Σημείωμα για την Ένταξη των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σημείωμα για την Ένταξη των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση"

Transcript

1 Εισαγωγή Σημείωμα για την Ένταξη των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1. Η ένταξη των προσφύγων είναι δυναμική και πολύπλευρη αμφίδρομη διαδικασία που απαιτεί προσπάθειες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων της ετοιμότητας των προσφύγων να προσαρμοσθούν στη χώρα ασύλου χωρίς να αποποιηθούν την πολιτισμική τους ταυτότητα και της αντίστοιχης προθυμίας των κοινωνιών υποδοχής και των θεσμών της δημόσιας διοίκησης των χωρών ασύλου να υποδεχθούν τους πρόσφυγες και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ενός διαφορετικού πληθυσμού. Η διαδικασία της ένταξης είναι περίπλοκη και σταδιακή και με διαστάσεις διακριτές, αλλά αλληλο-συνδεόμενες, νομικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής υφής που είναι όλες σημαντικές για την ικανότητα των προσφύγων να ενταχθούν με επιτυχία στην κοινωνία ως πλήρη μέλη της Η Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων 2 αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ένταξη των προσφύγων. Η Σύμβαση του 1951 α- παριθμεί τα κοινωνικά και τα οικονομικά δικαιώματα που συμβάλλουν στην ένταξη και το άρθρο 34 καλεί τα κράτη να διευκολύνουν την «αφομοίωσιν και την πολιτογράφησιν» των προσφύγων. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει αναγνωρίσει ότι η ένταξη στις κοινωνίες υποδοχής των βιομηχανικών κρατών αποτελεί τη βασική βιώσιμη λύση για τους πρόσφυγες 3. Το παρόν Σημείωμα αναδεικνύει κάποια κενά που διαπιστώνονται στην ένταξη των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διατυπώνει κάποιες συστάσεις πολιτικής προκειμένου να ενισχυθούν η πολιτική και η πρακτική σε αυτόν τον τομέα Στο παρόν Σημείωμα ο όρος «πρόσφυγας» σημαίνει κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει αναγνωριστεί το καθεστώς της Σύμβασης του 1951 ή του Πρωτοκόλλου του 1967 από τα κράτη μέλη της Ε.Ε., κάθε πρόσωπο που εισήλθε στα κράτη μέλη της Ε.Ε. με βάση προγράμματα μετεγκατάστασης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και κάθε πρόσωπο που απολαμβάνει το καθεστώς της επικουρικής προστασίας 5. 1 Εκτελεστική Επιτροπή του Προγράμματος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Πόρισμα Για την Ένταξη στη Χώρα Ασύλου, Νο. 104 (LVI) 2005, Προοίμιο και παράγραφος (k), βλέπε σε 2 Έχουν κυρωθεί με το Ν.Δ. 3989/1959 (ΦΕΚ 201, τ. Α ) και τον Α.Ν. 389/1968 (ΦΕΚ 125, τ. Α ) αντίστοιχα. 3 Ibid. Η Εκτελεστική Επιτροπή «(d) σημειώνει ότι η Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 προβλέπουν τα δικαιώματα και τα ελάχιστα κριτήρια μεταχείρισης των προσφύγων που αποβλέπουν στη διαδικασία ένταξης» και «(j) Καλωσορίζει την πρακτική των κρατών με ανεπτυγμένα συστήματα ασύλου που επιτρέπουν στους πρόσφυγες να ενταχθούν σε τοπικό επίπεδο». (Πόρισμα Για την Ένταξη στη Χώρα Ασύλου, Νο. 104 (LVI) 2005, βλέπε σε 4 Το παρόν Σημείωμα στηρίζεται στα σχόλια που έχει διατυπώσει στο παρελθόν η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων που διατύπωσε την επί της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη», ΕΕ L 31/18, της , (δημοσιευμένα σε και των σχολίων που διατύπωσε το Νοέμβριο του 2005 επί της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κοινό πρόγραμμα ένταξης: Πλαίσιο σχετικά με την έ- νταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM (2005), 389 τελικό της ), δημοσιευμένη μεταξύ άλλων σε ΕΔΠΑ 2005, σελίδα 283. Καταγραφή των εμπειριών και των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την ένταξη περιλαμβάνει και η έκδοση Refugee Resettlement: An International Handbook to Guide Reception and Integration, UNHCR, September Το Εγχειρίδιο, που πραγματεύεται διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, της γλωσσικής κατάρτισης, της στέγασης, της υγείας, της εργασίας και της διαχείρισης των σχέσεων με τις κοινότητες υποδοχής, αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με τις χώρες μετεγκατάστασης των προσφύγων. Όσα αναφέρονται στο εγχειρίδιο αυτό εφαρμόζονται επίσης και στους αυθόρμητα αφικνούμενους πρόσφυγες. Για το Εγχειρίδιο βλέπε σε: 5 Για πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό και τα κριτήρια αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα και την επικουρική προστασία που προβλέπει το δίκαιο της ΕΕ βλέπε Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 19 ης Απριλίου 2004 «για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προ- 1

2 4. Σχετικά με τις διευκολύνσεις ένταξης των δικαιούχων της επικουρικής προστασίας η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει κατ επανάληψη υποστηρίξει ότι πρέπει να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο κοινωνικής προστασίας με αυτό που αναγνωρίζεται στους αναγνωρισμένους δυνάμει της Σύμβασης του 1951 πρόσφυγες. Η ανάγκη τους για διεθνή προστασία είναι εξίσου επιτακτική και συχνά διαρκεί όσο και στις περιπτώσεις των προσφύγων. Επομένως ανακύπτει το ερώτημα εάν, υπό το φως της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων 6, δικαιολογείται η ισχύουσα διαφοροποιημένη μεταχείριση, τουλάχιστον όσον αφορά ορισμένα δικαιώματα. Τα μέτρα ένταξης των δικαιούχων του καθεστώτος της επικουρικής προστασίας ενισχύουν επίσης την ικανότητά τους να συνεισφέρουν παραγωγικά στις κοινωνίες των χωρών υποδοχής. 5. Πρόσφατα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αξιολόγησε τις συνθήκες ένταξης των προσφύγων σε αρκετά κράτη μέλη της Ε.Ε. Διεξάγοντας έρευνα όπου συμμετείχαν πρόσφυγες, άντρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια, ανέδειξε τους τομείς που θεωρούν ότι παρεμποδίζουν την ένταξή τους στη χώρα ασύλου. Πρόκειται για τις δυσκολίες που προκαλούν: Η έλλειψη της γνώσης της γλώσσας της χώρας υποδοχής και τα διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, Οι διακρίσεις και η στάση της μη αποδοχής των αλλοδαπών, Η έλλειψη κατανόησης των κοινωνιών υποδοχής για την ειδική κατάσταση των προσφύγων, Οι συνέπειες της παρατεταμένης απραξίας διαρκούσης της ολοκλήρωσης της διαδικασίας καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα, Η περιορισμένη πρόσβαση των δικαιούχων της επικουρικής προστασίας σε ορισμένα δικαιώματα. Υπαγωγή των προσφύγων στο γενικότερο σχεδιασμό της ένταξης των μεταναστών 6. Πολλές από τις προκλήσεις της ένταξης που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες είναι ό- μοιες με αυτές που αντιμετωπίζουν άλλοι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διακρίσεις και οι στάσεις ξενοφοβίας πλήττουν εξίσου πρόσφυγες και μετανάστες όπως και η ανάγκη γεφύρωσης των γλωσσικών και των πολιτισμικών εμποδίων, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν στους διαφορετικούς ρόλους των φύλων και/ή του γένους. Η προτιμησιακή μεταχείριση των πολιτών της χώρας υποδοχής στους τομείς της απασχόλησης καθώς και της στέγασης παρακωλύει την ένταξη τόσο των προσφύγων όσο και των μεταναστών. στασίας για άλλους λόγους», ΕΕ L 304/12 της (Οδηγία για την Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα). 6 Διάφορα διεθνή κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου προβλέπουν την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων του άρθρου 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, των άρθρων 2 και 26 του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (Ν. 2462/1997, ΦΕΚ 25, τ. Α ), του άρθρου 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ν. Δ. 52/1974, ΦΕΚ 256, τ. Α ), του άρθρου 2 του Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα (Ν. 1532/1985, ΦΕΚ 45, τ. Α ), του άρθρου 2 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν. 2101/1992, ΦΕΚ 192, τ. Α ). Στο Γενικό Σχόλιο Νο. 18 με τίτλο «η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων» η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ διατύπωσε μια γενική αρχή δικαίου σύμφωνα με την οποία η διαφοροποίηση της μεταχείρισης είναι επιτρεπτή «όταν τα κριτήρια για τη διαφορετική μεταχείριση είναι εύλογα και αντικειμενικά και αποβλέπουν στην επίτευξη στόχου που είναι θεμιτός κατά το Σύμφωνο» (παράγραφος 13 του Γενικού Σχολίου Νο. 18 δημοσιευμένου σε Αυτήν την προσέγγιση υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κρίνοντας ότι κατά την άσκηση δικαιώματος που προστατεύει η Σύμβαση «παραβιάζεται η αρχή της ισότητας της μεταχείρισης όταν η διάκριση δεν στηρίζεται σε αντικειμενική και εύλογη δικαιολογία» (βλέπε την από απόφαση επί της υπόθεσης Belgian Linguistic case, Series A, No. 6, par. 10). Στην απόφαση επί της υπόθεσης Abdulaziz, Cabales and Balkandali κατά Ηνωμένου Βασιλείου το Δικαστήριο έκρινε ότι «η διαφορετική μεταχείριση είναι διακριτική όταν δεν είναι «αντικειμενική και εύλογη», δηλαδή όταν δεν επιδιώκεται με αυτήν «θεμιτός σκοπός» ή όταν δεν είναι «εύλογη η σχέση αναλογικότητας μεταξύ των μέσων και του σκοπού που επιδιώκεται» (απόφαση της , δημοσιευμένη σε Series A, No. 94, παρ. 72 και σε ελληνική απόδοση σε ΕΔΠΑ 2000, σελίδα 154). 2

3 7. Επομένως, οι πολιτικές ένταξης των προσφύγων πρέπει να υπαχθούν στο γενικότερο σχεδιασμό ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών. Σε επίπεδο Ε.Ε. έχουν αναληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη κοινών πολιτικών, προσεγγίσεων και εργαλείων έ- νταξης στα κράτη μέλη, που μπορεί επίσης να συμβάλλουν στην ένταξη όσων έχουν ανάγκη τη διεθνή προστασία 7. Οι πρόσφυγες καθώς και οι μετανάστες μπορούν εξίσου να ε- πωφεληθούν από άλλες πολιτικές, όπως είναι οι στρατηγικές για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, οι πολιτικές που στοχεύουν στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων, τα μέτρα ενίσχυσης της συμμετοχής σε δραστηριότητες της κοινότητας, ειδικότερα για τις γυναίκες και τους εφήβους και οι πρωτοβουλίες για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στις κοινότητες υποδοχής ιδίως όταν σχεδιάζονται στο πλαίσιο διαβούλευσης με τους πρόσφυγες και άλλες κοινότητες μεταναστών. Περισσότερο στοχοποιημένη ανταπόκριση παρέχουν οι πολιτικές που αναγνωρίζουν την ανάγκη των διαφοροποιημένων τύπων υποστηρικτικών ενταξιακών μέτρων, προσαρμοσμένων στην προσωπική κατάσταση του ενδιαφερόμενου. Επομένως απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται επί τόπου στον τομέα της προστασίας των προσφύγων και όσων εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των πολιτικών ένταξης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Υποδοχή των αιτούντων άσυλο και ένταξη 8. Το νομικό καθεστώς των προσφύγων διαφέρει θεμελιωδώς από αυτό των νέοαφικνούμενων αλλοδαπών. Κατ αρχήν, είναι αναγκαίο να κατανοηθούν οι συνέπειες των πολιτικών υποδοχής για την ένταξη των προσφύγων που εισέρχονται στα κράτη μέλη της ΕΕ ως αιτούντες άσυλο 8. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες δεν υποστηρίζει την υπαγωγή των αιτούντων άσυλο σε όλα τα προγράμματα ένταξης των προσφύγων. Ό- μως, θεωρεί ότι οι πολιτικές υποδοχής είναι αποτελεσματικότερες όταν συνεκτιμούν τη δυναμική των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων της διαδικασίας ένταξης των αιτούντων άσυλο που τελικά αναγνωρίζονται πρόσφυγες ή δικαιούχοι της επικουρικής προστασίας και της 7 Οι πολιτικές και τα κείμενα που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ένταξη πρέπει να ε- φαρμόζονται στις περιπτώσεις που προσιδιάζουν στις ιδιαιτερότητες της ένταξης των προσφύγων και των δικαιούχων της επικουρικής προστασίας. Πρόκειται για τις Κοινές Βασικές Αρχές που υιοθέτησε η Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Ασφάλειας την (βλέπε την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, «Μετανάστευση, Ένταξη και Απασχόληση», COM/2003/0336 τελικό, (βλέπε 6:EL:HTML), την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: «Πλαίσιο σχετικά με την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», COM/2005/389 τελικό, (δημοσιευμένο σε ΕΔΠΑ 2005, σελίδα 283 και και το «Εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ένταξη για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς επαγγελματίες» (έκδοσης 2004 από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας, προσβάσιμο στη διεύθυνση: Από το 2008, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης για την περίοδο , που συστήθηκε ως μέρος του γενικού προγράμματος Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών (Απόφαση αριθ. 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2007, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 168 της , σ. 18 έως 36) θα διαθέτει σημαντικούς οικονομικούς πόρους στα κράτη μέλη για τη στήριξη των δραστηριοτήτων ένταξης, που αφορούν επίσης όσους έχουν ανάγκη τη διεθνή προστασία. 8 Για περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υποδοχής βλέπε το Πόρισμα Νο. 93 (LIII) 2002 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Συνθήκες Υποδοχής των Αιτούντων Άσυλο στο πλαίσιο των Συστημάτων Ασύλου Εξατομικευμένου Καθορισμού του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (www.unhcr.org/excom), Υποδοχή των Αιτούντων Άσυλο, συμπεριλαμβανομένων των Κριτηρίων της Μεταχείρισης στο πλαίσιο των Συστημάτων Ασύλου Εξατομικευμένου Καθορισμού του Καθεστώτος του Πρόσφυγα (έγγραφο που υιοθετήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Διαβουλεύσεων για τη Διεθνή Προστασία, EC/GC/01/ Το έγγραφο παρατίθεται στο διαδίκτυο στη διεύθυνσηwww.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/protect/opendoc.pdf?tbl= PROTECTION&id3e ) και τα έγγραφα που αναφέρονται στην υποσημείωση 4. 3

4 βιώσιμης επιστροφής και της επανένταξης στη χώρα καταγωγής των απορριφθέντων αιτούντων άσυλο Έως την αναγνώρισή τους, οι πρόσφυγες μπορεί να βρίσκονται για παρατεταμένες περιόδους, κάποιες φορές για χρόνια, στη χώρα υποδοχής αναμένοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματός τους για διεθνή προστασία. Οι εμπειρίες που αποκτούν στη χώρα υποδοχής και η άποψη που διαμορφώνουν για την κοινωνία της την περίοδο που κρίνεται το αίτημά τους για άσυλο μπορεί να λειτουργήσουν θετικά ή αρνητικά στην προοπτική της επιτυχούς ένταξής τους. Η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου δεν σηματοδοτεί το τέλος της ανασφάλειας: συνθήκες όπως η έλλειψη στέγης, η διαβίωση σε κέντρα υποδοχής ή κράτησης, η απομόνωση και ο αποχωρισμός από την οικογένεια, οι περιορισμοί στο δικαίωμα εργασίας, η εξάρτηση από παροχές σε είδος και ο στιγματισμός που συχνά χαρακτηρίζουν τη ζωή των αιτούντων άσυλο μπορεί να έχουν διαρκή και αποθαρρυντικά αποτελέσματα που τους εξαναγκάζουν να ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας. Υπογραμμίζεται ότι η αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα δεν συνεπάγεται αυτόματα την ομαλοποίηση της ζωής του ενδιαφερόμενου: η νέα αρχή μπορεί να είναι δύσκολη τόσο για τον πρόσφυγα όσο και για την κοινωνία της χώρας υποδοχής 10. Οι πολιτικές υποδοχής των αιτούντων άσυλο πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η απομόνωση και ο διαχωρισμός τους από την κοινωνία υποδοχής και να περιλαμβάνουν δράσεις για την αποτελεσματική ανάπτυξη των γλωσσικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων τους καθώς και συνδρομή για την απασχόληση. Η πρόσβαση στην εργασία πρέπει να επιτρέπεται σταδιακά, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της διαδικασίας καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα. Όταν η σχετική διαδικασία είναι χρονοβόρα οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα ωφελειών και υπηρεσιών ενόψει των αρνητικών συνεπειών της παρατεταμένης περιόδου ανασφάλειας 10. Αυτή η προσέγγιση πρέπει να στηρίζεται στις δεξιότητες και στις ικανότητες κάθε ενδιαφερόμενου και να παρέχει στους αιτούντες άσυλο και στους πρόσφυγες τη δυνατότητα να καταστούν ε- νεργά μέλη της κοινωνίας, ενισχύοντας την προοπτική της επιτυχούς ένταξής τους στη χώρα ασύλου ή της επανένταξής τους στη χώρα καταγωγής, όταν επιστρέψουν. 11. Η γλώσσα είναι ζωτικό στοιχείο για την ένταξη: διευκολύνει την ενεργή συμμετοχή των παιδιών στο σχολείο. Είναι σημαντική για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής και μπορεί να αποτελεί ανεκτίμητο προσόν στην περίπτωση του επαναπατρισμού. Η κατάρτιση στη γλώσσα δεν συμβάλλει μόνο στην προσαρμογή των ενηλίκων στο νέο περιβάλλον, ελαφρύνει το βάρος που επωμίζονται τα παιδιά που συχνά καλούνται να παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας για τα ενήλικα μέλη της οικογένειάς τους. Κατά την άποψη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες η κατάρτιση στη γλώσσα πρέπει να παρέχεται από την έναρξη της διαδικασίας καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα εκτός εάν εύλογα προβλέπεται ότι ο αιτών άσυλο δεν θα διαμείνει στη χώρα ασύλου πέραν από λίγες εβδομάδες. Για να είναι αποτελεσματική, η κατάρτιση στη γλώσσα πρέπει να προσαρμόζεται στις διαφορετικές ικανότητες μάθησης των αιτούντων άσυλο και να περιλαμβάνει πληροφορίες κλειδιά για την κοινωνία υποδοχής και τη λειτουργία της. 12. Δυναμικές είναι και οι συνέπειες της επαγγελματικής κατάρτισης. Επιτρέπει στους αιτούντες άσυλο να συναναστρέφονται με τους πολίτες της χώρας υποδοχής σε ισότιμους όρους και όχι ως αποδέκτες υπηρεσιών και διευκολύνει την πρόσβαση τους στην 9 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Υποδοχή των Αιτούντων Άσυλο, συμπεριλαμβανομένων των Κριτηρίων της Μεταχείρισης στο πλαίσιο των Συστημάτων Ασύλου Εξατομικευμένου Καθορισμού του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, (βλέπε ανωτέρω υποσημείωση 8). Βλέπε επίσης τα από σχόλια της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες επί της οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27 ης Ιανουαρίου 2003 «Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη», ΕΕ L 31/18, (Οδηγία για την Υποδοχή των Αιτούντων Άσυλο), σε: Η οδηγία αυτή δεν συνδέει τις πολιτικές υποδοχής με την ένταξη. 10 Την προσέγγιση αυτή έχει υιοθετήσει το άρθρο 11 της Οδηγίας για την Υποδοχή των Αιτούντων Άσυλο που προβλέπει: «1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν χρονική περίοδο, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία που κατατίθεται η αίτηση ασύλου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αιτών άσυλο δεν έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 2. Εάν ένα χρόνο μετά την υποβολή αίτησης ασύλου δεν έχει ληφθεί πρωτοβάθμια απόφαση και η καθυστέρηση αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί στον αιτούντα, τα κράτη μέλη αποφασίζουν υπό ποιες προϋποθέσεις επιτρέπεται η πρόσβαση του αιτούντος άσυλο στην αγορά εργασίας.». 4

5 απασχόληση στην περίπτωση χορήγησης άδειας διαμονής. Επωφελείς είναι οι συνέπειες της επαγγελματικής κατάρτισης και για τους επαναπατριζόμενους απορριφθέντες αιτούντες ά- συλο καθώς μπορεί να τους παρέχει νέες ευκαιρίες απασχόλησης στη χώρα καταγωγής τους. 13. Η στέγαση που επιτρέπει τη δημιουργία σχέσεων με την κοινωνία της χώρας υ- ποδοχής είναι ιδιαίτερα σημαντική για την μελλοντική ένταξη. Η κράτηση, ακόμη και όταν είναι βραχύχρονη, μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για τους ενδιαφερόμενους και την ικανότητά τους να προσαρμοστούν και να ενταχθούν στη χώρα υποδοχής, ειδικότερα στην περίπτωση των παιδιών και όσων έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες 11. Η παραπομπή των αιτούντων άσυλο στα κέντρα υποδοχής ικανοποιεί τις άμεσες στεγαστικές ανάγκες τους αλλά μπορεί να οδηγήσει στην απομόνωσή τους από την κοινωνία υποδοχής. Οι συχνές μετακομίσεις επιδεινώνουν την αστάθεια και παρακωλύουν την ενεργή συμμετοχή των παιδιών στο σχολείο. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ενθαρρύνει την υιοθέτηση συμβουλευτικών προγραμμάτων και σχημάτων με τη συμμετοχή της κοινωνίας υποδοχής και των αιτούντων άσυλο όπως είναι τα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης, αθλητικών ή καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και χειροτεχνιών και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν αυτές τις δραστηριότητες. Αυτά τα προγράμματα ενισχύουν την αυτόεκτίμηση και το αίσθημα της συμμετοχής που είναι σημαντικά στοιχεία για τη μελλοντική ένταξη. 14. Ο χώρος εργασίας προσφέρει εξαιρετικά σημαντικές εμπειρίες για τη θετική κοινωνικοποίηση και την ανάπτυξη της προσωπικότητας. Η εργασία δεν εξασφαλίζει μόνον το απαραίτητο εισόδημα: συμβάλει στην ανεξαρτησία και ενισχύει το κοινωνικό καθεστώς και την αναγνώριση. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει αναγνωρίσει ότι η προαγωγή της αυτάρκειας των προσφύγων από την έναρξη της διαδικασίας καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα ενισχύει τη βιωσιμότητα οιασδήποτε διαρκούς λύσης 12. Επομένως, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καλωσορίζει πρωτοβουλίες όπως είναι το Πρόγραμμα EQUAL που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και επέτρεψε την επέκταση προγραμμάτων σχετικών με την απασχόληση στους αιτούντες άσυλο. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προτείνει να μην εκτείνεται πέραν των έξη μηνών η απαγόρευση πρόσβασης στην αγορά εργασίας 13. Η πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στην απασχόληση μπορεί να μειώσει το κόστος της υποδοχής, να αποθαρρύνει την παράνομη εργασία και να διευκολύνει την επανένταξή τους στη χώρα καταγωγής παρέχοντας στους απορριφθέντες αιτούντες άσυλο τη δυ- 11 Η Εκτελεστική Επιτροπή του Προγράμματος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει επιβεβαιώσει την αναγκαιότητα περιορισμού της κράτησης των αιτούντων άσυλο. Βλέπε Εκτελεστική Επιτροπή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Πόρισμα Νο. 44 (LIII) για την Κράτηση των Προσφύγων και των Αιτούντων Άσυλο, (βλέπε και τις Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τα Κριτήρια που Διέπουν την Κράτηση των Αιτούντων Άσυλο, Φεβρουάριος 1999 (δημοσιευμένες σε: 12 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Εκτελεστική Επιτροπή, Σύμφωνα με το προοίμιο του Πορίσματος Νο. 104 (LVI) 2005 για την Τοπική Ένταξη η αυτάρκεια είναι επωφελής εάν προάγεται πριν την πανηγυρική αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα. Σύμφωνα με το Πόρισμα Νo. 93 (LIII) «οι ρυθμίσεις υποδοχής μπορεί να είναι αμοιβαία επωφελείς όταν στηρίζονται στο σκεπτικό ότι πολλοί αιτούντες άσυλο μπορούν να αποκτήσουν κάποιο επίπεδο αυτάρκειας όταν τους παρέχονται οι κατάλληλες ευκαιρίες» (παράγραφος β, εδάφιο vii). Τα Πορίσματα είναι δημοσιευμένα σε 13 Κατά την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες η ετήσια προθεσμία του άρθρου 11 παρ. 2 της Οδηγίας για την Υποδοχή είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 11 της προαναφερόμενης οδηγίας ορίζει: «Εάν ένα χρόνο μετά την υποβολή αίτησης ασύλου δεν έχει ληφθεί πρωτοβάθμια απόφαση και η καθυστέρηση αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί στον αιτούντα, τα κράτη μέλη αποφασίζουν υπό ποιες προϋποθέσεις επιτρέπεται η πρόσβαση του αιτούντος στην αγορά εργασίας». Επομένως, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο υιοθέτησης συντομότερων προθεσμιών κατά τη μεταφορά της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 11 (που ορίζει ότι «τα κράτη μέλη καθορίζουν χρονική περίοδο, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία που κατατίθεται η αίτηση ασύλου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αιτών άσυλο δεν έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας») στο εθνικό τους δίκαιο. 5

6 νατότητα επιστροφής στην πατρίδα τους σε συνθήκες οικονομικής ανεξαρτησίας ή έχοντας αποκτήσει επαγγελματικές δεξιότητες 14. Διάρκεια των διαδικασιών ασύλου 15. Η χρονοβόρα διαδικασία ασύλου μπορεί να αποτελεί ένα από τα βασικότερα εμπόδια για την επιτυχή κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ένταξη των αυθόρμητα αφικνουμένων προσφύγων. Η διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα συχνά χαρακτηρίζεται από ανασφάλεια και αδράνεια. Η παρατεταμένη περίοδος διαβίωσης των προσφύγων σε συνθήκες κοινωνικής περιθωριοποίησης και παθητικότητας μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για την πνευματική τους υγεία και να προκαλεί δυσάρεστες καταστάσεις όπως είναι η κατάθλιψη, το σύνδρομο εξάρτησης, η απάθεια και η έλλειψη εμπιστοσύνης, κωλύοντας την ανάπτυξη των κοινωνικών και των επαγγελματικών δεξιοτήτων μετά την αναγνώριση. Οι μακροχρόνιες διαδικασίες πλήττουν ιδιαίτερα τα παιδιά, που έ- χουν εξαιρετικά ανάγκη τη σταθερότητα. 16. Η αποτελεσματική διαδικασία ασύλου είναι αναγκαία όχι μόνο για τη νομιμοποίηση του συστήματος ασύλου αλλά και για να τίθεται τέλος στην ευάλωτη και επικίνδυνη κατάσταση των αιτούντων άσυλο και άρα είναι προς το συμφέρον των κρατών καθώς και των αιτούμενων την προστασία. Κατά την άποψη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες το πρώτο καθοριστικό βήμα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η διασφάλιση ιδιαίτερα ποιοτικών πρωτοβάθμιων διαδικασιών 15. Με την πάροδο του χρόνου η βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό μπορεί να μειώσει τον αριθμό των προσφυγών και τη διάρκεια της εξέτασής τους και άρα το συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ασύλου. Σχετικά η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες είναι έτοιμη να στηρίξει τα κράτη μέλη 16. Μετά την αναγνώριση: προκλήσεις ένταξης για τους πρόσφυγες και τους δικαιούχους της επικουρικής προστασίας 17. Τα μη οικονομικά κίνητρα, ως καθοριστικό στοιχείο της μετακίνησης σε άλλη χώρα, διαφοροποιούν την αναγκαστική μετακίνηση των ανθρώπων από τη μετανάστευση. Σε σχέση με τους μετανάστες οι πρόσφυγες δεν μετακινούνται κατ ανάγκη σε χώρες όπου έ- χουν αναπτύξει κάποιους πολιτισμικούς, γλωσσικούς ή οικονομικούς δεσμούς. Σε αντίθεση με τους μετανάστες οι πρόσφυγες δεν απολαμβάνουν την προστασία της χώρας καταγωγής τους και είναι υποχρεωμένοι να ξαναρχίσουν τη ζωή τους στις νέες χώρες διαμονής τους, χωρίς τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα να έχουν την επιλογή της επιστροφής στην πατρίδα τους. Συχνά οι πρόσφυγες αναγκάζονται να διαφύγουν από τη χώρα τους άμεσα, εγκαταλείποντας σ αυτήν τα υπάρχοντά τους και τα έγγραφά τους. Μπορεί να έχουν χάσει κάθε επαφή με τα μέλη της οικογένειάς τους καθώς και με τις δομές κοινωνικής στήριξης στη χώρα καταγωγής τους. Αυτοί οι παράμετροι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων ένταξης. Στη συνέχεια υπογραμμίζονται οι κυριότεροι τομείς όπου επιβάλλεται να είναι διαφοροποιημένη η προσέγγιση των προσφύγων σε σχέση με τους μετανάστες. Καθεστώς διαμονής 14 Βλέπε παραγράφους 9 και 13 του εγγράφου «Υποδοχή των Αιτούντων Άσυλο, συμπεριλαμβανομένων των Κριτηρίων της Μεταχείρισης στο πλαίσιο των Συστημάτων Ασύλου Εξατομικευμένου Καθορισμού του Καθεστώτος του Πρόσφυγα», που υιοθετήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Διαβουλεύσεων (υποσημείωση 8). 15 Ibid. παράγραφος Σχήματα όπως είναι «η Πρωτοβουλία για την Ποιότητα» στο Ηνωμένο Βασίλειο ή η συντονιστική λειτουργία της Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Νυρεμβέργη είναι δείγματα της στήριξης που μπορεί να παράσχει η οργάνωση για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα. 6

7 18. Η έγκαιρη χορήγηση ασφαλούς νομικού καθεστώτος και δικαιωμάτων διαμονής είναι καθοριστικά στοιχεία για τη διαδικασία ένταξης 17. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει διαπιστώσει ότι η διάρκεια των αδειών διαμονής έχει σημαντικές επιπτώσεις στη στάση και στη συμπεριφορά των προσφύγων. Οι βραχύχρονες άδειες διαμονής έχουν καταστροφικές συνέπειες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα των προσφύγων. Έτσι, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εκφράζει την ανησυχία της επειδή μπορεί να παρεμποδίζουν την ένταξη οι διατάξεις της Οδηγίας για την Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα 18 που ρυθμίζουν τη διάρκεια των αδειών διαμονής, ιδιαίτερα για τα μέλη της οικογένειας του πρόσφυγα και τους δικαιούχους της επικουρικής προστασίας. 19. Η Οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με το Καθεστώς Υπηκόων Τρίτων Χωρών οι ο- ποίοι είναι επί Μακρόν Διαμένοντες 19 προβλέπει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής μετά την παρέλευση πενταετούς νόμιμης διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών. Η Οδηγία αυτή δεν εφαρμόζεται στους πρόσφυγες. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ οι πρόσφυγες και οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας που διαμένουν νόμιμα και συνεισφέρουν στις κοινότητες των κρατών μελών για χρόνια δεν απολαμβάνουν σήμερα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους νομίμως διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών, όπως για παράδειγμα την ελευθερία κυκλοφορίας εντός της επικράτειας των κρατών μελών της ΕΕ και άλλα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων όσων αφορούν στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην επαγγελματική κατάρτιση και στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. 20. Πριν τον Ιούλιο του 2007 αναμένεται να εκδοθεί πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας για τους Επί Μακρό Διαμένοντες 20. Κατά την ά- ποψη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προκειμένου να ληφθεί υπόψη το ειδικό καθεστώς των προσφύγων το δικαίωμα μόνιμης διαμονής πρέπει να χορηγείται στους πρόσφυγες το αργότερο με την εκπνοή της τριετούς νόμιμης διαμονής που προβλέπει η Οδηγία για την Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα 21. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες θεωρεί ότι αυτή η τριετής προθεσμία θα πρέπει να ισχύει και για τους δικαιούχους της επικουρικής προστασίας. Η υιοθέτηση αυτής της τροποποίησης θα καλύψει ένα χρόνιο κενό στο νομικό πλαίσιο που υιοθετήθηκε στην πρώτη φάση της εναρμόνισης του δικαίου του ασύλου. 21. Κατ αρχήν, το καθεστώς του πρόσφυγα δεν πρέπει να υπόκειται σε συχνές αναθεωρήσεις, που έχουν επιζήμιες συνέπειες για την ασφάλεια στην οποία αποσκοπεί 22. Οι τα- 17 Η παράγραφος (j) του Πορίσματος Νο. 104 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Προγράμματος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καλεί όλα τα κράτη με ανεπτυγμένα συστήματα ασύλου να στηρίξουν την ικανότητα ένταξης των προσφύγων «με την έγκαιρη χορήγηση ασφαλούς νομικού καθεστώτος και δικαιωμάτων διαμονής και / ή με τη διευκόλυνση της πολιτογράφησής τους». 18 Βλέπε τη διάταξη του άρθρου 24 της Οδηγίας που προβλέπει: «1 τα κράτη μέλη χορηγούν στους δικαιούχους του καθεστώτος του πρόσφυγα άδεια παραμονής, η οποία πρέπει να ισχύει για μια τριετία τουλάχιστον και να είναι ανανεώσιμη. η άδεια παραμονής που χορηγείται στα μέλη της οικογένειας των δικαιούχων του καθεστώτος του πρόσφυγα μπορεί να ισχύει για διάστημα μικρότερο των τριών ετών και να είναι ανανεώσιμη. 2. Το συντομότερο μετά την αναγνώριση του σχετικού καθεστώτος τα κράτη μέλη χορηγούν στους δικαιούχους του καθεστώτος επικουρικής προστασίας άδεια παραμονής η οποία πρέπει να ισχύει για ένα έτος τουλάχιστον και να είναι ανανεώσιμη». 19 Είναι δημοσιευμένη σε Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L 16 της Βλέπε επίσης Π.Δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160, τ. Α ) με το οποίο η Οδηγία μεταφέρθηκε στην ελληνική νομοθεσία. 20 Σημείωση της επιμελήτριας: βλέπε σχετικά Πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ ώστε να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, COM (2007) 298 τελικό της Η πρόταση είναι δημοσιευμένη σε 21 Βλέπε ανωτέρω υποσημειώσεις 5 και «Ο όρος «προϋποθέσεις» αναφέρεται σε θεμελιώδεις αλλαγές στη χώρα που μπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν άρει τη βάση του φόβου δίωξης. Μια απλή ενδεχομένως προσωρινή αλλαγή των περιστατικών που αφορούν το φόβο του συγκεκριμένου πρόσφυγα, η οποία δεν επιφέρει σημαντικές διαφοροποιήσεις των συνθηκών, δεν επαρκεί για να είναι εφαρμοστέα αυτή η ρήτρα. Το καθεστώς του πρόσφυγα δεν πρέπει να υπόκειται καταρχήν σε συχνή αναθεώρηση, και να επηρεάζεται έτσι το αίσθημα ασφάλειας που επιδιώκει να προσφέρει η διεθνής προστασία». Eγχειρίδιο για τις Διαδικασίες και τα Κριτήρια Καθορισμού του Καθεστώτος των Προσφύγων, έκδοση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε 7

8 κτικές αναθεωρήσεις με στόχο την παύση του καθεστώτος του πρόσφυγα μπορεί να δημιουργήσουν σημαντική αβεβαιότητα, δυσχεραίνοντας την προσήλωση των ενδιαφερομένων στη μακροπρόθεσμη προοπτική της ένταξης και άρα παρακωλύοντας τη σχετική διαδικασία. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να διαχειρίζονται τις πολιτικές παύσης περιορισμένα ώστε να ελαχιστοποιούν τις βλαβερές συνέπειές της για τους πρόσφυγες. 22. Μια σημαντική διαφορά μεταξύ προσφύγων και μεταναστών αφορά στην εφαρμογή των κυρώσεων λόγω παράλειψης συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις ένταξης, όπως είναι για παράδειγμα η ανάκληση της άδειας διαμονής λόγω αποτυχίας στις εξετάσεις γλώσσας. Οι κυρώσεις αυτές δεν μπορεί να εφαρμόζονται στους πρόσφυγες καθώς υποθάλπουν το ελάχιστο επίπεδο των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν και που τα κράτη υποχρεούνται να τους αναγνωρίζουν δυνάμει των κανόνων του διεθνούς και / ή του περιφερειακού προσφυγικού δικαίου και του διεθνούς και / ή του περιφερειακού δικαίου προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες των τραυματικών βιωμάτων 23. Σε σχέση με τους μετανάστες όσοι έχουν ανάγκη τη διεθνή προστασία είναι πιθανότερο να υποφέρουν από τις συνέπειες των τραυματικών βιωμάτων και εμπειριών. Η δίωξη, η έκθεση σε κτηνωδίες και βιαιότητες, η μετακίνηση και ο αναγκαστικός αποχωρισμός από την οικογένεια και τους φίλους μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην πνευματική τους υγεία. Επίσης, επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητά τους για μάθηση, προκαλούν απογοήτευση και απελπισία ή πυροδοτούν επιθετικότητα ακόμα και στους κόλπους της οικογένειάς τους. 24. Η πραγματικότητα αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών ένταξης. Αν δεν αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των τραυματικών βιωμάτων οι πρόσφυγες μπορεί να μην είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρως στα προγράμματα ένταξης με αποτέλεσμα να παρακωλύεται σοβαρά η ικανότητά τους να καταστούν ενεργά μέλη της κοινωνίας. Πρέπει να τους παρέχονται εξειδικευμένη φροντίδα, συμβουλευτική και άλλες μορφές υπηρεσιών υγείας που ικανοποιούν τις ψυχολογικές τους ανάγκες. Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου να επωφελούνται πράγματι οι πρόσφυγες από τις σχετικές υπηρεσίες μπορεί να είναι αναγκαία η συνδρομή δια-πολιτισμικών διαμεσολαβητών και διερμηνέων. 25. Οι ακατάλληλες συνθήκες υποδοχής και πολιτικές ένταξης μπορεί να επιτείνουν ή να διαιωνίζουν τις συνέπειες των τραυματικών εμπειριών. Ο συνεχής αποχωρισμός από τα μέλη της οικογένειας, η αδυναμία εργασίας, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση, η αγωνία για το μέλλον, το άγνωστο, η εχθρότητα και ο εξευτελισμός μπορεί να επιδεινώσουν τη ψυχολογική κατάσταση του ενδιαφερόμενου. Είναι σημαντική η άρση των εμποδίων που διατηρούν τις συνέπειες των τραυματικών βιωμάτων. Καθώς οι μη προσήκουσες δράσεις μπορεί να οξύνουν και να παρατείνουν τον πόνο πρέπει να παρέχεται εξειδικευμένη κατάρτιση στους επαγγελματίες που απασχολούνται στους τομείς της ένταξης, ειδικότερα στις υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και απασχόλησης, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες των προσφύγων, τις αντιδράσεις τους στις τραυματικές εμπειρίες και τα παθολογικά συμπτώματα που παρουσιάζουν. Διοικητική συνδρομή και αναγνώριση των προσόντων Βλέπε επίσης την παράγραφο 17 του εγγράφου «Συνοπτικά Συμπεράσματα για την Παύση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα», έγγραφο που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Διαβουλεύσεων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες από τους Εμπειρογνώμονες της Στρογγυλής Τράπεζας της Λισαβόνας (Μάιος 2001). «Με τις διατάξεις των εδαφίων (5) και (6) της παραγράφου Γ του άρθρου 1 της Σύμβασης του 1951 κηρύσσεται η παύση του καθεστώτος του πρόσφυγα για ομάδα προσφύγων και όχι εξατομικευμένα σε επιλεγμένες περιπτώσεις ευρύτερης ομάδας προσφύγων της ίδιας ιθαγένειας. Η Σύμβαση δεν αποκλείει την εξατομικευμένη εφαρμογή της παύσης, όμως αυτή η προσέγγιση απαιτεί περαιτέρω ανάλυση, τουλάχιστον λόγω της ανάγκης σεβασμού ενός ελάχιστου επιπέδου σταθερότητας στις μεμονωμένες περιπτώσεις των προσφύγων». Το προαναφερόμενο έγγραφο είναι δημοσιευμένο στην αγγλική στη διεύθυνση 8

9 26. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων που ρυθμίζει την παρεχομένη στους πρόσφυγες συνδρομή από τις διοικητικές αρχές της χώρας υποδοχής αυτές «θα χορηγήσουν ή [θα] μεριμνήσουν ίνα χορηγηθούν, υπό τον έλεγχον αυτών, εις τους πρόσφυγας έγγραφα ή πιστοποιητικά χορηγούμενα κανονικώς εις αλλοδαπούς υπό των εθνικών των αρχών ή μέσω τούτων». Οι πρόσφυγες επεσήμαναν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όταν υποχρεούνται να προσκομίσουν επίσημα έγγραφα που είναι αναγκαία για την τέλεση γάμου, για την πιστοποίηση του ήθους τους και άλλα παρόμοια. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη μέλη της ΕΕ να υιοθετήσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς ώστε να διασφαλίσουν την πρόσβαση των προσφύγων σε έγγραφα που είναι αναγκαία για την ά- σκηση των δικαιωμάτων τους. 27. Συχνά οι πρόσφυγες αδυνατούν να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα για τις προηγούμενες σπουδές τους. Μπορεί να αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν στην πατρίδα τους τα προσωπικά τους υπάρχοντα και έγγραφα. Ενδέχεται επίσης να μην υπάρχει ασφαλής τρόπος επικοινωνίας με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπου απέκτησαν τα προσόντα τους ή οι σχετικοί φάκελοι και τα σχετικά αρχεία να έχουν καταστραφεί λόγω του πολέμου ή της βίας. Είναι επίσης πιθανό να συλλέγονται από τις αρχές της χώρας καταγωγής τους πληροφορίες για το πρόσωπό τους για πολιτικούς ή άλλους λόγους 23. Οι ευρωπαϊκοί φορείς που είναι αρμόδιοι για την αναγνώριση των προσόντων έχουν εντοπίσει τα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες προκειμένου για την πιστοποίηση των προηγούμενων σπουδών τους και έχουν αναδείξει την έλλειψη των αποδεικτικών εγγράφων ως την κύρια πρόκληση Όταν δεν υπάρχουν έγγραφα πιστοποίησης των προηγούμενων σπουδών πρόκληση μπορεί να αποτελεί η απόφαση για την εγγραφή του παιδιού στο κατάλληλο επίπεδο της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι περιορισμένες ικανότητες των αρμόδιων φορέων των σχολείων ή των τοπικών αρχών μπορεί να καταλήγουν σε κάποιες περιπτώσεις στην εφαρμογή ακατάλληλων κριτηρίων όπως είναι για παράδειγμα η γνώση της γλώσσας της χώρας ασύλου, η ηλικία του παιδιού και άλλες περιοριστικές εξετάσεις για τον καθορισμό της τάξης εγγραφής στο σχολείο. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ενθαρρύνει σθεναρά την εφαρμογή ευέλικτων κριτηρίων, που συνεκτιμούν το επίπεδο και τις ανάγκες εκπαίδευσης κάθε παιδιού Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας μπορεί να διευκολυνθεί όταν η αρμόδια εθνική αρχή αξιολογεί τα επαγγελματικά προσόντα και τη σχετική εργασιακή εμπειρία με βάση τα εθνικά κριτήρια. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καλωσορίζει τις πρωτοβουλίες που διευκολύνουν αυτήν την αξιολόγηση ή πιστοποίηση με εξετάσεις ικανότητας ή άλλες κατάλληλες μεθόδους. 30. Αναφορικά με την ανωτάτη εκπαίδευση το άρθρο VII της Σύμβασης της Λισαβόνας 26 επιβάλει στα κράτη την υποχρέωση «να λαμβάνουν όλα τα εφικτά και εύλογα μέτρα [ ] για την ανάπτυξη διαδικασιών που αποσκοπούν στη δίκαιη και άμεση αξιολόγηση των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι πρόσφυγες, οι εκτοπισμένοι και όσοι βρίσκονται σε παρόμοιες καταστάσεις ώστε να έχουν πρόσβαση στην ανωτάτη εκπαίδευση, σε μεταπτυχιακά προγράμματα ή σε δραστηριότητες απασχόλησης, ακόμα και στις περιπτώσεις ό- που τα προσόντα που αποκτήθηκαν σε ένα από τα συμβαλλόμενα κράτη δεν μπορεί να πιστοποιηθούν με αποδεικτικά έγγραφα». Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 23 Βλέπε την Αιτιολογική Έκθεση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης / UNESCO για την Α- ναγνώριση των Προσόντων Ανωτάτης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη που υιοθετήθηκε στη Λισαβόνα στις (ETS No. 165), Άρθρο VII. Για τη Σύμβαση και την Αιτιολογική Έκθεση βλέπε Συμβούλιο της Ευρώπης στο διαδίκτυο και ιδίως σε: Η Σύμβαση άρχισε να ισχύει στις Η Ελλάδα δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση αυτή. 24 Βλέπε για παράδειγμα την εισαγωγή στο έγγραφο Guidelines for the Recognition of Refugee s Qualifications (1999) της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Προσόντα των Προσφύγων σε: 25 Στην πόλη Vantaa της Φινλανδίας για παράδειγμα σχεδιάζεται εξατομικευμένο σχέδιο ένταξης για κάθε παιδί πρόσφυγα. Ο σχεδιασμός στηρίζεται στην ειδικότερη αξιολόγηση των ιδιαίτερων μαθησιακών ικανοτήτων κάθε παιδιού. 26 Βλέπε ανωτέρω υποσημείωση 23. 9

10 καλεί τα συμβαλλόμενα στη Σύμβαση της Λισαβόνας κράτη 27 να υλοποιήσουν την προαναφερόμενη διάταξη με την υιοθέτηση ευέλικτων μέτρων αξιολόγησης, όπως είναι αυτά που παρατίθενται στην Αιτιολογική Έκθεση της Σύμβασης της Λισαβόνας 28 καθώς και αυτά που αναφέρει η Επιτροπή της Διάσκεψης της Λισαβόνας για την Αναγνώριση 29. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 22 της Σύμβασης του για το Καθεστώς των Προσφύγων και υπό το φως της σύστασης της Εκτελεστικής Επιτροπής 31 η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να επεκτείνουν την εφαρμογή αυτών των ευέλικτων μέτρων αξιολόγησης στα προσόντα που αποκτούν οι πρόσφυγες σε χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενες στη Σύμβαση της Λισαβόνας Όσον αφορά στην αναγνώριση των προσόντων των προσφύγων πρόκληση είναι επίσης η ανάγκη ενημέρωσης των αρμόδιων εκπαιδευτικών αρχών ώστε να προβαίνουν στις προσήκουσες αξιολογήσεις. Αυτή η ενημέρωση μπορεί να περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το πρόγραμμα σπουδών που έχουν παρακολουθήσει οι φοιτητές πρόσφυγες, για τα συγγράμματα που έχουν διδαχθεί, για τα προσόντα των καθηγητών τους και για τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις των εξετάσεων όπου συμμετείχαν. Η πρόκληση αυτή αφορά όλους τους πρόσφυγες γενικά και ειδικότερα όσους προέρχονται από χώρες όπου μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καλωσορίζει τις πρωτοβουλίες που καθιστούν ευχερή 33 την προαναφερόμενη πληροφόρηση και ενθαρρύνει την 27 Τον Αύγουστο του 2007 η Σύμβαση είχε κυρωθεί από 22 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τη Σύμβαση έχουν κυρώσει τα εξής κράτη μέλη της ΕΕ και / ή του Συμβουλίου της Ευρώπης: η Αλβανία, η Αρμενία, η Αυστρία, το Αζερμπαϊτζάν, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γεωργία, η Ουγγαρία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Λετονία, το Λιχνεστάϊν, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ρωσία, η Σερβία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Τουρκία, η Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τη Σύμβαση έχουν υπογράψει χωρίς να την κυρώσουν: το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ιταλία και οι Κάτω Χώρες. Δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση: η Ανδόρα, η Ελλάδα, το Μονακό, το Σαν Μαρίνο και η Ισπανία). 28 Βλέπε ανωτέρω, υποσημείωση 23. Η διάταξη του άρθρου VII προβλέπει τα ακόλουθα δύο μέτρα: «προσωρινή αναγνώριση των προσόντων που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος με ένορκη κατάθεση [ ] ή ειδικές εξετάσεις ώστε οι πρόσφυγες, οι εκτοπισθέντες και όσοι βρίσκονται σε παρόμοιες καταστάσεις να αποδείξουν τα προσόντα που επικαλούνται». 29 Βλέπε παράγραφο 19 της Σύστασης για τα Κριτήρια και τις Διαδικασίες Αξιολόγησης των Αλλοδαπών Προσόντων που υιοθετήθηκε κατά τη δεύτερη συνάντηση (Ρίγα, ) της Επιτροπής της Σύμβασης της Λισαβόνας για την Αναγνώριση: «Όταν οι πρόσφυγες, όσοι βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση ή άλλοι ενδιαφερόμενοι ευλόγως αδυνατούν να αποδείξουν τα προσόντα που επικαλούνται ότι διαθέτουν ενθαρρύνονται οι αξιολογητές να υιοθετούν και να ανατρέχουν σε έγγραφα που περιλαμβάνουν επισκόπηση των προσόντων ή των περιόδων φοίτησης που επικαλούνται οι ενδιαφερόμενοι με όλα τα έγγραφα και τα αποδεικτικά στοιχεία». Η παράγραφος 28 της Σύστασης προβλέπει μεταξύ άλλων ότι «αυτά τα μέτρα [ ] μπορεί να συνίστανται σε κανονικές ή ειδικά προσαρμοσμένες εξετάσεις, συνεντεύξεις με το προσωπικό των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και / ή την αρμόδια αρχή αναγνώρισης και ένορκες καταθέσεις ενώπιον των αρμόδιων αρχών». Για τη σύσταση βλέπε στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Λισαβόνας: Βλέπε επίσης το έγγραφο που αναφέρεται στην υποσημείωση Η διάταξη αυτή ορίζει: «Αι Συμβαλλόμεναι Χώραι θα επιφυλάσσουν εις τους πρόσφυγας μεταχείρισιν όσον ένεστι ευνοϊκήν, οπωσδήποτε δε ουχί ολιγώτερον ευνοϊκήν της υπό τα ιδίας συνθήκας εις τους αλλοδαπούς εν γένει επιφυλασσομένης, όσον αφορά την λοιπήν εκπαίδευσιν και ειδικώτερον την εισδοχήν εις εκπαιδευτικά ιδρύματα, την αναγνώρισιν αλλοδαπών σχολικών πιστοποιητικών, διπλωμάτων και πανεπιστημιακών τίτλων, την καταβολήν ηλαττωμένων διδάκτρων και τελών και την χορήγησιν υποτροφιών». 31 Με την παράγραφο (m) (iii) του Πορίσματος Νο. 104 η Εκτελεστική Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη, όταν τούτο είναι εφικτό, να αναγνωρίζουν την ισοτιμία των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών διπλωμάτων, πιστοποιητικών και τίτλων που έχουν αποκτήσει οι πρόσφυγες πριν την είσοδό τους στη χώρα α- σύλου. Βλέπε 32 Η παράγραφος 21 της Σύστασης της Επιτροπής της Σύμβασης της Λισαβόνας για την Αναγνώριση (βλέπε ανωτέρω υποσημείωση 29) προτείνει «την εφαρμογή ειδικών μέτρων για τις ομάδες χαμηλών εισοδημάτων, τους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους και άλλες μειονεκτούσες ομάδες ώστε να διασφαλισθεί ότι κανείς δεν αποκλείεται από την υποβολή αίτησης για την αναγνώριση των προσόντων που έχει αποκτήσει στην αλλοδαπή λόγω του κόστους της σχετικής διαδικασίας». 33 Βλέπε για παράδειγμα τη βάση δεδομένων της Σουηδικής Εθνικής Υπηρεσίας Ανωτάτης Εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των τελευταίων πρόσφατων ετών σε 10

11 ανάπτυξη εργαλείων, όπως είναι οι οδηγοί σπουδών, τα ενημερωτικά φυλλάδια ή οι βάσεις δεδομένων που συνδράμουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα αρμόδια όργανα στη διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων που απέκτησαν οι φοιτητές πρόσφυγες εκτός της χώρας ασύλου. Τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανταλλαγής των σχετικών πληροφοριών και εμπειριών ή των εργαλείων που έχουν αναπτύξει για την πιστοποίηση των σπουδών των προσφύγων φοιτητών. Δικαίωμα στην εργασία 32. Όπως προαναφέρθηκε, η εργασία είναι καίριας σημασίας για την ένταξη των προσφύγων στη χώρα ασύλου. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καλωσορίζει την Οδηγία για την Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα που προβλέπει ότι οι πρόσφυγες της Σύμβασης του 1951 απολαμβάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία όπως ακριβώς και οι πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ 34. Όπου δεν εφαρμόζεται αυτός ο κανόνας η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ενθαρρύνει τα κράτη να άρουν τους περιορισμούς πρόσβασης στην αγορά εργασίας χορηγώντας το συντομότερο άδεια διαμονής στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες και επεκτείνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησής τους στο δημόσιο τομέα. 33. Περαιτέρω, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες υπογραμμίζει τη σημασία της άρσης, στο μέτρο του εφικτού, των πρακτικών εμποδίων που δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος των προσφύγων στην εργασία. Η Εκτελεστική Επιτροπή 35 ενθαρρύνει τις πολιτικές ίσης μεταχείρισης καθώς και τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που αποσκοπούν στην καταπολέμηση των θεσμοθετημένων διακρίσεων. Όσον αφορά στα μισθωτά επαγγέλματα, εκτός από τα προαναφερόμενα προβλήματα που αφορούν στην αναγνώριση των προσόντων, μπορεί να είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η πληροφόρηση των εργοδοτών για το δικαίωμα των προσφύγων στην εργασία. Όσον αφορά στα μη μισθωτά επαγγέλματα, οι πρόσφυγες που σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν ως επιχειρηματίες μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα στη διαδικασία χορήγησης επαγγελματικών δανείων στις περιπτώσεις που αδυνατούν να παράσχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις που απαιτούν τα τραπεζικά ιδρύματα. Σχετικά, έχει καταδειχθεί ότι είναι προστιθέμενη η αξία των προγραμμάτων συμβουλευτικής που υλοποιήθηκαν σε κάποιες χώρες 36. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ενθαρρύνει τα κράτη να υποστηρίζουν παρόμοια προγράμματα και να προάγουν ειδικότερα όσα απευθύνονται στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων που αφορούν στην πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας. 34. Η Οδηγία για την Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα 37 επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ να διατηρήσουν εθνικές ρυθμίσεις που περιορίζουν τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι δικαιούχοι της επικουρικής προστασίας. Αναγνωρίζοντας τη δυνατότητα των κρατών μελών να εισάγουν το θεσμό των αδειών εργασίας ή άλλων μηχανισμών που εξαρτούν την πρόσβαση στην εργασία από την ιθαγένεια και / ή το καθεστώς διαμονής η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες θεωρεί ότι αυτοί οι κανόνες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη των ενδιαφερομένων για εναλλακτικούς τρόπους κάλυψης των μέσων διαβίωσης 38. Η ανάγκη προστασίας των δικαιούχων επικουρικής προστασίας είναι 34 Βλέπε τη διάταξη του άρθρου 26 της Οδηγίας για την Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα (υποσημείωση 5) και τα σχετικά σχόλια της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε 35 Βλέπε παράγραφο (n) (i) του Πορίσματος 104 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Προγράμματος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε 36 Για παράδειγμα, στη Δανία, με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Ένταξης το Διεθνές Γραφείο υλοποίησε το 2005 πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου η κοινότητα των δανών επιχειρηματιών αξιοποίησε το δίκτυό της για να συνδράμει τους πρόσφυγες και άλλους νέο-αφικνούμενους στην αναζήτηση εργασίας και για να τους ενημερώσει για τον τρόπο λειτουργίας της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας. 37 Βλέπε άρθρα 20 έως 34 του Κεφαλαίου VII της Οδηγίας (ανωτέρω υποσημείωση 5). 38 Βλέπε το Γενικό Σχόλιο Νο. 12 για το δικαίωμα στην κατάλληλη διατροφή της Επιτροπής για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα: «15. Η υποχρέωση εκπλήρωσης σημαίνει ότι το κράτος οφείλει να δεσμευθεί σε δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της πρόσβασης του πληθυσμού στα μέσα διαβίωσης, της εκμετάλλευσης των πόρων και των μέσων που διασφαλίζουν τη διαβίωσή του, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του επισιτισμού». Βλέπε σχετικά σε 11

12 συχνά ισόχρονης διάρκειας με αυτήν των προσφύγων και ο επαναπατρισμός ενδέχεται να μην αποτελεί επιλογή για τους περισσότερους από αυτούς. Επομένως, τα κατάλληλα μέσα διαβίωσης μπορεί να εξασφαλισθούν με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή με σχήματα αρωγής. Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος καθώς και τις αρνητικές κοινωνικές συνέπειες της εξάρτησης από τα προγράμματα αρωγής η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προάγει σθεναρά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας το αργότερο από την αναγνώριση της ανάγκης της επικουρικής προστασίας του ενδιαφερόμενου. Ενότητα της οικογένειας 35. Η εμπειρία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει καταδείξει ότι η δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης είναι ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία ένταξης 39. Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να ενισχύσουν το σύστημα κοινωνικής στήριξης των προσφύγων προάγοντας την ένταξη. Σχετικά, η Εκτελεστική Επιτροπή του Προγράμματος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει καλέσει τις χώρες ασύλου και καταγωγής να «υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Ύπατου Αρμοστή που διασφαλίζουν τη συντομότερη κατά το δυνατόν επανένωση των χωρισμένων οικογενειών των προσφύγων» Οι πρόσφυγες δεν έχουν την επιλογή του επαναπατρισμού ώστε να απολαμβάνουν το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καλωσορίζει τη ρύθμιση με την οποία αναγνωρίζεται στους πρόσφυγες της Σύμβασης του 1951 το δικαίωμα να συνενώνονται στη χώρα ασύλου με τα μέλη της εν στενή εννοία οικογένειάς τους και ενθαρρύνει τα συμβαλλόμενα κράτη να αναγνωρίζουν στα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας του πρόσφυγα τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι πρόσφυγες. Ό- μως, το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης περιορίζεται στα μέλη της εν στενή εννοία οικογένειας, ενώ σε άλλους πολιτισμούς μπορεί να είναι εξίσου ισχυροί οι δεσμοί με μέλη της εν ευρεία εννοία οικογένειας. Ενόψει των ανωτέρω, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πραγματιστική και ευέλικτη προσέγγιση κατά την εξέταση των αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης με άλλα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του πρόσφυγα που ζούσαν μαζί του πριν διαφύγει στη χώρα ασύλου Βλέπε παράγραφο (n) (iv) του Πορίσματος Νο. 104 (LVI), 2005 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Προγράμματος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε 40 Βλέπε παράγραφο 2 του Πορίσματος Νο. 24 (ΧΧΧΙΙ), 1981 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Προγράμματος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε 41 Η Εκτελεστική Επιτροπή του Προγράμματος του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει συστήσει στα κράτη να εφαρμόζουν φιλελεύθερα κριτήρια για τον εντοπισμό των μελών της οικογένειας που μπορούν να γίνουν δεκτά για επανένωση με στόχο την προαγωγή της ολοκληρωμένης επανένωσης της οικογένειας. Στα μέλη της οικογένειας πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξαρτώμενα από τον πρόσφυγα μέλη με τα οποία συμβίωνε και όχι μόνον οι έγγαμοι αλλά επίσης και όσοι αποτελούν ειλικρινή και σταθερή μονάδα (συμπεριλαμβανομένων των συντρόφων ιδίου φύλου). Αυτή η προσέγγιση είναι σύμφωνη με τη ρύθμιση που υιοθετήθηκε για τα εξαρτώμενα μέλη δυνάμει του άρθρου 23 παρ. 5 της Οδηγίας για την Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, που ορίζει «τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και σε άλλους στενούς συγγενείς οι οποίοι συγκατοικούσαν με την οικογένεια ως τμήμα της κατά τον χρόνο αναχώρησης από τη χώρα καταγωγής, ήταν δεν εξαρτημένα, εν όλω ή κατά κύριο λόγο, από τον δικαιούχο καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας». Χωρίς να αποκλείει αυτή τη δυνατότητα η Οδηγία για την Οικογενειακή Επανένωση επιτρέπει στα κράτη μέλη να ρυθμίσουν το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της διακριτικής τους ευχέρειας (βλέπε άρθρο 10 παρ. 2 της Οδηγίας, που ορίζει ότι «τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την οικογενειακή επανένωση με άλλα μέλη της οικογένειας, μη αναφερόμενα στο άρθρο 4, εφόσον για τη συντήρησή τους υπεύθυνος είναι ο πρόσφυγας»). 12

13 37. Η Οδηγία για την Οικογενειακή Επανένωση 42 προβλέπει περιορισμούς στην άσκηση του δικαιώματος των προσφύγων για σεβασμό της οικογενειακής τους ζωής εξαρτώντας το για παράδειγμα από τη συνδρομή λόγων δημόσιας υγείας 43 και από την προϋπόθεση της «εύλογης προοπτικής της απόκτησης του δικαιώματος μόνιμης διαμονής» 44. Παρόμοιες προϋποθέσεις δεν πρέπει να λειτουργούν αυτόματα ως εμπόδιο στην οικογενειακή επανένωση των προσφύγων. Στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας όταν εξετάζεται εάν συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας που δεν επιτρέπουν την ικανοποίηση του αιτήματος του πρόσφυγα για οικογενειακή επανένωση πρέπει να διερευνάται εάν είναι εφικτή η θεραπεία στη χώρα καταγωγής ή στη χώρα υποδοχής. Ενόψει της ιδιαιτερότητας του καθεστώτος των προσφύγων η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να περιορίζουν τους λόγους απόρριψης των αιτημάτων τους για οικογενειακή επανένωση. 38. Στη διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης η εξέταση DNA αποτελεί ιδιαίτερα αξιόπιστο μέσο απόδειξης των οικογενειακών δεσμών. Κατά την άποψη της Ύπατη Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες πρέπει να πραγματοποιείται με τη συγκατάθεση του πρόσφυγα και των ενδιαφερόμενων μελών της οικογένειάς του, που δικαιούνται να ενημερώνονται λεπτομερειακά για το σκοπό της. Τα αποτελέσματα της εξέτασης πρέπει να εξυπηρετούν αποκλειστικά την επαλήθευση της οικογενειακής σχέσης και να διέπονται από την αρχή της εμπιστευτικότητας. Ως μέθοδος επαλήθευσης του οικογενειακού δεσμού η εξέταση DNA πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν τα άλλα μέσα έχουν αποδειχθεί απρόσφορα. Επιβάλλεται να συνεκτιμώνται οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες που διαφοροποιούν τον όρο της «οικογένειας», αφού σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνει μέλη του νοικοκυριού με τα οποία δεν υπάρχουν βιολογικοί δεσμοί. Το υψηλό κόστος της εξέτασης DNA αποτελεί βάσιμο λόγο για την περιορισμένη εφαρμογή της μεθόδου αυτής ως μέσου απόδειξης των οικογενειακών δεσμών. 39. Κατά την άποψη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες είναι ιδιαίτερα σημαντικό το έλλειμμα προστασίας της οικογενειακής ζωής των δικαιούχων της επικουρικής προστασίας καθώς η Οδηγία για την Οικογενειακή Επανένωση αποκλείει αυτήν την ομάδα από το πεδίο εφαρμογής της 45. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες θεωρεί ότι δεν υπάρχει δικαιολογητική βάση για τη διαφορετική μεταχείριση των προσφύγων και των δικαιούχων της επικουρικής προστασίας αφού καμιά από τις κατηγορίες των δικαιούχων διεθνούς προστασίας δεν μπορεί να επαναπατριστεί για να απολαύσει το δικαίωμα σεβασμού της οικογενειακής ζωής. Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα εάν οι κανόνες που απαγορεύουν ή περιορίζουν σοβαρά την άσκηση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης στη χώρα υποδοχής από τους δικαιούχους της επικουρικής προστασίας είναι 42 Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της σχετικά με το Δικαίωμα Οικογενειακής Επανένωσης, Επίσημη Εφημερίδα L 251, Με το Π.Δ. 131/2006 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» (ΦΕΚ 143, τ. Α ) μεταφέρθηκαν στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της οδηγίας που ρυθμίζουν το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης των μεταναστών. Βλέπε επίσης τα σχόλια της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Τροποποιημένη Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με το Δικαίωμα Οικογενειακής Επανένωσης (COM (2002) 225 τελικό, ), Γενεύη, σε: 43 Βλέπε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Οδηγίας για την Οικογενειακή Επανένωση. 44 Διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της Οδηγίας για την Οικογενειακή Επανένωση: «Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όταν ο συντηρών κατέχει άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος διάρκειας ισχύος ανώτερης ή ίσης με ένα έτος, ο οποίος έχει εύλογη προοπτική να αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής, εφόσον τα μέλη της οικογένειάς του / της είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους». Η διάταξη αυτή σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 24 της Οδηγίας για την Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα μπορεί να υποθάλψει το δικαίωμα σε οικογενειακή επανένωση, αφού η τελευταία δεν προβλέπει τη χορήγηση «δικαιώματος μόνιμης διαμονής» στους πρόσφυγες, αλλά τη χορήγηση ανανεώσιμης, τριετούς διάρκειας, άδειας διαμονής. 45 Βλέπε τη διάταξη του εδαφίου (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της Οδηγίας για την Οικογενειακή Επανένωση: «3. 2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται όταν ο συντηρών: γ) έχει λάβει άδεια διαμονής σε κράτος μέλος δυνάμει επικουρικών μορφών προστασίας, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις, την εθνική νομοθεσία ή τις πρακτικές των κρατών μελών, ή ζητεί άδεια να μείνει σε αυτή τη βάση και αναμένει απόφαση σχετικά με το καθεστώς του». 13

14 αντίθετοι με τις διατάξεις των άρθρων 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 46 και 23 του Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων 47, ειδικότερα στις περιπτώσεις όπου τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στη χώρα καταγωγής και η επανένωση είναι εφικτή μόνο στη χώρα ασύλου. Πολιτογράφηση 40. Η πολιτογράφηση αποτελεί το καταληκτικό στάδιο της διαδικασίας ένταξης καθώς οδηγεί στην παύση του καθεστώτος του πρόσφυγα κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του ε- δαφίου (3) της παραγράφου Γ του άρθρου 1 της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων. Η διάταξη του άρθρου 34 της Σύμβασης του 1951 προβλέπει ότι τα κράτη θα προσπαθήσουν να επιταχύνουν τη διαδικασία της πολιτογράφησης και να μειώσουν τα δημοσιονομικά βάρη της. Παρόμοια διάταξη περιλαμβάνει και η διάταξη του εδαφίου (ζ) της παραγράφου 4 του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Ιθαγένεια 48, σύμφωνα με το οποίο κάθε συμβαλλόμενο μέρος «θα διευκολύνει με την εθνική του νομοθεσία την κτήση της ιθαγένειας από τους [ ] ανιθαγενείς και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν νόμιμα στο έδαφός του». Η Αιτιολογική Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Σύμβαση αναφέρει παραδείγματα των ευνοϊκών ρυθμίσεων, που συνίστανται στη μείωση του χρόνου της νόμιμης διαμονής, ως προαπαιτούμενου για την κτήση της ιθαγένειας, σε ελαστικότερες προϋποθέσεις όσον αφορά στη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, στην εφαρμογή απλουστευμένης διαδικασίας και στη μείωση του κόστους της (παράβολα) για τον ενδιαφερόμενο Οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας αρκετών κρατών μελών της ΕΕ έχουν υιοθετήσει το πνεύμα των προαναφερόμενων ρυθμίσεων των διεθνών κειμένων προβλέποντας τη μείωση του χρόνου της νόμιμης διαμονής για την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης, του κόστους της διαδικασίας και την κατάργηση της προϋπόθεσης της αποποίησης της ιθαγένειας της χώρας καταγωγής. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ενθαρρύνει και τα υπόλοιπα κράτη μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και να εξετάσουν, κατά την αναθεώρηση της εθνικής τους νομοθεσίας, τη δυνατότητα της διευκόλυνσης των προσφύγων όσον αφορά στην κτήση της ιθαγένειας. Δεδομένων των παρατεταμένων χρονικών περιόδων που πιθανότατα διαμένουν οι πρόσφυγες εκτός της χώρας καταγωγής τους η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καλωσορίζει τη διάταξη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Ιθαγένεια που ορίζει ότι δεν πρέπει να υπερβαίνει τη δεκαετία η περίοδος της νόμιμης και συνήθους διαμονής πριν την υποβολή του αιτήματος πολιτογράφησης 50 και 46 «1. Παν πρόσωπον δικαιούται εις σεβασμόν της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωή του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του. 2.Δεν επιτρέπεται να υπάρξη επέμβασις δημοσίας αρχής εν τη ασκήσει του δικαιώματος τούτου, εκτός εάν η επέμβασις αύτη προβλέπεται υπό το νόμου και αποτελεί μέτρον το οποίον, εις μιαν δημοκρατικήν κοινωνίαν, είναι αναγκαίον δια την εθνικήν ασφάλειαν, την δημοσίαν α- σφάλειαν, την οικονομικήν ευημερία της χώρας, την προάσπισιν της τάξεως και την πρόληψιν ποινικών παραβάσεων, την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής ή την προστασίαν των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων». 47 «1. Η οικογένεια είναι η φυσική και θεμελιώδης μονάδα της κοινωνίας και έχει δικαίωμα στην προστασία της κοινωνίας και του κράτους. 2. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα ανδρών και γυναικών σε ηλικία γάμου να παντρεύονται και να σχηματίζουν οικογένεια. 3. Κανένας γάμος δεν θα τελείται χωρίς την ελεύθερη και πλήρη συγκατάθεση των μελλοντικών συζύγων. 4. Τα κράτη μέρη στο παρόν Σύμφωνο θα λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της ισότητας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συζύγων, όσον αφορά την τέλεση του γάμου, τον έγγαμο βίο και τη λύση του γάμου. Σε περίπτωση λύσης του γάμου, θα γίνονται προβλέψεις για την απαραίτητη προστασία των παιδιών, εφόσον υπάρχουν». 48 Η Ελλάδα έχει υπογράψει αυτήν τη Σύμβαση αλλά δεν την έχει κυρώσει. Βλέπε το κείμενο της Σύμβασης στην ελληνική στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: 49 Βλέπε σχετικά την παράγραφο 52 της Αιτιολογικής Έκθεσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ιθαγένειας, που υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις (ETS No. 166). Για την αιτιολογική έκθεση βλέπε ιστοσελίδα: 50 «Άρθρο Κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να ορίζει στο εσωτερικό του δίκαιο τη δυνατότητα κτήσης της ιθαγένειας με πολιτογράφηση για τα πρόσωπα που διαμένουν νόμιμα και έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο έδαφός του. Η σχετική νομοθεσία δεν πρέπει να προβλέπει ως προϋπόθεση για την πολιτογράφηση περίοδο διαμονής, που προηγείται της υποβολής της σχετικής αίτησης, πλέον της δεκαετίας». Σε αυτό το πλαίσιο η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καλωσορίζει τη διάταξη του εδαφίου (3) της παραγράφου 4 του άρθρου 6 της Σύμβασης για την Ιθαγένεια που προβλέπει ότι κάθε συμβαλλό- 14

15 υπογραμμίζει την καλή πρακτική κάποιων κρατών μελών της ΕΕ που συνυπολογίζουν το χρόνο που ο αιτών άσυλο διέμεινε στη χώρα προκειμένου για την υποβολή της αίτησης για την κτήση της ιθαγένειας Σύμφωνα με το αληθές πνεύμα του άρθρου 34 της Σύμβασης του 1951 τα κράτη μέλη καλούνται να καταβάλλουν καλόπιστες προσπάθειες και να συνδράμουν τους πρόσφυγες στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την πολιτογράφηση. Σε συνδυασμό με το άρθρο 25 της Σύμβασης του 1951 τα κράτη οφείλουν να καταργήσουν ή να αντικαταστήσουν την προϋπόθεση προσκόμισης εγγράφων που εκδίδονται από τη χώρα καταγωγής των προσφύγων. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά στην πιστοποίηση της αποποίησης της ιθαγένειας της χώρας καταγωγής καθώς για λόγους προστασίας οι πρόσφυγες πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής αυτής της προϋπόθεσης. 43. Χωρίς να αφορά αποκλειστικά τους πρόσφυγες, η εισαγωγή αυστηρών εξετάσεων στη γλώσσα, στην ιστορία και στον πολιτισμό της χώρας υποδοχής μπορεί να λειτουργεί τιμωρητικά για κάποιες ομάδες προσφύγων, ειδικότερα για τους ηλικιωμένους και τους α- ναλφάβητους. Επίσης, δύσκολα μπορεί να ικανοποιούν κάποιες ομάδες προσφύγων την προϋπόθεση της απόδειξης της οικονομικής αυτάρκειας πριν την υποβολή της αίτησης για πολιτογράφηση. Ενόψει των ανωτέρω, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόζουν ευέλικτα αυτές τις προϋποθέσεις ώστε να είναι η πολιτογράφηση εύλογα εφικτή για όλους τους πρόσφυγες με ειδικές ανάγκες. Συμπερασματικές παρατηρήσεις Ως διαρκής βιώσιμη λύση, η ένταξη των προσφύγων αποτελεί σημαντικό στοιχείο της δέσμευσης των συμβαλλομένων στην Σύμβαση του 1951 κρατών. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να περιλάβουν τους πρόσφυγες στο γενικό σχεδιασμό και στη γενική πολιτική ένταξης προβλέποντας ταυτόχρονα στοχοποιημένες δράσεις για τις ειδικότερες ανάγκες τους. Η ένταξη μπορεί επίσης να ενισχυθεί με τις πολιτικές υποδοχής των αιτούντων άσυλο που προάγουν την κοινωνική συμμετοχή και α- ποθαρρύνουν την απομόνωση και το διαχωρισμό από την κοινότητα υποδοχής. Σε αρκετούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, της στήριξης της ένταξης και της οικογενειακής επανένωσης είναι επιτακτικοί οι λόγοι της ευθυγράμμισης των δικαιωμάτων των δικαιούχων της επικουρικής προστασίας με αυτά των προσφύγων. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω εκτιμήσεις η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω πολιτικές και πρακτικές για την ένταξη, προς όφελος τόσο όσων έχουν ανάγκη τη διεθνή προστασία όσο και των κοινοτήτων υποδοχής των κρατών μελών. Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Μάϊος 2007 μενο μέρος θα διευκολύνει κατ εφαρμογή του εσωτερικού του δικαίου την κτήση της ιθαγένειας για «τα πρόσωπα που γεννήθηκαν στο έδαφός του και έχουν νόμιμη και συνήθη διαμονή σ αυτό» καθώς αυτή η διάταξη διευκολύνει την κτήση της ιθαγένειας της χώρας υποδοχής από τους πρόσφυγες δεύτερης γενιάς στις περιπτώσεις όπου οι γονείς τους δεν έχουν αποκτήσει την ιθαγένεια αυτής της χώρας. 51 Τη ρύθμιση αυτή έχουν υιοθετήσει για παράδειγμα η Αυστρία και η Ιρλανδία και υπό ορισμένες προϋποθέσεις το Βέλγιο. 15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.3.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0624/2009 του A.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με θεώρηση που θα επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών να

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρώπης. Κοινοβουλευτική Συνέλευση

Συμβούλιο της Ευρώπης. Κοινοβουλευτική Συνέλευση Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινοβουλευτική Συνέλευση Τα ανθρώπινα δικαιώματα των παράνομων μεταναστών 1 1. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ανησυχεί για τον αυξανόμενο αριθμό των παράνομων μεταναστών στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7.6.2008 C 141/27 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2008 Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος: πολυετή σχέδια συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10830/2/15

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως

Πρόλογος... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως Πρόλογος...... ΙΧ Συντομογραφίες...... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως Αλλοδαπών... 1 ΙΙ. Η σημασία της ιθαγένειας ή η έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ Για τη φορολογική μεταχείριση των συντάξεων που προέρχονται από πηγές Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ Μη κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης (Λευκορωσία) ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία,

Διαβάστε περισσότερα

12306/17 ΠΧΚ/σα 1 DGD 1B

12306/17 ΠΧΚ/σα 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0234 (NLE) 12306/17 JAI 800 ASIM 102 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) 18855/2/11 REV 2. Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) PI 194 OC 106

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) 18855/2/11 REV 2. Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) PI 194 OC 106 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0094 (CNS) 18855/2/11 REV 2 PI 194 OC 106 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΨΗ GRE ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Δανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Κεφάλαιο 1: Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής Την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με ραγδαία αύξηση της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Η σύναψη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης στη χώρα μας νοείται και επιτρέπεται μόνο μεταξύ ετερόφυλων ζευγαριών. Ως αποτέλεσμα,

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Όνομα: Διεύθυνση: Αριθμός τηλεφώνου: Ηλεκτρονική διεύθυνση: Χώρα:

Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Όνομα: Διεύθυνση: Αριθμός τηλεφώνου: Ηλεκτρονική διεύθυνση: Χώρα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρωτοβουλία κινητικότητας «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» και τις πιθανές μελλοντικές επιλογές μέτρων της ΕΕ για την εργασιακή κινητικότητα των νέων εντός της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Ο ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 12.1 Η μετανάστευση 12.1 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 1/7 Μετανάστευση Η μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες. 3 12.1 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της σχετικά με ένα ευρωπαϊκό σύστημα επανεγκατάστασης

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της σχετικά με ένα ευρωπαϊκό σύστημα επανεγκατάστασης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.6.2015 C(2015) 3560 final ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.6.2015 σχετικά με ένα ευρωπαϊκό σύστημα επανεγκατάστασης EL EL ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.6.2015 σχετικά με ένα ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 Αίθουσα 305Β Νίκης 5-7, Αθήνα

Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 Αίθουσα 305Β Νίκης 5-7, Αθήνα Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 Αίθουσα 305Β Νίκης 5-7, Αθήνα Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Δημοσιογραφική Διάσκεψη 07 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 28.9.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων του

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών H μεγαλύτερη διεθνής έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

PAL_Roma_Questionnarie_Greek

PAL_Roma_Questionnarie_Greek PAL_Roma_Questionnarie_Greek Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Το έργο «Καταπολέμηση των διακρίσεων και του αντι-αθιγγανισμού στον τομέα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης στην ΕΕ» (PAL)με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής

ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΠΡΟς ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΤΙ ΘΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ; Αντώνιος Κάργας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD) 8.6.2017 A8-0061/19 Τροπολογία 19 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Νο. 74 (XLV) Διεθνής Προστασία *

Νο. 74 (XLV) Διεθνής Προστασία * Νο. 74 (XLV) Διεθνής Προστασία * Η Εκτελεστική Επιτροπή, α) Εκφράζει έντονη ανησυχία για τη μεγάλη ανθρώπινη δυστυχία και τον θάνατο που προκάλεσαν οι πρόσφατες κρίσεις των προσφυγικών ρευμάτων και των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές Ακαδημαϊκού Έτους ERASMUS +

ERASMUS Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές Ακαδημαϊκού Έτους ERASMUS + ERASMUS + 2017-2018 1 ERASMUS + Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων για το Πρόγραμμα ERASMUS+ για Σπουδές Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 Πανεπιστημίου Πειραιώς Προθεσμία Υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 67 final ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις κατά την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

14708/16 ΜΑΠ/ακι/ΕΚΜ 1 DGD 1B

14708/16 ΜΑΠ/ακι/ΕΚΜ 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 14708/16 ASILE 80 ASIM 157 REX

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναπροσαρμογή, από την 1η Ιουλίου 2013, των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14333/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13884/14 Θέμα: CDR 109 INST 511 AG 17 Πρόταση απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 6.2.2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση προόδου: Πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 5.3 Η μετανάστευση 5.3 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 1/23 Μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες

Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες Εκτελεστική Επιτροπή του Προγράμματος του Ύπατου Αρμοστή Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για του Πρόσφυγες για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Προώθηση Πολίτικης για τη Βελτίωση της Λειτουργίας Υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ενήλικων Διευθυντική Περίληψη Σεπτέμβριος 2016 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

9258/17 ΚΑΛ/μκ/ΠΜ 1 DG B 1C

9258/17 ΚΑΛ/μκ/ΠΜ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9258/17 SOC 365 EMPL 280 JAI 458 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή απασχόλησης Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2014 COM(2014) 730 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11133/15 ASIM 65 COWEB 75 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10833/15

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιούλιο 2011.

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιούλιο 2011. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

11088/15 ADD 1 1 DPG

11088/15 ADD 1 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) 11088/15 ADD 1 PV/CONS 42 JAI 587 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3405η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων.

Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων. Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων Θεσσαλονίκη, 8 Μαϊου 2009 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop, Senior expert, qualifications and learning

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (21.11) (OR. en) 16127/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 922 NT 30

LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (21.11) (OR. en) 16127/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 922 NT 30 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (21.11) (OR. en) 16127/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 922 NT 30 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) 11160/4/10 REV 4 SOC 422 MIGR 61 CODEC 581 PARLNAT 56 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/0176(COD) 11.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.6.2007 COM(2007) 298 τελικό 2007/0112 (CNS) C6-0196/07 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/109/EΚ ώστε να επεκταθεί το πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0051 (NLE) 6144/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0122(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0122(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat - Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0280(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0280(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 18.7.2012 2011/0280(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Thessaloniki Summit 2017

Thessaloniki Summit 2017 Thessaloniki Summit 2017 Αυτοσκοπός, ένα Επιχειρηματικό Περιβάλλον που Συμπλέει με την Δυναμική της Παγκοσμιοποίησης Τάκης Αθανασόπουλος Πρόεδρος, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου, 2017 Οι Χώρες της

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα