V3/1014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "174195 174220 174250 174275 174300 V3/1014"

Transcript

1 V3/1014

2 GR ΕΛΛΗΝΙΚΆ Μετάφραση του αυθεντικού κειµένου των οδηγιών χρήσης Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις διαφυλάξετε σε ένα διαθέσιµο χώρο! 1. Γενικές πληροφορίες Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης Επεξήγηση συµβόλων Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων ήλωση Συµµόρφωσης Ασφάλεια Γενικές πληροφορίες Οδηγίες σχετικές µε ασφάλεια χρήσης της συσκευής Χρήση σύµφωνη µε τον προορισµό της συσκευής Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση Έλεγχος παράδοσης Συσκευασία Αποθήκευση Τεχνικές προδιαγραφές Πίνακας εξαρτηµάτων της συσκευής Τεχνικά στοιχεία Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής Οδηγίες χρήσης Τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής Χρήση Καθαρισµός και συντήρηση Οδηγίες ασφάλειας Καθαρισµός Οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια συντήρησης Πιθανές βκλάβες Ανακύκλωση Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tel.: +49 (0) Γερµανία Fax: +49 (0)

3 1. Γενικές πληροφορίες 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή εγκατάστασης της συσκευής, της χρήσης και της συντήρησής της, γι αυτό αποτελούν σηµαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιµο οδηγό. Η γνώση και τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και χρήσης είναι προϋπόθεση για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής. Επιπλέον πρέπει να τηρούνται τοπικοί κανονισµοί που αφορούν την πρόληψη των ατυχηµάτων, καθώς και κανόνες προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία. Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της συσκευής και πρέπει να βρίσκονται πάντα κοντά της ώστε να είναι πάντα διαθέσιµες στα άτοµα που καταγίνονται µε την χρήση της συσκευής, την εγκατάστασή της, τη συντήρηση και τον καθαρισµό της. 1.2 Επεξήγηση συµβόλων Σηµαντικές οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια και τα τεχνικά ζητήµατα σηµειώνονται στον οδηγό µε κατάλληλα σύµβολα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε ατύχηµα, σωµατική βλάβη, καθώς και υλικές ζηµιές, πρέπει να συµµορφώνεστε µε τις οδηγίες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Το σύµβολο υποδηλώνει κινδύνους που µπορούν να προκαλέσουν σωµατική βλάβη. Γι αυτό το λόγο πρέπει απόλυτα και σχολαστικά να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία, και σε ειδικές καταστάσεις επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή. ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Το σύµβολο επισύρει την προσοχή στο ενδεχοµένο ηλεκτροπληξίας. Μη τήρηση των οδηγιών ασφάλειας µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµούς ή ακόµη και σε θάνατο. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Με το σύµβολο αυτό επισηµαίνονται οδηγίες, η αγνόηση οποίων µπορεί στη συνέχεια να προκαλέσει βλάβη της συσκευής, ανοµαλίες στη λειτουργία και / ή δυσλειτουργία της. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Το σύµβολο συνοδεύει σηµαντικές συµβουλές και πληροφορίες για αποτελεσµατική και άψογη λειτουργία της συσκευής

4 1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στον οδηγό συντάχθηκαν µε βάση έγκυρους κανονισµούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και µηχανικές γνώσεις, καθώς και µε τη δική µας γνώση και εµπειρία πολλών ετών. Επίσης οι οδηγίες χρήσης µεταφράστηκαν όσο γίνεται πιο αξιόπιστα. εν µπορούµε όµως να είµαστε υπεύθυνοι για πιθανά λάθη της µετάφρασης. Γι αυτό είναι καθαριστικά χρήσιµη η ταυτόχρονη παράθεση των οδηγιών χρήσης στα γερµανικά. Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικού µοντέλου ή προσθέτων λειτουγριών, καθώς και χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγµάτων, η συσκευή που σας παραδώθηκε µπορεί να διαφέρει από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Πριν να αρχίσετε όλες τις ενέργειες σχετικά µε τη συσκευή, ιδιαίτερα πριν να την ενεργοποιήσετε, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης! Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζηµιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από: - Το να µην παρακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης και καθαρισµού της συσκευής, - το να χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε τον τρόπο άλλο από τον προορισµός της συσκευής, - το να τροποποιήσετε τις αλλαγές, - Το να χρησιµοποιήσετε µην προβλεπόµενα ανταλλακτικά. Επιπλέον πρέπει να είναι διαθέσιµες για όσους χρησιµοποιούν τη συσκευή. ιατηρούµε το δικαίώµα να προσαρµώζουµε τεχνικές αλλαγές στη συσκευή προκειµένου να βελτιώνονται οι χρηστικές της ιδιότητες και να καλυτερεύει το προϊόν. 1.4 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων Οι οδηγίες χρήσης και τα κείµενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία που αυτές περιέχουν προστατεύονται από τους νόµους περί της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχοµένου των οδηγιών ή µέρους αυτών σε οποιαδήποτε µορφή και µε οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η χρήση του ή/και διανοµή σε τρίτους. Η παράβαση των δικαιωµάτων συνεπάγεται υποχρέωση πληρωµής αποζηµίωσης. Επιφυλασσόµαστε του δικαιώµατος να διεκδικούµε πρόσθετες παροχές. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τα στοιχεία, κείµενα, σχέδια, φωτογραφίες και περιγραφές που βρίσκονται στον οδηγό προστατεύονται από τους νόµους περί πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. Κάθε µη νόµιµη χρήση τιµωρείται. 1.5 ήλωση Συµµόρφωσης Η συσκευή εκπληρώνει τα έγκυρα πρότυπα και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επιβεβαιώνουµε στη ήλωση Συµµόρφωσης WE. Σε περίπτωση ανάγκης, ευχαρίστως, θα σας αποστείλουµε την κατάλληλη ήλωση Συµµόρφωσης

5 2. Ασφάλεια Αυτό το απόσπασµα προσφέρει µια επισκόπηση σε όλες τις σηµαντικές απόψεις ασφαλείας. Επίσης στα µεµονωµένα κεφάλαια αναφέρονται συγκεκριµένες υποδείξεις ασφαλείας προς εφαρµογή για κινδύνους και χαρακτηρίζονται µε σύµβολα. Επίσης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα υπάρχοντα εικονογράµµατα, οι πινακίδες και οι επιγραφές στη συσκευή και να διατηρούνται συνεχώς σε αναγνώσιµη κατάσταση. Η τήρηση όλων των υποδείξεων ασφαλείας διευκολύνει τη βέλτιστη προστασία από κινδύνους και εγγυάται την ασφαλή και χωρίς βλάβες λειτουργία της συσκευής. 2.1 Γενικές πληροφορίες Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τους τωρινούς ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας. Ωστόσο µπορεί να προκύψουν από αυτή τη συσκευή κίνδυνοι, εάν γίνεται ακατάλληλη ή µη σύµφωνη µε τους κανονισµούς χρήση. Η γνώση του περιεχοµένου των οδηγιών χρήσης είναι µια από τις προϋποθέσεις για την προστασία από κινδύνους καθώς και για την αποφυγή σφαλµάτων και συνεπώς για τον ασφαλή και χωρίς βλάβες χειρισµό της συσκευής. Για την αποφυγή κινδύνων και για την εξασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στη συσκευή τροποποιήσεις και επανεξοπλισµοί που δεν έχουν εγκριθεί γραπτώς από τον κατασκευαστή. Η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργεί µόνο σε τεχνικά άψογη κατάσταση µε ασφάλεια κατά τη λειτουργία. 2.2 Οδηγίες σχετικές µε ασφάλεια χρήσης της συσκευής Τα στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια εργασίας επακολουθούν τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ισχύ τη στιγµή παραγωγής. Εάν η συσκευή χρησιµοποιείται στις βιοµηχανικές συνθήκες, τότε ο χρήστης της, όλη την περίοδο χρήσης, είναι υποχρεοµένος να ελέγχει συµµόρφωση των συστηµένων µέσων ασφάλειας µε την τρέχουσα κατάσταση των διατάξεων σε αυτό το θέµα και να τηρεί τους καινούριους κανονισµούς. Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τηρούνται οι νοµοι περί της προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία, καθώς και άλλοι κανονισµοί που ισχύουν στο τόπο χρήσης της συσκευής. Πλην των οδηγιών περί της προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία που βρίσκονται στις αυτές οδηγίες χρήσης, πρέπει επίσης να τηρούνται οι κανονισµοί περί της προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία, καθώς και κανόνες περί της προστασίας του περιβάλλοντος, έγκυροι και συγκεκριµένοι για τον τόπο χρήσης της συσκευής. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! o Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) µε σωµατικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτοµα χωρίς εµπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιµοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά µε τη χρήση της συσκευής από άτοµο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους

6 o Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν µε τη συσκευή. o Παρακαλώ, φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Όταν η συσκευή να µεταδοθεί δε έναν τρίτο, πρέπει να του µεταδοθούν και οι παρούσες οδηγίες χρήσης. o Όλα τα πρόσωπα που χειρίζονται τη συσκευή πρέπει να παρακολουθούν τις οδηγίες και τις συστάσεις που περιλαµβάνονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. o Πρέπει να χρησιµοποιείτε τη συσκευή µόνο σε κλειστούς χώρους. 2.3 Χρήση σύµφωνη µε τον προορισµό της συσκευής Η συσκευή λειτουργεί ασφαλώς µόνο όταν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον προορισµό της. Κάθε παρέµβαση, εγκατάσταση και διατήρηση πρέπει να παργαµτοποιείται από αρµόδια ειδική υπηρεσία. Μηχανή ζαµπόν προορίζεται µόνο για κοπή των εξής τροφίµων: - λουκάνικα και αλλαντικά (βραστά, ωµά, καπνισµένα), - κρέατα χωρίς κόκκαλα (ωµά ή βραστά), - κρυωµένο τυρί (µόνο τα είδη που προορίζονται για κοπή), - λαχανικά (όλα τα είδη), - ψωµί. Μην χρησιµοποιείτε τη µηχανή ζαµπόν για κοπή: - καταψυγµένο κρέας, - κρέας και ψάρια µε κόκκαλα, - προϊόντα που δεν είναι τρόφιµο. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Η άλλη ή διαφορετική από τον κανονικό προορισµό χρήση της συσκευής απαγορεύεται και θεωρείται αντίθετη στον προορισµό της. Αποκλείνονται οποιεσδήποτε απαιτήσεις κατά του παραγωγού ή/και των συνεργαστών του λόγω βλαβών που προκλήθηκαν ως αποτέλεσµα χρήσης αντίθετης µε τον προορισµό της συσκευής. Την ευθύνη για τις βλάβες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής µε τρόπο αντίθετο στον προορισµό της έχει µόνο και µόνο χρήστης

7 3. Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση 3.1 Έλεγχος παράδοσης Μετά την άφιξη της συσκευής πρέπει αµέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη και αν έχουν προκληθεί ζηµιές κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχουν ολοφάνερες ζηµιές λόγω µεταφοράς δεν πρέπει να δεχθείτε τη συσκευή ή µπορείτε να την παραλάβετε ύπο όρους. Τον χαρακτήρα της ζηµιάς πρέπει να περιγράψετε στα χαρτιά παράδοσης/παραλαβής του µεταφορέα. Εποµένως θα εκφράσετε τα παράπονά σας. Αόρατες ζηµιές πρέπει να δηλώσετε αµέσως µετά την εύρησή τους, διότι οι απαιτήσεις αποζηµιώσεων µπορούν να υποβάλλονται µόνο την προβλεπόµενη για απαιτήσεις απαιτήσεις. 3.2 Συσκευασία Παρακαλούµε να µη πετάξετε το χαρτινό κιβώτιο της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για την αποθήκευση, τη µεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό µας κέντρο επισκευών σε περίπτωση βλαβών. Πριν ξεκινήσετε την χρήση της συσκευής, βγάλτε προσεκτικά όλη την εσωτερική και εξωτερική συσκευασία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Απορρίπτοντας τη συσκευασία πρέπει να τηρείτε τους κανονισµούς που ισχύουν στην χώρα σας. Τα υλικά της συσκευασίας που µπορούν να ξαναχρησιµοποιούνται πρέπει να τα ανακυκλώσετε. Παρακαλούµε να ελέγξετε αν η συσκευή και τα εξαρτήµατά της είναι πλήρη. Εάν λείπουν κάποια εξαρτήµατα, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών. 3.3 Αποθήκευση Η συσκευασία πρέπει να παραµένει κλειστή µέχρι την εγκατάσταση της συσκευής, και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που αφορούν τον τρόπο τοποθέτησης και αποθήκευσης της συσκευασίας. Η συσκευασία της συσκευής πρέπει να αποθηκεύεται σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: - µην την αφήνετε σε εξωτερικούς χώρους, - να την αποθηκεύετε στο ξηρό µέρος, προστατεύοντάς την από σκόνη, - µην την εκθέτειτε σε δράση των επιθετικών συνθήκων, - να την προστατεύετε από τον ήλιο, - να αποφευχθούν οι µηχανικές διαταραχές, - σε περίπτωση µακρόχρονης αποθήκευσης (πάνω από τρεις µήνες), χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτηµάτων και της συσκευασίας. Σε περίπτωση ανάγκης η συσκευή πρέπει να φρεσκαρηστεί και ανανεωθεί

8 4. Τεχνικές προδιαγραφές 4.1 Πίνακας εξαρτηµάτων της συσκευής Εικόνα 1 1 Μαχαίρι 9 Ρυθµιζόµενα ποδαράκια 2 Προστατευτικό δακτύλιο µαχαιριού 10 ιακόπτης της συσκευής 3 Προστατευτικό µαχιαριού 11 ίσκος για φέτες 4 Λαβή σύσφιξης µε σφιγκτήρα 12 Κινητός τοίχος πάχους κοπής 5 ίσκος καροτσιού 13 Προστατευτικό σφιγκτήρα 6 Πόµολο ρύθµισης καροτσιού 14 Ακόνι µαχαιριού 7 Καρότσι 15 Βούρτσα για καθαρισµό 8 Ρυθµιστής άχους κοπής ιακόπτης της συσκευής Μαύρο κουµπί STOP Λευκό κουµπί START Εικόνα

9 4.2 Τεχνικά στοιχεία Ονοµασία Ηλεκτρικές µηχανές κοπής Κωδ. είδους: Μοντέλο: MSD-195 MSD-220 MSD-250 MSD-275 MSD-300 Εκτέλεση: Κατασκευή περιβλήµατος: Πλαγιοκόφτης αλουµίνιο Ισχύς: 150 W 240 W 240 W 240 W 380 W Ισχύς παροχής: ιαµετρος µαχαιριού, Ø: Αριθµός περιστροφών µαχαιριού 50 Hz 230 V 195 mm 220 mm 250 mm 275 mm 300 mm ¹ 280 min ¹ 282 min ¹ 282 min ¹ ¹ min 282 min 430 Μήκος κοπής (mm): Ύψος κοπής (mm): Πάχος κοπής (mm): ιαστάσεις (mm): πλάτος 360 βάθος 420 ύψος 330 πλάτος 410 βάθος 475 ύψος 360 πλάτος 430 βάθος 510 ύψος 375 πλάτος 410 βάθος 540 ύψος 390 πλάτος 480 βάθος 595 ύψος 450 Βάρος: 11,4 kg 14,4 kg 15,2 kg 16,0 kg 20,6 kg Εξοπλισµός: Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών! 1 βούρτσα για καθαρισµό

10 Πρόσθετος αξεσουάρ (δεν συµπεριλαµβάνεται στην παράδοση!) ίσκος κοπής ψωµιού, σφαιρική κοπήη Που ταιριάζει στα µοντέλα: MSD-195 MSD-220 MSD-250 MSD-275 MSD-300 ιάµετρος: 195 mm 220 mm 250 mm 275 mm 300 mm Βάρος: 0,64 kg 0,67 kg 1,17 kg 1,47 kg 2,13 kg Κωδ. είδους: ίσκος 195, µε αντηκολλητική επιφάνεια πολύ καλή λύση για κοπή τυριών Που ταιριάζει στα µοντέλα: MSD-195 MSD-220 MSD-250 MSD-275 MSD-300 ιάµετρος: 195 mm 220 mm 250 mm 275 mm 300 mm Βάρος: 0,64 kg 0,67 kg 1,17 kg 1,47 kg 2,13 kg Κωδ. είδους:

11 5. Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής 5.1 Οδηγίες χρήσης Μην αφήνετε το καλώδιο επαφής νε έχει επαφή µε τις πηγές θερµότητας ή άλλες κοφτερές άκρες. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να κρεµµιέται από το τραπέζι ή άλλο πάγκο. Πρέπει να προσέξετε το καλώδιο να µην πατη θεί ούτε να µην µπερδευτεί από κανέναν. Καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να είναι λυγισµένο, µπερδεµένο, συµπιεσµένο, πάντα πρέπει να είναι ολοκλήρως φτερωµένο. Ποτέ µην τοποθετήσετε τη συσκευή ή άλλα αντικείµενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Το καλώδιο απαγορεύεται να τοποθετείται πάνω σε χαλί ή σε άλλα θερµοµονωτικά υλικά. Το καλώδιο απαγορεύεται να σκεπάζεται. Το καλώδιο πρέπει να βρίσκεται µακριά από χώρους εργασίας και απαγορεύεται να βυθίζεται στο νερό. εν πρέπει να χρησινοποιείται η συσκευή εάν δεν λειρουργεί σωστά, έχει προκληθεί βλάβη, ή έπεσε στο πάτωµα. εν πρέπει να χρησιµοποιούνται εξαρτήµατα ούτε ανταλλακτικά διαφορετικά από αυτά που συνιστά ο παραγωγός. Αλλιώς µπορεί να δηµιουργηθούν καταστάσεις επικίνδυνες για τον χρήστη, να προκληθούν ζηµιές της συσκευής ή σωµατικές βλάβες ατόµων, καθώς και συνεπάγεται η απώλεια της εγγύησης. Μην κινείτε ή αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Όταν η συσκευή λειτουργεί, ποτέ µη την αφήνετε χωρίς εποπτεία! Προστατευτικά εξαρτήµατα της συσκευής Εικόνα 3 14 Ακόνι ως πάνω προστατευτικό µαχαιριού; 3 Προστατευτικό µαχαιριού; 4 Λαβή σύσφιξης µε σφιγκτήρα; 6 Συσκευή µπλοκαρίσµατος (µοντέλα , , , πόµολο ρύθµισης, µοντέλο ειδική βίδα); 10 ιακόπτης συσκευής (σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος η µηζανής κοπής µπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά µόνο πατώντας ξανά το λευκό κουµπί START της έναρξης λειτουργία της µηζανής; 13 Προστατευτικό σφιγκτηρα

12 5.2 Τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής Αποσυσκευάστε τη συσκευή και αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας. Τοποθετήστε τη συσκευή σε ύωος περίπου 80 cm. Ποτέ µην τοποθετείτε τη συσκευή σε µια εύφλεκτη βάση. Τοποθετήστε τη συεκυή σε ένα δωµάτιο όπου υπάρχει η θερµοκρασία περιβάλλοντος από +5 C έως +32 C, ενώ η υγρασία µπορεί να ανελθεί στο µέγιστο επίπεδο 70 %. Να κρατάτε τη απόσταση από άλλες συσκευές και αντικείµενα έρσι ώστε να µπορέσετε να χειριστείτε τη συσκευή χωρίς πρόβληµα. Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε ο χιεριστής τηε συελυής να µπορέσει να σταθεί όρθια και σταθερά εµπρός από της συσκευή και να έχει στην όψη του συνέχεια το διακόπτη της συσκευής καθώς και το ρυθµιστή πάχους κοπής. Τόπος εργασίας πρέπει να είναι πάντα καθαρός, σρεγνός και τακτοποιηµένος. ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Σε περίπτωση της µη σωστής εγκατάστασης η συσκευή µπορεί να προκαλέσει σωµατικές βλάβες. Πριν την εγκατάστσση της συσκευής πρέπει να ελέγξετε αν οι παράµετροι ηλεκτρικού ρεύµατος του τοπικού δικτύου ανταποκρίνονται στις τιµές παροχής ρεύµατος της συσκευής (βλέπε την ετικέτα κατάταξης). Η συσκευή µπορεί να συνδεθεί µόνο όταν οι ανώτερω τιµές ανταποκρίνονται! Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή µόνο στα µονά βύσµατα µε προστατευτική σύνδεσηπου έχουν εγκατασταθεί σωστά. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας τράβωντάς το, πάντα πρέπει να πιάνετε το µερίβληµα του φις. Το ηλεκτρικό κύκλωµα της υποδοχής πρέπει να έχει την ασφάλεια τουλάχιστον 16Α. Η σύνδεση µπορεί να εκτελεστεί µόνο αµέσως προς την υποδοχή τοίχου και απαγορεύεται να χρησιµοποιείτε πολυπρίζες ή πολλαπλές υποδοχές. Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε να υπάρξει εύκολη πρόσβαση στο φις µε σκοπό να αποσυνδέσετε τη συσκευή γρήγορα, αν υπάρχει τέτοια ανάγκη

13 5.3 Χρήση ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Τη συσκευή µπορεί να τη χειρίζεται µόνο από ειδικό προσωπικό µε κατάλληλα προσόντα και ξέρει κανόνες ασφάλειας που περιέχονται µέσα στις οδηγίες χρήσης. Πριν από τη χρήση της συσκευής Να καθαρίζετε την συσκευή πριν από τη χρήση της (βλέπε 6.2. Καθαρισµός ). Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής ελέγξτε τις παρακάτω παραγράφους (εικόνα 4): - αν η συσκευή είναι κατάλληλα συνδεδεµένο στη µονή υποδοχή µε γείωση, αν καροτσάκι είναι τοποθετηµένο µε χρήση του ποµόλου ρύθµισης του καροτσακιού (6), - κίνηση του καροτσακιού (7) και αν αυτό δεν έχει κανένα µπλοκάρισµα ή εµπόσιο ανώ πάνω στο δίσκου καροκτσακιού δεν υπάρχει κανένα 5 αντικείµενο, - αν η λαβή σύσφιξης (4) ανυψώνεται και κλατεβάζει χωρίς κανένα αµπόδιο κατά κίνηση, - άνοιγµα του κινητού τοίχου κοπής (12) µε 7 ρυθµιστή πάχους κοπήςλ (8) περιστρέφοντάς το δεξιοστρόφως και αριστεροστόφως, - Αν ακόνι (14) είναι κατάλληλα συνερµολογηµένο 10 6 Εικόνα 4 πάνω στη συσκευή και αν µπορείτε να το 8 αφαιρέσετε χωρίς πρόβληµα. Λειτουργία της συσκευής (εικόνα 4, 5) Συνδέστε τη συσκευή στη µονή υποδοχή µε γείωση. Ενεργοποιήστε τη συσκευή µε χρήση του κουµπιού START της έναρξης της συσκευής (10). Προκειµένου να ελέγξετε αν η συσκευή λειτουργεί κατάλληλα αφήστε τη για 2-3 λεπτά ενεργοποιηµένη (µην κόβοντας τίποτα). Απενεργοποιήστε τη συσκευή ξανά µε χρήση του κουµπιού STOP της έναρξης της συσκυεής (10). Προγραµµατίστε το ρυθµιστή πάχους κοπής (8) στη θέση 0. Ανυχώστε τη λαβή σύσφιξης (4) και αφήστε το υλικό γι ακόψιµο πάνω στο δίσκο του καροτσιού (5) έτσι ώστε το υλικό να βρεθεί µεταξύ του κινητού τοίχου του πάχους κοπής (12) και του σφιγκτήρα (4). ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος τραυµατισµού! Προκειµένλου να αποφύγετε το κίνδυνο τραυµατισµού πάντα να χρησιµ οποιείτε τη λαβή σύσφιξης µε το σφιγκτήρα (4) µε σκοπό να πιέστε το υπό κοπή υλικό προς τον κινητό τοίχο κοπής (12)!

14 Προγραµµατίστε το επιθύµητο πάχος κοπής χρησιµοποιώντας το ρυθµιστή πάχους κοπής (8) και τοποθετήστε το στην επιθύµητη θέση. Προκειµένου να αποφύγετε οποιοδήποτε ατύχηµα να έχετε την κατάλληλη στάση δίπλα στη µηχανή (εικόνα 5). Να βάλετε το δεξιό χέρι σας πάνω στη λαβή σύσφιξης και εποµένως να λάβετε το αριστερό χέρι σας δίπλα στο δίσκο για κοµµένες φέτες (11) έτσι ώστε να µην αγγίζετε το µαχαίρι. Η στάση του σώµατος πρέπει να έχει κάθετη γραµµή. Κατάλληλη στάση Ακατάλληλη στάση Εικόνα 5 ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος τραυµατισµού! Μη έχετε τη σταση στη οποία τα δακτύλια ή άλλα µέλη του σώµατος να αγγίξουν το µαιχαίρι! Ενεργοποιήστε τη συσκευή µε χρήση του λευκού κουµπιού START της έναρξης της συσκυεής (10). Σιγα και ίσια να κινήστε το καροτσάκι (7) προς το µαιχαίιρι (1) χρησιοµοποιώντας τη λαβή σύσφιξης (4). Θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσαµτα κοπής πιέζοντας λίγο τη λαβή σύσφιξης µα το σφιγκτήρα (4) προς το κινητό τοίχο του πάχους κοπής (12). Το υλικό που προορίζεται για κόψιµο είναι κάτω από τιο µαιχαίρι (1), η αποκοµµένη φέτα διαχωρίζεται και πέφτει στο δίσκο (11), που βρίσκεται πίσω από το κινητό τοίχο του πάχους κοπής (12). εν επιτρέπεται να αφαιρέσετε τη λαβή σύσφιξης µε το σφιγκτήρα (4) εκτός τα προϊόν τα που δεν έχουβν τις στάνταρντ διαστάσεις. Αφου τελειώσετε να κόβετε το ποθετήστε το καροτσάκι (7) στην αρχική θέση και το ρυθµιστή του πάχους κοπής (8) ξανά στη θέση 0. Απενεργοποιήσετε τη συσκευή µε χρήση του µαύρου κουµπιού STOP της έναρξης της συσκευής (10). Να αποφύγετε κενές περιστροφές της συσκευής. Τώρα µπορείτα να κόψετε το προϊον

15 ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος τραυµατισµών από κοπή. Ποτέ µην χιεριστείτε τη συσκευή µε υγρά χέρια. Ποτέ µην βάλετε τα χέρια µεταξύ τη λαβή σύσφιξης (4) και του νµαχαιριού (1) ή του κινητού τοίχου του πάχους κοπής (12) µέχρι να είναι απόλυτα κλειστά (ρυθµιστής του πάχους κοπής (8) στη θέση 0 ). Όταν κόβετε το κανένα προϊόν να κρατάτε τα χέραι σας όσο µπορείτε µακριά από τοµαιχαίρι προκειµένου να αποφύγετε τους τραυµατισµού από κοπή. Να χρησιµοποιείτα τη λαβή σύσφιξης (4). ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιµοποιήσετε τη συσκευή περισσότερα από 15 λεπτά προκειµένου να αοφύγετε υπερθέρµανση του κινητήρα. Μετά από λίγη διθακοπή η συσκευή µπορεί να ενεργοποιθεί ξανά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αν ο κινητήρας όταν µόβετε πολύ σκληρά τρόφιµα (π.χ. χωµί) µπλοκάρει, κινήστε το καροτσάκι προς τα πίσω µε σκοπό να αποφύγετε υπερθέρµανση του κινητήρα εποµένως µπορείτε να συνεχίσετε να κόβετε το προϊόν. Ακόνισµα µαχιαριού Όταν επιφάνει κοπής του υπό κοπή προϊόντος είναι ακανόνιστη ή ανώµαλη ενλω η διαδικασία κοπής γίνεται δύσκολη, πρέπει να ακωνίσετε το µαιχαίρι. Βγλαλτε το φις από την πρίζα και πριν να αρχίσετε να ακωνίζετε το µαιχαίρι καθαρίσετ τις ακρές του µαχαιριού µε χρής αλκοόλ µε σκοπό να απολυπάνετε το µαχαίρι. Χαλαρώστε τη βίδα συναρµολόγησης (α) από το ακόνι (14) στο οπίσθιο µέρος της συσκευής (εικόνα 6). Βγάλτε έξω το ακόνι (14) και περιστρέψτε το ανά 180º. α Εικόνα 6 Βάλτε το ακόνι (14) µέσα στο προορισµένο γι' αυτό οδηγό και σφίγξτε τη βίδα c συναρµολόγησης (α). 14 Να επιβεβαιωθείτε ότι η επιφάνει του ακονιού βρίσκεται δίπλα στο µαχαίρι. Στην αντίθετη περίπτωση διορθώστε την τοποθέτηση του µαχαιριού. b Συνδέστε τη συσκευή στη µονή πρίζα µε α γείωση και ενεργοποιήστε τη συσκευή µε χρήση του λευκού κουµπιού START. Εικόνα

16 Κρατήστε πιεσµένο το κουµποί (b, εικόνα 7) πίσω από το ακόνι 91) και αφήστε τη συσκευή ενεργοποιηµένο για περίπου δευτερόλεπτα ώστε να δηµιουργηθεί ένα ρίνισµα πάνω στο µαιχαίρι. Εποµένως να κρατήσετε το κουµπί (c) από εµπρός και το κουµπί (b) από πίσω του ακονιού κατά περίπου. 3-4 δευτερόλεπτα πιεσµένα ταυττόχρονα µε σκοπό να ακωνίσετε το µαιχαίρι και να αφαιρέσετε το ρίνισµα. Να απελευεθερώσετε τα δύο κουµπιά ταυτόχρονα. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Μην υπερβείτε υο προαναφερόµενο χρονικό διάστηµ,α 3-4 δευτερόλεπτα προκειµένου να αποφύγετε δηµιουργία λεγοµένης µηδενικής κοπής. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ελέγξτε αν το µαχαίρι είναι καλά ακωνισµένο. Να συνεχίσετε ακόνσµα µέχρι να έχετε κατάλληλα κοφτερό µαχαίρι. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος τραυµατισµών από κοπή. Το µαχαίρι είναι πολύ κοφτερό γι αυτό παρακαλώ να προσέχετε όταν ελέγχετε γωνία κοπής του µαχαιριού. Όταν χειρίζετε τη συσκευή να χρησιµοποιείτε τα προστατευτικά γάντια! Μετά να τελειώσετε ακόνισµα καθαρίστε το µαχαίρι. Να κρατάτε πάντα τα ακόνια καθαρά για να λειτουργούν κατάλληλα. Να τηρείτε τις οδηγίες που βρίσκονται στο κεφάλαιο 6.2 0Καθαρισµός. Να τοποθετήσετε το ακόνι ξανά στην αρχική θέση. Να παρακολουθήσετε τις οδηγίες που αφορούν συναρµολόγησης επιστρόφως. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος κοπής του δέρµατος! Ενεργοποιήστε τη συσκευή ξανά µόνο µε συνερµολογηµένο ακόνι! Το ακόνι χρησιµοποιείται ως προστατευτικό στο απάνω µέρο της συσκευής. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Προκειµένου να κρατήσετε άριστη κατάσταση του µαχαιριού και να τηρήσετε τους κανόνες ασφαλείας, πρέπει να ανταλλάξετε το µαχαίρι αν οι διστάσεις του µαχαιριού να γίνου µικρότερα ανά 5-7 mm

17 6. Καθαρισµός και συντήρηση 6.1 Οδηγίες ασφάλειας o Πριν τον καθαρισµό της συσκευής ή την επιδιόρθωση της, πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή (δηλ. να βγάλετε το βύσµα από την πρίζα) και να περιµένετε µέχρι να κρυώσει. o Απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται διαβρωτικά απορρυπαντικά και πρέπει να προσέχετε το νερό για να µη διαπεράσει µέσα στη συσκευή. o Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ποτέ να µη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο, το βύσµα σε νερό ή άλλο υγρό. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! εν προβλέπεται άµεσο πλάνταγµα της συσκευής µε ροή νερού! Απαγορεύεται η χρήση της πιεσµένης ροής νερού για καθαρισµό της συσκευής! 6.2 Καθαρισµός o Να καθαρίζετε καλά τη συσκευή κάθε µέρα και πιο συχνά κατά ανάγκη. o Πριν να καθαρίσετε τη συσκευή απενεργοποιήσετε τη (βγάλτε το φις!) Και ελέγξτε αν ο ρυθµιστής του πάχους κοπής (8) είναι στη θέση 0. o Μετακινήστε το καροτσάκι (7) προς το ρυθµιστή του πάχους κοπής (8) (εικόνα 8). o Να καθαρίζετε ιδιαίτερα ακριβώς τα εξσρτήµατα που έχουν επαφή µα τροφίµα χρησιµοποιώντας ένα ουδέτερα καθαριστικό µέσο. o Καθαρίστε τη συσκευή λάβοντας υπ όψη τις παρακάτω οδηγίας που αφορούν ατοµικά συστήµατα: Καροτσάκι και λαβή σύσφιξης o Για να καθαρίσετε το σύθστηµα να αφαιτρέσετε τι καροτσάκι (7) µαζί µε λαβή σύσφιξης µε σφιγκτήρα (4). Για να το εκτελέσετε χαλαρώστε το πόµολο ρύθµισης του καροτσακιού (6) περιστρέφοντάς το αριστεροστρόφως και αφαιρέστε το καροτσάκι (7) (εικόνα 8). ΠΡΟΣΟΧΗ! Το µοντέλο δεν έχει το πόµολο ρύθµισης του καροτσακιού. Για να αφαιρέσετε το καροτσάκι ξεβιδώστε τις δύο βίδες που βρίσκονται κάτω από το δίσκο (5) µε χρήση του κατάλληλου κλειδιού τύπου διχάλα. o Να πλύνετε το καροτσάκι (7) µε το προστατευτικό (13) και το δίσκο (4) µε ζεστό νερό, µαλακό ύφασµα και ένα ουδέτερο καθαριστικό µέσο. Να το ξαπλύνετε στο καθαρό νερό προκειµένου να αφαιρέσετε τα υπόλοιπα του καθριστικού µέσου Εικόνα

18 Μαχαίρι και προστατευτικό µαχαιριού ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος τραυµατισµών από κοπή! Το µαχαίρι είναι πολύ κοφτερό, µην αγγίξετε το µαχαίρι µε γυµνά χέρια! Όταν καθαρίζετε το µαχαίρι χρησιµοποιήσετ µεταλλικά γάντια µε σκοπό να αποφύγετε κοπή. o Αφαιρέστε το ακόνι από τη συσκευή. (Εικόνα 6). o Προκειµένου να αφαιρέσετε για καθαρισµό το προστατευτικό µαχαιριού (3), χαλαρώστε τη βίδα (d) πίσω από τη συσκευή (Εικόνα 9) και πιέστε το σε κατεύθυνση προς το προστατευτικό µαχαιριού. Αφαιρέστε το πρποστατευτικό µαχαιριού. d Εικόνα 9 o Προκειµένου να φαφαιρέσετε το µαχαίρι, χαλαρώστε 3 βίδες ρύθµισης (e) µε χρήση του κατάλληλου κλειδιού (Εικόνα 10) και κρεµάστε προσεκτικά το µαχαίρι. o Χρησιµοποιήστε ένα σφουγγάρι που περιλαµβάνεται στο σετ παράδοσης, µια βούρτσα ή ένα µαλακό ύφασµα. o Να πλύνετε το προστατευτικό δακτύλιο του µαχαιριού σε ζεστό νερό και λίγο καθαριστικό µέσο. 1 e 2 Εικόνα 10 o Τα εξαρτήµατα που έχουν πλυθεί να τα αφήσετε να στεγνώσουν ή να τα στεγνώσετε µε ένα ύφασµα. o Μετά καθαρισµό να συναρµολογήσετε το µαιχαίρι (1) πάνω στη συσκευή µε χρήση 3 βίδων ρύθµισης (e), τηρώντας την κατάλληλη θέση και να συναρµολογήσετε το προστατευτικό µαχαιριού (3) µε χρήση βίδων (d)

19 Προστατευτικό εξάρτηµα του µαχαιριού o Χαλαρώστε τις βίδες (f) του προστατευτικού αξαρτήµατος (g) πίσω της µηχανής κοπης και αφαιρέστε τις µε χρήση κατάλληλου κλεισιού. (Εικόνα 11). o Να πλύνετε το προστατευτικό εξάρτηµα (g) στο ζεστό νερό µε ουδέτερο καθαριστικό µέσο. Να το ξεπλύνετε σε καθαρό νερό. Στο τέλος να το στεγνώσετε ακριβώς. o Συνµαρµολογήστε κξανά το προστατευτικό εξάρτηµα (g) πάνω στη συσκευή κοπής και βιδώστε τις βίδες (f). f g Εικόνα 11 ίσκος για φέτες και περίβληµα o Να πλύνετε το δίσκο για φέτες (11) και το περίβληµα της συσκευής µε χρήση µαλακού, υγρού υφάσµατος και λίγο καθαριστικό µέσο και στο τέλος στεγνώστε το ακριβώς. 11 Εικόνα 12 Ακόνι o Βγάλτε ολόκληρο το ακόνι από τη συσκευή (Εικόνα 6). o Μετά να ακωνίσετε το µαιχαίρι να σκουπίσετε το ακόνι (h) µε µια βούρτσα εµποτισµένη σε αλκοόλ (εικόνα 13). h ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Εικόνα 13 Ποτέµην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων τα εξαρτήµατα που αποσυναρµολογούνται από τη µηχανή. o Ποτέ µην χρησιµοποιείτε για καθαρισµό κανένα χηµικό ή καυστικό καθαριστικό µέσο. o Με σκοπό να αποφύγετε ακουριά, ποτέ µην καθαρίσετε τη συσκευή µε καθαριστικά τύπου AkoPads ή µια µεταλλικό σφουγγάρι. o Να χρησιµοποιείτα αποκλειστικά ένα µαλακό ύφασµα και ποτέ µην χρησιµοποιείτε κανένα κοφτερό καθαριστικό µέσο που θα µπορούσε να ξύσει επιφάνεια της συσκευής. o Μετά καθαρισµό να στεγνώσετε και ναλουστράρετε τη συσκευή µε ένα µαλακό, στεγνό ύφασµα

20 6.3 Οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια συντήρησης o Κάθε λίγο πρέπει να ελέγξετε εάν το καλώδιο δικτύου δεν είναι χαλασµένο. ε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή εάν το καλώδιο είναι χαλασµένο. Εάν το καλώδιο είναι χαλασµένο πρέπει να ανταλλαχτεί από το σέρβις ή τον εξουσιοδοτηµένο ηλεκτρολόγο. o Σε περίπτωση βλάβων ή δυσλειτουργίας πρέπει απευθύνετε σε ειδικό µαγαζί ή στη δικιά µας τεχνική υπηρεσία. Πρέπει να δώσετε σηµασία στις οδηγίες σχετικές µε ψάξιµο βλαβών, στην παραγάφο 7. o Την διατήρηση και επιδιόρθωση µπορούν να πραγµατοποιούν µόνο και µόνο οι ειδικοί, χρησιµοποιόντας προτότυπα ανταλλακτικά και εξαρτήµατα. Απαγορεύονται οι προσπάθειες επιδιόρθωσης της συσκευής από µη ειδικούς. Τακτική λίπανση: o Να λιπαίνετε τακτικά το καροτσάκι µε µηχανικό λιπαντικό φθσικής καταγωγής. Για να το κάνετε βάλτε σε µια πλεύρα τη µηχανή κοπής και να λιπάνετε δύο άκρες του καροτσακιού (i) (Εικόνα 14 ). Εποµένως να κινήσετε το καροτσάκι προς τα πίσω ακι προς τα εµπρός για να τοποθετήσετε το λιπαντικά ίσια. Να αφαιρέσετε τα υπόλοπια του λιπαντικού µε χρήση ενός υφάσµατος. i Εικόνα Πιθανές βκλάβες Βλάβη Αιτία Επίλυση Το µαχαίρι δεν κόβει ή φέτες έχου ρινίσµατα / ή έχουν ανώµαλο σχήµα Το µαχαίρι δεν είναι κοφτερό Το µαχαίρι είναι υπερβολικα µεταχειρισµένο Να ακαωνίσετε το µαχαίρι (5.3 Χρήση) Ανατλλάξτε το µαχαίρι Ακόνισµα του µαχιαριού δεν ικανοποιεί Ακόνι δεν λειτουργεί Τα ακόνια είναι µεταχειρισµένα Η θέση του δεν είναι κατάλληλη Ακόνια είναι ακάθαρτο Ανταλλάξτε ακόνια Να συναρµολογήσετε το ακόνι κατάλληλα (5.3 Χρήση) Να καθαρίσετε τα ακόνια

Καφετιέρα µε κυκλικό φίλτρο

Καφετιέρα µε κυκλικό φίλτρο Καφετιέρα µε κυκλικό φίλτρο PRO 40T PRO 60T PRO 100T A190.141 A190.161 A190.191 V7/0209-1 - GR 1. Γενικές πληροφορίες 173 1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 173 1.2 Επεξήγηση συµβόλων 173 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-EMU KM1300... + NU911...

Wilo-EMU KM1300... + NU911... Wilo-EMU KM1300... + NU911... 4ηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Νο παραγγελίας: σειριακός αριθµός template TMPRWLEER WILO EMU GmbH Heimgartenstr. 1 95030 Hof 3309 95003 Hof Telefon: +49 9281 974-0 Telefax:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο

Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο Leica DM500, DM500 B Εγχειρίδιο Επισκόπηση κεφαλαίων Κανονισμοί ασφαλείας 4 Το Leica DM500, DM500 B 15 Ετοιμαστείτε! 18 Έτοιμοι για λειτουργία! 25 Ξεκινήστε! 34 Φροντίδα του μικροσκοπίου 36 Διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 3450 DG 3460 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής.

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής. Περιεχόμενα 1. Υποδείξεις ασφάλειας και οδηγίες χρήσης 2 2. Εγκατάσταση και σύνδεση 5 3. Περιγραφή χειριστηρίων 9 4. Οδηγίες χρήσης 17 5. Καθαρισμός και συντήρηση 27 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων 31 Σας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης Αγαπητέ πελάτη, Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, γιατί θα σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 12 Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την μηχανή. 12 GR Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ελεύθερη κουζίνα αερίου Ελεύθερη κουζίνα αερίου Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

TWINNER 650S Εγχειρίδιο λειτουργίας & λίστα εξαρτηµάτων

TWINNER 650S Εγχειρίδιο λειτουργίας & λίστα εξαρτηµάτων TWINNER 650S Εγχειρίδιο λειτουργίας & λίστα εξαρτηµάτων Κωδ: ΤΟΥΙΝΕΡ Προσοχή: Πριν χρησιµοποιήσετε αυτό το εργαλείο, διαβάστε όλο το εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5

6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5 1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ. 1-2-3)... 2 3 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 2 4 ΣΥΜΒΟΛΑ... 3 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ... 3 5.1 Χώρος εργασίας... 3 5.2 Ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Παρακαλώ διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την πρώτη λειτουργία. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εστίες αερίου KM 2014 KM 2034 / 2035 KM 2052 KM 2054 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen GB NL F I E P GR Instructions for use and installations instructions Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Instructions d installation et d utilisation Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET MILENA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΕ PELLET AQUOS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να Σας ευχαριστήσουµε για την προτίµησή σας να αποκτήσετε λέβητα της δικής µας κατασκευής. Είµαστε βέβαιοι ότι σας έχουµε

Διαβάστε περισσότερα