Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοπικέσ Κλήςεισ. Διεθνείσ Κλήςεισ. Χρέωςη ανά λεπτό. Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό 0.3401"

Transcript

1 Τοπικέσ Κλήςεισ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Σταθερής Τηλεφωνίας άλλων - Παρόχων Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας ΜΤΝ - Γραµµές Κινητής Τηλεφωνίας άλλων Παρόχων 0,0375 Διεθνείσ Κλήςεισ Προοριςμόσ Προσ Χρέωςη ανά λεπτό Αφγανιςτάν Αφγανιςτάν Αλβανία Αλβανια Αλγερία Αλγερια Ανδόρα Ανδόρα Ανγκόλα

2 Ανγκόλα Ανγουίλα Ανταρκτικι ςτακερο/ / Αντιγκα & Μπαμποφντα Αντιγκα & Μπαμποφντα Αργεντινι Αργεντινι Αρμενία Αρμενία Αροφμπα Αροφμπα Νιςοσ Ascension ςτακερο/ Αυςτραλία / Αυςτρία Αυςτρία Αηερμπαιτηάν

3 Αηερμπαιτηάν Μπαχάμεσ Μπαχάμεσ Μπανγκλαντεσ Μπανγκλαντεσ Μπαρμπάντοσ Μπαρμπάντοσ Λευκορωςία ςτακερο/ / Λευκορωςία Βζλγιο Βζλγιο Μπελίη Μπελλίη Μπενίν Μπενίν Βερμοφδεσ Βερμοφδεσ Μπουτάν

4 Μπουτάν Βολιβία Βολιβία Βοςνία και Ερηεγοβίνθ Βοςνία και Ερηεγοβίνθ Μποτςουάνα Μποτςουάνα Βραηιλία Βραηιλία Μπρουνζι Μπρουνζι Βουλγαρία Βουλγαρία Μπουρκίνα Φάςο Μπουρκίνα Φάςο

5 Μπουρουντί Μπουρουντί Καμπότηθ Καμπότηθ Καμεροφν Καμεροφν Καναδάσ και ΗΠΑ Πράςινο Ακρωτιρι Νιςοι Καυμάν Νιςοι Καυμάν ςτακερο/ / Δθμοκρατία τθσ Κεντρικισ Αφρικισ

6 Δθμοκρατία τθσ Κεντρικισ Αφρικισ Σςαντ ςτακερο/ Χιλι Χιλι Κίνα Κίνα Νθςί Χριςτουγζννων Κολομβία Κολομβία Κομόροσ Κομόροσ Κονγκό Μπραηαβιλ Κονγκό Μπραηαβιλ Κονγκό Ζαίρ Κονγκό Ζαίρ

7 Νιςοι Κουκ Κόςτα Ρίκα Κόςτα Ρίκα ςτακερο/ Ακτι Ελεφαντοςτοφ Ακτι Ελεφαντοςτοφ Κροατία Κροατία Κοφβα Κοφβα Σςεχία Σςεχία Δανία Δανία Ντιζγκο Γκαρςία Σηιμπουτί Δομινικοσ Δομίνικοσ ςτακερο/ ςτακερο/

8 Δομινικανι Δθμοκρατία Δομινικανι Δθμοκρατία Εκουαδόρ Εκουαδόρ Αίγυπτοσ Αίγυπτοσ Ελ αλβαντόρ Ελ αλβαντόρ Γουινζα Ιςθμερινοφ Γουινζα Ιςθμερινοφ Ερικρζα Ερικρζα Εςκονία Εςκονία

9 Αικιοπία Νιςοι Φοκλαντ Νιςοι Φαροε Νιςοι Φαροε Φιτηι ςτακερο/ ςτακερο/ ςτακερο/ Φινλανδία ςτακερο/ Γαλλία Γαλλία Γαλλικι Γουιάνα Γαλλικι Γουιάνα Σαιτι και Γαλλικι Πολυνθςία ςτακερο/ Γκαμπόν Γκαμπόν Γκάμπια Γκάμπια Γεωργία Γεωργία Γερμανία

10 Γερμανία Γκάνα Γκάνα Γιβραλτάρ Γιβραλτάρ Ελλάδα Ελλάδα Γροιλανδία Γροιλανδία Γρενάδα Γουαδελοφπθ Γουαδελοφπθ Γκουάμ ςτακερο/ ςτακερο/

11 Κοφβα Ακτι Κουαντανάμο ςτακερο/ Γουατεμάλα Γουατεμάλα Ηνωμζνο Βαςίλειο Ηνωμζνο Βαςίλειο Γουινζα ςτακερο/

12 Γουινζα ςτακερο/ Γουιάνα ςτακερο/ Αιτι Αιτι Αιτι (VoIP) Ονδοφρεσ Χογκ Κονγκ Ουγγαρία ςτακερο/ ςτακερο/ Ουγγαρία Ιςλανδία Ιςλανδία Ινδία Ινδία Ινδονθςία Ινδοονθςία Ιράν Ιράν Ιράκ Ιράκ Ιρλανδία Ιρλανδία

13 Ιρλλανδία ( Special Services) Ιςραιλ Ιςραιλ Ιςραιλ (VoIP) Ιταλία Ιταλία Σηαμάικα Σηαμάικα Ιαπωνία Ιαπωνία Ιαπωνία(VoIP) Ιορδανία Ιορδανία Ιορδανία(VoIP) Καηακςτάν Καηακςτάν Κζνυα Κζνυα Κιριμπάτι

14 Κιριμπάτι Βόρεια Κορζα Νότια Κορζα ςτακερο/ Νότια Κορζα Κουβζιτ Κουβζιτ Κυρηυςτάν Κυρηυςτάν Λάοσ Λάοσ Λετονία Λετονία Λίβανοσ Λίβανοσ Λεςοκο Λεςοκο Λιβερία Λιβερία Λιβφθ Λιβφθ Λιχτενςτάιν Λιχτενςτάιν

15 Λιχτενςτάιν (Special Services) Λικουανία Λικουανία Λουξεμβοφργο Λουξεμβοφργο Μακάου Μακάου F.Y.R.O.M. F.Y.R.O.M F.Τ.R.O.M. (Special Services) Μαγαδαςκάρθ Μαγαδαςκάρθ Μαλάουι Μαλάουι Μαλαιςία

16 Μαλαιςία Μαλντίβεσ Μαλντίβεσ Μάλι Μάλι Μάλτα Μάλτα Νιςοι Μαριάνα (αιπάν) Νιςοι Μαριάνα (αιπάν) Νιςοι Μάρςαλ Μαρτινίκα Μαρτινίκα Μαυριτανία Μαυριτανία Μαυρίκιοσ ςτακερο/ ςτακερο/

17 Νιςοσ Μαγιότ Νιςοσ Μαγιότ Μεξικό Μικρονθςία Μικρονθςία Μόλδοβα ςτακερο/ Μόλδοβα Μονακό Μονακό Μογγολία Μογγολία Μαυροβοφνιο Μαυροβοφνιο Μονςεράτ Μοονςεράτ Μαρόκο Μαρόκο

18 Μοηαμβίκθ Μοηαμβίκθ Μυανμάρ Μυανμάρ Ναμίμπια Ναμίμπια Ναοφρου Ναοφρου Νεπάλ Νεπάλ Κάτω Χώρεσ Κάτω Χώρεσ Αντίλλεσ Αντίλλες Νζα Καλθδονία Νζα Καλθδονία

19 Νζα Ζθλανδία Νζα Ζθλανδία Νικαράγουα Νικαράγουα Νίγθρασ Νίγθρασ Νιγθρία Νιγθρία Νιουε Νιουε Νιςοσ Νορφολκ Νιςοσ Νορφολκ Νορβθγία Νορβθγία Ομάν Ομάν Πακιςτάν

20 Πακιςτάν Παλάου Παλάου Παλεςτίνθ Ιςραθλο-Παλεςτινιακι Αρχι Παναμάσ Παναμάσ Παποφα Νζα Γουινζα Παποφα Νζα Γουινζα Παραγουάθ Παραγουάθ Περοφ Περοφ Φιλιπίνεσ Φιλιπίνεσ Πολωνία Πολωνία

21 Πολωνία (VoIP) Πορτογαλία Πορτογαλία Πόρτο Ρίκο ςτακερο/ Κατάρ Κατάρ Νιςοσ Επανζνωςθσ (Reunion) Νιςοσ Επανζνωςθσ (Reunion)

22 Ρουμανία Ρουμανία Ρουμανία (VoIP) Ρωςία ςτακερο/ Ρουάντα Ρουάντα Αγ. Ελζνθ εντ Κιτσ και Νζβισ εντ. Κιτσ και Νζβισ άντα Λουτςία άντα Λουτςία ςτακερο/ ςτακερο/ εντ Πιζρε και Μικελόν

23 εντ Πιζρε και Μικελόν εντ Βίνςεντ και Γρεναδίνεσ εντ Βίνςεντ και Γρεναδίνεσ Αμερικάνινθ αμόα αν Μαρίνο αν Μαρίνο ςτακερο/ αν Μαρίνο (Special Services) άο Σόμε και Πρινςίπε άο Σόμε και Πρινςίπε

24 αουδικι Αραβία αουδικι Αραβία ενεγάλθ ενεγάλθ ερβία ερβία ευχζλλεσ ευχζλλεσ ίερα Λεόνε ίερα Λεόνε ιγκαποφρθ λοβακία λοβακία ςτακερο/

25 λοβακία (VoIP) λοβενία λοβενία Νιςοι ολομώντα ομαλία Νότια Αφρικι ςτακερο/ ςτακερο/ Νότια Αφρικι ουδάν ουδάν Ιςπανία Ιςπανία

26 ρι Λάνκα ρι Λάνκα ουηιλάνδθ ουηιλάνδθ ουθδία ουθδία Ελβετία Ελβετία υρία ςτακερο/ Σαιβάν Σατηικιςτάν ςτακερο/ Σανηανία Σανηανία Σαυλάνδθ Σαυλάνδθ Ανατολικι Σιμόρ ςτακερο/ Σόγκο Σόγκο Σοκελάου ςτακερο/

27 Σόγκα ςτακερο/ Σρινιδάδ και Σομπάγκο ςτακερο/ Συνιςία ςτακερο/ Σουρκία Σουρκία Σουρκμενιςτάν Σουρκμενιςτάν Νιςοι Σουρκσ και Κάικο Σουβαλου Ουγκάντα Ουγκάντα Ουκρανία Ουκρανία ςτακερο/ ςτακερο/

28 Ενωμζνα Αραβικά Εμιράτα Ενωμζνα Αραβικά Εμιράτα -Ντουμπάι Ενωμζνα Αραβικά Εμιράτα Ηνωμζνο Βαςίλειο Ηνωμζνο Βαςίλειο Ουρουγουάθ Ουρουγουάθ ΗΠΑ - Αλάςκα ΗΠΑ - Χαβάθ Ουημπεκιςτάν Ουημπεκιςτάν Βανουάτου ςτακερο/

29 Βατικανό Βενεηουζλα ςτακερο/ Βενεηουζλα Βιετνάμ Βιετνάμ Βρετανικζσ Παρκζνοι Νιςοι ςτακερο/ Παρκζνοι Νιςοι ΗΠΑ ςτακερο/ Νιςοι Γουάλις και Φουτοφνα ςτακερο/ Δυτικι αμόα ςτακερο/ Τεμζνθ Τεμζνθ Ζάμπια Ζιμπάμπουε ςτακερο/ ςτακερο/

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ)

Τέλος ανά λεπτό (ευρώ) ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ 0.1767 ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 0.1718 ΆΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2091 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 0.0615 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΤΟ 0.2512 ΆΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ 0.1278 ΆΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7

Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών. 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών 6 Φεβρουαρίου 2015 1/7 Τιμοκατάλογος μη εμπορικά διαθέσιμων υπηρεσιών Υπηρεσία hol double play hol double play GR hol double play lite (ΚτΠ) hol double play

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online. 1 Απριλίου 2015 1/6 Τιμοκατάλογος υπηρεσιών hellas online 1 Απριλίου 2015 1/6 Αναλυτικός τιμοκατάλογος προγραμμάτων τηλεφωνίας και Internet hol double-play ευέλικτα hol telephony ευέλικτα Υπηρεσία 1000 700 300 1000 700 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND BBest

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND BBest ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND Τα Εταιρικά Οικονομικά Προγράμματα WIND απευθύνονται σε επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ

Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ Κλειστό Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας του ΣΞ 1. Σκοπός της παρούσας ενημέρωσης είναι η γνωστοποίηση της ανανέωσης (κατόπιν πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού) για 1 χρόνο της σύμβασης με την εταιρία WIND HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com.

Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας. Μάρτιος 2011. www.wind.com. WIND BUSINESS Εταιρικές Λύσεις Επικοινωνίας Μάρτιος 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + χ / = Τιµοκατάλογος Νέων Εταιρικών Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας & Internet Yπηρεσία WIND Business Double Play WIND Business

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Σεπτέμβριος 2014. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Σεπτέμβριος 2014 Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Βασικός Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Yπηρεσία WIND Double Play WIND Broadband WIND Telephony Μηνιαία Συνδρομή 40.00 20.00 20.00 Τέλος ενεργοποίησης (Ενεργή γραμμή) 1

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Μάρτιος 2015 Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@nova.gr. Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Υπηρεσιών Ιούνιος 2014 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 18345 αστική χρέωση ανά λεπτό από σταθερό δίκτυο, email: info@forthnet.gr Τιµοκατάλογος υπηρεσίας Nova 3Play Πρόσθετες Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY

Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Απρίλιος 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND DOUBLE PLAY - TELEPHONY Τιμοκατάλογος Μη Εμπορικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών WIND Double Play - Telephony Yπηρεσία WIND Double Play L WIND Double

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND

Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND Τιμοκατάλογος Εταιρικών Προγραμμάτων και Υπηρεσιών WIND Τα Εταιρικά Οικονομικά Προγράμματα WIND απευθύνονται σε επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες, και παρέχονται σύμφωνα με τους Γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus Πρόσκληση 2015 KA101 Σχέδιο Κινητικότητας για Προσωπικό Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος WIND To All 55

Τιμοκατάλογος WIND To All 55 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WIND ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Τιμοκατάλογος WIND To All 55 Μηνιαίο Πάγιο 55 Ενσωματωμένη Χρήση Λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα 400 SMS προς όλα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών /Μεταφορών της ACS Δεκέμβριος 2011 Υπηρεσίες Εσωτερικού - Τιμοκατάλογος

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών /Μεταφορών της ACS Δεκέμβριος 2011 Υπηρεσίες Εσωτερικού - Τιμοκατάλογος Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών /Μεταφορών της ACS Δεκέμβριος 2011 Υπηρεσίες Εσωτερικού - Τιμοκατάλογος Υπηρεσίες Express - Επόμενη Ημέρα (Next Day) Βασικές Υπηρεσίες Express - Επόμενη Ημέρα Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του

Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί τα αγγλικά της Μ. Βρετανίας στις δηµοσιεύσεις του Οδηγός επαναπιστοποίησης Για άτοµα που επαναπιστοποιoύνται ως διεθνώς πιστοποιηµένοι σύµβουλοι γαλουχίας IBCLC - International Board Certified Lactation Consultant Ο διεθνής οργανισµός IBLCE χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα. Χώρα

Πληροφορίες για την ελονοσία ανά χώρα. Χώρα Αζερμπαϊτζάν Υπάρχει κίνδυνος από Μάιο-Οκτώβρη σε αγροτικές περιοχές σε υψόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια ταξιδιωτών ανά χώρα προορισμού

Εμβόλια ταξιδιωτών ανά χώρα προορισμού ταξιδιωτών ανά χώρα προορισμού ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 000 www.keelpno.gr Συγγραφή Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικό Διαβατιριο

Διπλωματικό Διαβατιριο Τποχρζωςθ ι απαλλαγι κατοχισ κεϊρθςθσ για Ζλλθνεσ υπθκόουσ που μεταβαίνουν ςε τρίτεσ χϊρεσ Θεωριςεισ Ειςόδου (Visas) - Θεωριςεισ για Ζλλθνεσ που ταξιδεφουν ςτο εξωτερικό Σθμαντικι ενθμζρωςθ: Σα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

KNX: Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο

KNX: Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο KNX: Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Οικιακό και Κτιριακό Έλεγχο Το KNX είναι το Πρότυπο CENELEC EN 50090 το μοναδικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Οικιακά και Κτιριακά Ηλεκτρονικά Συστήματα (HBES) βασισμένο στο KNX.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ «ΗΛΙΟΣ» ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΓΔΟΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo L814-0010-00 8/2014 Μέρος 1 Γενικοί Όροι Η παρούσα Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης περιλαμβάνει το Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, το Μέρος 2 - Όροι που Εμπίπτουν στο Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ «ΗΛΙΟΣ» ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου

Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου Λίγο πριν το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο Εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου Φεβρουάριος 2014 Παράλληλα με τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας έχει αρχίσει να εντείνεται και ο προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πριν την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους Όταν οι λαοί της Ευρώπης ανακάλυπταν την αρχαία Ελληνική Δημοκρατία ως ένα τρόπο διοίκησης των κοινών πραγμάτων, στις Ελληνικές κοινότητες η Δημοκρατία είχε εξελιχθεί

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟΣ: τις Γραμματείες όλων των τμημάτων και σχολών των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών

FAX: 2103442098 ΠΡΟΣ: τις Γραμματείες όλων των τμημάτων και σχολών των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών ΑΔΑ: ΒΔ9Π9-6ΞΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 4-9 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ 22 η ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Ποσοτική &

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟΣ: τις γραμματείες όλων των τμημάτων και σχολών των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών

FAX: 2103442098 ΠΡΟΣ: τις γραμματείες όλων των τμημάτων και σχολών των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΔΑ: Β4ΘΠ9-ΞΘΜ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 4-9 - 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Σηµείωση : Με την παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 2920/01,

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 41, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2013

Τεύχος 41, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2013 Τεύχος 41, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2013 EUROPEAN INFORMATION TECHNOLOGY OBSERVATORY Αύξηση παγκοσμίως κατά 5,1% για δαπάνες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών WORLD ECONOMIC FORUM Δείκτης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα