«Alors, c'est la guerre»:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Alors, c'est la guerre»:"

Transcript

1 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 Η ιστορικός Μαρίνα Πετράκη ακολουθεί την πορεία της Ελλάδας στον πόλεµο και εντοπίζει εκεί τα χαρακτηριστικά της ηγετικής προσωπικότητας του Ιωάννη Μεταξά «Alors, c'est la guerre»: «Ώστε, λοιπόν, πόλεµος». Με την ιστορική αυτή φράση ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Ιωάννης Μεταξάς, απέρριψε χωρίς δισταγµό το ιταµό τελεσίγραφο, που του επιδόθηκε από τον Ιταλό πρεσβευτή Γκράτσι τα ξηµερώµατα της 28ης Αυγούστου 1940 και που αξίωνε από την Ελλάδα να παραδώσει αµαχητί πάτρια εδάφη. Από εκείνη τη στιγµή n χώρα βρισκόταν σε εµπόλεµη κατάσταση µε την Ιταλία. Ο Ιωάννης Μεταξάς ενηµέρωσε το Βασιλιά και συγκάλεσε το υπουργικό συµβούλιο. Στο δρόµο προς την Αθήνα σταµάτησε στη βρετανική πρεσβεία και ενηµέρωσε το Βρετανό πρέσβη, ζητώντας του να σταλεί επείγον τηλεγράφηµα στο ναύαρχο του βρετανικού στόλου. Παράλληλα, συνέταξε και έστειλε µέσω του Πάλαιρετ ένα θερµό τηλεγράφηµα npos τον Τσόρτοτ\ προσβλέποντας στην αποστολή «ταχύτατης βοήθειας, ιδίως αεροπορικής». Σύµφωνα µε τις µαρτυρίες του Αµβροσίου Τζίφου, «ο Πρόεδρος είχε το ύφος ανθρώπου non είχε βγάλει από τους ώµους τοϋ ένα τεράστιο βάρος (...). To πρόσωπο του έλαµπε και εφαίνετο δέκα χρόνια νεώτερος». Η άρνηση του Μεταξά να υποκύψει στους ιταλικούς εκβιασµούς και n κήρυξη του πολέµου πυροδότησαν

2 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 To µεγάλο «ΟΧΙνικό «ΟΧΙι εµφύλιο, κορυφώθηκε στις 7 Απριλίου του 1939 όταν ιταλικά στρατεύµατα κατέλαβαν αιφνιδιαστικά την Αλβανία To γεγονός αυτό και οι φηµολογούµενες προθέσεις της Ιταλίας για επέκταση των αλβανικών συνόρων θορύβησε τα µέγιστα τονέλληνα πρωθυπουργό καθώς θεωρούσε την επίθεση κατά Tns Αλβανίας πρελούδιο για επίθεση κατά της Ελλάδας. «Ανακοινώ Ουάτερλοου απόφασιν να αντισταθώ µέχρις εσχάτων, ότι ο πόλεµος θα επεκταθεί εις όληντην Ελλάδα (...)» σηµειώνει στο ηµερολόγιο του στις 9 Απριλίου 1939, ενώ αρχίζει διακριτικά n προετοιµασία της χώρας για έναν επερχόµενο πόλεµο. Μέσα οε αυτό το κλίµα και ενόψει των ραγδαίων εξελίξεων, που οδήγησαν το Σεπτέµβρη µια πρωτοφανή εθνική οµοψυχία του 1939 στην κήρυξη του πολέµου Εµπρός στην ξένη απειλή, σύσσωµος από µέρους "cns Βρετανίας και ο ελληνικός λαός, πέρα από πολιτικές "cns Γαλλίας εναντίον Tns Γερµανίας, πεποιθήσεις, ξεχύθηκε στους n ελληνική κυβέρνηση, που έχει εν δρόµους µε έναν παράλογο ενθουσιασµό. τω µεταξύ «εξασφαλίσει» τον Απρίλη Πολύ λίγα δείγµατα αντίδρασης του 1939 µια µορφή βρετανικών στην ιστορία των λαών παρουσιάζουν και γαλλικών εγγυήσεων, προσπαθεί τέτοια εικόνα σε στιγµή µέσα από συνεχείς εκκλήσεις για κήρυξης πολέµου. Επιτέλους, οι'ελληνες οικονοµική και στρατιωτική βοήθεια µπορούσαν να εκδηλώσουν προς τις «φίλες» χώρες να προετοιµάσει δηµοσίως την απέχθειά τους προς τις στρατιωτικές της δυνάµεις τον Μουσολίνι και να ανταποδώσουν Tns ενόψει της βέβαιης πλέον εµπλοκής κατηγορίες και as απειλές της στο πόλεµο διατηρώντας, «φαινοµενικά» που δέχονταν και ανέχονταν το τελευταίο τουλάχιστον, την ουδετερότητά χρόνο εξαιτίας Tns πολιτικής της. Ωστόσο, οι καταιγιστικές ουδετερότητας που ακολουθούσε n εξελίξεις στο µέτωπο του πολέµου ΠΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: «Με το χαµόγελο στα χείλη»: Έλληνες στρατιώτες αναχωρούν µέτωπο. για το ΠΑΝΩ ΕΣΙΑ: Ο Ιωάννης Μεταξάς ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Αφίσα της εποχής Επιτέλους, οι'ελληνες µπορούσαν να ανταποδώσουν τις κατπγορίες και τις απειλές που δέχονταν και ανέχονταν Ελλάδα. µετά την κατάληψη Tns Πολωνίαε, Ο Ιωάννης Μεταξάς µε σαφή φιλοβρεταντκό δεν αφήνουν στο Μεταξά πολλά περιθώρια προσανατολισµό, παρά αισιοδοξίας για παροχή βοήθειαβ. την µεγάλη οικονοµική εξάρτηση «Οικονοµι^ προτάοειβ Αγγλίας της χώρας από τη Γερµανία, είχε αναζητήσει µέσα στο πλαίσιο της πολιτικής ουδετερότητας, που του και Γαλλίας. Θέλουν να µας γδάρουν το πετσί µας» γράφει στο ηµερολόγιο του στις 23 εκεµβρίου επέβαλαν n γεωπολιτική και n στρατιωτική του θεώρηση, στη Βρετανία, τη µεγαλύτερη ναυτική δύναµη, το ούµµαχο απέναντι στην αυξανόµενη ιταλική επιθετικότητα, όπως αυτή διαµορφώθηκε µετά την αιθιοπική κρίση και τη συµµετοχή Tns Ελλάδας eras οικονοµικές κυρώσει κατά Tns Ιταλίας το Η επιθετικότητα αυτή, µετά και την ανάµειξη Tns Ιταλίαί στον ισπα- 1939, ενώ n κατάληψη της ανίας και της Νορβηγίας την άνοιξη του 1940 και n καταιγιστική προέλαση των γερµανικών δυνάµεων στη ύση µεγαλώνει την αγωνία του καθώς θεωρεί πλέον βεβαία την έξοδο της Ιταλίας στον πόλεµο. Παράλληλα, µεγαλώνει και n αβεβαιότητα του'ελληνα Πρωθυπουργού για τη στάθη των συµµάχων σε περίπτωση εµπλοκής της Ελλάδας στον πόλεµο,

3 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 Ο Βασιλιάς Γεώργιος B' και ο Πρωθυπουργός, ΠρωθΙωόννπς Ιωόννπς Μεταξάς. Ένθετη: Επιστολή του τμεταξά Ιωάννη Μεταξά σε φαντάρο, εκέµβριος καθώβ έχουν αποτύχει οι προσπαθεί δέσµευσηβ Tns Βρετανίαβ για ουοιαοτική συµπαράσταση nposmv χώρα σε περίπτωση πολεµική$ επίθεση από την Ιταλία. «Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι \ias άφησαν aonaous και σχεδόν ανυπεράσπιστοι» σηµειώνει καθώχ συνεχίζει την αµυντική προπαρασκευή Tns χώραδ, ενώ έχει αρχίσει και ένα εκτεταµένο πρόγραµµα αυτάρκε^ και εξοικονόµησα αγαθών. To καλοκαίρι του 1940 n Βρετανία, που είναι σε πόλεµο και µε την Ιταλία, βλέπει την ευρωπαϊκή άµυνα να καταρρέει µε τη συνθηκολόγηση ms Γαλλίαβ, ενώ έχει αρχίσει να υφίσταται xis δραµατικέβ συνέπειε5 των γερµανικών βοµβαρδισµών στο έδαφ05 Tns την ώρα που οι βρετανικέβ δυνάµει αδυνατούν να ανακόψουν την προέλαση των ιταλικών στρατευµάτων στην Αφρική. Την ίδια εποχή αρχίζει να γίνεται εµφανή5 πλέον ο επόµενοβ oroxos του Μουσολίνι, καθώβ εντείνονται οι προκλήοεΐ5 και τα σκηνοθετηµένα διαβήµατα εναντίον Tns Ελλάδος για παρουσία βρετανικού στόλου στα ελληνικά χωρικά ύδατα, κάτι που συνιστούσε παραβίαση Tns ουδετερότηταβ Tns xojpas. Οι προκλήσεΐ8 κορυφώνονται τον εκαπενταύγουστο του 1940 µε τη βύθιση του εύδροµου «'Ελλη» από το ιταλικό υποβρύχιο «Delfino» στο νησί ms mτήνου. Τήνου. Την ίδια ώρα ο ιταλικόβ Τύnos στο σύνολο του έθετε απερίφραστα αλυτρωτικό ζήτηµα eis Bapos Tns TnΕλλάδας Ελλάδας και npos όφελο8τπ8 ιταλοκρατούµενηβ Αλβανϊαε µε αφορµή τη διαβόητη υπόθεση Νταούτ Χότζα, ενώ συνεχιζόταν n συγκέντρωση ιταλικών στρατευµάτων στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Παρόλο που ακολουθεί µία µικρή περίοδοβ ύφεons cruis ελληνοϊταλικέβ σχέσειβ, που οφείλεται Kupiios σε γερµανική παρέµβαση, καθώβ ένα νέο µέτωπο στα NAms Ευρώπα δεν θα εξυπηρετούσε την ώρα αυτή τα σχέδια του Χίτλερ, οι ιταλικέε προκλήom και n ανθελληνική προπαγάνδα συνεχίζονται όλο το Σεπτέµβρη, ενώ ο Μεταξάβ περιµένει εναγώνιοι την βοήθεια των Βρετανών. Και ενώ n βρετανική στάση, παρά Tns εκκλήσεΐ5 του'ελληνα πρωθυπουργού αλλά και του Βρετανού πρεσβευτή, είναι απροοδιόριστη έω5 παραπλα-

4 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 Αναχώρηση στρατευµάτων από το σιδηροδροµικό σταθµό. νητική, ο Μεταξάς, ο onoi'os έχει διατάξει προσέθετε το απαιτούµενο κύρος µυστικά επιστράτευση της 8ης στο Μουσολίνι και θα υπονόµευε το µεραρχίας, εµµένει στην απόφαση γόητρο Tns Βρετανίας στην Ανατολική του να «αντισταθεί µέχρις εοχάτων». Μεσόγειο. Στις 7 Οκτωβρίου ο Μουσολίνι, Στις 15 Οκτωβρίου 1940, σε µια συνεγγυητής των ρουµανικών συνόρων «ιστορική σύσκεψη» στο Παλάτοο µε έντονο ενδιαφέρον για τις Βενέτσια, ο Ντούτοε παρουσίασε πετρελαιοπηγές, γίνεται «έξω φρενών» στον Τσιάνο και τους επιτελικούς όταν µαθαίνει από τις εφηµερίδες ότι Γερµανοί στρατιώτες κατέλαβαν αρχηγός των Ιταλικών τη Ρουµανία. Εξοργισµένος, αποφασίζει να πληρώσει τον Χίτλερ µε το ίδιο νόµιοµα, θέτοντας τον προ τετελεσµένων γεγονότων: την αιφνίδια κατάληψη της Ελλάδας. Τα κίνητρα του Μουσολίνι να αποφασίσει επίθεση κατά της Ελλάδας είναι πλέον σαφή. Η ενέργεια του Χίτλερ ήταν ταπεινωτική όσο και επικίνδυνη για τον Ντούτσε καθώς µπορούσε να αποβεί µοιραία για το γόητρο του στο εσωτερικό της χώρας. Παράλληλα, καθώς η προέλαση του ιταλικού στρατού προς την Αίγυπτο καθυστερούσε, η κατάληψη της Ελλάδας θα ρα σηµεία των συνοµιλιών αφορούσε στα σχέδια για «την πορεία προς την Αθήνα». Ο αρχηγός των ιταλικών δυνάµεων στην Αλβανία, Βισκόντι Πράσκα, διαβεβαίωσε τον Μουσολίνι ότι η επιχείρηση εναντίον της Ελλάδας δεν θα παρουσίαζε δυσκολίες καθώς είχαν προβλεφθεί όλες σι λεπτοµέρειες και πέντε έως έξι µεραρχίες θα ήταν αρκετές αφού «οίελληνες δεν είναι άνθρωποι που τους αρέσει να πολεµούν».όπως απεδείχθη, οι πληροφορίες αυτές στερούνταν ρεαλιστικής βάσης, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ίδια την Αλβανία. Η συνάντηση της 15ης Οκτωβρίου και το περιεχόµενο των συνοµιλιών αντανακλούν το στρατιωτικό ερασιτεχνισµό του Μουσολίνι, αλλά και την ανικανότητα των στρατηγών του. Ο Ντούτσε αγνοούσε παντελώς την πραγµατική κατάσταση της Ελλάδας και τις τεχνικές αδυναµίες του στρατιωτικού µηχανισµού του, ενώ πίστευε ότι η γειτονική χώρα αποτελούσε έναν αµελητέο στόχο, που θα παραδιδόταν µε την πρώτη µεγάλη επίθεση των ιταλικών δυνάµεων. Οι αντιρρήσεις που προέβαλε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Στρατάρχης Μπαντόλιο, και που ενισχύονταν από τις πληροφορίες του ιταλικού επιτελείου ότι η ισορροπία των δυνάµεων δεν ήταν αυτή που ο Πράσκα πίστευε και απείχε πολύ από την αναλογία δύο προς ένα, κάµφθηκαν από τους ισχυρισµούς του Τσιάνο ότι «η Ελλάδα είναι αποµονωµένη και, παρά την αισιοδοξία των Ελλήνων, δεν αναµένεται να υπάρξει καµία βοήθεια από µέρους της Βρετανίας». Η βεβαιότητα του Τσιάνο ενισχύθηκε από την «προφητεία» του Ιταλού βασιλιά ΒΙΟ τόριο Εµµανουέλε ότι δυνάµεων διαβεβαίωσε!to ^ν *» 5 J,,, Νοέµβριου, µε to πρω τον Μουσολίνι OU το χτύπηµα, ο ελληνικός η επιχείρηση δεν θα Παρουσίαζε δυσκολίες στρατός θα κατέρρεε και κανείς δεν θα µπορού- του το σχέδιο επιχείρησης κατά της σε να τον επαναφέρει ano την καταστροφή». Ελλάδας. To σχέδιο προέβλεπε γενικευµένη Ηµεροµηνία επίθεσης ορίστηκε επίθεση κατά της Ελλάδας η 28 Οκτωβρίου, ενώ άρχισαν για να αποφευχθεί ενδεχόµενη άµεσα οι στρατιωτικές προετοιµασίες. κατάληψη των ναυτικών και αεροπορικών Ο Μουσολίνι συντάσσει επιστολή βάοεων της χώρας από τη για τον Χίτλερ αιτιολογώντας την Βρετανία. Η πρώτη φάση των επιχειρήσεων απόφασή του να επιτεθεί εναντίον αφορούσε επίθεση στην της γειτονικής χώρας, ενώ ο Τσιάνο Ήπειρο και πίεση προς τη Θεσσαλονίκη, καλείται να σχεδιάσει το τελεσίγραφο ενώ ένα από τα σπουδαιότε- προς την Ελλάδα.

5 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 Οι πληροφορίες, που έφταναν στην ελληνική κυβέρνηοη από τις πρεσβείες των Τιράνων και της Ρώµης στις 27 Οκτωβρίου, δεν άφηναν πλέον καµία αµφιβολία για την επικείµενη επίθεαη των Ιταλών. Στις 3 παρά 10 το πρωί της επόµενης ηµέρας ο Ιταλός πρεσβευτής Γκράτοι έφτασε στην πρωθυπουργική κατοικία και επέδωσε το ιταλικό τελεσίγραφο στονέλληνα πρωθυπουργό. Η επιλογή της ώρας της επίδοσης µε τρίωρη προθεσµία δεν ήταν τυχαία: απέβλεπε στην πρόκληση ούγχυσης και πανικού στην ελληνική κυβέρνηση. n οποία, µην έχοντας χρόνο να αντιδράσει και να κινητοποιήσει τα στρατεύµατα της στέλνοντας τα στηνπρώτη γραµµή, θα ενέδιδε στις θρασύτατες ιταλικές απαιτήσεις. Ωστόσο, n ιταλική επίθεση βρήκε τον ελληνικό λαό και την ηγεσία του αποφασισµένους και, όπως αποδείχθηκε, καλά προετοιµασµένους καθώς ο Ιωάννης Μεταξάς από την αρχή της εγκαθίδρυσης της «Τετάρτης Αυγούστου» επικεντρώθηκε στην αµυντική θωράκιση της χώρας που ενισχύονταν συνεχώς, αποδείχθηκε δ και στην ανασυγκρότηση των ελληνικών στρατιωτικών δυνάµεων. Έτσι, n 28η Οκτωβρίου 1940 αντί να αποτελέσει, όπως περίµεναν πολλοί, ηµέρα δοκιµασίας και µεγάλης ένταοης για τον ελληνικό πληθυσµό, εξελίχθηκε οε ηµέρα γιορτής. Στο Γενικό Στρατηγείο επικρατούσε «µια αθόρυβη αυτοπεποίθηση που µαρτυρούσε την αποτελεσµατικότητα µιας καλώς εκπαιδευµένης οµάδας», ενώ το κλίµα, που επικράτησε, βοήθησε πολύ στην ταχύτατη, χωρίς προβλήµατα, γενική επιστράτευση και στη συγκρότηση ενός στρατού που υπερτερούσε σε πολλά οηµεία του ιταλικού. Η ιταλική επίθεση άρχισε στις 5 και 30 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου µε γενικευµένη επίθεση των ιταλικών στρατευµάτων. Η πίεοη στην Πίνδο και τηνήπειρο ήταν οφοδρότατη. Ωστόσο, στη Πίνδο n Μεραρχία Αλπινιστών «Τζούλια» αντιµετώπιζε µεγάλη δυσκολία να κινηθεί στα λασπωµένα µονοπάτια, ενώ n πυκνή νέφωση καθιστούσε αναποτελεσµατική την υποστήριξη από αέρος. Οι δυσκολίες αυτές µοιραία. «Νίκη Πίνδου. Η Μεραρχία Αλπινιστών κατεστράφη» θα σηµειώσει ο Μεταξάς στο ηµερολόγιο του. Παράλληλα, οι «Κένταυροι» της 131ης ιταλικής τεθωρακισµένης µεραρχίας οτο δρόµο προς τα Γιάννενα ήρθαν αντιµέτωποι µε τον ελληνικό στρατό στο Καλπάκι. Οι µεγάλες ελλείψεις οε οπλισµό, n ασθενής θωράκιση και n ανεπαρκής ιπποδύναµη καθήλωσαν τις µηχανοκίνητες ιταλικές µονάδες στα λασπωµένα χωράφια, καθιστώντας τες Η 28η Οκτωβρίου 1940 αντί να αποτελέσει ηµέρα δοκιµασίας εξελίχθηκε σε ηµέρα γιορτής άριστο στόχο των ελληνικών πυρών. Η άµυνα στους δύο αυτούς τοµείς είχε σχεδιαστεί από δύο σπουδαίους αξιωµατικούς. Τον Υποστράτηγο Χαράλαµπο Κατοιµήτρο, που είχε την ευθύνη της 8ης Μεραρχίας Πεζικού της Ηπείρου, και το Συνταγµατάρχη Κωνσταντίνο αβάκη, που διοικούσε το απόσπασµα Πίνδου. µετέτρεψαν πολύ γρήγορα τη διείσδυση Οι δύο µεγάλες αµυντικές επιτυχίες της «Τζούλια» από επιθετική στην Πίνδο και στηνήπειρο είχαν σε αµυντική ενέργεια και n σύγκρουση τεράστια στρατιωτική σηµαοία καθώς µε τις ελληνικές δυνάµεις, αποτέλεσαν τη βάση για τη µε γάλη αντεπίθεση, που θα ακολουθούσε ακολουθύ και που έλαβε έλβ ώ χώρα έ στα µέσα του Νοέµβρη, όταν πια είχε ολοκληρωθεί n ελληνική επιστράτευση. Ωστόσο, παρά την ευφορία που προκαλούσαν οι ελληνικές νίκες, ο Μεταξάς ανησυχούσε πολύ για τις ελλείψεις σε πολεµικό υλικό καθώς οι βρετανικές υποσχέσεις για ενισχύσεις δεν φαίνονταν να υλοποιούνται. «Πίεοις Αγγλίας για Βοήθειαν. Η βοήθεια των, κατά σταγόνας (...) θετικοί υποσχέσεις, όχι συγκεκριµένοι» θα σηµειώσει στις 14 Νοεµβρίου. Στις 22 Νοεµβρίου καταλήφθηκε n Κορυτσά Η πρώτη µεγάλη νίκη των Ελλήνων και, κατ' επέκταση, n πρώτη µεγάλη νίκη των Συµµάχων εναντίον δυνάµεων του Άξονα ήταν γεγονός. Οι επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού συνεχίστηκαν µε την ίδια επιτυχία στο εοωτερικό της Αλβανίας και στις 6 εκεµβρίου κατελήφθησαν οι Άγιοι Σαράντα, ενώ την εποµένη το Αργυρόκαστρο. Οι Έλληνες ζούσαν ηµέρες δόξας και θριάµβου πιστεύοντας ότι ο πόλεµος είχε ήδη κριθεί και ο εχθρός είχε κατατροπωθεί. Ωστόσο, παρά τις νίκες του στρατού και τον ενθουσιασµό του κόσµου, n ελληνική κυβέρνηση αγωνιούσε καθώς τα πολεµοφόδια είχαν µειωθεί δραµατικά, ενώ άρχι-

6 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 Φωτογραφίες Χ Μεραρχίας, Νοέµβριος 1940 σαν να εµφανίζονται οι πρώτες δυσκολίες. κρύβει την αγωνία του για τις δυσκολίες Η µεγάλη επιδείνωση του που αντιµετωπίζουν οι'ελληνες καιρού, η εξάντληση των στρατιωτών στρατιώτες, ενώ οι αγωνιώδεις και οι δυσκολίες ανεφοδιασµού, εκκλήσεις του προς τη Βρετανία για κυρίως σε ιµατισµό και αρβύλες, καθήλωσαν βοήθεια συνεχίζονται. τον ελληνικό στρατό και Παρά τις µεγάλες δυσκολίες, το καθιστούσαν αδύνατες τις επιθετικές νέο έτος βρίσκει τον ελληνικό στρατό επιχειρήσεις. «υσχέρειαι εφοδιασµού. να έχει διεισδύσει για τα καλά Απώλεια κτηνών - κρυοπαγήµατα µέσα στο αλβανικό έδαφος και να - έλλειψης καµιόν (...) Τι θα καταλαµβάνει µε µεγάλες απώλειες υποφέρουν σι στρατιώτες µου» σηµειώνει την Κλεισούρα, παρά τις προσπάθειες ο Μεταξάς στις 26 εκεµβρίου. της νεοαφιχθείοας µεραρχίας Λίγες ηµέρες αργότερα απορρίπτει των «Λύκων Της Τοσκάνης». Την τη βρετανική πρόταση για εγκατάσταση βρετανικής αεροπορίας στη Θεσσαλονίκη για να µην προκαλέσει γερµανική επίθεση δηλώνοντας ότι «εάν σι Άγγλοι έχουν Μεταξάς και Πρωθυπουργός αεροπορικές δυνάµεις να αποκρούσουν της χώρας αναλαµβάνει ο Αλέξανδρος και να επιτεθούν κατά της Γερµανίας, Κορυζής. Ο θάνατος του Ιωάννη συµφέρει. Εάν δεν έχουν, δεν συµφέρει». Παράλληλα, δεν Μεταξά την κρίσιµη αυτή στιγµή του πολέµου δηµιούργησε µεγάλο τη συγκατάθεση τουελληνα πρωθυπουργού Κορυζή, αποφασίζουν την αποστολή µεγαλύτερης δύναµης στην Ελλάδα για αντιµετωπιστεί µια πιθανή γερµανική επίθεση διαµέσου της Βουλγαρίας. Στις αρχές Μαρτίου, µε τη βελτίωση του καιρού, ξεκίνησε η µεγάλη εαρινή επίθεοη του ιταλικού στρατού στις πλευρές του άξονα Κλεισούρα - Τεπελένι όπου ήταν συγκεντρωµένος ο κύριος όγκος των ελληνικών δυνάµεων. Παρά την παρουσία του ίδιου του Μουσολίνι και την αριθµητική υπεροχή των ιταλικών στρατευµάτων, σι Ιταλοί δεν κατόρθωσαν να κάµψουν την αντίσταση των Ελλήνων, ενώ οι απώλειες στο ιταλικό στρατόπεδο ήταν διπλάσιες των ελληνικών. Παρά τη σθεναρή αντίσταση των καταπονηµένων Ελλήνων στρατιωτών και την παρουσία των βρετανικών στρατευµάτων, π αντίστροφη µέτρηση για την Ελλάδα είχε αρχίσει. Τα γεγονότα της Γιουγκοσλαβίας καθόρισαν την περαιτέρω πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς στις 6 Απριλίου 1941 τέθηκε σε εφαρµογή το σχέδιο «Μαρίτα», που προέβλεπε τηνταυτόχρονη εισβολή των Γερµανών σε Γιουγκοσλαβία και Ελλάδα. Η χώρα εισερχόταν στη δυσκολότερη φάση της νεότερης ιστορίας της, ενώ το έπος του '40 φάνταζε πολύ µακρινό. To καινούριο βιβλίο της Μαρίνας ίδια ώρα, ο Χίτλερ έχει αποφασίσει Πετράκη, όπου παρουσιάζεται µε να επιτεθεί εναντίον της Ελλάδας. Η µεγαλύτερη ανάλυση η έρευνα της, είναι το «Βρετανική Πολιτική και Προπαγάνδα αρχή του τέλους είχε φθάσει. οτον Ελληνοϊταλικό Πόλεµο», από τις Στις 29 Ιανουαρίου πεθαίνει ο Ιωάννης εκδόσεις Πατάκη, Οι φωτογραφίες του αφιερώµατος προέρχονται από το αρχείο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Ευχαριστούµε πολύ την κυρία Παπασπύρου, διευθύντρια του Μουσείου, και τις κυρίες Χωριανοπούλου και Μαρκασιώτη για τη συνεργασία τους.

Αντισυνταγµατάρχης (ΤΘ) Βασίλειος Αναστασόπουλος Ιστορικός

Αντισυνταγµατάρχης (ΤΘ) Βασίλειος Αναστασόπουλος Ιστορικός ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1896-1909 ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ Αντισυνταγµατάρχης (ΤΘ) Βασίλειος Αναστασόπουλος Ιστορικός Η νευραλγική θέση της Κρήτης στο µέσο σχεδόν της κλειστής θάλασσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ. Εισαγωγή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ Συντοµη παρουσίαση από τον Υποναύαρχο ε.α Σωτήριο Γεωργιάδη Π.Ν. της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας Εισαγωγή Οι Έλληνες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΒΒΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ (ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ) ISBN 978-960-9480-13-0

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΒΒΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ (ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ) ISBN 978-960-9480-13-0 Τον Αύγουστο του 1944 αποβιβάστηκε στη νότια Κρήτη, συνοδεύοντας τον Αντ/χη Ανδρέα Νάθενα, και ανέλαβε Επιτελάρχης των αντάρτικων ομάδων του Ψηλορείτη. Στις 5 Αυγούστου 1944 στην τοποθεσία Μύθια του Ψηλορείτη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (1830-1939)

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (1830-1939) Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ (1830-1939) Αντισυνταγµατάρχης (ΜΧ) Παναγιώτης Σπυρόπουλος Ιστορικός Η εξωτερική πολιτική των ισχυρών κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 : Η ίδρυση του επισήμου Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών...

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 : Η ίδρυση του επισήμου Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : Η περίοδος 1870-1876 Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7 Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές στην Ελλάδα, πριν από την ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (1870

Διαβάστε περισσότερα

NAI 5ΕΝΘΕΤΑ. Ονειροκρίτης. στην ελλάδα στη Δημοκρατία στην ευρώπη και στο ευρώ Oχι στη φτώχεια και στον διχασμό

NAI 5ΕΝΘΕΤΑ. Ονειροκρίτης. στην ελλάδα στη Δημοκρατία στην ευρώπη και στο ευρώ Oχι στη φτώχεια και στον διχασμό 2 ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ένα συλλεκτικό CD ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ 11 τραγούδια από τον ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ Tου ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ με τον ΒασιΛη σκουλα σε μουσική χρηστου παπαδοπουλου Ονειροκρίτης τα κρυφά μηνύματα των ονείρων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, σελ. 1

Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, σελ. 1 Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, σελ. 1 Η Μεγάλη Ιδέα 19 ος αιώνας : εθνικά οράματα και εθνικές αποτυχίες Στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος του 1830 δεν περιλαμβανόταν παρά ένα μικρό τμήμα των περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ... 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 12 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 20 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ... 22 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913».

«Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913». «Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913». Υπό του ΝΔ(ΙV) Κυριάκου Ιωάννου. Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Πρόλογος.... 3 Κεφάλαιο 1:Το Κίνημα στο Γουδί.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.) ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.) ΚΕΜΠΑ ΗΧΩ των «Δε ζει χωρίς πατρίδα η ανθρώπινη ψυχή» Κ. Παλαμάς ΑΙΘΕΡΩΝ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 AP. ΦYΛΛOY 523 ΚΩΔ.:012860 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ.. σελ. 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.. 8 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 12 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μετριοπαθής πρόταση για την επίλυση της κρίσης του ευρώ

Μια μετριοπαθής πρόταση για την επίλυση της κρίσης του ευρώ Μια μετριοπαθής πρόταση για την επίλυση της κρίσης του ευρώ Απέναντι όχθη/1 Επιστημονικός διευθυντής: Γιώργος Καλπαδάκης Γιάνης Βαρουφάκης, James K. Galbraith, Stuart Holland Μια Μετριοπαθής Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ.

Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ http://users.hol.gr/~dilos/ellada/ellada.htm 8 Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η Αθηναϊκή Ηγεµονία & ο Πελοποννησιακός Πόλεµος 454-404 π.χ. Η άνοδος της πολιτικής δυνάµεως

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική πάλη. για το δημοψήφισμα. ΝΑΙ... στην Εθνική Ομοψυχία ΟΧΙ στον Διχασμό 13. www.attikipress.gr

Εθνική πάλη. για το δημοψήφισμα. ΝΑΙ... στην Εθνική Ομοψυχία ΟΧΙ στον Διχασμό 13. www.attikipress.gr Πότε θα ανοίξουν οι τράπεζες; Συμφωνία και ρευστότητα τα ζητούμενα 15 Παρέμβαση Κώστα Καραμανλή υπέρ του ΝΑΙ 12 Σάββατο- Κυριακή 04-05 Ιουλίου 2015 Τεύχος 282 εβδομαδιαια πολιτικη εφημεριδα Εθνική πάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας - Λάκεν, 14 και 15 εκεµβρίου 2001 1. Τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ολοταχώς για. μισθολογική αποκατάσταση ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Πολιτικό ή στρατιωτικό μισθολόγιο; Μην ενταφιάζετε το Ταμείο μας Σελ.

Ολοταχώς για. μισθολογική αποκατάσταση ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Πολιτικό ή στρατιωτικό μισθολόγιο; Μην ενταφιάζετε το Ταμείο μας Σελ. «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά» Ρήγας Φεραίος ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ- Σεπτεμβριοσ 2014 Αρ. φύλλου: 185 Κωδικός: 033869 Πολιτικό ή στρατιωτικό μισθολόγιο;

Διαβάστε περισσότερα

DVD. και αυθαίρετα κτίσµατα ΣΕ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 1.929 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

DVD. και αυθαίρετα κτίσµατα ΣΕ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 1.929 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ τ με νέ Δια αι μ ε τ ο π ε ριο ΟΣ δ ΥΠ ικό ΣΤ «ΤΥ ΕΡΟ ΠΟΣ ΕΥΘ -ΚΥΝΗ ΓΙ» της εφημερίδας ΕΛ DVD ΣΤΗΝ Η Σ Α Ρ Δ Ο Π Α ΙΠΕΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ ΠΕΡ Στοχεύοντας στις πέρδικες Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2013 - Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

M. Warschawski & G. Taut. Τί είναι ο σιωνισμός. Μια μαρξιστική προσέγγιση

M. Warschawski & G. Taut. Τί είναι ο σιωνισμός. Μια μαρξιστική προσέγγιση M. Claudio Warschawski Katz Ο ιμπεριαλισμός & G.Taut Τί είναι τον ο 21ο σιωνισμός αιώνα 1 M. Warschawski & G. Taut Τί είναι ο σιωνισμός Μια μαρξιστική προσέγγιση Πρωτοποριακή Βιβλιοθήκη Αθήνα 2003 2 M.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ, 1945-1956

ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ, 1945-1956 ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ, 1945-1956 Ο ελληνικός πληθυσμός που εγκαταστάθηκε σταδιακά στην Αίγυπτο από τις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµία ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΑΝΕΙΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Market Report 2,62% 1,0772 $ 45,85$ 1.182,35. Αγοράζουν ακίνητα υπό το φόβο του Grexit

Οικονοµία ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΑΝΕΙΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Market Report 2,62% 1,0772 $ 45,85$ 1.182,35. Αγοράζουν ακίνητα υπό το φόβο του Grexit Market Report ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ) EUROSTOXX (ΕΒ.) S&P 500 (ΕΒ.) ΕΥΡΩ ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΓΟ -3,34% 2% 2,62% 1,0772 $ 1.182,35 45,85$ ΣΤΙΣ 744,42 ΜΟΝΑ ΕΣ Ο Γ.. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 17.30

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες

Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες 01-CMYK 06/08/2013 12:26? Μ Page 1 O Π O I O Σ E Λ E Y Θ E P A Σ Y Λ Λ O Γ A T A I Σ Y Λ Λ O Γ A T A I K A Λ A P ή γ α ς Φ ε ρ α ί ο ς 1 ΕΥΡΩ Στα ύψη ο υδράργυρος για τις ιδιωτικοποιήσεις ΣΕΛΙΔΑ 12 Μοιραία

Διαβάστε περισσότερα

Το Αζερμπαϊτζάν «κλειδί» στον Καύκασο και όχι μόνο

Το Αζερμπαϊτζάν «κλειδί» στον Καύκασο και όχι μόνο Το Αζερμπαϊτζάν «κλειδί» στον Καύκασο και όχι μόνο Η πρωτοκαθεδρία στην περιοχή και η ευθύνη απέναντι στον κόσμο Rahman Mustafayev Στις 28 Μαΐου οι πολίτες του Αζερμπαϊτζάν γιορτάζουν την πιο σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Γκρεµίζονται. οι βάσεις 6.453 5.072 «ΟΙ ΗΠΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ» ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γκρεµίζονται. οι βάσεις 6.453 5.072 «ΟΙ ΗΠΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ» ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 - Αριθµός φύλλου 766 - Τιµή 1,30 - www.e-typos.com ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ Οι «µάγοι της µπάλας» υποκλίνονται στον Πίρλο ΣΕΛ. 62 ΑΝΑΛΥΣΗ-Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή Κείµενο Πολιτικής PP 13 / Απρίλιος 2010 Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή Μπορούµε να αντιµετωπίσουµε την πρόκληση; Λουκάς Τσούκαλης, Olaf Cramme και Roger Liddle Μάιος 2010

Διαβάστε περισσότερα

Βαλκανικά Σύμφωνα Φιλίας, 1912-1941*

Βαλκανικά Σύμφωνα Φιλίας, 1912-1941* Βαλκανικά Σύμφωνα Φιλίας, 1912-1941* Η ιδέα της διαβαλκανικής συνεργασίας, αν και εμφανίζεται δυναμικά και εμπράγματα στο ιστορικό προσκήνιο μόλις τον 20ό αι., έχει βαθύτερες ρίζες, που εκκολάφθηκαν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Βοηθοί

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 21 Απριλίου 2015/ Tuesday, April 21, 2015 www.ekirikas.com

Τρίτη, 21 Απριλίου 2015/ Tuesday, April 21, 2015 www.ekirikas.com News 100 επέτειος h 1915-2015 a b Τρίτη, 21 Απριλίου 2015/ Tuesday, April 21, 2015 www.ekirikas.com NATIONAL HERALD VOL. 101 No.33082 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, PA, MA $1.25 - CT $1.50 100 h επέτειος

Διαβάστε περισσότερα