B8-0656/2015 } B8-0659/2015 } B8-0662/2015 } B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 39

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "B8-0656/2015 } B8-0659/2015 } B8-0662/2015 } B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 39"

Transcript

1 B8-0663/2015 } RC1/Τροπ Αιτιολογική σκέψη. λαµβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στην παγκόσµια οικονοµία, η υψηλή ανεργία η δηµογραφική µεταβολή και η όλο και µεγαλύτερη γήρανση του πληθυσµού φέρνουν την ΕΕ αντιµέτωπη µε πρωτόγνωρες προκλήσεις λαµβάνοντας υπόψη ότι µόνο οι ανταγωνιστικές οικονοµίες µε τη σωστή µακροοικονοµική πολιτική θα έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας, να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών τους και να δηµιουργήσουν την ευηµερία που χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις στο µέλλον και εξασφαλίζει δηµόσιες υπηρεσίες λαµβάνοντας υπόψη ότι για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για ποιοτική απασχόληση, ανάπτυξη, επενδύσεις και παγκόσµια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας απαιτείται εντονότερη προσήλωση στην προώθηση ελεύθερου και θεµιτού ανταγωνισµού, δεδοµένου ιδιαίτερα ότι άλλες περιοχές του κόσµου αναπτύσσονται ταχύτερα κι έχουν υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας και καινοτοµίας. λαµβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στην παγκόσµια οικονοµία, η υψηλή ανεργία, η ανεξέλεγκτη µαζική µετανάστευση και η όλο και µεγαλύτερη γήρανση του πληθυσµού φέρνουν την ΕΕ αντιµέτωπη µε πρωτόγνωρες προκλήσεις λαµβάνοντας υπόψη ότι µόνο οι ανταγωνιστικές οικονοµίες µε τη σωστή µακροοικονοµική πολιτική θα έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας, να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών τους και να δηµιουργήσουν την ευηµερία που χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις στο µέλλον και εξασφαλίζει δηµόσιες υπηρεσίες λαµβάνοντας υπόψη ότι για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων για ποιοτική απασχόληση, ανάπτυξη, επενδύσεις και παγκόσµια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας απαιτείται εντονότερη προσήλωση στην προώθηση ελεύθερου και θεµιτού ανταγωνισµού, δεδοµένου ιδιαίτερα ότι άλλες περιοχές του κόσµου αναπτύσσονται ταχύτερα κι έχουν υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας και καινοτοµίας

2 B8-0663/2015 } RC1/Τροπ Παράγραφος 1 1. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως το δικαίωµα πρωτοβουλίας της για να δώσει σαφή ηγετικό ρόλο στην Ένωση, ιδίως δε να υλοποιήσει την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς µαζί µε τον στρατηγικό χάρτη πορείας για την οικονοµική ένωση και την πολιτική ένωση, και την εξωτερική δράση 1. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως το δικαίωµα πρωτοβουλίας της για να δώσει σαφή ηγετικό ρόλο στην Ένωση, ιδίως δε να αποκαταστήσει την πλήρη κυριαρχία των κρατών µελών στους τοµείς της νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής, του ελέγχου των συνόρων και της πολιτικής για το άσυλο και τη µετανάστευση

3 B8-0663/2015 } RC1/Τροπ Παράγραφος πιστεύει ότι το σχέδιο ισορροπηµένης και δίκαιης φορολογικής πολιτικής θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως αναπόσπαστο µέρος των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων των κρατών µελών, και ότι η φορολογική πολιτική και η πολιτική ανταγωνισµού θα πρέπει να θεωρούνται ως οι δύο όψεις του ιδίου νοµίσµατος µέσα στην εσωτερική αγορά, προς όφελος όλων των καταναλωτών και πολιτών της ΕΕ, µε στόχο την περαιτέρω συµβολή στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης υποστηρίζει τη µετατόπιση του φορολογικού βάρους από την εργασία σε άλλες µορφές βιώσιµης φορολογίας 11. πιστεύει ότι το σχέδιο ισορροπηµένης και δίκαιης φορολογικής πολιτικής θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως αναπόσπαστο µέρος των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που τα κράτη µέλη κρίνουν κατάλληλες, και ότι η φορολογική πολιτική και η πολιτική ανταγωνισµού θα πρέπει να θεωρούνται ως οι δύο όψεις του ιδίου νοµίσµατος µέσα στην εσωτερική αγορά, προς όφελος όλων των καταναλωτών και πολιτών της ΕΕ, µε στόχο την περαιτέρω συµβολή στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης υποστηρίζει τη µετατόπιση του φορολογικού βάρους από την εργασία σε άλλες µορφές βιώσιµης φορολογίας

4 B8-0663/2015 } RC1/Τροπ Παράγραφος καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει, µαζί µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται για να ενισχυθεί η ΟΝΕ και να καταστεί ανθεκτικότερη και φιλικότερη στην ανάπτυξη, την απασχόληση και τη σταθερότητα, µε κοινωνική διάσταση για τη διατήρηση της κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς στην Ευρώπη και τον σεβασµό του δικαιώµατος συλλογικής διαπραγµάτευσης, µε εξασφάλιση του συντονισµού των κοινωνικών πολιτικών των κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένου µηχανισµού ελάχιστου µισθού ή εισοδήµατος ο οποίος να είναι ειδικός για κάθε κράτος µέλος και να αποφασίζεται από το εκάστοτε κράτος µέλος, και να υποστηρίξει την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, την επανένταξη των εργαζοµένων στην αγορά εργασίας, και την εθελοντική κινητικότητα και ευελιξία µεταξύ επαγγελµάτων και κρατών µελών 16. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει, µαζί µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται για την αποκατάσταση της κυριαρχίας των κρατών µελών στον τοµέα της νοµισµατικής πολιτικής

5 B8-0663/2015 } RC1/Τροπ Marine Le Pen Παράγραφος εκφράζει την ικανοποίησή του για το ευρωπαϊκό θεµατολόγιο για τη µετανάστευση και τις αντίστοιχες νοµοθετικές προτάσεις και τις σχετικές προτάσεις δηµοσιονοµικής προσαρµογής το 2015 και το 2016 για να εξασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση των στόχων που καθορίζονται στο πρόγραµµα δράσης για τη µετανάστευση υπενθυµίζει, ωστόσο, στην Επιτροπή τη δέσµευσή της να αντιµετωπίσει την αυξανόµενη πίεση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων αυστηρών µέτρων κατά της παράνοµης µετανάστευσης καθώς και της εµπορίας και της διακίνησης ανθρώπων, και της βελτίωσης της πολιτικής για τη διαχείριση της µετανάστευσης, που συνδέει καλύτερα την πολιτική της ΕΕ για τη µετανάστευση µε την εξωτερική της πολιτική καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω µέσα για µια προσέγγιση βασιζόµενη στα ανθρώπινα δικαιώµατα, για τους ανθρώπους που αναζητούν στην ΕΕ καταφύγιο από πολέµους και διώξεις 19. απορρίπτει το ευρωπαϊκό θεµατολόγιο της Επιτροπής για τη µετανάστευση και τις αντίστοιχες νοµοθετικές προτάσεις και τις σχετικές προτάσεις δηµοσιονοµικής προσαρµογής το 2015 και το 2016

6 B8-0663/2015 } RC1/Τροπ Marine Le Pen Παράγραφος ανησυχεί έντονα από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μεσόγειο και στο δρόµο των υτικών Βαλκανίων, όπου ένας αριθµόςρεκόρ άτυπων µεταναστών έχει περάσει τα σύνορα της ΕΕ θέτοντας µια άνευ προηγουµένου πρόκληση στην Ευρώπη και στα κράτη µέλη της, πρόκληση που απαιτεί κοινή και αποφασιστική ευρωπαϊκή απάντηση εκφράζει την υποστήριξή του στα µέτρα που ετοίµασε η Επιτροπή, και ζητεί την ταχεία έγκριση και εφαρµογή τους από τα κράτη µέλη τονίζει ότι πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στις πρωτοβουλίες που ήδη έχει ξεκινήσει η Επιτροπή, και ειδικότερα στις προτάσεις περί µετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης, δεδοµένου ότι ο µηχανισµός επείγουσας µετεγκατάστασης που ενεργοποιήθηκε υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας δεν είναι λύση για το µακροπρόθεσµο πρόβληµα της πίεσης για άσυλο αλλά µάλλον µια δοκιµή εν όψει της προσεχούς νοµοθετικής πρότασης για ένα µόνιµο σχέδιο επανεγκατάστασης που θα ενεργοποιείται µε κάθε µαζική εισροή καλεί την Επιτροπή να ενεργοποιήσει τον αναγκαίο µηχανισµό που είχε σχεδιασθεί ειδικά για µαζικές εισροές τονίζει 20. ανησυχεί έντονα από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μεσόγειο και στο δρόµο των υτικών Βαλκανίων, όπου ένας αριθµόςρεκόρ παράτυπων µεταναστών έχει περάσει τα σύνορα της ΕΕ θέτοντας µια άνευ προηγουµένου πρόκληση στην Ευρώπη και στα κράτη µέλη της

7 ταυτόχρονα την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου και επιστροφής όσων οι αιτήσεις απορρίπτονται εκφράζει την υποστήριξή του στη θεωρία του "κοµβικού σηµείου" που εξαγγέλθηκε στο θεµατολόγιο για τη µετανάστευση, και το οποίο έχει ως σκοπό να ενισχύσει την επιχειρησιακή υποστήριξη κατά την πρώτη άφιξη των αιτούντων, συµπεριλαµβανοµένης της καταχώρησης και της αρχικής επεξεργασίας των αιτήσεων, ακόµη και για όσους χρειάζονται προστασία απορρίπτει κάθε µέτρο που de facto επαναφέρει συνοριακούς ελέγχους υπονοµεύοντας το χώρο του Σένγκεν

8 B8-0663/2015 } RC1/Τροπ Παράγραφος επισηµαίνει τη στρατηγική και γεωπολιτική σηµασία της διατλαντικής συµφωνίας εµπορίου και επενδύσεων (TTIP) υπενθυµίζει στην Επιτροπή τη σηµασία της συνεργασίας, της διαφάνειας και της ανταλλαγής πληροφοριών µε το Κοινοβούλιο καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 82. απορρίπτει τη διατλαντική συµφωνία εµπορίου και επενδύσεων (TTIP) υπενθυµίζει στην Επιτροπή τη σηµασία της συνεργασίας, της διαφάνειας και της ανταλλαγής πληροφοριών µε το Κοινοβούλιο

9 B8-0663/2015 } RC1/Τροπ Παράγραφος εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού θεµατολογίου για την ασφάλεια για την περίοδο , και των προτεραιοτήτων που ορίζονται στους τοµείς της καταπολέµησης της τροµοκρατίας, του διασυνοριακού οργανωµένου εγκλήµατος, καθώς και του κυβερνοεγκλήµατος, και υποστηρίζει πλήρως την Επιτροπή στη δέσµευσή της να αντιµετωπίσει τις απειλές για την εσωτερική ασφάλεια των κρατών µελών απέναντι στους αλλοδαπούς µαχητές και την τροµοκρατία επισηµαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να αντιµετωπίσει την αυξανόµενη απειλή της ενδογενούς τροµοκρατίας που συνιστούν οι «αλλοδαποί µαχητές», δηλαδή τα άτοµα που µεταβαίνουν σε χώρες εκτός της χώρας διαµονής ή προέλευσής τους µε σκοπό τη διάπραξη, τον σχεδιασµό ή την προετοιµασία τροµοκρατικών ενεργειών ή την παροχή ή λήψη τροµοκρατικής εκπαίδευσης, σε σχέση, µεταξύ άλλων, ένοπλες συγκρούσεις συµφωνεί ότι η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης θα πρέπει να συνιστά προτεραιότητα για την ΕΕ θεωρεί λυπηρή την απουσία πιο συγκεκριµένων 89. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού θεµατολογίου για την ασφάλεια για την περίοδο , και των προτεραιοτήτων που ορίζονται στους τοµείς της καταπολέµησης της τροµοκρατίας, του διασυνοριακού οργανωµένου εγκλήµατος, καθώς και του κυβερνοεγκλήµατος, και υποστηρίζει πλήρως την Επιτροπή στη δέσµευσή της να αντιµετωπίσει τις απειλές για την εσωτερική ασφάλεια των κρατών µελών απέναντι στους αλλοδαπούς µαχητές και την τροµοκρατία επισηµαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να αντιµετωπίσει την αυξανόµενη απειλή της ενδογενούς τροµοκρατίας που συνιστούν οι ισλαµιστές «αλλοδαποί µαχητές», δηλαδή τα άτοµα που µεταβαίνουν σε χώρες εκτός της χώρας διαµονής ή προέλευσής τους µε σκοπό τη διάπραξη, τον σχεδιασµό ή την προετοιµασία τροµοκρατικών ενεργειών ή την παροχή ή λήψη τροµοκρατικής εκπαίδευσης, που αφορά µεταξύ άλλων ένοπλες συγκρούσεις συµφωνεί ότι η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης θα πρέπει να συνιστά προτεραιότητα για την ΕΕ θεωρεί λυπηρή την απουσία πιο συγκεκριµένων µέτρων από το

10 µέτρων από το θεµατολόγιο θεµατολόγιο

11 B8-0663/2015 } RC1/Τροπ Παράγραφος καλεί την Επιτροπή να εµποδίσει την κυκλοφορία των τροµοκρατών ενισχύοντας τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, ελέγχοντας τα ταξιδιωτικά έγγραφα µε πιο συστηµατικό και αποτελεσµατικό τρόπο, αντιµετωπίζοντας το λαθρεµπόριο όπλων και την παράνοµη χρήση εγγράφων ταυτότητας και εντοπίζοντας τους τοµείς κινδύνου αναµένει τη νέα πρόταση της Επιτροπής για τη δέσµη έξυπνης διαχείρισης συνόρων 90. καλεί την Επιτροπή να εµποδίσει την κυκλοφορία των τροµοκρατών ενισχύοντας τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, ελέγχοντας τα ταξιδιωτικά έγγραφα µε πιο συστηµατικό και αποτελεσµατικό τρόπο, αντιµετωπίζοντας το λαθρεµπόριο όπλων και την παράνοµη χρήση εγγράφων ταυτότητας, εντοπίζοντας τους τοµείς κινδύνου και παρέχοντας τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να προστατεύουν τα εσωτερικά τους σύνορα αναµένει τη νέα πρόταση της Επιτροπής για τη δέσµη έξυπνης διαχείρισης συνόρων

12 B8-0663/2015 } RC1/Τροπ Παράγραφος επαναλαµβάνει την έκκλησή του για µια σφαιρική και συνεκτική προσέγγιση στην πολιτική του ασύλου και της µετανάστευσης τονίζει την ανάγκη παροχής ασφαλών συνθηκών στους αιτούντες άσυλο κατά τη διαδικασία απόδοσης της προσφυγικής ιδιότητας και την ανάγκη απαλλαγής των προσφύγων από την υποχρέωση να επιλέγουν επικίνδυνες οδούς για να φθάσουν στην ΕΕ, και τούτο µε την αντιµετώπιση των αιτίων της άτυπης µετανάστευσης και µε την αποτελεσµατική καταπολέµηση των διακινητών µεταναστών, την ενίσχυση της αλληλεγγύης και την κατανοµή της ευθύνης µεταξύ όλων των κρατών µελών υποστηρίζει την ανάγκη να συνδεθεί η µετανάστευση µε την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, µέσω της συνεργασίας µε τις χώρες καταγωγής και τις χώρες διέλευσης υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας υπογραµµίζει την ανάγκη για περαιτέρω δράση σε σχέση µε τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο, προκειµένου να προληφθεί η απώλεια ζωών στη θάλασσα ζητεί να αντιµετωπιστούν τα µεσοπρόθεσµα και 101. καλεί τα κράτη µέλη να ενισχύσουν τις πολιτικές τους στους τοµείς του ασύλου και της µετανάστευσης τονίζει την ανάγκη παροχής ασφαλών συνθηκών στους αιτούντες άσυλο κατά τη διαδικασία απόδοσης της προσφυγικής ιδιότητας στην επικράτειά τους και την ανάγκη απαλλαγής των προσφύγων από την υποχρέωση να επιλέγουν επικίνδυνες οδούς για να φθάσουν στην ΕΕ, και τούτο µε την αντιµετώπιση των αιτίων της άτυπης µετανάστευσης και µε την αποτελεσµατική καταπολέµηση των διακινητών µεταναστών

13 µακροπρόθεσµα προβλήµατα και να διαµορφωθεί µια συνολική απάντηση, όπως ορίζεται στο ευρωπαϊκό θεµατολόγιο για τη µετανάστευση τονίζει ότι η οδηγία για την µπλε κάρτα πρέπει να επανεξετασθεί για να προσφέρει την προοπτική µιας νόµιµης µετανάστευσης στην ΕΕ

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL B8-0656/2015 } B8-0659/2015 } B8-0662/2015 } B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 23. Τροπολογία

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL B8-0656/2015 } B8-0659/2015 } B8-0662/2015 } B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 23. Τροπολογία B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 23 23 Παράγραφος 6 6. αναµένει από την Επιτροπή ότι θα υποβάλει πρόταση για την επόµενη φάση της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη που να καλύπτει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2018 COM(2018) 250 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προόδου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

B8-0885/2016 } B8-0892/2016 } B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 1

B8-0885/2016 } B8-0892/2016 } B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 1 B8-0893/2016 } RC1/Τροπ. 1 1 Παράγραφος 2 περίπτωση 4 να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της εξισορρόπησης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και το χάσμα μεταξύ των φύλων στους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0024/1. Τροπολογία. Eleonora Evi, Rosa D Amato, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0024/1. Τροπολογία. Eleonora Evi, Rosa D Amato, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 6.2.2019 A8-0024/1 1 Αιτιολογική σκέψη B Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αναφοράς ενισχύει την ανταποκρισιμότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι των πολιτών και των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 70

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 70 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 70 70 Παράγραφος 84 α (νέα) 84α. χαιρετίζει την πρόσφατη έκδοση κοινής ανακοίνωσης σχετικά με μια ανανεωμένη ώθηση στην εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0239/13. Τροπολογία. Peter Liese εξ ονόματος της Ομάδας PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0239/13. Τροπολογία. Peter Liese εξ ονόματος της Ομάδας PPE 3.7.2017 A8-0239/13 13 Παράγραφος 14 14. τονίζει ότι, εξαιτίας της βιομηχανικής γεωργίας που κυριαρχεί στην ΕΕ, δεν θα καταστεί δυνατή η επίτευξη του ΣΒΑ 2 για τη βιώσιμη γεωργία και των ΣΒΑ για την πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

A8-0313/39

A8-0313/39 17.10.2018 A8-0313/39 39 Rina Ronja Kari Παράγραφος 79 γ (νέα) 79 γ. υπογραμμίζει ότι ο στόλος των αυτοκινήτων του Κοινοβουλίου πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη μεταφορά προς και από τον αερολιμένα

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0060/11. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0060/11. Τροπολογία 10.3.2017 A8-0060/11 11 Παράγραφος 1 1. χαιρετίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο προϋπολογισμός της ΕΕ δίνοντας συγκεκριμένες απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ τονίζει ότι οι αξιοπρεπείς,

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0172/15. Τροπολογία. Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0172/15. Τροπολογία. Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 11.3.2019 A8-0172/15 15 Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα) έχοντας υπόψη το άρθρο 41 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 11.3.2019 A8-0172/16 16

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL B8-0350/1. Τροπολογία

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL B8-0350/1. Τροπολογία 15.12.2014 B8-0350/1 1 Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Κώστας Χρυσόγονος, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) Γα. εκτιµώντας ότι οι πολιτικές ασφάλειας δεν πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

14300/15 ΠΧΚ/γομ 3 DG D 1 A LIMITE EL

14300/15 ΠΧΚ/γομ 3 DG D 1 A LIMITE EL ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η μεταναστευτική και η προσφυγική κρίση έχουν θέσει υπό έντονη πίεση την εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν και του κεκτημένου για το άσυλο, με πρωτοφανή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2014/2059(INI) 1.8.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0383/7. Τροπολογία. Marco Valli, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0383/7. Τροπολογία. Marco Valli, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 31.1.2018 A8-0383/7 7 Παράγραφος 10 10. συμφωνεί με την ΕΚΤ ότι, προκειμένου να μετατραπεί η υφιστάμενη κυκλική ανάκαμψη σε ένα σενάριο σταθερής, βιώσιμης και ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης με διαρθρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

10139/17 ΜΑΠ/μκ 1 DG D 2B

10139/17 ΜΑΠ/μκ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10139/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 8 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14182/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ECOFIN 1017 BUDGET 37

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017.

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) 9602/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 9451/1/17 REV 1 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου COPEN

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0062/9. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0062/9. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF 7.6.2017 A8-0062/9 9 Αιτιολογική σκέψη B Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι (εν δυνάμει) υποψήφιες χώρες κρίνονται βάσει των επιδόσεών τους, και ότι η ταχύτητα και η ποιότητα των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων καθορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

9111/16 ΤΤ/ακι 1 DG C 1

9111/16 ΤΤ/ακι 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2016 (OR. en) 9111/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 23 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0309/7. Τροπολογία. Ernest Urtasun εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0309/7. Τροπολογία. Ernest Urtasun εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 21.10.2016 A8-0309/7 7 Παράγραφος 5 5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διατήρηση της προσέγγισης της Επιτροπής για περιορισμό του αριθμού των συστάσεων, και για την προσπάθειά της να εξορθολογίσει

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινό ανακοινωθέν των «28» και της Τουρκίας μετά τη Σύνοδο Κορυφής έχει ως εξής:

Το κοινό ανακοινωθέν των «28» και της Τουρκίας μετά τη Σύνοδο Κορυφής έχει ως εξής: Το κοινό ανακοινωθέν των «28» και της Τουρκίας μετά τη Σύνοδο Κορυφής έχει ως εξής: 1.Μετά τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό Νταβούτογλου, οι αρχηγοί των κρατών της ΕΕ και των κυβερνήσεων αναφέρθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.6.2017 COM(2017) 350 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τέταρτη έκθεση προόδου για

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/30. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0055/30. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF 7.6.2017 A8-0055/30 30 Αιτιολογική σκέψη B B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι προετοιμασίες για την προσχώρηση παρεμποδίζονται από την πολιτική πόλωση, τη βαθιά αμοιβαία καχυποψία και την

Διαβάστε περισσότερα

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 50

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 50 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 50 50 Παράγραφος 3 α (νέα) 3α. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει μαζί πολύ περισσότερα για να θέσει τα θεμέλια για μελλοντική γενικευμένη ευημερία θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2015/0000(INI) 13.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. 5578/17 ΔΙ/νικ/ΕΠ 1 DPG LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE CO EUR-PREP 4

PUBLIC. 5578/17 ΔΙ/νικ/ΕΠ 1 DPG LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE CO EUR-PREP 4 Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5578/17 LIMITE PUBLIC CO EUR-PREP 4 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Συμβούλιο Θέμα: Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) EUCO 26/15 CO EUR 10 CONCL 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0389/2. Τροπολογία. Dominique Bilde εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0389/2. Τροπολογία. Dominique Bilde εξ ονόματος της Ομάδας ENF 25.1.2017 A8-0389/2 2 Αιτιολογική αναφορά 18 έχοντας υπόψη τη δήλωση για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.10.2016 C(2016) 6265 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης που προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 15564/15 ECOFIN 1009 UEM 437 SOC 725 EMPL 471 COMPET 573 ENV 812 EDUC 326 RECH 313 ENER 440 JAI 1027 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2019/0000(INI) 19.8.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2019/0000(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0048/21. Τροπολογία. Jordi Solé εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0048/21. Τροπολογία. Jordi Solé εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 8.3.2018 A8-0048/21 21 Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 ΣΛΕΕ, η ΕΕ έχει αναλάβει δέσμευση για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών και τη διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Στρασβούργο, COM(2014) 910 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην

Στρασβούργο, COM(2014) 910 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0178/3. Τροπολογία. Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0178/3. Τροπολογία. Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger εξ ονόματος της Ομάδας ENF 28.5.2018 A8-0178/3 3 Αιτιολογική σκέψη IΣΤ ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία χρόνια, οι γεωργοί αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη αστάθεια των τιμών, η οποία αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις των τιμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Προϋπολογισμών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Προϋπολογισμών ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 28.8.2014 2014/2059(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων σχετικά με το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15169/15 MAMA 205 COEST 381 MED 43 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/0000(INI) 25.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL B8-0214/1. Τροπολογία. Ulrike Lunacek εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL B8-0214/1. Τροπολογία. Ulrike Lunacek εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 9.3.2015 B8-0214/1 1 Παράγραφος 19 α (νέα) 19 α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Jean- Claude Juncker, έχει προωθήσει την ιδέα να µην διευρυνθεί περαιτέρω η ΕΕ κατά τα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Angelika Werthmann

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Angelika Werthmann ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 28.11.2013 2013/2157(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

15413/16 ΠΜ/γπ 1 DGD 1C

15413/16 ΠΜ/γπ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15413/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2104(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2104(INI) 3.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0320/5. Τροπολογία. Helmut Scholz εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0320/5. Τροπολογία. Helmut Scholz εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 7.11.2018 A8-0320/5 5 Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια παραμένει η σημαντικότερη πρόκληση για τη Γεωργία και ο κύριος λόγος για τον οποίο οι γεωργιανοί εγκαταλείπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 85 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της

Βρυξέλλες, COM(2016) 85 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δράσεων προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15375/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εξωτερική διάσταση

I. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εξωτερική διάσταση Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2016 SN 97/16 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη μετανάστευση, την Κύπρο και την Ουκρανία (15 Δεκεμβρίου 2016) I. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εξωτερική διάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣ. ΣΚΟΥΡΗ... ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... ΙΧ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XVII ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ Η

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣ. ΣΚΟΥΡΗ... ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... ΙΧ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XVII ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ Η ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣ. ΣΚΟΥΡΗ... ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... ΙΧ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XVII ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ Η ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0310(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0310(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 24.10.2012 2010/0310(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0178/23. Τροπολογία. Marco Zullo, Rosa D Amato εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0178/23. Τροπολογία. Marco Zullo, Rosa D Amato εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 28.5.2018 A8-0178/23 23 Αιτιολογική σκέψη A α Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση του παγκόσμιου εμπορίου δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις, σε θέματα όπως είναι μεταξύ άλλων το περιβάλλον, η κλιματική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15546/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο LIMITE POLGEN 164 INST 461 CODEC 2043 PE 101 αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

13056/16 DM/ss 1 DGC 2B

13056/16 DM/ss 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 17 Οκτωβρίου 2016 (OR. fr) 13056/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 17 Οκτωβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Εγκρίθηκε στο συνέδριο της Στοκχόλµης, 31 Οκτωβρίου 2008 ΟΙ 15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

9798/15 ΔΛ/μκ 1 DGD 1C

9798/15 ΔΛ/μκ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9798/15 JAI 442 COSI 67 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την ανανεωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 23.1.2017 2016/2179(DEC) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-21 Petr Ježek (PE595.380v01-00) Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 10.8.2012 2012/2150(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0375/1. Τροπολογία. Bodil Valero εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0375/1. Τροπολογία. Bodil Valero εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 5.12.2018 A8-0375/1 1 Αιτιολογική σκέψη A Α. λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση των κρατών μελών να διαμορφώσουν σταδιακά μια κοινή αμυντική πολιτική που ενδέχεται να οδηγήσει σε μια κοινή άμυνα σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC 5581/17 1 DPG LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5581/17 LIMITE CO EUR-PREP 5

PUBLIC 5581/17 1 DPG LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5581/17 LIMITE CO EUR-PREP 5 Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) 5581/17 LIMITE PUBLIC CO EUR-PREP 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0048/144. Τροπολογία. Sophie Montel, Mireille D Ornano, Florian Philippot εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0048/144. Τροπολογία. Sophie Montel, Mireille D Ornano, Florian Philippot εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 7.3.2018 A8-0048/144 144 Sophie Montel, Mireille D Ornano, Florian Philippot Παράγραφος 2 2. εγκρίνει παράλληλα χωριστό ψήφισμα για να εκθέσει τη θέση του σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων

Διαβάστε περισσότερα

11076/15 ΚΣ/γομ 1 EL

11076/15 ΚΣ/γομ 1 EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2015 (OR. fr) 11076/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Συμβούλιο με ημερομηνία: 20 Ιουλίου 2015 MAMA 114 CFSP/PESC 433 REX 626 TU 15 αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2017 (OR. EN) Συμπεράσματα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε το επισυναπτόμενο έγγραφο, το οποίο υποστήριξαν 27 μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 60

B8-0434/2017 } B8-0435/2017 } B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 60 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 60 60 Παράγραφος 49 β (νέα) 49β. ζητεί την ταχεία ανάληψη δράσης για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με ένα κοινό δημοσιονομικό προστατευτικό σύστημα για το Ενιαίο Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

11246/16 ΔΙ/γομ 1 DGC 1

11246/16 ΔΙ/γομ 1 DGC 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11246/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 18 Ιουλίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

12892/15 ΠΧΚ/μκ 1 DGD1C

12892/15 ΠΧΚ/μκ 1 DGD1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12892/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 2015 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση της Σόφιας, 17 Μαΐου 2018

Δήλωση της Σόφιας, 17 Μαΐου 2018 Δήλωση της Σόφιας, 17 Μαΐου 2018 Εμείς, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των κρατών μελών της, σε διαβούλευση με τους εταίρους μας των Δυτικών Βαλκανίων, και με την παρουσία σχετικών περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

7655/14 ΙA/ριτ 1 DG B 4A

7655/14 ΙA/ριτ 1 DG B 4A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (14.03) (OR. en) 7655/14 SΟC 194 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου τις αντιπροσωπίες Η κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣυμπεράσματατουΣυμβουλίουσχετικάμετηΣυνολικήΠροσέγγισητης ΜετανάστευσηςκαιτηςΚινητικότητας

Θέμα: ΣυμπεράσματατουΣυμβουλίουσχετικάμετηΣυνολικήΠροσέγγισητης ΜετανάστευσηςκαιτηςΚινητικότητας ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,3 Μαΐου2012(21.05) (OR.en) PUBLIC 9417/12 LIMITΕ ASIM50 RELEX396 DEVGEN116 ΣΗΜΕΙΩΜΑΣΗΜΕΙΟΥ«Α» της: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου προς τοσυμβούλιο(γενικέςυποθέσεις)

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0025/37. Τροπολογία. Jörg Meuthen, Sophie Montel εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0025/37. Τροπολογία. Jörg Meuthen, Sophie Montel εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 21.2.2018 A8-0025/37 37 Jörg Meuthen, Sophie Montel Παράγραφος 17 α (νέα) 17 α. ζητά, οι αιτήσεις χορήγησης ασύλου να υποβάλλονται στις πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ στις χώρες καταγωγής των αιτούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 1. Από την έναρξη της προσφυγικής κρίσης το 2013, τα κράτη μέλη της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.5.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6981/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

12441/17 ΧΜΑ/μκ/ΚΚ 1 DG G 2A

12441/17 ΧΜΑ/μκ/ΚΚ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12441/17 BUDGET 29 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017: παροχή

Διαβάστε περισσότερα

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL A8-0062/17. Τροπολογία

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL A8-0062/17. Τροπολογία 12.6.2017 A8-0062/17 17 του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο Αιτιολογική σκέψη Δ Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, περιλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A8-0217/8. Τροπολογία

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A8-0217/8. Τροπολογία 1.7.2015 A8-0217/8 8 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Martina Anderson, Lidia Senra Rodríguez,

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2018 (OR. en) EUCO 13/18 CO EUR 16 CONCL 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2341(INI)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2341(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2015/2341(INI) 5.4.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-13 Eider Gardiazabal Rubial (PE578.514v01-00) σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική:

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0375/16. Τροπολογία. Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0375/16. Τροπολογία. Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 5.12.2018 A8-0375/16 16 Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas Παράγραφος 7 7. τονίζει ότι συνεχίζεται η ρωσική κατοχή της Ουκρανίας, ότι οι συμφωνίες του Μινσκ - χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να υπάρξει

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0392/1. Τροπολογία. Harald Vilimsky, Mario Borghezio εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0392/1. Τροπολογία. Harald Vilimsky, Mario Borghezio εξ ονόματος της Ομάδας ENF 5.12.2018 A8-0392/1 1 Αιτιολογική σκέψη Ζ Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση έχει αυξήσει την αλληλεξάρτηση, με συνέπεια οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο Πεκίνο ή την Ουάσιγκτον να έχουν άμεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 17.3.2009 PE421.375v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-12 Gérard Deprez (PE420.119v01-00) σχετικά με την ετήσια συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) EUCO 31/16 CO EUR 8 CONCL 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0048/40. Τροπολογία. Gérard Deprez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0048/40. Τροπολογία. Gérard Deprez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 8.3.2018 A8-0048/40 40 Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να επιβαρύνει περαιτέρω το συνολικό μερίδιο των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

B8-1051/2016 } B8-1052/2016 } B8-1055/2016 } B8-1056/2016 } B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 26

B8-1051/2016 } B8-1052/2016 } B8-1055/2016 } B8-1056/2016 } B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 26 B8-1058/2016 } RC1/Τροπ. 26 26 Maria Arena, Edouard Martin, Kathleen Van Brempt, Maria João Rodrigues Yannick Jadot, Karima Delli, Ernest Maragall, Bart Staes Παράγραφος 5 α (νέα) 5α. ζητεί, η εν λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μαδρίτης. Σύνοδος Kορυφής των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διακήρυξη της Μαδρίτης. Σύνοδος Kορυφής των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Απριλίου 2017 Διακήρυξη της Μαδρίτης Σύνοδος Kορυφής των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Εμείς, οι Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0007(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0007(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2017/0007(COD) 2.3.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

6767/17 ΙΑ/μκρ 1 DGC 2A

6767/17 ΙΑ/μκρ 1 DGC 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6767/17 CH 25 AELE 27 MI 168 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2286(BUD)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2286(BUD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2017/2286(BUD) 13.12.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019, τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 8.3.2019 A8-0106/ 001-249 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-249 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση Miriam Dalli Θέσπιση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης A8-0106/2019

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση της Μπρατισλάβας

Η δήλωση της Μπρατισλάβας Μπρατισλάβα, 16 Σεπτεμβρίου 2016 Η δήλωση της Μπρατισλάβας Σήμερα, συναντιόμαστε στην Μπρατισλάβα σε μια κρίσιμη στιγμή για το ευρωπαϊκό μας σχέδιο. Στη σύνοδο κορυφής των 27 κρατών μελών στην Μπρατισλάβα

Διαβάστε περισσότερα