Έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ"

Transcript

1 Έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ Σε συνεργασία των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οριστικοποιήθηκε κατάλογος 181 έργων προτεραιότητας (priority projects) συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το Ταµείο Συνοχής και το ΕΚΤ, συνολικού προϋπολογισµού ευρώ, ο οποίος και δηµοσιεύτηκε το Νοέµβριο του Τα έργα προτεραιότητας αντιπροσωπεύουν το 56% της διαθέσιµης χρηµατοδότησης των ιαρθρωτικών Ταµείων για την Ελλάδα και έχουν σηµαντική συµβολή στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση. Ο κατάλογος αποτελείται από έργα µε σηµαντική εθνική ή/και περιφερειακή διάσταση µε την υλοποίησή τους δηµιουργούν ισχυρό οικονοµικό και κοινωνικό αντίκτυπο σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Η πρόοδος στην των εν λόγω έργων θα οδηγήσει στην ταχύτερη απορρόφηση των διαθέσιµων πόρων των συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Τα έργα απαρτίζουν τον κατάλογο των 181 έργων προτεραιότητας επιλέχθηκαν µε βάση τα παρακάτω κριτήρια επιλογής: Ανάπτυξη: Έργα συµβάλουν, άµεσα ή έµµεσα στην ανάπτυξη, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, στη βελτίωση της παραγωγικότητας, στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης ή/και στη βελτίωση των δεξιοτήτων των ανέργων και του εργατικού δυναµικού. Μέγεθος: Μεγάλα έργα ώστε να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις σε εθνικό ή/και τοπικό πλαίσιο. Μνηµόνιο: Η υλοποίησή τους συµβάλλει στην των στόχων του Μνηµονίου. Ωριµότητα: Έργα διαθέτουν επαρκές επίπεδο ωριµότητας να επιτρέπει την ολοκλήρωσή τους έως το τέλος του Κοινωνικές επιπτώσεις: Έργα βελτιώνουν τις κοινωνικές συνθήκες, είτε µέσω της δηµιουργίας απασχόλησης ή/και µέσω βελτίωσης υποδοµών για τη στήριξη κοινωνικών οµάδων χρήζουν προστασίας. Γεωγραφική κάλυψη: Έργα µε σηµαντική περιφερειακή διασπορά συµβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη. Στον κατάλογο των 181 έργων προτεραιότητας περιλαµβάνονται: έργα / οµάδες έργων / δράσεις χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής, συνολικού προϋπολογισµού ευρώ θα υλοποιηθούν µέχρι το τέλος του 2015.

2 - 15 έργα / οµάδες έργων / δράσεις χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, συνολικού προϋπολογισµού ευρώ θα υλοποιηθούν µέχρι το τέλος του Τα 166 έργα / οµάδες έργων / δράσεις χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής κατανέµονται ως εξής: ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Τα 15 έργα / οµάδες έργων / δράσεις χρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ κατανέµονται ως εξής: ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ Για την επίσπευση της ς των έργων προτεραιότητας και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων τους, στο τέλος του 2011 οι ελληνικές αρχές προχώρησαν στο σχεδιασµό ειδικού συστήµατος εποπτείας των 181 έργων προτεραιότητας µε στόχο τη συνεχή παρακολούθηση, σε συνεργασία µε την Ε.Ε., της εξέλιξης των έργων. είτε εδώ την εξέλιξη των έργων.

3 Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη σηµασία των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεών τους. Η επικαιροποίηση του καταλόγου, θα Ωριµότητα (β) ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Σταθµός συµπίεσης φυσικού αερίου στη Νέα Μεσηµβρία (Θεσσαλονίκη) Κεντρική Μακεδονία / ΕΠΑΕ Συµβολή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού. Έργο ιερωπαϊκού ικτύου Μεταφορών ( Μ) [απόφαση (ΕΚ) 1364/2006] Τέλος 2012 Υργείο Περιβάλλοντος, Κλιµατικής Αλλαγής και Ενέργειας. Ενέργειας / Αντιπρόεδρος ΕΣΦΑ 2 Αγωγός Φυσικού Αεριού Υψηλής Πίεσης προς Αλιβέρι 3 Ενεργόπολις - Κοζάνη 4 Β Αναβάθµιση Του Τερµατικού Σταθµού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας (3η δεξαµενή) Στερεά Ελλάδα, Αττική / ΕΠΑΕ υτική Μακεδονία / Συµβολή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού Τέλος Ολοκληρωµένο σχέδιο για τη µετάβαση από τη συµβατική στην πράσινη ενέργεια Μάρτιος 2014 Αττική / ΕΠΑΕ Συµβολή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού Οκτώβριος 2014 Υργείο Περιβάλλοντος, Κλιµατικής Αλλαγής και Ενέργειας. Ενέργειας / Αντιπρόεδρος ΕΣΦΑ Περιφερειάρχης υτ. Μακεδονίας / ήµαρχος Κοζάνης Υργείο Περιβάλλοντος, Κλιµατικής Αλλαγής και Ενέργειας. Ενέργειας / Αντιπρόεδρος ΕΣΦΑ 5 Πιλοτική αξιοποίηση του γεωθερµικού πεδίου Ερατείνου στο ήµο Νέστου Ανατολική Μακεδονία - Θράκη / ΕΠ Μακεδονίας Πιλοτική δράση για την αξιοποίηση του γεωθερµικού πεδίου της περιοχής Τέλος 2014 ήµαρχος Νέστου 6 Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης από τους Αγ. Θεοδώρους έως τη Μεγαλόπολη Αττική, Πελοπόννησος / ΕΠΑΕ Συµβολή στην εξασφάλιση της παροχής ενέργειας 1 2 εν µπορεί να εκτιµηθεί 10 Υργείο Περιβάλλοντος, Κλιµατικής Αλλαγής και Ενέργειας. Ενέργειας / Αντιπρόεδρος ΕΣΦΑ 7 8 ιασύνδεση των Κυκλάδων µε το ηπειρωτικό διασυνδεδεµένο σύστηµα υψηλής τάσης (ΥΤ) Πρόγραµµα "Εξοικονόµηση κατ' οίκον" Κυκλάδες, Αττική / ΕΠΑΕ Συµβολή στη µελλοντική ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. ΕΕ 2020 στόχος του 20/20/20 Συνεισφορά στην προώθηση ενεργειακής απόδοσης των ιδιωτικών κατοικιών 1 2 εν µπορεί να εκτιµηθεί ΣΥΝΟΛΟ Έως εξαντλήσεως π/υ σύµφωνα µε τη ζήτηση (Τέλος 2013) Υργείο Περιβάλλοντος, Κλιµατικής Αλλαγής και Ενέργειας. Ενέργειας / Πρόεδρος/ Αντιπρόεδρος ΕΗ Υργείο Περιβάλλοντος, Κλιµατικής Αλλαγής και Ενέργειας. Ενέργειας / Πρόεδρος ETEAN ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 9 ΙΤΕ Ινστιτούτο Πληροφορικής Κτήριο ιάχυτης Νοηµοσύνης Κρήτη / ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης Ώριµο έργο σε καινοτόµο τοµέα Ιούνιος 2012 Έρευνας και Τεχνολογίας 10 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την επενδύσεων στον τοµέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχοµένου (Digi Content) / ΕΠ Ψηφιακή ράσεις ενισχύουν 250 εταιρείες στον τοµέα των εκδόσεων 3 1 µη µη µη Τέλος 2012 Υργείο Ανάπτυξης - Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. 1 / 20

4 Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη σηµασία των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεών τους. Η επικαιροποίηση του καταλόγου, θα Ωριµότητα (β) 11 Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεµπορίου για την ψηφιακών επενδύσεων (Digi Retail) / ΕΠ Ψηφιακή ράσεις ενισχύουν εταιρείες στον κλάδο του λιανεµπορίου 3 1 µη µη µη Τέλος 2013 Υργείο Ανάπτυξης - Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. 12 Νέα κτίρια του ΙΤΥ Πάτρας 13 "Νέα γνώση" 14 Εκπαιδευτικό Αστρονοµικό πάρκο Όρλιακα Πάτρα / ΠΕΠ υτικής Ελλάδας - Ήπειρος / ΠΕΠ υτική Μακεδονία / ΕΠ Μακεδονίας Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή δύο σύγχρονων κτιρίων, πλήρως εξοπλισµένων για να στεγάσει και να υποστηρίξει την ερευνητική υποδοµή του Ινστιτούτου για την επιστηµονική και τεχνολογική αριστεία. Έργα Έρευνας & Ανάπτυξης, εστιασµένα στις ειδικές ανάγκες της Ηπείρου Εκπαίδευση & Τουρισµός Έρευνας και Τεχνολογίας Περιφερειάρχης Ηπείρου Άγνωστο. εν έχουν υποβληθεί. Άγνωστο. εν έχουν υποβληθεί. ήµαρχος Γρεβενών-Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 15 Νέα - Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα (New Innovative Entrepreneurship) / ΕΠΑΕ Ενίσχυση της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας µήνες από την έγκριση Βιοµηχανίας 16 Corallia (micro-electronics clusters) / ΕΠΑΕ Ενίσχυση της καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της απασχόλησης σε τοµείς τεχνολογικής αιχµής. Ευρεσιτεχνίες Τέλος 2013 (12-36 µήνες από την υπογραφή σύµβασης) Μονάδα Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών Corallia / Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 17 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΡΑΞΗ Ι: «Συνεργατικά έργα µικρής και µεσαίας κλίµακας». ΠΡΑΞΗ ΙΙ: «Συνεργατικά έργα µεγάλης κλίµακας» 1η προκήρυξη, 2009 / ΕΠΑΕ Ενδυνάµωση συνεργασίας επιχειρήσεων και Φορέων εκτέλεσης έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Ανάπτυξη νέων καινοτοµικών προϊόντων. Ενίσχυση της απασχόλησης σε τοµείς υψηλής και µέσης τεχνολογίας. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Μέχρι 5 χρόνια από την έγκριση Έρευνας & Τεχνολογίας / Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης και Εφαρµογής των δράσεων του Υργείου Παιδείας στον Τοµέα της Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (ΕΥ Ε - ETAK) 18 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 Συµπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασµένους ερευνητικούς & τεχνολογικούς τοµείς / ΕΠΑΕ Συνεργασία των επιχειρήσεων και των Ερευνητικών Ινστιτούτων σε έργα Έρευνας και Τεχνολογίας για την προώθηση της καινοτοµίας. Αύξηση ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων στον τοµέα "πράσινη ανάπτυξη", τόνωση της απασχόλησης σε πεδία υψηλής και µέσης τεχνολογίας ΣΥΝΟΛΟ µήνες από την Έρευνας & έγκριση Τεχνολογίας / ΕΥ Ε-ΕΤΑΚ 19a ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ JEREMIE / ΕΠΑΕ Ενίσχυση καινοτόµου επιχειρηµατικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας Εθνική Αρχή Συντονισµού ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων 19b Ταµείο Επιχειρηµατικότητας (ETEAN 460M) / ΕΠΑΕ Ενίσχυση καινοτόµου επιχειρηµατικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας 3 2 εν µπορεί να εκτιµηθεί εν µπορεί να εκτιµηθεί εν µπορεί να εκτιµηθεί Πρόεδρος ΕΤΕΑΝ 20 Εξωστρέφεια Επιχειρηµατικότητα των Επιχειρήσεων / ΕΠΑΕ Εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας µήνες από την έγκριση Βιοµηχανίας 2 / 20

5 Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη σηµασία των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεών τους. Η επικαιροποίηση του καταλόγου, θα Ωριµότητα (β) 21 Μεταποίηση στις νέες συνθήκες Ενίσχυση εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας, βελτίωση / ΕΠΑΕ προϊόντων και υπηρεσιών, ενίσχυση της απασχόλησης ΣΥΝΟΛΟ µήνες από την έγκριση Βιοµηχανίας ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 22 Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Απαίτηση Μνηµονίου-Σηµαντικό για τον εκσυγχρονισµό της / ΕΠ Ψηφιακή ηµόσιων Προµηθειών - ΕΣΗ Π δηµόσιας διοίκησης (e-procurement) Ψηφιακό Σχολείο / ΕΠ Ψηφιακή 24 Εθνικό Ληξιαρχείο / ΕΠ Ψηφιακή Εκσυγχρονισµός της ηµόσιας ιοίκησης Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για τις ΤΠΕ στον τοµέα του Τέλος 2013 Εµπορίου Υργείου Παιδείας και δια Βίου Μάθησης ιευθύνων Σύµβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. 25 Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Ελεγκτικών Υπηρεσιών - ΟΠΣΕΥ (ELENXIS) / ΕΠ Ψηφιακή Εκσυγχρονισµός της ηµόσιας ιοίκησης Τέλος 2013 ιευθύνων Σύµβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. 26 Ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδοµής χωρικών δεδοµένων για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων / ΕΠ Ψηφιακή Εκσυγχρονισµός της ηµόσιας ιοίκησης - Κτηµατολόγιο Μη ιευθύνων Σύµβουλος της εφαρµόσιµο Μη εφαρµόσιµο Τέλος 2013 Κτηµατολόγιο Α.Ε. 27 Ανάπτυξη Συστήµατος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (eprescription) 28 Κτηµατολόγιο Ολοκληρωµένο Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστηµα του ιαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΕΣΜΗΕ) Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές- Νησιωτικές περιοχές (Rural Broadband) 31 Ηλεκτρονικό Εισιτήριο (OAΣA) / ΕΠ Ψηφιακή / ΕΠ Ψηφιακή / ΕΠ Ψηφιακή Αγροτικές περιοχές / ΕΠ Ψηφιακή Αττική / ΕΠ Ψηφιακή Σηµαντικό για τον εκσυγχρονισµό της ηµόσιας ιοίκησης Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για τις ΤΠΕ στον τοµέα του Τέλος Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για τις ΤΠΕ στον τοµέα του Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για τις ΤΠΕ στον τοµέα του. Ολοκληρώνει το µητροπολιτικό δίκτυο (ΜΑΝ) στις αγροτικές περιοχές Θεωρείται ως πολιτική προτεραιότητα για τις ΤΠΕ στον τοµέα του Κοινωνικών Ασφαλίσεων ιευθύνων Σύµβουλος της Κτηµατολόγιο Α.Ε. Ενέργειας / ιευθύνων Σύµβουλος του ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΑΣΑ 32 Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υργείου Οικονοµικών (ERP για το ΓΛΚ) / ΕΠ Ψηφιακή Έργο σηµαντικής προτεραιότητας αφορά την παρακολούθηση του Προϋπολογισµού της χώρας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Υπ. Οικονοµικών) 3 1 Υργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης - Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ / 20

6 Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη σηµασία των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεών τους. Η επικαιροποίηση του καταλόγου, θα Ωριµότητα (β) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Ο ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 33 Κατασκευή του αυτοκινητοδρόµου ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ (Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα) υτ. Ελλάδα, Πελοπόννησος / ΕΠ Ενίσχυση της Το έργο ανήκει στο Μ και στοχεύει στην σύνδεση της χώρας µε τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, δηµιουργώντας παράλληλα τους βασικούς άξονες της χώρας. Είναι υψίστης σηµασίας για τη διευκόλυνση των µεταφορών της χώρας. Η ολοκλήρωσή του θα συµβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών εξυπηρετεί. Αναµένεται να βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ενώ µεγάλα οφέλη θα έχουν οι χρήστες λόγω της µείωσης του χρόνου µεταφοράς και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (εκτιµώµενο συνολικό κόστος συγχρηµατοδότησης: ) Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων / ΥΠΥΜΕ Ι 34 Κατασκευή του αυτοκινητόδροµου ΜΟΡΕΑ Ο ΟΣ (Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαµάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη) Πελοπόννησος / ΕΠ Ενίσχυση της Το έργο ανήκει στο Μ και στοχεύει στην σύνδεση της χώρας µε τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, δηµιουργώντας παράλληλα τους βασικούς άξονες της χώρας. Είναι υψίστης σηµασίας για τη διευκόλυνση των µεταφορών της χώρας. Η ολοκλήρωσή του θα συµβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών εξυπηρετεί. Αναµένεται να βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ενώ µεγάλα οφέλη θα έχουν οι χρήστες λόγω της µείωσης του χρόνου µεταφοράς και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (εκτιµώµενο συνολικό κόστος συγχρηµατοδότησης: ) Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων / ΥΠΥΜΕ Ι 35 Κατασκευή αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδας (E65) Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, υτική Μακεδονία / ΕΠ Ενίσχυση της Το έργο στοχεύει στην σύνδεση της χώρας µε τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, δηµιουργώντας παράλληλα τους βασικούς άξονες της χώρας. Είναι υψίστης σηµασίας για τη διευκόλυνση των µεταφορών της χώρας. Η ολοκλήρωσή του θα συµβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών εξυπηρετεί. Αναµένεται να βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ενώ µεγάλα οφέλη θα έχουν οι χρήστες λόγω της µείωσης του χρόνου µεταφοράς και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων / ΥΠΥΜΕ Ι 36 Κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Ιόνια Οδός Ήπειρος, υτική Ελλάδα και Στερεά Ελλάδα / ΕΠ Ενίσχυση της Το έργο ανήκει στο Μ και στοχεύει στην σύνδεση της χώρας µε τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, δηµιουργώντας παράλληλα τους βασικούς άξονες της χώρας. Είναι υψίστης σηµασίας για τη διευκόλυνση των µεταφορών της χώρας. Η ολοκλήρωσή του θα συµβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών εξυπηρετεί. Αναµένεται να βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ενώ µεγάλα οφέλη θα έχουν οι χρήστες λόγω της µείωσης του χρόνου µεταφοράς και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων / ΥΠΥΜΕ Ι 37 Κατασκευή του αυτοκινητόδροµου Μαλιακός - Κλειδί Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα / ΕΠ Ενίσχυση της Το έργο ανήκει στο Μ και στοχεύει στην σύνδεση της χώρας µε τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, δηµιουργώντας παράλληλα τους βασικούς άξονες της χώρας. Είναι υψίστης σηµασίας για τη διευκόλυνση των µεταφορών της χώρας. Η ολοκλήρωσή του θα συµβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών εξυπηρετεί. Αναµένεται να βελτιωθεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ενώ µεγάλα οφέλη θα έχουν οι χρήστες λόγω της µείωσης του χρόνου µεταφοράς και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. 3 2 Άγνωστο, δεν έχουν υποβληθεί ακόµη Άγνωστο, δεν έχουν υποβληθεί ακόµη Άγνωστο, δεν έχουν υποβληθεί ακόµη Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων / ΥΠΥΜΕ Ι ΣΥΝΟΛΟ / 20

7 Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη σηµασία των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεών τους. Η επικαιροποίηση του καταλόγου, θα Ωριµότητα (β) Ο ΙΚΑ ΕΡΓΑ 38 Περιµετρική Οδός Βαθέος Σάµου Βόρειο Αιγαίο / ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης Ενίσχυση της προσπελασιµότητας Ιούνιος 2012 Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Βελτιώσεις στην εθνική Χίου Καρδαµύλων Επαρχιακή οδός Καµπί - Χαβουνά - Κάτω Μεριά Κέας Κατασκευή Παραϊόνιας οδού: Οδικές συνδέσεις σήραγγας Αγίου Ηλία Ολοκλήρωση επαρχιακής οδού Λάρισας-Καρδίτσας Βελτίωση Γεωµετρικών στοιχείων και χάραξης της επαρχιακής οδού 40: Παιανία - Σπάτα - Λούτσα Εθνική Οδός Θήβα- Λιβαδειά από χ.θ έως χ.θ Βόρειο Αιγαίο / ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης Νότιο Αιγαίο / ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης υτική Ελλάδα / ΠΕΠ Θεσσαλία / ΠΕΠ Ενίσχυση της προσπελασιµότητας Ιούνιος Βελτίωση των συνθηκών των οδικών µεταφορών σε τουριστικές περιοχές Βελτίωση των συνθηκών στις οδικές µεταφορές σε τουριστικές περιοχές Τέλος Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας Τέλος 2012 Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Έργων / ΥΠΥΜΕ Ι Βελτίωση των συνθηκών των οδικών µεταφορών Τέλος 2012 Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Αττική / ΠΕΠ Αττικής Βελτίωση των συνθηκών των οδικών µεταφορών 3 1 Τέλος 2012 Περιφερειάρχης Αττικής Στερεά Ελλάδα / ΠΕΠ Βελτίωση προσπελασιµότητας Μάρτιος 2013 Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 45 Οδός Αταλάντη όρια Νοµού Βοιωτίας, τµήµα Ε Στερεά Ελλάδα / ΠΕΠ Βελτίωση προσπελασιµότητας Μάρτιος 2013 Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Βελτίωση του τµήµατος: κόµβος Ανατολής - Α/Κ µε Εγνατία οδό της Ε.O. Ιωαννίνων - Άρτας Οδός Ραπταίοι Ν. Στύρα Στύρα (Χ.Θ έως. Χ.Θ ,33 Ήπειρος / ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα/ ΠΕΠ Ενίσχυση της προσπελασιµότητας Ιούνιος 2012 Περιφερειάρχης Ηπείρου Σύνδεση της Νότιας µε την Κεντρική Εύβοια και οδική Ασφάλεια Σεπτέµβριος 2013 Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 48 Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόµβο Ελληνικού έως Καλέντζι Ήπειρος/ ΠΕΠ Ενίσχυση της προσπελασιµότητας Τέλος 2013 Περιφερειάρχης Ηπείρου 49 Βελτίωση οδού "Κυλλήνη - Εθνική οδός Πατρών- Πύργου" υτική Ελλάδα / ΠΕΠ Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας Τέλος 2013 Περιφερειάρχης υτικής Ελλάδας 50 Ολοκλήρωση κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού: Κοµοτηνή - Νυµφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (κωδ. EOAE 75.0) Ανατολική Μακεδονία - Θράκη/ ΕΠ Ενίσχυση της Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας είναι τµήµα του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών και το τέλος των Πανευρωπαϊκών ιαδρόµων. Η ολοκλήρωση των έργων θα έχει άµεσες και έµµεσες συνέπειες στην κοινωνική και οικονοµική αναβάθµιση της Βόρειας Ελλάδας. Θα συµβάλλει στην εθνική πολιτική για τις οδικές µεταφορές, στον τοµέα των διασυνοριακών συνδέσεων, στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και στην πρόσθετη ανάπτυξη των νοµών διατρέχει Τέλος 2013 ιευθύνων Σύµβουλος της Εγνατία ΑΕ / Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων / ΥΠΥΜΕ Ι 5 / 20

8 Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη σηµασία των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεών τους. Η επικαιροποίηση του καταλόγου, θα Ωριµότητα (β) 51 Ολοκλήρωση - βελτίωση της Εθνικής Οδού Ρόδου - Λίνδου Νότιο Αιγαίο / ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης σηµαντικό αρχαιολογικό χώρο της Λίνδου- Συµβολή στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης της Ρόδου Τέλος 2013 Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 52 Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Αγ. Ισίδωρος - Λάερµα ν. Ρόδου Νότιο Αιγαίο / ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης Βελτίωση των συνθηκών των Οδικών Μεταφορών Τέλος 2013 Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ιάνοιξη νέου τµήµατος Φράγµα Ποταµών -Παντάνασσα Επαρχιακής οδού 13 (τµήµα Πατσός Παντάνασσα) Ολοκλήρωση υτικής Περιφερειακής Αιγάλεω Τµήµατα και Εκατέρωθεν ίκτυα Επαρχιακή Οδός Καλλονής Ερεσού / Παράκαµψη οικισµού Άγρας Κατασκευή οδού Καναβάρι ιασταύρωση Θεσπιών όµβραινα (Κορύνη) Θίσβη Πρόδροµος (µε παράκαµψη οµβραίνας) Κρήτη/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης Βελτίωση των συνθηκών των Οδικών Μεταφορών Τέλος 2013 Περιφερειάρχης Κρήτης Αττική / ΠΕΠ Αττικής Βελτίωση των συνθηκών των Οδικών Μεταφορών 3 1 Τέλος 2013 Περιφερειάρχης Αττικής Βόρειο Αιγαίο/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης Στερεά Ελλάδα/ ΠΕΠ Ενίσχυση Ιούνιος Τουρισµός και Πρόσβαση σε / από Βιοµηχανικές Ζώνες Ιούλιος 2014 Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 57 Κατασκευή οδού Ηγουµενίτσας - Πρέβεζας, βελτίωση κατά τµήµατα, υποτµήµα 4: Καρτέρι- Γερακάρι - Πάργα από χ.θ έως χ.θ » Ήπειρος/ ΠΕΠ Ενίσχυση Τέλος 2014 Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 58 Οδικός άξονας Σέρρες - Αµφίπολη ΕΠ Μακεδονίας Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Κεντρικής Μακεδονίας Τέλος 2014 Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 59 Παράκαµψη αεροδροµίου ΧΘ έως ΧΘ (Κέρκυρας) Ιόνια Νησιά/ ΠΕΠ Βελτίωση της προσβασιµότητας της πόλης της Κέρκυρας Τέλος 2014 ήµαρχος Κέρκυρας 60 Βελτίωση οδού πρόσβασης Χ.Υ.Τ.Α. 2ης ΓΕΝ Νοµού Αιτωλοακαρνανίας υτική Ελλάδα /ΠΕΠ Η πρόσβαση σήµερα στον ΧΥΤΑ γίνεται από υφιστάµενο δρόµο αν και βελτιώθηκε δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες (στενός, µεγάλες κλίσεις κα). Η κατασκευή του έργου κρίνεται αναγκαία για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ αλλά και για την ολοκλήρωση της διαχείρισης απορριµµάτων Τέλος 2014 Περιφερειάρχης υτικής Ελλάδας 61 Αποπεράτωση κάθετου άξονα Εγνατίας οδού "Θεσσαλονίκη ( ερβένι)-σέρρες-προµαχώνας": τµήµατα "Λαχανάς-Α/Κ Χριστού" και "Κάτω Αµπέλα-Α/Κ Πετριτσίου" ΕΠ Ενίσχυση της Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας είναι τµήµα του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών και το τέλος των Πανευρωπαϊκών ιαδρόµων. Η ολοκλήρωση των έργων θα έχει άµεσες και έµµεσες συνέπειες στην κοινωνική και οικονοµική αναβάθµιση της Βόρειας Ελλάδας. Θα συµβάλλει στην εθνική πολιτική για τις οδικές µεταφορές, στον τοµέα των διασυνοριακών συνδέσεων, στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και στην πρόσθετη ανάπτυξη των νοµών διατρέχει Τέλος 2014 ιευθύνων Σύµβουλος της Εγνατία ΑΕ/ Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων / ΥΠΥΜΕ Ι 6 / 20

9 Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη σηµασία των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεών τους. Η επικαιροποίηση του καταλόγου, θα Ωριµότητα (β) 62 Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού "Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή": τµήµα Κοροµηλιά - Ιεροπηγή - Κρυσταλλοπηγή. υτική Μακεδονία/ ΕΠ Ενίσχυση της Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας είναι τµήµα του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών και το τέλος των Πανευρωπαϊκών ιαδρόµων. Η ολοκλήρωση των έργων θα έχει άµεσες και έµµεσες συνέπειες στην κοινωνική και οικονοµική αναβάθµιση της Βόρειας Ελλάδας. Θα συµβάλλει στην εθνική πολιτική για τις οδικές µεταφορές, στον τοµέα των διασυνοριακών συνδέσεων, στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και στην πρόσθετη ανάπτυξη των νοµών διατρέχει Τέλος 2014 ιευθύνων Σύµβουλος της Εγνατία ΑΕ/ Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 63 Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Κοζάνη Φλώρινα Νίκη: τµήµα «Φλώρινα Νίκη» υτική Μακεδονία/ ΕΠ Ενίσχυση της Οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας είναι τµήµα του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών και το τέλος των Πανευρωπαϊκών ιαδρόµων. Η ολοκλήρωση των έργων θα έχει άµεσες και έµµεσες συνέπειες στην κοινωνική και οικονοµική αναβάθµιση της Βόρειας Ελλάδας. Θα συµβάλλει στην εθνική πολιτική για τις οδικές µεταφορές, στον τοµέα των διασυνοριακών συνδέσεων, στην ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και στην πρόσθετη ανάπτυξη των νοµών διατρέχει Τέλος 2014 ιευθύνων Σύµβουλος της Εγνατία ΑΕ/ Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι Παράκαµψη Λάρισας (Κατασκευή οδού Kαράγιωργα, Τεχνικού Τ1 & Οδού Αεροδροµίου) Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόµιο - Φηρά - Βουρβούλο - Οία Θήρας Κατασκευή Οδικού Τµήµατος Ποτίδαια-Κασσανδρεία του Οδικού Κυκλώµατος Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής Βελτίωση της οδού Γύθειο Αρεόπολη Γερολιµένας κατά τµήµατα Θεσσαλία / ΠΕΠ Νότιο Αιγαίο / ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης ΠΕΠ Μακεδονίας- Πελοπόννησος/ ΠΕΠ Αποσυµφόρηση της πόλης της Λάρισας Τέλος 2014 Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Μείωση της κυκλοφορίας στους οικισµούς των Φηρών και της Οίας Τέλος Τουρισµός / Οδική Ασφάλεια Μάρτιος λιµάνι του Γυθείου. Συµβολή στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη µε τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αύξηση του µεταφορικού έργου για εµπορικούς σκοπούς. ιευθύνων Σύµβουλος της Εγνατία ΑΕ/ Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 68 ΒΟΑΚ: Ολοκλήρωση κατασκευής του τµήµατος Αγ. Βαρβάρα-Αγ. έκα (Καστέλλι) (χ.θ χ.θ ) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά Κρήτη/ ΕΠ Ενίσχυση της Ολοκλήρωση Κάθετου Άξονα Κρήτης Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 69 ΒΟΑΚ: Ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθµιση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης Κρήτη/ ΕΠ Ενίσχυση της Ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού Άξονα (ΒΟΑΚ) Κρήτης Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 70 Ολοκλήρωση συνδέσεων αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ µε το λιµάνι και την πόλη της Πάτρας υτική Ελλάδα/ ΕΠ Ενίσχυση της Ολοκλήρωση των Εγκαταστάσεων του Λιµανιού της Πάτρας ώστε να υποδέχεται µεγαλύτερο αριθµό πλοίων, ιδίως από την Ιταλία ( Μ) Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 71 Οδική Σύνδεση της περιοχής Ακτίου µε το υτικό Άξονα Βορρά Νότου υτική Ελλάδα / ΕΠ Ενίσχυση της Κάθετος άξονας Ιονίας Οδού Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 7 / 20

10 Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη σηµασία των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεών τους. Η επικαιροποίηση του καταλόγου, θα Ωριµότητα (β) 72 Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: τµήµατα Αρδάνιο- Μάνδρα & Μάνδρα Ψαθάδες Ανατολική Μακεδονία - Θράκη/ ΠΕΠ Μακεδονίας Ολοκλήρωση του κάθετου οδικού άξονα Αρδάνιο-Ορµένιο για την αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της περιφέρειας αποτελεί αναπτυξιακό στόχο του προγράµµατος. Τµήµα του ιευρωπαϊκού δικτύου 9IX Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 73 Οδικός άξονας Βέροια Νάουσα Σκύδρα: Αποπεράτωση τµήµατος Πατρίδα - Νάουσα Έργο γέφυρα - ιοχετεύει τον κυκλοφοριακό φόρτο της αγροτικής παραγωγής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 74 Εθνική Οδός Λάρισα- Τρίκαλα Θεσσαλία / ΠΕΠ Ο οδικός άξονας Λάρισας Τρίκαλα είναι ο βασικός οδικός άξονας για τις εσωτερικές και διαπεριφερειακές µετακινήσεις στη Θεσσαλία. Το έργο αυξάνει την οδική ασφάλεια και µειώνει τον απαιτούµενο χρόνο µετακίνησης. Μεγάλο έργο το οποίο χωρίζεται σε 2 στάδια. 3, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 75 Βελτίωση ιαπλάτυνση Επαρχιακής Οδού Βέλο Στιµάγκα Κούτσι - Νεµέα 76 Ασφάλεια Οδικού ικτύου Πελοπόννησος/ ΠΕΠ Κρήτη/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Οδική Ασφάλεια 0 1 Τέλος2015 Περιφερειάρχης Κρήτης ΣΥΝΟΛΟ Ανακαίνιση υποδοµής - επιδοµής των γραµµών και ενίσχυση της σήραγγας από Οµόνοια ως Μοναστηράκι της ΑΕ ΗΣΑΠ Επέκταση γραµµής 3 του Μετρό Αθήνας. Τµήµα "Αιγάλεω- Χαϊδάρι", αµαξοστάσιο Ελαιώνα, σταθµός µετεπιβίβασης "Χαϊδάρι", σταθµός µετεπιβίβασης "Κεραµεικός" Επέκταση της γραµµής 3 του Μετρό Αθήνας: τµήµα Χαϊδάρι - Πειραιάς 80 Νέα Λεωφορεία ΕΘΕΛ 81 Κατασκευή Μετρό Θεσσαλονίκης 82 ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Αττική/ ΕΠ Ενίσχυση της Αττική/ ΕΠΠΕΡΑ Αττική/ ΕΠ Ενίσχυση της Αττική/ ΕΠ Ενίσχυση της Το έργο επιτυγχάνει την αναβάθµιση του δικτύου σύµφωνα µε τις σύγχρονες απαιτήσεις της τεχνολογίας. Η ολοκλήρωση του έργου θα έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, µέσω της αύξησης της µέσης ταχύτητας κυκλοφορίας των συρµών και την ασφαλέστερη µεταφορά, την άνεση αλλά και την αναβάθµιση των γειτονικών περιοχών του δικτύου από την µείωση του θορύβου και των δονήσεων. Η αναβάθµιση της γραµµής θα συµβάλλει στην αύξηση του αριθµού των επιβατών, µε παράλληλη µείωση της διακίνησης µε Ι.Χ. γεγονός θα συµβάλλει στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης του Λεκανοπεδίου. Ωριµότητα και ταχεία προβολή. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: καθαρές µεταφορές. Το έργο θα συµβάλει στη βελτίωση της υποδοµής και των συνθηκών κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής, το οποίο αντιµετωπίζει οξύ κυκλοφοριακό πρόβληµα. Παράλληλα θα µειωθεί η ρύπανση από την κυκλοφορία και θα αναβαθµιστεί η ποιότητα ζωής Τέλος Τέλος Ανανέωση του στόλου των λεωφορείων της Αθήνας Ωριµότητα, ταχεία προβολή,πράσινες µεταφορές 3 3 υτική επέκταση του τραµ στον Αθήνα -Πειραιάς/ ΠΕΠ Πράσινες Μεταφορές Πειραιά Αττικής ΣΥΝΟΛΟ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ιευθύνων Σύµβουλος Αττικό Μετρό / ηµοσίων Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι ιευθύνων Σύµβουλος Αττικό Μετρό / ηµοσίων Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι Μεταφορών/ ΥΠΥΜΕ Ι ιευθύνων Σύµβουλος Αττικό Μετρό - ηµοσίων Έργων / ΥΠΥΜΕ Ι ιευθύνων Σύµβουλος της ΤΡΑΜ ΑΕ 8 / 20

11 Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη σηµασία των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεών τους. Η επικαιροποίηση του καταλόγου, θα Ωριµότητα (β) ΛΙΜΑΝΙΑ Τροποποίηση και εκσυγχρονισµός λιµένα Κύµης Βελτίωση και Επέκταση Λιµένος Μαντουδίου Αποβάθρα στη θέση Πέταλο στο λιµάνι της Σύµης Έργα υποδοµής και προστασίας λιµανιού Παρ. Άστρους Νέος Λιµένας Πατρών: 3ο τµήµα Α' Φάσης Νέος Λιµένας Ηγουµενίτσας: Γ Φάση 89 Λιµάνι Κατάκολου Στερεά Ελλάδα/ ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα/ ΠΕΠ Νότιο Αιγαίο/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης Πελοπόννησος/ ΠΕΠ υτική Ελλάδα/ ΕΠ Ενίσχυση της Ήπειρος/ ΕΠ Ενίσχυση της υτική Ελλάδας/ ΠΕΠ Τουρισµός - Προσβασιµότητα στην Ανατολική Εύβοια Σεπτέµβριος Αναβάθµιση υποδοµών µεταφορών και λιµενικών εγκαταστάσεων Τέλος Αναβάθµιση υποδοµών µεταφορών και λιµενικών εγκαταστάσεων Τέλος 2013 Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Νότιας ωδεκανήσου Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Τέλος 2013 ήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας Η ολοκλήρωση του έργου θα συµβάλλει θετικά στην αναδιάρθρωση και αναβάθµιση της ναυτιλίας, στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης µέσω της βελτίωσης των υποδοµών και της λειτουργικότητας των λιµανιών. Τα λιµάνια είναι η διεθνής πύλη της χώρας (δυτική είσοδος) και εξυπηρετεί τη µετακίνηση σηµαντικού αριθµού επιβατών και µεγάλου όγκου εµπορευµάτων. Η ολοκλήρωση του έργου θα συµβάλλει θετικά στην αναδιάρθρωση και αναβάθµιση της ναυτιλίας, στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης µέσω της βελτίωσης των υποδοµών και της λειτουργικότητας των λιµανιών. Τα λιµάνια είναι η διεθνής πύλη της χώρας (δυτική είσοδος) και εξυπηρετεί τη µετακίνηση σηµαντικού αριθµού επιβατών και µεγάλου όγκου εµπορευµάτων. Πρόκειται για νέο έργο και η πρόταση βρίσκεται ακόµη υπό διαµόρφωση. Ωστόσο, το έργο είναι υψίστης σηµασίας για την ανάπτυξη του τουρισµού στην περιοχή της υτικής Ελλάδας. Το έργο αφορά την ενίσχυση του τουρισµού "κρουαζιέρας" και τη σύνδεση µε την Αρχαία Ολυµπία. Το έργο περιλαµβάνει διάφορες ενέργειες όπως: βελτίωση των λιµενικών υποδοµών, οδική σύνδεση µε τον εθνικό δρόµο καθώς και βελτίωση του σιδηροδροµικού δικτύου άγνωστο, δεν έχει υποβληθεί Έργων / ΥΠΥΜΕ Ι Έργων / ΥΠΥΜΕ Ι Περιφερειάρχης υτικής Ελλάδος 90 Λιµάνι Γυθείου (Εµπορικό και Κρουαζιερόπλοια) 91 Λιµάνι Μυτιλήνης Πελοπόννησος / ΠΕΠ Βόρειο Αιγαίο/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης Οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής µεσω της ενίσχυσης του εµπορίου στην Πελοπόννησο και της αύξησης της τουριστικής κίνησης Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη της Λέσβου ιευθύνων Σύµβουλος της Εγνατία ΑΕ/ Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Έργων/ ΥΠΥΜΕ Ι 92 Λιµάνι Λαυρίου Αττική/ ΠΕΠ Αττικής Το έργο είναι συµπληρωµατικό του έργου συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ταµείο Συνοχής και θα συµβάλλει στην αναβάθµιση των λιµενικών υποδοµών του λιµανιού. 1 1 άγνωστο, δεν έχει υποβληθεί Έργων / ΥΠΥΜΕ Ι 93 Νότια προβλήτα Λιµάνι Πειραιάυπηρεσίες για κρουαζιερόπλοια (1ο τµήµα) Αττική/ΠΕΠ Αττικής Αύξηση της τουριστικής κίνησης και αύξηση της απασχόλησης 3 3 άγνωστο, δεν έχει υποβληθεί Περιφερειάρχης Αττικής/ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΛΠ ΣΥΝΟΛΟ / 20

12 Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη σηµασία των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεών τους. Η επικαιροποίηση του καταλόγου, θα Ωριµότητα (β) ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΑ 94 Ολοκλήρωση αναβάθµισης Κρατικού αερολιµένα Θεσσαλονίκης "Μακεδονία" ΕΠ Ενίσχυση της Με το έργο της επέκτασης του διαδρόµου προσγειώσεων / απογειώσεων και του παράλληλου τροχιόδροµου κατά 1000 µέτρα προς τη θάλασσα θα καταστεί δυνατή η προσέγγιση υπερατλαντικών πτήσεων. Το έργο ολοκληρώνει µια σειρά παρεµβάσεων µε αποτέλεσµα την βελτίωση της ασφάλειας, αύξηση επιβατικής κίνησης, βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης και ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως κόµβο αεροπορικών µεταφορών ιευθυντής ΕΥ Ε Βόρειας Ελλάδας / ΓΓ ηµοσίων Έργων / ΥΠΥΜΕ Ι ΣΥΝΟΛΟ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 95 Αποπεράτωση ηλεκτροκίνησης διπλής σιδηροδροµικής γραµµής στο τµήµα ΣΚΑ-ΚΙΑΤΟ Αττική, Πελοπόννησος/ ΕΠ Ενίσχυσης της Το έργο προβλέπει την ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης των 105,4 χλµ. της γραµµής ΣΚΑ - Κιάτο. Το προτεινόµενο έργο αποτελεί µέρος του ευρύτερου προγράµµατος της ανανέωσης του σιδηροδροµικού άξονα ΠΑΘΕΠ και ειδικότερα της γραµµής ΣΚΑ - Κιάτο το οποίο είναι ένα σηµαντικό προαστιακό έργο. Συµβάλλει σηµαντικά στην ολοκλήρωση του δικτύου, στη µείωση του χρόνου και του κόστους των µεταφορών και στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του δικτύου δεν είναι Τέλος 2013 Πρόεδρος και ιευθύνων της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 96 Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής Ροδοδάφνη - Ρίο και κατασκευή ηλεκτροκίνησης στο τµήµα Κιάτο - Ροδοδάφνη Πελοπόννησος - υτική Ελλάδα / ΕΠ Προσπελασιµότητα Το έργο αφορά στην κατασκευή νέας διπλής ηλεκτροκινούµενης γραµµής µήκους 28 χλµ στο τµήµα Ροδοδάφνη Ρίο µε σηµατοδότηση και τηλεδιοίκηση καθώς και την εγκατάσταση συστήµατος ηλεκτροκίνησης στο τµήµα Κιάτο Ροδοδάφνη µήκους 71 χλµ. Το έργο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της σιδηροδροµικής σύνδεσης της Πάτρας και της. Ελλάδας µε την υπόλοιπη χώρα και αποτελεί και δέσµευση της χώρας προς την ΕΕ. Το λιµάνι της Πάτρας αποτελεί πύλη εισόδου στη χώρα, τόσο επιβατών όσο και εµπορευµάτων. Η γραµµή, επιπροσθέτως, θα λειτουργήσει σε µεγάλο µήκος της και προαστιακά προς την Αθήνα (ήδη λειτουργεί έτσι έως Κιάτο). Η ολοκλήρωση του εν λόγω τµήµατος είναι υψιλής προτεραιότητας καθώς η ολοκλήρωση της γραµµής προς Πάτρα αποτελεί κοµβικό στόχο του Προγράµµατος δεν είναι Πρόεδρος και ιευθύνων της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 10 / 20

13 Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη σηµασία των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεών τους. Η επικαιροποίηση του καταλόγου, θα Ωριµότητα (β) 97 Ολοκλήρωση νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας - Λιανοκλαδίου - οµοκού Στερεά Ελλάδα / ΕΠ Ενίσχυση της προσπελασιµότητας Το έργο αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την ολοκλήρωση του σιδηροδροµικού άξονα της χώρας. Αποτελεί τµήµα του άξονα προτεραιότητας 22 ( Μ) και µε την ολοκλήρωσή του, η γραµµή σε όλο το µήκος του άξονα Αθήνα -Θεσσαλονίκη θα είναι διπλή και παράλληλα θα έχει εκσυγχρονιστεί ούτως ώστε να επιτυγχάνεται σηµαντική µείωση του χρόνου διαδροµής (η µείωση του χρόνου στο συγκεκριµένο µόνο τµήµα εκτιµάται σε 50 λεπτά περί, ενώ ο χρόνος για το σύνολο της διαδροµής Αθήνα - Θεσσαλονίκη εκτιµάται σε 3,5 ώρες). Με την ολοκλήρωση του τµήµατος εξυπηρετείται η µετακίνηση πληθυσµού και η διακίνηση εµπορευµάτων από και προς τις περιοχές κατά µήκος της γραµµής Αθήνας - Θεσσαλονίκης. Το έργο συµβάλλει στους εξής στόχους: Εξάλειψη των ασυνεχειών του σιδηροδροµικού δικτύου, βελτίωση ασφάλειας, µείωση του χρόνου και του κόστους µετακίνησης, εξάλειψη σηµείων συµφόρησης, µείωση επιπτώσεων στο περιβάλλον, εξοικονόµηση ενέργειας, εξασφάλιση διαλειτουργικότητας και διατροπικότητας, βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης δεν είναι Πρόεδρος και ιευθύνων της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε Αποπεράτωση προαστιακού σιδηρόδροµου Αττικής ΣΚΑ - Τρεις Γέφυρες Αποπεράτωση εγκατάστασης σύγχρονης σηµατοδότησης - τηλεδιοίκησης και τηλεπικοινωνιών στον ΠΑΘΕΠ Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής Αθήνας (ΣΚΑ) - Πάτρας στο τµήµα ιακοφτό - Ροδοδάφνη Κατασκευή παραλλαγής της σιδηροδροµικής γραµµής Θεσσαλονίκη Ειδοµένη, στο τµήµα Πολύκαστρο Ειδοµένη (Φάση Β) Κατασκευή Β λειτουργικής φάσης Θριασίου πεδίου & κατασκευή Σ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ Αποπεράτωση προαστιακού σιδηρόδροµου Αττικής: τµήµα Πειραιάς- 3 Γέφυρες Αναβάθµιση σιδηροδροµικής γραµµής Αλεξ/πολης -Ορµενίου, µεταξύ Σ.Σ. ιδυµοτείχου Σ.Σ. Μαρασίων Αττική / ΕΠ Ενίσχυση της Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία / ΕΠ ενίσχυση της υτ. Ελλάδα / ΕΠ Προσπελασιµότητα Ολοκλήρωση του Προαστιακού Σιδηροδρόµου Αττική/ ΠΕΠ Αττικής Αθήνα-Πειραιάς/ ΠΕΠ Αττικής Ανατολική Μακεδονία Θράκη/ ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκη Το έργο (µε προβλεπόµενο προϋπολογισµό 90 εκατοµµυρίων ευρώ) είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί εντός του πλαισίου του ΕΣΠΑ, δεδοµένου ότι περιλαµβάνει την ανάπτυξη του συστήµατος ERTMS (Ευρωπαϊκό Σύστηµα ιαχείρισης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόµων), διασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τη διαλειτουργικότητα του ελληνικού σιδηροδροµικού δικτύου µε τα άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα. Η διαλειτουργικότητα αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηµατοδότηση όλων των σιδηροδροµικών έργων του ΕΣΠΑ και η έλλειψή του µπορεί να ακυρώσει τη συγχρηµατοδότηση. Αποτελεί τµήµα του άξονα ΠΑΘΕΠ, ανήκει στα Μ. Το έργο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της σιδηροδροµικής σύνδεσης της Πάτρας και της. Ελλάδας µε την υπόλοιπη χώρα και αποτελεί και δέσµευση της χώρας προς την ΕΕ. Το λιµάνι της Πάτρας αποτελεί πύλη εισόδου στη χώρα, τόσο επιβατών όσο και εµπορευµάτων. Η ολοκλήρωση της γραµµής προς Πάτρα αποτελεί κοµβικό στόχο του Προγράµµατος άγνωστο, δεν έχει υποβληθεί άγνωστο, δεν έχει υποβληθεί Τµήµα του άξονα ΠΑΘΕΠ (έργο-γέφυρα) 3 ΝΑΙ (MP) 812 Η Β Φάση κατασκευής του έργου. Η Α' φάση του έργου συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ταµείο Συνοχής Πράσινες Μεταφορές Βελτίωση της προσβασιµότητας και της ανταγωνιστικότητας της περιοχής, καθώς συνδέει την Αλεξανδρούπολη µε το Βόρειο Τµήµα της Περιφέρειας. δεν είναι δεν είναι δεν είναι ΣΥΝΟΛΟ Μεταφορών / ΥΠΥΜΕ Ι Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 11 / 20

14 Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη σηµασία των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεών τους. Η επικαιροποίηση του καταλόγου, θα Ωριµότητα (β) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προµήθεια, εγκατάσταση Συστήµατος Τηλε-ελέγχου Τηλεχειρισµού για την 105 βελτιστοποίηση της διαχείρισης του πόσιµου Νερού της ΕΥΑ Λαµίας Αποφόρτιση Χειµάρρου Κραυσίδωνα από όµβρια ύδατα του αστικού ιστού και συλλογή εκτροπή εκβολή αυτών στη θάλασσα Αποκατάσταση σε διάφορα σηµεία του Ποταµού Πηνειού Εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης οικισµών του ήµου Κοζάνης Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, επέκτασης σχεδίου πόλης στην περιοχή ροσιά, του ήµου Πρέβεζας Αντικαταστάσεις - επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης της νοτιοανατολικής πλευράς Πάτρας Κλείσιµο και αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης διάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ Α) Θεσσαλία / ΠΕΠ Η βιώσιµη διαχείριση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων Τέλος 2011 Πρόεδρος ΕΥΑ Λαµίας Θεσσαλία / ΕΠΠΕΡΑΑ Προστασία του περιβάλλοντος Τέλος 2011 Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Θεσσαλία/ ΠΕΠ υτική Μακεδονία/ Ήπειρος/ ΠΕΠ υτική Ελλάδα/ ΠΕΠ ιαπεριφερειακό/ ΕΠΠΕΡΑΑ Προστασία του περιβάλλοντος Μάρτιος 2012 Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Περιβάλλον - βιώσιµη ανάπτυξη Ιούνιος 2012 ήµαρχος Κοζάνης Ποιότητα Ζωής. Περιβάλλον και Τουρισµός Σεπτ ήµαρχος Πρέβεζας Περιβάλλον - βιώσιµη ανάπτυξη Τέλος 2012 ήµαρχος Πάτρας Περιβάλλον και θετικό κοινωνικό αντίκτυπο- ηµόσια Υγεία Τέλος 2012 ήµαρχοι - Περιφερειάρχες Νέοι σταθµοί τηλεελέγχου τηλεχειρισµού ύδρευσης ήµου Σερρών Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α) Βορειοδυτικού Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης (Β ΠΣΘ) ιευθέτηση ρέµατος Εσχατιάς παρά την οδό Φλέβας και άρση στένωσης διευθετηµένου τµήµατός του Εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων.. Βατερού. Κοζάνης Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αναβάθµιση του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητα ζωής των κατοίκων Τέλος 2012 ήµαρχος Σερρών Τέλος 2012 Αττική/ ΠΕΠ Αττικής Προστασία του περιβάλλοντος 3 1 Τέλος 2012 υτική Μακεδονία/ Αναβάθµιση του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων Σύνδεσµος ΟΤΑ περιοχής µείζονος Θεσσαλονίκης Έργων / ΥΠΥΜΕ Ι Ιαν ήµαρχος Κοζάνης 116 Επέκταση - αναβάθµισηεκσυγχρονισµός αποχετευτικού συστήµατος παραλίµνιας ζώνης Ήπειρος / ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς- Ηπείρου Αναβάθµιση του περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητα ζωής των κατοίκων και αύξηση της τουριστικής κίνησης Μάρτιος 2013 ήµαρχος Ιωαννίνων 117 Επείγοντα αντιπληµµυρικά έργα χειµάρρου Ξηριά (τµήµα από χ.θ έως χ.θ ) Θεσσαλία/ ΠΕΠ Προστασία του περιβάλλοντος Ιούνιος 2013 Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 12 / 20

15 Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη σηµασία των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεών τους. Η επικαιροποίηση του καταλόγου, θα Ωριµότητα (β) ίκτυα αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. σε.. του ήµου Κοζάνης Ανάπλαση Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης - Τµήµα από Βασιλικό Θέατρο έως τους Οµίλους Θαλασσίων Αθληµάτων Αποχετευτικό σύστηµα στην παραλιακή Ζώνη Ελούντας -Πλάκας Κατασκευής δικτύων απορροής οµβρίων υδάτων στο ήµο Παιανίας Αποχέτευση λυµάτων ΕΥΑΝ. Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου λυµάτων Λευκακίων- Πυργιώτικων-Εξώστη υτική Μακεδονία/ Κρήτη/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης Αναβάθµιση του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Βελτίωση του αστικού τοπίου και αναβάθµιση της τουριστικής εικόνας της Θεσσαλονίκης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Βελτίωση του περιβάλλοντος σε ένα από τα πιο τουριστικά κέντρα της Ελλάδος Ιούνιος 2013 ήµαρχος Κοζάνης Τέλος 2013 Επικεφαλής της Μονάδας - Τµήµα Αρχιτεκτονικών Έργων - ήµαρχος Θεσσαλονίκης Τέλος 2013 Πρόεδρος ΕΥΑ Αγ. Νικολάου Αττική/ ΕΠΠΕΡΑΑ Προστασία του περιβάλλοντος 3 1 Τέλος 2013 Περιφερειάρχης Αττικής Πελοπόννησος / ΠΕΠ 123 Αποχέτευση Ηγουµενίτσας Ήπειρος/ ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος- Ηπείρου υτική Μακεδονία/ 124 Αποκατάσταση Ποταµού Σούλου Ζάκυνθος/ ΠΕΠ 125 Αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης Ζακύνθου Πελοπόννησος / ΠΕΠ 126 Ολοκλήρωση ύδρευσης υτικής Ελλάδος- Ναυπλίου 127 Επαναδηµιουργία Λίµνης Κάρλας Έργα ιαχείρισης Υγρών Αποβλήτων σε 120 µικρούς οικισµούς κατηγορίας Γ' ( κάτοικοι) Συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων των περιοχών Κορωπίου - Παιανίας Ολοκληρωµένες Εγκαταστάσεις ιαχείρισης Αποβλήτων Αξιοποίηση και Ανάδειξη Λίµνης 131 Πολυφύτου Προµήθεια εξοπλισµού προεπεξεργασίας και 132 ανακύκλωσης αστικών στερεών αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ Εργασίες προστασίας της Λίµνης 133 της Καστοριάς Θεσσαλία/ ΕΠ Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη ιαπεριφερειακό / ΕΠΠΕΡΑΑ Ανατολική Αττική/ ΠΕΠ Αττικής Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Τέλος 2013 ήµαρχος Ναυπλίου Ποιότητα Ζωής. Περιβάλλον και Τουρισµός Μάρτιος 2014 ήµαρχος Ηγουµενίτσας Προστασία του περιβάλλοντος, προσαγωγή νερού στη Θεσσαλονίκη και ανάπτυξη του τουρισµού. Οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής, προστασία του περιβάλλοντος και ανάπτυξη του τουρισµού Τέλος 2014 ήµαρχος Εορδαίας 0 1 άγνωστο, δεν έχει υποβληθεί Τέλος 2014 Πρόεδρος της ΕΥΑ Ζακύνθου Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Τέλος 2014 ήµαρχος Ναυπλίου Το έργο είναι µεγάλης προβολής, καθώς αφορά προστατευόµενη περιοχή και έχει σηµαντικές οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις, αφού εξασφαλίζει πόσιµο νερό για το Βόλο. Συµβολή στη δηµιουργία σηµαντικών θέσεων απασχόλησης, στην προστασία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος Έργων / ΥΠΥΜΕ Ι 1, 2, ήµοι - Περιφέρειες Βελτίωση της ποιότητα ζωής των κατοίκων Περιφερειάρχης Αττικής Αττικής/ ΠΕΠ Αττικής Το έργο αφορά όλη την Περιφέρεια Αττικής υτική Μακεδονία/ Ανατολική Μακεδονία/ Προστασία του περιβάλλοντος και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Η προεπεξεργασία και ανακύκλωση των αστικών στερεών αποβλήτων θα συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη της περιφέρειας µε τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. όχι υτική Μακεδονία/ Προστασία του περιβάλλοντος ΣΥΝΟΛΟ Περιφερειάρχης Αττικής Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας 13 / 20

16 Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη σηµασία των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεών τους. Η επικαιροποίηση του καταλόγου, θα Ωριµότητα (β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ανάδειξη και αποκατάσταση περιφερειακών µνηµείων αρχαιολογικού χώρου Κνωσού (κατοικία ιερέα, µινωική έπαυλη, βασιλικός τάφος) ιατήρηση και Αποκατάσταση των µνηµείων της Ακρόπολης ιαπλάτυνση θαλάσσιου διαύλου Λευκάδας Αποκατάσταση µνηµείων Κάστρου Μυτιλήνης Κρήτη/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης Κέντρο Αθήνας/ ΠΕΠ Αττικής Λευκάδα/ ΠΕΠ υτικής Ελλάδας - Βόρειο Αιγαίο/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς ,92 1/10/ Ορατό τουριστικό έργο Τέλος Αύξηση της τουριστικής κίνησης (διέλευση των κότερων από τον δίαυλο Λευκάδας). Υργείο Πολιτισµού και Τουρισµού Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος του Οργανισµού του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης Ιούνιος 2014 Περιφερειάρχης Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς Ιούνιος 2014 Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου 138 Ανάπλαση ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών Φάση Γ 139 Θέατρο Ζακύνθου Αποκατάσταση και διαρρύθµιση παλαιού τελωνείου Χανίων για τη δηµιουργία κέντρου πολλαπλών πολιτιστικών δραστηριοτήτων Β φάση επανέκθεσης προϊστορικών κλασικών και βυζαντινών αρχαιοτήτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας Ιόνια Νησιά/ ΠΕΠ Κρήτη/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης Στερεά Ελλάδα/ ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου Τέλος 2014 Υργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ηµιουργία Πολιτιστικής Οικονοµίας Τέλος 2014 ήµαρχος Ζακύνθου Αστικό έργο αποκατάστασης συµβάλλει στην αναβάθµιση της τουριστικής εικόνας των Χανίων άγνωστο/ όχι Τέλος Πολιτισµός και Τουρισµός Τέλος 2014 ήµαρχος Χανίων ιευθυντής της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 142 Νέο Μουσείο της Βεργίνας Ανέγερση του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσαράς Κρήτης Υποβρύχια µουσεία και καταδυτικά πάρκα στην Αλόννησο και Σκόπελο Τουριστική προβολή Περιφέρειας της Αττικής Αποκατάσταση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και της σύνδεσης των αρχαιολογικών χώρων Κρήτη/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου-Κρήτης Θεσσαλία/ ΠΕΠ Πολιτισµός και Τουρισµός - Σηµαντικό Αρχαιολογικό σηµείο 1 1 άγνωστο- δεν έχει υποβληθεί άγνωστο- δεν έχει υποβληθεί ηµιουργία νέου τουριστικού πόλου στην Κεντρική Κρήτη Αττική/ ΠΕΠ Αττικής Αττική/ ΠΕΠ Αττικής Ανάπτυξη του τουρισµού µε την προώθηση των υποθαλάσσιων πολιτιστικών αγαθών. Σηµαντικές επιπτώσεις στον τοµέα του τουρισµού και της απασχόλησης Σηµαντικές επιπτώσεις στον τοµέα του τουρισµού και της απασχόλησης Προϊστάµενος Τµήµατος- ΕΠΚΑ Επικεφαλής της ιεύθυνσης Μουσείων και Πολιτιστικών κτιρίων του Υργείου Πολιτισµού Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Περιφερειάρχης Αττικής 0 1 άγνωστο- δεν έχει υποβληθεί Περιφερειάρχης Αττικής 14 / 20

17 Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη σηµασία των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεών τους. Η επικαιροποίηση του καταλόγου, θα Ωριµότητα (β) 147 Ανάδειξη Κάστρου Καρύταινας (διαµόρφωση µονοπατιού, συντήρηση-στερέωση Ιερού ναού Παναγίας, στερέωση οικίας Κολοκοτρώνη και αποκατάσταση βυζαντινού Πύργου Ματζουρανόγιαννη, αποκατάσταση Λεβένταινας) Πελοπόννησος / ΠΕΠ υτικής Ελλάδος Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Υργείο Πολιτισµού και Τουρισµού (25η ΕΒΑ) 148 Εναλλακτικός Τουρισµός ιαπεριφερειακό/ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Εκσυγχρονισµός - επέκταση των δραστηριοτήτων επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στον τοµέα παροχής υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισµού. 1- Ενεργή Πρόσκληση ΣΥΝΟΛΟ µήνες από την ηµεροµηνία ένταξης Πολιτισµού και Τουρισµού ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 149 Κατασκευή Νηπιαγωγείου στην περιοχή Αγίου Αθανασίου Κοζάνης υτική Μακεδονία / Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου στο Χιλιοδένδρι Ανέγερση 15ου Γυµνασίου - 15ου Λυκείου Λάρισας ωδεκαθέσιο ηµοτικό Σχολείο στο Τ.. Νέας Καλλικράτειας του ήµου Καλλικράτειας Κατασκευή κτιρίου τµήµατος Οικολογίας και Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο (Τ.Ε.Ι. ) Κατασκευή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Θήρας 155 2ο Γυµνάσιο ν. Κω 156 Κατασκευή νέου κτιρίου και εκσυγχρονισµός υφιστάµενης κτιριακής υποδοµής του Γενικού Νοσοκοµείου Χίου "Σκυλίτσειο" υτική Μακεδονία / Θεσσαλία/ ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος- Ηπείρου Ιόνια Νησιά/ ΠΕΠ υτικής Ελλάδος- Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων Νότιο Αιγαίο/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης Νότιο Αιγαίο/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης Βόρειο Αιγαίο/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου- Κρήτης Κοινωνική Αλληλεγγύη Τέλος Αναβάθµιση των εκπαιδευτικών συνθηκών Απρίλιος 2012 Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας Αναβάθµιση των εκπαιδευτικών συνθηκών Μάιος 2012 ήµαρχος Λάρισας Αναβάθµιση των συνθηκών εκπαίδευσης Τέλος 2012 Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αναβάθµιση των συνθηκών εκπαίδευσης Τέλος 2012 Υργείο Παιδείας Στέγαση φοιτητών σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και βελτίωση των κοινωνικών υποδοµών Στέγαση φοιτητών σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και βελτίωση των κοινωνικών υποδοµών Τέλος Τέλος Βελτίωση υποδοµών Υγείας Τέλος 2012 Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου 157 Ενιαίο σχολικό συγκρότηµα (Γυµνάσιο - Λύκειο) Λαµίας Στερεά Ελλάδα- ΠΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων Αύγουστος 2013 Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος 158 Κατασκευή νέου τριώροφου κτιρίου στο Γενικό Νοσοκοµείο Έδεσσας Υγεία - Κοινωνική Αλληλεγγύη Τέλος 2013 Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 15 / 20

18 Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη σηµασία των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεών τους. Η επικαιροποίηση του καταλόγου, θα Ωριµότητα (β) 159 Β' φάση κτιριακών εγκαταστάσεων τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης Κρήτη- ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου- Κρήτης Βελτίωση υποδοµών εκπαίδευσης Τέλος 2013 Πολυτεχνείο Κρήτης Ολοκλήρωση κατασκευής του Γενικού Νοσοκοµείου Αγρινίου Κατασκευή και προµήθεια εγκατάσταση εξοπλισµού του πολυδύναµου κέντρου αντιµετώπισης αλκοολικών και της κρίσης των χρηστών ναρκωτικών στο νοσοκοµείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων ηµιουργία Νέου ΤΕΠ Γ.Ν Φιλιατών στην Ηγουµενίτσα Αποκατάσταση κτιρίου Β' κτιριακού συγκροτήµατος Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη Ρόδο υτική Ελλάδα- ΠΕΠ υτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων Ήπειρος/ ΠΕΠ Ήπειρος/ ΠΕΠ Νότιο Αιγαίο/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης Υγεία - Κοινωνική Αλληλεγγύη Τέλος 2013 ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε Βελτίωση υποδοµών Υγείας Τέλος 2013 ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε Βελτίωση υποδοµών Υγείας Τέλος 2013 ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε Βελτίωση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Τέλος 2013 Πανεπιστήµιο Αιγαίου 164 Αναβάθµιση κεντρικού κτιρίου του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας" και προµήθεια εγκατάσταση ιατρικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισµού υτική Ελλάδα/ ΠΕΠ υτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων Το έργο περιλαµβάνει την τελική αποκατάσταση του κεντρικού κτιρίου του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών "Άγιος Ανδρέας", το οποίο επλήγη από σεισµό το Η του έργου θα αποσυµφορήσει το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου, και θα αναβαθµίσει τις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας. Το έργο αφορά επίσης την προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού για την κάλυψη των ελλείψεων της νέας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών "Άγιος Ανδρέας" ήδη λειτουργεί και ουσιαστικά θα ολοκληρώσει την κατασκευή Τέλος 2014 ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γενναδίου Ρόδου Κατασκευή και εξοπλισµός νοσοκοµείου Κοµοτηνής σε νέες κτιριακές δοµές 200 κλινών Νότιο Αιγαίο/ ΠΕΠ Νήσων Αιγαίου - Κρήτης Ανατολική Μακεδονία- Θράκη / ΠΕΠ Μακεδονίας Στέγαση φοιτητών σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και βελτίωση των κοινωνικών υποδοµών Το νέο νοσοκοµείο Κοµοτηνής είναι η πιο σηµαντική παρέµβαση στην περιφέρεια Τέλος 2014 ήµαρχος Ρόδου ΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ): ΣΥΝΟΛΟ δηµιουργίας θέσεων εργασίας: / 20

19 Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη σηµασία των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεών τους. Η επικαιροποίηση του καταλόγου, θα Ωριµότητα (β) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 1 Αναβάθµιση των µηχανισµών επιτήρησης της αδήλωτης εργασίας δράσεις προϋπολογισµού παρακολουθούνται από το Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ. Το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισµού παρακολουθείται από τα Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ και Ε.Π ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Συστηµατικές παρεµβάσεις µε στόχο την ενίσχυση των µηχανισµών επίβλεψης της αγοράς εργασίας και στόχο µεταξύ άλλων την διασφάλιση της µείωσης της αδήλωτης εργασίας. 2 3 Τέλος 2014 Υργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων (ΕΠΑΝΑ ) Υργείο Εσωτερικών (Ε.Π. ιοικητική Μεταρρύθµιση) Υργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ε.Π. Ψηφιακή ) 2 Εναρµόνιση Οικογενειακής & Επαγγελµατικής Ζωής Οι ήδη εγκεκριµένες και συνεχιζόµενες δράσεις στοχεύουν στην αύξηση της απασχολησιµότητας και της ισότιµης συµµετοχής των γυναικών στην εργασία, µέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους (βρεφών, παιδιών και εφήβων). Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή τους, προκειµένου να εναρµονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόµενους ρόλους τους µεταξύ οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής Υργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 3 Α. Εκπόνηση θεσµικού, κανονιστικού, διοικητικού και δηµοσιονοµικού πλαισίου µε στόχο την προώθηση της κοινωνικής οικονοµίας και τη διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων Β. Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονοµίας για την απασχόληση ευάλωτων οµάδων Α Β Συστηµατική παρέµβαση µε στόχο την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας και ειδικότερα των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισµών µπορούν να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική συνοχή και στην ένταξη των ατόµων από ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, συµπληρώνοντας τις βασικές πολιτικές για την οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση 1 1 Υργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 17 / 20

20 Ευρωπαίου Επιτρό για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn στις 28 Σεπτεµβρίου Η επιλογή των 181 έργων έγινε από τις ελληνικές αρχές σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε βάση κριτήρια σχετίζονται µε την ωριµότητα, το µέγεθος και τη σηµασία των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεών τους. Η επικαιροποίηση του καταλόγου, θα Ωριµότητα (β) 4 Α.Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ) Β. Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες Οι δράσεις στοχεύουν στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, µε βάση τις τοπικές ανάγκες, τις συνθήκες της αγοράς εργασίας και της πλήρους απασχόλησης (πολυαπασχόληση, συµπληρωµατική απασχόληση κλπ) ιδιαίτερα σε περιοχές µε φθίνουσες βιοµηχανίες αντιµετωπίζουν προβλήµατα αναδιάρθρωσης Υργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενική Γραµµατεία ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 5 Νέο σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα) - Η Μετάβαση: Πολιτισµός και Ένταξη ΕΚΟ στα δηµοτικά σχολεία Μεταρρύθµιση, εκσυγχρονισµός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος. Το Νέο Σχολείο εξυπηρετεί τόσο τις κοινωνικές όσο και εκπαιδευτικές ανάγκες µέσω των νέων προγραµµάτων σδών 3 1 Υργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,, Ειδική Γραµµατέας Ευρωπαϊκών Πόρων (ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση) 6 Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού (Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρµας) - Ψηφιακό υλικό για τα Σχολεία Επιτάχυνση του ρυθµού της ένταξης των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία 3 1 Υργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,, Ειδική Γραµµατέας Ευρωπαϊκών Πόρων (ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση) 7 Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας Ενίσχυση του συστήµατος και των υπηρεσιών διά βίου εκπαίδευσης και προώθησης της ίσης πρόσβασης. Τα Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας είναι για εκείνους δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη εκπαίδευση, και ως εκ τούτου κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισµό και περιθωριοποίηση. Παρέχουν στα άτοµα αυτά τη δυνατότητα αποκτώντας ένα απολυτήριο Γυµνασίου να ενσωµατωθούν µε τις υπάρχουσες κοινωνικές, οικονοµικές και επαγγελµατικές δοµές και να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους 3 1 Υργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,, Ειδική Γραµµατέας Ευρωπαϊκών Πόρων (ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση) 8 Πρακτική Άσκηση γ βάθµιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήµια) Αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος και της αγοράς εργασίας. Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί στην προετοιµασία των φοιτητών των πανεπιστηµίων για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. 3 1 Υργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,, Ειδική Γραµµατέας Ευρωπαϊκών Πόρων (ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση) 9 Ενίσχυση βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας (Πρόγραµµα ΘΑΛΗΣ) Η προτεινόµενη Πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεπιστηµονικής ή και διιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας, µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας Υργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,, Ειδική Γραµµατέας Ευρωπαϊκών Πόρων (ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση) 18 / 20

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1:

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1: 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 1 : Στόχος της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία είναι η αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 1 1.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ...8 3. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ...10

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ...8 3. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ...10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ...2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΟΥ Σ ΤΟΥ ΟΣΕ, κ. Νίκο Μ. Εμπέογλου...4 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, κ. Γεωργίου Γ. Γιαννούση...6 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕ...8

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας

Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας Τµήµα: Α Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : 115 23 TELEX : 216 938 TELEFAX : 64 58 690 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Οµάδα µελέτης: Ευθυµία Καραθανάση, ρ. Αρχιτέκτων Χωροτάκτης - Πολεοδόµος

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Ρ.Σ.-Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ: Στον Πίνακα (βλ. (βλέπε Παράρτηµα Α.4.1) και το χάρτη (Πηγή: Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.6 Οικιστικό δίκτυο. Ναύπακτο. από το 2003 και 2 Ε.Σ..Ε.

1.6 Οικιστικό δίκτυο. Ναύπακτο. από το 2003 και 2 Ε.Σ..Ε. 1.6 Οικιστικό δίκτυο 1.6.1 Κοινωνικός εξοπλισµός Την 10ετια που πέρασε αξιολογείται ότι το οικιστικό δίκτυο της Π Ε (συνολικά θεωρούµενο) βελτίωσε τις υποδοµές του, σε ό,τι αφορά τις διοικητικές και αστικές

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων

Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων Π ρ ό γ ρ α μ μ α Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Π ραγ ματ ι κ ή Ο ι κ ο ν ο μ ί α ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Πραγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2005 Καβάλα, 25-27 Νοεµβρίου 2005 4 η Θεµατική Συνεδρία Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές 1. Εισαγωγή ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ο Ευρωπαϊκός σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 1 Πίνακας περιεχομένων 1 Βασικά Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 1.1.1. Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα