Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ 2007-2013, που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής"

Transcript

1 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Σταθµός συµπίεσης φυσικού αερίου στη Νέα Μεσηµβρία (Θεσσαλονίκη) Κεντρική Μακεδονία / ΕΠΑΕ Συµβολή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού. Έργο ιερωπαϊκού ικτύου Μεταφορών ( Μ) [απόφαση (ΕΚ) 1364/2006] αι Τέλος 2012 Υργείο Περιβάλλοντος, Κλιµατικής Αλλαγής και Ενέργειας. Ενέργειας / Αντιπρόεδρος ΕΣΦΑ 2 Αγωγός Φυσικού Αεριού Υψηλής Πίεσης προς Αλιβέρι 3 Ενεργόπολις - Κοζάνη 4 Β Αναβάθµιση Του Τερµατικού Σταθµού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας (3η δεξαµενή) Στερεά Ελλάδα, Αττική / ΕΠΑΕ υτική Μακεδονία / Συµβολή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού Τέλος Ολοκληρωµένο σχέδιο για τη µετάβαση από τη συµβατική στην πράσινη ενέργεια Μάρτιος 2014 Αττική / ΕΠΑΕ Συµβολή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού Οκτώβριος 2014 Υργείο Περιβάλλοντος, Κλιµατικής Αλλαγής και Ενέργειας. Ενέργειας / Αντιπρόεδρος ΕΣΦΑ Περιφερειάρχης υτ. Μακεδονίας / ήµαρχος Κοζάνης Υργείο Περιβάλλοντος, Κλιµατικής Αλλαγής και Ενέργειας. Ενέργειας / Αντιπρόεδρος ΕΣΦΑ 5 Πιλοτική αξιοποίηση του γεωθερµικού πεδίου Ερατείνου στο ήµο Νέστου Ανατολική Μακεδονία - Θράκη / ΕΠ Μακεδονίας Πιλοτική δράση για την αξιοποίηση του γεωθερµικού πεδίου της περιοχής Τέλος 2014 ήµαρχος Νέστου 6 Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης από τους Αγ. Θεοδώρους έως τη Μεγαλόπολη Αττική, Πελοπόννησος / ΕΠΑΕ Συµβολή στην εξασφάλιση της παροχής ενέργειας 1 2 εν µπορεί να εκτιµηθεί 10 Υργείο Περιβάλλοντος, Κλιµατικής Αλλαγής και Ενέργειας. Ενέργειας / Αντιπρόεδρος ΕΣΦΑ 7 8 ιασύνδεση των Κυκλάδων µε το ηπειρωτικό διασυνδεδεµένο σύστηµα υψηλής τάσης (ΥΤ) Πρόγραµµα "Εξοικονόµηση κατ' οίκον" Κυκλάδες, Αττική / ΕΠΑΕ Συµβολή στη µελλοντική ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. ΕΕ 2020 στόχος του 20/20/20 Συνεισφορά στην προώθηση ενεργειακής απόδοσης των ιδιωτικών κατοικιών 1 2 εν µπορεί να εκτιµηθεί ΣΥΝΟΛΟ Έως εξαντλήσεως π/υ σύµφωνα µε τη ζήτηση (Τέλος 2013) Υργείο Περιβάλλοντος, Κλιµατικής Αλλαγής και Ενέργειας. Ενέργειας / Πρόεδρος/ Αντιπρόεδρος ΕΗ Υργείο Περιβάλλοντος, Κλιµατικής Αλλαγής και Ενέργειας. Ενέργειας / Πρόεδρος ETEAN ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 9 ΙΤΕ Ινστιτούτο Πληροφορικής Κτήριο ιάχυτης Νοηµοσύνης Κρήτη / ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης Ώριµο έργο σε καινοτόµο τοµέα Ιούνιος 2012 Έρευνας και Τεχνολογίας 1 / 21

2 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) 10 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την επενδύσεων στον τοµέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχοµένου (Digi Content) / ΕΠ Ψηφιακή ράσεις ενισχύουν 250 εταιρείες στον τοµέα των εκδόσεων 3 1 µη µη αι µη Τέλος 2012 Υργείο Ανάπτυξης - Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. 11 Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεµπορίου για την ψηφιακών επενδύσεων (Digi Retail) / ΕΠ Ψηφιακή ράσεις ενισχύουν εταιρείες στον κλάδο του λιανεµπορίου 3 1 µη µη µη Τέλος 2013 Υργείο Ανάπτυξης - Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. 12 Νέα κτίρια του ΙΤΥ Πάτρας 13 "Νέα γνώση" 14 Εκπαιδευτικό Αστρονοµικό πάρκο Όρλιακα Πάτρα / ΠΕΠ υτικής Ελλάδας - Ήπειρος / ΠΕΠ υτική Μακεδονία / ΕΠ Μακεδονίας Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή δύο σύγχρονων κτιρίων, πλήρως εξοπλισµένων για να στεγάσει και να υποστηρίξει την ερευνητική υποδοµή του Ινστιτούτου για την επιστηµονική και τεχνολογική αριστεία. Έργα Έρευνας & Ανάπτυξης, εστιασµένα στις ειδικές ανάγκες της Ηπείρου Εκπαίδευση & Τουρισµός Έρευνας και Τεχνολογίας Περιφερειάρχης Ηπείρου Άγνωστο. εν έχουν υποβληθεί. Άγνωστο. εν έχουν υποβληθεί. ήµαρχος Γρεβενών-Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 15 Νέα - Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα (New Innovative Entrepreneurship) / ΕΠΑΕ Ενίσχυση της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας µήνες από την έγκριση Βιοµηχανίας 16 Corallia (micro-electronics clusters) / ΕΠΑΕ Ενίσχυση της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της απασχόλησης σε τοµείς τεχνολογικής αιχµής. Ευρεσιτεχνίες Τέλος 2013 (12-36 µήνες από την υπογραφή σύµβασης) Μονάδα Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών Corallia / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 17 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΡΑΞΗ Ι: «Συνεργατικά έργα µικρής και µεσαίας κλίµακας». ΠΡΑΞΗ ΙΙ: «Συνεργατικά έργα µεγάλης κλίµακας» 1η προκήρυξη, 2009 / ΕΠΑΕ Ενδυνάµωση συνεργασίας επιχειρήσεων και Φορέων εκτέλεσης έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Ανάπτυξη νέων καινοτοµικών προϊόντων. Ενίσχυση της απασχόλησης σε τοµείς υψηλής και µέσης τεχνολογίας. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Μέχρι 5 χρόνια από την έγκριση Έρευνας & Τεχνολογίας / Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης και Εφαρµογής των δράσεων του Υργείου Παιδείας στον Τοµέα της Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (ΕΥ Ε - ETAK) 18 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 Συµπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασµένους ερευνητικούς & τεχνολογικούς τοµείς / ΕΠΑΕ Συνεργασία των επιχειρήσεων και των Ερευνητικών Ινστιτούτων σε έργα Έρευνας και Τεχνολογίας για την προώθηση της καινοτοµίας. Αύξηση ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων στον τοµέα "πράσινη ανάπτυξη", τόνωση της απασχόλησης σε πεδία υψηλής και µέσης τεχνολογίας ΣΥΝΟΛΟ µήνες από την Έρευνας & έγκριση Τεχνολογίας / ΕΥ Ε-ΕΤΑΚ 19a ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ JEREMIE / ΕΠΑΕ Ενίσχυση καινοτόµου επιχειρηµατικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων 2 / 21

3 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) αι 19b Ταµείο Επιχειρηµατικότητας (ETEAN 460M) / ΕΠΑΕ Ενίσχυση καινοτόµου επιχειρηµατικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας 3 2 εν µπορεί να εκτιµηθεί εν µπορεί να εκτιµηθεί εν µπορεί να εκτιµηθεί Πρόεδρος ΕΤΕΑΝ 20 Εξωστρέφεια Επιχειρηµατικότητα των Επιχειρήσεων / ΕΠΑΕ Εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας Μεταποίηση στις νέες συνθήκες Ενίσχυση εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας, βελτίωση / ΕΠΑΕ προϊόντων και υπηρεσιών, ενίσχυση της απασχόλησης ΣΥΝΟΛΟ µήνες από την έγκριση 24 µήνες από την έγκριση Βιοµηχανίας Βιοµηχανίας ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 22 Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Απαίτηση Μνηµονίου-Σηµαντικό για τον εκσυγχρονισµό της / ΕΠ Ψηφιακή ηµόσιων Προµηθειών - ΕΣΗ Π δηµόσιας διοίκησης (e-procurement) Ψηφιακό Σχολείο / ΕΠ Ψηφιακή 24 Εθνικό Ληξιαρχείο / ΕΠ Ψηφιακή Εκσυγχρονισµός της ηµόσιας ιοίκησης Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για τις ΤΠΕ στον τοµέα του Τέλος 2013 Εµπορίου Υργείου Παιδείας και δια Βίου Μάθησης Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. 25 Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Ελεγκτικών Υπηρεσιών - ΟΠΣΕΥ (ELENXIS) / ΕΠ Ψηφιακή Εκσυγχρονισµός της ηµόσιας ιοίκησης Τέλος 2013 Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. 26 Ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδοµής χωρικών δεδοµένων για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων / ΕΠ Ψηφιακή Εκσυγχρονισµός της ηµόσιας ιοίκησης - Κτηµατολόγιο Μη εφαρµόσιµο Μη εφαρµόσιµο Τέλος 2013 Κτηµατολόγιο Α.Ε. 27 Ανάπτυξη Συστήµατος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (eprescription) 28 Κτηµατολόγιο Ολοκληρωµένο Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστηµα του ιαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΕΣΜΗΕ) Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές- Νησιωτικές περιοχές (Rural Broadband) 31 Ηλεκτρονικό Εισιτήριο (OAΣA) / ΕΠ Ψηφιακή / ΕΠ Ψηφιακή / ΕΠ Ψηφιακή Αγροτικές περιοχές / ΕΠ Ψηφιακή Αττική / ΕΠ Ψηφιακή Σηµαντικό για τον εκσυγχρονισµό της ηµόσιας ιοίκησης Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για τις ΤΠΕ στον τοµέα του Τέλος Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για τις ΤΠΕ στον τοµέα του Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για τις ΤΠΕ στον τοµέα του. Ολοκληρώνει το µητροπολιτικό δίκτυο (ΜΑΝ) στις αγροτικές περιοχές Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για τις ΤΠΕ στον τοµέα του Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κτηµατολόγιο Α.Ε. Ενέργειας / ιευθύνων Σύµβουλος του ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΑΣΑ 3 / 21

4 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) αι 32 Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υργείου Οικονοµικών (ERP για το ΓΛΚ) / ΕΠ Ψηφιακή Έργο σηµαντικής προτεραιότητας αφορά την παρακολούθηση του Προϋπολογισµού της χώρας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Υπ. Οικονοµικών) 3 1 Υργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης - Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Ο ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 33 Κατασκευή του αυτοκινητοδρόµου ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ (Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα) υτ. Ελλάδα, Πελοπόννησος / ΕΠ Ενίσχυση της Το έργο ανήκει στο Μ και στοχεύει στην σύνδεση της χώρας µε τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, δηµιουργώντας παράλληλα τους βασικούς άξονες της χώρας. Είναι υψίστης σηµασίας για τη διευκόλυνση των µεταφορών της χώρας. Η ολοκλήρωσή του θα συµβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών εξυπηρετεί. Αναµένεται να βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ενώ µεγάλα οφέλη θα έχουν οι χρήστες λόγω της µείωσης του χρόνου µεταφοράς και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (εκτιµώµενο συνολικό κόστος συγχρηµατοδότησης: ) Συγχρηµατοδοτούµενων 34 Κατασκευή του αυτοκινητόδροµου ΜΟΡΕΑ Ο ΟΣ (Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαµάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη) Πελοπόννησος / ΕΠ Ενίσχυση της Το έργο ανήκει στο Μ και στοχεύει στην σύνδεση της χώρας µε τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, δηµιουργώντας παράλληλα τους βασικούς άξονες της χώρας. Είναι υψίστης σηµασίας για τη διευκόλυνση των µεταφορών της χώρας. Η ολοκλήρωσή του θα συµβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών εξυπηρετεί. Αναµένεται να βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ενώ µεγάλα οφέλη θα έχουν οι χρήστες λόγω της µείωσης του χρόνου µεταφοράς και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (εκτιµώµενο συνολικό κόστος συγχρηµατοδότησης: ) Συγχρηµατοδοτούµενων 35 Κατασκευή αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδας (E65) Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, υτική Μακεδονία / ΕΠ Ενίσχυση της Το έργο στοχεύει στην σύνδεση της χώρας µε τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, δηµιουργώντας παράλληλα τους βασικούς άξονες της χώρας. Είναι υψίστης σηµασίας για τη διευκόλυνση των µεταφορών της χώρας. Η ολοκλήρωσή του θα συµβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών εξυπηρετεί. Αναµένεται να βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ενώ µεγάλα οφέλη θα έχουν οι χρήστες λόγω της µείωσης του χρόνου µεταφοράς και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας Συγχρηµατοδοτούµενων 36 Κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Ιόνια Οδός Ήπειρος, υτική Ελλάδα και Στερεά Ελλάδα / ΕΠ Ενίσχυση της Το έργο ανήκει στο Μ και στοχεύει στην σύνδεση της χώρας µε τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, δηµιουργώντας παράλληλα τους βασικούς άξονες της χώρας. Είναι υψίστης σηµασίας για τη διευκόλυνση των µεταφορών της χώρας. Η ολοκλήρωσή του θα συµβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών εξυπηρετεί. Αναµένεται να βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ενώ µεγάλα οφέλη θα έχουν οι χρήστες λόγω της µείωσης του χρόνου µεταφοράς και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας Συγχρηµατοδοτούµενων 4 / 21

5 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) 37 Κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Μαλιακός - Κλειδί Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα / ΕΠ Ενίσχυση της Το έργο ανήκει στο Μ και στοχεύει στην σύνδεση της χώρας µε τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, δηµιουργώντας παράλληλα τους βασικούς άξονες της χώρας. Είναι υψίστης σηµασίας για τη διευκόλυνση των µεταφορών της χώρας. Η ολοκλήρωσή του θα συµβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών εξυπηρετεί. Αναµένεται να βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ενώ µεγάλα οφέλη θα έχουν οι χρήστες λόγω της µείωσης του χρόνου µεταφοράς και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. 3 2 Άγνωστο, δεν έχουν υποβληθεί ακόµη Άγνωστο, δεν έχουν υποβληθεί ακόµη αι Άγνωστο, δεν έχουν υποβληθεί ακόµη ΣΥΝΟΛΟ Ο ΙΚΑ ΕΡΓΑ Συγχρηµατοδοτούµενων 38 Περιµετρική Οδός Βαθέος Σάµου Βόρειο Αιγαίο / ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης Ενίσχυση της προσπελασιµότητας Ιούνιος 2012 Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Βελτιώσεις στην εθνική Χίου Καρδαµύλων Επαρχιακή οδός Καµπί - Χαβουνά - Κάτω Μεριά Κέας Κατασκευή Παραϊόνιας οδού: Οδικές συνδέσεις σήραγγας Αγίου Ηλία Ολοκλήρωση επαρχιακής οδού Λάρισας-Καρδίτσας Βελτίωση Γεωµετρικών στοιχείων και χάραξης της επαρχιακής οδού 40: Παιανία - Σπάτα - Λούτσα Εθνική Οδός Θήβα- Λιβαδειά από χ.θ έως χ.θ Βόρειο Αιγαίο / ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης Νότιο Αιγαίο / ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης υτική Ελλάδα / ΠΕΠ Θεσσαλία / ΠΕΠ Ενίσχυση της προσπελασιµότητας Ιούνιος Βελτίωση των συνθηκών των οδικών µεταφορών σε τουριστικές περιοχές Βελτίωση των συνθηκών στις οδικές µεταφορές σε τουριστικές περιοχές Τέλος Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας Τέλος 2012 Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Βελτίωση των συνθηκών των οδικών µεταφορών Τέλος 2012 Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Αττική / ΠΕΠ Αττικής Βελτίωση των συνθηκών των οδικών µεταφορών 3 1 Τέλος 2012 Περιφερειάρχης Αττικής Στερεά Ελλάδα / ΠΕΠ Βελτίωση προσπελασιµότητας Μάρτιος 2013 Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 45 Οδός Αταλάντη όρια Νοµού Βοιωτίας, τµήµα Ε Στερεά Ελλάδα / ΠΕΠ Βελτίωση προσπελασιµότητας Μάρτιος 2013 Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Βελτίωση του τµήµατος: κόµβος Ανατολής - Α/Κ µε Εγνατία οδό της Ε.O. Ιωαννίνων - Άρτας Οδός Ραπταίοι Ν. Στύρα Στύρα (Χ.Θ έως. Χ.Θ ,33 Ήπειρος / ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα/ ΠΕΠ Ενίσχυση της προσπελασιµότητας Ιούνιος 2012 Περιφερειάρχης Ηπείρου Σύνδεση της Νότιας µε την Κεντρική Εύβοια και οδική Ασφάλεια Σεπτέµβριος 2013 Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 48 Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόµβο Ελληνικού έως Καλέντζι Ήπειρος/ ΠΕΠ Ενίσχυση της προσπελασιµότητας Τέλος 2013 Περιφερειάρχης Ηπείρου 5 / 21

6 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) αι 49 Βελτίωση οδού "Κυλλήνη - Εθνική οδός Πατρών- Πύργου" υτική Ελλάδα / ΠΕΠ Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας Τέλος 2013 Περιφερειάρχης υτικής Ελλάδας 50 Ολοκλήρωση κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού: Κοµοτηνή - Νυµφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (κωδ. EOAE 75.0) Ανατολική Μακεδονία - Θράκη/ ΕΠ Ενίσχυση της Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας είναι τµήµα του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών και το τέλος των Πανευρωπαϊκών ιαδρόµων. Η ολοκλήρωση των έργων θα έχει άµεσες και έµµεσες συνέπειες στην κοινωνική και οικονοµική αναβάθµιση της Βόρειας Ελλάδας. Θα συµβάλλει στην εθνική πολιτική για τις οδικές µεταφορές, στον τοµέα των διασυνοριακών συνδέσεων, στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και στην πρόσθετη ανάπτυξη των νοµών διατρέχει Τέλος 2013 Εγνατία ΑΕ / Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων / ΥΠΥΜΕ Ι 51 Ολοκλήρωση - βελτίωση της Εθνικής Οδού Ρόδου - Λίνδου Νότιο Αιγαίο / ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης σηµαντικό αρχαιολογικό χώρο της Λίνδου- Συµβολή στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης της Ρόδου Τέλος 2013 Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 52 Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Αγ. Ισίδωρος - Λάερµα ν. Ρόδου Νότιο Αιγαίο / ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης Βελτίωση των συνθηκών των Οδικών Μεταφορών Τέλος 2013 Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ιάνοιξη νέου τµήµατος Φράγµα Ποταµών -Παντάνασσα Επαρχιακής οδού 13 (τµήµα Πατσός Παντάνασσα) Ολοκλήρωση υτικής Περιφερειακής Αιγάλεω Τµήµατα και Εκατέρωθεν ίκτυα Επαρχιακή Οδός Καλλονής Ερεσού / Παράκαµψη οικισµού Άγρας Κατασκευή οδού Καναβάρι ιασταύρωση Θεσπιών όµβραινα (Κορύνη) Θίσβη Πρόδροµος (µε παράκαµψη οµβραίνας) Κρήτη/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης Βελτίωση των συνθηκών των Οδικών Μεταφορών Τέλος 2013 Περιφερειάρχης Κρήτης Αττική / ΠΕΠ Αττικής Βελτίωση των συνθηκών των Οδικών Μεταφορών 3 1 Τέλος 2013 Περιφερειάρχης Αττικής Βόρειο Αιγαίο/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης Στερεά Ελλάδα/ ΠΕΠ Ενίσχυση Ιούνιος Τουρισµός και Πρόσβαση σε / από Βιοµηχανικές Ζώνες Ιούλιος 2014 Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 57 Κατασκευή οδού Ηγουµενίτσας - Πρέβεζας, βελτίωση κατά τµήµατα, υποτµήµα 4: Καρτέρι- Γερακάρι - Πάργα από χ.θ έως χ.θ » Ήπειρος/ ΠΕΠ Ενίσχυση Τέλος 2014 Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 58 Οδικός άξονας Σέρρες - Αµφίπολη ΕΠ Μακεδονίας Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Κεντρικής Μακεδονίας Τέλος 2014 Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 59 Παράκαµψη αεροδροµίου ΧΘ έως ΧΘ (Κέρκυρας) Ιόνια Νησιά/ ΠΕΠ Βελτίωση της προσβασιµότητας της πόλης της Κέρκυρας Τέλος 2014 ήµαρχος Κέρκυρας 6 / 21

7 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) αι 60 Βελτίωση οδού πρόσβασης Χ.Υ.Τ.Α. 2ης ΓΕΝ Νοµού Αιτωλοακαρνανίας υτική Ελλάδα /ΠΕΠ Η πρόσβαση σήµερα στον ΧΥΤΑ γίνεται από υφιστάµενο δρόµο αν και βελτιώθηκε δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες (στενός, µεγάλες κλίσεις κα). Η κατασκευή του έργου κρίνεται αναγκαία για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ αλλά και για την ολοκλήρωση της διαχείρισης απορριµµάτων Τέλος 2014 Περιφερειάρχης υτικής Ελλάδας 61 Αποπεράτωση κάθετου άξονα Εγνατίας οδού "Θεσσαλονίκη ( ερβένι)-σέρρες-προµαχώνας": τµήµατα "Λαχανάς-Α/Κ Χριστού" και "Κάτω Αµπέλα-Α/Κ Πετριτσίου" ΕΠ Ενίσχυση της Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας είναι τµήµα του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών και το τέλος των Πανευρωπαϊκών ιαδρόµων. Η ολοκλήρωση των έργων θα έχει άµεσες και έµµεσες συνέπειες στην κοινωνική και οικονοµική αναβάθµιση της Βόρειας Ελλάδας. Θα συµβάλλει στην εθνική πολιτική για τις οδικές µεταφορές, στον τοµέα των διασυνοριακών συνδέσεων, στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και στην πρόσθετη ανάπτυξη των νοµών διατρέχει Τέλος 2014 Εγνατία ΑΕ/ Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων / ΥΠΥΜΕ Ι 62 Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού "Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή": τµήµα Κοροµηλιά - Ιεροπηγή - Κρυσταλλοπηγή. υτική Μακεδονία/ ΕΠ Ενίσχυση της Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας είναι τµήµα του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών και το τέλος των Πανευρωπαϊκών ιαδρόµων. Η ολοκλήρωση των έργων θα έχει άµεσες και έµµεσες συνέπειες στην κοινωνική και οικονοµική αναβάθµιση της Βόρειας Ελλάδας. Θα συµβάλλει στην εθνική πολιτική για τις οδικές µεταφορές, στον τοµέα των διασυνοριακών συνδέσεων, στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και στην πρόσθετη ανάπτυξη των νοµών διατρέχει Τέλος 2014 Εγνατία ΑΕ/ Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 63 Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Κοζάνη Φλώρινα Νίκη: τµήµα «Φλώρινα Νίκη» υτική Μακεδονία/ ΕΠ Ενίσχυση της Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας είναι τµήµα του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών και το τέλος των Πανευρωπαϊκών ιαδρόµων. Η ολοκλήρωση των έργων θα έχει άµεσες και έµµεσες συνέπειες στην κοινωνική και οικονοµική αναβάθµιση της Βόρειας Ελλάδας. Θα συµβάλλει στην εθνική πολιτική για τις οδικές µεταφορές, στον τοµέα των διασυνοριακών συνδέσεων, στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και στην πρόσθετη ανάπτυξη των νοµών διατρέχει Τέλος 2014 Εγνατία ΑΕ/ Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι Παράκαµψη Λάρισας (Κατασκευή οδού Kαράγιωργα, Τεχνικού Τ1 & Οδού Αεροδροµίου) Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόµιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία Θήρας Κατασκευή Οδικού Τµήµατος Ποτίδαια-Κασσανδρεία του Οδικού Κυκλώµατος Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής Βελτίωση της οδού Γύθειο Αρεόπολη Γερολιµένας κατά τµήµατα Θεσσαλία / ΠΕΠ Νότιο Αιγαίο / ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης ΠΕΠ Μακεδονίας- Πελοπόννησος/ ΠΕΠ Αποσυµφόρηση της πόλης της Λάρισας Τέλος 2014 Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Μείωση της κυκλοφορίας στους οικισµούς των Φηρών και της Οίας Τέλος Τουρισµός / Οδική Ασφάλεια Μάρτιος λιµάνι του Γυθείου. Συµβολή στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη µε τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αύξηση του µεταφορικού έργου για εµπορικούς σκοπούς. Εγνατία ΑΕ/ Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 7 / 21

8 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) αι 68 ΒΟΑΚ: Ολοκλήρωση κατασκευής του τµήµατος Αγ. Βαρβάρα-Αγ. έκα (Καστέλλι) (χ.θ χ.θ ) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά Κρήτη/ ΕΠ Ενίσχυση της Ολοκλήρωση Κάθετου Άξονα Κρήτης Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 69 ΒΟΑΚ: Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθµιση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης Κρήτη/ ΕΠ Ενίσχυση της Ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού Άξονα (ΒΟΑΚ) Κρήτης Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 70 Ολοκλήρωση συνδέσεων αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ µε το λιµάνι και την πόλη της Πάτρας υτική Ελλάδα/ ΕΠ Ενίσχυση της Ολοκλήρωση των Εγκαταστάσεων του Λιµανιού της Πάτρας ώστε να υποδέχεται µεγαλύτερο αριθµό πλοίων, ιδίως από την Ιταλία ( Μ) Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι Οδική Σύνδεση της περιοχής Ακτίου µε το υτικό Άξονα Βορρά Νότου Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: τµήµατα Αρδάνιο- Μάνδρα & Μάνδρα Ψαθάδες υτική Ελλάδα / ΕΠ Ενίσχυση της Ανατολική Μακεδονία - Θράκη/ ΠΕΠ Μακεδονίας Κάθετος άξονας Ιονίας Οδού Ολοκλήρωση του κάθετου οδικού άξονα Αρδάνιο-Ορµένιο για την αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της περιφέρειας αποτελεί αναπτυξιακό στόχο του προγράµµατος. Τµήµα του ιευρωπαϊκού δικτύου 9IX Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 73 Οδικός άξονας Βέροια Νάουσα Σκύδρα: Αποπεράτωση τµήµατος Πατρίδα - Νάουσα Έργο γέφυρα - ιοχετεύει τον κυκλοφοριακό φόρτο της αγροτικής παραγωγής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 74 Εθνική Οδός Λάρισα- Τρίκαλα Θεσσαλία / ΠΕΠ Ο οδικός άξονας Λάρισας Τρίκαλα είναι ο βασικός οδικός άξονας για τις εσωτερικές και διαπεριφερειακές µετακινήσεις στη Θεσσαλία. Το έργο αυξάνει την οδική ασφάλεια και µειώνει τον απαιτούµενο χρόνο µετακίνησης. Μεγάλο έργο το οποίο χωρίζεται σε 2 στάδια. 3, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 75 Βελτίωση ιαπλάτυνση Επαρχιακής Οδού Βέλο Στιµάγκα Κούτσι - Νεµέα 76 Ασφάλεια Οδικού ικτύου Πελοπόννησος/ ΠΕΠ Κρήτη/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Οδική Ασφάλεια 0 1 Τέλος2015 Περιφερειάρχης Κρήτης ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 77 Ανακαίνιση υποδοµής - επιδοµής των γραµµών και ενίσχυση της σήραγγας από Οµόνοια ως Μοναστηράκι της ΑΕ ΗΣΑΠ Αττική/ ΕΠ Ενίσχυση της Το έργο επιτυγχάνει την αναβάθµιση του δικτύου σύµφωνα µε τις σύγχρονες απαιτήσεις της τεχνολογίας. Η ολοκλήρωση του έργου θα έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, µέσω της αύξησης της µέσης ταχύτητας κυκλοφορίας των συρµών και την ασφαλέστερη µεταφορά, την άνεση αλλά και την αναβάθµιση των γειτονικών περιοχών του δικτύου από την µείωση του θορύβου και των δονήσεων. Η αναβάθµιση της γραµµής θα συµβάλλει στην αύξηση του αριθµού των επιβατών, µε παράλληλη µείωση της διακίνησης µε Ι.Χ. γεγονός θα συµβάλλει στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης του Λεκανοπεδίου Τέλος 2012 Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. 8 / 21

9 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) αι 78 Επέκταση γραµµής 3 του Μετρό Αθήνας. Τµήµα "Αιγάλεω- Χαϊδάρι", αµαξοστάσιο Ελαιώνα, σταθµός µετεπιβίβασης "Χαϊδάρι", σταθµός µετεπιβίβασης "Κεραµεικός" Αττική/ ΕΠΠΕΡΑ Ωριµότητα και ταχεία προβολή. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: καθαρές µεταφορές Τέλος 2013 ιευθύνων Σύµβουλος Αττικό Μετρό / ηµοσίων Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 79 Επέκταση της γραµµής 3 του Μετρό Αθήνας: τµήµα Χαϊδάρι - Πειραιάς 80 Νέα Λεωφορεία ΕΘΕΛ 81 Κατασκευή Μετρό Θεσσαλονίκης 82 Αττική/ ΕΠ Ενίσχυση της Αττική/ ΕΠ Ενίσχυση της Το έργο θα συµβάλει στη βελτίωση της υποδοµής και των συνθηκών κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής, το οποίο αντιµετωπίζει οξύ κυκλοφοριακό πρόβληµα. Παράλληλα θα µειωθεί η ρύπανση από την κυκλοφορία και θα αναβαθµιστεί η ποιότητα ζωής Ανανέωση του στόλου των λεωφορείων της Αθήνας Ωριµότητα, ταχεία προβολή,πράσινες µεταφορές 3 3 υτική επέκταση του τραµ στον Αθήνα -Πειραιάς/ ΠΕΠ Πράσινες Μεταφορές Πειραιά Αττικής ΣΥΝΟΛΟ ιευθύνων Σύµβουλος Αττικό Μετρό / ηµοσίων Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι Μεταφορών/ ΥΠΥΜΕ Ι ιευθύνων Σύµβουλος Αττικό Μετρό - ηµοσίων ΤΡΑΜ ΑΕ ΛΙΜΑΝΙΑ Τροποποίηση και εκσυγχρονισµός λιµένα Κύµης Βελτίωση και Επέκταση Λιµένος Μαντουδίου Αποβάθρα στη θέση Πέταλο στο λιµάνι της Σύµης Έργα υποδοµής και προστασίας λιµανιού Παρ. Άστρους Στερεά Ελλάδα/ ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα/ ΠΕΠ Νότιο Αιγαίο/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης Πελοπόννησος/ ΠΕΠ Τουρισµός - Προσβασιµότητα στην Ανατολική Εύβοια Σεπτέµβριος Αναβάθµιση υποδοµών µεταφορών και λιµενικών εγκαταστάσεων Τέλος Αναβάθµιση υποδοµών µεταφορών και λιµενικών εγκαταστάσεων Τέλος 2013 Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Νότιας ωδεκανήσου Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Τέλος 2013 ήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας 87 Νέος Λιµένας Πατρών: 3ο τµήµα Α' Φάσης υτική Ελλάδα/ ΕΠ Ενίσχυση της Η ολοκλήρωση του έργου θα συµβάλλει θετικά στην αναδιάρθρωση και αναβάθµιση της ναυτιλίας, στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης µέσω της βελτίωσης των υποδοµών και της λειτουργικότητας των λιµανιών. Τα λιµάνια είναι η διεθνής πύλη της χώρας (δυτική είσοδος) και εξυπηρετεί τη µετακίνηση σηµαντικού αριθµού επιβατών και µεγάλου όγκου εµπορευµάτων / 21

Έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ

Έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ Έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ Σε συνεργασία των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οριστικοποιήθηκε κατάλογος 181 έργων προτεραιότητας (priority projects) συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1:

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1: 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 1 : Στόχος της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία είναι η αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συγκοινωνίες: το συν στις κοινωνίες. Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 1 1.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2008

Προγραµµατική Περίοδος. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2008 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ CCI: 2007GR051RV001 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1. Περιφερειακή ανάπτυξη Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και περιφερειακή ανάπτυξη Η υλοποίηση του Γ ΚΠΣ εντάσσεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας

Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας Τµήµα: Α Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : 115 23 TELEX : 216 938 TELEFAX : 64 58 690 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ...8 3. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ...10

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ...8 3. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ...10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ...2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΟΥ Σ ΤΟΥ ΟΣΕ, κ. Νίκο Μ. Εμπέογλου...4 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, κ. Γεωργίου Γ. Γιαννούση...6 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕ...8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Α. Σύντοµο ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Ρ.Σ.-Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ: Στον Πίνακα (βλ. (βλέπε Παράρτηµα Α.4.1) και το χάρτη (Πηγή: Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Οµάδα µελέτης: Ευθυµία Καραθανάση, ρ. Αρχιτέκτων Χωροτάκτης - Πολεοδόµος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...14 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...18. 3.3.1 Γενικοί Στόχοι Τοπικής Ανάπτυξης...30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012 2014 ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ( ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ), ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ) ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 CCI Τίτλος Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

! $ " #! % -. -.. 1 2 567 8 & ' ( ) * +* ), / *0 )3 / 4 9 :; < =>? @=AB C? DD E

! $  #! % -. -.. 1 2 567 8 & ' ( ) * +* ), / *0 )3 / 4 9 :; < =>? @=AB C? DD E &'()*+*),-. "#$!% /*012)3-./45678.! 9:;?@=ABC?DDE Η Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Α. Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

αριθμός ΕΠ 20 Σύνολο έργων 1029 Σύνολο Δημόσιας δαπάνης ( ) 3.183.711.861 2.731.256.474 2.719.173.705

αριθμός ΕΠ 20 Σύνολο έργων 1029 Σύνολο Δημόσιας δαπάνης ( ) 3.183.711.861 2.731.256.474 2.719.173.705 Εντάξεις νέων έργων μετά την 1/3/2011 αριθμός ΕΠ 20 Σύνολο έργων 1029 Σύνολο Δημόσιας δαπάνης ( ) 3.183.711.861 2.731.256.474 2.719.173.705 Σύνολο έργων χωρίς τεχνική βοήθε 965 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2020: «ΑΤΤΙΚΗ 2020+»

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2020: «ΑΤΤΙΚΗ 2020+» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2020: «ΑΤΤΙΚΗ 2020+» Αρχικό Κείµενο θέσεων

Διαβάστε περισσότερα