O Ποσειδώνας καθ ταν στο γραφείο του και λογάριαζε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O Ποσειδώνας καθ ταν στο γραφείο του και λογάριαζε."

Transcript

1 ºƒ º ÔÛÂÈ ÒÓ Στο σ ντοµο διήγηµά του ο Κάφκα αποτυπώνει µε ειρωνικ τρ πο τους διαλογισµο ς του Ποσειδώνα σχετικά µε τη ζωή και την εργασία του. O θε ς της θάλασσας, αν και πλήρως ταυτισµένος µε το ρ λο του, έχει κι αυτ ς τα παράπονά του: δεν µπορεί να ξεφ γει απ το έργο του και να πάει µια εκδροµή. O Ποσειδώνας καθ ταν στο γραφείο του και λογάριαζε. Η διακυβέρνηση λων των υδάτων του κ σµου τον έκανε να δουλε ει ασταµάτητα. Θα µπορο σε να έχει ση βοήθεια ήθελε, και είχε αρκετή, επειδή µως είχε πάρει πολ σοβαρά τα καθήκοντά του, λογάριαζε τα πάντα ακ µα µια φορά, κι έτσι κανείς δεν µπορο σε να τον βοηθήσει ικανοποιητικά. Κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί τι του κανε κέφι να δουλε ει. Προσπαθο σε να τελειώσει, επειδή ήταν υποχρεωµένος. Μα φυσικά και είχε προσπαθήσει να βρει µια πιο χαρο µενη εργασία αυτή ήταν η έκφρασή του, αλλά πάντοτε, ταν του γιν ντουσαν διάφορες προτάσεις, γιν ταν φανερ τι τίποτα δεν του ταίριαζε τ σο καλά σο τα µέχρι τώρα καθήκοντά του. Εκτ ς αυτο, ήταν πάρα πολ δ σκολο να βρεθεί κάτι άλλο για κείνον. Ήταν απίθανο να του ανατεθεί µια ορισµένη θάλασσα. Εξάλλου, η δουλειά που θα έκανε τ τε δεν θα ήταν απλώς µικρ τερη, αλλά ευτελής. Νίκος Αγγελίδης, Το σκάφος [195]

2 Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: H ΛOΓOTEXNIA AΠO TO 1922 ΩΣ TO 1945 O Μεγάλος Ποσειδώνας δεν µπορο σε ν αναλάβει παρά µονάχα µια πολ υψηλή θέση. Κι αν του πρ σφερε κανείς µια θέση έξω απ τα νερά του, και µ νο στην ιδέα αρρώσταινε, η θεϊκή του αναπνοή κοβ ταν και το σεβάσµιο στήθος του έτρεµε. Παρ λ αυτά κανείς δεν έπαιρνε τις δυσκολίες του στα σοβαρά. 'Oταν ένας ισχυρ ς παραπονείται, πρέπει κανείς, ακ µα και στην πιο απελπιστική κατάσταση, να δείχνει τι κάνει µια προσπάθεια. Στην πραγµατικ τητα, κανένας δεν µπορεί να σκεφτεί ν απαλλάξει τον Ποσειδώνα απ τα καθήκοντά του. Aπ την αρχή της αρχής ήταν ο Ποσειδώνας ο θε ς της θάλασσας κι είναι υποχρεωµένος να παραµείνει, ακ µα κι αν δεν του γουστάρει. Πιο πολ απ λα εξοργίζεται κι αυτ προξενεί κυρίως τη δυσαρέσκειά του σε σχέση µε τη θέση του ταν αντιλαµβάνεται την ιδέα που έχουν οι άλλοι γι αυτ ν, τι συνέχεια κ βει β λτες πάνω στα κ µατα κρατώντας την τρίαινά του. Αντί γι αυτ, κάθεται στο βυθ του Ωκεανο και λογαριάζει ασταµάτητα. Μονάχα ένα ταξίδι, που έκανε πο και πο για να συναντήσει το ία, ήταν η µοναδική πα ση στη ρουτίνα του, ένα ταξίδι απ το οποίο επέστρεφε κάθε φορά εξοργισµένος. 'Ετσι δεν είχε µπορέσει να δει τη θάλασσα σχεδ ν καθ λου, µονάχα ταν βιαστικά πετο σε προς τον 'Oλυµπο, και ποτέ δεν την είχε ταξιδέψει απ τη µια άκρη στην άλλη. Φρ ντιζε να λέει τι περιµένει την καταστροφή του κ σµου, τ τε θα µπορο σε να βρει µια στιγµή ησυχίας, έτσι ώστε λίγο πριν το τέλος, καθώς θα έριχνε µια τελευταία µατιά στους λογαριασµο ς, θα µπορο σε να κάνει ένα µικρ ταξιδάκι, µια τ ση δα εκδροµο λα. Φ. Κάφκα, Η σιωπή των σειρήνων, µτφρ. Γ. Κώνστας, Ζαχαρ πουλος Μαξ Ερνστ, Το συµπ σιο των θεών [196]

3 ΠΟΣΕΙ ΩΝΑΣ Φραντς Κάφκα ƒ π Ò apple ÚÔ ÛÈ ÂÈ Ô ÊÎ ÙÔÓ ÔÛÂÈ ÒÓ ;  appleôè ÛËÌ ÙË appleâúèáú Ê ÙÔ ÂappleÈÌ ÓÂÈ È È - ÙÂÚ Î È ÁÈ Ù ; È appleôèô ÏfiÁÔ «Î Ó Ó ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó ÛÎÂÊÙ Óα apple ÏÏ ÍÂÈ ÙÔÓ ÔÛÂÈ ÒÓ applefi Ù Î ı ÎÔÓÙ ÙÔ»; ÔÈÔ Ê ÓÂÙ È Ó Â Ó È ÙÔ È ÍÔ Ô appleô ÓÙÈÌÂÙˆapple ÂÈ Ô ÔÛÂÈ ÒÓ Î È appleò ÛÎ ÊÙÂÙ È Ó ÓÙÈ Ú ÛÂÈ; IA EMATIKH ƒ ƒπo È ÏÂÍÙÂ Ó Âapple ÁÁÂÏÌ appleô ı ı Ï ÙÂ Ó ÛΠÙÂ Ê ÓÙ Û٠٠fiùè È ı ÓÂÙ ÌÈ ÌÂÁ ÏË ÂappleÈ Â ÚËÛË. ÔÈ appleúô Ï Ì Ù appleèûùâ ÂÙ fiùè ı ÓÙÈÌÂÙˆapple ÛÂÙ ÛÙË ˆ Î È ÛÙËÓ ÂÚÁ Û Û ÂÍ ÈÙ ÙˆÓ Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÒÓ Û appleô ÚÂÒÛˆÓ; ËÙ ÛÙ ÙÔ ı Ì ÛÙËÓ Ù ÍË ÛÙÔ Ì ıëì ÙÔ ÔÏÈÎÔ apple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎÔ ÚÔÛ Ó ÙÔÏÈÛÌÔ. Φραντς Κάφκα ( ) Γερµαν φωνος Tσέχος συγγραφέας, εβραϊκής καταγωγής, απ τους σηµαντικ τερους της παγκ σµιας λογοτεχνίας. Τα κείµενά του είναι µοντέρνα και προβάλλουν κυρίως τις έννοιες της αλλοτρίωσης και της υπαρξιακής αγωνίας που βασανίζει το σ γχρονο άνθρωπο. Γνωστ τερα έργα του: Η ίκη, Η Μεταµ ρφωση, Η αποικία των τιµωρηµένων, O Π ργος κ.ά. [197]

4 πøƒ È ÏˆÛË Στο µυθιστ ρηµα Αργώ (1933) ο Γιώργος Θεοτοκάς αποτυπώνει την ταραγµένη ατµ σφαιρα του µεσοπολέµου, τις ιδέες και την ψυχολογία των νέων, τα νειρα και τις φιλοδοξίες τους. Στο απ σπασµα που ακολουθεί παρακολουθο µε τη σ γκρουση των διαδηλωτών µε το στρατ, στερα απ ένα στρατιωτικ πραξικ πηµα. O Μαν λης κατέβηκε µοναχ ς του απ την οδ Oµήρου στην οδ Ακαδηµίας και βρήκε πλήθος φοιτητές µαζεµένους ανάµεσα στο Πανεπιστήµιο και τη Νοµική Σχολή. Με τις πρώτες τουφεκιές, είχανε συγκεντρωθεί αυθ ρµητα στα Προπ λαια και στην πλατεία του Πανεπιστηµίου, µα η χωροφυλακή, που φρουρο σε τη λεωφ ρο Πανεπιστηµίου, τους έδιωξε αποκεί και µεταφέρθηκαν στην οδ Ακαδηµίας. Εκεί µπορο σαν να θορυβο ν µε περισσ τερη άνεση κι αν ερχ ντανε οι αντλίες η υποχώρηση θα ήταν πιο ε κολη προς τα στενά της Νεάπολης. O Μαν λης αντάµωσε, µες στο νεανικ αυτ πλήθος, πολλο ς φίλους και γνωστο ς του της Αργώς* και άλλους, που µαζε τηκαν τριγ ρω του, σαν να περίµεναν απ αυτ ν κάποιο σ νθηµα. Μερικοί προσπαθο σαν να ξεσηκώσουν τους φοιτητές εναντίον των προαιωνίων εχθρών τους, των αστυνοµικών οργάνων, έτσι για να γίνει ντ ρος,* για να γελάσουµε, για να δείξουµε ποιοι είµαστε «εµείς οι νέοι». Μα γενικά οι νέοι δεν είχαν ρεξη για ταραχές εκείνην τη µέρα, νιώθοντας την κρισιµ τητα και τους κινδ νους των γεγον των. Ήταν µως λοι τους πολ νευριασµένοι και ερεθισµένοι, απ τους θορ βους και την ατµ σφαιρα της µάχης, και πρ θυµοι για ιδεολογικές εκδηλώσεις. Ένιωθαν πολ δυνατά την ανάγκη να εκφράσουν την παρξή τους, να πο νε κι αυτοί το παρών η νέα γενεά της Ελλάδας, τα µελλο µενα του έθνους. εν ήξεραν βέβαια τι ακριβώς συνέβαινε ολ γυρά τους µήτε τι ακριβώς ζητο σαν. Μα, τ πο στους νέους(!) ωστ σο. εν ταίριαζε να µείνουν έξω απ το παιχνίδι. Μερικοί πιο θερµ αιµοι πιαστήκανε µπράτσο κι αρχίσανε να κατεβαίνουν στην οδ Ακαδηµίας προς την πλατεία του Κάνιγκ (µονάχα απ κείνην τη µεριά ο δρ µος ήταν ελε θερος), σέρνοντας πίσω τους ένα κοµµάτι του πλήθους, ίσαµε καµιά διακοσαριά παιδιά, και τραγουδώντας τον εθνικ µνο: * Αργώ: φοιτητικ ς σ λλογος της Νοµικής Σχολής * ντ ρος: φασαρία [198]

5 Η ΙΑ ΗΛΩΣΗ Γ ιώργος Θεοτοκάς Απ τα κ καλα βγαλµένη των Ελλήνων τα ιερά. Και σαν πρώτα ανδρειωµένη χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά! O τραγουδιστ ς αυτ ς περίπατος ήτανε µια διέξοδος για τη νευρικ τητα της νεολαίας αυτής. Κάµποσοι προσπαθο σαν να συνοδε σουν τον µνο, άλλοι τραγουδο σαν άλλα πράµατα,,τι τους ερχ τανε στο νου, άλλοι φώναζαν ή γελο σαν ή πειραζ ντανε αναµεταξ τους. O Μαν λης κι οι φίλοι του βρέθηκαν µες στο ρε µα της µικροδιαδήλωσης δίχως να το καταλάβουν. Γρήγορα προστέθηκαν στους φοιτητές περίεργοι διαβάτες και πολλά χαµίνια,* που είναι πάντα παρ ντα που γίνεται ντ ρος. Στις ώρες αυτές, µ λις σχηµατιστεί ένας µικρ ς ανθρώπινος πυρήνας, µαγνητίζει, θαρρείς, λα τα ανήσυχα στοιχεία απ τριγ ρω. ταν ο πυρήνας βαδίζει και φαίνεται σα να έχει ένα σκοπ, πολλοί ακολουθο ν, χωρίς να ξέρουνε πο πάνε, µ νο και µ νο γιατί αισθάνουνται την ανάγκη να ακολουθήσουν κάτι, οτιδήποτε. Σαν έφτασε στην πλατεία του Κάνιγκ, η διαδήλωση είχε γίνει αρκετά επιβλητική κι έµοιαζε πολ σίγουρη για τον εαυτ της, και σαν να επιδίωκε σκοπο ς πολ συγκεκριµένους. Χωρίς κανένα δισταγµ, αυθ ρµητα, τράβηξε ίσια µπροστά της, στην οδ Βερανζέρου, διασχίζοντας τους δρ µους των Πατησίων και της Τρίτης Σεπτεµβρίου. λοι σα να ένιωθαν πως η Oµ νοια ήταν επικίνδυνη και την περνο σαν αλάργα.* Κοντά στον παλι Σταθµ του Λαυρίου, ο Μαν λης ξεχώρισε, µες στο θ ρυβο που σήκωνε η διαδήλωση, µια γνώριµη φωνή. Στράφηκε και αναγνώρισε, πίσω του, µες στο πλήθος, το Λίνο Νοταρά, το µικρ αδερφ του Αλέξη. Ξεσκο φωτος, κατακ κκινος, λαχανιασµένος, ο έφηβος ξεφώνιζε ολοένα: Ζήτω η Επανάσταση! Έµοιαζε έξαλλος, σα να µην έβλεπε τίποτα ολ γυρά του. Πο βρέθηκε ο Λίνος εκεί µέσα; O Μαν λης δεν µπ ρεσε να τον πλησιάσει. Το πλήθος τον έσπρωχνε ορµητικά εµπρ ς, τον έσπρωχνε και τον µαγνήτιζε κι αυτ ν και τους άλλους λους που το αποτελο σαν το πλήθος, σαν µια συνισταµένη λων των ορµών των µελών του, δ ναµη ανώτερη απ τις θελήσεις τους και χειραφετηµένη απ αυτές, που τους δέσποζε λους απ ψηλά και τους έσερνε κάπου, µε αλ γιστη αποφασιστικ τητα, δίχως κανείς να ξέρει πο. Στην πρώτη γραµµή, κάµποσοι διαδηλωτές είχανε σηκώσει ψηλά τα µπαστο νια * χαµίνια: παιδιά του δρ µου * την περνο σαν αλάργα: αποµακρ νονταν απ την πλατεία [199]

6 Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: H ΛOΓOTEXNIA AΠO TO 1922 ΩΣ TO 1945 τους. Τα έβλεπες, απ πίσω, παραταγµένα απάνω απ τα κεφάλια, σα µια σειρά πάσαλοι, µπηγµένοι µες στο ανθρωποµάζεµα, που κουνι ντανε νευρικά κι λο τραβο σαν µπροστά, ακατάσχετα, µες σ ένα σ ννεφο σκ νης. Η σειρά αυτή των µπαστουνιών σε έσερνε πίσω της, άθελά σου, κι η πίεση του πλήθους, που την προκαλο σε η έλξη της πρώτης γραµµής, την έσπρωχνε την πρώτη γραµµή ολοένα πιο δυνατά και την ανάγκαζε να επιταχ νει την πορεία της. Έτσι κυλο σε η διαδήλωση απ µ νη της. Ζήτω η Επανάσταση! O εθνικ ς µνος, τα τραγο δια, τα γέλια, είχανε κοπάσει ολ τελα. Τώρα µονάχα ένα απειλητικ µουγκρητ έβγαινε απ την ορµή του πλήθους, κάποια άναρθρη, µα τ σο γνώριµη βοή καταστροφής. Κάτω λα! λα! Να τα σπάσουµε λα! Κάποια ένστικτα είχαν λυτρωθεί και δεν άκουαν πια καµιά λογική. Κι ολ γυρα, παντο, µες στο λαµπρ φως της Αθήνας, το τουφεκίδι. Σχεδ ν ασυνείδητα, σερνάµενη ορµητικά απ τον ίδιο τον εαυτ της, η αυθ ρµητη αυτή διαδήλωση πέρασε απ τους ερηµικο ς και σιωπηλο ς δρ µους του Βερανζέρου και του Μάρνη και ξεµπο καρε, απ ένα στεν, στην οδ Αγίου Κωνσταντίνου. Μα εκεί κοντοστάθηκε, διστάζοντας, για µια στιγµή, αν έπρεπε να τραβήξει εµπρ ς ή πίσω. Μια άλλη διαδήλωση ανέβαινε προς την Oµ νοια, αλλά µε φος πολ διαφορετικ. Oι άνθρωποι, που την αποτελο σαν, ασφαλώς ήξεραν τι ζητο σαν. Η νέα αυτή διαδήλωση ήτανε σιωπηλή σχεδ ν και αργή, µα πιο σφιχτοδεµένη, πιο στερεή στα π δια της. Τα πρ σωπα των µελών της σφιγµένα, τραχιά, αποφασισµένα, θαρρείς, για το καθετί. Στην πρώτη γραµµή ήτανε µερικές γυναίκες ντυµένες οι περισσ τερες µε µα ρα, νέες ακ µα, αδ νατες, παθιασµένες, κοιτάζοντας ίσια µπροστά µε βλέµµα ανέκφραστο, σαν υπνωτισµένες. Ανάµεσά τους ξεχώριζες το αµιαν Φραντζή, που βάδιζε σαν αρχηγ ς, και δίπλα του το ηµητρ Μαθι πουλο, το φοιτητή απ τα Καλάβρυτα. Ένα θωρακισµένο αυτοκίνητο τους συν δευε, το ίδιο που είχε κατακτήσει ο λα ς, λίγες ώρες πριν, κοντά στην Oµ νοια, και γρήγορα είχε πέσει στα χέρια των κοµµουνιστών. Μια κ κκινη σηµαία ανέµιζε απάνω τους. O Μαν λης Σκυριαν ς την είδε κι ανατρίχιασε. Η κ κκινη σηµαία, µες στο ξεσηκωµένο πλήθος, µες στην ατµ σφαιρα της µάχης και στο ακατάπαυστο τουφεκίδι, ανάδινε ξαφνικά µιαν ένταση τροµαχτική σα να τελείωσαν ξαφνικά τα αστεία και τα ψέµατα, η αµεριµνησία των καλοκαθισµένων κοινωνιών, οι θεσµοί, οι καθιερωµένες αξίες, η φρασεολογία της ρουτίνας, και ξυπνο σε, άγρια και ακατάσχετα, κάτω απ τον καταγάλανο, ανοιξιάτικο ουραν, και καταχτο σε µονοµιάς τα πάντα, κάποια ωµή ακατάβλητη πραγµατικ τητα, πάντοτε παρο σα και παντο, µα που πάσχιζαν λοι να ξεχάσουνε την παρξή της, και τώρα επιτέλους ερχ τανε η ώρα να πει κι αυτή το λ γο της, βουβαίνοντας κάθε άλλη φωνή. [200]

7 Η ΙΑ ΗΛΩΣΗ Γ ιώργος Θεοτοκάς Ζήτω η Επανάσταση! Το κ κκινο, θαρρείς, κυριαρχο σε κι λας σ λην την π λη, διαλ οντας κάθε άλλο χρώµα, χτυπητά, τυφλωτικά, θριαµβευτικά, µε µια κρ α λαµπρ τητα, που του έσφιγγε την καρδιά. Το χρώµα του αίµατος. Τη σηµαία την κρατο σε ο ηµητρ ς Μαθι πουλος σφιχτά µε τα δυο χέρια και µε τη φωτιά στην ψυχή. Ύστερα απ την πρώτη στιγµή του δισταγµο, η διαδήλωση των φοιτητών διαλ θηκε µονοµιάς. Στη θέα της κ κκινης σηµαίας, οι περισσ τεροι υποχώρησαν σα να είχανε δει ξαφνικά την καρµανι λα,* στηµένη στη µέση του δρ µου. Μα κάµποσοι έτρεξαν να σµίξουν τους κοµµουνιστές. O Μαν λης, που είχε ξαναβρεί τη θέλησή του, έτρεξε µαζί τους, για να προλάβει κάποιο κακ που προαισθαν τανε. Το βλέµµα του γ ρευε το Λίνο, µα βρέθηκε ξαφνικά, πρ σωπο µε πρ σωπο, µπροστά στο αµιαν Φραντζή. Τον άρπαξε απ τους ώµους; Πο πάτε, ρώτησε, αναγνωρίζοντας κι λας κάτω απ την κ κκινη σηµαία αρκετο ς συντρ φους του της Αργώς. Άφησέ µε!, πρ σταξε ο άλλος ξερά και τινάχτηκε, για να ελευθερώσει τους ώµους του. Ένας κυµατισµ ς του πλήθους τους χώρισε. O Λίνος ήτανε στην πρώτη γραµµή. Η κοµµουνιστική διαδήλωση, φουσκωµένη τώρα κι ερεθισµένη απ την ξαφνική προσθήκη των νέων µελών της, κουνήθηκε προς την Oµ νοια πιο γοργά και πιο απειλητικά. Απ τα στ µατα των γυναικών αντήχησε ένας γνώριµος, απλοϊκ ς, µα τ σο δραµατικ ς σκοπ ς, που δέσποζε* σε λίγο λους τους άλλους θορ βους, βγαλµένος απ εκατοντάδες στήθια, φανατικ ς παιάνας* µίσους και πίστης: Ξυπνάτε, απ κληροι του κ σµου, της πείνας δο λοι, της σκλαβιάς! Το κράτος ρίξτε των τυράννων εσείς, οι γιοι της εργατιάς! λη αυτή η σκηνή βάσταξε µ λις µερικές στιγµές. Αµέσως κατ πι ο Μαν λης είδε να ξεπροβάλλουν απ την Oµ νοια αρκετοί πεζονα τες µε εφ πλου λ γχη και τα τουφέκια στηµένα απάνω στη διαδήλωση. Έπιαναν λο το πλάτος του δρ µου. Στάθηκαν σε καµιά πενηνταριά µέτρα και κοίταξαν τη διαδήλωση, που στάθηκε και τους κοίταζε κι αυτή. Άλλοι πεζονα τες ακολουθο σαν πιο µακριά. Ένας νέος αξιωµατικ ς του ναυτικο, λυγερ ς και αυθάδης, µε κάτασπρο αστραφτερ πηλήκιο, κρατώντας στο χέρι µοναχά τα άσπρα γάντια του, προχώρησε ανάµεσα στα δυο στρατ πεδα και µίλησε προς το πλήθος κοφτά και προσταχτικά: * καρµανι λα: λαιµητ µος * δέσποζε: κυριαρχο σε * παιάνας: πολεµικ τραγο δι [201]

8 Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: H ΛOΓOTEXNIA AΠO TO 1922 ΩΣ TO 1945 Σας διατάζω να διαλυθείτε αµέσως, ειδεµή* θα κάνω χρήση των πλων. Για µια στιγµή δεν κουνήθηκε κανείς στην οδ Αγίου Κωνσταντίνου. Ύστερα ένας πυροβολισµ ς αντήχησε µέσ απ το πλήθος. Είχε τραβήξει ο αµιαν ς, ξερ ς, χλω- µ ς σαν το κερί, δαγκάνοντας βαθιά τα χείλια του, που µατώσανε. Έτσι του ήρθε εκείνην τη στιγµή, να προκαλέσει το ανεπαν ρθωτο µια ώρα αρχ τερα, να γίνει,τι γίνει, προτο προφτάσει κανείς να πτοηθεί,* τώρα που ήτανε ζεστά τα πράµατα κι η ορµή του πλήθους έµοιαζε ακατάβλητη. O νέος αξιωµατικ ς σωριάστηκε µονοκ µµατος µες στη σκ νη, σφίγγοντας γερά τα γάντια του. Oι να τες χωρίς κανένα πρ σταγµα έκαναν πυρ λοι µαζί. Μονοµιάς η µάχη άναψε στα γερά απ τις δυο µεριές. Η διαδήλωση µουγκρίζοντας σαν λαβωµένο ζώο, µαζε τηκε ορµητικά µες στις πάροδες.* Oι πιο τολµηροί, και δεν ήτανε λίγοι, αποκρίθηκαν στους να τες, απ τις γωνιές των δρ µων, µε βροχή πιστολιές. Το αυτοκίνητο µως δεν µπ ρεσε να κουνηθεί απ τη θέση του µήτε χρησί- µεψε στους στασιαστές. O οδηγ ς του σκοτώθηκε µε την πρώτη οµοβροντία κι έπεσε µπρο µυτα απάνω στη µηχανή του. εν είχε προφτάσει να κλείσει το θώρακα και βρέθηκε ξεσκέπαστος. Oι άλλοι επιβάτες του αυτοκινήτου φαίνεται πως δεν ήξεραν καλά να χρησιµοποιήσουν τα πλα του. Oι να τες τους προφτάσανε πριν βγο νε και τους λογχίσανε στον τ πο. Κατ πι ταµπουρωθήκανε εκεί µέσα και βάλανε µπροστά τα πολυβ λα προς λες τις µεριές. Η αψιµαχία* αυτή βάσταξε πέντε λεφτά της ώρας και κ πασε* ολ τελα αµέσως στερα. O δρ µος κι οι πάροδες ερηµώθηκαν απ τους διαδηλωτές και δεν ακο στηκε άλλος πυροβολισµ ς απ κείνην τη µεριά, παρά µονάχα τα βογγητά των λαβωµένων, που σερν ντανε δώθε-κείθε µες στη σκ νη, κι οι βιαστικές προσταγές των αξιω- µατικών. Στη µέση του δρ µου, ακριβώς ανάµεσα στο Εθνικ Θέατρο και στην εκκλησιά του Αγίου Κωνσταντίνου, είχε πέσει νεκρ ς ο ηµητρ ς Μαθι πουλος. Το αίµα έτρεχε άφθονο απ διάφορες µεριές του χοντρο σώµατ ς του. Λίγο παραπέρα κείτουνταν ανάσκελα ο Λίνος Νοταράς, µε µια τρ πα ανάµεσα στα φρ δια. Γ. Θεοτοκάς, Αργώ, τ µ. 1, Βιβλιοπωλείον της Εστίας * ειδεµή: διαφορετικά * να πτοηθεί: να υποχωρήσει απ φ βο ή δειλία * πάροδες: τα στενά δροµάκια * αψιµαχία: µικρή σ γκρουση * κ πασε: σταµάτησε [202]

9 Η ΙΑ ΗΛΩΣΗ Γ ιώργος Θεοτοκάς ƒ π Ò apple ÚÔ ÛÈ ÂÈ ÙË ÓÂÔÏ Î È appleôè Ú ÎÙËÚÈÛÙÈÎ Ù appleúôû ÂÈ Û Ùfi ÙÔ applefi- Ûapple ÛÌ Ô. ÂÔÙÔÎ ; È ÂÎappleÚÔÛˆappleÔ Ó ÔÈ Ô ÔÌ Â È ËψÙÒÓ; ÔÈÂ Â Ó È ÔÈ È ÊÔÚ ÙÔ Î È Ì appleôèôó ÙÚfiappleÔ ÙÂÏÈÎ ÂÓÒÓÔÓÙ È; EÓÙÔapple ÛÙÂ Ù Û fiïè ÙÈ ÛÎ ÂÈ ÙÔ ÊËÁËÙ, ÊÔ Ï ÂÙ applefi Ë Û Û appleôèô appleúfi- ÛˆappleÔ Á ÓÂÙ È Ë Ê ÁËÛË. ÔÈ Â Ó È Ù appleúfiûˆapple appleô ÚÔ Ó ÛÙÔ applefiûapple ÛÌ Ùfi; Ù apple ÚÔ ÛÈ ÛÂÙÂ, appleúôû ÈÔ- Ú ÔÓÙ ÙËÓ È ÂÔÏÔÁÈÎ ÙÔ ÛÙ ÛË Ì ÛË Ù ÛÙÔÈ Â ÙÔ ÎÂÈÌ ÓÔ. IA EMATIKH ƒ ƒπo BÚ Ù appleïëúôêôú Â Û ÂÙÈÎ Ì ÙË ÈÎÙ ÙÔÚ ÙË 21Ë appleúèï Ô Î È ÙËÓ ÓÙ Ú ÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÂ Ù Ó ( È ËÏÒÛÂÈ, È Ì ÚÙ Ú Â, ÂÍÂÁ ÚÛÂÈ Î..). Αλέξης Ακριθάκης, Σιωπή του µετάλλου [203]

10 ª. ƒ ŒÓ PÒÛÔ Û ÓÙ ÁÌ Ù Ú Ë ÛÙË ÚÈÛ Το απ σπασµα που ακολουθεί προέρχεται απ το µυθιστ ρηµα του Μ. Καραγάτση O συνταγ- µατάρχης Λιάπκιν (1933), το οποίο έχει ως θέµα την προσαρµογή εν ς εξ ριστου Ρώσου συνταγµατάρχη στην ελληνική πραγµατικ τητα και ειδικά στην κοινωνική ζωή µιας επαρχίας. ταν ένας άντρας ως πενήντα χρ νων, ένας κολοσσ ς. Το ψος του έφτανε τα δ ο µέτρα. Πλάτες φαρδιές, π δια και χέρια πελώρια, αναλογίες αρµονικές ο τ ένα δράµι ξ γκι περιττ. Ξανθ ς και ροδοκ κκινος, δεν είχε ακ µα δοκιµάσει το ηλι κα- µα του ελληνικο ουρανο. Παρουσιάστηκε στη Σχολή µε στολή εκστρατείας συνταγ- µατάρχη του ποτέ ρωσικο τσαρικο στρατο, πολ κακοπαθιασµένη. Μια πανάθλια βαλίτσα κρεµ ταν απ το φοβερ χέρι του. Μπαίνοντας στο γραφείο του κ. ιευθυντο στάθηκε προσοχή χτυπώντας τα σπιρο νια, χαιρέτησε στρατιωτικά και αυτοπαρουσιάστηκε: Comte David Borissitch Liapkine, ex colonel de reserve de l Armée Russe, ex proprietaire foncier!* Μιλο σε τα γαλλικά µε τη γνωστή τραγουδιστή προφορά των Ρώσων. Τα σταχτιά του µάτια, αγαθά και διαπεραστικά µαζί, κοιτο σαν τον κ. ιευθυντή µε ειλικρίνεια. Το αράδιασµα τ σων τίτλων αντήχησε παράξενα µες στους γυµνο ς τοίχους του µισοσκ τεινου γραφείου ιδιαίτερα τα δυο «ex», που ειπώθηκαν µε έµφαση για τις πρώην καταστάσεις που δηλο σαν. Ύστερ απ πολ µηνη παραµονή στην Αθήνα, στο άδροσο και βουνίσιο πλαίσιο της Αττικής, ο Λιάπκιν ανάσαινε κάποιον αλλιώτικον αέρα στο θεσσαλικ κάµπο, πιο γνώριµο κι αγαπητ. Είδε χωράφια ισ πεδα, απέραντα, σκεπασµένα µε βλαστερά δηµητριακά αντίκρισε ένα ποτάµι πλατ, που κυλο σε άφθονο νερ ανάµεσα σε δασωµένους χτους οσµίστηκε το αψ πρωιν ν τισµα του νι φυτου σταριο. Και µέσα σε το το το µεγάλο και γ νιµο κάµπο, το καλοστεκο µενο συγκρ τηµα της Γεωργικής Σχολής του φερε στη µνήµη εικ νες της πατρίδας. Κάποια φωνή του λεγε µέσα του πως εδώ, στη Θεσσαλία, θα περνο σε ζωή ήσυχη, εργατική κι αµέριµνη, παρ µοια περίπου µ εκείνη που ζησε στη Ρωσία. Έτσι, ξαφνιάστηκε πολ ευχάριστα, ταν άκουσε τον κ. ιευθυντή να του απαντάει ρωσικά. * Comte foncier!: Κ µης Νταβίντ Μπορίσιτς Λιάπκιν, πρώην αντισυνταγµατάρχης του Ρωσικο Στρατο, πρώην κτηµατίας! [204]

11 ΕΝΑΣ ΡΩΣOΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ Μ. Καραγάτσης Αµέσως, ένα ρε µα συµπάθειας γεννήθηκε ανάµεσα στους δυο αυτο ς ανθρώπους. O Λιάπκιν ακο µπησε τη βαλίτσα του, έβγαλε το πηλήκι του και κάθισε σε µια βαθιά πολυθρ να. Έλαµπε απ ευχαρίστηση η αυστηρά αγαθή µορφή του. Και µέσα στη µισ φωτη και δροσερή κάµαρα ένα γραφείο προχειροβαλµένο, ανθρώπων που ζουν πι τερο στο παιθρο ο κ. ιευθυντής κι ο νέος Επιστάτης συνοµίλησαν. Μιλάτε ρωσικά σαν Ρώσος, είπε ο Λιάπκιν. ι λου περίεργο. Η οικογένειά µου ήταν εγκαταστηµένη στην Oδησσ. Γεννήθηκα και πέρασα εκεί τα πρώτα 18 χρ νια της ζωής µου. Τέλειωσα το ρωσικ Γυµνάσιο. Ύστερα πήγα στη Γαλλία, που σπο δασα γεωπ νος και κατέληξα στην Ελλάδα, την πατρίδα µου. ιορίστηκα στην Γεωργικήν Υπηρεσία και τοποθετήθηκα στη διε θυνση της Σχολής. Είναι χρ νια τώρα που έχω σειρά να µετατεθώ στην Αθήνα µα δεν το θέλω. Η γραφειοκρατία του Υπουργείου δεν µου λέει τίποτα. Αγαπώ τη Σχολή, τη Λάρισα, τη Θεσσαλία µε το καρπερ χώµα. Μου αρέσει να ζω κοντά στη γη, να την κάνω να δίνει πλο σιο καρπ. Κάτι περισσ τερο: επιθυµώ, αυτή την αγάπη µου για τη γη, να τη µεταδώσω στους µαθητές µου εν νοσταλγείτε τη Ρωσία; Τη Ρωσία την αγαπώ, σο τουλάχιστο κι εσείς. Αλλά Η µορφή του Λιάπκιν σκοτείνιασε: Η Ρωσία δεν είναι πια εκείνη που γνωρίσατε κι αγαπήσατε. Ένας Θε ς ξέρει π σο θα βαστάξει αυτή η δοκιµασία Γίνηκε σιωπή. O Λιάπκιν αναστέναξε και µε σ ντοµες φράσεις διηγήθηκε την ιστορία της ζωής του: Κατάγοµαι απ παλιά φαµίλια,* που κρατάει απ τους βογιάρους.* Τα χτήµατά µας πολλά χωράφια, γερ εισ δηµα βρίσκονταν στο κυβερνείο του Καζάν. Τα φρ ντιζε ο πατέρας µου. Εγώ ήθελα να γίνω στρατιωτικ ς, και µπήκα στη Σχολή Ευελπίδων της Μ σχας. O µεγαλ τερος αδερφ ς µου ο Αλέξαντρος Μπορίσιτς διορίστηκε στο Υπουργείο Oικονοµικών κι έφτασε σε ανώτερη θέση. Ήµουν λοχαγ ς, ταν κηρ χτηκε ο π λεµος µε την Ιαπωνία. Πολέµησα στη Μαντζουρία, πληγώθηκα βαριά, παρ ολίγο να πεθάνω. Θέλησε ο Ύψιστος και γιατρε τηκα µα η ψυχή µου πικράθηκε αγιάτρευτα απ την κατάντια της Ρωσίας. Αποστρατε θηκα µε το βαθµ του ταγ- µατάρχη κι αποτραβήχτηκα στα χτήµατά µου, µαζί µε τη γυναίκα και το κοριτσάκι µου. Αγάπησα τη γη, έµαθα την τέχνη να την κάνω να καρπίζει υο χρ νια πιο στερα πέθανε η γυναίκα µου. Απ µεινα µ νος µε την κ ρη µου, τη Λιο µπιτς. Κλείστηκα στο κονάκι* µου, στην ερηµιά εξ ν απ τους µουζίκους* µου, άλλον άνθρωπο δεν έβλεπα * φαµίλια: οικογένεια * βογιάροι: ρώσοι ευγενείς µεγαλοκτηµατίες * κονάκι:σπίτι * µουζίκοι: χωρικοί [205]

12 Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: H ΛOΓOTEXNIA AΠO TO 1922 ΩΣ TO 1945 Αναστέναξε ξανά και συνέχισε: Μ λις κηρ χτηκε ο π λεµος, µε ανεκάλεσαν στην ενέργεια, µε το βαθµ του αντισυνταγµατάρχη. Το 1916 προβιβάστηκα. Πολέµησα τίµια στην ανατολική Πρωσία και τη Γαλικία. Τίµια κι απελπισµένα, γιατί έβλεπα την µπ ρα να ρχεται. Ήρθε και µε σάρωσε. Oι φαντάροι µου µε χτ πησαν, µου ξήλωσαν τις επωµίδες, µ έδιωξαν Προσπάθησα να πάω στα χτήµατά µου, να βρω την κ ρη µου. εν µπ ρεσα, οι δρ µοι ήσαν κλεισµένοι. Αναγκάσθηκα να κατεβώ στην Oυκρανία, που έσµιξα µε το στρατ του Βράγκελ. Πολέµησα µε λ σσα τους µπολσεβίκους,* µαζί µε τους Έλληνες και τους Γάλλους. Μα λα πήγαν χαµένα. Μπάρκαρα στο τελευταίο εγγλέζικο πολεµικ που σάλπαρε απ την Oδησσ και ξεµπάρκαρα στην Π λη. Κατ πι ήρθα στην Αθήνα. Κι η κ ρη σας;, ρώτησε ο κ. ιευθυντής. Την έχασα. εν ξέρω αν ζει ή αν πέθανε Σιωπή καταθλιπτική. Oι κακές θ µησες φτερουγίζουν στην ισκιερή κάµαρα. Πώς µπορέσατε να διορισθείτε στη Σχολή;, ρωτάει ο κ. ιευθυντής. Φτάνοντας στην Ελλάδα, έπρεπε να βρω κάποιο τρ πο να βγάλω το ψωµί µου. Τι δουλειά µπορεί να κάνει, σε ξένο τ πο, ένας στρατιωτικ ς; Σκέφθηκα πως οι γεωπονικές µου γνώσεις, µολον τι πραχτικές, ίσως µου φαίνονταν χρήσιµες. Πήγα λοιπ ν στο Υπουργείο Γεωργίας και παρακάλεσα να µε διορίσουν οπουδήποτε. Oµολογώ πως µου φέρθηκαν πολ ευγενικά αλλά, πως ξέρετε, το Σ νταγµά σας είναι αυστηρ : «Μ νον Έλληνες είναι δεκτοί εις δηµοσίας θέσεις». Κατέβαινα απελπισµένος τις σκάλες του Υπουργείου, ταν ακο ω να µου µιλο ν γαλλικά: «C est vous, Liapkine? Quelle surprise!».* Γυρνώ, και αναγνωρίζω τον παλι µου φίλο, τον Τριανταφυλλίδη O Τριανταφυλλίδης είναι φίλος σας;, ρωτάει ξαφνιασµένος ο κ. ιευθυντής. Τον είχα γνωρίσει στο Βισ το 1912, που είχα πάει για το συκώτι µου. Κάναµε πολλή παρέα. Μου είχε πει, τ τε, πως ήταν δικηγ ρος και πολιτευ µενος. Τώρα είναι υπουργ ς της Γεωργίας Πο θέλατε να το φαντασθώ, αγαπητέ µου; πως καταλαβαίνετε, στερ απ αυτ τα πάντα διορθώθηκαν. O Τριανταφυλλίδης µε πήρε στο γραφείο του, χτ πησε µερικά κουδο νια και πρ σταξε τους αρµ διους ιευθυντές, που πρ στρεξαν ολοταχώς, να ξεχάσουν Σ νταγµα και Ν µους και να µου βρουν αµέσως µια καλή θέση µ ένα καλ µισθ. Έτσι διορίστηκα Επιστάτης του Σταθµο Επιβητ ρων Ίππων της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής Λαρίσης. Oµολογώ πως, ο τε ταν ήµουν στις πιο µεγάλες µου δ ξες, δεν είχα τ σο µακρ τίτλο! Γέλασαν καλ καρδα κι ο Λιάπκιν είπε: * µπολσεβίκοι: µέλη του κοµµουνιστικο κ µµατος της Ρωσίας που έκαναν την επανάσταση του 1917 * C est vous, Liapkine? Quelle surprise!: Εσείς Λιάπκιν; Τι έκπληξη! [206]

13 ΕΝΑΣ ΡΩΣOΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ Μ. Καραγάτσης Είναι σκληρ να ξαναρχίζεις τη ζωή σου στα πενήντα O κ. ιευθυντής του δωσε κουράγιο: Εδώ θα ξεκουραστείτε, θα γαληνέψετε. Η δουλειά είναι ε κολη κι ευχάριστη. Θα φροντίσω να σας δοθεί µια καλή κι ευρ χωρη κάµαρα. Η γυναίκα µου κι εγώ θα θεωρήσουµε τιµή τη φιλία σας. Oι συνάδελφοί σας θα σας δεχτο ν µε πολλή συµπάθεια Ευχαριστώ, µουρµο ρισε ο Λιάπκιν µε συγκίνηση. Πραγµατικά, δε βρίσκω λ για Λυπάµαι, συνέχισε ο κ. ιευθυντής, που η θέση δεν είναι ανάλογη µε τα προσ ντα σας. Αλλά, µε τον καιρ, θα διορθωθεί κι αυτ O Λιάπκιν χαµογέλασε: Το βασικ είναι να ζει κανείς. Τ άλλα είναι φιλολογία Μ. Καραγάτσης, Ο συνταγµατάρχης Λιάπκιν, Βιβλιοπωλείον της Εστίας Νίκος Χατζηκυριάκος- Γκίκας, Νεκρή φ ση µε τραπουλ χαρτα [207]

14 Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: H ΛOΓOTEXNIA AΠO TO 1922 ΩΣ TO 1945 ƒ π ÓÙÔapple ÛÙ ÛÙÔ Î ÌÂÓÔ Ù ÛÙÔÈ Â ÂÎÂ Ó appleô  ÓÔ Ó ÙË ÛÎÔÏ ÙËÓ Â ÎÔÏ ÙÔ Û ÓÙ ÁÌ Ù Ú Ë È appleîèó Ó appleúôû ÚÌÔÛÙ ÛÙ Â ÔÌ Ó ÙË ÂÏÏËÓÈÎ appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ. ÍÂÙ ÛÙ ÙËÓ ÊËÁËÌ ÙÈÎ Ù ÓÈÎ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê, appleúôû ÔÓÙ Î Ú ˆ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ ÊËÁËÙ, ÙÔ È ÏfiÁÔ Î È ÙÈ appleâúèáú Ê. O Ú Á ÙÛË, fiappleˆ Î È ÏÏÔÈ Û ÁÁÚ Ê ÙË ÂÎ ÂÙ ÙÔ 30, ÓÂÈ ÌÈ ÎÔÛÌÔappleÔÏ - ÙÈÎË ÙÌfiÛÊ ÈÚ ÛÙËÓ appleâ ÔÁÚ Ê ÙÔ. µúâ Ù ٠ÛÙÔÈ Â appleô Ó ÂÈÎÓ Ô Ó Ù Ó ÙË È ÛÙ ÛË ÙÔ ÚÁÔ ÙÔ Î È ÂÍÂÙ ÛÙ ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁÈÎfiÙËÙ ÙÔ. IA EMATIKE ƒ ƒπo BÚ Ù applefi ÙÔ È Ï Ô ÙË πûùôú ÛÙÔÈ Â ÁÈ ÙËÓ ÂappleÔ ÙÔ ÌÂÛÔappleÔÏ ÌÔ. ªÂ ÊÔÚÌ ÙÈ Á ÏÏÈÎ ÊÚ ÛÂÈ ÙÔ appleôûapple ÛÌ ÙÔ, Û ËÙ ÛÙ Ì ÙÔÓ Î ıëáëù ÙˆÓ ÏÏÈÎÒÓ ÁÈ ÙË ı ÛË ÙË Á ÏÏÈÎ ÁÏÒÛÛ Î Ù ÙËÓ ÂappleÔ ÙÔ ÌÂÛÔappleÔÏ ÌÔ Î È Î Ù ÙË ÛËÌÂÚÈÓ ÂappleÔ. Φωτογραφία απ την ταινία Καραβάν Σεράι του Τάσου Ψαρρά [208]

15 ª π ÁÓˆÚÈÌ ÌÂ ÙË ªfiÓÈÎ Το απ σπασµα προέρχεται απ την Eroica (1938), το κατεξοχήν «µυθιστ ρηµα εφηβείας» της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Η υπ θεση του έργου περιστρέφεται γ ρω απ µια οµάδα εφήβων, που αντιµετωπίζουν για πρώτη φορά τον έρωτα και το θάνατο. Στο απ σπασµα που ακολουθεί ο Αλέκος και ο Λο ζος διακ πτουν το οµαδικ παιγνίδι τους, γιατί η περικεφαλαία του αρχηγο έπεσε στον κήπο του Γάλλου πρ ξενου. Τα δ ο παιδιά µπαίνουν κρυφά στον κήπο, που γνωρίζουν τη Μ νικα, τη µικρή κ ρη του πρ ξενου. O Μιχάλης τα χρειάστηκε µε τα σχέδια του αρχηγο. Βρε συ, βρε, του λέει, είναι το σπίτι του πρ ξενου!* Θα βρο µε τον µπελά µας! Εκείνος του πήρε το σκοινί απ τα χέρια, το ξετ λιξε και, φέρνοντάς το β λτα στον αέρα το τίναξε ψηλά και αγκίστρωσε το γάντζο στο σαµάρι του µαντρ τοιχου. «Σκου- Φωτογραφία απ την ταινία του ήµου Αβδελιώτη Το δέντρο που πληγώναµε * το σπίτι του πρ ξενου: πρ κειται για το σπίτι του Γάλλου πρ ξενου Μοντεκο κουλι [209]

16 Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: H ΛOΓOTEXNIA AΠO TO 1922 ΩΣ TO 1945 ντάτε µε απ κάτω», τους λέει, και µια και δυο σκαρφάλωσε στον τοίχο. «Η σειρά σου», φώναξε του Αλέκου. Αυτ ς δεν τα κατάφερνε και τ σο ε κολα, χι πολ σίγουρος, λιγ τερο ψηλ ς και πιο κρεατωµένος. Απ τ τε, µονάχα για κάτι ανο σιες φαντασίες ήτανε καλ ς. O άλλος έσκυψε, του άδραξε το χέρι και τον τράβηξε σιµά του. Κ βανε βέργες και τις πετο σαν κάτω στη φωτιά. Η φλ γα έγλειφε τον αέρα µέσα σε σπίθες και τριξίµατα, ο τ πος γέµισε καπν. Τα µάτια του αρχηγο γυαλίσανε. Βίρα!, τους φώναξε απ ψηλά. Το νερ ξεπήδησε απ το σωλήνα και τσιτσίριζε πάνω στις φλ γες. Τον βλέπω ακ µα το µεγαλουργ διοργανωτή τ σης παιδιάστικης αστοχασιάς. Καβάλα στο σαµάρι του µαντρ τοιχου σαν το παλι εκείνο χάλκινο µειξοβάρβαρο* παιδί πάνω στο κολοβ του άτι, στο µουσείο χειρονοµο σε µε σφιγµένους γρ θους, αναδευ τανε* κι αγκοµαχο σε χαχ-χαχ-χαχ και κάθε τ σο ξέσπαζε µια ιαχή* παράτονη σαν γέλιο ξωτικο. O Κλε βουλος µε τον Αντώνη, αντί να βοηθο ν, χοροπηδάνε γ ρω στη φωτιά. Χλιµίντρισε* µέσα στην έξαψή του κι ανατινάχτηκε ορµητικά. «Βρε σεις!» έβαλε µια φωνή Στην αναµπουµπο λα πάει κι η περικεφαλαία. Κάνει να την αρπάξει στον αέρα, γλιστράει απ τα χέρια του, κυλάει στην περιπλοκάδα κι απ κει, κλαρί-κλαρί, µ ένα τενεκεδένιο κρ το, σωριάστηκε στο περιβ λι χάµω, απ την άλλη µεριά. Τώρα;, ρώτησε δίπλα του ο Αλέκος. Πάµε στην είσοδο να ζητήσοµε την άδεια Κουραφέξαλα! Θα µας αφήσουν µ λις πω τ νοµά µου. Σκασµ ς! Έσυρε το σκοινί και µανουβράρισε το γάντζο.* Σε µια στιγµή γλιστρο σε κι λα µέσα στο ξένο περιβ λι. «Φσσστ!» σφ ριξε σιγανά του Αλέκου, κάνοντάς του ν ηµα να κατεβεί κι αυτ ς. Μα ο Αλέκος κουνο σε τα χέρια του απ ψηλά κι έγνεφε χι, δεν είναι σωστ, να πάρει γρήγορα την περικεφαλαία και ν ανεβεί. Εκείνος του έδινε να καταλάβει πως κάτι σπουδαίο συµβαίνει. Κάτι πρέπει να βρήκε, τίποτε µικρές νεροχελώνες ή καµιά νυφίτσα σαν αυτές µέσα στο δάσος. Τι µέλλει γενέσθαι έτσι δε λένε; Το τος εκεί δεν είναι στα καλά του, χτυπάει το π δι και κάνει φασαρία. εν το χει τίποτα να Και τ τε; ιασκέλισε κι αυτ ς τον τοίχο και κατέβηκε γλιστρώντας πάνω στο σκοινί. Σσσς! άκουσα οµιλίες, του κάνει ο άλλος. * µειξοβάρβαρο: µε ανάµικτα, ελληνικά και βαρβαρικά, χαρακτηριστικά πρ κειται για το χάλκινο άγαλ- µα ελληνιστικής εποχής (2ος αι. π.χ.), που αναπαριστά ένα άλογο µε το µικρ του αναβάτη και βρίσκεται στο Εθνικ Αρχαιολογικ Μουσείο * αναδευ τανε: κουνι ταν * ιαχή: κραυγή * χλιµίντρισε: αντέδρασε αναστατωµένος (δηλαδή κάνω πως το άλογο το ρ. χρησιµοποιείται µεταφορικά) * µανουβράρισε το γάντζο: έκανε ελιγµο ς µε το σιδερένιο αγκίστρι [210]

17 Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜOΝΙΚΑ Κοσµάς Πολίτης Η περικεφαλαία γυάλιζε καταγής, δ ο βήµατα πιο πέρα. Μπροστά στις πασχαλιές απλώνεται µια στενή λουρίδα γιο λια πρέπει να ναι γιο λια τα µουντά* εκείνα φ λλα που κάθουνται στο χώµα και κλωσάνε. Πιο κει απ το χαντάκι ένα σ δεντρο γεµίζει το µάτι και το σταµατά. Πάµε να φ γοµε, του λέει ο Αλέκος. Μια στιγµή. Μπορεί να ναι και το νερ στ αυλάκι εκεί κάτω. Άκου Στήσανε τ αυτί τους. ε φαίνεται ψυχή. Κάποιο κλωνάρι τρίζει µα κάτι ακ µη σάλεψε, πίσω εκεί, ένα χαρχάλεµα στα φ λλα ή σαν γατίσια περπατησιά. Πάµε, του λέει πάλι ο Αλέκος. Μα ο άλλος του κρατο σε το µπράτσο και δεν κουνο σε απ τη θέση του. Πατο σαν σε σαπι φυλλα. Κάτω απ το θ λο της περιπλοκάδας ο µαντρ τοιχος ξεφλουδάει, σκεπασµένος εδώ κι εκεί µε πράσινους γυαλιστερο ς λεκέδες. Άµα τους ξ σεις θα ξεπετάγονταν βέβαια σκουλήκια κι εκατοποδαρο σες. Μπορεί να βρίσκανε χωµένο εκεί κι ένα κολιέ απ µαργαριτάρια εν περιδέραιον µαργαριτών Κάνει ψ χρα, ο αέρας είναι υγρ ς. Κάπου κρ φτηκε ο ήλιος. Oι φωνές αυτωνών έξω φτάνουν παράταιρες και ξαφνικές. Μυρίζει ανακατωµένα χωµατίλα και καµένο ξ λο. Η ώρα περνο σε. Κάθε τ σο τρέχουν κρυάδες πάνω στο κορµί, κάθε φορά πιο σ ντοµα. Τα γ νατά τους τρεµουλιάζουν. Τι θα γιν τανε να βαζε τη στριγγλιά του εκείνη και να το σκαζε στα π δια;* Έτσι, για να περάσει το κ ψιµο στην κοιλιά κι εκείνο κει το σφίξιµο πιο κάτω. Ή αν ή αν ή αν εκεί καταµεσής «Ποιος γκάινταρος;», θα ρωτο σε ο πρ ξενος. «Ποιος τ λµησε;» Μπορεί να το λεγε και γαλλικά, λοι αυτοί µιλο ν και γαλλικά εκτ ς απ τη γλώσσα τους. Καµιά φορά κι εγγλέζικα. «Who dared?»*, µουρµο ρισε απ µέσα του. «Την πάθαµε!», του κάνει ο Αλέκος. Πώς δεν το πήραν είδηση νωρίτερα; Σκυµµένο πάνω στην πράσινη λουρίδα, ένα κοριτσ πουλο ανασκαλε ει τα χαµ φυλλα ψάχνοντας φαίνεται για µενεξέδες. O ήλιος είχε στρίψει τη γωνιά του σπιτιο κι έπεφτε απλωτ ς δίπλα στις πασχαλιές. Τα κλωνιά τους λάµπανε κοκκιν µαβα, µενεξεδιά, θαρρείς το χρώµα το το έπαιρνε κι η πλεξίδα στην πλάτη της κοπέλας µιαν απ χρωση µεταλλική, ατσαλένιο και µπρουντζί µαζί, µαβί και κ κκινο. Τα δυο αγ ρια κρατο σαν την ανάσα τους κοιτάζοντας απ τον καταρράχτη των κλωνιών. Η µικρή γ ρισε το κεφαλάκι της προς τα εκεί, έτσι λοξά, κι έµεινε µια στιγµή προσεχτική και υποψιασµένη. * µουντά: σκο ρα * το σκαζε στα π δια: να έφευγε * Who dared: ποιος τ λµησε; [211]

18 Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: H ΛOΓOTEXNIA AΠO TO 1922 ΩΣ TO 1945 Άι! έβαλε µια φωνή και τινάχτηκε ρθια. Μερικά λουλο δια σκ ρπισαν απ τα χέρια της. άγκωνε τα χείλια της και ζουλο σε µε τα δάχτυλα τον καρπ του αλλουνο χεριο. O Αλέκος στριµώχτηκε στον τοίχο. Μα ο άλλος παραµέρισε τα κλωνιά και βγήκε στη φ ρα µπροστά στο κοριτσ πουλο. Σε κέντρισε µια µέλισσα, της λέει. εν είναι τίποτα στάσου µια στιγµή. Έσκυψε πάνω στο χώµα κι έφτυσε κάµποσες φορές. Έπειτα το σκαψε µε τα δάχτυλα, το ανακάτωσε και πήρε λίγη λάσπη. ώσε µου το χέρι σου. Μη φοβάσαι. Εκεί, στον καρπ του δεξιο χεριο, απ το µέσα µέρος, κάτω απ τη χο φτα, το δέρµα φο σκωνε γ ρω σ ένα κ κκινο σηµαδάκι ανάµεσα σε δυο γαλάζιες φλεβίτσες. Της κ λλησε τη λάσπη πάνω στο πρήξιµο. «Άφησέ την ώσπου να ξεραθεί, θα πέσει µοναχή της, µατµαζέλ»,* της κάνει. Κοίταζε µια το χέρι της και µια το ψηλ αγ ρι µε τη µεγάλη στοµατάρα, που σκο πιζε τα λασπωµένα χέρια του στο πίσω µέρος του πανταλονιο. Πώς βρέθηκες εδώ;, τον ρώτησε πασχίζοντας να κάνει αυστηρή την παιδιάτικη µατιά της. Πώς! έχεις και παρέα!, πρ σθεσε, βλέποντας τον Αλέκο να ξεπροβάλει απ τα κλωνιά. Εξέταζε µε το µάτι τα χάλια τους, τα γδαρµένα γ νατα του Αλέκου, τα λερωµένα χέρια τους, τα ιδρωµένα µο τρα, τα πανταλ νια του αλλουνο λο χώµατα και σουβάδες. Παίζαµε, άρχισε ο Αλέκος. Nous jouons aux pompiers.* Πο ναι η περικεφαλαία σου εσένα;, ρώτησε τον άλλο. Εγκώ ντεν έκει περικεφαλαία, της αποκρίθηκε. Το αίµα της ανέβηκε στο πρ σωπο. Γιατί µε κοροϊδε εις; Μιλώ πολ καλά τα ελληνικά. Τα µιλο σε καθαρά, µε ανεπαίσθητη ξενική προφορά, µάλλον ένα τσίβδισµα ελαφρ, επειδή δεν άνοιγε τα δ ντια της αρκετά. Να φωνάξω τον πατέρα µου, να δείτε!, τους φοβέρισε Σιγά, τους λέει αµέσως, ακο ω περπατησιές, ελάτε στην orangerie.* Πρ σεχε, κράτα το χέρι σου τεντωµένο, της λέει ο άλλος. Λυγισµένοι στα δυο, προχώρησαν ίσαµε κάτω απ τις πορτοκαλιές. Εκεί µέσα θα µένανε δίχως καµιά εν χληση. Απ το έξω µέρος ένα ψηλ πράσινο καφασωτ τραβο σε κατά µάκρος, στηριγµένο κάθε τ σο σε κολ νες απ µάρµαρο λευκ. Σκαρφάλωνε λιγν ς ασπάραγγος µε αραχνένια φ λλα, είχε φτάσει κι λα ως τα µισά, κι έβλε- * µατµαζέλ: δεσποινίς * Nous jouons aux pompiers: παίζουµε τους πυροσβέστες * orangerie: πορτοκαλεώνας [212]

19 Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜOΝΙΚΑ Κοσµάς Πολίτης πες τα στριφτά βλαστ κορφα να ψάχνουν λίγο στα τυφλά, για να πιαστο ν και ν ανεβο ν το δρ µο τους. Κ κκινα βάζα στην κορφή κάθε κολ νας χ νανε άλλη πρασινάδα: µακριά κλωνιά σαν κέρινα, µε κρινοδάχτυλα και ρ δινα νυχάκια τ σο πολ σε ξεγελο σε η τρυφερή τους ψη. Μονάχα που η κάλτσα της µικρής τρίφτηκε σ ένα κλαρί κι έφυγε κάποιος π ντος αφήνοντας µια πιο ανοιχτή γραµµή. «Τώρα θα πάει ως κάτω», είπε κοιτάζοντας περίλυπη τη ζηµιά. «Ε, δεν πειράζει!» Με προθυµία, ο Αλέκος σάλιωσε το δάχτυλ του, κι έπειτα, λίγο τρεµουλιαστά πάντα ωστ σο αδέξιος το ακο µπησε στην κάλτσα, καταµεσής της γάµπας, εκεί που είχε σταµατήσει το κακ, λίγο πιο κάτω απ τον ποδ γυρο της φο στας. Έτσι έκανε η αδελφή του σε κάτι τέτοιες κρίσιµες περιστάσεις. Ευχαριστώ. Πώς το ξερες; Πείτε µου τώρα τα ον µατά σας. Πρώτα οι κυρίες, ladies first, έκανε το άλλο αγ ρι µε µιαν ιπποτική χειρονοµία. Πώς σε λεν εσένα; Μιλάς εγγλέζικα;, τον ρώτησε. Βέβαια, έχω εγγλέζα δασκάλα στο σπίτι. Σε λα πρώτα οι κυρίες, έτσι δεν είναι το σωστ ; Μα χι και στη σ σταση! Α, ή λα ή τίποτα! Ξέρετε, τους λέει βάζοντας τα γέλια, µια φορά είπανε να κρε- µάσουν κάποιο αντρ γυνο. O δήµιος πιάνει πρώτα τον άντρα, µα εκείνος του δείχνει τη γυναίκα του. «Μην ξεχνάς την εθιµοτυπία, του λέει. Ladies first! Κρέµασε πρώτα τη γυναίκα µου, σε παρακαλώ» Το κορίτσι στραβοµουτσο νιασε: Πολ ωραία! Τέτοια µαθαίνεις µε τη δασκάλα σου; Μπράβο! Αυτ µας το διηγήθηκε ο δάσκαλος στο αµερικάνικο σκολει. Τι τάχα; O φίλος σου έχει πιο καλή ανατροφή. Παραµέρισαν κάτι χαµηλά κλωνιά. Πολ παράξενες ετο τες οι πορτοκαλιές! Ταιριάζανε σε λες τις εποχές του χρ νου, φορτωµένες πορτοκάλια, εδώ ακ µα πράσινα κι αλλο πιο γινωµένα, και άλλα έτοιµα να πέσουν µοναχά τους απ το κλαρί. Και πάλι λα τα δέντρα είχαν εδώ κι εκεί κλωνιά µε άδετα λουλο δια µην ήρθε κι λα η άνοιξη; Αλήθεια, πέρασε α, χι δα! τώρα µας έρχεται που να ναι. Είσαι µ ρτης, πρ σθεσε η µικρή κοιτάζοντάς τον λίγο λοξά. O Αλέκος πήρε φος κι έκανε τη σ σταση: O φίλος µου Λο ζος Τραβεζάνος. Πώς; Λο ζος Τραβεζάνος, είπε κι ο ίδιος, ή, αν προτιµάτε, µατµαζέλ, µε λένε µ ρτη. Λο ζο Τραβεζάνο;, ψιθ ρισε κι εκείνη. [213]

20 Η ΝΕΟΤΕΡΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: H ΛOΓOTEXNIA AΠO TO 1922 ΩΣ TO 1945 Εµένα µε λένε Αλέξανδρο Κορδάτο. Θα χεις ακουστά βέβαια τ νοµά µου. Α, ναι, έκανε λίγο αφηρηµένη. Πώς, της λέει. Γνωρίστηκε µε την αδελφή του στο τσάι της κυρίας Κονέκτικου. Στης κυρίας Κονέκτικου; Βέβαια. εν τη λένε Τερέζα Μοντεκο κουλι; Χα, χα! Μιλάει καλέ για τη µεγάλη µου αδελφή. Εµένα τ νοµά µου είναι Μ νικα. Έπειτα ρώτησε ζωηρά: Ώστε λοιπ ν δεν είσαστε παιδιά του δρ µου; O Λο ζος γέλασε: Τι κρίµα, ε! Αν το χεις ρεξη, έλα να παίξοµε µαζί, της πρ τεινε. Αυτ µας έλειπε! Σήκωσε λίγο τα µάτια της και τον περιεργάστηκε σα να κανε κάποια εκτίµηση. Τι παιδί! Και πρέπει να ναι µεγαλ τερ ς της ένα χρ νο, ίσως και δυο, θα πέρασε τα δεκαπέντε, ή τ σο πάνω-κάτω. Εµένα µ αρέσουν οι σοβαροί άντρες, του λέει. Σου το πα έτσι, απ ευγένεια. Έχω χίλιες φορές καλ τερα την παρέα των αγοριών! Μ αρέσουν οι σωστοί άντρες. Τι ξέρεις απ τέτοια; Βέβαια δεν ξέρω Να, έτσι καταλαβαίνω Περπατο σαν µε αργ βήµα, µια πάνω, µια κάτω. O Αλέκος ακολουθο σε τους δυο άλλους βαδίζοντας στη µέση του δροµάκου, για να µη χτυπάει στα κλωνιά η περικεφαλαία. Η µικρή σταµάτησε για µια στιγµή και σήκωσε το αριστερ της χέρι να κ ψει κάποιον ανθισµένο κλώνο. Χµ, να, τώρα θα τους προσφέρει απ ένα κοµµατάκι, έτσι, στρογγυλε οντας το µπράτσο και υψώνοντας το µικρ της δάχτυλο, για να δείχνει πιο χαριτωµένη τάχα Εκείνη έχωσε το µουτράκι της µέσα στον ανθ. Τα µάτια της, µεγάλα και κάπως παραξενεµένα, ρεµβάσανε ανάµεσα στα φ λλα του κλωνιο µια παιδιάτικη ρέµβη, µια ιδέα και δυο χείλια, λίγο σκασµένα τώρα το χειµώνα, σιγοπαίζανε πάνω στα λευκά λουλο δια. Σα να συρε και κάποιες λέξεις ξενικές ω, καταλάβανε πως είπε dolce,* τ σο πράµα δα! µ λο που πρ φερνε ντ λ che και η φωνή της χασοµερο σε στις συλλαβές του τ νου. Πφ!, έκανε ο Λο ζος, ονειρε εσαι µε ορθάνοιχτα µάτια! Κ. Πολίτης, Eroica, Βιβλιοπωλείον της Εστίας * dolce: γλυκ [214]

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό ψαροχώρι, ένας ψαράς πήγαινε κάθε βράδυ στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνεμος φυσούσε από τη στεριά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα...

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Αμέσως έβγαλα το κινητό από τη θήκη και έστειλα μήνυμα στο κινητό της μαμάς πού

Διαβάστε περισσότερα

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα.

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα. Τ ην πρώτη μέρα, την είδα να χαμογελάει. Ήθελα αμέσως να τη γνωρίσω. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα τη γνώριζα. Δεν ήμουν ικανή να την πλησιάσω. Πάντα περίμενα τους άλλους να το κάνουν και ποτέ δεν ερχόταν κανείς.

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;»

Ταξίδι στις ρίζες «Άραγε τι μπορεί να κρύβεται εδώ;» Ταξίδι στις ρίζες Είχε φτάσει πια η μεγάλη ώρα για τα 6 αδέρφια Ήταν αποφασισμένα να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που τόσα χρόνια τα βασάνιζε! Η επιθυμία τους ήταν να μάθουν την καταγωγή τους και να συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Προσπάθησα να τον τραβήξω, να παίξουμε στην άμμο με τα κουβαδάκια μου αλλά αρνήθηκε. Πιθανόν και να μην κατάλαβε τι του ζητούσα.

Προσπάθησα να τον τραβήξω, να παίξουμε στην άμμο με τα κουβαδάκια μου αλλά αρνήθηκε. Πιθανόν και να μην κατάλαβε τι του ζητούσα. Μια μέρα πήγαμε στην παιδική χαρά με τις μαμάδες μας. Ο Φώτης πάντα με το κορδόνι στο χέρι. Αν και ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερός μου, ένιωθα πως έπρεπε πάντα να τον προστατεύω. Σίγουρα δεν ήταν σαν όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Student name:. Result: THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Mid-Entry Exams 2015 A τάξη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και δεκαπέντε λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λ 1. Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου Με αφορµή το εκαπενθήµερο Οδικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε στο σχολείο µας µε θέµα «Μαθαίνω να περπατώ µε ασφάλεια στο δρόµο», τα παιδιά της Β 2 αποφάσισαν να

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ Εισαγωγικό Μάθημα 1 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ύλη και ενέργεια Σ αυτό και στο επόμενο μάθημα, θα κάνουμε μια γενική αναφορά στα αντικείμενα μελέτης δύο βασικών φυσικών επιστημών, της φυσικής και της χημείας.

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου η αγάπη ξαπλώνει όταν έχεις ευχές να σπαταλήσεις ο αέρας τελειώνει κι οξυγόνο ζητάς να συνεχίσεις όσα πρόλαβες πήρες της ψυχής σου

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που''

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Ο άνθρωπος δεν αρκείται πια στις μέχρι τώρα θεωρήσεις φιλοσοφικές και μη και νιώθει την ανάγκη δημιουργίας μιας δικής του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Αγία Παρασκευή» Θα θελα να µαι εκεί την Άγια αυτή

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες

Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις και έχουν ζήσει συναρπαστικές περιπέτειες. Είναι αδύνατον

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει;

ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει; 3. ιαγώνισμα; Βοήθεια! Πού είναι ο Δημήτρης και τι κάνει; Ποια μαθήματα διαβάζει; Δημήτρης: Έλα, Φίλιππε, πώς πάει; Φίλιππος: Καλά, βαριέμαι. Κάθομαι και βλέπω τηλεόραση. Εσύ; Δημήτρης: Άστα! Αύριο γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση κατανόησης γραπτού λόγου 1. Διάβασε πάλι την ιστορία και διάλεξε α, β ή γ. 1. Η ιστορία μιλάει για μια... Α. γάτα. Β. αλεπού. Γ. μαϊμού.

Άσκηση κατανόησης γραπτού λόγου 1. Διάβασε πάλι την ιστορία και διάλεξε α, β ή γ. 1. Η ιστορία μιλάει για μια... Α. γάτα. Β. αλεπού. Γ. μαϊμού. Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Μια αλεπού πεινούσε πολύ! Είδε σε ένα δέντρο μια κληματαριά γεμάτη σταφύλια. Ήθελε να φάει!

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

1. H ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή µας. 2. Kάνουµε οικονοµία στην ηλεκτρική ενέργεια

1. H ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή µας. 2. Kάνουµε οικονοµία στην ηλεκτρική ενέργεια H ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ ÛÙË ˆ Ì 1. H ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή µας 2. Kάνουµε οικονοµία στην ηλεκτρική ενέργεια 146 1. H ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ ÛÙË ˆ Ì È È, Ó ÂÊÂ Ú ÙË, Ô ˆÌ ŒÓÙÈÛÔÓ, ÊÙÈ Í ÙËÓ appleúòùë Ï Ìapple.

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Μια φορά κι έναν καιρό στην Ισπανία υπήρχε ένας μικρός ταύρος που το όνομά του ήταν Φερδινάνδος. Όλοι οι άλλοι μικροί

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 7-8 A - B Γυμνασίου 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 21 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός)

Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; (Κάθε σωστή απάντηση 1 βαθµός) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Φύλλο εργασίας 1 Ερµηνεύουµε σύµβολα! Αν δούµε κάπου τα παρακάτω σήµατα πώς θα τα ερµηνεύσουµε; Επικοινωνούµε έτσι κι αλλιώς 26 2. Πού µπορείτε να συναντήσετε αυτό το σήµα; Σύνολο: (Κάθε σωστή.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά Στη γιαγιά Φωτούλα, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει, γιατί έφυγε ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων. Και στον παππού Γιώργο, που την υποδέχτηκε εκεί ψηλά,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου

Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα σκαντζοχοιράκι που νύσταζε πολύ και ετοιμαζόταν να κοιμηθεί. Ξαφνικά όμως έπεσε ένα μήλο πάνω στην πλάτη του και καρφώθηκε στα αγκάθια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης www.24grammata.com σελ. 1 Πρώτη δημοσίευση: Περιοδικό Φαρφουλάς, Τεύχος 15 (Αθήνα 2012) στα πλαίσια του αφιερώματος για την Αφή. Δημοσιεύεται κατόπιν αδείας του

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα