ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΣΕΝ / ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΕΙΡΑ Β ΠΛ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΣΕΝ / ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΣΕΙΡΑ Β ΠΛ"

Transcript

1 ΣΕΙΡΑ Α ΠΛ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΣΕΝ / ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΕΙΡΑ Β ΠΛ ΕΚΠ. ΣΥΜΒ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΩΝ. ΕΜΒΟΛΙΜΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝ/ΤΑΣ /10/12 ΠΑ 15/10/12 ΔΕ - 20/11/12 ΤΡ 21/11/12 ΤΕ 27/11/12 ΤΡ 10-11/12/12 ΔΕ-ΤΡ 24/09/12 ΔΕ /11/12 ΤΕ 29/11/12 ΠΕ 30/11/12 ΠΑ - 22/01/13 ΤΡ 23/01/13 ΤΕ 29/01/13 ΤΡ 14-15/02/13 ΠΕ-ΠΑ 15/10/12 ΔΕ 29/10/12 ΔΕ /01/13 ΠΕ 31/01/13 ΠΕ 01/02/13 ΠΑ - 11/03/13 ΔΕ 12/03/13 ΤΡ 19/03/13 ΤΡ 11-12/04/13 ΠΕ-ΠΑ 09/11/12 ΠΑ 17/12/12 ΔΕ /03/13 ΤΕ 21/03/13 ΠΕ 22/03/13 ΠΑ - 09/05/13 ΠΕ 10/05/13 ΠΑ 16/05/13 ΠΕ 06-07/06/13 ΠΕ-ΠΑ 14/01/13 ΔΕ /05/13 ΠΑ 20/05/13 ΔΕ 21/05/13 ΤΡ 27/06/13 ΠΕ 28/06/13 ΠΑ 04/07/13 ΠΕ 16-17/07/13 ΤΡ-ΤΕ 11/02/13 ΔΕ 15/03/13 ΤΕ 15/04/13 ΔΕ 30/05/13 ΠΕ 17/06/13 ΔΕ 15/07/13 ΔΕ Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Α Ρ Γ Ι Ε Σ 28/10/12 Κ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 17/11/12 Σ ΕΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 06/12/12 ΠΕ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22/12/11 Σ 06/01/13 Κ ΕΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (Επανερχόμαστε 07/01/13 Δ) 30/01/13 ΤΕ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 18/03/13 ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/03/13 ΔΕ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 29/04/13 ΜΔ 07/05/13 ΤΡ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ (Επανερχόμαστε 08/05/13 ΤΕ) 01/05/13 ΤΕ ΕΟΡΤΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 24/06/13 ΔΕ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

2 α/α ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ TANKER SAFETY (Advanced 60hrs) BASIC TANKER SAFETY (Familiar.48 hrs) SAFETY IN CHEMICAL TKS (48hrs) SAFETY IN LPG CARRIERS (60hrs) 1 24/09/12 Δ 05/10/12 ΠΑ 08/10/12 Δ 17/10/12 ΤΕ 08/10/12 Δ 17/10/12 ΤΕ 01/10/12 Δ 12/10/12 ΠΑ 2 22/10/12 Δ 02/11/12 ΠΑ 05/11/12 Δ 14/11/12 ΤΕ 03/12/12 Δ 12/12/12 ΤΕ (*) 19/11/12 Δ 30/11/12 ΠΑ 3 19/11/12 Δ 30/11/12 ΠΑ 03/12/12 Δ 12/12/12 ΤΕ (*) 19/03/13 Δ 28/03/13 ΠΕ (*) 04/03/13 Δ 15/03/13 ΠΑ 4 10/12/12 Δ 21/12/12 ΠΑ 07/01/13 Δ 16/01/13 ΤΕ 10/06/13 Δ 19/06/13 ΤΕ 01/07/13 Δ 12/07/13 ΠΑ 5 17/0/13 Δ 31/01/13 ΠΕ 04/02/13 Δ 13/02/13 ΤΕ 6 18/02/13 Δ 01/03/13 ΠΑ 04/03/13 Δ 13/03/13 ΤΕ 7 19/03/13 ΤΡ 02/04/13 ΤΡ 08/04/13 Δ 17/04/13 ΤΕ 8 15/04/13 Δ 26/04/13 ΠΑ 13/05/13 Δ 22/05/13 ΤΕ 9 27/05/13 Δ- 07/06/13 ΠΑ 10/06/13 Δ 19/06/13 ΤΕ 10 25/06/13 Δ 05/07/13 ΠΑ (*) 01/07/13 Δ 10/07/13 ΤΕ.

3 ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο/Γ-Ε/Γ (Ro-Ro/Passengers) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (42 ωρ.) α/α ΑΠΟ ΕΩΣ CROWD & CRISIS MANAGEMENT α/α ΑΠΟ ΕΩΣ CROWD & CRISIS MANAGEMENT 1 24/09/12 ΔΕ 02/10/12 ΤΡ 02/10/12 ΤΡ 9 04/03/13 ΔΕ 12/03/13 ΤΡ 12/03/13 ΤΡ 2 15/10/12 ΔΕ 23/10/12 ΤΡ 23/10/12 ΤΡ 10 19/03/13 ΤΡ 27/03/13 ΤΡ(*) 27/03/13 ΤΡ 3 29/10/12 ΔΕ 06/11/12 ΤΡ 06/11/12 ΤΡ 11 01/04/13 ΔΕ 09/04/13 ΤΡ 09/04/13 ΤΡ 4 19/11/12 ΔΕ 27/11/12 ΤΡ 27/11/12 ΤΡ 12 15/04/13 ΔΕ 23/04/13 ΤΡ 23/04/13 ΤΡ 5 10/12/12 ΔΕ 18/12/12 ΤΡ 18/12/12 ΤΡ 13 13/05/13 ΔΕ 21/05/13 ΤΡ 21/05/13 ΤΡ 6 07/01/13 ΔΕ 15/01/12 ΤΡ 15/01/12 ΤΡ 14 27/05/13 ΔΕ 04/06/13 ΤΡ 04/06/13 ΤΡ 7 28/01/13 ΔΕ 05/02/13 ΤΡ 05/02/13 ΤΡ 15 17/06/13 ΔΕ 25/06/13 ΤΡ (*) 25/06/13 ΤΡ 8 18/02/13 ΔΕ 26/02/13 ΤΡ 26/02/13 ΤΡ 16 01/07/13 ΔΕ 09/07/13 ΤΡ 09/07/13 ΤΡ

4 ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ BRM-BMS-BTM ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Λειτουργεί με δύο Σχολεία (Πρωϊνό + Απογευματινό ωρ.) α/α Α Π Ο Ε Ω Σ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ α/α Α Π Ο Ε Ω Σ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 24/09/12 ΔΕ 28/09/12 ΠΑ 12 19/03/13 ΔΕ 22/03/13 ΠΑ(*) 26/03/13 ΤΡ 2 01/10/12 ΔΕ 05/10/12 ΠΑ 13 01/04/13 ΔΕ 05/04/13 ΠΑ 3 15/10/12 ΔΕ 19/10/12 ΠΑ 22/10/12 ΔΕ 14 15/04/13 ΔΕ 19/04/13 ΠΑ 4 29/10/12 ΔΕ 02/11/12 ΠΑ 05/11/12 ΔΕ 15 22/04/13 ΔΕ 26/04/13 ΠΑ 29/04/13 ΔΕ 5 19/11/12 ΔΕ 23/11/12 ΠΑ 16 13/05/13 ΔΕ 17/05/13 ΠΑ 20/05/13 ΔΕ 6 10/12/12 ΔΕ 14/12/12 ΠΑ 17/12/12 ΔΕ 17 27/05/13 ΔΕ 31/05/13 ΠΑ 7 07/01/13 ΔΕ 11/01/13 ΠΑ 18 17/06/13 ΔΕ 21/06/13 ΠΑ 25/06/13 ΤΡ 8 21/01/13 ΔΕ 25/01/13 ΠΑ 28/01/13 ΔΕ 19 08/07/13 ΔΕ 12/07/13 ΠΑ 9 04/02/13 ΔΕ 08/02/13 ΠΑ 10 18/02/13 ΔΕ 22/02/13 ΠΑ 25/02/13 ΔΕ 11 04/03/13 ΔΕ 08/03/13 ΠΑ

5 ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ECDIS) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Λειτουργεί με δύο Σχολεία (Πρωϊνό + Απογευματινό ωρ.) α/α Α Π Ο Ε Ω Σ α/α Α Π Ο Ε Ω Σ 1 24/09/12 ΔΕ 28/09/12 ΠΑ 15 25/02/13 ΔΕ 01/03/13 ΠΑ 2 01/10/12 ΔΕ 05/10/12 ΠΑ 16 04/03/13 ΔΕ 08/03/13 ΠΑ 3 15/10/12 ΔΕ 19/10/12 ΠΑ 17 11/03/13 ΔΕ 15/03/13 ΠΑ 4 29/10/12 ΔΕ 02/11/12 ΠΑ 18 26/03/13 ΤΡ 29/03/13 ΠΑ (*) 5 12/11/12 ΔΕ 16/11/12 ΠΑ 19 01/04/13 ΔΕ 05/04/13 ΠΑ 6 19/11/12 ΔΕ 23/11/12 ΠΑ 20 15/04/13 ΔΕ 19/04/13 ΠΑ 7 26/11/12 ΔΕ 30/11/12 ΠΑ 21 22/04/13 ΔΕ 26/04/13 ΠΑ 8 10/12/12 ΔΕ 14/12/12 ΠΑ 22 13/05/13 ΔΕ 17/05/13 ΠΑ 9 17/12/12 ΔΕ 21/12/12 ΠΑ 23 20/05/13 ΔΕ 24/05/13 ΠΑ 10 07/01/13 ΔΕ 11/01/13 ΠΑ 24 03/06/13 ΔΕ 07/06/13 ΠΑ 11 21/01/13 ΔΕ 25/01/13 ΠΑ 25 10/06/13 ΔΕ 14/06/13 ΠΑ 12 04/02/13 ΔΕ 08/02/13 ΠΑ 26 17/06/13 ΔΕ 21/06/13 ΠΑ 13 11/02/13 ΔΕ 15/02/13 ΠΑ 27 01/07/13 ΔΕ 05/07/13 ΠΑ 14 18/02/13 ΔΕ 22/02/13 ΠΑ 28 08/07/13 ΔΕ 12/07/13 ΠΑ

6 ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ & ΛΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ISPS Code) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ CSO CSO CSO CSO CSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ CSO CSO CSO CSO CSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO ΙΟΥΛΙΟΣ CSO SSO

7 ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ & ΛΙΜ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ISPS Code) ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 25 SSΟ 3 08 SSO 7 08 SSO SSO SSO 2 28 SSΟ 4 15 SSO 8 14 SSO SSO SSO 5 25 SSO 9 22 SSO SSO SSO 6 31 SSO SSO ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ SSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO SSO ΙΟΥΛΙΟΣ SSO SSO ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 08:00 11:00

8 ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (MEDICAL CARE) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (36ωρ.) α/α Α Π Ο Ε Ω Σ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ / α/α Α Π Ο Ε Ω Σ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ / ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1 24/09/12 ΔΕ 01/10/12 ΔΕ 01/10/12 ΔΕ 11 15/04/13 ΔΕ 22/04/13 ΔΕ 22/04/13 ΔΕ 2 15/10/12 ΔΕ 22/10/12 ΔΕ 22/10/12 ΔΕ 12 13/05/13 ΔΕ 20/05/13 ΔΕ 20/05/13 ΔΕ 3 05/11/12 ΔΕ 12/11/12 ΔΕ 12/11/12 ΔΕ 13 27/05/13 ΔΕ 03/06/13 ΔΕ 03/06/13 ΔΕ 4 22/11/12 ΔΕ 03/12/12 ΔΕ 03/12/12 ΔΕ 14 10/06/13 ΔΕ 17/06/13 ΔΕ 17/06/13 ΔΕ 5 10/12/12 ΔΕ 17/12/12 ΔΕ 17/12/12 ΔΕ 15 26/06/13 ΤΡ 02/07/13 ΤΡ 02/07/13 ΤΡ 6 07/01/13 ΔΕ 14/01/13 ΔΕ 14/01/13 ΔΕ 16 08/07/13 ΔΕ 15/07/13 ΔΕ 15/07/13 ΔΕ 7 28/01/13 ΔΕ 04/02/13 ΔΕ (*) 04/02/13 ΔΕ 8 11/02/13 ΔΕ 18/02/13 ΔΕ 18/02/13 ΔΕ 9 25/02/13 ΔΕ 04/03/13 ΔΕ 04/03/13 ΔΕ 10 26/03/13 ΔΕ 02/04/13 ΤΡ 02/04/13 ΤΡ

9 ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ BRM BMS BTM (Για ΑΝΑΝΕΩΣΗ παλαιού πτυχίου BMS) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (6ωρ.) α/α Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Ω Ρ Α 1 08/10/12 ΔΕ 14:15 19: /01/13 ΔΕ 14:15 19: /04/13 ΔΕ 14:15 19: /07/13 ΔΕ 14:15 19:30.

10 ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ HAZMAT ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Μόνο για όσους δεν έχουν πιστοποιηθεί μέσω Κύκλων Σπουδών) (6ωρ.) α/α Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Ω Ρ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ 1 08/10/12 ΔΕ 14:15 18:40 08/10/12 ΔΕ 2 14/01/13 ΔΕ «14/01/13 ΔΕ 3 08/04/13 ΔΕ «08/04/13 ΔΕ 4 16/07/13 ΤΡ «16/07/13 ΤΡ

11 Γ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΗΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (54ωρ) α/α Α Π Ο Ε Ω Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ / Ε Π Α Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ 1 24/09/12 ΔΕ 04/10/12 ΠΕ 05/10/12 ΠΑ 2 26/11/12 ΔΕ 05/12/12 ΤΕ (*) 07/12/12 ΠΑ 3 04/03/13 ΔΕ 14/03/13 ΠΕ 15/03/13 ΠΑ 4 17/06/13 ΔΕ 27/06/13 ΠΕ (*) 28/06/13 ΠΑ

12 ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AUTOMATIC RADAR PLOTTING AID A R P A ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (30ωρ.) α/α Α Π Ο Ε Ω Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ / Ε Π Α Ν Ε Ξ Ε ΤΑΣ Ε Ι Σ 1 08/10/12 ΔΕ 12/10/12 ΠΑ 12/10/12 ΠΑ 2 10/12/12 ΔΕ 14/12/12 ΠΑ 14/12/12 ΠΑ 3 19/03/13 ΤΡ 22/03/13 ΠΑ (*) 22/03/13 ΠΑ 4 01/07/13 ΔΕ 05/07/13 ΠΑ 05/07/13 ΠΑ

13 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (12ωρ.) α/α Α Π Ο Ε Ω Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ 1 15/10/12 ΔΕ 16/10/12 ΤΡ 16/10/12 ΤΡ 2 10/12/12 ΔΕ 11/12/12 ΤΡ 11/12/12 ΤΡ 3 26/03/13 ΤΡ 27/03/13 ΤΕ 27/03/13 ΤΕ 4 08/07/13 ΔΕ 09/07/13 ΤΡ 09/07/13 ΤΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΣΕΝ / ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΣΕΙΡΑ Β ΠΛ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΣΕΝ / ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΣΕΙΡΑ Β ΠΛ ΣΕΙΡΑ Α ΠΛ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΣΕΝ / ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΣΕΙΡΑ Β ΠΛ ΕΚΠ. ΣΥΜΒ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΩΝ ΕΜΒΟΛΙΜΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 263 169 01/09/14 ΔΕ 02/09/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ.

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ4691ΩΓ-Ε30. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 (δεν αφορά το Δημόσιο,τα Ν.Π.Δ.Δ και τους Ο.Τ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 03/02/2014-28/02/2014 01/02/2014-28/02/2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 04/03/2014-31/03/2014 01/03/2014-31/03/2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 01/04/2014-30/04/2014 01/04/2014-30/04/2014 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 02/05/2014-02/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΗΣΩΝ & ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΗΣΩΝ & ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΣΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΝ ΣΥΓΚΑΘΕ ΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 1 2 ΠΟΣΕΙ ΩΝΙΑ 4 5 6 7 8 9 ΠΙΣΤΙΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 06/05/2015 Αρ. Πρωτ. 306 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου.

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRREG IIIb/WERMED (Weatherrouting dans la Méditerranée Occidentale) το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 06/02/2015 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ Α.Μ.Ε.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 12.330,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ. «Περιεχόμενο, διαδικασία, τρόπος άσκησης εποπτείας των Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Ε- παγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ) Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης, υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΒΑ) Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165

Διαβάστε περισσότερα

Κύριες δραστηριότητες εργοταξίου

Κύριες δραστηριότητες εργοταξίου 2012 Προκαταρκτικές εργασίες: Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2012 Περίφραξη και καθαρισμός του οικοπέδου Εξυγίανση εδάφους και διαχωρισμός / αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής Έναρξη αρχαιολογικών ερευνών 28 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εφημερίας 2015, Γενικών Νοσοκομείων Ηρακλείου Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου & Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο».

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εφημερίας 2015, Γενικών Νοσοκομείων Ηρακλείου Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου & Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ηράκλειο, 09 Ιανουαρίου 2015. Αριθμ. Πράξης Διοικητή: 05 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΡΟΣ: (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: Καθορισμός εφημερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007 2009 Μια πλούσια δραστηριότητα ανέπτυξε το Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κατά τη τριετία 2007-2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ) ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 4823853 FAX : 210 4813314 E mail : Kesenpl@yen.gr ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014 Αριθ. Τεύχους: 196 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014 Αριθ. Τεύχους: 196 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών... 2 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού... 3 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης: Πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Νηπιαγωγείου - Δημοτικού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Νηπιαγωγείου - Δημοτικού ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Το Σχολείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ανήκει στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Μοναχικού Τάγματος των Αδελφών των Χριστιανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη, 30/01/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 Συνοπτική Απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης των τριών Δήμων που συνενώθηκαν: α)άμεσες Απαιτητές Υποχρεώσεις: 2.743.289,09, β) Βραχυχρόνιες Μακροπρόθεσμες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ & ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-5-2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-5-2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 2-6-2014 ΤΕΤΑΡΤΗ 4-6-2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-6-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2015 Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΡΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2015-2016 Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 1. Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 232 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 141 Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικα νότητας και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών)

ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνικών Θέατρου (Ηλεκτρολόγων, Βοηθών Ηλεκτρολόγων, Ηχητικών) (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5 Έκθεση για τη Λειτουργία του ΕΣΦΑ για το Έτος 2011 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2.

1.5. Τα κοινοτικά. Ιδιωτικά νηπιαγωγεία. τα οποία. προσωπικού. εκπαιδευτικά. 1.6. Σύμφωνα με. ίου. 2.1. 2.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 1. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩ ΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 1.1. Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία ιδρύονται μετά από έγκρισηη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ιδρυτής μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2010

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2010 Σελιδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Tομέας Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτισμού ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2010

Διαβάστε περισσότερα