Δέσμη Ιδεών για ένα Πλαίσιο Συνολικής Συμφωνίας για το Κυπριακό (Ιδέες Γκάλι) 1992

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δέσμη Ιδεών για ένα Πλαίσιο Συνολικής Συμφωνίας για το Κυπριακό (Ιδέες Γκάλι) 1992"

Transcript

1 Δέσμη Ιδεών για ένα Πλαίσιο Συνολικής Συμφωνίας για το Κυπριακό (Ιδέες Γκάλι) 1992 Ο ηγέτης της Ελληνοκυπριακής κοινότητας και ο ηγέτης της Τουρκοκυπριακής κοινότητας διαπραγματεύθηκαν πάνω σε ίση βάση, υπό την αιγίδα της αποστολής των καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα, το πιο κάτω συνολικό πλαίσιο συμφωνίας για το Κυπριακό, που αποτελεί σημαντικό βήμα για μια δίκαιη και βιώσιμη διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος. Το συνολικό πλαίσιο συμφωνίας θα υποβληθεί στις δύο κοινότητες σε ξεχωριστά δημοψηφίσματα εντός τριάντα ημερών από τη συμπλήρωση του από τους δύο ηγέτες σε μια διεθνή διάσκεψη υψηλού επιπέδου. ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Το πλαίσιο συνολικής συμφωνίας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο, το οποίο, όταν εγκριθεί από τις δύο κοινότητες σε χωριστά δημοψηφίσματα και οι πρόνοιες που περιέχονται στις μεταβατικές διευθετήσεις εφαρμοστούν, θα οδηγήσει σε ένα νέο συνεταιρισμό και ένα νέο σύνταγμα για την Κύπρο, που θα διέπει τις σχέσεις των δύο κοινοτήτων πάνω σε ομοσπονδιακή βάση, δηλαδή δικοινοτική, σ ό,τι αφορά τις συνταγματικές πτυχές, και διζωνική, σ ότι αφορά τις εδαφικές πτυχές. Το πλαίσιο συνολικής συμφωνίας βασίζεται στις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου του 1977 και 1979, σε σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, και ιδιαίτερα στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 367 (1975), 649 (1990), 715 (1991) και 750 (1992), και στις κατευθυντήριες αρχές που εκτίθενται πιο κάτω. Το πλαίσιο συνολικής συμφωνίας αναγνωρίζει ότι η Κύπρος είναι η κοινή πατρίδα της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας και ότι οι μεταξύ τους σχέσεις δεν είναι σχέσεις πλειοψηφίας και μειοψηφίας, αλλά σχέσεις δύο κοινοτήτων στην ομοσπονδιακή δημοκρατία της Κύπρου. Το πλαίσιο κατοχυρώνει την πολιτιστική, θρησκευτική, πολιτική, κοινωνική και γλωσσική ταυτότητα της κάθε κοινότητας. Το πλαίσιο συνολικής συμφωνίας διασφαλιζει ότι η διευθέτηση του Κυπριακού στηρίζεται σε ένα μόνο κράτος της Κύπρου με μια κυριαρχία και διεθνή προσωπικότητα και μια ιθαγένεια, με την ανεξαρτησία και εδαφική του ακεραιότητα κατοχυρωμένες, και αποτελούμενο από δύο πολιτικά ίσες κοινότητες όπως καθορίζει η παράγραφος 11 της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα της 3 ης Απριλίου 1992 (S/23780) σε μια δικοινοτική και διζωνική ομοσπονδία και ότι η διευθέτηση πρέπει να αποκλείει ένωση ολόκληρης ή μέρους της με οποιαδήποτε άλλη χώρα ή οποιαδήποτε μορφή διχοτόμησης ή απόσχισης. Το πλαίσιο συνολικής συμφωνίας αναγνωρίζει και διασφαλίζει την πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων. Ενώ πολιτική ισότητα δεν σημαίνει ίση αριθμητική συμμετοχή σε όλους τους ομοσπονδιακούς κυβερνητικούς κλάδους και στη διοίκηση, αυτή θα αντανακλάται στο γεγονός ότι η έγκριση και τροποποίηση του ομοσπονδιακού συντάγματος θα απαιτεί την έγκριση και των δύο κοινοτήτων, στην αποτελεσματική συμμετοχή και των δύο κοινοτήτων 1

2 σε όλα τα όργανα και αποφάσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, στην κατοχύρωση ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν θα έχει εξουσία να υιοθετήσει οποιαδήποτε μέτρα εναντίον των συμφερόντων μιας κοινότητας και στην ισότητα και στις ταυτόσημες εξουσίες και λειτουργίες των δύο ομοσπόνδων κρατών. Το πλαίσιο συνολικής συμφωνίας προνοεί αρμοδιότητες και εξουσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, περιλαμβανομένης της δομής της, της σύνθεσης και λειτουργίας των τριών κλάδων της, που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική συμμετοχή των δύο κοινοτήτων και την αποτελεσματική λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, που θα απαιτεί ένα κατάλληλο μηχανισμό επίλυσης αδιεξόδων. Οι δύο κοινότητες αναγνωρίζουν την ταυτότητα και την ακεραιότητα η μια της άλλης και δεσμεύονται να εργαστούν δραστήρια για να επιτύχουν νέες σχέσεις που να στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, στη φιλία και στη συνεργασία. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι δύο κοινότητες συμφωνούν να αλλάξουν όλες τις πρακτικές που είναι ασυμβίβαστε με τη δέσμευση αυτή και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που θα εζήμιωνε τις προσπάθειες για μια συμπεφωνημένη διευθέτηση. Υπόσχονται να αναλάβουν αμέσως ένα πρόγραμμα δράσης για προώθηση καλής θέλησης και για στενότερες σχέσεις μεταξύ τους (βλέπε Παράρτημα). ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ Η δικοινοτική και διζωνική ομοσπονδία θα εγκαθιδρυθεί ελεύθερα από την Ελληνοκυπριακή και την Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Όλες οι εξουσίες που δεν θα ανατεθούν από αυτές στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα ανήκουν στα δύο ομόσπονδα κράτη. Το ομοσπονδιακό σύνταγμα θα τεθεί σε ισχύ μετά την έγκριση του από τις δύο κοινότητες σε χωριστά δημοψηφίσματα και θα μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με την έγκριση και των δύο ομοσπόνδων κρατών. Η ομοσπονδιακή δημοκρατία θα έχει μια εδαφική επικράτεια που θα αποτελείται από δύο πολιτικά ίσα ομοσπονδιακά κράτη. Η ομοσπονδιακή δημοκρατία θα έχει μια κυριαρχία που είναι αδιαίρετη και που εκπηγάζει ισότιμα από την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η μια κοινότητα δεν μπορεί να έχει κυριαρχία πάνω στην άλλη. Η ομοσπονδιακή δημοκρατία θα έχει μια διεθνή προσωπικότητα και μια ιθαγένεια που θα διέπεται από τον ομοσπονδιακό νόμο σύμφωνα με το ομοσπονδιακό σύνταγμα. Το ομοσπονδιακό σύνταγμα θα κατοχυρώνει την ταυτότητα, την ακεραιότητα και ασφάλεια κάθε κοινότητας καθώς και τα πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά, γλωσσικά και θρησκευτικά τους δικαιώματα. Όλοι οι πολίτες θα είναι ίσοι έναντι του νόμου. 2

3 Η ομοσπονδιακή δημοκρατία θα είναι κοσμική. Απαγορεύεται στους θρησκευτικούς λειτουργούς να αναλάβουν είτε κατόπιν εκλογών είτε με διορισμό πολιτικό αξίωμα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση ή στα ομόσπονδα κράτη. Η ομοσπονδιακή δημοκρατία θα διατηρεί ειδικούς δεσμούς φιλίας με την Ελλάδα και την Τουρκία και θα παρέχει τη μεταχείριση του πιο ευνοούμενου κράτους στην Ελλάδα και στην Τουρκία αναφορικά με όλες τις συμφωνίες, ανεξάρτητα από τη φύση τους. Η ομοσπονδιακή δημοκρατία θα εξακολουθήσει να είναι μέλος της Κοινοπολιτείας. Οι επίσημες γλώσσες της ομοσπονδιακής δημοκρατίας θα είναι η ελληνική κια η τουρκική. Η αγγλική γλώσσα μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται. Η ομοσπονδιακή δημοκρατία θα έχει τη δική της σημαία που θα συμφωνηθεί. Η ομοσπονδιακή σημαία θα αναρτάται στα ομοσπονδιακά κτίρια και τους ομοσπονδιακούς χώρους, αποκλειομένων όλων των άλλων σημαιών. Το κάθε ομόσπονδο κράτος θα έχει τη δική του σημαία. Οι αργίες που θα τηρούνται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα συμφωνηθούν και θα ενσωματωθούν στο ομοσπονδιακό σύνταγμα. Το κάθε ομόσπονδο κράτος θα τηρεί τις ομοσπονδιακές αργίες, καθώς και εκείνες που θα καθιερώσει το ίδιο. Τα δύο ομόσπονδα κράτη θα έχουν τις ίδιες εξουσίες και αρμοδιότητες. Το κάθε ομόσπονδο κράτος θα διοικείται από μια κοινότητα. Το κάθε ομόσπονδο κράτος θα αποφασίζει για τις δικές του κυβερνητικές διευθετήσεις κατά τρόπο που να συνάδει με το ομοσπονδιακό σύνταγμα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να οικειοποιηθεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες των δύο ομοσπόνδων κρατών. Η ασφάλεια, ο νόμος, η τάξη και η απονομή της δικαιοσύνης στο έδαφος κάθε ομόσπονδου κράτους θα αποτελεί ευθύνη του ομόσπονδου κράτους κατά τέτοιο τρόπο που να συνάδει με το ομοσπονδιακό σύνταγμα. Τα δύο ομόσπονδα κράτη θα συνεργάζονται για τη διατήρηση και/ή χρήση εκείνων των ιστορικών και θρησκευτικών χώρων και των δύο δογμάτων που θα συμφωνηθούν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Οι εξουσίες, αρμοδιότητες και δομή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα συνάδουν με τους συνολικούς στόχους και κατευθυντήριες αρχές που εκτίθενται πιο πάνω. (α) Εξουσίες και αρμοδιότητες που θα ανατεθούν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση 3

4 Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα έχει τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρατίθενται πιο κάτω. Όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες που δεν θα ανατεθούν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα ανήκουν στα δυο ομόσπονδα κράτη. Τα ομόσπονδα κράτη θα μπορούν να αποφασίζουν από κοινού την παροχή επιπρόσθετων εξουσιών και αρμοδιοτήτων στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τη μεταβίβαση εξουσιών και αρμοδιοτήτων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στα ομόσπονδα κράτη. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα έχει τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες: - Εξωτερικές υποθέσεις (τα ομόσπονδα κράτη μπορούν να συνάψουν συμφωνίες με ξένες κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς στους τομείς της αρμοδίότητός τους. Η αντιπροσώπευση στις εξωτερικές υποθέσεις θα αντικατοπτρίζει το δικοινοτικό χαρακτήρα της ομοσπονδιακής δημοκρατίας). Αρμοδιότητες Κεντρικής Τράπεζας (περιλαμβανομένης της έκδοσης νομίσματος) Τελωνεία και συντονισμός του διεθνούς εμπορίου Αεροδρόμια και λιμένες σ ότι αφορά διεθνή θέματα Ομοσπονδιακός προϋπολογισμός και ομοσπονδιακή φορολογία Μετανάστευση και ιθαγένεια Άμυνα (να συζητηθεί επίσης σε συνδυασμό με τις Συμφωνίες Εγγυήσεως και Συμμαχίας) Ομοσπονδιακή δικαστική εξουσία και ομοσπονδιακή αστυνομία Ομοσπονδιακές ταχυδρομικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Εμπορικά σήματα και δικαιώματα ευρεσιτεχνίας Διορισμός ομοσπονδιακών αξιωματούχων και δημοσίων υπαλλήλων (σε αναλογία 70 : 30 Ελληνοκυπρίων προς Τουρκοκυπρίους) Καθορισμός επιπέδων για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, τη χρήση και διατήρηση των φυσικών πόρων και μέτρων και σταθμών Συντονισμός τουριστικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Οι ομοσπονδιακές εξουσίες και αρμοδιότητες θα ασκούνται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ή βάσει συμφωνιών, μέσω ανάθεσης, στα ομόσπονδα κράτη. (β) Δομή, σύνδεση και λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (Ι) Η Νομοθετική Εξουσία Η νομοθετική εξουσία θα απαρτίζεται από την Κάτω και την Άνω Βουλή. Οι Πρόεδροι της Κάτω και της Άνω Βουλής δεν μπορεί να προέρχονται από την ίδια κοινότητα. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της κάθε βουλής δεν θα προέρχεται από την ίδια κοινότητα. Όλοι οι νόμοι πρέπει να εγκρίνονται και από τις δυο βουλές. Η Κάτω Βουλή θα είναι δικοινοτική με αναλογία 70 : 30 Ελληνοκυπρίων προς Τουρκοκύπριους. Στην Άνω Βουλή θα υπάρχει αναλογία 50 : 50 που θα αντιπροσωπεύει τα δυο ομόσπονδα κράτη. 4

5 Όλοι οι νόμοι θα εγκρίνονται με πλειοψηφία σε κάθε βουλή. Πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων ή των Τουρκοκυπρίων αντιπροσώπων στην Κάτω Βουλή μπορεί να αποφασίζει, πάνω σε θέματα που αφορούν τις εξωτερικές υποθέσεις, την άμυνα, την ασφάλεια, τον προϋπολογισμό, τη φορολογία, τη μετανάστευση και την ιθαγένεια, ότι η έγκριση ενός νόμου από την Κάτω Βουλή θα απαιτεί ξεχωριστές πλειοψηφίες των αντιπροσώπων και των δύο κοινοτήτων. Χωριστές Ελληνοκυπριακές και Τουρκοκυπριακές πλειοψηφίες θα απαιτηθεί να αποτελούν απαρτία σε κάθε βουλή. Εάν δεν υπάρχει απαρτία σε οποιαδήποτε βουλή σε δυο συνεχείς συνεδρίες λόγω της απουσίας πλειοψηφίας της μιας ή των δυο κοινοτήτων, ο Πρόεδρος της αρμόδιας βουλής θα καλεί σε συνεδρία σε όχι λιγότερο από πέντε μέρες και όχι περισσότερο από 10 μέρες. Στη συνεδρία αυτή πλειοψηφία της Άνω Βουλής θα αποτελεί απαρτία. Στην Κάτω Βουλή 30% του ολικού αριθμού μελών θα αποτελεί απαρτία. Αν οι δυο βουλές αποτύχουν να εγκρίνουν νομοσχέδιο, ή απόφαση, θα αρχίζουν διαδικασία για επίτευξη συναίνεσης ενώ θα διασφαλίζουν τη συνεχή λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Για το σκοπό αυτό θα εγκαθιδρυθεί Επιτροπή Διαβούλευσης. Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από δυο πρόσωπα, το κάθε ένα από τα οποία θα επιλέγεται εξίσου από την Ελληνοκυπριακή και την Τουρκοκυπριακή ομάδα μεταξύ των μελών των δύο βουλών της ομοσπονδιακής νομοθετικής εξουσίας. Το κείμενο της νομοθεσία ή απόφασης που θα συμφωνηθεί από την Επιτροπή Διαβούλευσης θα υποβάλλεται και στις δυο βουλές για έγκριση. Σε περίπτωση που ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός δεν θα εγκριθεί από τη μια ή και τις δυο βουλές και μέχρις ότου επιτευχθεί συμφωνία στην επιτροπή διαβούλευσης και υιοθετηθεί από τις δυο βουλές, θα ισχύουν οι πρόνοιες του πιο πρόσφατου ομοσπονδιακού προϋπολογισμού συν ο πληθωρισμός. (ΙΙ) Η Εκτελεστική Εξουσία Η ομοσπονδιακή εκτελεστική εξουσία θα απαρτίζεται από ένα Ομοσπονδιακό Πρόεδρο, ένα Ομοσπονδιακό Αντιπρόεδρο και ένα Ομοσπονδιακό Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος θα συμβολίζουν την ενότητα της χώρας και την πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων. (Πάνω στο θέμα της εκλογής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου οι δυο πλευρές έχουν εκφράσει διαφορετικές θέσεις. Η Ελληνοκυπριακή πλευρά προτιμά σύστημα, δυνάμει του οποίου ο Πρόεδρος εκλέγεται με λαϊκή καθολική ψηφοφορία. Η Τουρκοκυπριακή πλευρά προτιμά σύστημα με βάση το οποίο ο Πρόεδρος εναλλάσσεται μεταξύ των δυο κοινοτήτων. ) Για υποβοήθηση της αποτελεσματικής εγκαθίδρυσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και για τα αρχικά οκτώ χρόνια, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος θα είναι επίσης οι ηγέτες των αντίστοιχων τους ομοσπόνδων κρατών. 5

6 Θα υπάρχει Υπουργικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους υπουργούς σε αναλογία 7 : 3. ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος θα ορίζουν τους υπουργούς από την αντίστοιχη κοινότητά τους, οι οποίοι θα διορίζονται με πράξη την οποία θα υπογράφουν αμφότεροι. Ένα από τα ακόλουθα τρία υπουργεία, δηλ. Εξωτερικών, Οικονομικών ή Άμυνας, θα ανατεθεί σε τουρκοκύπριο υπουργό. Ο Πρόεδρος και ο υπουργός Οικονομικών δεν θα προέρχονται από την ίδια κοινότητα. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος θα συζητούν την ετοιμασία της ημερήσιας διάταξης του Υπουργικού Συμβουλίου και έκαστος θα μπορεί να περιλάβει θέματα στην ημερήσια διάταξη. Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Όμως οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν τις εξωτερικές υποθέσεις, την άμυνα την ασφάλεια, τους Προϋπολογισμούς, τη φορολογία, τη μετανάστευση και την ιθαγένεια, θα απαιτούν την συναίνεση τόσο του Προέδρου όσο και του Αντιπροέδρου. Οι διευθετήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής και τη σύνθεση της διπλωματικής υπηρεσίας θα καθορίζονται στο ομοσπονδιακό σύνταγμα. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, χωριστά ή από κοινού, έχουν το δικαίωμα αρνησικυρίας σε κάθε νόμο ή απόφαση της νομοθετικής εξουσίας που θα αφορά τις εξωτερικές υποθέσεις, την άμυνα, την ασφάλεια, τον προϋπολογισμό, τη φορολογία, τη μετανάστευση ή την ιθαγένεια. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος θα έχουν το δικαίωμα χωριστά ή από κοινού, να αναπέμψουν οποιοδήποτε νόμο ή απόφαση της νομοθετικής εξουσία ή οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για επανεξέταση. (ΙΙ) Η Δικαστική Εξουσία Η Ομοσπονδιακή Δικαστική Εξουσία θα αποτελείται από Ανώτατο Δικαστήριο, θα απαρτίζεται από ίσο αριθμό Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων δικαστών, οι οποίοι θα διορίζονται από κοινού από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με τη συναίνεση της άνω Βουλής. Το Ανώτατο Δικαστήριο θα συνεδριάζει ως Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο και είναι το Ανώτατο Δικαστήριο της ομοσπονδίας. Η προεδρία του θα εναλλάσσεται μεταξύ των αρχαιότερων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Μπορούν να εγκαθιδρυθούν κατώτερα ομοσπονδιακά δικαστήρια σε κάθε ένα από τα ομόσπονδα κράτη. Το Ανώτατο Δικαστήριο θα ασχολείται με θέματα που προκύπτουν από το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα και τους ομοσπονδιακούς νόμους και θα έχει την εξουσία να ασκεί οποιεσδήποτε άλλες δικαστικές αρμοδιότητες που σχετίζονται με ομοσπονδιακά θέματα που θα του ανατίθενται από το ομοσπονδιακό σύνταγμα ή την ομοσπονδιακή νομοθεσία. 6

7 Έκαστο ομόσπονδο κράτος θα έχει τη δική του δικαστική εξουσία που θα ασχολείται με θέματα τα οποία δεν ανατίθενται από το ομοσπονδιακό σύνταγμα στην ομοσπονδιακή δικαστική εξουσία. Το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα θα καθιερώσει διαδικασία για διακρίβωση της συνταγματικότητας των ομοσπονδιακών νόμων και των πράξεων της εκτελεστικής εξουσία καθώς και επαρκή μηχανισμό δικαστικής αναθεώρησης ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των πράξεων της νομοθετικής εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας των ομοσπονδιακών κρατών προς το ομοσπονδιακό σύνταγμα. (γ) Τα θεμελιώδη δικαιώματα περιλαμβανομένων των τριών ελευθεριών, και τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Όλα τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες θα περιληφθούν στο ομοσπονδιακό σύνταγμα. Η ελευθερία διακίνησης, η ελευθερία εγκατάστασης και το δικαίωμα ιδιοκτησίας θα κατοχυρώνονται στο ομοσπονδιακό σύνταγμα. Η εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών θα λαμβάνει υπόψη τη συμφωνία υψηλού επιπέδου του 1977 και τις κατευθυντήριες αρχές που εκτίθενται πιο πάνω. Η ελευθερία εγκατάστασης και το δικαίωμα ιδιοκτησίας θα εφαρμοστούν μετά τη συμπλήρωση της διαδικασίας επανεγκατάστασης που θα προκύψει από τις εδαφικές προσαρμογές. Τα ομόσπονδα κράτη θα ρυθμίζουν τα δικαιώματα αυτά με τρόπο που θα συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, σύμφωνα με το ομοσπονδιακό σύνταγμα. Πρόσωπα, τα οποία είναι γνωστό ότι είχαν ενεργό ανάμιξη σε πράξεις βίας ή υπόθαλψης βίας και / ή μίσους εναντίον προσώπων της άλλης κοινότητας, δυνατό, υποκείμενα στη νομική διαδικασία, να παρεμποδίζονται να μεταβαίνουν στο ομόσπονδο κράτος που θα διοικείται από την άλλη κοινότητα. Ασφάλεια και Εγγυήσεις Η ασφάλεια της ομοσπονδιακής δημοκρατίας και του Ελληνοκυπριακού και του Τουρκοκυπριακού Ομόσπονδου Κράτους θα είναι εγγυημένη. Η αποστρατικοποίηση της ομοσπονδιακής δημοκρατίας παραμένει αντικειμενικός σκοπός. Οι Συνθήκες Εγγυήσεως και Συμμαχίας εξακολουθούν να ισχύουν και θα συμπληρωθούν με έγγραφο που θα επισυναφθεί, ως εκτίθεται πιο κάτω. Η Συνθήκη Εγγυήσεως θα διασφαλίζει την ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της ομοσπονδιακής δημοκρατίας και θα αποκλείει την ένωση ολόκληρης ή μέρους της με οποιαδήποτε άλλη χώρα και οποιαδήποτε μορφή διχοτόμησης ή απόσχισης. Θα διασφαλίζει την ασφάλεια του 7

8 Ελληνοκυπριακού και του Τουρκοκυπριακού ομόσπονδου κράτους και θα παρεμποδίζει τη μονομερή αλλαγή της νέας συνταγματικής τάξης της ομοσπονδιακής δημοκρατίας από τη μια ή την άλλη κοινότητα. Θα επιτευχθεί αριθμητικό ισοζύγιο των Ελληνικών και Ελληνοκυπριακών στρατευμάτων εξοπλισμού αφ ενός και των Τουρκικών και Τουρκοκυπριακών στρατευμάτων και εξοπλισμού αφετέρου, εντός... μηνών μετά την έγκριση του Πλαισίου Συνολικής συμφωνίας από τις δυο κοινότητες σε χωριστά δημοψηφίσματα. Θα τεθεί χρονοδιάγραμμα για την περαιτέρω μείωση σε συμφωνημένο επίπεδο των Ελληνοκυπριακών και των Τουρκοκυπριακών μονάδων και για την αποχώρηση όλων των μη Κυπριακών δυνάμεων που δεν προνοούνται στη Συνθήκη Συμμαχίας. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως πριν την εγκαθίδρυση της ομοσπονδιακής δημοκρατίας και σε φάσεις παράλληλες προς την εφαρμογή του προγράμματος δράσης που εκτίθεται στο παράρτημα. Η Συνθήκη Συμμαχίας θα προνοεί τη στάθμευση στην Κύπρο Ελληνικού και Τουρκικού αποσπάσματος ίσου μεγέθους και εξοπλισμού που δεν θα ξεπερνά πρόσωπα το καθένα. Το Ελληνικό απόσπασμα θα σταθμεύει στο ομόσπονδο κράτος που θα διοικείται από τη Ελληνοκυπριακή κοινότητα και δεν θα μπορεί να εισέρχεται στο ομόσπονδο κράτος που θα διοικείται από την Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Το τουρκικό απόσπασμα θα σταθμεύει στο ομόσπονδο κράτος που θα διοικείται από την τουρκοκυπριακή κοινότητα και δεν θα μπορεί να εισέρχεται στο ομόσπονδο κράτος που θα διοικείται από την Ελληνοκυπριακή κοινότητα. Η ομοσπονδιακή δημοκρατία θα διατηρεί ομοσπονδιακή δύναμη που θα αποτελείται από μια Ελληνοκυπριακή και μια Τουρκοκυπριακή μονάδα ίσου μεγέθους και εξοπλισμού που δεν θα ξεπερνά το μέγεθος του Ελληνικού κια του Τουρκικού αποσπάσματος, κάτω από την κοινή διοίκηση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου. Η Ελληνοκυπριακή μονάδα θα σταθμεύει στο ομόσπονδο κράτος που θα διοικείται από την Ελληνοκυπριακή κοινότητα. Η Τουρκοκυπριακή μονάδα θα σταθμεύει στο ομόσπονδο κράτος που θα διοικείται από την Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος θα αποφασίζουν από κοινού πού θα σταθμεύουν οι μονάδες. Δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε εφεδρική δύναμη και οποιαδήποτε στρατιωτική ή παραστρατιωτική εκπαίδευση ομάδων πολιτών. Η Ελληνοκυπριακή και η Τουρκοκυπριακή μονάδα θα προωθούν τον αμοιβαίο σεβασμό, φιλία και στενότερες σχέσεις μεταξύ των δυο κοινοτήτων και την ευημερία τους με τη διεξαγωγή κοινών κοινωνικών δραστηριοτήτων σε όλη την επικράτεια της ομοσπονδιακής δημοκρατίας. Η Συνθήκη Εγγυήσεως, κατά τρόπο που συνάδει με τις αρχές της ΔΑΣΕ στην οποία η ομοσπονδιακή δημοκρατία θα επιβεβαιώσει την προσήλω ση της, θα προνοεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Επαλήθευσης που να αποτελείται από αντιπροσώπους των εγγυητριών δυνάμεων και του ομοσπονδιακού 8

9 Προέδρου και του ομοσπονδιακού Αντιπροέδρου. Τα Ηνωμένα Έθνη θα διαθέσουν το προσωπικό υποστήριξης που θα βοηθήσει την Επιτροπή Επιτήρησης και Επαλήθευσης να διεκπεραιώσει το έργο της. Η επιτροπή Επιτήρησης και Επαλήθευσης θα έχει την ευθύνη της διερεύνησης οποιασδήποτε εξέλιξης, η οποία, κατά την άποψη του ομοσπονδιακού Προέδρου ή του ομοσπονδιακού Αντιπροέδρου ή οποιασδήποτε εγγυήτριας δύναμης αποτελεί απειλή κατά της ασφάλειας οποιασδήποτε κοινότητας ή της ομοσπονδιακής δημοκρατίας με επί τόπου επιθεωρήσεις και άλλες μεθόδους που θα θεωρεί αναγκαίες η Επιτορπή Επιτήρησης και Επαλήθευσης. Η Επιτροπή Επιτήρησης και Επαλήθευσης θα προβαίνει σε συστάσεις για επανόρθωση οποιασδήποτε κατάστασης που θα έχει διαπιστώσει ότι παραβαίνει τις διευθετήσεις που καλύπτει η Συνθήκη Εγγυήσεως και η Συνθήκη Συμμαχίας. Τα μέρη θα είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τις συστάσεις αυτές άμεσα και με καλή θέληση. Θα ζητηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να αναθεωρήσει τους όρους εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο περιλαμβανομένης της υποστήριξης της Επιτροπής Επιτήρησης και Επαλήθευσης. Η Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή κοινότητα συμφωνούν πάνω στις εδαφικές περιοχές των ομοσπόνδων κρατών υπό τη διοίκηση της κάθε μιας λαμβανομένης υπόψη της Συμφωνίας Υψηλού Επιπέδου του Ο χάρτης που είναι συνημμένος στο παρόν έγγραφο απεικονίζει τα εδάφη των δυο ομοσπόνδων κρατών. Η εδαφική συμφωνία θα τυγχάνει σεβασμού και θα περιληφθεί στο ομοσπονδιακό σύνταγμα. Πρόσωπα που επηρεάζονται από τις εδαφικές προσαρμογές θα έχουν την επιλογή να παραμείνουν στη σχετική περιοχή ή να μετακινηθούν στο ομόσπονδο κράτος που θα διοικείται από τη δική τους κοινότητα. Όλες οι αναγκαίες διευθετήσεις για τη μετακίνηση προσώπων που θα επηρεασθούν από εδαφικές προσαρμογές θα εφαρμοστούν ικανοποιητικά πριν την πραγματοποίηση των επανεγκαταστάσεων. Το ταμείο που θα εγκαθιδρυθεί αναφορικά με εκτοπισμένα πρόσωπα θα είναι διαθέσιμο για το σκοπό αυτό. Οι εδαφικές προσαρμογές δεν θα επηρεάσουν τους υδάτινους πόρους που θα είναι στη διάθεση κάθε ομόσπονδου κράτους. Οι υδάτινοι πόροι που θα υπάρχουν σε όλη την ομοσπονδία θα κατανεμηθούν στα δύο ομόσπονδα κράτη σε αναλογία τουλάχιστον ίση προς την αντίστοιχη σημερινή ζήτηση. Εκτοπισμένοι Οι απαιτήσεις ιδιοκτησίας των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εκτοπισμένων αναγνωρίζονται και θα τύχουν δίκαιου χειρισμού, με βάση χρονοδιάγραμμα και πρακτικούς κανονισμούς βασισμένους στη Συμφωνία 9

10 Υψηλού Επιπέδου του 1977, με βάση χρονοδιάγραμμα και πρακτικούς κανονισμούς βασισμένους στη Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου του 1977, με βάση την ανάγκη διασφάλισης κοινωνικής ειρήνης και αρμονίας και με βάση τις διευθετήσεις που εκτίθενται πιο κάτω. Περιοχές που θα περιέλθουν υπό την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση Πρώτη προτεραιότητα θα δοθεί στην ικανοποιητική μετακίνηση και υποστήριξη των Τουρκοκυπρίων που ζουν στην περιοχή που θα διοικείται από την Ελληνοκυπριακή κοινότητα και σε εκτοπισμένους που θα επιστρέψουν στην περιοχή αυτή. Στους Τουρκοκυπρίους οι οποίοι το 1974 ζούσαν στην περιοχή που θα διοικείται από την Ελληνοκυπριακή κοινότητα θα δοθεί η επιλογή να παραμείνουν στις ιδιοκτησίες τους ή να ζητήσουν ανάλογη κατοικία στην περιοχή που θα περιέλθει υπό Τουρκοκυπριακή διοίκηση. Τουρκοκύπριοι εκτοπισμένοι που σήμερα ζουν στην περιοχή που θα περιέλθει στην Ελληνοκυπριακή διοίκηση θα έχουν την επιλογή να εξασφαλίσουν ανάλογη κατοικία στην περιοχή αυτή, να επιστρέψουν στην παλιά κατοικία τους, ή να πάρουν ανάλογη κατοικία στην περιοχή που θα περιέλθει στην Τουρκοκυπριακή διοίκηση. Άλλες περιοχές υπό Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή διοίκηση: Κάθε κοινότητα θα εγκαθιδρύσει φορέα ο οποίος θα χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν τους εκτοπισμένους. Η ιδιοκτησία της περιουσίας των εκτοπισμένων για την οποία τα πρόσωπα αυτά θα ζητήσουν αποζημίωση, θα μεταβιβαστεί στην κοινότητα όπου βρίσκεται η περιουσία. Για το σκοπό αυτό θα υπάρξει ανταλλαγή όλων των τίτλων ιδιοκτησίας πάνω σε καθολική κοινοτική βάση μεταξύ των δυο φορέων, με βάση την αξία του 1974 συν ο πληθωρισμός. Οι εκτοπισμένοι θα τύχουν αποζημίωσης από το φορέα της κοινότητας τους από κονδύλια που θα εξασφαλισθούν από την πώληση των περιουσιών που θα μεταβιβαστούν στο φορέα ή μέσω της ανταλλαγής περιουσίας. Το έλλειμμα που θα παρουσιαστεί στα απαραίτητα κονδύλια για αποζημιώσεις θα καλυφθεί από την ομοσπονδιακή Κυβέρνηση από το ταμείο αποζημιώσεων που θα εξασφαλισθεί από διάφορες πηγές, όπως φορολογία πάνω στην αύξηση της τιμής της περιουσίας που θα μεταβιβαστεί μετά τη συνολική συμφωνία και εξοικονομήσεις από τις δαπάνες για την άμυνα. Κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί θα κληθούν επίσης να συμβάλουν σο ταμείο αποζημιώσεων. Για το σκοπό αυτό μπορεί να μελετηθεί η επιλογή της μακροπρόθεσμης εκμίσθωσης και άλλες εμπορικές διευθετήσεις. Πρόσωπα και από τις δυο κοινότητες που το 1974 κατοικούσαν και/η ήταν ιδιοκτήτες περιουσίας στο ομόσπονδο κράτος που θα διοικείται από την άλλη κοινότητα, ή οι κληρονόμοι τους, θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για αποζημιώσεις. Πρόσωπα που ανήκουν στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα που εκτοπίσθηκαν μετά το Δεκέμβρη του 1963, ή οι κληρονόμοι τους επίσης μπορούν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις. 10

11 Πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Κύπρο, τα οποία κατά την περίοδο που εκτοπίσθηκαν ήταν ιδιοκτήτες της μόνιμης κατοικίας τους στο ομόσπονδο κράτος που θα διοικείται από την άλλη κοινότητα και τα οποία επιθυμούν να κατοικήσουν μόνιμα και πάλι στην περιοχή αυτή, επίσης μπορούν να επιλέξουν να επιστρέψουν. Σε πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Κύπρο, τα οποία την περίοδο που εκτοπίσθηκαν ζούσαν στη μόνιμη κατοικία τους με ενοίκιο στο ομόσπονδο κράτος που θα διοικείται από την άλλη κοινότητα και που επιθυμούν να κατοικήσουν μόνιμα και πάλι στην περιοχή αυτή, θα δοθεί προτεραιότητα με βάση τις διευθετήσεις της ελεύθερης εγκατάστασης. Όλες οι απαιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντός έξι μηνών μετά την έγκριση του Συνολικού Πλαισίου Συμφωνίας. Κάθε χρόνο για...χρόνια θα γίνονται διευθετήσεις από το ενδιαφερόμενο Ομόσπονδο κράτος για την επιστροφή... χιλιάδων εκτοπισμένων οι οποίοι θα επιλέξουν να επιστρέψουν στην προηγούμενη μόνιμη κατοικία τους. Επιπρόσθετα οι Μαρωνίτες οι οποίοι το 1974 είχαν την μόνιμη διαμονή τους στο ομόσπονδο κράτος υπό τη διοίκηση της Τουρκοκυπριακής κοινότητας μπορούν να επιλέξουν να επιστρέψουν στις περιουσίες τους. Τα δυο ομόσπονδα κράτη θα ανασκοπήσουν την κατάσταση κατά το τέλος της προαναφερθείσας περιόδου υπό το φως της εμπειρίας που θα αποκτηθεί. Αυτή η περίοδος θα αρχίσει μετά την ουσιαστική συμπλήρωση της διαδικασίας επανεγκατάστασης και αποκατάστασης που θα προκύψει από τις εδαφικές προσαρμογές. Η εγκατάσταση όσων επιλέξουν να επιστρέψουν θα λάβει χώρα μετά την ικανοποιητική μετακίνηση των προσώπων που θα επηρεασθούν. Αν ο σημερινός κάτοχος είναι επίσης εκτοπισμένος και επιθυμεί να παραμείνει, ή αν η περιουσία έχει ουσιαστικά αλλοιωθεί, ή έχει μετατραπεί σε δημόσιας χρήσης, ο πρώην μόνιμος κάτοικος θα τύχει αποζημίωσης ή θα του δοθεί διαμονή παρόμοιας αξίας. Πρόσωπα τα οποία είναι γνωστό ότι είχαν πάρει μέρος ή συμμετέχουν ενεργά σε πράξεις βίας ή παρακίνησης σε βία και/ή μίσους εναντίον προσώπων από την άλλη κοινότητα δυνατό, τηρουμένων των νομίμων διαδικασιών, να παρεμποδιστούν από το να επιστέψουνς το ομόσπονδο κράτος που θα διοικείται από την άλλη κοινότητα. Οικονομική Ανάπτυξη και Διασφαλίσεις Στόχος προτεραιότητας της ομοσπονδιακής δημοκρατίας θα είναι η ανάπτυξη μιας ισορροπημένης οικονομίας που θα είναι προς όφελος εξίσου και των δύο ομόσπονδων κρατών. Θα αναληφθεί σημαντικό πρόγραμμα δράσης για να διορθωθεί η οικονομική ανισορροπία και να διασφαλιστεί το οικονομικό ισοζύγιο μεταξύ των δύο κοινοτήτων, μέσω ειδικών μέτρων για προώθηση της ανάπτυξης του ομόσπονδου κράτους που θα διοικείται από την 11

12 Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Προς το σκοπό αυτό θα εγκαθιδρυθεί ειδικό ταμείο. Ξένες κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί θα κληθούν από το Συμβούλιο Ασφαλείας να συνεισφέρουν στο ταμείο αυτό. Για την προώθηση μιας ισορροπημένης οικονομίας, μπορεί να απασχοληθούν σε ολόκληρη την ομοσπονδιακή δημοκρατία πρόσωπα τα οποία θα αμείβονται ίσα. Για την προστασία ιδιαίτερα του ομόσπονδου κράτους που θα είναι υπό τη διοίκηση της Τουρκοκυπριακής κοινότητας θα υιοθετηθούν ειδικά μέτρα και διασφαλίσεις για να αποφευχθούν τα δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν από την εγκαθίδρυση της ομοσπονδιακής δημοκρατίας για παράδειγμα από την υιοθέτηση ενός νομίσματος και την εγκαθίδρυση ενιαίων τελωνειακών συνόρων. Έκαστο ομόσπονδο κράτος μπορεί, πρόσθετα προς την ομοσπονδιακή φορολογία να εγκαθιδρύει και να διοικεί το δικό του φορολογικό καθεστώς και να καθορίζει φορολογικούς συντελεστές σύμφωνα με τους οικονομικούς στόχους και ανάγκες του. Σύμφωνα με το παράρτημα 6 του μέρους ΙΙ της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης η ομοσπονδιακή δημοκρατία θα παραχωρήσει μεταχείριση του πιο ευνοούμενου κράτους στην Ελλάδα και την Τουρκία σε όλες τις συμφωνίες, ανεξάρτητα από τη φύση τους. Θα εγκαθιδρυθεί μια δικοινοτική επιτροπή ως μέρος των μεταβατικών διευθετήσεων για να προετοιμάσει τα ειδικά προγράμματα και μέτρα που προβλέπονται πιο πάνω πριν την εγκαθίδρυση της ομοσπονδιακής δημοκρατίας. Το Πρόγραμμα Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών θα παράσχει υποστήριξη στην επιτροπή. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει βοήθεια εμπειρογνωμόνων ανάλογα με τις ανάγκες. Θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή της ομοσπονδιακής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα θα συζητηθούν και θα συμφωνηθούν και θα υποβληθούν στην έγκριση των δύο κοινοτήτων σε ξεχωριστά δημοψηφίσματα. (Αυτή η παράγραφος αναφέρεται αποκλειστικά σε διευθετήσεις που μπορούν να γίνουν στην Κύπρο και με κανένα τρόπο δεν επηρεάζει τα προνόμια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της σε θέματα που αφορούν τη συμμετοχή στην κοινότητα). Μεταβατικές Διευθετήσεις Αμέσως μετά την έγκριση του πλαισίου συνολικής λύσης για το Κυπριακό σε χωριστά δημοψηφίσματα θα γίνουν οι ακόλουθες μεταβατικές διευθετήσεις για εφαρμογή του πλαισίου συνολικής συμφωνίας περιλαμβανομένης της προετοιμασίας και εφαρμογής του ομοσπονδιακού συντάγματος. Όλες οι μεταβατικές διευθετήσεις θα εφαρμοστούν σε περίοδο 18 μηνών. 12

13 Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο συνολικής συμφωνίας, θα εγκαθιδρυθούν αμέσως δικοινοτικές επιτροπές για εφαρμογή των προνοιών που σχετίζονται με την ετοιμασία και εφαρμογή του ομοσπονδιακού συντάγματος και του εκλογικού νόμου, την εγκαθίδρυση της ομοσπονδιακής δημοσίας υπηρεσίας, των απαιτήσεων για περιουσιακούς διακανονισμούς, την οικονομική ανάπτυξη και διασφαλίσεις, διευθετήσεις που σχετίζονται με τις εδαφικές προσαρμογές που θα ισχύσουν κατά το χρόνο ίδρυσης της ομοσπονδιακής δημοκρατίας και το πρόγραμμα δράσης που καθορίζεται στο παράρτημα. Επιπλέον, επιτροπή αποτελούμενη από τους αντιπροσώπους των εγγυητριών δυνάμεων και των δύο κοινοτήτων θα εγκαθιδρυθεί για συμπλήρωση των Συνθηκών Εγγυήσεως και Συμμαχίας. Τα Ηνωμένα Έθνη θα βοηθήσουν κάθε επιτροπή στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Κάθε επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει ξένους εμπειρογνώμονες. Επιπρόσθετα μια επιτροπή αποτελούμενη από τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και αντιπρόσωποι του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών θα εγκαθιδρυθεί αμέσως για να επεξεργαστεί τις διαδικασίες μεταβατικών διευθετήσεων που προβλέπονται στο έγγραφο αυτό και για να διασφαλίσει ότι οι αρμοδιότητες των επιτροπών που αναφέρθηκαν προηγουμένως ασκούνται με αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο. Επιπλέον αυτή η επιτροπή θα οργανώσει, σε διάστημα 30 ημερών από τη συμπλήρωσή της από τους δύο ηγέτες σε διεθνή διάσκεψη υψηλού επιπέδου, χωριστά δημοψηφίσματα για έγκριση του πλαισίου συνολικής συμφωνίας και στον κατάλληλο χρόνο κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου θα οργανώσει χωριστά δημοψηφίσματα για έγκριση του ομοσπονδιακού συντάγματος και τις εκλογές των ομοσπονδιακών αξιωματούχων με βοήθεια και επαλήθευση από τα Ηνωμένα Έθνη. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, οι τρέχουσες διευθετήσεις για τη διαχείριση των καθημερινών εσωτερικών υποθέσεων της κάθε πλευράς θα συνεχιστούν, εκτός αν τροποποιηθούν από τις πρόνοιες του πλαισίου συνολικής συμφωνίας. Σε θέματα που αφορούν ολόκληρη την Κύπρο, όπως το διεθνές εμπόριο και ο τουρισμός, θα εφαρμοστεί η ίδια αρχή με την αντίληψη ότι αυτά τα θέματα θα τυγχάνουν διαχείρισης πάνω σε προσωρινή βάση προς κοινό όφελος. Προς το σκοπό αυτό θα συμφωνηθούν προσωρινές διαδικασίες από τις δύο κοινότητες. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου οι εξωτερικές υποθέσεις της δημοκρατίας θα τυγχάνουν χειρισμού ο οποίος θα είναι σύμφωνος με τις αρχές που περιέχονται στο πλαίσιο συνολικής συμφωνίας και με συναίνεση των ηγετών των δύο κοινοτήτων. Θα γίνουν διευθετήσεις για κοινές αντιπροσωπείες ιδιαίτερα σε διεθνείς συναντήσεις. Οι νομοθετικές πράξεις, οι νόμοι, οι κανονισμοί, οι κανόνες, και τα συμβόλαια που ισχύουν τώρα στις δύο πλευρές θα θεωρούνται σε ισχύ στο βαθμό που δεν είναι ασυμβίβαστοι με το πλαίσιο συνολικής συμφωνίας. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπορεί να αναθεωρήσει προηγούμενες διεθνείς συμφωνίες για να αποφασίσει κατά πόσο πρέπει να ληφθεί οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με αυτές. 13

14 Κάθε κοινότητα θα ετοιμάσει το σύνταγμα του ομόσπονδου κράτους και τον εκλογικό νόμο σύμφωνα με το ομοσπονδιακό σύνταγμα και τον εκλογικό νόμο και θα οργανώσει τις ομόσπονδες κυβερνητικές διευθετήσεις που θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα με την εγκαθίδρυση της ομοσπονδιακής δημοκρατίας. Η ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ το ομοσπονδιακό σύνταγμα θα καθορίζεται στο έγγραφο και θα είναι η ημερομηνία κατά την οποία θα ανακηρυχθεί ομοσπονδιακή δημοκρατία. Γνωστοποίηση στα Ηνωμένα Έθνη Μόλις το πλαίσιο Συνολικής Συμφωνίας εγκριθεί σε χωριστά δημοψηφίσματα από την κάθε κοινότητα οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων θα απευθύνουν επιστολή στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, διαβιβάζοντάς του το κείμενο του πλαισίου συνολικής συμφωνίας με την παράκληση να υποβάλει την επιστολή και το πλαίσιο συνολικής συμφωνίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ώστε το Συμβούλιο να σημειώσει την απόφαση των δύο κοινοτήτων να εγκαθιδρύσουν μια ομοσπονδιακή δημοκρατία με τον τρόπο που περιγράφεται στο πλαίσιο συνολικής συμφωνίας. Παράρτημα Μόλις το πλαίσιο συνολικής συμφωνίας εγκριθεί από τις δύο κοινότητες σε χωριστά δημοψηφίσματα, θα εφαρμοσθεί το ακόλουθο πρόγραμμα δράσης για προώθηση της καλής θέλησης και των στενών σχέσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων. -Η διακίνηση προσφύγων και αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, η επικοινωνία και η διεθνής βοήθεια από και προς την Κύπρο θα γίνεται πάνω σε ίση βάση σ ολόκληρη την Κύπρο και θα αρθούν όλοι οι περιορισμοί. -Όλοι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί μελών της Τουρκοκυπριακής κοινότητας θα αρθούν. -Οι ενστάσεις στη συμμετοχή σε διεθνείς αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες θα αρθούν. -Η ελευθερία διακίνησης θα διευκολυνθεί μέσω συμφωνίας των δύο κοινοτήτων, και θα υπόκειται μόνο σε ελάχιστες διαδικασίες. -Μέχρι την εγκαθίδρυση της ομοσπονδιακής δημοκρατίας, τα Βαρώσια θε τεθούν υπό τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών και θα ετοιματεί και εφαρμοστεί πρόγραμμα για την αποκατάστασή τους. -Όλα τα προγράμματα στρατιωτικού εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των θέσεων θα τερματισθούν. Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν με την Ειρηνευτική Δύναμη στην επέκταση των θέσεων απαγκίστρωσης κατά μήκος της ουδέτερης ζώνης σε όλες τις περιοχές όπου τα στρατεύματα των δύο πλευρών παραμένουν πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Η ελευθερία διακίνησης της Ειρηνευτικής Δύναμης σε ολόκληρη την Κύπρο θα διασφαλισθεί. 14

15 15

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη ΚΥΠΡΟΣ ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2016 1974-2016 ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ Τον Ιούλιο του 1974 η Τουρκία εισέβαλε στην Κυπριακή Δημοκρατία, παραβιάζοντας τον Καταστατικό Χάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΦΩΤΟ: Κάτια Χριστοδούλου 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ Τα αποτελέσματα της στρατιωτικής εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΣΤΙΣ π.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΣΤΙΣ π. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΣΤΙΣ 11.00 π.μ 3 η συνεδρίαση Αναφορά του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν:

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητος δήλωσε στη Δήλωση ότι οι κύριοι σκοποί προς επίτευξη ήταν: Διευθέτηση μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας αναφορικά με τη ρύθμιση της ανάπτυξης στις Κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο TΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : To ισχύον Σύνταγμα του Λουξεμβούργου θεσπίστηκε την 17 η Οκτωβρίου 1868 και έκτοτε έχει υποστεί δύο αναθεωρήσεις. Πρόκειται για την αναθεώρηση της

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2003 (OR. fr,en) 6998/03 LIMITE ELARG 20

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2003 (OR. fr,en) 6998/03 LIMITE ELARG 20 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2003 (OR. fr,en) 6998/03 LIMITE PUBLIC ELARG 20 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I» της : Γενικής Γραμματείας προς : την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Μορφή του πολιτεύματος * Άρθρο 2. Πρωταρχικές υποχρεώσεις της Πολιτείας ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 1. Μορφή του πολιτεύματος * Άρθρο 2. Πρωταρχικές υποχρεώσεις της Πολιτείας ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Α Μορφή του πολιτεύματος Άρθρο 1. Μορφή του πολιτεύματος * Άρθρο 2. Πρωταρχικές υποχρεώσεις της Πολιτείας ΤΜΗΜΑ Β Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας Άρθρο 3.

Διαβάστε περισσότερα

8439/04 ΕΚ/κα 1 DG E

8439/04 ΕΚ/κα 1 DG E ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2004 (22.04) (OR. fr) 8439/04 ELARG 64 CY 10 ΠΡΟΤΑΣΗ Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 14 Απριλίου 2004 Θέμα: Πρόταση πράξης προσαρμογής των

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΥΠΡΟΣ. Σύνταγμα Διεθνείς Συμβάσεις Πρωτογενής νομοθεσία Δευτερογενής νομοθεσία. Δικαστήρια

ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΥΠΡΟΣ. Σύνταγμα Διεθνείς Συμβάσεις Πρωτογενής νομοθεσία Δευτερογενής νομοθεσία. Δικαστήρια ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΚΥΠΡΟΣ Σύνταγμα Διεθνείς Συμβάσεις Πρωτογενής νομοθεσία Δευτερογενής νομοθεσία Δικαστήρια Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια συνταγματική δημοκρατία βασισμένη στις αρχές της νομιμότητας, της ύπαρξης

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΗΣ EΝΩΣΗΣ 184(I)/2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 27, 30.1.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 2919,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 2919, Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 2919, 27.10.94 757 Ν. 71(Ι)/94 Μετά τη Γνωμάτευση του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναφορά 3/92, σύμφωνα με το Άρθρο 140 του Συντάγματος, στις 16 Μα*ί*ου 1994, οι διατάξεις του περί Παγκύπριας

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος και Ομοσπονδία

Κύπρος και Ομοσπονδία Κύπρος και Ομοσπονδία 2 ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Όραμά μας, ο τερματισμός της κατοχής και η επανένωση της πατρίδας μας Ο Πρόεδρος Χριστόφιας έλαβε λαϊκή εντολή να διαπραγματευτεί για λύση διζωνικής, δικοινοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2017

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2017 994 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4616, 28.7.2017 Ν. 123(Ι)/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2017 Άρθρο ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χανς Γκερτ Πέτερινγκ. Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βρυξέλλες. Εξοχότατε

Προς Χανς Γκερτ Πέτερινγκ. Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βρυξέλλες. Εξοχότατε Προς Χανς Γκερτ Πέτερινγκ Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Βρυξέλλες Εξοχότατε Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι Τουρκοκύπριοι επιθυµούν σφόδρα τη σύναψη αµοιβαίας συµφωνίας στο Κυπριακό πρόβληµα µε το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2130(INI) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 28.11.2013 2013/2130(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για την εφαρμογή της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ) 2.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/51 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΞΕΔΩΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4071, 24/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L156,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. της. Ένωσης τών Γερµανo-Ελληνικών Εταιρειών ε.σ.

Καταστατικό. της. Ένωσης τών Γερµανo-Ελληνικών Εταιρειών ε.σ. Καταστατικό της Ένωσης τών Γερµανo-Ελληνικών Εταιρειών ε.σ. έκδοση 1 η Απριλίου 2000 Εγγεγραµµένη στον πίνακα συλλόγων του Ειρηνοδικείου Βόννης µε αριθµό πρωτοκόλλου 2981 (28 ου Φεβρουαρίου 2001) 1 1 Ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 202/1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ

ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3. Η πορεία προς το αδιέξοδο Δεκατρία χρόνια μετά την ιστορική ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέντε χρόνια ύστερα από την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 12.2.2008 B6-0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-0005/2008 και B6-0006/2008 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ OΓΔΟΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ OΓΔΟΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 130(Ι)/2015 130(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ OΓΔΟΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ, το Άρθρο 146 του Συντάγματος προβλέπει ότι το Ανώτατο Συνταγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση -Η έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης επιχειρεί να συλλάβει τις περίπλοκες σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα κυβερνητικά επίπεδα.

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπουν τα δύο νομοσχέδια του πλαισίου αφερεγγυότητας

Τι προβλέπουν τα δύο νομοσχέδια του πλαισίου αφερεγγυότητας Τι προβλέπουν τα δύο νομοσχέδια του πλαισίου αφερεγγυότητας Σειρά νέων προνοιών, που στόχο έχουν τη ρύθμιση από τη μια του επαγγέλματος των Συμβούλων Αφερεγγυότητας και από την άλλη την εισαγωγή μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαροκόπου 2 & Λεωφ. Συγγρού 196 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Tηλ. : 210 9545000 Φαξ: 210 3615634 Ε-mail: pressoffice@anexartitoiellines.gr Ιστοσελίδα: http://www.anexartitoiellines.gr Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0059(CNS) Σχέδιο γνωμοδότησης Evelyne Gebhardt (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0059(CNS) Σχέδιο γνωμοδότησης Evelyne Gebhardt (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.6.2012 2011/0059(CNS) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 26-38 Σχέδιο γνωμοδότησης Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υ- πουργών της Ουκρανίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υ- πουργών της Ουκρανίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας για Στρατιωτικο-Τεχνική Συνεργασία µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υ- πουργών της Ουκρανίας» Προς τη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 141/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2428 της 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6 Νόμος αντίθετος στο Σύνταγμα παραμένει ανίσχυρος. Υπεροχή του Συντάγματος.

Άρθρο 6 Νόμος αντίθετος στο Σύνταγμα παραμένει ανίσχυρος. Υπεροχή του Συντάγματος. Α Μέρος συνοπτική απόδοση στην ελληνική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Δημοκρατία της Μάλτας Άρθρο 1 Οι αρχές του Κράτους Άρθρο 2 Η θρησκεία: ρωμαιοκαθολική αποστολική εκκλησία Άρθρο 3 Τα εθνικά σύμβολα: η σημαία Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Περιεχόμενα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Περιεχόμενα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2016 Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2013 COM(2013) 720 final 2013/0342 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπουργική διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4308, 9/12/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4308, 9/12/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 3 του 1991 98(Ι) του 1994 101(Ι) του 1995 1(Ι) του 2000 59(Ι) του 2003 36(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 154/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2452 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Νεολαίας Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης.

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης. Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Σωτηρούλας Χαραλάμπους, στο Συνέδριο της Κυπριακής Προεδρίας με θέμα «Εξαλείφοντας το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών: Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000

Ο ΠΕΡΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3417, 7.7.2000 Ν. 100(Ι)/2000 Ο περί Ενηµέρωσης του Εργοδοτουµένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύµβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 3.3 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 Άρθρο 1 του Συντάγματος Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 20.3.2017 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας της Γαλλικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

7429/17 ΜΜ/νκ/ΘΛ 1 D 2A

7429/17 ΜΜ/νκ/ΘΛ 1 D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0287 (COD) 7429/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: 15251/15 Θέμα: JUSTCIV

Διαβάστε περισσότερα

(ui) (iv) E.E:, Παρ. I, 1883 Ν. 199/91 Αρ. 2646,

(ui) (iv) E.E:, Παρ. I, 1883 Ν. 199/91 Αρ. 2646, E.E:, Παρ. I, 1883 Ν. 199/91 Αρ. 2646, 8.11.91 Ο περί Επικίνδυνων Ουσιών Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0595/8. Τροπολογία. Michał Marusik εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0595/8. Τροπολογία. Michał Marusik εξ ονόματος της Ομάδας ENF 14.11.2017 B8-0595/8 8 Παράγραφος 2 2. επαναλαμβάνει τη θέση που έχει διατυπώσει στα ψηφίσματά του της 13ης Απριλίου 2016 και 14ης Σεπτεμβρίου 2016 επαναλαμβάνει, ιδίως, την ανησυχία του για τις ταχείες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία και Ανάπτυξη σε μια Ενωμένη Κύπρο

Οικονομία και Ανάπτυξη σε μια Ενωμένη Κύπρο Οικονομία και Ανάπτυξη σε μια Ενωμένη Κύπρο Κώστας Αποστολίδης Οικονομολόγος Σύμβουλος Προεδρίας της Δημοκρατίας για το Κυπριακό (1997 2004) 13 Οκτωβρίου 2010 Η ανάπτυξη της οικονομίας της ενωμένης Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας.

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε το Υπουργικό Συµβούλιο της Ουκρανίας για την Αµοιβαία Προστασία Διαβαθµισµένων Πληροφοριών περί Άµυνας»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Π«ρ.Ι(ΙΠ) Αρ. 3391, Ν.7(ΠΙ)/2000

Ε.Ε.Π«ρ.Ι(ΙΠ) Αρ. 3391, Ν.7(ΠΙ)/2000 Ε.Ε.Π«ρ.Ι(ΙΠ) Αρ. 3391, 3.3.2000 199 Ν.7(ΠΙ)/2000 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για Συνεργασία στους Τομείς του Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 4 MAΪΟΥ 2009 Το Προεδρείο, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 2 του Κανονισμού 1, - έχοντας υπόψη την απόφασή

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1338/2017 7.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1807/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΕΟΡΑΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ 1. Υπογραμμίστε τα λάθη: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: -Διατήρηση του νόμου, της τάξης και της ειρήνης εν καιρό πολέμου -Πρόληψη και εξιχνίαση εγκλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20. Φορολογική Μεταρρύθμιση Κύπρου - Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20. Φορολογική Μεταρρύθμιση Κύπρου - Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20 Φορολογική Μεταρρύθμιση Κύπρου - Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006 Γενικά Η φορολογική μεταρρύθμιση του 2002 είναι η σημαντικότερη και η πιο ουσιαστική που έγινε από την εγκαθίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) 11160/4/10 REV 4 SOC 422 MIGR 61 CODEC 581 PARLNAT 56 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 605 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 605 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13490/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CDN 6 DAPIX 337 DATAPROTECT 163

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 6 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615, 974 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4615, 24.7.2017 Ν. 117(Ι)/2017 Ο περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα