ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2013-2014"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: (Α.Σ.Ο.Ε.Ε) ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ: κ. A. ODONI Απόσπασμα Πρακτικών 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Ο.Π.Α. της 16/05/2014 και 3/6/ Θέμα 1 ο : Έγκριση του Σχεδίου Οργανισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.. Το Συμβούλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του αποφασίζει να εγκρίνει το Σχέδιο Οργανισμού υπό τον όρο ότι θα ενσωματωθούν σε αυτό οι αλλαγές που αναλυτικά παρατίθενται στις επισυναπτόμενες σελίδες 2 έως και 12 του παρόντος. Το Συμβούλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επίσης σημειώνει: 1. Στα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια που ως Συμβούλιο είχε στη διάθεσή του με δεδομένο μάλιστα ότι, όπως μας γνώρισε ο Πρύτανης, η διαδικασία έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου, ώστε να έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα κινητικότητας οι υπάλληλοι του Ιδρύματος που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα προσπάθησε να επεξεργαστεί το κείμενο του σχεδίου στο πνεύμα του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, με στόχο τη μέγιστη δυνατή βελτίωσή του και έγκρισή του. 2. Στα δεδομένα χρονικά πλαίσια, δεν είχε τη δυνατότητα να μελετήσει επί της ουσίας το οργανόγραμμα των υπηρεσιών του Ιδρύματος, που αποτελεί μέρος του οργανισμού, και που είχε αποσταλεί από τον Πρύτανη στο Υπουργείο Παιδείας, σε συνάρτηση με το θέμα των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα, πριν τεθεί υπόψη του Συμβουλίου. Δεν είχε επίσης τη δυνατότητα νομικής επεξεργασίας του τελικού κειμένου. 3. Εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν δύο μέλη του και η οποία εργάστηκε εντατικά για την εκπόνηση του αρχικού Σχεδίου Οργανισμού. Το Συμβούλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ζητεί: 1. Ο Πρύτανης του ΟΠΑ να αποστείλει στο Συμβούλιο, σε ηλεκτρονική μορφή και ταυτόχρονα με την αποστολή του στο Υπουργείο, αντίγραφο του ολοκληρωμένου κειμένου που θα αποστείλει στο Υπουργείο, και 2. Να αναρτηθεί αμέσως μετά, στον ιστότοπο του Ο.Π.Α. το Σχέδιο του Οργανισμού που θα υποβληθεί τελικά στο Υπουργείο, καθώς και το σύνολο των παρατηρήσεων αλλαγών του Συμβουλίου προς ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας.

2 2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Προτεινόμενες προσθήκες και αλλαγές λέξεων αναγράφονται σε bold. 1. Άρθρο 7 (Β3) Εργαστήρια και Μουσεία 6. Διαγράφεται η πρόταση: «Τα Εργαστήρια είναι δυνατόν να παρέχουν υπηρεσίες παρεχόμενων υπηρεσιών.» [Αιτιολόγηση: Τα Εργαστήρια εκτελούν έργα των μελών ΔΕΠ για τα οποία υπάρχει ήδη διαφανής και εγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης μέσω του ΕΛΚΕ του Ιδρύματος. Δεν υφίσταται κανένας λόγος για διάσπαση της διαχείρισης των πάσης φύσεως έργων που αναλαμβάνει το Ίδρυμα, είτε μέσω επιμέρους μελών ΔΕΠ είτε μέσω εργαστηρίων. Η ενοποίηση των διαδικασιών, ιδίως στην οικονομική διαχείριση, διευκολύνει τη διαφάνεια και τις οικονομίες κλίμακας.] 2. Άρθρο 9.3 (Γ1.3) Όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος 5. Μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος δεν μπορεί να κατέχει θέση μονοπρόσωπου Οργάνου Διοίκησης, εξαιρουμένης της θέσης του Διευθυντή Εργαστηρίου ή Μουσείου. Ο Πρύτανης, οι Αναπληρωτές Πρύτανη και οι Κοσμήτορες δεν δύνανται να διατηρούν ταυτόχρονα την ιδιότητα του Διευθυντού Εργαστηρίου ή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ή Μουσείου. [Αιτιολόγηση: Αποφυγή ασυμβίβαστου.] 3. Άρθρο 10.4 (Γ.2.4) Γενικά θέματα για τις εκλογικές διαδικασίες 4. Σε όλες τις ψηφοφορίες για την εκλογή οργάνων διοίκησης του παρόντος άρθρου, ο υπολογισμός της πλειοψηφίας γίνεται επί του συνόλου των ψηφισάντων, μετά την αφαίρεση των λευκών και άκυρων ψήφων, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο. [Αιτιολόγηση: Για μεγαλύτερη σαφήνεια.] 4. Άρθρο 11.1 (Γ.3.1) Πρύτανης 1. «Ως Πρύτανης εκλέγεται Καθηγητής..και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισμένο διεθνές ακαδημαϊκό κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία.» [Αιτιολόγηση: Εξασφαλίζει οτι το κύρος των υποψηφίων βασίζεται στά ακαδημαϊκά τους επιτεύγματα, τα οποία και έχουν αναγνωρισθεί σε διεθνές επίπεδο μέσω δημοσιεύσεων σε υψηλού επιπέδου επιστημονικά περιοδικά, ετεροαναφορών, κλπ.] 5. Άρθρο δ (Γ.3.2.δ) Πρύτανης δ) «Το Συμβούλιο, με απόφασή του,..., επιλέγει έως και τρεις υποψηφίους με αιτιολόγηση, μεταξύ...προσόντων.»

3 [Αιτιολόγηση: Η τροποποίηση είναι σύμφωνη με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 83/2014, που απεδέχθη το Υπουργείο Παιδείας. Το Συμβούλιο δύναται να επιλέξει και λιγότερους από τρεις υποψήφιους πρυτάνεις, αν υποβάλουν υποψηφιότητα λιγότεροι των τριών ή αν λιγότεροι από τρείς διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα. Είναι σαφές ότι πρόθεση του νομοθέτη είναι το Συμβούλιο να έχει θέση επί της ουσίας των υποψηφιοτήτων. Σημειώνεται ότι στην πανεπιστημιακή πρακτική δεν είναι σύνηθες, για μικρά πανεπιστήμια, να υπάρχουν περισσότεροι από τρεις υποψήφιοι. Φυσικά, το Συμβούλιο οφείλει, με ιδιαίτερη ευαισθησία, φειδώ, πρόνοια και πλήρη τεκμηρίωση, να αντιμετωπίσει συναφή ζητήματα εφαρμογής της διάταξης, λόγω της ευαισθησίας του θέματος.] 6. Άρθρο 12 (Γ4) Αρμοδιότητες Πρύτανη ιστ) Κατανέμει, αναδιανέμει και παραχωρεί τη χρήση των χώρων και των κτηρίων του Ιδρύματος, μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου. [Αιτιολόγηση: Είναι σκόπιμο, ακόμα και η χρηστή χρήση χώρων και κτιρίων του Πανεπιστημίου, ειδικά προς εξω- πανεπιστημιακούς φορείς, ομάδες κλπ, να ελέγχεται ευρύτερα και να μην είναι στην απόλυτη και αποκλειστική δικαιοδοσία ενός οργάνου/ατόμου (Πρύτανη). Επίσης, η σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου προσφέρει κάλυψη στον Πρύτανη σε περιπτώσεις που ο ίδιος δεν επιθυμεί την παραχώρηση των χώρων και κτιρίων του Πανεπιστημίου.] 7. Άρθρα 15 (Γ.7) και 16 (Γ.8) Το Συμβούλιο Ιδρύματος και οι Αρμοδιότητές του Να γίνει αλλαγή στη σειρά των άρθρων 11 (Γ3) έως 16 (Γ8). Συγκεκριμένα: Τα άρθρα 15 (Γ7) και 16 (Γ8) να γίνουν αντίστοιχα 11 (Γ3) και 12 (Γ4). Τα άρθρα 11 (Γ3) και 12 (Γ4) να γίνουν αντίστοιχα 13 (Γ5) και 14 (Γ6). Τα άρθρα 13 (Γ5) και 14 (Γ6) να γίνουν αντίστοιχα 15 (Γ7) και 16 (Γ8). [Αιτιολόγηση Συμβουλίου: Η σειρά αυτή αντιστοιχεί με την σειρά στην οποία αναφέρονται το Συμβούλιο, ο Πρύτανης και η Σύγκλητος στον ν. 4009/2011, καθώς και με τα άρθρα 9.2 (Γ.1.2) και 9.3 (Γ.1.3) του παρόντος Σχεδίου Οργανισμού, αλλά και με το πνεύμα του νόμου. Συμφωνεί επίσης με την πάγια διεθνή πρακτική. Με τις αλλαγές αυτές πρέπει να γίνουν συνακόλουθες τροποποιήσεις στις αναφορές στα μετακινούμενα άρθρα.] 8. Άρθρο 18 (Γ.10) Κοσμήτορας 2) δ) «Το Συμβούλιο, με απόφασή του,..., επιλέγει έως και τρεις υποψηφίους με αιτιολόγηση, μεταξύ...προσόντων.» [Αιτιολόγηση: (Ίδια αιτιολόγηση με την παρατήρηση 5.) Η τροποποίηση είναι σύμφωνη με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 83/2014, που απεδέχθη το Υπουργείο Παιδείας. Το Συμβούλιο δύναται να επιλέξει και λιγότερους από τρεις υποψήφιους κοσμήτορες, αν υποβάλουν υποψηφιότητα λιγότεροι των τριών ή αν λιγότεροι από τρείς διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα. Είναι σαφές ότι πρόθεση του νομοθέτη είναι το Συμβούλιο να έχει θέση επί της ουσίας των υποψηφιοτήτων. Σημειώνεται ότι στην πανεπιστημιακή πρακτική δεν είναι σύνηθες, για μικρά πανεπιστήμια, να υπάρχουν περισσότεροι από τρεις 3

4 υποψήφιοι. Φυσικά, το Συμβούλιο οφείλει, με ιδιαίτερη ευαισθησία, φειδώ, πρόνοια και πλήρη τεκμηρίωση, να αντιμετωπίσει συναφή ζητήματα εφαρμογής της διάταξης, λόγω της ευαισθησίας του θέματος.] 9. Άρθρο 21 (Γ.13) Αρμοδιότητες Κοσμητείας Περ. ιγ) «Την κατανομή των οικονομικών πόρων για την λειτουργία της Σχολής.. Εσωτερικό Κανονισμό.» [προστίθενται οι λέξεις «για την λειτουργία»] [Αιτιολόγηση: Η αρμοδιότητα της κοσμητείας αναφέρεται στην κατανομή των πόρων που κατά το νόμο διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες της Σχολής. Η διαχείριση των πόρων που ο νόμος προβλέπει για τα Τμήματα, που είναι οι βασικές εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος, είναι αρμοδιότητα των Τμημάτων, σύμφωνα με το νόμο.] 10. Άρθρο 23 (Γ.15) Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Η παρ. β) «την εκλογή των διευθυντών των εργαστηρίων και μουσείων που ανήκουν στη Σχολή» να μεταφερθεί στο Άρθρο 21 (Γ13) Αρμοδιότητες Κοσμητείας. [Αιτιολόγηση: Η Γενική Συνέλευση της Σχολής και ιδιαίτερα της Διοίκησης των Επιχειρήσεων αποτελείται από μέλη ΔΕΠ διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, οπότε θα είναι τελείως δυσλειτουργικό και αντιδεοντολογικό μέλη ΔΕΠ να εκλέγουν Διευθυντή Εργαστηρίου για το οποίο δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση ή γνώση.] 11. Άρθρο 31 (Γ.23) Εργαστήρια /Μουσεία 3. Ο Διευθυντής εκλέγεται για χρονική περίοδο τριών ετών από τη Συνέλευση του Τμήματος ή την Κοσμητεία ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του Εργαστηρίου. [Αιτιολόγηση: Κατ αναλογία με την παρατήρηση 10, η «εκλογή των διευθυντών των εργαστηρίων και μουσείων που ανήκουν στη Σχολή» να μεταφερθεί στο Άρθρο 21 (Γ13) Αρμοδιότητες Κοσμητείας.] 12. Αρθρο 32 (Γ24) Επιτροπές 1.α) Η Επιτροπή Κοσμητόρων να μετονομασθεί σε Επιτροπή Κοσμητόρων και Προέδρων. «Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρύτανη ή Αναπληρωτή του, τους Κοσμήτορες των Σχολών και τους Προέδρους των Τμημάτων και επιφορτίζεται κ.α.» [Αιτιολόγηση: Η συμμετοχή των Προέδρων κρίνεται απαραίτητη έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση για τα ιδιαίτερα προβλήματα των επιμέρους τμημάτων και να διασφαλιστεί η συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των αποφάσεων της επιτροπής. Παράλληλα η πληροφόρηση των μελών ΔΕΠ θα είναι αμεσότερη δεδομένης της στενότερης επαφής που έχουν με τους Προέδρους των τμημάτων τους.] 4

5 5 13. Αρθρο 32 (Γ24) Επιτροπές 1.β) Η Επιτροπή Προγραμματικού Σχεδιασμού να μετονομασθεί σε Επιτροπή Προγραμματικού και Οικονομικού Σχεδιασμού Την Επιτροπή απαρτίζουν ο Πρύτανης ή Αναπληρωτής του, οι Κοσμήτορες, ένα μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος που ορίζεται από αυτό και ο Γραμματέας του Ιδρύματος. Η επιτροπή συγκαλείται και προεδρεύεται από τον Πρύτανη ή Αναπληρωτή του και έχει σαν βασικό αντικείμενο την σύνταξη του Σχεδίου Συμφωνιών Προγραμματικού Σχεδιασμού που προβλέπεται από το άρθρο 62 του Ν. 4009/2011 και των περιοδικών απολογισμών του. Επίσης η Επιτροπή λειτουργεί ως συμβουλευτικό και εισηγητικό όργανο προς τον Πρύτανη του Ιδρύματος αναφορικά με τον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος, τον προγραμματισμό επενδύσεων, το χειρισμό σημαντικών οικονομικών θεμάτων και τη συνολική οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος. Η σύνθεση της επιτροπής μπορεί να διευρύνεται, κατά περίπτωση, και με άλλα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, προς υποβοήθηση του έργου της. [Αιτιολόγηση: Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4009/2011, το αντικείμενο αυτής της επιτροπής περιλαμβάνει και τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην πρόταση που προστέθηκε. Είναι σημαντικό το θεσμοθετούμενο όργανο να διατυπώνει συμβουλευτικά και εισηγητικά θέσεις για τα σημαντικά θέματα που αναφέρονται. Είναι πάγια διοικητική δικλίδα και βέλτιστη διεθνής πρακτική στη διοίκηση οργανισμών.] 14. Άρθρο 47 (Δ8) Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 1. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, διέπονται από επιστημονική συνοχή, αναφέρονται σε ειδικότητες συγγενείς προς τα επιστημονικά πεδία των οικείων Τμημάτων και πληρούν προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών. Η Σχολή συντονίζει και οργανώνει τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίηση τους σε Τμήμα ή Τμήματα. [Αιτιολόγηση: Ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα η ανάθεση να γίνεται είτε σε ομάδες διδασκόντων είτε στο Τμήμα ή Τμήματα. Με δεδομένο ότι το Τμήμα είναι η βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα, κρίνεται σκόπιμο η ανάθεση να γίνεται σε Τμήμα ή Τμήματα.] 2. στ) Το πρόγραμμα νέων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή,.. του προγράμματος σπουδών. [Αιτιολόγηση: Για μεγαλύτερη σαφήνεια. Το Άρθρο 47, παράγραφος 2στ, αναφέρεται στην δημιουργία ΝΕΩΝ μεταπτυχιακών προγραμμάτων.] 4. Η Κοσμητεία της Σχολής ή, σε περίπτωση συνεργασίας Σχολών, οι Κοσμητείες και ορίζει μεταξύ αυτών τον Διευθυντή του προγράμματος μετά από σχετική εισήγηση της

6 Συνέλευσης του Τμήματος ή Τμημάτων. Οι αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής του προγράμματος... Διαγράφεται η πρόταση: «Στην περίπτωση που η Κοσμητεία προς την Κοσμητεία της οικείας Σχολής.» [Αιτιολόγηση: Η διαγραφόμενη πρόταση πλεονάζει μετά την αλλαγή που έγινε στο 47.1 όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω.] 15. Άρθρο 48 (Δ9) Διδακτορική διατριβή Προγράμματα διδακτορικών σπουδών 1. Η Σχολή συντονίζει και οργανώνει τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίηση τους σε Τμήμα ή Τμήματα. [Αιτιολόγηση: Ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα η ανάθεση να γίνεται είτε σε ομάδες διδασκόντων είτε στο Τμήμα ή Τμήματα. Με δεδομένο ότι το Τμήμα είναι η βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα, κρίνεται σκόπιμο η ανάθεση να γίνεται σε Τμήμα ή Τμήματα.] 2. Η Κοσμητεία της Σχολής ή, σε περίπτωση συνεργασίας Σχολών, οι Κοσμητείες και ορίζει μεταξύ αυτών τον Διευθυντή του προγράμματος μετά από σχετική εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος ή Τμημάτων. Οι αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής του προγράμματος... Διαγράφεται η πρόταση: «Στην περίπτωση που η Κοσμητεία προς την Κοσμητεία της οικείας Σχολής.» [Αιτιολόγηση: Η διαγραφόμενη πρόταση πλεονάζει μετά την αλλαγή που έγινε στο 48.1 όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω.] 16. Άρθρο 48 (Δ9) Διδακτορική διατριβή Προγράμματα διδακτορικών σπουδών 4. Η Κοσμητεία, μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του προγράμματος προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, όπου υποχρεωτικά προσδιορίζονται οι επιστημονικές περιοχές, οι ενδιαφερόμενοι επιβλέποντες αν υπάρχουν, καθώς και τα ειδικότερα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής τους. [Αιτιολόγηση: Στις περισσότερες προκηρύξεις διδακτορικών αναφέρονται το επιστημονικό αντικείμενο και ο ενδιαφερόμενος επιβλέπων καθηγητής με τον οποίον έρχονται σε επαφή οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες για ερωτήσεις / απορίες και ο οποίος αναλαμβάνει και την επίβλεψη του διδακτορικού, όπως προβλέπουν οι διαδικασίες του Ιδρύματος. Άρα η αναγραφή του ονόματος του ενδιαφερόμενου καθηγητή βοηθάει τις διαδικασίες και διευκολύνει τις αποφάσεις της Κοσμητείας για τον ορισμό του επιβλέποντος, με δεδομένο ότι είναι πολύ πιθανό στη σύνθεση της Κοσμητείας να μην υπάρχουν μέλη ΔΕΠ όλων των αντικειμένων των προκηρυσσόμενων διδακτορικών.] 6

7 7 17. Άρθρο 48 (Δ9) Διδακτορική διατριβή Προγράμματα διδακτορικών σπουδών 6. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Κοσμητείας, μπορεί να ορίζεται γλώσσα άλλη πλην της Ελληνικής ή της Αγγλικής για την συγγραφή των διδακτορικών διατριβών υποψηφίων διδακτόρων συγκεκριμένου Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής. Σε κάθε περίπτωση... [Αιτιολόγηση: Οι διδακτορικές διατριβές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών γράφονται ήδη στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά, χωρίς να χρειαστεί απόφαση Κοσμητείας. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι διατριβές που γράφονται στα Αγγλικά, αποτελούν ήδη την πλειοψηφία, μιά και ουσιαστικά όλα τα αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά γράφονται στα Αγγλικά. Επομένως, χρειάζεται να υπάρχει απόφαση της Κοσμητείας μόνο για την συγγραφή σε άλλη γλώσσα από αυτές τις δύο, αν υπάρχουν αιτιολογημένοι λόγοι, λόγω ίσων ευκαιριών.] 18. Άρθρο 60 (Ε.1) Διαδικασία επιλογής ή εξέλιξης των καθηγητών του Ιδρύματος 2. Να διαγραφεί η τελευταία πρόταση: «Επίσης συνεκτιμάται. της προσωπικότητας του» [Αιτιολογία: Ασαφές. Ο όρος «επιστημονικό ήθος» επιδέχεται πολλές ερνηνείες, κάτι που μπορεί ν αποδειχθεί προβληματικό.] 19. Αρθρο 60 (Ε.1) Διαδικασία επιλογής ή εξέλιξης των καθηγητών του Ιδρύματος 4.1. Για εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή: (α) Κτήση του διδακτορικού τίτλου κατά την ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας. (β) Υψηλό επίπεδο διδακτορικής έρευνας που τεκμηριώνει άριστες προοπτικές για επιστημονικές δημοσιεύσεις σε υψηλού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή σε πρακτικά υψηλού κύρους επιστημονικών συνεδρίων με κριτές, ή δημοσιεύσεις σε υψηλού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά υψηλού κύρους επιστημονικών συνεδρίων με κριτές. (γ) Συνεκτιμάται κτηθείσα διδακτική εμπειρία, εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο σημαντικό επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο, και γενικά το κατά πόσο το συνολικό έργο και η ακαδημαϊκή εξέλιξη του υποψήφιου θεμελιώνει προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξής του. [Αιτιολόγηση: Η βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή είναι πλέον η εισαγωγική βαθμίδα. Επομένως πρέπει να γίνει μερική αναθεώρηση των απαιτούμενων προσόντων. Πρέπει να δοθεί έμφαση στην εκπόνηση "ποιοτικού διδακτορικού", το οποίο σύμφωνα με τη αιτιολόγηση της επιτροπής κρίσης εγγυάται την προοπτική καλών δημοσιεύσεων σε έγκριτα διαθνή περιοδικά κλπ. Η ύπαρξη τέτοιων δημοσιεύσεων είναι επί πλέον θετικό στοιχείο. Η προτεινόμενη διατύπωση για τα κριτήρια επιλογής της εισαγωγικής βαθμίδας ακολουθεί την πρακτική των κορυφαίων διεθνώς πανεπιστημίων.] 20. Αρθρο 60 (Ε1) Διαδικασία επιλογής ή εξέλιξης των καθηγητών του Ιδρύματος Παράγραφος 4.5 (νέα) 4.5 Για την εκλογή ή εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή συνεκτιμάται η προσφορά στο διοικητικό έργο εντός του Ιδρύματος καθώς επίσης η

8 συμβολή στην ανάπτυξη ή στη δημιουργία καινοτομικών μαθημάτων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. [Αιτιολόγηση: Στη διεθνή πρακτική συνεκτιμάται το σχετικό έργο.] Παράγραφος 4.6 (νέα) 4.5 Ως υψηλού κύρους και διεθνούς αναγνώρισης επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων νοούνται εκείνα που είναι ενταγμένα σε διεθνώς αναγνωρισμένες κατατάξεις και έχουν υψηλό συντελεστή απήχησης (impact factor ή άλλο αντίστοιχο) στους σχετικούς τομείς της έρευνας. [Αιτιολόγηση: Εισάγεται η παράγραφος αυτή ως βάση για πλήρη ρύθμιση στον Κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφοροποιήσεις των επιμέρους επιστημονικών κλάδων.] Παράγραφος 4.7 (αναρίθμηση από την παλιά 4.5) 4.6 Η θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης υποψηφίων για εκλογή μέλους ΔΕΠ ή για εξέλιξη ήδη υπηρετούντων μελών ΔΕΠ, του κύρους των επιστημονικών περιοδικών και πρακτικών συνεδρίων, καθώς και της διεθνούς αναγνώρισης του έργου των υποψηφίων προβλέπονται λεπτομερώς στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. Οι σχετικές ρυθμίσεις εξασφαλίζουν την πλήρη διαφάνεια και αντικειμενικότητα των σχετικών διαδικασιών καθώς και έγκυρη κρίση. [Αιτιολόγηση: Εισάγεται η παράγραφος αυτή ως βάση για πλήρη ρύθμιση στον Κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφοροποιήσεις των επιμέρους επιστημονικών κλάδων.] 21. Αρθρο 61 (Ε.2) Προκήρυξη θέσεων και υποβολή υποψηφιοτήτων καθηγητών του Ιδρύματος 2. Στο τέλος προστίθεται η φράση: «Τα κριτήρια για την κατανομή καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό και περιλαμβάνουν, σε κάθε περίπτωση, και τις αξιολογήσεις των Τμημάτων, καθώς και τις διδακτικές ανάγκες του Ιδρύματος.» [Αιτιολόγηση: Οι αξιολογήσεις των Τμημάτων, καθώς και οι διδακτικές ανάγκες του Ιδρύματος είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπ όψιν στην διαδικασία κατανομής θέσεων Καθηγητών.» 22. Άρθρο 62 (Ε3) Επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης των καθηγητών του Ιδρύματος,... Να προστεθεί δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο αντίστοιχα. Για την έκδοση σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας σχετικά με τη συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής, η Συνέλευση του οικείου Τμήματος είναι αρμόδια για την υποβολή αιτήματος παροχής σύμφωνης γνώμης προς την Κοσμητεία και τη σχετική εισήγηση αναφορικά με την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής από τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών κριτών του Ιδρύματος, αφού λάβει υπόψη το επιστημονικό έργο των εγγεγραμμένων μελών αυτών καθώς και το έργο των υποψηφίων, σύμφωνα με το νόμο και τον παρόντα Οργανισμό.» 8

9 [Αιτιολόγηση: Δεν περιγράφεται στο νόμο η διαδικασία πρόκλησης της σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας. Επίσης, δεν αναγράφεται στο νόμο ότι η Συνέλευση του Τμήματος είναι αρμόδια για να υποβάλει πρόταση. Ωστόσο, στην παράγραφο 2.στ του άρθρου 5 του ν. 4009/2001 υπάρχει σχετική εξουσιοδοτική διάταξη που ορίζει ότι στο Οργανισμό καθορίζονται: στ) η διαδικασία προκήρυξης θέσεων, επιλογής και διορισμού των καθηγητών του ιδρύματος,. Σημειώνεται ότι στην Κοσμητεία είναι δυνατόν (και συμβαίνει στην πράξη) να μην υπάρχουν μέλη ΔΕΠ του γνωστικού αντικειμένου της θέσης. Η υποβολή πρότασης από τη Συνέλευση του Τμήματος χωρίς πρόνοια στο νόμο ή στον Οργανισμό δημιουργεί εύλογα νομικά ερωτήματα. Για την αποσαφήνιση του θέματος και την επίτευξη νομικής ασφάλειας προτείνεται η ανωτέρω προσθήκη.] 23. Άρθρο 63 (Ε.4.7) Διαδικασία επιλογής ή εξέλιξης των καθηγητών του Ιδρύματος 7. Η ψήφος των μελών της Επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένη, με αναφορά στις γραπτές αξιολογήσεις της επιστημονικής ικανότητας και καταλληλότητας των υποψηφίων, στην αξιολόγηση της διδακτικής και ερευνητικής τους ικανότητας ή στις διατυπωθείσες γνώμες άλλων μελών ή ακόμα και με αναφορά στις συζητήσεις με τους υποψηφίους κατά την συνεδρίαση για την κρίση της Επιτροπής που προηγήθηκαν της ψηφοφορίας, σχετικά με τα προσόντα των υποψηφίων. Για την επιλογή απαιτείται η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής, δηλαδή τέσσερις (4) θετικές ψήφοι. Άρνηση ψήφου ή λευκή ψήφος θεωρούνται αρνητικές ψήφοι αλλά απαιτούν επαρκή και ειδική αιτιολόγηση. Στην περίπτωση που κατόπιν της ψηφοφορίας δεν εκλέγεται κανείς εκ των υποψηφίων, η επιτροπή με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) επαναλαμβάνει ή όχι την ψηφοφορία μεταξύ των δυο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 5 και 6 του Ν. 4009/2011. [Αιτιολόγηση: [Αιτιολόγηση: Η διενέργεια πρόσθετης ψηφοφορίας μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων δεν είναι δυνατόν να εξαρτάται από την επιθυμία της επιτροπής με απλή πλειοψηφία. Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας και του κύρους της διαδικασίας, προτείνεται η σχετική απόφαση να λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3).] 24. Άρθρο 63 (Ε4) Διαδικασία επιλογής ή εξέλιξης των καθηγητών του Ιδρύματος 10. Επιτρέπεται η χρήση τηλεδιάσκεψης στην διεξαγωγή της διαδικασίας Επιλογής ή Εξέλιξης, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει. (Διαγράφεται «με απόφαση της Κοσμητείας».) [Αιτιολόγηση: Η χρήση τηλεδιάσκεψης για ανάλογες διαδικασίες είναι πλέον πάγια διεθνής πρακτική στα πανεπιστήμια. Αποτελεί θέμα διαδικαστικό (μπορεί να κανονιστεί στα πλαίσια της γραμματείας), οπότε δεν χρειάζεται απόφαση Κοσμητείας.] 25. Άρθρο 67 (Ε8) Δικαιώματα, άδειες και πρόσθετες παροχές/ επιβραβεύσεις των καθηγητών του Ιδρύματος 4. ε) Με απόφαση της Κοσμητείας, κατόπιν εισήγησης του Τμήματος (διαγράφεται η λέξη Κοσμήτορας), μπορεί να χορηγείται ενδιαφερομένου. 9

10 [Αιτιολόγηση: Το Τμήμα γνωρίζει καλύτερα τις λειτουργικές του ανάγκες και μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα το αίτημα του κάθε ενδιαφερόμενου. Συνεπώς είναι εκείνο το Σώμα που πρέπει να εισηγείται.] Άρθρο 105 (Ζ.1.) Γενική Διάρθρωση Υπηρεσιών 2. γ) Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου να διαγραφεί (να μην υπάγεται στον Πρύτανη) 4. Στό Συμβούλιο υπάγεται απ ευθείας: α) Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου [Αιτιολόγηση: Βλέπε κατωτέρω παρατήρηση 30.] 27. Άρθρο 109 (Ζ5) Τεχνικό Συμβούλιο Εισαγωγή νέας παραγράφου 6 και αναρίθμηση της παραγράφου 6 σε Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για την έκδοση αποφάσεων για έργα που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους του Ιδρύματος ή από άλλες πηγές εκτός του κρατικού προϋπολογισμού, με τους ίδιους όρους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την κατασκευή δημοσίων έργων, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών. [Αιτιολόγηση: Οι δικλίδες για τις δαπάνες του πανεπιστημίου δεν διαφοροποιούνται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις πάγιες αρχές χρηστής διαχείρισης. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι μια δικλίδα και στη δικαιοδοσία του πρέπει να υπάγεται κάθε έργο του ΟΠΑ, δηλαδή και εκείνα που χρηματοδοτούνται με ίδιους πόρους (ΕΛΚΕ) ή από πιθανές δωρεές.] 28. Άρθρο 131 (Ζ.27) Διεύθυνση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών (και ανάλογα άρθρα για τις άλλες δύο Σχολές του Ιδρύματος Άρθρα 134 και Άρθρα 137) 1. Η Διεύθυνση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών έχει την ευθύνη. καθώς και της λειτουργίας των Οργάνων της Σχολής, και των Τμημάτων της. Ο τρόπος λειτουργίας της γραμματειακής υποστήριξης των Τμημάτων της Σχολής, τόσο για τις προπτυχιακές όσο και για τις μεταπτυχιακές σπουδές, ρυθμίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό. [Αιτιολόγηση: Εξασφαλίζεται οτι στον Εσωτερικό Κανονισμό θα υπάρχουν προβλέψεις για την γραμματειακή υποστήριξη των Τμημάτων που θα αφορά και προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.] 29. Αρθρο (Ζ36.2) Νομική Υπηρεσία Να προστεθεί παρ. 8 ως εξής (και η υπάρχουσα παρ. 8 να αναριθμηθεί σε 9): 8. Το Συμβούλιο του Ιδρύματος, για τη νομική του υποστήριξη, μπορεί να απασχολεί δικηγόρους ως εξωτερικούς συνεργάτες με κατ αποκοπήν αμοιβή με απόφασή του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

11 [Αιτιολόγηση: Για να διασφαλιστεί η σωστή και έγκαιρη υποστήριξη και του Συμβουλίου και του Πρύτανη. Είναι σαφές ότι οι δύο υπηρετούντες δικηγόροι στο ΟΠΑ (νομική σύμβουλος και δικηγόρος) δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των αναγκών του Ιδρύματος. Το Συμβούλιο για την εκτέλεση του εκ του νόμου εποπτικού του ρόλου έχει ανάγκη άμεσης πρόσβασης σε αξιόπιστη και εξειδικευμένη νομική υποστήριξη, για θέματα όπως ο Οργανισμός, ο Κανονισμός και η ίδρυση και εποπτεία του προβλεπόμενου να ιδρυθεί νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 58 ν. 4009/2011).] 30. Αρθρο 141 (Ζ.37) Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 3. Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί τα ανωτέρω καθήκοντα με ίδια μέσα ή και με την προσφυγή σε υπηρεσίες εξωτερικών εξειδικευμένων συμβούλων. Λεπτομέρειες ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. [Αιτιολόγηση Συμβουλίου: Ο εσωτερικός έλεγχος του Πανεπιστημίου πρέπει να καλύπτει όλη την ιεραρχία και οργανωτικούς φορείς, περιλαμβανόμενου και του Πρύτανη, για να διαπιστώνει τη σύννομη λειτουργία και την τήρηση των πολιτικών και διαδικασιών που προβλέπει ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός από όλα τα όργανα διοίκησης και λοιπό προσωπικό. Είναι ουσιώδους σημασίας το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου να διατηρεί την ανεξαρτησία του απο τους λειτουργούς του ΟΠΑ. Το Τμήμα αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο γιατί έτσι μόνο το Συμβούλιο θα μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά που προβλέπει ο νόμος. Η πρότασή μας συνάδει με τις βασικές αρχές περί εσωτερικού ελέγχου του συνόλου των διεθνών ελεγκτικών φορέων και είναι σύμφωνη με την Ελληνική και διεθνή πρακτική. Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται σε όργανο διακυβέρνησης (διοικητικό εποπτικό συμβούλιο) και όχι στην εκτελεστική διοίκηση την οποία ελέγχει. Αυτό προβλέπουν άλλωστε οι γενικές αρχές του σχετικού εγχειριδίου (manual) εσωτερικού ελέγχου που είναι γνωστό διεθνώς ως COSO Report. Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α 174) τέθηκε το νέο νομοθετικό πλαίσιο οργάνωσης της κρατικής διοίκησης με τα προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα των νέων Οργανισμών. Συνεπώς, το θέμα της οργάνωσης του εσωτερικού ελέγχου για το ΟΠΑ προβλέπεται να ρυθμιστεί μέσω του Οργανισμού και σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές του εσωτερικού ελέγχου.] 31. Το Αρθρο 199 να αριθμηθεί σε 200 και να μπει νέο Άρθρο 199 Διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας του Πανεπιστημίου Άρθρο 199 Διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας του Πανεπιστημίου 1. Το Συμβούλιο του Ιδρύματος δύναται να προχωρήσει, βάσει των προβλέψεων του Ν. 4009/2011 (άρθρο 58), στη σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), αναθέτοντας σε αυτό τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας του Πανεπιστημίου. 2. Μέχρι τη συγκρότηση του Ν.Π.Ι.Δ. για την αξιοποίηση και διαχείριση του συνόλου ή μέρους των πόρων του Ιδρύματος, υποβάλλονται στο Συμβούλιο για ενημέρωση και για λόγους γενικής εποπτείας (άρθρο 8, Ν.4009/2011), μετά την έγκρισή τους από τη Σύγκλητο ή άλλο αρμόδιο όργανο, οι προϋπολογισμοί και απολογισμοί προϋπολογισμοί διαθεσίμων, με τις αντίστοιχες εκθέσεις πεπραγμένων, όλων των υπόλοιπων Ν.Π. τα οποία διαχειρίζονται χρηματικές ροές, δηλαδή του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού 11

12 Ινστιτούτου και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου. [Αιτιολόγηση: Πρέπει να ενσωµατωθεί αυτό το άρθρο στον Οργανισµό, καθώς, όσον αφορά την παράγραφο 1, πουθενά αλλού στον Οργανισµό δεν αναφέρεται η προοπτική ίδρυσης του Ν.Π.Ι.Δ., που αποτελεί βασικό στοιχείο του Ν. 4009/2011, ενώ, όσον αφορά την παράγραφο 2, θα πρέπει απαραίτητα το Συµβούλιο να ενηµερώνεται για τα οικονοµικά των φορέων που αναφέρονται στο άρθρο.]... Ακριβές Απόσπασμα Αθήνα, 3 Ιουνίου Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ο.Π.Α. Καθηγητής, Amedeo Odoni

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Μελέτη, κωδικοποίηση και ερμηνεία πάνω στο νέο νόμο πλαίσιο Συσπείρωση Πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΟΘΟΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Page 1 of 88 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 4009 Έτος: 2011 ΦΕΚ: Α 195 20110906 Τέθηκε σε ισχύ: 06.09.2011 Ημ.Υπογραφής: 02.09.2011 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Τίτλος Δομή,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - νοµική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195 6 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4009 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το παρόν σχέδιο νόµου χωρίζεται σε τρία Μέρη. Στο πρώτο περιλαµβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341, Fax : 23210 49128 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 Άρθρο 1 Γενικά 1. Η Ευθύνη Το Πανεπιστήµιο έχει σύµφωνα µε το Νόµο την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 40 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ... 2 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι Ν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα