Εισήγηση για την σύσταση και λειτουργία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισήγηση για την σύσταση και λειτουργία"

Transcript

1 EEKX-KB Πρόεδρος: Δ. ΡΙΖΟΣ Αντιπρόεδρος: Χ. ΝΙΚΟΛΟΥ Ταμίας: Α. ΨΑΡΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Γενικός Γραμματέας: Ο. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Φ. ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ Μέλη: Λ. ΒΑΡΣΟΥ, Π. ΣΙΣΚΟΣ Αλληλογραφία: Κάνιγγος 27, Αθήνα , Τηλ , , Fax: , ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΕΜΚΧ-ΚΒ Εισήγηση για την σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Κλινικών Χημικών-Κλινικών Βιοχημικών Το κείμενο εγκρίθηκε στη ΓΣ της ΕΕΚΧ-ΚΒ την Τετάρτη

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Έναρξη του Εθνικού Μητρώου Κλινικών Χημικών- Κλινικών Βιοχημικών 2.1 Σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Μητρώου ΚΧ-ΚΒ 2.2 Αντικείμενα και στόχοι εργασίας της ΕΕΜΚΧ-ΚΒ 2.3 Έναρξη του Μητρώου 3. Ένταξη μελών στο Εθνικό Μητρώο ΚΧ-ΚΒ 3.1 Βασικά κριτήρια ένταξης μέλους Μεταπτυχιακή ειδίκευση 3.2. Άλλες εντασσόμενες κατηγορίες 3.3.Ανανέωση ένταξης 4. Μεταβατικές διατάξεις 4.1. Προϋποθέσεις ένταξης 4.2. Συμπλήρωση μεταβατικών μονάδων 4.3. Πιστοποιητικό επάρκειας Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων 2

3 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έλλειψη επίσημης εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πλαίσια της θεσμοθετημένης με τον Νόμο 131/73 ειδικότητας της Κλινικής Χημείας, αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα για τη χώρα μας, με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη σωστή επαγγελματική εκπαίδευση των επιστημόνων που ασχολούνται με την Κλινική Χημεία- Κλινική Βιοχημεία (ΚΧ-ΚΒ) και στην αδυναμία κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους. Η ΕΕΚΧ-ΚΒ ως ισότιμο μέλος της EC4 (European Communities Confederation of Clinical Chemistry) και σε συνεργασία με την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Μητρώου, EC4RC (Πρακτικά 13 ης Συνάντησης και 14 ης Συνάντησης ) αποφάσισε την Ίδρυση και Συγκρότηση του Εθνικού Μητρώου Κλινικών Χημικών-Κλινικών Βιοχημικών (ΕΜΚΧ- ΚΒ). Πρόκειται για ένα επαγγελματικό μητρώο, το οποίο συγκροτείται σε εθελοντική βάση, σύμφωνα με επαγγελματικές και επιστημονικές προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την ισοδυναμία με τα αντίστοιχα Μητρώα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μητρώου Κλινικών Χημικών (The European Register for Clinical Chemists, ERCC). Η Ίδρυση του Μητρώου Κλινικών Χημικών-Κλινικών Βιοχημικών: Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων στην ΚΧ- ΚΒ με αποτέλεσμα την γενικότερη αναβάθμιση των υπηρεσιών Δημόσιας υγείας. Εξασφαλίζει υψηλά πρότυπα εκπαίδευσης και εργαστηριακής ειδίκευσης στο αντικείμενο της ΚΧ-ΚΒ στη χώρα μας, αντίστοιχα με όλη την ΕΕ. Κατοχυρώνει κάθε μέλος του Μητρώου ως κάτοχο επαρκών προσόντων για την άσκηση του επαγγέλματος της ΚΧ-ΚΒ στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. Παρέχει την δυνατότητα στα μέλη του να εγγραφούν στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Κλινικών Χημικών. Η εγγραφή αυτή διευκολύνει την ελεύθερη μετακίνηση μέσα στην ΕΕ και ενισχύει την διεκδίκηση για αναγνώριση της ειδικότητας από την Πολιτεία στην χώρα μας. 3

4 4 2. ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ- ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 2.1. Σύσταση Εθνικής επιτροπής Μητρώου Κλινικής Χημείας Κλινικής Βιοχημείας Με απόφαση του ΔΣ της ΕΕΚΧ-ΚΒ και σε συνεννόηση με τη EC4RC και τον Πρόεδρο R. Jansen της EC4, συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2004, η 7μελής Εθνική Επιτροπή Μητρώου Κλινικών Χημικών-Κλινικών Βιοχημικών (ΕΕΜΚΧ-ΚΒ), η οποία απαρτίζεται από τα εξής μέλη: Πρόεδρος: Σεφεριάδης Κωνσταντίνος, Χημικός, EurClinChem, Καθηγητής Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής Εργαστηρίου Κλινικής Χημείας, ΠΓΝ Ιωαννίνων. Αντιπρόεδρος: Φερδερίγου-Σταθάκη Αγγελική, Δρ. Χημικός, EurClinChem, Διευθύντρια Εργαστηρίου Κλινικής Χημείας, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας». Γραμματέας: Καράμπαμπα Φωτεινή, Δρ. Βιολόγος, EurClinChem, Εθνικό Κέντρο Μεσογειακής αναιμίας, ΠΓΝ Αθηνών «Λαϊκό». Μέλη: Μακρής Κωνσταντίνος, Δρ. Βιολόγος, EurClinChem, Βιοχημικό τμήμα Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αθηνών «Αττικό». Μπαϊρακτάρη Ελένη, Χημικός, EurClinChem, Επίκουρη καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Ιωαννίνων, Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, ΠΓΝ Ιωαννίνων. Ρίζος Δημήτρης, Χημικός, Λέκτορας Κλινικής Χημείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Ορμονολογικό Εργαστήριο, Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών και Πρόεδρος της ΕΕΚΧ-ΚΒ. Χαλιάσος Αλέξανδρος, Δρ. Ιατρός, Κλινικός Χημικός, EurClinChem, Διευθυντής Εργαστηρίων Ευρωκλινικής Αθηνών Αντικείμενα και στόχοι εργασίας της ΕΕΜΚΧ-ΚΒ: 1. Επεξεργασία των βασικών κριτηρίων-προϋποθέσεων για την ένταξη μελών στο Εθνικό Μητρώο (παρουσιάζονται παρακάτω). 2. Εξασφάλιση της ισοδυναμίας των κριτηρίων ένταξης και επαγγελματικής εξειδίκευσης (standards) μεταξύ ΕΜΚΧ-ΚΒ και Ευρωπαϊκού Μητρώου. 3. Οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και εργαστηριακής ειδίκευσης των νέων συναδέλφων στην ΚΧ-ΚΒ. 4. Αναλυτική επεξεργασία των επιμέρους προδιαγραφών και ρυθμίσεων που αφορούν την πλήρη οργάνωση της πρακτικής εκπαίδευσης στην ΚΧ-ΚΒ. 4

5 5. Επεξεργασία της διαδικασίας και των προϋποθέσεων για την ανανέωση της εγγραφής στο Μητρώο (reregistration) Έναρξη του Μητρώου: Η έναρξη του ΕΜΚΧ-ΚΒ θα γίνει την 1 η Σεπτεμβρίου του Η κατάθεση των αιτήσεων για ένταξη στο μητρώο θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρες Βιογραφικό σημείωμα. Επίσης από 1/9/2004 μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις για έναρξη εργαστηριακής εκπαίδευσης από τα υποψήφια μέλη του Μητρώου. 3. ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΧ-ΚΒ 3.1. ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Για την ένταξη στο ΕΜΚΧ-ΚΒ είναι απαραίτητο να εξασφαλίζονται ταυτόχρονα τα εξής κριτήρια: 1. Πανεπιστημιακό πτυχίο Χημείας, Βιοχημείας, Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής ή άλλο σχετικό. 2. Τουλάχιστον 9 χρόνια, συνολικό άθροισμα, προπτυχιακών σπουδών και μεταπτυχιακής ειδίκευσης στην ΚΧ-ΚΒ. 3. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην ΚΧ-ΚΒ κατ ελάχιστον 4 χρόνια μετά την απόκτηση του βασικού Πανεπιστημιακού πτυχίου (Για τα τετραετή πτυχία 5 χρόνια). 4. Κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης στο Εθνικό Μητρώο, ο υποψήφιος πρέπει να είναι ενεργός σε εργαστήριο ΚΧ-ΚΒ στην Ελλάδα.* * Με τον όρο «εργαστήριο ΚΧ-ΚΒ» εννοείται κάθε εργαστήριο που ασχολείται με διαγνωστικές διαδικασίες που εμπίπτουν στο ευρύτερο αντικείμενο της ΚΧ-ΚΒ σε περιβάλλον παροχής υπηρεσιών υγείας Η Μεταπτυχιακή ειδίκευση στην ΚΧ-ΚΒ περιλαμβάνει: Α. Εργαστηριακή εκπαίδευση Συντονίζεται και εποπτεύεται από την Εθνική Επιτροπή Μητρώου και διεξάγεται σε Κέντρα Εργαστηριακής Εκπαίδευσης, τον καθορισμό των οποίων θα αποφασίσει η ΕΕΜΚΧ-ΚΒ. Η εργαστηριακή εκπαίδευση διαρκεί τουλάχιστον 4 χρόνια (5 χρόνια για τα τετραετή πτυχία) και πραγματοποιείται με βάση το Φύλλο πρακτικής εκπαίδευσης (ΦΠΕ). Το ΦΠΕ διαμορφώνεται από την Επιτροπή Μητρώου με βάση το Syllabus, περιλαμβάνει τις βασικές εργαστηριακές διαδικασίες στην ΚΧ-ΚΒ, συμπληρώνεται καθ 5

6 όλη την διάρκεια της εργαστηριακής εκπαίδευσης και πιστοποιεί την αποκτηθείσα επαγγελματική εκπαίδευση στην ΚΧ-ΚΒ. Β. Θεωρητική εκπαίδευση Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα κύκλο 18 Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της ΚΧ-ΚΒ, όπως αυτό περιγράφεται στο Syllabus και διοργανώνεται από την ΕΕΜΚΧ-ΚΒ. Κάθε Σεμινάριο ολοκληρώνεται με γραπτή δοκιμασία. Η απλή παρακολούθηση αξιολογείται με 2 μόρια ενώ η επιτυχής συμμετοχή στην γραπτή δοκιμασία αξιολογείται με 4-8 μόρια. Η ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης αποδεικνύεται με το Πιστοποιητικό Επάρκειας. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού επάρκειας είναι: 1. Αποδεδειγμένη Παρακολούθηση τουλάχιστον 14 στο σύνολο των 18 Σεμιναρίων του κύκλου (78%) και 2. Ελάχιστο σύνολο μορίων 90 (50% του μέγιστου συνόλου). 3.2 Μέλη του ΕΜΚΧ-ΚΒ μπορούν να γίνουν και οι παρακάτω κατηγορίες συναδέλφων: 1. Όσοι έχουν αποκτήσει την Ειδικότητα Κλινικής Χημείας με το ΝΔ 131/1973 και πληρούν το κριτήριο 4 της παραγράφου Όσοι είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Μητρώου ΚΧ και φέρουν τον τίτλο EurClinChem και πληρούν το κριτήριο 4 της παραγράφου Όσοι είναι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μέλη Εθνικού Μητρώου ΚΧ-ΚΒ χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφ όσον πληρούν τα βασικά κριτήρια της παραγράφου Όσοι έχουν εκπαιδευτεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και πληρούν τα βασικά κριτήρια ένταξης της παραγράφου 3.1 και τις ειδικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Μητρώο (Guide to the register) Ανανέωση Ένταξης (re-registration): Η εγγραφή μέλους στο Εθνικό Μητρώο έχει διάρκεια 5 ετών και ανανεώνεται μετά από αξιολόγηση του επαγγελματικού και επιστημονικού έργου κατά την διάρκεια της πενταετίας. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανανέωσης εγγραφής στο Μητρώο θα ανακοινωθούν προσεχώς. 6

7 7 4. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι μεταβατικές διατάξεις έχουν ισχύ έως την 31 Δεκεμβρίου 2005 και δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης (ή τροποποίησης) της καταληκτικής αυτής ημερομηνίας. Όσοι από τους υποψήφιους για ένταξη στο ΕΜΚΧ-ΚΒ έχουν συμπληρώσει μέχρι την παραπάνω ημερομηνία 5 χρόνια υπηρεσίας στο αντικείμενο της ΚΧ-ΚΒ σε Βιοχημικό ή λοιπά Εργαστήρια Δημόσιου ή Ιδιωτικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή σε Εργαστήρια πρωτοβάθμιας φροντίδας (Κέντρα υγείας, Εργαστήρια ΙΚΑ, Ταμεία Τραπεζών, Δημοσίου, Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα κλπ.) αποκτούν δικαίωμα να αξιολογηθούν με τις μεταβατικές διατάξεις - με βάση τα προσόντα που έχουν αποκτήσει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία - για να γίνουν μέλη του Εθνικού Μητρώου. Όσοι από τους υποψήφιους για ένταξη δεν συμπληρώνουν 5 χρόνια μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία, εντάσσονται στην διαδικασία της παραγράφου 3.1.1(Α & Β) προς συμπλήρωση των βασικών κριτηρίων ένταξης μέλους, της παραγράφου ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Για την ένταξη στο Μητρώο με την χρήση μεταβατικών διατάξεων απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: 1. Πανεπιστημιακό Πτυχίο Χημείας, Βιοχημείας, Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής ή άλλο σχετικό. 2. Κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης στο Μητρώο, ο υποψήφιος πρέπει να είναι ενεργός σε εργαστήριο ΚΧ-ΚΒ στην Ελλάδα. * 3. Να καλύπτει τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: Α. Να συμπληρώνει τουλάχιστον 100 μονάδες μεταβατικών διατάξεων (ΜΜΔ). Β. Να κατέχει Πιστοποιητικό Επάρκειας των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων. * Με τον όρο «εργαστήριο ΚΧ-ΚΒ» εννοείται κάθε εργαστήριο που ασχολείται με διαγνωστικές διαδικασίες που εμπίπτουν στο ευρύτερο αντικείμενο της ΚΧ-ΚΒ σε περιβάλλον παροχής υπηρεσιών υγείας ΕΝΤΑΞΗ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Οι υποψήφιοι για ένταξη με τη συμπλήρωση ΜΜΔ πρέπει να συμπληρώσουν 100 τουλάχιστον ΜΜΔ με προσόντα που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν μέχρι , με το συνδυασμό τουλάχιστον δύο εκ των τριών γενικών κριτηρίων: 1. Προϋπηρεσία. 2. Εκπαιδευτική δραστηριότητα. 7

8 8 3. Επιστημονική δραστηριότητα Προϋπηρεσία Κάθε χρόνος προϋπηρεσίας (πέραν των πέντε προαπαιτούμενων ετών όπως περιγράφεται στις προϋποθέσεις ένταξης, με χρήση μεταβατικών διατάξεων), αντιστοιχεί σε 4,5 ΜΜΔ. Οι μονάδες πολλαπλασιάζονται επί ένα συντελεστή ποιοτικής προϋπηρεσίας ως εξής: Προϋπηρεσία σε Βιοχημικά ή μικτά Μικροβιολογικά-Βιοχημικά Τμήματα/ Εργαστήρια Δημόσιων Νοσοκομείων ή Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων δυναμικότητας μεγαλύτερης των 80 κλινών. Συντελεστής 1.0 Προϋπηρεσία σε λοιπά εργαστήρια Δημόσιων ή Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων δυναμικότητας μεγαλύτερης των 80 κλινών. Συντελεστής 0.8 Προϋπηρεσία στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας: Κέντρα Υγείας, Εργαστήρια ΙΚΑ, Ταμεία Τραπεζών Δημοσίου, Διαγνωστικά κέντρα ή σε Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα δυναμικότητας μικρότερης των 80 κλινών. Συντελεστής 0.7 Προϋπηρεσία σε λοιπά Ιδιωτικά εργαστήρια. Συντελεστής 0.5 Οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε άλλα εργαστήρια πλην του Βιοχημικού αλλά συμμετέχουν σε Πρόγραμμα εφημεριών του Βιοχημικού Εργαστηρίου, και για όσο χρονικό διάστημα εφημερεύουν, θα υπολογίζουν το διάστημα αυτό με συντελεστή Εκπαιδευτική δραστηριότητα : Οι αναφερόμενες παρακάτω ΜΜΔ εννοούνται ανά δραστηριότητα. Ως εκπαιδευόμενος: 1. Μεταπτυχιακές σπουδές στην ΚΧ-ΚΒ που έχουν αποκτηθεί στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Syllabus. - Διετούς φοίτησης 40 ΜΜΔ -Ετήσιο 20 ΜΜΔ 2. Μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενα σχετικά με την Εργαστηριακή Ιατρική σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, επίσημα αναγνωρισμένες στην Ελλάδα 5 ΜΜΔ 3. Διδακτορική διατριβή η οποία έχει εκπονηθεί σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, στην ΚΧ-ΚΒ ή σε συναφές αντικείμενο, ανεξαρτήτως ετών εκπόνησης. 20 ΜΜΔ 4. Επιτυχής συμμετοχή στη γραπτή δοκιμασία για κάθε εκπαιδευτικό Σεμινάριο της ΕΕΚΧ- ΚΒ 3 ΜΜΔ 8

9 9 5. Συμμετοχή στα Εκπαιδευτικά σεμινάρια της ΕΕΚΧ-ΚΒ ή σε μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια ή Σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με αντικείμενα συναφή με την ΚΧ-ΚΒ ή γενικότερα i. Ημερίδες 1 ΜΜΔ ii. Σεμινάρια έως 15 ώρες 2 ΜΜΔ iii. Σεμινάριο με > 15 ώρες 5 ΜΜΔ Ως εκπαιδευτής: Όσοι υπηρετούν σε τμήματα ή Εργαστήρια που αποτελούν επίσημα κέντρα εκπαίδευσης ιατρών ή άλλων επιστημόνων της Ιατρικής Υπηρεσίας για λήψη ειδικότητας. Σύνολο 3 ΜΜΔ Επιστημονική δραστηριότητα: 1. Συγγραφή επιστημονικών βιβλίων ή μονογραφιών ως κύριος συγγραφέας 5 ΜΜΔ 2. Συγγραφή κεφαλαίων που περιλαμβάνονται σε βιβλία ή άλλες επιστημονικές εκδόσεις 4 ΜΜΔ 3. Συγγραφή επιστημονικών εργασιών δημοσιευμένων σε Ελληνικά ή ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση, σε αντικείμενα συναφή με την ΚΧ-ΚΒ ή γενικότερα 3 ΜΜΔ 4. Εισηγήσεις σε στρογγυλά τραπέζια, συμπόσια, σεμινάρια κλπ 2 ΜΜΔ 5. Συμμετοχή σε συνέδρια (Με ανώτατο όριο μονάδων 10) 1 ΜΜΔ 6. Ανακοινώσεις σε συνέδρια (Ελληνικά ή διεθνή) σε αντικείμενα συναφή με την ΚΧ-ΚΒ ή γενικότερα την Εργαστηριακή Ιατρική. 1 ΜΜΔ 7. Επιστημονικός υπεύθυνος σε ερευνητικά προγράμματα του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας ή της ΓΓΕΤ ή των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με αντικείμενο την ΚΧ-ΚΒ ή γενικότερα την Εργαστηριακή Ιατρική ή σε προγράμματα κατάρτισης επιστημόνων της Ιατρικής Υπηρεσίας. 3 ΜΜΔ 8. Υπεύθυνος διοργάνωσης Σεμιναρίου ή Συνεδρίου ή άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων 4 ΜΜΔ 4.3 Πιστοποιητικό επάρκειας Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων. Όσοι συνάδελφοι αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επάρκειας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των μεταβατικών διατάξεων μπορούν να ενταχθούν στο Εθνικό Μητρώο, εφ όσον πληρούν τα υπόλοιπα βασικά κριτήρια ένταξης της παραγράφου

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από τη ΓΣΕΣ αριθ 18/24-7-2013 Ισχύει για Διδακτορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341, Fax : 23210 49128 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Νοέμβριος 2012 Συγγραφή - Επιμέλεια: Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2015-2016 - Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης 2 ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ http://www.unipi.gr/unipi/el/acad

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ] ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Σκοπός Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ http://www.med.upatras.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Προεδρία Καθηγητή Πάνου Γκούμα Πάτρα, Σεπτέμβριος 2013 Αγαπητή μας φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Κόρινθος, Μάρτιος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 45 Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 45 Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 45 Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης 1. Στο ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (Α 177) επέρχονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων. Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Ακαδημαϊκό έτος 2009/2010

Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων. Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Ακαδημαϊκό έτος 2009/2010 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ακαδημαϊκό έτος 2009/2010 Θεσσαλονίκη, 03/12/2010 2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... Error!

Διαβάστε περισσότερα