ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Έτος γέννησης: 1951 Τόπος γέννησης: Χαλκίδα, Ευβοίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Έτος γέννησης: 1951 Τόπος γέννησης: Χαλκίδα, Ευβοίας"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Κ. Καλέρης 2. Έτος γέννησης: 1951 Τόπος γέννησης: Χαλκίδα, Ευβοίας 3. Διεύθυνση κατοικίας: Πλατάνι, Δήμος Ρίου Ταχ. Κωδ.: Τηλέφωνο: Οργανισμός κύριας απασχόλησης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πάτρα Τηλέφωνο: Fax: Τίτλος κύριας υπηρεσιακής θέσης: Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Γεωτεχνικής και Υδραυλικής Μηχανικής 6. Τίτλοι βασικών σπουδών Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Α.Π.Θ, Μεταπτυχιακοί τίτλοι: - Zeugnis ueber das Aufbaustudium im Fachgebiet Stroemungsmechanik, Fakultaet fuer Bauingenieur- und Vermessungswesen, Universitaet Karlsruhe, Deutschland, Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.), Universitaet Stuttgart, Deutschland, Θέσεις σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα 2002 σήμερα Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Παν/μιο Πατρών Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Παν/μιο Πατρών Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Παν/μιο Πατρών Ερευνητής, Ινστιτούτο Υδραυλικής Μηχανικής, Παν/μιο Στουτγάρδης, Γερμανία. Στο διάστημα 9/1988-7/1989 διευθυντής της ομάδας για την αριθμητική προσομοίωση των υπόγειων ροών. Μέλος της διαπανεπιστημιακής ερευνητικής ομάδας των Παν/μίων Στουτγάρδης, Καρλσρούης και Χοενχάιμ για την εξάπλωση θερμότητας και ρύπων στο υπόγειο νερό Ερευνητής, Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος Βάδης - Βυρτεμβέργης, Γερμανία Ερευνητής, Ειδική Ερευνητική Περιοχή 80, Παν/μιο Καρλσρούης, Γερμανία Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο των ετών αυτών επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης. 1

2 9. Ξένες Γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά 10. Τομείς επιστημονικής δραστηριότητας: - Ανταλλαγή μεταξύ επιφανειακών και υπογείων υδάτων - Προσδιορισμός υδραυλικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών υδροφορέων. - Εξυγίανση της ακόρεστης ζώνης του εδάφους (μέθοδος άντλησης αέρα για την απομάκρυνση πτητικών ρύπων). - Διαχείριση παράκτιων υδροφορέων (παρακολούθηση και αντιμετώπιση της διείσδυσης θαλασσινού νερού, εκροή γλυκού νερού στη θάλασα). - Υδρολογία λεκανών απορροής και επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 11. Συναφές Δημοσιευμένο έργο (ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος): Αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά: 16 Αριθμός δημοσιεύσεων σε πρακτικά συνεδρίων: 32 Επιστημονικές και Τεχνικές Εκθέσεις: Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα: Α. Ως κύριος ερευνητής (1) Naturversuche zum Austausch zwichen Oberflächen- und Grundwasser. (Πειράματα πεδίου σχετικά με την ανταλλαγή μεταξύ επιφανειακών και υπογείων υδάτων). Χρηματοδότηση: - Γερμανική Εταιρεία Έρευνας (DFG) - Κρατίδιο Βάδης-Βυρτεμβέργης, Γερμανία Φορέας Έρευνας: - Ειδική Ερευνητική Περιοχή 80 (SFB 80), Πανεπιστήμιο Καρλσρούης, Γερμανία -Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος Βάδης-Βυρτεμβέργης, Γερμανία Χρονική Περίοδος : (2) Ergänzende Untersuchungen zur Nutzungswürdigkeit des Grundwasservorkommens Erolzheimer Feld (Illertal). (Συμπληρωματικές διερευνήσεις της εκμεταλλευσιμότητας των υπογείων υδάτων στο Erolzheimer Feld, Illertal). Χρηματοδότηση : Σύνδεσμος Υδροδότησης Βάδης-Βυρτεμβέργης (Zweckverband Landeswasserversorgung), Γερμανία. Φορέας Έρευνας : Ινστιτούτο Υδραυλικής Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Στουτγάρδης, Γερμανία Χρονική Περίοδος : 8/1985-4/1986 (3) Nitrat im Grundwasser : numerische Transportmodellierung und Tracerversuche (Νιτρικά άλατα στο υπόγειο νερό : Αριθμητική προσομοίωση μεταφοράς μάζας και ιχνηθετήσεις). Χρηματοδότηση : Κρατίδιο Βάδης-Βυρτεμβέργης, Γερμανία. Φορέας Έρευνας : Ινστιτούτο Υδραυλικής Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Στουτγάρδης, Γερμανία Χρονική Περίοδος : 6/1986-4/1987 2

3 (4) Untersuchungen zur Bohrlochhydraulik: Die Bedeutung von Meßstellenausbau, Bohrlochmeßverfahren und Probenahmetechnik für die Gewinnung und Interpretation von Grundwassermeßdaten. (Διερεύνηση της υδραυλικής των γεωτρήσεων: Η σημασία του τρόπου κατασκευής των γεωτρήσεων παρατήρησης, των μεθόδων μέτρησης και των τεχνικών δειγματοληψίας για την συλλογή και ερμηνεία δεδομένων από μετρήσεις σε υδροφόρους). Χρηματοδότηση : Γερμανική Εταιρεία Έρευνας (DFG) Φορέας Έρευνας : Ινστιτούτο Υδραυλικής Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Στουτγάρδης, Γερμανία Χρονική Περίοδος : (5) Field, theoretical and numerical studies of dispersion Χρηματοδότηση : Γερμανική Εταιρεία Έρευνας (DFG) Φορέας Έρευνας : Ινστιτούτο Υδραυλικής Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Στουτγάρδης, Γερμανία. Χρονική Περίοδος : 11/1988-3/1990 (6) Ανάπτυξη μεθοδολογιών χαμηλού κόστους για ταχεία πρόβλεψη και παρακολούθηση ρύπανσης ποταμών. Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΚΤ, Πυθαγόρας ΙΙ, Περιβάλλον ιγ. Φορέας Έρευνας: Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολ. Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών. Χρονική Περίοδος: (7) Ολοκληρωμένες δράσεις για την προστασία παράκτιων περιοχών από ανθρωπογενή ρύπανση και αποκατάσταση υπογείων υδάτων αντιστρέφοντας τη διείσδυση υφάλμυρου νερού σε παράκτιους υδροφορείς. Χρηματοδότηση: Φορέας Έρευνας: Χρονική Περίοδος: 10/ /2008. Πρόγραμμα INTERREG IIIA, Ελλάδα-Ιταλία. Πανεπιστήμιο Πατρών, Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής. (8) Διερεύνηση των επιπτώσεων και ιδιαιτέρως επί της στερεομεταφοράς εκ δυνητικών απολήψεων σε πέντε ημιορεινά υδατορρεύματα. Χρηματοδότηση: Apion Kleos C.J.V. Φορέας Έρευνας: Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής, Τμήμα Πολ. Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Χρονική Περίοδος: 10/2008-3/2009 Β. Ως επιστημονικός υπεύθυνος (1) Feldversuche zur Sanierung von CKW-Schadensfällen durch Bodenluftabsaugung. (Πειράματα πεδίου για την εξυγίανση εδαφών ρυπασμένων με χλωριωμένους υδρογονάνθρακες με την μέθοδο της άντλησης αέρα από το έδαφος). Χρηματοδότηση : Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος, Βάδης-Βυρτεμβέργης, Γερμανία Φορέας Έρευνας : Ινστιτούτο Υδραυλικής Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Στουτγάρδης, Γερμανία Χρονική Περίοδος : 10/1988-3/1989 3

4 (2) Bodenluftabsaugungsverfahren bei CKW-Schadensfällen: Numerische Modellierung und Felduntersuchunger zur Bemessung von Sanierungsanlagen in Lockergesteinen. (Η μέθοδος της άντλησης αέρα από το έδαφος για την εξυγίανση εδαφών ρυπασμένων με χλωριωμένους υδρογονάνθρακες. Αριθμητική προσομοίωση και πειράματα πεδίου για τη διαστασιολόγηση εγκαταστάσεων άντλησης αέρα σε χαλαρά πετρώματα). Χρηματοδότηση : Κρατίδιο Βάδης-Βυρτεμβέργης (πρόγραμμα PWAB), Γερμανία Φορέας Έρευνας : Ινστιτούτο Υδραυλικής Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Στουτγάρδης, Γερμανία Χρονική Περίοδος : 1/1990-8/1993 (3) Demonstration and operationalisation of sampling devices for level-accurate sampling of groundwater in existing water-supply wells. Χρηματοδότηση : EC, Directorate General DG XI, Contract ACE 89/DKS/D3 B6600 Φορείς Έρευνας : Geological Survey of Denmark (Coordination), Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής Παν/μιου Πατρών, Institute for Hydraulic Engineering, Univ. of Stuttgart, School of Earth Science, Univ. of Birmingham. Χρονική Περίοδος : 11/ /1992 (4) Thermisch unterstützte Bodenluftabsaugung zur in-situ-mobilisierung von Schadstoffen in Phase. (Θερμικά υποστηριζόμενη άντληση αέρα από το έδαφος για την επί τόπου κινητοποίηση αμιγών ρυπαντικών ουσιών). Χρηματοδότηση : Κρατίδιο Βάδης-Βυρτεμβέργης (πρόγραμμα PWAB), Γερμανία Φορέας Έρευνας : Ινστιτούτο Υδραυλικής Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Στουτγάρδης, Γερμανία Χρονική Περίοδος : 4/1994-3/1997 (5) Impact of climate change on river basin hydrology under different climatic conditions (CC-HYDRO). Χρηματοδότηση: EC, Directorate General DG XII, Contract ENV4-CT Φορείς Έρευνας: - Institute of Hydrology, Water Management and Hydraulic Engineering, University for Natural Resources Management, Vienna, Austria (Co-ordination) - Institute for Hydraulic Engineering, Univ. Stuttgart, Germany - Centro IDEA, Univ. of Bologna, Italy - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. - Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Χρονική Περίοδος : 2/1996-1/1999 (6) Submarine groundwater fluxes and transport processes from methane-rich coastal sedimentary environments (Sub-G.A.T.E.). Χρηματοδότηση : EC, Directorate General DG XII, Contract ENV4-CT Φορείς Έρευνας : - GEOMAR, Dept. Marine Environmental Geology, Germany - Riso National Laboratory, Denmark - Institute of Geosciences, Univ. Kiel, Germany - School of Ocean Sciences, Univ. of Wales Bangor, UK 4

5 - University of Braunschweig, Germany - Geological Survey of Denmark - Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Πατρών - Institute of Geology, Univ. of Aarhus, Denmark Χρονική Περίοδος : 3/1998-2/2001. (8) Προσδιορισμός όμβριων καμπυλών για την περιοχή της Δυτικής Ελλάδος από την Πάτρα έως το Πύργο. Χρηματοδότηση: ΣΥΣΤΑΣ Ε.Μ.Ε. Φορέας Έρευνας: Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής, Τμήμα Πολ. Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Χρονική Περίοδος: 10/ /2008. (8) Προσδιορισμός όμβριων καμπυλών για την περιοχή της Δυτικής Ελλάδος από την Πύργο έως την Τσακώνα. Χρηματοδότηση: ΣΥΣΤΑΣ Ε.Μ.Ε. Φορέας Έρευνας: Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής, Τμήμα Πολ. Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Χρονική Περίοδος: 6/2009-7/2009. (9) Estimation of water budgets under changing climatic conditions: examples from Western Greece. Χρηματοδότηση: Helmholtz-Zentrum fuer Umweltforschung GmbH-UFZ, Leibzig, Germany. Χρονική Περίοδος: 11/ /2013. (10) CC-WaterS (Climate Changes and Water Supply) South East Europe Program, Work Packages 4 and 5 for Glafkos catchment in Greece. Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών, Α.Ε. Χρονική περίοδος: (11) Ακραία Γεγονότα Βροχής και Αποτίμηση Υδρολογικών Επιπτώσεων σε Μεταβαλλόμενες Κλιματικές Συνθήκες». Πρόγραμμα: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ. Χρηματοδότηση: ΕΠΕΔΒΜ και ΕΚΤ. Μεταδιδακτορικός ερευνητής: Ανδρέας Λαγγούσης, PhD. Χρονική περίοδος: Κατάλογος δημοσιεύσεων 13.1 Διατριβές (1) Διατριβή μεταπτυχιακών σπουδών Das Ausbreitungsverhalten von Kühl- und Abwasser in einer Gerinneströmung mit und ohne Buhnenfeld. Studienarbeit zum Abschluß des Aufbaustudiums, Institut für Hydromechanik, Universität Karlsruhe, 1979, S

6 (2) Διδακτορική διατριβή Erfassung des Austausches von Oberflächen- und Grundwasser in horizontalebenen Grundwassermodellen. Dissertation, Mitteilungsheft 62, Inst. für Wasserbau, Univ. Stuttgart, 1986, 137 S Κεφάλαια σε βιβλία και ηλεκτρονικές σελίδες (1) Barczewski, B., Kaleris, V., Marschall, P.: "Grundwassermeßtechnik und Bohrlochhydraulik" Kap. 7 in: Kobus, H. (Hrsg.): "Schadstoffe im Grundwasser I, Wärme- und Schadstofftransport im Grundwasser", DFG-Forschungsbericht, VCH- Verlag, Weinheim, 1992, S (2) Kaleris, V., Submarine groundwater discharge and its influence on the coastal environment Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (1) Kaleris, V., 1983: Strömungsvorgänge in natürlichen Sickerkörpern in der Nähe von Oberflächengewässern. Wasserwirtschaft, 73, Heft 11, S (2) Kaleris, V., 1986: Probleme der Quantifizierung des Austauschs zwischen Oberflächen- und Grundwasser. Wasserwirtschaft, 76, Heft 9, S (3) Kaleris, V., H. Mehlhorn, 1988: Berechnung der Grundwasserneubildung bei großen Flurabständen am Beispiel des Erolzheimer Feldes (Illertal). Wasserwirtschaft, 78, Heft 7-8, S (4) Kaleris, V., 1992: Strömungen zu Grundwassermeßstellen mit langen Filterstrecken bei der Gewinnung durchflußgewichteter Mischproben. Wasserwirtschaft, 82, Heft 1, S (5) Kaleris, V., 1992: Strömungen zu Grundwassermeßstellen mit langen Filterstrecken bei der Beprobung mit Hilfe von Packern. Wasser und Boden, Heft 8, S (6) Kaleris, V., 1993: Bestimmung von Durchlässigkeitsprofilen anhand von Flowmetermessungen im Bohrloch: numerische Untersuchungen. Österreichische Wasserwirtschaft, 45, Heft 1/2, S (7) Kaleris, V., Ch. Hadjitheodorou and A. C. Demetracopoulos, 1995: Numerical simulation of field methods for estimating hydraulic conductivity and concentration profiles. Journal of Hydrology, 171(3-4), (8) Kaleris, V. and J. Croisé, 1997: Estimation of cleanup time for continuous and pulsed soil vapor extraction. Journal of Hydrology, 194(1-4), (9) Kaleris, V., 1998: Quantifying the exchange rate between groundwater and small streams. Journal of Hydraulic Research, 36(6), (10) Kaleris, V. and J. Croisé, 1999: Estimation of cleanup time in layered soils by vapor extraction. Journal of Contaminant Hydrology, 36, (11) Kaleris, V., D. Papanastasopoulos and G. Lagas, 2001: Case study on impact of atmospheric circulation changes on river basin hydrology: uncertainty aspects. Journal of Hydrology, 245/1-4, (12) Kaleris, V., 2002: Influence of rate-limited sorption on the cleanup of layered soils by vapor extraction. Journal of Contaminant Hydrology, 55,

7 (13) Kaleris, V., G. Lagas, S. Marczinek and J. Piotrowski, 2002: Estimation of submarine groundwater discharge: an example from the western Baltic Sea. Journal of Hydrology, 265/1-4, (14) Kaleris, V., Submarine groundwater discharge: Effects of hydrogeology and of near shore surface water bodies. Journal of Hydrology, 325, (15) Kaleris, V.K. & Ziogas, A.I, 2013: The effect of sluice-type cut-off walls on saltwater intrusion and groundwater extraction in coastal aquifers. Journal of Hydrology 476, (16) Langousis, A. and V. Kaleris (2013) Theoretical framework to estimate spatial rainfall averages conditional on river discharges and point rainfall measurements from a single location: an application to western Greece, Hydrol. Earth Syst. Sci., 17, , doi: /hess Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές (1) Kaleris, V., M. Schatzmann, 1981: Cooling-Water Dispersion under the Influence of Groynes. Proc. 3rd Conf. Waste Heat Management and Utilization, Miami Beach, Florida, S (2) Kaleris, V., 1984: Berechnung der Grundwasserneubildung infolge von Infiltration aus Oberflächengewässern mit selbstgedichteter Sohle. Proc. Int. Symp. Recent Investigations in the Zone of Aeration, München, S (3) Kaleris, V., 1987: Problems in Quantifying the Interaction between Surface Water and Groundwater. Proc. International Symposium on Groundwater Monitoring and Management, Dresden GDR, S (4) Kaleris, V., 1988: Field Study on the Hydraulic Resistance of a Clogging Layer at the Wetted Perimeter of a Stream. Proc. International Symposium on Interaction between Groundwater and Surface Water, Ystad, Sweden, S (5) Kaleris, V., 1989: Inflow into Monitoring Wells with long Screens. Proceedings, IAHR International Symposium on Contaminant Transport in Groundwater, Stuttgart, H. Kobus and W. Kinzelbach (eds.), Balkema, pp (6) Kaleris, V., Klukas, M., U. Lang and G. Moltyaner, 1990: Simulation of the Twin Lake Tracer Tests Using Different Mass Transport Models. Proceedings of the International Conference and Workshop on Transport and Mass Exchange Processes in Sand and Gravel Aquifers: Field and Modelling Studies. Ottawa, Canada, Vol. 2, pp (7) Croisé, J., Kaleris, V., 1992: Field Measurements and Numerical Simulation of Air Flow During Air Stripping of Volatile Organic Compounds. Proceedings, International Conference on Subsurface Contamination by Immiscible Fluids, Calgary, K.U. Weyer (ed.), Balkema, pp (8) Armstrong, J.E., Croisé, J., Kaleris, V., 1993: Simulation of rate-limiting processes controlling the vapour extraction of trichlorethylene in sandy soils. Proceedings, International Conference on Environment and Geotechnics, Paris, pp (9) Croisé, J., J.E. Armstrong, V. Kaleris, 1994: Numerical simulation of rate-limited vapour extraction of volatile organic compounds in wet sands. Proceedings, IAHR Symposium on Transport and Reactive Processes in Aquifers, Zürich, Switzerland, Th. Dracos and F. Stauffer (Eds.), Balkema pp (10) Kaleris, V., 1994: Estimation of hydraulic conductivity profiles from borehole flowmeter measurements: numerical studies. Proceedings, International 7

8 Conference on Restoration and Protection of the Environment II, Patras, University of Patras Press, pp (11) Καλέρης, Β., 1996: Απομάκρυνση οργανικών ρύπων από την ακόρεστη ζώνη του εδάφους με την μέθοδο της άντλησης αέρα. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, ΤΕΕ, Λάρισα, Τόμος ΙΙ. (12) Παπαναστασόπουλος, Δ. και Β. Καλέρης, 1997: Επιπτώσεις κλιματικών αλλαγών στις υδρολογικές παραμέτρους της λεκάνης της Μεσοχώρας (Δυτ. Ελλάδα). Πρακτικά 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΥΕ, Πάτρα, σελ (13) Παπαναστασόπουλος, Δ. και Β. Καλέρης, 1997: Υδρολογική προσομοίωση της λεκάνης της Μεσοχώρας (Δυτ. Ελλάδα) με τη βοήθεια μετρήσεων κατακρήμνισης και θερμοκρασίας. Πρακτικά 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΥΕ, Πάτρα, σελ (14) Καλέρης, Β., 1997: Εξυγίανση της ακόρεστης ζώνης του εδάφους με την μέθοδο της εισαγωγής ατμού. Πρακτικά 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΥΕ, Πάτρα, σελ (15) Kaleris, V., 2002: Cleanup of Heterogeneous Formations by Soil Vapor Extraction. CD-Rom Proceedings, 4 th GRACM Congress on Computational Mechanics, university of Patras, Patras, Greece. (16) Kaleris, V. and G. Lagas, 2002: Density Effects on Groundwater Outflow at the Sea Bottom. CD-Rom Proceedings, 4 th GRACM Congress on Computational Mechanics, university of Patras, Patras, Greece. (17) Kaleris, V. and G. Lagas, 2003: Groundwater-Seawater Interaction at the Sea Bottom. Proceedings of the XXX-IAHR Congress, Thessaloniki, Greece, August 2003, Theme B, (18) Καλέρης, Β., 2005: Μέθοδοι υπολογισμού της εκροής υπόγειου νερού στη θάλασσα. Πρακτικά 5 ου Εθνικού Συνεδρίου της ΕΕΔΥΠ, Ξάνθη, σελ (19) Kaleris, V., 2006: The effect of near shore surface water bodies on submarine groundwater discharge. IAHR International Symposium on Groundwater Hydraulics in Complex Environment, Toulouse, France. (20) Ζιώγας, Αλ., Β. Καλέρης, 2006: Ζώνες τροφοδοσίας υδρογεωτρήσεων κοντά σε εφήμερα υδατορεύματα: Η περίπτωση του υδροφορέα του Γλαύκου. 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Προστασία Περιβάλλοντος Σύγχρονες Θεωρήσεις, Προβλήματα και Προοπτικές, Ξάνθη, (21) Kaleris, V.K., 2007: The importance of submarine groundwater discharge for the pollution of the near shore sea water. Electronic Proc. of 32 nd IAHR Congress Harmonizing the Demand of Art and Nature in Hydraulics, eds. Giambolo di Silvio and Stefano Lanzoni, July 1-6, 2007, Venice, Italy, Theme B1.c, Groundwater-Seawater interaction, paper B1.c-036, 10 Pages. (22) Yannopoulos, P.C., Manariotis, I.D., Ziogas, A.I and V.K. Kaleris (2007). Methodology of River Pollution Assessment and Preliminary Results. In Proc. of 32 nd IAHR Congress Harmonizing the Demand of Art and Nature in Hydraulics, eds. Giambolo di Silvio and Stefano Lanzoni, July 1-6, 2007, Venice, Italy, Theme A Engineering and Management of Freshwater Systems, A1.c: Water Resources and River Basin Management, 059-O, pp. 307; 12 Pages in CD-ROM Proc. (23) Kaleris, V.K. and A.I. Ziogas, 2008: Protection of pumping wells near infiltrating intermittent streams. Electronic Proc. of IAHR International Groundwater Symposium: Flow and Transport in Heterogeneous Subsurface 8

9 Formations; Theory, Modelling &Applications, June 18-20, 2008, Istanbul, Turkey. (24) Ziogas, A.I. & V.K. Kaleris, 2010: Design criteria for cut-off walls as countermeasure to saltwater intrusion. Electronic Procc. Of 6 th Inern. Symposium on Environmental Hydraulics, June, Greece. (25) Ziogas, A. & V. Kaleris, 2011: Groundwater level monitoring and modelling in Glafkos coastal aquifer. In: N. Lambrakis et al. (Eds.), Advances in the Research of Aquatic Environment, Vol. 1 DOI / , Springer- Verlag Berlin Heidelberg 2011, pp (26) Langousis, A. and V. Kaleris, 2012: A Statistical Approach to Resolve Incompatibilities Between Measured Runoff Data and Daily Estimates of Spatially Averaged Rainfall, European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Austria, April (27) Langousis, A. and V. Kaleris, 2012: A Statistical Approach to Estimate Spatial Rainfall Averages Using Point Rainfall Measurements from a Single Location and Runoff Data, 2nd Common Conference H.H.U. H.C.W.M. on Integrated Water Resources Management for Sustainable Development, University of Patras, Patras, Greece, October (28) Langousis, A. and V. Kaleris, 2013: Modeling Daily Rainfall Conditional on Atmospheric Predictors: An application to Western Greece, European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Austria, April Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές (1) Kaleris, V., Croisé, J., 1990: "Meßtechnische Erfassung und Modellierung der Luftströmung in der ungesättigten Zone", in: Untergrundsanierung mittels Bodenluftabsaugung und In-Situ-Strippen, Schriftenreihe der Angewandten Geologie Karlsruhe, Nr. 9, S (2) Betz, C., M. Emmert, A. Färber, R. Helmig, V. Kaleris and H. Kobus, 1995: Soil remediation by heat injection: Experiments and numerical modelling. Proceedings, TOUGH Workshop 95, Lawrence Berkley Laboratory, California, pp (3) Färber, A., Betz, C., Kaleris, V., Kobus, H., 1996: Thermisch unterstützte Bodenluftabsaugung (TUBA) zur in-situ Sanierung von Schadstoffen in Phase. Bericht über das 5. Statuskolloquium des Projekts Wasser-Abfall-Boden (PWAB), Forschungszentrum Karlsruhe, S (4) Καλέρης, Β., 1998: Κίνδυνοι ρύπανσης και μέθοδοι απορρύπανσης του εδάφους και των υπογείων υδάτων. Πρακτικά του συνεδρίου Περιβάλλον Ανάπτυξη Πολιτισμός, εκδόσεις Παν/μίου Πατρών, Πάτρα, σελ Επιστημονικές και τεχνικές εκθέσεις (1) Geldner, P., Kaleris, V., 1980: Zum Austausch zwischen Oberflächengewässern und Grundwasser; Eine Aufbereitung des Nahfeldkonzepts für die Naturmeßpraxis. Bericht SFB 80/T/143, Univ. Karlsruhe, S. 73. (2) Kaleris, V., 1986: Ergänzende Untersuchungen zur Nutzungswürdigkeit des Grundwasservorkommens EROLZHEIMER FELD (ILLERTAL). Technischer Bericht Nr. 86/5 (HWV 069), Institut für Wasserbau, Univ. Stuttgart, S

10 (3) Kaleris, V., 1987: Numerische Modelle zur Berechnung von Sickerströmungen in gesättigten und/oder ungesättigten porösen Medien: Programmdokumentation. Bericht der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Karlsruhe, S. 51. (4) Kinzelbach, W., Franz, T., Kaleris, V., Kauffmann, C., 1987: Nitrat im Grundwasser; Numerische Transportmodellierung und Tracerversuche. Technischer Bericht Nr. 87/6 (HWV 079), Institut für Wasserbau, Univ. Stuttgart, S (5) Kaleris, V., 1987: Berechnung der Zuströmumg und des Transports bei der Probenahme in Grundwassermeßstellen. Wissenschaftlicher Bericht Nr. 87/14 (HWV 087), Institut für Wasserbau, Univ. Stuttgart, S. 45. (6) Moltyaner, G., Kobus, H., Teutsch, G., Kaleris, V., Schäfer, G., 1988: Field, theoretical and numerical studies of dispersion. Wissenschaftlicher Bericht, Nr. 88/18 (HWV 098), Institut für Wasserbau, Univ. Stuttgart, S. 15. (7) Kaleris, V., Croisé, J., Kopold, J., 1989: Feldversuche zur Sanierung von CKW- Schadensfällen durch Bodenluftabsaugung. Technischer Bericht Nr. 89/12 (HG 103), Institut für Wasserbau Univ. Stuttgart, S. 37. (8) Kaleris, V., 1990: Programm GWPROB - Berechnung der Zuströmung zu Grundwassermeßstellen während des Probenahmevorgangs. Programmdokumentation Nr. 90/13 (HG 129), Institut für Wasserbau Univ. Stuttgart, S. 76. (9) Χατζηθεοδώρου, Χρ., Δημητρακόπουλος, Α., Καλέρης, Β., Γρηγορόπουλος, Σ., Γιαννόπουλος, Π., Τσώνης, Σ., 1990: Αξιολόγηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του υποθαλάσσιου αγωγού της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών. Πανεπιστήμιο Πατρών, σελ. 18. (10) Kaleris, V., Croisé, J., 1991: Bodenluftabsaugungsverfahren bei CKW- Schadensfällen. Teilprojekt 1: Numerische Modellierung und Felduntersuchungen zur Bemessung von Sanierungsanlagen in Lockergesteinen - Zwischenbericht. Wissenschaftlicher Bericht Nr. 91/11 (HG 146), Institut für Wasserbau, Univ. Stuttgart, S (11) Andersen, L.J., Lerner, D., Teutsch, G., Kaleris, V., 1991: Groundwater Samplers for Water Wells. 2nd Periodic Report of the EEC Project under Contract ACE 89/DK 5/D 3, Geological Survey of Denmark. (12) Kaleris, V., Croisé, J., 1992: Bodenluftabsaugungsverfahren bei CKW- Schadensfällen. Teilprojekt 1: Numerische Modellierung und Felduntersuchungen zur Bemessung von Sanierungsanlagen in Lockergesteinen - 2. Zwischenbericht. Wissenschaftlicher Bericht Nr. 92/20 (HG 165), Institut für Wasserbau, Univ. Stuttgart, S. 65. (13) Kaleris, V., 1992: Hydraulik der Probenahme (Nahfeld). In: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (Hrsg.): Grundwassersüberwachungsprogramm, Pilotprojekt Karlsruhe, LFU, S (14) Nilsson, B., Lerner, D., Teutsch, G., Kaleris, V., Madsen, B., 1992: Groundwater Samplers for Water Wells. 3rd Periodic Report of the EEC Project under Contract ACE 89/DK 5/D 3, Geological Survey of Denmark. (15) Nilsson, B., Lerner, D., Teutsch, G., Kaleris, V., Madsen, B., 1993: Groundwater Samplers for Water Wells. 4th Periodic Report of the EEC Project under Contract ACE 89/DK 5/D 3, Geological Survey of Denmark. 10

11 (16) Kaleris, V., 1995: Näherungslösungen zur Berechnung der Sanierung bei der Bodenluftabsaugung in Porengrundwasserleitern. Wissenschaftlicher Bericht Nr. 94/4 (HG 196), Institut für Wasserbau, Univ. Stuttgart, S. 58. (17) Kaleris, V., 1996: Thermisch unterstützte Bodenluftabsaugung (TUBA): Numerische Simulationen. Wissenschaftlicher Bericht Nr. 96/19 (HG 235), Institut für Wasserbau,Univ. Stuttgart, S. 59. (18) Kaleris, V. and D. Papanastasopoulos, Impact of climate change on river basin hydrology under different climatic conditions (CC-HYDRO): First annual report of the EC Project uder Contract DG XII, ENV4-CT (19) Kaleris, V. and D. Papanastasopoulos, Impact of climate change on river basin hydrology under different climatic conditions (CC-HYDRO): Second annual report of the EC project under contract DG XII, ENV4-CT (20) Kaleris, V., D. Papanastasopoulos and G. Lagas, Impact of climate change on river basin hydrology under different climatic conditions (CC-HYDRO): Third annual report of the EC project under contract DG XII, ENV4-CT (21) Kaleris, V., D. Papanastasopoulos and G. Lagas, Impact of climate change on river basin hydrology under different climatic conditions (CC-HYDRO): Final report of the EC project under contract DG XII, ENV4-CT (22) Kaleris, V., G. Sachinis, H. Seta, R. Hinkelmann and R.Helmig, 1999: Submarine Groundwater Fluxes and Transport Processes from Methane-rich Coastal Sedimentary Environments (Sub-G.A.T.E.): First summary progress report of the EC project under contract DG XII, ENV4-CT (23) Kaleris, V., R. Hinkelmann and R.Helmig, G. Lagas, V. Stroskidou and H. Seta, 2000: Submarine Groundwater Fluxes and Transport Processes from Methanerich Coastal Sedimentary Environments (Sub-G.A.T.E.): Second summary progress report of the EC project under contract DG XII, ENV4-CT (24) Kaleris, V., R. Hinkelmann and R.Helmig, G. Lagas, and H. Seta, 2001: Submarine Groundwater Fluxes and Transport Processes from Methane-rich Coastal Sedimentary Environments (Sub-G.A.T.E.): Final summary report of the EC project under contract DG XII, ENV4-CT (25) Kaleris, V.K., Contribution of the Hydraulic Engineering Laboratory, Univ. of Patras, to the Final Report Protection of coastal aquifers by seawater intrusion Community Initiative Project INTERREG IIIA Greece-Italy , Measure 3.1, Ecosystem Improvement. (26) Καλέρης, Β.Κ. και Α.Κ. Δημητρακόπουλος, Προσδιορισμός όμβριων καμπυλών για την περιοχή της Δυτικής Ελλάδος από την Πάτρα έως τον Πύργο. Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής, Τεχνική Έκθεση για την εταιρεία ΣΥΣΤΑΣ Ε.Μ.Ε., σελ. 44. (27) Kaleris, V. and A. Ziogas, 2011: Evaluation of available data for water budget calculations in the Glafkos catchment, Western Greece. Hydraulic Engineering Laboratory, Report for the contract between the University of Patras and the Helmholzt-Zentrum fuer Umweltforschung GmbH (UFZ-02/2009, RA- 3205/09), p. 37. (28) Kaleris, V., 2011: CC-WaterS (Climate Changes and Water Supply) South East Europe Program, Work Package 4 for Glafkos catchment in Greece. Hydraulic Enginnering Laboratory, Report for the contract D. 293, Research Committee, Univ. of Patras, Greece, p

12 (29) Κaleris, V. and A. Langousis, 2012: Hydrological modeling in Glafkos catchment, Western Greece: Data analysis, calibration and comparison of the hydrological models ENNS and MIKE SHE. Hydraulic Engineering Laboratory, Report for the contract between the University of Patras and the Helmholzt- Zentrum fuer Umweltforschung GmbH (UFZ-02/2009, RA-3205/09), p. 93. (30) Kaleris, V., 2012: CC-WaterS (Climate Changes and Water Supply) South East Europe Program, Work Package 5 for Glafkos catchment in Greece. Hydraulic Enginnering Laboratory, Report for the contract D. 293, Research Committee, Univ. of Patras, Greece, p. 19. (31) Kaleris, V.K., A.S. Langousis & A.I. Ziogas, 2013: Investigation of the surface and the subsurface hydrology of the Glafkos catchment in Greece. Hydraulic Enginnering Laboratory, Report for the contract D. 846, Research Committee, Univ. of Patras, Greece, p. 17. (32) Ziogas, A.I. &V.K. Kaleris, 2913: Calibration and application of a groundwater model for the coastal aquifer of Glafkos, Greece. Hydraulic Enginnering Laboratory, Report for the contract D. 846, Research Committee, Univ. of Patras, Greece, p Αναφορές (από google scholar): Συνολικά: 249 Από το 2008: Συγγραφή πανεπιστημιακών σημειώσεων - Καλέρης Β.: Υλικό Εργασίας για το Μάθημα Υπόγεια Ύδατα, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών. - Καλέρης, Β.: Υλικό Εργασίας για το Μάθημα Διαχείριση Υδατικών πόρων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών. - Καλέρης, Β.: Εξυγίανση υπόγειων υδατικών πόρων με υδραυλικές μεθόδους, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών. 16. Άλλες επιστημονικές δραστηριότητες 3/1997-7/2001: Μέλος της επιτροπής έκδοσης (Editorial Board) και κριτής Εργασιών του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Journal of Hydrology. 10/ /1995: Acting Chairman of the section Porous Media Hydraulics of IAHR (International Association of Hydraulic Engineering and Research) : Member of the section Porous Media Hydraulics of IAHR σήμερα: Μέλος συμβουλευτικής επιτροπής ΔΕΥΑ Πατρών για θέματα ύδρευσης 12

13 2004 σήμερα: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ (Πανεπιστημιακό Δίκτυο Εκπαίδευσης, Έρευνας και Τεχνολογίας στη Υδρολογία και την Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων). - Κριτής ερευνητικών προτάσεων για: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας US-Israel Binational Science Foundation - Κριτής εργασιών για τα περιοδικά: - Water Resources Research - Journal of hydology - Hydrology and Earth System Sciences - Environmental Geology - Soil and sediment contamination - Τεχνικά Χρονικά - Κριτής εργασιών για τα πρακτικά συνεδρίων - Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Restoration and Protection of the Environment II, Πάτρα, Πρακτικά 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΥΕ (Πάτρα, 1997). - Πρακτικά του XXVII Διεθνούς Συνεδρίου IAHR, San Francisco, Πρακτικά του XXVIII Διεθνούς Συνεδρίου IAHR, Graz, Austria, Πρακτικά του XXΧ Διεθνούς Συνεδρίου IAHR, Thessaloniki, Greece, Πρακτικά του 6 th International Symposium on Environmental Hydraulics, 2010, Athens, Greece. - Πρακτικά 2 ου Κοινού Συνεδρίου της ΕΥΕ και της ΕΕΔΥΠ, 2012, Πάτρα. 17. Διοικητική εμπειρία 9/2008 σήμερα Μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών. 9/2002 8/2008 Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών. 9/1991 8/2002 Πρόεδρος της επιτροπής Υπολογιστικού Κέντρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών. 9/ /2002 Τακτικό μέλος του τεχνικού Συμβουλίου του Παν/μίου Πατρών. 13

14 , , Διευθυντής του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών 10/2003 σήμερα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών. 14

Δημιουργία Λογοτύπου

Δημιουργία Λογοτύπου Ημερίδα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τρίτη, 10 η Μαΐου 2011 ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Παναγιώτης Χρ. Γιαννόπουλος Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Προσδιορισµού της Εκροής Υπόγειου Νερού στη Θάλασσα

Μέθοδοι Προσδιορισµού της Εκροής Υπόγειου Νερού στη Θάλασσα Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων 39 Μέθοδοι Προσδιορισµού της Εκροής Υπόγειου Νερού στη Θάλασσα Β. ΚΑΛΕΡΗΣ Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Περίληψη Στην εργασία γίνεται συγκριτική αξιολόγηση µεθόδων,

Διαβάστε περισσότερα

Βλάσιος Χρυσάνθου (Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βλάσιος Χρυσάνθου (Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βλάσιος Χρυσάνθου (Καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 29-10-1948 Ημερομηνία γέννησης στην Κομοτηνή 1954 1960 Δημοτικό Σχολείο στη Θεσσαλονίκη 1960 1966 Φοίτηση στο

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ. Αριστοτέλης Μαντόγλου Αν. Καθηγητής Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Ε.Μ.Π.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ. Αριστοτέλης Μαντόγλου Αν. Καθηγητής Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Ε.Μ.Π. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ Αριστοτέλης Μαντόγλου Αν. Καθηγητής Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Ε.Μ.Π. Οι ανάγκες για νερό στις παράκτιες περιοχές και τα νησιά αυξάνονται συνεχώς λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση δεδομένων πεδίου: Υφαλμύρινση παράκτιων υδροφορέων

Παρουσίαση δεδομένων πεδίου: Υφαλμύρινση παράκτιων υδροφορέων ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ. Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ, ΜΔΕ ΕΜΠ, Διδάκτορας Μηχανικός ΕΜΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ. Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ, ΜΔΕ ΕΜΠ, Διδάκτορας Μηχανικός ΕΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ, ΜΔΕ ΕΜΠ, Διδάκτορας Μηχανικός ΕΜΠ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Ονοματεπώνυμο: Ηλίας Παπακωνσταντής - Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 Θεματικά αντικείμενα -Design and Implementation of scaled experiments and field measurements (Indoor and Outdoor areas) -Chemical Transport Modelling

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΑΝΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΑΝΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΑΝΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ Ημερομηνία γέννησης: 20-7-1954 Διεύθυνση οικίας: Ίριδος 17 166 73 Βούλα Επαγγελματική διεύθυνση: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ // ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ // ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ // ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Όλα τα κείμενα των άρθρων πρέπει να είναι γραμμένα σε σελίδα διαστάσεων Α4 (210 297cm) με γράμματα, αριθμούς, σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

AIΚΑΤΕΡΙΝΗ Λ. ΒΑΡΑΝΟΥ

AIΚΑΤΕΡΙΝΗ Λ. ΒΑΡΑΝΟΥ AIΚΑΤΕΡΙΝΗ Λ. ΒΑΡΑΝΟΥ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το University of Birmingham. Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) στον Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Διεύθυνση: Δημητρακάκη 41 Χανιά, 73100 Tηλέφωνο: 28210 37793 Κινητό: 6937733274 Email: zdokou@yahoo.com zoi.dokou@enveng.tuc.

Βιογραφικό Σημείωμα. Διεύθυνση: Δημητρακάκη 41 Χανιά, 73100 Tηλέφωνο: 28210 37793 Κινητό: 6937733274 Email: zdokou@yahoo.com zoi.dokou@enveng.tuc. Βιογραφικό Σημείωμα Επίθετο: Δόκου Όνομα: Ζωή Ημερομηνία γεννήσεως: 14/12/1979 Τόπος γεννήσεως: Λάρισα Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση: Δημητρακάκη 41 Χανιά, 73100 Tηλέφωνο: 28210 37793 Κινητό: 6937733274

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Email: kkaradim@psed.duth.gr Τηλέφωνο: 2551030114 ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Χρήστος Τζιμόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Χρήστος Τζιμόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Χρήστος Τζιμόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ 1.Υδατικοί Πόροι Σε παγκόσμιο επίπεδο η κατανομή των υδατικών πόρων του πλανήτη μας είναι άνιση α) στη μεγάλη αύξηση του

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ESTIMATION OF HYDROLOGIC BALANCE OF PERDIKA S STREAM DRAINAGE BASIN, KOZANI, NW GREECE

ESTIMATION OF HYDROLOGIC BALANCE OF PERDIKA S STREAM DRAINAGE BASIN, KOZANI, NW GREECE ,.., 1. *, 2. 2. 1, /,. 32, 55134,, opatrikaki@yahoo.gr 2,, &, 54124,, kazakis@geo.auth.gr :,, -,., 133,6 Km 2 -. ( - ) -. - -.., ( ). 23,59 m 2 951,8 m. ( ). - (G.I.S.). - -. 15%, - 12%, 635 mm. ESTIMATION

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Όνομα: Τμήμα: Εμμανουήλ Δομικών Έργων Βαθμίδα: Επιστημονικός Συνεργάτης Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ Διορισμού): Θεμελιώσεις 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1989.94 Φοίτηση στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή Βόλου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή Βόλου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Τηλέφωνα: E-mail: Ημ/νία Γέννησης: Φιλαρέτου 18, Τ.Κ. 38333, Βόλος Οικίας 2421210671 Εργασίας 248073993, 2421074153 Κινητό 69323523844

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS)

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Tηλ.: 2610-996543, Fax: 2610-996576, e-mail: gaa@upatras.gr) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ3.4. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ3.4. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΔΕΣΜΗ 2009 2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE To έργο E WAVΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (ΙΙΙ) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής SCHOOL of ENVIRONMENTAL ENGINEERING Division

Διαβάστε περισσότερα

.1. 4.1.2. 4.2.1. 14.3.2. 22 25.4.2. 25.1. 27.2. 27.3. 27.5. 28

.1. 4.1.2. 4.2.1. 14.3.2. 22 25.4.2. 25.1. 27.2. 27.3. 27.5. 28 .. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 14.2.1. 14.2.2. 20.3. 22.3.1. 22.3.2. 22.4. 25.4.1. 25.4.2. 25. 27.1. 27.2. 27.3. 27.4. 28.5. 28.6. 28.7. 28.7.1. 28.7.2. 28.7.3. μ 29.7.4. μ 29 .. 30.1. 30.1.1. (PhD) 30.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University

12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University 12 2006 Journal of the Institute of Science and Engineering. Chuo University abstract In order to study the mitigation effect on urban heated environment of urban park, the microclimate observations have

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ελτίο της Ελληνικής εωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th International

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασιλική Η. Συγγούνα. Web: v-syngouna.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασιλική Η. Συγγούνα. Web: v-syngouna.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση κατοικίας: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Υπηκοότητα: Βασιλική Η. Συγγούνα Ρόδου, 39, 26223, Πάτρα, Ελλάδα kikisyg@yahoo.gr, vsyngouna@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΝΙΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ GNSS ΣΥΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καίτη Νάνου - Γιάνναρου. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με ειδικότητα Υδραυλικού Μηχανικού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καίτη Νάνου - Γιάνναρου. Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με ειδικότητα Υδραυλικού Μηχανικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καίτη Νάνου - Γιάνναρου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός με ειδικότητα Υδραυλικού Μηχανικού Λέκτορας ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Προσωπικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CEDAS

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CEDAS ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CEDAS Α. Βαλσαμίδης, Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., Μελετητής Λιμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 67 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γιάννης N. Κρεστενίτης, Γιάννης Ανδρουλιδάκης & Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Security in the Cloud Era

Security in the Cloud Era Security in the Cloud Era Dimitris Gritzalis October 2011 Ασφάλεια στην εποχή του Cloud: Παράδοξο ή απλώς διαφορετικό; Δημήτρης Γκρίτζαλης Καθηγητής Ασφάλειας στις ΤΠΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πολυτεχνική Σχολή Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2014 Ονοματεπώνυμο ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Νικήτας Α. Μυλόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Βουδούρης Κ. 1, Καζάκης, Ν. 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Γεωλογίας, Εργ. Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ευαγγέλου Β. Λιαράκου Διπλ. Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD. Ημερομηνία Γέννησης: 29-9-1981 Τόπος Διαμονής: Χανιά, Δήμος Χανίων Εθνικότητα: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ Τόπος Γέννησης Κολυμβάρι Χανίων Έτος Γέννησης 12-3-1949 Κατοικία Αλ. Παναγούλη 7, 18648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΘΗΝΑ, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς

Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς Πίνακας Α: ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ Πρόγραμμα Σπουδών ανά Εξάμηνο ΠΤΥΧΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές γνώσεις και Δεξιότητες Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΡΟΒΙΘΗΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ Δόκιμος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Σεπτέμβριος 2010 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΡΟΒΙΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 1978 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ.

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις Ιωάννης Γ. Αβιζιώτης ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το ερευνητικό έργο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Ελληνικό και διεθνές πλαίσιο

Το ερευνητικό έργο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Ελληνικό και διεθνές πλαίσιο Ημερίδα Ερευνητικού Έργου ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ -946-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα υδρολογικής προσομοίωσης και πρόγνωσης

Μοντέλα υδρολογικής προσομοίωσης και πρόγνωσης Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω: Παράρτημα I: Πηγές Δεδομένων και Μεθοδολογικά Εργαλεία 1. Πηγές Δεδομένων 1.1 Πηγές δεδομένων για ΠΣ και ΑΠΘ Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013 ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. ΕΚΘΕΣΗ Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας έτους 2013 Ιανουάριος 2014 Αγ. Γερμανός, Πρέσπα Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση ανασκόπησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission:

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ [1] C. Bouras, A. Gkamas, G. Kioumourtzis, Adaptive smooth multicast protocol for multimedia transmission: Implementation details and performance evaluation, International

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

"Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Β Δράση Β 1

Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης ΥΠΟΕΡΓΟ Β Δράση Β 1 e e a - grants Iceland liechtenstein norway "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Β Δράση Β 1 Β1.5. Προσομοίωση των υπόγειων υδάτων στο Νομό Ροδόπης με τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΛΗ 1. Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, τίτλοι σπουδών: Ξένες Γλώσσες: Μετεκπαιδευτική κατάρτιση: 2. Διδακτικό έργο Πανεπιστημιακά Μαθήματα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΛΗ 1. Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, τίτλοι σπουδών: Ξένες Γλώσσες: Μετεκπαιδευτική κατάρτιση: 2. Διδακτικό έργο Πανεπιστημιακά Μαθήματα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΛΗ Επ. Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1. Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Επίθετο: Δόκου Όνομα: Ζωή Ημερομηνία γεννήσεως: 14/12/1979 Τόπος γεννήσεως: Λάρισα Υπηκοότητα: Ελληνική

Βιογραφικό Σημείωμα. Επίθετο: Δόκου Όνομα: Ζωή Ημερομηνία γεννήσεως: 14/12/1979 Τόπος γεννήσεως: Λάρισα Υπηκοότητα: Ελληνική Βιογραφικό Σημείωμα Επίθετο: Δόκου Όνομα: Ζωή Ημερομηνία γεννήσεως: 14/12/1979 Τόπος γεννήσεως: Λάρισα Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση: Δημητρακάκη 41 Χανιά, 73100 Tηλέφωνο: 28210 37793 Κινητό: 6937733274

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Μαρία Αϊβαλιώτη Μηχανικός Περιβάλλοντος, M.Sc., Ph.D. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 7 Νοεμβρίου 1980

Βιογραφικό Σημείωμα. Μαρία Αϊβαλιώτη Μηχανικός Περιβάλλοντος, M.Sc., Ph.D. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 7 Νοεμβρίου 1980 Βιογραφικό Σημείωμα Μαρία Αϊβαλιώτη Μηχανικός Περιβάλλοντος, M.Sc., Ph.D. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 7 Νοεμβρίου 1980 Τόπος γέννησης: Χανιά Κρήτη Ελλάδα Εθνικότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διεύθυνση (-εις) ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 64100, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (-α) +30 6974803377 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 183 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ Γ. Δ. Κακαγιάννης 1, Β. Ζερβάκης 1 και Κ. Νίττης 2 1 Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος Γεωπόνος, M.Sc & Ph.D Περιβαλλοντική Μηχανική Ερευνητικός Συνεργάτης και Διδακτικό Προσωπικό Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουργιαλάς N.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πεδίον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Μ. Χορς 25ης Μαρτίου, Ακταίον, Πάτρα 26 504 2610-996.519 (Γρ.), 996.572 (Fax), 994.552 (Σπ.) e-mail: ghorsch@upatras.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Μ. Χορς 25ης Μαρτίου, Ακταίον, Πάτρα 26 504 2610-996.519 (Γρ.), 996.572 (Fax), 994.552 (Σπ.) e-mail: ghorsch@upatras. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Μ. Χορς 25ης Μαρτίου, Ακταίον, Πάτρα 26 504 2610-996.519 (Γρ.), 996.572 (Fax), 994.552 (Σπ.) e-mail: ghorsch@upatras.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Έτος Γεννήσεως 28 Ιουλίου 1957 Τόπος Γεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την Εφαρµογή Ολοκληρωµένης ιαχείρισης των Υδάτινων Πόρων: Η Οικονοµική ιάσταση

Εγχειρίδιο για την Εφαρµογή Ολοκληρωµένης ιαχείρισης των Υδάτινων Πόρων: Η Οικονοµική ιάσταση Εγχειρίδιο για την Εφαρµογή Ολοκληρωµένης ιαχείρισης των Υδάτινων Πόρων: Η Οικονοµική ιάσταση Εισαγωγή Οι υδάτινοι πόροι για ανθρώπινη κατανάλωση, γεωργική παραγωγή και περιβαλλοντικές ανάγκες είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα