Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ"

Transcript

1 Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ 1. Σκοπός της παρούσας ενημέρωσης είναι η γνωστοποίηση της ανανέωσης (κατόπιν πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού) για 1 χρόνο της σύμβασης με την εταιρία WIND HELLAS για τη συνέχιση λειτουργίας του κλειστού δικτύου κινητής τηλεφωνίας του ΣΞ, που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών του ΓΕΣ αλλά και ατομικών του προσωπικού του με ευνοϊκούς όρους. 2. Η νέα σύμβαση, προσφέρει μειωμένες τιμές σε σχέση με τα προγράμματα που προσφέρουν άλλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και αφορούν χρεώσεις μεταξύ κινητών, διεθνών κλήσεων, δωρεάν μηνυμάτων και ασύρματο internet. 3. Οι χρήστες του δικτύου χωρίζονται σε 4 ομάδες όπως παρακάτω: α. Ομάδες «Α», «Α1» και «Β», για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των ΕΔ. β. Ομάδα «Γ» που αφορά: (1) Όλα τα στελέχη των ΕΔ. (2) Τους εν Αποστρατεία Αξκούς και Υπαξκούς. (3) Το Πολιτικό Προσωπικό των ΕΔ. (4) Τα μέλη α βαθμού συγγενείας των παραπάνω. 4. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και οι αναλυτικές χρεώσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών για την ομάδα «Γ» φαίνονται αναλυτικά στους Πίνακες «1», «2» και «3». 5. Για την άμεση εξυπηρέτηση των υποψήφιων χρηστών η εταιρία οφείλει να ενημερώνει τα κατά τόπους καταστήματά της για τον τρόπο υλοποίησης του υπόψη δικτύου. 6. Επιπλέον κρίνεται σκόπιμο να γνωσθούν τα παρακάτω: α. Παραμένει δωρεάν η ενδοεταιρικη χρήση του δικτύου. β. Η διάρκεια στο πρόγραμμα είναι 12μηνη, διάστημα για το οποίο δεσμεύεται ο κάθε συνδρομητής ατομικά για όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αίτηση σύνδεσης. γ. Για τις συνδέσεις των Ομάδων «Α», «Β» και «Γ» ορίζεται ελάχιστη μηνιαία χρήση ανά σύνδεση 4 ευρώ. Η ελάχιστη χρήση εφαρμόζεται μόνο εφόσον η μηνιαία κίνηση κάθε γραμμής είναι μικρότερη των 4 ευρώ. δ. Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς του κατεχόμενου αριθμού κλήσεως στο νέο συμβόλαιο (φορητότητα).

2 ε. Επίσης προβλέπονται επιπρόσθετες υπηρεσίες και ειδικές προσφορές για πακέτα χρόνου ομιλίας και internet όπως παρακάτω: (1) Προαιρετική υπηρεσία 100 λεπτών και 200 λεπτών δωρεάν χρόνου ομιλίας προς όλα τα σταθερά και κινητά τηλέφωνα με κόστος 10 ευρώ και 18 ευρώ αντίστοιχα συμπεριλαμβανομένης και της ελάχιστης μηνιαίας χρήσης των 4. Τα συγκεκριμένα πακέτα έχουν έκπτωση 50% από την τιμή της αγοράς. (2) Προαιρετική υπηρεσία (WIND to Fix) 420 είκοσι λεπτών δωρεάν χρόνου ομιλίας προς σταθερά τηλέφωνα με μηνιαίο πάγιο 10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και της ελάχιστης μηνιαίας χρήσης των 4. (3) Υπηρεσίες INTERNET: (α) Πρόσβαση στο Internet μέσω κινητού τηλεφώνου με μηνιαία έκπτωση 20% επί της κίνησης για μετάδοση δεδομένων καθώς και 50% έκπτωση στα προσφερόμενα προγράμματα ασυρμάτου internet που φαίνονται στο παράρτημα «Δ». (β) Πρόσβαση στο Internet μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) με σταθερή μηνιαία έκπτωση 20% επί της κίνησης για μετάδοση δεδομένων καθώς και 50% έκπτωση στα προσφερόμενα προγράμματα ασυρμάτου internet που φαίνονται στο παράρτημα «Δ». Η αγορά USB Stick έχει έκπτωση 100% (διατίθεται δωρεάν από την Εταιρία). 7. Τονίζεται ότι, με το υπό διαμόρφωση κλειστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, δεν θα καλύπτονται απαιτήσεις που αφορούν στην ασφάλεια πληροφοριών για συνδιαλέξεις με διαβαθμισμένο περιεχόμενο. Όλες οι συνδιαλέξεις θεωρούνται αδιαβάθμητες και η προστασία τους καθορίζεται από τη νομοθεσία περί απορρήτου των επικοινωνιών.

3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ «Γ» Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Επιδότηση συσκευής (με την έναρξη της σύνδεσης) α. 50 για συνδέσεις που θα ενεργοποιηθούν μέσω φορητότητας β. 20 για αμιγώς νέες συνδέσεις Κυμαίνεται από ένα λεπτό 0,01 έως 199,26 ανάλογα με την μέση μηνιαία κίνηση όπως παρακάτω: Μέσος μηνιαίος όρος ανά σύνδεση Πόσο επιδότησης/πίστωσης στο λογαριασμό ανά σύνδεση 1 Επιδότηση συσκευής (με την συμπλήρωση 12μήνου) 0,00-20,90 20,91-29,99 30,00-34,99 35,00-49,99 50,00-69,99 70,00-89,99 90,00-109,99 110,00-129,99 130,00-159,99 160,00-179,99 180,00+ 2 Χρέωση μηνιαίου παγίου Μηδενική (0) 3 Χρέωση για ενδοεταιρική κλήση (VPN/ΓΕΣ) Μηδενική (0) 4 Χρέωση για κλήση προς κινητά της εταιρίας WIND (εκτός δικτύου VPN/ΓΕΣ) 5 Χρέωση για κλήση προς κινητά των εταιριών VODAFONE, COSMOTE 6 Χρέωση για κλήση προς σταθερά τηλέφωνα 7 Χρέωση για SMS προς Ελληνικά δίκτυα 0, ,20 86,10 105,78 129,15 145,14 157,44 173,43 186,96 199,26 Προσφέρονται ανά μήνα εκατό τριάντα (140) δωρεάν SMS προς ελληνικά δίκτυα. Οι ακόλουθες χρεώσεις αφορούν μετά τα εκατό τριάντα SMS 0,1137 /SMS 8 Χρέωση για SMS προς διεθνή δίκτυα 0,197 /SMS 9 Χρέωση για διεθνείς κλήσεις Όπως Προσθήκη «1» του παρόντος Παραρτήματος 10 Ελάχιστος χρόνος χρέωσης 60 sec Χρέωση για υπηρεσία τηλεδιάσκεψης προς κινητά εντός του δικτύου (VPN/ΓΕΣ) ανά κλήση Χρέωση για υπηρεσία τηλεδιάσκεψης προς κινητά της εταιρίας WIND Hellas (εκτός VPN/ΓΕΣ) ανά κλήση Χρέωση για υπηρεσία τηλεδιάσκεψης προς κινητά των εταιριών VODAFONE και COSMOTE ανά κλήση. 0,00 /sec 14 Χρέωση για υπηρεσία τηλεδιάσκεψης προς σταθερά τηλέφωνα ανά κλήση. 15 Χρέωση για υπηρεσία DATA/FAX προς κινητά της εταιρίας WIND Hellas 16 Χρέωση για υπηρεσία DATA/FAX προς κινητά των εταιριών VODAFONE και COSMOTE 17 Χρέωση για υπηρεσία DATA/FAX προς σταθερά τηλέφωνα 18 Χρέωση για υπηρεσίες 3G Internet (Web) 0,004 /Kb 19 Χρέωση για υπηρεσίες 3G (Video call) 0,0098 /Kb

4 Παρατηρήσεις: 1. Σε όλες τις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%. 2. Η χρέωση για τις υπηρεσίες φωνής είναι ανά δευτερόλεπτο ( /sec), για δε τις υπηρεσίες δεδομένων ανά Kbyte δεδομένων ( /Kb). 3. Ορίζεται ελάχιστη μηνιαία χρήση ανά σύνδεση τέσσερα ευρώ (4 ). Η ελάχιστη χρήση εφαρμόζεται μόνο εφόσον η μηνιαία κίνηση κάθε γραμμής είναι μικρότερη των τεσσάρων ευρώ (4 ). Η παραπάνω ελάχιστη μηνιαία χρήση δεν υφίσταται για την Ομάδα «Α1», της οποίας οι συνδρομητές μπορούν να έχουν και μηδενική μηνιαία κίνηση. 4. Επιπρόσθετες Υπηρεσίες- Ειδικές Προσφορές: α. Προσφέρεται σε όλες τις ομάδες προαιρετική υπηρεσία εκατό λεπτών (100 ) και διακοσίων λεπτών (200 ) δωρεάν χρόνου ομιλίας προς όλα τα σταθερά και κινητά τηλέφωνα με κόστος δέκα ευρώ (10 ) και δεκαοκτώ ευρώ (18 ) αντίστοιχα. β. Προσφέρεται σε όλες τις ομάδες προαιρετική υπηρεσία (WIND to Fix) τετρακοσίων είκοσι λεπτών (420 ) δωρεάν χρόνου ομιλίας προς σταθερά τηλέφωνα με μηνιαίο πάγιο δέκα ευρώ (10 ). γ. Τα προσφερόμενα πακέτα των παραπάνω παραγράφων (4α) και (4β) μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους.

5 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑΣ «Γ» Α/Α Διεθνείς Κλήσεις Ώρες Αιχμής Ώρες μη Αιχμής 1 Ζώνη 1 0,4382 /λεπτό 2 Ζώνη 2 0,5246 /λεπτό 0,4877 /λεπτό 3 Ζώνη 3 0,6666 /λεπτό 0,6150 /λεπτό 4 Ζώνη 4 0,9147 /λεπτό 0,8632 /λεπτό 5 Ζώνη 5 1,1628 /λεπτό 1,1113 /λεπτό 6 Ζώνη 6 1,7490 /λεπτό 1,6232 /λεπτό 7 Inmarsat A (Pacific & W.Atlantic Ocean) 0,1053 /δευτερόλεπτο 8 Inmarsat A (E.Atlantic & Indian Ocean)/ Aeromobile 0,0692 /δευτερόλεπτο Norway 9 Inmarsat B (8703, E&W Atlantic, Pacific & Indian 0,0408 /δευτερόλεπτο Ocean) 10 Inmarsat M (8706, Atlantic, W.Atlantic, Pacific & Indian 0,0450 /δευτερόλεπτο Ocean & Emsat) 11 Inmarsat Mini-m (87076, Atlantic, W.Atlantic, Pacific & 0,0361 /δευτερόλεπτο Indian Ocean) 12 Globalstar ,0259 /δευτερόλεπτο 13 Globalstar ,0325 /δευτερόλεπτο 14 Thuraya 0,0270 /δευτερόλεπτο 15 Skyphone-Aircom-E&W Atlantic, Indian Ocean 0,1173 /δευτερόλεπτο 16 Skyphone-Aircom- Pacific Ocean 0,1292 /δευτερόλεπτο 17 Iridium ,0605 /δευτερόλεπτο 18 Iridium ,1280 /δευτερόλεπτο Παρατηρήσεις: 1. Σε όλες τις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%. 2. Χρέωση για τις Ζώνες 1-6: Ανά λεπτό, ελάχιστη διάρκεια χρέωσης κλήσεων εξήντα (60) δευτερόλεπτα. 3. Χρέωση για δορυφόρους: Ανά δευτερόλεπτο, ελάχιστη διάρκεια χρέωσης κλήσεων σαράντα πέντε (45) δευτερόλεπτα. 4. Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν το σύνολο των ομάδων Χρηστών. 5. Διαχωρισμός Ζωνών διεθνών κλήσεων όπως αυτές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: ΖΩΝΗ 1 ΑΛΑΣΚΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΝΔΟΡΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, Η.Π.Α., ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΑΝΑΔΑΣ, ΚΥΠΡΟΣ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ (Η.Π.Α.), ΠΟΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, Π.Γ.Δ.Μ., ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ, ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, ΧΑΒΑΗ, ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΝΗΣΟΙ(ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) ΖΩΝΗ 2 ΩΡΕΣ ΑΙΧΜΗΣ /ΩΡΕΣ ΜΗ ΑΙΧΜΗΣ ΑΛΓΕΡΙΑ, ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, ΓΚΑΜΠΟΝ, ΕΣΘΟΝΙΑ, ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ, ΙΣΡΑΗΛ, ΚΑΥΜΑΝ ΝΗΣΟΙ, ΚΙΝΑ, Ν.ΚΟΡΕΑ, ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΜΑΛΤΑ, ΜΟΛΔΑΒΙΑ, ΜΟΝΑΚΟ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΤΥΝΗΣΙΑ, ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΖΩΝΗ 3 ΩΡΕΣ ΑΙΧΜΗΣ /ΩΡΕΣ ΜΗ ΩΡΕΣ ΑΙΧΜΗΣ /ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΑΙΧΜΗΣ /ΩΡΕΣ ΜΗ ΑΙΧΜΗΣ ΑΝΓΚΟΛΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ,, ΑΣΤΕΛΙΤ, ΒΟΖΝΙΑ, ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, ΓΚΑΜΠΙΑ, ΜΗ ΑΙΧΜΗΣ ΑΡΟΥΜΠΑ, ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ, ΒΡΑΖΙ- ΛΙΑ, ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ, ΑΙΧΜΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ, ΜΟΓΓΟΛΙΑ, ΤΑΪ- ΒΑΝ, ΤΑΫΛΑΝΔΗ

6 ΓΚΑΝΑ, ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ, ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, ΙΡΑΚ, ΚΑΤΑΡ, ΚΟΜΠΕΛΓΚΑ, ΚΟΜΣΤΑΡ, ΛΕΣΟΤΟ, ΛΙΒΑΝΟΣ, ΜΑΓΙΟΤ, ΜΑΡΟΚΟ, ΝΗΣΟΙ ΦΑΡΟΕ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΟΜΑΝ, ΟΥΓΚΑΝΤΑ, ΣΕΝΕΓΑΛΗ, ΣΟΒΙΝΤΕΛ, ΤΑΝΖΑΝΙΑ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟΣ, ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ, ΙΝΔΙΑ, ΙΟΡΔΑΝΙΑ, ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ, ΚΟΜΟΡΟΣ, ΜΑΚΑΟ, ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ, ΜΠΑΧΡΕΪΝ, ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ, ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ, ΝΑΜΙΜΠΙΑ, ΝΙΓΗΡΙΑ, ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ, ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ, ΣΟΜΑΛΙΑ, ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ, ΥΕΜΕΝΗ ΑΣΕΝΣΙΟΝ, ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ, ΕΡΥΘΡΕΑ, ΖΑΜΠΙΑ, ΚΑΜΕΡΟΥΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΕΝΥΑ, ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ, ΚΟΥΒΕΪΤ, ΜΑΛΙ, ΜΑΥΡΙ- ΚΙΟΣ, ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ, ΡΕΟΥΝΙ- ΟΝ, ΝΙΓΗΡ, ΡΟΥΑΝΤΑ, ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ, ΣΟΥΔΑΝ, ΣΥΡΙΑ, ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ, ΤΖΙ- ΜΠΟΥΤΙ, ΤΟΝΓΚΟ ΤΟΥΡΚΜΑΝΙΣΤΑΝ, ΤΣΑΝΤ ΑΙΘΙΟΠΙΑ, ΓΟΥΙΝΕΑ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ, ΓΟΥΙΝΕΑ ΜΠΙΣΑΟΥ, ΖΑΙΡ, ΙΡΑΝ, ΚΟΝΓΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΛΙΒΕΡΙΑ, ΜΑΓΑΔΑΣΚΑΡΗ, ΜΑΛΑΟΥΙ, ΜΑΛΔΙΒΕΣ, ΜΠΕΝΙΝ, ΜΠΟΥΤΑΝ, ΝΕΠΑΛ, ΝΤΙΕΓΚΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΝΗΣΟΣ, ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ ΝΗΣΟΙ, ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ, ΣΙΕΡΡΑ ΛΕΟΝΕ ΔΟΜΙΝΙΚΑ, ΓΡΕΝΑΔΑ, ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ (ΒΡΕΤ.), ΜΑΡΤΙ- ΝΙΚΑ, ΜΕΞΙΚΟ, ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ, ΠΕ- ΡΟΥ ΖΩΝΗ 4 ΑΪΤΗ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ, ΒΟΛΙΒΙΑ, ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑ- ΤΙΑ, ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ, ΚΟΛΟΜΒΙΑ, ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ, ΜΠΕΛΙΖ, ΟΛ- ΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ, ΟΝΔΟΥΡΑ, ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ ΖΩΝΗ 5 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΜΙΚΕΛΟΝ, ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ, ΓΟΥΑΔΕ- ΛΟΥΠΗ, ΕΚΟΥΑΔΟΡ, ΚΟΥΒΑ, ΜΠΑΧΑΜΕΣ, ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ, ΠΑ- ΝΑΜΑΣ, ΤΖΑΜΑΪΚΑ, ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ, ΦΟΛΚΛΑΝΤ ΝΗΣΟΙ, ΧΙΛΗ ΖΩΝΗ 6 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟ- ΦΟΡΟΣ, ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΙΑΝΑ, ΓΟΥΙ- ΑΝΑ, ΚΑΙΚΟΣ ΝΗΣΟΙ, ΜΟΝΤΕΡΑΤ, ΣΟΥΡΙΝΑΜ Ν.ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ, ΜΑΛΑΙΣΙΑ, ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΑΜΟΑ, ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ, ΤΟNΓΚA, ΦΙΤΖΟΙ ΝΗΣΟΙ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ, ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ, ΒΙ- ΕΤΝΑΜ, ΓΚΟΥΑΜ, ΓΟΥΩΛΙΣ ΚΑΙ ΦΟΥ- ΤΟΥΝΑ ΝΗΣΟΙ, ΚΑΜΠΟΤΖΗ, Β.ΚΟΡΕΑ, ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ ΚΟΥΚ ΝΗΣΟΙ, ΛΑΟΣ, ΜΑΡ- ΣΑΛ ΝΗΣΟΙ, ΜΑΥΜΑΡ, ΝΑΟΥΡΟΥ, ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑ, ΝΙΟΥΕ ΝΗΣΟΣ, ΝΟΡΦΟΛΚ ΝΗΣΟΣ, ΠΑΛΑΟΥ, ΠΑΠΟΥΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ, ΣΑΙΠΑΝ ΝΗΣΟΣ, ΣΑΜΟΑ ΔΥ- ΤΙΚΗ, ΣΟΛΩΜΟΝΤΟΣ ΝΗΣΟΙ, ΤΟΥΒΑ- ΛΟΥ

7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ INTERNET Οι εταιρικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες, βάσει του τρόπου πρόσβασης: 1. Πρόσβαση στο Internet μέσω κινητού τηλεφώνου: Αφορά τους χρήστες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο Internet μέσω του συμβατού browser της συσκευής του κινητού τους τηλεφώνου. Τα προσφερόμενα οικονομικά προγράμματα για όσους εκ των Χρηστών επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες Mobile Internet φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΜΒ ΠΛΕ- ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΜΒ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΝ ΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΜΒ Mobile Internet 100 MB 2, ΜΒ 0,08 Mobile Internet 350 MB 5, ΜΒ 0,08 Mobile Internet 750 MB 7, ΜΒ 0,08 Mobile Internet 1,5 GB 10, ΜΒ 0,08 ADSM 5 GB 15, ΜΒ 0,016 ADSM Non-Stop 25,325 Απεριόριστος Όγκος (*) - Παρατηρήσεις: α. Σε όλες τις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%. β. Στις παραπάνω τιμές έχει υπολογιστεί σταθερή μηνιαία έκπτωση 20% επί της κίνησης για μετάδοση δεδομένων καθώς και 50% έκπτωση στα προσφερόμενα προγράμματα ασυρμάτου internet. γ. Η δωρεάν χρήση δεδομένων καθώς και η χρέωση ανά KB ισχύει μόνο για χρήση εντός Ελλάδας και δεν ισχύει κατά τη διάρκεια περιαγωγής (roaming). Η χρέωση γίνεται ανά 1KB. 1 MB=1024 KB και 1 GB= 1024 MB. Τα δωρεάν ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης που αντιστοιχούν δεν μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. Οι υπηρεσίες παρέχουν απεριόριστη πλοήγηση στο WIND Plus. δ. (*) Πολιτική ορθής χρήσης: Μέγιστη μηνιαία χρήση 30 GB για αποφυγή κακόβουλης χρήσης της υπηρεσίας.για περιήγηση στο internet και απλή χρήση e- mail, η μέση μηνιαία χρήση δεν ξεπερνά τα 500ΜΒ. Μόνο στην περίπτωση που κάποιος κάνει μη ορθή χρήση της υπηρεσίας («κατεβάζει» ταινίες, μουσική κλπ, 8 ώ- ρες ημερισίως, 7 ημέρες την εβδομάδα), μπορεί να ξεπεράσει το μηνιαίο όριο των 30 GB. ε. Οι υπηρεσίες πρόσβασης Mobile Internet παρέχονται ανά σύνδεση και συνδυάζονται με οποιαδήποτε παρεχόμενη προαιρετική υπηρεσία στα εταιρικά οικονομικά προγράμματα. 2. Πρόσβαση στο Internet μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ): Αφορά τους χρήστες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στο Internet μέσω του προσωπικού τους Η/Υ μέσω Data Card. Τα προσφερόμενα οικονομικά προγράμμα-

8 τα για όσους εκ των Χρηστών επιθυμούν να αποκτήσουν την υπηρεσία Mobile Broadband φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΟΓΚΟΥ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΜΒ ΠΛΕ- ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΜΒ ΟΝ ΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΜΒ BASIC 1,81 1 ΜΒ 0, MB 7, ΜΒ 0,016 1GB 10, ΜΒ 0,016 5 GB 15, ΜΒ 0, GB 20, ΜΒ 0,016 Απεριόριστος 25,325 Non-Stop Όγκος (*) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΧΡΗΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΩΡΑ Clock 30 10,34 30 ώρες 1,656 Clock , ώρες 1,656 Clock , ώρες(*) 1,656 Παρατηρήσεις: α. Σε όλες τις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%. β. Στις παραπάνω τιμές έχει υπολογιστεί σταθερή μηνιαία έκπτωση 20% επί της κίνησης για μετάδοση δεδομένων καθώς και 50% έκπτωση στα προσφερόμενα προγράμματα ασυρμάτου internet. Η αγορά USB Stick έχει έκπτωση 100% (διατίθεται δωρεάν από την Εταιρία). γ. Η δωρεάν χρήση δεδομένων καθώς και η χρέωση ανά KB ισχύει μόνο για χρήση εντός Ελλάδας και δεν ισχύει κατά τη διάρκεια περιαγωγής (roaming). Η χρέωση γίνεται ανά 1KB. 1 MB=1024 KB και 1 GB= 1024 MB. Τα δωρεάν ΜΒ που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης που αντιστοιχούν δεν μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. Οι υπηρεσίες παρέχουν απεριόριστη πλοήγηση στο WIND Plus. δ. (*) Πολιτική ορθής χρήσης: Μέγιστη μηνιαία χρήση 30 GB για αποφυγή κακόβουλης χρήσης της υπηρεσίας. Για περιήγηση στο internet και απλή χρήση e- mail, η μέση μηνιαία χρήση δεν ξεπερνά τα 500ΜΒ. Μόνο στην περίπτωση που κάποιος κάνει μη ορθή χρήση της υπηρεσίας («κατεβάζει» ταινίες, μουσική κλπ, 8 ώ- ρες ημερησίως, 7 ημέρες την εβδομάδα), μπορεί να ξεπεράσει το μηνιαίο όριο των 30 GB. ε. Οι υπηρεσίες πρόσβασης Mobile Internet παρέχονται ανά σύνδεση και συνδυάζονται με οποιαδήποτε παρεχόμενη προαιρετική υπηρεσία στα εταιρικά οικονομικά προγράμματα. στ. Οι ταχύτητες λήψης και αποστολής δεδομένων είναι μέχρι 7,2 Mbps.

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούνιος 2014 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY

Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND Double

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος WIND To All 55

Τιμοκατάλογος WIND To All 55 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Τιμοκατάλογος WIND To All 55 Μηνιαίο Πάγιο 55 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 400 SMS προς όλα

Διαβάστε περισσότερα

Σιμοκατάλογοσ Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100

Σιμοκατάλογοσ Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 Σιμοκατάλογοσ Προγραμμάτων WIND to ALL-25-100 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND to ALL-25 WIND to ALL-30 WIND to ALL-40 WIND to ALL-50 Μηνιαίο Πάγιο 25 30 40 50 Ενςωματωμένη Χρήςη Λεπτά ομιλίασ προσ όλα τα εθνικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ «ΗΛΙΟΣ» ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΟΗΕ) Κυρώθηκε με το Ν.2462/1997 (ΦΕΚ Α' 25/26.2.97)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΟΗΕ) Κυρώθηκε με το Ν.2462/1997 (ΦΕΚ Α' 25/26.2.97) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΟΗΕ) Κυρώθηκε με το Ν.2462/1997 (ΦΕΚ Α' 25/26.2.97) Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ «ΗΛΙΟΣ» ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΓΔΟΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Κωδικός Μαθήματος 120476 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Γρηγόρης Ι. Τσάλτας Γενική Επιμέλεια - Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Τι να είναι η αλληλεγγύη;

Τι να είναι η αλληλεγγύη; Τι να είναι η αλληλεγγύη; Σημειωματάριο για την ανθρωπιστική βοήθεια Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:47:20; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Καλημέρα. Είμαι εννιά χρονών. Ζω στο Γκούλντο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή των Ρητρών Αποκλεισμού Άρθρο 1 ΣΤ της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων

Η Εφαρμογή των Ρητρών Αποκλεισμού Άρθρο 1 ΣΤ της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων Η Εφαρμογή των Ρητρών Αποκλεισμού Άρθρο 1 ΣΤ της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Γενικά 1. Το Καταστατικό του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K 4-484-004-11(1) () Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K FDR-AX1/AX1E Οδηγός λειτουργίας Προτού λειτουργήσετε τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. 2013 Sony Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «RILKEN BIOMHXANIΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Manpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα Q 25 Ελλάδα Προοπτικές Απασχόλησης Η Έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης κατά το Α Τρίμηνο του 25 πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MASTER IN INFORMATION SYSTEMS (MIS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «INTERNET BANKING - ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15

60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. Η Ελληνική Οικονομία 1/15 60 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η Ελληνική Οικονομία 1/15 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 79, Απρίλιος 2015 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Α. Εισαγωγή Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και η οικονομική κρίση με τον περιορισμό της εσωτερικής κατανάλωσης, ωθεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Tetris Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ» ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής η «ΕΚΤ») διοργανώνει, από τις 5 Φεβρουαρίου 2015 στις 10.00 π.μ. μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας αποτυπώνει και ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη

Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη Griechische Fassung Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη > Το ευρωπαϊκό δίκαιο > Εργασία σε διάφορα κράτη μέλη > Συνταξιοδότηση Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Εργασία δίχως σύνορα Τα σύνορα της Ευρώπης σμίγουν. Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα