Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013*"

Transcript

1 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν μετά την εκδήλωση της Παρασκευής 4/10/2013* 1. Ερ. Τους ισόγειους βοηθητικούς χώρους πως τους αντιμετωπίζει ο 4178/13; Σαν χώρους με μειωμένο συντελεστή η όχι; Απ. Κατά τον ν. 4178/2013, οι ισόγειοι βοηθητικοί χώροι δε θεωρούνται χώροι μειωμένου συντελεστή. 2. Eρ. Στο άρθρο 18-παραγ. 6 του ν.4178/2013 αναφέρεται ότι για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου για όλους τους χώρους σε υπόγειες στάθμες, πατάρια και σοφίτες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4067/2012, εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50%. Στο άρθρο 2 του ν.4067/2012 αναφέρεται ότι υπόγειο είναι όροφος του όποιου η οροφή δεν υπερβαίνει την απόσταση 1,20 μ από την οριστική στάθμη του εδάφους. Αυτό σημαίνει ότι σε ξεμπαζωμένα υπόγεια που μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης (που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των υπόγειων που μετατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης) δεν εφαρμόζεται ο μειωτικός συντελεστής 50%; Απ. Η διαπίστωση των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων, προκύπτει από τη σύγκριση της υπάρχουσας κατάστασης με τις εγκεκριμένες μελέτες της οικ. αδείας. Αυτό σημαίνει ότι ένα υπόγειο το οποίο κατασκευάστηκε σε στάθμη που όριζε η οικοδομική του άδεια, δεν έχει αυθαιρεσία για τη μη ολοκληρωμένη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του, παρά μόνο ενδεχομένως, για την αλλαγή χρήσης του. 3. Ερ. Στο ίδιο άρθρο του ν.4067/2012 αναφέρεται ότι πατάρι θεωρείται, εκτός των άλλων, ο χώρος που έχει συνολικό εμβαδό μικρότερο του 70% της επιφάνειας του υποκειμένου χώρου. Αυτό σημαίνει ότι σε πατάρια με εμβαδό μεγαλύτερο από 70% της επιφάνειας του υποκειμένου χώρου δεν εφαρμόζεται ο μειωτικός συντελεστής 50%; Στο ίδιο άρθρο του ν. 4067/2012 αναφέρεται ότι η σοφίτα ευρίσκεται εντος του ύψους της επικλινούς στέγης και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία. α) στην περίπτωση που έχουμε σοφίτα εντός του ύψους της επικλινούς στέγης, αλλά το ύψος αυτό της στέγης υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ύψος στέγης της περιοχής δεν εφαρμόζεται ο μειωτικός συντελεστής 50 %; β) στην περίπτωση που η σοφίτα δεν έχει πρόσβαση από τον υποκείμενο όροφο, αλλά από εξωτερικό κλιμακοστάσιο (είναι ανεξάρτητη ιδιοκτησία) δεν εφαρμόζεται ο μειωτικός συντελεστής 50%; Απ. Οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω χώρους όπως αυτοί περιγράφονται, δικαιούται το μειωτικό συντελεστή 0,50 μόνο εφόσον τελεί υπό τις προϋποθέσεις του ν. 4067/12. Αυτό αποτελεί υποχρέωση του μηχανικού να το διερευνήσει. 4. Ερ. Στον ν. 4014/2011 δεν υπήρχαν τέτοιοι περιορισμοί όσον αφορά τον ορισμό των χώρων υπόγειου-παταριού-σοφίτας (εξάλλου δεν υπήρχε τότε ο ν.4067/2012-νοκ που έχει σημαντικές διαφορές από τον γοκ όσον αφορά τον ορισμό αυτών των χώρων) με αποτέλεσμα να ταχτοποιηθούν τέτοιοι χώροι με τον ν. 4014/2011 (πολλοί από αυτούς και με εξόφληση του προστίμου) χωρίς τους ανωτέρω περιορισμούς. εάν θελήσουμε να μεταφέρουμε αυτές τις δηλώσεις του ν. 4014/2012 στον ν.4178/2013 και δεν ισχύει ο μειωτικός συντελεστής 50 % που αναφέρω παραπάνω, θα ανακαλύψουμε ότι τα πρόστιμα σύμφωνα με τον ν.4178/2013 είναι διπλάσια αυτών του ν.4014/2011 και αυτοί που ταχτοποίησαν τέτοιους χώρους με τον ν.4014/2011 καλούνται να πληρώσουν μεγάλα επιπλέον πρόστιμα με τον ν.4178/2013. Απ. Η απάντηση για το συγκεκριμένο ερώτημα δίνεται στην παράγραφο Β.2 της Εγκυκλίου 3 με αρ. πρωτ / , που αφορά την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων του ν. 4014/11 και πώς αυτές διεκπεραιώνονται με τις διατάξεις του ν. 4178/ Ερ. Η περίπτωση αυθαιρέτων κτισμάτων που κατασκευάστηκαν από κάποιον που είναι συνιδιοκτήτης σε γήπεδο (εκτός σχεδίου) με ποσοστό εξ αδιαιρέτου στο γήπεδο,

2 που στον ν.4014/2011 αντιμετωπίζονταν με τη σύνταξη τοπογραφικού όλου του γηπέδου και την αποτύπωση όλων των κτισμάτων (και των άλλων συνιδιοκτητών)- διαδικασία πρακτικώς ανεφάρμοστη, στον ν.4178/2013 αντιμετωπίζεται με το άρθρο 5; Σε αυτή την περίπτωση: α) αποτυπώνονται μόνον τα αυθαίρετα που κατασκευάστηκαν από τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη; β) πρέπει να συνταθεί τοπογραφικό όλου του γηπέδου η του τμήματος στο οποίο υπάρχουν οι αυθαίρετες κατασκευές του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη; γ) μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά είναι απαραίτητο να υποβληθεί και συμβολαιογραφικό προσύμφωνο συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών και διανομής ώστε να γίνει η υπαγωγή των αυθαιρέτων του στον ν.4178/2013; Απ. Εφόσον απαιτείται, συντάσσεται τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνεται το σύνολο των αυθαιρέτων της συνολικής ιδιοκτησίας. Κατόπιν ακολουθείται η διαδικασία κατά τα άρθρα 5, 11 κλπ. 6. Ερ. Χώρος μόνο με υπέρβαση ύψους πώς δηλώνεται; Χωρίς υπέρβαση δόμησης μόνο με υπέρβαση ύψους; Απ. Ναι και αποτελεί τη μοναδική περίπτωση όπου χρησιμοποιείται η επιλογή χωρίς υπέρβαση ύψους, στη λογισμική εφαρμογή. 7. Ερ. Για να ενταχθεί ένα διαμέρισμα μίας οικοδομής στην κατηγορία 4, αρκεί τα αυθαίρετα μέτρα του συγκεκριμένου διαμερίσματος να μην ξεπερνούν τα ποσοστά των υπερβάσεων που αναφέρει η συγκεκριμένη κατηγορία ή πρέπει να υπολογισθούν τα μέτρα όλων των διαμερισμάτων όλων των ορόφων? Απ. Ο έλεγχος, της ένταξης ή μη στην κατηγορία 4 του άρθρου 9 του ν. 4178/13, αφορά τη διηρημένη ιδιοκτησία (και για το σύνολο των αυθαιρέτων της, όπως αναφέρεται στη διάταξη), ενώ ο έλεγχος για το αν παραβιάζονται ή όχι τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης σε ποσοστό 40% και του ύψους σε ποσοστό 20% γίνεται σε σχέση με το μέρος των πολεοδομικών μεγεθών που έπρεπε να πληρούνται κατά την οικοδομική άδεια, αναγόμενο στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας εκάστου κυρίου. 8. Ερ. Ισόγειες αποθήκες πάνω από 15τμ υπολογίζονται με ΑΤΟΕ ή με υπέρβαση δόμησης και ως κύριος χώρος ή με τον μειωτικό συντελεστή 0,50? Απ. Στην κατηγορία 3 των μικρών αυθαίρετων κατασκευών εντάσσονται μόνο οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 του νόμου, λαμβάνοντας υπόψη και τις διευκρινίσεις της εγκυκλίου 3. Σε άλλη περίπτωση, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται κατά το άρθρο 18. Συγκεκριμένα, εφόσον οι παραβάσεις δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως 12 και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια, υπολογίζονται ως λοιπές παραβάσεις με τον αναλυτικό προϋπολογισμό του παραρτήματος του ν. 4178/13 (παρ. 5 α, άρθρ. 18, ν. 4178/13). 9. Ερ. Μπορούν οι μικροπαραβάσεις να μην ενταχθούν στην κατηγορία 3 αλλά να υπολογισθούν μαζί με τις λοιπές παραβάσεις; Απ. Όχι, υπολογίζονται χωριστά. 10. Ερ. Για τον προσδιορισμό των συντελεστών υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου, τα μεγέθη των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων μπορούν να συγκριθούν με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης που ίσχυαν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων; Απ. Για τον υπολογισμό των συντελεστών των τετραγωνιδίων, τα μεγέθη των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων συγκρίνονται με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή και σε περίπτωση συγκυριότητας ακινήτου με το μέρος των επιτρεπομένων μεγεθών που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας εκάστου συγκυρίου. 11. Ερ. Ο συμψηφισμός που ορίζεται με το άρθρο 20, σε περίπτωση ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου, ισχύει και για τα καταβληθέντα πρόστιμα με τους Ν.3775/09, Ν.3843/10 & Ν.4014/11 ή απαιτείται η υπαγωγή στο νέο Νόμο; Απ. Αναμένεται σχετική υπουργική Απόφαση.

3 12. Ερ. Ο χρόνος ανέγερσης των οικοδομών μέχρι την μπορεί να αποδειχθεί από αεροφωτογραφία, η αλλαγή χρήσης όμως ενός χώρου, η διαφορετική διαμερισμάτωση, το κλείσιμο ενός ΗΧ σε κτίριο με ΟΑ, η κατασκευή αυθαιρέτου στον ελεύθερο χώρο PILOTIS, η κατασκευή υπογείων τμημάτων κατ επέκταση άλλων κτιρίων κλπ με ποιο τρόπο είναι δυνατόν να αποδειχθεί, (ποια δημόσια έγγραφα φαντάστηκε ή του είπαν ότι μπορεί να διαθέτει ο ιδιοκτήτης), μιας και είναι απαραίτητη η διάθεση άλλων δημοσίων εγγράφων, για να μην υποχρεωθεί ο ιδιοκτήτης στον υπολογισμό του προστίμου με συντελεστή που προκύπτει από χρόνο κατασκευής Απ. Από το άρθρο 7 του ν. 4178/13 και την εγκύκλιο 3 που περιλαμβάνει σχετικές με το νόμο διευκρινήσεις, στην περίπτωση μη ύπαρξης φορολογικών ή άλλων στοιχείων για τις περιπτώσεις όπου οι αεροφωτογραφίες δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν ως απόδειξη παλαιότητας, δηλ. αυθαίρετη αλλαγή χρήσης αλλά και αναλογικά η κατασκευή αυθαίρετου παταριού, αυθαίρετου υπογείου και αυθαίρετη μετατροπή η/υ χώρου σε κλειστό χώρο κύριας χρήσης, προκύπτει ότι λαμβάνεται ως ημερομηνία για τον υπολογισμό του προστίμου η Ερ. Περίπτωση οικόπεδου όπου έχει κατασκευαστεί αυθαίρετη κατοικία 60 μ2 το έτος 1977 και υπάρχει τίτλος οριστικής μη κατεδάφισης με τον Ν.720/77. Το 1979 κατασκευάστηκε κατ επέκταση αυτής της κατοικίας αυθαίρετο τμήμα 25 μ2. Τον Μάρτιο του 2011 εντός του ιδίου οικοπέδου κατασκευάστηκε κτίσμα αυτοτελής κατασκευή 10 μ2, και μία πέργκολα. Οι προϋποθέσεις της κατηγορίας 2 στην δήλωση αυτή θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν για το αυθαίρετο τμήμα των 25μ2 που κατασκευάστηκε αποδεδειγμένα με αεροφωτογραφίες το Απ. Καταρχήν, σύμφωνα με την παρ. Β του άρθρου 9, του ν, 4178/13, «δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας κατηγορίας στην περίπτωση που στο ακίνητο ή στην αυτοτελή ιδιοκτησία υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μεταγενέστερα του έτους 1983.». Στο εν λόγω άρθρο, δεν εξαιρείται κανενός είδους κατασκευή, όπως π.χ η πέργκολα που κατασκευάστηκε το 2011, στο παράδειγμά σας. Για την ορθότερη αντιμετώπιση του θέματός σας, απαιτούνται περεταίρω διευκρινίσεις σχετικά με το ισχύον ιδιοκτησιακό καθεστώς στο οικόπεδο. 14. Ερ. Παρακαλώ θα ήθελα να μου απαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση σχετικά με τον ν.4178/2013. Μια συνολικά αυθαίρετη κατασκευή (χωρίς οικοδομική άδεια) που κατασκευάστηκε μετά την στην οποία έγινε καταγγελία και κοινοποιήθηκαν τα πρόστιμα στον ιδιοκτήτη από την υπηρεσία δόμησης μπορεί μετά την πληρωμή των προστίμων να νομιμοποιηθεί με την έκδοση άδειας δόμησης η είναι κατεδαφιστέα; Το άρθρο 38-παραγρ. 1 του ανωτέρω νομού αναφέρει ότι είναι κατεδαφιστέα, ενώ το άρθρο 48-παραγρ. 6 του ανωτέρω νόμου που αντικαθιστά το άρθρο 4 του ν.4067/2012 αναφέρει ότι, εάν τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις η αυτές που ίσχυαν κατά τον χρόνο κατασκευής της, είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί ύστερα από έκδοση άδειας δόμησης οπότε παύει να είναι αυθαίρετη και κατεδαφιστέα. σε αυτό συνηγορεί και το άρθρο 26-παραγρ. 1β του ν.4178/2013. η περίπτωση μου είναι μια περίφραξη αγροτεμάχιου που κατασκευάστηκε χωρίς άδεια δόμησης το έτος Παρακαλώ απαντήστε μου τι από τα δυο ισχύει. Απ. Για τα μετά την αυθαίρετα, εφόσον είναι σύννομα σύμφωνα με τις ισχύουσες ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής τους, πολεοδομικές διατάξεις πληρώνοντας και τα πρόστιμα που τους αναλογούν (άρθρο 26, ν. 4178/13), δύνανται να νομιμοποιηθούν. Αφού νομιμοποιηθούν, σταματούν τα πρόστιμα διατήρησής τους όπως αυτά ορίζονται από το ν. 4178/2013. Ότι δε δύναται να νομιμοποιηθεί, χαρακτηρίζεται ως κατεδαφιστέο.

4 15. Ερ. Από πότε έως πότε (έναρξη και λήξη ημερομηνίας) θα μπορούμε να υποβάλουμε αίτηση ιδιοκτητών ακινήτων που μπήκαν στην ρύθμιση με τον παλαιότερο νομό 4014/11 προκειμένου να ενταθούν στον νέο; Πρέπει να ξαναγίνει υπολογισμός προστίμων με τον νέο νόμο σε ιδιοκτήτες που έκαναν την τακτοποίηση με τον 4014/11? θα προκύψουν διαφορές οι οποίες είτε θα αποζημιώνονται είτε θα πρέπει να κάνουν κάποια επιπλέον καταβολή; Θα χρειάζεται στατικός έλεγχος κτιρίων και αν ναι πώς και σε ποιές περιπτώσεις; Ο υπολογισμός του προστίμου θα γίνεται με βάση όλο το εμβαδόν του οικοπέδου ή με βάση το ποσοστού του οικοπέδου που αναλογεί στον εκάστοτε ιδιοκτήτη που μπαίνει στον νόμο; Τι γίνεται με αεροφωτογραφίες οικοπέδων και ακινήτων; Απ. Τις σχετικές πληροφορίες θα αναζητήσετε στο ν. 4178/2013, αλλά και την εγκύκλιο 3, με αρ / Ερ. Σύμφωνα με το αρθ.9 οι κατασκευές που βρίσκονται εντός προκηπίου (π.χ. στέγαστρο) δεν μπορούν να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις που έχουν υπαχθεί στον ν4014; Απ. Ρυθμίζονται μόνο για 30 χρόνια. 17. Ερ. Σχετικά με το σύστημα των αεροφωτογραφιών είναι δυνατή η παραγγελία σύμφωνα με το ν.4178/2013 και αν όχι πότε θα είναι ώστε να προχωρήσουν σε ρύθμιση περιπτώσεις που επείγουν; Απ. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη η σχετική λειτουργία. έως τότε για σχετικές δηλώσεις θα πιστοποιείτε την παλαιότητα με τους όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του ν. 4178/13 καθώς και την εγκύκλιο 3 με αρ. πρ / Ερ. Σε οικοδομή με αποκλειστική χρήση κατοικίας, ο υπόγειος αποθηκευτικός χώρος έχει αλλάξει χρήση σε εμπορικό κατάστημα. σύμφωνα με το νόμο δεν απαιτείται τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον η/μ έλεγχο του πίνακα των γειώσεων κ.λ.π., όταν όλο το κτίριο έχει χρήση κατοικίας, παρόλα αυτά το λογισμικό του ΤΕΕ το θεωρεί απαραίτητο για την πληρότητα του φακέλου. τι ισχύει ; Απ. Απαιτείται η σχετική έκθεση. 19. Ερ. Στον τελευταίο όροφο οικοδομής υπάρχει δώμα το οποίο αποτελεί οριζόντια ιδιοκτησία με ποσοστό κυριότητας επί του οικοπέδου. η προσθήκη κατ επέκταση του δώματος δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη μόνο ή απαιτείται και συναίνεση από τους υπολοίπους συνιδιοκτήτες της οικοδομής; Σε περίπτωση που έχει ο ίδιος ιδιοκτήτης του δώματος και όλο το δικαίωμα του αέρα τι ισχύει; Απ. Απαιτείται η συναίνεση των συνιδιοκτητών εκτός από την περίπτωση που η κατ επέκταση προσθήκη του δώματος έλαβε χώρα σε χώρο αποκλειστικής χρήσης του δηλούντα. 20. Ερ. Αυθαίρετη κατασκευή υπογείου εντός του νομίμου περιγράμματος, που δεν προβλεπόταν στην άδεια (όχι αλλαγή χρήσης υπόγειας αποθήκης) πως μπορεί να αποδειχθεί με αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα; 21. Ερ. Πώς διαπιστώνεται από δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες στην περίπτωση τμήματος οριζόντιας ιδιοκτησίας (π.χ. κλεισμένος ημιυπαίθριος ή εξώστης ο οποίος δεν φαίνεται σε αεροφωτογραφία). Απ. (ερ. 20 και 21). βλ. άρθρο 7, ν. 4178/ Ερ. Στην κατηγορία 1, στην έννοια της «αποκλειστικής χρήσης κατοικίας» συμπεριλαμβάνεται και η συνύπαρξη μικρών καταστημάτων; Δηλαδή, στους προϋφιστάμενους του 1923 οικισμούς και στους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων τα περισσότερα παλαιά οικήματα, προϋφιστάμενα του 1975, είναι κατοικίες με μικρά καταστήματα στα ισόγεια. Οι αυθαιρεσίες αυτών των οικημάτων δεν θα είναι κατηγορία 1; Απ. Όταν υπάρχουν καταστήματα στο κτίριο, δεν επιτρέπεται η ένταξη σε αυτήν την κατηγορία. Απαίτηση για την ένταξη σε αυτή την κατηγορία, αποτελεί η αποκλειστική χρήση του κτιρίου να είναι κατοικία (εντάσσονται και βοηθητικοί χώροι που άλλαξαν χρήση σε κύριους με χρήση κατοικίας).

5 23. Ερ. Αναφορικά με την αίτηση, στον νόμο αναφέρεται: «σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ επιλογή του ιδιοκτήτη, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης». δηλαδή αν ο ίδιος ιδιοκτήτης έχει περισσότερες από μία οριζόντιες ιδιοκτησίες σε μία οικοδομή μπορεί να τις εντάξει με μία αίτηση όλες μαζί; και αν ναι, για ποια απ όλες θα εκδοθεί η βεβαίωση νομιμότητας στο τέλος; 24. Απ. Πράγματι, στον ν. 4178/13, αν ο ιδιοκτήτης έχει περισσότερες από μία ιδιοκτησίες, μπορεί να επιλέξει αν θα τις δηλώσει όλες μαζί ή κάθε μία μεμονωμένα, προβαίνοντας κατά περίπτωση σε συγκρίσεις των πολεοδομικών μεγεθών, με μεγέθη αναγόμενα στο άθροισμα των ποσοστών ή το ποσοστό συνιδιοκτησίας, αντίστοιχα. Σε ότι αφορά την έκδοση βεβαίωσης, βλ. άρθρ. 3, ν. 4178/ Ερ. Σε δήλωση του ν. 4014/2011, για την οποία έχει πληρωθεί παράβολο «για έκδοση οικοδομικής άδειας» (η οποία δεν έχει ακόμη εκδοθεί), και με βάση το ν. 4178/2013, το ακίνητο παίρνει «οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση» με το ποσό του παραβόλου, είναι δυνατή η παραπάνω τροποποίηση της δήλωσης ή είναι απαραίτητη έκδοση της οικοδομικής άδειας; Απ. Η οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση με τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος - δίδεται στα προς ρύθμιση αυθαίρετα. 26. Ερ. Ιδιοκτήτης που έχει υπαχθεί στον ν.4014/11 με ολοκληρωμένη υπαγωγή, εάν υπαχθεί στον 4178/13 και επαναϋπολογίζοντας τα πρόστιμα προκύψει διαφορά στα πρόστιμα, η διαφορά επιστρέφεται; Απ. Με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι περιπτώσεις και η διαδικασία τυχόν επιστροφής προστίμων, όταν το πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το νέο νόμο είναι μικρότερο του ποσού που έχει καταβληθεί για την ολοκληρωμένη πράξη υπαγωγής. 27. Ερ. Ιδιοκτήτης που έχει υπαχθεί στον ν.4014/11 με προσωρινή υπαγωγή, εάν υπαχθεί στον 4178/13 και επαναϋπολογίζοντας τα πρόστιμα προκύψει διαφορά στα πρόστιμα, η διαφορά επιστρέφεται; Απ. Όταν από τη μεταφορά των στοιχείων το πρόστιμο που υπολογίζεται με το νέο νόμο είναι μικρότερο από αυτό της πράξης υπαγωγής, οι προς καταβολή επόμενες δόσεις αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το νέο υπολογισμό προστίμου. 28. Ερ. Κτίσμα έχει ανεγερθεί με βάση οικοδομική άδεια όπου αναγράφεται «ο οικισμός στερείται ρυμοτομικού σχεδίου» με όρους δόμησης εντός σχεδίου και εφάπτεται των ορίων του οικοπέδου. Σήμερα μετά την οριοθέτηση του οικισμού το ακίνητο είναι εκτός σχεδίου. Πως ελέγχεται η νομιμότητα των κτισμάτων σαν εντός σχεδίου όπως εκδόθηκε η άδεια ή σαν εκτός σχεδίου που είναι σήμερα? Απ. Οι αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης, διαπιστώνονται συγκρίνοντας την πραγματική κατάσταση με τις εγκεκριμένες μελέτες. Επίσης, στις διευκρινίσεις σχετικά με τους συντελεστές τετραγωνιδίων στο παράρτημα του ν. 4178/13, αναφέρονται οι περιπτώσεις όπου στο σχετικό πεδίο σημειώνεται η ύπαρξη ή όχι οικοδομικής άδειας, κατά περίπτωση. 29. Ερ. Για τον υπολογισμό του προστίμου με αναλυτικό προϋπολογισμό κατηγοριοποιούνται οι αυθαιρεσίες και συντάσσεται προϋπολογισμός ανά κατηγορία ή γίνεται ένας συνολικός προϋπολογισμός για όλες τις κατηγορίες; Απ. Δεν κατηγοριοποιούνται οι αυθαιρεσίες. 30. Ερ. Στο άρθρο 3 παρ. 1 περ. ι του νόμου αναφέρεται ότι δεν απαιτείται τοπογραφικό εκτός των άλλων στις περιπτώσεις που έχει γίνει συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών. αφορά μόνον την περίπτωση πράξης σύστασης ή και συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης; Ομοίως στο άρθρο 11, παρ. 6 περ. ιv για τα σχέδια κτισμάτων με ο.α. πριν την γίνεται και πάλι αναφορά σε σχέδια που

6 προσαρτήθηκαν σε συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών. αφορά και αυτό μόνον πράξεις σύστασης ιδιοκτησιών ή και συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης; Απ. Πράγματι, αναφέρονται μόνο οι συμβολαιογραφικές πράξεις σύσταση ιδιοκτησίας. 31. Ερ. ο υπολογισμός των συντελεστών επιβάρυνσης γίνεται υποχρεωτικά με τους ισχύοντες όρους δόμησης ή μπορεί να γίνει και με τους όρους δόμησης κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας? Απ. για των υπολογισμό των συντελεστών τετραγωνιδίων, τα μεγέθη των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων, συγκρίνονται με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή και σε περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου, με το μέρος που αντιστοιχεί στο ποσοστό ιδιοκτησίας στην οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18, του ν. 4178/ Ερ. Σε 5όροφη οικοδομή κατοικιών με ισόγειο κατάστημα, εμείς εξετάζουμε το κατάστημα, το οποίο έχει αλλάξει χρήση καθώς και ο υπόγειος αποθηκευτικός χώρος σε κατάστημα. όσον αφορά τη στατική επάρκεια που ανήκει; Σε κάποια απ τις κατηγορίες τρωτότητας ή στη μελέτη στατικής επάρκειας; Απ. Επικρατούσα χρήση είναι η χρήση που καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της επιφάνειας των υφιστάμενων χρήσεων (νομίμων και αυθαιρέτων), μη συμπεριλαμβάνοντας κοινόχρηστους χώρους και κλιμακοστάσια. έτσι επιλέγεται κατά περίπτωση έλεγχος τρωτότητας ή υποχρέωση ελέγχου στατικής επάρκειας. 33. Ερ. Σε οριζόντια διαμερισματοποίηση, που αποτελείται από 5 διαμερίσματα 25τ.μ. το καθένα, με κοινό ιδιοκτήτη, η νομιμοποίηση των διαμερισμάτων θα γίνει μια φορά εφόσον υπάρχει ένας ιδιοκτήτης, δηλ 500 ευρώ για ολόκληρο τον όροφο που αποτελείται από 5 διαμερίσματα ή κάθε διαμέρισμα και προστίμου δηλ 5 διαμερίσματα επί 500 ευρώ, 2500 ευρώ ο όροφος; Απ. Καταβάλλεται παράβολο 500 ανά όροφο και την αίτηση υποβάλλει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης διαμερίσματος. σε περίπτωση που η αποτύπωση του ορόφου έχει γίνει με τη συναίνεση των λοιπών ιδιοκτητών διαμερισμάτων του ορόφου η υπαγωγή καλύπτει και αυτούς (στην περίπτωση που υπάρχουν και λοιποί συνιδιοκτήτες). 34. Ερ. Το ξεμπάζωμα υπογείου χώρου που διαπιστώνεται από αεροφωτογραφία, μπορεί να είναι αποδεικτικό για τον χρόνο αλλαγής χρήσης του υπογείου; Απ. Όχι, δεν μπορεί Ερ. Αν κάποιος έχει δηλώσει το ακίνητό του στο Ε9 σε παρελθόντα έτη αποτελεί αυτό αποδεικτικό στοιχείο παλαιότητας ανεξάρτητα αν τα τετραγωνικά του Ε9 συμφωνούν με τα τετραγωνικά του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας που ελέγξαμε κατά την αυτοψία μας; κι αν ακόμη συμφωνούν 100% τότε είναι αποδεικτικό παλαιότητας δεδομένου ότι το περίγραμμα μπορεί να άλλαξε αλλά τα τετραγωνικά να παραμένουν ίδια. Απ. Το φορολογικό έγγραφο μπορεί να αποτελεί αποδεικτικό παλαιότητας. Επίσης κατά την υποβολή του Ε9, δεν επισυνάπτουμε σχέδια. Στην περίπτωση αυτή από την αεροφωτογραφία ενδεχομένως να προέκυπτε η αλλαγή περιγράμματος του κτίσματος. 36. Ερ. Αποθήκες στην ταράτσα κτιρίου θεωρούνται ως χώρος κύριας ή βοηθητικής χρήσης; Απ. Δεν παίρνουν μειωτικό συντελεστή. 37. Ερ. Κτίρια που κατασκευάστηκαν το 1926 και μνημονεύονται ως κτίρια του 1926 σε σχετική άδεια του 1968, χωρίς λοιπά δικαιολογητικά (πλην της αποτύπωσης του 68 όπου και αποτυπώνονται στους χάρτες της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου) οφείλουν να υπαχθούν στον 4178 ;

7 Απ. Εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά παλαιότητας όπως ορίζει ο νόμος, ως προϋφιστάμενο του 55, εξαιρείται από την υποχρέωση υπαγωγής στο ν. 4178/13, για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης. 38. Ερ. Εφόσον σε ένα διαμέρισμα έχει τακτοποιηθεί η/χ με τον 3843 και αυθαίρετος χώρος με τον 4014, υπάρχει η δυνατότητα να περαστούν και οι δύο αυτοί χώροι στον 4178 ώστε να είναι τακτοποιημένοι ισοβίως εφόσον βέβαια το άθροισμα τους δεν υπερβαίνει το 40% της επιτρεπόμενης δόμησης; Απ. Μπορούν να ενταχθούν, με επιλογή της κατάλληλης κατηγορίας και με τις προϋποθέσεις του νόμου. 39. Ερ. Σε ακίνητο εκτός σχεδίου με άδεια προ του 1975 που θα υποβληθεί στον ν.4178/2013 για αυθαίρετες αποθήκες (επίσης προ 1975) μπορεί εκ των υστέρων να εκδοθεί άδεια δόμησης π.χ για κατασκευή νέας ισόγειας αποθήκης και περίφραξης; διότι στην παράγραφο 5 του άρθρου 25 δεν αναφέρεται κάτι σχετικό. Απ. Η παρ. 5 του άρθρου 25, αφορά εργασίες που επιτρέπονται στις αυθαίρετες κατασκευές. στο αγροτεμάχιο, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις όρων, περιορισμών, χρήσεων κλπ. μπορούν να εκδοθούν άδειες δόμησης κατά τις κείμενες διατάξεις. 40. Ερ. Όσον αφορά υπαγωγές δημοσίων κτιρίων και συγκεκριμένα: - κτιρίων ο.τ.α ( γυμναστήρια, αίθουσα εκδηλώσεων που εκτελέστηκαν με δημόσιο διαγωνισμό με διαθέσιμες τις μελέτες αλλά χωρίς ποτέ να εκδοθεί οικ. άδεια) και - κτιρίων (γραφεία, αίθουσες κωπηλασίας, αίθουσες αποθήκευσης σκαφών κ.λ.π.) της γενικής γραμματείας αθλητισμού σε παραχωρημένο κτήμα της κτηματικής υπηρεσίας υπάρχει υποχρέωση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας; Θα δοθούν διευκρινίσεις-ελαφρύνσεις για όσα έχουν κατασκευαστεί με δημόσιο διαγωνισμό? Απ. Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση. 41. Ερ. Πληρωμή παραβόλου την τελευταία ημέρα του εξαμήνου. τι διάστημα ισχύει για την εφάπαξ καταβολή του προστίμου? Απ. Ισχύει υποχρέωση καταβολής μέχρι τη λήξη της τελευταίας εργάσιμης μέρας του εξαμήνου. 42. Ερ. Πενταόροφη οικοδομή με οικοδομική άδεια στην αυθαίρετη προσθήκη κατ επέκταση ισόγειου χώρου, παίρνω υπέρβαση δόμησης, υπέρβαση κάλυψης. υπέρβαση ύψους παίρνω? Απ. Ναι 43. Ερ. Εκδόθηκε ο.α. για κτίριο βιοτεχνίας εκτός σχεδίου συνολικής επιφάνειας ορόφων ε=2000τμ., υπογείου 800τμ. και κάλυψης ε=800τμ. το οποίο μετά λειτούργησε ως κατάστημα (χωρίς να παραβιάζονται τα μεγέθη της ο.α.) η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση για κατάστημα στο αγροτεμάχιο είναι 600τμ. και η κάλυψη είναι 580τμ. λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 19 παρ. 5 του 4178/13: Για την επιφάνεια: =1400τμ., πλην του συντελεστή αλλαγής χρήσης θα υπολογιστεί και υπέρβαση δόμησης; Εξετάζουμε την υπέρβαση κάλυψης που θεωρητικά προκύπτει σε σχέση με τα διαφορετικά επιτρεπόμενα μεγέθη που ισχύουν για τα καταστήματα; Απ. Για αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, από κύρια σε κύρια, εντός νομίμου περιγράμματος, στις περιπτώσεις όπου επέρχεται αύξηση του συντελεστή δόμησης, υπολογίζεται ο συντελεστής αλλαγής χρήσης (εκτός των υπολοίπων συντελεστών) για την επιπλέον της επιτρεπόμενης, σύμφωνα με τη νέα χρήση, επιφάνεια. Στο υπόλοιπο τμήμα (δηλ. την επιφάνεια μέχρι του εμβαδού που επιτρέπεται από τη νέα χρήση) η αλλαγή χρήσης, από κύρια σε κύρια, υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό. 44. Ερ. Με ποιο τρόπο δηλώνεται αυθαίρετη κοινόχρηστη κατασκευή που έχει εκτελεστεί σε κοινόχρηστο χώρο του οικοπέδου. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο με οικοδομική άδεια και έχουν συσταθεί οριζόντιες ιδιοκτησίες. Η αυθαίρετη κατασκευή είναι

8 ανελκυστήρας και χρησιμοποιείται από όλους τους συνιδιοκτήτες. Ποιος υποβάλει την αίτηση, και με ποιο ποσοστό της επιτρεπόμενης δόμησης και κάλυψης συγκρίνονται οι υπερβάσεις; Απ. Κατά τον. 4178/13, την αίτηση υποβάλλουν οι συνιδιοκτήτες, με συναίνεση βάσει κανονισμού οροφοκτησίας ή απλής πλειοψηφίας, ή νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών. Το ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οποίο ανάγονται τα επιτρεπόμενα μεγέθη που ισχύουν σήμερα, ώστε συγκρινόμενα με τις αυθαίρετες ποσότητες να προκύψουν οι συντελεστές των τετραγωνιδίων για τον υπολογισμό των προστίμων είναι, το άθροισμα των ποσοστών των συνιδιοκτητών, δηλ. το 100%.

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ

(ΓΟΚ 599. 20%; 85, ΓΟΚ 594. Kτίσμα συνιδιόκτητο χωρίς καμία σύσταση ιδιοκτησίας. Μπορεί την υπαγωγή να την κάνει ένας εκ των συνιδιοκτητών που κατέχει ποσοστό συνιδιοκτησίας μεγαλύτερο του 50% ή απαιτείται και η συναίνεση όλων

Διαβάστε περισσότερα

579. Στην ερωτοαπάντηση 183 αναφέρετε ότι εφόσον το ποσοστό ιδιοκτησίας είναι διαφορετικό από το συντελεστή δόμησης που αντιστοιχεί σε κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, τότε λαμβάνουμε αυτό και όχι το ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ)

Ν.4178 4/2013 11 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ) 468. Τμήμα κτιρίου 10m 2 εμπίπτει εντός ζώνης διάστασης 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΚ 439. 381 4014/11, 4178/13". "Η

ΔΟΚΚ 439. 381 4014/11, 4178/13. Η 437. Αυθαίρετο σε εκτός σχεδίου περιοχή η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο μετά την εφαρμογή του Ν4178/13 και στην οποία δεν έχει γίνει η πράξη εφαρμογής, για τον υπολογισμό των τετραγωνιδίων πχ απόσταση Δ πως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και

227. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και 216. Έχω για έλεγχο αυθαιρεσιών ανεξάρτητη από το υπόλοιπο συγκρότημα μεζονέτα αποτελούμενη από ισόγειο, υπόγειο και όροφο με 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή 2 οριζόντιες σε ισόγειο και υπόγειο και ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδοµική άδεια. Τα δικαιολογητικά εξαρτώνται από την κατηγορία.

Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδοµική άδεια. Τα δικαιολογητικά εξαρτώνται από την κατηγορία. 340. Σε περίπτωση νομιμοποίησης υπερβάσεων με τον νόμο Ν4178 (δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 23) σε οικοδομή με οικοδομική άδεια, εκτός από το παράβολο που θα πληρωθεί με βάση τα τετραγωνικά των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ. Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Αναλυτικότερα κατά θέµα στο Αρχείο ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (ΦΚΑΚ & ΥΕΕΠ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

1965 " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ"

1965  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 162. Μια δήλωση του Ν.4014 που έχει καταβάλει το παράβολο (αρχική υποβολή) όταν μεταφερθεί στον Ν.4178 δεν έχει δικαίωμα στην εφάπαξ πληρωμή; (απάντηση 100). Μήπως πρέπει να υποβληθεί εκ νέου για να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

Ν4178/13 841. 1 21 Ν1337/83:

Ν4178/13 841. 1 21 Ν1337/83: 836. Οικόπεδο που τέμνεται από το όριο Παραδοσιακού οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων, με Κτίσμα προ 1955, (αυθαίρετο) Ανεξάρτητο Κτίσμα (αποθήκη και λουτρό) 16τ.μ. κατασκευής 1997 σε απόσταση 0,30-0,60

Διαβάστε περισσότερα

248. Έχω διάφορες αυθαιρεσίες και έχω και αλλαγή θέσης της νόμιμης οικοδομής τι κάνω; Δηλώνω τα τετραγωνικά της νόμιμης οικοδομής κατηγορία 3 ιε;

248. Έχω διάφορες αυθαιρεσίες και έχω και αλλαγή θέσης της νόμιμης οικοδομής τι κάνω; Δηλώνω τα τετραγωνικά της νόμιμης οικοδομής κατηγορία 3 ιε; 228. Στην εγκύκλιο 4 αναφέρει ότι (στίχος 36) "η αναφορά στο άρθρο 2 του Ν.4067/12 αφορά αποκλειστικά στον ορισμό της σοφίτας (για να έχω μείωση στο πρόστιμο). Στη συνέχεια αναφέρει: "ότι ο μειωτικός συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ +ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΩΜΑ ΒΑΡΗΣ Η εφαρµογή της τακτοποίησης των αυθαιρέτων αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Η όλη διαδικασία αποτελείται από 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α )

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013.. μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 25 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 5 2.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Μπορούν να ισχύσουν ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ μηχανικών και ιδιοκτητών περί της αμοιβής επίβλεψης για άδειες που έχουν εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

270. 4010 ). 2 39/14-1-2014 2) ΜΟΝΟ

270. 4010 ). 2 39/14-1-2014 2) ΜΟΝΟ 260. Σε αγροτεμάχιο 4,5 στρέμματα υπάρχει μια αποθήκη που τακτοποιήθηκε για 30 χρόνια με τον Ν.4014. Με δεσμεύει κάποια διάταξη νόμου ώστε να μην προβώ σε κατάτμηση σε δυο αγροτεμάχια 3 και 1,5 στρέμματα

Διαβάστε περισσότερα

79. Σε αυθαίρετη κατοικία η οποία πρόκειται να νομιμοποιηθεί σύμφωνα το άρθρο 23 του Ν.4178/13: i. η νομιμοποίηση θα είναι με όρους δόμησης χρονολογίας κατασκευής; ii. οι μελέτες που απαιτούνται είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Δεν υπάγονται στο νόμο:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Δεν υπάγονται στο νόμο: Δεν υπάγονται στο νόμο: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου δεν έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Δεν αίρεται το κύρος και η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Δεν υπάγονται στο νόμο:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Δεν υπάγονται στο νόμο: Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο. Εξαιρούνται τα ακίνητα για τα οποία: 1.έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου

Διαβάστε περισσότερα

381. Διώροφο κτίριο έχει οικοδομική άδεια (1979), η οποία όμως εκδόθηκε σε μη άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο (το τοπογραφικό της άδειας έδειχνε μεγαλύτερο πρόσωπο οικοπέδου από ότι στην πραγματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Oλο το σχέδιο για τα. Τι προβλέπει η νέα ρύθµιση, τα πρόστιµα, οι δόσεις, οι ποινές ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ

Oλο το σχέδιο για τα. Τι προβλέπει η νέα ρύθµιση, τα πρόστιµα, οι δόσεις, οι ποινές ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 8 ΣΕΛΙ ΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ TETAΡΤΗ 0 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 0 8 ΣΕΛΙ ΕΣ Oλο το σχέδιο για τα Μειώσεις προστίµων έως και 85% για τις ευπαθείς οµάδες. Aύξηση των δόσεων καταβολής προστίµων από 48 σε 60.

Διαβάστε περισσότερα

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης.

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης. 655. Σε περίπτωση αυθαίρετου στάβλου ο οποίος δεν έχει οικοδομική άδεια, έχουμε καταθέσει αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση στην ΠΕΧΩ (σαν προϋφιστάμενο του 2003), η οποία όμως δεν έχει εκδοθεί και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

778. 751 18 19 5), 3 57) 4 35 38), 1. 128,13 > 114,67 19 5) 2. Η

778. 751 18 19 5), 3 57) 4 35 38), 1. 128,13 > 114,67 19 5) 2. Η 777. Σε αυθαίρετο, το οποίο έχει δηλωθεί με τον Ν.1337/83 και έχουν ολοκληρωθεί οι Α και Β φάσεις, είναι δυνατόν να δοθεί βεβαίωση με τα υπάρχοντα σχέδια, χωρίς να προηγηθεί τακτοποίηση - ρύθμιση με τον

Διαβάστε περισσότερα

111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ

111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ 111103 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ Είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε τα ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα από το Υπουργείο, µε βάση την Εγκ.13/11 και τις Β & Γ Ερωτοαπαντήσεις που αναρτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες

Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες Ερωταπαντήσεις ανά Κατηγορίες ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 1. Στην εκτός σχεδίου περιοχή βιοµηχανικό κτίριο ή κτήριο γραφείωνκαταστηµάτων το οποίο έχει ανεγερθεί µε βάση οικοδοµική άδεια και έχει αλλάξει τη χρήση σε

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

622. Μπορούμε να εντάξουμε στην περίπτωση του άρθρου 9 παράγραφος Γ.ιγ ένα σκυλόσπιτο που πληροί τις προϋποθέσεις της επιφάνειας και του ύψους;

622. Μπορούμε να εντάξουμε στην περίπτωση του άρθρου 9 παράγραφος Γ.ιγ ένα σκυλόσπιτο που πληροί τις προϋποθέσεις της επιφάνειας και του ύψους; 615. Σε διώροφη οικοδομή με οικοδομική άδεια του 1983 (08/03/1983), η οποία βρίσκεται εντός οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων, έχει κατασκευαστεί χωρίς άδεια πάνω από την πλάκα της οροφής του πρώτου ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας.

ΑΔΑ: 4ΑΛΤΚ-ΖΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 Α.Π. : 65282/10. ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων της Χώρας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Θέμα Εφαρμογή του Β Κεφαλαίου του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28/4/2010)

Προς. Θέμα Εφαρμογή του Β Κεφαλαίου του Ν.3843/10 (ΦΕΚ 62/Α/28/4/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις 14 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις 14 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις 14 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Σύμφωνα με τις παρ.14 και 15 του αρθ.25 του Ν.4178/13 η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό. Ωστόσο εξακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

302. Στην Ε/Α 185 εσείς πώς θα δηλώνατε μια τέτοια παράβαση στο ύψος του υπογείου εφόσον η Εγκ 4 λέει ότι δεν εφαρμόζονται συντελεστές ύψους;

302. Στην Ε/Α 185 εσείς πώς θα δηλώνατε μια τέτοια παράβαση στο ύψος του υπογείου εφόσον η Εγκ 4 λέει ότι δεν εφαρμόζονται συντελεστές ύψους; 298. Σε οικόπεδο που είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια (διώροφο με υπόγειο) το 1983, κατασκευάσθηκε ο φέρων οργανισμός του ισογείου και υπογείου. Δεν αποπερατώθηκε. Το 2003 εκδόθηκε άδεια αποπεράτωσης του

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εισηγητής : Χριστόφορος Παντουβάκης 1 Σύντομη παρουσίαση άρθρων ΝΟΚ ΑΡΘΡΑ 1-6: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (τι-πως-ποιος): αναφέρεται στους σκοπούς, στους ορισμούς, πότε απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ NIKOΣ ΤΑΒΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΗΣ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 32 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ. 28410 22457 FAX 28410 24381 info@tavlasatsalis.gr EIΣΑΓΩΓΗ Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Μικρότερο ή ίσο των 25 τ.μ. Μεγαλύτερο των 25 τ.μ. και μικρότερο ή ίσο των 75 τ.μ. Μεγαλύτερο των 75 τ.μ.

Μικρότερο ή ίσο των 25 τ.μ. Μεγαλύτερο των 25 τ.μ. και μικρότερο ή ίσο των 75 τ.μ. Μεγαλύτερο των 75 τ.μ. Óåëßäá 6 Π ρόσφατα ψηφίστηκε από την Ελληνική βουλή ο Νόμος 3843/28 Απριλίου 2010 που αφορά την ταυτότητα κτηρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

www.realestatenews.gr

www.realestatenews.gr Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 7

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 7 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Η διάταξη της παρ. 6β, του άρθρου 24 για τις παραβάσεις µέχρι 20 τµ είναι υποχρεωτική ; > Είναι υποχρεωτική, αν είναι η µοναδική παράβαση. 4. Ηµιϋπαίθριος χώρος, που δηλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο

22. Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο 1. Αν έχω μια ισόγεια αποθήκη 30τ.μ. και όχι 15τ.μ. θα πάω με τον αναλυτικό, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις 54373/01-10-2013 (29). Έχω όμως παράβαση που αντιστοιχίζεται σε επιφάνεια χώρου; Ο νόμος με την

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICAL CHAMBER OF GREECE Section of Central Macedonia M. Alexandrou 49, 54643 Thessaloniki Tel. +30 2310 883100-99 Fax +30 2310 883110

TECHNICAL CHAMBER OF GREECE Section of Central Macedonia M. Alexandrou 49, 54643 Thessaloniki Tel. +30 2310 883100-99 Fax +30 2310 883110 Ερωτήσεις 8 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Σε υφιστάμενη οικοδομή (αρ. αδείας 929/83, ισόγειο κατάστημα και όροφος κατοικία), θα μπορούσα να κατασκευάσω σοφίτα; (εφόσον η σοφίτα δε λογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Αποφ. 2254/30-8-2013 ΦΕΚ Β 2184/ 5-9-2013 & Εγκύκλιος 3/1-10-13 (η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

709. 2004. 2012-2013. 7 28.7.2011. 23 28.7.2011 28.7.2011... 2004-28.7.2011;;; Ή

709. 2004. 2012-2013. 7 28.7.2011. 23 28.7.2011 28.7.2011... 2004-28.7.2011;;; Ή 706. Σε τελείως αυθαίρετο κτίσμα (ισόγεια αποθήκη) εντός σχεδίου χωρίς οικοδομική άδεια έχω εκτός των άλλων αυθαιρεσιών προεξοχή της στέγης πάνω από δρόμο σε ύψος 2,30μ από το κράσπεδο. Το κτίσμα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.e-publicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 --------------------- Παρακάτω, τίθενται ορισμοί και έννοιες που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους Τεχνικούς και αφορούν σε ακίνητα εμπράγματα δικαιώματα ΑΚΙΝΗΤΟ Ακίνητο πράγμα είναι το έδαφος και τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 7-12-11 Σελίδα 1 από 36

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 7-12-11 Σελίδα 1 από 36 111207 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Επισηµάνσεις για ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα ή και όσα δεν έχουν διευκρινισθεί, µε την Εγκ.13/11, την Εγκ.14/11 και τις Ερωτοαπαντήσεις που αναρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013)

Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013) Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013) Οδηγίες, Διευκρινήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Σχέδιο Νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης. Άρθρο 1

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης. Άρθρο 1 Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων 1. Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει την επιβολή Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 4014/2011 ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 30/06/2012

Ο ΝΟΜΟΣ 4014/2011 ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 30/06/2012 Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 30/06/2012 1 Για την παρακολούθηση της παρουσίασης καλό είναι να διευκρινίσουμε ορισμένους όρους που θα εμφανίζονται παρακάτω συνεχώς. 2 1.-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ημερομηνία ισχύος: 08.08.2013 3 κεφάλαια Α : αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

1 . 4178/2013 «.» 174 .. .

1 . 4178/2013 «.» 174        .. . Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ Ν. 4178/2013 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ.» (ΦΕΚ 174 Α ) ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο διαπίστωσης των αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εκσυγχρονισμός υφισταμένων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Ορισμός Ως υφιστάμενες Αθλητικές

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57

Συντάκτης Ελένη Μπούτου Λεµπέση 19-2-2012 Σελίδα 1 από 57 120219 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1724) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 23-6--12 Σελίδα 1 από 74

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση 23-6--12 Σελίδα 1 από 74 120623 ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ Α. Τροποποιήσεις της νοµοθεσίας Ρύθµισης των Αυθαιρέτων Λόγω των τροποποιήσεων και συµπληρώσεων του ν.4014/11 ΦΕΚ/209/Α /21-9-11, µε το ν.4030/11 ΦΕΚ/249/Α /25-11-11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο Αιτιολογική έκθεση Επί της αρχής : Α. Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου, επιχειρείται να θεραπευθεί η χρόνια παθογένεια σε σχέση µε την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία)

Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Εντολή: αγορά ακινήτου στο (τοποθεσία) Σύνοψη Αναφορικά με την υπόθεση που μας ανατέθηκε από τον εντολέα μας (όνομα) του (όνομα πατρός) και της (όνομα μητρός) σχετικά με την αγορά ακινήτου στην θέση (τοποθεσία)

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος η Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας θα μπορεί να γίνεται ο συμψηφισμός

Διαβάστε περισσότερα

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015

N.4178/2013. 2.. 4178/13. 6-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Το έντυπο αποτελείται από 4 ενότητες «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» (συµπληρώνεται µία φορά) «Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» (συµπληρώνονται τόσες φορές όσα και τα «Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ - 79Α/12 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξάνδρα Τσαχαλίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός (Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα, το οποίο ουδέποτε έχει

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Ενεργειακό πιστοποιητικό: Τι χρειάζεται για να εκδοθεί E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Τελευταία Ενημέρωση στις 13 Νοεμβρίου 2012. Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 689/31.01.2013 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9

Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9 Άρθρα Πλήρης οδηγός για την υποβολή του Ε9 - Πως θα δηλωθούν τα αυθαίρετα και οι ηµιυπαίθριοι στο Ε9 Επιµέλεια Επιστηµονική οµάδα TaxHeaven Ηµεροµηνία πρώτης ανάρτησης: 2.9.2013 Στον παρόντα οδηγό θα βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις 22 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις-Απαντήσεις 22 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις-Απαντήσεις 22 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ: Ερωτήματα για τις διαδικασίες Έγγραφης ενημέρωσης και Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας ΣΧΕΤ.: α) Η παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ OΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΣΕ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για πρόστιμα, νομιμοποιήσεις, δικαιοπραξίες

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 8 ΣΕΛΙΔΕΣ OΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΣΕ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για πρόστιμα, νομιμοποιήσεις, δικαιοπραξίες OΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 21 8 ΣΕΛΙΔΕΣ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ Ν/Σ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για πρόστιμα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Σεπτέμβριος 2011 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος των τροποποιήσεων και αλλαγών στην Κυπριακή Νομοθεσία είναι η εξασφάλιση τίτλου ιδιοκτησίας από νέους ιδιοκτήτες και αγοραστές. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Οι σχετικές νομοθεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Ν. 4178/2013

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Ν. 4178/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΦΒ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΦΒ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΦΒ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Πού εφαρμόζεται το Ειδικό Πρόγραμμα; Το Ειδικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3375360

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/12 ΦΕΚ -79Α/12 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΑΧΑΛΙΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Έρευνα, συλλογή σχετικών στοιχείων ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο.

άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Σχέδιο νόµου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 48/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Κύριο *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου sec.gkaminis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 2103600520 ΑΦΜ: 997422860 ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κος ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του. Ο τρόπος υλοποίησης αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στην χώρα μιας πιο συστηματικής καταγραφής και αποτύπωσης των ρυθμιζόμενων αυθαιρέτων κατασκευών.

Διαβάστε περισσότερα