Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013*"

Transcript

1 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* 1. Ερ. Τους ισόγειους βοηθητικούς χώρους πως τους αντιμετωπίζει ο 4178/13; Σαν χώρους με μειωμένο συντελεστή η όχι; Απ. Κατά τον ν. 4178/2013, οι ισόγειοι βοηθητικοί χώροι δε θεωρούνται χώροι μειωμένου συντελεστή. 2. Eρ. Στο άρθρο 18-παραγ. 6 του ν.4178/2013 αναφέρεται ότι για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου για όλους τους χώρους σε υπόγειες στάθμες, πατάρια και σοφίτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4067/2012, εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50%. Στο άρθρο 2 του ν.4067/2012 αναφέρεται ότι υπόγειο είναι όροφος του όποιου η οροφή δεν υπερβαίνει την απόσταση 1,20 μ από την οριστική στάθμη του εδάφους. Αυτό σημαίνει ότι σε ξεμπαζωμένα υπόγεια που μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης (που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των υπόγειων που μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης) δεν εφαρμόζεται ο μειωτικός συντελεστής 50%; Απ. Η διαπίστωση των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων, προκύπτει από τη σύγκριση της υπάρχουσας κατάστασης με τις εγκεκριμένες μελέτες της οικ. αδείας. Αυτό σημαίνει ότι ένα υπόγειο το οποίο κατασκευάστηκε σε στάθμη που όριζε η οικοδομική του άδεια, δεν έχει αυθαιρεσία για τη μη ολοκληρωμένη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του, παρά μόνο ενδεχομένως, για την αλλαγή χρήσης του. 3. Ερ. Στο ίδιο άρθρο του ν.4067/2012 αναφέρεται ότι πατάρι θεωρείται, εκτός των άλλων, ο χώρος που έχει συνολικό εμβαδό μικρότερο του 70% της επιφάνειας του υποκειμένου χώρου. Αυτό σημαίνει ότι σε πατάρια με εμβαδό μεγαλύτερο από 70% της επιφάνειας του υποκειμένου χώρου δεν εφαρμόζεται ο μειωτικός συντελεστής 50%; Στο ίδιο άρθρο του ν. 4067/2012 αναφέρεται ότι η σοφίτα ευρίσκεται εντος του ύψους της επικλινούς στέγης και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία. α) στην περίπτωση που έχουμε σοφίτα εντός του ύψους της επικλινούς στέγης, αλλά το ύψος αυτό της στέγης υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ύψος στέγης της περιοχής δεν εφαρμόζεται ο μειωτικός συντελεστής 50 %; β) στην περίπτωση που η σοφίτα δεν έχει πρόσβαση από τον υποκείμενο όροφο, αλλά από εξωτερικό κλιμακοστάσιο (είναι ανεξάρτητη ιδιοκτησία) δεν εφαρμόζεται ο μειωτικός συντελεστής 50%; Απ. Οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω χώρους όπως αυτοί περιγράφονται, δικαιούται το μειωτικό συντελεστή 0,50 μόνο εφόσον τελεί υπό τις προϋποθέσεις του ν. 4067/12. Αυτό αποτελεί υποχρέωση του μηχανικού να το διερευνήσει. 4. Ερ. Στον ν. 4014/2011 δεν υπήρχαν τέτοιοι περιορισμοί όσον αφορά τον ορισμό των χώρων υπόγειου-παταριού-σοφίτας (εξάλλου δεν υπήρχε τότε ο ν.4067/2012-νοκ που έχει σημαντικές διαφορές από τον γοκ όσον αφορά τον ορισμό αυτών των χώρων) με αποτέλεσμα να ταχτοποιηθούν τέτοιοι χώροι με τον ν. 4014/2011 (πολλοί από αυτούς και με εξόφληση του προστίμου) χωρίς τους ανωτέρω περιορισμούς. εάν θελήσουμε να μεταφέρουμε αυτές τις δηλώσεις του ν. 4014/2012 στον ν.4178/2013 και δεν ισχύει ο μειωτικός συντελεστής 50 % που αναφέρω παραπάνω, θα ανακαλύψουμε ότι τα πρόστιμα σύμφωνα με τον ν.4178/2013 είναι διπλάσια αυτών του ν.4014/2011 και αυτοί που ταχτοποίησαν τέτοιους χώρους με τον ν.4014/2011 καλούνται να πληρώσουν μεγάλα επιπλέον πρόστιμα με τον ν.4178/2013. Απ. Η απάντηση για το συγκεκριμένο ερώτημα δίνεται στην παράγραφο Β.2 της Εγκυκλίου 3 με αρ. πρωτ / , που αφορά την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων του ν. 4014/11 και πώς αυτές διεκπεραιώνονται με τις διατάξεις του ν. 4178/ Ερ. Η περίπτωση αυθαιρέτων κτισμάτων που κατασκευάστηκαν από κάποιον που είναι συνιδιοκτήτης σε γήπεδο (εκτός σχεδίου) με ποσοστό εξ αδιαιρέτου στο γήπεδο,

2 που στον ν.4014/2011 αντιμετωπίζονταν με τη σύνταξη τοπογραφικού όλου του γηπέδου και την αποτύπωση όλων των κτισμάτων (και των άλλων συνιδιοκτητών)- διαδικασία πρακτικώς ανεφάρμοστη, στον ν.4178/2013 αντιμετωπίζεται με το άρθρο 5; Σε αυτή την περίπτωση: α) αποτυπώνονται μόνον τα αυθαίρετα που κατασκευάστηκαν από τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη; β) πρέπει να συνταθεί τοπογραφικό όλου του γηπέδου η του τμήματος στο οποίο υπάρχουν οι αυθαίρετες κατασκευές του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη; γ) μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά είναι απαραίτητο να υποβληθεί και συμβολαιογραφικό προσύμφωνο συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών και διανομής ώστε να γίνει η υπαγωγή των αυθαιρέτων του στον ν.4178/2013; Απ. Εφόσον απαιτείται, συντάσσεται τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνεται το σύνολο των αυθαιρέτων της συνολικής ιδιοκτησίας. Κατόπιν ακολουθείται η διαδικασία κατά τα άρθρα 5, 11 κλπ. 6. Ερ. Χώρος μόνο με υπέρβαση ύψους πώς δηλώνεται; Χωρίς υπέρβαση δόμησης μόνο με υπέρβαση ύψους; Απ. Ναι και αποτελεί τη μοναδική περίπτωση όπου χρησιμοποιείται η επιλογή χωρίς υπέρβαση ύψους, στη λογισμική εφαρμογή. 7. Ερ. Για να ενταχθεί ένα διαμέρισμα μίας οικοδομής στην κατηγορία 4, αρκεί τα αυθαίρετα μέτρα του συγκεκριμένου διαμερίσματος να μην ξεπερνούν τα ποσοστά των υπερβάσεων που αναφέρει η συγκεκριμένη κατηγορία ή πρέπει να υπολογισθούν τα μέτρα όλων των διαμερισμάτων όλων των ορόφων? Απ. Ο έλεγχος, της ένταξης ή μη στην κατηγορία 4 του άρθρου 9 του ν. 4178/13, αφορά τη διηρημένη ιδιοκτησία (και για το σύνολο των αυθαιρέτων της, όπως αναφέρεται στη διάταξη), ενώ ο έλεγχος για το αν παραβιάζονται ή όχι τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης σε ποσοστό 40% και του ύψους σε ποσοστό 20% γίνεται σε σχέση με το μέρος των πολεοδομικών μεγεθών που έπρεπε να πληρούνται κατά την οικοδομική άδεια, αναγόμενο στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας εκάστου κυρίου. 8. Ερ. Ισόγειες αποθήκες πάνω από 15τμ υπολογίζονται με ΑΤΟΕ ή με υπέρβαση δόμησης και ως κύριος χώρος ή με τον μειωτικό συντελεστή 0,50? Απ. Στην κατηγορία 3 των μικρών αυθαίρετων κατασκευών εντάσσονται μόνο οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 του νόμου, λαμβάνοντας υπόψη και τις διευκρινίσεις της εγκυκλίου 3. Σε άλλη περίπτωση, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται κατά το άρθρο 18. Συγκεκριμένα, εφόσον οι παραβάσεις δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως 12 και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια, υπολογίζονται ως λοιπές παραβάσεις με τον αναλυτικό προϋπολογισμό του παραρτήματος του ν. 4178/13 (παρ. 5 α, άρθρ. 18, ν. 4178/13). 9. Ερ. Μπορούν οι μικροπαραβάσεις να μην ενταχθούν στην κατηγορία 3 αλλά να υπολογισθούν μαζί με τις λοιπές παραβάσεις; Απ. Όχι, υπολογίζονται χωριστά. 10. Ερ. Για τον προσδιορισμό των συντελεστών υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου, τα μεγέθη των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων μπορούν να συγκριθούν με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης που ίσχυαν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων; Απ. Για τον υπολογισμό των συντελεστών των τετραγωνιδίων, τα μεγέθη των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων συγκρίνονται με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή και σε περίπτωση συγκυριότητας ακινήτου με το μέρος των επιτρεπομένων μεγεθών που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας εκάστου συγκυρίου. 11. Ερ. Ο συμψηφισμός που ορίζεται με το άρθρο 20, σε περίπτωση ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου, ισχύει και για τα καταβληθέντα πρόστιμα με τους Ν.3775/09, Ν.3843/10 & Ν.4014/11 ή απαιτείται η υπαγωγή στο νέο Νόμο; Απ. Αναμένεται σχετική υπουργική Απόφαση.

3 12. Ερ. Ο χρόνος ανέγερσης των οικοδομών μέχρι την μπορεί να αποδειχθεί από αεροφωτογραφία, η αλλαγή χρήσης όμως ενός χώρου, η διαφορετική διαμερισμάτωση, το κλείσιμο ενός ΗΧ σε κτίριο με ΟΑ, η κατασκευή αυθαιρέτου στον ελεύθερο χώρο PILOTIS, η κατασκευή υπογείων τμημάτων κατ επέκταση άλλων κτιρίων κλπ με ποιο τρόπο είναι δυνατόν να αποδειχθεί, (ποια δημόσια έγγραφα φαντάστηκε ή του είπαν ότι μπορεί να διαθέτει ο ιδιοκτήτης), μιας και είναι απαραίτητη η διάθεση άλλων δημοσίων εγγράφων, για να μην υποχρεωθεί ο ιδιοκτήτης στον υπολογισμό του προστίμου με συντελεστή που προκύπτει από χρόνο κατασκευής Απ. Από το άρθρο 7 του ν. 4178/13 και την εγκύκλιο 3 που περιλαμβάνει σχετικές με το νόμο διευκρινήσεις, στην περίπτωση μη ύπαρξης φορολογικών ή άλλων στοιχείων για τις περιπτώσεις όπου οι αεροφωτογραφίες δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν ως απόδειξη παλαιότητας, δηλ. αυθαίρετη αλλαγή χρήσης αλλά και αναλογικά η κατασκευή αυθαίρετου παταριού, αυθαίρετου υπογείου και αυθαίρετη μετατροπή η/υ χώρου σε κλειστό χώρο κύριας χρήσης, προκύπτει ότι λαμβάνεται ως ημερομηνία για τον υπολογισμό του προστίμου η Ερ. Περίπτωση οικόπεδου όπου έχει κατασκευαστεί αυθαίρετη κατοικία 60 μ2 το έτος 1977 και υπάρχει τίτλος οριστικής μη κατεδάφισης με τον Ν.720/77. Το 1979 κατασκευάστηκε κατ επέκταση αυτής της κατοικίας αυθαίρετο τμήμα 25 μ2. Τον Μάρτιο του 2011 εντός του ιδίου οικοπέδου κατασκευάστηκε κτίσμα αυτοτελής κατασκευή 10 μ2, και μία πέργκολα. Οι προϋποθέσεις της κατηγορίας 2 στην δήλωση αυτή θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν για το αυθαίρετο τμήμα των 25μ2 που κατασκευάστηκε αποδεδειγμένα με αεροφωτογραφίες το Απ. Καταρχήν, σύμφωνα με την παρ. Β του άρθρου 9, του ν, 4178/13, «δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας κατηγορίας στην περίπτωση που στο ακίνητο ή στην αυτοτελή ιδιοκτησία υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μεταγενέστερα του έτους 1983.». Στο εν λόγω άρθρο, δεν εξαιρείται κανενός είδους κατασκευή, όπως π.χ η πέργκολα που κατασκευάστηκε το 2011, στο παράδειγμά σας. Για την ορθότερη αντιμετώπιση του θέματός σας, απαιτούνται περεταίρω διευκρινίσεις σχετικά με το ισχύον ιδιοκτησιακό καθεστώς στο οικόπεδο. 14. Ερ. Παρακαλώ θα ήθελα να μου απαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση σχετικά με τον ν.4178/2013. Μια συνολικά αυθαίρετη κατασκευή (χωρίς οικοδομική άδεια) που κατασκευάστηκε μετά την στην οποία έγινε καταγγελία και κοινοποιήθηκαν τα πρόστιμα στον ιδιοκτήτη από την υπηρεσία δόμησης μπορεί μετά την πληρωμή των προστίμων να νομιμοποιηθεί με την έκδοση άδειας δόμησης η είναι κατεδαφιστέα; Το άρθρο 38-παραγρ. 1 του ανωτέρω νομού αναφέρει ότι είναι κατεδαφιστέα, ενώ το άρθρο 48-παραγρ. 6 του ανωτέρω νόμου που αντικαθιστά το άρθρο 4 του ν.4067/2012 αναφέρει ότι, εάν τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις η αυτές που ίσχυαν κατά τον χρόνο κατασκευής της, είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί ύστερα από έκδοση άδειας δόμησης οπότε παύει να είναι αυθαίρετη και κατεδαφιστέα. σε αυτό συνηγορεί και το άρθρο 26-παραγρ. 1β του ν.4178/2013. η περίπτωση μου είναι μια περίφραξη αγροτεμάχιου που κατασκευάστηκε χωρίς άδεια δόμησης το έτος Παρακαλώ απαντήστε μου τι από τα δυο ισχύει. Απ. Για τα μετά την αυθαίρετα, εφόσον είναι σύννομα σύμφωνα με τις ισχύουσες ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής τους, πολεοδομικές διατάξεις πληρώνοντας και τα πρόστιμα που τους αναλογούν (άρθρο 26, ν. 4178/13), δύνανται να νομιμοποιηθούν. Αφού νομιμοποιηθούν, σταματούν τα πρόστιμα διατήρησής τους όπως αυτά ορίζονται από το ν. 4178/2013. Ότι δε δύναται να νομιμοποιηθεί, χαρακτηρίζεται ως κατεδαφιστέο.

4 15. Ερ. Από πότε έως πότε (έναρξη και λήξη ημερομηνίας) θα μπορούμε να υποβάλουμε αίτηση ιδιοκτητών ακινήτων που μπήκαν στην ρύθμιση με τον παλαιότερο νομό 4014/11 προκειμένου να ενταθούν στον νέο; Πρέπει να ξαναγίνει υπολογισμός προστίμων με τον νέο νόμο σε ιδιοκτήτες που έκαναν την τακτοποίηση με τον 4014/11? θα προκύψουν διαφορές οι οποίες είτε θα αποζημιώνονται είτε θα πρέπει να κάνουν κάποια επιπλέον καταβολή; Θα χρειάζεται στατικός έλεγχος κτιρίων και αν ναι πώς και σε ποιές περιπτώσεις; Ο υπολογισμός του προστίμου θα γίνεται με βάση όλο το εμβαδόν του οικοπέδου ή με βάση το ποσοστού του οικοπέδου που αναλογεί στον εκάστοτε ιδιοκτήτη που μπαίνει στον νόμο; Τι γίνεται με αεροφωτογραφίες οικοπέδων και ακινήτων; Απ. Τις σχετικές πληροφορίες θα αναζητήσετε στο ν. 4178/2013, αλλά και την εγκύκλιο 3, με αρ / Ερ. Σύμφωνα με το αρθ.9 οι κατασκευές που βρίσκονται εντός προκηπίου (π.χ. στέγαστρο) δεν μπορούν να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις που έχουν υπαχθεί στον ν4014; Απ. Ρυθμίζονται μόνο για 30 χρόνια. 17. Ερ. Σχετικά με το σύστημα των αεροφωτογραφιών είναι δυνατή η παραγγελία σύμφωνα με το ν.4178/2013 και αν όχι πότε θα είναι ώστε να προχωρήσουν σε ρύθμιση περιπτώσεις που επείγουν; Απ. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη η σχετική λειτουργία. έως τότε για σχετικές δηλώσεις θα πιστοποιείτε την παλαιότητα με τους όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του ν. 4178/13 καθώς και την εγκύκλιο 3 με αρ. πρ / Ερ. Σε οικοδομή με αποκλειστική χρήση κατοικίας, ο υπόγειος αποθηκευτικός χώρος έχει αλλάξει χρήση σε εμπορικό κατάστημα. σύμφωνα με το νόμο δεν απαιτείται τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον η/μ έλεγχο του πίνακα των γειώσεων κ.λ.π., όταν όλο το κτίριο έχει χρήση κατοικίας, παρόλα αυτά το λογισμικό του ΤΕΕ το θεωρεί απαραίτητο για την πληρότητα του φακέλου. τι ισχύει ; Απ. Απαιτείται η σχετική έκθεση. 19. Ερ. Στον τελευταίο όροφο οικοδομής υπάρχει δώμα το οποίο αποτελεί οριζόντια ιδιοκτησία με ποσοστό κυριότητας επί του οικοπέδου. η προσθήκη κατ επέκταση του δώματος δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη μόνο ή απαιτείται και συναίνεση από τους υπολοίπους συνιδιοκτήτες της οικοδομής; Σε περίπτωση που έχει ο ίδιος ιδιοκτήτης του δώματος και όλο το δικαίωμα του αέρα τι ισχύει; Απ. Απαιτείται η συναίνεση των συνιδιοκτητών εκτός από την περίπτωση που η κατ επέκταση προσθήκη του δώματος έλαβε χώρα σε χώρο αποκλειστικής χρήσης του δηλούντα. 20. Ερ. Αυθαίρετη κατασκευή υπογείου εντός του νομίμου περιγράμματος, που δεν προβλεπόταν στην άδεια (όχι αλλαγή χρήσης υπόγειας αποθήκης) πως μπορεί να αποδειχθεί με αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα; 21. Ερ. Πώς διαπιστώνεται από δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες στην περίπτωση τμήματος οριζόντιας ιδιοκτησίας (π.χ. κλεισμένος ημιυπαίθριος ή εξώστης ο οποίος δεν φαίνεται σε αεροφωτογραφία). Απ. (ερ. 20 και 21). βλ. άρθρο 7, ν. 4178/ Ερ. Στην κατηγορία 1, στην έννοια της «αποκλειστικής χρήσης κατοικίας» συμπεριλαμβάνεται και η συνύπαρξη μικρών καταστημάτων; Δηλαδή, στους προϋφιστάμενους του 1923 οικισμούς και στους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων τα περισσότερα παλαιά οικήματα, προϋφιστάμενα του 1975, είναι κατοικίες με μικρά καταστήματα στα ισόγεια. Οι αυθαιρεσίες αυτών των οικημάτων δεν θα είναι κατηγορία 1; Απ. Όταν υπάρχουν καταστήματα στο κτίριο, δεν επιτρέπεται η ένταξη σε αυτήν την κατηγορία. Απαίτηση για την ένταξη σε αυτή την κατηγορία, αποτελεί η αποκλειστική χρήση του κτιρίου να είναι κατοικία (εντάσσονται και βοηθητικοί χώροι που άλλαξαν χρήση σε κύριους με χρήση κατοικίας).

5 23. Ερ. Αναφορικά με την αίτηση, στον νόμο αναφέρεται: «σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ επιλογή του ιδιοκτήτη, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης». δηλαδή αν ο ίδιος ιδιοκτήτης έχει περισσότερες από μία οριζόντιες ιδιοκτησίες σε μία οικοδομή μπορεί να τις εντάξει με μία αίτηση όλες μαζί; και αν ναι, για ποια απ όλες θα εκδοθεί η βεβαίωση νομιμότητας στο τέλος; 24. Απ. Πράγματι, στον ν. 4178/13, αν ο ιδιοκτήτης έχει περισσότερες από μία ιδιοκτησίες, μπορεί να επιλέξει αν θα τις δηλώσει όλες μαζί ή κάθε μία μεμονωμένα, προβαίνοντας κατά περίπτωση σε συγκρίσεις των πολεοδομικών μεγεθών, με μεγέθη αναγόμενα στο άθροισμα των ποσοστών ή το ποσοστό συνιδιοκτησίας, αντίστοιχα. Σε ότι αφορά την έκδοση βεβαίωσης, βλ. άρθρ. 3, ν. 4178/ Ερ. Σε δήλωση του ν. 4014/2011, για την οποία έχει πληρωθεί παράβολο «για έκδοση οικοδομικής άδειας» (η οποία δεν έχει ακόμη εκδοθεί), και με βάση το ν. 4178/2013, το ακίνητο παίρνει «οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση» με το ποσό του παραβόλου, είναι δυνατή η παραπάνω τροποποίηση της δήλωσης ή είναι απαραίτητη έκδοση της οικοδομικής άδειας; Απ. Η οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση με τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος - δίδεται στα προς ρύθμιση αυθαίρετα. 26. Ερ. Ιδιοκτήτης που έχει υπαχθεί στον ν.4014/11 με ολοκληρωμένη υπαγωγή, εάν υπαχθεί στον 4178/13 και επαναϋπολογίζοντας τα πρόστιμα προκύψει διαφορά στα πρόστιμα, η διαφορά επιστρέφεται; Απ. Με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι περιπτώσεις και η διαδικασία τυχόν επιστροφής προστίμων, όταν το πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το νέο νόμο είναι μικρότερο του ποσού που έχει καταβληθεί για την ολοκληρωμένη πράξη υπαγωγής. 27. Ερ. Ιδιοκτήτης που έχει υπαχθεί στον ν.4014/11 με προσωρινή υπαγωγή, εάν υπαχθεί στον 4178/13 και επαναϋπολογίζοντας τα πρόστιμα προκύψει διαφορά στα πρόστιμα, η διαφορά επιστρέφεται; Απ. Όταν από τη μεταφορά των στοιχείων το πρόστιμο που υπολογίζεται με το νέο νόμο είναι μικρότερο από αυτό της πράξης υπαγωγής, οι προς καταβολή επόμενες δόσεις αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το νέο υπολογισμό προστίμου. 28. Ερ. Κτίσμα έχει ανεγερθεί με βάση οικοδομική άδεια όπου αναγράφεται «ο οικισμός στερείται ρυμοτομικού σχεδίου» με όρους δόμησης εντός σχεδίου και εφάπτεται των ορίων του οικοπέδου. Σήμερα μετά την οριοθέτηση του οικισμού το ακίνητο είναι εκτός σχεδίου. Πως ελέγχεται η νομιμότητα των κτισμάτων σαν εντός σχεδίου όπως εκδόθηκε η άδεια ή σαν εκτός σχεδίου που είναι σήμερα? Απ. Οι αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης, διαπιστώνονται συγκρίνοντας την πραγματική κατάσταση με τις εγκεκριμένες μελέτες. Επίσης, στις διευκρινίσεις σχετικά με τους συντελεστές τετραγωνιδίων στο παράρτημα του ν. 4178/13, αναφέρονται οι περιπτώσεις όπου στο σχετικό πεδίο σημειώνεται η ύπαρξη ή όχι οικοδομικής άδειας, κατά περίπτωση. 29. Ερ. Για τον υπολογισμό του προστίμου με αναλυτικό προϋπολογισμό κατηγοριοποιούνται οι αυθαιρεσίες και συντάσσεται προϋπολογισμός ανά κατηγορία ή γίνεται ένας συνολικός προϋπολογισμός για όλες τις κατηγορίες; Απ. Δεν κατηγοριοποιούνται οι αυθαιρεσίες. 30. Ερ. Στο άρθρο 3 παρ. 1 περ. ι του νόμου αναφέρεται ότι δεν απαιτείται τοπογραφικό εκτός των άλλων στις περιπτώσεις που έχει γίνει συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών. αφορά μόνον την περίπτωση πράξης σύστασης ή και συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης; Ομοίως στο άρθρο 11, παρ. 6 περ. ιv για τα σχέδια κτισμάτων με ο.α. πριν την γίνεται και πάλι αναφορά σε σχέδια που

6 προσαρτήθηκαν σε συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών. αφορά και αυτό μόνον πράξεις σύστασης ιδιοκτησιών ή και συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης; Απ. Πράγματι, αναφέρονται μόνο οι συμβολαιογραφικές πράξεις σύσταση ιδιοκτησίας. 31. Ερ. ο υπολογισμός των συντελεστών επιβάρυνσης γίνεται υποχρεωτικά με τους ισχύοντες όρους δόμησης ή μπορεί να γίνει και με τους όρους δόμησης κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας? Απ. για των υπολογισμό των συντελεστών τετραγωνιδίων, τα μεγέθη των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων, συγκρίνονται με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή και σε περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου, με το μέρος που αντιστοιχεί στο ποσοστό ιδιοκτησίας στην οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18, του ν. 4178/ Ερ. Σε 5όροφη οικοδομή κατοικιών με ισόγειο κατάστημα, εμείς εξετάζουμε το κατάστημα, το οποίο έχει αλλάξει χρήση καθώς και ο υπόγειος αποθηκευτικός χώρος σε κατάστημα. όσον αφορά τη στατική επάρκεια που ανήκει; Σε κάποια απ τις κατηγορίες τρωτότητας ή στη μελέτη στατικής επάρκειας; Απ. Επικρατούσα χρήση είναι η χρήση που καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της επιφάνειας των υφιστάμενων χρήσεων (νομίμων και αυθαιρέτων), μη συμπεριλαμβάνοντας κοινόχρηστους χώρους και κλιμακοστάσια. έτσι επιλέγεται κατά περίπτωση έλεγχος τρωτότητας ή υποχρέωση ελέγχου στατικής επάρκειας. 33. Ερ. Σε οριζόντια διαμερισματοποίηση, που αποτελείται από 5 διαμερίσματα 25τ.μ. το καθένα, με κοινό ιδιοκτήτη, η νομιμοποίηση των διαμερισμάτων θα γίνει μια φορά εφόσον υπάρχει ένας ιδιοκτήτης, δηλ 500 ευρώ για ολόκληρο τον όροφο που αποτελείται από 5 διαμερίσματα ή κάθε διαμέρισμα και προστίμου δηλ 5 διαμερίσματα επί 500 ευρώ, 2500 ευρώ ο όροφος; Απ. Καταβάλλεται παράβολο 500 ανά όροφο και την αίτηση υποβάλλει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης διαμερίσματος. σε περίπτωση που η αποτύπωση του ορόφου έχει γίνει με τη συναίνεση των λοιπών ιδιοκτητών διαμερισμάτων του ορόφου η υπαγωγή καλύπτει και αυτούς (στην περίπτωση που υπάρχουν και λοιποί συνιδιοκτήτες). 34. Ερ. Το ξεμπάζωμα υπογείου χώρου που διαπιστώνεται από αεροφωτογραφία, μπορεί να είναι αποδεικτικό για τον χρόνο αλλαγής χρήσης του υπογείου; Απ. Όχι, δεν μπορεί Ερ. Αν κάποιος έχει δηλώσει το ακίνητό του στο Ε9 σε παρελθόντα έτη αποτελεί αυτό αποδεικτικό στοιχείο παλαιότητας ανεξάρτητα αν τα τετραγωνικά του Ε9 συμφωνούν με τα τετραγωνικά του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας που ελέγξαμε κατά την αυτοψία μας; κι αν ακόμη συμφωνούν 100% τότε είναι αποδεικτικό παλαιότητας δεδομένου ότι το περίγραμμα μπορεί να άλλαξε αλλά τα τετραγωνικά να παραμένουν ίδια. Απ. Το φορολογικό έγγραφο μπορεί να αποτελεί αποδεικτικό παλαιότητας. Επίσης κατά την υποβολή του Ε9, δεν επισυνάπτουμε σχέδια. Στην περίπτωση αυτή από την αεροφωτογραφία ενδεχομένως να προέκυπτε η αλλαγή περιγράμματος του κτίσματος. 36. Ερ. Αποθήκες στην ταράτσα κτιρίου θεωρούνται ως χώρος κύριας ή βοηθητικής χρήσης; Απ. Δεν παίρνουν μειωτικό συντελεστή. 37. Ερ. Κτίρια που κατασκευάστηκαν το 1926 και μνημονεύονται ως κτίρια του 1926 σε σχετική άδεια του 1968, χωρίς λοιπά δικαιολογητικά (πλην της αποτύπωσης του 68 όπου και αποτυπώνονται στους χάρτες της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου) οφείλουν να υπαχθούν στον 4178 ;

7 Απ. Εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά παλαιότητας όπως ορίζει ο νόμος, ως προϋφιστάμενο του 55, εξαιρείται από την υποχρέωση υπαγωγής στο ν. 4178/13, για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης. 38. Ερ. Εφόσον σε ένα διαμέρισμα έχει τακτοποιηθεί η/χ με τον 3843 και αυθαίρετος χώρος με τον 4014, υπάρχει η δυνατότητα να περαστούν και οι δύο αυτοί χώροι στον 4178 ώστε να είναι τακτοποιημένοι ισοβίως εφόσον βέβαια το άθροισμα τους δεν υπερβαίνει το 40% της επιτρεπόμενης δόμησης; Απ. Μπορούν να ενταχθούν, με επιλογή της κατάλληλης κατηγορίας και με τις προϋποθέσεις του νόμου. 39. Ερ. Σε ακίνητο εκτός σχεδίου με άδεια προ του 1975 που θα υποβληθεί στον ν.4178/2013 για αυθαίρετες αποθήκες (επίσης προ 1975) μπορεί εκ των υστέρων να εκδοθεί άδεια δόμησης π.χ για κατασκευή νέας ισόγειας αποθήκης και περίφραξης; διότι στην παράγραφο 5 του άρθρου 25 δεν αναφέρεται κάτι σχετικό. Απ. Η παρ. 5 του άρθρου 25, αφορά εργασίες που επιτρέπονται στις αυθαίρετες κατασκευές. στο αγροτεμάχιο, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις όρων, περιορισμών, χρήσεων κλπ. μπορούν να εκδοθούν άδειες δόμησης κατά τις κείμενες διατάξεις. 40. Ερ. Όσον αφορά υπαγωγές δημοσίων κτιρίων και συγκεκριμένα: - κτιρίων ο.τ.α ( γυμναστήρια, αίθουσα εκδηλώσεων που εκτελέστηκαν με δημόσιο διαγωνισμό με διαθέσιμες τις μελέτες αλλά χωρίς ποτέ να εκδοθεί οικ. άδεια) και - κτιρίων (γραφεία, αίθουσες κωπηλασίας, αίθουσες αποθήκευσης σκαφών κ.λ.π.) της γενικής γραμματείας αθλητισμού σε παραχωρημένο κτήμα της κτηματικής υπηρεσίας υπάρχει υποχρέωση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας; Θα δοθούν διευκρινίσεις-ελαφρύνσεις για όσα έχουν κατασκευαστεί με δημόσιο διαγωνισμό? Απ. Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση. 41. Ερ. Πληρωμή παραβόλου την τελευταία ημέρα του εξαμήνου. τι διάστημα ισχύει για την εφάπαξ καταβολή του προστίμου? Απ. Ισχύει υποχρέωση καταβολής μέχρι τη λήξη της τελευταίας εργάσιμης μέρας του εξαμήνου. 42. Ερ. Πενταόροφη οικοδομή με οικοδομική άδεια στην αυθαίρετη προσθήκη κατ επέκταση ισόγειου χώρου, παίρνω υπέρβαση δόμησης, υπέρβαση κάλυψης. υπέρβαση ύψους παίρνω? Απ. Ναι 43. Ερ. Εκδόθηκε ο.α. για κτίριο βιοτεχνίας εκτός σχεδίου συνολικής επιφάνειας ορόφων ε=2000τμ., υπογείου 800τμ. και κάλυψης ε=800τμ. το οποίο μετά λειτούργησε ως κατάστημα (χωρίς να παραβιάζονται τα μεγέθη της ο.α.) η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση για κατάστημα στο αγροτεμάχιο είναι 600τμ. και η κάλυψη είναι 580τμ. λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 19 παρ. 5 του 4178/13: Για την επιφάνεια: =1400τμ., πλην του συντελεστή αλλαγής χρήσης θα υπολογιστεί και υπέρβαση δόμησης; Εξετάζουμε την υπέρβαση κάλυψης που θεωρητικά προκύπτει σε σχέση με τα διαφορετικά επιτρεπόμενα μεγέθη που ισχύουν για τα καταστήματα; Απ. Για αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, από κύρια σε κύρια, εντός νομίμου περιγράμματος, στις περιπτώσεις όπου επέρχεται αύξηση του συντελεστή δόμησης, υπολογίζεται ο συντελεστής αλλαγής χρήσης (εκτός των υπολοίπων συντελεστών) για την επιπλέον της επιτρεπόμενης, σύμφωνα με τη νέα χρήση, επιφάνεια. Στο υπόλοιπο τμήμα (δηλ. την επιφάνεια μέχρι του εμβαδού που επιτρέπεται από τη νέα χρήση) η αλλαγή χρήσης, από κύρια σε κύρια, υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό. 44. Ερ. Με ποιο τρόπο δηλώνεται αυθαίρετη κοινόχρηστη κατασκευή που έχει εκτελεστεί σε κοινόχρηστο χώρο του οικοπέδου. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο με οικοδομική άδεια και έχουν συσταθεί οριζόντιες ιδιοκτησίες. Η αυθαίρετη κατασκευή είναι

8 ανελκυστήρας και χρησιμοποιείται από όλους τους συνιδιοκτήτες. Ποιος υποβάλει την αίτηση, και με ποιο ποσοστό της επιτρεπόμενης δόμησης και κάλυψης συγκρίνονται οι υπερβάσεις; Απ. Κατά τον. 4178/13, την αίτηση υποβάλλουν οι συνιδιοκτήτες, με συναίνεση βάσει κανονισμού οροφοκτησίας ή απλής πλειοψηφίας, ή νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών. Το ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οποίο ανάγονται τα επιτρεπόμενα μεγέθη που ισχύουν σήμερα, ώστε συγκρινόμενα με τις αυθαίρετες ποσότητες να προκύψουν οι συντελεστές των τετραγωνιδίων για τον υπολογισμό των προστίμων είναι, το άθροισμα των ποσοστών των συνιδιοκτητών, δηλ. το 100%.

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/2017 ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/2017 ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/2017 ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Αγαπητοί συνάδελφοι Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό σημείωμα για τη μετάβαση από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100 Fax 2310 883110 Ερωτήσεις 35 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Ερώτημα σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 2, (παρ. 5 & 6), της

Διαβάστε περισσότερα

Αυθαίρετα: Η μετάβαση από τον παλιό στο νέο νόμο- Οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά

Αυθαίρετα: Η μετάβαση από τον παλιό στο νέο νόμο- Οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά Αυθαίρετα: Η μετάβαση από τον παλιό στο νέο νόμο- Οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά Oι προθεσμίες Σύμφωνα με το νέο νόμο για τις προθεσμίες ολοκλήρωσης των διαδικασιών υπαγωγής προβλέπεται ότι: Ο μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ 824. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, με αυθαιρεσίες σε όλους τους ορόφους έχει πραγματοποιηθεί σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Οι δύο ιδιοκτήτες επιθυμούν να ενταχθούν με μία αίτηση, ο έλεγχος για τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα θέµατα που προκύπτουν από την εγκύκλιο 13/11, τις οδηγίες και τα παραδείγµατα, είναι:

Τα νέα θέµατα που προκύπτουν από την εγκύκλιο 13/11, τις οδηγίες και τα παραδείγµατα, είναι: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ µε βάση την Εγκ.13/11 Τα νέα θέµατα που προκύπτουν από την εγκύκλιο 13/11, τις οδηγίες και τα παραδείγµατα, είναι: Α. Από το κείµενο της Εγκ.13/11 1. (Α.Ι.1) Κάθε αυθαίρετη κατασκευή που εµπίπτει

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση.

Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Με το Ν3843/10 που έχει τεθεί σε ισχύ δίνεται το δικαίωμα «Ρύθμισης» των χώρων ενός κτιρίου που έχουν παρανόμως αλλάξει χρήση. Οι χώροι που περιλαμβάνονται στη «Ρύθμιση» αυτή είναι: - Ημιυπαίθριοι - Υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

Η 541. 4 17 < 23 23 17 Ν.4178/2013

Η 541. 4 17 < 23 23 17 Ν.4178/2013 531. Ως προς τον υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων ώστε να εκτιμηθεί ποια χρήση είναι η επικρατούσα σε κτίριο προ του 1975 υπολογίζεται το σύνολο των επιφανειών (νόμιμα και αυθαίρετα); Η απόληξη κλιμακοστασίου

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178/ % /3 5; Ο

Ν.4178/ % /3 5; Ο 1265. Έχω πελάτη που του έγινε καταγγελία πριν αρκετά χρόνια για αυθαίρετη ισόγεια αποθήκη χρήσης ξυλουργικής. Τότε ήταν ξυλουργός σήμερα όμως έχει πάρει σύνταξη και η αποθήκη είναι μια απλή αποθήκη. i.

Διαβάστε περισσότερα

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ 594. Kτίσμα συνιδιόκτητο χωρίς καμία σύσταση ιδιοκτησίας. Μπορεί την υπαγωγή να την κάνει ένας εκ των συνιδιοκτητών που κατέχει ποσοστό συνιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 50% ή απαιτείται και η συναίνεση όλων

Διαβάστε περισσότερα

45. Στην κύρια και μοναδική κατοικία όταν υπάρχουν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από τα 70m 2, είτε έχει τέκνα είτε όχι ο ιδιοκτήτης, υπολογίζονται σε άλλο φύλλο καταγραφής με την επιπλέον επιφάνεια να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

579. Στην ερωτοαπάντηση 183 αναφέρετε ότι εφόσον το ποσοστό ιδιοκτησίας είναι διαφορετικό από το συντελεστή δόμησης που αντιστοιχεί σε κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, τότε λαμβάνουμε αυτό και όχι το ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Εκτιμήσεων Ακίνητης Περιουσίας, ΣΠΜΕ, 2018 Ν. 4495/2017

Σεμινάριο Εκτιμήσεων Ακίνητης Περιουσίας, ΣΠΜΕ, 2018 Ν. 4495/2017 Σεμινάριο Εκτιμήσεων Ακίνητης Περιουσίας, ΣΠΜΕ, 2018 Ν. 4495/2017 Στις εκτιμήσεις, ερχόμαστε συχνά αντιμέτωποι με αυθαίρετες κατασκευές, είτε τμήματα αυθαιρέτων επί νομίμων επιφανειών είτε και εξ ολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΚ 439. 381 4014/11, 4178/13". "Η

ΔΟΚΚ 439. 381 4014/11, 4178/13. Η 437. Αυθαίρετο σε εκτός σχεδίου περιοχή η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο μετά την εφαρμογή του Ν4178/13 και στην οποία δεν έχει γίνει η πράξη εφαρμογής, για τον υπολογισμό των τετραγωνιδίων πχ απόσταση Δ πως

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ)

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ) 468. Τμήμα κτιρίου 10m 2 εμπίπτει εντός ζώνης διάστασης 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A - ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A - ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A - ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 Οικοδομική [_ Ναι (α) I I Όχι (β) άδεια 2 Εντός I Ναι (α) Όχι (β) Πρόχειρη κατασκευή* σχεδίου ή I οικισμού 1 Τύπος κτιρίου (ν) Ιδιωτικό Δημόσιο Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1. Οικοδομική άδεια Ναι (α) Όχι (β) Υπέρβαση δόμησης έως 100 τ.μ. Όχι (γ) Υπέρβαση δόμησης από 100 έως 200 τ.μ Όχι (δ) Υπέρβαση δόμησης από 200 έως 500

Διαβάστε περισσότερα

575. 1990 1994 1951. Η

575. 1990 1994 1951. Η 556. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Το υπόγειο και το ισόγειο, είναι μεν δυο ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, αλλά ενός ιδιοκτήτη. Ο α` όροφος επίσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδοµική άδεια. Τα δικαιολογητικά εξαρτώνται από την κατηγορία.

Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδοµική άδεια. Τα δικαιολογητικά εξαρτώνται από την κατηγορία. 340. Σε περίπτωση νομιμοποίησης υπερβάσεων με τον νόμο Ν4178 (δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 23) σε οικοδομή με οικοδομική άδεια, εκτός από το παράβολο που θα πληρωθεί με βάση τα τετραγωνικά των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

1229. Σε ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 40τ.μ. υπάρχει προσαρτημένο αυθαίρετο πατάρι 30τ.μ., το οποίο πατάρι είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο

1229. Σε ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 40τ.μ. υπάρχει προσαρτημένο αυθαίρετο πατάρι 30τ.μ., το οποίο πατάρι είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο 1229. Σε ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 40τ.μ. υπάρχει προσαρτημένο αυθαίρετο πατάρι 30τ.μ., το οποίο πατάρι είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα (πλάκα και δοκοί μονολιθικά συνδεδεμένα με τον φέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ 111026 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ Είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε τα ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα από το Υπουργείο, µε βάση την Εγκ.13/11 και τις Β & Γ Ερωτοαπαντήσεις που αναρτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και 216. Έχω για έλεγχο αυθαιρεσιών ανεξάρτητη από το υπόλοιπο συγκρότημα μεζονέτα αποτελούμενη από ισόγειο, υπόγειο και όροφο με 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή 2 οριζόντιες σε ισόγειο και υπόγειο και ένα

Διαβάστε περισσότερα

1637. Άδεια επισκευής πυρόπληκτου ή σεισμοπλήκτου νομιμοποιεί το υπάρχων κτίριο;. Όχι.

1637. Άδεια επισκευής πυρόπληκτου ή σεισμοπλήκτου νομιμοποιεί το υπάρχων κτίριο;. Όχι. 1628. Σε οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως έχει γίνει σύσταση 4 καθέτων συνιδιοκτησιών. Όλες οι κάθετες ιδιοκτησίες έχουν οικοδομηθεί και όλα τα κτίρια σε αυτές έχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Τα κτίρια στις

Διαβάστε περισσότερα

1965 " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ"

1965  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 162. Μια δήλωση του Ν.4014 που έχει καταβάλει το παράβολο (αρχική υποβολή) όταν μεταφερθεί στον Ν.4178 δεν έχει δικαίωμα στην εφάπαξ πληρωμή; (απάντηση 100). Μήπως πρέπει να υποβληθεί εκ νέου για να έχει

Διαβάστε περισσότερα

(Ν.4495/2017)

(Ν.4495/2017) 1764. Σε περίπτωση ύπαρξης άδειας προσκομίζεται νέα τομή της αυθαίρετης κατασκευής, ή επί των αντιγράφων των σχεδίων των τομών της αδείας σχεδιάζεται η αυθαίρετη κατασκευή; Σε περίπτωση όπου η σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

760. Περιοχή εκτός σχεδίου με βάση την άδεια οικοδομής προβλεπόταν επαγγελματικό κτίριο 304τμ με πατάρι 52τμ. Έγινε επέκταση του παταριού που πλέον είναι 104τμ και αλλαγή χρήσης του σε κατοικία με ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΦΚΑΚ & ΥΕΕΠ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος A/A Δήλωσης: 2147984 Κατάσταση Δήλωσης: Οριστική υπαγωγή A/A Πρωτοκόλλου: 497309 Ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100 Fax 2310 883110 Ερωτήσεις 33 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Σε διαμέρισμα, στο οποίο υπάρχουν αυθαιρεσίες που έχουν ταχτοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Τακτοποίηση αυθαιρέτων Τακτοποίηση αυθαιρέτων Ο ισχύων νόμος 4178/2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής προβλέπει ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα, αλλά και άλλες σημαντικές διατάξεις. Προβλέπεται ορθότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Οικ. 1482/04.04.2018 ΤΕΕ Μ. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9, Fax 2310 883110 Πληρ. : Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Μητρακάκη Αναστασία Τηλ. : 2310 883144 Fax : 2310 883110

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ν4178/13 841. 1 21 Ν1337/83:

Ν4178/13 841. 1 21 Ν1337/83: 836. Οικόπεδο που τέμνεται από το όριο Παραδοσιακού οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων, με Κτίσμα προ 1955, (αυθαίρετο) Ανεξάρτητο Κτίσμα (αποθήκη και λουτρό) 16τ.μ. κατασκευής 1997 σε απόσταση 0,30-0,60

Διαβάστε περισσότερα

248. Έχω διάφορες αυθαιρεσίες και έχω και αλλαγή θέσης της νόμιμης οικοδομής τι κάνω; Δηλώνω τα τετραγωνικά της νόμιμης οικοδομής κατηγορία 3 ιε;

248. Έχω διάφορες αυθαιρεσίες και έχω και αλλαγή θέσης της νόμιμης οικοδομής τι κάνω; Δηλώνω τα τετραγωνικά της νόμιμης οικοδομής κατηγορία 3 ιε; 228. Στην εγκύκλιο 4 αναφέρει ότι (στίχος 36) "η αναφορά στο άρθρο 2 του Ν.4067/12 αφορά αποκλειστικά στον ορισμό της σοφίτας (για να έχω μείωση στο πρόστιμο). Στη συνέχεια αναφέρει: "ότι ο μειωτικός συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α 17-10-2011 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Με το Β Κεφάλαιο του Ν.4014/11 θεσµοθετήθηκε η διαδικασία δηλώσεων των αυθαιρέτων αλλά και η συµµετοχή των Μηχανικών στα συµβόλαια µε τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

982. 83, 75, 83, 83, 2004, 2004. Ο

982. 83, 75, 83, 83, 2004, 2004. Ο 982. Σε οικόπεδο χωρίς οικοδομική άδεια υπάρχουν ισόγεια κατοικία 52,00τ.μ πριν το 83, ισόγεια αποθήκη από πέτρα και χώμα 48,00τ.μ πριν το 75, κοτέτσι 7,25τ.μ πριν το 83, διαμορφώσεις στον περιβάλλον χώρο

Διαβάστε περισσότερα

(Ν.4495/2017)

(Ν.4495/2017) 1794. Εξακολουθεί να ισχύει, για δηλώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων που είχαν υπαχθεί στο άρθρο 23 του Ν.4178/13, η δυνατότητα έκδοσης Οικοδομικής Άδειας εντός 4 ετών (όπως παρατάθηκε με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

1469. Η χρήση «ξυλουργείο» ανήκει στην κατηγορία «υπηρεσίες»; Ότι δεν ανήκει στις υπόλοιπες κατηγορίες χρήσεων, δηλώνεται στην κατηγορία υπηρεσίες.

1469. Η χρήση «ξυλουργείο» ανήκει στην κατηγορία «υπηρεσίες»; Ότι δεν ανήκει στις υπόλοιπες κατηγορίες χρήσεων, δηλώνεται στην κατηγορία υπηρεσίες. 1464. Με βάση το παράδειγμα του άρθρου 19 της Εγκ.4, ο υπολογισμός των υπερβάσεων γίνεται στην επιφάνεια που προκύπτει μετά την αφαίρεση της επιφάνειας της εξωτερικής τοιχοποιίας, δεδομένου ότι η νομιμότητά

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3843/10, 965. : 37018/30-10-2012 ΔΟΚΚ/Α',

Ν.3843/10, 965. : 37018/30-10-2012 ΔΟΚΚ/Α', 948. Οι αμοιβές για τις μελέτες που μπορεί να χρειαστούν στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης με συμψηφισμό προστίμου αυθαιρέτου (Άδεια Δόμησης, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας κτλ), καθώς και οι ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α )

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013.. μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 25 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 5 2.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 2 εν υπάγονται στο νόμο: 1. Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης.

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 2 εν υπάγονται στο νόμο: 1. Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης. ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Άρθρο 1 Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο. Εξαιρούνται τα ακίνητα για τα οποία: 1.έχει περατωθεί η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε κτίριο με αυθαίρετες κατασκευές

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε κτίριο με αυθαίρετες κατασκευές Ενεργειακή Επιθεώρηση σε κτίριο με αυθαίρετες κατασκευές 5 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Θεσσαλονίκη, 10 Φεβρουαρίου 2018 Μαρία Λ. Παύλου Μέλος ΔΣ Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΚ ,50 73, 3 86 ΓΟΚ

ΓΟΚ ,50 73, 3 86 ΓΟΚ 1051. Σε οικόπεδο 900τμ. εκδόθηκε το 1976 οικοδομική άδεια για διώροφη οικοδομή (ισόγεια αποθήκη και Α όροφος κατοικία ) η αποθήκη μετρούσε στη δόμηση. Μέσα στο 1976 και μετά από την έκδοση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

887. 01/01/2004 28/7/2011, <40% <40% 2,50 > 500 70, 2, Ν.4067/2012

887. 01/01/2004 28/7/2011, <40% <40% 2,50 > 500 70, 2, Ν.4067/2012 887. Σε οικόπεδο εντός οικισμού και χωρίς ρυμοτομικό σχέδιο υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή με παλαιότητα από 01/01/2004 έως 28/7/2011, καθ' υπέρβαση της υπάρχουσας οικοδομικής άδειας με υπέρβαση δόμησης

Διαβάστε περισσότερα

381. Διώροφο κτίριο έχει οικοδομική άδεια (1979), η οποία όμως εκδόθηκε σε μη άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο (το τοπογραφικό της άδειας έδειχνε μεγαλύτερο πρόσωπο οικοπέδου από ότι στην πραγματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ν. 4495/17

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ν. 4495/17 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ν. 4495/17 1. Εισαγωγή Το νέο λογισμικό διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων του ν. 4495/2017 παρέχει δυνατότητα πρόσβασης και στις δηλώσεις των ν. 4014/2011 και ν. 4178/2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 270Δ

ΦΕΚ 270Δ 1337. Βιομηχανικό ακίνητο σε εκτός σχεδίου περιοχή παρουσιάζει υπερβάσεις σε σχέση με τις Οικοδομικές Άδειες η τελευταία εκ των οποίων εκδόθηκε το 1980. Το 1988 καθορίσθηκε ΖΟΕ με επιτρεπόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

270. 4010 ). 2 39/14-1-2014 2) ΜΟΝΟ

270. 4010 ). 2 39/14-1-2014 2) ΜΟΝΟ 260. Σε αγροτεμάχιο 4,5 στρέμματα υπάρχει μια αποθήκη που τακτοποιήθηκε για 30 χρόνια με τον Ν.4014. Με δεσμεύει κάποια διάταξη νόμου ώστε να μην προβώ σε κατάτμηση σε δυο αγροτεμάχια 3 και 1,5 στρέμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 270Δ

ΦΕΚ 270Δ 1337. Βιομηχανικό ακίνητο σε εκτός σχεδίου περιοχή παρουσιάζει υπερβάσεις σε σχέση με τις Οικοδομικές Άδειες η τελευταία εκ των οποίων εκδόθηκε το 1980. Το 1988 καθορίσθηκε ΖΟΕ με επιτρεπόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ Η εφαρµογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Η όλη διαδικασία αποτελείται από 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση, που

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου ΥΠΕΧΩ Ε ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Ι. Γενικά Με την τροπολογία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Μπορούν να ισχύσουν ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ μηχανικών και ιδιοκτητών περί της αμοιβής επίβλεψης για άδειες που έχουν εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Δεν υπάγονται στο νόμο:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Δεν υπάγονται στο νόμο: Δεν υπάγονται στο νόμο: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου δεν έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Δεν αίρεται το κύρος και η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Δεν υπάγονται στο νόμο:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Δεν υπάγονται στο νόμο: Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο. Εξαιρούνται τα ακίνητα για τα οποία: 1.έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου

Διαβάστε περισσότερα

1380. Όταν έχω σαν παράβαση 1 διαμερισμάτωση απαιτείται να κάνω αναλυτικό προυπολογισμό; Όχι.

1380. Όταν έχω σαν παράβαση 1 διαμερισμάτωση απαιτείται να κάνω αναλυτικό προυπολογισμό; Όχι. 1364. Σε ακίνητο εντός οριοθετημένου οικισμού με 4 ιδιοκτήτες το 1987 αποδέχτηκαν οι 2 από αυτούς το 1/4 εξ αδιαιρέτου που τους ανήκει. Το 1991 ο ένας από αυτούς εκδίδει οικοδομική άδεια όχι στο όλο οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

79. Σε αυθαίρετη κατοικία η οποία πρόκειται να νομιμοποιηθεί σύμφωνα το άρθρο 23 του Ν.4178/13: i. η νομιμοποίηση θα είναι με όρους δόμησης χρονολογίας κατασκευής; ii. οι μελέτες που απαιτούνται είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4495/2017 ΦΕΚ 167/Α/ Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4495/2017 ΦΕΚ 167/Α/ Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ Φ.Ε.Κ. Το αρχικό κείμενο με τις διατάξεις όπως ήταν δημοσιευμένες στο Φ.Ε.Κ. οι οποίες έχουν τροποποιηθεί μεταγενέστερα. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4495/2017 ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017 Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Η (Η/Χ)

Η (Η/Χ) 1679. Ένα κτήριο με μεικτή χρήση, ισόγειο βιοτεχνικό κτίριο και όροφος κατοικία, έχει υπέρβαση δόμησης και κάλυψης. Η άδεια προέβλεπε 105.53 + 0.56 (Η/Χ) ενώ στην πραγματικότητα κατασκευάστηκε το 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας.

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Αθήνα, 2 η Τροποποίηση Ιούνιος 2018 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας 1. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις 14 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις 14 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις 14 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Σύμφωνα με τις παρ.14 και 15 του αρθ.25 του Ν.4178/13 η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό. Ωστόσο εξακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε

AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε AΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ παραδείγματα συνιδιοκτησίας σε σχέση με τον Ν.4014/2011. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Τ.Ε.Ε Οικόπεδο με κτίσμα το οποίο ανήκει κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας (50 % έκαστος)

Διαβάστε περισσότερα

622. Μπορούμε να εντάξουμε στην περίπτωση του άρθρου 9 παράγραφος Γ.ιγ ένα σκυλόσπιτο που πληροί τις προϋποθέσεις της επιφάνειας και του ύψους;

622. Μπορούμε να εντάξουμε στην περίπτωση του άρθρου 9 παράγραφος Γ.ιγ ένα σκυλόσπιτο που πληροί τις προϋποθέσεις της επιφάνειας και του ύψους; 615. Σε διώροφη οικοδομή με οικοδομική άδεια του 1983 (08/03/1983), η οποία βρίσκεται εντός οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων, έχει κατασκευαστεί χωρίς άδεια πάνω από την πλάκα της οροφής του πρώτου ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης.

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης. 655. Σε περίπτωση αυθαίρετου στάβλου ο οποίος δεν έχει οικοδομική άδεια, έχουμε καταθέσει αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση στην ΠΕΧΩ (σαν προϋφιστάμενο του 2003), η οποία όμως δεν έχει εκδοθεί και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ

111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ 111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ Είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε τα ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα από το Υπουργείο, µε βάση την Εγκ.13/11 και τις Β & Γ Ερωτοαπαντήσεις που αναρτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Δήλωση ένταξης Ν.4178/2013 A/A Δήλωσης: 3340488 Τιμή ζώνης: 1.200,00 Κατάσταση Δήλωσης: Υπαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Oλο το σχέδιο για τα. Τι προβλέπει η νέα ρύθµιση, τα πρόστιµα, οι δόσεις, οι ποινές ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ

Oλο το σχέδιο για τα. Τι προβλέπει η νέα ρύθµιση, τα πρόστιµα, οι δόσεις, οι ποινές ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ TETAΡΤΗ 0 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 0 8 ΣΕΛΙ ΕΣ Oλο το σχέδιο για τα Μειώσεις προστίµων έως και 85% για τις ευπαθείς οµάδες. Aύξηση των δόσεων καταβολής προστίµων από 48 σε 60.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΝ Αυθαίρετα: Όλη η απόφαση για τις στατικές μελέτες Σε «καραντίνα» τα ανεπαρκή κτίρια Οι εξαιρέσεις και τα οικονομικά κίνητρα

ΥΠΕΝ Αυθαίρετα: Όλη η απόφαση για τις στατικές μελέτες Σε «καραντίνα» τα ανεπαρκή κτίρια Οι εξαιρέσεις και τα οικονομικά κίνητρα ΥΠΕΝ Αυθαίρετα: Όλη η απόφαση για τις στατικές μελέτες Σε «καραντίνα» τα ανεπαρκή κτίρια Οι εξαιρέσεις και τα οικονομικά κίνητρα Η απόφαση του ΥΠΕΝ περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου της

Διαβάστε περισσότερα

1220. Παρακαλώ να διευκρινιστεί η απάντησή σας στην ΕΡ. Νο 1207 διότι στο παράδειγμα (είτε επιβάλλεται είτε όχι η στέγη) αναφέρετε ότι η κατασκευή

1220. Παρακαλώ να διευκρινιστεί η απάντησή σας στην ΕΡ. Νο 1207 διότι στο παράδειγμα (είτε επιβάλλεται είτε όχι η στέγη) αναφέρετε ότι η κατασκευή 1210. Το άρθρο αναφέρει ότι εάν ένας από τους συνιδιοκτήτες υποβάλλει αίτηση για τακτοποίηση αυθαίρετων τότε πρέπει να γίνει και προσύμφωνο μεταξύ των ιδιοκτητών. εάν όμως γίνει αίτηση από όλους τότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

778. 751 18 19 5), 3 57) 4 35 38), 1. 128,13 > 114,67 19 5) 2. Η

778. 751 18 19 5), 3 57) 4 35 38), 1. 128,13 > 114,67 19 5) 2. Η 777. Σε αυθαίρετο, το οποίο έχει δηλωθεί με τον Ν.1337/83 και έχουν ολοκληρωθεί οι Α και Β φάσεις, είναι δυνατόν να δοθεί βεβαίωση με τα υπάρχοντα σχέδια, χωρίς να προηγηθεί τακτοποίηση - ρύθμιση με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας 1. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100 Fax 2310 883110 Ερωτοαπαντήσεις 37 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ. Μακεδονίας (11-5-2017) 1. Ερ.: Χημικός μηχανικός υπέβαλε δήλωση αυθαιρέτου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 1. Στην εκτός σχεδίου περιοχή βιοµηχανικό κτίριο ή κτήριο γραφείωνκαταστηµάτων το οποίο έχει ανεγερθεί µε βάση οικοδοµική άδεια και έχει αλλάξει τη χρήση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΠΣ Ν.4178/2013

ΓΠΣ Ν.4178/2013 1139. Θεωρείτε ότι η υπέρβαση πλαγίων αποστάσεων, μπορεί να εφαρμοστεί τμηματικά; Δηλαδή, δύναται να διαχωριστεί η επιφάνεια που παραβιάζει τις αποστάσεις σε δύο εμβαδά, και να συμπληρωθούν δύο φύλλα καταγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Πολεοδομία Πολεοδομία είναι η επιστήμη που μελετά τα προβλήματα των πόλεων και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Πολεοδομία Πολεοδομία είναι η επιστήμη που μελετά τα προβλήματα των πόλεων και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους 1 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Πολεοδομία Πολεοδομία είναι η επιστήμη που μελετά τα προβλήματα των πόλεων και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Με την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, από το 1828

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 8

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 8 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Θέμα Εφαρμογή του Β Κεφαλαίου του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28/4/2010)

Προς. Θέμα Εφαρμογή του Β Κεφαλαίου του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28/4/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΤ5-20-ΟΕ-334_SIM_VERT ΑΠΛΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ5-20 Κ/Ξ ΓΕΩΚΑΤΑΓΡΑΦΗ. Σελίδα: 1 από 6. Αρχείο: KT5-20_OE-334 Σύνταξη: Γ.

ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΤ5-20-ΟΕ-334_SIM_VERT ΑΠΛΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ5-20 Κ/Ξ ΓΕΩΚΑΤΑΓΡΑΦΗ. Σελίδα: 1 από 6. Αρχείο: KT5-20_OE-334 Σύνταξη: Γ. Περιεχόμενα 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ... 2 2 ΓΕΝΙΚΑ... 3 3 ΠΕΡΙ ΑΠΛΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ... 3 3.1 ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ... 3 3.2 ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΥΠΟΣΤΕΓΟ... 3 3.3 ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕΤΗ... 4 3.4 ΚΑΘΕΤΗ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΤΜΗΜΑ... 4 4 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

εγκεκριμένο περίγραμμα) δηλαδή όλο το κτίριο. Δεν θα προσθέσετε λοιπή παράβαση.

εγκεκριμένο περίγραμμα) δηλαδή όλο το κτίριο. Δεν θα προσθέσετε λοιπή παράβαση. 866. Παρακαλώ να με ενημερώσετε σχετικά με το εάν το ακόλουθο εδάφιο που προσετέθη με την παράγραφο 3ε του άρθρου 30 του Ν.4067/2012 στην παρ.18 του άρθρου 24 του Ν.4014/2011 και αναφέρει τα εξής: «Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Δ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 13.6.2018 Ν.4495/2017 (ΦΕΚ Α 167) Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος ΤΜΗΜΑ Δ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Κατωτέρω παρατίθενται τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

-- 193 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 18

-- 193 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 18 -- 193 -- *ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1023290/68/Β0013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ. : 1050 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ M. Αλεξάνδρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Fax ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100 Fax 2310 883110 Ερωτήσεις - απαντήσεις 40 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας (10/5/2018) 1. Ερ.: Μετά την ισχύ του άρθρου 107, παρ.5 του

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4495/ ΦΕΚ 167/Α/ Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις Μητρακάκη Αναστασία Διπλ.

Ν. 4495/ ΦΕΚ 167/Α/ Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις Μητρακάκη Αναστασία Διπλ. Ν. 4495/2017 - ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις Μητρακάκη Αναστασία Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΤΜΗΜΑ Δ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ. Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Οδηγός επιβίωσης από τον γρίφο του Ε9. Της Μαρίας Βουργάνα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ. Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Οδηγός επιβίωσης από τον γρίφο του Ε9. Της Μαρίας Βουργάνα ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Οδηγός επιβίωσης από τον γρίφο του Ε9 Της Μαρίας Βουργάνα Οι δηλώσεις Ε9 που θα υποβληθούν φέτος, αλλά και αυτές της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑ 924. 5 57, 3, 5; 5 2 Φ.Κ.

ΟΑ 924. 5 57, 3, 5; 5 2 Φ.Κ. 909. Σε οικόπεδο 2 στρεμμάτων εκτός σχεδίου, εντός ζώνης έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια το 2010 η οποία είναι σε ισχύ ακόμη λόγω των συνεχών παρατάσεων χωρίς να έχει κατασκευαστεί ο φέρων οργανισμός του

Διαβάστε περισσότερα

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 30

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 30 * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16 Ιουνίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.1071036/258/Γ0013 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1162 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)-ΤΜΗΜΑ Γ' ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Δήλωση ένταξης Ν.4178/213 A/A Δήλωσης: 2724635 Τιμή ζώνης: 2., Κατάσταση Δήλωσης: Υπαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 87 Μειώσεις Προστίμων σε Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού

Άρθρο 87 Μειώσεις Προστίμων σε Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού ΑΘΗΝΑ 11-5-2017 Αρ. Πρωτ.: 2600 Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Διονυσίου Αιγινήτου 7, 11528, Ιλίσια Τηλ. 210 6422418 Φαξ. 210 6429725 email: info@setke.gr www.setke.gr

Διαβάστε περισσότερα