ΙΟΝΙΟ: ΤΟΠΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΟΝΙΟ: ΤΟΠΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΡΟΣ: Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα, Τ.Θ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Καραβασίλης Ιωάννης κ. Αρβανιτόπουλο Κωνσταντίνο. Τηλέφωνο: ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φαξ: κ. Κεδίκογλου Συμεών. Ιστοσελίδα: ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ. κ. Κυριαζή Αθανάσιο ΠΡΟΕΔΡΟ του Ι.Ε.Π. κ. Γκλαβά Σωτήριο. 5. ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Στη σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση η ανάπτυξη και γνωστοποίηση της αποστολής, του οράματος και των αξιών του Δημόσιου Οργανισμού στην κατεύθυνση της παρακίνησης αλλά και του κοινού προσανατολισμού του υφιστάμενου προσωπικού του αποτελεί υποχρέωση της ηγεσίας. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων αποδεχόμενη την ανωτέρω διοικητική πρακτική και συνεκτιμώντας την ιστορία και κουλτούρα της Επτανήσου αναδεικνύει ως βασικό σκοπό λειτουργίας της το όραμά της, το οποίο αποτυπώνεται στην πρόταση: ΙΟΝΙΟ: ΤΟΠΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η εκπλήρωση του ανωτέρω βασικού σκοπού ως κεντρικού άξονα Στρατηγικού Προγραμματισμού σε βάθος τετραετίας, διασφαλίζει τη συνέχεια στη Διοίκηση και αποτελεί άθροισμα της επιμέρους στοχοθεσίας, η οποία και αναλύεται ως εξής : 1. Ανάδειξη και παρουσίαση πρότασης για τη βελτίωση του ζητήματος της Σχολικής Στέγης. Η ιδιαιτερότητα του Ιονίου επιβάλλει την ανάδειξη του ζητήματος της Σχολικής Στέγης ως προτεραιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την υποχρέωση εκ μέρους της, της παρουσίασης ενδελεχούς και τεκμηριωμένης πρότασης με σύγκλιση όλων των εμπλεκόμενων τοπικών φορέων. 1

2 2. Τακτοποίηση υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας του Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Οριστική και διαρκής τακτοποίηση υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας στην κατεύθυνση της εδραίωσης κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας των συναδέλφων ως υποχρέωση της δημόσιας λογοδοσίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης με κανόνες νομιμότητας και ισονομίας. 3. Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αποσκοπώντας στη διαρκή ενημέρωση, διοικητική και διδακτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών μας υπό συνθήκες διαφάνειας δημιουργήθηκε και συντηρείται από τον Φεβρουάριο του 2013 ο Δικτυακός Τόπος με πάνω από επισκέψεις έως και σήμερα. Η δυνατότητα που δίνει για την υποβολή παρατηρήσεων, σχολίων αλλά και παραπόνων εκ μέρους των χρηστών αποτελεί άμεση πηγή ανατροφοδότησης της Διοίκησης για τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων διοικητικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών της. Σε εύλογο χρονικό διάστημα θα αναρτηθεί ερωτηματολόγιο ανίχνευσης αναγκών προσδοκιών των χρηστών από την ποιότητα υπηρεσιών του Δικτυακού μας Τόπου με στόχο τη διαρκή βελτίωσή του. Ο νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας επιβάλλει την οργάνωση τηλεδιασκέψεων σε διοικητικοοργανωτικά και επιμορφωτικά θέματα που ανακύπτουν ή προγραμματίζονται και ήδη η Περιφερειακή Διεύθυνση βρίσκεται σε σύνδεση με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τους Σχολικούς Συμβούλους. 4. Εμπλοκή της Περιφερειακής Διεύθυνσης σε Προγράμματα ΕΣΠΑ. I) Η Περιφερειακή Διεύθυνση σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο υπέβαλε Πρόταση Έργου, η οποία και αξιολογήθηκε θετικά από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Αριθμ. Πρωτ / ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης 164 και στην Κατηγορία Πράξης: Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση με τίτλο: «ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΝ-21 Πολιτισμός, Αξίες, Ιστορία, Χρόνος, Νέες Τεχνολογίες, Ιδέες και Διδασκαλία στα ΙΟνια Νησιά του 21ου αιώνα» Το Έργο, ύψους , έχει διάρκεια έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Ιονίων Νήσων έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με έντονα στοιχεία της βιωματικής προσέγγισης και της εκπαίδευσης διά μέσου του πολιτισμού. 2

3 Η ανάδειξη των ιστορικών στοιχείων, τεκμηρίων και σημαντικών συνιστωσών της πολιτιστικής κληρονομιάς με τρόπο πρωτοποριακό και καινοτόμο, τόσο για τα ελληνικά, όσο και για τα παγκόσμια δεδομένα, ενισχύει αποτελεσματικά την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς στους μαθητές των Σχολείων και των δύο βαθμίδων, προσεγγίζει τον πολιτισμό σε χώρους δράσης που έχουν νόημα για τους ίδιους τους μαθητές (λόγω της τοπικής ιστορίας) και τελικά συνδέει το σχολείο με τη σύγχρονη ζωή και την τοπική κοινωνία (http://ionion.pde.sch.gr). Εκτός των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων ενισχύεται η επαγγελματική ανάπτυξη των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών. II) Η Περιφερειακή Διεύθυνση σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επεξεργάζεται Πρόγραμμα με τίτλο: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση πλαισίου δράσεων Αρχικής και δια Βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης για την Οδική Ασφάλεια των Ιονίων Νήσων» έχοντας την πεποίθηση πως τα κατασταλτικά μέτρα άλλων υπουργείων δεν επιλύουν το ίδιο αποτελεσματικά το ζήτημα της ελαχιστοποίησης των οδικών ατυχημάτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σε σύγκριση με τη δυνατότητα παρέμβασης της εκπαίδευσης στον τομέα της ανάπτυξης οδικής συνείδησης και συμπεριφοράς των μαθητών και μελλοντικά συνειδητοποιημένων πολιτών. Η πρόταση θα συνυποβληθεί στα Υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων. 5. Ενεργοποίηση Στελέχωση των Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής των Δήμων. Αθροιστικά με τα ανωτέρω στοχεύουμε στην ενεργοποίηση και στελέχωση με εκπαιδευτικούς των Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής των Δήμων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» για την εκπαίδευση μαθητών μας σε ποδήλατα και ηλεκτροκίνητα αμαξίδια στους συγκεκριμένους χώρους των Δήμων ο Παγκόσμιο Σχολικό Τουρνουά Κρίκετ. Η Περιφερειακή Διεύθυνση σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κρίκετ που εδρεύει στη Κέρκυρα πρότεινε και έλαβε τη σχετική έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Αριθμ. Πρωτ /Γ4/ ) για τη διοργάνωση, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, του 4 ου Παγκοσμίου Σχολικού Τουρνουά Κρίκετ (21/4-26/4/2014) αποσκοπώντας ιδιαίτερα μετά την περσινή εμπειρία στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών σχέσεων των μαθητών μας μέσω της υιοθέτησης ομάδων του εξωτερικού, στην στροφή του μαθητικού δυναμικού στον αθλητισμό και στην τόνωση της τουριστικής κίνησης της περιοχής μας. 7. Θεσμοθέτηση του «ΜΑΘΗΤΟΚΟΣΜΟΥ». Η παροχή της δυνατότητας παρουσίασης, μέρους του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, που συντελείται στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκ μέρους των μαθητών και των διδασκόντων σε τομείς όπως η Μουσική, τα Εικαστικά, ο Χορός, το Θέατρο, ο Αθλητισμός και τα προγράμματα Αγωγής Υγείας & Περιβάλλοντος στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου και του Γυμναστικού Συλλόγου για την Κέρκυρα, καθώς και σε ανάλογους επιλεγμένους 3

4 χώρους των υπόλοιπων νησιών, αναμένεται να συνδράμει στην τόνωση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, στην ικανοποίηση των γονέων τοπικής κοινωνίας και στην εξωστρέφεια του Σχολείου. Η δράση αυτή υλοποιείται χρονικά πριν ή μετά το Πάσχα. 8. Λειτουργία του Πρότυπου Κέντρου Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Νόμου 3577 (ΦΕΚ 130/ ) ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το Πρότυπο Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς με χώρο στέγασής του τη βίλα Bernier. Αποστολή του Κέντρου είναι η καταγραφή, ταξινόμηση, αξιολόγηση, ανάδειξη και προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς της Επτανήσου για άμεση σχολική χρήση σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, ώστε να επιτρέψει στους μαθητές των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προσεγγίσουν την πολιτιστική κληρονομιά, το ιστορικό και πολιτιστικό παρελθόν και να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την περαιτέρω πολιτιστική καλλιέργειά τους. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης προτείνει στον Υπουργό Παιδείας την ενεργοποίηση στελέχωση του Κέντρου Πολιτιστικής Εκπαίδευσης προσδοκώντας να αποτελέσει άξονα και βάση πολιτισμού, τόσο σε τοπικό, όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο από τις επισκέψεις των Σχολείων. 9. Δημιουργία Σχολικού Δικτύου προώθησης της Επτανησιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η Περιφερειακή Διεύθυνση, παράλληλα με την ίδρυση του Κέντρου Πολιτιστικής Εκπαίδευσης, προτείνει τη δημιουργία ενός Σχολικού Δικτύου προώθησης της Επτανησιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς με στόχο την παραγωγή ψηφιακού υλικού μέσω της Πολιτισμικής Πληροφορικής. Στο Δίκτυο, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των επιλεγμένων σχολείων θα έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν, να καταγράφουν ανθρώπινες εμπειρίες και να συνεργάζονται διαδικτυακά για τη δημιουργία σχετικού υλικού. Στο στάδιο της υλοποίησης των επιμέρους δράσεων, θα αξιοποιούνται εργαλεία του Κοινωνικού Ιστού (Blog, Wiki κ.ά.) για τη διαδικτυακή επικοινωνία των μαθητών από τα συμμετέχοντα σχολεία μέσω δράσεων της Έρευνας Πεδίου (βλ. την Πιλοτική εφαρμογή του από τη δημιουργία ενός σχολικού δικτύου μεταξύ Κέρκυρας Θεσσαλονίκης). Για την υποστήριξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα πραγματοποιούνται σχετικές Ιστοδιαλέξεις (Webinars) από την αίθουσα τηλεκπαίδευσης της βίλας Bernier. Τέλος, το κατ έτος παραγόμενο ψηφιακό υλικό θα καταχωρίζεται σε μια ειδικά σχεδιασμένη Βάση Δεδομένων Ψηφιακών Αρχείων Πολιτιστικού περιεχομένου και θα παρουσιάζεται στο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας που πραγματοποιείται από την περσινή χρονιά στο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας στην Κέρκυρα. 10. Συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας. Η Περιφερειακή Διεύθυνση σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας προτείνει την υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επιμορφωτικών Δράσεων για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Επίσης, με την υποστήριξη του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Μορφωτικού τμήματος της Αμερικανικής 4

5 Πρεσβείας (Αμερικανική Γωνιά) που λειτουργεί στο χώρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης θα υλοποιηθούν προγράμματα συνεργασίας για την ανάδειξη του σπάνιου και πλούσιου υλικού που διατίθεται και μπορεί να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες της εκπαίδευσης. 11. Συνεργασία με Πανεπιστήμια. Η Περιφερειακή Διεύθυνση προτίθεται να ανιχνεύσει την πρόθεση του Ιονίου Πανεπιστημίου και των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Πατρών σε δύο σημαντικούς τομείς: Ίδρυση και Λειτουργία Πειραματικών Σχολείων (Νηπιαγωγείο Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο), καθώς είναι εκ των ελαχίστων από τις δεκατρείς (13) Περιφέρειες που δε διαθέτουν το συγκεκριμένο τύπο Σχολείων. Θεσμοθέτηση Ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου στην κατεύθυνση της επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας και συμβολής του συνεδριακού τουρισμού στην οικονομία του Ιονίου. 12. Διεξαγωγή Έρευνας επιτυχίας μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι μαθητές των Ιονίων Νήσων εμφανίζονται ως να υπολείπονται έναντι των μαθητών άλλων Περιφερειών σε ποσοστά επιτυχίας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Σύμφωνα με τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας η Περιφερειακή Διεύθυνση είναι υποχρεωμένη να παρέμβει, αφού λάβει υπόψη της τα στατιστικά στοιχεία και αναλύσεις για το θέμα μέσω των τεσσάρων (4) Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς της. Η τυχόν επιβεβαίωση της υπόθεσης θα προκαλέσει την πραγματοποίηση έρευνας μέσω σταθμισμένων ερωτηματολογίων που θα κληθούν να απαντήσουν τα Στελέχη Εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα, οι γονείς των μαθητών και οι μαθητές των Β και Γ τάξεων των Λυκείων αρμοδιότητάς μας, μετά την έγκριση σχετικής άδειας από τη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου. 13. Πιστοποίηση - Αυτοαξιολόγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Αριθμ / Γ1 ( ΦΕΚ, Τεύχος Β, Αρ. Φύλλου 614/ ) με θέμα: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» οι Σχολικές Μονάδες εμπλέκονται σε διαδικασίες Αυτοαξιολόγησης δια των «Μετόχων» τους (Εκπαιδευτικοί Μαθητές Γονείς) στην κατεύθυνση της αυτοβελτίωσής τους με κανόνες Έρευνας Δράσης. Η Περιφερειακή Διεύθυνση θεωρεί αυτονόητη την εμπλοκή της στην ίδια διαδικασία αποσκοπώντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς της. Ως εκ τούτου και κατόπιν επαφών με τη Διεύθυνση Αποτελεσματικότητας και Αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να εμπλακεί και να πραγματοποιήσει αυτοαξιολόγηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εργαλείο Ποιότητας με την ονομασία «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης» (Κ.Π.Α.). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται να αποκτήσει τη «Διαχειριστική Επάρκεια», που αποτελεί θεμελιώδη και απαραίτητη προϋπόθεση για την εμπλοκή της σε κάθε είδους επιδοτούμενο Πρόγραμμα. 5

6 14. Συνεργασία με Εθνικό Κέντρο και Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης. Η Περιφερειακή Διεύθυνση πυκνώνει τις επαφές της με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (ΔΙΔΔ) και Πανεπιστημιακές Σχολές στην κατεύθυνση πραγματοποίησης Επιμορφωτικών Προγραμμάτων στις κατά τόπους έδρες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς της, αναγνωρίζοντας το βαθμό δυσκολίας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της λόγω του διάσπαρτου νησιωτικού συμπλέγματος του Ιονίου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε Προγράμματα Επιμόρφωσης που αφορούν στη Διοίκηση και Οργάνωση της Εκπαίδευσης. Η δημοσιοποίηση των ανωτέρω αποσκοπεί στο συντονισμό όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία της Επτανήσου, στην απαρχή της δημόσιας λογοδοσίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων προς τις προϊστάμενες αρχές, την τοπική κοινωνία αλλά και τους υφιστάμενους συλλογικούς φορείς, συναδέλφους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Καλούνται οι Προϊστάμενες Επιστημονικής Καθοδήγησης, οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, οι Προϊστάμενοι ΚΠΕ και ΚΕΔΔΥ, οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων, οι Σταθμοί Συμβουλευτικής Νέων και οι Σύλλογοι Διδασκόντων όπως εναρμονιστούν, συγκλίνουν και υποστηρίξουν στο πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, τους αντίστοιχους - εκ των δεκατεσσάρων στόχων που τους αφορούν. Τα συλλογικά όργανα των ανωτέρω καλούνται όπως πραγματοποιήσουν Ειδική Συνεδρίαση με θέμα την τροποποίηση του υφιστάμενου προγραμματισμού, σύμφωνα με το 415/ έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, έως και την Παρασκευή 07/02/2014. Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, Υπευθύνων ΚΠΕ και ΚΕΔΔΥ να λάβουν ενυπόγραφα γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς μας. Ανηρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Με εκτίμηση, Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Dr. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ 1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. κ. Δένδια Νικόλαο. 2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. κ. Παπαδόπουλο Μιχαήλ. 3. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. κα. Γκερέκου Α., κα. Θεοπεφτάτου Α., κ. Σαμοΐλη Σ., κ. Σολδάτο Θ., κ. Κοντονή Σ. 4. ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 5. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ. 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 7. ΔΗΜΟΥΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 8. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΣΧΟΛΕΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ). 10. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΣΧΟΛΕΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ). 11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ). 12. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 13. Ε.Κ.Δ.Δ.Α Δ.Ι.Δ.Δ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 16. ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ. 17. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Δια των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης). 18. Προϊσταμένες Επιστημονικής Καθοδήγησης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. 19. Σχολικούς Συμβούλους Ιονίων Νήσων. 20. Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. 21. Σχ. Μονάδες Δ.Ε. και Π.Ε. Ιονίων Νήσων (Δια των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης). 22. Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. αρμοδιότητάς μας. 23. Κ.Π.Ε. αρμοδιότητάς μας. 24. Σ.Σ.Ν. αρμοδιότητάς μας. 25. Μ.Μ.Ε.. 7

8 8

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1340 16 Οκτωβρίου 2002 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις : α) ΥΑ Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003-(ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003) β)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρ. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κοινωνικό Σχολείο: Σκοπός, Πλαίσιο Λειτουργίας, Δράσεις - Οδηγίες και κατευθύνσεις»

ΘΕΜΑ: «Κοινωνικό Σχολείο: Σκοπός, Πλαίσιο Λειτουργίας, Δράσεις - Οδηγίες και κατευθύνσεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180 Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Γενικές Αρχές Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης για την ανάπτυξη του βόλεϊ μέσα από πρωτοποριακές και καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ρ Αριστείδης Χαρούπιας i Σχολικός σύµβουλος 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής http://www.pess.gr/docs/charoupias_protasi_te.pdf Οι παραποµπές στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα