ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+"

Transcript

1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ως βασικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου και την προσέλκυση των νέων, μέσω της υλοποίησης πλέγματος δράσεων που ικανοποιούν παράλληλα της εθνικές και κοινοτικές προτεραιότητες για τη Γ Προγραμματική Περίοδο (απασχόληση, ισότητα, προστασία του περιβάλλοντος, κ.λ.π.). Επιδίωξη της πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών, με την καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών, ανθρώπινων και οικονομικών πόρων τους, την ανακάλυψη νέων πηγών εισοδήματος και την παράλληλη προστασία της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς. Στα πλαίσια της LEADER+, οι άνθρωποι της υπαίθρου: Συμμετέχουν ενεργά και αποφασίζουν οι ίδιοι για την αναπτυξιακή προσπάθεια που γίνεται στην περιοχή τους Προβαίνουν σε μικρές επενδύσεις και δημιουργούν, παράλληλα, ένα ιδιαίτερα παραγωγικό ιστό Ενεργούν συλλογικά και μέσα από δίκτυα (clusters), στηρίζουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, και Κάνουν οι ίδιοι πράξη όσα οραματίζονται για τον τόπο τους. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ PLUS ( + ) ΣΤΟ LEADER Παρά το γεγονός ότι το LEADER διατηρεί το περιεχόμενο των προηγούμενων εφαρμογών (LEADER I & LEADER II), ωστόσο, υπάρχει μια διαφοροποίηση που εκφράζεται με την προσθήκη του ( + ) (plus = επιπλέον). Το LEADER+ επιδιώκει, δηλαδή, κάτι επιπλέον από αυτό που προσέφεραν οι προηγούμενες εφαρμογές και εξακολουθούν να δίνουν σήμερα τα υπόλοιπα προγράμματα του Γ Κ.Π.Σ.. Η διάσταση αυτή ο πιλοτικός χαρακτήρας του προγράμματος εξασφαλίζεται κυρίως μέσω των δικτυώσεων (cluster) και των συνεργασιών που μπορούν να εξασφαλίσουν τη συλλογική στήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων την προώθηση και την βιωσιμότητα των δράσεων. Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ στο Νομό Πιερίας 1

2 Ο ΠΙΛΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η έννοια «πιλοτικός χαρακτήρας» στο Τοπικό Πρόγραμμα θα επιτευχθεί με την οργάνωση και δικτύωση διασύνδεση συμπληρωματικών επιχειρήσεων / δράσεων, οι οποίες κατά παράδοση είναι ανεξάρτητες (π.χ. μονάδες φιλοξενίας, κέντρα εστίασης, μεταποιητικές μονάδες τοπικών προϊόντων, μονάδες οικοτεχνίας χειροτεχνίας, πολιτιστικοί σύλλογοι, περιβαλλοντικές ομάδες, κ.λ.π.) με σκοπό την προώθηση του τοπικού προϊόντος ποιότητας και πολιτισμού και την εφαρμογή νέων μεθόδων που αξιοποιούν όλους τους πόρους της περιοχής. Η λειτουργία του Δικτύου Συμπληρωματικών Επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία: Εξασφάλιση ποιότητας τόσο στις κατασκευές όσο και στις υπηρεσίες Εξυπηρέτηση κοινών στόχων και συμφερόντων (π.χ. προώθηση προβολή) Επίτευξη αποτελεσμάτων που δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αν οι επιχειρηματίες μέλη λειτουργούσαν αυτόνομα και ανεξάρτητα Εξοικονόμηση κόστους και καλύτερη διαχείριση των επιμέρους δράσεων Εξυπηρέτηση κοινής αγοράς στόχου. Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ στο Νομό Πιερίας 2

3 Το δίκτυο των συμπληρωματικών επιχειρήσεων θα κινηθεί στους παρακάτω άξονες: Δίκτυο Συμπληρωματικών επιχειρήσεων Προώθηση προδιαγραφών ποιότητας κατασκευής στα κτίρια Προώθηση αρχών αειφορίας βιοκλιματικού σχεδιασμού στα κτίρια Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας για τον Τουρισμό στην Πιερία Προώθηση τοπικής παραδοσιακής γαστρονομίας Δηλαδή, τήρηση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών ώστε να μην αλλοιωθεί η ταυτότητα της περιοχής, να διατηρηθεί η αισθητική του τοπίου και να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Δηλαδή, ενσωμάτωση τεχνικών προδιαγραφών που προωθούν τις αρχές αειφορίας και το βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτιρίων. Δηλαδή, ένα σύνολο κανόνων επιπλέον της ισχύουσας νομοθεσίας οι οποίοι θα προδιαγράφουν συνεργασίες (π.χ. με πολιτιστικούς φορείς, ομάδες διαχείρισης περιβάλλοντος) και κανόνες ορθών πρακτικών, συμπεριφοράς, φιλοξενίας, κ.λ.π., έτσι ώστε να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της περιοχής, να αναδειχθεί το φυσικό περιβάλλον και η πολιτιστική ταυτότητα Δηλαδή, η καταγραφή των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων διατροφής και των συνταγών της τοπικής παραδοσιακής μαγειρικής της περιοχής εφαρμογής, έτσι ώστε να ενισχυθεί το Δίκτυο Τοπικής Παραδοσιακής Γαστρονομίας να αναδειχθεί η περιοχή και να προωθηθεί η κατανάλωση τοπικών προϊόντων. Απόκτηση Κοινού Σήματος Ποιότητας : «ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΙΕΡΙΑ» Η συμμετοχή στο Δίκτυο Συμπληρωματικών Επιχειρήσεων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όλους τους επενδυτές του Τοπικού Προγράμματος LEADER+. Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ στο Νομό Πιερίας 3

4 ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η LEADER+ Στην Ελλάδα, η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ εφαρμόζεται σε ορεινές περιοχές χαρακτηρισμένες σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατάλογο των ορεινών, μειονεκτικών και με ειδικά προβλήματα περιοχών στις οποίες παρουσιάζεται η εντονότερη κοινωνικοοικονομική υστέρηση. Ωστόσο, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (γεωγραφική γειτνίαση, ύπαρξη προβλημάτων αλλά παράλληλα αναπτυξιακών προοπτικών, κ.λ.π.), περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα και μειονεκτικές περιοχές καθώς και περιοχές Natura Τα τοπικά προγράμματα LEADER+ είναι δυνατόν να υλοποιηθούν και σε περιοχές που καλύπτονται εν μέρει ή στο σύνολό τους από Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου Ο.Π.Α.Α.Χ. μόνο για δράσεις που: Δεν καλύπτονται ή δεν θα συμπεριληφθούν τελικά στο σχεδιασμό του Ολοκληρωμένου Προγράμματος (Ο.Π.Α.Α.Χ.) Λειτουργούν συμπληρωματικά, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των δράσεων του ολοκληρωμένου προγράμματος (π.χ. συνεργασίες, δικτυώσεις, κ.λ.π.) Εξασφαλίζουν την πιλοτική διάσταση του τοπικού προγράμματος και αναδεικνύουν την προστιθέμενη αξία της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας. Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ στο Νομό Πιερίας 4

5 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER+ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Περιοχή εφαρμογής του προγράμματος LEADER +, είναι: Α) 28 Δημοτικά Διαμερίσματα που ανήκουν σε 7 πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. Β) Χαρακτηρισμένες εκτάσεις Natura 2000 που ανήκουν σε 2 πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. Πιο αναλυτικά: Δήμος Δημοτικό Διαμέρισμα Χαρακτηρισμός (Οδηγ.75/268) LEADER+ Ο.Π.Α.Α.Χ. Πιερίων Εκτός Περιοχής Εφαρμογής Ανατολικού Ολύμπου Κολινδρού Κορινού Πύδνας Παντελεήμονας Ορεινή Παντελεήμονας Λεπτοκαρυά Μειονεκτική Λεπτοκαρυά Πόροι Μειονεκτική Πόροι Σκοτίνα Μειονεκτική Σκοτίνα Καστανέα Μειονεκτική Καστανέα Λιβάδι Μειονεκτική Λιβάδι Ρυάκια Μειονεκτική Ρυάκια Κούκκος Μειονεκτική Κούκκος Ν. Τραπεζούντα Μειονεκτική Ν. Τραπεζούντα Σεβαστή Μειονεκτική Σεβαστή Αλώνια Μειονεκτική Αλώνια Παλαιοστάνη Μειονεκτική Παλαιοστάνη Σφενδάμι Μειονεκτική Σφενδάμι Πλαταμώνας Κολινδρός Κορινός Κ. Άγ. Ιωάννης Πύδνα Ελαφίνας Πέτρας Αρωνάς Μειονεκτική Αρωνάς Αρωνάς Έλαφος Μειονεκτική Έλαφος Έλαφος Εξοχή Μειονεκτική Εξοχή Εξοχή Καταλώνια Μειονεκτική Καταλώνια Καταλώνια Λαγορράχη Μειονεκτική Λαγορράχη Λαγορράχη Μοσχοπόταμος Μειονεκτική Μοσχοπόταμος Μοσχοπόταμος Π. Κεραμίδι Μειονεκτική Π. Κεραμίδι Π. Κεραμίδι Τρίλοφος Μειονεκτική Τρίλοφος Τρίλοφος Αγ. Δημήτριος Ορεινή Αγ. Δημήτριος Αγ. Δημήτριος Μηλιά Ορεινή Μηλιά Μηλιά Φωτεινά Ορεινή Φωτεινά Φωτεινά Μοσχοχώρι Μειονεκτική Μοσχοχώρι Μοσχοχώρι Λόφος Πιερίων Βρία Ορεινή Βρία Βρία Ελατοχώρι Ορεινή Ελατοχώρι Ελατοχώρι Ρητίνη Ορεινή Ρητίνη Ρητίνη Λιτοχώρου Λιτόχωρο Περιοχή Natura Λιτόχωρο Δίου Περιοχή Natura Αγ. Σπυρίδωνα Βροντούς Δίου Καρίτσας Κονταριώτισσας Νέας Εφέσσου Λόφος Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ στο Νομό Πιερίας 5

6 ΘΕΜΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Με την Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+, εισάγεται στη διαδικασία του τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασμού, μία νέα διάσταση, το «θέμα συσπείρωσης», γύρω από το οποίο θα πρέπει να διαρθρωθεί η αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής. Το θέμα συσπείρωσης στην πραγματικότητα αποτελεί την ισχυρή χαρακτηριστική πτυχή της περιοχής, τον θεματικό πυρήνα γύρω από τον οποίο μπορούν να κινητοποιηθούν και να συσπειρωθούν οι ενδογενείς δυνάμεις, προκειμένου να προωθηθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, να αναδειχθεί και να διασφαλισθεί η προστιθέμενη αξία της περιοχής και να αρθεί η οικονομική και κοινωνική της απομόνωση. Η διάρθρωση της αναπτυξιακής στρατηγικής και η εξειδίκευση των στόχων του τοπικού προγράμματος, αναδεικνύουν ως κεντρικό θέμα «συσπείρωσης» για την περιοχή παρέμβασης, την ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ στο Νομό Πιερίας 6

7 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Σ ΥΝΟΛΙΚΟ Κ ΟΣΤΟΣ σε Δ ΗΜΟΣΙΑ Δ ΑΠΑΝΗ Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΠΕ Π) Εθνική Συμμετοχή (Υπ. Γεωργίας) Ί ΔΙΑ Σ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο στρατηγικός αναπτυξιακός στόχος του τοπικού προγράμματος είναι: Η διατήρηση και ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, μέσω της συνδυασμένης ανάδειξης και αξιοποίησης της παράδοσης, γνησιότητας και ποιότητας της τοπικής παραγωγής και φιλοξενίας, του αγροτικού τοπίου, των ιστορικών τόπων, της πολιτιστικής ποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος. Ο στρατηγικός αυτός στόχος θα επιτευχθεί με μία προσπάθεια αναδιοργάνωσης του τοπικού παραγωγικού και ανθρώπινου δυναμικού, που θα βασίζεται σε πιλοτικές παρεμβάσεις, στη μεταφορά και διάδοση τεχνογνωσίας και στην ισχυρή τεχνική υποστήριξη, θέτοντας τους παρακάτω γενικούς στόχους: 1. Αύξηση της προστιθέμενης αξίας, μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας, τον εμπλουτισμό και την αύξηση της προσφοράς των τοπικών προϊόντων και των τουριστικών υπηρεσιών. 2. Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής ταυτότητας. 3. Οργάνωση διασύνδεση δικτύωση της περιοχής. Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ στο Νομό Πιερίας 7

8 Το Τοπικό Πρόγραμμα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ διαρθρώνεται σε δύο ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, που περιλαμβάνουν ΜΕΤΡΑ και ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ και ΔΡΑΣΕΙΣ, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω: ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Μέτρο 1.1. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ)». Μέτρο 1.2. «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ». ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Προϋπολογισμός των Επενδύσεων: Δικαιούχοι: Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα Ύψος Ενίσχυσης: 55% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού Ενισχύονται επενδύσεις για τη δημιουργία και βελτίωση των υποδομών διανυκτέρευσης (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 471/2002) για τη συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής. Όλες οι επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας (ως προς την κατασκευή και λειτουργία τους) που θα προκύψουν από τις εμπειρογνωμοσύνες του Τοπικού Προγράμματος. Δημιουργία Νέων: Καθαρή περιοχή LEADER+ Επέκταση Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων: Σε όλη την περιοχή LEADER+. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όλοι οι δικαιούχοι να συμμετέχουν στο δίκτυο ομοειδών / συμπληρωματικών επιχειρήσεων (σε cluster). Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ στο Νομό Πιερίας 8

9 ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Προϋπολογισμός των Επενδύσεων: Δικαιούχοι: Νομικά και Φυσικά πρόσωπα Ύψος Ενίσχυσης: 55% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού Ενισχύονται επενδύσεις για τη δημιουργία και βελτίωση των υποδομών εστίασης για τη συμπλήρωση της δυναμικότητας της περιοχής. Όλες οι επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας (ως προς την κατασκευή και λειτουργία τους) που θα προκύψουν από τις εμπειρογνωμοσύνες του Τοπικού Προγράμματος. Επιπλέον θα πρέπει να συμμετέχουν (α) στο δίκτυο συμπληρωματικών επιχειρήσεων (Cluster) του αγροτικού χώρου (β) στο Δίκτυο Τοπικής Παραδοσιακής Γαστρονομίας (CULINARY HERITAGE - EUROPE ). Δημιουργία Νέων: Καθαρή περιοχή LEADER+ Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων: Σε όλη την περιοχή LEADER+ Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να συμμετέχουν στα ανωτέρω δίκτυα. ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ) Προϋπολογισμός των Επενδύσεων: Δικαιούχοι: Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα. (οι δικαιούχοι δεν είναι απαραίτητο να ασκούν το γεωργικό επάγγελμα) Ύψος Ενίσχυσης: 55% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού Ενισχύονται επενδύσεις για την ανάπτυξη αγροτουρισμού με τη δημιουργία επισκέψιμων αγροκτημάτων με πρόβλεψη υποδομών διανυκτέρευσης. Η δράση αναφέρεται σε επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε ενιαία έκταση τουλάχιστον 20 στρεμμάτων. Θα πρέπει να διαθέτουν άνετη οδική πρόσβαση και να συντελούν στην αύξηση της επισκεψιμότητας με την εγκατάσταση επιδεικτικών καλλιεργειών που θα μπορούν να καθετοποιηθούν ή / και την παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών τουρισμού ή / και με την πρόβλεψη χώρων δημιουργικής απασχόλησης επισκεπτών. Όλες οι επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας (ως προς την κατασκευή και λειτουργία τους) που θα προκύψουν από τις εμπειρογνωμοσύνες του Τοπικού Προγράμματος. Σε όλη την περιοχή LEADER+ Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να συμμετέχουν στο δίκτυο ομοειδών / συμπληρωματικών επιχειρήσεων (σε cluster). Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ στο Νομό Πιερίας 9

10 ΔΡΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ Προϋπολογισμός των Επενδύσεων: Δικαιούχοι: Νομικά και Φυσικά πρόσωπα Ύψος Ενίσχυσης: 55% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού Ενισχύονται επενδύσεις για τη δημιουργία και βελτίωση των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες εναλλακτικών και ειδικών μορφών αγροτικού τουρισμού. Περιλαμβάνονται επενδύσεις που οργανώνουν ποικίλες τουριστικές δραστηριότητες (π.χ. αλεξίπτωτο πλαγιάς, jeep safari, ιππασία, πεζοπορία, ποδηλασία, κωπηλασία, σκοποβολή, τοξοβολία, αναρριχήσεις, ορειβασία και δραστηριότητες του βουνού, συγκεκριμένα του Ολύμπου, κ.λ.π.). Όλες οι επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας (ως προς την κατασκευή και λειτουργία τους) που θα προκύψουν από τις εμπειρογνωμοσύνες του Τοπικού Προγράμματος. Δημιουργία Νέων: Καθαρή περιοχή LEADER+ Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων: Σε όλη την περιοχή LEADER+ Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να συμμετέχουν στο δίκτυο ομοειδών / συμπληρωματικών επιχειρήσεων (σε cluster). ΔΡΑΣΗ ΤΟΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός των Επενδύσεων: Δικαιούχοι: Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα, Συλλογικοί φορείς Ύψος Ενίσχυσης: 55% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού Ενισχύεται η δημιουργία τοπικού κέντρου οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού με σκοπό την οργάνωση κοινών υπηρεσιών προβολής, προώθησης και πώλησης τουριστικών πακέτων, κ.λ.π.. Σε όλη την περιοχή LEADER+ και ειδικά σε κομβικό σημείο της περιοχής παρέμβασης. ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός των Επενδύσεων: Δικαιούχοι: Νομικά και Φυσικά πρόσωπα Ύψος Ενίσχυσης: 55% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού Ενισχύονται επενδύσεις για τη δημιουργία και βελτίωση των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του αγροτικού τουρισμού (παραδοσιακά Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ στο Νομό Πιερίας 10

11 καφενεία, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης επισκεπτών). Όλες οι επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας (ως προς την κατασκευή και λειτουργία τους) που θα προκύψουν από τις εμπειρογνωμοσύνες του Τοπικού Προγράμματος. Επενδύσεις του τύπου «Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης επισκεπτών» ως ιδιωτικές επενδύσεις σε προβληματικές περιοχές, μπορούν να εφαρμοστούν από την Κ.Π. LEADER+ και στην επικαλυπτόμενη περιοχή πλην των επενδύσεων τύπου «παραδοσιακά καφενεία», τα οποία ως επενδυτική δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί από την Κ.Π. LEADER+ μόνο στις μη επικαλυπτόμενες περιοχές, δεδομένου ότι τέτοιου είδους επενδύσεις στην επικαλυπτόμενη περιοχή θα υλοποιηθούν από το Ο.Π.Α.Α.Χ. των Πιερίων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να συμμετέχουν στο δίκτυο ομοειδών / συμπληρωματικών επιχειρήσεων (σε cluster). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΡΑΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ, ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Κ.Λ.Π.) Προϋπολογισμός των Επενδύσεων: Δικαιούχοι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ύψος Ενίσχυσης: 55% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού Η δράση αφορά στην ενίσχυση της ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού μονάδων στον τομέα της οικοτεχνίας, της χειροτεχνίας, των ειδών παραδοσιακής τέχνης κ.λ.π.. Όλες οι επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας (ως προς την κατασκευή και λειτουργία τους) που θα προκύψουν από τις εμπειρογνωμοσύνες του Τοπικού Προγράμματος και να συμμετέχουν στο δίκτυο ομοειδών / συμπληρωματικών επιχειρήσεων (σε cluster). Η δράση θα υλοποιηθεί εκτός περιοχής Ο.Π.Α.Α.Χ.. Ωστόσο, στο πλαίσιο της Κ.Π. LEADER+, μπορούν να υλοποιηθούν τέτοιου είδους επενδυτικές ενέργειες και στην επικαλυπτόμενη περιοχή μόνο από φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο ομοειδών / συμπληρωματικών επιχειρήσεων (σε cluster). Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ στο Νομό Πιερίας 11

12 ΔΡΑΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ Προϋπολογισμός των Επενδύσεων: Δικαιούχοι: Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Ύψος Ενίσχυσης: 55% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού Ενισχύονται μικρές επιχειρήσεις αξιοποίησης επεξεργασίας τοπικών πρώτων υλών (π.χ. πέτρα, ξύλο). Όλες οι επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας (ως προς την κατασκευή και λειτουργία τους) που θα προκύψουν από τις εμπειρογνωμοσύνες του Τοπικού Προγράμματος και να συμμετέχουν στο δίκτυο ομοειδών / συμπληρωματικών επιχειρήσεων (σε cluster). Η δράση θα υλοποιηθεί εκτός περιοχής Ο.Π.Α.Α.Χ.. Ωστόσο, στο πλαίσιο της Κ.Π. LEADER+, μπορούν να υλοποιηθούν τέτοιου είδους επενδυτικές ενέργειες και στην επικαλυπτόμενη περιοχή μόνο από φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο ομοειδών / συμπληρωματικών επιχειρήσεων (σε cluster). ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Προϋπολογισμός των Επενδύσεων: Δικαιούχοι : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ύψος Ενίσχυσης : 50% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού Ενισχύονται επενδύσεις για τη δημιουργία και βελτίωση επιχειρήσεων που μεταποιούν, τυποποιούν προϊόντα ΦΥΤΙΚΗΣ παραγωγής. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων αυτών μπορεί να είναι μεταποίηση τυποποίηση αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης (κάστανα, φρούτα, ξηροί καρποί και άλλα προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά). Απόλυτη προτεραιότητα θα δοθεί στις μονάδες που χρησιμοποιούν τοπικές πρώτες ύλες και παράγουν νέα / καινοτόμα προϊόντα. Στις επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την απόκτηση σήματος ποιότητας (H.A.C.C.P., κ.λ.π.). Όλες οι επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας (ως προς την κατασκευή και λειτουργία τους) που θα προκύψουν από τις εμπειρογνωμοσύνες του Τοπικού Προγράμματος και να συμμετέχουν στο δίκτυο ομοειδών / συμπληρωματικών επιχειρήσεων (σε cluster). Η δράση θα υλοποιηθεί εκτός περιοχής Ο.Π.Α.Α.Χ.. Ωστόσο, στο πλαίσιο της Κ.Π. LEADER+, μπορούν να υλοποιηθούν τέτοιου είδους επενδυτικές ενέργειες και στην επικαλυπτόμενη περιοχή μόνο από φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο ομοειδών / συμπληρωματικών επιχειρήσεων (σε cluster). Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ στο Νομό Πιερίας 12

13 ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Προϋπολογισμός των Επενδύσεων: Δικαιούχοι : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ύψος Ενίσχυσης : 50% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού Ενισχύονται επενδύσεις για τη δημιουργία και βελτίωση επιχειρήσεων που μεταποιούν, τυποποιούν προϊόντα ΖΩΙΚΗΣ παραγωγής. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων αυτών μπορεί να είναι μεταποίηση τυποποίηση αγροτικών προϊόντων ζωικής προέλευσης (γαλακτοκομικά, τυροκομικά, ντόπια κρέατα, πουλερικά, θηράματα, μέλι και προϊόντα κυψέλης και άλλα προϊόντα που παρουσιάζουν ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά). Απόλυτη προτεραιότητα θα δοθεί στις μονάδες που χρησιμοποιούν τοπικές πρώτες ύλες και παράγουν νέα / καινοτόμα προϊόντα. Στις επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την απόκτηση σήματος ποιότητας (H.A.C.C.P., κ.λ.π.). Όλες οι επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας (ως προς την κατασκευή και λειτουργία τους) που θα προκύψουν από τις εμπειρογνωμοσύνες του Τοπικού Προγράμματος και να συμμετέχουν στο δίκτυο ομοειδών / συμπληρωματικών επιχειρήσεων (σε cluster). Η δράση θα υλοποιηθεί εκτός περιοχής Ο.Π.Α.Α.Χ.. Ωστόσο, στο πλαίσιο της Κ.Π. LEADER+, μπορούν να υλοποιηθούν τέτοιου είδους επενδυτικές ενέργειες και στην επικαλυπτόμενη περιοχή μόνο από φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο ομοειδών / συμπληρωματικών επιχειρήσεων (σε cluster). ΔΡΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑ Προϋπολογισμός των Επενδύσεων: Δικαιούχοι : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ύψος Ενίσχυσης : 55% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού Ενισχύονται επενδύσεις για τη δημιουργία και βελτίωση επιχειρήσεων που παράγουν είδη διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση. Με την υλοποίηση της δράσης θα ενισχυθούν επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής, αρτοσκευασμάτων, ζυμαρικών και άλλα είδη διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση με ιδιαίτερα τοπικά παραδοσιακά χαρακτηριστικά. Απόλυτη προτεραιότητα θα δοθεί στις μονάδες που χρησιμοποιούν τοπικές πρώτες ύλες και παράγουν προϊόντα διαφοροποιημένης καταναλωτικής μορφής ή / και πρωτότυπης τυποποίησης και προάγουν την τοπική παραδοσιακή γαστρονομία. Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ στο Νομό Πιερίας 13

14 Όλες οι επενδύσεις θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας (ως προς την κατασκευή και λειτουργία τους) που θα προκύψουν από τις εμπειρογνωμοσύνες του Τοπικού Προγράμματος και να συμμετέχουν στο δίκτυο ομοειδών / συμπληρωματικών επιχειρήσεων (σε cluster). Η δράση θα υλοποιηθεί εκτός περιοχής Ο.Π.Α.Α.Χ.. Ωστόσο, στο πλαίσιο της Κ.Π. LEADER+, μπορούν να υλοποιηθούν τέτοιου είδους επενδυτικές ενέργειες και στην επικαλυπτόμενη περιοχή μόνο από φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο ομοειδών / συμπληρωματικών επιχειρήσεων (σε cluster). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ, ΤΟΜΕΑΚΗ, ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO, HACCP) Προϋπολογισμός των Επενδύσεων: Δικαιούχοι : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ύψος Ενίσχυσης : 75% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού Ενισχύεται η εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO, HACCP) σε επιχειρήσεις που ενισχύονται στα πλαίσια του μέτρου 1.2 (ενισχύσεις σε επενδύσεις στήριξη στην επιχειρηματικότητα) Καθαρή περιοχή LEADER+ Στην περίπτωση που ενέργειες εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO, HACCP), αποτελεί μια από τις ενέργειες που προτείνονται από τα πρωτόκολλα συμφωνίας φορέων cluster που χρηματοδοτείται από την Κ.Π. LEADER+, τότε η ενέργεια αυτή δύναται να χρηματοδοτηθεί από την Κ.Π. LEADER+ και σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επικαλυπτόμενη περιοχή. ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΟΜΟΕΙΔΩΝ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (CLUSTERS) Προϋπολογισμός των Επενδύσεων: Δικαιούχοι : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ύψος Ενίσχυσης : 75% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού με καθεστώς ενίσχυσης όπως αυτό ορίζεται στον ΕΚ 69/2001 κανόνας De Minimis : ( ανά τριετία) και μέχρι 75% των επιλέξιμων δαπανών Με την υλοποίηση της δράσης θα ενισχυθούν ενέργειες που οδηγούν σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό αποτέλεσμα, δηλαδή σε δημιουργία μόνιμων Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ στο Νομό Πιερίας 14

15 επιχειρηματικών συνεργασιών (δικτύωση) στον τομέα του αγροτικού τουρισμού. Η δικτύωση θα γίνει μεταξύ επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού, μικρών επιχειρήσεων του αγροτικού και των λοιπών τομέων της οικονομίας που δραστηριοποιούνται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος. Στη δικτύωση προβλέπεται ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων 5, ενώ θα είναι δυνατή η συμμετοχή επιχειρήσεων του τομέα παροχής υπηρεσιών καθώς και των συλλογικών φορέων που αναδεικνύουν με την δράση τους τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΛΕΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Προϋπολογισμός των Επενδύσεων: Δικαιούχοι : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ύψος Ενίσχυσης : 75% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού με καθεστώς ενίσχυσης όπως αυτό ορίζεται στον ΕΚ 69/2001 κανόνας De Minimis : ( ανά τριετία) και μέχρι 75% των επιλέξιμων δαπανών Η δράση καλύπτει τη στήριξη των ενδιαφερόμενων φορέων σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, έτσι ώστε να οργανώσουν κοινές υπηρεσίες προβολής, προώθησης και πώλησης τουριστικών πακέτων, ώστε να ομαλοποιηθεί η ζήτηση και αντίστοιχα η προσφορά υπό όρους σύγχρονου marketing (on line κράτηση δωματίων στα αγροτουριστικά καταλύματα της περιοχής παρέμβασης σε real time, προβολή των κέντρων εστίασης αλλά και σημείων υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος των τουριστικών διαδρομών του τοπικού προγράμματος, κ.λ.π.). Η δράση ενισχύει τον συλλογικό φορέα για να προμηθευτεί τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα συστήματα οργάνωσης (π.χ. ηλεκτρονικά συστήματα, H/Y, κ.λ.π.) των ενδιαφερόμενων μελών. Σκοπός της δράσης είναι η προβολή του συγκριτικού πλεονεκτήματος του αγροτουριστικού προϊόντος της περιοχής παρέμβασης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και σύγχρονων τρόπων marketing και management. ΔΡΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, Κ.Λ.Π.) ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ Προϋπολογισμός των Επενδύσεων: Δικαιούχοι : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ύψος Ενίσχυσης : 75% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού και σύμφωνα με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας Η παρούσα δράση αναφέρεται στην ενίσχυση παραγωγών, συνεταιρισμών και επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο γεωργικό τομέα να προβούν σε εγκατάσταση σημάτων ποιότητας (Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., βιολογικά, κ.λ.π.) έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα της ποιότητας και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους. Καθαρή περιοχή LEADER+ Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ στο Νομό Πιερίας 15

16 Μέτρο 1.3: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. Θα υλοποιηθούν δράσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ στο Νομό Πιερίας. Οι θεματικές ενότητες, θα είναι: Κατάρτιση σε θέματα τουριστικών δραστηριοτήτων. Κατάρτιση σε θέματα ποιότητας και προώθησης τοπικού προϊόντος. Κατάρτιση σε θέματα Τοπικής Παραδοσιακής Γαστρονομίας. Κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εκπόνηση απαραιτήτων μελετών εμπειρογνωμοσυνών οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες των κριτηρίων καινοτομίας και ποιότητας που προβλέπονται από τις δράσεις του τοπικού προγράμματος. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Προϋπολογισμός των Επενδύσεων: Δικαιούχοι: Συλλογικοί Φορείς ΜΜΕ, Ο.Τ.Α., Ν.Α., Ο.Τ.Δ. Ύψος Ενίσχυσης : 70% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους με καθεστώς ενίσχυσης όπως αυτό ορίζεται στον ΕΚ 69/2001 κανόνας De Minimis : ( ανά τριετία) και μέχρι 70% των επιλέξιμων δαπανών Με την δράση ενισχύονται ενέργειες προβολής της περιοχής παρέμβασης ή και των τομέων του τοπικού κοινωνικοοικονομικού ιστού (πολιτιστικοί πόροι, φυσικοί πόροι, παραδόσεις, κ.λ.π.) Οι ενέργειες που θα υλοποιήσουν οι δικαιούχοι πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο ενός προγράμματος δημοσιότητας το οποίο θα βρίσκεται σε συνάφεια με τους γενικότερους στόχους και την στρατηγική η οποία θα έχει επιλεχθεί για την περιοχή παρέμβασης. Η δράση υλοποιείται με στόχο την προσέλκυση ομάδων επισκεπτών στις περιοχές με σκοπό την άρση της απομόνωσης των περιοχών μέσω της προβολής των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ στο Νομό Πιερίας 16

17 Μέτρο 1.4. «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ». ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ, ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Προϋπολογισμός των Επενδύσεων: Δικαιούχοι: Ο.Τ.Α., Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς, Μ.Κ.Ο. Ύψος Ενίσχυσης : 100% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους Η δράση περιλαμβάνει: την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος την τόνωση της περιβαλλοντικής συνείδησης και την ενίσχυση του εθελοντισμού Δικαιούχοι της δράσης θα είναι οι ομάδες περιβαλλοντικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης αλλά και ομάδες ενεργών πολιτών, οι οποίες θα ενισχυθούν για την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού και την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού με σκοπό την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και την τόνωση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Μεταξύ των δραστηριοτήτων τους θα είναι οι δενδροφυτεύσεις και η προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση. Οι δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν από την Κ.Π. LEADER+ και στην επικαλυπτόμενη περιοχή, με την προϋπόθεση όμως ότι τα έργα αυτά δεν προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Ο.Π.Α.Α.Χ. των Πιερίων και οι τελικοί δικαιούχοι (ΟΤΑ, Κοινότητες) δεν προτίθενται να τα υλοποιήσουν στα πλαίσια εφαρμογής του Ο.Π.Α.Α.Χ. των Πιερίων. ΔΡΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Προϋπολογισμός των Επενδύσεων: Δικαιούχοι: Ο.Τ.Α. Προβλεπόμενο κόστος : 100% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους Με την υλοποίηση του έργου επιδιώκεται η υποβοήθηση της άγριας ζωής σε επιλεγμένες θέσεις της περιοχής παρέμβασης. Η δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με μελέτη που θα συντάξουν οι εμπλεκόμενοι γεωγραφικά Ο.Τ.Α. και θα εγκρίνει η Διεύθυνση Δασών. Η υλοποίηση των εργασιών θα γίνει από τους Ο.Τ.Α. μέσω προγραμματικής σύμβασης με τη Διεύθυνση Δασών (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας). Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ στο Νομό Πιερίας 17

18 Η δράση περιλαμβάνει : Εκπόνηση Μελέτης (από τους ΟΤΑ και έγκριση από τη Δ/νση Δασών) Προμήθεια και τοποθέτηση ποτίστρων, ταΐστρων, κ.λ.π.. Η δράση μπορεί να υλοποιηθεί από την Κ.Π. LEADER+ και στην επικαλυπτόμενη περιοχή των Πιερίων, με την προϋπόθεση όμως ότι τα έργα αυτά δεν προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Ο.Π.Α.Α.Χ. των Πιερίων και οι τελικοί δικαιούχοι (ΟΤΑ) δεν προτίθενται να τα υλοποιήσουν στα πλαίσια εφαρμογής του Ο.Π.Α.Α.Χ. των Πιερίων. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΡΑΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΩΝ, ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ, Κ.Λ.Π.) ΜΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Προϋπολογισμός των Επενδύσεων: Δικαιούχοι: Ο.Τ.Α., Νομικά Πρόσωπα, Συλλογικοί Φορείς, Μ.Κ.Ο. Προβλεπόμενο κόστος : 100% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους Η δράση αφορά στην οικιστική αναβάθμιση περιοχών (οικισμών, γειτονιών, κ.λ.π.) οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον αλλά και κτισμάτων που εντάσσονται σε αυτές, καθώς και στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν πρέπει να είναι συνολικές και «ολοκληρωμένες» στα πλαίσια ενός ευρύτερου και μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού σχεδιασμού του οικισμού, θα πρέπει να αποφευχθούν μεμονωμένες χωρικές και κτιριακές παρεμβάσεις οι οποίες δεν θα συνδέονται μεταξύ τους. Η δράση θα εφαρμοστεί σε περιοχές εκτός Ο.Π.Α.Α.Χ.. Ωστόσο, δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν από την Κ.Π. LEADER+ και στην επικαλυπτόμενη περιοχή, με την προϋπόθεση όμως ότι τα έργα αυτά δεν προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Ο.Π.Α.Α.Χ. των Πιερίων και οι τελικοί δικαιούχοι (ΟΤΑ, Κοινότητες) δεν προτίθενται να τα υλοποιήσουν στα πλαίσια εφαρμογής του Ο.Π.Α.Α.Χ. των Πιερίων. Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ στο Νομό Πιερίας 18

19 ΔΡΑΣΗ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΘΕΑΤΡΑ, Κ.Λ.Π.) Προϋπολογισμός των Επενδύσεων: Δικαιούχοι: Ο.Τ.Α., Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, συλλογικοί φορείς, Μ.Κ.Ο. Ύψος Ενίσχυσης : 100% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους Στα πλαίσια της δράσης θα ενισχυθεί η κατασκευή και ο εξοπλισμός κέντρων πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων (πολιτιστικά κέντρα, Σχολείο Περιβάλλοντος, θέατρα, κ.λ.π.). Οι δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν από την Κ.Π. LEADER+ και στην επικαλυπτόμενη περιοχή, με την προϋπόθεση όμως ότι τα έργα αυτά δεν προβλέπονται στο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Ο.Π.Α.Α.Χ. των Πιερίων και οι τελικοί δικαιούχοι (ΟΤΑ, Κοινότητες) δεν προτίθενται να τα υλοποιήσουν στα πλαίσια εφαρμογής του Ο.Π.Α.Α.Χ. των Πιερίων. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Προϋπολογισμός των Επενδύσεων: Δικαιούχοι: Ο.Τ.Α., Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Σωματεία, Λοιποί Συλλογικοί Φορείς Ύψος Ενίσχυσης: 75% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους ( ανά τριετία και μέχρι 75% των επιλέξιμων δαπανών) Η παρούσα δράση αναφέρεται στην οργάνωση και τη στήριξη της ενεργοποίησης σε θέματα πολιτισμού. Ως σκοπό έχει την δημιουργία μόνιμης και συνεχούς πολιτιστικής παρουσίας στην περιοχή, για την ευρύτερη και σταθερή προβολή των πολιτιστικών αξιών της και της λαογραφικής ποικιλότητάς της. Με τη δράση θα υπάρχει η δυνατότητα οργανωμένης προβολής και αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων του πολιτιστικού αποθέματος και της ιστορίας της περιοχής για τουριστικούς λόγους. Η δράση αφορά τις παρακάτω ενέργειες : Οργάνωση και τη στήριξη της συλλογικής ενεργοποίησης σε θέματα πολιτισμού Ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής Περιλαμβάνει έργα και εργασίες ανάδειξης της ιστορίας της ευρύτερης περιοχής. Δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν και από την Κ.Π. LEADER+ στην επικαλυπτόμενη περιοχή, με την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές θα διαφοροποιούνται (διαφορετικό φυσικό αντικείμενο) από τις αντίστοιχες ενέργειες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Ο.Π.Α.Α.Χ. των Πιερίων. Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ στο Νομό Πιερίας 19

20 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Μέτρο 2.1. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Μέτρο 2.2. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΟ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ : ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: ΜΟΧΛΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ στο Νομό Πιερίας 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. Κ.Π. «LEADER+» ( )

Ε.Π. Κ.Π. «LEADER+» ( ) Ε.Π. Κ.Π. «LEADER+» (2000-2006) Το τοπικό πρόγραμμα Leader+ της Αναπτυξιακής Κιλκίς δομήθηκε γύρω από την έννοια της υπεροχής συγκεράζοντας σε αυτή έννοιες όπως αυτή της ολικής ποιότητας, της αειφορείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική ημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

43,97 % 43,97 % 1698/2005,

43,97 % 43,97 % 1698/2005, 5.3.3. Άξονας 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας Κατά τη Γ Προγραµµατική Περίοδο στο πλαίσιο του µονοταµειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος (Ε.Π.) «Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΝΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΝΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Καστοριά, 26.03.2013 Αριθ. πρωτ.: 2258 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ LEADER 2007 2013 Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ LEADER 2007 2013 Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ LEADER 2007 2013 Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Σεπτέμβριος 2010 Πίνακας Περιεχόμενων Πρότασης Κεφάλαιο Τίτλος Σελίδα Πίνακας Περιεχομένων i ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π. : ΠΡΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ

Α. Π. : ΠΡΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες ΤΗΛ FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝ. ΕΛ. ΚΙΣ. Α. Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝ. ΕΛ. ΚΙΣ. Α. Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ- ΚΙΣΣΑΒΟΥ (ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ) Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. ΑΝ. ΕΛ. ΚΙΣ. Α. Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. ΑΝ. ΕΛ. ΚΙΣ. Α. Ε. ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων

Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων www.kenakap.gr Δράσεις Δημοσίου Ενδιαφέροντος στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ν. Τρικάλων Λάρισα, 9 Μαρτίου 2012 Βάιος ΚΟΥΤΗΣ Υποδ/ντης ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ Η Αναπτυξιακή Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική ανάπτυξη & κοινωνική επιχειρηματικότητα

Τοπική ανάπτυξη & κοινωνική επιχειρηματικότητα Τοπική ανάπτυξη & κοινωνική επιχειρηματικότητα Βάϊος Κουτής Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ/CLLD) Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης

Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.2 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ «ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε.» Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

LEADER. καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη

LEADER. καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη LEADER καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη LEADER από το 1991 έως σήμερα LEADER I 25 ΟΤΔ Η αρχή μίας νέας προσέγγισης - ολοκληρωμένη και πολυτομεακή ανάπτυξη- Πειραματική εφαρμογή LEADER II 52 ΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας H Ανατολική Πελοπόννησος ετοιμάζεται! LEADER ΙΙ (1994-2001) Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν τόσο η εξομάλυνση των δυσμενών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό. Υπουργείο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Αγροτικής LEADER. ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

Ευρωπαϊκό. Υπουργείο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Αγροτικής LEADER. ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 2 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CLLD / LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Α.Α ΜΕΤΡΟ 19. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

CLLD / LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Α.Α ΜΕΤΡΟ 19. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD / LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Α.Α. 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ πρώην 1 Ανάπτυξη μέσω του CLLD / LEADER Η Εθνική Οικονομία αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 ΑΧΑΪΑ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER 2 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Εισηγητής: Καλτσίδης Ιωάννης Στέλεχος ΟΤΔ 1 CLLD/LEADER «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 3313/B/ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 2635 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΕΚ 3313/B/ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 2635 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΕΚ 3313/B/20-09-2017 Αθήνα, 13-09-2017 Αρ. Πρωτ.: 2635 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΑΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 Δήμος Σοφάδων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 79 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Ο Δήμος Σοφάδων, όπως διαμορφώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2014-2020 Νήσων Δήμων ΠΕ Αττικής Υπομέτρο 19.2 Σκοπός Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 3 (πρώην ΟΠΑΑΧ) με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης.

L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων. L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης. ΥΠΟΜΕΤΡΟ ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ % ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ %. ΕΘΝΙΚΗ %. Ι ΙΑ % 311 ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων L311-1 Ιδρύσεις, µικρής δυναµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. ΑΝ. ΕΛ. ΚΙΣ. Α. Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. ΑΝ. ΕΛ. ΚΙΣ. Α. Ε. 4 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ (ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ) Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΘ ΑΕ για την 2η Προκήρυξη Δράσεων του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΑΥΓΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Έπαρχε, κύριε Δήμαρχε της Μύρινας που μας φιλοξενείτε, κύριοι Δήμαρχοι των υπολοίπων

Κος ΑΥΓΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Έπαρχε, κύριε Δήμαρχε της Μύρινας που μας φιλοξενείτε, κύριοι Δήμαρχοι των υπολοίπων Κος ΑΥΓΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Έπαρχε, κύριε Δήμαρχε της Μύρινας που μας φιλοξενείτε, κύριοι Δήμαρχοι των υπολοίπων Δήμων της Λήμνου αλλά και σημαντικών περιοχών της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση -προβολή)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση -προβολή) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 3 (πρώην ΟΠΑΑΧ) με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Α, Β και Γ Γυμνασίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ σχολικό έτος 2016-17 Κ Ε Ρ Α Μ Ω Τ Η Το επιχειρηματικό σχέδιο παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη επενδυτική πρόταση μιας επιχείρησης, με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2014-2020 Νομού Πιερίας, Πιερική Αναπτυξιακή, Υπομέτρο 19.2 Σκοπός Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου.

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου. ΑΘΗΝΑ 24-11-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2358 ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2014-2020 Νομού Χαλκιδικής Υπομέτρο 19.2 Σκοπός Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ

Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 2014-2020 ΚουζούκοςΚωνσταντίνος Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων H ΤΑΠΤοΚ αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. 1.Τι είναι τα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) εντάσσονται στον Άξονα 2 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 LEADER ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η Ελεύθερη Επαρχία

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές Αρωµατικών-Φαρµακευτικών και Ενεργειακών φυτών» Εναλλακτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε. Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης CLLD / LEADER

Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε. Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης CLLD / LEADER Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ.) Α.Ε. Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης CLLD / LEADER 2014-2020 Απρίλιος 2019 Σύντομη Ενημέρωση Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Προκηρυσσόμενων υποδράσεων στα Δωδεκάνησα (Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Π ΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. (1999 2003)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Π ΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. (1999 2003) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟ ΤΟ LEADER ΙΙ ΣΤΟ LEADER PLUS» Με γενικό τίτλο «ΑΠΟ ΤΟ LEADER ΙΙ ΣΤΟ LEADER PLUS» η Ομάδα Τοπικής Δράσης διοργάνωσε ημερίδα (στις 27 7 2001),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ. CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ. CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ CLLD/LEADER 2014-2020 Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μέτρο 19 ΠΑΑ 2014-2020 «Στήριξη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) : «ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας Ομιλήτρια: Αγγελική Μανιταρά Οικονομολόγος Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. 12 Οκτωβρίου 2015 H Ανατολική Πελοπόννησος ετοιμάζεται! LEADER

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τα εξής μέτρα, υπομέτρα και δράσεις:

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τα εξής μέτρα, υπομέτρα και δράσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2014-2020 Νομού Σερρών Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών, Υπομέτρο 19.2 Σκοπός Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

-Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013Κανονισμός (ΕΕ) 50% 1305/2013 άρθρο 17. -Κανονισμός (ΕΕ) 1407/ % -Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 άρθρο 19

-Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013Κανονισμός (ΕΕ) 50% 1305/2013 άρθρο 17. -Κανονισμός (ΕΕ) 1407/ % -Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 άρθρο 19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 19.2.2 ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους ΥΠΟ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΣ Αφορά: Μικρές και πολύ μικρές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΠΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 60/01 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΛΑΤΟΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011

ΗΜΠΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 60/01 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΛΑΤΟΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΗΜΠΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 60/01 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΛΑΤΟΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Εννοιολογικό περιεχόμενο του Αγροτουρισμού H ανάδειξη και στήριξη: της ήπιας και μικρής κλίμακας προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2014-2020 Νομών Φθιώτιδας και Ευρυτανίας Υπομέτρο 19.2 Σκοπός Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑ (σε ώρες) ΠΡΑΚΤΙΚΗ (σε ώρες) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 1 η Ελληνική Γεωργία στην Ε.Ε. Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Παγκοσμιοποίηση αγοράς. Δυνατότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1:Αντικείμενο της πρόσκλησης

Άρθρο 1:Αντικείμενο της πρόσκλησης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός των µέτρων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση έχει ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός των µέτρων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση έχει ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER+ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80%

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80% Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-20 είναι το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας που επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής «Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Επιλογής Ιδιωτικών Έργων (δράση L123α)

Κριτήρια Επιλογής Ιδιωτικών Έργων (δράση L123α) (δράση L123α) Α1 Πλήρης και ορθή συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας 3% Το βαθμολογείται κατόπιν της εξέτασης του συνόλου του περιεχομένου του Φακέλου Υποψηφιόηττας πλήρης φάκελος 1 ελλιπής φάκελος που

Διαβάστε περισσότερα

Δράση L311-2 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

Δράση L311-2 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής Δράση L311-2 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής Γνωρίστε τη Δράση... Περιγραφή της Δράσης Η 3. δράση αφορά τις παρακάτω ενέργειες : Την ίδρυση χώρων εστίασης και αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Κωδικός υπό δράσης 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού, κλπ), συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤοΚ) ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ράλλης Γκέκας Σύμβουλος ΚΕΔΕ Κόνιτσα, Σεπτέμβριος 2017 ΒΑΣΙΚΆ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ Γιατί είναι αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΤΕΥΧΟΣ 1: ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΤΕΥΧΟΣ 1: ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 Ενημερωτικό Δελτίο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΤΕΥΧΟΣ 1: ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Χαιρετισμός - Μήνυμα του κ. Θεοδωρίδη Ι. Θεόδωρου Προέδρου Δ.Σ και Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας

Διαβάστε περισσότερα