Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- ))

2

3 Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- ))

4 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή Εί, Λέ. Δί Π. Θάς Ηίς Δής, Εός Π.Ε. Μί Μά, Φός Ιί Αύ, Λάς ΚΡΙΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Α. Ν. Σί-Χί, Κή Α.Π.Θ. Κίς Πέ, Σός Σύς Εή Χίς, Εός Π.Ε. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Λή Βύ, Εάς Σάς

5 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Εέ Λί, Φός ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Πές Μής, Σύς Π. Ιύ Χής Πίς, Σύς Π. Ι. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Dr Αή Κά- Κύ, Μό Πάς Πύ Ιύ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Αέ Κέ, άς ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ACCESS Γές Τές Α.Ε.

6 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ Οά ίς Ιύ Εής Πής Πή: Πί Μί, Εός Eέ: Γό Εέ, Εός Εός ύς: Βίς Κές, Σύς Α Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ Υύ έ: Μί Γύ, M.Ed. Εής Αής Τή ή: Κίς Γής, Δ. Πής

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- ))

8 Γ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Εέ / Κί Πά : «Αό ά ώ ή έ ώ έ» ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Δής Βάς Οός Κής Α.Π.Θ Πός Πύ Ιύ Πά µ ί: «Σή έ ί ή ύ ύ ύ µ ά ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ Δ- µό Nί» Εµός Υύς Έ Γώς Τύς Σύς Πύ Ι-

9 ύ Αής Εός Υύς Έ Γώς Οόµ Σύς Πύ Ιύ Έ µύµ 75% ό Εϊό Κό Τί 25% ό ύς ός. Πέ Χά ς Εάς «Γί Εά» Γί Ε Δύ, Οός Εός Δώ Βί, Έ Δ, Αή 2005

10

11 ίς ύ ίς [] ό (ί) Ο ίς ί έ ύ ά ί ά ή ά ί ά. Ζ ές άς ώ ά. --ί-ς ύ [] ό (ύ) Πύ ί ές ώ ί ά ό ό ς. Ο ό 5 / 342

12 ύ έ -ύ- ώ ς έ, έ ή (ί, έ) Ό ές ά, άς ά ής έ. «Μ ές ύ ό! Θ ά ά ύ ό» ί ύς Γάς Αά. Ό ές ά, ίς άς ί ά έ. Ο ύς Μάς ί Κώ ς έ ά. Ο ά, έ ί -έ- 6 / 342

13 έ ίς έ [] ό (ές) Η Αί ό ί ύ ές ή ς. Η ύ ί έ έ, ώ ώ ές ές. Ο ή, ά έ- ίς [], ί [] ό) (ί, ίς) Ο ίς ί έ ό ώ ύ, έ ύ ά έ ά 7 / 342

14 ίς ός ό έ ί ά. Η ϊύ ίς ί ί. ί--ς ώ ί [] ό (ίς) ός ί, ί ή (ί, ά) ός ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό ά ί ό, έ ύ ά ύ. Ο ίς Αές ί έ ό, ίς ά. 8 /

15 ός ός ός Η ώ ή ί ά ή, ή ύ ά. Ό ώ ίς ί, ί ές, ά έ- ά. -ός ά [] ό (ά) Τ ά ί ό ί ής ό ύ έ ά ή ύ. -ά- ός [] ό (ό) ά 9 / 343

16 ίς ίς ίς [] ό (ίς) Ο ίς ί ές ό ύ ή ά ύ ή ά ό έ ί ς άς ς. Σ ί ά ί ή ό ά έ ά ό ά. Ο ίς ώ ί έ ί ά ό ύ ή ό ί ό ώ ώς ές ή ίς. Πί έ ά έ ά έ έ ά. Η ί Κί ή 10 / 343

17 ίς ί ή ς ίς ά Ιώ ά. ί--ς ί ί [] ό (ίς) Ο ίς ί ίς άς ά ς ί ές ή ές άς ίς. Υά ίς ς ός, ά άς ός ώς. Πίς έ ί ό ί ές ς. έ --ί- 11 / 343

18 έ έ - Τ ίς ς ί ίς ά, ς ός ί; έ [] ό (ές) Η έ ά ό ά έ ύ ά. Μ έ ώ ίς ή ώ ί, ό ή ά ί. -έ- έ [] ό (έ) Γ ί ές ή ά 12 / 343

19 έ ί ς ός ά ύ, ύ έ. Τ έ ί ύ έ ά ές ίς. -έ- Δς άς, έ ί, ί ή (ή, ) Ό ί, ώ ό ό ό, ά, ά ή ά ό ά ί ά. Ο Νίς ί έ ή 13 / 343

20 ί ί ά, ύ ί. Τ ί, ί ό, ά έ ό ί έ ό. ί- ό [] ό (ό) Σ ά, ά, ά ά έ ί ί ό. Κά ίς ί ό ύ ώς. Σ ά ό ί ύ ά. ό- Δς ά ί [] ό (ίς) Η ί ά ό ύ ή ά ύ 14 / 344

21 ί έ ί ά ά ό. Ό ί ί έ, ά ό ά ά ί. ί- έ [] ό (έ) Τ έ ί ές ός ός ός ί ύ. Τ ύ ό ώ ύ. Σ έ ύ ά ά ά έ. 15 / 344

22 έ ί ί 16 / 344 -έ- ά [] ό (ές) Η ά ί έ ό ά, ό ή ί ώ ύ ύς ός ό. --ά ί [] ό (ίς) Η ί ί ό ό ά ώ ί ής. Ό ά ί ή, ύ ή ά, ά ί

23 ί ύ ό ς, ί ό ά. Ό ίς ί έ, άς ό ίς ά ά, έ ώ. -ί- ί ά ή (ί, ί) ί ύ [] ό (ύ) Μ ύ ώ ά ύ 17 / 344

24 ύ ί ά ό ς. ί -ύ- ί ί [] ό (ίς) Η ί ί ί ά ή ά ό ό ά ά ές. Πίς έ ής ή ά ά ί. -ί- ός [] ό (ί) ί ί [] ό (ίς) Πά έ ές 18 /

25 ί ύ έ ί ί, ή έ ώ ά έ ύς έ ά ύς. Σς ώς ί ί έ ίς. ί- - Πύ ύ ύ ύ ί; ύ ή (ί, έ) Ό ύς ό ά ό ί, ί ίς ό ί ί. Ο ύς Δής ύ ό ί ός έ. Ο ί Ό ύς ά ή //

26 ύ ύ 20 / 345 ά, ές ς ά, ς ί ό ό. Ο ά ύ ά, ύ Θό. Έ ί. Ό ύς ά, ές ς έ ή. Ο ύς Μάς ί Κώ. Νό ς έ έ. ίς, ύ, ός, ί, ός -ύ- Α ές άς έ ί ί Δή, ά έ ό ς

27 ό ό ές ή, ός, ί, ές, ά, ή, ή ό [] ό (ό) Τ ό ί έ όό ίς ί ώ ώς. Ο ί έ ό. Τ ί ί έ ό ί ά ό. Γί ί ό ό. Πά έ ά. Μ ό ώ ά ς. -ό- 21 / 345

28 ός ί ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ο Κώς Νίς ί ί ί. Έ ύ ές ά ύ ί ά ί ί. ( ό) Ο ί ί ί ύ ί ί. ύ -ός ί ί Η Ρί ά ί ό Αά ά ί. Η Ρί ά ό ά έ Αά. ά 22 / 345

29 ό ό «Πώ ή, ί ίς ί». Θ ής. «Πά, ά ί ί, ί ί ς έ» ί ύς Γάς. Θ έ ς έ. «Θέ ώς ί ί ά, Αά!» ί Αί. Θέ ές. ( ί) Ο ύς Μάς έ ά ί ές ή. ός Ο ός ί ί ές ς άς ς, ός ς. ί- Δς ίς 23 / 345

30 ί ά ί [] ό (ίς) Η ί ί έ ό ό ή ό ά άς έ ί - ό ά ά ά ύ ώς ύς ή ύ ήάς ύ. Φά ίς ί, ά ή ά ά. Ό ώ ά ί, ώ ά έ έ έ ή ή ύ. ό, ό, ό, ό, ό, ό ί- ά [] ό 24 /

31 ά ί (άς) Η ά ί έ ό ί ύ ό ό ό ύ ά, ό ό. Υά ίς ές άς. -ά- - Λέ ά. Νίς ό ς άς ή ύ. ί [] ό (ίς) 25 / 346

32 ί ί Η ί ί ό ό. Εί ής ί ή ύ ά, ί, ό ά ά ά. Η ί ή ύ. «Δ ό έ, ά ί ά ί ό;» ώ ί Μί, ή ό ά ίς ό. ί- ί ά, έ ή (ί, ί) Ό άς ά ή ά, ές ός 26 / 346

33 ί ίς ύ. «Πό ίς Ρί, Κώ, ώς ίς. Ο άς ί ό!» ώ Αά. «Πά, ή ί, ί ύ ές!» ώ ί Μί. Ο ές ί ός ό ά ό έ έ ά ά. --ώ ίς [], ί [], ί [] ό (ί, ίς, ί) Λέ ί έ ό 27 / 346

34 ίς άς ό ί έ ό ί. Λέ ί έ ό ί, ό ή ί. --ί-ς ά [] ό (ές) άς ά ή (ά, ά) Ό άς, ώς ά ίς. άς -ά- άς, ά, ά ί (ά, άς, ά) Ό ά ί ά, 28 / 346

35 άς ί ό, ά έ, ί ό. Ο Κώς, Ί Νίς έ ά ό έ ά ί ή. Αέ ή ή ά. ά ά--ς [] ό Η ί ί ά ί ά, ές, ές ίς έ ό ά. - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. 29 /

36 ά ά ά, ά ή (έ, ά) Ό ά ά, ί ί ή, έ ή. Τ Πά Αά ί Μί ά ά ά ύ ύ. Γ ά, ί ώ ύ έ ύ ί, ά. Σ ί Αά Εέ ά ά ό ί. ά ά- Α ές άς έ Ρί ά, ά έ ό ς ές 30 / 347

37 ά ά ώ, ώ, ί, ί, ύ, ά, ώ, ί, ώ ά ί Ό ά ή άς ί ά ά ή ά ά, ί ά, ή ή ά ά. Ο ί, ά Η Εέ Αά ά ά ά ί ί. Κά ά ί ά. ά ά [] ό (άς) Η ά ί έ ύ, 31 / 347

38 ά ά 32 / 347 ό ί ά ό έ ή ά ά ό ό. Σώ άς άς έ ή έ ό ί. Μί ά άς ί έ ά άς. Πά έ έ ί ά ή έ άς. Λέ ό ά ά, ό ά ά ά ί. Ό ς ά ά, ς ά, ς ί. ά ά- ά [] ό (ά) Τ ά ί ές

39 ά ής ής άς άς ά ς ίς ώ, ίς ά ς ίς έ ό ά. ά -ά- ί, ά ώ, ώ ή (ά, ώ) Ό ώς ά ή ά, ές ό άς ά. Ό ώς ά, ές ύ ά. -ώ- ής [] ό (ής) 33 / 347

40 ής ά 34 / Η Γ ί ές ής ί ύ ό ή ί άς ής, ός Ά ή Πύ. ή-ς ά [] ό (ά) Λέ ς ά ώ ί ά Θύ, ή ς ς έ ή Θός. Πά έ ά έ ά. Τ ά ί ώ ά. ά ά- Πς άς ής ές;

41 ί ός ί [] ό (ίς) ά ό [] ό (ά) Τ ό ί έ ύ ό ό ά ά ί ό, ή έ ώ. Πέ ύ ά. Τ ό ς ίς Κίς έ ί ό ό. ( ί) Έ ά ί. --ό ός, ή, ό 35 / 348

42 ός ά 36 / 348 ί (ί, ές, ά) Ό ά ί ό, ί ή ός άς, ί ό. Υά ί ίς ά ί. ής -ός ί ή (ά, ύ) ύς ά [] άς [] ό (ά, ά) Τ ά ί έ ύ ά έ ά ύ ώ.

43 ά ί Φώ έ ύ ό ή ί. -ά- ί [] ό (ίς) Η ί ί ές άς ός ός ώς ί ό ή έ ό ό ύ ύς ός, ά ό ή έ ά ί. -ί- 37 / 348

44 ά άς ά [] ό (άς) Η ά ί ί ές ώς, ό ς ώς έ έ. Η ά ί ές ίς ό ά ά ς, ό ό. ά- ώ ς άς [] ό (ά) Η ί Έ έ ς άς ύ ά ύ ά. Τ άς ός ύ ί ό ά, ώ ής ύ. Ο άς ύς ά-ς 38 / 348

45 ύς έ ύς, ά, ύ, ί (ί, ές, ά) Ό ά ί ύ, έ ά άς. Τ ό ά ς ί ύ ά ός ά ά, ίς ώ. Ο ύς ός Ό ά ί, ί ύ. Ο ί ύ άς -ύς έ, έ ή ( έ, έ) Ό ές ά, άς ά ή άς έ έ ά 39 /

46 έ έ 40 / 349 ός. Η ί Κί έ ό ς. Η Αά έ ά, ά ά έ ίς. Ό ίς ές, ίς έ. ός, ό έ- έ, έ ή ( ύ, έ) Ό ές ά, ίς ό

47 έ ά ύ ή ά ό. Ό έ, ίς ώ ό ύ. Τ ύ έ ί ώ, ό ός έ ή. Σ ή ύ έ ύ ή ά ά. άς, έ έ- Ο Κώς έ ή ς Αάς. ά [] ό 41 / 349

48 ά ό 42 / 349 (ές) Έ ό έ ύ ές. Έ ύ ές, ύ ός. Η ά ή ός ώ ή ός ώ ί ί ό ς ές. ό -ά ό [] ό (ά) Τ ά ί ώ ό έ ά ής έ. Τ έ ί ά ά ώς ά έ ή. ά -ό ώ ς

49 ός έ ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Έ ό ύ ί ύ έ έ άς έ ή ή. ( ό) Ό ά ύ ύ ά ά ς ό, ή ά ά ύ. έ, έ -ός έ ή (έ, ύ) Τ ί άς έ ό, ή ύ ά 43 / 349

50 έ ή 44 / 349 ύ ά. έ έ- ή [] ό (ές) Η ί Μί ό ί ύ έ ί ά ή άό ς. Αό ή έ ί. Η ί Μί ώ ί ύ. Ό άς έ ές, ί ές. Ό άς ί ύ όές ό ά, ά ές. -ή Δς ίς

51 ώ ή ώ, ώ ή ( ώ, ή) ή ή [] ό (ή) Ό ί ά, ά ή. Τ ά έ ά ύ ή. Κά ή ί ί ό. Ο ές ί ές έ ή. Κά ή ά έ ά. Ό ί ή ύ ή έ ό. ή- Δς ά, ής 45 / 350

52 ό ό 46 / 350 ό [] ό (ό) ή ύ [] ό (ύς) Ό έ ύ, ί ύς, ή ί ό ό. Τ ό ώ έ ά ς ύς. Τ ό ώ ύ. -ύ- ί ή (ύ, ί) ύ

53 ί Τ ί ύ ς ίς. Τί ύ ί έ ή 3-2 = 1. Ο ί ί [] ό (ίς) Η ί ί ά ίς έ έ έ. Ο Ί ή ό ή ίς ό έ. Ό ίς ί ί ά, ίς ά έ έ. Η ή ί ή ά ώς ώ ίς 47 / 350

54 ί ή ή ύ ή. ---ί- ή [] ό) ί ώ, ύ ή (ό, ή) ί ή [] ό (ώ) Τ ή ί ό ί ύ έ ί ή έ ά. Ο ί ό ί ή ά. ή-- 48 / 350

55 ώ ά ώ, ώ ή (ή, ώ) Ό ώς, ίς ή άς ά ή ής ά ί ό. Ο ίς Ί ώ ί ί ά. Ό ώ, ίς ή ί ά ές ά. Ό άς ά ό, έ ό ώς ί έ, ή ί ό. ή -ώ- ά ή (ί, ά) 49 /

56 ά ί 50 / 351 Ό άς ά ή ά, ίς ς ές. ύ --ά- ί [] ό (ί) Τ ί ί έ ά ά ό έ. Τ ά ί έ άς ύ ά. Μ ά ί έ ύ. Ο ό, ά Ο ίς ί ίς ί ί. Ο άς ί- Δς ά

57 ά ύς ά [] ό (ά) Τ ό έ ώ ά ύς ύ ί ά ή. -ά- Δς ό ύς, ύ, ύ ί (ύ, ύς, ύ) Ό άς έ ά ά, ί ά ά, ί ύς. ός ( ό) Ο ύ ύ ς ά ώ ό. Λέ ός ς ύ 51 / 351

58 ύς ή έ ά ί, ή ά ά ς ά ά ές. ό ύ--ς Ο ύς ός ύς [] ό ( ύ) ύς ή [] ό (ή) έ 52 / 351

59 ύ ί ύ [] ό (ύ) Τ ύ ς ί έ ς, ά ς, ό ς. Πύ έ ή ώ. ύ- ύς [] ό (ύς) Μέ ής ς έ ύ ύς, ό ό, ς ύ έ. ύ--ς Λέ ό. ί, ί ή (έ, ί) 53 / 351

60 ί άς Ό ά ί ή ό ί, ίς ύς ί άς. «Μ ά ύς Μάς; Βά ά ό, ς ί; Δ ύ ύ!» έ Αά. Ό ί ό ό, έ ς ί ί ά ό. ί ί- - Πό έ ό άς ί ά; άς [], ά [] ό (άς, 54 / 351

61 ή ή άς) ή ή [] ό (ή) Η Αά έ ύ ή ά ή. Οί ύ ά ί ή ό έ. Ό ή έ ύ ός, ύ ά, έ ό ύ έ έ ό. Η Αά έ ί ή ά. Κί ή ά ς ός ς άς. Εί ύ ή ί. 55 /

62 ή ό -ή-- ό [] ό (ό) Ο άς έ ύ ό ί ό έ ός ά. Τ ύ, ό, άς, άς, έ ά ί έ ύ. Πό έ ά ές ύ, ή ές ί ά ό ά ά 56 / 352

63 ό ό ές. Τ έ ές έ ά έ ό. Ό άς ό, ές ύς ή ά. Ό ώς ό ί ό, - ώς. Τ ό έ ές ές ά. ό ό- ώ ς - Πό έ ό ό ό ά; - Πό έ ό ά ύ ό ά έ ύ; 57 / 352

64 ά ής ά [] ό (ές) Η ά ί έ ά ύ έ ύ ό έ ί ό έ ς. Ο ές ύ ά - ύ, ό ά ς ές ύ. Ο ί ός ύ ά ά. Ο ή ύ -ά ής [], ί [] 58 / 352

65 ής ό ό (ές, ίς) ό ό [] ό Τ ό ί έ ά ί ύ άς. Ο ίς ά άς ύ ά ύ ά ί ς άς άς. Ο ίς ό έ ές. ό -ό-- - Η έ έ ό ό. ό [] ό (ός) 59 / 352

66 ό ί 60 / Η ό ί ά ί ίς ά ί ή ί. Η Αά ή ό έ ς, έ ί Κί ς ά ό. Ό άς ός ή ή, άς ίς. ό- ί [] ό (ή) Τ ί ί ί ή ί ί έ ίς έ ό. Ν έ ί: «Φά ό

67 ί ής έ ώ ί ό, ί ά, ά ά Θύ ά». Ό ά ί ύ ό ά, έ ς ί ί. Τ ή ά ές. ί-- ής [], ή [] ό (ές, ής) ί - Μίς ίς ό ύ ά Εή ώ; 61 / 353

68 ί ός 62 / 353 ί [] ό (ίς) Σ ή ς ίς Ές ά ό ά ί ώ, ίς ό ά ώ. Η ί Έ έ ά ά ύ ή ς. --ί- ής [], ί [] ό (ές, ίς) ός ός [] ό (ό) Ό ί ός, ός ίς ώς

69 ός ό ά ί ό ό ίς άς ώς. ή Σ ό ώς ύ ί ύ. Ο ώς έ ές. ό--ς ώ ά ή (έ, ή) ός ό [] ό (ός) Ο Κώς Αά Αή, ύ ό ς Εάς. Έ ές ίς, ές ές ύς ίς. 63 / 353

70 ό ός Ο ίς ί ά ός άς. Εέ ς ύς, ί ύς ό ς. ό- ό ός [] ό» (ί) Ο ός ί ί, ά, ές, ής, ί ός ός ό ή ίς ές ής. Ο ϊός ός ί ό ϊό ό. ---ός 64 / 353

71 ά-ός ά, ά ή (ί, ά) Α άς 2 5, ές 10. ώ Ό άς έ ό έ ά, ό άς ό. Η ά 2 ί 5 ί έ έ ός. ί ----ά- ός [] ό (ί) ά 65 / 353

72 ό ί ά ώ ή ύ ός ί ά ί 66 / 354 ή ό ί ί ά ός άς

73 ός ό ός [] ό (ό) Πά ά ύ ό, Βός Νός. Ο Βός ός ί ά ές Νός ά ές. Σς ός ά ύ ύ, ό ύ. ό-ς ό [] ό» (ός) Η ό ί έ ό ά έ ά. Έ ύ ά ά έ ής ό. Η ή ό ί ί ά ό έ ς 67 / 355

74 ό------ά ί. --ό- ά [] ό (ή) Τ ά ί έ ύ ά ί ύς ός. Σ ά ό έ ά ή ό ύ ά ύ, ί, έ, ός ή ά ά. ά ---ά-- 68 / 355

75 ί ύς ί [] ό (ίς) Η ί ί έ ά ί ύς ός ά ί. ί ----ί- Δς ί ύς, ή, ύ ί (ί, ές, ά) Ό ά ί ύ, ί ά ό. Πά ς ές ύ, 69 / 355

76 ύς ύς ίς Αές έ ά ά. Δ ά ά. Η Ρί ί ό ί ές ές έ. Βί ά. Ό ά ί ύ, ί ά έ ή ό. «Ηά ές! Κά ή ί» ί ί Μί ά. ίς Α ά ύ- ή ίς ές, ύ ά ύς ές. Α άς ύ- ό ς ές ά, ί, ς ές έ; ( ί) Ο ίς 70 / 355

77 ύς ύς Αές έ ώ ύ έ ύ ά ά. ύς - Πή ί! Γά: ύς άς, ή ή, ύ ό. ύς, ύ, ύ ί (ύ, ύς, ύ) Ο ύ ίς έ ά ά, ά ό ί. -ύ--ς ύς, ύ, ύ ί (ύ, ύς, ύ) 71 /

78 ύς ύ Ό ά ί ύ, έ ά ί ή. Τ έ ς ίς Κίς ί έ ό ύς ές. Εί ά. Η ί Κώ ί ύ Νί. Εί ύ ή. -ύ--ς ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί έ ά ό ές άς. Τ ά ής ό. ς -ύ-- 72 / 356

79 ύς ό ύς, ύ, ύ ί (ύ, ύς, ύ) Ό ά ί ύ, έ ά ώ. ώ -ύ--ς ό [] ό (ό) Γ ί ή ί ός ά, ά ό ό ς. Ο ύ ό-- ί 73 / 356

80 ός ί ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Γ ί Κί ύ, ός ύς ύ ύ ς άς ς. Εί ύ ός. Κέ ά έ ά ό. ά --ός ί [] ός [] ό (ί/ί) Τ ί ί έ ό ώ, έ ή έ ώ, ά ή ά ά ό. Ζ ς ός, ό 74 / 356

81 ί ός ά. Ο άς ύ ί. Τ ί ί ό ί ή ό άς, άς ά ς ός έ ές. ί, ά -ί- - Πώς έ ί ά έ ί; ός [] ό (ό) Έ έ έ ό 75 / 356

82 ός ώ 76 / ός ός έ έ ά. Η Αί ή έ ός έ ί. Ο ό Η έ ά ς Αάς ά έ ά ός ό ώ. Κέ ά ύς. ό-ς ός [] ό (ό) ώ ώ ά ή (ό, έ) Ό άς ά, ίς ό ς

83 ώ ί ώς ό. Ο ός ί έ ά ί ς ά έ. Πό ώ, ό ί ά ή έ ή έ ί. Ό άς ά, ές έ, ό άς ά, ές ό. -ώ ώς ώ [] ό Τ ί έ ό ό ό. - ά - Ξέ έ. Δ ά ύ 77 / 357

84 ό ί 78 / 357 ό ύ ό ό. ό ώ Λέ «ό!» ό ό ή ά ά. «Πό, ά ά!» ώ Ί ές. -ό ί [] ό (ίς) Η ί ί ός ά άς ό, ό έ ά ά. Μά ό ύ ώς ί ό, ά ά ί ά ά.

85 ί ί Εί ή ύ ώς. Τ ί ά ί, ί ός ή ύ άς. Ά ύ. Ο ή -ί- ό [] ό (ός) Μί έ ά ή ά ά ό ώ ό ό. Πός ά ά έ, ός ί, ί ί. ώ, ό ό- ί ί [] ό Τ ό έ 79 / 357

86 ί ά 80 / 357 ά ί έ ί. Πί έ ά ί, ή ά έ ί ά ς. --ί - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ά [] ό» Τ ά ί ί ές ή ί ί έ ώ ά ς

87 ά ής ίς ά ά. --ά - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ά [] ό (άς) ά ής, ά, ί ί (ί, ές, ά) Ό ά ί ί, έ ώ ύ, ή έ έ ώ ά ό ί. ( ό) Τ 81 / 357

88 ής ά 82 / ί ί έ ώ Ί. ά ---ής ώ ά [] ό (ά) Τ ά ί έ ό ό, ί ύ ό ύ ή ά ύ. Τ ώ ή ύ ύ ό. Τ ά ώ ά. Ο ός ά έ ά. Πά έ ό ύ

89 ά ό ά έ ό. --ά- ό [] ό (ό) Σ ό άς ήά. Εί ί ή ή ό έ, ύ ή ό ά έ ή ά. --ό- ό [] ό (ά) Πά ή έ 83 / 358

90 ό ό 84 / 358 ά έ ά ό ά. Λί ή ά έ ό ό. Ο Κώς Αά έ ύ ά ό ά ό ά. Ο ίς Αές ά ί. Δ ώ ά ό άς ά ώ άς ός ό ύ ά. Τώ ή ί ά ά ύ ά. -ό ό [] ό (ός) ό

91 ό ά ό [] ό Τ ό ί ίς ά ί ύ έ ώ. Ο ί ό- - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ά [] ός [] ό (ά/ί) Τ ά ί ύ ό ά ό ί ή ά έ ά. Τ ό ύ ά έ. -ά- 85 / 358

92 ή ή 86 / Α άς ί ή άς ό ός ύ. Π έ ί;... ή [] ό (ή) Πί ό, ό, ί ή ά ά ό ή. Υά ά, ά ά ή. Πί ό ό, ί ή ύ ί ή ίς. Ο Κώς ί έ ή ό ά ά ί, ή ί ό ό ό ά ή. -ή- ί, ά

93 ί ά ί, ί ή (ό, ί) Ό ίς, ίς ό ά ύ. Η ί Μί έ έ ή ί ς άς ά. Ός ί ά ά ό ό. Αά ό ά ό ά ί ό. -ί- ή [] ό (ή) ί ά [] ό (ά) 87 /

94 ά ί Τ ά ί έ ύ ό ό ύ ώ ά ά ά, έ ά ά ή ά ί. Κύ ώ ό ό ς έ. -ά-- ί [] ό (ά) Τ ά έ ά, ύ ό έ άς ύ ή ς. Τ ά ύ ά, ύ ή ά ές ό ά ά. Ο ό Πά έ ό ί. Γ ά ώ ύ ί, έ ό ώ 88 / 359

95 ί ύ ά. -ί - Πό έ ό άς ά ά έ; ύ [] ό Μ ύ ά ί ί ές. Εί έ ά ί ές ές ύς άς. ύ- - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. 89 / 359

96 ό ώ 90 / 359 ό [] ό Τ ό ί ί ή ύ ά ί. -ό- - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ώ ά, έ ή (ύ, ή) Ό άς ά, ίς ά ίς ή ά. Ο ίς Αές ύ

97 ώ ύ ί Αή. ά Ό ές ά ύ, ές ί ής. Αός ά ά, ί ής ό ά έ ώ. -ώ ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί ά ά ώ. Σ ά ώ ά ύ ής ή άς. Ό ά ί ύ ύ, έ ς ί ύ ύ. Λέ ό ές 91 / 359

98 ύ ά 92 / ά ύ, ό ίς ύ άς ός ς άς. ύ-- ά [] ό Ό ίς Αές έ έ ί, ά ά έ ά ό. Έ ά ά ό έ. Ο ώ --ά - Λέ ά.

99 ά ός - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ά [] ό (ά) Τ ά ί ό; Τ ί ό; Έ ά ί ί ή, ό ός ά ό. Ο ί Ο ά ά ή ύ ά. Η Χά ά ί ί ς ή άά ς. Τ ά ς ί. ά- ός, ή, 93 / 360

100 ό ί ό ί (ί, ές, ά) Ό ά ί ό, ά ή, ό. Η ί ς Κίς ί ή, ί ύ. Ο ός ός, ύς ---ός ί [] ό (ίς) Η ά ί ί ά ύ, ύ ή άς ύς ύς. 94 / 360

101 ί άς Ο ίς ί ά ά ά ώ. -ί- ά [] ό (άς) Μί ά ί ά ά. Ο ύς Μάς έ ί ύ ή ά. Έ έ ύ ά ά. Ο ός, ό, ί ί ί άς ς ής. ά- άς, ά, ά ί (ά, άς, 95 / 360

102 άς άς ά) Ό ά ί ά, έ ώ ύ ή ύ. ( ό) Τ ά ά ύ Νί έ ά ά. Ό άς ύ ύ, έ ό ί άς ό ή. ( ό) Σ ά ς Αάς ά ύ ά. Πά έ, ό ά. Η ά ί ά ά ά έ έ ές. Ό ά ί, ί ά ώ. 96 / 360

103 άς ή ά-- ώ ά [] ό (ά) Τ ά ί έ ό ά ύ, ά ά, ά ά. Μά έ ά, ί ός ό ύ. Τ ά ά ς ός ς ύς. Λέ ό άς ά ά, ό ές ά ά ό ά. ά- ή [] ό (ή) 97 / 360

104 ή έ Τ ή ί έ ά ά ά έ έ ϊό. Τ ά έ ή ίς. -ή-- έ ή (έ, έ) Ό έ άς ά, ί ές άς, ό ό έ. «Κώ, ή ές ό ά, ί έ ίς ί» ί ί Μί. «Πέ ί ά 98 /

105 έ ή ά ά, ά» ί Κώς ς ίς. Μά ί ά. έ- - Χί ό ί ό ύ ύ. ή, ή ή (έ, ή) Ό ά ές ώς ή, ώ ά. Ο Ί ύ έ ό ή άό. Λέ ό ής ά, ό ίς ά ύ. ή 99 / 361

106 ή ί Ο ύ ή- ίς [], ί [] ό (ίς, ίς) Τ ά ός ά ίς ίς ί ίς ίς. ί--ς ί ί [] ό) (ίς/ίς) Γ ή ό, ί ί, 100 / 361

107 ί ά ώ ί. Η ί ί ές ό ί ό ύ ές ές. ί- ά ί «Τ ίς ;» ώ ί Μί Αά. Τ ίς ίς, ό ί; ά Π ί ά ό, Αά ί ής ίς. Πώ ί ό ά ά ά. Ό έ ά ί 101 / 361

108 ό ό ά ά, έ ώ ό ά ά. Κώς ό ί ό ό, ί ώ ί ό ί. ά ό [] ό (ό) Τ ό ί έ ό ί ά ά ά. Μ ό ό ά ύ. Ο ύς Μάς ή έ ό ά ί ς ίς. -ό- ί 102 / 361

109 ί ύ ί ή (ό, ί) ό ά [] ό (ά) Η ή ί ί έ ό ί ό, έ ά. Η Κά ί ό ά ς Αής. -ά-- ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί ή ά έ ί. Σ ά ές ί ύ ί. -ύ /

110 ό ό ό [] ό (ός) Ό άς ό έ, ίς ό ά άς ά. Η ί Κί έ ί ί ό ό ς ί. Τ ί ί ά, έ ά ς. Ο ή ό- ό [], ί [] ό (ό/ίς) Τ ό ί έ ή ώ ό ά 104 / 362

111 ό έ ά, ή ά. Τώ ές, ί ά ύ ί. Πά ό ί, ά έ ά ό. ό-- έ, έ ή (ό, έ) Ό ές ά, ύς ή ώς ά ί έ. Μές ές άς ύ έ έ. 105 / 362

112 έ ό Ό ές ά, άς ό. έ -έ- ό [] ό (ή) Η ί Κί έ ά έ ά έ ί Σά. Πώς έ ός ά ίς ός ά; Πέ ή ί ύ ό ό. Η ά ί ά ή ής ύ ί. Ό ές ή ίς, ά ά 106 / 362

113 ό ί ίς ό. ό-- ή [] ό (ής) Η ή ύ ί έ ό ά άς ό έ ί. -ή- ί [] ό (ίς) Κά ές έ έ ς ύς ί ί ά ός ής. Μ ί ά ή ά ό ά ό 107 / 362

114 ί ό έ ώ. --ί- ό [] ό (ά) Ό άς ό ς ός ές, ές ό άς ά ώ ς ές. Ό άς ό ό ές άς, ίς. Αύ έ ή ί, Νίς, Κώς Ί ά ή ς ή ό. ό / 362

115 ί ός ί ί, ί ή (ό, ώ) Ό ίς ά, άς ς ές ές ώ ή άς έ ό. Ό έ ή ς Ί έ ά ύ Μά, ίς ός ό. ός -ί- ός [], ό [] ό (ός, ός) ί ός [], [] ό 109 /

116 ός ά ό) Ο ός ίς άς, ίς ίς ή ίς ώς ί ά ός, ί ός ς. Τ ά έ ς Πός ς Εής Δίς ί Ηά Χά. ό--ς ά, ά ή (ί, ά) Ό άς ά, άς ό, ίς ό ά ό ά ή έ. 110 / 363

117 ά ά Η ί Κί ί ή ά έ, ά ί ά ί. Ο ά Η Αά ά Κώ ή. Δ ή ύ ή, ί έ Πό. Σέ ό. Η ί ς ής ή ύ ό ί Κί. ---ά- Τ έ ά Πό; Ψά ς ές ύς, ώ, ώ, ά 111 / 363

118 ύς ό ύς, ύ, ύ ί (ύ, ύς, ύ) Τ ύ ά Αά ή ό ί. Τ ά ό ή. --ύ--ς ό [] ό (ές) Η ό ί ό ά ίς ό ά ό. Ο ύς Μάς ί ές ές: ή ή ά ή ί. Εί 112 / 363

119 ό ϊό ό ό. ό-- ός, ό, ό ί (ό, ός, ό) Ό άς ί ός, έ ύ ή, ά ό ύ. Ο ά ά ή ύ ό ή Χά. Ο ά έ ί ό ς ή Χά. ό--ς ϊό [] ό (ϊό) Τ ϊό ί ό ά 113 / 363

120 ϊό ώ ά ά άς ής ή ς άς. Πϊό έ ς ύς ώ, ός ά ή ά ί ό ς ύς, ός ά. Η ί Μί ά ύ ϊό ί ς, ί έ ύ ό ά, -ϊ-ό ώ, ύ ή (ά, έ) Ό ίς ά, άς ά ίς 114 / 363

121 ώ ί ώ ά ά. Ο Νίς ί έ Αά ά. Τς ά ά ί ώ ά. Ο ές ά ές ές ς ός ί. Ο ές ή ί ς ές. ός --ώ ί, ή (ό, ά) Ό ίς ά ή ά, άς ά ύ. Ο Κώς έ ά 115 / 364

122 ί ός Πό ά ός έ ή έ ό ά. Ο ί ά Χς ίς Αές ή Αή ά ί ή ά ά ί. Δ ί ό. Ο ί --ί- ός [] ό (ό) Πά ύ ά έ ά ή έ ά. Τώ ύ ή έ ί, έ ά. Κά ό. 116 / 364

123 ός ώ Γό ό ύ. ό--ς ό ί Πό ί ύ ό ό ό ό. «Πό ί ή Σά, έ ή Κή, ές ί ά ς Σάς ό» ί Κώς. ό-- ώ, ύ ή (ό, ή) Ό ί, ά ά ά έ ά ί ό ί ύς ς 117 / 364

124 ώ ά 118 / 364 ώς. Ο Κώς ί ά Σά ό. Ό ί, άς ό. Αός ί ί ά έ ής. --ώ ά, ά ή (ό, ά) Ό άς ά, άς ή ς ά ά ί ύ ά. Η ί ί Μά ί ς ό έ ί Μί ό. Τ ό ύ

125 ά-----ώ ά. Η ί Μί ύ ή ς έ. -ά- ώ ή (ώ, ώ) Ό έ ά ά ό, ή ί ή ά, ώ, ή ί έ ές, ά ς ύς ί ί, ά ή ί ά ά. Ο ώ Ό ά ί 119 / 364

126 ώ ή ί ς, ί ί. Τ ά ώ ά ίς. Ο ί --ώ-- ί [] ό (ώς) ώ ή [] ό (ές) Ό άς ή, άς Θό ής ά ή ής ά. Ό άς ή, ύ. --ή 120 /

127 ύ έ ύ ή (ή, ώ) ή έ ή (ό, έ) Ό ές ά έ άς, έ ά ύς έ. Η Αά έ ύ ά, ί έ. Ό ές, ί ές ό άς άς ά. Ο Κώς έ ά, ό ί. Χς ό ά έ έ ά. 121 / 365

128 έ έ Ό ίς ά έ ί, ς «ό!». Ό ές ά, ί ά ίς ά ί. Η Αά ί ή ά. Εί ύ ή ά. Ο Κώς ός ί ός, ά ίς. Ο ός, ές -έ- ό [] ό (ές) έ έ ή (ό, 122 / 365

129 έ ώ έ) Α ές ί ά ά έ, ές ά ά, ή = 7. ώ Ό ές 3 4, άς ί ό. Η ό ί ί ό ς ές άς ς ής. ί -έ- ώ, ύ ή (ά, έ) Ό ίς ά, ς έ ί 123 / 365

130 ώ ή ή ί ή ές ώ ύ. Η ί Κί ίς Σάς ά ύ ό ί ύ. Έ ής ύς ίς ίς. Η ό έ άς ό ύ, έ ή. ώ --ώ ό [] ό (ής) ώ ή [] ό (ή) ώ 124 / 365

131 ός ώ ός [], ί [] ό (ό, ίς) Ο ό ύ ά ά, ί ές, ί ύ ά ές άς. Ο ό ά ό. ό--ς ώ ή (ύ, ή) Ό άς ά ό ί, ί ή ύ ά ς ά, ί ί. Ο ές ί 125 / 365

132 ώ ώ ί έ έ ό ίς ή. Κά ύ. --ώ ή [] ό έ ώ ή (ά, ή) Ό ίς, άς ό, ίς ύς ά. Ο ίς Αές ί ί ά ί ύ. Μά ό ές άς ίς Αές έ ό ύ ά. 126 /

133 ύ ό --ώ ύ, ύ ή (ά, ύ) Ό ύς ά ή ά, ές ά ί ό. Ο ά Εί άς, ίς ί. --ύ- άς [], ά [] ό (άς, άς) ύ ό [] ό (ό) 127 / 366

134 ό έ Ο ίς Σάς ή ό 150 ώ, ί έ ύ o. Έ ί ά ή ό. ό-- έ, έ ή (ό, έ) Ό ές ά ά, ίς ίς άς ί ά. Ο ίς Τάς Αί ό Κώ Αά ί ά ή ά ί ά. 128 / 366

135 έ ός Ό ά ά ίς έ ά, ά ί ά. Πές έ ές ές ς ώς. -έ- ός [] ό (ός) Ο ός ά ή ί ς ά ά ώ, ί ύ. Υά ί ός, ή ί ς, ί ί ά. ό--ς 129 / 366

136 ό ό ός, ή, ό ί(ί, ές, ά) Ο Κώς Αά ί ές ί ά ς ά ς ές. Σ ί ς ί ά ς ά. ( ό) Τ ό ός ής ί ό ά ά ί. ---ός ό [] ό (ό) Τ ό ί 130 / 366

137 ό ό ό ές ύ. Σ ό ί ά, ύ ό. Πό έ έ ά. Σ έ ί Μί έ ά ά ς ό. Ο ής ός έ ί ό έ. ό-- ώ ς ό [] ό (άς) Η ό έ ί ί ί ά ώ ί. Υά 131 /

138 ό ί ά έ ή ό. «Έ ί» ί ό. «Χί έ ί» ί ί ό. Ό ίς ά ά, άς ί ό. Ο ίς έ ό ά Χά. ί ό-- ί, ί ή (ό, ί) Ό ίς ά ά, ίς ί έ, ός έ ή ί. Ο ίς Τάς ό ά ά ί ό ά ς. ό 132 / 367

139 ώ έ -ί- ώ ά, έ ή (ί, ή) Ό άς ά, ές ό ό ά ά. Ο Κώς ά ύ ό ό ά. Ο έ Ό άς ά, ές ί ί ά. --ώ έ, έ ή (ό, έ) Ό ές ί έ, 133 / 367

140 έ ά ς ά. Ο Ί ύ έ ά άς ές ά ά ό. Τώ ός έ ύ ή ά, ά ό Ές. Ο ός ός ί ά έ, ό ά. ός -έ- ί ή (ό, ά) Ο Πός ό ύ ά Ρί. Έ ά, ό έ. Ό 134 / 367

141 ά ----ής ίς ά ή ά, άς ά ύ. Ο Νίς ό ί ί. Τ ί έ ώ ί ά. Ο ί ά -ί- ής [] ό (ής) ά 135 / 367

142 ύ ά ύ [] ό (άς) ά ά, ά ά ή (ύ, ά) Ό άς ά ή ά, ίς ά ά ό, ύς. Η ί Μί ί ά ί ά έ ί ά ά ό ό ή. Ο ής ά ί ό ή ός ί. 136 / 367

143 ά ός Χά ύή ό ή. --ά- ός, ό, ό ί (ό, ός, ό) Ό ά ί ό, έ ί ή, ίς ί ή. Η ί Μί ό ί έ έ ά ό ό. Ο ύς Γάς ύ ύ ό ς ές ί Μί ά. Νύ, έ ό, έ ύ, 137 /

144 ός ώ ά ό,. ό--ς ές ές ί Πές ί ύ ές ό ή ί έ ό ή. Ο ά ά ώ ά ς ές. «Χς έ ώ ύ» έ Γάς. «Κ ές ώ, ή ς ό άς άς» ί Χύς. ς -ές ώ ά ή (ώ, ή) Ό άς, ίς ς ός. 138 / 368

145 ώ ί Σ ή Νίς ύ ύ ή, ά ώ ς έ. ώ --ώ ός [], [] ό (ί) ός ί [] ό (ά) Τ ί ί ός ς ές, ό ή ή έ έ. ά Ο άς Ί ύ ό ί ς ά, ή ύ ά ές 139 / 368

146 ί ής ώς. ( ί) «Εί ύ ί, ί ί ό ά» ί ά Κώ. Τ ό ύ ί ύ έ ό ό. ( ό) Μά ώ έ ί ό ί. -ί ά ς ές - Πό έ ί «ή έ ό ί ί»; ής [], ί [] 140 / 368

147 ής --ής ό (ές, ίς) Ό άς ί ής έ ή ά, έ ώ ό, ό ό έ ί. ----ής ά [] ό (ή) ής ής [], [] ό (ές, ής) Ο ής ί ύς ής άά. 141 / 368

148 ής ύ Εί ής ς ός ώς. Η Αί ύ ί ή έ. Η Αί ύ ί ά. ---ής ά [] ό (ά) Πά έ ή ς ώς ύ. ώς -ά- ύ [] ό (ύς) Σ ύ ίς ώς, ί Βή, 142 /

149 ύ ό έ ί ς. Σής ί ύ ό ς ώς. Η ύ ς Εάς ί Αή. Αός έ ύ έ άς. ώς -ύ-- άς [], ά [] ό (ά, άς) ύ ό [] ό (ό) Τ ό ί 143 / 369

150 ό ώς ώς ές, ό ώ ός ές ύ ή ώ. ή --ό- ώς, ώ, ώ ί (ώ, ώς, ώ) Ό ί ώς, ά άς ό έ, ό ά έ ά. Ο Κώς ά ώς ά, ί ή ός. Ό ί ώς ά, ί ύς. Η Αί ί ά ώ 144 / 369

151 ώς Πά έ. Δ ς ί ίς. Πά ί ά. ίς Ό ά ί ώ, ί ό ά ά. Πώ έ έ ς ά ώ. ύ, έ ής, ής, ύ, ά, ό, Πά ώ-ς Πά [] ό) Η Πά ί ώ έ ά ό, ή ώ Ιί. 145 / 369

152 ό ή Π---ά - Πό ί Πά Πά; ό [] ό (ά) Τ ά ύ έ ά. ή -ό ή [] ό (ής) Ό ά ά ύ, ά ής. Ό ίς Τάς ύ, ί ά ή ή. ό ή- 146 / 369

153 ή ί ή [] ό (ές) Σ ά ς ίς Κίς Αά ό ί ά ύ έ έ ώ έ έ ό άς ές. Τ ύ ς ύς ή ί, ό ές ές. Ο έ, ά -ή ί [] ό (ί) Τ ί ί ί ί, ό ώ ς ές ς. Ο ύς Γάς ύ Πί ή 147 / 369

154 ί ώ ί ής. -ί- ώ [] ό (ώ) Τ ώ ί ώ ός έ ώ ή ώ. Λέ ό άς ί ώ, ό ί ύ ές. ώ- ώ [] ό (ώς) Η ώ ά ά ά ώ ώ. Τ ά έ ό άς ς ά. 148 / 370

155 ώ ώ Τ ώ έ ώ ς ίς. Κά ό ύ. ώ- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Η Αά έ ύ ά ά. Έ ά, ύ ά. ός «Τ ώ ό ά ή ί έ ά ς» ί Κώς. Ό ά ώ, ί ό. ώ -ός ώ ή (ύ, ώ) ός 149 / 370

156 ύ ί ύ [] ό (ύς) Η ύ ί ί ά ό ί ά ώ. Η Σύ ά άά ς ά ύ ύ. ύ- ί [] ό (ίς) Η ό ς ίς άς ί ύ ί Βάς, Νός, Δύ Αή. Τ ί ά έ ί ί ό ς, ή ί. -ί- 150 / 370

157 ί [] ό (ά) Η ά ό ό. Ό ί ή ί ί, ί ά ύ ές. Ό άς «!», άς ά ή. Ό ά ί ύ, ί ό ά ή ά ά. ύς, ά, ές ί [] ό (ίς) Σ Αί έ ές 151 / 370

158 ί ύς ίς. --ί- ύς [] ό (ύ) Ο ύς ί ί ή έ ς ύς ά. Ο άς έ ά ύ. Ο ό Λέ ό άς ί ύς, ό ύ ά ύ ή ί. 152 /

159 ύς ύς Ο ύς ί ό. Τ ό ί έ έ ί ό ό ά ύ. ύ--ς ύς [] ό (ύ) Ο ύς ί έ ό ά ί ός ά. Εί έ ά έ ός. Τ ή ί ής ό. Πύ έ έ ύ ό ί ή έ ί ά ύ. Σ Πί ί Πύς Ά. ύ-ς 153 / 371

160 ός ής ύ - Ο Λός Πύς ό ς Εάς ί; ός [] ό (ί) Ό ές ό, ί ύ ός ά ύ ά, ί ί άς. --ός ής [] ό (ής) Ο ής ί έ ά. Πή έ ύ ώ. -ή-ς 154 / 371

161 ί ώ ά [] ό (ές) Η ά ί ί ά ά ί ή άς ί ές ές. --ά ώ, ύ ή (ό, ή) Ό ίς ίς ό, ίς. 155 / 371

162 ώ ές Σ ή Νίς Ί ύ έ Κώ, ές έ ύ ό ίά ς. ---ώ ής [] ό (ής) ές ές [] ό (ές) Ο ές ύ ό ό ί ές, ύς, ί άς ές. Ο ές ί ά ς 156 / 371

163 ές ----έ ής ίς. Γ ή ί ή ά, ί ό ή ό ή. --έ-ς έ [] ό (ή) Η Αά Κώς ί ά ά Πά ά ή ά ό. Τ ή ά ό ό ά ύ ώ ό. --έ /

164 ώ ής ώ [] ό (ής) ώ ής [], ή [] ό (ές, ής) ώ 158 / 372

165 Βά. 3966/2011 ά ί Δύ, Γί, Λί, ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. ώ ό ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ έ ά Δό Σί. Τ ί ί ί ς ώ, ό έ ά ά ί ό έ «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩ- ΛΗΣΗΣ». Κά ί ί ς ώ έ ά έ ί ί άς ώ ύ ς άς ά 7 Νό 1129 ς 15/21 Μί 1946 (ΦΕΚ 1946, 108, Α).

166 Αύ ή ή ής ύ ί, ύ ό ώ (copyright), ή ή ή ή, ίς ή ά Υί Πίς Θά, Πύ Αύ /ΙΤΥΕ -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

167

168

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 3ς (Β, - Γ, ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 7ς (Κ, (έα-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 7ς (Κ, (έα-))

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 6ς (Κ,, (- ία)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 6ς (Κ,, (-ία))

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 1ς (Α,α (-αάα)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αγγή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εγέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 17ς (Χ, (ό) Ω,) Εγέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 17ς (Χ, (ό)

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 5ς (Ε, (ά) Ι,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 5ς (Ε, (ά)

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002401220 2014-11-13 Α Α: 469 6 - Ω α α ήθ α/α 354 σ ο ιβ ίο ίσ αι ο ώ ής ς σίας ας α α ιά σή α οίο α ύ : Α 1. αθη η ή ι ο άο ι ο αΐ η, Α αή ύ α Οι ο ο ι ού οαα ισ ού αι Α ά ς ο ο ίο ής, ο ο οίος

Διαβάστε περισσότερα

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α ΙΑ Α Ο ΟΙ Α ιθ..: / /.. έ α: «ιβο ή ιοι ι ώ ώσ ια ις θέ ς α ο ι ό ς α αβάσ ις ς α ι ής ο οθ σίας, α ά έσ ια α ο ιό α ο ιθ ή ασίας.» Έ ο ας ό ι : 1. ο ά θ. ο Κώ ι α ο οθ σίας ια Κ βέ σ αι α Κ β ι ά Ό α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίαο Γήο Μαία Μά Ηία Αύα Δαέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 5ο (Ο, Π,) Δαέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 5ο (Ο, Π,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 2017 «ι ά θ α ά ι ο α ά ι;» Α ά ο ού ι αι ι ός αθ ές 1 Α Α Α Α Ω : ή α ά ι α ό ια σ ή α ι ά β ίσ ο αι οι αθ ές ιας ά ς αι ι ό α ο ο ώ ι ια ό ασ ο αθή α ος.. αι ά ι ο ο ού ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α: ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 44/2014 Α Η ια α ο ή σιώ ια α ο ή έ α ισ ασ ι ώ ασιώ ο ί ι ια ώ α ασ άσ ο α ισ ίο ι αιώς Χ ό ος α ά ισης ης σύ βασης :22 β ίο 2014 ό ος : ι ό

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α ΑΗ Α Αθή α, 27-03-2014 14SYMV002047477 2014-05-14 Α...: 680/27-03-2014 Α.. Α : 476/27-03-2014 ΑΑΑ Α ΗΗ Η (53Η Α Η Η Η ΑΑ Η ΩΑ «ΑΑ Α ΑΗ Α Η Η Α Η Ω Α Α Α Η Α Ω ΑΑ Α Η ΑΗ Η» ης 27 ης Α 4 έ α 1ο: Έ ιση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α ά ος- ό οι Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α, ι έο, οσφέ ι έ α ι ι ι ό α αθό, ια ό ο

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου,

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, Τῇ Τρίτῃ τῆς ιακαινησίμου Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, καί τῆς Ἁγίας αρθενομάρτυρος Εἰρήνης, τῶν ἐν Θερμῇ τῆς Λέσβου ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΕΡΙΝῼ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Α Α οί ς : 21-03-2014 Α Α ο 8555/2014 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ις οί ς σήα 21-03-2014 έ α α ασή, σ ο ο ι ό α άσα ή ο αισ ού, ο ός 25 ς α ίο, : α ύ ς ά ο αισ ού α ίας α ο ιώ-α φα ά ο 14SYMV001937412

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

ήέώήίςές ύό ά όόίςόςύς ές

ήέώήίςές ύό ά όόίςόςύς ές ήέώήίςές ήέώή ίςές έςάς ός όή όίίς ήή ός άίί ήά ήήςές ήή ήύ ήή ώή ίίςύς όόίςόςύς ές ήέώήίςές ύό ά όόίςόςύς ές ήέώήίςές ή όώήύς ά έέςής άέάά όόίςόςύς ές ήέώήίςές ός ήώή έέό όςύςό ύςύςόές όόίςόςύς ές ήέώήίςές

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Α Α Α Α Α Α Ω Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ω Α. α α έο α ούσι οφο ί ς : Α. Α ι ιώ ς έφω ο : 210 3443252 α : 210 3442365 e-mail: aalikiotis@minedu.gov.gr α ια θ ί έχ ι: αθ ός Ασφα ίας: α ούσι, 29-05-2014 Α.

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00 Χ ή ο Πά η Ά ια «σ ι ά» ο φί ο ο ή σ «αθ ι ή θ ία» αία ό σ, φ σι ά, ις Πα ε ή ιες Ε ε άσεις. Ή α ια ο ιά, ιαφο ι ή α ό α ές ο ί α σ θήσ ι, αφού έο οι αθ ές ά ο αι σ αθή α α ί ο ας σ ο ές σ ώ ό, α ό α α

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως :06/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος :

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα