ΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΩΣ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΙΕΣ ΤΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΩΣ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΙΕΣ ΤΟΥΣ"

Transcript

1 ΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΩΣ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΙΕΣ ΤΟΥΣ Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά φαινόμενα της κοινωνικής ζωής ενός τόπου είναι και η γλώσσα με την οποία επικοινωνούν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Η ζωντανή επικοινωνία είναι ο καθημερινός προφορικός λόγος, ενώ η γραπτή, όπως και η μαγνητοφωνημένη σήμερα ομιλία, είναι γλώσσα τόσο του παρόντος, όσο και του παρελθόντος. Η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα με την αρχαιότερη γραπτή ιστορία στην Ευρώπη. Παράλληλα όμως ο ελληνικός λαός δεν έπαυσε να την ομιλεί όλο το διάστημα της μακραίωνης ιστορίας του, γι αυτό και η ιστορία του ελληνικού έθνους είναι μαζί και η ιστορία της γλώσσας του. Πριν από έναν ακριβώς αιώνα το 1892 ο ιδρυτής της Γλωσσολογίας στην Ελλάδα Γεώργιος Χατζιδάκης προλόγισε το βιβλίο: Αρχεία της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης1, τιμώντας τις εργασίες δυο συμπατριωτών μας που ήταν μαθητές του: του Καταφυγιώτη Ιωάννη Τσικοπούλου2 και του Βελβεντινού Ευθυμίου Μπουντώνα3. 4 Εξηγώντας εκεί την αξία της μελέτης της νεώτερης ελληνικής γλώσσας και ειδικότερα των διαλέκτων και των ιδιωμάτων της, έγραψε επιγραμματικά ότι αυτή είναι: Τό άρχειον εις δ απ' αιώνων αί παλαιότεραι γενεαί έναπέθηκαν τάς τύχας αυτών*. Πράγματι, η μελέτη των γλωσσικών ιδιωμάτων του ελληνικού λαού μας βοηθεί να γνωρίσουμε γενικότερα τη ζωή: γεωργική, ποιμενική, ναυτική κλπ. των ανθρώπων που τα μιλούν. Μαθαίνουμε για τις παραδόσεις του για τη θρησκεία, τα έθιμα για τη γέννηση, τη βάφτιση, τον γάμο, τον θάνατο, τις προλήψεις και δεισιδαιμονίες του. Γνωρίζουμε τη σοφία του στις παροιμίες και τα αποφθέγματα, την ευστροφία του πνεύματός του στις σκωπτικές διη 1. Αρχεία της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης, εκδιδόμενα υπό του Συλλόγου «ΚΟΡΑΗ», τόμος Α' - τεύχος Α' και Β', Αθήνησιν Εδώ περιλαμβάνεται ως Πρόλογος: ΈκΟεσις περί των εις τον γλωσσικόν διαγωνισμόν του Συλλόγου Κοραή υποβληοέντων πονημάτων (σελ. ε ' - λ' αναγνωσοείσα υπό του Εισηγητού Γ. Ν. Χατζιδάκη). 2. I. Τσικοπούλου, Μελέτη περί Λεξικού της καθ ημάς δημώδους γλώσσης, Αρχεία κλπ., έ.α., σσ ΕυΟ. Μπουντώνα, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος Βελβεντού και των περιχώρων αυτού: Αρχεία κλπ., έ.α., σσ Αρχεία κλπ., έ.α., σ. ε '.

2 296 A. I. Θαβώρης γήσεις, στα ευθυμογραφήματα και στα ανέκδοτα και καθημερινά αστεία. Κι ακόμα τη λογοτεχνική του ικανότητα στα δημοτικά τραγούδια, στα μοιρολόγια και στα παραμύθια. Μας βοηθάει τέλος να αφουγκραστούμε γενικά την ψυχή του, που είναι αστείρευτη πηγή έξυπνων και ζωηρών εκφράσεων και παρομοιώσεων. Είναι όλα αυτά τα χαρίσματα και ο πλούτος που ενέπνευσαν και εμπνέουν πάντοτε τους καλλιτέχνες του λόγου και τους δόκιμους ποιητές μας. Μελετώντας τη γλώσσα των απλών ανθρώπων θα εννοήσουμε ότι όλος αυτός ο κόσμος ο αφανής δεν έπαυσε ποτέ να εργάζεται σωματικά και ψυχικά, ώστε να κερδίσει τελικά την αγάπη και τη συμπάθεια όλων μας5. Η καταγραφή και η γενικότερη συγκέντρωση του γλωσσικού αυτού υλικού είναι μια ιστορία, η οποία φυσικά δεν θα μας απασχολήσει σήμερα εδώ6. Τα τοπικά γλωσσικά ιδιώματα της περιοχής του νομού Κοζάνης ανήκουν σε μια μεγάλη κατηγορία νεοελληνικών ιδιωμάτων, τα οποία στη Γλωσσολογία τα ονομάζουμε βόρεια νεοελληνικά ιδιώματα. Τα ιδιώματα αυτά χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι παρουσιάζουν δύο κύρια φωνητικά γνωρίσματα, πολύ γνωστά ακόμα και στους μη ειδικούς. Όμως όχι μόνο αυτοί, αλλά και οι ειδικοί ίσως να μην είναι σε θέση να τα περιγράφουν σωστά, όταν οι τελευταίοι δεν τα ομιλούν ή δεν τα μίλησαν ποτέ, αφού δεν τα έμαθαν από την παιδική τους ηλικία ως μητρική τους γλώσσα οι ίδιοι. Γι αυτό, όταν οι πιο πολλοί λέγουν ότι σήμερα στη βόρεια Ελλάδα «τρώμε» τα φωνήεντα, δεν γνωρίζουν ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται στην τύχη. Δεν μπορούν να φανταστούν ότι ακολουθείται μια διαδικασία, η οποία γίνεται με κάποια νομοτέλεια και κανόνες. Συμβαίνει μάλιστα πολλοί από μας να ονομάζουμε την τοπική προφορική μας ομιλία «χωριάτικα», και, δίνοντας στη λέξη υποτιμητική σημασία, πιστεύουμε ορισμένοι ότι τάχα πρέπει να ντρεπόμαστε που τα μιλούμε. Και είναι αυτό φυσικό, γιατί πρόκειται για γλώσσα που την μιλούν απλοί άνθρωποι, άσχετα αν μέσα απ αυτούς προέρχονται ύστερα και οι «μορφωμένοι». Και όμως πρόκειται για μια γλώσσα της καθημερινής ζωής του τόπου μας που δεν διαφέρει σε τίποτα από οποιαδήποτε γλώσσα. «Η γλώσσα αυτή», έγραφε πριν από έναν ακριβώς αιώνα ο Καταφυγιώτης φιλόλογος και Γυμνασιάρχης στις Σέρρες Ιωάννης Τσικόπουλος, άτεχνίτευτος καί άκαλλώπιστος, αληθής δ è καί αύτοφυής, εΐνε ή φωνή του λαοϋ, ή γλώσσα τοϋ 'Έθνους... ή φωνή αϋτη είνε ή μητρική γλώσσα, ή γλώσσα ήν καί ή λογιωτέρα μερίς... φθέγγεται καί λαλεΐ, όσάκις προς τούς οικείους μετ οικειότητας δια 5. Πβ. και Αρχεία κλπ., έ.α., σ. ιβ '. 6. Ι!λ. σχετικά: N. Ρ. Andriotis, Lexikon der Archaismen in Neugriechischen Dialekten, Wien 1974, σ. 7.

3 Τα γλωσσικά ιδιώματα του νομού Κοζάνης 297 λέγεται... ή γλώσσα ήν καί αυτοί οί λόγιοι εύχερώς έννοοϋσι καί ένδομύχως καί κατά βάθος συναισθάνονται. Και ο Τσικόπουλος καταλήγει: κι αν μέ λούζεις κι αν μέ χτενίζεις, ξέρω ποιά μάννα μ έκαμεν1. Ας δούμε όμως τώρα τι ακριβώς είναι τα τοπικά βόρεια νεοελληνικά ιδιώματα. Αυτά δεν είναι τίποτα άλλο, παρά η εκάστοτε Κοινή Ελληνική, η δημοτική μας γλώσσα, κυρίως όπως αποτυπώνεται γραπτώς, με τη διαφορά όμως ότι εμείς οι βόρειοι Έλληνες στην καθημερινή μας προφορική επικοινωνία τη «μεταμορφώνουμε» περισσότερο από τους άλλους Έλληνες άλλων, κυρίως νοτίων, περιοχών, επειδή στη βιασύνη μας «κακομεταχειριζόμαστε», ας πούμε, ορισμένα άτονα φωνήεντα, είτε μεταβάλλοντας την προφορά τους, είτε ακόμα και παραλείποντάς τα («τρώγοντάς τα»). Το αποτέλεσμα ύστερα είναι να δημιουργούνται έτσι παράξενες, όπως θα δούμε λέξεις και φράσεις με τα συμπλέγματα των συμφώνων. Τι συμβαίνει λοιπόν; Οι γλωσσολόγοι διαπίστωσαν ότι, ειδικότερα στις περιοχές Στερεάς, Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου, και σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου, στην καθημερινή προφορική γλώσσα των κατοίκων λειτουργούν δύο γενικοί φωνητικοί νόμοι. Οι νόμοι αυτοί με συντομία είναι οι εξής* 8: 1. Όταν τα φα)νήεντα e και ο όπως και αν ορθογραφούνται στον γραπτό λόγο, με ε ή αι και με ο ή ω, είναι άτονα, τότε εμείς το e το προφέρουμε ως ι και το ο ως ου, ενώ όταν είναι τονισμένα δεν τα πειράζουμε. Λέμε π.χ. ζιστός, αλλά ζέστα, νιρό, αλλά κρυουνέρ, πιρίμινι, αλλά πιριμένου, λιρώνου αλλά λέρα, ξινήτιά, ξινιτιμένους, αλλά ξένους κλπ. και κιρός αλλά καλουκαίρ, λιμός αλλά κουντουλαίμ ς, χιριτώ αλλά χαίριτι κλπ. Λέμε επίσης: ξινό υόουχε ίου αλλά ξινουδόχους, Κουζάν, αλλά Κόζιαν, δρουμουλόγιουαλλά δρόμους, πουλιμώ αλλά πόλιμους, και χουρίζου αλλά χώρα α, φουνάζου αλλά φώναξα κλπ. Πρόκειται για νόμο παλαιό και ισχυρό, ο οποίος, σύμφωνα με τη θεωρία που διατύπωσα κάποτε, ισχύει στις βόρειες ελληνικές περιοχές συνεχώς, τουλάχιστο από τον 3ο αι. π.χ.9. Και δεν έχει εξαιρέσεις παρά μόνο όταν ο ομιλητής επηρεάζεται από την εκάστοτε Κοινή, γραπτή κυρίως, γλώσσα. Το βλέπουμε και σήμερα ότι κάθε λέξη ελληνική ή ξένη που μπαίνει στη γλώσσα μας και που παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε ένα βόρειο τοπικό ιδίωμα, αυτή θα ακολουθήσει πιστά τον νόμο αυτόν. Λέξεις π.χ. όπως ετεροχρονισμός, Πανεπιστήμιο, τελεφερίκ, Χομεϊνί κλπ. εμείς θα τις προφέρουμε: ιτιρουχρουνισμός, Πανιπιστήμιου, τιλιφιρίκ, Χουμεϊνί κλπ. Ακόμα και τη ΔΕΗ 7.1. Τσικοπούλου, Μελέτηχλπ., Αρχεία κλπ., έ.α., σ Πβ. A. I. Θσβώρη, «Θεσσαλονίκη - Σαλονίκη, Η ιστορία του ονόματος της πόλεως», περιοδ. Η Θεσσαλονίκη, τόμ. A ', Θεσσαλονίκη 1985, σ Βλ. A. I. Θαβώρη, «Τα προύν(ε)ικυς του Ηρώνδα και η παλαιότητα των γνωστών γνωρισμάτων των βορείων νεοελληνικών ιδιωμάτων», Δωδώνη 9 (1981) 401 κ.ε.

4 298 A. I. Θαβώρης την προφέρουμε ΔΙΙ και τον ΟΤΕ ΟΥΤΕ! Είναι τέτοια η δύναμη του νόμου, ώστε πολλές φορές επαναφέρουμε σε ε και τα αρχικά κανονικά ι. Έτσι, ενώ λέμε τυρί ύστερα λέμε και μπατζίουτέρ, το κυδών γίνεται μηλουκέδουνου κλπ. Ερχόμαστε στον δεύτερο νόμο. Αυτός είναι ο εξής: 2. Όταν τα φωνήεντα της Κοινής Ελληνικής i και ον ανεξάρτητα αν το ί ορθογραφείται με ι, η, υ, ει, οι είναι άτονα, εμείς τα άτονα αυτά ι και ου τις πιο πολλές φορές δεν τα προφέρουμε, τα «τρώμε». Έτσι λέμε κ νώ (κινώ), ψ λός (ψηλός), σκ λί (σκυλί), χ πώ (χτυπώ), π νώ (πεινώ), κ λιά (κοιλιά) κλπ. ή β νό (βουνό), κ τί (κουτί), π λί (πουλί), χ νί (χουνί) κλπ. Ενώ τονισμένα δεν τα πειράζουμε. Λέμε: κίντσα, ψήλουσα, σκύλους, χτύπσα, πείνασα, ξικοίλιασα ή ξιρουβούν, παλιουκούτ, χαζουπούλ κλπ. Πολλές φορές το άτονο /, μέσα στη λέξη και κυρίως στο τέλος, αφήνει ένα ίχνος της προφοράς του. Λέμε: α'χ φή, % νάρ, σκ νί, ΐρ λός, ή: βρύσ, γράό(φ,η), δίό(ν,η), θέό(σ,η), λύό(κ,η), πέφό(τ,η), πόό(λ,η), χάρ κλπ. Το ου όχι. Ενώ λέμε οι λύκ, τη γενική ενικού: του λύκου θα την προφέρουμε: τ λύκ. Ο νόμος αυτός όμως είναι γεμάτος από εξαιρέσεις, οι οποίες διαφέρουν από τόπο σε τόπο. Γι αυτό και πολλές ιδιαιτερότητες οφείλονται στην προαιρετική αυτή εφαρμογή του νόμου. Γιατί όχι μόνο δεν αποβάλλονται πάντοτε και παντού τα ίδια άτονα i και ου: λέμε άδικους, γυλιός, ζητώ, κοιτώ, κυνηγώ, μιλώ, πάλι, τυρί, φιλινάδα, χιλιάρ κου αλλά και άδ κους, κ τώ, μ λώ, κλπ. ή αρκουδιάης, βουλή, βουλιούμι, δουλιφτάρ ς, μουσείου κλπ., αλλά καμιά φορά αποβάλλονται και υστερογενή ; και ου, τα οποία δηλαδή παλαιότερα ήταν εκαι ο. Λέμε: αμ ψιός (από ανεχριός-ανιψιός), ζ βγαριά (ζευγαριάζιβγαριά), απάν (επάνω-επάνον), ζ μί (ζωμίον-ζουμί), κάτ (κάτω-κάτου), κ κκιά (κοκκία-κουκκιά), γκ δούν (κωδώνιον-κουδούνι), πίσ - απού πίσ (πίσω-πίσον) κλπ. Έτσι και η Θεσσαλονίκη έγινε Σαλουνί κ -Σαλονίκη (στ Θισσαλουνίκ - στ Θ σαλουνίκ - στ Τσαλουνίκ πβ. κάθισε-κάτσε10. Είναι αυτονόητο επομένως ότι, από τη μια η υποχρεωτική και από την άλλη η συνηθισμένη εφαρμογή των δύο αυτών φωνητικών νόμων είναι η αφετηρία της δημιουργίας λέξεων ή προτάσεων με δυσπρόφερτα συμφωνικά συμπλέγματα, έτσι ώστε όχι μόνο δισύλλαβες, αλλά και μέχρι τετρασύλλαβες λέξεις ή φράσεις να καταντούν μονοσύλλαβες! Γι αυτό και την προφορική μας αυτή ομιλία αποφεύγουμε να τη γράφουμε. Άλλωστε υπάρχει και το πρόβλημα της γραπτής αποδόσεως της προφοράς11, το οποίο είχεν επισημάνει 10. A. I. Θαβώρη, «Θεσσαλονίκη - Σαλονίκη» κλπ., έ.α., σσ Βλ. Γ. Χατζιδάκη, Αχαδημεικά Αναγνώσματα, ΑΟηναι 1902, τόμ. Α', σσ (Περί του αδυνάτου της παραστάσεως των φθόγγων).

5 Τα γλωσσικά ιδιώματα του νομού Κοζάνης 299 πριν από έναν ακριβώς αιώνα και ο Ευθ. Μπουντώνας12. Όταν λοιπόν εμείς προφέρουμε: γρούν, κθάρ, μπγά, στιάρ, κλούρ, σ κών (πβ. και το λογοπαίγνιο: σ κών σκόν ), γνωρίζουμε νομίζω οι περισσότεροι ότι οι κανονικές λέξεις είναι: γουρούνι, κριθάρι, πηγάδι, σιτάρι, κουλούρι, σηκώνει κλπ. Και όμως δεν ενοχλούμαστε καθόλου που στη γρήγορη προφορική μας επικοινωνία τις τρισύλλαβες αυτές λέξεις τις μετατρέπουμε σε μονοσύλλαβες! Το ίδιο γίνεται και σε διάφορες φράσεις, όπως: τ Λεν (την Ελένη), τ Νίκ (του Νίκου), τ λύκ (του λύκου - στ λύκ του στόμα!), d Γιάν ν (του Γιάννη) κλπ. Στο Βελβεντό το παιδί του Ζίγγου, Κούτλου, Ντάγγου, Τζάτσου είναι: τ Ζίγγ, τ Κούτλ, τ Ντάγγ, τ Τζάτσ. Του Τσίμου (= Ευθυμίου), Τσιάμη είναι τ Τσίμ, τ ΤσιάμΊ Άλλωστε και οι φράσεις: τς έκς (τις έχεις), η φράση: τς εχ (τις έχει) μπορεί να μπερδευτεί με το Τσέχ = οι Τσέχοι στς έ (στις έξι), τά ξα (τα έξυσα), τά ψα (τα έψησα), ζνψ λή (του πήρι ζ ν ψ'λή, ενν. το τραγούδι - υψηλή μουσική κλίμακα ή ψιλή = λεπτή φωνή;) είναι κατανοητές στην περιοχή. Η φράση π.χ. τς έκς τς άσ σ δεν είναι μόνο Κοζανίτικη! Είναι πολύ πιθανό, νομίζω, κάτι παρόμοιο να συνέβαινε και σε παλαιότερες εποχές στα μέρη μας, αφού, όπως είπαμε, τα φαινόμενα αυτά έχουν τις ρίζες τους τουλάχιστο στον 3ο αι. π.χ.13. Επειδή όμως η προφορική ομιλία των απλών ανθρώπων δεν γραφόταν και τότε, όπως και σήμερα, γι αυτό ελάχιστες μαρτυρίες έχουμε από τις τότε βόρειες ελληνικές διαλέκτους. Και τότε, ενώ οι νότιες διάλεκτοι λίγο ή πολύ καλλιεργήθηκαν κατά κάποιο τρόπο και ως γραπτός λόγος, η ομιλία των βορειοτέρων Ελλήνων: των Ακαρνάνων, των Αιτωλών, των Θεσσαλών και κυρίως των Μακεδόνων δεν καλλιεργήθηκε. Οι Μακεδόνες, ήδη από τον 5ο αι. π.χ., καθιέρωσαν ως επίσημη γραπτή γλώσσα την Αττική διάλεκτο, εξ αιτίας της αίγλης που είχεν αποκτήσει εκείνο τον καιρό η διάλεκτος αυτή. Πρέπει λοιπόν να ήταν και τότε οι ίδιοι λόγοι, ώστε οι βόρειες αυτές διάλεκτοι να μη θεωρηθούν κατάλληλες για γραπτή γλώσσα. Οι Αιτωλοί π.χ. χαρακτηρίστηκαν από τον Θουκυδίδη άγνωατότατοι γλώσσαν, δηλ. ακαταλαβίστικοι14, η Λεσβιακή διάλεκτος ήταν κατά τον Πλάτωνα βάρβαρη15. Για τη διάλεκτο των Μακεδόνων έχουμε αρκετές μαρτυρίες, όπως και τους όρους: μακεδονίζειν και μακεδο- 12. Ευθ. Μπουντώνα, Μελέτη κλπ., ο A. I. θαβώρη, «Τα προύν(ε)ικος» κλπ., έ.α., σ A. I. Θαβώρη, «Η έλληνική διάλεκτος των αρχαίων Μακεδόνων και τα σημερινά νεοελληνικά ιδιώματα της Μακεδονίας (και της άλλης βόρειας Ελλάδας)», Η Γλώσσα της Μακεδονίας, Επιστημονική επιστασία - Εισαγωγή Γ. Μπαμπινιώτης, εκδ. Ολκός, 1992, σσ (ιδίως 201, σημ. 14, όπου βλ. Κ. Αμάντου, Μικρά Μελετήματα, άρθρα και λόγοι, ΑΟήναι 1940, σ Μ.Ε.Ε., τόμος Ελλάς, σ Πλάτ., Πρωταγόρας, 341c.

6 300 A. I. Θαβώρης νιστί16. Ο Αλέξανδρος π.χ. σε στιγμή οργής άνεβόα Μακεδονιστί γράφει ο Πλούταρχος17. Οι Θεσσαλοί αντί ώ ~Λπολλον έλεγαν ώ 'Απλουν, οι Λαρισαίοι αναφέρονται σε μια επιγραφή του 3ου αι. π.χ. ως Λασαΐοι και ο Ησύχιος γράφει Λάσαν την Λάρισαν, που δεν απέχει πολύ από το σημερινό: Λάρσα18. Ακόμα και οι Αττικοί το τάλαντο έκαναν τάν19. Αυτά λοιπόν τα γενικά χαρακτηριστικά έχουν σήμερα και τα τοπικά γλωσσικά ιδιώματα της περιοχής του νομού Κοζάνης ως βόρεια. Ενδιαφέρον όμως είναι ότι τα ιδιώματα αυτά έχουν παράλληλα και τις τοπικές τους ιδιορρυθμίες, οι οποίες τα κάνουν να ξεχωρίζει κάπως το ένα από το άλλο. Πρόκειται κυρίως για τοπικές λέξεις και μερικές χτυπητές περιπτώσεις στη φωνητική και τη μορφολογία των λέξεων. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η σημερινή κατάσταση των γλωσσικών ιδιωμάτων της περιοχής του νομού δεν είναι πια η ίδια που ήταν και πριν από τον Β ' παγκόσμιο πόλεμο ή και παλαιότερα. Τότε οι επιμιξίες ανάμεσα στους κατοίκους γειτονικών κωμοπόλεων και χωριών δεν ήταν πολλές και τα διάφορα γλωσσικά στοιχεία που δάνειζε ο ένας τόπος στον άλλο ήταν λίγα. Επομένως το σύνολο του πληθυσμού κάθε τόπου κρατούσε εντονότερα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του προφορικού λόγου. Μετά τον πόλεμο όμως, όταν πλέον η επικοινωνία μεταξύ τους έγινε εύκολη με την πυκνή συγκοινωνία, έχουμε περισσότερες επιμιξίες και παράλληλα μετακίνηση μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού. Από το ένα μέρος ξενιτεμός και φυγή στα μεγάλα αστικά κέντρα και από το άλλο συρροή, στην πρωτεύουσα κυρίως του νομού, την Κοζάνη, νέου πληθυσμού, ιδίως προσφυγικού, από τις γύρω περιοχές και ε γκατάσταση σ αυτήν και πολλών οικογενειών υπαλλήλων από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Όλα αυτά, κι ακόμα: το Σχολείο, οι Δημόσιες υπηρεσίες και τα μαζικά μέσα ενημερώσεως ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, που χρησιμοποιούν την Κοινή Νεοελληνική γλώσσα, πρέπει νομίζω να επέδρασαν σήμερα στη νόθευση των τοπικών ιδιωμάτων20. Ακλόνητος πάντως πρέπει να έμεινε νομίζω ο ισχυρός νόμος της τροπής των ατόνων ε σε ί και ο σε ου: μπορεί να μη λέμε πια του σκουλειό συχνά, αλλά πάντως σίγουρα: του σχουλείου! Ας δούμε τώρα ποια είναι τα κυριότερα τοπικά ιδιώματα στην περιοχή του νομού: Αυτά όπως αναφέρονται και από τους παλαιοτέρους, είναι: 16. A. I. θαβώρη, «Μακεδονίζειν και Μακεδονιστί», Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Βαβούσκον, τόμ. Ε ', Θεσσαλονίκη 1992, σο Πλουτάρχου, Βίος Αλεξάνδρου, σ Βλ. A. I. Θαβώρη, «Το προύν(ε)ικος» κλπ., σσ. 422,425 και ΔημοσΟένους λόγοι, III, 29 ώ τάλαν, βλ. Ρ. Kretschmer, dotta 1 (1909) Βλ. και A. I. Θαβώρη, «Μορφολογικά μερικών ιδιωμάτων της δυτικής Μακεδονίας», A Συμπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού χώρου (Ήπειρος - Μακεδονία - Θράκη) Απριλίου 1976, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη 1977, σσ

7 Τα γλωσσικά ιδιώματα του νομού Κοζάνης 301 της Κοζάνης (ο Λέων. Παπασιώπης το χαρακτηρίζει της παλιάς Κοζάνης), της Σιάτιστας, του Βελβεντού, του Καταφυγίου, των Σερβίων και του Μπλατσιού. Φυσικά υπάρχουν και τα γύρω χαιριά τους και οι οικισμοί με τις δικές τους επίσης ιδιαιτερότητες. Οι ελληνόφωνοι Βλάχοι, επειδή τον χειμώνα μετακινούνταν και κατέβαιναν νοτιώτερα προς τη Θεσσαλία μετέφεραν και από κει ορισμένα γλαισσικά στοιχεία των περιοχών εκείνων, καθώς γυρνούσαν «έποχιακώς... διά ξεκαλοκαίριασμα»21, όπως είναι π.χ. η χρήση του αρσενικού άρθρου ι στο Μπλάτσι, αντί του κανονικού ου (= ο) των γηγενών Μπλατσιωτών22. Εξαιρούνται φυσικά οι προσφυγικοί πληθυσμοί (Μικρασιάτες, Πόντιοι κλπ.) και οι τυχόν ξενόφωνοι (τουρκόφωνοι, σλαβόφαννοι, βλαχόφωνοι), ιδίως όταν δεν είναι δίγλωσσοι. Όλοι αυτοί, κυρίως όπου η παρουσία τους ανάμεσα σε ντόπιους πληθυσμούς ήταν εντονότερη, πρέπει να έπαιξαν κάποιο ρόλο στη χαλαρώτερη χρήση του παλαιού τοπικού ιδιώματος και πριν από τον πόλεμο. Στα Σέρβια π.χ. οι πρόσφυγες (επήλυδες)23, όσο κι αν αφομοιώθηκαν από τους ντόπιους, όπως μας πληροφορεί ο (μακαρίτης πια) Αλέκος Τσιουκαρδάνης24, πρέπει, μαζί με τους επήλυδες25 και τους υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών (συνέχεια της τουρκικής διοικήσεως από το 1912 και εξής26), να βοήθησαν, ώστε το τοπικό ιδίωμα να υποστεί μια χαλάρωση. Πάντως φαίνεται περίεργο που ο Ευθ. Μπουντώνας στην αξιόλογη μελέτη του για το ιδίωμα του Βελβεντού που δημοσιεύτηκε πριν από έναν ακριβώς αιώνα 1892 κάνοντας λόγο για τα ιδιώματα της περιοχής, δεν αναφέρει ιδίωμα Σερβίων, παρά μόνο Βελβεντού και περιχώρων, Καταφυγίου και Κοζάνης και Σιάτιστας27. Σήμερα πληροφορίες για τα ιδιώματα των περιοχών αυτών μπορούμε να αντλήσουμε, εκτός από τους ίδιους τους κατοίκους που τα μιλούν, κυρίως από κείμενα γραμμένα στην τοπική διάλεκτο από ταλαντούχους ντόπιους συγγραφείς που δεν είναι όλοι φιλόλογοι ή γλωσσολόγοι και που τα γνωρίζουν ως μητρική τους γλώσσα. Οι κυριότεροι που γνωρίζω είναι: Πι- 21. Μι/. Α0. Καλινδέρη, Ο βίος της Κοινότητας Βλάτσης επί Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη (Μακεδονική Βιβλιοθήκη 58) 1982, σ Στο ίδιο, σ Μ. Μαλούτα, Τα Σέρβια, ιστορική και λαογραφική επισκόπησις, Θεσσαλονίκη 1956, σσ. 118, 119: για τους επήλυδες, σ Αλ. Τσιουκαρδάνη, Θλιμμένες αναμνήσεις από τα Σέρβια, Σέρβια - Κοζάνης 1992, σσ. 12, 15 και 92. Πβ. Γ. Αδάμου, Τα Σέρβια κατά την περίοδο , Σέρβια, σσ. 86, Μ. Μαλοι'ιτα, Τα Σέρβια, σ Μ. Μαλοι'ιτα, Τα Σέρβια, σσ. 118, Ευθ. Μπουντώνα, Μελέτη κλπ., σ. 5. Πβ. και σ. 32, όπου αναφέρεται και λέξη από το Μπλάτσι (Βλάτσι).

8 302 A. I. Θαβώρης τένπς28, Αλευράς29, Παπασίώπης30, Ηλιαδέλης31 για τα Κοζανίτικα, Παπαναούμ32, Γιώβος33, Κυρατζής34 για τα Σιατιστινά, Μπουντώνας35, Τσιανάκας36 για τα Βελβεντινά, Σόρμος37 για τα Καταφυγιώτικα. Αυτοί έγραψαν κυρίως ευθυμογραφήματα και ηθογραφίες ή παραμύθια. Επιστημονικές εργασίες έχουμε του Μπουντώνα38 για το Βελβεντό που είναι η παλαιότερη, αλλά και η πιο αξιόλογη, του Τσοπανάκη39 και της Μαργαρίτη-Ρόγκα40 για τη Σιάτιστα, του Μιχ. Καλινδέρη41 για το Μπλάτσι. Για τα Σέρβια έχουμε τις παροιμίες και τα δημοτικά τραγούδια που καταχωρεί ο Μηνάς Μαλούτας στο βιβλίο του Τα Σέρβια42, και για το Καταφύγι χρήσιμο είναι το Λεξιλόγιο του Γ. Κρήτου43, και οι εργασίες του Αστεριού Γκατζάρα44 και του Κλεάνθη Νάστου (1971)45. Υπάρχουν λοιπόν ιδιαιτερότητες στα τοπικά αυτά ιδιώματα του νομού μας. Ενδιαφέρον μάλιστα είναι ότι οι ίδιοι οι κάτοικοι κάθε περιοχής είχαν από παλιά και δεν ξέρω αν έχουν και τώρα επίγνωση των γλωσσικών αυτών διαφορών. ΓΓ αυτό και πείραζε ο ένας τον άλλο όχι μόνο για άλλες ιδιότητες (Λασπιάδις, Ζιουναρίτις κλπ.), αλλά και ως προς τη γλώσσα, στις συναντήσεις τους. Ο Μπουντώνας αναφέρει ότι οι Βελβεντινοί κορόιδευαν τους Κοζανίτες πως τάχα έλεγαν: γεί'δα μιά Ί'δα αουπάν ζ γιένα ιουφύρ, 28. Ζ. Πιτένη (Λιόλιου), Κουζιανιώτ κα μπέντια, Αθήναι Νάση Αλευρά, Μ είπιν η μάνα μ, Κοζάνη Λ. Παπασιώπη, 1) Η παλιά Κοζάνη, 2) Τότι κι τώρα, 3) Απ ό,τ απόμνιν, ποιήματα κλπ., Θεσσαλονίκη 1977,4) Αδουκήθ κα, Αναμνήσεις κλπ., Θεσσαλονίκη Στρατής Ηλιαδέλης: διηγήματα (ευτράπελα) κατά καιρούς στα Ελιμειακά, τριμηνιαίο περιοδικό, έκδοση του Συλλόγου Κοζανιτών Θεσσαλονίκης. 32. Δημ. Παπαναούμ, Λαογραφικά Σιατίστης, Μακεδονική Βιβλιοθήκη 27, Θεσσαλονίκη Πβ. Μ. Χατσιούλη, Το Σιατιστινά γλωσσικό ιδίωμα, Σιάτιστα 1992). 33. Γιάννη Γιώβου, Μακεδονικά γκαργκάλια, Νέα Υόρκη Σιατιστινά, εξαμηνιαία ιστορική, λαογραφική, γλωσσολογική έκδοση του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης (Πβ. Σιατιστέων μνήμη, 1972). 35. Ευθ. Μπουντώνα, Μελέτη κλπ., σ Τόλιου Τσιανάκα, Βιλβινά Μασλάτχια, Βελβεντό Καταφύγι, εφημερίδα, όργανο της μορφωτικής ένωσης Καταφυγιωτών Κατερίνης «Το Φλάμπουρο». 38. Ευθ. Μπουντώνα, Μελέτη κλπ. 39. Α. Γ. Τσοπανάκη, «Το σιατιστινά ιδίωμα», Μακεδονικά 2 ( ). 40. Μαριάννα Μαργαρίτη-Ρογκά, Φωνολογική ανάλυση του αιατιστινού ιδιώματος (διδακτορική διατριβή), Θεσσαλονίκη Μιχ. Αθ. Καλινδέρη, Ο βίος κλπ. 42. Μηνά Μαλούτα, Τα Σέρβια. Πβ. και Συμπλήρωμα εκδόσεως 1956, Θεσσαλονίκη 1965 (παροιμίες στη σ. 67 κ.ε.). 43. Γ. Δ. Κρήτου, Ιδιορρυθμίες και ιδιομορφίες της λαϊκής γλώσσας του Καταφυγίου Πιερίων (Σύνδεσμος Καταφυγιωτών «Τα Πιέρια»), Θεσσαλονίκη Αστ. Γκατζάρα, Αντίλαλος από το Καταφύγι, Θεσσαλονίκη Πβ. του ιδίου, Καταφνγιώτιχες ιστορίες και ανέκδοτα, Θεσσαλονίκη Κλ. Νάστου, Καταφύγι Πιερίων Κοζάνης, Θεσσαλονίκη 1971.

9 Τα γλωσσικά ιδιώματα του νομού Κοζάνης 303 πό κατσιν κί ένντσιν κ έκαμιν ιδόπλου (είδα μια γίδα επάνω σ ένα γεφύρι που έκατσεν και γέννησε και έκαμεν γιδόπουλο, σ. 28)46.* Την ίδια χρονιά (1892) και ο Καταφυγιώτης Γυμνασιάρχης I. Τσικόπουλος το λογοπαίγνιο αυτό «δγ οδ υπό τών περίοικων οί Κοζανίται σκώπτονται», το αναφέρει ως: γείδα μιά ίδα μ ένα ιδουλ, πουκατ σ ένα 'ιουφύρ 4Ί. Στα παιδικά μου χρόνια το λογοπαίγνιο αυτό έφτασε σε μένα ως: γείδα μία ίδα πέρα π του ιφύρ!. Ο Μπουντώνας μας λέγει ότι υπήρχαν και απαντήσεις των Κοζανιτών και ότι «ή άντίσκωψις αυτή προβαίνει εντός γλωσσικών όρίων έφ ικανόν», δεν αναφέρει όμως καμιά. Δεν αποκλείεται να έλεγαν για τους Βελβεντινούς: Λεν μι λεν κι σύ σι λεν, για την οποία φράση κάνει λόγο αλλού48. Ο Τσικόπουλος μας πληροφορεί ότι οι Καταφυγιώτες αποκαλούσαν τους Βελβεντινούς τσιοπέλους49, ίσως, λέγει, από τις τουρκικές λέξεις τσελεπής («κατά παραφθοράν είρωνικώς») ή «όπερ πιθανώτερον» από το τσεπέλ (= βαθύς). Ο Du Cange αναφέρει βέβαια ότι, κατά τον Μ. Crusius, οι Έλληνες ονομάζουν τζοπέλους50, όσους στην αρχή ή στο τέλος των λέξεων χρησιμοποιούν το τζ, όμως αυτό δεν ισχύει για τους Βελβεντινούς. Απλώς είναι το τουρκικό çepel (τσεπέλ), αλλά με τη σημασία: αυτός που είναι γεμάτος λάσπες, τον «λασπιάη»! (βλ. Heuser-$evket, Türkisch-Deutsches Wörterbuch, Wiesbaden 1958, στη λ.). Ας έρθουμε τώρα στις ιδιαιτερότητες. Οι κυρίοτερες στα γλωσσικά ιδιώματα της Κοζάνης είναι: Το αρσενικό άρθρο ι: ι Γίάνντς, ι λύκους ιδίως στις περιοχές Βελβεντού και Σερβίων. Στο Μπλάτσι οι Βλάχοι χρησιμοποιούν το ι, ενώ οι γηγενείς το ου (= ο), όπως στη Σιάτιστα και την Κοζάνη. Η τονισμένη κατάλ. -ριά και -θίά στην Κοζάνη κυρίως προφέρεται -ρά και -θά: Απουκρά, βαρά, δικαρά (πβ. και χράζουμι) και βαθά, γρουθά, κουλουκθά κλπ. Αντί ου θιος λέγουν ου θος, αλλά τ θϊού, ικ θϊού. Να πως το τώρα προήλθε από το τηώρα (τή ώρμ ταύτη). Οι προστακτικές σε -σας αντί -θήτε: κοιμήσας, ντύσας, στάσας, τουμπακίάσας, φ λήσας κλπ. στην Κοζάνη, Σιάτιστα, Μπλάτσι (όπως και στο Βόϊο, Καστοριά, Δυτ. Ήπειρο), κατά τα: γειά σας, φτού σας κλπ.51. Σχεδόν σε όλες τις περιοχές γνωστές είναι οι προστακτικές: δό μ (= δός μου), δό μ τι, δό μ τι μι, δόμτι μι κι μένα, όπου η αντωνυμία μι (= με, 46. Ευθ. Μπουντώνα, Μελέτη κλπ., σ Τσικοπούλου, Μελέτη κλπ., σ Ευθ. Μπουντώνα, Μελέτη κλπ., σ Τσικοπούλου, Μελέτη κλπ., σ Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae el infimae Graicitatis, Lugduni 1688, (Ανατύπωση Graz 1958), στη λ. τζοπέλους. 51. A. I. Θαβώρη, «Μορφολογικά», κλπ., έ.α., σ. 95.

10 304 A. I. Θαβώρης εμέ, εμένα) επαναλαμβάνεται τρεις φορές! Χαρακτηριστικές στις ίδιες περιοχές είναι και οι προστακτικές, όπως: έλατι, σιούκουτι, σέβατι, στέκατι κλπ. Ενδιαφέρουσα επίσης είναι η φράση: όν τηλ μέρα (= όλη τη μέρα). Επιρρήματα σε -ας στην Κοζάνη, όπως: καμιάλλας (= κάποτε), άαλφουρας, καμιάφρας και κάγκαμιάφρας (= ποτέ, κατά τον Στρ. Ηλιαδέλη, όπως το μιθαύρουί)52, 53 τα ανάπουδας και σε -ις: αλλον-ίς, τσ ουπίσ κλπ. Το θα στην Κοζάνη έγινε τα: τα οι γιλάσου, τα σι πω, πιθανόν από επίδραση επόμενου τα, όπως: Θα τα πούμε = τα τα πούμι. Πβ. Κυρού Στεφάνου Σαχλίκη, Γραφαί και στίχοι και ερμηνείαι, στίχ : κι ωσάν μάς έκατέστησες ό θεός τά σέ πληρώσει όσον καλόν μάς έκαμες διπλού τά σέ τά δώσει Το θά προφέρεται κάποτε δα στο Βελβεντό και το Καταφύγι: δα ρθώ. Η κατάλ. του συγκριτικού -τερη στην Κοζάνη γίνεται -τιαό(ρ, η) : καλύτιαρ, μ κρότιαρ τρανύτιαρ κλπ., όπως και: δεύτιαρ, πβ. και κόκκιαν Στο Καταφύγι λέγουν: ζ λέου (= σου λέγω), να σ πω (= να σου πω), ενώ στα άλλα ιδιώματα: σι λιώ, σι λέου, να σι πω (= σε λέγω, να σε πω), Καταφυγιώτικα είναι και τα: μιταλέγου, μιταείπιν κλπ. Στη Σιάτιστα τέλος χαρακτηριστική είναι η προφορά των κι και τι ως τσι και του γκι ως τζι (τσιτακισμός): γναίτσις, θηλ τσοί, ποίτσι (ποίκε = εποίησε), τσιφάλ παραντζείλ κλπ. Και στο Λεξιλόγιο οι ιδιορρυθμίες είναι πολλές. Θα σας αναφέρω τελειώνοντας μια πολύ μικρή επιλογή λέξεων που πιστεύω ότι ανήκουν σε ορισμένο ιδίωμα, χωρίς να αποκλείεται μερικές από αυτές να λέγονται και σε ένα άλλο ιδίωμα της περιοχής. Και ο λόγος είναι ότι δεν έχουμε δυστυχώς ικανοποιητικά γλωσσάρια από τα περισσότερα ιδιώματα του νομού. Δεν έχουμε ακόμα κανένα συστηματικό γλωσσάριο ούτε της Κοζάνης ένα έχει ετοιμάσει όσο ξέρω ο Σύλλογος Κοζανιτών Θεσσαλονίκης, δεν γνωρίζω όμως λεπτομέρειες, ούτε της Σιάτιστας, παρά μόνο μικρά γλωσσάρια για λέξεις ορισμένων διαλεκτικών κειμένων. Των Σερβίων δεν έχουμε ούτε καν κείμενα. Για το ιδίωμα του Βελβεντού το γλωσσάριο του Μπουντώνα είναι φτωχό, αφού δεν περιλαμβάνει όλες τις λέξεις που χρησιμοποιεί στη μελέτη του. Ένα πληρέστερο έχω ετοιμάσει ο υποφαινόμενος, συγκεντρώνοντας λέξεις από τα φοιτητικά μου χρόνια, και είναι έτοιμο για δημοσίευση. Για το ιδίωμα Κατα 52. Βλ. Στρατή Ηλιαδέλη, «ΜιΟαύρου», Ελιμειακά 2 (1982) 111 («...μιοαύρου τα πή κάγκαμιάφ'ρας...»). 53. G. Wagner, Connina graeca medii aevi, Lipsiae 1874, σ. 76.

11 Τα γλωσσικά ιδιώματα του νομού Κοζάνης 305 φυγίου υπάρχει από το 1892 ένα Λεξιλόγιο του I. Τσικόπουλου ως συνέχεια της μελέτης του «Περί Λεξικού κλπ.», που δημοσιεύτηκε, όπως είδαμε στα Αρχεία «Κοραής». Μολονότι όμως είχεν αναγγελθεί εκεί ότι η δημοσίευσή του θα γίνει «εν πρόσεχε! τινι τεύχει», τελικά παρέμεινε ως χειρόγραφο στα αρχεία του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών54. Υπάρχει όμως το πλούσιο Λεξιλόγιο του Γ. Κρήτου, χρήσιμο, παρά τις ατέλειές του. Τέλος για το ιδίωμα του Μπλατσιού ένα καλό γλωσσάριο μπορεί να καταρτισθεί αν αποδελτιωθεί η εξαίρετη εργασία του Μιχ. Αθ. Καλινδέρη, Βίος της Κοινότητος Βλάτσης επί Τουρκοκρατίας (Θεσσαλονίκη 1982), όπου το σπουδαίο κεφάλαιο για τη γλώσσα λανθάνει στις σελίδες: ! Ας δούμε όμως τώρα τα παραδείγματα: 1. Κοζανίτικες: απόϋρας (χείμαρρος, απογυρίζω), αρβανίκους (= πηγάδι). Ο Τσικόπουλος σημειώνει: «...φρέαρ εν Κοζάνη...» (έ.α., σ. 9) θιρμάρ (δοχείο για ζεστό νερό), λουζγιάζουμι, ταντστάρας (υπερόπτης - τανύζομαι) (και στο Μπλάτσι) κλπ. 2. Στατιστινές: άχαρ (προσφώνηση σε γυναίκες, κάτι σαν τα: μάρ μαρή, μουρή, κουντή κλπ.), ξινουφαλίζονμι (πρβ. και το βελβεντινό ξιστρουφχιάζονμι - μου πέφτει ο αφαλός), θιρμουκόπκα (παρέλυσα), πόταπους (τίλογης, στο Μπλάτσι πόταβους και κάγκαπόταβους = κακός). 3. Βελβεντινές: αδέτσ (χωρίς, τίποτα), αγγίτσχια (αλλού: ίτσια, γίτσια στην Κοζάνη) = τα ία) πλατή (η λαγάνα), ματιά (αρχ. αίματία, αρχ. μακεδ. ματία-ματτύη, το στομάχι του χοίρου ή το παχύ έντερο (στο Βελβεντό και αλλού) Καταφυγιώτικες: μπάιους (μπάρμπας, μεσν. βάγιος = ιταλ. balio: παιδαγωγός), τα δεικνιά (οι δείκτες του ρολογιού), θυρόπλι (πορτούλα), κουτσιάν (το κατωσάγουνο), συντραύστου (το συνδαύλιστρον. Έτσι και στο Λιτόχα>ρο) κ.ά. 5. Μπλατσιώτικες: αδονλτσα (ανοικοκύρευτη - δούλισσα;), ηλιουτήρ (το Τσικοπούλου, Μελέτη περί λεξικού κλπ., έ.α., ο Ο Ευθ. Μπουντώνας, Μελέτη περί τυιι γλωσσ. ιδιώματος Βελβεντού, σ. 95, αναφέρει τη λέξη ως ματή. Ότι η ματιά του ιδιιόματος Βελβεντού (και άλλων νεοελληνικών ιδκομάτων) είναι η ματτύη των αρχαίων Μακεδόνων, βλ. A. I. Θαβώρη, «Η ελληνική διάλεκτος των αρχαίων Μακεδόνων και τα νεοελληνικά βόρεια ιδιώματα», Πρακτικά του Γ' Πανδυτικομακεδονικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Δ υτικυμακεδονικών Σωματείων, Καστοριά 3-4 Οκτωβρίου 1992, Θεσσαλονίκη 1994, σσ : Τα ετυμολογικά λεξικά της αρχαίας Ελληνικής δέχονται την ετυμολογία της ματτύης από το μάττω (που είναι του ΑΟήναιου). Η δική μου άποψη είναι ότι η ματτύη είναι εξαττικισμός από τον ΑΟήναιο (ή από προγενέστερους αττικούς κωμωδιογράφους) του μακεδονικού ματία (έτσι πέρασε και στη Λατινική: matya), και αυτό από το μεταγν. αίματία. Ειδική πραγματεία για τη λέξη ματτύη υπέβαλα πρόσφατα για να δημοσιευτεί σε τιμητικό τόμο αφιερωμένον στον καοηγ. Α. Γ. Τοοπανάκη.

12 306 A. I. Θαβώρης ηλιοτρόπιο, απ όπου, μεταφορικά: ηλιουτήρ τους: ο πολύ όμορφος), κέθαρους (ο κέδρος), συνγκιργιά, η (τριχιά, με την οποία δένουν τα ζώα από τα κέρατα. Έτσι και στο Βελβεντό, συν + κέρας). 6. Σερβιώτικες: Οι πληροφορίες είναι λιγοστές. Ο Μ. Μαλούτας δεν καταχωρεί ιδιωματικό κείμενο, τουλάχιστο των γηγενών (Βαροσλήδων: ένθ. αν., σ. 163), παραθέτει όμως παροιμίες, όπου καθρεφτίζεται το βόρειο ιδίωμα: σ. 153 του πιτσί τ (το πετσί του), τα α κλιά (τα σκυλιά), χάρ ζαν (χάριζαν), του ζ μί τ (το ζουμί του) κλπ. Ο I. Τσικόπουλος σημειώνει τη λέξη: φάραγγας (φαράγγι) και την ωραία, όπως την ονομάζει, λέξη: ζευγαλατειό (= ζευγηλατεΐον, προάστειον υπό ζευγηλατών οίκούμενον») Σε παλιό κώδικα της μονής Ζάμπορδας (βλ. Μαλούτα, έ.α., σ. 78) αναφέρεται: Ζευγαλατία. Τους κατοίκους του προαστίου τους έλεγαν Ζευγαλατιανούς (Μαλούτας, έ.α., 164). Επίσης διαπίστωσα ότι η λέξη που αναφέρει ο Μαλούτας σε παροιμία: κούκο υιάβα51. Άλλα ν τα μάτια τς πέρδικας, κι άλλα ν τής κουκουιάβας είναι σερβιώτικη. Πολλές είναι τέλος και οι έξυπνες παρομοιώσεις και ειρωνικές εκφράσεις,'ορισμένες από τις οποίες δεν μεταφράζονται εύκολα! Όταν π.χ. ο Κοζανίτης ρωτάει για κάτι κάποιον και η απάντηση που παίρνει δεν είναι της αρεσκείας του, τότε θα πει: τι πίντς αρα να σι κιράσου; που ισοδυναμεί με την κοινή: τώρα μου έκαμες την καρδιά μου περιβόλι. A. I. ΘΑΒΩΡΗΣ 56. I. Τσικοπούλου, Μελέτη περί λεξικού κλπ., έ.α., ο. 15, στιμ. 23. Ενδιαφέρουσες είναι οι περιγραφές βυζαντινών συγγραφέων για το φαράγγι του Κάστρου των Σερβίων:...κρημνοϊς τε γάρ καί φάραγξι φοβερωτάταις τήν άσφάλειαν ίκέκτητο (ενν. το Κάστρο), Κεκαυμένος, Στρατηγικόν 29,...τό δέ τοιοντον κάστρον έστιν έν πέτραις ΰψηλαΐς πάνυ κείμενον καί φάραγξιν άγρίαιας καί βαθυτάταις περικυκλυύμενον..., στον ίδιο, 70,...έκατέρωΟέν τε φάραγγας περιβέβληται βαοείας..., Ιωάνν. Καντακουζηνός (βόνν.) Ill, Μ. Μαλούτα, Τα Σέρβια, έ.α., σ. 153.

13 SUMMARY A. I. Thavoris, The linguistic idioms of the nome of Kozani as northern and their principal peculiarities. It is noted initially that the present linguistic idioms of the main urban centres, as well as those of many villages in the nome of Kozani, whose population does not result from the recent displacement populations, form part of the so-called northern neohellenic idioms. These have two main phonetic characteristic points: 1) the change of the atonic e (e, at) in i and ο (ο, ω) in ου. It is a law which is strictly applied ceaselessly since approximately the 3 C. until today, and 2) the discarding of the atonic i (ι, η, υ, ει, οι) and ου. Here the law is not strict. Sometimes the discarding can be avoided and sometimes are discarded post-occuring i and ου. And it is exactly here that can be found part of the reason of the peculiarities in those idioms. Another reason naturally is the local life of the population: the use of every day spoken language in the different in every idiom folklore, the analogy, the comparison, the local vocabulary etc. The same reasons are valid generally for the other northern neohellenic idioms and also in the dialects and idioms of other regions. From this point of view the idioms of the following places are succinctly examined with typical examples: Velvendos, Vlasti (Blatsiou) of Katafygio, Kozani, Servia and Siatista.

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε Ε Ν Η Λ Ι Κ Ε Σ ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΣΤ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Φιλολόγου Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ» (Αρ. 167 168) ΛΕΥΚΩΣΙΑ - 1974 1 Ο ΛΑΟΓΡΑΦΟΣ ΔΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 99-100

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 99-100 Μια φιλολογική ματιά σε δυο έργα του Νίκου Ψημμένου (ένα κείμενο ποιητικό, αλλά και με έντονο φιλοσοφικό και πολιτικό στην ευρύτερη έννοιά του χαρακτήρα, και δυο σχετικά με αυτό δοκίμια) Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου,

Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη της προκατάληψης

Η δύναμη της προκατάληψης Η δύναμη της προκατάληψης Του Νορμπέρτο Μπόμπιο Συνήθως, αποκαλούμε «προκατάληψη» μια γνώμη ή ένα σύνολο γνωμών, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και μιαν ολόκληρη θεωρία, που γίνεται άκριτα και παθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101 Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261 Κωδ.: 1101 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ (Λεπτομέρειες στη σελ. 23) ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩ ΑΝΝΟΥ, Σελίδες: Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς Οι επιδράσεις στο έργο του: Ο Ιωάννου επηρεάζεται στο έργο του από τον Ν. Πεντζίκη, τον Φ. Κόντογλου, τον Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014. για την

Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014. για την Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο 2013-2014 για την απόκτηση Επάρκειας και Ετοιμότητας στη Διδακτική και τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμου Σπ. Μπάλλα και Νίκης Λάσκαρη Μπάλλα Λαογραφικά Κεφαλονιάς, τ.3 ος : Λαϊκοί Ποιητές Αργοστόλι 2011. Προσπάθεια βιβλιοπαρουσίασης:

Γεράσιμου Σπ. Μπάλλα και Νίκης Λάσκαρη Μπάλλα Λαογραφικά Κεφαλονιάς, τ.3 ος : Λαϊκοί Ποιητές Αργοστόλι 2011. Προσπάθεια βιβλιοπαρουσίασης: 1 Γεράσιμου Σπ. Μπάλλα και Νίκης Λάσκαρη Μπάλλα Λαογραφικά Κεφαλονιάς, τ.3 ος : Λαϊκοί Ποιητές Αργοστόλι 2011 Προσπάθεια βιβλιοπαρουσίασης: Προοίμιο: α. Οφείλω να ομολογήσω ότι βιβλιοπαρουσιάσεις συνήθιζα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα. ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά

Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα. ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά Συνέντευξη με τον κύριο Κανιτάκη Γιώργο 9-9-98 στην Ιεράπετρα ΠΡΩΤΗ ΚΑΣΕΤΑ. Α. Πλευρά Κύριε Γιώργο, γεννηθήκατε στο Καβούσι στην Ιεράπετρα; Ναι. Εκεί στο χωριό σας, μάλλον στην οικογένειά σας, υπήρχανε

Διαβάστε περισσότερα

Τ 45 45 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟ

Τ 45 45 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟ Μηνιάτικη ηλεκτρονική έκδοση του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών Τεύχος 45 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 28 Μάρτη Ο 4ος γιορτασμός της Παγκόσμιας μέρας Θεάτρου Σκιών Την μέρα αυτή, όπου παίζεται παράσταση Θεάτρου Σκιών,

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος 0 Ενότητα 1 Ένα ακόμα σκαλί Ο Σεπτέμβρης Αλφαβητική σειρά Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες, στις ατζέντες, στους καταλόγους κ.α. οι λέξεις δε γράφονται τυχαία αλλά κατ αλφαβητική σειρά. Πρώτα γράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

To Γράμμα - Καλά Χριστούγεννα! Έτος ΙΕ, αριθ. 94. Γκουστάβ Ντορέ, Η Γέννηση

To Γράμμα - Καλά Χριστούγεννα! Έτος ΙΕ, αριθ. 94. Γκουστάβ Ντορέ, Η Γέννηση To Γράμμα - Έτος ΙΕ, αριθ. 94 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μάνος Τσελίκας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΔΟΣ ΤΕΩ 1, ΠΑΤΗΣΙΑ, Τ.Κ. 11142, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛΕΦ. 210 2912340 ΟΚΤΩΒΡ. - ΔΕΚΕΜΒΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαπολιτισµικές διαφορές στο µάθηµα µετάφρασης ελληνικών κινέζικων µέσω των έργων του Καζαντζάκη. Jingjing Hu

Οι διαπολιτισµικές διαφορές στο µάθηµα µετάφρασης ελληνικών κινέζικων µέσω των έργων του Καζαντζάκη. Jingjing Hu Εισαγωγή Οι διαπολιτισµικές διαφορές στο µάθηµα µετάφρασης ελληνικών κινέζικων µέσω των έργων του Καζαντζάκη Jingjing Hu Ας αρχίσουµε µε λίγα λόγια από την διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στην Κίνα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΑΠΟΣΚΙΑ ΤΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ

ΣΤ ΑΠΟΣΚΙΑ ΤΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ ΣΤ ΑΠΟΣΚΙΑ ΤΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ Ιωάννης Δ. Χατσέρας ( Έργο ζωγράφου Αντωνίου Φωτίου). Δημήτριος Ι. Χατσέρας ΣΤ ΑΠΟΣΚΙΑ ΤΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ Η ιστορία του γιατρού Ιωάννου Δ. Χατσέρα ( 1944) και της οικογενείας του ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς»

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία: «Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ε. Παπαγιαννοπούλου Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Κίνα. Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα

Κίνα. Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα Τσισμετζόγου Λεωνίδας Α 4 Λυκείου Εργασία ιστορίας Διδάσκουσα:Ν.Τρίγκα Κίνα Ο πολιτισμός της Κίνας μοιάζει σαν να έχει ακολουθήσει μια εξέλιξη τελείως διαφορετική από τη υπόλοιπη ανθρωπότητα. Σαν να ξεπήδησε

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

«Ερωφίλη» Κρητική Λογοτεχνία

«Ερωφίλη» Κρητική Λογοτεχνία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΤΑΤΣΗΣ (19ος αιώνας) «Ερωφίλη» Κρητική Λογοτεχνία I Κρητική λογοτεχνία Η παρουσία του νησιού στη νεοελληνική λογοτεχνία αρχίζει με τα δημοτικά τραγούδια. Τα θέματα των δημοτικών τραγουδιών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι

Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι Ο θρήνος στο δημοτικό τραγούδι Kandidatuppsats i Nygrekiska Silvia Goudas 760310 Handledare: Vassilios Sabatakakis 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 1.1 Το δημοτικό τραγούδι και η τεχνική του...4 2 Ο ΘΡΗΝΟΣ...5 2.1 Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΤΑΧΑΡ ΜΠΕΝ ΤΖΕΛΟΥΝ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ Μετάφραση από τα γαλλικά ΑΓΓΕΛΑ ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗ «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 1998 Στη Μεριέμ Σεψά: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΚΟΣΜΟΣ Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα

Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Τζαμαλή Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΑ ΜΜΕ ΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

ΠΩΣ ΤΑ ΜΜΕ ΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΠΩΣ ΤΑ ΜΜΕ ΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΚΟΡΙΝΑ ΘΕΟ ΩΡΑΚΑΚΗ Μ. ΠΑΠΑ Α: Κυρίες και κύριοι ξεκινάµε την απογευµατινή συνεδρίαση, µε την κα Κορίνα Θεοδωρακάκη στο συντονισµό.

Διαβάστε περισσότερα

Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου

Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου Χαρ. Καράογλου Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Από την αλληλογραφία Ρόδη Ρούφου και Θ. Δ. Φραγκόπουλου ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Εγνώρισα το Ρόδη Ρούφο για πρώτη φορά το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1η. Γραμματική. Λεξιλογικές Ασκήσεις. Ορθογραφία. Ενότητα 1η / Απαντήσεις

Ενότητα 1η. Γραμματική. Λεξιλογικές Ασκήσεις. Ορθογραφία. Ενότητα 1η / Απαντήσεις Ενότητα 1η / Απαντήσεις Γραμματική Ενότητα 1η 1. Υποκείμενο, ρήμα, κατηγορούμενο, αντικείμενο. 2. Κακοκαιρία πλήττει το Μεξικό και την Αυστραλία. Κακοκαιρία πλήττει το Μεξικό. 3. Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα