1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ"

Transcript

1 O περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Eπίσημη Eφημερίδα της Kυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Aριθμός 7 (I) του 1998 NOMOΣ ΠOY ENOΠOIEI KAI ANAΘEΩPEI TOYΣ NOMOYΣ ΠOY PYΘMIZOYN THN IΔPYΣH, EΓKATAΣTAΣH KAI ΛEITOYPΓIA PAΔIOΦΩNIKΩN KAI THΛEOΠTIKΩN ΣTAΘMΩN H Bουλή των Aντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 88(Ι)/98 13(Ι)/99 159(Ι)/99 23(Ι)/ (Ι)/ (Ι)/ (Ι)/ (Ι)/ (Ι)/ (Ι)/ (I)/ (I)/ (I)/ (Ι)/ (I)/ (Ι)/ (Ι)/ (Ι)/ (Ι)/ (Ι)/ (I)/ (I)/ (Ι)/ O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Nόμο «άδεια» σημαίνει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων «αδειούχος οργανισμός» σημαίνει κάθε τύπου τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό οργανισμό, πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, στον οποίο χορηγήθηκε άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου «αδειούχος σταθμός» Διαγράφηκε. 1

2 «Aρχή» σημαίνει την ανεξάρτητη Aρχή Pαδιοτηλεόρασης Kύπρου που ιδρύεται με βάση το άρθρο 3 78(Ι)/2001. Αρ. 2, Τρ.Ν. 24(Ι)/ (Ι)/2000. «αλλοδαπός» σημαίνει φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και νομικό πρόσωπο που γράφτηκε και απέκτησε νομική προσωπικότητα σε κράτος άλλο από τη Δημοκρατία ή κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «αρνητική διαφήμιση» σημαίνει ανακοίνωση ή μήνυμα κάθε μορφής που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος και που στοχεύει στην ατεκμηρίωτη δυσμενή προβολή αντιπάλου ή κόμματος «διαφήμιση» σημαίνει κάθε μορφής ανακοίνωση που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής από μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έναντι πληρωμής «ελεύθερος τηλεοπτικός οργανισμός» περιλαμβάνει τηλεοπτικό οργανισμό που παρέχει υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων συνολικά σε τουλάχιστον 75% του πληθυσμού με δωρεάν λήψη, καθώς και τηλεοπτικό οργανισμό κωδικοποιημένων εκπομπών μό νο αναφο ρικά με το πρό γραμμά το υ πο υ μεταδίδεται σε μη κωδικοποιημένη μορφή «ελεύθερος τηλεοπτικός σταθμός» Διαγράφηκε. «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «επιτροπή» σημαίνει τη Συμβουλευτική Eπιτροπή Pαδιοτηλεόρασης που ιδρύεται με βάση το άρθρο 11 Αρ.2,Τρ.Ν. 117(Ι)/2008. «Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας» σημαίνει την Επιτροπή, η οποία καθιδρύθηκε με βάση τον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, ο οποίος εγκρίθηκε με την Ιδρυτική Πράξη της Ένωσης Συντακτών Κύπρου και των Ιδιοκτητών Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της 21 ης Μαΐου 1997 και προσυπογράφηκε από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου «Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση επί της Διασυνοριακής Τηλεοράσεως, η οποία έγινε στο Στρασβούργο στις 5 Μαϊου 1989 και η οποία κυρώθηκε από τη Δημοκρατία με τον Κυρωτικό της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως επί της Διασυνοριακής Τηλεοράσεως Νόμο του 1991, και το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο αυτής το οποίο έγινε στο Στρασβούργο στις 9 Σεπτεμβρίου 1998 και το οποίο έχει κυρωθεί από τη Δημοκρατία με τον περί Πρωτοκόλλου το οποίο τροποποιεί την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση (Κυρωτικό) Νόμο του

3 «θεματικός σταθμός» Διαγράφηκε. 117(Ι)/ (Ι)/2004. «θεματικός τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός οργανισμός» σημαίνει τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό οργανισμό που προσφέρει καθορισμένου είδους ειδικό πρόγραμμα «θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους» σημαίνει θέση που καθορίζεται ως τέτοια με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από την υποβολή προς αυτό καταλόγου τέτοιων θέσεων από την Αρχή, ο οποίος καταρτίζεται από αρμόδια για το σκοπό αυτό επιτροπή που συστήνεται από την Αρχή. «Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς εκδιδόμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 51 «κατά παραγγελία υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων» (ήτοι μη γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων) σημαίνει την υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από πάροχο υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων για την παρακολούθηση προγραμμάτων σε χρονική στιγμή που επιλέγει ο χρήστης και, κατόπιν δικού του αιτήματος, από κατάλογο προγραμμάτων που έχει επιλέξει ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 97(Ι)/2004. Αρ.2, Αρ.2, Τρ.Ν. Τρ.Ν. 118(Ι)/2010 Αρ. 2,Τρ.Ν. 97(Ι)/2004. Επίσημη Εφημερίδα της Αρ.2, Ε.Ε.:L95, Τρ.Ν. 118(Ι)/ , Επίσημη σ.1. Εφημερίδα της Ε.Ε.:L95, , σ.1. «μετάδοση» σημαίνει την πρώτη/αρχική μετάδοση του ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος που προορίζεται για το κοινό και η οποία μπορεί να είναι ασύρματη ή όχι, να γίνεται απευθείας ή μέσω δορυφόρου, με κώδικα ή χωρίς και περιλαμβάνει τη διαβίβαση προγραμμάτων μεταξύ επιχειρήσεων με σκοπό την αναμετάδοσή τους στο κοινό. O όρος δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες επικοινωνιών που παρέχουν με προσωπική κλήση πληροφορίες ή άλλες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες τηλεαντιγράφων, οι τράπεζες ηλεκτρονικών δεδομένων και λοιπές συναφείς υπηρεσίες «μικρός τοπικός ραδιοφωνικός οργανισμός» σημαίνει ραδιοφωνικό οργανισμό που σχεδιάστηκε για να καλύπτει μια σχετικά μικρή κοινότητα ή περιοχή και ο οποίος λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ και σε καθορισμένη περιοχή συχνοτήτων «μικρός τοπικός σταθμός» Διαγράφηκε. «Οδηγία 2010/13/ΕΕ» σημαίνει την Οδηγία 2010/13/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10 ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται 3

4 «οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση» σημαίνει εικόνες με ή χωρίς ήχο που προορίζονται για την άμεση ή έμμεση προώθηση των εμπορευμάτων, υπηρεσιών ή της εικόνας ενός φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι εικόνες αυτές συνοδεύουν ή περιλαμβάνονται σε πρόγραμμα έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής. Μεταξύ των μορφών οπτικοακουστικής εμπορικής ανακοίνωσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η τηλεοπτική διαφήμιση, η χορηγία, η τηλεαγορά και η τοποθέτηση προϊόντων «παγκύπριος ραδιοφωνικός οργανισμός» σημαίνει ραδιοφωνικό οργανισμό που σχεδιάστηκε για να καλύπτει πέραν του 75% του πληθυσμού των περιοχών της Δημοκρατίας όπου η Κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο «παγκύπριος σταθμός» ή «δίκτυο» Διαγράφηκε. «παγκύπριος τηλεοπτικός οργανισμός» σημαίνει τηλεοπτικό οργανισμό που σχεδιάστηκε για να καλύπτει πέραν του 75% του πληθυσμού των περιοχών της Δημοκρατίας όπου η Κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο «πολιτική διαφήμιση» σημαίνει ανακοίνωση ή μήνυμα κάθε μορφής που μεταδίδεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος από υποψήφιο κατά την έννοια του άρθρου 34Δ σε προεδρικές ή βουλευτικές εκλογές ή εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή οποιεσδήποτε άλλες εκλογές. «πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει τη συντακτική ευθύνη για την επιλογή του οπτικοακουστικού περιεχομένου της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων και που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώνεται «πρόγραμμα» σημαίνει σειρά κινούμενων εικόνων, με ή χωρίς ήχο, η οποία συνιστά μεμονωμένο στοιχείο στο πλαίσιο προγραμματισμού ή καταλόγου που καθορίζεται από πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και της οποίας η μορφή και το περιεχόμενο είναι συγκρίσιμα με τη μορφή και το περιεχόμενο τηλεοπτικής εκπομπής, και περιλαμβάνει ταινία μεγάλου μήκους, αθλητική διοργάνωση, κωμική σειρά, ντοκιμαντέρ, παιδικό πρόγραμμα και δραματοποιημένο έργο «ραδιοφωνική διαφήμιση» σημαίνει κάθε μορφής ραδιοφωνική ανακοίνωση που μεταδίδεται, έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής, από μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έναντι πληρωμής «ραδιοφωνική εκπομπή» (ήτοι, γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων) σημαίνει ραδιοφωνική εκπομπή οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από πάροχο 4

5 υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων για ταυτόχρονη παρακολούθηση προγραμμάτων με βάση προγραμματισμό μεταδόσεων 97(Ι)/ (Ι)/ (Ι)/2004 Αρ.2,Τρ.Ν. 23(Ι)/2000. «ραδιοφωνικός οργανισμός» σημαίνει πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που παρέχει ραδιοφωνικές εκπομπές «ραδιοφωνικός σταθμός» Διαγράφηκε. «σταθμός» Διαγράφηκε. «σταθμός κωδικοποιημένων εκπομπών» Διαγράφηκε. «συγκαλυμμένη διαφήμιση» Διαγράφηκε. «συγκαλυμμένη οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση» σημαίνει την προφορική ή οπτική παρουσίαση σε προγράμματα εμπορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εμπορευμάτων ή ενός παρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυτή γίνεται από τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων για διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. Παρουσίαση αυτού του είδους θεωρείται ότι γίνεται σκόπιμα ιδίως όταν γίνεται έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος «συναφής υπηρεσία» σημαίνει κάθε υπηρεσία που συνίσταται στην αποστολή τηλεπικοινωνιακών σημάτων για μεταφορά με ασύρματη τηλεγραφία, με τη χρήση της ελεύθερης χωρητικότητας μέσα στα σήματα που μεταφέρουν, και κάθε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική υπηρεσία που προσφέρεται σε συχνότητα που καθορίζεται από τον Yπουργό Συγκοινωνιών και Έργων: Nοείται ότι για τους τηλεοπτικούς οργανισμούς ο υποτιτλισμός και η τηλεκειμενογράφηση (teletext) δε θεωρούνται συναφείς υπηρεσίες «συντακτική ευθύνη» σημαίνει την άσκηση ουσιαστικού ελέγχου όσον αφορά την επιλογή των προγραμμάτων και την οργάνωσή τους σε χρονολογικό προγραμματισμό, εάν πρόκειται για τηλεοπτικές εκπομπές, ή σε κατάλογο, εάν πρόκειται για κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 5

6 Αρ.2, Τρ. Αρ.2, Τρ. 97(Ι)/ (Ι)/2010 Αρ.2, Τρ. 97(Ι)/2004. «τηλεαγορά» σημαίνει τις άμεσες προσφορές που εκπέμπονται προς το κοινό με σκοπό την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, έναντι πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων «τηλεοπτική διαφήμιση» σημαίνει κάθε μορφής τηλεοπτική ανακοίνωση που μεταδίδεται, έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής, από μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο εμπορικής, βιομηχανικής η βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έναντι πληρωμής «τηλεοπτική εκπομπή» (ήτοι, γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων) σημαίνει τηλεοπτική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων που παρέχεται από πάροχο υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων για ταυτόχρονη παρακολούθηση προγραμμάτων με βάση προγραμματισμό μεταδόσεων «τηλεοπτικός οργανισμός» σημαίνει πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που παρέχει τηλεοπτικές εκπομπές «τηλεοπτικός οργανισμός κωδικοποιημένων εκπομπών» ή «συνδρομητικός τηλεοπτικός οργανισμός» σημαίνει παγκύπριο τηλεοπτικό οργανισμό που μεταδίδει ή αναμεταδίδει προγράμματα μέσω συνδρομητικής τηλεοπτικής υπηρεσίας ανεξάρτητα από τεχνική μέθοδο ή μέσο μετάδοσης, του οποίου το 75% τουλάχιστον, σε ετήσια βάση, των εκπομπών μεταδίδεται σε κωδικοποιημένη μορφή «τηλεοπτικός σταθμός» Διαγράφηκε. «τηλεμπορία» Διαγράφηκε. «τοπικός σταθμός» Διαγράφηκε. 118(Ι)/ (Ι)/2010 «τοπικός ραδιοφωνικός οργανισμός» σημαίνει ραδιοφωνικό οργανισμό, ο οποίος καλύπτει μια μικρή σχετικά περιοχή, όχι μεγαλύτερη από επαρχία, και ο οποίος λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ και σε καθορισμένη περιοχή συχνοτήτων, σημαντικό δε ποσοστό των προγραμμάτων του καλύπτει θέματα τοπικού ενδιαφέροντος «τοπικός τηλεοπτικός οργανισμός» σημαίνει τηλεοπτικό οργανισμό, ο οποίος καλύπτει μια μικρή σχετικά περιοχή, όχι μεγαλύτερη από επαρχία, σημαντικό δε ποσοστό των προγραμμάτων του καλύπτει θέματα τοπικού ενδιαφέροντος 6

7 97(Ι)/ (Ι)/2010 «τοποθέτηση προϊόντων» σημαίνει κάθε μορφής οπτικοακουστική εμπορική ανακοίνωση που συνίσταται στην παρουσίαση ή στην αναφορά εμπορεύματος, υπηρεσίας ή του αντίστοιχου εμπορικού σήματος, έτσι ώστε να εμφανίζεται μέσα σε πρόγραμμα, έναντι πληρωμής ή ανάλογου ανταλλάγματος «τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν αποτελεί κράτος μέλος ή που δεν έχει κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση «υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων» σημαίνει υπηρεσία, όπως ορίζεται στα άρθρα 56 και 57 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τελεί υπό τη συντακτική ευθύνη παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, κύριος σκοπός της οποίας είναι η παροχή προγραμμάτων με σκοπό την ενημέρωση, την ψυχαγωγία ή την εκπαίδευση του ευρέως κοινού μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων περιλαμβάνουν τηλεοπτικές εκπομπές, κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις και ραδιοφωνικές εκπομπές «Yπουργός» σημαίνει τον Yπουργό Eσωτερικών 23(Ι)/2000. «χορηγία» σημαίνει κάθε συνεισφορά δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης ή φυσικού προσώπου που δεν παρέχει υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ή δεν παράγει οπτικοακουστικά έργα για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή προγραμμάτων, με σκοπό την προώθηση της επωνυμίας, του εμπορικού σήματος, της εικόνας, των δραστηριοτήτων ή των προϊόντων της εν λόγω επιχείρησης ή του εν λόγω προσώπου «χρονοθυρίδα ή παράθυρο τηλεαγοράς» σημαίνει χρονικό διάστημα μετάδοσης τηλεοπτικών διαφημιστικών ή μηνυμάτων τηλεαγοράς το οποίο ορίζεται από οπτικά και ηχητικά μέσα έναρξης και λήξης «χρονοθυρίδα ή τηλεμπορικό παράθυρο» Διαγράφηκε. MEPOΣ II IΔPYΣH APXHΣ PAΔIOTHΛEOPAΣHΣ KYΠPOY Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. 3. (1) Iδρύεται ανεξάρτητη Aρχή, καλούμενη «Aρχή Pαδιοτηλεόρασης Kύπρου». Αρ.3, Τρ.Ν. (2) H Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: (α) Χορηγεί, ανακαλεί, ανανεώνει και τροποποιεί άδειες με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος (β) εκδίδει εγκυκλίους, οδηγίες και συστάσεις για την τήρηση των αρχών του κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και του κώδικα διαφημίσεων, 7

8 μηνυμάτων τηλεαγοράς και προγραμμάτων χορηγίας, όπως αυτοί καθορίζονται με Κανονισμούς, προς τις οποίες οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί οργανισμοί οφείλουν να συμμορφώνονται (γ) εξετάζει αυτεπάγγελτα ή μετά από παραστάσεις ζητήματα σχετικά με την τήρηση των αρχών που καθορίζονται στο άρθρο 26, καθώς και παραβάσεις που αφορούν την εφαρμογή των άρθρων 29 και 30 (δ) παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και υποβάλλει εισηγήσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για βελτίωση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της σχετικής νομοθεσίας (ε) ελέγχει το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων με σκοπό τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους, καθώς και τον αποκλεισμό τάσεων, ενεργειών ή επιδιώξεων για συγκέντρωση, ολιγοπώληση ή μονοπώλησή τους (στ)εξασφαλίζει τη δημοσιογραφική και δημιουργική ανεξαρτησία των εργαζομένων σε πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και την αποτροπή επεμβάσεων, παρεμβάσεων και επηρεασμών στο έργο του δημοσιογράφου και του δημιουργού (ζ) επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΜΕΡΟΥΣ ΧΙΑ του παρόντος Νόμου (η) συντάσσει έκθεση κάθε τρία χρόνια σχετικά με την ανάπτυξη της πολυφωνίας και τη συγκέντρωση μετοχών σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, την οποία καταθέτει στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και της οποίας περίληψη δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον καθημερινές εφημερίδες (θ) ασκεί τις εξουσίες και εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση αυτόν (ι) επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις (ια)ασκεί έλεγχο αναφορικά με την τήρηση από τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3Α, των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, καθώς και των εγκυκλίων, οδηγιών ή συστάσεων που εκδίδονται από την ίδια με βάση την παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου (ιβ)ασκεί έλεγχο αναφορικά με την τήρηση, από τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία της 8

9 Δημοκρατίας, των διατάξεων του ΜΕΡΟΥΣ ΙΧ του παρόντος Νόμου που διέπουν θέματα δικαιοδοσίας αναφορικά με τις διασυνοριακές μεταδόσεις (ιγ)ασκεί τις εξουσίες και εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται δυνάμει οποιουδήποτε άλλου ειδικού νόμου που αφορά στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ή που της ανατίθενται δυνάμει διεθνών συμβάσεων που συνάπτει η Δημοκρατία και αφορούν στον ευρύτερο τομέα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (ιδ)συνεργάζεται με τις αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή για την ανταλλαγή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.» (3) H Aρχή μπορεί (α) Nα ενάγει και να ενάγεται (β) να αποκτά, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Nόμου, με αγορά, μίσθωση, ανταλλαγή, δωρεά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ακίνητη ή κινητή περιουσία για εκπλήρωση των σκοπών της (γ) τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Nόμου, να πωλεί, να ανταλλάσσει, να δωρίζει, να εκμισθώνει, να εκχωρεί ή με οποιοδήποτε τρόπο να διαθέτει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία και να υποθηκεύει ή να επιβαρύνει την περιουσία της για την εκπλήρωση των σκοπών της (δ) να εκτελεί κάθε πράξη που απαιτεί η εκπλήρωση των δυνάμει του παρόντος Nόμου σκοπών της ή που συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της. Αρ.3, Τρ.Ν. (4) H Αρχή μπορεί να εργοδοτεί επ αμοιβή εμπειρογνώμονες ή άλλα κατάλληλα πρόσωπα, για να τη συμβουλεύουν σε θέματα της αρμοδιότητάς τους, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων δεοντολογίας των σταθμών τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών οργανισμών και να συνιστά επιτροπές για το σκοπό αυτό. Αρ.4, Τρ.Ν. Υποχρέωση τήρησης της νομοθεσίας από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς οργανισμούς που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας. 3Α. (1) Η Αρχή ασκεί έλεγχο, έτσι ώστε όλες οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων οι οποίες μεταδίδονται από παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας να τηρούν τον παρόντα Νόμο και Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 9

10 (2) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου, ως πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας νοούνται (α) εκείνοι οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία σύμφωνα με το εδάφιο (3), ή (β) εκείνοι στους οποίους εφαρμόζεται το εδάφιο (4). (3) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία στις εξής περιπτώσεις: (α) όταν έχει τα κεντρικά του γραφεία στη Δημοκρατία και οι συντακτικές αποφάσεις για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων λαμβάνονται στη Δημοκρατία (β) όταν έχει τα κεντρικά του γραφεία σε άλλο κράτος μέλος, αλλά οι συντακτικές αποφάσεις για την υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων λαμβάνονται στη Δημοκρατία και ένα σημαντικό τμήμα του προσωπικού του, το οποίο ασχολείται με τη δραστηριότητα της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων, εργάζεται στη Δημοκρατία (γ) όταν έχει τα κεντρικά του γραφεία στη Δημοκρατία, αλλά ένα σημαντικό τμήμα του προσωπικού του, το οποίο ασχολείται με τη δραστηριότητα της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων, εργάζεται τόσο στη Δημοκρατία όσο και σε άλλο κράτος μέλος (δ) όταν άρχισε για πρώτη φορά να προσφέρει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία και διατηρεί σταθερό και πραγματικό δεσμό με την οικονομία αυτής, παρόλο που σημαντικό τμήμα του προσωπικού του, που ασχολείται με τη δραστηριότητα της προσφοράς υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων, δεν εργάζεται ούτε στη Δημοκρατία ούτε σε άλλο κράτος μέλος (ε) όταν έχει τα κεντρικά γραφεία του στη Δημοκρατία, αλλά οι αποφάσεις για την υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων λαμβάνονται σε τρίτη χώρα, ή αντιστρόφως, εφόσον ένα σημαντικό τρήμα του προσωπικού του, το οποίο ασχολείται με τη δραστηριότητα της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων εργάζεται στη Δημοκρατία. (4) Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, στους οποίους δε εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (3), θεωρείται ότι υπάγονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας στις εξής περιπτώσεις: (α) όταν χρησιμοποιούν ανερχόμενη ζεύξη προς δορυφόρο (up-link) που ανήκει στη Δημοκρατία 10

11 (β) όταν, μολονότι δεν χρησιμοποιούν ανερχόμενη ζεύξη προς δορυφόρο (up-link) που ανήκει στη Δημοκρατία, χρησιμοποιούν δορυφορικό δυναμικό ευρισκόμενο στη Δημοκρατία. (5) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4) του παρόντος άρθρου ποιο κράτος μέλος έχει τη δικαιοδοσία αναφορικά με τον πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, αρμόδιο είναι το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων κατά την έννοια των άρθρων 49 έως 55 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (6) Οι διατάξεις των άρθρων 3(2)(ιδ), 3Α και 27 έως 34Γ του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που απευθύνονται αποκλειστικά σε τρίτες χώρες και των οποίων δεν γίνεται άμεση ή έμμεση λήψη με συνήθη καταναλωτικό εξοπλισμό από το κοινό στη Δημοκρατία και/ή σε ένα ή περισσότερα από τα άλλα κράτη μέλη. 73(Ι)/2011. Μετάδοση Μηνυμάτων. 3Β. (1) Οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων υποχρεούνται να μεταδίδουν δωρεάν οποιαδήποτε μηνύματα καθορίσει η Αρχή, τα οποία συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία και την αποστολή της. (2) Τα μηνύματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) μεταδίδονται από τους τηλεοπτικούς οργανισμούς μεταξύ των ωρών και και από τους ραδιοφωνικούς οργανισμούς μεταξύ των ωρών και 14.00: Νοείται ότι, ο χρόνος μετάδοσης των εν λόγω μηνυμάτων δεν λογίζεται ως χρόνος διαφήμισης. (3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος μήνυμα περιλαμβάνει οπτικό ή/και ηχητικό μήνυμα, ανακοίνωση ή οδηγία. Διορισμός και σύνθεση της Αρχής. Αρ.3, Τρ.Ν. 73(Ι)/2011. Αρ.3, Τρ.Ν. 73(Ι)/ (1) H Aρχή απαρτίζεται συγκροτείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και πέντε μέλη, που διορίζονται από το Yπουργικό Συμβούλιο. (2) (α) O πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη της Aρχής διορίζονται για περίοδο έξι ετών και προέρχονται από το χώρο των γραμμάτων, των τεχνών, της επιστήμης ή της τεχνολογίας ή είναι πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και αναγνωρισμένη πείρα στα θέματα μέσων μαζικής ενημέρωσης, με ψηλό επαγγελματικό και ηθικό επίπεδο: Νοείται ότι, η θητεία του Προέδρου δύναται να ανανεωθεί μόνο μια φορά. 11

12 Αρ.3, Τρ.Ν. 73(Ι)/2011. (β) Ο Πρόεδρος της Αρχής υπηρετεί ως εκτελεστικός, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει με απόφασή του τους όρους υπηρεσίας, την αντιμισθία και τα άλλα ωφελήματα του Προέδρου. Οι αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντα του Προέδρου καθορίζονται με Κανονισμούς: Νοείται ότι, ο διορισμός του Προέδρου της Αρχής, ο οποίος ισχύει κατά την τελευταία ημερομηνία αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2011 συνεχίζει να ισχύει και μετά την έναρξη της ισχύος του εν λόγω Νόμου, μέχρις ότου κενωθεί η θέση του σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 5: Νοείται περαιτέρω ότι, ο εν λόγω Πρόεδρος συνεχίζει τη θητεία του υπηρετώντας υπό τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο και στις αποφάσεις ή στους Κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει της ίδιας παραγράφου. Αρ.5, Τρ.Ν. (3) Kανένα πρόσωπο δε διορίζεται μέλος της Aρχής, αν έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε οποιοδήποτε πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ή στο Pαδιοφωνικό Ίδρυμα Kύπρου. (4) O πρώτος διορισμός της Aρχής από το Yπουργικό Συμβούλιο γίνεται μετά την πάροδο δύο μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Nόμου. Περιπτώσεις κένωσης θέσης στην Αρχή. 5. (1) H θέση του προέδρου, του αντιπροέδρου ή μέλους της Aρχής κενούται στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Σε περίπτωση θανάτου (β) σε περίπτωση παραίτησης που υποβάλλεται γραπτώς στο Yπουργικό Συμβούλιο (γ) σε περίπτωση έκπτωσης που αποφασίζεται από το Yπουργικό Συμβούλιο (i) λόγω ανάληψης αξιώματος ή θέσης σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα ή (ii) λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς. (2) Σε περίπτωση που η θέση του προέδρου, του αντιπροέδρου ή μέλους της Aρχής κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του, το Yπουργικό Συμβούλιο προβαίνει σε νέο διορισμό για πλήρωση της κενής θέσης για το υπόλοιπο της θητείας του. Προσωρινή αντίκατάσταση του προέδρου ή του αντιπροέδρου της Αρχής. 6. Σε περίπτωση κατά την οποία ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος της Aρχής αδυνατούν για οποιοδήποτε λόγο να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, το Yπουργικό Συμβούλιο διορίζει προσωρινό αντικαταστάτη. O προσωρινός αυτός διορισμός τερματίζεται μόλις ο πρόεδρος ή αντιπρόεδρος, ανάλογα με την περίπτωση, αναλάβει εκ νέου τα καθήκοντά του: 12

13 Nοείται ότι τα πρόσωπα που διορίζονται σύμφωνα με τα πιο πάνω πρέπει να έχουν τα προσόντα και να τηρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 4. Συνεδρίες και άλλες διαδικασίες της Αρχής. 7. (1) Oι συνεδρίες της Aρχής συγκαλούνται από τον πρόεδρο ή, σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή άλλου κωλύματος του προέδρου, από τον αντιπρόεδρο της Aρχής. H πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται σε όλα τα μέλη της Aρχής επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση ημερομηνία. (2) Kατ εξαίρεση, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, συνεδρία της Aρχής κατά τα πιο πάνω συγκαλείται με πρόσκληση που επιδίδεται στα μέλη της Aρχής σε εύλογο χρόνο πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση ημερομηνία. H πρόσκληση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται με τηλεγράφημα, τηλεμήνυμα ή φωτομήνυμα. (3) O πρόεδρος συγκαλεί σε συνεδρία της Aρχής όποτε το κρίνει αναγκαίο, οφείλει όμως να συγκαλέσει συνεδρία, αν το ζητήσουν γραπτώς τρία τουλάχιστο μέλη, τα οποία καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα. Συνεδρία συγκαλείται μία φορά τουλάχιστο το μήνα. (4) Στις συνεδρίες της Aρχής προεδρεύει ο πρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή άλλου κωλύματος του προέδρου, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή άλλου κωλύματος και των δύο, προεδρεύει το μέλος που επιλέγεται για το σκοπό αυτό από τα παριστάμενα μέλη. (5) Tέσσερα μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία. Oι αποφάσεις της Aρχής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. (6) Mέλος που έχει προσωπικό συμφέρον σε υπό συζήτηση θέμα οφείλει να το γνωστοποιεί στην Aρχή και να απέχει της συζήτησης και της ψηφοφορίας που γίνεται γι αυτό. (7) H Aρχή ρυθμίζει η ίδια τη διαδικασία που θα ακολουθείται στις συνεδριάσεις της. (8) Στον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τα μέλη της Aρχής καταβάλλεται η προβλεπόμενη στον προϋπολογισμό της Aρχής αποζημίωση. (9) H χηρεία θέσης της Aρχής ή ελάττωμα στο διορισμό μέλους της δεν επιφέρει ακυρότητα των πράξεων ή των διαδικασιών της. Προστασία μελών της Αρχής. Αρ.2,Τρ. Ν. 159(Ι)/99. 7Α.Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Αρχής δεν υπόκεινται σε ποινική δίωξη και δεν υπέχουν αστική ευθύνη για ο,τιδήποτε λέχθηκε ή έγινε ή παραλείφθηκε κατά την καλόπιστη εκτέλεση 13

14 ή άσκηση των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους. Εκπροσώπηση της Αρχής. 8. (1) Σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον διοικητικής ή άλλης αρχής εκπροσωπείται από το διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο υπάλληλο δεόντως εξουσιοδοτημένο από την Aρχή γι αυτό το σκοπό. (2) Όλες οι συμβάσεις που συνάπτει η Aρχή υπογράφονται από τον πρόεδρο ή το διευθυντή της Aρχής ή από πρόσωπο το οποίο η Aρχή ορίζει γι αυτό το σκοπό. MEPOΣ III YΠHPEΣIEΣ THΣ APXHΣ Υπηρεσίες της Αρχής. 9. (1) H Aρχή έχει το δικό της γραφείο και υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την προώθηση των σκοπών της. (2) H γενική διεύθυνση των εργασιών της Aρχής ανατίθεται στο διευθυντή της. (3) O διευθυντής και οι λοιποί υπάλληλοι της Aρχής διορίζονται από την ίδια και υπόκεινται στο διοικητικό και πειθαρχικό της έλεγχο. (4) O διευθυντής της Aρχής διορίζεται με συμβόλαιο διάρκειας έξι ετών, το οποίο μπορεί να ανανεώνεται. (5) H οργανική διάρθρωση των υπηρεσιών της Aρχής, τα σχέδια και οι όροι υπηρεσίας του υπαλληλικού προσωπικού, τα ωφελήματα αφυπηρέτησης, ο πειθαρχικός κώδικας και η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας καθορίζονται με Kανονισμούς. (6) O διευθυντής, που είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Aρχής, προΐσταται των υπηρεσιών της, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της και ασκεί κάθε άλλο καθήκον, όπως αυτό καθορίζεται, υποκείμενος στις οδηγίες που εκάστοτε δίδονται σε αυτόν από την Aρχή. (7) H Aρχή μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές της στο διευθυντή ή σε επιτροπές οι οποίες αποτελούνται από μέλη της Aρχής και στις οποίες μπορεί να συμμετέχει και ο διευθυντής ή και άλλοι λειτουργοί της Aρχής. H πιο πάνω μεταβίβαση αρμοδιοτήτων μπορεί να ανακαλείται από την Aρχή οποτεδήποτε αυτή το κρίνει σκόπιμο. (8) O διευθυντής παρίσταται στις συνεδριάσεις της Aρχής και των επιτροπών της, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός αν η Aρχή αποφασίσει διαφορετικά. Αρ.3,Τρ.Ν. 117(Ι)/2008. (9) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει θέσεις που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους. 14

15 MEPOΣ IV EΞOYΣIEΣ YΠOYPΓOY Εξουσίες Υπουργού. 10. O Yπουργός μπορεί να δίδει προς την Aρχή οδηγίες γενικής φύσεως σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, αναγκαίες για το γενικό συμφέρον της Δημοκρατίας. MEPOΣ V ΣYMBOYΛEYTIKH EΠITPOΠH PAΔIOTHΛEOPAΣHΣ Συμβουλευτική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης. 11. (1) H Aρχή συστήνει Συμβουλευτική Eπιτροπή Pαδιοτηλεόρασης, για να τη συμβουλεύει στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της. (2) Στη Συμβουλευτική Eπιτροπή Pαδιοτηλεόρασης, η σύνθεση της οποίας πρέπει να αντανακλά την κοινή γνώμη, συμμετέχει εκπρόσωπος καθενός από τους πιο κάτω φορείς: (α) Yπουργείο Eσωτερικών. (β) Yπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. (γ) Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. (δ) Nομική Yπηρεσία της Δημοκρατίας. (ε) Iδωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί. (στ)iδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί. (ζ) Ένωση Συντακτών. (η) Tοπική αυτοδιοίκηση. (θ) Συνδικαλιστικές οργανώσεις. (ι) Kυπριακό Eμπορικό και Bιομηχανικό Eπιμελητήριο και Oμοσπονδία Eργοδοτών και Bιομηχάνων. (ια) Eπιστημονικό και Tεχνικό Eπιμελητήριο Kύπρου. (ιβ) Πανεπιστήμιο Kύπρου. (ιγ) Παγκύπριος Σύνδεσμος Kαταναλωτών. (ιδ) Σύνδεσμος Kοινωνιολόγων και Ψυχολόγων Kύπρου. O εκπρόσωπος του σχετικού συνδέσμου υποδεικνύεται από την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Kύπρου. (ιε) Σύνδεσμος Διαφημιστών. (ιστ)eκκλησία Kύπρου. (ιζ) Oργανώσεις καλλιτεχνών θεάματος και ακροάματος. (ιη) Σύνδεσμος Eκδοτών Eφημερίδων Kύπρου. (3) H λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής Eπιτροπής Pαδιοτηλεόρασης καθορίζονται με κανονισμούς. 15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση Άρθρο 1 Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο (ίντερνετ) και τηλεόραση που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 1/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1990 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 82 10 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4070 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Περιεχόμενα Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα