β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ηµόσιο Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ηµόσιο Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής"

Transcript

1 ΟΤΑΝ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ Α) ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Με αφορµή την ανακοίνωση των µεταθέσεων του 2009 στον κλάδο των οικονοµολόγων (ΠΕ09), σύµφωνα µε τις οποίες έγινε µόνο µία (εξαιρουµένων, βέβαια, των µεταθέσεων ειδικών κατηγοριών) µετακίνηση συναδέλφου στις 5 περιοχές της Θεσσαλονίκης, κρίνεται σκόπιµο να τονιστούν οι διαστάσεις αλλά και να αναζητηθούν άµεσα λύσεις για το µεγάλο πρόβληµα της άνευ όρων κατάληψης οργανικών θέσεων µεγάλων αστικών κέντρων από πολυτέκνους. Το θέµα αυτό απασχολεί κυρίως την ειδικότητα των οικονοµολόγων εκπαιδευτικών, αλλά πολύ σύντοµα θα αποτελέσει πρόβληµα και όλων των άλλων ειδικοτήτων. Πριν περιγραφεί το πρόβληµα πρέπει να γίνει απολύτως σαφές ότι δεν υπάρχει καµία διάθεση αντιπαράθεσης µε τον κλάδο των πολυτέκνων. Απλώς, ζητούνται από την πολιτεία: α) να εφαρµόσει τους νόµους και τις διατάξεις που η ίδια έχει ψηφίσει (κατανοώντας ότι παρέχοντας σε µία κοινωνική οµάδα κάτι το οποίο ουσιαστικά υφαρπάζει από άλλη κοινωνική οµάδα, προκαλεί εκ του µη όντως- ρήξη του κοινωνικού ιστού) και β) όχι µόνο να προστατέψει αλλά και να προάγει ένα από τα βασικότερα αγαθά, αυτό της Παιδείας. Αρχικά θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής: α) µε εξαίρεση τη ηµόσια Εκπαίδευση, ο διορισµός πολυτέκνων σε οποιαδήποτε άλλη ηµόσια Υπηρεσία ή Φορέα (όπως Νοµαρχίες, Ι.Κ.Α., Υπουργείο Οικονοµικών κλπ) προϋποθέτει την επιτυχή δοκιµασία τους από κάποιο σύστηµα αξιολόγησης (π.χ. εξετάσεις), ενώ αντίθετα, β) το µοναδικό «κριτήριο» διορισµού πολύτεκνου οικονοµολόγου σε ηµόσιο Σχολείο και µάλιστα της επιλογής του είναι ΜΟΝΟΝ η υποβολή σχετικής αίτησης εκ µέρους του!!!, τη στιγµή, µάλιστα, που ο µη πολύτεκνος υποψήφιος καλείται να δώσει µία σειρά από εξετάσεις προκειµένου να αποδειχθεί η επιστηµονική του κατάρτιση και η παιδαγωγική του επάρκεια ή/και να έχει εργασθεί επί σειρά ετών σε ακριτικές συνήθως- περιοχές της χώρας µας ως αναπληρωτής.

2 Ο µαζικός και µάλιστα επαναλαµβανόµενος κάθε έτος διορισµός πολυτέκνων στη ηµόσια Εκπαίδευση, σε απροσδιόριστο αριθµό!!! και ουσιαστικά χωρίς κανένα κριτήριο επιλογής τους, θίγει όχι µόνο ολόκληρη την υπόλοιπη ειδικότητα των οικονοµολόγων εκπαιδευτικών αλλά και τη ηµόσια Παιδεία γενικότερα. Συγκεκριµένα: 1. µε το υφιστάµενο σύστηµα διορισµού πολυτέκνων στη ηµόσια Εκπαίδευση όχι µόνο δεν αξιολογείται αλλά και δεν λαµβάνεται υπόψη η επάρκεια του υποψήφιου πολύτεκνου εκπαιδευτικού όσον αφορά τόσο στο γνωστικό αντικείµενο όσο και στην παιδαγωγική του κατάρτιση (βλέπε Παραποµπή Νο1), 2. αφαιρούνται από αρχαιότερους συναδέλφους οργανικές θέσεις που κατέχουν επί σειρά ετών και δίνονται σε νεοδιόριστους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς (βλέπε Παραποµπή Νο2), 3. σε συναδέλφους µε πολλά χρόνια υπηρεσίας σε Σχολικές Μονάδες της Ελληνικής Περιφέρειας, δε δίνεται η ευκαιρία µετάθεσής τους σε Σχολεία µεγάλων αστικών κέντρων, λόγω της κατάληψης των όποιων θέσεων παρουσιάζονται από νεοδιόριστους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς (βλέπε Παραποµπή Νο3). 4. ως επακόλουθο του προαναφερθέντος γεγονότος, νεοδιοριζόµενοι και έχοντες λίγα χρόνια υπηρεσίας συνάδελφοι που υπηρετούν στην µεγάλη τους πλειοψηφία- σε ακριτικές περιοχές της χώρας, δεν έχουν καµία ελπίδα µετάθεσης ούτε καν σε θέσεις λιγότερο αποµακρυσµένες από τον τόπο της µόνιµης κατοικίας τους, διότι οι τελευταίες κατέχονται και θα εξακολουθούν να κατέχονται από τους συναδέλφους της προηγούµενης παραγράφου λόγω της αδυναµίας µετακίνησής τους σε περιοχές της επιλογής τους. (βλέπε Παραποµπή Νο3). Στο σηµείο αυτό τονίζεται ότι κάθε ενέργεια της πολιτείας που αποσκοπεί στην ενίσχυση µιας κοινωνικής οµάδας, επικροτείται και βρίσκει θερµούς υποστηρικτές σε όλες τις λοιπές οµάδες κάθε σύγχρονης, ευνοµούµενης και πολιτισµένης κοινωνίας, υπό µία προϋπόθεση: ότι η ενέργεια αυτή δε θίγει τα κεκτηµένα επίπεδα οικονοµικής, κοινωνικής κλπ ευηµερίας οποιασδήποτε άλλης κοινωνικής οµάδας. Στην περίπτωση που η προαναφερθείσα προϋπόθεση δεν τηρείται, όχι µόνο δεν επιτυγχάνεται ένας από τους βασικότερους στόχους κάθε σύγχρονου κράτους που είναι η βελτίωση του επιπέδου ευηµερίας του συνόλου των πολιτών του, αλλά δηµιουργούνται ρήγµατα στη συνοχή της κοινωνίας. ιότι, στην πραγµατικότητα, γίνεται µία αναδιανοµή

3 κοινωνικοοικονοµικής ευηµερίας κατά την οποία µία κοινωνική οµάδα (στη συγκεκριµένη περίπτωση οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί) επωφελείται σε βάρος κάποιας άλλης (στη συγκεκριµένη περίπτωση το σύνολο των µη πολύτεκνων εκπαιδευτικών). Συµπερασµατικά, ο διορισµός κάθε έτος µερικών εκατοντάδων πολυτέκνων ως εκπαιδευτικών σε Σχολεία της επιλογής τους δεν είναι αποτέλεσµα κοινωνικής πολιτικής του Κράτους άλλα ακούσιας παραχώρησης δικαιωµάτων του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας που αριθµεί εκατοντάδες χιλιάδες µέλη, σηµαντικό µέρος των οποίων είναι αναγκασµένοι να ζουν για πολλά έτη µακριά από τις οικογένειές τους µε όσα αυτό συνεπάγεται (σε επίπεδα οικογενειακής συνοχής, οικονοµικό κλπ). Β) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Από τα προαναφερόµενα γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ωστόσο, πιστεύουµε ότι µπορεί να δοθεί λύση ακόµη και την ύστατη αυτή στιγµή. Αρκεί η πολιτεία και τα αρµόδια όργανα να εφαρµόσουν τους νόµους και τις διατάξεις που ψήφισαν. Ειδικότερα, η εκάστοτε εγκύκλιος διορισµού των πολυτέκνων αναφέρει «Από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/ τ.α ) ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους και εφεξής οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί µε τέκνα, τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, εγγράφονται µέχρι 30 Ιουλίου κάθε έτους σε ειδικό πίνακα και διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων Π.Ε. πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τη συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π. Για το σκοπό αυτό συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις εκπαιδευτικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται ο αριθµός των διοριζοµένων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια της σειράς διορισµού των υποψηφίων». Σε εφαρµογή των προαναφερθέντων προτείνονται: 1. η εγγραφή, µέσα στις οριζόµενες κάθε έτος προθεσµίες, των υποψηφίων πολύτεκνων εκπαιδευτικών σε ειδικό πίνακα σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα ειδικότερα κριτήρια, όπως αυτά αναφέρονται στην σχετική εγκύκλιο: «Σύµφωνα µε την αρ.πρ / 2/ Υ.Α. (ΦΕΚ 1255/τ. Β / ) τα κριτήρια της σειράς διορισµού των πολυτέκνων εκπαιδευτικών που προσλαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άθρου 6 του Ν.3255/2004, καθορίζονται ιεραρχικά ως εξής: 1. Αριθµός τέκνων, 2. Ηµεροχρονολογία κτήσης πτυχίου και σε περίπτωση ταυτόχρονης κτήσης, βαθµός πτυχίου.». 2. ο καθορισµός, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων των αναγκαίων θέσεων εκπαιδευτικών

4 κατά κλάδο και ειδικότητα, σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες των Σχολικών Μονάδων. Αυτονόητο ότι σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν οργανικά κενά και πολύ περισσότερο στις περιοχές εκείνες που αρκετοί συνάδελφοι είναι στη διάθεση των τοπικών ΠΥΣ Ε (όπως π.χ. στη Θεσσαλονίκη όπου υπάρχουν στη διάθεση της υπηρεσίας 35 πολύτεκνοι), δε θα πρέπει να διορίζονται πολύτεκνοι. 3. ο διορισµός εκείνου και µόνον εκείνου του αριθµού των πολυτέκνων (µε βάση τη σειρά τους στον ειδικό πίνακα) που καλύπτουν πραγµατικές ανάγκες της εκπαίδευσης κατά κλάδο και ειδικότητα και όχι όλων αδιακρίτως- των πολυτέκνων, όπως γίνεται µέχρι και σήµερα. Αυτό πρέπει να είναι, άλλωστε, το νόηµα της εγγραφής των πολύτεκνων στον ειδικό πίνακα, όπως ορίζεται από την εκάστοτε εγκύκλιο. Οι υπόλοιποι µη διορισθέντες πολύτεκνοι- θα παραµένουν στον ειδικό πίνακα ο οποίος θα ανανεώνεται κάθε έτος και θα διορίζονται όταν προκύψουν θέσεις, σε επόµενες χρονιές. Επιπρόσθετα: I. θεωρούµε ως προαπαιτούµενο βελτίωσης της παρεχόµενης ηµόσιας Εκπαίδευσης την πιστοποίηση της επάρκειας (γνωστικού αντικειµένου και παιδαγωγικής) οποιουδήποτε υποψηφίου εκπαιδευτικού, µέσω κάποιου συστήµατος αξιολόγησης, II. λόγω της αδικίας που προέκυψε (κατά την τελευταία πενταετία) για το σύνολο των µη πολυτέκνων οικονοµολόγων από την ως τώρα παρερµηνεία των εγκυκλίως προβλεποµένων στο θέµα διορισµού πολυτέκνων στη ηµόσια Εκπαίδευση, προτείνουµε να δοθούν -ανά περιοχή µετάθεσης- επιπλέον θέσεις (στις επόµενες 2 περιόδους των µεταθέσεων) ισάριθµες µε τον έως σήµερα συνολικό αριθµό των διοριζόµενων οικονοµολόγων πολυτέκνων στις περιοχές αυτές. Κλείνοντας και αναµένοντας άµεσες και ουσιαστικές λύσεις στο προαναφερθέν πρόβληµα, θεωρούµε ως κοινώς αποδεκτό ότι ο ρόλος του γονέα είναι εξίσου σηµαντικός τόσο για το µοναχοπαίδι όσο και για κάθε παιδί µιας πολύτεκνης οικογένειας και θα πρέπει να στηρίζεται εξίσου από την πολιτεία.

5 Παραποµπές: Παραποµπή Νο1: Παρατηρούνται περιπτώσεις διορισµού πολύτεκνων εκπαιδευτικών που απείχαν από το γνωστικό αντικείµενο ακόµη και από την εποχή λήψης των πτυχίων τους και καλούνται, σήµερα, να το διδάξουν στις αίθουσες των Σχολικών Μονάδων. Παραποµπή Νο2: Αρχαιότεροι συνάδελφοι κάτοχοι οργανικών θέσεων σε σχολεία µεγάλων αστικών κέντρων (π.χ. Θεσσαλονίκη), χάνουν τις θέσεις τους µε την εξής ακολουθία γεγονότων. Συγκεκριµένα, έστω ότι: Α) σε µία Σχολική Μονάδα, κατά το Σχολικό Έτος t υπάρχουν 38 ώρες οικονοµικών µαθηµάτων που καλύπτονται από 2 συναδέλφους, οι οποίοι κατέχουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις στο εν λόγω Σχολείο, Β) κατά το Σχολικό Έτος t+1, ένας πολύτεκνος επιλέγει να διορισθεί στο συγκεκριµένο Σχολείο και µοιράζεται τις 38 ώρες διδασκαλίας µε τους 2 αρχαιότερους συναδέλφους, Γ) κατά το Σχολικό έτος t+2, για διάφορους λόγους (ενδεικτικά αναφέρεται ο περιορισµός του αριθµού των τµηµάτων του Σχολείου), µειώνονται οι ώρες των οικονοµικών µαθηµάτων από 38 σε 28. Οι 28 ώρες ως γνωστόν- δε δικαιολογούν 3 αλλά 2 οργανικές θέσεις. Ως εκ τούτου προκύπτει θέµα υπεραριθµίας και µε δεδοµένο το καθεστώς των τοποθετήσεων, ως υπεράριθµος θα κριθεί ένας εκ των δύο αρχαιότερων συναδέλφων, µε συνέπεια να χάσει την επί χρόνια κατεχόµενη οργανική θέση του. Το ερώτηµα που τίθεται είναι: «Είναι κοινωνικά αποδεκτό και ηθικά δίκαιο ένας συνάδελφος µε 15 και πλέον χρόνια υπηρεσίας (τα περισσότερα εκ των οποίων πιθανότατα υπηρετήθηκαν σε παραµεθόριες και ακριτικές περιοχές) να χάνει τη θέση του από έναν νεότερο συνάδελφο µε 2 ή 3 το πολύ χρόνια υπηρεσίας το σύνολο των οποίων µάλιστα υπηρετήθηκαν στο τόπο της µόνιµης κατοικίας του;» Παραποµπή Νο3: Συνάδελφοι που ύστερα από πολλά χρόνια υπηρεσίας σε Σχολικές Μονάδες εκτός των µεγάλων αστικών κέντρων κατάφεραν να συγκεντρώσουν έναν σηµαντικό αριθµό

6 µορίων (π.χ. πάνω από 100) βλέπουν, από χρονιά σε χρονιά, να µειώνονται δραµατικά οι πιθανότητες µετάθεσής τους σε περιοχές της µόνιµης κατοικίας τους λόγω της αθρόας πρόσληψης πολυτέκνων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αυτή τη στιγµή υπάρχουν τουλάχιστον 35 πολύτεκνοι συνάδελφοι στη διάθεση της υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη και ως εκ τούτου οι πιθανότητες µετάθεσης ενός οικονοµολόγου στις 5 περιοχές της Θεσσαλονίκης έχουν πρακτικά µηδενιστεί, γεγονός που αποδείχθηκε περίτρανα µε την ανακοίνωση των µεταθέσεων του Παρατηρείται λοιπόν το εξής οξύµωρο σχήµα: Αρχαιότεροι συνάδελφοι (οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν παιδαγωγική κατάρτιση, που ήταν προαπαιτούµενο προσόν συµµετοχής τους στο διαγωνισµό των εκπαιδευτικών µέχρι το 2005), που διορίστηκαν έχοντας επιτύχει στις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. (ή/και έχοντας προϋπηρεσία, ως αναπληρωτές, σε διάφορες γωνιές της χώρας µας) και έχουν προσφέρει επί πολλά χρόνια τις υπηρεσίες τους στην Ελληνική Περιφέρεια να µην µπορούν να µετακινηθούν στα αστικά κέντρα της επιλογής τους, λόγω του συνωστισµού σε αυτά µεγάλου αριθµού νεοδιορισθέντων υπεράριθµων πολυτέκνων εκπαιδευτικών που, µάλιστα, αυξάνεται χρόνο µε το χρόνο. Αυτονόητο ότι µε αυτά τα δεδοµένα δεν τίθεται πλέον θέµα µετάθεσης σε περιοχές εκτός της Ελληνικής Περιφέρειας, όσων εκπαιδευτικών διοριστούν από εδώ και στο εξής, ενώ είναι εξαιρετικά αµφίβολο εάν συνάδελφοί µας µε ως 10 ή 15 χρόνια υπηρεσίας θα µπορέσουν ποτέ να µετακινηθούν σε αστικά κέντρα ενδιαφέροντός τους, διότι προηγούνται οι νεοδιοριζόµενοι πολύτεκνοι και οι συνάδελφοι µε 15 και πλέον χρόνια υπηρεσίας.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Οι προτάσεις που παρουσιάζονται στο παρόν Τμήμα δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔE) ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ NOEMΒΡΙΟΣ, 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θέμα Σελ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 Α. Ιστορικό 4 Β. Κατάλογος Διοριστέων: Υφιστάμενη κατάσταση στην

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ρ Αριστείδης Χαρούπιας i Σχολικός σύµβουλος 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής http://www.pess.gr/docs/charoupias_protasi_te.pdf Οι παραποµπές στο

Διαβάστε περισσότερα

Είναι κοινός τόπος ότι το µεγαλύτερο κεφάλαιο σε κάθε οργανισµό 1 αποτελούν οι άνθρωποι

Είναι κοινός τόπος ότι το µεγαλύτερο κεφάλαιο σε κάθε οργανισµό 1 αποτελούν οι άνθρωποι 106 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΩΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ Της Μαρίας Ραµµατά ΜΕΡΟΣ Ι 1. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Είναι κοινός τόπος ότι το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι:

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: α.- Αθανάσιος ηµητρακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά), το ζήτημα του Λυκείου, και το συνδεόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ικτύου Μετανάστευσης Συντάκτες της Μελέτης: Λάµπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ Εισαγωγή Ο προγραμματισμός του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης Μεταβολές της υπηρεσικής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ Εισαγωγή Ο προγραμματισμός του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης Μεταβολές της υπηρεσικής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ Εισαγωγή 3 Ο προγραμματισμός του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης 5 Μεταβολές της υπηρεσικής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων 11 Το νομκό πλαίσιο των μετατάξεων και αποσπάσεων 14 Αριθμητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 71 19 Μαΐου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3848 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού καθιέρωση κα νόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα