ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγεί ας (Ε.Σ.Δ.Υ.) Σύσταση θέσεων στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙ ΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ) Σύσταση θέσεων στο ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Σύσταση θέσεων στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙ ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σύσταση θέσεων στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟ ΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) Μεταφορά θέσης του Γεν. Νοσ. Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕ ΛΙΣΜΟΣ» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Σύσταση θέσεων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.). Με την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/94/οικ / Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων Ζ.4, Ζ.2 και Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ) μετατάσσονται στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), οι κάτωθι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με την ίδια εργασιακή σχέση και εκπαιδευτική Βαθμίδα (ΔΕ), σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ειδικότη τας Διοικητικού Λογιστικού, ως ακολούθως: (1) Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Φορέας Προέλευσης ΞΥΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΗΛΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑΘΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κα ταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την Υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μετάταξη γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωπο παγείς θέσεις. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις προς δέσμευση, η μεταφορά των υπαλλήλων γίνε ται με δέσμευση ισάριθμων θέσεων που θα κενώνονται. Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που οι υπάλληλοι κατείχαν την ημέρα της δημοσίευσης του ν. 4093/2012. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Υγείας 2449/ ). (* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 598/Γ / ). F *Σύσταση θέσεων στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ). Με την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/27/οικ / Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1.4, 1.1 και Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ) μετατάσσονται στο ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ), οι κάτωθι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με την ίδια εργασιακή σχέση και εκπαιδευτική βαθμίδα (ΔΕ), ως ακολούθως: (2)

2 23126 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Φορέας Προέλευσης 1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚ 2. ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 3. ΡΟΥΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩ 4. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩ 5. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την Υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μετάταξη γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσω ποπαγείς θέσεις. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις προς δέσμευση, η μεταφορά των υπαλλήλων γίνεται με δέσμευση ισάριθμων θέσεων που θα κενώνονται. Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που οι υπάλληλοι κατείχαν την ημέρα της δημοσίευσης του ν. 4093/2012. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 4412/ ). (*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.ΕΚ. 598/Γ / ). F *Σύσταση θέσεων στο ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. (3) Με την αριθ.πρωτ. ΔΙΠΙΔ/Β. 1.1 /24/οικ / Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων ΙΑ, 1.1 και Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ) μετατάσσονται στο ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, οι κάτωθι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με την ίδια εργασιακή σχέση και εκπαιδευτική βαθμίδα (ΔΕ), ως ακολούθως: Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Φορέας Προέλευσης 1. ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ ΗΛΙ 2. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ EMM 3. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ API 4. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 5. ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ EMM ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Φορέας Προέλευσης 6. ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝ 7. ΜΠΡΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥ 8. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΤΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 9. ΠΑΠΑΠΑΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΝ 10. ΠΑΧΩΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ MIX 11. ΤΖΑΒΑΡΑ ΠΙΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ MIX 12. ΣΑΚΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την Υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μετάταξη γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσω ποπαγείς θέσεις. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις προς δέσμευση, η μεταφορά των υπαλλήλων γίνεται με δέσμευση ισάριθμων θέσεων που θα κενώνονται. Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που οι υπάλληλοι κατείχαν την ημέρα της δημοσίευσης του Ν. 4093/2012. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 4413/ ) (*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 598/Γ / ). F * Σύσταση θέσεων στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (4) Με την αριθ.πρωτ. ΔΙΠΙΔ/Β.1.1/25/οικ.15391/ Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμι σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων Ζ.4, Ζ.2 και Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ) μετατάσσονται στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, οι κάτωθι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με την ίδια εργασιακή σχέση και εκπαιδευτική βαθμίδα (ΔΕ), ως ακολούθως: Επώνυμο Πατρώνυμο Φορέας Υποδοχής 1. ΑΠΟΣΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ) Φορέας Προέλευσης ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

4 23128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επώνυμο Πατρώνυμο Φορέας Υποδοχής 2. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝ 3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗ 4. ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 5. ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΠΥ ΙΩΑ 6. ΜΑΚΡΑΚΗ ANTONIA ΓΕΩ 7. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕ 8. ΣΑΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ 9. ΣΙΑΦΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕ 10. ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚ 11. ΨΑΛΛΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ 12. ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ ΟΑΕΕ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΟΑΕΕ ΤΜ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΟΑΕΕ TM. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΟΑΕΕ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ) ΟΑΕΕ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΟΑΕΕ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΑΕΕ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡ/ ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΟΑΕΕ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΑΕΕ ΠΕΡ/ΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΑΕΕ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΑΕΕ ΠΕΡ/ΚΟΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Φορέας Προέλευσης ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την Υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μετάταξη γίνεται με παράλληλη δέσμευση

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσω ποπαγείς θέσεις. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις προς δέσμευση, η μεταφορά των υπαλλήλων γίνεται με δέσμευση ισάριθμων θέσεων που θα κενώνονται. Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που οι υπάλληλοι κατείχαν την ημέρα της δημοσίευσης του ν. 4093/2012. (Αριθμ. βεβ. Οικ. Υπ. Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων επαγγελματιών: ΔΙ.ΟΙΚ.Φ.511/10/ / ). (*Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 598/Γ / ). F *Σύσταση θέσεων στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ). (5) Με την αριθ.πρωτ. ΔΙΠΙΔ/Β.1,1/231/οικ / Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1.4, 1.1 και Ζ.1 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ), μετατάσσονται στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗ ΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) οι κάτωθι υπάλληλοι με την ίδια εργασιακή σχέση (ΙΔΑΧ), σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ειδικότητας ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ως ακολούθως: Επώνυμο Όνομα Πατρών Φορέας Υποδοχής Φορέας προέλευσης 1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΟΡ 2. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡ 3. ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗ 4. ΒΑΘΗΣ ΑΓΑΘΟΣ NIK 5. ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ ANT 6. ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝ 7. ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ 8. ΓΚΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ 9. ΓΚΕΣΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΛΑΖ 10. ΓΚΟΛΦΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΗΤΩ ΧΡΗ 11. ΖΕΡΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔ 12. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΧΙ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ) (ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ) ΕΚΑΒ (ΑΘΗΝΩΝ) (ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ) ΕΚΑΒ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) (ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ) (ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ΕΚΑΒ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) (ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

6 23130 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επώνυμο Όνομα Πατρών Φορέας Υποδοχής Φορέας προέλευσης 13. ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ 14. ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥ 15. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ 16. ΚΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ NIK 17. ΚΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΕΥΟ 18. ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ 19. ΚΟΥΤΑΚΙΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ EMM 20. ΚΡΙΤΙΔΟΥ ΡΟΥΣΣΑ ΧΡΗ 21. ΛΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥ 22. ΛΑΧΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜ (ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ) ΕΚΑΒ (ΚΑΒΑΛΑΣ) (ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ) (ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ) ΕΚΑΒ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) (ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΕΚΑΒ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) (ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΕΚΑΒ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) (ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ) (ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ) ΕΚΑΒ (ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) (ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.) 23. ΛΙΟΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΕΚΑΒ (ΛΑΜΙΑΣ) (ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 24. ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩ (ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 25. ΜΑΡΠΩΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤ 26. ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑ NIK 27. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΙΩΑ 28. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗ 29. ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ 30. ΜΟΥΣΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΕΩ 31. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΡ 32. ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ 33. ΜΠΙΜΠΙΣΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ ΘΕΟ (ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ) (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ENΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ TOMΕΑ ΑΘΗΝΩΝ) (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) (ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ) (ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ) ΕΚΑΒ (ΚΑΒΑΛΑΣ) (ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ) (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) ΕΚΑΒ (ΑΘΗΝΩΝ) (ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ) (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α.)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επώνυμο Όνομα Πατρών Φορέας Υποδοχής Φορέας προέλευσης 34. ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ NIK 35. ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ 36. ΜΩΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΕΣΔ 37. ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗ 38. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧ 39. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΤΙΛΘΗ ΔΗΜ 40. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ NIK 41. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ 42. ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡ 43. ΠΟΙΚΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ NIK 44. ΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ 45. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ 46. ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟ 47. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩ (ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ) (ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ) (ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ) (ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ) (ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ) «ΕΚΑΒ (ΚΟΖΑΝΗΣ) (ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ) (ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ) (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) (ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ) (ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) (ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ) (ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ) (ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ) (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩMENH ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 48. ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ ΕΚΑΒ (ΛΑΜΙΑΣ) (ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 49. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΚΩΝ 50. ΤΣΕΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) (MHTPOΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 51. ΤΣΙΩΛΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ) ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 52. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩ ΕΚΑΒ (ΛΑΜΙΑΣ) (ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 53. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕ 54. ΦΑΡΜΑΚΗ! ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΩΝ 55. ΧΑΤΖΗΠΑΤΣΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥ ΕΚΑΒ (ΚΑΒΑΛΑΣ) (ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ) (ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ) (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 56. ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΞΑΝΘΙΠΠΟΣ NIK (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

8 23132 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Oι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρό πο αποχώρηση από την Υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μετάταξη γίνεται με παράλληλη δέ σμευση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, οι οποίες δεν πληρούνται για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις προς δέσμευση, η μεταφορά των υπαλλήλων γίνεται με δέσμευση ισάριθμων θέσεων που θα κενώνονται. Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που οι υπάλ ληλοι κατείχαν την ημέρα της δημοσίευσης του ν. 4093/2012. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ /Υπουργείου Υγείας: 2503/ ) *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.ΕΚ. 598/Γ / (6) *Μεταφορά θέσης του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». Με την υπ αριθμ. 10/02/2276/3450/ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», που εκδόθηκε σύμ φωνα με τα άρθρα 70, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 και του άρ θρου 35 του Ν. 4024/2011 (σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με αρ. πρακτικού 3/ ) μετατάσσεται ο ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου από υπάλληλο κατη γορίας ΥΕ του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Συνο δών Ανελκυστήρων) σε θέση κατηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΕ Τεχνικού (Πρακτικών Μηχανικών) με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του στον κλάδο, με τον βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. πίστωσης της ΥΔΕ /Υπουργείου Υγείας 2107/ ). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 584/Γ / Ο Διοικητής ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" 1 KARAVI (ΚΑΡΑΒΗ) PARASKEYI (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΓΙΑ 401838 ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ) 4136 129,83 2 ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ ΑΕ268167 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 570 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων...1 Υπουργείο Οικονομικών...2» Παιδείας και Θρησκευμάτων...3» Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1256 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1254 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2526 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝ Α.Δ.Τ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝ Α.Δ.Τ. 1 3111 ΚΕΠ 442 ΑΓΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ) ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ ΑΑ430334 194,00 2 3112 Α.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ ΑΒ964420 142,88 3 3113 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Σύσταση θέσης στο Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη.... 1 *Μεταφορά θέσης του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2261 11 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση κόστους και πιστο ποίηση της έναρξης της παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2624 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 26 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...1 Πίνακες Διοριστέων...2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3218 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση στο Δήμο Γορτυνίας Νομού Αρκαδίας Δη μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 479 26 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Αριθμ. ανακ. 10/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό Β/θμιας Εκπαίδευσης που έχει τεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 604 26 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 1» Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων...

Διαβάστε περισσότερα