Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο"

Transcript

1 Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο Αιτιολογική έκθεση Επί της αρχής : Α. Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου, επιχειρείται να θεραπευθεί η χρόνια παθογένεια σε σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος και την έγγεια ιδιοκτησία. Η υπάρχουσα παθογένεια έχει δηµιουργήσει τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση καθώς και άλυτα προβλήµατα στις συναλλαγές που αφορούν σε ακίνητα. Ταυτόχρονα αποτελεί τροχοπέδη για την όποια ορθολογική χωροταξική και πολεοδοµική ανάπτυξη της χώρας. Πορίσµατα της κεντρικής διοίκησης και των ανεξάρτητων αρχών προτάσσουν ότι πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα για να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα της αυθαίρετης δόµησης και να αποτραπεί η µε οιοδήποτε τρόπο συνέχισή της. Είναι ανάγκη να ενεργήσει η πολιτεία κυρίως προληπτικά και η όποια νοµοθετική προσπάθεια οφείλει να µην έχει αποσπασµατικό χαρακτήρα. Η προστασία του περιβάλλοντος και η ορθή ανάπτυξη της χωροταξίας και πολεοδόµησης της χώρας µας αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα του νοµοθέτη. Για το λόγο αυτό η παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία στοχεύει στην βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου προκειµένου να επιτευχθεί πολεοδοµική αποκατάσταση µέσω δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου σ

2 όλες τις περιοχές στις οποίες υπάρχει αυθαίρετη περιβαλλοντική υπέρβαση επιβάρυνση. Β. Ειδικότερα : Mε το παρόν νοµοσχέδιο επιχειρείται κυρίως : α) η καταγραφή όλων των αυθαίρετων κατασκευών ώστε η πολιτεία να έχει τη δυνατότητα να προβεί σε χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό στηριζόµενη σε γερά και βέβαια θεµέλια αποτρέποντας την δηµιουργία νέων αυθαιρέτων στο µέλλον, β) η προστασία του περιβάλλοντος η οποία αποτελεί συνταγµατική επιταγή µέσω της δηµιουργίας του απαιτούµενου πλαισίου για την αποµείωσης της βλάβης που έχει επέλθει σ αυτό, γ) η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών θεσπίζοντας για πρώτη φορά σαφείς και συγκεκριµένες δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου, οριζόµενες κατά προτεραιότητα εντός ορισµένου γεωγραφικού χώρου, όπως κατεδαφίσεις ετοιµόρροπων κτιρίων, αποκατάσταση δηµοσίων διατηρητέων κτιρίων δηµιουργία κοινοχρήστων χώρων κ.α. Ειδικότερα ορίζεται στις διατάξεις του νόµου αυτού τόσο το χωρικό πεδίο των δράσεων όσο και οι δικαιούχοι χρηµατοδότησης και η διαδικασία διάθεσης και απόδοσης µέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας, δ) η θέσπιση κατ απόλυτο τρόπο της «κόκκινης γραµµή» σχετικά µε τις αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις, δηλαδή ο ορισµός της 28ης /7/2011, ως καταληκτική ηµεροµηνία δηµιουργίας των αυθαιρέτων κατασκευών προκειµένου να αποκλειστεί η όποια δυνατότητα

3 πραγµατοποίησής τους στο µέλλον. Συγκεκριµένα, προβλέπονται ρητές ασφαλιστικές και αποτρεπτικές δικλείδες ασφαλείας αφού για την όποια πράξη αφορά σε ακίνητο, απαιτείται η προσκόµιση αεροφωτογραφίας της ως άνω ηµεροµηνίας, καθώς και η δηµιουργία αρχείου µε µέριµνα του ΥΠΕΚΑ µε αεροφωτογραφίες όλης της επικράτειας της 28ης/7/2011. Με τις προτεινόµενες διατάξεις για πρώτη φορά ελέγχεται µε στοιχεία της διοίκησης κάθε πράξη που αφορά σε ακίνητο το οποίο έχει αυθαίρετες κατασκευές. Πέραν των ανωτέρω : Πραγµατοποιείται η συγκέντρωση όλων των διατάξεων του αφορούν στις αυθαίρετες κατασκευές προκειµένου αυτές να οµογενοποιηθούν και να κωδικοποιηθούν ώστε να αποφευχθεί η ανασφάλεια που δηµιουργείται από την υφιστάµενη πανσπερµία των σχετικών διατάξεων. Εισάγονται σαφείς απαγορεύσεις στη σύνταξη συµβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν στη σύσταση ή µεταβίβαση εµπραγµάτου δικαιώµατος σε ακίνητα στα οποία έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει υλοποιηθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσεως από τη δηµοσίευση του παρόντος αλλά και η υποχρέωση προσάρτησης στις συντασσόµενες δικαιοπραξίες εξαρτηµένου τοπογραφικού καθώς και βεβαιώσεως. Με τον τρόπο αυτό εκτός των άλλων η πολιτεία δηµιουργεί ως οφείλει την απαιτούµενη ασφάλεια δικαίου στις συναλλαγές, επιρρώνει την εµπιστοσύνη του πολίτη και εξασφαλίζει κατά τον µέγιστο δυνατό τρόπο την διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς αλλά και το φυσικό περιβάλλον. Καταγράφονται οι αυθαίρετες κατασκευές και οι αυθαίρετες αλλαγές χρήσης µε ειδική κατηγοριοποίηση. Μέσω της κατηγοριοποίησης ρυθµίζεται η επιβολή

4 προστίµου µε γνώµονα αφενός µεν το µέγεθος της αυθαιρεσίας ή υπέρβασης αφετέρου δε την αναγνώριση κοινωνικών κριτηρίων για τις ευπαθείς οµάδες προκειµένου να αποφευχθούν κοινωνικοί κλυδωνισµοί. Επεκτείνονται, σε συνέχεια παλαιοτέρων διατάξεων, καινοτόµες διαδικασίες µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος τόσο για την διαδικασία υπαγωγής των αυθαιρέτων κτισµάτων ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσεων στις διατάξεις του παρόντος όσο και για την τήρηση και αποθήκευση των στοιχείων που θα υποβληθούν. Με τις διατάξεις αυτές αξιοποιούνται οι σύγχρονες τεχνολογίες και εισάγονται διαδικασίες αποµείωσης του χρόνου που απαιτείται τόσο από τον πολίτη όσο και από τις αρµόδιες υπηρεσίες για την υπαγωγή µίας αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις σχετικές διατάξεις. Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις παράλληλα, διευκολύνονται οι συναλλαγές υπό προϋποθέσεις εγκυρότητας και δηµοσιότητας αφού τελούν υπό τον έλεγχο της πολιτείας. Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις περιέχονται σε δύο κεφάλαια τα οποία φέρουν τους τίτλους : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Αντιµετώπιση της αυθαίρετης δόµησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Περιβαλλοντικό ισοζύγιο

5 II. Επί των άρθρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της αυθαίρετης δόµησης. Άρθρο 1. Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού θεσπίζεται η απαγόρευση µεταβίβασης ή σύστασης εµπράγµατου δικαιώµατος σε ακίνητο, δυνάµει δικαιοπραξίας, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης. Σε περίπτωση δε συντάξεως, κατά παράβαση της παρούσας, η δικαιοπραξία όπως ρητά ορίζεται είναι άκυρη. Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού εισάγονται εξαιρέσεις από τον απαγορευτικό κανόνα που τίθεται µε την παρ. 1 αυτού για ορισµένες κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσεων, οι οποίες περιγράφονται µε σαφήνεια και πληρότητα και είτε αφορούν στο χρόνο συστάσεως των κατασκευών, είτε στην υπαγωγή τους σε ειδικές διατάξεις άλλων νόµων. Άρθρο 2 Στο άρθρο 2 εισάγονται απαγορεύσεις υπαγωγής ορισµένων περιπτώσεων στην περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 1 (δηλαδή των περιπτώσεων όπου έχει περατωθεί η διαδικασία κατά τις διατάξεις του ν. 4014/11 και τις διατάξεις του παρόντος), που αφορούν στη µεταβίβαση αυτοτελούς ιδιοκτησίας ή στη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή

6 χρήση, άλλη από τις αναφερόµενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 1, είτε σε σχέση µε τον χώρο όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης είτε σε σχέση µε το αν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση σχετικά µε αυτό Άρθρο 3 Με το άρθρο αυτό, επί σκοπώ όπως σταµατήσει η αυθαίρετη δόµηση στη χώρα µας, ορίζονται τα έγγραφα τα οποία πρέπει να επισυνάπτονται στις εν ζωή δικαιοπραξίες, οι οποίες συντάσσονται µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, που έχουν ως αντικείµενο τη µεταβίβαση ή τη σύσταση εµπραγµάτου δικαιώµατος σε ακίνητο. Ειδικότερα προβλέπεται: Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι σε περίπτωση όπου συντάσσεται δικαιοπραξία εν ζωή µετά τη δηµοσίευση του παρόντος που έχει ως αντικείµενο τη µεταβίβαση ή τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε ακίνητο, συµπεριλαµβανοµένων των ακινήτων χωρίς κτίσµα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση µηχανικού, η οποία έχει ισχύ δύο µηνών, η οποία συνοδεύεται από εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων τοπογραφικό διάγραµµα καθώς και ο µοναδικός αριθµός, που αφορά στο ακίνητο. Επίσης ορίζεται ότι το ως άνω τοπογραφικό διάγραµµα θα συνοδεύεται από την µεθοδολογία εξάρτησης του, το αρχείο επίλυσης και τις συντεταγµένες των τριγωνοµετρικών σηµείων του κρατικού συστήµατος συντεταγµένων που χρησιµοποιήθηκε για την εξάρτηση, καθώς και η ηλεκτρονική υποβολή των βεβαιώσεων, πριν τη σύνταξη των συµβολαίων, στην αρµόδια για το πληροφοριακό σύστηµα αρχή. Ενισχύεται τέλος η δυνατότητα του πληροφοριακού συστήµατος, που προβλέπεται στο

7 άρθρο 10, να υποδέχεται και τα τοπογραφικά διαγράµµατα, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αυτά, πριν τη σύνταξη των συµβολαίων, για την ενεργοποίηση δε της παραπάνω δυνατότητας προβλέπεται η έκδοση διαπιστωτικής απόφασης του αρµοδίου οργάνου της αρµόδιας αρχής. Στην παρ. 2 προβλέπεται η υποχρέωση, επί ποινής ακυρότητας, προσάρτησης στα συµβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχουν σαν αντικείµενο τη σύσταση ή την τροποποίηση αυτοτελών ιδιοκτησιών κατά τις διατάξεις του ν. 3741/1929 (Α 4) και Ν /1971 (Α 232), θεωρηµένων αντιγράφων των σχεδίων της οικοδοµικής άδειας ή της άδειας δόµησης του κτιρίου. Στην παρ. 3 προβλέπεται επίσης ότι στα συµβολαιογραφικά έγγραφα κάθε δικαιοπραξίας µεταβίβασης ακινήτων, στα οποία υπάρχουν κατασκευές ή χρήσεις του άρθρου 8 του παρόντος, αν αυτές δεν απεικονίζονται στα σχέδια της οικοδοµικής άδειας ή της άδειας δόµησης τότε θα πρέπει γι αυτές να γίνεται ειδική µνεία σχετικά µε τα στοιχεία νοµιµότητας των κατασκευών ή των χρήσεων αυτών, καθώς και να επισυνάπτονται επιπλέον επί ποινή ακυρότητας θεωρηµένα αντίγραφα των σχεδίων που τις απεικονίζουν. Στην παρ.4 εισάγεται εξαίρεση στις περιπτώσεις για τις οποίες έχει γίνει ολοσχερής εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου ή ποσοστού 30% αυτού, για τις οποίες επιτρέπεται για το ίδιο χρονικό διάστηµα της παρ. 2 του άρθρου 21 η µεταβίβαση ή η σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος στο ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση και προβλέπεται επίσης ότι την υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαµβάνει, επί ποινή ακυρότητας, ο νέος κύριος µε ειδική µνεία στο σχετικό συµβολαιογραφικό έγγραφο.

8 Τέλος στην παρ. 5 προβλέπεται η δυνατότητα καθορισµού του ειδικότερου περιεχόµενου της δήλωσης και της βεβαίωσης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων. Επίσης προβλέπεται ότι η ως άνω υπεύθυνη δήλωση και η βεβαίωση µηχανικού δύναται να αντικαθίστανται µε την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση, µε το Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την συµπλήρωση της «Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου» κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3843/2010 (Α 62) µετά την έναρξη τήρησής της. Άρθρο 4 Με το άρθρο αυτό εισάγεται βασική καινοτοµία αφού ορίζεται η αποδεκτή απόκλιση του τοπογραφικού ιαγράµµατος ενός οικοπέδου/γηπέδου από το αναγραφόµενο στο τοπογραφικό διάγραµµα που έχει συνταχθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, βάσει του οποίου εκδόθηκε άδεια οικοδοµής ή καταρτίστηκε συµβολαιογραφική πράξη, σε σχέση µε τη νέα καταµέτρηση στο τοπογραφικό διάγραµµα που συνοδεύει τη βεβαίωση της παρ.1 του άρθρου 3. Ειδικότερα προβλέπεται : Στην παρ. 1 ότι τόσο προ την δηµοσίευση του παρόντος όσο και εφεξής όπου προβλέπεται η σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος, νοείται το τοπογραφικό διάγραµµα, όπως ορίζεται στο εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 3 Στην παρ. 2 ορίζεται η αποδεκτή απόκλιση του εµβαδού οικοπέδου/γηπέδου για οικόπεδα/γήπεδα εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ή εντός ορίων

9 οικισµού σε ποσοστό ±5% και για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα/γήπεδα ορίζεται σε ποσοστό ±10%. Στην παρ. 3 εισάγονται ρυθµίσεις σχετικά µε την αποδεκτή απόκλιση σε προηγηθείσες του νόµου εµβαδοµετρήσεις που έχουν συµπεριληφθεί σε διοικητικές πράξεις και δικαιοπραξίες εν γένει, οι οποίες ορίζεται ότι αν είναι εντός της αποκλίσεως του προηγούµενου εδαφίου, θεωρούνται αποδεκτές. Προβλέπεται δε για τις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η αναθεώρηση της οικοδοµικής αδείας ή η διόρθωση τροποποίηση των τίτλων κτήσης καθώς και ότι δικαιοπραξίες εν ζωή που έχουν συνταχθεί πριν την ισχύ του παρόντος είναι αποδεκτές. Τέλος στην παρ.4 παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης της ως άνω απόκλισης µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και ικαιοσύνης Άρθρο 5 Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι οι διατάξεις του αρθρ. 1 και παρ. 1 του Ν. /τος 1024/1971 (Α 232) εφαρµόζονται και επί γηπέδων, κειµένων εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισµών προϋφισταµένων του έτους 1923 ή οικισµών κάτω των κατοίκων, οι οποίοι καθορίζονται βάσει του από Π. /τος της ( 181), επί των οποίων έχουν αναγερθεί οικοδοµήµατα µέχρι την Επίσης προβλέπεται ότι ο χρόνος ανέγερσης των οικοδοµών αυτών µέχρι την θα αποδεικνύεται από αεροφωτογραφίες και θα βεβαιώνεται από τον µηχανικό στην βεβαίωσή του, στην οποία και θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά και η σχετική αεροφωτογραφία.

10 Ειδικότερα στη παρ. 2 εισάγεται τοµή δια της οποίας επιλύονται ζητήµατα που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας στις ως άνω περιοχές. Ειδικότερα προβλέπεται ότι στην περίπτωση των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο γηπέδων στα οποία έχουν δικαιώµατα κυριότητα πλείονες κύριοι (συνιδιοκτήτες) την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος µπορεί να ζητήσει και ένας εκ των συνιδιοκτητών για τα αυθαίρετα κτίσµατα που έχει ανεγείρει, υπό τις προϋποθέσεις όµως ότι µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά θα υποβάλλει και συµβολαιογραφικό προσύµφωνο συστάσεως διηρηµένων ιδιοκτησιών και διανοµής στο οποίο περιγράφεται ότι θα περιέλθει ή θα περιέλθουν στην κυριότητά του, και επίσης ότι στο προσύµφωνο αυτό θα προσαρτάται αεροφωτογραφία λήψεως προ της και το τοπογραφικό διάγραµµα, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι κατασκευές και το περίγραµµα αυτών. Επίσης προβλέπεται ότι η οριστική σύσταση διηρηµένων ιδιοκτησιών και διανοµή είναι δυνατόν να καταρτίζεται µετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου ή την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του ενιαίου ειδικού προστίµου κατά τις διατάξεις του παρόντος. Mε την παρ.3 προβλέπεται η δυνατότητα στους συνιδιοκτήτες τουλάχιστο κατά 65% του γηπέδου, επί του οποίου έχουν ανεγερθεί αυτοτελή οικοδοµήµατα, µε την επιφύλαξη της παρ.1 του παρόντος άρθρου να ζητήσουν µε αγωγή την σύσταση διηρηµένων ιδιοκτησιών κατά την έννοια του αρθρ. 1 1 του Ν. /τος 1024/1971 (Α 232). Προς τούτο προβλέπεται ότι καταθέτουν, τοπογραφικό διάγραµµα του γηπέδου επί του οποίου αποτυπώνονται το περίγραµµα των υφισταµένων οικοδοµηµάτων, βεβαίωση του µηχανικού κατά τις διατάξεις του παρόντος,

11 σχέδιο της συστάσεως διηρηµένων ιδιοκτησιών και κανονισµού σχέσεως συνιδιοκτητών µε περιγραφή των ιδιοκτησιών που θα δηµιουργηθούν, σχέδιο διανοµής των διηρηµένων ιδιοκτησιών, στο οποίο θα προβλέπεται η εις ένα έκαστον των συνιδιοκτητών, συµπεριλαµβανοµένων και των υπολειποµένων περιερχοµένη διηρηµένη ιδιοκτησία, κάτοψη των υφισταµένων οικοδοµηµάτων, πίνακα κατανοµής των ποσοστών εξ αδιαιρέτου του κοινού γηπέδου στις χωριστές ιδιοκτησίες που θα δηµιουργηθούν, µε µνεία της αναλογίας των κοινοχρήστων δαπανών που θα βαρύνει κάθε χωριστή ιδιοκτησία, έκθεση σχετικά µε την αξία κάθε ιδιοκτησίας που θα περιέλθει στους συγκυρίους, συνολικά και για κάθε συγκύριο χωριστά και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και βαρών του ακινήτου. Η αγωγή εγείρεται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της τοποθεσίας του γηπέδου και εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 1562/1985 (Α 150). Άρθρο 6 Στο άρθρο αυτό προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις- ποινές, και δη διοικητικές και χρηµατικές, στην περίπτωση που στις συντασσόµενες συµβολαιογραφικές πράξεις δεν έχει επισυναφθεί η δήλωση και η βεβαίωση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή στην περίπτωση που το περιεχόµενο αυτής είναι ανακριβές και δη: Στην παρ. 1 αναφέρονται τα πρόσωπα και οι ποινές που επιβάλλονται σε περίπτωση όπου δεν έχει επισυναφθεί στα συντασσόµενα συµβόλαια η δήλωση και η βεβαίωση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε περίπτωση που το περιεχόµενο αυτής είναι ανακριβές. Ειδικότερα ορίζεται ότι

12 τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική ποινή από µέχρι ευρώ, ανάλογα µε την αξία της αυθαίρετης κατασκευής. Στην παρ.2 προβλέπεται η επιβολή στους µηχανικούς της προηγούµενης παραγράφου, και επιπλέον των ανωτέρω ποινών, από τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα του φορέα που είναι µέλη και ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης και ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, ως ποινή η προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλµατος. Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής ποινής καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια ορίζεται ότι ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Στην παρ. 3 προβλέπεται ειδικά για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον παρόντα νόµο ή µεταβίβασης, µετά τη δηµοσίευση του παρόντος, αυθαιρέτων κτισµάτων που κατασκευάστηκαν µετά την , στον αρµόδιο για την υπαγωγή ή την έκδοση βεβαίωσης η επιβολή ως ποινή της οριστικής παύσης άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, µετά από απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε και µε διαγραφή από οποιοδήποτε Μητρώο επαγγέλµατος Μηχανικού µετά από απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, Άρθρο 7 Στο άρθρο αυτό ορίζονται µε πληρότητα οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του νόµου αυτού µε βάση τον χρόνο που αυτές έχουν περαιωθεί. Ορίζονται επίσης και οι τρόποι απόδειξης του χρόνου κατασκευής µε διαφάνεια και ασφάλεια και δη µέσω αεροφωτογραφιών. Με

13 τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιδιώκεται η αποφυγή χρήσης µη αντικειµενικών µέσων απόδειξης του χρόνου κατασκευής των αυθαιρέτων. Ειδικότερα: Στην παρ. 1 προβλέπεται ότι υπάγονται στον παρόντα νόµο µόνο οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις για τις οποίες η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης έχει περατωθεί πριν την Στην παρ. 2 ορίζεται ότι ο χρόνος κατασκευής του κτιρίου θα αποδεικνύεται µέσω σχετικών αεροφωτογραφιών της , οι οποίες αεροφωτογραφίες θα εισαχθούν στο πληροφοριακό σύστηµα για όλη την επικράτεια µε µέριµνα του ΥΠΕΚΑ εντός αποκλειστικής προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την δηµοσίευση του παρόντος. Επίσης ορίζεται ότι η έναρξη της εφαρµογής των παραπάνω αεροφωτογραφιών στο πληροφοριακό σύστηµα θα διαπιστώνεται µε απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ. Πέραν της αεροφωτογραφίας για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής, ο χρόνος της αλλαγής χρήσης αποδεικνύεται µε έγγραφο φορολογικής ή και άλλης δηµόσιας αρχής στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο και η χρήση όπως περιγράφονται κατά την υπαγωγή.το αποδεικτικό έγγραφο υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστηµα και αναφέρεται στην τεχνική έκθεση Μηχανικού. Σε περίπτωση µη υποβολής εγγράφου της φορολογικής αρχής λαµβάνεται ως χρόνος αλλαγής χρήσης η Στην παρ.3 τέλος προβλέπεται ότι µετά τη διαπίστωση έναρξης της εφαρµογής του πληροφοριακού συστήµατος και την εισαγωγή των σχετικών αεροφωτογραφιών η βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 3 θα συνοδεύεται πλέον και από απόσπασµα αεροφωτογραφίας το οποίο εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστηµα.

14 Άρθρο 8 Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η εξαίρεση από την κατεδάφιση, η αναστολή είσπραξης προστίµου καθώς και της επιβολής οιασδήποτε κυρώσεως στην περίπτωση όπου καταβληθεί το ενιαίο ειδικό πρόστιµο ή µόνον σχετικό παράβολο ως ειδικώς προβλέπεται από επί µέρους διατάξεις. Ειδικότερα προβλέπεται ότι η αναστολή ή η εξαίρεση από την κατεδάφιση ισχύει για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισµός καθώς και για χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί, µέχρι καθ υπέρβαση είτε των διατάξεων του ν.1577/1985 (Α 210), είτε της οικοδοµικής άδειας, είτε των όρων ή περιορισµών δόµησης του ακινήτου είτε έχουν ανεγερθεί χωρίς οικοδοµική άδεια και εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου κατά την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.4030/2011 (Α 249) ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης. Επίσης προβλέπεται η εξαίρεση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος των αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης οι οποίες εµπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 2 µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ορίζονται σ αυτό ή σε ειδικές διατάξεις του παρόντος για αυθαίρετα κτίσµατα δηµοσίου ενδιαφέροντος ή σε ειδικές διατάξεις του παρόντος για αυθαίρετα κτίσµατα δηµοσίου ενδιαφέροντος Τέλος ορίζεται ότι η µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβολή των χρήσεων γης δεν επιδρά στο κύρος της υπαγωγής, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια.

15 Άρθρο 9 Στο άρθρο αυτό, µε βάση την αρχή του κράτους δικαίου, γίνεται κατηγοριοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων προβλέποντας εξαίρεση από την κατεδάφιση και διαφοροποίηση του ύψους των προστίµων µε γνώµονα αφενός µεν το µέγεθος της αυθαιρεσίας ή υπέρβασης (ήτοι το µέγεθος της βλάβης που επέφερε στο περιβάλλον) αφετέρου δε µε βάση το χρόνο υλοποίησης της αυθαιρεσίας ή υπέρβασης. Ειδικότερα στην παρ. 1 ορίζεται η κατηγορία 1 αυτών στην οποία περιλαµβάνονται οι αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ του έτους Για τις κατασκευές αυτές. Ειδικότερα προβλέπεται ότι αυτές εξαιρούνται της κατεδάφισης µε την καταβολή µόνο του παραβόλου των 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίµου. Επίσης προβλέπεται ότι για την υπαγωγή υποβάλλεται αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τεχνική έκθεση Μηχανικού. Στην παρ. 2 ορίζεται η κατηγορία 2 αυτών στην οποία περιλαµβάνονται Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ του έτους Για τις κατασκευές αυτές προβλέπεται ότι Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές µε την καταβολή του παραβόλου αλλά και του ενιαίου ειδικού προστίµου. Επίσης προβλέπεται ότι για την υπαγωγή υποβάλλονται µόνο τα δικαιολογητικά των περ. 1-5, 7 και 11 του άρθρου 10 του παρόντος και δεν απαιτούνται λοιπά στοιχεία και σχέδια. Στην παρ. 3 ορίζεται η κατηγορία 3 στην οποία περιλαµβάνονται οι περιπτώσεις µικρών αυθαιρέτων παραβάσεων, οι οποίες εξαιρούνται της

16 κατεδάφισης µε την καταβολή επίσης µόνο του παραβόλου ποσού των 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίµου και µάλιστα ανεξαρτήτως του αριθµού αυτών και προσδιορίζονται µε σαφήνεια οι περιπτώσεις που για τις ανάγκες του παρόντος νόµου ορίζονται ως µικροπαράβασεις. Επίσης προβλέπεται ότι και για την υπαγωγή και αυτών των περιπτώσεων υποβάλλεται τόσο αίτηση όσο και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη καθώς και τεχνική έκθεση Μηχανικού. Στην παρ. 4 ορίζεται η κατηγορία 4 στην οποία περιλαµβάνονται οι περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό µεγαλύτερο του 40% τα πολεοδοµικά µεγέθη κάλυψης και δόµησης και σε ποσοστό µεγαλύτερο του 20% το πολεοδοµικό µέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδοµική άδεια.. εν συµπεριλαµβάνονται στην παρούσα περίπτωση και δεν εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου εφόσον βρίσκονται εντός προκηπίου ή ακαλύπτου χώρου. Οι ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές εξαιρούνται της κατεδάφισης οριστικά µετά την συµπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν.3843/2010 (Α' 62). Στην παρ. 5 ορίζεται η κατηγορία 5 στην οποία περιλαµβάνονται οι περιπτώσεις των αυθαιρέτων κατασκευών και εγκαταστάσεων του άρθρου 1 του παρόντος µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στην παρ. 19 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α 79) και των βασικών διατάξεων για τις απαγορεύσεις υπαγωγής εκτός των κατηγοριών 1-5, για τις οποίες αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων µετά την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος νόµου, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή

17 του ενιαίου ειδικού προστίµου. Επίσης προβλέπεται ότι εξαιρούνται της κατεδάφισης µόνον µετά την ολοκλήρωση του εκ των κειµένων διατάξεων χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού και εφόσον προβλεφθεί µε διάταξη νόµου ή την έκδοση Προεδρικού ιατάγµατος η διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση καθώς και η ειδική διαδικασία ένταξης αυτών στον πολεοδοµικό σχεδιασµό. Άρθρο 10 Στο άρθρο αυτό εισάγονται καινοτόµες και αδιάβλητες διαδικασίες µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος αναφορικά µε την διαδικασία υπαγωγής των αυθαιρέτων κτισµάτων ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσεων στις διατάξεις του παρόντος και την τήρηση και αποθήκευση των στοιχείων. Παράλληλα, εισάγονται διαδικασίες οι οποίες τελούν υπό τον έλεγχο της πολιτείας δια των οποίων αποµειώνεται ο χρόνος υπαγωγής µίας αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος, διευκολύνονται οι συναλλαγές και διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η δηµοσιότητα. Ειδικότερα στην παρ. 1 προβλέπεται ότι το σύνολο της διαδικασίας υπαγωγής αυθαιρεσιών στις διατάξεις του παρόντος νόµου διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά και δη στο πληροφοριακό σύστηµα του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος ή άλλης αρµόδιας δηµόσιας αρχής σε συνεργασία µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Στην παρ. 2 προβλέπεται η δηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την αποθήκευση αντιγράφων των στοιχείων των δηλώσεων αυθαιρέτων σε υποδοµές του ΥΠΕΚΑ ή άλλης αρµόδιας αρχής εποπτευόµενης από το ΥΠΕΚΑ ή την Κεντρική ιοίκηση. Επίσης προβλέπεται η περιοδική

18 ενηµέρωση των στοιχείων αυτών από το Τ.Ε.Ε ή τον κατά περίπτωση αρµόδιο χωρίς ουδεµία χρονική υστέρηση. Στην παρ.3 προβλέπεται επίσης η παράλληλη τήρηση στις υποδοµές του ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σύστηµα δηµιουργίας και διαχείρισης ψηφιακής ταυτότητας κτηρίων για την εφαρµογή του Ν. 3843/2010.», των δεδοµένων του πληροφοριακού συστήµατος υπαγωγής αυθαιρεσιών καθώς και τυχόν επιπλέον στοιχείων. Στην παρ.4. προβλέπεται για τις ανάγκες εξαγωγής ασφαλών συµπερασµάτων σχετικά µε την χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος και την καταγραφή των δράσεών, η εγκατάσταση στις υποδοµές του ΥΠΕΚΑ και του Τ.Ε.Ε δυναµικού συστήµατος αναφορών και γραφηµάτων για την λήψη επιχειρησιακών δεδοµένων. Επίσης προβλέπεται η ανά τρίµηνο παραγωγή από την αρµόδια για το πληροφοριακό σύστηµα αρχή δεικτών και στατιστικών τα οποία θα χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση της οικιστικής ανάπτυξης σε ειδικές περιοχές, τα οποία και θα γνωστοποιούνται στη συνέχεια στα καθ ύλην αρµόδια Υπουργεία. Τέλος προβλέπεται άµεσα σε αντίστοιχα συστήµατα του ΥΠΕΚΑ η µεταφορά και των δεδοµένων προηγούµενων δηλώσεων. Στην παρ. 5 προβλέπεται η περαιτέρω ανάπτυξη και η διαχείριση πληροφοριακού συστήµατος για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της ανωτέρω διαδικασίας εν όλω ή εν µέρει από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ή άλλη αρµόδια αρχή εποπτευόµενη από το ΥΠΕΚΑ, µε κάλυψη των αναγκαίων λειτουργικών εξόδων από το Πράσινο Ταµείο ή µέσω προγραµµάτων χρηµατοδότησης µετά από ειδική σύµβαση. Επίσης προβλέπεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

19 και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να θεσπίζεται διαφορετική διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθµιση του παρόντος και την καταβολή του ειδικού προστίµου διατήρησης, µε τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνολογιών, την απευθείας υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, στις αρµόδιες υπηρεσίες και την απευθείας έκδοση των πράξεων υπολογισµού των προστίµων και διατήρησης. Στην παρ. 6 ορίζεται ότι το ενιαίο ειδικό πρόστιµο της δηλούµενης κατασκευής θα υπολογίζεται µε ηλεκτρονική διαδικασία Άρθρο 11 Στο άρθρο αυτό ορίζονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης, το πρόσωπο που νοµιµοποιείται να υποβάλει την αίτηση υπαγωγής οριζόµενος ως «φερόµενος ιδιοκτήτης». Ειδικότερα προβλέπεται ότι Εξουσιοδοτηµένος µηχανικός εισάγει στο πληροφοριακό σύστηµα του παρόντος όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που αφορούν στην αυθαίρετη κατασκευή ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, συµπληρώνοντας τα φύλλα καταγραφής, το περιεχόµενο των οποίων ορίζεται στο Παράρτηµα του παρόντος νόµου καθώς και ότι για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόµου θα πρέπει να υποβληθούν τα σαφώς οριζόµενα στο άρθρο αυτό έγγραφα, τα οποία προβλέπεται ότι φυλάσσει ο ιδιοκτήτης και µετά την εισαγωγή τους στο πληροφοριακό σύστηµα Ειδική µνεία θα πρέπει να γίνει στην επίλυση που επέρχεται µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού δια της καινοτόµου προβλέψεως της δυνατότητας η αίτηση να δύναται να υποβληθεί από τον «φερόµενο ιδιοκτήτη», στην έννοια του

20 οποίου σαφώς αναφέρονται τα πρόσωπα τα οποία περιλαµβάνονται σ αυτήν, καθώς και ποίος υποβάλλει αίτηση στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν συγκύριοι ή συνδικαιούχοι στο ακίνητο Επίσης στις διατάξεις του άρθρου αυτού επιλύεται και η περίπτωση όπου έχει απολεσθεί ο φάκελος της οικοδοµικής άδειας και ορίζονται τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να προσκοµισθούν και ορίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειµένου να διερευνηθεί η νοµιµότητα του υφισταµένου κτιρίου µετά από υποβολή στην αρµόδια Υπηρεσία όµησης φακέλου αποτύπωσης κτιρίου ανεγερθέντος µε βάση την απολεσθείσα οικοδοµική άδεια Τέλος προβλέπεται ειδική ρύθµιση στο διενεργούµενο στατικό έλεγχο των παραβάσεων. Ειδικότερα, δια των ρυθµίσεων, απαιτείται εκτός των άλλων η υποβολή α)«ελτίου δοµικής τρωτότητας του φέροντος οργανισµού» σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β του παρόντος νόµου για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια µε επικρατούσα χρήση κατοικίας, τουριστικά καταλύµατα ή κτίρια, καθώς και για µεµονωµένες αυθαίρετες κατασκευές µε τις παραπάνω χρήσεις και β) Μελέτης στατικής επάρκειας για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως ενδεικτικά αναφέρονται κτίρια συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εµπορικά καταστήµατα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισµούς, δηµόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης, η οποία δύναται να υποβάλλεται εντός

21 προθεσµίας πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση πριν την συµπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου. Άρθρο 12 Στο άρθρο αυτό προβλέπονται ως προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου των πρόχειρων αυθαίρετων κατασκευών η µορφολογική και αισθητική ένταξή τους ως προς το σύνολο του κτιρίου αλλά και ως προς το δοµηµένο περιβάλλον του. Για το λόγο αυτό συστήνεται ειδική επιτροπή από την οποία εξετάζονται τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά και η οποία είναι και η µόνη αρµόδια να κρίνει την υπαγωγή ή όχι της κατασκευής. Ειδικότερα Στη παρ. 1 προβλέπεται η σύσταση τριµελούς ειδικής επιτροπής, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης, στην έδρα κάθε υπηρεσίας δόµησης και προσδιορίζονται τα µέλη αυτής τα οποία είναι αρχιτέκτονες µηχανικοί. Η επιτροπή αυτή µε απόφασή της κρίνει τη δυνατότητα υπαγωγής ή µη της πρόχειρης κατασκευής στις διατάξεις του παρόντος νόµου Στην παρ. 2 ορίζονται εξαιρέσεις, ήτοι οι περιπτώσεις που αποκλείονται να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, µε γνώµονα της εξαίρεσης τον τρόπο κατασκευής τους, το είδος και την ποιότητα των υλικών κατασκευής τους και δη κατασκευές στις οποίες τα υλικά είναι ασύνδετα µεταξύ τους και δεν συνάδει το κτίσµα µε την έννοια της µόνιµης κατασκευής ή/και στις οποίες η σφράγιση των ενώσεων των εξωτερικών επιφανειών µεταξύ τους και µε το δάπεδο δεν έχει γίνει µε τρόπο σταθερό και µόνιµο ή/και η κατάσταση, ή η

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» Αιτιολογική έκθεση

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» Αιτιολογική έκθεση ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» Α. Επί της αρχής : Αιτιολογική έκθεση Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, επιχειρείται να θεραπευθεί η χρόνια παθογένεια σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

και άλλες διατάξεις» Αιτιολογική έκθεση

και άλλες διατάξεις» Αιτιολογική έκθεση Σχέδιο Νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» Αιτιολογική έκθεση Ι. Επί της αρχής : 1. Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου, επιχειρείται να θεραπευθεί η χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης. Άρθρο 1

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης. Άρθρο 1 Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε

Διαβάστε περισσότερα

www.realestatenews.gr

www.realestatenews.gr Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Σχέδιο Νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δό- µησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» Ι. Επί της αρχής: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δό- µησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» Ι. Επί της αρχής: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δό- µησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» Ι. Επί της αρχής: Προς τη Βουλή των Ελλήνων 1. Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου,

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 2 εν υπάγονται στο νόμο: 1. Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης.

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 2 εν υπάγονται στο νόμο: 1. Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης. ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Άρθρο 1 Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο. Εξαιρούνται τα ακίνητα για τα οποία: 1.έχει περατωθεί η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ. υπουργειο περιβαλλοντοσ, ενεργειασ και κλιματικησ αλλαγησ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ. υπουργειο περιβαλλοντοσ, ενεργειασ και κλιματικησ αλλαγησ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ υπουργειο περιβαλλοντοσ, ενεργειασ και κλιματικησ αλλαγησ «αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης - περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» διανεμεται δωρεαν με τον ελευθερο τυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ. Ενημερωμένο με :

Ν.4178 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ. Ενημερωμένο με : Ν.4178 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Ενημερωμένο με : -Εγκύκλιο 3 (1/ 10 /2013) Κεφάλαιο Α - Οδηγίες, Διευκρινήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. -Εγκύκλιο 4 (3/ 12/ 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013)

Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013) Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013) Οδηγίες, Διευκρινήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α )

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013.. μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 25 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 5 2.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α' 249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

Σχέδιο Νόµου. κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α' 249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Σχέδιο Νόµου Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Oλο το σχέδιο για τα. Τι προβλέπει η νέα ρύθµιση, τα πρόστιµα, οι δόσεις, οι ποινές ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ

Oλο το σχέδιο για τα. Τι προβλέπει η νέα ρύθµιση, τα πρόστιµα, οι δόσεις, οι ποινές ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ TETAΡΤΗ 0 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 0 8 ΣΕΛΙ ΕΣ Oλο το σχέδιο για τα Μειώσεις προστίµων έως και 85% για τις ευπαθείς οµάδες. Aύξηση των δόσεων καταβολής προστίµων από 48 σε 60.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οικοδομική άδεια Ναι (α) Όχι (β) Υπέρβαση δόμησης έως 100 τ.μ. Όχι (γ) Υπέρβαση δόμησης από 100 έως 200 τ.μ Όχι (δ) Υπέρβαση δόμησης από 200 έως 500

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013*

Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* 1. Ερ. Τους ισόγειους βοηθητικούς χώρους πως τους αντιμετωπίζει ο 4178/13; Σαν χώρους με μειωμένο συντελεστή η όχι; Απ. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου ΥΠΕΧΩ Ε ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Ι. Γενικά Με την τροπολογία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο.

άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Σχέδιο νόµου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΦΚΑΚ & ΥΕΕΠ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/1995 - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_01-12-2008 1. Νοµοθετικό πλαίσιο Σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 2308/1995 όλοι όσοι έχουν εµπράγµατο ή

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης Δόµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Ζ, 1 Αυγούστου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 8

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 8 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Δεν υπάγονται στο νόμο:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Δεν υπάγονται στο νόμο: Δεν υπάγονται στο νόμο: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου δεν έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Δεν αίρεται το κύρος και η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Δεν υπάγονται στο νόμο:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Δεν υπάγονται στο νόμο: Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο. Εξαιρούνται τα ακίνητα για τα οποία: 1.έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

1 . 4178/2013 «.» 174 .. .

1 . 4178/2013 «.» 174        .. . Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ Ν. 4178/2013 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.» (ΦΕΚ 174 Α ) ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο διαπίστωσης των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση.

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Οι χώροι που περιλαμβάνονται στη «Ρύθμιση» αυτή είναι: - Ημιυπαίθριοι - Υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ 824. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, με αυθαιρεσίες σε όλους τους ορόφους έχει πραγματοποιηθεί σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Οι δύο ιδιοκτήτες επιθυμούν να ενταχθούν με μία αίτηση, ο έλεγχος για τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ OΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΣΕ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για πρόστιμα, νομιμοποιήσεις, δικαιοπραξίες

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ OΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΣΕ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για πρόστιμα, νομιμοποιήσεις, δικαιοπραξίες OΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 21 8 ΣΕΛΙΔΕΣ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ Ν/Σ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για πρόστιμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 273 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Αποφ. 2254/30-8-2013 ΦΕΚ Β 2184/ 5-9-2013 & Εγκύκλιος 3/1-10-13 (η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ 111026 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ Είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε τα ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα από το Υπουργείο, µε βάση την Εγκ.13/11 και τις Β & Γ Ερωτοαπαντήσεις που αναρτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος α) Γενική Διεύθυνση (στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11)

επιπτώσεις της : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) εκτίµηση & πολεοδοµικόςέλεγχος ήαλλιώς η ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ καιοι επιπτώσεις της στην ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΟΧΗ : συντάχθηκε πριν τους νόµους 3843/10 & 4014/11) ΠΑΠΩΤΗΣ ΑΡΗΣ Αγρ. Τοπογράφος µηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α 17-10-2011 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Με το Β Κεφάλαιο του Ν.4014/11 θεσµοθετήθηκε η διαδικασία δηλώσεων των αυθαιρέτων αλλά και η συµµετοχή των Μηχανικών στα συµβόλαια µε τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ Η εφαρµογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Η όλη διαδικασία αποτελείται από 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση, που

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Σχέδιο Νόμου Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Απαντήσεις σε Ερωτήµατα

Ηµερίδα Απαντήσεις σε Ερωτήµατα Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός και Απόφ.63234/19-12-12 για την εφαρµογή του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ.) Ηµερίδα 7-2-13 Απαντήσεις σε Ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178/ % /3 5; Ο

Ν.4178/ % /3 5; Ο 1265. Έχω πελάτη που του έγινε καταγγελία πριν αρκετά χρόνια για αυθαίρετη ισόγεια αποθήκη χρήσης ξυλουργικής. Τότε ήταν ξυλουργός σήμερα όμως έχει πάρει σύνταξη και η αποθήκη είναι μια απλή αποθήκη. i.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Αθήνα 26/9/2011 Αρ. Πρωτ. 41498 Ταχ. /νση: Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 4014/2011 ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 30/06/2012

Ο ΝΟΜΟΣ 4014/2011 ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 30/06/2012 Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 30/06/2012 1 Για την παρακολούθηση της παρουσίασης καλό είναι να διευκρινίσουμε ορισμένους όρους που θα εμφανίζονται παρακάτω συνεχώς. 2 1.-

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

579. Στην ερωτοαπάντηση 183 αναφέρετε ότι εφόσον το ποσοστό ιδιοκτησίας είναι διαφορετικό από το συντελεστή δόμησης που αντιστοιχεί σε κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, τότε λαμβάνουμε αυτό και όχι το ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ Άρθρο 23 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης 1. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Η 541. 4 17 < 23 23 17 Ν.4178/2013

Η 541. 4 17 < 23 23 17 Ν.4178/2013 531. Ως προς τον υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων ώστε να εκτιμηθεί ποια χρήση είναι η επικρατούσα σε κτίριο προ του 1975 υπολογίζεται το σύνολο των επιφανειών (νόμιμα και αυθαίρετα); Η απόληξη κλιμακοστασίου

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 5-12-2013 Αρ.πρωτ.815 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης- Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.»

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ Κωδικοποίηση Οδηγός του Πολίτη Αριθμ. ΠΟΛ. 1004 - ΦΕΚ B 2-02.01.2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ 594. Kτίσμα συνιδιόκτητο χωρίς καμία σύσταση ιδιοκτησίας. Μπορεί την υπαγωγή να την κάνει ένας εκ των συνιδιοκτητών που κατέχει ποσοστό συνιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 50% ή απαιτείται και η συναίνεση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός - Συνταξιούχος Πρώην ιευθύντρια ΟΚΚ ΥΠΕΧΩ Ε ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 3-9-2011 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ που ΗΛΩΘΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100 Fax 2310 883110 Ερωτήσεις 33 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Σε διαμέρισμα, στο οποίο υπάρχουν αυθαιρεσίες που έχουν ταχτοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1051240 / 385 /Α 0013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ. 13) ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 η. Προς όλους τους. Συµβολαιογράφους της χώρας. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση σε θέµατα πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 η. Προς όλους τους. Συµβολαιογράφους της χώρας. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση σε θέµατα πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, Αθήνα, 24 Μαρτίου 2016 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ. 156 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της

Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της (κείµενο βασισµένο σε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας) Με την κρινόµενη µήνυση, ο αιτών ζητεί αποδεκτώς την ακύρωση της ανακλητικής της οικοδοµικής άδειας πράξης του Προϊσταµένου του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 1. Στην εκτός σχεδίου περιοχή βιοµηχανικό κτίριο ή κτήριο γραφείωνκαταστηµάτων το οποίο έχει ανεγερθεί µε βάση οικοδοµική άδεια και έχει αλλάξει τη χρήση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Μπορούν να ισχύσουν ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ μηχανικών και ιδιοκτητών περί της αμοιβής επίβλεψης για άδειες που έχουν εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 95636085 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 11218/02.08.2012 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αποτελεί πεποίθηση για την ηγεσία του Υπουργείου ότι η συγκυρία που ανέδειξε την σημερινή κυβέρνηση, διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ι. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την προτεινόμενη διάταξη επιταχύνονται οι διαδικασίες που αφορούν στη διαθεσιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας.

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Q&As Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε) 1. Ποια ακίνητα χρεώνονται το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε;

Q&As Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε) 1. Ποια ακίνητα χρεώνονται το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε; Q&As Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε) 1. Ποια ακίνητα χρεώνονται το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε; Τα ηλεκτροδοτημένα ακίνητα που αφορούν οικιακή ή εμπορική χρήση και υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονοµικών κ.. Κουσελά πρός όλες τις εφορίες, τους συµβολαιογράφους και τα δικηγορικά γραφεία κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ Θεσσαλονίκη 1-3-2016 Αριθ.πρωτ.219 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ Με αφορμή την σημερινή εκδήλωση του Συλλόγου Αθηνών για το ΕΝΦΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10891/406 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα