπάκι λειτουργίας 7. Κουμπί Ζουμ Βλέπε επίσης: Μικρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

HDR-HC5E/HC7E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 19. Έναρξη 10. Χρήση του μενού 39. Μετεγγραφή/Επεξεργασία 69

HDR-HC5E/HC7E. Οδηγός Χρήσης. Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 19. Έναρξη 10. Χρήση του μενού 39. Μετεγγραφή/Επεξεργασία 69 2-319-807-82(1) Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD Απολαύστε εικόνες με ποιότητα υψηλής ευκρίνειας 8 Έναρξη 10 Οδηγός Χρήσης Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 19 Χρήση του μενού 39 HDR-HC5E/HC7E Μετεγγραφή/Επεξεργασία 69 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

YN-300 III PRO LED VIDEO LIGHT

YN-300 III PRO LED VIDEO LIGHT YN-300 III PRO LED VIDEO LIGHT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 11Α, 555 35 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 942 000 www.stamos.com.gr info@stamos.com.gr 1 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική µέθοδος για αντιστοίχηση των ακουστικών µε άλλη συσκευή Bluetooth (BT)

Γενική µέθοδος για αντιστοίχηση των ακουστικών µε άλλη συσκευή Bluetooth (BT) Πληροφορίες προϊόντος 1 Σύνδεση φόρτισης 2 Κουµπί "+" 3 Κουµπί "-" 4 Λυχνία λειτουργίας (µπλε) 5 Λυχνία µπαταρίας (κόκκινη) 6 Ακουστικό αυτιού 7 Μικρόφωνο 8 Κλιπ αυτιού 9 Λυχνία φόρτισης (κόκκινο) 10 Λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION. Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση

TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION. Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση 1. Εγκατάσταση και τοποθέτηση (3) 2. Επέκταση (4) Κεφάλαιο! 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται στους χρήστες του «TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION». Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: υνατότητα ανοικτής ακρόασης & οµιλίας υνατότητα κλήσης τριών αριθµών µε το πάτηµα ενός κουµπιού υνατότητα κλίσης 10 αριθµών µε το πάτηµα δύο κουµπιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

QW8000 Windows Tablet PC

QW8000 Windows Tablet PC QW8000 Windows Tablet PC Γρήγορος V1.0 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Περιεχόμενα Συσκευασίας Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία της συσκευής. Σε περίπτωση που κάποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα