Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος"

Transcript

1 Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος Ειδικότητες: Αδειούχος Βοηθός Τεχνίτης Υδραυλικού, Αδειούχος Τεχνίτης Υδραυλικός Α Τάξης, Αδειούχος Τεχνίτης Υδραυλικός Β Τάξης, Αδειούχος Εγκαταστάτης Υδραυλικός 3ης ειδικότητας αερίων Εργασίες Εργασίες που εκτελούνται από αδειούχους εγκαταστάτες υδραυλικούς 1 Εργασίες εγκατάστασης ή µετατροπής εσωτερικού δικτύου οικιακών και επαγγελµατικών καταναλωτών αερίων (σωληνώσεις) 2 Eκτέλεση εγκατάστασης, συντήρησης και µετατροπής εσωτερικού δικτύου βιοµηχανικών καταναλωτών αερίων (σωληνώσεις) 3 Τοποθέτηση και σύνδεση µε το δίκτυο όλων των συσκευών καύσης του φυσικού αερίου 4 Συντήρηση και επισκευή του δικτύου διανοµής φυσικού αερίου, αντικατάσταση και επανασύνδεση µε το δίκτυο όλων των συσκευών καύσης φυσικού αερίου. Μεγέθη Βασικά Μεγέθη Αθηνα Πειραιάς Λάρισα Βόλος Θεσ/νικη Σύνολο Σύνολο αδειούχων τεχνιτών υδραυλικών Α και Β Τάξης και αδειούχων εγκαταστατών υδραυλικών Σύνολο αδειούχων τεχνιτών υδραυλικών Β Τάξης και αδειούχων εγκαταστατών υδραυλικών που έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικά προγράµµατα 3ης ειδικότητας αερίων Αδειούχοι εγκαταστάτες υδραυλικοί µε 3η ειδικότητα αερίων Εκτιµώµενη Ανάγκη για όλη την επικράτεια * Πηγή: ΟΒΥΕ * Εκτίµηση KANTOR / ΕΠΑ (Παράρτηµα Α). Από τους , οι απαιτούνται για την επαρχία, σε πόλεις εκτός Αττικής/Λάρισα/Βόλου/Θεσσαλονίκης Πηγές: Π 38/1991, Π 48/1995, Π 55/2000, Κανονισµός κατάρτισης ειδικότητας «Τεχνικός - Περίοδος Νοεµβρίου εκεµβρίου 2002» - ΟΕΕΚ Εκτίµηση ΚΑNTOR _ Εκπαιδευτικά Προγράµµατα - Φορείς Πιστοποίησης ΚΕΚ/ ΟΑΕ ΚΕΚ/ ΟΑΕ Επιµορφωτικά προγράµµατα για Επιµορφωτικά προγράµµατα για αδειοδότηση 3ης ειδικότητας αδειοδότηση 3ης ειδικότητας ( αερίων) ( αερίων) Θέρµανσης Θέρµανσης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μηχανολογικός Τοµέας: Θερµικών Μηχανολογικός Τοµέας: Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Νοµικό Πλαίσιο: Π.. 38/1991 Περί Εκτέλεσης Συντήρησης και Επισκευής Θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων Π.. 48/1995 Τροποποίηση του Π 38/1991 Π.. 55/2000 Τροποποίηση του Π 38/1991 ιεύθυνση ιεύθυνση Βιοµηχανίας στις Βιοµηχανίας στις Νοµαρχίες Νοµαρχίες

2 Υδραυλικός - Εκπαίδευση και Αδειοδότηση Μηχανικοί Πτυχιούχοι ΤΕΙ (αρ.8.14 Ν.55/2000) ίπλωµα Α κύκλου/ ΤΕΛ Β κύκλου/ ΤΕΣ Επιπέδου 1/ ΚΤΣ Προϋπηρεσία Προϋπηρεσία µε επιµόρφωση 500 όπου ηµ = ηµεροµίσθια Επιτυχείς Εξετάσεις Προφορικές) Άδεια Βοηθού Τεχνίτου Υδραυλικού έτη Άδεια Τεχνίτου Υδραυλικού A Τάξης 750 πρόγραµ- 3 3 έτη µα για 750 έτη 3η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ο αδειούχος εγκαταστάτης υδραυλικός δικαιούται: να εργάζεται ως υπεύθυνος συνεργείων σε εργασίες α και β στάθµης των εγκαταστάσεων της ειδικότητάς του να προΐσταται, να παρακολουθεί και να συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν όλα τα συνεργεία, όλων των ειδικοτήτων σε όλες τις εγκαταστάσεις ενός έργου να εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση για τις εργασίες εκτέλεσης, λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων της ειδικότητάς του (υπάρχουν 3 ειδικότητες- η τρίτη είναι η ειδικότητα αερίων) να αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας Με την απόκτηση της 3ης ειδικότητας, ο Αδειούχος Τεχνίτης Β τάξης και ο Αδειούχος Εγκαταστάτης δικαιούνται να εργάζονται σε έργα αερίων Άδεια ΤεχνίτουΥδραυλικού Β Τάξης ώρες επιµ. ειδικότητα αερίων Επιτυχείς Εξετάσεις (Προφορικές και Γραπτές) Άδεια Τεχνίτου Υδραυλικού Β Τάξης 3ης ειδικότητας Επιτυχείς Εξετάσεις Προφορικές) Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 52 ώρες επιµ. πρόγραµ- µα για 3η ειδικότητα αερίων Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 3ης ειδικότητας Πηγές: Π 38/1991, Π 48/1995, Π 55/2000

3 Τεχνικός Καυστήρων - Προφίλ Επαγγέλµατος Ειδικότητες: Αδειούχος του Π 511, Αδειούχος του Π 511 µε άδεια εγκαταστάτη αερίων Εργασίες Eργασίες που εκτελούνται από αδειούχους του Π 511 µε άδεια εγκαταστάτη αερίων 1 Εγκατάσταση, σύνδεση και συντήρηση καυστήρων υγρών (βάσει Π 511/1977) ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 2 Eγκατάσταση και συντήρηση συστήµατος καπναγωγού - αερισµού χώρου 3 Eγκατάσταση και συντήρηση οργάνων µέτρησης, εξοπλισµού, αυτοµατισµών και ελέγχου αερίων 4 Eγκατάσταση και συντήρηση των συσκευών βάσει προδιαγραφών και οδηγιών του κατασκευαστή 5 Ρύθµιση και έναυση συσκεών 6 Eκτέλεση προελέγχου, κυρίως ελέγχου, µετελέγχου και έκδοση σχετικού πιστοποιητικού για αερισµό και σύστηµα καπναερίων Μεγέθη Βασικά Μεγέθη Εστίας Ηφαίστου Σύνολο 2 συνδέσµων Σύνολο Αδειούχων του Π Σύνολο Αδειούχων του Π 511 που έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικά προγράµµατα αερίων Σύνολο Αδειούχων του Π 511 µε άδεια εγκαταστάτη αερίων Εκτιµώµενη Ανάγκη Πηγή: Συνεντεύξεις µε Εστία και Ήφαιστο * Εκτίµηση KANTOR / ΕΠΑ (Παράρτηµα Α) Από τους , οι απαιτούνται για την επαρχία, σε πόλεις εκτός Αττικής/Λάρισα/Βόλου/Θεσσαλονίκης Πηγή: Συνεντεύξεις, Π 511/1977, Κανονισµός κατάρτισης ειδικότητας «Τεχνικός - Περίοδος Νοεµβρίου εκεµβρίου 2002» - ΟΕΕΚ _ * Εκτίµηση KANTOR Εκπαιδευτικά Προγράµµατα - Φορείς Πιστοποίησης Σχολές Ηλεκτρολόγων και ΤΕΙ Σχολές Ηλεκτρολόγων και ΤΕΙ ΚΕΚ ΚΕΚ Επιµορφωτικά προγράµµατα που Επιµορφωτικά προγράµµατα που οργανώνονται για πιστοποίηση ή οργανώνονται για πιστοποίηση ή επιµόρφωση για τεχνικός αερίων επιµόρφωση για τεχνικός αερίων Τεχνικός (Τοµέας Τεχνικός (Τοµέας 7) 7) δεν γίνονται προγράµµατα αυτή τη δεν γίνονται προγράµµατα αυτή τη στιγµή στιγµή Νοµικό Πλαίσιο: ιεύθυνση ιεύθυνση Βιοµηχανίας Βιοµηχανίας Π.. 511/1977 Χορήγηση Αδειών Εγκατάστασης Σύνδεσης και Συντήρησης καυστήρων υγρών Π.. 362/2001 Περί Εκτέλεσης Συντήρησης και Επισκευής Eγκαταστάσεων καύσης αερίων (καυστήρων και συσκευών)

4 Τεχνικός Καυστήρων - Εκπαίδευση και Αδειοδότηση Αδειούχοι Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης-5ης ειδικότητας Αδειούχοι Εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι Α ή Γ ειδικότητας και Πτυχιούχοι Μέσων Τεχνικών Σχολών Απόφοιτοι ΚΤΣ* (ειδ. ηλεκτρολογική) ή Αδειούχοι ηλεκτροτεχνίτες Α ή Γ ειδικότητας Προϋπηρεσία (Εµπειροτέχνες) 6 µήνες 1 έτος 3 έτη 5 έτη Άδεια Εκτελέσεως και Συντηρήσεως Εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών (Αδειούχοι του Π 511/1977) (οι µετά το ώρες επιµορφωτικό (οι µέχρι το ώρες επιµορφωτικό Επιτυχείς Εξετάσεις (Προφορικές και Γραπτές) Άδεια Τεχνίτου (οι µετά το έτη Άδεια Εγκαταστάτη * Κατώτερη Τεχνική Σχολή όπου ηµ = ηµεροµίσθια Π 511/1977 Π 362/2001 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ο Αδειούχος του Π 511 δικαιούται: να εκτελεί εγκαταστάσεις και συντηρήσεις καυστήρων υγρών (ρύθµιση καυστήρων, καθαρισµό λέβητος, καθαρισµό καπνοδόχου και καπνοσυλλέκτου) Ο Αδειούχος του Π 511 µε άδεια εγκαταστάτη αερίων δικαιούται: να εργάζεται ως υπεύθυνος συνεργείου σε εργασίες εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων καύσης αερίων να χορηγεί τις εκάστοτε προβλεπόµενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά καλής και ασφαλούς λειτουργίας µιας εγκατάστασης καύσης αερίων και πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ποιότητας καυσαερίων να χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας Πηγές: Π 511/1977, Π 362/2001 Οι Τεχνικοί Καυστήρων αποφοιτούν από Σχολές Μαθητείας (αν και αυτή τη στιγµή δεν γίνονται προγράµµατα), από (Ηλεκτρολογικό Τοµέα), από Σχολές Ηλεκτρολόγων και από ΤΕΙ.

5 Τεχνικός - Προφίλ Επαγγέλµατος Ειδικότητες: Αδειούχος Βοηθός Τεχνίτη αερίων, Αδειούχος Τεχνίτης αερίων, Αδειούχος Εγκαταστάτης αερίων Εργασίες Εκπαιδευτικά Προγράµµατα - Φορείς Πιστοποίησης Εργασίες που εκτελούνται από αδειούχους εγκαταστάτες αερίων 1 Eκτέλεση εγκατάστασης και επισκευή-συντήρηση δικτύων µεταφοράς και διανοµής αερίων (εκτός σωληνώσεων και ηλεκτρολογικών εργασιών) 2 Eγκατάσταση και συντήρηση υπέργειων και υπόγειων εγκαταστάσεων µείωσης ρύθµισης και µέτρησης της πίεσης 3 Eκτέλεση εγκατάστασης, συντήρησης και µετατροπής εσωτερικού δικτύου οικιακών και επαγγελµατικών καταναλωτών αερίων (εκτός σωληνώσεων και ηλεκτρολογικών εργασιών) 4 Eκτέλεση εγκατάστασης, συντήρησης και µετατροπής εσωτερικού δικτύου βιοµηχανικών καταναλωτών αερίων (εκτός σωληνώσεων και ηλεκτρολογικών εργασιών) 5 Eκτέλεση προελέγχου, κυρίως ελέγχου, µετελέγχου και έκδοση σχετικού πιστοποιητικού Τεχνικός Τεχνικός (Τοµέας 7) (Τοµέας 7) Μηχανολογικός Τοµέας: Μηχανολογικός Τοµέας: Θερµικών και Υδραυλικών Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Εγκαταστάσεων ιεύθυνση Βιοµηχανίας ιεύθυνση Βιοµηχανίας στις Νοµαρχίες στις Νοµαρχίες ιεύθυνση Βιοµηχανίας ιεύθυνση Βιοµηχανίας Μεγέθη Βασικά Μεγέθη Σύνολο αποφοίτων ειδικότητας από Αττική Υπ. Ελλάδα Σύνολο Σύνολο πιστοποιηµένων αποφοίτων µε άδεια Τεχνίτη αερίων n/a n/a 574 Σύνολο πιστοποιηµένων αποφοίτων µε άδεια Εγκαταστάτη αερίων Νοµικό Πλαίσιο: Π.. 362/2001 Περί Εκτέλεσης Συντήρησης και Επισκευής Eγκαταστάσεων καύσης αερίων (καυστήρων και συσκευών) Πηγή: ΟΕΕΚ Πηγή: Συνεντεύξεις, Π 362/2001, Οδηγός κατάρτισης ειδικότητας «Τεχνικός - Περίοδος Νοεµβρίου εκεµβρίου 2002», Οδηγός Κατάρτισης «Τεχνικός» ΟΕΕΚ Εκτίµηση KANTOR

6 Τεχνικός - Εκπαίδευση και Αδειοδότηση Αδειούχοι του Π 511/1977 Γενικό Λύκειο Α και Β κύκλου ΤΕΛ / ΤΕΣ Απόφοιτοι Σχολών Ταχύρυθµης Επαγ. Κατάρτισης Προϋπηρεσία σε εταιρείες µε εργασίες του αντικειµένου ίπλωµα Ειδικότητας Τεχνίτης Φυσικού Αερίου Επιτυχείς Εξετάσεις Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Αερίων Καυσίµνων (οι µετά το ώρες επιµορφωτικό 5 έτη 4 έτη Επιτυχείς Εξετάσεις Επιτυχείς Εξετάσεις Επιτυχείς Εξετάσεις (Προφορικές και Γραπτές) (οι µέχρι το ώρες επιµορφωτικό Άδεια Τεχνίτου 4 έτη Άδεια Εγκαταστάτη όπου ηµ = ηµεροµίσθια ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ο αδειούχος εγκαταστάτης αερίων δικαιούται: να εργάζεται ως υπεύθυνος συνεργείου σε εργασίες εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων καύσης αερίων να χορηγεί τις εκάστοτε προβλεπόµενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά καλής και ασφαλούς λειτουργίας µιας εγκατάστασης καύσης αερίων και πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ποιότητας καυσαερίων να χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας Πηγή:Π 362/2001

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935).

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935). 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.1. Βασικό νομοθέτημα Ο Ν6422/34 καθόρισε την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανολόγου μηχανικού, του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του ναυπηγού. Διαίρεσε τις μηχανολογικές

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Από πολύ παλιά υπήρχε έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Από το ΠΔ της 12-9-35 (ΦΕΚ421Α/24-9-35)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 12 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 108 Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί ΝΟΜΟΣ: 1575/85 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών. (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/13331/08.09.2014 Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Καλώς σας βρήκα Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Ένα από τα βασικά εργαλεία για την ασφάλεια των Ελληνικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επικαιροποιείται μετά από 46 (!!) χρόνια Να παρουσιαστώ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνίτη και ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων» ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88)

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 18173/88 Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΕΕΚ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ. 3. Τεχνικός Ηλεκτρομηχανολογικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων στη Βιομηχανία

ΜΙΕΕΚ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ. 3. Τεχνικός Ηλεκτρομηχανολογικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων στη Βιομηχανία ΜΙΕΕΚ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ 1. Τεχνικός ικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών 2. Τεχνικός Βιομηχανικών και Οικιακών Αυτοματισμών 3. Τεχνικός Ηλεκτρομηχανολογικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων στη Βιομηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1982

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1982 J ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1982 ΠΡΟΥΣΣΗΣ 6 ΑΙΓΑΛΕΩ 12242 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 5312 428 FAX 210 53 12 489 κινητό: 6948501525 e-mail: info@saregr.gr www.saregr.gr ΑΘΗΝΑ 5-11-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/ ΕΗ 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Σταθµό Παραγωγής (ΑΗΣ) της ΕΗ Α.Ε. Θ/ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα Ηµεροµηνία: 30-09-2014 Τ.Κ. 53200 Τ.Θ. 139 Αµύνταιο Αριθµ. Πρωτ: 5700 Ν. Φλώρινας Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ/Η 3/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Σ. αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

NOMOΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ NOMOΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Με την ψήφιση του Ν.1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ 177/Α /85) εισάγονται για πρώτη φορά συστηµατικά ρυθµίσεις που αφορούν:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δρα στηριότητα του χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ορεστιάδα 08/06/2012 Αριθ.πρωτ. 388

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ορεστιάδα 08/06/2012 Αριθ.πρωτ. 388 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 08/06/2012 Αριθ.πρωτ. 388 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ. 2/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Εργοστάσιο ς της Ελληνικής Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187).

Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187). Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187). ***Βλέπε Τεχνική Οδηγία 2471/1987 του ΤΕΕ για τον καθορισµό των Τεχνικών Προδιαγραφών. Εχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 618/43/05 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΚΥΑ-004 (13/06/2012) Παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ. Αριθ. Πρωτ: 14547

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ. Αριθ. Πρωτ: 14547 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος,03.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 14547 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση θέµατος Ελέγχου ανελκυστήρων κτιρίων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νοµιµοποίησης λειτουργίας τους.

Αντιµετώπιση θέµατος Ελέγχου ανελκυστήρων κτιρίων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νοµιµοποίησης λειτουργίας τους. Αντιµετώπιση θέµατος Ελέγχου ανελκυστήρων κτιρίων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νοµιµοποίησης λειτουργίας τους. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ Γ.Ε.: Γ31/4519/8-12-2006 Σχετ. : 1) Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ1797/21 εκεµβρίου 2005.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Α κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ανελκυστήρων και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Kτιρίου Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη και παρακείμενου Πύργου (Συνολικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης. Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης

Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης. Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης Το Επάγγελμα και η Τέχνη της Συντήρησης Εισηγητής: Χαράλαμπος Αποστολίδης 1 Τα αγαθά και τα δεινά του επαγγέλματος της Συντήρησης Πως γίνεται όταν κάτι δουλεύει, να λένε ότι είναι καλο-φτιαγμένο Και όταν

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 01-09-2012 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα