Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ 2007-2013, που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής"

Transcript

1 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Σταθµός συµπίεσης φυσικού αερίου στη Νέα Μεσηµβρία (Θεσσαλονίκη) Κεντρική Μακεδονία / ΕΠΑΕ Συµβολή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού. Έργο ιερωπαϊκού ικτύου Μεταφορών ( Μ) [απόφαση (ΕΚ) 1364/2006] αι Τέλος 2012 Υργείο Περιβάλλοντος, Κλιµατικής Αλλαγής και Ενέργειας. Ενέργειας / Αντιπρόεδρος ΕΣΦΑ 2 Αγωγός Φυσικού Αεριού Υψηλής Πίεσης προς Αλιβέρι 3 Ενεργόπολις - Κοζάνη 4 Β Αναβάθµιση Του Τερµατικού Σταθµού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας (3η δεξαµενή) Στερεά Ελλάδα, Αττική / ΕΠΑΕ υτική Μακεδονία / Συµβολή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού Τέλος Ολοκληρωµένο σχέδιο για τη µετάβαση από τη συµβατική στην πράσινη ενέργεια Μάρτιος 2014 Αττική / ΕΠΑΕ Συµβολή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού Οκτώβριος 2014 Υργείο Περιβάλλοντος, Κλιµατικής Αλλαγής και Ενέργειας. Ενέργειας / Αντιπρόεδρος ΕΣΦΑ Περιφερειάρχης υτ. Μακεδονίας / ήµαρχος Κοζάνης Υργείο Περιβάλλοντος, Κλιµατικής Αλλαγής και Ενέργειας. Ενέργειας / Αντιπρόεδρος ΕΣΦΑ 5 Πιλοτική αξιοποίηση του γεωθερµικού πεδίου Ερατείνου στο ήµο Νέστου Ανατολική Μακεδονία - Θράκη / ΕΠ Μακεδονίας Πιλοτική δράση για την αξιοποίηση του γεωθερµικού πεδίου της περιοχής Τέλος 2014 ήµαρχος Νέστου 6 Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης από τους Αγ. Θεοδώρους έως τη Μεγαλόπολη Αττική, Πελοπόννησος / ΕΠΑΕ Συµβολή στην εξασφάλιση της παροχής ενέργειας 1 2 εν µπορεί να εκτιµηθεί 10 Υργείο Περιβάλλοντος, Κλιµατικής Αλλαγής και Ενέργειας. Ενέργειας / Αντιπρόεδρος ΕΣΦΑ 7 8 ιασύνδεση των Κυκλάδων µε το ηπειρωτικό διασυνδεδεµένο σύστηµα υψηλής τάσης (ΥΤ) Πρόγραµµα "Εξοικονόµηση κατ' οίκον" Κυκλάδες, Αττική / ΕΠΑΕ Συµβολή στη µελλοντική ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. ΕΕ 2020 στόχος του 20/20/20 Συνεισφορά στην προώθηση ενεργειακής απόδοσης των ιδιωτικών κατοικιών 1 2 εν µπορεί να εκτιµηθεί ΣΥΝΟΛΟ Έως εξαντλήσεως π/υ σύµφωνα µε τη ζήτηση (Τέλος 2013) Υργείο Περιβάλλοντος, Κλιµατικής Αλλαγής και Ενέργειας. Ενέργειας / Πρόεδρος/ Αντιπρόεδρος ΕΗ Υργείο Περιβάλλοντος, Κλιµατικής Αλλαγής και Ενέργειας. Ενέργειας / Πρόεδρος ETEAN ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 9 ΙΤΕ Ινστιτούτο Πληροφορικής Κτήριο ιάχυτης Νοηµοσύνης Κρήτη / ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης Ώριµο έργο σε καινοτόµο τοµέα Ιούνιος 2012 Έρευνας και Τεχνολογίας 1 / 21

2 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) 10 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την επενδύσεων στον τοµέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχοµένου (Digi Content) / ΕΠ Ψηφιακή ράσεις ενισχύουν 250 εταιρείες στον τοµέα των εκδόσεων 3 1 µη µη αι µη Τέλος 2012 Υργείο Ανάπτυξης - Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. 11 Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεµπορίου για την ψηφιακών επενδύσεων (Digi Retail) / ΕΠ Ψηφιακή ράσεις ενισχύουν εταιρείες στον κλάδο του λιανεµπορίου 3 1 µη µη µη Τέλος 2013 Υργείο Ανάπτυξης - Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. 12 Νέα κτίρια του ΙΤΥ Πάτρας 13 "Νέα γνώση" 14 Εκπαιδευτικό Αστρονοµικό πάρκο Όρλιακα Πάτρα / ΠΕΠ υτικής Ελλάδας - Ήπειρος / ΠΕΠ υτική Μακεδονία / ΕΠ Μακεδονίας Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή δύο σύγχρονων κτιρίων, πλήρως εξοπλισµένων για να στεγάσει και να υποστηρίξει την ερευνητική υποδοµή του Ινστιτούτου για την επιστηµονική και τεχνολογική αριστεία. Έργα Έρευνας & Ανάπτυξης, εστιασµένα στις ειδικές ανάγκες της Ηπείρου Εκπαίδευση & Τουρισµός Έρευνας και Τεχνολογίας Περιφερειάρχης Ηπείρου Άγνωστο. εν έχουν υποβληθεί. Άγνωστο. εν έχουν υποβληθεί. ήµαρχος Γρεβενών-Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 15 Νέα - Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα (New Innovative Entrepreneurship) / ΕΠΑΕ Ενίσχυση της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας µήνες από την έγκριση Βιοµηχανίας 16 Corallia (micro-electronics clusters) / ΕΠΑΕ Ενίσχυση της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της απασχόλησης σε τοµείς τεχνολογικής αιχµής. Ευρεσιτεχνίες Τέλος 2013 (12-36 µήνες από την υπογραφή σύµβασης) Μονάδα Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών Corallia / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 17 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΡΑΞΗ Ι: «Συνεργατικά έργα µικρής και µεσαίας κλίµακας». ΠΡΑΞΗ ΙΙ: «Συνεργατικά έργα µεγάλης κλίµακας» 1η προκήρυξη, 2009 / ΕΠΑΕ Ενδυνάµωση συνεργασίας επιχειρήσεων και Φορέων εκτέλεσης έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Ανάπτυξη νέων καινοτοµικών προϊόντων. Ενίσχυση της απασχόλησης σε τοµείς υψηλής και µέσης τεχνολογίας. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Μέχρι 5 χρόνια από την έγκριση Έρευνας & Τεχνολογίας / Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης και Εφαρµογής των δράσεων του Υργείου Παιδείας στον Τοµέα της Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (ΕΥ Ε - ETAK) 18 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 Συµπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασµένους ερευνητικούς & τεχνολογικούς τοµείς / ΕΠΑΕ Συνεργασία των επιχειρήσεων και των Ερευνητικών Ινστιτούτων σε έργα Έρευνας και Τεχνολογίας για την προώθηση της καινοτοµίας. Αύξηση ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων στον τοµέα "πράσινη ανάπτυξη", τόνωση της απασχόλησης σε πεδία υψηλής και µέσης τεχνολογίας ΣΥΝΟΛΟ µήνες από την Έρευνας & έγκριση Τεχνολογίας / ΕΥ Ε-ΕΤΑΚ 19a ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ JEREMIE / ΕΠΑΕ Ενίσχυση καινοτόµου επιχειρηµατικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων 2 / 21

3 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) αι 19b Ταµείο Επιχειρηµατικότητας (ETEAN 460M) / ΕΠΑΕ Ενίσχυση καινοτόµου επιχειρηµατικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας 3 2 εν µπορεί να εκτιµηθεί εν µπορεί να εκτιµηθεί εν µπορεί να εκτιµηθεί Πρόεδρος ΕΤΕΑΝ 20 Εξωστρέφεια Επιχειρηµατικότητα των Επιχειρήσεων / ΕΠΑΕ Εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας Μεταποίηση στις νέες συνθήκες Ενίσχυση εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας, βελτίωση / ΕΠΑΕ προϊόντων και υπηρεσιών, ενίσχυση της απασχόλησης ΣΥΝΟΛΟ µήνες από την έγκριση 24 µήνες από την έγκριση Βιοµηχανίας Βιοµηχανίας ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 22 Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Απαίτηση Μνηµονίου-Σηµαντικό για τον εκσυγχρονισµό της / ΕΠ Ψηφιακή ηµόσιων Προµηθειών - ΕΣΗ Π δηµόσιας διοίκησης (e-procurement) Ψηφιακό Σχολείο / ΕΠ Ψηφιακή 24 Εθνικό Ληξιαρχείο / ΕΠ Ψηφιακή Εκσυγχρονισµός της ηµόσιας ιοίκησης Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για τις ΤΠΕ στον τοµέα του Τέλος 2013 Εµπορίου Υργείου Παιδείας και δια Βίου Μάθησης Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. 25 Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Ελεγκτικών Υπηρεσιών - ΟΠΣΕΥ (ELENXIS) / ΕΠ Ψηφιακή Εκσυγχρονισµός της ηµόσιας ιοίκησης Τέλος 2013 Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. 26 Ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδοµής χωρικών δεδοµένων για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων / ΕΠ Ψηφιακή Εκσυγχρονισµός της ηµόσιας ιοίκησης - Κτηµατολόγιο Μη εφαρµόσιµο Μη εφαρµόσιµο Τέλος 2013 Κτηµατολόγιο Α.Ε. 27 Ανάπτυξη Συστήµατος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (eprescription) 28 Κτηµατολόγιο Ολοκληρωµένο Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστηµα του ιαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΕΣΜΗΕ) Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές- Νησιωτικές περιοχές (Rural Broadband) 31 Ηλεκτρονικό Εισιτήριο (OAΣA) / ΕΠ Ψηφιακή / ΕΠ Ψηφιακή / ΕΠ Ψηφιακή Αγροτικές περιοχές / ΕΠ Ψηφιακή Αττική / ΕΠ Ψηφιακή Σηµαντικό για τον εκσυγχρονισµό της ηµόσιας ιοίκησης Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για τις ΤΠΕ στον τοµέα του Τέλος Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για τις ΤΠΕ στον τοµέα του Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για τις ΤΠΕ στον τοµέα του. Ολοκληρώνει το µητροπολιτικό δίκτυο (ΜΑΝ) στις αγροτικές περιοχές Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για τις ΤΠΕ στον τοµέα του Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κτηµατολόγιο Α.Ε. Ενέργειας / ιευθύνων Σύµβουλος του ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΑΣΑ 3 / 21

4 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) αι 32 Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υργείου Οικονοµικών (ERP για το ΓΛΚ) / ΕΠ Ψηφιακή Έργο σηµαντικής προτεραιότητας αφορά την παρακολούθηση του Προϋπολογισµού της χώρας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Υπ. Οικονοµικών) 3 1 Υργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης - Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Ο ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 33 Κατασκευή του αυτοκινητοδρόµου ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ (Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα) υτ. Ελλάδα, Πελοπόννησος / ΕΠ Ενίσχυση της Το έργο ανήκει στο Μ και στοχεύει στην σύνδεση της χώρας µε τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, δηµιουργώντας παράλληλα τους βασικούς άξονες της χώρας. Είναι υψίστης σηµασίας για τη διευκόλυνση των µεταφορών της χώρας. Η ολοκλήρωσή του θα συµβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών εξυπηρετεί. Αναµένεται να βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ενώ µεγάλα οφέλη θα έχουν οι χρήστες λόγω της µείωσης του χρόνου µεταφοράς και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (εκτιµώµενο συνολικό κόστος συγχρηµατοδότησης: ) Συγχρηµατοδοτούµενων 34 Κατασκευή του αυτοκινητόδροµου ΜΟΡΕΑ Ο ΟΣ (Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαµάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη) Πελοπόννησος / ΕΠ Ενίσχυση της Το έργο ανήκει στο Μ και στοχεύει στην σύνδεση της χώρας µε τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, δηµιουργώντας παράλληλα τους βασικούς άξονες της χώρας. Είναι υψίστης σηµασίας για τη διευκόλυνση των µεταφορών της χώρας. Η ολοκλήρωσή του θα συµβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών εξυπηρετεί. Αναµένεται να βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ενώ µεγάλα οφέλη θα έχουν οι χρήστες λόγω της µείωσης του χρόνου µεταφοράς και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (εκτιµώµενο συνολικό κόστος συγχρηµατοδότησης: ) Συγχρηµατοδοτούµενων 35 Κατασκευή αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδας (E65) Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, υτική Μακεδονία / ΕΠ Ενίσχυση της Το έργο στοχεύει στην σύνδεση της χώρας µε τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, δηµιουργώντας παράλληλα τους βασικούς άξονες της χώρας. Είναι υψίστης σηµασίας για τη διευκόλυνση των µεταφορών της χώρας. Η ολοκλήρωσή του θα συµβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών εξυπηρετεί. Αναµένεται να βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ενώ µεγάλα οφέλη θα έχουν οι χρήστες λόγω της µείωσης του χρόνου µεταφοράς και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας Συγχρηµατοδοτούµενων 36 Κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Ιόνια Οδός Ήπειρος, υτική Ελλάδα και Στερεά Ελλάδα / ΕΠ Ενίσχυση της Το έργο ανήκει στο Μ και στοχεύει στην σύνδεση της χώρας µε τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, δηµιουργώντας παράλληλα τους βασικούς άξονες της χώρας. Είναι υψίστης σηµασίας για τη διευκόλυνση των µεταφορών της χώρας. Η ολοκλήρωσή του θα συµβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών εξυπηρετεί. Αναµένεται να βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ενώ µεγάλα οφέλη θα έχουν οι χρήστες λόγω της µείωσης του χρόνου µεταφοράς και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας Συγχρηµατοδοτούµενων 4 / 21

5 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) 37 Κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Μαλιακός - Κλειδί Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα / ΕΠ Ενίσχυση της Το έργο ανήκει στο Μ και στοχεύει στην σύνδεση της χώρας µε τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, δηµιουργώντας παράλληλα τους βασικούς άξονες της χώρας. Είναι υψίστης σηµασίας για τη διευκόλυνση των µεταφορών της χώρας. Η ολοκλήρωσή του θα συµβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών εξυπηρετεί. Αναµένεται να βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ενώ µεγάλα οφέλη θα έχουν οι χρήστες λόγω της µείωσης του χρόνου µεταφοράς και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. 3 2 Άγνωστο, δεν έχουν υποβληθεί ακόµη Άγνωστο, δεν έχουν υποβληθεί ακόµη αι Άγνωστο, δεν έχουν υποβληθεί ακόµη ΣΥΝΟΛΟ Ο ΙΚΑ ΕΡΓΑ Συγχρηµατοδοτούµενων 38 Περιµετρική Οδός Βαθέος Σάµου Βόρειο Αιγαίο / ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης Ενίσχυση της προσπελασιµότητας Ιούνιος 2012 Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Βελτιώσεις στην εθνική Χίου Καρδαµύλων Επαρχιακή οδός Καµπί - Χαβουνά - Κάτω Μεριά Κέας Κατασκευή Παραϊόνιας οδού: Οδικές συνδέσεις σήραγγας Αγίου Ηλία Ολοκλήρωση επαρχιακής οδού Λάρισας-Καρδίτσας Βελτίωση Γεωµετρικών στοιχείων και χάραξης της επαρχιακής οδού 40: Παιανία - Σπάτα - Λούτσα Εθνική Οδός Θήβα- Λιβαδειά από χ.θ έως χ.θ Βόρειο Αιγαίο / ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης Νότιο Αιγαίο / ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης υτική Ελλάδα / ΠΕΠ Θεσσαλία / ΠΕΠ Ενίσχυση της προσπελασιµότητας Ιούνιος Βελτίωση των συνθηκών των οδικών µεταφορών σε τουριστικές περιοχές Βελτίωση των συνθηκών στις οδικές µεταφορές σε τουριστικές περιοχές Τέλος Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας Τέλος 2012 Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Βελτίωση των συνθηκών των οδικών µεταφορών Τέλος 2012 Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Αττική / ΠΕΠ Αττικής Βελτίωση των συνθηκών των οδικών µεταφορών 3 1 Τέλος 2012 Περιφερειάρχης Αττικής Στερεά Ελλάδα / ΠΕΠ Βελτίωση προσπελασιµότητας Μάρτιος 2013 Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 45 Οδός Αταλάντη όρια Νοµού Βοιωτίας, τµήµα Ε Στερεά Ελλάδα / ΠΕΠ Βελτίωση προσπελασιµότητας Μάρτιος 2013 Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Βελτίωση του τµήµατος: κόµβος Ανατολής - Α/Κ µε Εγνατία οδό της Ε.O. Ιωαννίνων - Άρτας Οδός Ραπταίοι Ν. Στύρα Στύρα (Χ.Θ έως. Χ.Θ ,33 Ήπειρος / ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα/ ΠΕΠ Ενίσχυση της προσπελασιµότητας Ιούνιος 2012 Περιφερειάρχης Ηπείρου Σύνδεση της Νότιας µε την Κεντρική Εύβοια και οδική Ασφάλεια Σεπτέµβριος 2013 Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 48 Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόµβο Ελληνικού έως Καλέντζι Ήπειρος/ ΠΕΠ Ενίσχυση της προσπελασιµότητας Τέλος 2013 Περιφερειάρχης Ηπείρου 5 / 21

6 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) αι 49 Βελτίωση οδού "Κυλλήνη - Εθνική οδός Πατρών- Πύργου" υτική Ελλάδα / ΠΕΠ Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας Τέλος 2013 Περιφερειάρχης υτικής Ελλάδας 50 Ολοκλήρωση κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού: Κοµοτηνή - Νυµφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (κωδ. EOAE 75.0) Ανατολική Μακεδονία - Θράκη/ ΕΠ Ενίσχυση της Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας είναι τµήµα του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών και το τέλος των Πανευρωπαϊκών ιαδρόµων. Η ολοκλήρωση των έργων θα έχει άµεσες και έµµεσες συνέπειες στην κοινωνική και οικονοµική αναβάθµιση της Βόρειας Ελλάδας. Θα συµβάλλει στην εθνική πολιτική για τις οδικές µεταφορές, στον τοµέα των διασυνοριακών συνδέσεων, στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και στην πρόσθετη ανάπτυξη των νοµών διατρέχει Τέλος 2013 Εγνατία ΑΕ / Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων / ΥΠΥΜΕ Ι 51 Ολοκλήρωση - βελτίωση της Εθνικής Οδού Ρόδου - Λίνδου Νότιο Αιγαίο / ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης σηµαντικό αρχαιολογικό χώρο της Λίνδου- Συµβολή στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης της Ρόδου Τέλος 2013 Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 52 Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Αγ. Ισίδωρος - Λάερµα ν. Ρόδου Νότιο Αιγαίο / ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης Βελτίωση των συνθηκών των Οδικών Μεταφορών Τέλος 2013 Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ιάνοιξη νέου τµήµατος Φράγµα Ποταµών -Παντάνασσα Επαρχιακής οδού 13 (τµήµα Πατσός Παντάνασσα) Ολοκλήρωση υτικής Περιφερειακής Αιγάλεω Τµήµατα και Εκατέρωθεν ίκτυα Επαρχιακή Οδός Καλλονής Ερεσού / Παράκαµψη οικισµού Άγρας Κατασκευή οδού Καναβάρι ιασταύρωση Θεσπιών όµβραινα (Κορύνη) Θίσβη Πρόδροµος (µε παράκαµψη οµβραίνας) Κρήτη/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης Βελτίωση των συνθηκών των Οδικών Μεταφορών Τέλος 2013 Περιφερειάρχης Κρήτης Αττική / ΠΕΠ Αττικής Βελτίωση των συνθηκών των Οδικών Μεταφορών 3 1 Τέλος 2013 Περιφερειάρχης Αττικής Βόρειο Αιγαίο/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης Στερεά Ελλάδα/ ΠΕΠ Ενίσχυση Ιούνιος Τουρισµός και Πρόσβαση σε / από Βιοµηχανικές Ζώνες Ιούλιος 2014 Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 57 Κατασκευή οδού Ηγουµενίτσας - Πρέβεζας, βελτίωση κατά τµήµατα, υποτµήµα 4: Καρτέρι- Γερακάρι - Πάργα από χ.θ έως χ.θ » Ήπειρος/ ΠΕΠ Ενίσχυση Τέλος 2014 Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 58 Οδικός άξονας Σέρρες - Αµφίπολη ΕΠ Μακεδονίας Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Κεντρικής Μακεδονίας Τέλος 2014 Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 59 Παράκαµψη αεροδροµίου ΧΘ έως ΧΘ (Κέρκυρας) Ιόνια Νησιά/ ΠΕΠ Βελτίωση της προσβασιµότητας της πόλης της Κέρκυρας Τέλος 2014 ήµαρχος Κέρκυρας 6 / 21

7 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) αι 60 Βελτίωση οδού πρόσβασης Χ.Υ.Τ.Α. 2ης ΓΕΝ Νοµού Αιτωλοακαρνανίας υτική Ελλάδα /ΠΕΠ Η πρόσβαση σήµερα στον ΧΥΤΑ γίνεται από υφιστάµενο δρόµο αν και βελτιώθηκε δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες (στενός, µεγάλες κλίσεις κα). Η κατασκευή του έργου κρίνεται αναγκαία για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ αλλά και για την ολοκλήρωση της διαχείρισης απορριµµάτων Τέλος 2014 Περιφερειάρχης υτικής Ελλάδας 61 Αποπεράτωση κάθετου άξονα Εγνατίας οδού "Θεσσαλονίκη ( ερβένι)-σέρρες-προµαχώνας": τµήµατα "Λαχανάς-Α/Κ Χριστού" και "Κάτω Αµπέλα-Α/Κ Πετριτσίου" ΕΠ Ενίσχυση της Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας είναι τµήµα του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών και το τέλος των Πανευρωπαϊκών ιαδρόµων. Η ολοκλήρωση των έργων θα έχει άµεσες και έµµεσες συνέπειες στην κοινωνική και οικονοµική αναβάθµιση της Βόρειας Ελλάδας. Θα συµβάλλει στην εθνική πολιτική για τις οδικές µεταφορές, στον τοµέα των διασυνοριακών συνδέσεων, στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και στην πρόσθετη ανάπτυξη των νοµών διατρέχει Τέλος 2014 Εγνατία ΑΕ/ Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων / ΥΠΥΜΕ Ι 62 Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού "Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή": τµήµα Κοροµηλιά - Ιεροπηγή - Κρυσταλλοπηγή. υτική Μακεδονία/ ΕΠ Ενίσχυση της Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας είναι τµήµα του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών και το τέλος των Πανευρωπαϊκών ιαδρόµων. Η ολοκλήρωση των έργων θα έχει άµεσες και έµµεσες συνέπειες στην κοινωνική και οικονοµική αναβάθµιση της Βόρειας Ελλάδας. Θα συµβάλλει στην εθνική πολιτική για τις οδικές µεταφορές, στον τοµέα των διασυνοριακών συνδέσεων, στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και στην πρόσθετη ανάπτυξη των νοµών διατρέχει Τέλος 2014 Εγνατία ΑΕ/ Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 63 Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Κοζάνη Φλώρινα Νίκη: τµήµα «Φλώρινα Νίκη» υτική Μακεδονία/ ΕΠ Ενίσχυση της Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας είναι τµήµα του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών και το τέλος των Πανευρωπαϊκών ιαδρόµων. Η ολοκλήρωση των έργων θα έχει άµεσες και έµµεσες συνέπειες στην κοινωνική και οικονοµική αναβάθµιση της Βόρειας Ελλάδας. Θα συµβάλλει στην εθνική πολιτική για τις οδικές µεταφορές, στον τοµέα των διασυνοριακών συνδέσεων, στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και στην πρόσθετη ανάπτυξη των νοµών διατρέχει Τέλος 2014 Εγνατία ΑΕ/ Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι Παράκαµψη Λάρισας (Κατασκευή οδού Kαράγιωργα, Τεχνικού Τ1 & Οδού Αεροδροµίου) Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόµιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία Θήρας Κατασκευή Οδικού Τµήµατος Ποτίδαια-Κασσανδρεία του Οδικού Κυκλώµατος Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής Βελτίωση της οδού Γύθειο Αρεόπολη Γερολιµένας κατά τµήµατα Θεσσαλία / ΠΕΠ Νότιο Αιγαίο / ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης ΠΕΠ Μακεδονίας- Πελοπόννησος/ ΠΕΠ Αποσυµφόρηση της πόλης της Λάρισας Τέλος 2014 Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Μείωση της κυκλοφορίας στους οικισµούς των Φηρών και της Οίας Τέλος Τουρισµός / Οδική Ασφάλεια Μάρτιος λιµάνι του Γυθείου. Συµβολή στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη µε τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αύξηση του µεταφορικού έργου για εµπορικούς σκοπούς. Εγνατία ΑΕ/ Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 7 / 21

8 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) αι 68 ΒΟΑΚ: Ολοκλήρωση κατασκευής του τµήµατος Αγ. Βαρβάρα-Αγ. έκα (Καστέλλι) (χ.θ χ.θ ) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά Κρήτη/ ΕΠ Ενίσχυση της Ολοκλήρωση Κάθετου Άξονα Κρήτης Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 69 ΒΟΑΚ: Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθµιση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης Κρήτη/ ΕΠ Ενίσχυση της Ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού Άξονα (ΒΟΑΚ) Κρήτης Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 70 Ολοκλήρωση συνδέσεων αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ µε το λιµάνι και την πόλη της Πάτρας υτική Ελλάδα/ ΕΠ Ενίσχυση της Ολοκλήρωση των Εγκαταστάσεων του Λιµανιού της Πάτρας ώστε να υποδέχεται µεγαλύτερο αριθµό πλοίων, ιδίως από την Ιταλία ( Μ) Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι Οδική Σύνδεση της περιοχής Ακτίου µε το υτικό Άξονα Βορρά Νότου Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: τµήµατα Αρδάνιο- Μάνδρα & Μάνδρα Ψαθάδες υτική Ελλάδα / ΕΠ Ενίσχυση της Ανατολική Μακεδονία - Θράκη/ ΠΕΠ Μακεδονίας Κάθετος άξονας Ιονίας Οδού Ολοκλήρωση του κάθετου οδικού άξονα Αρδάνιο-Ορµένιο για την αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της περιφέρειας αποτελεί αναπτυξιακό στόχο του προγράµµατος. Τµήµα του ιευρωπαϊκού δικτύου 9IX Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 73 Οδικός άξονας Βέροια Νάουσα Σκύδρα: Αποπεράτωση τµήµατος Πατρίδα - Νάουσα Έργο γέφυρα - ιοχετεύει τον κυκλοφοριακό φόρτο της αγροτικής παραγωγής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 74 Εθνική Οδός Λάρισα- Τρίκαλα Θεσσαλία / ΠΕΠ Ο οδικός άξονας Λάρισας Τρίκαλα είναι ο βασικός οδικός άξονας για τις εσωτερικές και διαπεριφερειακές µετακινήσεις στη Θεσσαλία. Το έργο αυξάνει την οδική ασφάλεια και µειώνει τον απαιτούµενο χρόνο µετακίνησης. Μεγάλο έργο το οποίο χωρίζεται σε 2 στάδια. 3, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 75 Βελτίωση ιαπλάτυνση Επαρχιακής Οδού Βέλο Στιµάγκα Κούτσι - Νεµέα 76 Ασφάλεια Οδικού ικτύου Πελοπόννησος/ ΠΕΠ Κρήτη/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Οδική Ασφάλεια 0 1 Τέλος2015 Περιφερειάρχης Κρήτης ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 77 Ανακαίνιση υποδοµής - επιδοµής των γραµµών και ενίσχυση της σήραγγας από Οµόνοια ως Μοναστηράκι της ΑΕ ΗΣΑΠ Αττική/ ΕΠ Ενίσχυση της Το έργο επιτυγχάνει την αναβάθµιση του δικτύου σύµφωνα µε τις σύγχρονες απαιτήσεις της τεχνολογίας. Η ολοκλήρωση του έργου θα έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, µέσω της αύξησης της µέσης ταχύτητας κυκλοφορίας των συρµών και την ασφαλέστερη µεταφορά, την άνεση αλλά και την αναβάθµιση των γειτονικών περιοχών του δικτύου από την µείωση του θορύβου και των δονήσεων. Η αναβάθµιση της γραµµής θα συµβάλλει στην αύξηση του αριθµού των επιβατών, µε παράλληλη µείωση της διακίνησης µε Ι.Χ. γεγονός θα συµβάλλει στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης του Λεκανοπεδίου Τέλος 2012 Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. 8 / 21

9 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) αι 78 Επέκταση γραµµής 3 του Μετρό Αθήνας. Τµήµα "Αιγάλεω- Χαϊδάρι", αµαξοστάσιο Ελαιώνα, σταθµός µετεπιβίβασης "Χαϊδάρι", σταθµός µετεπιβίβασης "Κεραµεικός" Αττική/ ΕΠΠΕΡΑ Ωριµότητα και ταχεία προβολή. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: καθαρές µεταφορές Τέλος 2013 ιευθύνων Σύµβουλος Αττικό Μετρό / ηµοσίων Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 79 Επέκταση της γραµµής 3 του Μετρό Αθήνας: τµήµα Χαϊδάρι - Πειραιάς 80 Νέα Λεωφορεία ΕΘΕΛ 81 Κατασκευή Μετρό Θεσσαλονίκης 82 Αττική/ ΕΠ Ενίσχυση της Αττική/ ΕΠ Ενίσχυση της Το έργο θα συµβάλει στη βελτίωση της υποδοµής και των συνθηκών κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής, το οποίο αντιµετωπίζει οξύ κυκλοφοριακό πρόβληµα. Παράλληλα θα µειωθεί η ρύπανση από την κυκλοφορία και θα αναβαθµιστεί η ποιότητα ζωής Ανανέωση του στόλου των λεωφορείων της Αθήνας Ωριµότητα, ταχεία προβολή,πράσινες µεταφορές 3 3 υτική επέκταση του τραµ στον Αθήνα -Πειραιάς/ ΠΕΠ Πράσινες Μεταφορές Πειραιά Αττικής ΣΥΝΟΛΟ ιευθύνων Σύµβουλος Αττικό Μετρό / ηµοσίων Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι Μεταφορών/ ΥΠΥΜΕ Ι ιευθύνων Σύµβουλος Αττικό Μετρό - ηµοσίων ΤΡΑΜ ΑΕ ΛΙΜΑΝΙΑ Τροποποίηση και εκσυγχρονισµός λιµένα Κύµης Βελτίωση και Επέκταση Λιµένος Μαντουδίου Αποβάθρα στη θέση Πέταλο στο λιµάνι της Σύµης Έργα υποδοµής και προστασίας λιµανιού Παρ. Άστρους Στερεά Ελλάδα/ ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα/ ΠΕΠ Νότιο Αιγαίο/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης Πελοπόννησος/ ΠΕΠ Τουρισµός - Προσβασιµότητα στην Ανατολική Εύβοια Σεπτέµβριος Αναβάθµιση υποδοµών µεταφορών και λιµενικών εγκαταστάσεων Τέλος Αναβάθµιση υποδοµών µεταφορών και λιµενικών εγκαταστάσεων Τέλος 2013 Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Νότιας ωδεκανήσου Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Τέλος 2013 ήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας 87 Νέος Λιµένας Πατρών: 3ο τµήµα Α' Φάσης υτική Ελλάδα/ ΕΠ Ενίσχυση της Η ολοκλήρωση του έργου θα συµβάλλει θετικά στην αναδιάρθρωση και αναβάθµιση της ναυτιλίας, στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης µέσω της βελτίωσης των υποδοµών και της λειτουργικότητας των λιµανιών. Τα λιµάνια είναι η διεθνής πύλη της χώρας (δυτική είσοδος) και εξυπηρετεί τη µετακίνηση σηµαντικού αριθµού επιβατών και µεγάλου όγκου εµπορευµάτων / 21

10 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) αι 88 Νέος Λιµένας Ηγουµενίτσας: Γ Φάση Ήπειρος/ ΕΠ Ενίσχυση της Η ολοκλήρωση του έργου θα συµβάλλει θετικά στην αναδιάρθρωση και αναβάθµιση της ναυτιλίας, στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης µέσω της βελτίωσης των υποδοµών και της λειτουργικότητας των λιµανιών. Τα λιµάνια είναι η διεθνής πύλη της χώρας (δυτική είσοδος) και εξυπηρετεί τη µετακίνηση σηµαντικού αριθµού επιβατών και µεγάλου όγκου εµπορευµάτων Λιµάνι Κατάκολου υτική Ελλάδας/ ΠΕΠ Πρόκειται για νέο έργο και η πρόταση βρίσκεται ακόµη υπό διαµόρφωση. Ωστόσο, το έργο είναι υψίστης σηµασίας για την ανάπτυξη του τουρισµού στην περιοχή της υτικής Ελλάδας. Το έργο αφορά την ενίσχυση του τουρισµού "κρουαζιέρας" και τη σύνδεση µε την Αρχαία Ολυµπία. Το έργο περιλαµβάνει διάφορες ενέργειες όπως: βελτίωση των λιµενικών υποδοµών, οδική σύνδεση µε τον εθνικό δρόµο καθώς και βελτίωση του σιδηροδροµικού δικτύου. 0 1 άγνωστο, δεν έχει υποβληθεί Περιφερειάρχης υτικής Ελλάδος 90 Λιµάνι Γυθείου (Εµπορικό και Κρουαζιερόπλοια) 91 Λιµάνι Μυτιλήνης Πελοπόννησος / ΠΕΠ Βόρειο Αιγαίο/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης Οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής µεσω της ενίσχυσης του εµπορίου στην Πελοπόννησο και της αύξησης της τουριστικής κίνησης Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη της Λέσβου Εγνατία ΑΕ/ Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 92 Λιµάνι Λαυρίου Αττική/ ΠΕΠ Αττικής Το έργο είναι συµπληρωµατικό του έργου συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ταµείο Συνοχής και θα συµβάλλει στην αναβάθµιση των λιµενικών υποδοµών του λιµανιού. 1 1 άγνωστο, δεν έχει υποβληθεί 93 Νότια προβλήτα Λιµάνι Πειραιάυπηρεσίες για κρουαζιερόπλοια (1ο τµήµα) Αττική/ΠΕΠ Αττικής Αύξηση της τουριστικής κίνησης και αύξηση της απασχόλησης 3 3 άγνωστο, δεν έχει υποβληθεί Περιφερειάρχης Αττικής/ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΛΠ ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΑ 94 Ολοκλήρωση αναβάθµισης Κρατικού αερολιµένα Θεσσαλονίκης "Μακεδονία" ΕΠ Ενίσχυση της Με το έργο της επέκτασης του διαδρόµου προσγειώσεων / απογειώσεων και του παράλληλου τροχιόδροµου κατά 1000 µέτρα προς τη θάλασσα θα καταστεί δυνατή η προσέγγιση υπερατλαντικών πτήσεων. Το έργο ολοκληρώνει µια σειρά παρεµβάσεων µε αποτέλεσµα την βελτίωση της ασφάλειας, αύξηση επιβατικής κίνησης, βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης και ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως κόµβο αεροπορικών µεταφορών ιευθυντής ΕΥ Ε Βόρειας Ελλάδας / ΓΓ ηµοσίων Έργων / ΥΠΥΜΕ Ι ΣΥΝΟΛΟ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 10 / 21

11 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) αι 95 Αποπεράτωση ηλεκτροκίνησης διπλής σιδηροδροµικής γραµµής στο τµήµα ΣΚΑ-ΚΙΑΤΟ Αττική, Πελοπόννησος/ ΕΠ Ενίσχυσης της Το έργο προβλέπει την ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης των 105,4 χλµ. της γραµµής ΣΚΑ - Κιάτο. Το προτεινόµενο έργο αποτελεί µέρος του ευρύτερου προγράµµατος της ανανέωσης του σιδηροδροµικού άξονα ΠΑΘΕΠ και ειδικότερα της γραµµής ΣΚΑ - Κιάτο το οποίο είναι ένα σηµαντικό προαστιακό έργο. Συµβάλλει σηµαντικά στην ολοκλήρωση του δικτύου, στη µείωση του χρόνου και του κόστους των µεταφορών και στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του δικτύου δεν είναι Τέλος 2013 Πρόεδρος και ιευθύνων της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 96 Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής Ροδοδάφνη - Ρίο και κατασκευή ηλεκτροκίνησης στο τµήµα Κιάτο - Ροδοδάφνη Πελοπόννησος - υτική Ελλάδα / ΕΠ Προσπελασιµότητα Το έργο αφορά στην κατασκευή νέας διπλής ηλεκτροκινούµενης γραµµής µήκους 28 χλµ στο τµήµα Ροδοδάφνη Ρίο µε σηµατοδότηση και τηλεδιοίκηση καθώς και την εγκατάσταση συστήµατος ηλεκτροκίνησης στο τµήµα Κιάτο Ροδοδάφνη µήκους 71 χλµ. Το έργο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της σιδηροδροµικής σύνδεσης της Πάτρας και της. Ελλάδας µε την υπόλοιπη χώρα και αποτελεί και δέσµευση της χώρας προς την ΕΕ. Το λιµάνι της Πάτρας αποτελεί πύλη εισόδου στη χώρα, τόσο επιβατών όσο και εµπορευµάτων. Η γραµµή, επιπροσθέτως, θα λειτουργήσει σε µεγάλο µήκος της και προαστιακά προς την Αθήνα (ήδη λειτουργεί έτσι έως Κιάτο). Η ολοκλήρωση του εν λόγω τµήµατος είναι υψιλής προτεραιότητας καθώς η ολοκλήρωση της γραµµής προς Πάτρα αποτελεί κοµβικό στόχο του Προγράµµατος δεν είναι Πρόεδρος και ιευθύνων της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 97 Ολοκλήρωση νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας - Λιανοκλαδίου - οµοκού Στερεά Ελλάδα / ΕΠ Ενίσχυση της προσπελασιµότητας Το έργο αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την ολοκλήρωση του σιδηροδροµικού άξονα της χώρας. Αποτελεί τµήµα του άξονα προτεραιότητας 22 ( Μ) και µε την ολοκλήρωσή του, η γραµµή σε όλο το µήκος του άξονα Αθήνα -Θεσσαλονίκη θα είναι διπλή και παράλληλα θα έχει εκσυγχρονιστεί ούτως ώστε να επιτυγχάνεται σηµαντική µείωση του χρόνου διαδροµής (η µείωση του χρόνου στο συγκεκριµένο µόνο τµήµα εκτιµάται σε 50 λεπτά περί, ενώ ο χρόνος για το σύνολο της διαδροµής Αθήνα - Θεσσαλονίκη εκτιµάται σε 3,5 ώρες). Με την ολοκλήρωση του τµήµατος εξυπηρετείται η µετακίνηση πληθυσµού και η διακίνηση εµπορευµάτων από και προς τις περιοχές κατά µήκος της γραµµής Αθήνας - Θεσσαλονίκης. Το έργο συµβάλλει στους εξής στόχους: Εξάλειψη των ασυνεχειών του σιδηροδροµικού δικτύου, βελτίωση ασφάλειας, µείωση του χρόνου και του κόστους µετακίνησης, εξάλειψη σηµείων συµφόρησης, µείωση επιπτώσεων στο περιβάλλον, εξοικονόµηση ενέργειας, εξασφάλιση διαλειτουργικότητας και διατροπικότητας, βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης δεν είναι Πρόεδρος και ιευθύνων της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 98 Αποπεράτωση προαστιακού σιδηρόδροµου Αττικής ΣΚΑ - Τρεις Γέφυρες Αττική / ΕΠ Ενίσχυση της Ολοκλήρωση του Προαστιακού Σιδηροδρόµου Μεταφορών / ΥΠΥΜΕ Ι 11 / 21

12 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) αι 99 Αποπεράτωση εγκατάστασης σύγχρονης σηµατοδότησης - τηλεδιοίκησης και τηλεπικοινωνιών στον ΠΑΘΕΠ Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία / ΕΠ ενίσχυση της Το έργο (µε προβλεπόµενο προϋπολογισµό 90 εκατοµµυρίων ευρώ) είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί εντός του πλαισίου του ΕΣΠΑ, δεδοµένου ότι περιλαµβάνει την ανάπτυξη του συστήµατος ERTMS (Ευρωπαϊκό Σύστηµα ιαχείρισης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόµων), διασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τη διαλειτουργικότητα του ελληνικού σιδηροδροµικού δικτύου µε τα άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα. Η διαλειτουργικότητα αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηµατοδότηση όλων των σιδηροδροµικών έργων του ΕΣΠΑ και η έλλειψή του µπορεί να ακυρώσει τη συγχρηµατοδότηση. 3 3 άγνωστο, δεν έχει υποβληθεί Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής Αθήνας (ΣΚΑ) - Πάτρας στο τµήµα ιακοφτό - Ροδοδάφνη Κατασκευή παραλλαγής της σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκη Ειδοµένη, στο τµήµα Πολύκαστρο Ειδοµένη (Φάση Β) Κατασκευή Β λειτουργικής φάσης Θριασίου πεδίου & κατασκευή Σ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ Αποπεράτωση προαστιακού σιδηρόδροµου Αττικής: τµήµα Πειραιάς- 3 Γέφυρες Αναβάθµιση σιδηροδροµικής γραµµής Αλεξ/πολης -Ορµενίου, µεταξύ Σ.Σ. ιδυµοτείχου Σ.Σ. Μαρασίων υτ. Ελλάδα / ΕΠ Προσπελασιµότητα Αττική/ ΠΕΠ Αττικής Αθήνα-Πειραιάς/ ΠΕΠ Αττικής Ανατολική Μακεδονία Θράκη/ ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκη Αποτελεί τµήµα του άξονα ΠΑΘΕΠ, ανήκει στα Μ. Το έργο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της σιδηροδροµικής σύνδεσης της Πάτρας και της. Ελλάδας µε την υπόλοιπη χώρα και αποτελεί και δέσµευση της χώρας προς την ΕΕ. Το λιµάνι της Πάτρας αποτελεί πύλη εισόδου στη χώρα, τόσο επιβατών όσο και εµπορευµάτων. Η ολοκλήρωση της γραµµής προς Πάτρα αποτελεί κοµβικό στόχο του Προγράµµατος 3 3 άγνωστο, δεν έχει υποβληθεί Τµήµα του άξονα ΠΑΘΕΠ (έργο-γέφυρα) 3 ΝΑΙ (MP) 812 Η Β Φάση κατασκευής του έργου. Η Α' φάση του έργου συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ταµείο Συνοχής Πράσινες Μεταφορές Βελτίωση της προσβασιµότητας και της ανταγωνιστικότητας της περιοχής, καθώς συνδέει την Αλεξανδρούπολη µε το Βόρειο Τµήµα της Περιφέρειας. δεν είναι δεν είναι δεν είναι ΣΥΝΟΛΟ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προµήθεια, εγκατάσταση Συστήµατος Τηλε-ελέγχου Τηλεχειρισµού για την 105 βελτιστοποίηση της διαχείρισης του πόσιµου Νερού της ΕΥΑ Λαµίας Αποφόρτιση Χειµάρρου Κραυσίδωνα από όµβρια ύδατα του αστικού ιστού και συλλογή εκτροπή εκβολή αυτών στη θάλασσα Αποκατάσταση σε διάφορα σηµεία του Ποταµού Πηνειού Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισµών του ήµου Κοζάνης Θεσσαλία / ΠΕΠ Η βιώσιµη διαχείριση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων Τέλος 2011 Πρόεδρος ΕΥΑ Λαµίας Θεσσαλία / ΕΠΠΕΡΑΑ Προστασία του περιβάλλοντος Τέλος 2011 Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Θεσσαλία/ ΠΕΠ υτική Μακεδονία/ Προστασία του περιβάλλοντος Μάρτιος 2012 Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Περιβάλλον - βιώσιµη ανάπτυξη Ιούνιος 2012 ήµαρχος Κοζάνης 12 / 21

13 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, επέκτασης σχεδίου πόλης στην περιοχή ροσιά, του ήµου Πρέβεζας Αντικαταστάσεις - επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης της νοτιοανατολικής πλευράς Πάτρας Κλείσιµο και αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης διάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ Α) Ήπειρος/ ΠΕΠ υτική Ελλάδα/ ΠΕΠ ιαπεριφερειακό/ ΕΠΠΕΡΑΑ αι Ποιότητα Ζωής. Περιβάλλον και Τουρισµός Σεπτ ήµαρχος Πρέβεζας Περιβάλλον - βιώσιµη ανάπτυξη Τέλος 2012 ήµαρχος Πάτρας Περιβάλλον και θετικό κοινωνικό αντίκτυπο- ηµόσια Υγεία Τέλος 2012 ήµαρχοι - Περιφερειάρχες Νέοι σταθµοί τηλεελέγχου τηλεχειρισµού ύδρευσης ήµου Σερρών Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α) Βορειοδυτικού Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης (Β ΠΣΘ) ιευθέτηση ρέµατος Εσχατιάς παρά την οδό Φλέβας και άρση στένωσης διευθετηµένου τµήµατός του Εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων.. Βατερού. Κοζάνης Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αναβάθµιση του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητα ζωής των κατοίκων Τέλος 2012 ήµαρχος Σερρών Τέλος 2012 Αττική/ ΠΕΠ Αττικής Προστασία του περιβάλλοντος 3 1 Τέλος 2012 υτική Μακεδονία/ Αναβάθµιση του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων Σύνδεσµος ΟΤΑ περιοχής µείζονος Θεσσαλονίκης Ιαν ήµαρχος Κοζάνης 116 Επέκταση - αναβάθµισηεκσυγχρονισµός αποχετευτικού συστήµατος παραλίµνιας ζώνης Ήπειρος / ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς- Ηπείρου Αναβάθµιση του περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητα ζωής των κατοίκων και αύξηση της τουριστικής κίνησης Μάρτιος 2013 ήµαρχος Ιωαννίνων Επείγοντα αντιπληµµυρικά έργα χειµάρρου Ξηριά (τµήµα από χ.θ έως χ.θ ) ίκτυα αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. σε.. του ήµου Κοζάνης Ανάπλαση Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης - Τµήµα από Βασιλικό Θέατρο έως τους Οµίλους Θαλασσίων Αθληµάτων Αποχετευτικό σύστηµα στην παραλιακή Ζώνη Ελούντας -Πλάκας Κατασκευής δικτύων απορροής οµβρίων υδάτων στο ήµο Παιανίας Αποχέτευση λυµάτων ΕΥΑΝ. Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου λυµάτων Λευκακίων- Πυργιώτικων-Εξώστη Θεσσαλία/ ΠΕΠ υτική Μακεδονία/ Κρήτη/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης Προστασία του περιβάλλοντος Ιούνιος 2013 Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Αναβάθµιση του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Βελτίωση του αστικού τοπίου και αναβάθµιση της τουριστικής εικόνας της Θεσσαλονίκης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Βελτίωση του περιβάλλοντος σε ένα από τα πιο τουριστικά κέντρα της Ελλάδος Ιούνιος 2013 ήµαρχος Κοζάνης Τέλος 2013 Επικεφαλής της Μονάδας - Τµήµα Αρχιτεκτονικών Έργων - ήµαρχος Θεσσαλονίκης Τέλος 2013 Πρόεδρος ΕΥΑ Αγ. Νικολάου Αττική/ ΕΠΠΕΡΑΑ Προστασία του περιβάλλοντος 3 1 Τέλος 2013 Περιφερειάρχης Αττικής Πελοπόννησος / ΠΕΠ Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Τέλος 2013 ήµαρχος Ναυπλίου 13 / 21

14 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) 123 Αποχέτευση Ηγουµενίτσας 124 Αποκατάσταση Ποταµού Σούλου Αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης Ζακύνθου Ολοκλήρωση ύδρευσης Ναυπλίου Ήπειρος/ ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος- Ηπείρου υτική Μακεδονία/ Ζάκυνθος/ ΠΕΠ Πελοπόννησος / ΠΕΠ υτικής Ελλάδος- αι Ποιότητα Ζωής. Περιβάλλον και Τουρισµός Μάρτιος 2014 ήµαρχος Ηγουµενίτσας Προστασία του περιβάλλοντος, προσαγωγή νερού στη Θεσσαλονίκη και ανάπτυξη του τουρισµού. Οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής, προστασία του περιβάλλοντος και ανάπτυξη του τουρισµού Τέλος 2014 ήµαρχος Εορδαίας 0 1 άγνωστο, δεν έχει υποβληθεί Τέλος 2014 Πρόεδρος της ΕΥΑ Ζακύνθου Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Τέλος 2014 ήµαρχος Ναυπλίου 127 Επαναδηµιουργία Λίµνης Κάρλας Θεσσαλία/ ΕΠ Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη Το έργο είναι µεγάλης προβολής, καθώς αφορά προστατευόµενη περιοχή και έχει σηµαντικές οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις, αφού εξασφαλίζει πόσιµο νερό για το Βόλο Έργα ιαχείρισης Υγρών Αποβλήτων σε 120 µικρούς οικισµούς κατηγορίας Γ' ( κάτοικοι) Συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων των περιοχών Κορωπίου - Παιανίας Ολοκληρωµένες Εγκαταστάσεις ιαχείρισης Αποβλήτων Αξιοποίηση και Ανάδειξη Λίµνης Πολυφύτου Προµήθεια εξοπλισµού προεπεξεργασίας και ανακύκλωσης αστικών στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ ιαπεριφερειακό / ΕΠΠΕΡΑΑ Ανατολική Αττική/ ΠΕΠ Αττικής Συµβολή στη δηµιουργία σηµαντικών θέσεων απασχόλησης, στην προστασία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. 1, 2, ήµοι - Περιφέρειες Βελτίωση της ποιότητα ζωής των κατοίκων Περιφερειάρχης Αττικής Αττικής/ ΠΕΠ Αττικής Το έργο αφορά όλη την Περιφέρεια Αττικής υτική Μακεδονία/ Ανατολική Μακεδονία/ Προστασία του περιβάλλοντος και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Η προεπεξεργασία και ανακύκλωση των αστικών στερεών αποβλήτων θα συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη της περιφέρειας µε τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. όχι υτική Μακεδονία/ Εργασίες προστασίας της Λίµνης Προστασία του περιβάλλοντος της Καστοριάς ΣΥΝΟΛΟ Περιφερειάρχης Αττικής Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 134 Ανάδειξη και αποκατάσταση περιφερειακών µνηµείων αρχαιολογικού χώρου Κνωσού (κατοικία ιερέα, µινωική έπαυλη, βασιλικός τάφος) Κρήτη/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς ,92 1/10/2013 Υργείο Πολιτισµού και Τουρισµού 135 ιατήρηση και Αποκατάσταση των µνηµείων της Ακρόπολης Κέντρο Αθήνας/ ΠΕΠ Αττικής Ορατό τουριστικό έργο Τέλος 2013 Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος του Οργανισµού του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης 14 / 21

15 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) ιαπλάτυνση θαλάσσιου διαύλου Λευκάδας Αποκατάσταση µνηµείων Κάστρου Μυτιλήνης Λευκάδα/ ΠΕΠ υτικής Ελλάδας - Βόρειο Αιγαίο/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης Αύξηση της τουριστικής κίνησης (διέλευση των κότερων από τον δίαυλο Λευκάδας). αι Ιούνιος 2014 Περιφερειάρχης Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς Ιούνιος 2014 Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου 138 Ανάπλαση ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών Φάση Γ 139 Θέατρο Ζακύνθου 140 Αποκατάσταση και διαρρύθµιση παλαιού τελωνείου Χανίων για τη δηµιουργία κέντρου πολλαπλών πολιτιστικών δραστηριοτήτων Ιόνια Νησιά/ ΠΕΠ Κρήτη/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης Τέλος 2014 Υργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ηµιουργία Πολιτιστικής Οικονοµίας Τέλος 2014 ήµαρχος Ζακύνθου Αστικό έργο αποκατάστασης συµβάλλει στην αναβάθµιση της τουριστικής εικόνας των Χανίων άγνωστο/ όχι Τέλος 2014 ήµαρχος Χανίων 15 / 21

16 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) αι 141 Β φάση επανέκθεσης προϊστορικών κλασικών και βυζαντινών αρχαιοτήτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας Στερεά Ελλάδα/ ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου Πολιτισµός και Τουρισµός Τέλος 2014 ιευθυντής της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 142 Νέο Μουσείο της Βεργίνας Ανέγερση του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσαράς Κρήτης Υποβρύχια µουσεία και καταδυτικά πάρκα στην Αλόννησο και Σκόπελο Τουριστική προβολή Περιφέρειας της Αττικής Αποκατάσταση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και της σύνδεσης των αρχαιολογικών χώρων Ανάδειξη Κάστρου Καρύταινας (διαµόρφωση µονοπατιού, συντήρηση-στερέωση Ιερού ναού Παναγίας, στερέωση οικίας Κολοκοτρώνη και αποκατάσταση βυζαντινού Πύργου Ματζουρανόγιαννη, αποκατάσταση Λεβένταινας) Κρήτη/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης Θεσσαλία/ ΠΕΠ Πολιτισµός και Τουρισµός - Σηµαντικό Αρχαιολογικό σηµείο 1 1 άγνωστο- δεν έχει υποβληθεί άγνωστο- δεν έχει υποβληθεί ηµιουργία νέου τουριστικού πόλου στην Κεντρική Κρήτη Αττική/ ΠΕΠ Αττικής Αττική/ ΠΕΠ Αττικής Πελοπόννησος / ΠΕΠ υτικής Ελλάδος- Ανάπτυξη του τουρισµού µε την προώθηση των υποθαλάσσιων πολιτιστικών αγαθών. Σηµαντικές επιπτώσεις στον τοµέα του τουρισµού και της απασχόλησης Σηµαντικές επιπτώσεις στον τοµέα του τουρισµού και της απασχόλησης Προϊστάµενος Τµήµατος- ΕΠΚΑ Επικεφαλής της ιεύθυνσης Μουσείων και Πολιτιστικών κτιρίων του Υργείου Πολιτισµού Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Περιφερειάρχης Αττικής 0 1 άγνωστο- δεν έχει υποβληθεί Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Περιφερειάρχης Αττικής Υργείο Πολιτισµού και Τουρισµού (25η ΕΒΑ) 148 Εναλλακτικός Τουρισµός ιαπεριφερειακό/ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Εκσυγχρονισµός - επέκταση των δραστηριοτήτων επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στον τοµέα παροχής υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισµού. 1- Ενεργή Πρόσκληση ΣΥΝΟΛΟ µήνες από την ηµεροµηνία ένταξης Πολιτισµού και Τουρισµού ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 149 Κατασκευή Νηπιαγωγείου στην περιοχή Αγίου Αθανασίου Κοζάνης υτική Μακεδονία / Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου στο Χιλιοδένδρι Ανέγερση 15ου Γυµνασίου - 15ου Λυκείου Λάρισας ωδεκαθέσιο ηµοτικό Σχολείο στο Τ.. Νέας Καλλικράτειας του ήµου Καλλικράτειας υτική Μακεδονία / Θεσσαλία/ ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος- Ηπείρου Κοινωνική Αλληλεγγύη Τέλος Αναβάθµιση των εκπαιδευτικών συνθηκών Απρίλιος 2012 Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας Αναβάθµιση των εκπαιδευτικών συνθηκών Μάιος 2012 ήµαρχος Λάρισας Αναβάθµιση των συνθηκών εκπαίδευσης Τέλος 2012 Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 153 Κατασκευή κτιρίου τµήµατος Οικολογίας και Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο (Τ.Ε.Ι. ) Ιόνια Νησιά/ ΠΕΠ υτικής Ελλάδος- Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων Αναβάθµιση των συνθηκών εκπαίδευσης Τέλος 2012 Υργείο Παιδείας 16 / 21

17 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) 154 Κατασκευή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Θήρας 155 2ο Γυµνάσιο ν. Κω 156 Κατασκευή νέου κτιρίου και εκσυγχρονισµός υφιστάµενης κτιριακής υποδοµής του Γενικού Νοσοκοµείου Χίου "Σκυλίτσειο" Νότιο Αιγαίο/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης Νότιο Αιγαίο/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης Βόρειο Αιγαίο/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου- Κρήτης Στέγαση φοιτητών σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και βελτίωση των κοινωνικών υποδοµών Στέγαση φοιτητών σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και βελτίωση των κοινωνικών υποδοµών αι Τέλος Τέλος Βελτίωση υποδοµών Υγείας Τέλος 2012 Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου 157 Ενιαίο σχολικό συγκρότηµα (Γυµνάσιο - Λύκειο) Λαµίας Στερεά Ελλάδα- ΠΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων Αύγουστος 2013 Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος 158 Κατασκευή νέου τριώροφου κτιρίου στο Γενικό Νοσοκοµείο Έδεσσας Υγεία - Κοινωνική Αλληλεγγύη Τέλος 2013 Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 159 Β' φάση κτιριακών εγκαταστάσεων τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης Κρήτη- ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου- Κρήτης Βελτίωση υποδοµών εκπαίδευσης Τέλος 2013 Πολυτεχνείο Κρήτης Ολοκλήρωση κατασκευής του Γενικού Νοσοκοµείου Αγρινίου Κατασκευή και προµήθεια εγκατάσταση εξοπλισµού του πολυδύναµου κέντρου αντιµετώπισης αλκοολικών και της κρίσης των χρηστών ναρκωτικών στο νοσοκοµείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων ηµιουργία Νέου ΤΕΠ Γ.Ν Φιλιατών στην Ηγουµενίτσα Αποκατάσταση κτιρίου Β' κτιριακού συγκροτήµατος Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο υτική Ελλάδα- ΠΕΠ υτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων Ήπειρος/ ΠΕΠ Ήπειρος/ ΠΕΠ Νότιο Αιγαίο/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης Υγεία - Κοινωνική Αλληλεγγύη Τέλος 2013 ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε Βελτίωση υποδοµών Υγείας Τέλος 2013 ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε Βελτίωση υποδοµών Υγείας Τέλος 2013 ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε Βελτίωση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Τέλος 2013 Πανεπιστήµιο Αιγαίου 164 Αναβάθµιση κεντρικού κτιρίου του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας" και προµήθεια εγκατάσταση ιατρικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισµού υτική Ελλάδα/ ΠΕΠ υτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων Το έργο περιλαµβάνει την τελική αποκατάσταση του κεντρικού κτιρίου του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών "Άγιος Ανδρέας", το οποίο επλήγη από σεισµό το Η του έργου θα αποσυµφορήσει το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου, και θα αναβαθµίσει τις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας. Το έργο αφορά επίσης την προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού για την κάλυψη των ελλείψεων της νέας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών "Άγιος Ανδρέας" ήδη λειτουργεί και ουσιαστικά θα ολοκληρώσει την κατασκευή Τέλος 2014 ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. 17 / 21

18 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γενναδίου Ρόδου Κατασκευή και εξοπλισµός νοσοκοµείου Κοµοτηνής σε νέες κτιριακές δοµές 200 κλινών Νότιο Αιγαίο/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης Ανατολική Μακεδονία- Θράκη / ΠΕΠ Μακεδονίας Στέγαση φοιτητών σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και βελτίωση των κοινωνικών υποδοµών Το νέο νοσοκοµείο Κοµοτηνής είναι η πιο σηµαντική παρέµβαση στην περιφέρεια αι Τέλος 2014 ήµαρχος Ρόδου ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ): ΣΥΝΟΛΟ δηµιουργίας θέσεων εργασίας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 1 Αναβάθµιση των µηχανισµών επιτήρησης της αδήλωτης εργασίας δράσεις προϋπολογισµού παρακολουθούνται από το Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ. Το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισµού παρακολουθείται από τα Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ και Ε.Π ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Συστηµατικές παρεµβάσεις µε στόχο την ενίσχυση των µηχανισµών επίβλεψης της αγοράς εργασίας και στόχο µεταξύ άλλων την διασφάλιση της µείωσης της αδήλωτης εργασίας. 2 3 Τέλος 2014 Υργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων (ΕΠΑΝΑ ) Υργείο Εσωτερικών (Ε.Π. ιοικητική Μεταρρύθµιση) Στο σύνολο της χώρας Υργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ε.Π. Ψηφιακή ) 2 Εναρµόνιση Οικογενειακής & Επαγγελµατικής Ζωής Στο σύνολο της χώρας Οι ήδη εγκεκριµένες και συνεχιζόµενες δράσεις στοχεύουν στην αύξηση της απασχολησιµότητας και της ισότιµης συµµετοχής των γυναικών στην εργασία, µέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους (βρεφών, παιδιών και εφήβων). Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή τους, προκειµένου να εναρµονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόµενους ρόλους τους µεταξύ οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής Υργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 18 / 21

19 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) 3 Α. Εκπόνηση θεσµικού, κανονιστικού, διοικητικού και δηµοσιονοµικού πλαισίου µε στόχο την προώθηση της κοινωνικής οικονοµίας και τη διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων Β. Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονοµίας για την απασχόληση ευάλωτων οµάδων Α Β Συστηµατική παρέµβαση µε στόχο την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας και ειδικότερα των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισµών µπορούν να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική συνοχή και στην ένταξη των ατόµων από ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, συµπληρώνοντας τις βασικές πολιτικές για την οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση αι 1 1 Υργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 4 Α.Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ) Β. Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες Οι δράσεις στοχεύουν στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, µε βάση τις τοπικές ανάγκες, τις συνθήκες της αγοράς εργασίας και της πλήρους απασχόλησης (πολυαπασχόληση, συµπληρωµατική απασχόληση κλπ) ιδιαίτερα σε περιοχές µε φθίνουσες βιοµηχανίες αντιµετωπίζουν προβλήµατα αναδιάρθρωσης Υργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 5 Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) - Η Μετάβαση: Πολιτισµός και Ένταξη ΕΚΟ στα δηµοτικά σχολεία Μεταρρύθµιση, εκσυγχρονισµός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος. Το Νέο Σχολείο εξυπηρετεί τόσο τις κοινωνικές όσο και εκπαιδευτικές ανάγκες µέσω των νέων προγραµµάτων σδών 3 1 Υργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,, Ειδική Γραµµατέας Ευρωπαϊκών Πόρων (ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση) 6 Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού (Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρµας) - Ψηφιακό υλικό για τα Σχολεία Όλη η Επικράτεια Επιτάχυνση του ρυθµού της ένταξης των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία 3 1 Υργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,, Ειδική Γραµµατέας Ευρωπαϊκών Πόρων (ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση) 7 Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας Όλη η Επικράτεια Ενίσχυση του συστήµατος και των υπηρεσιών διά βίου εκπαίδευσης και προώθησης της ίσης πρόσβασης. Τα Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας είναι για εκείνους δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη εκπαίδευση, και ως εκ τούτου κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισµό και περιθωριοποίηση. Παρέχουν στα άτοµα αυτά τη δυνατότητα αποκτώντας ένα απολυτήριο Γυµνασίου να ενσωµατωθούν µε τις υπάρχουσες κοινωνικές, οικονοµικές και επαγγελµατικές δοµές και να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους 3 1 Υργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,, Ειδική Γραµµατέας Ευρωπαϊκών Πόρων (ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση) 8 Πρακτική Άσκηση γ βάθµιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήµια) Όλη η Επικράτεια Αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος και της αγοράς εργασίας. Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί στην προετοιµασία των φοιτητών των πανεπιστηµίων για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. 3 1 Υργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,, Ειδική Γραµµατέας Ευρωπαϊκών Πόρων (ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση) 19 / 21

20 Κατάλογος των έργων Προτεραιότητας ΕΣΠΑ , συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής Αυτός είναι επικαιροποιηµένος ο κατάλογος των έργων προτεραιότητας συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάστηκε αρχικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη Ωριµότητα (β) αι 9 10 Ενίσχυση βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας (Πρόγραµµα ΘΑΛΗΣ) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Αναµόρφωση του κράτους: Προς ένα επιτελικό κράτος (Εισήχθη στο ΕΠ το 2010 ως έργο προβλέπεται από το Μνηµόνιο όσον αφορά την λειτουργική ανασκόπηση της λειτουργικής Κυβέρνησης) - Νοµοθετικό Πλαίσιο Όλη η Επικράτεια Η προτεινόµενη Πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεπιστηµονικής ή και διιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας, µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας. Η αναδιοργάνωση του κράτους στοχεύει στη δηµιουργία ενός πιο φιλικού προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις συστήµατος διοίκησης θα οδηγήσει σε µια πιο παραγωγική και ανταγωνιστική οικονοµία και θα προωθήσει τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική ολοκλήρωση. Το έργο αφορά στην 1η φάση της αναδιοργάνωσης: - " Λευκή Βίβλο " της αναδιοργάνωσης του κράτους - Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης -Σχέδιο Νόµου για το εκτελεστικό κράτος και το νέο µοντέλο διακυβέρνησης - Την προετοιµασία για το νοµοθετικό πλαίσιο Τέλος 2012 Υργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,, Ειδική Γραµµατέας Ευρωπαϊκών Πόρων (ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση) Υργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης - Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης- Ειδική Γραµµατεία για την ιοικητική Μεταρρύθµιση 11 Αναδιοργάνωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και καθιέρωση του ERP σε όλα τα Υργεία Η αναδιοργάνωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στοχεύει στη δηµιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και αποτελεσµατικού συστήµατος ελέγχου των δαπανών, σύµφωνα µε τον κρατικό προϋπολογισµό και το πολυετή προϋπολογισµό των συναρµόδιων υργείων και άλλων φορέων του ελληνικού κράτους, οδηγεί σε µια πιο αποτελεσµατική χρήση των εθνικών πόρων. Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των " Μονάδων Προγραµµατισµού και Προϋπολογισµού " στα αρµόδια υργεία, στοχεύει σε µια πιο αποδοτική χρήση των πόρων από τα υργεία για την αποτελεσµατική εφαρµογή των πολιτικών τους Υργείο Οικονοµικών - Υργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης - Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης/ Ειδική Γραµµατεία για την ιοικητική Μεταρρύθµιση - Όλα τα Υργεία 12 Σύµβουλος για την εφαρµογή µέτρων πάταξης της γενικευµένης φοροδιαφυγής και επίτευξης βιώσιµης φορολογικής συµµόρφωσης Το έργο αφορά τη δηµιουργία µιας ad hoc δοµής, αποτελούµενη από µέλη του Αναδόχου και υπηρεσιακών παραγόντων του Υργείου. Αυτό θα πρέπει να ενσωµατωθεί στην νέα δοµή του Υργείου. Το έργο αναµένεται να πετύχει τις ακόλουθες πέντε προτεραιότητες του Σχεδίου δράσης για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής: 1. Εφαρµογή της φορολογικής µεταρρύθµισης 2. Ανάκτηση των εσόδων 3. Χειρισµός Μεγάλων φορολογούµενων 4. ιαχείρισης Μεγάλη Ακίνητης Περιουσίας & υψηλού εισοδήµατος 5. Επιστροφή των παρακρατούµενων φόρων και φορολογικής συµµόρφωσης Τέλος 2014 Υργείο Οικονοµικών - Υργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης - Ειδική Γραµµατεία για την ιοικητική Μεταρρύθµιση 20 / 21

ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ

ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 01 ΑΜΘ 5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ Πιλοτική αξιοποίηση του γεωθερµικού πεδίου Ερατείνου στο ήµο Νέστου Ανατολική Μακεδονία - Θράκη / ΕΠ Μακεδονίας - 5.000.000 End 2014 ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο 1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο Η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα (πίνακες προγραµµατιζόµενων έργων και αξιολόγησή/κατάστασή τους). Στο

Διαβάστε περισσότερα

Έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ

Έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ Έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ Σε συνεργασία των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οριστικοποιήθηκε κατάλογος 181 έργων προτεραιότητας (priority projects) συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

Priority projects list (8th monitoring progress report received mid-october 2013) ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Priority projects list (8th monitoring progress report received mid-october 2013) ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 Priority projects list (8th monitoring progress report received mid-october 2013) ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ AA ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..]

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..] ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..] Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΦΜ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Ενημερωτικό σημείωμα 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Στον τομέα του περιβάλλοντος εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 90 έργα συνολικού π/υ 542,8 εκ (συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ 505,3 εκ

Διαβάστε περισσότερα

1029 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 3,19 δις ευρώ, εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ

1029 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 3,19 δις ευρώ, εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1029 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 3,19 δις ευρώ, εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ Δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενισχύει τοµείς της οικονοµίας όπως: Βιοµηχανία Τουρισµός Εµπόριο Ερευνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Από το 1997 μέχρι το 2009 η Εγνατία Οδός ΑΕ κατασκεύασε τον μεγαλύτερο οδικό

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιεχειρησιακό Πρόγραµµα Ενίοχυση της Προσπελασιµότητας 30/6/2012

Επιεχειρησιακό Πρόγραµµα Ενίοχυση της Προσπελασιµότητας 30/6/2012 Επιεχειρησιακό Πρόγραµµα Ενίοχυση της Προσπελασιµότητας 30/6/2012 ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΓΓ Ε - ΕΥ Ε/ΜΕ Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ - ΝΟΤΟΥ 2009 212.832.896 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 1 η Εξειδίκευση ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Regional

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Συνέδριο ΤΕΕ, 12-14/12/2012: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, Έβρος Ιερό Μεγάλων θεών, Σαμοθράκη Αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 3: Πλήρεις προτάσεις που προχώρησαν στη φάση της αξιολόγησης

Πίνακας 3: Πλήρεις προτάσεις που προχώρησαν στη φάση της αξιολόγησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 01_2.2 1 ος κύκλος υποβολής προτάσεων (έως 31/12/2008) Πίνακας 3: Πλήρεις προτάσεις που προχώρησαν στη φάση της αξιολόγησης Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 15/7/2010 Α.Π.:8396/824

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 15/7/2010 Α.Π.:8396/824 Αθήνα, 15/7/2010 Α.Π.:8396/824 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Μητσάκης Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 377362 383550 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων Ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου μέσω Έυβοιας Δύο γέφυρες σύνδεσης Εύβοιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Συμβατική οδός στη Βόρεια Εύβοια με κόμβους πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο, κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Aθήνα 13.11.2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Aθήνα 13.11.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Aθήνα 13.11.2015 Τηλ: 210. 52.83.494 Fax: 210. 52.83.491 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επίσκεψη του Δ/νοντος Συμβούλου της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. κου Θάνου Βούρδα στα έργα της Πελοποννήσου και συμμετοχή στην έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Γραφείο: Διοικητή Ταχ. Δ/νση: Τέρµα Ερυθρού Σταυρού Τηλ.: 2710-371701 & 2710-222211 FAX: 2710-238175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 / 10 / 2010 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Γραφείο: Διοικητή Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ 1 186 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2 374 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 3 42 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Μάιος 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 2-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15

Διαβάστε περισσότερα

To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών 2014-2020 και το Πλαίσιο Αξιολόγησης του

To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών 2014-2020 και το Πλαίσιο Αξιολόγησης του To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορών 2014-2020 και το Πλαίσιο Αξιολόγησης του Ζωή ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 22 εκεµβρίου 2014 Ε.Κ.Α.Β.: Ειδικό Πρόγραµµα Κάλυψης του Εθνικού Οδικού ικτύου για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια. Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, βρισκόµενο πάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συγκοινωνίες: το συν στις κοινωνίες. Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠ: 6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI 2007GR05UPO002 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Μ.Ο.Π. και Κ.Π.Σ. 2 Συνολικός Προϋπολογισμός Εθνική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Ι. Απολογισµός και Εκτίµηση Αναγκών σε Έργα ιαχείρισης Υγρών Αποβλήτων

Παράρτηµα Ι. Απολογισµός και Εκτίµηση Αναγκών σε Έργα ιαχείρισης Υγρών Αποβλήτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Περιβάλλον Μονάδα Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης Παράρτηµα Ι Απολογισµός και Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 7 Αυγούστου 2014 Σε ετοιµότητα το E.K.A.B. µε έκτακτα µέτρα κάλυψης του εθνικού οδικού δικτύου για τις ηµέρες του εκαπενταύγουστου. Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, στα πλαίσια της επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Αντώνης Οικονόμου Ειδικός Σύμβουλος Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2011 Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Κρατικές Ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτες υτικών Επεκτάσεων (Καλαµπάκα Γιάννενα, Γιάννενα Ηγουµενίτσα, Καλαµπάκα Κοζάνη Καστοριά και Γιάννενα Αντίρριο)»

«Μελέτες υτικών Επεκτάσεων (Καλαµπάκα Γιάννενα, Γιάννενα Ηγουµενίτσα, Καλαµπάκα Κοζάνη Καστοριά και Γιάννενα Αντίρριο)» Κ. ΜΟΥΡΟΥ ΕΛΗΣ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΑΠ/ ΙΜΕΧ «Μελέτες υτικών Επεκτάσεων (Καλαµπάκα Γιάννενα, Γιάννενα Ηγουµενίτσα, Καλαµπάκα Κοζάνη Καστοριά και Γιάννενα Αντίρριο)» 1. Εισαγωγή: Το έργο αποτελεί τµήµα του ευρύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενηµερώνουµε ότι η νέα ταχυδροµική διεύθυνση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου,

Σας ενηµερώνουµε ότι η νέα ταχυδροµική διεύθυνση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ. 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΜΝΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Εφορεία Αρχαιοτήτων)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΜΝΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Εφορεία Αρχαιοτήτων) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Θέατρο Διονύσου, Ωδείο Περικλέους Αθηναίων Αθήνα Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών Ηρώδειο Αθηναίων Αθήνα Εφορεία

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 11/1/2015 9:00 25 2 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 9:00 28 3 106o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/1/2015 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός εξετ. κέντρου. Επίπεδο 100Α 201Α 201Β 210Α

Κωδικός εξετ. κέντρου. Επίπεδο 100Α 201Α 201Β 210Α http://eduklimakagr Δ/νση εξετ E-mail Εξετ 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΙΤΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

ΘΕΜΑ: Ορισμός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα