Ενέργεια: Εμπόρευμα ή Κοινωνικό Αγαθό Ενεργειακή Υποδομή Νέες Τεχνολογίες και η ΑΗΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενέργεια: Εμπόρευμα ή Κοινωνικό Αγαθό Ενεργειακή Υποδομή Νέες Τεχνολογίες και η ΑΗΚ"

Transcript

1 Ενέργεια: Εμπόρευμα ή Κοινωνικό Αγαθό Ενεργειακή Υποδομή Νέες Τεχνολογίες και η ΑΗΚ Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

2 Ηλεκτρισμός: Σημαντικό Κοινωνικό Αγαθό Η ηλεκτρική ενέργεια επηρεάζει μέσα στις σημερινές συνθήκες, αποφασιστικά τη ζωή όλων των πολιτών και τη λειτουργία κάθε σύγχρονης κοινωνίας, καθώς: είναι ζωτικής σημασίας με διπλή ιδιότητα: κοινωνικό (υπηρεσία κοινής ωφελείας) και οικονομικό αγαθό είναι ταυτόχρονα προϊόν με σημαντικό κόστος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής, η παραγωγή της από συμβατικά καύσιμα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 2

3 Ηλεκτρική Ενέργεια.. Είναι ένα προϊόν που απαιτεί μεγάλης κλίμακας επενδύσεις. Η παραγωγή και διακίνηση του στηρίζεται σε κεφάλαιο σημαντικής εντάσεως και βασίζεται σε υποδομές (σταθμοί παραγωγής και δίκτυα) με μακρύ χρόνο σχεδιασμού και κατασκευής. Το λειτουργικό κόστος επιβαρύνεται σημαντικά από τις εισαγόμενες καύσιμες ύλες, ενώ το συνολικό κόστος, λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των μονάδων συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής, βαίνει διαρκώς αυξανόμενο. Η οικονομικότητα/ανταγωνιστικότητα του συνολικού συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζει αποφασιστικά την οικονομία και την ανταγωνιστικότητά στο διεθνές περιβάλλον. 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 3

4 Ο Ανταγωνισμός μπορεί να λειτουργήσει στη Κύπρο ;;; H προσπάθεια εισαγωγής ανταγωνισμού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να διαμορφώνεται με γνώμονα την ασφάλεια του ανεφοδιασμού, τη συνεχή παροχή στους καταναλωτές, την ευθύνη έναντι των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτές οι απαιτήσεις καθώς επίσης και η ανάγκη για την αυξανόμενη αποδοτικότητα, υψηλότερη ποιότητα της εξυπηρέτησης πελατών, μακροπρόθεσμη μείωση των τιμών, και των υποχρεώσεων δημόσιας ωφέλειας έχουν ενσωματωθεί στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και στην Κυπριακή Νομοθεσία. 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 4

5 Πως μπορεί να εξυπηρετηθεί καλύτερα ο Κύπριος Καταναλωτής; Υγιής ανταγωνισμός προϋποθέτει την ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού παραγωγών (πέραν των 3-4) και τεχνική / περιβαλλοντική δυνατότητα σύνδεσης τους χωρίς λειτουργικά προβλήματα αδύνατο για την Κύπρο Η μικρή Κύπρος μπορεί να προσφέρει βελτιωμένη υπηρεσία στον Κύπριο καταναλωτή με: Ευφάνταστη και αυστηρή ρύθμιση, Ανταγωνισμό στις τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 5

6 Εξωτερικό Περιβάλλον Το ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, που συνθέτουν: Τα νέα δεδομένα της αγοράς και ειδικότερα η διείσδυση των ΑΠΕ Οι απαιτητικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Εντολές και Ανακοινώσεις και οι αντίστοιχες εναρμονιστικές εθνικές νομοθεσίες, αλλάζουν το χάρτη της ανάπτυξης των δικτύων. Οι πιέσεις που ολοένα και αυξάνονται σε όλο τον Οργανισμό από την πολιτεία στο σύνολό της, ιδιαίτερα λόγω και της οικονομικής κρίσης δημιουργούν ένα πολυσύνθετο σύστημα προκλήσεων, γεμάτες από ευκαιρίες και απειλές ταυτόχρονα, τις οποίες η ΑΗΚ πρέπει να διαχειριστεί με επιτυχία, διασφαλίζοντας την επιβίωση και περαιτέρω άνθιση του Οργανισμού 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 6

7 Τεχνολογικά αναβαθμισμένα δίκτυα Ευφυείς μετρητές Ευφυή δίκτυα με αναβαθμισμένες λειτουργικές δυνατότητες: Αρχιτεκτονική αμφίδρομης ροής ενέργειας και πληροφοριών στη διανομή για να αντιμετωπίσει την πολυπλοκότητα της διασπαρμένης παραγωγής και την αναβαθμισμένη χρήση του δικτύου διανομής Αρχιτεκτονική μικροδικτύων με συστήματα αποθήκευσης και αυτόνομης λειτουργίας 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 7

8 Τα Έξυπνα Δίκτυα βελτιστοποιούν τη χρήση των ενεργειακών πόρων 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 8

9 Έξυπνα Δίκτυα για Αειφορία & ΑΠΕ Με την ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων η διαχείριση της ζήτησης και η αποτελεσματική αξιοποίηση μονάδων αποθήκευσης επιτρέπουν απεριόριστη διείσδυση των ΑΠΕ DSO Η αμφίδρομη ροή ενέργειας και πληροφοριών επιτρέπει διεσπαρμένη διαχείριση που βοηθά στην βελτιστοποίηση της χρήσης των ενεργειακών πόρων 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 9

10 Διαχείριση της ζήτησης και αξιοποίηση συνεργειών με άλλες υπηρεσίες Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον των νέων τεχνολογιών, όσο ενισχύεται η διεσπαρμένη παραγωγή έναντι της κεντρικής και αναπτύσσεται η διαχείριση της ζήτησης με την εμφάνιση και επιπρόσθετων φορτίων όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αντλιών θερμότητας τα όρια διαχωρισμού των διαφόρων δραστηριοτήτων (παραγωγή, δίκτυα και εμπορία) γίνονται πιο θολά. Στην εμπορία η σύνδεση της πώλησης ενέργειας με την διαχείριση της ζήτησης, διεσπαρμένη παραγωγή και αξιοποίηση όλων των πληροφοριών που διαχέονται μέσα από το έξυπνο δίκτυο δημιουργούν προϋποθέσεις νέων αγορών και συνεργειών με άλλες υπηρεσίες. 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 10

11 Οι πόλεις μας και τα χωριά μας στο σύντομο μέλλον! 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 11

12 Τα ενεργειακά αποθέματα της γης και το ηλιακό δυναμικό. 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 12

13 Γραφική παράσταση της αξίας συλλεκτών φωτοβολταϊκών Οι τιμές των συλλεκτών φεύγουν από την γραφική παράσταση της μάθησης: Οι τιμές που αναμένονταν το είναι ήδη μαζί μας! 13

14 PV: Οι πιο ψηλές επενδύσεις κατά το Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 14

15 Ποια η πρόβλεψη για επενδύσεις σε PV μέχρι το 2016; 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 15

16 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 16

17 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 17

18 Πως λειτουργεί σύστημα συμψηφισμού της ενέργειας? Source: ATTRA - National Sustainable Agriculture Information Service 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 18

19 Μετρητές συμψηφισμού καταγράφουν ενέργεια από το δίκτυο και ενέργεια που δεν χρησιμοποιείται και διοχετεύεται στο δίκτυο Smart meter only measures the excess energy sent to the grid, not the total energy produced by the PV system

20 Μια μέρα στη Γερμανία με συμψηφισμό 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 20

21 Κατά το μεσημέρι 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 21

22 Το απόγευμα 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 22

23 Αργά το απόγευμα 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 23

24 Βράδυ: Η δύση του ήλιου και το δίκτυο αναλαμβάνει το φορτίο 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 24

25 Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες: Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για συνέργειες 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 25

26 Το ενεργειακό μείγμα θα εξελιχθεί: Πιο καθαρό και αποκεντρωμένο A number of technologies with potential profound impact are emerging at different levels of maturity Selected examples Market size Wind energy CFLs Hybrid cars Smart meters Solar PV utility scale Solar PV residential EV batteries Electric vehicles Solar thermal power plants Solid-state lighting Smart windows Advanced building materials Grid batteries CCS Offshore wind Small scale nuclear Digital power conversion Vehicle-to-grid integration Compressor-less air conditioning Stage/maturity Mature Commercialization Development Time 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 26

27 Η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας έρχεται. Improvement in costs and performance of battery technolo-gies will continue, with Li-ion showing the largest potential CAPEX /kwh capacity Li ion Li ion Molten Salt Salt Molten Lead- Lead- Salt Acid Acid Li ion 1 Lead- Acid 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 >10,000 Cycle life 1 LFP/C Chemistry; based on costs for automotive applications SOURCE: ESA; McKinsey 27

28 Τα στοιχεία ενός μικροδικτύου 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 28

29 Το Δίκτυο του Μέλλοντος: Hierarchical Multiagent DG RES Set point State DMS State HV State Set point Set point State CAMS State MV DG RES (μg) Set point State State Set point MGCC State LV 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 29

30 ΔΣΔ διευκολύνει την Αγορά 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 30

31 Νέες δυνατότητες για αύξηση της κεφαλαιουχικής βάσης A decline in the value of conventional generation business is expected, but growth areas exist across the value chain that can more than offset it European industry EBIT, EUR billions Downstream 1 T&D Large Scale RES Conventional generation Decline in conventional generation Large scale RES T&D 2 Downstream Includes power sales and new downstream (distributed generation and storage, EV infrastructure, new downstream products and services, power flow optimization) 2 About 25% of the growth refers to transmission Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ SOURCE: McKinsey Industry Vision analysis 31

32 Πρόγραμμα Ευρώπης για έξυπνους μετρητές 32

33 Τι έδειξε πρόσφατη μεγάλη έρευνα της EURELECTRIC? Τους 4 πιο κάτω παράγοντες με δυνατή επίδραση, που συνεχίζεται, για την δημιουργική ανάπτυξη της βιομηχανίας ηλεκτρισμού: Η δραματική αύξηση στην δυναμικότητα των ΑΠΕ και τη γρήγορη ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογιών ως επίσης και των νέων απαιτήσεων για τη λειτουργία του δικτύου στο σύνολο του. Η μετακίνηση προς αποκεντρωμένο ενεργειακό σύστημα και την καταληκτική διαφοροποίηση του ρόλου των τελικών χρηστών στο ενεργειακό δίκτυο. 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 33

34 Η έρευνα της EURELECTRIC: Τη δημιουργία της βάσης των έξυπνων δικτύων με την εγκατάσταση, σε πρώτη φάση, των έξυπνων μετρητών. Την εισαγωγή ανταγωνισμού στην εμπορία και την δημιουργία της πίεσης στους Προμηθευτές να βρουν καινούρια μοντέλα αγοράς που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ενεργών πελατών. 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 34

35 Περιβαλλοντική πολιτική είναι ανάγκη 12 Απριλίου 2013 Ενεργειακή υποδομή - Νέες τεχνολογίες και η ΑΗΚ 35

36 Δημιουργικότητα & Καινοτομία δημιουργούν ελπίδα για άνθιση της οικονομίας!!! Accelerated innovation in the EU power sector could be worth 85 billion EUR/year by , EUR billion Electricity cost reduction Energy savings Macro-economic benefits Total 36 SOURCE: EURELECTRIC Innovation Action Plan Taskforce analysis

ETEK Σημερινές και Μελλοντικές Εξελίξεις των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στην Κύπρο Οικονομική Ανάλυση & Προώθηση τους

ETEK Σημερινές και Μελλοντικές Εξελίξεις των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στην Κύπρο Οικονομική Ανάλυση & Προώθηση τους ETEK Σημερινές και Μελλοντικές Εξελίξεις των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στην Κύπρο Οικονομική Ανάλυση & Προώθηση τους Δρ. Βενιζέλος Ευθυμίου vefthimi@eac.com.cy www.eac.com.cy 21 Ιουνίου 2013 1 Γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τομέας εθνικού ενδιαφέροντος: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Λήδα Γιαννακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σεπτέμβριος 2013 ΣΕΙΡΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Συνοπτική Παρουσίαση Μάρτιος 2012 Περίληψη Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, η επίτευξη σημαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΑ»

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΑ» ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ 2050 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΑ» ΜΕΛΕΤΗ COGEN EUROPE www.cogeneurope.eu ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Μίλτου Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο της ΡΑΕ

Παρουσίαση του κ. Μίλτου Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο της ΡΑΕ Παρουσίαση του κ. Μίλτου Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο της ΡΑΕ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙAΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Νέες Συνθήκες στο ενεργειακό τοπίο Σημαντική ανακατανομή της προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

όλοι όμως μοιράζονται την ίδια θέληση για να προσφέρουν μια ζωή γεμάτη φως και μια καθημερινότητα με ενέργεια... ζωής.

όλοι όμως μοιράζονται την ίδια θέληση για να προσφέρουν μια ζωή γεμάτη φως και μια καθημερινότητα με ενέργεια... ζωής. Eτήσια Έκθεση 2013 ξεχωριστές ενέργειες, διαφορετικά ταλέντα, μοναδικές προσωπικότητες. όλοι όμως μοιράζονται την ίδια θέληση για να προσφέρουν μια ζωή γεμάτη φως και μια καθημερινότητα με ενέργεια...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική τιμολόγηση και μελέτη περίπτωσης / προσομοίωσης της ωριαίας ανάλυσης καταναλώσεων και τιμών ενέργειας σε δίχωρο διαμέρισμα

Δυναμική τιμολόγηση και μελέτη περίπτωσης / προσομοίωσης της ωριαίας ανάλυσης καταναλώσεων και τιμών ενέργειας σε δίχωρο διαμέρισμα ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Δυναμική τιμολόγηση και μελέτη περίπτωσης / προσομοίωσης της Καθηγητής : Νικόλαος Σακκάς Ανδρέας Κατεργιαννάκης Α.Μ. 4215 Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα Abstract...

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση Πράκτορα Λογισμικού για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας με τεχνικές Particle Swarm Optimization

Βελτιστοποίηση Πράκτορα Λογισμικού για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας με τεχνικές Particle Swarm Optimization ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. www.kepe.gr

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. www.kepe.gr ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ www.kepe.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εκδότης: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύμβουλοι έκδοσης: Νικόλαος Φίλιππας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος Δ.Σ. και Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική

Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική Για Μία Εθνική Ενεργειακή Πολιτική των Κ.Ν. Σταµϖολή 1, Ι. Χατζηβασιλειάδη 2, Ι. Μάζη 3, Κ. Θεοφύλακτου 4, Ν. Σοφιανού 5 και Α. Ροϊνιώτη 6 Αθήνα, Αύγουστος 2013 1 Αντιπρόεδρος και Γενικός Δ/ντής ΙΕΝΕ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή 1 Ορισμός Διεσπαρμένης Παραγωγής Η διεσπαρμένη παραγωγή ορίζεται ως η παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας, με τιμές που κατά κανόνα κυμαίνονται από 1kW μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση της αγοράς Θέρμανσης και Ψύξης στην Ελλάδα

Παρούσα κατάσταση της αγοράς Θέρμανσης και Ψύξης στην Ελλάδα Παρούσα κατάσταση της αγοράς Θέρμανσης και Ψύξης στην Ελλάδα Παραδοτέο D3 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου: "Policy development for improving RES- H/C

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 19 /07/2011 Λευκωσία Ιούλιος 2011 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Υ.Ε.Β.Τ.= Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού Ι.Ε.Κ. = Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου ΣΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πράσινα - Έξυπνα κτίρια, εφαρμογή της ενεργειακής πληροφορικής τεχνολογίας στην κτιριοκαινοτομία για την εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Πολιτική, προγράμματα και εφαρμογές. Η διεθνής εμπειρία Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥ ΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΜ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΜ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΔΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΜ.3647 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. Μπούρας,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΤΗΣ O ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΗ ΕΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Κωδικός έργου: 04-ΠΠΚ06

Διαβάστε περισσότερα