ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΝ (ΤΕΠΣ ΠΝ) Φ.604.4/4215 Σ.1100 Αθήνα, 30 Μαρ 2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 32/14 Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Επαναληπτικό Διαγωνισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Σύμβασης για το Υποπρόγραμμα «Προμήθεια Εφοδίων Υλικών για τη Συντήρηση Σκαφών MAGNA, Συσκευών Παροχής Οξυγόνου Κλειστού Κυκλώματος Τύπου LAR και OXY-NG», με την κλειστή διαδικασία, ως άρθρο 39 του Ν.3978/2011 (για τη συντήρηση των σκαφών MAGNA) και με την ανοιχτή διαδικασία, ως άρθρο 101 του Ν.3978/2011 (για τις συσκευές κλειστού κυκλώματος τύπου LAR και OXY- NG), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και δυνατότητα προμήθειας των υλικών, διαιρετή κατά είδος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/ ), Ν.3433/2006 (ΦΕΚ Α 20/ ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.3648/2008 (ΦΕΚ Α 38/ ) και Ν. 3978/2011(ΦΕΚ Α 137/ ), με βάση τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. Αριθμός Προκήρυξης: 32/14 Επιθυμητός χρόνος παράδοσης των αντικειμένων της Σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. Τόπος παράδοσης των αντικειμένων της Σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 04 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα για τη Συντήρηση Σκαφών MAGNA (ταχύπλοο μεταφοράς προσωπικού) και μέχρι την 06 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη για τη Συντήρηση συσκευών παροχής οξυγόνου κλειστού κυκλώματος τύπου LAR και OXY-NG

2 - 2 - (συσκευές που χρησιμοποιούνται από βατραχανθρώπους των Ειδικών Δυνάμεων, στο πλαίσιο ειδικών αμφίβιων επιχειρήσεων και της επιχειρησιακής εκπαίδευσης τους), στη Γραμματεία της ΓΔΑΕΕ [Λεωφ. Παν. Κανελλόπουλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 902)] ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ΕΔΔ). Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 05 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για τη Συντήρηση Σκαφών MAGNA (ταχύπλοο μεταφοράς προσωπικού) και την 07 Μαΐου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 για τη Συντήρηση συσκευών παροχής οξυγόνου κλειστού κυκλώματος τύπου LAR και OXY-NG (συσκευές που χρησιμοποιούνται από βατραχανθρώπους των Ειδικών Δυνάμεων, στο πλαίσιο ειδικών αμφίβιων επιχειρήσεων και της επιχειρησιακής εκπαίδευσης τους), ενώπιον της 2 ης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Τηλ ), η οποία συγκροτήθηκε με την Φ.093/6528/Σ.1752/09 Μαί 2014/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ (ΑΔΑ: ΒΙΦΔ6-ΜΗΔ) απόφαση του κ. ΥΦΕΘΑ. Πλήρη τεύχη της διακήρυξης με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προμήθειας δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από την ΓΔΑΕΕ [Λεωφ. Παν. Κανελλοπούλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 902)] καθημερινά από 09:00 έως 13:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, στην τιμή των 109,50 ανά αντίγραφο, σύμφωνα τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μόνο στην ελληνική γλώσσα. Διατίθενται επιπρόσθετα σε ηλεκτρονική μορφή στο και στο Δύναται επίσης να κατατεθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο των 109,50 με κατάθεση στο λογαριασμό υπ. αριθ. (IBAN) GR (SWIFT: BNGRGRAA) της Τράπεζας της Ελλάδος, υπέρ ΜΤΣ, με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης Επαναληπτικού Διαγωνισμού 32/14 ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ». Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες / διευκρινίσεις, δύναται να ζητούνται το αργότερο μέχρι δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, θα παρέχονται εγγράφως στην ελληνική, το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την υπόψη προθεσμία. [Αρμόδιος χειριστής: ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ, Τηλ. επικοινωνίας (+30) ]. Η υποβολή προσφορών από τους προεπιλεγέντες υποψηφίους θα πραγματοποιηθεί μετά από έγγραφη πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής. Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.) και καταχωρίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ (http://www.mod.mil.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων Προκηρύξεις Διαγωνισμών), καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (http://www.army.gr). Επίσης, περίληψη της προκήρυξης αποστέλλεται σε Εμπορικά Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας. Τέλος, στοιχεία της προκήρυξης έχουν αποσταλεί στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της

3 - 3 - Ευρωπαϊκής Ένωσης την 27 Μαρ 2015 (Tender Electronic Daily TED Γλώσσα Ελληνική). Ακριβές Αντίγραφο Κοσμάς Βούρης Γενικός Διευθυντής Υποπλοίαρχος (Ο) Γ. Μάρκογλου ΠΝ Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ

4 Α-1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Περιεχόµενα ΓΟ-1 Εφαρµοστέο ίκαιο... 1 ΓΟ-2 Ορισµοί... 6 ΓΟ-3 Έγγραφα Σύµβασης - Ισχύς Εγγράφων ΓΟ-4 Οικονοµικοί Φορείς και ικαιούµενοι Συµµετοχής ΓΟ-5 Κανόνες ιαφάνειας και Καταπολέµησης της ιαφθοράς ΓΟ-6 ικαιώµατα Πνευµατικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΓΟ-7 Ευθύνη Έναντι Τρίτων ΓΟ-8 Αντικείµενο της Σύµβασης ΓΟ-9 ικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής ΓΟ-10 ΓΟ-11 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής ικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής Αποσφράγιση, Έλεγχος και Αξιολόγηση των ικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής ΓΟ-12 Σύνταξη Προσφορών ΓΟ-13 Προέλευση και κατασκευή Προϊόντων ΓΟ-14 Κωδικοποίηση Υλικών ΓΟ-15 Υποβολή Προσφορών ΓΟ-16 Χρόνος Ισχύος Προσφορών ΓΟ-17 Αποσφράγιση και Έλεγχος Προσφορών ΓΟ-18 Αξιολόγηση Προσφορών... 34

5 Α-2 ΓΟ-19 ικαιολογητικά Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου ΓΟ-20 Κατακύρωση Σύµβασης ΓΟ-21 Ανακοίνωση Κατακύρωσης ΓΟ-22 Έννοµη Προστασία ΓΟ-23 Αρµόδιο δικαστήριο ΓΟ-24 Προδικαστική προσφυγή ΓΟ-25 Αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ΓΟ-26 Ακύρωση πράξης ή παράλειψης ΓΟ-27 Κήρυξη της σύµβασης άκυρης ΓΟ-28 Αξίωση αποζηµίωσης ΓΟ-29 ΓΟ-30 Συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιεχόµενο της προκήρυξης για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια ΓΟ-31 Εγγυητικές Επιστολές ΓΟ-32 Εγγύηση Συµµετοχής στο ιαγωνισµό ΓΟ-33 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης ΓΟ-34 Εγγύηση προκαταβολής ΓΟ-35 Εγγύηση καλής λειτουργίας ΓΟ-36 Πρόσθετες Εγγυήσεις-Εξασφαλίσεις ΓΟ-37 Χρόνος ισχύος εγγυήσεων ΓΟ-38 Αποδέσµευση Εγγυήσεων ΓΟ-39 Ρήτρα Ακεραιότητας... 52

6 Α-3 ΓΟ-40 Κατάρτιση Συµβάσεων ΓΟ-41 Προσυµβατικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου ΓΟ-42 Λύση Σύµβασης ΓΟ-43 Τροποποίηση Σύµβασης ΓΟ-44 Παρακολούθηση Σύµβασης ΓΟ-45 Εκτέλεση Εκκαθάριση Σύµβασης ΓΟ-46 ωσιδικία Εφαρµοστέο ίκαιο Συµβάσεων Προµηθειών ΓΟ-47 Φόρτωση Μεταφορά Ειδών από το Εξωτερικό ΓΟ-48 Ασφάλιση Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού ΓΟ-49 Εκτελωνισµός Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού ΓΟ-50 Παράδοση Υλικών ΓΟ-51 Έλεγχος Παραλαµβανοµένων Ειδών ΓΟ-52 Παραλαβή ή Απόρριψη Ειδών ΓΟ-53 Παραλαβές Υλικών Εσωτερικού ΓΟ-54 Παραλαβές Υλικών από το Εξωτερικό ΓΟ-55 ευτεροβάθµια Επιτροπή Παραλαβής ΓΟ-56 είγµατα από τα προς Παραλαβή Συµβατικά Υλικά ΓΟ-57 Εκπρόθεσµες Παραδόσεις ΓΟ-58 Πληρωµές-Προκαταβολές ΓΟ-59 Επιστροφή του Σταθερού και µη Επαναλαµβανόµενου Κόστους. 71 ΓΟ-60 Έξοδα που Βαρύνουν τον Ανάδοχο- Κρατήσεις και Εισφορές Φόροι και ασµοί

7 Α-4 ΓΟ-61 Κήρυξη Αναδόχου ως Έκπτωτου Κυρώσεις ΓΟ-62 Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων ΓΟ-63 Είσπραξη ικαιωµάτων του ηµοσίου ΓΟ-64 Εκχώρηση ικαιωµάτων και Αναδοχή Υποχρεώσεων ΓΟ-65 Συµψηφισµός Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων ΓΟ-66 Αλλαγή στην Κατοχή των Μετοχών της Αντισυµβαλλόµενης Εταιρείας ΓΟ-67 Έλεγχος και Επιθεώρηση των Υποψηφίων ΓΟ-68 Μεταβολές στο Ιδιοκτησιακό Καθεστώς και στη ιοίκηση του Υποψηφίου ΓΟ-69 Αρχές που ιέπουν τη Σύναψη Συµβάσεων ΓΟ-70 Υποχρεώσεις Εχεµύθειας των Αναθετουσών Αρχών ΓΟ-71 Προστασία ιαβαθµισµένων Πληροφοριών... 79

8 Α-1 Εφαρµοστέο ίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισµοί ΓΟ-1 Εφαρµοστέο ίκαιο Η παρούσα διακήρυξη διέπεται από την ακόλουθη νοµοθεσία: 1. Ν..721/1970 (ΦΕΚ Α 251/ ) «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ενόπλων υνάµεων», ως ισχύει. 2. Ν. 764/1978 (ΦΕΚ Α 49/ ) «Περί απαλλαγής εκ των υπέρ του ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων, των πάσης φύσεως δαπανών εις βάρος των ειδικών προγραµµάτων εξοπλισµού και υποδοµής των Ενόπλων υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας». 3. Ν. 1497/84 (ΦΕΚ-188 Α') «Κύρωση Σύµβασης του καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δηµόσιων εγγράφων». 4. Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ147Α/3-9-93) «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις». 5. Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α 151/ ) Άρθρο 55 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις). 6. Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19Α/ ) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Άρθρο 1 & 5Β) ΙΙ Εξαιρεί τις προµήθειες του ΥΠΕΘΑ 7. Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ Α 35/ ) «Περί Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ιοίκησης και Ελέγχου των Ενόπλων υνάµεων και άλλων διατάξεων», ως ισχύει. 8. Ν.2331/1995 (ΦΕΚ 173Α/ ) «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις Ολοµέλεια Αρείου Πάγου ιαιτησίες και άλλες διατάξεις», ως ισχύει. 9. Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/ ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των απανών του Κράτους και άλλων διατάξεων», ως ισχύει. 10. Ν.2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα», ως ισχύει. 11. Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/ ) «Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», ως ισχύει. 12. Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» 13. Ν. 2859/00 (ΦΕΚ Α 248/ ), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης αξίας», ως ισχύει. 14. Ν.2913/2001 (ΦΕΚ 102Α/ ) «Ρύθµιση θεµάτων Μετοχικών Ταµείων Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις»

9 Α Ν.3021/2002 (ΦΕΚ 143Α/ ) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις» 16. Ν.3060/2002 (ΦΕΚ 242Α/ ) «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητος του Υπουργείου ικαιοσύνης» 17. Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30Α/ ) «Περί Μέτρων για τη ιασφάλιση της ιαφάνειας και την Αποτροπή Καταστρατηγήσεων Κατά την ιαδικασία Σύναψης ηµοσίων Συµβάσεων», ως ισχύει. 18. Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202Α/ ) «Αρχές και Κανόνες για την Εξυγίανση της Λειτουργίας και την Ανάπτυξη Βασικών Τοµέων του Εµπορίου και της Αγοράς Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης». 19. Ν. 3433/2006 (ΦΕΚ Α 20/ ) «Προµήθειες Αµυντικού Υλικού των Ενόπλων υνάµεων», ως ισχύει. 20. Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131Α/ ) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 21. Ν. 3548/07 (ΦΕΚ Α 68/ ) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», ως ισχύει. 22. Ν. 3691/08 (ΦΕΚ 166 Α/ ) «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις». 23. Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο ιαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». 24. Ν. 3883/10 (ΦΕΚ Α 167/ ) «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων υνάµεων - Θέµατα ιοίκησης των Ενόπλων υνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις». 25. Ν. 3959/11 (ΦΕΚ 93 Α/ ) «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού». 26. Ν. 3978/11 (ΦΕΚ Α 137/ ) «ηµόσιες συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προµηθειών στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθµιση θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας». 27. N. 4028/11 (ΦΕΚ 242 Α/ ) περί «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις» (Α 147) και προσαρµογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις µεταφορές προϊόντων συνδεόµενων µε τον τοµέα της άµυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της ), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεοµένων µε τον τοµέα της άµυνας (ΕΕ C 69 της )». 28. N. 4152/13 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής των Νόµων 4046/12, 4093/12 & 4127/13 (ΦΕΚ Α 107/ ).

10 Α ν. 4129/2013, (ΦΕΚ Α 52/ ) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 30. Π..456/1984 (ΦΕΚ 164Α/ ) «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος». 31. Π.. 378/87 (ΦΕΚ 168 Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και τα Νοµικά Πρόσωπα ηµ. ικαίου τα οποία εποπτεύονται απ' αυτό». 32. Π.. 18/89 (ΦΕΚ-8 Α') «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων για το Συµβούλιο της Επικρατείας». 33. Π..82/1996 (ΦΕΚ 66Α/ ): «Περί Ονοµαστικοποίησης των Μετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ηµοσίου». 34. Π.. 150/ (ΦΕΚ Α 125) «Προσαρµογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές». 35. Π.. 73/06 (ΦΕΚ Α 76/ ) «ιάρθρωση, Αρµοδιότητες και Στελέχωση των Γενικών ιευθύνσεων α: Οικονοµικού Σχεδιασµού και Υποστήριξης, β: Αµυντικών Εξοπλισµών και Επενδύσεων, γ: Πολιτικής Εθνικής Άµυνας και ιεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας», ως ισχύει. 36. Π.. 59/07 (ΦΕΚ 63 Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των ταχυδροµικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε». 37. Π.. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», ως ισχύει. 38. Π.. 118/07 (ΦΕΚ Α 150/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)». 39. Π.. 3/08 (ΦΕΚ Α 3/ ) «Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού». 40. Π.. 113/10 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 41. Την υπ αριθµ /Ε3/5695 (ΦΕΚ 1412Β/ ) υπουργική απόφαση «Έλεγχος διακίνησης προϊόντων ιττής Χρήσης». 42. Την υπ αριθµ. ΙΑ Π/Α1/18368 (ΦΕΚ 1276Β/ ) Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός του τύπου και του περιεχοµένου της υπεύθυνης δήλωσης του Άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α)». 43. Την υπ αριθ. Φ.120/1/136775/Σ.486/05 (ΦΕΚ 336 Β / ) «Κύρωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας του Κανονισµού Βιοµηχανικής Ασφαλείας» (ΕΚΒΑ).

11 Α Την υπ αριθµ. Φ.600/311054//Σ.572 (ΦΕΚ 733Β/ ) υπουργική απόφαση «Περί λειτουργίας και ελέγχου των Ελληνικών βιοµηχανιών που παράγουν ή επισκευάζουν όπλα, πυροµαχικά ή άλλα είδη πολεµικού υλικού καθώς και των ικαιολογητικών και διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών «κατασκευής», «διάθεσης» και «µεταφοράς»». 45. Την υπ αριθµ (ΦΕΚ 267Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης σε αντικατάσταση του φυσικού τύπου του αντιγράφου ποινικού µητρώου», ως ισχύει. 46. Την Υ.Α. υπ αριθ (ΦΕΚ 905Β/ ) «Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών ν.3433/06». 47. Την Υ.Α. υπ αριθ (ΦΕΚ 905Β/ ) «Υπόδειγµα πρωτοκόλλου παραλαβής ή απόρριψης συµβατικών ειδών αµυντικού υλικού ν.3433/06», 48. Την υπ αριθ. Φ.950/12/ (ΦΕΚ 1274Β/ ) Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός Τιµήµατος ιάθεσης Κειµένου Προκήρυξης ιαγωνισµού για την Προµήθεια Αµυντικού Υλικού των Ενόπλων υνάµεων». 49. Την υπ αριθµ. Φ.800/87/ Σ.1896 (ΦΕΚ 1401/ Β/ ) υπουργική απόφαση «Καθορισµός κόστους παροχής υπηρεσιών των Χηµείων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, των χηµικών εργαστηρίων 791 ΤΕΦ, 884 ΠΑΒΕΤ και 873 ΑΚ και των Στρατιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων.» 50. Την Φ.092/03/68066/Σ.221/4 Απρ 2007/ΥΠΕΘΑ/Γ ΠΕΑ Σ/ ΠΕΑ Απόφαση κ. ΥΕΘΑ, η οποία κύρωσε τον Εθνικό Αµυντικό Σχεδιασµό (ΕΑΣ) Την υπ αριθµ (ΦΕΚ 1673Β/ ) υπουργική απόφαση «ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005», ως ισχύει. 52. Την υπ αριθµ (ΦΕΚ 1929Β/ ) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άµυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άµυνας.» 53. Την υπ αριθµ. Φ.800/133/ (ΦΕΚ 2300Β/ ) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση Οικονοµικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άµυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της ιοίκησης των Ενόπλων υνάµεων και σε προϊσταµένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές.». 54. Την Υ.Α. υπ. αριθ (ΦΕΚ 482 Β / ) «Καθορισµός µεθόδου αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη της συµφερότερης προσφοράς επί των προµηθειών Αµυντικού Υλικού των Ε». 55. Την Φ.120/11/143542/Σ.2016/26 Ιουν 2008/ΓΕΕΘΑ/ ΣΠ Απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β 1369/14 Ιουλ 2008), η οποία κύρωσε τον Εθνικό Κανονισµό Ασφαλείας (ΕΚΑ) 56. Την Υ.Α. υπ. αριθ (ΦΕΚ Β 2211/29 Οκτ 2008) «Γενικοί και Ειδικοί Όροι Προµήθειας Αµυντικού Υλικού». 57. Την υπ αριθµ /739/10 Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291 Β/ ) περί «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

12 Α Την υπ αριθµ. Φ.900/2553/Σ.751/12 (ΦΕΚ 746 Β/ ) «Καθορισµός ικαιολογητικών και ιαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών Εισαγωγής ή ιεθνούς Πιστοποιητικού Εισαγωγής, Εισόδου, Εξαγωγής, Μεταφοράς (εντός Ελλάδος), Πιστοποιητικού Τελικού Χρήστη (End User Certificate), ιαµετακόµισης µέσω Ελλάδος, «Γενική Άδεια Κατασκευής-Εµπορίας» των υλικών µε στρατιωτικό προορισµό, που περιλαµβάνονται στο άρθρο 1 του ν.2168/1993, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ν.4028/2011 και των καταλόγων ελεγχοµένων προϊόντων «ιπλής Χρήσης» του κανονισµού του Συµβουλίου της EE 428/2009 καθώς και των τροποποιήσεών του, που ενσωµατώθηκαν στην Ελληνική Νοµοθεσία µε απόφαση του ΥΠΟΙΟ (υπ αριθµ /Ε3/21837/02 Οκτ 2009) και προορίζονται για τις Ελληνικές Ένοπλες υνάµεις ή για εξαγωγές σε άλλα κράτη». 59. Τον Κανονισµό (ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1182/71 του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 1971 περί καθορισµού των κανόνων που εφαρµόζονται στις προθεσµίες, ηµεροµηνίες και διορίες. 60. Τον Κανονισµό Κρατικής ιασφάλισης Ποιότητας. 61. Τον Κανονισµό (ΕΚ) υπ αριθµ. 1334/2000 (Εφηµ. Ε.Κ. L 159 της ) του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2000, περί κοινοτικού συστήµατος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης. 62. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ISO EMAS) ( L114 της 24/04/2001 σ ). 63. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2432/2001 (Εφηµ. Ε.Κ. L 338 της ) του Συµβουλίου, της 20ής Νοεµβρίου 2001, για την τροποποίηση και την αναπροσαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) υπ αριθµ. 1334/2000 περί κοινοτικού συστήµατος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης. 64. Τον Κανονισµό (ΕΚ) υπ αριθµ. 150/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Εφηµ. Ε.Κ./L 25/ ) της 21ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε την αναστολή δασµών που επιβάλλονται στις εισαγωγές ορισµένων όπλων και στρατιωτικού εξοπλισµού. 65. Τον Κανονισµό (ΕΚ) υπ αριθµ. 1183/2007 (ΕΕ L 278 της ) του Συµβουλίου, της 18ης Σεπτεµβρίου 2007, για την τροποποίηση και την αναπροσαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1334/2000 περί κοινοτικού συστήµατος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης και της διόρθωσης αυτού (ΕΕ L 298 της ). 66. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV ( L 074 της 15/03/2008 σ ). 67. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ής εκεµβρίου 2013 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων.

13 Α Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.842/2011 της Επιτροπής της 19 Αυγ «Περί καταρτίσεως τυποποιηµένων εντύπων για τη δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και περί καταργήσεως του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.1564/05». 69. Την υπ αριθµ. 98/733/ ΕΥ (Εφηµ. Ε.Κ. L 351 της ) κοινή δράση της 21ης εκεµβρίου 1998 που θεσπίστηκε από το Συµβούλιο δυνάµει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε το αξιόποινο της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 70. Την Απόφαση Πλαίσιο αριθ. 2003/568/ ΕΥ (Εφηµ. Ε.Κ. L 192/ ) του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα. 71. Την υπ αριθµ. 2005/60/ΕΚ (Εφηµ. Ε.Κ. L 309/ ) Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. 72. Την υπ αριθµ. 2007/64/ΕΚ (Εφηµ. Ε.Κ. L 319/ ) Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Νοεµβρίου 2007 για τις υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ. Όρους 73. Νοµοθεσία τεχνικά έγγραφα που αναφέρονται στους Ειδικούς ΓΟ-2 Ορισµοί Για τους σκοπούς της παρούσας διακήρυξης νοούνται οι ακόλουθοι ορισµοί: 1. «Ανάδοχος»: Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της Σύµβασης. 2. «Αναθέτουσα Αρχή»: Οι αναθέτουσες αρχές κατά το άρθρο 2 παράγραφος 9 του Π.. 60/2007 (Α 64) και οι αναθέτοντες φορείς κατά το άρθρο 3 του Π.. 59/2007 (Α 63). Οι συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών στον τοµέα της άµυνας συνάπτονται από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. 3. «Ανταγωνιστικός διάλογος»: ιαδικασία στην οποία κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να ζητήσει να συµµετάσχει και στο πλαίσιο της οποίας η αναθέτουσα αρχή διεξάγει διάλογο µε τους υποψήφιους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειµένου να εξευρεθούν µία ή περισσότερες λύσεις που θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της και βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά. Για τους σκοπούς της προσφυγής στη διαδικασία του πρώτου εδαφίου µια Σύµβαση θεωρείται «ιδιαιτέρως πολύπλοκη», εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν είναι αντικειµενικά σε θέση να καθορίσει, σύµφωνα µε το άρθρο 30 παράγραφος 3 στοιχεία β, γ και δ του ν.3978/2011, τα τεχνικά µέσα/διαδικασία, τα οποία θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τους στόχους της ή δεν είναι αντικειµενικά σε θέση να προσδιορίσει τη νοµική ή χρηµατοοικονοµική οργάνωση ενός σχεδίου.

14 Α-7 4. «Γραπτός ή» ή «Εγγράφως»: Κάθε σύνολο λέξεων ή αριθµών που µπορεί να αναγνωσθεί, να αναπαραχθεί και εν συνεχεία να ανακοινωθεί. Το σύνολο αυτό µπορεί να περιλαµβάνει πληροφορίες που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται µε ηλεκτρονικά µέσα. 5. «ιαβαθµισµένες πληροφορίες»: Οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό, ασχέτως µορφής, φύσης ή τρόπου µετάδοσής του, στο οποίο έχει αποδοθεί επίπεδο συγκεκριµένης διαβάθµισης ασφαλείας ή επίπεδο προστασίας και το οποίο προς το συµφέρον της εθνικής ασφάλειας και σύµφωνα µε τους νόµους, ρυθµίσεις ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο κράτος απαιτεί προστασία από σφετερισµό, καταστροφή, αφαίρεση, αποκάλυψη, απώλεια ή πρόσβαση χωρίς έγκριση ή υπονόµευση οποιασδήποτε άλλης µορφής. 6. «ιαδικασία µε διαπραγµάτευση»: ιαδικασία στο πλαίσιο της οποίας η αναθέτουσα αρχή καλεί τους οικονοµικούς φορείς της επιλογής της και διαπραγµατεύεται µε έναν ή περισσότερους από αυτούς τους όρους της Σύµβασης. 7. «Έρευνα και ανάπτυξη»: Όλες οι δραστηριότητες που περιλαµβάνουν βασική έρευνα, εφαρµοσµένη έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη, όπου η τελευταία µπορεί να περιλαµβάνει την υλοποίηση έργων, δηλαδή συσκευών που θα καταδεικνύουν τις επιδόσεις νέας µεθόδου ή τεχνολογίας σε σχετικό ή αντιπροσωπευτικό περιβάλλον. 8. «Εργολήπτης», «προµηθευτής» και «πάροχος υπηρεσιών»: Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή φορέας του ηµοσίου ή κοινοπραξία των εν λόγω προσώπων ή φορέων, που προσφέρει αντίστοιχα την εκτέλεση εργασιών ή έργων, την προµήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά. 9. «Ευαίσθητος εξοπλισµός, ευαίσθητα έργα, ευαίσθητες υπηρεσίες»: Εξοπλισµός, έργα και υπηρεσίες για σκοπούς ασφάλειας που αφορούν, απαιτούν ή περιλαµβάνουν διαβαθµισµένες πληροφορίες. 10. «Ηλεκτρονική δηµοπρασία»: Επαναληπτική διαδικασία που βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό µηχανισµό παρουσίασης νέων µειωµένων τιµών ή νέων αξιών ορισµένων από τα στοιχεία των προσφορών, η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών και επιτρέπει την ταξινόµησή τους µε βάση µεθόδους αυτόµατης αξιολόγησης ορισµένες συµβάσεις υπηρεσιών και έργων οι οποίες έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες πνευµατικού δηµιουργού, όπως ο σχεδιασµός έργων, δεν µπορούν να αποτελούν αντικείµενο ηλεκτρονικών δηµοπρασιών. 11. «Ηλεκτρονικό µέσο»: Μέσο που χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισµό επεξεργασίας, περιλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης και αποθήκευσης δεδοµένων, τα οποία εκπέµπονται, διακινούνται και παραλαµβάνονται µε ενσύρµατη µετάδοση, µε ραδιοκύµατα, µε οπτικά ή µε άλλα ηλεκτροµαγνητικά µέσα. 12. «Κλειστή διαδικασία»: Η διαδικασία στην οποία κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να ζητήσει να συµµετάσχει και στο πλαίσιο της οποίας µόνο οι οικονοµικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή µπορούν να υποβάλουν προσφορά. 13. «Κεντρική αρχή προµηθειών»: Μία αναθέτουσα αρχή κατά το άρθρο 2 παράγραφος 9 του Π. 60/2007 ή ένας αναθέτων φορέας κατά το άρθρο 3 του Π. 59/2007 ή µια ευρωπαϊκή δηµόσια υπηρεσία που αποκτά προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς ή αναθέτει συµβάσεις ή

15 Α-8 συνάπτει συµφωνίες πλαίσιο για έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς. 14. «Κυβέρνηση»: Η ελληνική κυβέρνηση, καθώς και κάθε κεντρική, περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας. 15. «Κρίση»: Οποιαδήποτε κατάσταση σε κράτος µέλος ή σε τρίτη χώρα, κατά την οποία συµβαίνει ένα επιβλαβές γεγονός που υπερβαίνει σαφώς τις διαστάσεις των επιβλαβών γεγονότων της καθηµερινής ζωής και θέτει σε κίνδυνο ή περιορίζει σοβαρά τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων ή έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην αξία υλικών αγαθών ή απαιτεί τη λήψη µέτρων για τον εφοδιασµό του πληθυσµού µε τα προς το ζην κρίση επίσης θεωρείται ότι έχει ανακύψει εάν τέτοιο επιβλαβές γεγονός θεωρείται επικείµενο ένοπλες συγκρούσεις και πόλεµοι θεωρούνται κρίσεις για τους σκοπούς του παρόντος νόµου. 16. «Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις» (Common Procurement Vocabulary, CPV): Η ονοµατολογία αναφοράς που εφαρµόζεται στις συµβάσεις που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές, όπως ισχύει µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 213/2008 (L 74). 17. «Κύκλος ζωής»: Όλα τα πιθανά διαδοχικά στάδια ενός προϊόντος, δηλαδή έρευνα και ανάπτυξη, βιοµηχανική ανάπτυξη, παραγωγή, επισκευή, εκσυγχρονισµός, τροποποίηση, συντήρηση, διοικητική µέριµνα, κατάρτιση, δοκιµή, απόσυρση και διάθεση. 18. «Οικονοµικός φορέας»: Ένας εργολήπτης, προµηθευτής ή πάροχος υπηρεσιών. 19. «Προσφέρων»: Οικονοµικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο διαδικασίας κλειστής ή µε διαπραγµάτευση ή ανταγωνιστικού διαλόγου. 20. «Προσωρινός ανάδοχος»: Ο προσφέρων, ο οποίος µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης και ελέγχου των προσφορών ορίζεται, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής και προσκαλείται να υποβάλλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 21. «Πρότυπο»: Τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισµένο οργανισµό µε τυποποιητική αρµοδιότητα, µε σκοπό την επαναλαµβανόµενη ή συνεχή εφαρµογή, της οποίας όµως η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και η οποία εµπίπτει σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες: (α) «ιεθνές πρότυπο»: Πρότυπο που έχει εγκριθεί από διεθνή οργανισµό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού (β) «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: Πρότυπο που έχει εγκριθεί από ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού (γ) «Εθνικό πρότυπο»: Πρότυπο που έχει εγκριθεί από εθνικό οργανισµό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού. 22. «Στρατιωτικός εξοπλισµός»: Εξοπλισµός, ειδικά σχεδιασµένος ή προσαρµοσµένος για στρατιωτικούς σκοπούς, ο οποίος προορίζεται για χρήση ως όπλο, πυροµαχικό ή πολεµικό υλικό 23. «Σύµβαση»: Σύµβαση εξ επαχθούς αιτίας η οποία συνάπτεται γραπτώς όπως εµφαίνεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α του Π.. 59/2007 και στο άρθρο 2 παράγραφος 2.α) του Π.. 60/2007.

16 Α «Σύµβαση έργου»: Σύµβαση που έχει ως αντικείµενο είτε την εκτέλεση είτε συγχρόνως τη µελέτη και την εκτέλεση έργου που αφορά µία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο τµήµα 45 του CPV ή ενός έργου, είτε ακόµη την υλοποίηση, µε οποιαδήποτε µέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόµενες από την αναθέτουσα αρχή ανάγκες. «έργο» είναι το αποτέλεσµα ενός συνόλου εργασιών οικοδοµικών ή πολιτικού µηχανικού που προορίζεται να καλύψει από µόνο του µια οικονοµική ή τεχνική λειτουργία. 25. «Σύµβαση προµηθειών»: Άλλη Σύµβαση εκτός Σύµβασης έργου που έχει ως αντικείµενο την αγορά, τη χρηµατοδοτική µίσθωση, τη µίσθωση ή τη µίσθωση πώληση, µε ή χωρίς προαίρεση αγοράς, προϊόντων. Σύµβαση η οποία έχει ως αντικείµενο την προµήθεια προϊόντων και καλύπτει επίσης, παρεµπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται Σύµβαση προµηθειών. 26. «Σύµβαση υπηρεσιών»: Σύµβαση, εκτός από Σύµβαση έργου ή προµηθειών, που έχει ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών Σύµβαση, η οποία έχει ως αντικείµενο ταυτόχρονα προϊόντα και υπηρεσίες θεωρείται Σύµβαση υπηρεσιών, εφόσον η αξία των υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαµβάνονται στη Σύµβαση Σύµβαση, η οποία έχει ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών και περιλαµβάνει δραστηριότητες που αναφέρονται στο τµήµα 45 του CPV που µόνο παρεµπιπτόντως έχουν σχέση µε το κύριο αντικείµενο της Σύµβασης, θεωρείται Σύµβαση υπηρεσιών. 27. «Συµφωνία πλαίσιο»: Συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ µιας ή περισσότερων αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσότερων οικονοµικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισµό των όρων που διέπουν τις συµβάσεις που πρόκειται να συναφθούν στη διάρκεια συγκεκριµένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιµές και, κατά περίπτωση, τις προβλεπόµενες ποσότητες. 28. «Συνδεδεµένη επιχείρηση»: Κάθε επιχείρηση στην οποία ο ανάδοχος της Σύµβασης µπορεί να ασκεί, άµεσα ή έµµεσα, κυρίαρχη επιρροή ή κάθε επιχείρηση η οποία µπορεί να ασκεί κυρίαρχη επιρροή στον ανάδοχο ή η οποία, ως ανάδοχος, υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή µιας άλλης επιχείρησης λόγω ιδιοκτησίας, χρηµατοδοτικής συµµετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Η κυρίαρχη επιρροή τεκµαίρεται όταν µια επιχείρηση έναντι µιας άλλης επιχείρησης, άµεσα ή έµµεσα: κατέχει το µεγαλύτερο µέρος του καταβεβληµένου κεφαλαίου της επιχείρησης, διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση ή µπορεί να διορίζει περισσότερα από τα µισά µέλη του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της επιχείρησης. 29. «Τεχνική προδιαγραφή», εφόσον πρόκειται για συµβάσεις προµηθειών ή υπηρεσιών: Προδιαγραφή που περιλαµβάνεται σε έγγραφο το οποίο καθορίζει τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, το σχεδιασµό για όλες τις χρήσεις συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες), και την εκτίµηση της συµµόρφωσης, της καταλληλότητας, της χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών του, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονοµασία πώλησης, την ορολογία, τα σύµβολα, τις δοκιµές και µεθόδους δοκιµών, τη συσκευασία, τη σήµανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες και µεθόδους παραγωγής, καθώς και τις διαδικασίες εκτίµησης της συµµόρφωσης.

17 Α «Υποψήφιος»: Οικονοµικός φορέας που έχει ζητήσει να τύχει προσκλήσεως συµµετοχής σε διαδικασία κλειστή ή µε διαπραγµάτευση ή σε ανταγωνιστικό διάλογο. 31. «Υπεργολαβία»: Σύµβαση εξ επαχθούς αιτίας η οποία συνάπτεται γραπτώς µεταξύ ενός αναδόχου και ενός ή περισσότερων οικονοµικών φορέων µε σκοπό την εκτέλεση της Σύµβασης και έχει αντικείµενό της έργα, προµήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. 32. «Κατασκευαστικά Σχέδια»: Έγγραφα που περιλαµβάνουν επί µέρους πληροφορίες αναγκαίες για την κατασκευή ενός συνόλου ή υλικού (όπως πρώτη ύλη, µέθοδοι κατασκευής, κατεργασίες, µορφή, διαστάσεις, ανοχές). 33. «Στοιχεία Αναγνώρισης Υλικού»: Είναι ο αριθµός ονοµαστικού που απονέµεται σύµφωνα µε το σύστηµα κωδικοποίησης υλικών του NATO (NATO STOCK NUMBER NSN) ή κατ άλλον τρόπο ή ο ειδικός αριθµός υλικού που αποδίδεται από τον κατασκευαστή του (PART NUMBER Ρ/Ν, ή REFERENCENUMBER R/N) που πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά µε τον κωδικό αριθµό του κατασκευαστή (NCAGE). 34. «Παράδοση»: Η παράδοση εκ µέρους του τελικού αναδόχου θεωρείται ότι συντελέσθηκε, όταν ο τελικός ανάδοχος προσκοµίσει όλα τα συµβατικά είδη, (προµήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών) που συµφωνούν µε τους ειδικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης: παραστατικά. α. Στο χρόνο που προβλέπεται από τη Σύµβαση. β. Συνοδευόµενα µε όλα τα προβλεπόµενα από τη Σύµβαση γ. Στον προκαθορισµένο από τη Σύµβαση τόπο. δ. Στην ποσότητα που προβλέπεται από τη Σύµβαση. 35. «Εµπρόθεσµη παράδοση»: Νοείται κατ αρχήν κάθε παράδοση συµβατικού είδους όταν συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις της «Παράδοσης» ανωτέρω και εφόσον υπογραφεί Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής Παραλαβής. 36. «Έχων την Οικονοµική Εξουσία (ΕΟΕ)»: Σύµφωνα µε το ν.δ. 721/1970, ως «Οικονοµική εξουσία» νοείται «το δικαίωµα προς λήψιν αποφάσεων επί οικονοµικών θεµάτων κατά τας κειµένας διατάξεις». 37. «είγµατα της Υπηρεσίας»: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγµατα που παρέχουν οι υπηρεσιακοί φορείς για τους οποίους προορίζονται τα προς προµήθεια υλικά, όταν απαιτείται. 38. «είγµατα προµηθευτών»: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγµατα που καταθέτουν οι τελικοί ανάδοχοι, όταν απαιτείται. 39. «είγµατα από τα προς παραλαβή συµβατικά υλικά»: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγµατα που λαµβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προς δειγµατισµό των υλικών που παραδίδουν οι τελικοί ανάδοχοι σε εκτέλεση συµβάσεων. 40. «Αρχή Κωδικοποιήσεως»: Σηµαίνει το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης (NCB) ή εξουσιοδοτηµένη ιεύθυνση για κωδικοποίηση που εδρεύει στη χώρα σχεδιασµού ή παραγωγής των υλικών που καλύπτονται από τη Σύµβαση. Εάν ο Ανάδοχος εδρεύει σε χώρα ΝΑΤΟ ή σε χώρα µε καθεστώς Tier 2 sponsorship αλλά

18 Α-11 και αν δεν εδρεύει σε χώρα ΝΑΤΟ ή σε χώρα µε καθεστώς Tier 2 sponsorship, η Αρχή κωδικοποίησης θα είναι το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης ή η εξουσιοδοτηµένη ιεύθυνση για την κωδικοποίηση, της χώρας όπου εδρεύει η Αρχή Προµηθειών. 41. «Μη συµµόρφωση»: Σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9000 (ΕΛΟΤ EN ISO 9000) ορίζεται ως «Η µη ικανοποίηση συγκεκριµένων απαιτήσεων». 42. «Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικών (ΑΥΚΥ)»: Σηµαίνει την εξουσιοδοτηµένη υπηρεσία των Γενικών Επιτελείων για την κωδικοποίηση υλικών. 43. «Υποσυµβαλλόµενος»: Ο υποπροµηθευτής ή υπεργολάβος, ο οποίος έχει συµβόλαιο συµφωνία συνεργασίας µε τον τελικό ανάδοχο για τη Σύµβαση. 44. «Χρήστης»: Νοείται το Γενικό Επιτελείο επ ωφελεία του οποίου πραγµατοποιείται η Σύµβαση. 45. «Αγοραστής»: Η Αναθέτουσα Αρχή. 46. «Μη Επαναλαµβανόµενο Κόστος»: Αφορά κόστη ή άµεσες επενδύσεις που τυχόν απαιτηθούν από τον τελικό ανάδοχο, τα οποία αφορούν τη Σύµβαση και την επιβαρύνουν και σχετίζονται µε ένα ή περισσότερα εκ των κατωτέρω: α. Την έρευνα, β. Την ανάπτυξη, γ. Τις δοκιµές, δ. Τις αξιολογήσεις ε. Την παραγωγή των υπό προµήθεια ειδών στ. Τη συλλογή από τον τελικό ανάδοχο, προηγηθέντος της Σύµβασης Μη Επαναλαµβανόµενου Κόστους. 47. «Ανάκτηση Μη Επαναλαµβανόµενου Κόστους»: Η ανάκτηση του Μη Επαναλαµβανόµενου Κόστους νοείται ότι συντελέσθηκε, όταν: Γίνει παράδοση από τον τελικό ανάδοχο και παραλαβή από το ΥΠΕΘΑ, όλων των αποτελεσµάτων των εργασιών, µελετών, δοκιµών, αξιολογήσεων ή υλικών που περιλαµβάνονται στο Μη Επαναλαµβανόµενο Κόστος, και µεταβίβαση της πλήρους κυριότητας όλων των προαναφερθέντων, από τον τελικό ανάδοχο στο Ελληνικό ηµόσιο, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισµό στη χρήση και εκµετάλλευση αυτών, ή Αποδοθεί στο Ελληνικό ηµόσιο όλο το Μη Επαναλαµβανόµενο Κόστος που επιβάρυνε τη Σύµβαση, ή Παρασχεθεί έγγραφη βεβαίωση, από αυτόν υπέρ του οποίου ο τελικός ανάδοχος πρόκειται να συλλέξει το Μη Επαναλαµβανόµενο Κόστος ότι το Ελληνικό ηµόσιο θα αποκτήσει πρόσβαση σε όλες τις σχετιζόµενες µε το Μη Επαναλαµβανόµενο Κόστος πληροφορίες χωρίς κανέναν απολύτως περιορισµό. 48. Επιχειρησιακές Απαιτήσεις: Είναι όλες εκείνες οι απαιτήσεις οι οποίες καθορίζουν τις υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχονται στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για τη βέλτιστη εκµετάλλευση και υποστήριξη του ΟΣ, κατά τη διάρκεια της υπολειπόµενης επιχειρησιακής ζωής του.

19 Α Τεχνικές Απαιτήσεις: Είναι εκείνες οι απαιτήσεις οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να παρέχονται οι απαιτούµενες υπηρεσίες (επιχειρησιακές απαιτήσεις) στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, ώστε να διασφαλίζεται το επιθυµητό αποτέλεσµα. 50. Βασικά Κριτήρια: Είναι ουσιώδεις και απαράβατοι όροι που αποτελούν ισχυρές απαιτήσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, οι οποίοι συνιστούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ανάθεση του υπόψη έργου και εφόσον οποιοιδήποτε από αυτούς δεν πληρούνται, ο υποψήφιος ανάδοχος απορρίπτεται κατά τη διαδικασία της προεπιλογής. 51. Επιθυµητά Κριτήρια: Είναι απαιτήσεις του ΑΓΟΡΑΣΤΗ πέραν των ουσιωδών όρων (βασικά κριτήρια), οι οποίες βελτιώνουν την αξία της προσφερόµενης υπηρεσίας και είναι επιθυµητές. Η συµµόρφωση ή µη µε αυτές βαθµολογείται µε το συντελεστή βαρύτητας του κάθε κριτηρίου. 52. Προδιαγραφές Επιδόσεων: Είναι είτε η επιθυµητή προδιαγραφή της παρεχόµενης υπηρεσίας (Service Standard), είτε το επιθυµητό επίπεδο (Service Level), ανάλογα µε το είδος της απαιτούµενης υπηρεσίας και εφόσον αυτό είναι δυνατό από τη φύση της παρεχόµενης υπηρεσίας. 53. Πίνακες Συµµόρφωσης: Είναι τα έντυπα συσχέτισης κάθε υποβληθείσας προσφοράς µε τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής. Τα έντυπα συσχέτισης είναι γραµµένα στην Ελληνική γλώσσα. 54. Μέθοδος Ελέγχου: Είναι η µέθοδος που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ώστε να διαπιστωθεί η επίτευξη του επιθυµητού επιπέδου απόδοσης και του σχετικού µε αυτό κριτηρίου αποδοχής. Οι δόκιµες µέθοδοι που δύναται να χρησιµοποιηθούν για την πιστοποίηση ικανοποίησης των απαιτήσεων του ΑΓΟΡΑΣΤΗ, είναι οι ακόλουθες: α. INSPECTION (I): Οπτική ή µετρική πιστοποίηση ενός συστατικού του συστήµατος, βασιζόµενη σε ανθρώπινες αισθήσεις (όραση, ακοή) ή άλλες µετρητικές µεθόδους, για την εξέταση ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού. β. ANALYSIS (A): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στον έλεγχο ικανοποίησης µιας απαίτησης µε χρήση υπολογιστικών ή µαθηµατικών µοντέλων, ή άλλων επιστηµονικών µεθόδων προσοµοίωσης, ώστε να τεκµηριώνει την πιστοποίηση µιας απαίτησης. γ. DEMONSTRATION (D): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στην επίδειξη πιστότητας ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού µε προδιαγεγραµµένα κριτήρια go/no-go. δ. TEST (T): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στον έλεγχο πιστότητας ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού µε χρήση ελέγχων σε προκαθορισµένο περιβάλλον και µε προδιαγεγραµµένη διαδικασία ελέγχου. ε. REVIEW (R): Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στην επισκόπηση διαδικασιών και αποτελεσµάτων ελέγχων, που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία σχεδίασης υλοποίησης ενός συστατικού του συστήµατος. 55. Πάγιες Υπηρεσίες: Είναι αυτές που παρέχονται στα πλαίσια του συστήµατος Εν Συνεχεία Υποστήριξης, χωρίς σχετικό αίτηµα της Αναθέτουσας Αρχής.

20 Α Κατά Απαίτηση Υπηρεσίες: Είναι αυτές που παρέχονται από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν σχετικού αιτήµατος της αναθέτουσας αρχής, σε προσυµφωνηµένο συνήθως κόστος και µε προκαθορισµένη επίδοση. 201ΚΕΦΑ ) 57. Συντοµογραφίες α. ΑΥΚΥ: Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικών (ΚΕΥ ΚΕΦΝ β. Γ ΑΕΕ: Γενική ιεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών Επενδύσεων γ. Ε : Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού δ. ΕΟΕ: Έχων την Οικονοµική Εξουσία ε. ΕΕΠ: Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβών στ. ΥΕΘΑ: Υπουργός Εθνικής Άµυνας ζ. ΥΦΕΘΑ: Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας η. ΥΠΕΘΑ: Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ΓΟ-3 Έγγραφα Σύµβασης - Ισχύς Εγγράφων 1. Τα έγγραφα της Σύµβασης περιλαµβάνουν: 1.1. Τις «προκηρύξεις» που δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα άρθρα 47 έως 50 του ν.3978/2011. Οι προκηρύξεις περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV του ν.3978/2011 και, ενδεχοµένως, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται χρήσιµη από την Αναθέτουσα Αρχή, χρησιµοποιώντας τα τυποποιηµένα έντυπα που εγκρίνονται σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στο άρθρο 67 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ συµβουλευτική διαδικασία Τη «διακήρυξη» του διαγωνισµού, η οποία περιλαµβάνει όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους της διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης της Σύµβασης, καθώς και τις απαιτήσεις για την ασφάλεια εφοδιασµού, ασφάλεια πληροφοριών και υπεργολαβία. Πλέον των παραπάνω η διακήρυξη περιλαµβάνει και τις τεχνικές προδιαγραφές έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο σηµείο 1 του Παραρτήµατος ΙΙΙ του ν.3978/ Τη Σύµβαση και τα τυχόν παραρτήµατα που προσαρτώνται σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της. αυτής 2. Πριν την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 2.1. Η ισχύουσα νοµοθεσία υπερισχύει κάθε άλλου κειµένου 2.2. Οι ειδικοί όροι της παρούσας υπερισχύουν των γενικών όρων 3. Η παρούσα υπερισχύει της προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. 4. Όπου στη κείµενη νοµοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη απαντάται ο όρος «αµυντικό υλικό» νοείται ο «στρατιωτικός εξοπλισµός», σύµφωνα µ ε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 108 του ν.3978/2011. Επιπλέον, οι διατάξεις των άρθρων 33 45, 48, 60 65, 68 παρ.1 και 70 του ν. 3433/2006 και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του νόµου αυτού για τις προµήθειες «αµυντικού υλικού» των Ενόπλων υνάµεων και οι οποίες περιλαµβάνονται στη παρούσα διακήρυξη για τις συµβάσεις προµηθειών, διέπουν και τις συµβάσεις υπηρεσιών προσαρµοσµένες στη φύση και το σκοπό των συµβάσεων

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α-1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ EΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΝΣΗ ΑΜΥΝ. ΠΡΟΓ/ΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στην Προκήρυξη ΓΔΑΕΕ 24/14 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προµήθεια Συλλογών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 33/14 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΞ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 33/14 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΞ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ (ΤΕΠΣΣΞ) Φ.093/18766

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση.

Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου ορίου, εφ όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση. 22.7 Χρηµατοδοτική και Οικονοµική Ικανότητα : εν απαιτείται 22.8 Τεχνική Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41521 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «ιαχείρισης ιατακτικών Σίτισης Εργαζοµένων της Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41521 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. «ιαχείρισης ιατακτικών Σίτισης Εργαζοµένων της Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41521 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ιαχείρισης ιατακτικών Σίτισης Εργαζοµένων της Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 04/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 04/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΩΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ (ΤΕΠΣΣΞ) Φ.093/18038

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2016 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ Α/Φ ΚΑΙ Ε/Π, ΕΤΩΝ »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2016 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ Α/Φ ΚΑΙ Ε/Π, ΕΤΩΝ » ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑ (ΤΕΠΣΠΑ) Φ.093/13459

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 22/14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΦΟΡΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΣ Ρ/Ε ΣΔΒ Φ/Γ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 22/14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΦΟΡΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΣ Ρ/Ε ΣΔΒ Φ/Γ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΝ (ΤΕΠΣ ΠΝ)

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.10.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 07.12.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.11.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Γεωγραφική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ Φ /2/293 Σ.

- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ Φ /2/293 Σ. ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ. 210-6551691 Φ. 604.1/2/293 Σ. 97578 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση Υποβολής Προσφορών Ανοικτού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) )

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ΤΑΣΟΣ ΓΑΚΙΔΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΕΔΕΘ 1 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327295-2011:text:el:html GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός Πρωτοκόλλου: 1623/25.2.2011 ΘΕΜΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡ. Φ 155/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014 2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΞΨ-ΓΙ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 16/09/2013 Αρ. πρωτ. 38282 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 18/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ Αρ. Πρωτ.: 3420

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΕΙΒΘ-ΤΛΡ Αθήνα 21 / 1 /2013 ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154845-2010:text:el:html GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) Περιεχόμενα ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41824-2015:text:el:html Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμυνταίο: Τραπεζικές υπηρεσίες 2015/S 025-042341. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αμυνταίο: Τραπεζικές υπηρεσίες 2015/S 025-042341. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42341-2015:text:el:html Ελλάδα-Αμυνταίο: Τραπεζικές υπηρεσίες 2015/S 025-042341 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λευκωσία: Σωλήνες και εξαρτήματα 2011/S 134-222832 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

CY-Λευκωσία: Σωλήνες και εξαρτήματα 2011/S 134-222832 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222832-2011:text:el:html CY-Λευκωσία: Σωλήνες και εξαρτήματα 2011/S 134-222832 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με πρόχειρο διαγωνισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 02/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Τo ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.),

Τo ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αθήνα, 14. 12. 2015 Αρ. Πρωτ.: 14201 Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ ΤΕΙ 2991/18-9-12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την: για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΝΤΙ ΜΑΪΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1β Πορταριάς 30, ΤΚ 11523 Αθήνα Τηλ. (εξωτ.) : 2106552502 ΚΟΙΝ. : ΓΕΣ/ΔΟΙ/1β FAX : 2106560086

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχυδρ. ιεύθυνση:τ.θ.22605 55103-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 22-03-2013 Αριθµ. Πρωτ.:7395

Αθήνα: 22-03-2013 Αριθµ. Πρωτ.:7395 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 22-03-2013 Αριθµ. Πρωτ.:7395 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Ασθενοφόρα 2012/S 143-239268. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Αθήνα: Ασθενοφόρα 2012/S 143-239268. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/13 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239268-2012:text:el:html GR-Αθήνα: Ασθενοφόρα 2012/S 143-239268 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

αυτού ισχύει ή όχι ο όρος της προκήρυξης (σελ.20) για κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα