Άρθρο 30 Διείσδυση φυσικού αερίου στην αστική κατανάλωση Εξοικονόμηση ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 30 Διείσδυση φυσικού αερίου στην αστική κατανάλωση Εξοικονόμηση ενέργειας"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ 3175/2003 ΦΕΚ Α/ 207/ Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση καιάλλεςδιατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕκδίδομετονακόλουθονόμοπουψήφισεηΒουλή: Άρθρο 30 Διείσδυση φυσικού αερίου στην αστική κατανάλωση Εξοικονόμηση ενέργειας 1. Στοτέλοςτηςπαραγράφου 1 τουάρθρου1 τουπ.δ. 420/1987 (ΦΕΚ 187 Α') ηφράση «καιγιαστέγαση ΔημοσίωνΥπηρεσιών» αντικαθίσταταιαπό τη φράση «και για στέγαση Υπηρεσιών του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα». 2. Ο πίνακας του άρθρου 1 του Π.Δ. 420/1987 συμπληρώνεταιμε τους παρακάτω δήμουςτωννομώνθεσσαλονίκης, Βοιωτίας, Ευβοίας, Φθιώτιδος, Φωκίδος, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλης, Πιερίας, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, ΈβρουκαιΡοδόπης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΝομόςΘεσσαλονίκης: ΔήμοςΠανοράματος, ΔήμοςΘέρμης Νομός Βοιωτίας: ΔήμοςΛεβαδέων, ΔήμοςΘηβαίων, Δήμος Θεσπιέων, Δήμος Αλιάρτου, ΔήμοςΒαγιών ΝομόςΕυβοίας: ΔήμοςΧαλκιδέων, ΔήμοςΑνθηδώνος, ΔήμοςΝέαςΑρτάκης, ΔήμοςΜεσσαπίων, ΔήμοςΑυλίδος, ΔήμοςΛηλαντίων ΝομόςΦθιώτιδος: ΔήμοςΛαμιέων, ΔήμοςΣτυλίδος ΝομόςΦωκίδος: ΔήμοςΑμφίσσης ΝομόςΗμαθίας: ΔήμοςΒέροιας, ΔήμοςΝάουσας, ΔήμοςΑλεξάνδρειας, Δήμος Δοβρά, ΔήμοςΑνθεμίων Νομός Κιλκίς: Δήμος Κιλκίς, Δήμος Γαλλικού, Δήμος Πολυκάστρου, Δήμος Αξιούπολης Νομός Πέλλης: Δήμος Γιαννιτσών, Δήμος Έδεσσας, Δήμος Σκύδρας, Δήμος Πέλλας ΝομόςΠιερίας: ΔήμοςΚατερίνης, ΔήμοςΠαραλίας, ΔήμοςΛιτόχωρου Νομός Σερρών: Δήμος Σερρών, Δήμος Λευκώνα, Δήμος Σιδηροκάστρου, ΔήμοςΗράκλειας ΝομόςΔράμας: ΔήμοςΔράμας, ΔήμοςΣιταγρών, ΔήμοςΚαλαμποκιού Νομός Καβάλας: Δήμος Καβάλας, Δήμος Χρυσούπολης, Δήμος Ελευθερούπολης ΝομόςΞάνθης: ΔήμοςΞάνθης, ΔήμοςΒιστωνίδος ΝομόςΈβρου: ΔήμοςΑλεξανδρούπολης ΝομόςΡοδόπης: ΔήμοςΚομοτηνής, ΔήμοςΜαρώνειας. 3. Η παράγραφος2 του άρθρου 1 τουπ.δ. 420/1987 αντικαθίσταταιωςεξής: «2. Η εγκατάσταση δικτύουαερίωνκαυσίμωνείναιυποχρεωτική για κάθενέα οικοδομήπου ανεγείρεταιμέσα σταδιοικητικάόριατωνδήμωνκαικοινοτήτων τωννομώναττικής, Βοιωτίας, Θεσσαλονίκης, Λαρίσης, Μαγνησίας, Ευβοίας, Φθιώτιδος, Φωκίδος, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλης, Πιερίας, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Έβρου καιροδόπης, πουαναφέρονταιστονπίνακα τηςπαρ. 1 του άρθρου αυτού καιπροορίζεταιγια βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση οποιασδήποτεμορφής.»

2 4. Στοάρθρο2 τουπ.δ. 420/1987 προστίθεταιπαράγραφος5, ωςεξής: «5. Γιατηνπροώθησητηςχρήσηςτου φυσικούαερίουσεκτίριατωνπεριοχών πουαναφέρονταιστοάρθρο1 του παρόντος, υφιστάμενα πριναπότηνέναρξη εφαρμογής του, καθώς καιγια όσα κτίρια ανεγέρθηκαν μετά την έναρξη εφαρμογήςαυτού, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερεςτηςμίαςοριζόντιες ιδιοκτησίες, οιαποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συνιδιοκτητών, σχετικά με την αλλαγή καυσίμου σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσηςμευγρά καύσιμα καιτη σύνδεση μετοδίκτυο φυσικού αερίου, λαμβάνονταιμε πλειοψηφία του μισού αριθμού καιμίας πλέον των ψήφων των συνιδιοκτητών, ανεξαρτήτως αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής. Με την ίδια πλειοψηφία λαμβάνεταικάθεάλλη σχετική απόφαση για τηνυλοποίηση καιρύθμιση των παραπάνω αποφάσεων, όπωςενδεικτικάγιατηντροποποίησηήαντικατάσταση τωνυφιστάμενωνεγκαταστάσεωνθέρμανσης, γιατηναλλαγήεξοπλισμού, για επεμβάσειςστιςόψειςτουκτιρίου, τηνόδευση σωληνώσεωνκαιαγωγών, την τοποθέτηση καπναγωγών καικαπνοδόχων καιεν γένειγια κάθεαπαραίτητη μεταρρύθμιση, μεταβολή ή επέμβαση στουςκοινόκτητουςκαικοινόχρηστους χώρουςτουκτιρίου, λαμβανομένωνυπόψη καιτωνοριζομένωνστηνπαρ. 2 τουάρθρου 7 τουν. 2364/1995 (ΦΕΚ252 Α'). Μετηνίδιαωςάνω πλειοψηφίαδύναταιναλαμβάνεταιαπόφασηγιατη μόνιμη αποσύνδεση απότοδίκτυοκεντρικήςθέρμανσηςτουκτιρίουμεχρήσηυγρών καυσίμων και τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, όσων κυρίων μεμονωμένων ιδιοκτησιών προβαίνουν σε τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης εγκατάστασης θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου, ανεξαρτήτωςαντίθετης πρόβλεψηςστονκανονισμόσχέσεωντωνσυνιδιοκτητώντηςοικοδομής.» 5. Η παράγραφος3 τουάρθρου3 τουπ.δ. 420/1987 αντικαθίσταταιωςεξής: «3. Οι τεχνικές προδιαγραφές υλικών που θα χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση, καθώςκαικάθετεχνικήλεπτομέρειαγια τη σύνταξητηςμελέτης καθορίζονταιαπό τους Κανονισμούς Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Αερίου, οι οποίοιεκπονούνταισύμφωνα μετιςδιατάξειςτηςπαραγράφου8 τουάρθρου 7 του Ν. 2364/1995. Έως την έναρξη ισχύος των Κανονισμών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Αερίου, τα ανωτέρω ζητήματα καθορίζονταιαπό την τεχνική οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας(ΤΟΤΕΕ) μεαριθ. 2471/86, που εγκρίθηκε με την απόφαση ΕΗ 1/32/ (ΦΕΚ366 Β ) του ΥπουργούΠεριβάλλοντος, ΧωροταξίαςκαιΔημόσιωνΈργων.» 6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 420/1987, προστίθεταιη φράση «καιτα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου». 7. Στοάρθρο5 τουπ.δ. 420/1987 προστίθεταινέαπαράγραφος4 ωςεξής: «4. Μετηνεπιφύλαξη τωνοριζομένωνστηνπαράγραφο3 τουάρθρουαυτού, μετά το πέραςτων εργασιών κατασκευήςτηςοικοδομήςκαιειδικότερα, πριν από την οριστική σύνδεση της οικοδομής με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, σύμφωνα μεταοριζόμεναστοάρθρο9 του Ν. 1512/ 1985 (ΦΕΚ 4 Α') καιστο άρθρο 7 του Π.Δ. της (ΦΕΚ 795 Δ ), ο επιβλέπων τις εργασίεςεγκατάστασηςδικτύου αερίωνκαυσίμων μηχανικός, σύμφωνα μετο άρθρο 4 του παρόντος π.δ., υποβάλλειστην κατά τόπο αρμόδια Εταιρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.), υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεταιότιη εγκατάστασηέχεικατασκευαστείσύμφωνα μετη μελέτη καιτιςπροδιαγραφές που ισχύουν, σύμφωνα μετην παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος. Στην υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντοςτιςεργασίεςεγκατάστασηςμηχανικού, επισυνάπτεταιυποχρεωτικά, θεωρημένη από αυτόν, καιη προβλεπόμενη από

3 το άρθρο 4 του Π.Δ. 38/1991, όπως ισχύει, υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη ή τεχνίτη επικεφαλής του συνεργείου ή των συνεργείων, κατόχουσχετικήςαδείαςσύμφωνα μετηνεκάστοτεισχύουσα νομοθεσία. Η Ε.Π.Α. ελέγχει την καλή κατασκευή και τεχνική αρτιότητα των κατασκευασθέντων δικτύων από πλευράς ασφαλείας, σύμφωνα με τις προδιαγραφέςτηςπαρ. 3 του άρθρου 3 τουπαρόντοςκαιθεωρείτηνανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου εφαρμογήςτηςμελέτης, σύμφωναμετα οριζόμενα στηνπαράγραφο 3 ανωτέρω, η κατά τόπο αρμόδια Ε.Π.Α. υποβάλλειτα παραπάνω στοιχεία στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί αυτή στις διαδικασίες τελικής θεώρησης της άδειας οικοδομής, σύμφωνα με τα οριζόμεναστοάρθρο7 τουπ.δ. της (ΦΕΚ795Δ'/ ).» 8. Τοάρθρο6 τουπ.δ. 420/1987 αντικαθίσταταιωςεξής: «Προκειμένου να τροφοδοτηθείη εγκατάσταση με φυσικό αέριο, η αρμόδια Ε.Π.Α. ελέγχειπροηγουμένωςτηνασφάλειατηςεγκατάστασης. Η τήρησητωνδιατάξεωντου παρόντοςπ.δ. είναιυποχρεωτική γιατησύνδεση μετο δίκτυο αερίου καιτην τροφοδότηση των εγκαταστάσεων υφιστάμενων καιανεγειρόμενωνκτιρίωντωνπεριοχώνπουαναφέρονταιστοάρθρο 1 του παρόντος.» 9. Γιατηνεγκατάσταση δικτύουαερίωνκαυσίμωνσεκτίριατωνπεριοχώντου άρθρου 1 του Π.Δ. 420/1987, όπως τροποποιείταιμε τον παρόντα νόμο, υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής αυτού, προκειμένου να αντικατασταθούν υφιστάμενες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης που χρησιμοποιούνυγράκαύσιμααπόεγκαταστάσειςκαύσηςφυσικούαερίουήνα εγκατασταθούνανεξάρτητασυστήματαθέρμανσηςμεχρήση φυσικού αερίου, σχετικά μετηνεπίβλεψη καιεφαρμογήτηςμελέτης, εφαρμόζονταιαναλογικά οιδιαδικασίες των άρθρων 3, 4 καιδ παρ. 4 του Π.Δ. 420/1987, όπως τροποποιείταιμετονπαρόντανόμο. Μετά το πέρας των εργασιών διασκευής, μετατροπής υφιστάμενων εγκαταστάσεωνκαιεγκατάστασηςδικτύουαερίωνκαυσίμων, γιατιςοποίεςδεν απαιτείταιέκδοση οικοδομικήςάδειαςσύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια (δ) και(ε) τηςπαραγράφου1 τουάρθρου 22 τουν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α'), όπως τροποποιείταιμε τον παρόντα νόμο, η κατά τόπον αρμόδια Ε.Π.Α. ελέγχειτην εφαρμογή τηςμελέτηςεγκατάστασης καιειδικότερα την καλή κατασκευή και τεχνική αρτιότητα του εγκατεστημένου δικτύου αερίων καυσίμων. Η μελέτηεγκατάστασηςμαζίμεταστοιχείαπουπροβλέπονταιστην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 420/1987, όπωςτροποποιείταιμε τον παρόντα νόμο, κοινοποιούνταιαπό την Ε.Π.Α. στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την πληρότητα του τηρούμενου από αυτήν φακέλου της οικοδομικήςάδειαςτου κτιρίου. 10. Εισάγεταινέο άρθρο9 στο Π.Δ. 420/1987 καιαντίστοιχα αναριθμείταιτο ισχύονάρθρο9 σεάρθρο10, ωςεξής: «Άρθρο9 Σευφιστάμενακτίριαταοποία έχουνανεγερθείμετάτηνέναρξηισχύοςτου παρόντος καιστα οποία κατά παράβαση των διατάξεων του, η εγκατάσταση δικτύουαερίων καυσίμωνείναιελλιπήςή δεν έχειεφαρμοστεί, εφαρμόζονται αναλογικά οιδιαδικασίεςτωνάρθρων3, 4 και5 παρ. 4 του παρόντοςπ.δ. σχετικά με τη σύνταξη, επίβλεψη και εφαρμογή μελέτης εγκατάστασης δικτύουαερίωνκαυσίμων, προκειμένουνατροποποιηθείή συμπληρωθείη ήδη εγκεκριμένη μελέτη και να εκτελεσθούν οι σχετικές εργασίες για την εφαρμογή της. Μετά το πέρας των εργασιών τροποποίησηςή συμπλήρωσης του δικτύου αερίων καυσίμων, για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση

4 οικοδομικήςάδειαςσύμφωναμεταοριζόμεναστοεδάφιο(δ) τηςπαραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α'), η κατά τόπον αρμόδια Ε.Π.Α. ελέγχειτηνεφαρμογήτηςμελέτηςκαιειδικότερατηνκαλήκατασκευή καιτεχνική αρτιότητα του εγκατεστημένου δικτύου. Η τυχόν αναθεωρημένη μελέτημαζίμετα στοιχείαπου προβλέπονταιστηνπαράγραφο4 τουάρθρου5 τουπαρόντοςπ.δ. κοινοποιούνταιαπότην Ε.Π.Α. στηναρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την πληρότητα του τηρούμενου από αυτήν φακέλου της οικοδομικήςάδειαςτου κτιρίου.» 11. Στοτέλοςτουπρώτου εδαφίουτηςπαραγράφου3.3.1 του άρθρου1 του Π.Δ. της27 Σεπτ./7 Νοεμ (ΦΕΚ 631 Δ') προστίθεταιεδάφιοωςεξής: «Ανεξαρτήτως σχετικής προβλέψεως στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητώντουκτιρίου, οιδιατάξειςτηςανωτέρω παραγράφου ισχύουνκαι σε ιδιοκτησίες οιοποίες αποσυνδέονται μόνιμα από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου σύμφωνα μετα οριζόμενα στην παρ. 5του άρθρου 2του Π.Δ. 420/1987 και διαθέτουν ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσηςμεχρήσηαερίωνκαυσίμων.» 12. Στοάρθρο11 του Ν. 1577/1985 προστίθεταιπαράγραφος13, ωςεξής: «13. Επιτρέπεται η τοποθέτηση ή η διέλευση ορισμένων λειτουργικών στοιχείωνήεξαρτημάτωντωνεγκαταστάσεωνθέρμανσηςμεχρήσηφυσικού αερίου στις όψεις των κτιρίων, με μέγιστο πλάτος εξοχής των ως άνω λειτουργικών στοιχείων ή εξαρτημάτων τα 0.40 μέτρα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Αερίου, οι οποίοι εκπονούνται σύμφωνα μετιςδιατάξειςτηςπαραγράφου8 τουάρθρου7 τουν. 2364/1995 καιμέχριτη θέσησεισχύτων ωςάνω Κανονισμών, σύμφωνα μετηντεχνική οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας(ΤΟΤΕΕ) μεαριθ. 2471/86, που εγκρίθηκε με την απόφαση ΕΗ1/32/ (ΦΕΚ366 Β'/ ) του ΥπουργούΠεριβάλλοντος, ΧωροταξίαςκαιΔημόσιωνΈργων. Για την εγκατάσταση και τοποθέτηση καπνοδόχων, καπναγωγών και επιτοίχιων λεβήτωντων ανωτέρω εγκαταστάσεωνθέρμανσηςστηνκύριαόψη (πρόσοψη) του κτιρίου, απαιτείταιη σύμφωνη γνώμη της Ε.Π.Α.Ε. για την αισθητικήκαιμορφολογικήτουςένταξηστοχώρο.» 13. Στηνπαράγραφο1 του άρθρου22 τουν. 1577/1985 προστίθενταιεδάφια (δ) και(ε), ωςεξής: «δ) για τις εργασίες επισκευής, τροποποίησης, διασκευής ή συμπλήρωσης εγκαταστάσεων δικτύου φυσικού αερίου σεκτίρια που υφίστανταινόμιμα με εξαίρεση τακτίριαπουυπάγονταιστοάρθρο4 τουγ.ο.κ., ε) για τις εργασίες τροποποίησης, διασκευής, μετατροπής εγκαταστάσεων κεντρικής ή ατομικής θέρμανσης με χρήση υγρών καυσίμων σε αντίστοιχα συστήματα θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου, σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα». 14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του Ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α') αντικαθίσταταιωςεξής: «2. Οιρυθμίσειςτηςπροηγούμενηςπαραγράφου έχουνεφαρμογή τόσοστα νεοαναγειρόμενα κτίρια, όσο και στα υφιστάμενα κτίρια γενικά ή κατά περιοχές καισυγκεκριμένες χρήσεις κτιρίων, όπως κάθε φορά ορίζονταιμε αποφάσειςτων Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας καιδημόσιων Έργων καιανάπτυξης.» 15. Η παρ. 2 του άρθρου7 τουν. 1512/1985 αντικαθίσταταιωςεξής:

5 «2. α) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας καιοικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας καιδημόσιων Έργων ορίζονταιγια οποιασδήποτε μορφής υφιστάμενες ή νέες σταθερές εστίες καύσης προδιαγραφέςκατασκευήςκαιόροιλειτουργίας, περιορισμοίστοείδοςκαιτην ποιότητα των χρησιμοποιούμενων καυσίμων, καθώς καιεπιτρεπόμενα όρια εκπεμπόμενων καυσαερίων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, με προτεραιότηταστηνεπιβολή περιορισμώνστην κατασκευή καιλειτουργία των σταθερώνεστιώνκαύσηςκτιρίων που ανήκουνιδιοκτησιακά στοδημόσιο και στονευρύτεροδημόσιοτομέα. Μετιςίδιεςωςάνω αποφάσειςκαθορίζεταικάθεσχετική λεπτομέρεια σχετικά με την παροχή κινήτρων για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων του παρόντοςάρθρου, συμπεριλαμβανομένηςτηςδυνατότηταςχρηματοδότησηςεκ μέρουςτρίτων.» 16. Στοάρθρο2 τουν. 2965/2001 (ΦΕΚ270 Α') προστίθενταιπαράγραφοι7, 8 και9 ωςεξής: «7. Σε βιομηχανίες - βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια που λειτουργούν εντός των ορίων των δήμων που εκάστοτε καθορίζονταιστον Πίνακατουάρθρου1 τουπ.δ. 420/1987 καιχρησιμοποιούνυγράκαύσιμαγια τιςανάγκεςτηςπαραγωγικήςτουςδιαδικασίας, καθώςκαισεκτίρια σταοποία χρησιμοποιούνταιεστίεςκαύσηςμεεγκατεστημένηθερμικήισχύάνω των400 kw, επιβάλλεταιη αντικατάστασητου χρησιμοποιούμενου υγρού καυσίμουμε φυσικόαέριο, εντόςενός(1) έτουςαπότηνημερομηνίαπουκαθίσταταιεφικτή ητροφοδοσίατουςμεφυσικόαέριο. 8. Από τις διατάξεις της παραγράφου 7 εξαιρούνταιοιμονάδεςπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι μονάδες διύλισης πετρελαίου. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παραγράφου 7 εφαρμόζονταιαναλόγως οι διατάξειςτου άρθρου13 τουνόμουαυτού. 9. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας καιδημόσιων Έργων ρυθμίζεταιη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων τηςπαραγράφου 7 του άρθρου αυτού, η επέκταση του σε άλλες αστικέςκαιπεριαστικέςοικιστικέςπεριοχές, στις οποίες καθίσταταιεφικτή η τροφοδοσία κτιρίων με φυσικό αέριο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.» 17. Τοάρθρο15 τουν. 2965/2001 αντικαθίσταταιωςεξής: «Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 9 του άρθρου 2, μπορείνα εφαρμόζονταιγια τη μεταποιητική δραστηριότητα ρυθμίσεις ανάλογες του παρόντος νόμου σε άλλες περιοχές της χώρας που παρουσιάζουν μεγάλες βιομηχανικέςσυγκεντρώσεις, μεπροεδρικάδιατάγματαπουεκδίδονταιύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης καιπεριβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων.» 18. Η παράγραφος5 του άρθρουτετάρτουτουν. 2593/ 1998 (ΦΕΚ 59 Α') καταργείται. Η ισχύςτου νόμου αυτού αρχίζειαπό τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2003 ΟΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣΒΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΧΡ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΟΓΕΝΙΚΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΤΗΣΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΘ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΟΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣΤΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥΕΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΚ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Βλέπε Τεχνική Οδηγία 2471/1987 του ΤΕΕ για τον καθορισµό των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Βλέπε Τεχνική Οδηγία 2471/1987 του ΤΕΕ για τον καθορισµό των Τεχνικών Προδιαγραφών. Π..420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. (Α' 187). (Όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι και τον ν.3175/2003) Βλέπε Τεχνική Οδηγία 2471/1987 του ΤΕΕ για τον

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187).

Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187). Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187). ***Βλέπε Τεχνική Οδηγία 2471/1987 του ΤΕΕ για τον καθορισµό των Τεχνικών Προδιαγραφών. Εχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΧΑΛΙΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός ΝΟΜΟΣ: 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή. Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.1577/85 όπως τροποποίθηκε µε Ν.2381/2000 Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός. ΑΡΘΡΟΝ-2 Ορισµοί

ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός. ΑΡΘΡΟΝ-2 Ορισµοί ΑΡΘΡΟΝ-1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός όρων, περιορισµών και προϋποθέσεων για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής εντός ή εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή οικισµών, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/2003),

5. Τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/2003), Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.: 189533/11 (ΦΕΚ 2654 Β/9-11-2011) : «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` -ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 -Σκοπός 4 4 Άρθρο 2 -Ορισµοί 4 Άρθρο 3 -Πεδίο εφαρµογής 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ιαδικασία έγκρισης και απαιτούµενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίµακας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Άρθρο 5 Νόµος 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων». (ΦΕΚ Α 308/31.12.2003) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457Ξ0-Υ0Β ΤΗΛ.: 210-8646777 FAX: 210-8646939

ΑΔΑ: 457Ξ0-Υ0Β ΤΗΛ.: 210-8646777 FAX: 210-8646939 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤ. & ΕΞ. ΚΑΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Πατησίων 147 Ταχ. Κώδικας: 11 51 Αθήνα Πληροφορίες: Οδ. Γωγούσος ΤΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΦΥΣ. ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ οικ.9875 (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΥΑ οικ.9875 (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΑ οικ.9875 (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012) Θέμα: «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996 Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασίων) και µηχανηµάτων παραγωγής ψύχους, καθορισµός των προσόντων και έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζόµενους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα κατά τη χρήση του Φυσικού Αερίου στην αστική κατανάλωση Προτάσεις, µέτρα

Προβλήµατα κατά τη χρήση του Φυσικού Αερίου στην αστική κατανάλωση Προτάσεις, µέτρα Προβλήµατα κατά τη χρήση του Φυσικού Αερίου στην αστική κατανάλωση Προτάσεις, µέτρα Μπλάτσιος Βασίλειος, Μ, ΤΕΕ/ΤΚΜ 1η ιαφάνεια Το σηµαντικότερο θέµα µαζί µε το κόστος, το οποίο απασχολεί τον πολίτη ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα