ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Του Γρηγόρη Κωνσταντόπουλου, 11/4/2015 Α. ΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στις βασικές αδυναμίες όλων των προηγούμενων συστημάτων πρόσβασης συμπεριλαμβάνονται, η έλλειψη επαρκούς συνάφειας ανάμεσα στα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά και τα επιστημονικά αντικείμενα στα οποία εισάγονται οι υποψήφιοι (για χάρη της «συμμετρίας» και της απλότητας στον τρόπο πρόσβασης) και το ότι σε πολλές περιπτώσεις οι επιλογές των υποψηφίων είναι περιορισμένες. Έτσι δημιουργούνται προβλήματα, αφενός ως προς το θέμα της αξιοκρατικής και ορθολογικής αξιολόγησης των υποψηφίων και αφετέρου ως προς τη δυνατότητά τους να παρακολουθήσουν τις σπουδές στο επιστημονικό αντικείμενο το οποίο επέλεξαν. Παρότι υπάρχει βελτίωση στα θέματα αυτά στο σύστημα που προτάθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Παιδείας, υπάρχουν ακόμη αρκετά προβλήματα που θα μπορούσαν να διορθωθούν κρατώντας σταθερές τις «ανελαστικές» (για το χρόνο εφαρμογής του νέου τρόπου πρόσβασης) παραμέτρους του συστήματος, όπως είναι οι Ομάδες Προσανατολισμού, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ Λυκείου και τα Μαθήματα Προσανατολισμού που θα διδαχθούν. Σφάλματα του παρελθόντος όπως, υποψήφιοι να πετυχαίνουν σε Ιατρικές Σχολές χωρίς να έχουν διδαχτεί και εξεταστεί στη Φυσική και τη Χημεία ή η πρόσβαση στην Ιατρική και τη Βιολογία να εξαρτάται από τους βαθμούς των Αρχαίων Ελληνικών και της Ιστορίας, δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται. Το ότι αυτά, όπως και άλλα, συνέβαιναν και στα προηγούμενα συστήματα δεν αποτελεί δικαιολογία προκειμένου τα σφάλματα να διαιωνίζονται. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής αδυναμίες στο σύστημα που προτάθηκε για την επόμενη διετία: 1. Οι υποψήφιοι της Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Ο.Π. Οικονομίας- Πληροφορικής έχουν πρόσβαση στις Επιστήμες Υγείας και Ζωής, συμπεριλαμβανομένων των Ιατρικών Σχολών μέσω του μαθήματος της Βιολογίας Γεν. Παιδείας. Στις περιπτώσεις αυτές: Αφενός δεν υπάρχει καμμιά επιστημονική συνάφεια ανάμεσα στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών και Οικονομίας-Πληροφορικής και τις σπουδές στις περισσότερες σχολές του Επ. Πεδίου Υγείας-Ζωής και Αφετέρου οι υποψήφιοι των δύο παραπάνω Ο.Π. είναι εντελώς απροετοίμαστοι στη Φυσική και τη Χημεία, δύο μαθήματα που θεωρούνται βασικά στην Ο.Π. Θετικών Επιστημών. Επιπρόσθετα, ακόμη και στο αντικείμενο της Βιολογίας, οι υποψήφιοι των Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών και Οικονομίας-Πληροφορικής θα υστερούν σε σχέση με αυτούς της Ο.Π. Θετικών Επιστημών οι οποίοι θα εξεταστούν στο μάθημα της Βιολογίας Προσανατολισμού. Έτσι, όσοι υποψήφιοι των Ο.Π. αυτών πετύχουν σε σχολές του Επ. Πεδίου Υγείας- Ζωής με υψηλές απαιτήσεις, θα έχουν σοβαρά προβλήματα φοίτησης. 1

2 2. Η κατάργηση των Μαθηματικών από τα μαθήματα που απαιτούνται για τις Ιατρικές Σχολές είναι προβληματική καθώς τα μαθηματικά και η στατιστική απαιτούνται σε διάφορες φάσεις των σπουδών στις Ιατρικές και σε συναφή αντικείμενα και προτείνεται να προστεθούν στα μαθήματα που απαιτούνται για τις σχολές αυτές, έστω τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Με αυτή την έννοια στις Ιατρικές και συναφείς σχολές θα πρέπει να υπάρχει εξαίρεση και να απαιτούνται 5 αντί για 4 μαθήματα. 3. Οι υποψήφιοι της Ο.Π. Θετικών Σπουδών δεν έχουν πρόαβαση στα τμήματα Πληροφορικής και Οικονομίας. 4. Οι υποψήφιοι της Ο.Π. των Σπουδών Οικονομίας/Πληροφορικής και ειδικά αυτοί που προσανατολίζονται προς τις σπουδές πληροφορικής, δεν έχουν πρόσβαση στα τμήματα των Θετικών/Τεχνολογικών Επιστημών. 2

3 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: Β.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Εκτός από το θέμα του αδιάβλητου το οποίο είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος των πανελλαδικών εξετάσεων, σε γενικές γραμμές το σύστημα πρόσβασης θα πρέπει να ανταποκρίνεται, κατά το δυνατόν, στους παρακάτω στόχους: α. Να αξιολογεί αξιοκρατικά και ορθολογικά τους υποψηφίους, αξιολογώντας τους σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις μετέπειτα σπουδές τους. Να υπάρχει δηλαδή συνάφεια πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων και αντικειμένου σπουδών. β. Να προετοιμάζει τους υποψηφίους έτσι ώστε η μελέτη τους για τις πανελλαδικές να τους παρέχει ταυτόχρονα και το υπόβαθρο για την παρακολούθηση των μετέπειτα σπουδών τους ιδιαίτερα στα τμήματα και τις σχολές υψηλών απαιτήσεων. γ. Να παρέχεται ευελιξία και να δίνονται εναλλακτικές δυνατότητες στους υποψηφίους. δ. Η θεματοδοσία να προσανατολιστεί αφενός σε ουσιαστική κλιμάκωση του βαθμού δυσκολίας των θεμάτων και αφετέρου σε θέματα κρίσης. Β.2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Οι συντελεστές βαρύτητας που προτείνεται να εφαρμόζονται στους βαθμούς των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, για τον υπολογισμό τους στα μόρια πρόσβασης, στις διαφορετικές ομάδες σχολών μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση των παραπάνω στόχων α, β κσι γ. Προτείνεται η τροποποίηση και επέκταση των δύο τύπων συντελεστών βαρύτητας που περιλαμβάνονται στον νέο τρόπο πρόσβασης ως εξής: α. Συντελεστής Βαθμού Δυσκολίας (Εμβάθυνσης) Μαθημάτων Ο συντελεστής που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου ένα μάθημα Γεν. Παιδείας χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε ένα Επιστ. Πεδίο αντί ενός μαθήματος Προσανατολισμού, που προβλέπεται στο σχέδιο που προτάθηκε. Είναι μια σωστή επιλογή και θα πρότεινα τη γενίκευση του κανόνα αυτού με την εξής λογική: Όταν ένα μάθημα Γεν. Παιδείας, αντικαθιστά ένα μάθημα Προσανατολισμού που απαιτείται σε ένα Επιστ. Πεδίο να εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής. Όταν ένα μάθημα Προσανατολισμού αντικαθιστά ένα μάθημα Γεν. Παιδείας να εφαρμόζεται αυξητικός συντελεστής (με όριο του τελικού βαθμού το άριστα). β. Συντελεστές Επιστημονικού Αντικειμένου Οι Συντελεστές Βαρύτητας που θα εφαρμόζονται στον τρόπο υπολογισμού των διάφορων μαθημάτων για την πρόσβαση σε διαφορετικά Τμήματα/Σχολές. Είναι Θετική η αύξηση των μαθημάτων για τα οποία τα τμήματα θα επιλέξουν συντελεστές βαρύτητας, από ένα (που προβλέπει ο νόμος 4186/13) σε δύο μαθήματα. Ως προς τους συντελεστές αυτούς προτείνονται τα εξής: 1. Να καθορίζονται μετά από εισήγηση από τα τμήματα οι συντελεστές και των τεσσάρων μαθημάτων. Τα τμήματα γνωρίζουν καλά τον ρόλο του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος και ως κριτηρίου αξιολόγησης αλλά και ως προς τη συνεισφορά τους στο γνωστικό υπόβαθρο που απαιτείται για να μπορέσουν οι υποψήφιοι για να παρακολουθήσουν τις σπουδές στα συγκεκριμένα τμήματα. 2. Το υπουργείο να ορίσει τα όρια στα οποία θα κυμαίνονται οι Συντελεστές Βαρύτητας Επιστημονικού Αντικειμένου, π.χ. από 15% έως 40% και από εκεί και 3

4 πέρα οι συντελεστές αυτοί να οριστούν μετά από προτάσεις των τμημάτων, όχι απαραίτητα ανά τμήμα, αλλά ανά Επιστημονικό Αντικείμενο. Δηλαδή οι συντελεστές να είναι οι ίδιοι για όλα τα τμήματα που θεωρούνται επιστημονικά "ομοειδή" από το Υπουργείο, με βάση π.χ. την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται για τις μετεγγραφές φοιτητών. Εννοείται ότι όταν σε ένα τμήμα ή επιστημονικό αντικείμενο υπάρχουν διαφορετικές δίοδοι πρόσβασης (π.χ. από διαφορετική Ο.Π. ή με διαφορετική σύνθεση μαθημάτων), θα πρέπει να οριστούν συντελεστές για κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα όλα τα Χημικά Τμήματα που ανήκουν στο ίδιο Επιστημονικό Αντικείμενο, μπορούν να στείλουν τις προτάσεις τους και το υπουργείο θα αποφασίσει π.χ. ότι για τα τμήματα αυτά: Τα Νέα Ελληνικά θα έχουν συντελεστή βαρύτητας 15% Η Χημεία 40% Η Φυσική 30% Τα Μαθηματικά 15% κ.ο.κ. Τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, για όσους εισάγονται από την Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας/Πληροφορικής: Νέα Ελληνικά 15% ΑΟΘ 35% Τα Μαθηματιικά 30% Κοινωνιολογία 20% κ.ο.κ. Εάν κάποιο τμήμα δεν αντιστοιχείται επιστημονικά με κάποιο θα ορίζονται συντελεστές βαρύτητας μόνο γι αυτό. Β.3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Είναι απολύτως θετική η διεύρυνση των επιλογών των υποψηφίων σε σύγκριση με τη μονοσήμαντη σχέση Ομάδας Προσανατολισμού- Επιστημονικού Πεδίου που προέβλεπε το σύστημα του "Νέου Λυκείου". Προτείνεται η περαιτέρω διεύρυνση των δυνατοτήτων και των επιλογών των υποψηφίων, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι στόχοι α, β και γ που αναφέρονται στο τμήμα Β.1. Για να γίνει αυτό εφικτό, θα πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω τα Επιστημονικά Πεδία και στη συνέχεια να γίνει η τοποθέτηση των τμημάτων/σχολών σε αυτά, να γίνει με φαντασία. Στις περιπτώσεις που ένα τμήμα/σχολή αναφέρεται σε περισσότερα από ένα επιστημονικό αντικείμενο θα πρέπει, όπως γινόταν και στο Γενικό Λύκειο, να ανήκει σε περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία. Προτείνεται τα Επιστημονικά Πεδία να είναι 9 και διαμορφωθούν ως εξής: 1. Φιλολογικές-Νομικές Σπουδές 2. Κοινωνικές-Πολιτικές Σπουδές 3. Θετικές Σπουδές 4. Τεχνολογικές Σπουδές 5. Ιατρικές Σπουδές 6. Άλλες Σπουδές Υγείας & Ζωής 7. Παιδαγωγικές Σπουδές 8. Οικονομικές Σπουδές 9. Σπουδές Πληροφορικής) 4

5 Β.4 ΘΕΜΑΤΟΔΟΣΙΑ / ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ / ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΙΣΗΣ Δεδομένου ότι θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από διαφορετικές Ομάδς Προσανατολισμού σε διαφορετικά Επιστημονικά Πεδία και δυνατότητα πρόσβασης με διαφορετική σύνθεση μαθημάτων σε πολλά τμήματα, προτείνεται ο συντονισμός των επιτροπών θεμάτων ως προς το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αδικίες ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες υποψηφίων οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στην ίδια ομάδα τμημάτων από διαφορετική Ομάδα Προσανατολισμού ή με διαφορετική σύνθεση μαθημάτων. Προτείνεται επίσης, η στροφή της θεματοδοσίας αυστηρά και δεσμευτικά: α. Σε θέματα με κλιμάκωση του βαθμού δυσκολίας, κατά το δυνατόν, από το 1ο έως το 4ο θέμα αλλά και εσωτερικά σε κάθε θέμα. Επίσης το κάθε "υπό-θέμα" θα πρέπει να έχει τη σχετική αυτονομία του. Είναι άδικο κάποιος που "χάνει" το 3.α, να αποτυγχάνει λόγω λανθασμένου αποτελέσματος στο 3.α και στο 3.β και στο 3.γ, στα οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να απαντήσει σωστά. β. Το τρίτο και ιδιαίτερα το 4ο θέμα να είναι θέματα κρίσης, παρόλο το όποιο ρίσκο αποτυχίας μεγάλου αριθμού υποψηφίων. Ούτως ή άλλως ο αριθμός των θέσεων θα είναι ο ίδιος ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των υποψηφίων και τις βάσεις. Είναι απαράδεκτο οι απαντήσεις των πανελλαδικών σε πολλές περιπτώσεις να είναι του τύπου: «Σελίδα 135 του σχολικού βιβλίου, από τη σειρά Χ, έως τη σειρά Ψ..». γ. Σε μαθήματα που από τη φύση τους προσφέρονται για αποστήθιση,προτείνεται τα θέματα σε ένα μέρος ή στο σύνολό τους να είναι πολλαπλής επιλογής με στόχο να ελέγξουν αφενός τη γνώση και αφετέρου την κριτική σκέψη του υποψηφίου. Επειδή τις περισσότερες φορές που δόθηκαν μέχρι τώρα ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου αντιμετωπίστηκαν πρόχειρα και στο πλαίσιο της συγγραφής και στο πλαίσιο της επιτήρησης θα πρέπει να υπάρξει σοβαρή εκπαίδευση των θεματοδοτών στο θέμα των ερωτήσεων αυτών και να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια και μεθοδολογία. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει προσοχή στην επιτήρηση και ενδεχομένως οι ερωτήσεις αυτές να δίνονται με διαφορετική σειρά στους μαθητές. Για το θέμα υπάρχει, διεθνώς, σοβαρή βιβλιογραφία και τεκμηρίωση με βάση την οποία με μια καλογραμμένη ερώτηση πολλαπλής επιλογής μπορεί να ελεγθεί επαρκώς η γνώση του αντικειμένου η/και η κριτική σκέψη του υποψηφίου. Παρά τις εντυπώσεις για το αντίθετο, είναι πολύ πιο δύσκολο να γραφτεί σωστά μια ερώτηση αντικειμενικού σε σχέση με μια ανοιχτού τύπου. Τα μαθήματα που προτείνεται να εξεταστούν, μερικά ή στο σύνολό τους, με αυτόν τον τρόπο είναι: Ιστορία, Βιολογία, Κοινωνιολογία και η θεωρία της ΑΟΘ. 5

6 Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Γ.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Βασικός στόχος της πρότασης είναι να ικανοποιηθούν οι στόχοι που τέθηκαν προηγούμενα στο Β.1 κρατώντας σταθερή τη δομή του Προγράμματος Μαθημάτων (με μια εξαίρεση) και των Ομάδων Προσανατολισμού που προτάθηκαν από το Υπουργείο. Αυτές οι παράμετροι θεωρούνται εκ των πραγμάτων ανελαστικές στο σύντομο χρόνο που πρέπει να εφαρμοστεί ο νέος τρόπος πρόσβασης, με δεδομένους τους περιορισμούς που υπάρχουν αντικειμενικά σε θέματα Ωρολογίου Προγράμματος, Προγραμμάτων Σπουδών, Εγκεκριμένων Σχολικών Εγχειριδίων, Σχολικών Υποδομών, Προσωπικού κτλ. (εννοείται ότι στο μέλλον θα μπορούσε να συζητηθούν από την αρχή και τα παραπάνω). Επίσης παραμένει σταθερός ο αριθμός των τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων ανά τμήμα (εκτός της περίπτωσης των Ιατρικών Σχολών) και τεσσάρων ή πέντε μαθημάτων ανά υποψήφιο. Στο μέλλον και ο αριθμός των μαθημάτων ανά τμήμα/επιστημονικό αντικείμενο δεν θα πρέπει να είναι ταμπού. Τα οικονομικά τμήματα π.χ. θα μπορούσαν να ζητήσουν 3 μαθήματα, τα ιατρικά 5 κ.ο.κ. Ούτως ή άλλως και στο προτεινόμενο σύστημα, στα τμήματα όπου απαιτούνται ειδικά μαθήματα, αίρεται ο κανόνας των 4 μαθημάτων ανά τμήμα. Αντίθετα, προτείνονται σημαντικές αλλαγές στη δομή των Επιστημονικών Πεδίων (αυξάνονται από 5 σε 9), τη σύνθεση των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων κατά περίπτωση και των επιλογών των υποψηφίων, παράμετροι οι οποίες θεωρούμε ότι είναι ελαστικές και με αυτή την έννοια θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από το Το εδώ προτεινόμενο σύστημα είναι λιγότερο "συμμετρικό" από αυτό που προτάθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο (3+1+1 μαθήματα με τρεις επιλογές για κάθε υποψήφιο που θα εξεταστεί σε 5 μαθήματα) αλλά παρέχει πιο ορθολογική αξιολόγηση, μεγαλύτερη συνάφεια μαθημάτων/ επιστημονικών αντικειμένων σπουδών, μεγαλύτερη ευελιξία και δίνει περισσότερες επιλογές στον υποψήφιο. Συγκεκριμένα ο υποψήφιος της Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών έχει 9 επιλογές, των Θετικών Σπουδών 9 επιλογές και των Σπουδών Οικονομίας-Πληροφορικής 10 επιλογές. Έτσι παρότι ο αριθμός των τμημάτων ανά πεδίο μειώνεται, αυξάνονται σημαντικά και οι επιλογές των υποψηφίων. Όσον αφορά στην πρόσβαση: 1. Σε όλες τις περιπτώσεις εξετάζεται πανελλαδικά και το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. 2. Όπως προβλέπει και το προταθέν σχέδιο τα μαθήματα προσανατολισμού δεν εξετάζονται απαραιτήτως πανελλαδικά, ενώ χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση μαθήματα Γενικής Παιδείας για την πρόσβαση σε περισσότερα Επιστ. Πεδία. 3. Ανεξάρτητα από το εάν ο κάθε υποψήφιος εξετάζεται πανελλαδικά σε 4 ή 5 μαθήματα, για τα τμήματα του κάθε Επιστημονικού Πεδίου τα μόρια υπολογίζονται από 4 μαθήματα, εκτός της Ιατρικής όπου προτείνουμε για την πρόσβαση να απαιτούνται 5 μαθήματα. 4. Διατηρείται, στις περισσότερες περιπτώσεις, η ισορροπία θεωρητικών/θετικών μαθημάτων για την πρόσβαση στα Παιδαγωγικά Τμήματα που είχε αποφασιστεί με το προηγούμενο σύστημα, λόγω του ελλιπούς υποβάθρου των περισσότερων δασκάλων στα θετικά μαθήματα. 6

7 Γ.2 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όσον αφορά στις δυνατότητες πρόσβασης των υποψηφίων της Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε σχέση με το σύστημα που προτάθηκε, προτείνονται τα εξής: α. Για την πρόσβαση στα Τμήματα Κοινωνικών-Πολιτικών Επιστημών να εξετάζονται στο μάθημα της Κοινωνιολογίας αντί των Λατινικών. Η Κοινωνιολογία αποτελεί ούτως ή άλλως μάθημα προσανατολισμού και θα μπορούσε να επιλέγεται για πανελλαδική εξέταση. β. Να έχουν πρόσβαση στις Οικονομικές Σχολές με πανελλαδική εξέταση στα Μαθηματικά Γεν. Παιδείας και στην Κοινωνιολογία η στην ΑΟΘ η οποία προτείνεται να προστεθεί στο πρόγραμμα των μαθημάτων προσανατολισμού ως εναλλακτική της Λογοτεχνίας. γ. Διατηρείται η δυνατότητα πρόσβασης στις σχολές των "Αλλων Σπουδών Υγείας και Ζωής" στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται οι Ιατρικές Σχολές. Διδασκόμενα Μαθήματα Προσανατολισμού: Αρχαία Ελληνικά Ιστορία Λατινικά Λογοτεχνία ή ΑΟΘ Κοινωνιολογία Δυνατότητες Πρόσβασης: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΑΟΘ Άλλες Φιλολογικές Κοινωνικές Σπουδές Παιδαγωγικές Νομικές Πολιτικές Υγείας & Οικονομικές Ζωής ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ *** Μαθηματικά Γεν. Παιδείας Φυσική Γεν. Παιδείας Βιολογία Γεν. Παιδείας (***) Επιλογή ενός από τα 2 μαθήματα Πρόσβαση με 4 Πανελ. Εξεταζόμενα Μαθήματα: Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται και εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα. Επιστ. Πεδίο: 1(Φιλολογικές-Νομικές) Με: Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά Επιστ. Πεδίο: 2(Κοινωνικές-Πολιτικές) Με: Αρχαία, Ιστορία, Κοινωνιολογία 7 ***

8 Επιστ. Πεδίο: 6(Άλλες Σπουδές Υγείας & Ζωής) Με Μαθηματικά Γεν. Παιδείας, Φυσική Γεν. Παιδείας, Βιολογία Γεν. Παιδείας Επιστ. Πεδίο: 7(Παιδαγωγικές) Με Ιστορία, Μαθηματικά Γεν. Παιδείας, Φυσική Γεν. Παιδείας. Επιστ. Πεδίο: 8(Οικονομικές) Με: Ιστορία, ΑΟΘ ή Κοινωνιολογία, Μαθηματικά Γ.Π. Πρόσβαση με 5 Πανελ. Εξεταζόμενα Μαθήματα: Επιστ. Πεδία: 1(Φιλολογικές-Νομικές) και 2(Κοινωνικές-Πολιτικές) Με: Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά, Κοινωνιολογία Επιστ. Πεδία: 1(Φιλολογικές-Νομικές) και 7(Παιδαγωγικές) Με Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά και Μαθηματικά Γ.Π. Επιστ. Πεδία: 2(Κοινωνικές-Πολιτικές), 7(Παιδαγωγικές), 8(Οικονομικές) Με Ιστορία, ΑΟΘ, Κοινωνιολογία και Μαθηματικά Γ.Π.). Επιστ. Πεδία: 6. (Άλλες Σπουδές Υγείας & Ζωής) και 7. (Παιδαγωγικές) Με Ιστορία, Μαθηματικά Γεν. Παιδείας, Φυσική Γεν. Παιδείας, Βιολογία Γεν. Παιδείας. 8

9 Γ.3 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όσον αφορά στις δυνατότητες πρόσβασης των υποψηφίων της Ο.Π. Θετικών Σπουδών, προτείνεται η επέκταση των επιλογών τους με τη δυνατότητα πρόσβασής τους στις Οικονομικές Σχολές και τις Σχολές Πληροφορικής που δεν προέβλεπε το προταθέν σύστημα. Για να γίνει αυτό εφικτό, στα διδασκόμενα μαθήματα προσανατολισμού προστίθεται αυτό της ΑΟΘ ως εναλλακτική του μαθήματος της Βιολογίας. Όσον αφορά στις Ιατρικές Σχολές, προτείνεται η κατ' εξαίρεση απαίτηση 5 πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Μαθηματικών στην περίπτωση που οι υποψήφιοι θέλουν να έχουν πρόσβαση και στις Θετικές και Τεχνολογικές Σπουδές ή των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας σε περίπτωση που οι υποψήφιοι στοχεύουν μόνο στις Ιατρικές Σχολές ή στις Ιατρικές και τις Άλλες Σχολές Ζωής και Υγείας. Διδασκόμενα Μαθήματα Προσανατολισμού: Μαθηματικά Φυσική Χημεία Βιολογία ή ΑΟΘ ΑΕΠΠ Δυνατότητες Πρόσβασης: ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θετικές Ιατρικές Άλλες Σπουδές Υγείας & Ζωής Οικονο -μικές Τεχνολογικές Παιδαγωγικές Πληροφορικής ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ *** *** *** *** ΦΥΣΙΚΗ **** **** ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΟΘ ΑΕΠΠ **** Μαθηματικά Γεν. Παιδείας Φυσική Γεν. Παιδείας Ιστορία Γεν. Παιδείας (***) ή (****) Επιλογή ενός από τα 2 μαθήματα Πρόσβαση με 4 Πανελ. Εξεταζόμενα Μαθήματα: *** *** *** *** Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται και εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα. Επιστ. Πεδία: 3(Θετικές) και 4(Τεχνολογικές) Με: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία **** **** **** 9

10 Επιστ. Πεδίο: 6(Άλλες Σπουδές Υγείας & Ζωής) Με: Φυσική, Χημεία, Βιολογία Επιστ. Πεδίο: 7(Παιδαγωγικές) Με: Μαθηματικά ή Μαθηματικά Γ.Π., Φυσική ή Φυσική Γ.Π., Ιστορία Γ.Π., Επιστ. Πεδία: 8(Οικονομικές) Με: Μαθηματικά ή Μαθηματικά Γ.Π., ΑΟΘ, ΑΕΠΠ ή Ιστορία Γ.Π. Επιστ. Πεδία: 9(Πληροφορικής) Με: Μαθηματικά, ΑΕΠΠ, Φυσική ή Φυσική Γ.Π. ή ΑΟΘ Πρόσβαση με 5 Πανελ. Εξεταζόμενα Μαθήματα: Επιστ. Πεδία: 5(Ιατρικές), 6(Άλλες Σπουδές Υγείας & Ζωής), 3(Θετικές) και 4(Τεχνολογικές) Με: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία Επιστ. Πεδία: 3(Θετικές), 4(Τεχνολογικές) και 7(Παιδαγωγικές) Με: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Ιστορία Γ.Π. Επιστ. Πεδία: 3(Θετικές), 4(Τεχνολογικές) και 9(Πληροφορικής) Με: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και ΑΕΠΠ Επιστ. Πεδία: 8(Οικονομικές) και 9(Πληροφορικής) Με: Μαθηματικά ή Μαθηματικά Γ.Π., ΑΟΘ, ΑΕΠΠ, Φυσική ή Φυσική Γ.Π. 10

11 Γ.4 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Όσον αφορά στις δυνατότητες πρόσβασης των υποψηφίων της Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, σε σχέση με το σύστημα που προτάθηκε, προτείνεται η επέκταση των επιλογών τους με τη δυνατότητα πρόσβασης: Στις Σχολές Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, γι' αυτούς που προσανατολίζονται κυρίως προς τις Οικονομικές Σπουδές και Στις Τεχνολογικές Σχολές, γι' αυτούς που προσανατολίζονται κυρίως προς τις Σχολές Πληροφορικής. Από την άλλη πλευρά, δεν παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων της Ο.Π. στις Ιατρικές Σχολές διότι δεν θεωρείται επαρκής η αξιολόγηση και το υπόβαθρό τους στα αντικείμενα της Φυσικής και της Χημείας. Διατηρείται η δυνατότητα πρόσβασής τους στις Άλλες Σχολές Υγείας και Ζωής. Διδασκόμενα Μαθήματα Προσανατολισμού: Μαθηματικά ΑΟΘ ΑΕΠΠ Ιστορία Κοινωνιολογία Δυνατότητες Πρόσβασης: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Κοινωνικές Πολιτικές Άλλες Σπουδές Υγείας & Ζωής ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ *** *** ΑΟΘ ΑΕΠΠ ΙΣΤΟΡΙΑ *** ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ *** Βιολογία Γεν. Παιδείας Μαθηματικά Γεν. Παιδείας *** *** Φυσική Γεν. Παιδείας (***) Επιλογή ενός από τα 2 μαθήματα Πρόσβαση με 4 Πανελ. Εξεταζόμενα Μαθήματα: Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται και εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα. Επιστ. Πεδίο: 2(Κοινωνικές-Πολιτικές) Με: ΑΟΘ, Ιστορία, Κοινωνιολογία Τεχνολογικές Παιδαγωγικές Οικονομικές Πληροφορικής *** *** 11

12 Επιστ. Πεδία: 4(Τεχνολογικές) και 9(Πληροφορικής) Με: Μαθηματικά, ΑΕΠΠ, Φυσική Γ.Π. Επιστ. Πεδίο: 6(Άλλες Σπουδές Υγείας & Ζωής) Με: Μαθηματικά, Φυσική Γ.Π., Βιολογία Γ.Π. Επιστ. Πεδίο: 7(Παιδαγωγικές) Με: Μαθηματικά ή Μαθηματικά Γ.Π., Ιστορία, Φυσική Γ.Π. Επιστ. Πεδίο: 8(Οικονομικές) Με: Μαθηματικά, ΑΟΘ, Ιστορία ή Κοινωνιολογία Επιστ. Πεδία: 8(Οικονομικές) και 9(Πληροφορικής) Με: Μαθηματικά, ΑΟΘ, ΑΕΠΠ Πρόσβαση με 5 Πανελ. Εξεταζόμενα Μαθήματα: Επιστ. Πεδίο: 2(Κοινωνικές-Πολιτικές) και 8(Οικονομικές) Με: Μαθηματικά, ΑΟΘ, Ιστορία, Κοινωνιολογία Επιστ. Πεδίο: 4(Τεχνολογικές), 7(Παιδαγωγικές) και 9(Πληροφορικής) Με: Μαθηματικά ή Μαθηματικά Γεν. Παιδείας, ΑΕΠΠ, Ιστορία, Φυσική Γ.Π. Επιστ. Πεδία: 6(Άλλες Σπουδές Υγείας & Ζωής) και 7(Παιδαγωγικές) Με: Μαθηματικά ή Μαθηματικά Γ.Π., Φυσική Γ.Π., Βιολογία Γ.Π., Ιστορία Επιστ. Πεδία: 7(Παιδαγωγικές) και 8(Οικονομικές) Με: Μαθηματικά ή Μαθηματικά Γ.Π., ΑΟΘ, Ιστορία, Φυσική Γ.Π. 12

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 Σύμφωνα με πρόσφατο δελτίο τύπου του υπουργείου για το νέο σύστημα εισαγωγής, ισχύουν τα ακόλουθα: Όσον αφορά στη δομή του ωρολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. Η Γ τάξη Γενικού Λυκείου θα περιλαμβάνει συνολικό πρόγραμμα 32 διδακτικών ωρών την εβδομάδα, από τις οποίες οι 15 θα αφορούν τα μαθήματα προσανατολισμού. Διαμορφώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr 14/5/2015

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr 14/5/2015 Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015 1 Ώρες μαθημάτων στη Γ ΓΕΛ 15 ώρες μαθήματα Γενικής Παιδείας. 15 ώρες κατευθύνσεων 2 ώρες επιλογής Μαθήματα Γεν. Παιδείας Γ ΓΕΛ Μάθημα Ωρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 Λογοτεχνία 2 Μαθηματικά Άλγεβρα 3 Γεωμετρία 2 Φυσική 2 Φυσικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Αυτές είναι οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2015-16

Υπουργείο Παιδείας: Αυτές είναι οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2015-16 Υπουργείο Παιδείας: Αυτές είναι οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2015-16 Το νέο σύστημα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τι θα ισχύσει για το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (36 * ώρες) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ώρες) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (2 ώρες) (*: 5 ώρες παρέκκλιση) Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ) ΜΑΘΗΜΑ ΚΛΑΔΟΙ ΩΡΕΣ Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί:

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί: Πηγή: imerisia.gr Το νέο εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, σύστημα που θα ισχύσει το σχολικό έτος 2015-2016. Όπως αναφέρει το υπουργείο,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016 Από το σχολικό έτος 2015-2016 θα εφαρμόζεται και στη Γ Λυκείου το (νέο) πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Ημερήσιου Λυκείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου (33+2) http://sep4u.gr

Α Λυκείου (33+2) http://sep4u.gr Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές Επιστήμες (2Φ+2Χ+2Β) 6 4.Ιστορία 2 5.Πολιτική Παιδεία 3 6.Θρησκευτικά 2 7.Ερευνητική Εργασία 2 8.Ξένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ τάξη του Νέου ΓΕΛ για σχ. έτος 2015 16

Γ τάξη του Νέου ΓΕΛ για σχ. έτος 2015 16 Απρίλιος 2015 Παραστατίδης Κων/νος Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Βέροιας Τηλ. 23310 76730 mail@kesyp.ima.sch.gr Γ τάξη του Νέου ΓΕΛ για σχ. έτος 2015 16 Σύμφωνα με το από 06/04/15 ΔΤ του ΥΠΠΑΙΘ Οι Ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία 23-4-2015. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr 23/4/2015

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία 23-4-2015. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr 23/4/2015 Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμία 23-4-2015 1 Θέματα Εξετάσεων Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α & Β Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι βασικές αλλαγές Επιλογή θεμάτων εξετάσεων και για τις 3 τάξεις του Λυκείου Προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης Πανελλαδικώς

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Εξεταστικό Σύστημα. Πανελλήνιες 2016

Νέο Εξεταστικό Σύστημα. Πανελλήνιες 2016 Νέο Εξεταστικό Σύστημα Πανελλήνιες 2016 Νέο Εξεταστικό Σύστημα Οι Ομάδες Προσανατολισμού Για το σχολικό έτος 2015 2016 άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Στη Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Για να κατανοήσετε καλύτερα την προτεινόμενη διαδικασία πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας θα προσπαθήσουμε αρχικά να σας περιγράψουμε συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση:Αν οι συντελεστές είναι 0,9 και 0,4 αντικαθιστουν τους 1,4 και 0,7.

Σημείωση:Αν οι συντελεστές είναι 0,9 και 0,4 αντικαθιστουν τους 1,4 και 0,7. Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων 1. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε Επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015 20/5/2015 Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 1 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Σχολικό Έτος 201 3-201 4

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Σχολικό Έτος 201 3-201 4 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Σχολικό Έτος 201 3-201 4 Τα πέντε επιστημονικά πεδία στα οποία κατατάσσονται οι Σχολές και τα Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ομοειδές ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Σχολικό Έτος 2015-2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017 ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΤΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α μ. ε. 28 ης Οκτωβρίου 9 64003 Κρηνίδες (απέναντι από το κεντρικό πάρκο) 2510 516609 & 622789 email: ilkrin@otenet.gr και στο διαδίκτυο www.gnosiproodos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα μαθήματα προσανατολισμού Γ'

Τα μαθήματα προσανατολισμού Γ' Τα μαθήματα προσανατολισμού Γ' Κ Κυρίτσης 1ο ΓΕΛ Ν Ηρακλείου 1 Ιουνίου 2015 Κ Κυρίτσης 1ο ΓΕΛ Ν Ηρακλείου Τα μαθήματα του προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Διδάσκονται ώρες Παν Εξέταση Συντ Επιστήμες Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015 9/6/2015 Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 1 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Β Λυκείου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ιακωβίδης Γιώργος, Φυσικός Παπαχρήστου Μαίρη, Φιλόλογος Η Β Τάξη Γενικού Λυκείου μαθήματα γενικής παιδείας δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δημήτρης Μπαμπίλης www.chem.gr Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 2 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 2 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 2 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Στην εισήγηση που ακολουθεί θα συναντήσουμε πολλές φορές κάποιους όρους για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017 ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Πολιτική Παιδεία 3. Θρησκευτικά 2. Ερευνητική Εργασία 1. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Ερευνητική Εργασία 2

Νέο Λύκειο. Πολιτική Παιδεία 3. Θρησκευτικά 2. Ερευνητική Εργασία 1. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2 Ερευνητική Εργασία 2 Νέο Λύκειο Η Α Λυκείου περιλαμβάνει 35 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως χωρισμένες στην ομάδα του βασικού προγράμματος μαθημάτων (33 ώρες) και την ομάδα μαθημάτων επιλογής (2 ώρες). Η Β Λυκείου περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ 25% + ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ OΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ OΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ Λαμίας. Νέο Λύκειο. Πότε θα τα μάθουμε. Δεν γνωρίζουμε: http://sep4u.gr 26/12/2014. Καλοδήμος Δ. 1

ΚΕΣΥΠ Λαμίας. Νέο Λύκειο. Πότε θα τα μάθουμε. Δεν γνωρίζουμε: http://sep4u.gr 26/12/2014. Καλοδήμος Δ. 1 26/12/2014 ΚΕΣΥΠ Λαμίας Υπεύθυνοι ΣΕΠ Κατσίγιαννη Ευγενία Καλοδήμος Δημήτρης Νέο Λύκειο Νόμος 4186 (ΦΕΚ 193A/17.09.2013) Νόμος 4264 (ΦΕΚ 118A/15.5.2014) Νόμος 4310 (ΦΕΚ 258A/8.12.2014) Κύπρου 85 http://didefth.gr/kesyp/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά Α. Με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017 ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. Με βάση το ελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας της 6.4.2015: Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Για να κατανοήσετε καλύτερα την προτεινόµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Ημ/νία ψήφισης:10/09/013013) (ΦΕΚ 193 Α /17 09 013) ΕΦΑΡΜΟΓΗ: για τους μαθητές της Α τάξης Λυκείου Σχολικού Έτους 013 014

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου ΝΟΜΟΙ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186/13 4327/15 (τροποποίηση του 4186/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως και 2

Διαβάστε περισσότερα

Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1. Ελληνική Γλώσσα (9 ώρες) 2. Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 Ισχύει για τους μαθητές της Α Λυκείου του σχολικού έτους 2014-2015 Το νέο Λύκειο αποσυνδέεται από τις Εθνικές Εξετάσεις Σελίδα 1 Α Λυκείου Μόνο Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Λύκειο 2013. ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς Ρούμελης 3 2 ος όροφος 22610 80772 mail@1kesyp.voi.sch.gr http//1kesyp.voi.sch.gr/portal Follow @kesyplivadias

Το νέο Λύκειο 2013. ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς Ρούμελης 3 2 ος όροφος 22610 80772 mail@1kesyp.voi.sch.gr http//1kesyp.voi.sch.gr/portal Follow @kesyplivadias Το νέο Λύκειο 2013 ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς Ρούμελης 3 2 ος όροφος 22610 80772 mail@1kesyp.voi.sch.gr http//1kesyp.voi.sch.gr/portal Follow @kesyplivadias Ωρολόγιο πρόγραμμα Α Λυκείου 2013-2014 Ελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Κάθε ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού. Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 015 Ισχύει για τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στην Α Λυκείου από το σχολικό έτος 013-14. (ΦΕΚ Α 193/17-9-013) Τα κύρια σημεία του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σπύρος Φερεντίνος Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Β Αθήνας

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σπύρος Φερεντίνος Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Β Αθήνας ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σπύρος Φερεντίνος Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Β Αθήνας ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Σελίδα 2 από 32 (Α) Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Σελίδα 3 από 32 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Τάξη Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

11 σεπτεµβρίου 2015. Μαθηματικά 4 ώρες. Αρχαία Ελληνικά 2 ώρες. Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες. Επαναληπτικά Διαγωνίσματα σχεδόν κάθε εβδομάδα

11 σεπτεµβρίου 2015. Μαθηματικά 4 ώρες. Αρχαία Ελληνικά 2 ώρες. Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες. Επαναληπτικά Διαγωνίσματα σχεδόν κάθε εβδομάδα 11 σεπτεµβρίου 2015 A Μαθηματικά 4 ώρες Φυσική 2 ώρες A λυκείου Χημεία 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά 2 ώρες Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν. τώρα Τσιμισκή 41 και Αλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΠΡΟΑΚΤΕΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη

Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη Μαζί μας όλα γίνονται αλλιώς (2) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (3) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Οι ώρες Μαθημάτων Α Λυκείου Γενικής Παιδείας 33 ώρες την εβδομάδα Ελληνική Γλώσσα 9 ώρες την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Ελληνική Γλώσσα 2 Μαθηματικά 3 Φυσικές Επιστήμες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων Μαθητών Α Λυκείου Θέατρο Χωρέμη 6 Φεβρουαρίου 2013 1 Μετά την Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ΝΑΙ Λογοτεχνία 2 ΝΑΙ Μαθηματικά Άλγεβρα 3 ΝΑΙ Γεωμετρία 2 ΝΑΙ Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αφορά στους μαθητές που ενεγράφησαν ή θα εγγραφούν στην Α τάξη του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2013. Τάξη Μαθήματα Χαρακτηρισμός Μαθημάτων Α Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία) [9]

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2013. Τάξη Μαθήματα Χαρακτηρισμός Μαθημάτων Α Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία) [9] ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ: για τους μαθητές της Α τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος: 013-01 Α. Ενδοσχολικές Εξετάσεις Τάξη Μαθήματα Χαρακτηρισμός Μαθημάτων Α Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία,

Διαβάστε περισσότερα

διάγραμμα των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου για το νέο λύκειο 1 η έκδοση Σεπτέμβριος 2013 ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ

διάγραμμα των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου για το νέο λύκειο 1 η έκδοση Σεπτέμβριος 2013 ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ διάγραμμα των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου για το νέο λύκειο 1 η έκδοση Σεπτέμβριος 2013 ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ 2 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό Έτος 2013-2014 α/α χαρακτηρισμός μάθημα κλάδοι ωράριο/ συνολικό και ανά κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία

Το Νέο Λύκειο. Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία Το Νέο Λύκειο Οι αλλαγές στο Γενικό Λύκειο Μαθήματα Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις Πανελλαδικές Εξετάσεις Βαθμολογία Α' Λυκείου Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία, Νέα, Λογοτεχνία)

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο

Νέο Λύκειο 2014-2015. Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Νέο Λύκειο 2014-2015 Οι Βασικές αλλαγές από Σεπτέμβριο του 2013 στο Ενιαίο Λύκειο Α Λυκείου: Μαθήματα Α Λυκείου: Εξετάσεις Στις προαγωγικές εξετάσεις Α' Λυκείου που διεξάγονται ενδοσχολικά, τα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα Γενικής Παιδείας ώρες Γενικά..

Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα Γενικής Παιδείας ώρες Γενικά.. ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ:(Ν. 486 ΦΕΚ: 93 Α /7-09-03) Ο νόμος θα τεθεί σε μερική εφαρμογή από το Σχολικό Έτος 03-04,για τους μαθητές της Α' τάξης Λυκείου Και σε πλήρη εφαρμογή το σχολ. Έτος 05-06 οπότε και θα πραγματοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες αλλαγές. http://didefth.gr

Προτεινόμενες αλλαγές. http://didefth.gr Προτεινόμενες αλλαγές στο Λύκειο 1 1. Αυτονόμηση του Λυκείου: o Επικέντρωση στο μορφωτικό του πρόγραμμα και τους στόχους του. o Αποδέσμευση από την προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Σημαντικές αλλαγές του νέου νόμου είναι οι παρακάτω:

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Σημαντικές αλλαγές του νέου νόμου είναι οι παρακάτω: ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Με το νόμο 4186/013 αλλάζει το τοπίο στο χώρο της εκπαίδευσης,αφού ο συγκεκριμένος νόμος φέρνει αλλαγές σε ωρολόγια προγράμματα,μαθήματα,τρόπο προαγωγής από τάξη σε τάξη αλλά,παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

«Πάγος» στη συγγραφή νέων βιβλίων, ίδια αναλυτικά προγράμματα. πανελλαδικεσ με... μπαλαντερ

«Πάγος» στη συγγραφή νέων βιβλίων, ίδια αναλυτικά προγράμματα. πανελλαδικεσ με... μπαλαντερ σπουδαζω καθε τεταρτη ενθετο για την εκπαιδευση 8 σελιδεσ 17 MAΘΗΤΕΣ Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ με εντολη του υπ. παιδειασ το προγραμμα Διδασκαλία με το παλιό, εξετάσεις με το νέο σύστημα «Πάγος» στη συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο νόμος για το Νέο Λύκειο ισχύει από τη σχολική χρονιά 2013-2014 για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στην Α Λυκείου. Η προαγωγή των μαθητών και η απόλυση τους από το Λύκειο γίνεται πιο δύσκολη σε

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών σπουδών: Αρχαία ελληνική γλώσσα και Γραμματεία και Βασικές αρχές κοινωνικών επιστημών.

Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών σπουδών: Αρχαία ελληνική γλώσσα και Γραμματεία και Βασικές αρχές κοινωνικών επιστημών. Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΤΕΥΧΟΣ Α, Νο 193, 17/9/2013), ο νόμος για το νέο Λύκειο και την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι αλλαγές που γίνονται αφορούν τόσο τα μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Φοίτηση επαρκής : Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 114. Οι πάνω από 50 είναι δικαιολογημένες.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Φοίτηση επαρκής : Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 114. Οι πάνω από 50 είναι δικαιολογημένες. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 8 ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Α Μ Α Ρ Ο Υ Σ Ι Ο Υ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράμηνο διαρκεί από την 11 η Σεπτεμβρίου έως την 20 η Ιανουαρίου. Το Β τετράμηνο διαρκεί από την 21 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΑΒΒΑΙΔΗ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΑΒΒΑΙΔΗ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΑΒΒΑΙΔΗ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΖΟΥΝ: 1) ΠΡΟΑΓΩΓΗ-ΑΠΟΛΥΣΗ (απολυτήριο) 2) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ (τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια) Α ΛΥΚΕΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 ΤΑΞΗ Α Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 Α ομάδα μαθημάτων Ελληνική Γλώσσα Β ομάδα μαθημάτων Μαθηματικά Γ ομάδα μαθημάτων Φυσικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης Α Λυκείου Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Γενικές πληροφορίες για το Λύκειο. 3. Προαγωγή κ απόλυση των μαθητών στο Λύκειο

Περιεχόμενα. 1. Γενικές πληροφορίες για το Λύκειο. 3. Προαγωγή κ απόλυση των μαθητών στο Λύκειο Περιεχόμενα 1. Γενικές πληροφορίες για το Λύκειο. 2. Το πρόγραμμα μαθημάτων στις 3 τάξεις του Λυκείου 3. Προαγωγή κ απόλυση των μαθητών στο Λύκειο 4. Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση (Πεδία, Προσανατολισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015

ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015 ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΕΚ 193 Ημερομηνία ψήφισης 10/09/2013 Ισχύει για τους μαθητές της Α και Β τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος 2014-2015 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Μ.Ε. ΡΟΠΗ Νέας Φιλαδέλφειας

Φροντιστήρια Μ.Ε. ΡΟΠΗ Νέας Φιλαδέλφειας Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Γραπτές Εξετάσεις 1. Όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής 2. Κοινά θέματα για όλα τα τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Σελίδα 1 από 10 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο

Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 η οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών η οµάδα προσανατολισµού θετικών σπουδών 1 η οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών 3 η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σύµφωνα µε άρθρα και πληροφορίες που δηµοσιεύτηκαν τύπο του σαββατοκύριακου δηµοσιοποιήθηκαν τα βασικά στοιχεία του σχεδίου του υπουργείου παιδείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016

Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016 Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016 Με βάση τη νέα ένταξη των τµηµάτων πανεπιστηµίων και ΤΕΙ στα πέντε επιστηµονικά πεδία, το 2ο Πεδίο «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες» είναι το πιο ευνοηµένο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13. 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ. ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος. 6ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 6o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ιευθυντής: Αντώνιος Παλόγος ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράµηνοδιαρκεί από την 11 η Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού:

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Ανθρωπιστικές Σπουδές Θετικές- Τεχνολογικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Λ Φ Α

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Λ Φ Α ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Στη Γ Λυκείου κάθε µαθητής θα φοιτήσει σε µια από τις τρεις κατευθύνσεις σπουδών. Αν θέλει, µπορεί να επιλέξει άλλη κατεύθυνση από αυτή που είχε επιλέξει στη Β Λυκείου,

Διαβάστε περισσότερα