ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Του Γρηγόρη Κωνσταντόπουλου, 11/4/2015 Α. ΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στις βασικές αδυναμίες όλων των προηγούμενων συστημάτων πρόσβασης συμπεριλαμβάνονται, η έλλειψη επαρκούς συνάφειας ανάμεσα στα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά και τα επιστημονικά αντικείμενα στα οποία εισάγονται οι υποψήφιοι (για χάρη της «συμμετρίας» και της απλότητας στον τρόπο πρόσβασης) και το ότι σε πολλές περιπτώσεις οι επιλογές των υποψηφίων είναι περιορισμένες. Έτσι δημιουργούνται προβλήματα, αφενός ως προς το θέμα της αξιοκρατικής και ορθολογικής αξιολόγησης των υποψηφίων και αφετέρου ως προς τη δυνατότητά τους να παρακολουθήσουν τις σπουδές στο επιστημονικό αντικείμενο το οποίο επέλεξαν. Παρότι υπάρχει βελτίωση στα θέματα αυτά στο σύστημα που προτάθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Παιδείας, υπάρχουν ακόμη αρκετά προβλήματα που θα μπορούσαν να διορθωθούν κρατώντας σταθερές τις «ανελαστικές» (για το χρόνο εφαρμογής του νέου τρόπου πρόσβασης) παραμέτρους του συστήματος, όπως είναι οι Ομάδες Προσανατολισμού, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ Λυκείου και τα Μαθήματα Προσανατολισμού που θα διδαχθούν. Σφάλματα του παρελθόντος όπως, υποψήφιοι να πετυχαίνουν σε Ιατρικές Σχολές χωρίς να έχουν διδαχτεί και εξεταστεί στη Φυσική και τη Χημεία ή η πρόσβαση στην Ιατρική και τη Βιολογία να εξαρτάται από τους βαθμούς των Αρχαίων Ελληνικών και της Ιστορίας, δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται. Το ότι αυτά, όπως και άλλα, συνέβαιναν και στα προηγούμενα συστήματα δεν αποτελεί δικαιολογία προκειμένου τα σφάλματα να διαιωνίζονται. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής αδυναμίες στο σύστημα που προτάθηκε για την επόμενη διετία: 1. Οι υποψήφιοι της Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Ο.Π. Οικονομίας- Πληροφορικής έχουν πρόσβαση στις Επιστήμες Υγείας και Ζωής, συμπεριλαμβανομένων των Ιατρικών Σχολών μέσω του μαθήματος της Βιολογίας Γεν. Παιδείας. Στις περιπτώσεις αυτές: Αφενός δεν υπάρχει καμμιά επιστημονική συνάφεια ανάμεσα στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών και Οικονομίας-Πληροφορικής και τις σπουδές στις περισσότερες σχολές του Επ. Πεδίου Υγείας-Ζωής και Αφετέρου οι υποψήφιοι των δύο παραπάνω Ο.Π. είναι εντελώς απροετοίμαστοι στη Φυσική και τη Χημεία, δύο μαθήματα που θεωρούνται βασικά στην Ο.Π. Θετικών Επιστημών. Επιπρόσθετα, ακόμη και στο αντικείμενο της Βιολογίας, οι υποψήφιοι των Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών και Οικονομίας-Πληροφορικής θα υστερούν σε σχέση με αυτούς της Ο.Π. Θετικών Επιστημών οι οποίοι θα εξεταστούν στο μάθημα της Βιολογίας Προσανατολισμού. Έτσι, όσοι υποψήφιοι των Ο.Π. αυτών πετύχουν σε σχολές του Επ. Πεδίου Υγείας- Ζωής με υψηλές απαιτήσεις, θα έχουν σοβαρά προβλήματα φοίτησης. 1

2 2. Η κατάργηση των Μαθηματικών από τα μαθήματα που απαιτούνται για τις Ιατρικές Σχολές είναι προβληματική καθώς τα μαθηματικά και η στατιστική απαιτούνται σε διάφορες φάσεις των σπουδών στις Ιατρικές και σε συναφή αντικείμενα και προτείνεται να προστεθούν στα μαθήματα που απαιτούνται για τις σχολές αυτές, έστω τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Με αυτή την έννοια στις Ιατρικές και συναφείς σχολές θα πρέπει να υπάρχει εξαίρεση και να απαιτούνται 5 αντί για 4 μαθήματα. 3. Οι υποψήφιοι της Ο.Π. Θετικών Σπουδών δεν έχουν πρόαβαση στα τμήματα Πληροφορικής και Οικονομίας. 4. Οι υποψήφιοι της Ο.Π. των Σπουδών Οικονομίας/Πληροφορικής και ειδικά αυτοί που προσανατολίζονται προς τις σπουδές πληροφορικής, δεν έχουν πρόσβαση στα τμήματα των Θετικών/Τεχνολογικών Επιστημών. 2

3 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: Β.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Εκτός από το θέμα του αδιάβλητου το οποίο είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος των πανελλαδικών εξετάσεων, σε γενικές γραμμές το σύστημα πρόσβασης θα πρέπει να ανταποκρίνεται, κατά το δυνατόν, στους παρακάτω στόχους: α. Να αξιολογεί αξιοκρατικά και ορθολογικά τους υποψηφίους, αξιολογώντας τους σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις μετέπειτα σπουδές τους. Να υπάρχει δηλαδή συνάφεια πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων και αντικειμένου σπουδών. β. Να προετοιμάζει τους υποψηφίους έτσι ώστε η μελέτη τους για τις πανελλαδικές να τους παρέχει ταυτόχρονα και το υπόβαθρο για την παρακολούθηση των μετέπειτα σπουδών τους ιδιαίτερα στα τμήματα και τις σχολές υψηλών απαιτήσεων. γ. Να παρέχεται ευελιξία και να δίνονται εναλλακτικές δυνατότητες στους υποψηφίους. δ. Η θεματοδοσία να προσανατολιστεί αφενός σε ουσιαστική κλιμάκωση του βαθμού δυσκολίας των θεμάτων και αφετέρου σε θέματα κρίσης. Β.2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Οι συντελεστές βαρύτητας που προτείνεται να εφαρμόζονται στους βαθμούς των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, για τον υπολογισμό τους στα μόρια πρόσβασης, στις διαφορετικές ομάδες σχολών μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση των παραπάνω στόχων α, β κσι γ. Προτείνεται η τροποποίηση και επέκταση των δύο τύπων συντελεστών βαρύτητας που περιλαμβάνονται στον νέο τρόπο πρόσβασης ως εξής: α. Συντελεστής Βαθμού Δυσκολίας (Εμβάθυνσης) Μαθημάτων Ο συντελεστής που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου ένα μάθημα Γεν. Παιδείας χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε ένα Επιστ. Πεδίο αντί ενός μαθήματος Προσανατολισμού, που προβλέπεται στο σχέδιο που προτάθηκε. Είναι μια σωστή επιλογή και θα πρότεινα τη γενίκευση του κανόνα αυτού με την εξής λογική: Όταν ένα μάθημα Γεν. Παιδείας, αντικαθιστά ένα μάθημα Προσανατολισμού που απαιτείται σε ένα Επιστ. Πεδίο να εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής. Όταν ένα μάθημα Προσανατολισμού αντικαθιστά ένα μάθημα Γεν. Παιδείας να εφαρμόζεται αυξητικός συντελεστής (με όριο του τελικού βαθμού το άριστα). β. Συντελεστές Επιστημονικού Αντικειμένου Οι Συντελεστές Βαρύτητας που θα εφαρμόζονται στον τρόπο υπολογισμού των διάφορων μαθημάτων για την πρόσβαση σε διαφορετικά Τμήματα/Σχολές. Είναι Θετική η αύξηση των μαθημάτων για τα οποία τα τμήματα θα επιλέξουν συντελεστές βαρύτητας, από ένα (που προβλέπει ο νόμος 4186/13) σε δύο μαθήματα. Ως προς τους συντελεστές αυτούς προτείνονται τα εξής: 1. Να καθορίζονται μετά από εισήγηση από τα τμήματα οι συντελεστές και των τεσσάρων μαθημάτων. Τα τμήματα γνωρίζουν καλά τον ρόλο του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος και ως κριτηρίου αξιολόγησης αλλά και ως προς τη συνεισφορά τους στο γνωστικό υπόβαθρο που απαιτείται για να μπορέσουν οι υποψήφιοι για να παρακολουθήσουν τις σπουδές στα συγκεκριμένα τμήματα. 2. Το υπουργείο να ορίσει τα όρια στα οποία θα κυμαίνονται οι Συντελεστές Βαρύτητας Επιστημονικού Αντικειμένου, π.χ. από 15% έως 40% και από εκεί και 3

4 πέρα οι συντελεστές αυτοί να οριστούν μετά από προτάσεις των τμημάτων, όχι απαραίτητα ανά τμήμα, αλλά ανά Επιστημονικό Αντικείμενο. Δηλαδή οι συντελεστές να είναι οι ίδιοι για όλα τα τμήματα που θεωρούνται επιστημονικά "ομοειδή" από το Υπουργείο, με βάση π.χ. την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται για τις μετεγγραφές φοιτητών. Εννοείται ότι όταν σε ένα τμήμα ή επιστημονικό αντικείμενο υπάρχουν διαφορετικές δίοδοι πρόσβασης (π.χ. από διαφορετική Ο.Π. ή με διαφορετική σύνθεση μαθημάτων), θα πρέπει να οριστούν συντελεστές για κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα όλα τα Χημικά Τμήματα που ανήκουν στο ίδιο Επιστημονικό Αντικείμενο, μπορούν να στείλουν τις προτάσεις τους και το υπουργείο θα αποφασίσει π.χ. ότι για τα τμήματα αυτά: Τα Νέα Ελληνικά θα έχουν συντελεστή βαρύτητας 15% Η Χημεία 40% Η Φυσική 30% Τα Μαθηματικά 15% κ.ο.κ. Τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, για όσους εισάγονται από την Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας/Πληροφορικής: Νέα Ελληνικά 15% ΑΟΘ 35% Τα Μαθηματιικά 30% Κοινωνιολογία 20% κ.ο.κ. Εάν κάποιο τμήμα δεν αντιστοιχείται επιστημονικά με κάποιο θα ορίζονται συντελεστές βαρύτητας μόνο γι αυτό. Β.3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Είναι απολύτως θετική η διεύρυνση των επιλογών των υποψηφίων σε σύγκριση με τη μονοσήμαντη σχέση Ομάδας Προσανατολισμού- Επιστημονικού Πεδίου που προέβλεπε το σύστημα του "Νέου Λυκείου". Προτείνεται η περαιτέρω διεύρυνση των δυνατοτήτων και των επιλογών των υποψηφίων, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι στόχοι α, β και γ που αναφέρονται στο τμήμα Β.1. Για να γίνει αυτό εφικτό, θα πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω τα Επιστημονικά Πεδία και στη συνέχεια να γίνει η τοποθέτηση των τμημάτων/σχολών σε αυτά, να γίνει με φαντασία. Στις περιπτώσεις που ένα τμήμα/σχολή αναφέρεται σε περισσότερα από ένα επιστημονικό αντικείμενο θα πρέπει, όπως γινόταν και στο Γενικό Λύκειο, να ανήκει σε περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία. Προτείνεται τα Επιστημονικά Πεδία να είναι 9 και διαμορφωθούν ως εξής: 1. Φιλολογικές-Νομικές Σπουδές 2. Κοινωνικές-Πολιτικές Σπουδές 3. Θετικές Σπουδές 4. Τεχνολογικές Σπουδές 5. Ιατρικές Σπουδές 6. Άλλες Σπουδές Υγείας & Ζωής 7. Παιδαγωγικές Σπουδές 8. Οικονομικές Σπουδές 9. Σπουδές Πληροφορικής) 4

5 Β.4 ΘΕΜΑΤΟΔΟΣΙΑ / ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ / ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΙΣΗΣ Δεδομένου ότι θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από διαφορετικές Ομάδς Προσανατολισμού σε διαφορετικά Επιστημονικά Πεδία και δυνατότητα πρόσβασης με διαφορετική σύνθεση μαθημάτων σε πολλά τμήματα, προτείνεται ο συντονισμός των επιτροπών θεμάτων ως προς το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αδικίες ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες υποψηφίων οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στην ίδια ομάδα τμημάτων από διαφορετική Ομάδα Προσανατολισμού ή με διαφορετική σύνθεση μαθημάτων. Προτείνεται επίσης, η στροφή της θεματοδοσίας αυστηρά και δεσμευτικά: α. Σε θέματα με κλιμάκωση του βαθμού δυσκολίας, κατά το δυνατόν, από το 1ο έως το 4ο θέμα αλλά και εσωτερικά σε κάθε θέμα. Επίσης το κάθε "υπό-θέμα" θα πρέπει να έχει τη σχετική αυτονομία του. Είναι άδικο κάποιος που "χάνει" το 3.α, να αποτυγχάνει λόγω λανθασμένου αποτελέσματος στο 3.α και στο 3.β και στο 3.γ, στα οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να απαντήσει σωστά. β. Το τρίτο και ιδιαίτερα το 4ο θέμα να είναι θέματα κρίσης, παρόλο το όποιο ρίσκο αποτυχίας μεγάλου αριθμού υποψηφίων. Ούτως ή άλλως ο αριθμός των θέσεων θα είναι ο ίδιος ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των υποψηφίων και τις βάσεις. Είναι απαράδεκτο οι απαντήσεις των πανελλαδικών σε πολλές περιπτώσεις να είναι του τύπου: «Σελίδα 135 του σχολικού βιβλίου, από τη σειρά Χ, έως τη σειρά Ψ..». γ. Σε μαθήματα που από τη φύση τους προσφέρονται για αποστήθιση,προτείνεται τα θέματα σε ένα μέρος ή στο σύνολό τους να είναι πολλαπλής επιλογής με στόχο να ελέγξουν αφενός τη γνώση και αφετέρου την κριτική σκέψη του υποψηφίου. Επειδή τις περισσότερες φορές που δόθηκαν μέχρι τώρα ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου αντιμετωπίστηκαν πρόχειρα και στο πλαίσιο της συγγραφής και στο πλαίσιο της επιτήρησης θα πρέπει να υπάρξει σοβαρή εκπαίδευση των θεματοδοτών στο θέμα των ερωτήσεων αυτών και να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια και μεθοδολογία. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει προσοχή στην επιτήρηση και ενδεχομένως οι ερωτήσεις αυτές να δίνονται με διαφορετική σειρά στους μαθητές. Για το θέμα υπάρχει, διεθνώς, σοβαρή βιβλιογραφία και τεκμηρίωση με βάση την οποία με μια καλογραμμένη ερώτηση πολλαπλής επιλογής μπορεί να ελεγθεί επαρκώς η γνώση του αντικειμένου η/και η κριτική σκέψη του υποψηφίου. Παρά τις εντυπώσεις για το αντίθετο, είναι πολύ πιο δύσκολο να γραφτεί σωστά μια ερώτηση αντικειμενικού σε σχέση με μια ανοιχτού τύπου. Τα μαθήματα που προτείνεται να εξεταστούν, μερικά ή στο σύνολό τους, με αυτόν τον τρόπο είναι: Ιστορία, Βιολογία, Κοινωνιολογία και η θεωρία της ΑΟΘ. 5

6 Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Γ.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Βασικός στόχος της πρότασης είναι να ικανοποιηθούν οι στόχοι που τέθηκαν προηγούμενα στο Β.1 κρατώντας σταθερή τη δομή του Προγράμματος Μαθημάτων (με μια εξαίρεση) και των Ομάδων Προσανατολισμού που προτάθηκαν από το Υπουργείο. Αυτές οι παράμετροι θεωρούνται εκ των πραγμάτων ανελαστικές στο σύντομο χρόνο που πρέπει να εφαρμοστεί ο νέος τρόπος πρόσβασης, με δεδομένους τους περιορισμούς που υπάρχουν αντικειμενικά σε θέματα Ωρολογίου Προγράμματος, Προγραμμάτων Σπουδών, Εγκεκριμένων Σχολικών Εγχειριδίων, Σχολικών Υποδομών, Προσωπικού κτλ. (εννοείται ότι στο μέλλον θα μπορούσε να συζητηθούν από την αρχή και τα παραπάνω). Επίσης παραμένει σταθερός ο αριθμός των τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ανά τμήμα (εκτός της περίπτωσης των Ιατρικών Σχολών) και τεσσάρων ή πέντε μαθημάτων ανά υποψήφιο. Στο μέλλον και ο αριθμός των μαθημάτων ανά τμήμα/επιστημονικό αντικείμενο δεν θα πρέπει να είναι ταμπού. Τα οικονομικά τμήματα π.χ. θα μπορούσαν να ζητήσουν 3 μαθήματα, τα ιατρικά 5 κ.ο.κ. Ούτως ή άλλως και στο προτεινόμενο σύστημα, στα τμήματα όπου απαιτούνται ειδικά μαθήματα, αίρεται ο κανόνας των 4 μαθημάτων ανά τμήμα. Αντίθετα, προτείνονται σημαντικές αλλαγές στη δομή των Επιστημονικών Πεδίων (αυξάνονται από 5 σε 9), τη σύνθεση των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων κατά περίπτωση και των επιλογών των υποψηφίων, παράμετροι οι οποίες θεωρούμε ότι είναι ελαστικές και με αυτή την έννοια θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από το Το εδώ προτεινόμενο σύστημα είναι λιγότερο "συμμετρικό" από αυτό που προτάθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο (3+1+1 μαθήματα με τρεις επιλογές για κάθε υποψήφιο που θα εξεταστεί σε 5 μαθήματα) αλλά παρέχει πιο ορθολογική αξιολόγηση, μεγαλύτερη συνάφεια μαθημάτων/ επιστημονικών αντικειμένων σπουδών, μεγαλύτερη ευελιξία και δίνει περισσότερες επιλογές στον υποψήφιο. Συγκεκριμένα ο υποψήφιος της Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών έχει 9 επιλογές, των Θετικών Σπουδών 9 επιλογές και των Σπουδών Οικονομίας-Πληροφορικής 10 επιλογές. Έτσι παρότι ο αριθμός των τμημάτων ανά πεδίο μειώνεται, αυξάνονται σημαντικά και οι επιλογές των υποψηφίων. Όσον αφορά στην πρόσβαση: 1. Σε όλες τις περιπτώσεις εξετάζεται πανελλαδικά και το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. 2. Όπως προβλέπει και το προταθέν σχέδιο τα μαθήματα προσανατολισμού δεν εξετάζονται απαραιτήτως πανελλαδικά, ενώ χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση μαθήματα Γενικής Παιδείας για την πρόσβαση σε περισσότερα Επιστ. Πεδία. 3. Ανεξάρτητα από το εάν ο κάθε υποψήφιος εξετάζεται πανελλαδικά σε 4 ή 5 μαθήματα, για τα τμήματα του κάθε Επιστημονικού Πεδίου τα μόρια υπολογίζονται από 4 μαθήματα, εκτός της Ιατρικής όπου προτείνουμε για την πρόσβαση να απαιτούνται 5 μαθήματα. 4. Διατηρείται, στις περισσότερες περιπτώσεις, η ισορροπία θεωρητικών/θετικών μαθημάτων για την πρόσβαση στα Παιδαγωγικά Τμήματα που είχε αποφασιστεί με το προηγούμενο σύστημα, λόγω του ελλιπούς υποβάθρου των περισσότερων δασκάλων στα θετικά μαθήματα. 6

7 Γ.2 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όσον αφορά στις δυνατότητες πρόσβασης των υποψηφίων της Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε σχέση με το σύστημα που προτάθηκε, προτείνονται τα εξής: α. Για την πρόσβαση στα Τμήματα Κοινωνικών-Πολιτικών Επιστημών να εξετάζονται στο μάθημα της Κοινωνιολογίας αντί των Λατινικών. Η Κοινωνιολογία αποτελεί ούτως ή άλλως μάθημα προσανατολισμού και θα μπορούσε να επιλέγεται για πανελλαδική εξέταση. β. Να έχουν πρόσβαση στις Οικονομικές Σχολές με πανελλαδική εξέταση στα Μαθηματικά Γεν. Παιδείας και στην Κοινωνιολογία η στην ΑΟΘ η οποία προτείνεται να προστεθεί στο πρόγραμμα των μαθημάτων προσανατολισμού ως εναλλακτική της Λογοτεχνίας. γ. Διατηρείται η δυνατότητα πρόσβασης στις σχολές των "Αλλων Σπουδών Υγείας και Ζωής" στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται οι Ιατρικές Σχολές. Διδασκόμενα Μαθήματα Προσανατολισμού: Αρχαία Ελληνικά Ιστορία Λατινικά Λογοτεχνία ή ΑΟΘ Κοινωνιολογία Δυνατότητες Πρόσβασης: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΟΘ Άλλες Φιλολογικές Κοινωνικές Σπουδές Παιδαγωγικές Νομικές Πολιτικές Υγείας & Οικονομικές Ζωής ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ *** Μαθηματικά Γεν. Παιδείας Φυσική Γεν. Παιδείας Βιολογία Γεν. Παιδείας (***) Επιλογή ενός από τα 2 μαθήματα Πρόσβαση με 4 Πανελ. Εξεταζόμενα Μαθήματα: Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται και εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα. Επιστ. Πεδίο: 1(Φιλολογικές-Νομικές) Με: Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά Επιστ. Πεδίο: 2(Κοινωνικές-Πολιτικές) Με: Αρχαία, Ιστορία, Κοινωνιολογία 7 ***

8 Επιστ. Πεδίο: 6(Άλλες Σπουδές Υγείας & Ζωής) Με Μαθηματικά Γεν. Παιδείας, Φυσική Γεν. Παιδείας, Βιολογία Γεν. Παιδείας Επιστ. Πεδίο: 7(Παιδαγωγικές) Με Ιστορία, Μαθηματικά Γεν. Παιδείας, Φυσική Γεν. Παιδείας. Επιστ. Πεδίο: 8(Οικονομικές) Με: Ιστορία, ΑΟΘ ή Κοινωνιολογία, Μαθηματικά Γ.Π. Πρόσβαση με 5 Πανελ. Εξεταζόμενα Μαθήματα: Επιστ. Πεδία: 1(Φιλολογικές-Νομικές) και 2(Κοινωνικές-Πολιτικές) Με: Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά, Κοινωνιολογία Επιστ. Πεδία: 1(Φιλολογικές-Νομικές) και 7(Παιδαγωγικές) Με Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά και Μαθηματικά Γ.Π. Επιστ. Πεδία: 2(Κοινωνικές-Πολιτικές), 7(Παιδαγωγικές), 8(Οικονομικές) Με Ιστορία, ΑΟΘ, Κοινωνιολογία και Μαθηματικά Γ.Π.). Επιστ. Πεδία: 6. (Άλλες Σπουδές Υγείας & Ζωής) και 7. (Παιδαγωγικές) Με Ιστορία, Μαθηματικά Γεν. Παιδείας, Φυσική Γεν. Παιδείας, Βιολογία Γεν. Παιδείας. 8

9 Γ.3 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όσον αφορά στις δυνατότητες πρόσβασης των υποψηφίων της Ο.Π. Θετικών Σπουδών, προτείνεται η επέκταση των επιλογών τους με τη δυνατότητα πρόσβασής τους στις Οικονομικές Σχολές και τις Σχολές Πληροφορικής που δεν προέβλεπε το προταθέν σύστημα. Για να γίνει αυτό εφικτό, στα διδασκόμενα μαθήματα προσανατολισμού προστίθεται αυτό της ΑΟΘ ως εναλλακτική του μαθήματος της Βιολογίας. Όσον αφορά στις Ιατρικές Σχολές, προτείνεται η κατ' εξαίρεση απαίτηση 5 πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Μαθηματικών στην περίπτωση που οι υποψήφιοι θέλουν να έχουν πρόσβαση και στις Θετικές και Τεχνολογικές Σπουδές ή των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας σε περίπτωση που οι υποψήφιοι στοχεύουν μόνο στις Ιατρικές Σχολές ή στις Ιατρικές και τις Άλλες Σχολές Ζωής και Υγείας. Διδασκόμενα Μαθήματα Προσανατολισμού: Μαθηματικά Φυσική Χημεία Βιολογία ή ΑΟΘ ΑΕΠΠ Δυνατότητες Πρόσβασης: ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θετικές Ιατρικές Άλλες Σπουδές Υγείας & Ζωής Οικονο -μικές Τεχνολογικές Παιδαγωγικές Πληροφορικής ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ *** *** *** *** ΦΥΣΙΚΗ **** **** ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΟΘ ΑΕΠΠ **** Μαθηματικά Γεν. Παιδείας Φυσική Γεν. Παιδείας Ιστορία Γεν. Παιδείας (***) ή (****) Επιλογή ενός από τα 2 μαθήματα Πρόσβαση με 4 Πανελ. Εξεταζόμενα Μαθήματα: *** *** *** *** Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται και εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα. Επιστ. Πεδία: 3(Θετικές) και 4(Τεχνολογικές) Με: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία **** **** **** 9

10 Επιστ. Πεδίο: 6(Άλλες Σπουδές Υγείας & Ζωής) Με: Φυσική, Χημεία, Βιολογία Επιστ. Πεδίο: 7(Παιδαγωγικές) Με: Μαθηματικά ή Μαθηματικά Γ.Π., Φυσική ή Φυσική Γ.Π., Ιστορία Γ.Π., Επιστ. Πεδία: 8(Οικονομικές) Με: Μαθηματικά ή Μαθηματικά Γ.Π., ΑΟΘ, ΑΕΠΠ ή Ιστορία Γ.Π. Επιστ. Πεδία: 9(Πληροφορικής) Με: Μαθηματικά, ΑΕΠΠ, Φυσική ή Φυσική Γ.Π. ή ΑΟΘ Πρόσβαση με 5 Πανελ. Εξεταζόμενα Μαθήματα: Επιστ. Πεδία: 5(Ιατρικές), 6(Άλλες Σπουδές Υγείας & Ζωής), 3(Θετικές) και 4(Τεχνολογικές) Με: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία Επιστ. Πεδία: 3(Θετικές), 4(Τεχνολογικές) και 7(Παιδαγωγικές) Με: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Ιστορία Γ.Π. Επιστ. Πεδία: 3(Θετικές), 4(Τεχνολογικές) και 9(Πληροφορικής) Με: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και ΑΕΠΠ Επιστ. Πεδία: 8(Οικονομικές) και 9(Πληροφορικής) Με: Μαθηματικά ή Μαθηματικά Γ.Π., ΑΟΘ, ΑΕΠΠ, Φυσική ή Φυσική Γ.Π. 10

11 Γ.4 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Όσον αφορά στις δυνατότητες πρόσβασης των υποψηφίων της Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, σε σχέση με το σύστημα που προτάθηκε, προτείνεται η επέκταση των επιλογών τους με τη δυνατότητα πρόσβασης: Στις Σχολές Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, γι' αυτούς που προσανατολίζονται κυρίως προς τις Οικονομικές Σπουδές και Στις Τεχνολογικές Σχολές, γι' αυτούς που προσανατολίζονται κυρίως προς τις Σχολές Πληροφορικής. Από την άλλη πλευρά, δεν παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων της Ο.Π. στις Ιατρικές Σχολές διότι δεν θεωρείται επαρκής η αξιολόγηση και το υπόβαθρό τους στα αντικείμενα της Φυσικής και της Χημείας. Διατηρείται η δυνατότητα πρόσβασής τους στις Άλλες Σχολές Υγείας και Ζωής. Διδασκόμενα Μαθήματα Προσανατολισμού: Μαθηματικά ΑΟΘ ΑΕΠΠ Ιστορία Κοινωνιολογία Δυνατότητες Πρόσβασης: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Κοινωνικές Πολιτικές Άλλες Σπουδές Υγείας & Ζωής ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ *** *** ΑΟΘ ΑΕΠΠ ΙΣΤΟΡΙΑ *** ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ *** Βιολογία Γεν. Παιδείας Μαθηματικά Γεν. Παιδείας *** *** Φυσική Γεν. Παιδείας (***) Επιλογή ενός από τα 2 μαθήματα Πρόσβαση με 4 Πανελ. Εξεταζόμενα Μαθήματα: Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται και εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα. Επιστ. Πεδίο: 2(Κοινωνικές-Πολιτικές) Με: ΑΟΘ, Ιστορία, Κοινωνιολογία Τεχνολογικές Παιδαγωγικές Οικονομικές Πληροφορικής *** *** 11

12 Επιστ. Πεδία: 4(Τεχνολογικές) και 9(Πληροφορικής) Με: Μαθηματικά, ΑΕΠΠ, Φυσική Γ.Π. Επιστ. Πεδίο: 6(Άλλες Σπουδές Υγείας & Ζωής) Με: Μαθηματικά, Φυσική Γ.Π., Βιολογία Γ.Π. Επιστ. Πεδίο: 7(Παιδαγωγικές) Με: Μαθηματικά ή Μαθηματικά Γ.Π., Ιστορία, Φυσική Γ.Π. Επιστ. Πεδίο: 8(Οικονομικές) Με: Μαθηματικά, ΑΟΘ, Ιστορία ή Κοινωνιολογία Επιστ. Πεδία: 8(Οικονομικές) και 9(Πληροφορικής) Με: Μαθηματικά, ΑΟΘ, ΑΕΠΠ Πρόσβαση με 5 Πανελ. Εξεταζόμενα Μαθήματα: Επιστ. Πεδίο: 2(Κοινωνικές-Πολιτικές) και 8(Οικονομικές) Με: Μαθηματικά, ΑΟΘ, Ιστορία, Κοινωνιολογία Επιστ. Πεδίο: 4(Τεχνολογικές), 7(Παιδαγωγικές) και 9(Πληροφορικής) Με: Μαθηματικά ή Μαθηματικά Γεν. Παιδείας, ΑΕΠΠ, Ιστορία, Φυσική Γ.Π. Επιστ. Πεδία: 6(Άλλες Σπουδές Υγείας & Ζωής) και 7(Παιδαγωγικές) Με: Μαθηματικά ή Μαθηματικά Γ.Π., Φυσική Γ.Π., Βιολογία Γ.Π., Ιστορία Επιστ. Πεδία: 7(Παιδαγωγικές) και 8(Οικονομικές) Με: Μαθηματικά ή Μαθηματικά Γ.Π., ΑΟΘ, Ιστορία, Φυσική Γ.Π. 12

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 Σύμφωνα με πρόσφατο δελτίο τύπου του υπουργείου για το νέο σύστημα εισαγωγής, ισχύουν τα ακόλουθα: Όσον αφορά στη δομή του ωρολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Κ.Πετρόπουλος

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Κ.Πετρόπουλος ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Σκοποί του Γενικού Λυκείου 1. Το «Γενικό Λύκειο» (Ημερήσιο και Εσπερινό) αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παροχής γενικής παιδείας και βαθμιαίας εμβάθυνσης και εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Για να κατανοήσετε καλύτερα την προτεινόμενη διαδικασία πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας θα προσπαθήσουμε αρχικά να σας περιγράψουμε συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο και το Σύστημα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Το Νέο Λύκειο και το Σύστημα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 Η ακτινογραφία του νέου λυκείου Το νέο λύκειο (γενικό και επαγγελματικό) ξεκινά την πορεία του από τους μαθητές της φετινής Α Λυκείου και η εφαρμογή του θα ολοκληρωθεί το 2016,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr 14/5/2015

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr 14/5/2015 Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015 1 Ώρες μαθημάτων στη Γ ΓΕΛ 15 ώρες μαθήματα Γενικής Παιδείας. 15 ώρες κατευθύνσεων 2 ώρες επιλογής Μαθήματα Γεν. Παιδείας Γ ΓΕΛ Μάθημα Ωρες

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά), το ζήτημα του Λυκείου, και το συνδεόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Αργυρούπολη - Γλυφάδα

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Αργυρούπολη - Γλυφάδα www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Αργυρούπολη - Γλυφάδα ΜΕΘΟΔΙΚΟ 1975-2013 Από το 1975 μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχουν νομοθετηθεί και λειτουργήσει τέσσερα διαφορετικά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3)

4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3) 4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3) 4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3)... i 4.1 Εισαγωγή... 4-1 4.2 Προπανεπιστηµιακή εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Η πρόταση για το Νέο Λύκειο Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Υπουργείο Παιδείας 1/2/2012 Χρήσιμα Διαγράμματα Άρης Γιαβρής [Πληκτρολογήστε το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

«Πάγος» στη συγγραφή νέων βιβλίων, ίδια αναλυτικά προγράμματα. πανελλαδικεσ με... μπαλαντερ

«Πάγος» στη συγγραφή νέων βιβλίων, ίδια αναλυτικά προγράμματα. πανελλαδικεσ με... μπαλαντερ σπουδαζω καθε τεταρτη ενθετο για την εκπαιδευση 8 σελιδεσ 17 MAΘΗΤΕΣ Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ με εντολη του υπ. παιδειασ το προγραμμα Διδασκαλία με το παλιό, εξετάσεις με το νέο σύστημα «Πάγος» στη συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 015 Ισχύει για τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στην Α Λυκείου από το σχολικό έτος 013-14. (ΦΕΚ Α 193/17-9-013) Τα κύρια σημεία του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Εξεταστικό Σύστημα. Πανελλήνιες 2016

Νέο Εξεταστικό Σύστημα. Πανελλήνιες 2016 Νέο Εξεταστικό Σύστημα Πανελλήνιες 2016 Νέο Εξεταστικό Σύστημα Οι Ομάδες Προσανατολισμού Για το σχολικό έτος 2015 2016 άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Στη Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 5 2. Η σημερινή κατάσταση 6 2.1 Οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό του Λυκείου σήμερα 6 2.2 Πρόγραμμα σπουδών Αποτελέσματα 8 3. Οι αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης Α Λυκείου Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Αλλάζουμε Παιδεία Αλλάζουμε την Ελλάδα ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Σχολικό Έτος 2015-2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017 ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015 9/6/2015 Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 1 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. Με βάση το ελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας της 6.4.2015: Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Για να κατανοήσετε καλύτερα την προτεινόµενη

Διαβάστε περισσότερα

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού:

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Ανθρωπιστικές Σπουδές Θετικές- Τεχνολογικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο Αργυρούπολη - Γλυφάδα Έχεις σκεφτεί ποια θα είναι η στρατηγική σου για τις Εξετάσεις; Η έγκαιρη και μεθοδική προετοιμασία εξασφαλίζει την επιτυχία. Μεθοδικη Προετοιμασια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σύµφωνα µε άρθρα και πληροφορίες που δηµοσιεύτηκαν τύπο του σαββατοκύριακου δηµοσιοποιήθηκαν τα βασικά στοιχεία του σχεδίου του υπουργείου παιδείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Παρουσιάζουμε σήμερα τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το «Νέο Λύκειο». Στη διαμόρφωση τους έχουν ληφθεί υπόψη : Οι μελέτες του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα