ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1454/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1454/2011"

Transcript

1 Πειραιώς Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1454/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αντλησιοταµιευτικό (αποθηκευτικό) σταθµό παραγόµενης ισχύος 220 ΜW και ικανότητας άντλησης 231 MW, στη θέση «Πύργος» του ήµου Αµφιλοχίας ( ηµοτική Ενότητα Ινάχου) του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» Έχοντας υπόψη: Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις», ΦΕΚ Α 179/ και ιδίως το άρθρο Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», ΦΕΚ Α 286/ , όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του ν. 2244/1994 «Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά καύσιµα και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α 168/1994), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας», ΦΕΚ Α 45, όπως ισχύει. 5. Τις διατάξεις και τα Παραρτήµατα της υπ αριθµ. πρωτ. 5/Φ1/οικ.17951/ απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισµός αδειών παραγωγής και Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Έκδοση 1)» (ΦΕΚ Β 1498/ ), ο οποίος σύµφωνα µε την µεταβατική διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 196 του ν. 4001/2011 εξακολουθεί να ισχύει έως και την έκδοση του νέου Κανονισµού Αδειών που προβλέπεται στο άρθρο 135 του νόµου αυτού. 6. Την υπ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-4227 αίτηση της εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» για χορήγηση άδειας παραγωγής από αντλησιοταµιευτικό σταθµό, συνολικής παραγόµενης ισχύος και άντλησης 220 ΜW και 231 MW αντίστοιχα, στον πρώην ήµο Ινάχου, του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και τα έγγραφα και συµπληρωµατικά στοιχεία που υποβλήθηκαν. 7. Τη δηµοσίευση της ανωτέρω αίτησης στις εφηµερίδες «ΕΣΤΙΑ», φύλλο της και «ΑΥΓΗ», φύλλο της Το γεγονός ότι κατά της ανωτέρω αίτησης υποβλήθηκαν οι υπ αριθµ. πρωτ ΡΑΕ Ι / (ΑΝΤ Ο 1471) αντιρρήσεις από την εταιρεία ΕΗ Α.Ε. οι οποίες εν συνεχεία αποσύρθηκαν από την εταιρεία µε την υπ αρ. Ι / επιστολή της

2 9. Την αξιολόγηση της ως άνω αίτησης κατά τη συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Αρχής την , σύµφωνα µε τα κριτήρια του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 1498/ ). Κατά την αξιολόγηση αυτή, βάσει όλων στοιχείων και εγγράφων που περιλαµβάνονται στο φάκελο της αίτησης, κρίθηκε ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9 του Κανονισµού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. ικαιούχος της άδειας ικαιούχος της άδειας είναι η εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» όπως αυτή νόµιµα εκπροσωπείται, µε την εξής µετοχική σύνθεση: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε %, ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΘΕΟ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22.50%, ΓΟΥΡΖΗΣ ΑΛΕΞ. ΜΙΧΑΗΛ 3.62%, BLACK ROCK GLOBAL FUNDS 1.71%, ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1.54%, ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ (ΜΕΣΩ Χ.Α.Α.) 23.02%. 2. Περιγραφή σταθµού Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια από σταθµό αντλησιοταµίευσης που θα αποτελείται από 4 στροβιλοαντλίες και δύο ταµιευτήρες. Ειδικότερα: 2.1. Ο σταθµός θα αποτελείται από 4 αναστρέψιµους υδροστροβίλους ως εξής: Πλήθος και ισχύς υδροστροβίλων (λειτουργία παραγωγής ενέργειας): 4 x 55 MW Συνολική ισχύς παραγωγής: 220 MW 2.2. Κατά την λειτουργία του σταθµού για απορρόφηση ενέργειας οι 4 υδροστρόβιλοι του σταθµού λειτουργούν ανάστροφα ως αντλίες: Πλήθος και ισχύς υδροστροβίλων (λειτουργία άντλησης): 4 x MW Συνολική ισχύς άντλησης: 231 MW 2.3. Θέση σταθµού: ήµος Αµφιλοχίας, ηµοτική Ενότητα Ινάχου, του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, όπως αποτυπώνεται στα τοπογραφικά διαγράµµατα φύλλων χάρτου ΓΥΣ κλίµακας 1:5.000 και 1: τα οποία κατατέθηκαν στη ΡΑΕ µε την ως άνω αίτηση Πρώτη ύλη/πρωτογενής πηγή: Ο σταθµός είναι κατά βάση αποθηκευτικός σταθµός, και δεν αξιοποιεί ουσιαστικά πρωτογενή πηγή, πέραν από τυχόν µικρή υδατόπτωση από τις ποσότητες νερού που πιθανόν συλλέγονται στον άνω ταµιευτήρα στη θέση «Πύργος», λόγω της ανάντη λεκάνης απορροής. Για τη λειτουργία του, ως αποθηκευτικός σταθµός, θα αξιοποιεί βασικά τα νερά της λίµνης Καστρακίου, ως εργαζόµενο µέσο, για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας µε τη µορφή δυναµικής ενέργειας νερού στον άνω ταµιευτήρα στη θέση «Πύργος» Αποθηκευτικό σύστηµα: Το σύστηµα αποθήκευσης του σταθµού θα αποτελείται από µία δεξαµενή που θα κατασκευαστεί στη θέση «Πύργος» του ήµου Αµφιλοχίας ( ηµοτική Ενότητα Ινάχου) του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας και την υφιστάµενη δεξαµενή του ΥΗΣ «Καστρακίου». Οι δύο δεξαµενές έχουν υψοµετρική διαφορά µεταξύ τους περίπου 275 µέτρα, µε εργαζόµενο και αποθηκευτικό µέσον το νερό. Ο άνω ταµιευτήρας είναι χωρητικότητας κ.µ. περίπου και θα κατασκευαστεί στην ως άνω θέση «Πύργος». Αντίστοιχα ο κάτω ταµιευτήρας του σταθµού θα είναι ο υφιστάµενος ταµιευτήρας του ΥΗΣ Καστρακίου, που έχει, βάσει της συνήθους διακύµανσης της στάθµης, συνολικό ωφέλιµο όγκο υδάτων τα 53x10 6 m 3, όπως αποτυπώνεται στα τοπογραφικά διαγράµµατα φύλλων χάρτου ΓΥΣ κλίµακας 1:5.000 και 1: τα οποία κατατέθηκαν στη ΡΑΕ µε την ως άνω αίτηση

3 2.5. Η έγχυση ενέργειας προς το δίκτυο από τις µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής και η απορρόφηση ενέργειας από το δίκτυο από τις µονάδες πλήρωσης του συστήµατος αποθήκευσης του σταθµού γίνεται σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους της παρούσας, και τις σχετικές προβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας. Γενικοί Όροι Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Αντικείµενο της Άδειας Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», κάτοχος της άδειας αυτής, εξουσιοδοτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 2773/1999 και του ν. 4001/2011, όπως ισχύουν, και τους όρους που ακολουθούν, να κατασκευάσει το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας-αποθηκευτικό σταθµό στο ήµο Αµφιλοχίας ( ηµοτική Ενότητα Ινάχου) του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας που λειτουργεί µε µέσο αποθήκευσης το νερό και έχει µέγιστη καθαρή ισχύ παραγωγής 220 MW και απορρόφησης 231 MW. 2. Ορισµοί Οι λέξεις, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιµοποιούνται στην παρούσα άδεια έχουν το περιεχόµενο που καθορίζεται στο νόµο 2773/1999 και στο ν. 4001/2011, όπως ισχύουν, ή στον Κανονισµό Αδειών. 3. Παροχή Στοιχείων Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να παρέχει στη ΡΑΕ τα έγγραφα ή τα στοιχεία που του ζητά, προκειµένου να εκπληρώσει τις αρµοδιότητές της. 4. ιεξαγωγή Ελέγχων Ο κάτοχος της άδειας οφείλει εντός εύλογου χρόνου, έπειτα από γραπτή ειδοποίηση που του κοινοποιείται, να διευκολύνει τη ΡΑΕ κατά τη διεξαγωγή ελέγχων. 5. Τήρηση λογαριασµών Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 141 του ν.4001/2011 όπως ισχύει, σχετικά µε την τήρηση λογαριασµών και να τηρεί στην έδρα του αντίγραφα των λογαριασµών στη διάθεση του κοινού, εκτός εάν οι λογαριασµοί αυτοί δηµοσιεύονται υποχρεωτικά. 6. Μεταβολή Ελέγχου Εταιρείας ή Αλλαγή Σύνθεσης Κοινοπραξίας 1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να γνωστοποιήσει αµέσως στη ΡΑΕ κάθε µεταβολή που επηρεάζει τον έλεγχο της εταιρείας ή εταιρείας που είναι µέλος της κοινοπραξίας ή σχετικά µε κάθε αλλαγή της σύνθεσης της κοινοπραξίας. 2. Ο κάτοχος της άδειας µπορεί να πραγµατοποιήσει τη µεταβολή ελέγχου ή την αλλαγή της σύνθεσης της κοινοπραξίας εφόσον η ΡΑΕ µε απόφασή της, συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Η ΡΑΕ, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. 3. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, η έννοια του ελέγχου επιχείρησης είναι: (α) αυτή που προσδιορίζεται στο νόµο 703/77 όπως ισχύει, καθώς και (β) οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή που έχει ως αντικείµενο τις µετοχές του κατόχου της άδειας και η οποία θα απαιτούσε γνωστοποίηση σύµφωνα µε τους κανόνες λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών

4 7. ιάθεση Περιουσιακών Στοιχείων 1. Όταν ο κάτοχος της άδειας προτίθεται να διαθέσει δικαίωµά του σε περιουσιακό του στοιχείο, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στη ΡΑΕ τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη σκοπούµενη διάθεση. Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πρέπει επίσης να γνωστοποιείται από τον κάτοχο της άδειας εφόσον του ζητηθεί. 2. Ο κάτοχος της άδειας µπορεί να πραγµατοποιήσει τη διάθεση δικαιώµατός του σε περιουσιακό στοιχείο, εφόσον η ΡΑΕ µε απόφασή της συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από τη γνωστοποίηση. Η ΡΑΕ µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από τη γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. 3. Για τους σκοπούς της διάταξης αυτής, περιουσιακό στοιχείο είναι οποιοδήποτε ακίνητο ή εξοπλισµός σηµαντικής αξίας που χρησιµοποιείται για την άσκηση δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η άδεια αυτή. 8. Κατασκευές, επεκτάσεις και οριστική διακοπή της λειτουργίας του Εργοστασίου 1. Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας προτίθεται να πραγµατοποιήσει κατασκευές ή µετατροπές που επηρεάζουν στοιχεία και χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεών του στα οποία βασίσθηκε η χορήγηση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή να διακόψει οριστικά ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο κάτοχος της άδειας οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στη ΡΑΕ τουλάχιστον ένα µήνα πριν από τη σκοπούµενη ενέργεια. Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πρέπει επίσης να γνωστοποιείται από τον κάτοχο της άδειας εφόσον του ζητηθεί. 2. Ο κάτοχος της άδειας µπορεί να πραγµατοποιήσει τις ενέργειες αυτές αν η ΡΑΕ, µε απόφασή της συναινεί εγγράφως ή δεν απαντήσει µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Η ΡΑΕ, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την γνωστοποίηση, έχει την ευχέρεια να κινήσει διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης της άδειας σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. 9. Υποχρέωση σεβασµού Κωδίκων Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους Κώδικες και άλλους Κανονισµούς που διέπουν τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 10. Συµβάσεις µε το ιαχειριστή του Συστήµατος 1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να συνάψει µε το ιαχειριστή του Συστήµατος ( ιαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) τις συµβάσεις που απαιτούνται για τη σύνδεσή του, τη χρήση του Συστήµατος και τη λειτουργία του εργοστασίου στα πλαίσια του Συστήµατος, 2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους των συµβάσεων αυτών. 11. Τήρηση Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ιδίως σχετικά µε κάθε οικονοµική προσφορά του στα πλαίσια του Κώδικα αυτού ή του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος. 2. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο που δεν νοθεύει τον ανταγωνισµό και να µην προβαίνει σε καταχρηστική εκµετάλλευση τυχόν δεσπόζουσας θέσης του στην αγορά

5 12. Υποχρέωση σεβασµού κανόνων Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος Ο κάτοχος της άδειας οφείλει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια αυτή να: (α) τηρεί τους Κανόνες Ασφαλείας που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το Άρθρο 31 του Νόµου, (β) τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης ή ισχύος της άδειας αυτής, (γ) τηρεί κάθε άλλο κανόνα δικαίου, που διέπει τη δραστηριότητά του. 13. Πρόσθετες Υποχρεώσεις Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 135 και 140 του ν. 4001/2011 όπως ισχύει, µε τις οποίες επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις και να λαµβάνει τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή των αποφάσεων αυτών. 14. Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί Ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικό σταθµό οφείλει να τηρεί τους όρους που προβλέπονται στον ολοκληρωµένο σχεδιασµό ανάπτυξης και ενεργειακής διαχείρισης του υδάτινου δυναµικού της οικείας υδρολογικής λεκάνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 1739/1987 (ΦΕΚ Α 201), όπως ισχύει και του κανονιστικού πλαισίου εφαρµογής του. 15. Τέλη Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να καταβάλει όλα τα τέλη που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 16. ιάρκεια ισχύος της άδειας και ανάκληση 1. Η άδεια αυτή ισχύει για χρονικό διάστηµα 30 (τριάντα) ετών. Η διάρκεια ισχύος της άδειας µπορεί να παραταθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. 2. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, έχει την ευχέρεια, να ανακαλέσει την άδεια αυτή, µετά από γνώµη της ΡΑΕ σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 του Κανονισµού Αδειών στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Όταν ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει αίτηση για την ανάκληση της άδειας στον Υπουργό. (β) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στους Όρους 6 έως και 9 της άδειας αυτής. (γ) Μετά την κοινοποίηση βεβαίωσης που εκδίδεται στα πλαίσια της είσπραξης οφειλόµενων τελών ή προστίµων σύµφωνα µε τον ΚΕ(Ε. (δ) Όταν ο κάτοχος της άδειας παραβαίνει κατ επανάληψη και συστηµατικά το κανονιστικό πλαίσιο και τους όρους της άδειας αυτής. (ε) Όταν ο κάτοχος της άδειας παραβαίνει τις αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που ρυθµίζουν τις δραστηριότητες, για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια, και κυρίως τις αποφάσεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 135 του ν.4001/2011, όπως ισχύει. (στ) Όταν ο κάτοχος της άδειας παύσει οριστικά να ασκεί τις δραστηριότητες, για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια. (η) Όταν ο κάτοχος της άδειας κηρυχθεί σε πτώχευση

6 Ειδικοί Όροι Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Προγραµµατισµός λειτουργίας των αποθηκευτικών µονάδων του Σταθµού 1.1 Ο σταθµός δύναται να δηλώσει απορρόφηση ενέργειας από το δίκτυο µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 1.2 Εφόσον κατά τον προγραµµατισµό της λειτουργίας των µονάδων παραγωγής του Συστήµατος, ή κατά την εκτέλεση του προγράµµατος κατανοµής µονάδων παραγωγής, ο ιαχειριστής κρίνει αναγκαία την λειτουργία των αποθηκευτικών µονάδων του σταθµού, προκειµένου ιδίως να περιορίσει ή και να αποφύγει πλήρως την περικοπή της παραγωγής σταθµών ΑΠΕ, δύναται να προβεί σε προγραµµατισµό/έκδοση εντολής για απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή, η απορρόφηση ενέργειας από το δίκτυο πραγµατοποιείται βάσει των σχετικώς καθοριζόµενων στον Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 2. Προγραµµατισµός λειτουργίας των ελεγχόµενων µονάδων παραγωγής 2.1 Ο σταθµός υποχρεούται σε ηµερήσια προσφορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε βάση τα καθοριζόµενα στον Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 2.2 Η προσφορά παραγωγής πραγµατοποιείται µε βάση τα διαθέσιµα αποθέµατα ενέργειας στο αποθηκευτικό σύστηµα του σταθµού και δεν απαιτείται η εξάντληση της ικανότητας παραγωγής, εκτός αν άλλως προβλέπεται στις διατάξεις των Κωδίκων ιαχείρισης Συστήµατος και Συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικά για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης του Συστήµατος, ισχύουν τα αναφερόµενα στον ειδικό όρο Παροχή επικουρικών υπηρεσιών 3.1 Εφόσον ο σταθµός προβαίνει σε ηµερήσια προσφορά ενέργειας, οφείλει να προσφέρει και επικουρικές υπηρεσίες, σύµφωνα µε τα σχετικώς καθοριζόµενα στον Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 3.2 Οι προσφερόµενες επικουρικές υπηρεσίες αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών που δύναται να παρέχει ο σταθµός, µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αποτυπώνονται στις σχετικές δηλώσεις προς τον ιαχειριστή και τη σύµβαση σύνδεσης του σταθµού. 3.3 Κατά τη λειτουργία των ελεγχόµενων µονάδων παραγωγής, ή των αποθηκευτικών µονάδων, ο σταθµός οφείλει να παρέχει στρεφόµενη εφεδρεία για τη ρύθµιση συχνότητας µε βάση τα σχετικώς καθοριζόµενα στους Κώδικες και τις εντολές του ιαχειριστή του Συστήµατος. 3.4 Κατά τη λειτουργία των ελεγχόµενων µονάδων παραγωγής, ο σταθµός οφείλει να παρέχει υπηρεσία ρύθµισης τάσης, µε βάση τα σχετικώς καθοριζόµενα στους Κώδικες και τις εντολές του ιαχειριστή του Συστήµατος. 4. Παροχή Προγραµµατισµένης Ισχύος και ιατήρηση αποθηκευµένης ενέργειας στο σταθµό 4.1 Ο σταθµός παρέχει τη ζητούµενη εγγυηµένη ισχύ/ενέργεια προς το Σύστηµα µε βάση το σχετικό πρόγραµµα που έχει γνωστοποιηθεί στο παραγωγό κατά την προηγούµενη της ηµέρας κατανοµής, βάσει της διαδικασίας κατάρτισης του ηµερήσιου ενεργειακού προγραµµατισµού και των προσφορών του - 6 -

7 σταθµού. Ο ιαχειριστής δύναται να τροποποιεί, σε πραγµατικό χρόνο, το πρόγραµµα λειτουργίας, εκδίδοντας σχετικές εντολές κατανοµής, προκειµένου για την ασφάλεια της λειτουργίας του ηλεκτρικού Συστήµατος ή για την απορρόφηση ενέργειας ΑΠΕ από µη ελεγχόµενες µονάδες παραγωγής, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα προβλέπονται στους Κώδικες ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 4.2 Ο σταθµός οφείλει να τηρεί ελάχιστο ενεργειακό απόθεµα στο αποθηκευτικό µέσο του που επαρκεί για δύο (2) ώρες πλήρους λειτουργίας στην ονοµαστική (µέγιστη ισχύς παραγωγής) του σταθµού. Η ενέργεια αυτή διατίθεται µε βάση τις εντολές του ιαχειριστή για τη διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας του Συστήµατος σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, σύµφωνα µε τα σχετικώς προβλεπόµενα στους Κώδικες ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών ηλεκτρικής Ενέργειας. 5. Επάρκεια πόρων για τα αποθηκευτικά µέσα 5.1 Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να διατηρεί επαρκείς ποσότητες του εργαζόµενου µέσου (π.χ. νερό), στο αποθηκευτικό σύστηµα του σταθµού, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη, οµαλή και ασφαλής λειτουργία του σταθµού. Ο κάτοχος της παρούσας οφείλει να λάβει κάθε άλλη σχετική άδεια που είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση της ανωτέρω απαίτησης 5.2. Σε περίπτωση παράλληλης χρήσης φυσικών πόρων και εγκαταστάσεων για µη ενεργειακούς σκοπούς, ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις προϋποθέσεις και τους όρους που επιβάλλονται από τη χρήση αυτή. 5.3 Στην περίπτωση παράλληλης χρήσης των συστηµάτων αποθήκευσης ή και του εργαζόµενου / αποθηκευτικού µέσου για ενεργειακούς σκοπούς και από άλλο σταθµό, ο κάτοχος της παρούσας άδειας δεν απαλλάσσεται από την τήρηση των υποχρεώσεων και δεσµεύσεων σχετικά µε την επάρκεια του εργαζόµενου και αποθηκευτικού µέσου του σταθµού που απορρέουν από τους όρους της παρούσας άδειας, Οι υποχρεώσεις αυτές ισχύουν ανεξαρτήτως από την πλήρωση των αντίστοιχων υποχρεώσεων που αφορούν τον άλλο σταθµό. 6. Γενικά στοιχεία σχεδίασης σταθµού 6.1 Ο σταθµός, µετά την οριστική σχεδίαση και κατασκευή του, θα πρέπει να επιτυγχάνει βαθµό απόδοσης του κύκλου: αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας-παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την αποθηκευµένη ενέργεια, τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα µε αυτόν που αναφέρεται στα στοιχεία του φακέλου της αίτησης, βάσει των οποίων αξιολογήθηκε. 6.2 Ο σταθµός θα έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης παραγωγής από τις ελεγχόµενες µονάδες και αποθήκευσης ενέργειας στο αποθηκευτικό του σύστηµα. Για το λόγο αυτό, θα σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατάλληλα ο αγωγός προσαγωγής-κατάθλιψης υδάτων (π.χ. διπλός αγωγός), ώστε ο σταθµός να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης παραγωγής και άντλησης από τις ελεγχόµενες µονάδες του. 6.3 Οι µονάδες αποθήκευσης/παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του σταθµού θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συνεχούς προσαρµογής και παρακολούθησης της αιολικής παραγωγής, καθώς και παροχής επικουρικών υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, ειδικά σε περίπτωση αντλησιοταµιευτικών συστηµάτων, ο σταθµός θα πρέπει να περιλαµβάνει µονάδες µεταβλητών στροφών. 7. Παροχή στοιχείων 7.1. Η λειτουργία των µονάδων πλήρωσης του σταθµού σε πραγµατικό χρόνο ελέγχεται απολογιστικά, µε βάση τις µετρήσεις πραγµατικού χρόνου που λαµβάνονται και καταγράφονται από το ιαχειριστή. 7.2 Ο παραγωγός υποχρεούται να υποβάλει, ετησίως στη ΡΑΕ, απολογιστικά στοιχεία για την λειτουργία του σταθµού του κατά το προηγούµενο έτος, στα οποία περιλαµβάνονται οι ωριαίες ποσότητες ενέργειας - 7 -

8 που διακινήθηκαν, καθώς η ηµερήσια διακύµανση της αποθηκευµένης ενέργειας κατά το προηγούµενο έτος. Τα στοιχεία υποβάλλονται στη ΡΑΕ εντός του πρώτου διµήνου κάθε έτους. 7.3 Ο παραγωγός υποχρεούται να παρέχει προς το ιαχειριστή ανεξάρτητη µέτρηση ένδειξη σε πραγµατικό χρόνο µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος SCADA διακριτά για κάθε ελεγχόµενη µονάδα και για κάθε µονάδα πλήρωσης των συστηµάτων αποθήκευσης του σταθµού. Από το ηλεκτρονικό σύστηµα θα µετρούνται και θα καταγράφονται η µέση ωριαία τιµή ισχύος, και µεγέθη λειτουργίας του σταθµού, όπως ορίζονται στην οικεία Σύµβαση Πώλησης και στις διατάξεις των Κωδίκων ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι προδιαγραφές του ηλεκτρονικού συστήµατος καθορίζονται µε τους Κώδικες αυτούς. Αθήνα, 30/11/2011 ρ. Νίκος Βασιλάκος Πρόεδρος ΡΑΕ - 8 -

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1335/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 3727400 Fax : 3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 15 Ιουλίου 2003 Προς : Θέµα : Κωδικός : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33625 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2373 25 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810 Kανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µεταξύ του «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» της Παραγωγού Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146576/11.11.2011 καταγγελίας της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ στο Σύστηµα µεταξύ της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Κεφάλαιο Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κεφάλαιο Α Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Άρθρο 1 Θέματα πρόσβασης στα δίκτυα 1. Η περίπτωση α της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Άρθρο 1 Άδειες εγκατάστασης 1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 8 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 611/2010. Έγκριση των Συµβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. που υποβλήθηκαν από τον.ε.σ.φ.α. Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 611/2010. Έγκριση των Συµβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. που υποβλήθηκαν από τον.ε.σ.φ.α. Α.Ε. Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 611/2010 Έγκριση των Συµβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 22 Αύγουστού 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4001 Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων (Αριθ. 12323, ΦΕΚ Β 1079, 04-06-2009) όπως τροποποιήθηκε μετά την Συμπλήρωση του Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα